FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. januar 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 19. januar 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Benny H. Hansen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh Planleder Søren Junker Kundechef Helle Nielsen Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 10

2 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 DAGSORDEN 1. Meddelelser... 3 Sager til beslutning: FynBus strategi Justering af zoneafstande på Fyn Ansøgning vedrørende rute Sager til drøftelse:... 8 Sager til orientering: Den regionale pensionistrabat Status vedrørende køreplanskift januar Eventuelt... 9 Side 2 af 10

3 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar Meddelelser Landsdækkende enkeltbillet Beskæftigelsesprojekt vedr. markedsføring Nyhedsformidling og trafikinformation på skærme i busserne Fremvisning af kommende lokaler på Tolderlundsvej 7 Sager til beslutning: 2. FynBus strategi 2012 Sagsfremstilling: FynBus har siden starten af 2010 tilrettelagt opgaver og projekter med udgangspunkt i en strategi for flere passagerer. Målet er at opnå en passagervækst på 2,5 % om året, under overskriften 15 % flere passagerer i Det har været nødvendigt at nedjustere vækstmålene i forhold til de reduktioner, der er sket i kørselsudbuddet, men målet er fortsat en vækst på 2,5 % i forhold til året før. Strategien for 2012 skal i vidt omfang ses som en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2010 og Strategien hvilede på følgende indsatsområder: 1. Sikker drift Bus til tiden og tilstrækkelig kapacitet er grundforudsætningen for, at alle andre tiltag har en positiv virkning og for at arbejde med imageforbedring. 2. Bedre trafikinformation Kunderne forventer at have nem adgang til trafikinformation, både når en rejse skal planlægges, når den skal tjekkes undervejs, og når der sker afvigelser. Vanskelig adgang til information udgør en forhindring for, at kunderne overhovedet anvender den kollektive trafik. 3. Bedre kundeservice Kunden skal opleve en relevant og imødekommende service i alle møder med den kollektive trafik. Det vil sige hos chaufføren, i telefonen, i Kundecentret, på internettet og ved smartphone-/mobilløsninger. 4. Bedre kendskab til den kollektive trafik Mange mennesker har ingen, eller kun et ringe kendskab til den kollektive trafik. Der eksisterer på den anden side en række hårdnakkede myter om den kollektive trafik, som udgør en alvor forhindring for, at den kollektive bustrafik kan få succes. Der er således et stort behov for information til dette kundepotentiale. FynBus generelle strategi for 2012 skal sikre, at de initiativer, der er sat i gang i 2010 og 2011, fastholdes og videreføres, således at der opnås fuld effekt. FynBus forventer, at dette Side 3 af 10

4 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 vil have en positiv indflydelse på kundetilfredsheden og FynBus image, og dermed bidrage til en passagertilgang. Strategi 2012 indeholder følgende indsatsområder: 1. Sikker drift Delstrategien har til formål at styrke samarbejdet med chaufførerne og entreprenørerne via incitamentskontrakter, certificering af chauffører og chaufførinddragelse. Herudover skal der ske en løbende forbedring af køreplanerne og en tilpasning af kapacitetsudnyttelsen på baggrund af passagerdata mv. samt aftaler om nødvendige kapacitetsudvidelser. 2. Trafikinformation I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i personlig trafikinformation og offentlig trafikinformation. Den personlige trafikinformation skal i fremtiden, som udgangspunkt, baseres på Rejseplanens muligheder. FynBus vil vedligeholde og markedsføre løsninger til mobiltelefon, mens løsninger til smartphone primært baseres på Rejseplanen. Offentlig trafikinformation omfatter klassifikation af samtlige Fyns ca stoppesteder, og på baggrund heraf udpeges de stoppesteder, hvor der skal opsættes digitale afgangstavler. Endvidere igangsættes et projekt med det mål at udpege offentlige steder (primært indendørs), hvor det kunne være formålstjenligt at ophænge skærme med trafikinformation, eller lade trafikinformation indgå i visningen på eksisterende skærme. 3. Kundeservice Forbedret kundeservice vil i 2012 tage udgangspunkt i øget inddragelse af kunderne og forbedret adgang til FynBus. FynBus vil gennemføre en kanalanalyse med henblik på kortlægning og effektivisering af håndtering af kundehenvendelser, således at kunderne får den mest effektive hjælp. FynBus vil endvidere optimere telefonbetjeningen og skabe bedre muligheder for selvbetjening via nettet. Endelig vil FynBus på baggrund af en samlet strategi udvikle kundesalgsstederne. 4. Markedsføring FynBus iværksætter en række salgsrelaterede initiativer, der skal bringe FynBus længere frem i folks bevidsthed og øge salget af rejser. Dette indbefatter en allerede godkendt markedsføringsplan, herunder en række trafikinformationsopgaver, en række lokale salgsindsatser, samt indsatser indenfor image, loyalitet og branding. FynBus har udpeget en række potentielle alliancepartnere, typisk større arbejdspladser og servicevirksomheder med et stort kundepotentiale, som samtidig vil kunne opnå fordele ved at samarbejde med FynBus. Målet er at gennemføre aktiviteter sammen med alliancepartnerne, som skal øge brugen af kollektiv trafik blandt medarbejdere og brugere, med henblik på at løse trafikale og miljømæssige udfordringer. I samarbejde med kommunerne skal borgernes kendskab til telekørselsordningerne øges. Dette gøres gennem lokalrettede markedsføringsindsatser og samarbejder med lokalråd, plejecentre og andre relevante lokale interessenter. Side 4 af 10

5 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Planen foreligger i sin helhed i bilag 2.1. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Vedtagelse: Strategi for flere passagerer Bilag: Bilag 2.1 Strategi for flere passagerer Justering af zoneafstande på Fyn Sagsfremstilling: FynBus har gennemført mange omlægninger af lokalruterne i august 2011 på grund af de nye skolestrukturer. En del af disse omlægninger har en konsekvens for de konkrete zoneafstande, da takst- og zonesystemet er direkte afledt af trafiksystemet. FynBus har nu gennemgået alle zonerelationer med henblik på at sikre, at alle zoneafstandene stemmer overens med det reviderede trafiksystem. Tilpasningen af zoneafstandene er således nødvendig af især følgende årsager: - sikre sammenhæng mellem periodekorts gyldighedsområde og kundens faktiske rejsemulighed - sikre korrekt beregning af prisen i fx Rejseplanen De forskellige omlægninger medfører ændringer på en række af FynBus mulige zonerelationer. Af de i alt zonerelationer vil der overordnet set være følgende ændringer: relationer forbliver uændrede i forhold til i dag relationer bliver 1 zone billigere end i dag - 22 relationer bliver 2 zoner billigere end i dag relationer bliver 1 zone dyrere end i dag relationer bliver 2 zoner dyrere end i dag - 14 relationer bliver mere end 2 zoner dyrere end i dag De relationer, der forbliver uændrede, svarer til over 99,5 % af rejserne. Antallet af rejser, der vil mærke ændringerne, vil således være under 0,5 %. Der vil ikke være hverken folkeskoleelever eller uddannelsessøgende, der bliver berørt af ændringerne. Ændringerne vil samlet set ikke påvirke FynBus indtægtsniveau. De væsentligste ændringer i form af en dyrere rejse vil i al væsentlighed være på følgende relationer, hvor det påvirker mere end 1 rejse dagligt. Side 5 af 10

6 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Relation Antal rejser dagligt, der påvirkes Svendborg Korinth 28 Svendborg Langeskov 20 Nyborg Måre 20 Odense Vester Åby 10 Grindløse Søndersø 7 Svendborg V. Hæsinge 4 Svendborg Munkebo 4 Gelsted Harndrup 4 Bogense Gamby 4 Vindinge Måre 4 Bogense Otterup 3 Odense Grindløse 2 Korinth Vester Åby 2 På alle øvrige relationer vil der typisk være ingen eller et meget begrænset antal rejser, der bliver påvirket. FynBus forventer at implementere disse ændringer i busserne den 1. februar I den forbindelse vil der også blive udleveret revideret zonebog til chaufførerne, da det er en del af billetteringsværktøjet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Zoneafstandene justeres som beskrevet. Vedtagelse: 4. Ansøgning vedrørende rute 800 Sagsfremstilling: John s Turist og Minibus ApS har i maj 2011 fået tilladelse fra Trafikstyrelsen til at udføre almindelig rutekørsel mellem Nykøbing F. og Odense via Færgeruten Spodsbjerg Tårs. John s Turist og Minibus ApS har på Rute 800 tilladelse til at optage passagerer i løbet af ruten på Fyn, Tåsinge og Langeland. Passagerer må dog ikke afsættes, før bussen er kommet i land på Falster. Omvendt må passagerer optaget på Lolland og Falster først afsættes fra Spodsbjerg Færgehavn og frem til Odense. John s Turist og Minibus ApS har nu ansøgt FynBus om tilladelse til at afsætte passagerer på strækningen over Fyn. Ansøgningen gælder både på turen fra Spodsbjerg mod Odense og fra Odense mod Spodsbjerg. Dette betyder fx, at en passager vil kunne stå på i Odense og stå af i Rudkøbing og omvendt. Side 6 af 10

7 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Rute 800 har stoppesteder i Odense, Ringe, Kværndrup, Svendborg samt på Tåsinge og Langeland. Rute 800 kører i øjeblikket 6 ugentlige afgange tur/retur, mandag, torsdag, to gange om fredagen og to gange om søndagen. I sommerperioden (25/6 til 12/8) køres tur/retur en gang dagligt. Herudover kører Rute 800 en gang dagligt i forbindelse med helligdage. Rute 800 kører næsten identisk med ruten på FynBus rute 810. Rute 810 har 6 afgange på hverdage med pendlerafgang, tre afgange i morgentimerne og tre afgange om eftermiddagen. FynBus vurderer, at det kun er på delstrækningen mellem Svendborg og Odense, at der kan opstå en direkte konkurrence, da ruten ikke kan konkurrere med busbetjeningen i Odense eller med betjeningen på strækningen fra Svendborg til Rudkøbing. Rute 800 s køreplan på delstrækningen mellem Svendborg og Odense er ikke tidsmæssigt sammenfaldende med FynBus rute 810. Rute 800 kører således på tidspunkter, der ligger udenfor rute 810s afgange, og FynBus vurderer derfor, at nuværende køreplan på Rute 800 ikke er i konkurrence med rute 810. FynBus vurderer på den baggrund, at afsætning af passagerer på ruten mellem Odense og Rudkøbing med nuværende køreplaner ikke vil konkurrere væsentligt med FynBus busbetjening på ruten, men vil være et ekstra tilbud til passagerene på strækningen, da FynBus ikke betjener ruten på disse tidspunkter. John s Turist og Minibus ApS har oplyst følgende billetpriser på Rute 800: Lolland/Falster til Odense er 225 kr. Rudkøbing til Odense 90 kr. Rudkøbing til Svendborg 45 kr. FynBus har følgende billetpriser: Rudkøbing til Odense 100 kr. Rudkøbing til Svendborg 41 kr. Odense til Svendborg 81 kr. FynBus ønsker ikke en direkte konkurrence på prisen og forudsætter for en godkendelse af afsætning af passagerer i løbet af ruten, at John s Turist som minimum følger FynBus takster for kontantbilletter. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at John s Turist og Minibus ApS på Rute 800 kan optage passagerer på strækningen mellem Odense og Rudkøbing, under forudsætning af, at Rute 800 som minimum følger FynBus takster for kontantbilletter. at administrationen bemyndiges til fremadrettet at vurdere, om kommende køreplaner på Rute 800 vil være i direkte konkurrence med busbetjeningen eller takster Side 7 af 10

8 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Vedtagelse: fra FynBus, og derudfra tage stilling til eventuel godkendelse af afsætning af passagerer på Rute 800. Bilag: Bilag 4.1 Køreplan Rute 800 Bilag 4.2 Køreplan Rute 810 Sager til drøftelse: Intet. Sager til orientering: 5. Den regionale pensionistrabat Sagsfremstilling: Region Syddanmark har i forbindelse med budgetforhandlingerne 2012 afsat midler til en rabatordning vedrørende busbilletter for pensionister (defineret ved at være modtagere af ældrecheck) med henblik på de regionale busser. Der er afsat samlet 3 mio. kr., som deles mellem trafikselskaberne Sydtrafik og FynBus i årene En praktisk udmøntning af ordningen er overladt til trafikselskaberne i fællesskab, og Region Syddanmark forventer en ensartet ordning i de to trafikselskabers områder. Ordningen kan desuden indeholde en begrænsning med hensyn til, hvilke tidsrum rabatten er gældende. Sydtrafik og FynBus har i fællesskab udarbejdet et forslag jf. vedlagte bilag. Forslaget har følgende hovedtræk: Der etableres en kontantbillet til pensionister (som er berettiget til ældrecheck). Mindstebetalingen fastsættes til 3 zoner for en voksen. Trafikselskaberne foreslår kr. 28 som fælles takst for billetten (svarende til Sydtrafik s takst for voksen, 3 zoner). Der udstedes et fælles identifikationskort på baggrund af dokumentation for status som pensionist og ældrecheckmodtager ved henvendelse til kundecentre/salgssteder/borgerservice. Kortet bliver et lamineret papkort med navn, udstedelsesdato, kortnummer og billede. Identifikationskortet giver adgang til rabat i begge Region Syddanmarks trafikselskaber. Rejsehjemmel købes i hvert enkelt trafikselskabs område. Rabatten gælder i perioderne kl og på hverdage samt hele dagen i weekender/på helligdage. I Natbusser løses almindelig nattakst. Billetten er kun gyldig i busser. Side 8 af 10

9 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Der skal ske en kompensation til ejerkredsen ved alle rejser længere end 3 zoner med henblik på udligning af manglende indtægt. Ordningen evalueres ved udgangen af Forslaget fremsendes til Region Syddanmark med henblik på eventuelle kommentarer og justeringer. Forslaget kan efterfølgende fremsættes til beslutning i de respektive bestyrelser. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 5.1 Notat Forslag vedr. pensionistrabat i Region Syddanmark 6. Status vedrørende køreplanskift januar 2012 Sagsfremstilling: Den 22. januar 2012 skifter FynBus køreplaner for bybusserne i Odense og for alle regionale og fælleskommunale ruter. Køreplanen giver primært ændringer på Sydfyn, derudover sker der en række mindre ændringer flere steder på Fyn. Kommunikationsindsatsen omkring køreplanskiftet er beskrevet i vedlagte Kommunikationsplan af 17. november. Der vil i mødet blive givet en kort orientering om status for køreplanskiftet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 6.1 Kommunikationsplan 7. Eventuelt Side 9 af 10

10 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Formand Torben Andersen Næstformand Lasse Krull Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Kasper Westh Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 10 af 10

11 VERSION MED BILAG 1 FLERE PASSAGERER STRATEGI STRATEGI FOR

12 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer Status Gennemførte aktiviteter Strategi Sikker drift Trafikinformation Kundeservice Synlighed og markedsføring Odense Kommune Bilag1: Trafik og Mobilitetsplanen, status... Bilag2: Årsplan for markedsføringsaktiviteter... Bilag 3: FynBus markedsføringsplan

13 Strategi for flere passagerer FynBus har siden starten af 2010 tilrettelagt opgaver og projekter med udgangspunkt i en strategi for flere passagerer. Hovedpunkterne i denne strategi er: Bus til tiden Bedre information Bedre tilbud til pendlerne Billetter og takster Bedre sammenhæng og mobilitet Målet er at opnå en passagervækst på 2,5 % om året, under overskriften 15 % flere passagerer i Det har været nødvendigt at nedjustere vækstmålene i forhold til de reduktioner, der er sket i kørselsudbuddet, men målet er fortsat en vækst på 2,5 % i forhold til året før. I Odense Kommunes Trafik og Mobilitetsplan fra 2009 er et af målene for den kollektive trafik i Odense, at der skal være en fremgang i passagertallet på 33 % inden For at opnå dette ambitiøse mål, er det nødvendigt med en fokuseret og koordineret indsats og et tæt samarbejde mellem Odense Kommune, entreprenørerne Tide Bus og Odense Bybusser samt FynBus. Strategi for flere passagerer i Odense i 2012 er en integreret del af den overordnede plan for FynBus, men i et særskilt afsnit er der særligt fokus på indsatsen i Odense. 3

14 Status Strategien for 2012 skal i vidt omfang ses som en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2010 og Strategien hviler på, at følgende forudsætninger er opfyldt: Sikker drift Bus til tiden og tilstrækkelig kapacitet er grundforudsætningen for, at alle andre tiltag har en positiv virkning og for at kunne arbejde med imageforbedring Bedre trafikinformation Kunderne forventer at have nem adgang til trafikinformation, både når en rejse skal planlægges, når den skal tjekkes undervejs, og når der sker afvigelser. Vanskelig adgang til information udgør en forhindring for, at kunderne overhovedet anvender den kollektive trafik Bedre kundeservice Kunden skal opleve en relevant og imødekommende service i alle møder med den kollektive trafik. Det vil sige hos chaufføren, i telefonen, i Kundecentret, på internettet og ved smartphone-/ mobilløsninger Bedre kendskab til den kollektive trafik De fleste mennesker, det vil sige det uudnyttede kundepotentiale, har intet, eller kun et ringe kendskab til den kollektive trafik. Til gengæld florerer der en række hårdnakkede myter, som udgør en alvorlig forhindring for at den kollektive bustrafik kan få succes. >>> 4

15 Gennemførte aktiviteter Sikker drift Der er indgået incitamentskontrakter med de største entreprenører, med det formål at øge entreprenørernes kundefokus. Der er etableret et online certificeringsprogram for chauffører, med det formål at forbedre kundeservice og øge kvaliteten i forbindelse med billettering. Certificeringsprogrammet sikrer tillige en bedre dialog som middel til at forbedre kvalitetsudviklingen. Chauffører har været involveret i køreplanlægning, planlægning af nye ruter og omlægningen af OBC. Alle afgange er gennemgået med udgangspunkt i elektroniske køretidsdata med henblik på at reducere antallet af forsinkelser i den nye køreplan pr. januar Bedre trafikinformation Der er indført realtid i regionalbusserne. Realtid har i en årrække været til stede i bybusserne i Odense. Realtid giver mulighed for at formidle aktuel information om bussens forventede ankomst på info-skærme, internettet og mobiltelefoner, samt forbedrer driftsovervågningen. Der er installeret infoskærme i alle regionalbusser og bybusser i Odense. Skærmene giver aktuel stoppestedsinformation. Der er opsat nye skærme med dynamisk trafikinformation på OBC. Der er indført en SMS-service kaldet BUSALARM, hvor kunden får information om eventuelle forsinkelser på udvalgte ruter 5

16 3. Bedre kundeservice FynBus involverer kunderne i kvalitetsforbedringer via internettet. Kunderne kan give sine kommentarer for hver rute eller afgang på Fynbus.dk, og informationerne bruges senere i køreplanlægningen. Der er etableret kundefokusgrupper på udvalgte ruter, som et led i projekt Kundefokuseret samarbejde og finansieret af Trafikstyrelsen (Regionalruter og ). Hjemmesiden udvikles løbende, og der er etableret mulighed for øget selvbetjening på internettet. FynBus er gået på Facebook, som har vist sig som en stærk kommunikationsplatform i forhold til primært unge mennesker. 4. Bedre kendskab til den kollektive trafik Der er indført en række nye billettyper og rabatter: - Odense Kommune: Odense rundt for en 10 er - Pensionistrabat uden for myldretiden (på KVIKkort) - Eventbilletter (koncerter, arrangementer og lign.) FynBus takstpolitik er at fastholde prisniveauet for periodekort, sænke priserne på KVIKkort og hæve priserne på kontantbilletter i bussen. Telekørsel er indført i en række tyndtbefolkede områder, som alternativ til bussen. I den forbindelse er der gennemført en omfattende markedsføring og afholdt borgermøder. Der er generelt et øget fokus på markedsføring og ekstern kommunikation. Der er indført rejsetidsgaranti. Det vil sige, at kunderne kan tage en taxa og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. 6

17 Strategi 2012 FynBus generelle strategi for 2012 skal sikre, at de tidligere nævnte initiativer, der er sat i gang i 2010 og 2011 fastholdes og videreføres, således at der opnås fuld effekt. FynBus mener, at dette vil have en positiv indflydelse på kundetilfredsheden og FynBus image, og dermed bidrage til en passagertilgang. 7

18 1. Sikker drift Fokus på chaufførerne Planen indeholder tre punkter, som har til formål at styrke samarbejdet med chaufførerne og entreprenørerne: 1.1 Incitamentskontrakter Det sikres, at der opnås en maksimal effekt af de allerede indgåede kontrakter med Tide, Arriva og OBB. Kontraktformen skal evalueres med henblik på eventuelle justeringer i Der indgås en incitamentsaftale for busdriften i Svendborg Kommune med udgangspunkt i de nye kontrakter, der indgås primo Certificering af chauffører Konceptet Vores FynBus, som har været gennemført som forsøgsprojekt i 2011, med deltagelse af Tide, Arriva-Svendborg og OBB, indføres hos de øvrige entreprenører i løbet af Chaufførinddragelse Chaufførinddragelse og information til chauffører er en integreret del af FynBus aktiviteter. Der udarbejdes en plan, der sikrer inddragelse i forbindelse med: Rute- og køreplanlægning Markedsføring og bestilling af Kvikkort Revision af billet- og korttyper Kampagner på skærme i busserne (eks. kundeadfærd og instruktion benyttelse af kortlæsere mv.) Der sikres en højt informationsniveau gennem chaufførportalen Vores FynBus, opslag og målrettede nyhedsbreve til chaufførerne. 8

19 Kvalitets- og kapacitetsstyring Planen indeholder tre punkter, der skal understøtte målet om 15% flere passagerer. For det første skal der ske en løbende forbedring af køreplanerne. For det andet skal der ske en tilpasning af kapacitetsudnyttelsen på baggrund af passagertal og input fra chauffører og kunder, og for det tredje skal der indgås aftaler med ejerne om nødvendige kapacitetsudvidelser. 1.4 Nyttiggørelse af data I 2011 blev forsinkelsesstatistikker på stoppestedsniveau for første gang taget i anvendelse til køreplanlægning. Metoden udvikles og forbedres i 2012, og der udarbejdes en forretningsgang der involverer Plan og Drift & Kvalitet i et fælles ansvar for køreplanernes kvalitet. Inden udgangen af 1. kvartal skal tilsvarende data for antallet af påstigere på stoppesteds- og turniveau være klar til brug for køreplanlægningen i august og december. Forsinkelsesstatistikker og passagerdata på ruteniveau skal være tilgængelige for offentligheden og interessenter inden udgangen af 1. kvartal. 1.5 Kapacitetsstyring Der udarbejdes en oversigt over aktuelle kapacitetsproblemer inden udgangen af januar. Samtidigt udvikles en datamodel, der forbedrer muligheden for en mere præcis og aktuel vurdering af kapacitetssituationen. Der indgås aftaler med de enkelte ejere om kapacitetsstyring og udvidelse inden for nærmere fastsatte økonomiske rammer. 9

20 2. Trafikinformation I år vil der blive taget udgangspunkt i personlig trafikinformation og offentlig trafikinformation. Personlig trafikinformation Den personlige trafikinformation skal i fremtiden, som udgangspunkt, baseres på Rejseplanens muligheder, som igen er afledt af udviklingen af løsninger til Deutsche Bahn. FynBus vil vedligeholde og markedsføre løsninger til mobiltelefon, mens løsninger til smartphone primært baseres på Rejseplanen. 2.1 Bedre adgang til trafikinfo fra FynBus FynBus vil fastholde og udbygge kendskabet til SMS dit Stoppested og Bus-Alarm. Begge løsninger er gode til kunder med en almindelig mobiltelefon. Det skal afklares, om der skal opsættes QR-koder på stoppesteder og afgangstavler i forbindelse med køreplanskiftet til december. Der igangsættes et forsøgsprojekt på tre udvalgte ruter inden sommerferien. 2.2 Bedre adgang til trafikinfo via Rejseplanen Rejseplanen rummer en række faciliteter som endnu ikke er bredt kendt blandt kunderne. Samtidig er der nye ting i støbeskeen. Udviklingen af løsninger til smartphones går hurtigt. I første kvartal dannes et overblik i samarbejde med Rejseplanen. På den baggrund fastlægges der en strategi- og handlingsplan for , der har sammenhæng med aktiviteterne i Rejseplanen. 10

21 Offentlig trafikinformation 2.3 Digitale standere på trafikknudepunkter Sammen med kommunerne og Region Syddanmark foretages en klassifikation af samtlige stoppesteder. På baggrund af denne klassifikation udpeges de stoppesteder på Fyn, hvor der skal opsættes digitale afgangstavler. Der beskrives alternative modeller for drift og finansiering. 2.4 Trafikinformation på offentlige steder Der igangsættes et projekt med det mål at udpege offentlige steder (primært indendørs), hvor det kunne være formålstjenligt at ophænge skærme med trafikinformation, eller lade trafikinformation indgå i visningen på eksisterende skærme. Rejseplanen har gennemført et forsøgsprojekt med ophængning af 100 skærme. Erfaringer fra dette projekt, herunder finansieringsmodeller, indgår. 11

22 3. Kundeservice Forbedret kundeservice vil i år tage udgangspunkt i to overskrifter: Øget inddragelse af kunderne og forbedret adgang til Fyn- Bus Kundeinddragelse FynBus har de seneste år været i dialog med kunder via hjemmesidens funktion Hjælp os med at gøre køreplanerne bedre. I år sikres det, at denne dialog fastholdes og styrkes. FynBus har i 2011 høstet erfaringer med kundefokusgrupper gennem projekt Kundefokus, der gennemføres på ruterne og På baggrund af forsøgsprojektet vurderes det, om der er basis for en permanent ordning med fokusgrupper. I efteråret 2011 gik FynBus på Facebook, og har på kort tid fået mange tusinde aktive fans, der har bidraget med spørgsmål, ideer og inputs vedrørende den daglige drift. I år skal dette kundesamarbejde fastholdes og udvides. Forbedret adgang til FynBus FynBus vil gennemføre en såkaldt kanalanalyse, hvor samtlige henvendelser kortlægges med henblik på at effektivisere håndteringen, både set fra en kundevinkel og fra et organisatorisk perspektiv. Målet er at kanalisere kunderne direkte til den mest effektive hjælp. Udgangspunktet er at der er tre trin: A. Internettet med selvbetjening B. Call center/trafikvagt C. Specialfunktioner Kunderne skal så vidt muligt benytte sig af FynBus hjemmeside. Hvis svaret ikke findes her, skal størstedelen af henvendelserne besvares ved første telefoniske kontakt i et callcenter. Kun i særlige tilfælde skal det være nødvendigt at trække på særlig fagekspertise. 12

23 3.2 Telefonservice FynBus skal have nedbragt svartiderne på telefonerne, ligesom der skal arbejdes med at optimere telefonsystemet, så kunderne ledes videre til selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt. Parallelt hermed skal der fortsat arbejdes med telefonkulturen i FynBus, så kunderne får god og hurtig hjælp, når de ringer. 3.3 Selvbetjening på internettet I dag er det muligt at bestille og betale periodekort via internettet, bestille og overvåge KVIKkort, samt at overvåge sit forbrug af sms-billetter. Kunderne kan også på forskellig vis indhente trafikinformation på hjemmesiden. I starten af året gøres det endnu nemmere at bestille og betale sit periodekort, ligesom grupperejsebestillingen også gøres digital. I år skal der undersøges, hvorvidt alle selvbetjeningsløsninger kan integreres, så kunden vil opleve større enkelthed, når der skal gøres brug af FynBus forskellige ydelser. 3.4 Bedre kundecentre FynBus vil i starten af 2012 lægge sidste hånd på en samlet strategi for sine mange kortsalgssteder i Odense. Det skal afklares, hvordan kortsalgsstederne kan komme bedre i spil i forhold til kunderne, og der skal udarbejdes et markedsføringskoncept, så kortsalgsstederne fremstår tydeligere for kunderne. Muligheder for FynBus-informationsskærme på kortsalgsstederne skal undersøges, ligesom det skal afklares, om salgsstedernes produktkatalog kan udvides, herunder om der fx skal kunne sælges enkeltbilletter herfra. 13

24 4. Markedsføring FynBus har en lang række produkter, som kunderne skal lære bedre at kende. Derfor iværksætter FynBus i år en række salgsrelaterede initiativer, der skal bringe FynBus længere frem i folks bevidsthed og øge salget af rejser. 4.1 Markedsføringsplan FynBus bestyrelse har godkendt den samlede markedsføringsplan for 2012 på bestyrelsesmødet den 8. december Planen indbefatter en række trafikinformationsopgaver, en række lokale salgsindsatser, samt indsatser indenfor image, loyalitet og branding. 4.2 Beskæftigelsesprojekt Der indledes et samarbejde med Kerteminde Kommunes jobcenter om etablering af fire stillinger med løntilskud og fire stillinger til virksomhedspraktikanter. Projektet starter i marts 2012 og evalueres løbende. De ledige, som indgår i stillingerne, skal deltage i gennemførelsen af FynBus markedsføringsplan. 4.3 Alliancepartnere FynBus har udpeget en række potentielle alliancepartnere, som vi vil indlede et tæt samarbejde med. Typisk er en alliancepartner en stor spiller med et stort kundepotentiale, som samtidig vil kunne opnå fordele ved at samarbejde med FynBus. Målet er at gennemføre aktiviteter sammen med alliancepartnerne, som skal øge brugen af kollektiv trafik blandt medarbejdere og brugere, med henblik på at løse trafikale og miljømæssige udfordringer. 4.4 Flextrafik I samarbejde med kommunerne skal lokalbefolkningens kendskab til telekørselsordningerne udbredes. Dette gøres gennem lokalrettet markedsføringsindsatser og samarbejder med lokalråd, plejecentre og andre relevante lokale interessenter. 14

25 Odense Kommune FynBus vil ud over de ovennævnte initiativer have fokus på følgende områder i 2012, i samarbejde med Odense Kommune: Sammenhæng mellem cykel og bus Cykel og kollektiv trafik understøtter hinanden i det danske vejrlig, og de to trafiksystemer kan komme til at spille meget bedre sammen. FynBus og Odense Kommune vil sammen undersøge mulighederne for at fremme sammenhængen mellem bycykler og busser. FynBus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsen. Der ses blandt andet på mulighed for at placere cyklerne forrest på bussen efter amerikansk forbillede Mobility Management Fra FynBus side vil der i strategien for 2012 blive fokuseret mere på Mobility Management for at ændre borgernes holdning og adfærd i forhold til kollektiv trafik. Mobility Management er efterspørgsel-orienteret i stedet for udbuds-orienteret, hvilket betyder, at FynBus vil forsøge at påvirke borgernes transportefterspørgsel, for derigennem at skabe et mere bæredygtigt transportsystem. Endvidere vil der være øget fokus på at forbedre kundetilfredsheden for at fastholde de eksisterende kunder. FynBus har i været i kontakt med offentlige og private virksomheder i forbindelse med et forsøgsprojekt om udbredelse af Erhvervskortet. En del af Mobility Management initiativerne vil tage udgangspunkt i resultaterne fra dette projekt. 15

26 Indsatser i 2012: OUH Målet er, at OUH systematisk vejleder patienter og besøgende om muligheden for brug af kollektiv trafik, f.eks. med henvisning til Stoppestedernes placering vil blive vurderet i samarbejde med Odense Kommune, og der vil blive set på mulighederne for at forbedre trafikinformationen på OUH Citybussen Samarbejde med Cityforeningen om øget brug af Citybussen. Desuden vil der arbejdes for en sammenkædning til parkeringshuse i centrum Odense Kommune og Erhvervskortet Odense Kommune fravalgte i 2010 at indføre Erhvervskort som et tilbud til medarbejdere. FynBus vil genoptage dialogen med Odense Kommune om eventuelt at indføre Erhvervskortet på udvalgte områder, som led i et forsøg med Grøn Pendler i udvalgte afdelinger i Odense Kommune. FynBus udviklede i 2010 konceptet Grøn Pendler, som led i et forsøgsprojekt finansieret af Trafikstyrelsen. FynBus vil sammen med Odense Kommune arbejde på, at konceptet anvendes i udvalgte forvaltninger og afdelinger i Odense Kommune. 16

27 Markedsføring FynBus vil i år øge markedsføringsindsatsen væsentlig. Markedsføringen tager særligt udgangspunkt i at aflive myter om den kollektive trafik, med udgangspunkt i: Billigere end du tror Hurtigere end du tror Oftere end du tror Mindre forsinket end du tror Renere end du tror Fremkommelighed En øgning af passagertallet ud over 15 % forudsætter en forbedret busfremkommelighed. Derfor vil FynBus i samarbejde med Odense Kommune fortsat have fokus på signalprioritering og få det udvidet til større dele af byen, så busserne kan komme hurtigere igennem byen. Endvidere har Odense Kommune projektfastsat, at flere gader i Odense bliver omlagt til kombinerede bus- og cykelgader i perioden Der vil fokuseres målrettet på udvalgte beboelsesområder (primært regionale ruter). I Odense vil markedsføringen primært fokusere på Odense rundt for en 10 er I Odense er der ca. 20 kiosker med salg af FynBus billetter og kortprodukter. FynBus ønsker gennem samarbejde med kioskerne at øge FynBus synlighed i gadebilledet. Trafikinformation og stoppesteder Stoppestedsprojektet FynBus har med støtte fra Trafikstyrelsen gennemgået stoppestederne på Fyn, med henblik på en klassificering, og fastlæggelse af en udviklingsplan på området. Klassifikationen forventes at være færdig i løbet af i år. 17

28 Realtidsvisning på trafikknudepunkter. På de stoppesteder, der som del af Stoppestedsprojektet udpeges som trafikknudepunkter overvejes det sammen med Odense Kommune, om der skal opsættes elektroniske tavler med realtidsvisning. 18

29 Bilag 1: Trafik- og Mobilitetsplanen, - status I forhold til Odense Kommunes Trafik og mobilitetsplan har FynBus arbejdet med følgende tiltag. Ønsker i Trafik og mobilitetsplan Miljøvenlige busser FynBus kommentarer og tiltag Er i vid udstrækning gennemført med EEV-busser. Cityservicebus Er i drift Elektroniske skilte i bybilledet Busserne skal betjene de områder, hvor der er flest brugere Skal drøftes med Odense Kommune. FynBus laver indledende undersøgelse af projekt som del af Strategi Er sket ved nedlæggelse af servicebusser Takster Forsøg med KVIKkort og Værdikort Odense rundt for en 10 er. Indførelse af pensionistrabat Ændring af terminalen Incitamentskontrakter Er sket. Endvidere er der opsat nye elektroniske informationsskærme så passagerene lettere kan finde deres bus. Anvendes Generel markedsføring Udarbejdelse af fremkommelighedsplan set sammen med fremkommelighed for cyklister Øget markedsføring som intensiveres i Se desuden Bilag 2 Markedsføringsplan og Bilag 3 Notat til markedsføringsplan. Odense Kommune er i gang med de indledende undersøgelser 19

30 Pilotprojekter FynBus kommentarer og tiltag 5-10 minutters drift i myldertiden De fleste linjer har meget hyppige afgange i myldretiden. Linje 40/41 til SDU opfylder ønskerne i forsøget. Realtidsvisning ved alle busstoppesteder Vil blive undersøgt i forhold til Strategi i samarbejde med Odense Kommune Særligt komfortable busser eksempelvis med aircondition, gratis internet, info-skærme, og drikkevareautomater/vandkølere mv. Markedsføring, for eksempel skattefri pendlerordning for arbejdspladser Særlige busvenlige krydsløsninger Ændring af terminalen Incitamentskontrakter Generel markedsføring Udarbejdelse af fremkommelighedsplan set sammen med fremkommelighed for cyklister Der er infoskærme i alle busserne. Som hovedregel er der ikke aircondition i bybusserne, dog visse regler i forhold til klimaanlæg osv. Aircondition kræver forholdsvis meget energi og belaster derfor miljøet mere. Især i bybusserne vil der ikke være gevinst for kunderne at indføre aircondition, da dørene åbnes og lukkes ofte. I forhold til gratis internet i bybusserne vurderer FynBus på nuværende tidspunkt, at teknologien og prisniveauet for privat mobilt internet er udviklet i en sådan grad, at det ikke vil være fornødent at tilbyde til kortere rejser. Er gennemført. FynBus tilbyder Erhvervskortet som en skattefri pendlerordning for arbejdspladser. Odense Kommune ønskede ikke at være med i ordningen. Signalprioritering er igangsat i samarbejde med Odense Kommune Er sket. Endvidere er der opsat nye elektroniske informationsskærme så passagerene lettere kan finde deres bus. Anvendes Øget markedsføring som intensiveres i Se desuden Bilag 2 Markedsføringsplan og Bilag 3 Notat om markedsføring Odense Kommune er i gang med de indledende undersøgelser 20

31 Bilag 2: FynBus markedsføringsplan 2012 MARKEDSFØRING 2012 Januar 2012 Nye takster Salgsfremstød: KVIKkort Fyn KP-skifte Februar 2012 Salgsfremstød: KVIKkort Odense Salgsfremstød: SmartPhone Premiere Kørmed.nu Marts 2012 Sommertid Salgsfremstød: UUDrekruttering Premiere Kundenyhedsbrev Salgsfremstød: Lokal kampagne 1 April 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 2 Salgsfremstød: Lokal kampagne 3 Maj 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 4 Understøttende image:: Busreklame + skærmkampagne Juni 2012 Sådan kører bussen (sommer) Salgsfremstød: TURISTER Salgsfremstød: Lokal kampagne 5 Juli 2012 August 2012 KP-skifte Svendborg KP-skifte Lokalbusser September 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 6 Oktober 2012 Sådan kører bussen (efterår) Salgsfremstød: KVIKkort Fyn Vintertid Salgsfremstød: Lokal kampagne 7 November 2012 Salgsfremstød: KVIKkort Odense Understøttende image:: Busreklame + skærmkampagne Salgsfremstød: Julefrokost Salgsfremstød: Lokal kampagne 8 December 2012 Sådan kører bussen (jul) KP-skifte 2012 Nuværende kunder Nye kunder Trafik/kunde-information 21

32 Bilag 3: FynBus markedsføringsplan 2012 FynBus har siden 2010 arbejdet systematisk med kommunikation og markedsføring, herunder udarbejdelse af kommunikationsårsplaner, for at sikre en langsigtet og strategisk understøttelse af trafikselskabets overordnede mål og aktiviteter. Indenfor disciplinen markedsføring opererer FynBus med tre typer markedsføringsaktiviteter: Trafikmarkedsføring (non-kommerciel, fx borgerhøringer, informationskampagner vedr. takster og køreplaner, trafikinformation om fx forandringer og ændringer) Markedsføring rettet mod eksisterende kunder (loyalitet og fastholdelse) Markedsføring rettet mod nye kunder (image og salg) I 2010 var den primære opgave markedsføring rettet mod eksisterende kunder, idet der lå en enorm informationsopgave i forbindelse med implementeringen af de regionale principper, der fik betydning for både regionale og lokale kunder. Derfor afspejlede aktivitetsniveauet i 2010 et stort kampagnetryk rettet mod primært denne opgave. I 2011 er der blevet arbejdet med alle tre typer markedsføringsaktiviteter, men det område, der har krævet den største opmærksomhed, har været arbejdet med gennemførelse af høringsaktiviteter, interessentinddragelse og opfølgning. FynBus har gennemført en lang række lokale tilpasninger og i denne proces har der været arbejdet med borgerinddragelse, formidling af endelige beslutninger, og implementering af nye køreplaner, ligesom Fyn- Bus også på en lang række andre områder har arbejdet med åbenhed, inddragelse og brugerdreven innovation. I 2012 vil det være markedsføring rettet mod nye kunder, der vil få den største opmærksomhed. Trafiksystemerne er ved at være på plads. Nu skal det fortælles. I den forbindelse har FynBus lagt en ambitiøs plan, der både arbejder horisontalt og horisontalt i forhold til kunder. 22

33 Horisontale aktiviteter: Aktiviteter, der tager udgangspunkt i et enkelt produkt eller en enkelt begivenhed, men som markedsføres bredt, nærmest som massekommunikation, KVIKkort, relancering Bred kampagne, der retter sig mod nuværende og nye kunder med brug af klassiske medier, kombineret med hjælp fra lokale chauffører. Januar Køreplanskifte, region og Odense Bred informationskampagne, der retter sig mod eksisterende kunder, og som vedrører information om nye køreplaner for Odense og regionaltrafikken. Januar 2012 Smartphonebillet Bred informationskampagne rettet mod eksisterende kunder, men samtidig en imagekampagne rettet mod nye kunder. Februar 2012 Køreplanskifte, lokalbusser Informationskampagne for lokalbusser og telesystemer rettet mod eksisterende kunder i lokalområderne. August 2012 Køreplanskifte, Svendborg Informationskampagne rettet mod eksisterende og nye kunder, der fortæller om forandringerne og præsenterer det nye trafiksystem. August 2012 Attraktionsbilletter Salgskampagne rettet mod endags- og ferie-turister i samarbejde med fynske turistattraktioner. Maj til oktober 2012 Eventbilletter Datostyrede enkeltkampagner knyttet til events, hvor FynBus evt. i samarbejde med DSB tilbyder billig bustransport jf. principperne

34 Vertikale aktiviteter: Salgsaktiviteter, der tager deres udgangspunkt i lokale områder, men med fokus på markedsføring af hele den brede produktpalette. 8 lokalkampagner Otte lokalområder udvælges på baggrund af kundepotentiale og trafikbetjening. Der iværksættes lokalkampagner i hvert område, hvor man typisk koncentrerer sit opsøgende salg i fx 4 uger ad gangen. Aktiviteten er primært rettet mod nye kunder: Lokalrettede annoncer Lokalrettede uddelingsaktioner Lokalrettede stoppestedsaktioner Lokalrettet opsøgende salg Februar til november 2012 Kampagnesite Etablering af kampagnewebsite, der med udgangspunkt i 5 myter om kollektiv trafik skal fungere som understøttende website for de 8 lokalkampagner. Websitet er primært rettet mod nye kunder. Sitets 5 temaer, som dokumenteres på sitet: Hurtigere end du tror! (tid) Mere rettidig end du tror! (præcision) Oftere end du tror! (frekvens) Billigere end du tror! (pris) Renere end du tror! (miljø) Premiere: Februar 2012 Loyalitets-aktiviteter Udover de horisontale og vertikale aktiviteter iværksættes også aktiviteter, der primært retter sig mod eksisterende kunder, og som har til formål at knytte kunderne tættere til trafikselskabet og påvirke image i positiv retning. Facebook FynBus populære og meget aktive Facebook-side skal fortsat udvikles, og de mange fans skal inddrages i det videre arbejde med at forbedre produktet og øge salget

35 Kundenyhedsbrev Fire gange om året udsender FynBus et digitalt kundemagasin med fokus på nye og eksisterende produkter og aktiviteter. Premiere: 1. kvartal 2012 Fælles udtryk Alle aktiviteter i 2012 forsøges bundet sammen under et fælles udtryk og formålet er at øge kendskabet til FynBus og understøtte strategien om flere passagerer i bussen. Parallelt med de beskrevne aktiviteter arbejdes der bred markedsføring af FynBus mange digitale tjenester, der jo primært retter sig mod nuværende kunder, men som også vil have en afsmittende effekt på ikkebrugernes opfattelse af FynBus og kollektiv trafik. Økonomi Det økonomiske grundlag for afviklingen af markedsføringsaktiviteterne for 2012 udgøres dels af trafikselskabets ordinære trafikinformations- og markedsføringsbudget, dels af ekstraordinære midler til salgsrelaterede aktiviteter og dels af en ekstraordinær bevilling fra Region Syddanmark til salgs- og markedsføringsaktiviteter. FynBus vil i 2012 intensivere samarbejdet med en lang række oplagte samarbejdspartnere og etablere strategiske fællesskaber med større arbejdspladser, koncert- og event-arrangører, uddannelsesinstitutioner med henblik på at skaffe sig adgang til større potentielle kundegrupper og udvikle skræddersyede løsninger, der kan øge salget. 25

36 Bilag 4.1

37 Tag bussen med EKSTRA FORDELE Hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket, giver vi en taxa Med rejsetidsgarantien tager FynBus ansvaret for, at du når frem. Sms garanti til 1204, så får du den nødvendige instruktion. Du kan også tjekke Rejsetidsgaranti.dk 810P Hverdag Rutenr. Rudkøbing - Svendborg - Odense Rudkøbing Busterminal Lundby / Sundbrovej Vindeby / Sundbrovej Sundbrovej / Broen Sygehus Fyn / Svendborg Vestergade / Bycenter Aldersro Johs. Jørgensens Vej Faaborgvej / Kværndrup Ringe / Ørbækvej Holluf Pile Stien Gangbroen / Ørbækvej Odense Congress Center Bilka SDU / Indgang C Rosengårdcentret SDE / Munkebjergvej 810P P P P P P Overgade OBC Plads D Billettyper, kort og rabatter Takster for billetter og turkort finder du i den gældende taksttabel på Taksttabellen fås også i bussen, FynBus Kundecenter på Odense Banegård Center eller på salgsstederne i Svendborg og Rudkøbing. Sommertid / vintertid Ved overgang fra sommertid til vintertid kører natbusserne hele natten efter sommertiden, mens der ved overgang fra vintertid til sommertid køres efter vintertid hele natten. Natbusser er markeret med N i køreplanen. Praktiske oplysninger De angivne tider i køreplanen er tidligste afgangstider fra stoppestederne. I myldretiden kan der forekomme forsinkelser. Oplysning om aktuelle omkørelser, forsinkelser og driftsforstyrrelser se eller kontakt køreplansoplysningen på tlf Ansvar i forhold til driftsforstyrrelser se rejseregler. FynBus Rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis bussen er mere end 20 min. forsinket. Læs mere på Glemte ting og sager - kontakt entreprenøren. Husk at angive rutenummer, retning og tidspunkt. Mobil køreplan til din smartphone Vil du altid have køreplanen ved hånden? Send sms med teksten smart til Spar op til 47% med et KVIKkort Glem alt om kontanter. Kør flere på samme kort. Få en brochure i bussen eller tjek KVIKkort.dk 810P Hverdag Rutenr. OBC Plads D Odense - Svendborg - Rudkøbing Albani Torv SDE / Munkebjergvej Bilka Rosengårdcentret SDU / Indgang C Odense Congress Center Gangbroen / Ørbækvej Holluf Pile Stien Ringe / Ørbækvej Faaborgvej / Kværndrup Johs. Jørgensens Vej Aldersro Vestergade / Bycenter Sygehus Fyn Svendborg Skt Jørgens Vej v/broen Vindeby / Sundbrovej Lundby / Sundbrovej 810P P P P P P A17.39 A Korrespondance ved Rudkøbing Busterminal til rute 912 og 913 Rudkøbing Busterminal Bestilling af periodekort: tlf Køreplansoplysning: tlf Hittegods Arriva: tlf Følg Fynbus på Facebook: facebook.com/minfynbus Køreplanen er trykt på CyclusOffset Trykt af PROffset ApS Forsidefoto: P. Wessel Pendlerafgang (P) kører kun pendlerdage - se i kalenderen FynBus tager forbehold for trykfejl og ændringer i de trykte køreplaner. De opdaterede køreplaner kan ses på

38 Stoppesteder Lyn Zone 2010/ regionale ruter Kalender 2012/2013 (Stoppesteder med fed skrift angiver stoppesteder med afgangstider) Korshavn Nørreby Agernæs Nordskov Tørresø Strand Rudkøbing - Odense Odense - Rudkøbing Bårdesø BOGENSE Rudkøbing Busterminal Odense Congress Center 01 OBC Plads D Lundby 01 Campusvej 01 Albani Torv Vindeby / Sundbrovej 01 SDU / Hovedindgang 01 SDE / Munkebjergvej Uggerslev Sundbrovej / Broen 01 SDU / Indgang C Kappendrup 01 Rosengårdcentret Sygehus Fyn Svendborg 95 Særslev SDU / Indgang 01 Bilka Skamby B Dalby Vestergade / Bycenter 01 SDU / Hovedindgang 01 Campusvej Otterup Vejlby Bilka 01 SDU / Hovedindgang Mesinge Aldersro Østrup Hårslev Båring Johs. Jørgensens Vej91 01 Rosengårdcentret 01 SDU / Indgang C Brenderup Lunde Søndersø 53 Faaborgvej / Kværndrup 01 SDE Klintebjerg 01 SDU / Indgang B / Munkebjergvej 87 uslunde Ringe / Ørbækvej Veflinge 01 Overgade 01 SDU / Hovedindgang 825 Nørre Aaby Munkebo Holluf Pile Harndrup Stien 01 OBC Plads 01 Odense Congress Center 190 D Allesø Lumby 191 Morud 01 Gangbroen / Ørbækvej Gangbroen / Ørbækvej KERTEMINDE Seden Næsbyhoved Jesore Båring Eskilstrup Kærby Varbjerg Strand Strand Blanke Roerslev Asperup Kattebjerg Huse Indslev Ronæs Daugstrup Ejby Føns Kingstrup Grønnemose Hækkebølle Gelsted Lunge Hygind Lunghøj Aarup Tandrup Skydebjerg Sandager Salbrovad 82 ø By Aborg Ørsted Blangstrup 130 Turup Lundager ASSENS Melby Kærum 7 Torø Huse Nårup Holte Dærup Glamsbjerg Sø Søby Flemløse Ebberup Haarby Render Sarup 75 Elmelund DALUM Neder Holluf 110 Skt. Volderslev 111 Klemens Fangel Langsted Vejle 111 Nørre Broby Allested 65 Ståby Heden Ølsted Vøjstrup Akkerup Gammel Stenderup 141 Haastrup Øster Hæsinge Ny Stenderup Korinth 920 Svanninge Bøjden 68 6 Horne Sibirien Bjerne Rødme Bjørnø By Fjællebroen Øster Skerninge Lyø By Dongs Højrup Revsøre Bøsøre SVENDBORG Skovsbo Vindeby Bastemose Gesinge Skovballe Drejø By Jernbane Søby Vårø Haven Snøde 44 Åbyskov Sønder Hesselbjerg Fæbæk Skårupøre Stjovl august 2012 SePtemBer november 2012 december Grasten januar 2013 Lejbølle Helletofte Tranekær Botofte Stengade Tullebølle Kassebølle Kulepile Simmerbølle Torpe Pederstrup Nørre Kl : På vej til forelæsning. Gyldig fra 22. januar Gammel Skrøbelev Rifbjerg 41Peløkke Hverdag man tir ons tor fre lør søn 43 Vemmenæs Bjerreby 3 1 Tressebølle Dageløkke Langevrætte 96 Østerhuse Stoense Skårup RUDKØBING Søby 45 Stoense Strand Ny Vemmenæs Lundby 7 oktober 2012 Skiften Lohals Oure Strammelse 40 Enkelte afgange 8 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Lundeborg Bregninge Landet 7 Bøstrup Troense Nørre Vornæs 6 Thurø By Ny Nyby Bjernemark Hovstrand Vejstrup Egense Hov Øster Åby Tved Albjerg 33 juni 2012 Hesselager Brudager Holmdrup 3 maj Gammel Nyby Rute Tårup Strand 931 Hallingskov Huse Vornæs Strand Skarø by juli 2012 Brændeskov 32 Rantzausminde Avernak By man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Gudme 162 Ollerup Ballen Stoppested, hvor afgangstider er angivet. Lunde Rødskebølle Vester Skerninge Ulbølle Vormark Galdbjerg Ellerup Kirkeby Stågerup Miklenborg Gudbjerg Heldager Vester Aaby NYBORG 22 Lakkendrup Egebjerg Tårup Langå Svindinge Pejrup Aastrup Nabbe Kommunegrænse Stenstrup Hundstrup 63 Katterød Lamdrup Gislev Holme Hønsehave Høje Skovlund Diernæs Kaleko Ravndrup Trunderup Hundtofte Øksendrup Kværndrup Vænge Løgeskov 5 30 Kokkehaverne Tange Dyreborg Signaturforklaring: Krarup Slude Strand Frørup Kværndrup 31 FAABORG Pågældende rute 53 Lydinge Grønderup Hesseløje 920 Volstrup Snarup Spangel Gærup Millinge Østerby 57 Bernsdorffsminde Faldsled Helnæs Strand Pennsylvanien 121 Gultved Gislev Sandager Strarup 810 Rudme Espe Brænde Lydinge Hågerup 69 Helnæs By Højrup Kellerup 5 Herringe Hillerslev Ørbæk Ellested Ryslinge Bynkel Sulkendrup Sentved Fjellerup Lørup Rosilde 920 Kastel 38 Brangstrup Findinge Nybølle SandholtLyndelse Vester Hæsinge Jordløse Nellemose 66 Vantinge 8 Juelsberg Vindinge Kogsbølle Måre Skaboeshuse Kullerup Sødinge Rynkeby RINGE Sallinge Tørringe Strandby Sallinge Lunde Brobyværk Skallebjerg 60 Gestelev Allerup Refsvindinge Herrested Eskildstrup Såderup 24 Kragelund Søllinge Sønder Højrup 141 Ny Allested 25 Pårup Ellinge 39 Regstrup Hjulby Skellerup Kappendrup Rolfsted Aunslev Rønninge Havndrup Nørre Søby Nordenhuse Skalkendrup Ullerslev Ferritslev Pederstrup 5 1 Søgyden Langeskov Hudevad 4 Bovense Flødstrup Korkendrup Årslev 51 Freltofte 3 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Kissendrup 27 Urup Nonnebo Tarup Sønder Nærå Lumby Radby Vittinge Birkum Mullerup Langtved Hannesborg Hvileholm Nørre Lyndelse Fangel Torp 110 Frankfri Hjelmerup Allerup Dømmestrup Solevad Verninge Højby 1 2 april 2012 Rynkeby Davinde marts Birkende 10 FeBruar 2012 Revninge Vejruplund Fraugde Allerup Torup januar 2012 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Skovhuse Marslev Over Holluf HJALLESE Rudkøbing - Svendborg - Odense I kalenderen kan du se, hvilken busdrift vi tilbyder de enkelte dage. Afgangstider finder du på de næste sider. Fiskerhuse Hundslev Bækskov Fraugde Kærby Killerup 1 Højme Bellinge Trunderup Skårup Snave Brunshuse Holmehave Højrup Dreslette Brydegård Stegsted Brylle 268 Gummerup Køng Kirke Søby 74 Saltofte Tommerup 73 Bukkerup Vejrup Ravnebjerg Ruerne Holmstrup 72 Søllested Gamtofte Åsum Rågelund Kølstrup 17 Holev 10 Nyrup Blommenslyst Brændekilde Tommerup Stationsby Frøbjerg Kaslunde Bullerup ODENSE Pårup 79 Orte Barløse Østerklint Skalbjerg Kådekilde Ørsbjerg Emtekær Sandager Næs Bred 81 Kerte Hjerup Skallebølle 132 Ladby Vester Kærby Seden TARUP 810P Kertinge Skibshusene Villestofte Kelstrup Skov Ubberud Vissenbjerg Stige Kerteminde Nordstrand 01 Holluf Pile Stien 05 Ringe / Ørbækvej 53 Faaborgvej / Kværndrup 03 Johs. Jørgensens Vej 03 Aldersro 03 Vestergade / Bycenter 03 Sygehus Fyn Svendborg 03 Skt Jørgens Vej v/broen 03 Vindeby / Sundbrovej 40 Lundby 04 Rudkøbing Busterminal Lille Viby Strand NÆSBY Ejlstrup Koelbjerg 80 Håre Husby Sønder Aaby 825 Gammel Korup Korup 268 Andebølle Drigstrup Dræby 93 Etterup Ålsbo Ørslev Tårup Bregnør Over Kærby Broby Måle Bregnør Fiskeleje Rue Væde Hønnerup Balslev 84 Rud Klingeskov Lumby Torp Bredbjerg Viby Salby Gudskov Stillebæk Sletterød Fjelsted Midskov Ølund Gerskov Vedby Hindevad Fjellerup Mosegård Hersnap Hessum Stensby Farstrup Rolund Udby Bladstrup Vigerslev Skovsgårde Martofte Stubberup Ullerup Kosterslev Sønder Esterbølle Gammel Gamby Gamby St. Bogensø Ørritslev Fremmelev Nymark Byllerup Brandstrup Torup Hemmerslev Maderup Kærby Indslev Torp Viby Hjadstrup Ejlskov Holse Østerballe Hasmark Egense Rostrup Jullerup Vejrup g Norup Melby Askeby Ore Bro Skovs Højrup Ejlby Guldbjerg Skovby Mejlskov Kustrup Vellinge Tofte Brostrand Vejlby Fed Bederslev Nørre Højrup Langø Hasmark Strand Gundstrup Roerslev Ringe Nørre Esterbølle Smidstrup Ejlby Lunde Skåstrup Røjle Krogsbølle Grindløse Fælleden Harritslev Kristiansminde Gyngstrup Nørre Nærå Vester Egense Skåstrup Strand Tørresø Klinte Vesterby Spodsbjerg Gammel Spodsbjerg Hverdag med Pendlerafgang Lørdag Søn- og helligdag 24.december om aftenen, udgår der ture - se i december for nærmere information

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG VERSION MED BILAG 1 FLERE PASSAGERER STRATEGI -2015 STRATEGI FOR Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2011... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2011... 5 Strategi...

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1 KØREPLAN for Middelfart Bybusser Gældende fra 1. august 2009 Side 1 Side 1 Side 1 Side 1 83 84 89 91 88 90 87 85 36 81 371 372 374 363 131 825 133 134 825 362 361 541 542 405 363F 373 408 401 361F 402

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 18. oktober 2012 Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrunden for landdistriktspolitikken... 21 Fremtidsperspektiver... 23. Landdistriktspolitik 2009-2013.

Indholdsfortegnelse: Baggrunden for landdistriktspolitikken... 21 Fremtidsperspektiver... 23. Landdistriktspolitik 2009-2013. Landdistriktspolitik 2009-2013 Indholdsfortegnelse: Forord............................................. 3 Indledning.......................................... 5 Vision og mål.........................................

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2012-2013

SÆSONPROGRAM 2012-2013 SÆSONPROGRAM 2012-2013 Pr. den 27. juni 2012 2 UNGDOM Badmintondag for nystartede U9-U13 fastsættes lokalt ved sæsonstart Område Bemærkninger Tovholder lokalt Odense DHBK - Primo november 2012 Ultimo januar

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06. Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 Strib IF U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 TPI-Odense

Læs mere

Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 5000 Odense C. Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 5000 Odense C

Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 5000 Odense C. Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 5000 Odense C Sct. Hans Skole Skibhusvej 188 187 Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 Åløkkeskolen Kong Georgs Vej 31 223 217 Giersings Realskole Nonnebakken 7 Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 Marie Jørgensens

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Pilotprojekt - Chaufførcertificering. Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid

Pilotprojekt - Chaufførcertificering. Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid Pilotprojekt - Chaufførcertificering Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid Mål 1. Sikker drift: -bus til tiden -nok kapacitet Kritiske succesfaktorer 1.1. Incitamentskontrakter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 3. april 2014 Bestyrelsesmøde den 10. april 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

LETBANEN EN NØDVENDIG OG EFFEKTIV LØSNING FOR HELE ODENSE. Musik og Teaterhuset Vestergade. Palnatokesvej. Kongensgade. Ejby Møllevej.

LETBANEN EN NØDVENDIG OG EFFEKTIV LØSNING FOR HELE ODENSE. Musik og Teaterhuset Vestergade. Palnatokesvej. Kongensgade. Ejby Møllevej. ODENSE LETBANE Odense er en by der satser på vækst. I de kommende år blomstrer en lang række af nye ambitiøse byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke længere bare være en stor dansk by, men en dansk

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING

FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING 3 FORORD 2012 var et meget tilfredsstillende år for FynBus. Det lykkedes ikke kun at fastholde den passagervækst, der startede i 2011, men også at øge væksten og totalt set

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole

Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole (439210) 3 14 14 16 UngNord (461216) 11 Faaborgegnens Efterskole

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

2013 FYNBUS ÅRSBERETNING

2013 FYNBUS ÅRSBERETNING 2013 FYNBUS ÅRSBERETNING 3 FORORD I 2013 lykkedes det i høj grad for FynBus at fortsætte den positive udvikling og passagerfremgang, som trafikselskabet har oplevet i de senere år. Således kunne FynBus

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde 1 af 5 27-10-2012 10:41 Friskolearkivet Arkivfonde Forside Tilbage til Om arkivalierne Videnscenter for Fri Skole Arkivfonde registreret i Arkibas4 Status pr. 26-05-2010 Skoler Aptrup Friskole A 400 Bjergby

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2015. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2015. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2015 for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Sponsor 2015 Husk at støtte vores sponsorere, de støtter os Sponsor 2015 www.ka-auto.dk Husk at støtte vores sponsorere,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Nødhjælp. Opstår der fejl på: Kontakt da: Telefonnr: Vand, varme og sanitet Blitek A/S 66 15 96 96

Nødhjælp. Opstår der fejl på: Kontakt da: Telefonnr: Vand, varme og sanitet Blitek A/S 66 15 96 96 Afdeling 01 01 Næsbyvænget skal ejendomsmesteren kontaktes på 66 16 87 13 Vand, varme og sanitet Blitek A/S 66 15 96 96 Elektriske installationer El Thomsen ApS 66 18 57 00 Kloak Paarup Kloakservice 66

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Renseresultater 2012

Renseresultater 2012 Renseresultater 2012 udgivet den 4. januar 2013 Middelværdier for alle Biokube minirenseanlæg i Danmark COD NH4-N P total 30,9 mg/l 2,6 mg/l 1,2 mg/l Lovkrav maks. 75,0 mg/l Lovkrav maks. 5,0 mg/l Lovkrav

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

kollektiv transport afgangs-, TRafIK- og InfoRmaTIonsløsnIngeR

kollektiv transport afgangs-, TRafIK- og InfoRmaTIonsløsnIngeR kollektiv transport afgangs-, TRAFIK- og informationsløsninger S04 BUS-INFORMATIONSSYSTEM S05 AFGANGS- OG infokærme S06 BUILD-in AFGANGS- OG INFOSKÆRME S07 TRAFIKINFORMATION TIL BUSLÆSKÆRME S08 SERVICESKÆRME

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere