FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. januar 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 19. januar 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Benny H. Hansen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh Planleder Søren Junker Kundechef Helle Nielsen Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 10

2 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 DAGSORDEN 1. Meddelelser... 3 Sager til beslutning: FynBus strategi Justering af zoneafstande på Fyn Ansøgning vedrørende rute Sager til drøftelse:... 8 Sager til orientering: Den regionale pensionistrabat Status vedrørende køreplanskift januar Eventuelt... 9 Side 2 af 10

3 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar Meddelelser Landsdækkende enkeltbillet Beskæftigelsesprojekt vedr. markedsføring Nyhedsformidling og trafikinformation på skærme i busserne Fremvisning af kommende lokaler på Tolderlundsvej 7 Sager til beslutning: 2. FynBus strategi 2012 Sagsfremstilling: FynBus har siden starten af 2010 tilrettelagt opgaver og projekter med udgangspunkt i en strategi for flere passagerer. Målet er at opnå en passagervækst på 2,5 % om året, under overskriften 15 % flere passagerer i Det har været nødvendigt at nedjustere vækstmålene i forhold til de reduktioner, der er sket i kørselsudbuddet, men målet er fortsat en vækst på 2,5 % i forhold til året før. Strategien for 2012 skal i vidt omfang ses som en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2010 og Strategien hvilede på følgende indsatsområder: 1. Sikker drift Bus til tiden og tilstrækkelig kapacitet er grundforudsætningen for, at alle andre tiltag har en positiv virkning og for at arbejde med imageforbedring. 2. Bedre trafikinformation Kunderne forventer at have nem adgang til trafikinformation, både når en rejse skal planlægges, når den skal tjekkes undervejs, og når der sker afvigelser. Vanskelig adgang til information udgør en forhindring for, at kunderne overhovedet anvender den kollektive trafik. 3. Bedre kundeservice Kunden skal opleve en relevant og imødekommende service i alle møder med den kollektive trafik. Det vil sige hos chaufføren, i telefonen, i Kundecentret, på internettet og ved smartphone-/mobilløsninger. 4. Bedre kendskab til den kollektive trafik Mange mennesker har ingen, eller kun et ringe kendskab til den kollektive trafik. Der eksisterer på den anden side en række hårdnakkede myter om den kollektive trafik, som udgør en alvor forhindring for, at den kollektive bustrafik kan få succes. Der er således et stort behov for information til dette kundepotentiale. FynBus generelle strategi for 2012 skal sikre, at de initiativer, der er sat i gang i 2010 og 2011, fastholdes og videreføres, således at der opnås fuld effekt. FynBus forventer, at dette Side 3 af 10

4 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 vil have en positiv indflydelse på kundetilfredsheden og FynBus image, og dermed bidrage til en passagertilgang. Strategi 2012 indeholder følgende indsatsområder: 1. Sikker drift Delstrategien har til formål at styrke samarbejdet med chaufførerne og entreprenørerne via incitamentskontrakter, certificering af chauffører og chaufførinddragelse. Herudover skal der ske en løbende forbedring af køreplanerne og en tilpasning af kapacitetsudnyttelsen på baggrund af passagerdata mv. samt aftaler om nødvendige kapacitetsudvidelser. 2. Trafikinformation I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i personlig trafikinformation og offentlig trafikinformation. Den personlige trafikinformation skal i fremtiden, som udgangspunkt, baseres på Rejseplanens muligheder. FynBus vil vedligeholde og markedsføre løsninger til mobiltelefon, mens løsninger til smartphone primært baseres på Rejseplanen. Offentlig trafikinformation omfatter klassifikation af samtlige Fyns ca stoppesteder, og på baggrund heraf udpeges de stoppesteder, hvor der skal opsættes digitale afgangstavler. Endvidere igangsættes et projekt med det mål at udpege offentlige steder (primært indendørs), hvor det kunne være formålstjenligt at ophænge skærme med trafikinformation, eller lade trafikinformation indgå i visningen på eksisterende skærme. 3. Kundeservice Forbedret kundeservice vil i 2012 tage udgangspunkt i øget inddragelse af kunderne og forbedret adgang til FynBus. FynBus vil gennemføre en kanalanalyse med henblik på kortlægning og effektivisering af håndtering af kundehenvendelser, således at kunderne får den mest effektive hjælp. FynBus vil endvidere optimere telefonbetjeningen og skabe bedre muligheder for selvbetjening via nettet. Endelig vil FynBus på baggrund af en samlet strategi udvikle kundesalgsstederne. 4. Markedsføring FynBus iværksætter en række salgsrelaterede initiativer, der skal bringe FynBus længere frem i folks bevidsthed og øge salget af rejser. Dette indbefatter en allerede godkendt markedsføringsplan, herunder en række trafikinformationsopgaver, en række lokale salgsindsatser, samt indsatser indenfor image, loyalitet og branding. FynBus har udpeget en række potentielle alliancepartnere, typisk større arbejdspladser og servicevirksomheder med et stort kundepotentiale, som samtidig vil kunne opnå fordele ved at samarbejde med FynBus. Målet er at gennemføre aktiviteter sammen med alliancepartnerne, som skal øge brugen af kollektiv trafik blandt medarbejdere og brugere, med henblik på at løse trafikale og miljømæssige udfordringer. I samarbejde med kommunerne skal borgernes kendskab til telekørselsordningerne øges. Dette gøres gennem lokalrettede markedsføringsindsatser og samarbejder med lokalråd, plejecentre og andre relevante lokale interessenter. Side 4 af 10

5 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Planen foreligger i sin helhed i bilag 2.1. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Vedtagelse: Strategi for flere passagerer Bilag: Bilag 2.1 Strategi for flere passagerer Justering af zoneafstande på Fyn Sagsfremstilling: FynBus har gennemført mange omlægninger af lokalruterne i august 2011 på grund af de nye skolestrukturer. En del af disse omlægninger har en konsekvens for de konkrete zoneafstande, da takst- og zonesystemet er direkte afledt af trafiksystemet. FynBus har nu gennemgået alle zonerelationer med henblik på at sikre, at alle zoneafstandene stemmer overens med det reviderede trafiksystem. Tilpasningen af zoneafstandene er således nødvendig af især følgende årsager: - sikre sammenhæng mellem periodekorts gyldighedsområde og kundens faktiske rejsemulighed - sikre korrekt beregning af prisen i fx Rejseplanen De forskellige omlægninger medfører ændringer på en række af FynBus mulige zonerelationer. Af de i alt zonerelationer vil der overordnet set være følgende ændringer: relationer forbliver uændrede i forhold til i dag relationer bliver 1 zone billigere end i dag - 22 relationer bliver 2 zoner billigere end i dag relationer bliver 1 zone dyrere end i dag relationer bliver 2 zoner dyrere end i dag - 14 relationer bliver mere end 2 zoner dyrere end i dag De relationer, der forbliver uændrede, svarer til over 99,5 % af rejserne. Antallet af rejser, der vil mærke ændringerne, vil således være under 0,5 %. Der vil ikke være hverken folkeskoleelever eller uddannelsessøgende, der bliver berørt af ændringerne. Ændringerne vil samlet set ikke påvirke FynBus indtægtsniveau. De væsentligste ændringer i form af en dyrere rejse vil i al væsentlighed være på følgende relationer, hvor det påvirker mere end 1 rejse dagligt. Side 5 af 10

6 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Relation Antal rejser dagligt, der påvirkes Svendborg Korinth 28 Svendborg Langeskov 20 Nyborg Måre 20 Odense Vester Åby 10 Grindløse Søndersø 7 Svendborg V. Hæsinge 4 Svendborg Munkebo 4 Gelsted Harndrup 4 Bogense Gamby 4 Vindinge Måre 4 Bogense Otterup 3 Odense Grindløse 2 Korinth Vester Åby 2 På alle øvrige relationer vil der typisk være ingen eller et meget begrænset antal rejser, der bliver påvirket. FynBus forventer at implementere disse ændringer i busserne den 1. februar I den forbindelse vil der også blive udleveret revideret zonebog til chaufførerne, da det er en del af billetteringsværktøjet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Zoneafstandene justeres som beskrevet. Vedtagelse: 4. Ansøgning vedrørende rute 800 Sagsfremstilling: John s Turist og Minibus ApS har i maj 2011 fået tilladelse fra Trafikstyrelsen til at udføre almindelig rutekørsel mellem Nykøbing F. og Odense via Færgeruten Spodsbjerg Tårs. John s Turist og Minibus ApS har på Rute 800 tilladelse til at optage passagerer i løbet af ruten på Fyn, Tåsinge og Langeland. Passagerer må dog ikke afsættes, før bussen er kommet i land på Falster. Omvendt må passagerer optaget på Lolland og Falster først afsættes fra Spodsbjerg Færgehavn og frem til Odense. John s Turist og Minibus ApS har nu ansøgt FynBus om tilladelse til at afsætte passagerer på strækningen over Fyn. Ansøgningen gælder både på turen fra Spodsbjerg mod Odense og fra Odense mod Spodsbjerg. Dette betyder fx, at en passager vil kunne stå på i Odense og stå af i Rudkøbing og omvendt. Side 6 af 10

7 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Rute 800 har stoppesteder i Odense, Ringe, Kværndrup, Svendborg samt på Tåsinge og Langeland. Rute 800 kører i øjeblikket 6 ugentlige afgange tur/retur, mandag, torsdag, to gange om fredagen og to gange om søndagen. I sommerperioden (25/6 til 12/8) køres tur/retur en gang dagligt. Herudover kører Rute 800 en gang dagligt i forbindelse med helligdage. Rute 800 kører næsten identisk med ruten på FynBus rute 810. Rute 810 har 6 afgange på hverdage med pendlerafgang, tre afgange i morgentimerne og tre afgange om eftermiddagen. FynBus vurderer, at det kun er på delstrækningen mellem Svendborg og Odense, at der kan opstå en direkte konkurrence, da ruten ikke kan konkurrere med busbetjeningen i Odense eller med betjeningen på strækningen fra Svendborg til Rudkøbing. Rute 800 s køreplan på delstrækningen mellem Svendborg og Odense er ikke tidsmæssigt sammenfaldende med FynBus rute 810. Rute 800 kører således på tidspunkter, der ligger udenfor rute 810s afgange, og FynBus vurderer derfor, at nuværende køreplan på Rute 800 ikke er i konkurrence med rute 810. FynBus vurderer på den baggrund, at afsætning af passagerer på ruten mellem Odense og Rudkøbing med nuværende køreplaner ikke vil konkurrere væsentligt med FynBus busbetjening på ruten, men vil være et ekstra tilbud til passagerene på strækningen, da FynBus ikke betjener ruten på disse tidspunkter. John s Turist og Minibus ApS har oplyst følgende billetpriser på Rute 800: Lolland/Falster til Odense er 225 kr. Rudkøbing til Odense 90 kr. Rudkøbing til Svendborg 45 kr. FynBus har følgende billetpriser: Rudkøbing til Odense 100 kr. Rudkøbing til Svendborg 41 kr. Odense til Svendborg 81 kr. FynBus ønsker ikke en direkte konkurrence på prisen og forudsætter for en godkendelse af afsætning af passagerer i løbet af ruten, at John s Turist som minimum følger FynBus takster for kontantbilletter. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at John s Turist og Minibus ApS på Rute 800 kan optage passagerer på strækningen mellem Odense og Rudkøbing, under forudsætning af, at Rute 800 som minimum følger FynBus takster for kontantbilletter. at administrationen bemyndiges til fremadrettet at vurdere, om kommende køreplaner på Rute 800 vil være i direkte konkurrence med busbetjeningen eller takster Side 7 af 10

8 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Vedtagelse: fra FynBus, og derudfra tage stilling til eventuel godkendelse af afsætning af passagerer på Rute 800. Bilag: Bilag 4.1 Køreplan Rute 800 Bilag 4.2 Køreplan Rute 810 Sager til drøftelse: Intet. Sager til orientering: 5. Den regionale pensionistrabat Sagsfremstilling: Region Syddanmark har i forbindelse med budgetforhandlingerne 2012 afsat midler til en rabatordning vedrørende busbilletter for pensionister (defineret ved at være modtagere af ældrecheck) med henblik på de regionale busser. Der er afsat samlet 3 mio. kr., som deles mellem trafikselskaberne Sydtrafik og FynBus i årene En praktisk udmøntning af ordningen er overladt til trafikselskaberne i fællesskab, og Region Syddanmark forventer en ensartet ordning i de to trafikselskabers områder. Ordningen kan desuden indeholde en begrænsning med hensyn til, hvilke tidsrum rabatten er gældende. Sydtrafik og FynBus har i fællesskab udarbejdet et forslag jf. vedlagte bilag. Forslaget har følgende hovedtræk: Der etableres en kontantbillet til pensionister (som er berettiget til ældrecheck). Mindstebetalingen fastsættes til 3 zoner for en voksen. Trafikselskaberne foreslår kr. 28 som fælles takst for billetten (svarende til Sydtrafik s takst for voksen, 3 zoner). Der udstedes et fælles identifikationskort på baggrund af dokumentation for status som pensionist og ældrecheckmodtager ved henvendelse til kundecentre/salgssteder/borgerservice. Kortet bliver et lamineret papkort med navn, udstedelsesdato, kortnummer og billede. Identifikationskortet giver adgang til rabat i begge Region Syddanmarks trafikselskaber. Rejsehjemmel købes i hvert enkelt trafikselskabs område. Rabatten gælder i perioderne kl og på hverdage samt hele dagen i weekender/på helligdage. I Natbusser løses almindelig nattakst. Billetten er kun gyldig i busser. Side 8 af 10

9 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Der skal ske en kompensation til ejerkredsen ved alle rejser længere end 3 zoner med henblik på udligning af manglende indtægt. Ordningen evalueres ved udgangen af Forslaget fremsendes til Region Syddanmark med henblik på eventuelle kommentarer og justeringer. Forslaget kan efterfølgende fremsættes til beslutning i de respektive bestyrelser. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 5.1 Notat Forslag vedr. pensionistrabat i Region Syddanmark 6. Status vedrørende køreplanskift januar 2012 Sagsfremstilling: Den 22. januar 2012 skifter FynBus køreplaner for bybusserne i Odense og for alle regionale og fælleskommunale ruter. Køreplanen giver primært ændringer på Sydfyn, derudover sker der en række mindre ændringer flere steder på Fyn. Kommunikationsindsatsen omkring køreplanskiftet er beskrevet i vedlagte Kommunikationsplan af 17. november. Der vil i mødet blive givet en kort orientering om status for køreplanskiftet. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 6.1 Kommunikationsplan 7. Eventuelt Side 9 af 10

10 FynBus 13. januar 2012 Bestyrelsesmøde den 19. januar 2012 Formand Torben Andersen Næstformand Lasse Krull Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Kasper Westh Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 10 af 10

11 VERSION MED BILAG 1 FLERE PASSAGERER STRATEGI STRATEGI FOR

12 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer Status Gennemførte aktiviteter Strategi Sikker drift Trafikinformation Kundeservice Synlighed og markedsføring Odense Kommune Bilag1: Trafik og Mobilitetsplanen, status... Bilag2: Årsplan for markedsføringsaktiviteter... Bilag 3: FynBus markedsføringsplan

13 Strategi for flere passagerer FynBus har siden starten af 2010 tilrettelagt opgaver og projekter med udgangspunkt i en strategi for flere passagerer. Hovedpunkterne i denne strategi er: Bus til tiden Bedre information Bedre tilbud til pendlerne Billetter og takster Bedre sammenhæng og mobilitet Målet er at opnå en passagervækst på 2,5 % om året, under overskriften 15 % flere passagerer i Det har været nødvendigt at nedjustere vækstmålene i forhold til de reduktioner, der er sket i kørselsudbuddet, men målet er fortsat en vækst på 2,5 % i forhold til året før. I Odense Kommunes Trafik og Mobilitetsplan fra 2009 er et af målene for den kollektive trafik i Odense, at der skal være en fremgang i passagertallet på 33 % inden For at opnå dette ambitiøse mål, er det nødvendigt med en fokuseret og koordineret indsats og et tæt samarbejde mellem Odense Kommune, entreprenørerne Tide Bus og Odense Bybusser samt FynBus. Strategi for flere passagerer i Odense i 2012 er en integreret del af den overordnede plan for FynBus, men i et særskilt afsnit er der særligt fokus på indsatsen i Odense. 3

14 Status Strategien for 2012 skal i vidt omfang ses som en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2010 og Strategien hviler på, at følgende forudsætninger er opfyldt: Sikker drift Bus til tiden og tilstrækkelig kapacitet er grundforudsætningen for, at alle andre tiltag har en positiv virkning og for at kunne arbejde med imageforbedring Bedre trafikinformation Kunderne forventer at have nem adgang til trafikinformation, både når en rejse skal planlægges, når den skal tjekkes undervejs, og når der sker afvigelser. Vanskelig adgang til information udgør en forhindring for, at kunderne overhovedet anvender den kollektive trafik Bedre kundeservice Kunden skal opleve en relevant og imødekommende service i alle møder med den kollektive trafik. Det vil sige hos chaufføren, i telefonen, i Kundecentret, på internettet og ved smartphone-/ mobilløsninger Bedre kendskab til den kollektive trafik De fleste mennesker, det vil sige det uudnyttede kundepotentiale, har intet, eller kun et ringe kendskab til den kollektive trafik. Til gengæld florerer der en række hårdnakkede myter, som udgør en alvorlig forhindring for at den kollektive bustrafik kan få succes. >>> 4

15 Gennemførte aktiviteter Sikker drift Der er indgået incitamentskontrakter med de største entreprenører, med det formål at øge entreprenørernes kundefokus. Der er etableret et online certificeringsprogram for chauffører, med det formål at forbedre kundeservice og øge kvaliteten i forbindelse med billettering. Certificeringsprogrammet sikrer tillige en bedre dialog som middel til at forbedre kvalitetsudviklingen. Chauffører har været involveret i køreplanlægning, planlægning af nye ruter og omlægningen af OBC. Alle afgange er gennemgået med udgangspunkt i elektroniske køretidsdata med henblik på at reducere antallet af forsinkelser i den nye køreplan pr. januar Bedre trafikinformation Der er indført realtid i regionalbusserne. Realtid har i en årrække været til stede i bybusserne i Odense. Realtid giver mulighed for at formidle aktuel information om bussens forventede ankomst på info-skærme, internettet og mobiltelefoner, samt forbedrer driftsovervågningen. Der er installeret infoskærme i alle regionalbusser og bybusser i Odense. Skærmene giver aktuel stoppestedsinformation. Der er opsat nye skærme med dynamisk trafikinformation på OBC. Der er indført en SMS-service kaldet BUSALARM, hvor kunden får information om eventuelle forsinkelser på udvalgte ruter 5

16 3. Bedre kundeservice FynBus involverer kunderne i kvalitetsforbedringer via internettet. Kunderne kan give sine kommentarer for hver rute eller afgang på Fynbus.dk, og informationerne bruges senere i køreplanlægningen. Der er etableret kundefokusgrupper på udvalgte ruter, som et led i projekt Kundefokuseret samarbejde og finansieret af Trafikstyrelsen (Regionalruter og ). Hjemmesiden udvikles løbende, og der er etableret mulighed for øget selvbetjening på internettet. FynBus er gået på Facebook, som har vist sig som en stærk kommunikationsplatform i forhold til primært unge mennesker. 4. Bedre kendskab til den kollektive trafik Der er indført en række nye billettyper og rabatter: - Odense Kommune: Odense rundt for en 10 er - Pensionistrabat uden for myldretiden (på KVIKkort) - Eventbilletter (koncerter, arrangementer og lign.) FynBus takstpolitik er at fastholde prisniveauet for periodekort, sænke priserne på KVIKkort og hæve priserne på kontantbilletter i bussen. Telekørsel er indført i en række tyndtbefolkede områder, som alternativ til bussen. I den forbindelse er der gennemført en omfattende markedsføring og afholdt borgermøder. Der er generelt et øget fokus på markedsføring og ekstern kommunikation. Der er indført rejsetidsgaranti. Det vil sige, at kunderne kan tage en taxa og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. 6

17 Strategi 2012 FynBus generelle strategi for 2012 skal sikre, at de tidligere nævnte initiativer, der er sat i gang i 2010 og 2011 fastholdes og videreføres, således at der opnås fuld effekt. FynBus mener, at dette vil have en positiv indflydelse på kundetilfredsheden og FynBus image, og dermed bidrage til en passagertilgang. 7

18 1. Sikker drift Fokus på chaufførerne Planen indeholder tre punkter, som har til formål at styrke samarbejdet med chaufførerne og entreprenørerne: 1.1 Incitamentskontrakter Det sikres, at der opnås en maksimal effekt af de allerede indgåede kontrakter med Tide, Arriva og OBB. Kontraktformen skal evalueres med henblik på eventuelle justeringer i Der indgås en incitamentsaftale for busdriften i Svendborg Kommune med udgangspunkt i de nye kontrakter, der indgås primo Certificering af chauffører Konceptet Vores FynBus, som har været gennemført som forsøgsprojekt i 2011, med deltagelse af Tide, Arriva-Svendborg og OBB, indføres hos de øvrige entreprenører i løbet af Chaufførinddragelse Chaufførinddragelse og information til chauffører er en integreret del af FynBus aktiviteter. Der udarbejdes en plan, der sikrer inddragelse i forbindelse med: Rute- og køreplanlægning Markedsføring og bestilling af Kvikkort Revision af billet- og korttyper Kampagner på skærme i busserne (eks. kundeadfærd og instruktion benyttelse af kortlæsere mv.) Der sikres en højt informationsniveau gennem chaufførportalen Vores FynBus, opslag og målrettede nyhedsbreve til chaufførerne. 8

19 Kvalitets- og kapacitetsstyring Planen indeholder tre punkter, der skal understøtte målet om 15% flere passagerer. For det første skal der ske en løbende forbedring af køreplanerne. For det andet skal der ske en tilpasning af kapacitetsudnyttelsen på baggrund af passagertal og input fra chauffører og kunder, og for det tredje skal der indgås aftaler med ejerne om nødvendige kapacitetsudvidelser. 1.4 Nyttiggørelse af data I 2011 blev forsinkelsesstatistikker på stoppestedsniveau for første gang taget i anvendelse til køreplanlægning. Metoden udvikles og forbedres i 2012, og der udarbejdes en forretningsgang der involverer Plan og Drift & Kvalitet i et fælles ansvar for køreplanernes kvalitet. Inden udgangen af 1. kvartal skal tilsvarende data for antallet af påstigere på stoppesteds- og turniveau være klar til brug for køreplanlægningen i august og december. Forsinkelsesstatistikker og passagerdata på ruteniveau skal være tilgængelige for offentligheden og interessenter inden udgangen af 1. kvartal. 1.5 Kapacitetsstyring Der udarbejdes en oversigt over aktuelle kapacitetsproblemer inden udgangen af januar. Samtidigt udvikles en datamodel, der forbedrer muligheden for en mere præcis og aktuel vurdering af kapacitetssituationen. Der indgås aftaler med de enkelte ejere om kapacitetsstyring og udvidelse inden for nærmere fastsatte økonomiske rammer. 9

20 2. Trafikinformation I år vil der blive taget udgangspunkt i personlig trafikinformation og offentlig trafikinformation. Personlig trafikinformation Den personlige trafikinformation skal i fremtiden, som udgangspunkt, baseres på Rejseplanens muligheder, som igen er afledt af udviklingen af løsninger til Deutsche Bahn. FynBus vil vedligeholde og markedsføre løsninger til mobiltelefon, mens løsninger til smartphone primært baseres på Rejseplanen. 2.1 Bedre adgang til trafikinfo fra FynBus FynBus vil fastholde og udbygge kendskabet til SMS dit Stoppested og Bus-Alarm. Begge løsninger er gode til kunder med en almindelig mobiltelefon. Det skal afklares, om der skal opsættes QR-koder på stoppesteder og afgangstavler i forbindelse med køreplanskiftet til december. Der igangsættes et forsøgsprojekt på tre udvalgte ruter inden sommerferien. 2.2 Bedre adgang til trafikinfo via Rejseplanen Rejseplanen rummer en række faciliteter som endnu ikke er bredt kendt blandt kunderne. Samtidig er der nye ting i støbeskeen. Udviklingen af løsninger til smartphones går hurtigt. I første kvartal dannes et overblik i samarbejde med Rejseplanen. På den baggrund fastlægges der en strategi- og handlingsplan for , der har sammenhæng med aktiviteterne i Rejseplanen. 10

21 Offentlig trafikinformation 2.3 Digitale standere på trafikknudepunkter Sammen med kommunerne og Region Syddanmark foretages en klassifikation af samtlige stoppesteder. På baggrund af denne klassifikation udpeges de stoppesteder på Fyn, hvor der skal opsættes digitale afgangstavler. Der beskrives alternative modeller for drift og finansiering. 2.4 Trafikinformation på offentlige steder Der igangsættes et projekt med det mål at udpege offentlige steder (primært indendørs), hvor det kunne være formålstjenligt at ophænge skærme med trafikinformation, eller lade trafikinformation indgå i visningen på eksisterende skærme. Rejseplanen har gennemført et forsøgsprojekt med ophængning af 100 skærme. Erfaringer fra dette projekt, herunder finansieringsmodeller, indgår. 11

22 3. Kundeservice Forbedret kundeservice vil i år tage udgangspunkt i to overskrifter: Øget inddragelse af kunderne og forbedret adgang til Fyn- Bus Kundeinddragelse FynBus har de seneste år været i dialog med kunder via hjemmesidens funktion Hjælp os med at gøre køreplanerne bedre. I år sikres det, at denne dialog fastholdes og styrkes. FynBus har i 2011 høstet erfaringer med kundefokusgrupper gennem projekt Kundefokus, der gennemføres på ruterne og På baggrund af forsøgsprojektet vurderes det, om der er basis for en permanent ordning med fokusgrupper. I efteråret 2011 gik FynBus på Facebook, og har på kort tid fået mange tusinde aktive fans, der har bidraget med spørgsmål, ideer og inputs vedrørende den daglige drift. I år skal dette kundesamarbejde fastholdes og udvides. Forbedret adgang til FynBus FynBus vil gennemføre en såkaldt kanalanalyse, hvor samtlige henvendelser kortlægges med henblik på at effektivisere håndteringen, både set fra en kundevinkel og fra et organisatorisk perspektiv. Målet er at kanalisere kunderne direkte til den mest effektive hjælp. Udgangspunktet er at der er tre trin: A. Internettet med selvbetjening B. Call center/trafikvagt C. Specialfunktioner Kunderne skal så vidt muligt benytte sig af FynBus hjemmeside. Hvis svaret ikke findes her, skal størstedelen af henvendelserne besvares ved første telefoniske kontakt i et callcenter. Kun i særlige tilfælde skal det være nødvendigt at trække på særlig fagekspertise. 12

23 3.2 Telefonservice FynBus skal have nedbragt svartiderne på telefonerne, ligesom der skal arbejdes med at optimere telefonsystemet, så kunderne ledes videre til selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt. Parallelt hermed skal der fortsat arbejdes med telefonkulturen i FynBus, så kunderne får god og hurtig hjælp, når de ringer. 3.3 Selvbetjening på internettet I dag er det muligt at bestille og betale periodekort via internettet, bestille og overvåge KVIKkort, samt at overvåge sit forbrug af sms-billetter. Kunderne kan også på forskellig vis indhente trafikinformation på hjemmesiden. I starten af året gøres det endnu nemmere at bestille og betale sit periodekort, ligesom grupperejsebestillingen også gøres digital. I år skal der undersøges, hvorvidt alle selvbetjeningsløsninger kan integreres, så kunden vil opleve større enkelthed, når der skal gøres brug af FynBus forskellige ydelser. 3.4 Bedre kundecentre FynBus vil i starten af 2012 lægge sidste hånd på en samlet strategi for sine mange kortsalgssteder i Odense. Det skal afklares, hvordan kortsalgsstederne kan komme bedre i spil i forhold til kunderne, og der skal udarbejdes et markedsføringskoncept, så kortsalgsstederne fremstår tydeligere for kunderne. Muligheder for FynBus-informationsskærme på kortsalgsstederne skal undersøges, ligesom det skal afklares, om salgsstedernes produktkatalog kan udvides, herunder om der fx skal kunne sælges enkeltbilletter herfra. 13

24 4. Markedsføring FynBus har en lang række produkter, som kunderne skal lære bedre at kende. Derfor iværksætter FynBus i år en række salgsrelaterede initiativer, der skal bringe FynBus længere frem i folks bevidsthed og øge salget af rejser. 4.1 Markedsføringsplan FynBus bestyrelse har godkendt den samlede markedsføringsplan for 2012 på bestyrelsesmødet den 8. december Planen indbefatter en række trafikinformationsopgaver, en række lokale salgsindsatser, samt indsatser indenfor image, loyalitet og branding. 4.2 Beskæftigelsesprojekt Der indledes et samarbejde med Kerteminde Kommunes jobcenter om etablering af fire stillinger med løntilskud og fire stillinger til virksomhedspraktikanter. Projektet starter i marts 2012 og evalueres løbende. De ledige, som indgår i stillingerne, skal deltage i gennemførelsen af FynBus markedsføringsplan. 4.3 Alliancepartnere FynBus har udpeget en række potentielle alliancepartnere, som vi vil indlede et tæt samarbejde med. Typisk er en alliancepartner en stor spiller med et stort kundepotentiale, som samtidig vil kunne opnå fordele ved at samarbejde med FynBus. Målet er at gennemføre aktiviteter sammen med alliancepartnerne, som skal øge brugen af kollektiv trafik blandt medarbejdere og brugere, med henblik på at løse trafikale og miljømæssige udfordringer. 4.4 Flextrafik I samarbejde med kommunerne skal lokalbefolkningens kendskab til telekørselsordningerne udbredes. Dette gøres gennem lokalrettet markedsføringsindsatser og samarbejder med lokalråd, plejecentre og andre relevante lokale interessenter. 14

25 Odense Kommune FynBus vil ud over de ovennævnte initiativer have fokus på følgende områder i 2012, i samarbejde med Odense Kommune: Sammenhæng mellem cykel og bus Cykel og kollektiv trafik understøtter hinanden i det danske vejrlig, og de to trafiksystemer kan komme til at spille meget bedre sammen. FynBus og Odense Kommune vil sammen undersøge mulighederne for at fremme sammenhængen mellem bycykler og busser. FynBus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsen. Der ses blandt andet på mulighed for at placere cyklerne forrest på bussen efter amerikansk forbillede Mobility Management Fra FynBus side vil der i strategien for 2012 blive fokuseret mere på Mobility Management for at ændre borgernes holdning og adfærd i forhold til kollektiv trafik. Mobility Management er efterspørgsel-orienteret i stedet for udbuds-orienteret, hvilket betyder, at FynBus vil forsøge at påvirke borgernes transportefterspørgsel, for derigennem at skabe et mere bæredygtigt transportsystem. Endvidere vil der være øget fokus på at forbedre kundetilfredsheden for at fastholde de eksisterende kunder. FynBus har i været i kontakt med offentlige og private virksomheder i forbindelse med et forsøgsprojekt om udbredelse af Erhvervskortet. En del af Mobility Management initiativerne vil tage udgangspunkt i resultaterne fra dette projekt. 15

26 Indsatser i 2012: OUH Målet er, at OUH systematisk vejleder patienter og besøgende om muligheden for brug af kollektiv trafik, f.eks. med henvisning til Stoppestedernes placering vil blive vurderet i samarbejde med Odense Kommune, og der vil blive set på mulighederne for at forbedre trafikinformationen på OUH Citybussen Samarbejde med Cityforeningen om øget brug af Citybussen. Desuden vil der arbejdes for en sammenkædning til parkeringshuse i centrum Odense Kommune og Erhvervskortet Odense Kommune fravalgte i 2010 at indføre Erhvervskort som et tilbud til medarbejdere. FynBus vil genoptage dialogen med Odense Kommune om eventuelt at indføre Erhvervskortet på udvalgte områder, som led i et forsøg med Grøn Pendler i udvalgte afdelinger i Odense Kommune. FynBus udviklede i 2010 konceptet Grøn Pendler, som led i et forsøgsprojekt finansieret af Trafikstyrelsen. FynBus vil sammen med Odense Kommune arbejde på, at konceptet anvendes i udvalgte forvaltninger og afdelinger i Odense Kommune. 16

27 Markedsføring FynBus vil i år øge markedsføringsindsatsen væsentlig. Markedsføringen tager særligt udgangspunkt i at aflive myter om den kollektive trafik, med udgangspunkt i: Billigere end du tror Hurtigere end du tror Oftere end du tror Mindre forsinket end du tror Renere end du tror Fremkommelighed En øgning af passagertallet ud over 15 % forudsætter en forbedret busfremkommelighed. Derfor vil FynBus i samarbejde med Odense Kommune fortsat have fokus på signalprioritering og få det udvidet til større dele af byen, så busserne kan komme hurtigere igennem byen. Endvidere har Odense Kommune projektfastsat, at flere gader i Odense bliver omlagt til kombinerede bus- og cykelgader i perioden Der vil fokuseres målrettet på udvalgte beboelsesområder (primært regionale ruter). I Odense vil markedsføringen primært fokusere på Odense rundt for en 10 er I Odense er der ca. 20 kiosker med salg af FynBus billetter og kortprodukter. FynBus ønsker gennem samarbejde med kioskerne at øge FynBus synlighed i gadebilledet. Trafikinformation og stoppesteder Stoppestedsprojektet FynBus har med støtte fra Trafikstyrelsen gennemgået stoppestederne på Fyn, med henblik på en klassificering, og fastlæggelse af en udviklingsplan på området. Klassifikationen forventes at være færdig i løbet af i år. 17

28 Realtidsvisning på trafikknudepunkter. På de stoppesteder, der som del af Stoppestedsprojektet udpeges som trafikknudepunkter overvejes det sammen med Odense Kommune, om der skal opsættes elektroniske tavler med realtidsvisning. 18

29 Bilag 1: Trafik- og Mobilitetsplanen, - status I forhold til Odense Kommunes Trafik og mobilitetsplan har FynBus arbejdet med følgende tiltag. Ønsker i Trafik og mobilitetsplan Miljøvenlige busser FynBus kommentarer og tiltag Er i vid udstrækning gennemført med EEV-busser. Cityservicebus Er i drift Elektroniske skilte i bybilledet Busserne skal betjene de områder, hvor der er flest brugere Skal drøftes med Odense Kommune. FynBus laver indledende undersøgelse af projekt som del af Strategi Er sket ved nedlæggelse af servicebusser Takster Forsøg med KVIKkort og Værdikort Odense rundt for en 10 er. Indførelse af pensionistrabat Ændring af terminalen Incitamentskontrakter Er sket. Endvidere er der opsat nye elektroniske informationsskærme så passagerene lettere kan finde deres bus. Anvendes Generel markedsføring Udarbejdelse af fremkommelighedsplan set sammen med fremkommelighed for cyklister Øget markedsføring som intensiveres i Se desuden Bilag 2 Markedsføringsplan og Bilag 3 Notat til markedsføringsplan. Odense Kommune er i gang med de indledende undersøgelser 19

30 Pilotprojekter FynBus kommentarer og tiltag 5-10 minutters drift i myldertiden De fleste linjer har meget hyppige afgange i myldretiden. Linje 40/41 til SDU opfylder ønskerne i forsøget. Realtidsvisning ved alle busstoppesteder Vil blive undersøgt i forhold til Strategi i samarbejde med Odense Kommune Særligt komfortable busser eksempelvis med aircondition, gratis internet, info-skærme, og drikkevareautomater/vandkølere mv. Markedsføring, for eksempel skattefri pendlerordning for arbejdspladser Særlige busvenlige krydsløsninger Ændring af terminalen Incitamentskontrakter Generel markedsføring Udarbejdelse af fremkommelighedsplan set sammen med fremkommelighed for cyklister Der er infoskærme i alle busserne. Som hovedregel er der ikke aircondition i bybusserne, dog visse regler i forhold til klimaanlæg osv. Aircondition kræver forholdsvis meget energi og belaster derfor miljøet mere. Især i bybusserne vil der ikke være gevinst for kunderne at indføre aircondition, da dørene åbnes og lukkes ofte. I forhold til gratis internet i bybusserne vurderer FynBus på nuværende tidspunkt, at teknologien og prisniveauet for privat mobilt internet er udviklet i en sådan grad, at det ikke vil være fornødent at tilbyde til kortere rejser. Er gennemført. FynBus tilbyder Erhvervskortet som en skattefri pendlerordning for arbejdspladser. Odense Kommune ønskede ikke at være med i ordningen. Signalprioritering er igangsat i samarbejde med Odense Kommune Er sket. Endvidere er der opsat nye elektroniske informationsskærme så passagerene lettere kan finde deres bus. Anvendes Øget markedsføring som intensiveres i Se desuden Bilag 2 Markedsføringsplan og Bilag 3 Notat om markedsføring Odense Kommune er i gang med de indledende undersøgelser 20

31 Bilag 2: FynBus markedsføringsplan 2012 MARKEDSFØRING 2012 Januar 2012 Nye takster Salgsfremstød: KVIKkort Fyn KP-skifte Februar 2012 Salgsfremstød: KVIKkort Odense Salgsfremstød: SmartPhone Premiere Kørmed.nu Marts 2012 Sommertid Salgsfremstød: UUDrekruttering Premiere Kundenyhedsbrev Salgsfremstød: Lokal kampagne 1 April 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 2 Salgsfremstød: Lokal kampagne 3 Maj 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 4 Understøttende image:: Busreklame + skærmkampagne Juni 2012 Sådan kører bussen (sommer) Salgsfremstød: TURISTER Salgsfremstød: Lokal kampagne 5 Juli 2012 August 2012 KP-skifte Svendborg KP-skifte Lokalbusser September 2012 Salgsfremstød: Lokal kampagne 6 Oktober 2012 Sådan kører bussen (efterår) Salgsfremstød: KVIKkort Fyn Vintertid Salgsfremstød: Lokal kampagne 7 November 2012 Salgsfremstød: KVIKkort Odense Understøttende image:: Busreklame + skærmkampagne Salgsfremstød: Julefrokost Salgsfremstød: Lokal kampagne 8 December 2012 Sådan kører bussen (jul) KP-skifte 2012 Nuværende kunder Nye kunder Trafik/kunde-information 21

32 Bilag 3: FynBus markedsføringsplan 2012 FynBus har siden 2010 arbejdet systematisk med kommunikation og markedsføring, herunder udarbejdelse af kommunikationsårsplaner, for at sikre en langsigtet og strategisk understøttelse af trafikselskabets overordnede mål og aktiviteter. Indenfor disciplinen markedsføring opererer FynBus med tre typer markedsføringsaktiviteter: Trafikmarkedsføring (non-kommerciel, fx borgerhøringer, informationskampagner vedr. takster og køreplaner, trafikinformation om fx forandringer og ændringer) Markedsføring rettet mod eksisterende kunder (loyalitet og fastholdelse) Markedsføring rettet mod nye kunder (image og salg) I 2010 var den primære opgave markedsføring rettet mod eksisterende kunder, idet der lå en enorm informationsopgave i forbindelse med implementeringen af de regionale principper, der fik betydning for både regionale og lokale kunder. Derfor afspejlede aktivitetsniveauet i 2010 et stort kampagnetryk rettet mod primært denne opgave. I 2011 er der blevet arbejdet med alle tre typer markedsføringsaktiviteter, men det område, der har krævet den største opmærksomhed, har været arbejdet med gennemførelse af høringsaktiviteter, interessentinddragelse og opfølgning. FynBus har gennemført en lang række lokale tilpasninger og i denne proces har der været arbejdet med borgerinddragelse, formidling af endelige beslutninger, og implementering af nye køreplaner, ligesom Fyn- Bus også på en lang række andre områder har arbejdet med åbenhed, inddragelse og brugerdreven innovation. I 2012 vil det være markedsføring rettet mod nye kunder, der vil få den største opmærksomhed. Trafiksystemerne er ved at være på plads. Nu skal det fortælles. I den forbindelse har FynBus lagt en ambitiøs plan, der både arbejder horisontalt og horisontalt i forhold til kunder. 22

33 Horisontale aktiviteter: Aktiviteter, der tager udgangspunkt i et enkelt produkt eller en enkelt begivenhed, men som markedsføres bredt, nærmest som massekommunikation, KVIKkort, relancering Bred kampagne, der retter sig mod nuværende og nye kunder med brug af klassiske medier, kombineret med hjælp fra lokale chauffører. Januar Køreplanskifte, region og Odense Bred informationskampagne, der retter sig mod eksisterende kunder, og som vedrører information om nye køreplaner for Odense og regionaltrafikken. Januar 2012 Smartphonebillet Bred informationskampagne rettet mod eksisterende kunder, men samtidig en imagekampagne rettet mod nye kunder. Februar 2012 Køreplanskifte, lokalbusser Informationskampagne for lokalbusser og telesystemer rettet mod eksisterende kunder i lokalområderne. August 2012 Køreplanskifte, Svendborg Informationskampagne rettet mod eksisterende og nye kunder, der fortæller om forandringerne og præsenterer det nye trafiksystem. August 2012 Attraktionsbilletter Salgskampagne rettet mod endags- og ferie-turister i samarbejde med fynske turistattraktioner. Maj til oktober 2012 Eventbilletter Datostyrede enkeltkampagner knyttet til events, hvor FynBus evt. i samarbejde med DSB tilbyder billig bustransport jf. principperne

34 Vertikale aktiviteter: Salgsaktiviteter, der tager deres udgangspunkt i lokale områder, men med fokus på markedsføring af hele den brede produktpalette. 8 lokalkampagner Otte lokalområder udvælges på baggrund af kundepotentiale og trafikbetjening. Der iværksættes lokalkampagner i hvert område, hvor man typisk koncentrerer sit opsøgende salg i fx 4 uger ad gangen. Aktiviteten er primært rettet mod nye kunder: Lokalrettede annoncer Lokalrettede uddelingsaktioner Lokalrettede stoppestedsaktioner Lokalrettet opsøgende salg Februar til november 2012 Kampagnesite Etablering af kampagnewebsite, der med udgangspunkt i 5 myter om kollektiv trafik skal fungere som understøttende website for de 8 lokalkampagner. Websitet er primært rettet mod nye kunder. Sitets 5 temaer, som dokumenteres på sitet: Hurtigere end du tror! (tid) Mere rettidig end du tror! (præcision) Oftere end du tror! (frekvens) Billigere end du tror! (pris) Renere end du tror! (miljø) Premiere: Februar 2012 Loyalitets-aktiviteter Udover de horisontale og vertikale aktiviteter iværksættes også aktiviteter, der primært retter sig mod eksisterende kunder, og som har til formål at knytte kunderne tættere til trafikselskabet og påvirke image i positiv retning. Facebook FynBus populære og meget aktive Facebook-side skal fortsat udvikles, og de mange fans skal inddrages i det videre arbejde med at forbedre produktet og øge salget

35 Kundenyhedsbrev Fire gange om året udsender FynBus et digitalt kundemagasin med fokus på nye og eksisterende produkter og aktiviteter. Premiere: 1. kvartal 2012 Fælles udtryk Alle aktiviteter i 2012 forsøges bundet sammen under et fælles udtryk og formålet er at øge kendskabet til FynBus og understøtte strategien om flere passagerer i bussen. Parallelt med de beskrevne aktiviteter arbejdes der bred markedsføring af FynBus mange digitale tjenester, der jo primært retter sig mod nuværende kunder, men som også vil have en afsmittende effekt på ikkebrugernes opfattelse af FynBus og kollektiv trafik. Økonomi Det økonomiske grundlag for afviklingen af markedsføringsaktiviteterne for 2012 udgøres dels af trafikselskabets ordinære trafikinformations- og markedsføringsbudget, dels af ekstraordinære midler til salgsrelaterede aktiviteter og dels af en ekstraordinær bevilling fra Region Syddanmark til salgs- og markedsføringsaktiviteter. FynBus vil i 2012 intensivere samarbejdet med en lang række oplagte samarbejdspartnere og etablere strategiske fællesskaber med større arbejdspladser, koncert- og event-arrangører, uddannelsesinstitutioner med henblik på at skaffe sig adgang til større potentielle kundegrupper og udvikle skræddersyede løsninger, der kan øge salget. 25

36 Bilag 4.1

37 Tag bussen med EKSTRA FORDELE Hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket, giver vi en taxa Med rejsetidsgarantien tager FynBus ansvaret for, at du når frem. Sms garanti til 1204, så får du den nødvendige instruktion. Du kan også tjekke Rejsetidsgaranti.dk 810P Hverdag Rutenr. Rudkøbing - Svendborg - Odense Rudkøbing Busterminal Lundby / Sundbrovej Vindeby / Sundbrovej Sundbrovej / Broen Sygehus Fyn / Svendborg Vestergade / Bycenter Aldersro Johs. Jørgensens Vej Faaborgvej / Kværndrup Ringe / Ørbækvej Holluf Pile Stien Gangbroen / Ørbækvej Odense Congress Center Bilka SDU / Indgang C Rosengårdcentret SDE / Munkebjergvej 810P P P P P P Overgade OBC Plads D Billettyper, kort og rabatter Takster for billetter og turkort finder du i den gældende taksttabel på Taksttabellen fås også i bussen, FynBus Kundecenter på Odense Banegård Center eller på salgsstederne i Svendborg og Rudkøbing. Sommertid / vintertid Ved overgang fra sommertid til vintertid kører natbusserne hele natten efter sommertiden, mens der ved overgang fra vintertid til sommertid køres efter vintertid hele natten. Natbusser er markeret med N i køreplanen. Praktiske oplysninger De angivne tider i køreplanen er tidligste afgangstider fra stoppestederne. I myldretiden kan der forekomme forsinkelser. Oplysning om aktuelle omkørelser, forsinkelser og driftsforstyrrelser se eller kontakt køreplansoplysningen på tlf Ansvar i forhold til driftsforstyrrelser se rejseregler. FynBus Rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis bussen er mere end 20 min. forsinket. Læs mere på Glemte ting og sager - kontakt entreprenøren. Husk at angive rutenummer, retning og tidspunkt. Mobil køreplan til din smartphone Vil du altid have køreplanen ved hånden? Send sms med teksten smart til Spar op til 47% med et KVIKkort Glem alt om kontanter. Kør flere på samme kort. Få en brochure i bussen eller tjek KVIKkort.dk 810P Hverdag Rutenr. OBC Plads D Odense - Svendborg - Rudkøbing Albani Torv SDE / Munkebjergvej Bilka Rosengårdcentret SDU / Indgang C Odense Congress Center Gangbroen / Ørbækvej Holluf Pile Stien Ringe / Ørbækvej Faaborgvej / Kværndrup Johs. Jørgensens Vej Aldersro Vestergade / Bycenter Sygehus Fyn Svendborg Skt Jørgens Vej v/broen Vindeby / Sundbrovej Lundby / Sundbrovej 810P P P P P P A17.39 A Korrespondance ved Rudkøbing Busterminal til rute 912 og 913 Rudkøbing Busterminal Bestilling af periodekort: tlf Køreplansoplysning: tlf Hittegods Arriva: tlf Følg Fynbus på Facebook: facebook.com/minfynbus Køreplanen er trykt på CyclusOffset Trykt af PROffset ApS Forsidefoto: P. Wessel Pendlerafgang (P) kører kun pendlerdage - se i kalenderen FynBus tager forbehold for trykfejl og ændringer i de trykte køreplaner. De opdaterede køreplaner kan ses på

38 Stoppesteder Lyn Zone 2010/ regionale ruter Kalender 2012/2013 (Stoppesteder med fed skrift angiver stoppesteder med afgangstider) Korshavn Nørreby Agernæs Nordskov Tørresø Strand Rudkøbing - Odense Odense - Rudkøbing Bårdesø BOGENSE Rudkøbing Busterminal Odense Congress Center 01 OBC Plads D Lundby 01 Campusvej 01 Albani Torv Vindeby / Sundbrovej 01 SDU / Hovedindgang 01 SDE / Munkebjergvej Uggerslev Sundbrovej / Broen 01 SDU / Indgang C Kappendrup 01 Rosengårdcentret Sygehus Fyn Svendborg 95 Særslev SDU / Indgang 01 Bilka Skamby B Dalby Vestergade / Bycenter 01 SDU / Hovedindgang 01 Campusvej Otterup Vejlby Bilka 01 SDU / Hovedindgang Mesinge Aldersro Østrup Hårslev Båring Johs. Jørgensens Vej91 01 Rosengårdcentret 01 SDU / Indgang C Brenderup Lunde Søndersø 53 Faaborgvej / Kværndrup 01 SDE Klintebjerg 01 SDU / Indgang B / Munkebjergvej 87 uslunde Ringe / Ørbækvej Veflinge 01 Overgade 01 SDU / Hovedindgang 825 Nørre Aaby Munkebo Holluf Pile Harndrup Stien 01 OBC Plads 01 Odense Congress Center 190 D Allesø Lumby 191 Morud 01 Gangbroen / Ørbækvej Gangbroen / Ørbækvej KERTEMINDE Seden Næsbyhoved Jesore Båring Eskilstrup Kærby Varbjerg Strand Strand Blanke Roerslev Asperup Kattebjerg Huse Indslev Ronæs Daugstrup Ejby Føns Kingstrup Grønnemose Hækkebølle Gelsted Lunge Hygind Lunghøj Aarup Tandrup Skydebjerg Sandager Salbrovad 82 ø By Aborg Ørsted Blangstrup 130 Turup Lundager ASSENS Melby Kærum 7 Torø Huse Nårup Holte Dærup Glamsbjerg Sø Søby Flemløse Ebberup Haarby Render Sarup 75 Elmelund DALUM Neder Holluf 110 Skt. Volderslev 111 Klemens Fangel Langsted Vejle 111 Nørre Broby Allested 65 Ståby Heden Ølsted Vøjstrup Akkerup Gammel Stenderup 141 Haastrup Øster Hæsinge Ny Stenderup Korinth 920 Svanninge Bøjden 68 6 Horne Sibirien Bjerne Rødme Bjørnø By Fjællebroen Øster Skerninge Lyø By Dongs Højrup Revsøre Bøsøre SVENDBORG Skovsbo Vindeby Bastemose Gesinge Skovballe Drejø By Jernbane Søby Vårø Haven Snøde 44 Åbyskov Sønder Hesselbjerg Fæbæk Skårupøre Stjovl august 2012 SePtemBer november 2012 december Grasten januar 2013 Lejbølle Helletofte Tranekær Botofte Stengade Tullebølle Kassebølle Kulepile Simmerbølle Torpe Pederstrup Nørre Kl : På vej til forelæsning. Gyldig fra 22. januar Gammel Skrøbelev Rifbjerg 41Peløkke Hverdag man tir ons tor fre lør søn 43 Vemmenæs Bjerreby 3 1 Tressebølle Dageløkke Langevrætte 96 Østerhuse Stoense Skårup RUDKØBING Søby 45 Stoense Strand Ny Vemmenæs Lundby 7 oktober 2012 Skiften Lohals Oure Strammelse 40 Enkelte afgange 8 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Lundeborg Bregninge Landet 7 Bøstrup Troense Nørre Vornæs 6 Thurø By Ny Nyby Bjernemark Hovstrand Vejstrup Egense Hov Øster Åby Tved Albjerg 33 juni 2012 Hesselager Brudager Holmdrup 3 maj Gammel Nyby Rute Tårup Strand 931 Hallingskov Huse Vornæs Strand Skarø by juli 2012 Brændeskov 32 Rantzausminde Avernak By man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Gudme 162 Ollerup Ballen Stoppested, hvor afgangstider er angivet. Lunde Rødskebølle Vester Skerninge Ulbølle Vormark Galdbjerg Ellerup Kirkeby Stågerup Miklenborg Gudbjerg Heldager Vester Aaby NYBORG 22 Lakkendrup Egebjerg Tårup Langå Svindinge Pejrup Aastrup Nabbe Kommunegrænse Stenstrup Hundstrup 63 Katterød Lamdrup Gislev Holme Hønsehave Høje Skovlund Diernæs Kaleko Ravndrup Trunderup Hundtofte Øksendrup Kværndrup Vænge Løgeskov 5 30 Kokkehaverne Tange Dyreborg Signaturforklaring: Krarup Slude Strand Frørup Kværndrup 31 FAABORG Pågældende rute 53 Lydinge Grønderup Hesseløje 920 Volstrup Snarup Spangel Gærup Millinge Østerby 57 Bernsdorffsminde Faldsled Helnæs Strand Pennsylvanien 121 Gultved Gislev Sandager Strarup 810 Rudme Espe Brænde Lydinge Hågerup 69 Helnæs By Højrup Kellerup 5 Herringe Hillerslev Ørbæk Ellested Ryslinge Bynkel Sulkendrup Sentved Fjellerup Lørup Rosilde 920 Kastel 38 Brangstrup Findinge Nybølle SandholtLyndelse Vester Hæsinge Jordløse Nellemose 66 Vantinge 8 Juelsberg Vindinge Kogsbølle Måre Skaboeshuse Kullerup Sødinge Rynkeby RINGE Sallinge Tørringe Strandby Sallinge Lunde Brobyværk Skallebjerg 60 Gestelev Allerup Refsvindinge Herrested Eskildstrup Såderup 24 Kragelund Søllinge Sønder Højrup 141 Ny Allested 25 Pårup Ellinge 39 Regstrup Hjulby Skellerup Kappendrup Rolfsted Aunslev Rønninge Havndrup Nørre Søby Nordenhuse Skalkendrup Ullerslev Ferritslev Pederstrup 5 1 Søgyden Langeskov Hudevad 4 Bovense Flødstrup Korkendrup Årslev 51 Freltofte 3 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Kissendrup 27 Urup Nonnebo Tarup Sønder Nærå Lumby Radby Vittinge Birkum Mullerup Langtved Hannesborg Hvileholm Nørre Lyndelse Fangel Torp 110 Frankfri Hjelmerup Allerup Dømmestrup Solevad Verninge Højby 1 2 april 2012 Rynkeby Davinde marts Birkende 10 FeBruar 2012 Revninge Vejruplund Fraugde Allerup Torup januar 2012 man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn man tir ons tor fre lør søn Skovhuse Marslev Over Holluf HJALLESE Rudkøbing - Svendborg - Odense I kalenderen kan du se, hvilken busdrift vi tilbyder de enkelte dage. Afgangstider finder du på de næste sider. Fiskerhuse Hundslev Bækskov Fraugde Kærby Killerup 1 Højme Bellinge Trunderup Skårup Snave Brunshuse Holmehave Højrup Dreslette Brydegård Stegsted Brylle 268 Gummerup Køng Kirke Søby 74 Saltofte Tommerup 73 Bukkerup Vejrup Ravnebjerg Ruerne Holmstrup 72 Søllested Gamtofte Åsum Rågelund Kølstrup 17 Holev 10 Nyrup Blommenslyst Brændekilde Tommerup Stationsby Frøbjerg Kaslunde Bullerup ODENSE Pårup 79 Orte Barløse Østerklint Skalbjerg Kådekilde Ørsbjerg Emtekær Sandager Næs Bred 81 Kerte Hjerup Skallebølle 132 Ladby Vester Kærby Seden TARUP 810P Kertinge Skibshusene Villestofte Kelstrup Skov Ubberud Vissenbjerg Stige Kerteminde Nordstrand 01 Holluf Pile Stien 05 Ringe / Ørbækvej 53 Faaborgvej / Kværndrup 03 Johs. Jørgensens Vej 03 Aldersro 03 Vestergade / Bycenter 03 Sygehus Fyn Svendborg 03 Skt Jørgens Vej v/broen 03 Vindeby / Sundbrovej 40 Lundby 04 Rudkøbing Busterminal Lille Viby Strand NÆSBY Ejlstrup Koelbjerg 80 Håre Husby Sønder Aaby 825 Gammel Korup Korup 268 Andebølle Drigstrup Dræby 93 Etterup Ålsbo Ørslev Tårup Bregnør Over Kærby Broby Måle Bregnør Fiskeleje Rue Væde Hønnerup Balslev 84 Rud Klingeskov Lumby Torp Bredbjerg Viby Salby Gudskov Stillebæk Sletterød Fjelsted Midskov Ølund Gerskov Vedby Hindevad Fjellerup Mosegård Hersnap Hessum Stensby Farstrup Rolund Udby Bladstrup Vigerslev Skovsgårde Martofte Stubberup Ullerup Kosterslev Sønder Esterbølle Gammel Gamby Gamby St. Bogensø Ørritslev Fremmelev Nymark Byllerup Brandstrup Torup Hemmerslev Maderup Kærby Indslev Torp Viby Hjadstrup Ejlskov Holse Østerballe Hasmark Egense Rostrup Jullerup Vejrup g Norup Melby Askeby Ore Bro Skovs Højrup Ejlby Guldbjerg Skovby Mejlskov Kustrup Vellinge Tofte Brostrand Vejlby Fed Bederslev Nørre Højrup Langø Hasmark Strand Gundstrup Roerslev Ringe Nørre Esterbølle Smidstrup Ejlby Lunde Skåstrup Røjle Krogsbølle Grindløse Fælleden Harritslev Kristiansminde Gyngstrup Nørre Nærå Vester Egense Skåstrup Strand Tørresø Klinte Vesterby Spodsbjerg Gammel Spodsbjerg Hverdag med Pendlerafgang Lørdag Søn- og helligdag 24.december om aftenen, udgår der ture - se i december for nærmere information

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG VERSION MED BILAG 1 FLERE PASSAGERER STRATEGI -2015 STRATEGI FOR Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2011... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2011... 5 Strategi...

Læs mere

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016 odense - faaborg Gyldig pr.. august 0 Vigerslev Vejrup Gudskov Klintebjerg Tårup Farstrup Bregnør Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Drigstrup y Indslev Torp Torp Harndrup Munkebo Allesø Lumby 0

Læs mere

svendborg - ørbæk - odense

svendborg - ørbæk - odense svendborg - ørbæk - odense Gyldig pr.. august Ta teleruten, når bussen ikke kører! Skal du rejse mellem og Rosengårdscentret om aftenen eller i weekenden? Så kan du tage teleruten, når bus - ikke kører.

Læs mere

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017 0 otterup - odense Gyldig pr.. februar Vellinge Bederslev Nørre Højrup Norup Østerballe Bogensø 0 kort / stoppesteder Hasmark Uggerslev Kappendrup Egense M y jerg up jlstrup erud er Rostrup Ullerup Søndersø

Læs mere

Nyborg - langeskov - odense

Nyborg - langeskov - odense Nyborg - langeskov - odense Gyldig pr.. august d ø ved Lunde Torp NÆSBY TARUP LUM Skt. 0 Klemens gel Nørre Lyndelse angel Torp Radby Allested Sallinge Dømmestrup Stige ODENSE Neder Holluf HJALLESE Højby

Læs mere

Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg

Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg 931 Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg Gyldig pr.. august 201 Ejlstrup 23 Ørslev TARUP Holev ODENSE Hundslev 10 Skovhuse Hækkebølle Bækskov Pårup Åsum Koelbjerg Kelstrup Skov Ubberud Rågelund Lunge

Læs mere

140 141 kort / stoppesteder

140 141 kort / stoppesteder Korshavn 0 kort / stoppesteder Nørreby Jesore Tørresø Klinte Vesterby Kristiansminde Gyngstrup Vester Egense Nørre Nærå Bårdesø BOGENSE Krogsbølle Langø Grindløse Hasmark Fælleden Ringe Roerslev Gundstrup

Læs mere

otterup - odense Gyldig pr. 7. august 2016

otterup - odense Gyldig pr. 7. august 2016 0 otterup - odense Gyldig pr.. august Vellinge Bederslev Nørre Højrup Norup Østerballe Bogensø 0 kort / stoppesteder Hasmark Uggerslev Kappendrup Egense M y jerg up jlstrup erud er Rostrup Ullerup Søndersø

Læs mere

Nørreby. Jesore. Vesterby. Vester Egense. Grindløse. Nørre Esterbølle. Smidstrup. Ejlby Lunde. Ejlby. Melby. Jullerup. Særslev. Askeby.

Nørreby. Jesore. Vesterby. Vester Egense. Grindløse. Nørre Esterbølle. Smidstrup. Ejlby Lunde. Ejlby. Melby. Jullerup. Særslev. Askeby. åring trand åring perup yllerup kort / stoppesteder Varbjerg Strand Kærby Indslev Brostrand Skåstrup Bro Skovs Højrup Vejrup Indslev Torp Skåstrup Strand Brenderup Harndrup Holse 0 Mejlskov Ore BOGENSE

Læs mere

Rue Morud. Stillebæk. Væde. Andebølle. Kelstrup Skov Ubberud. Skallebølle. Skalbjerg. 79 Orte. Stationsby 71. Højby Sandager. Brylle.

Rue Morud. Stillebæk. Væde. Andebølle. Kelstrup Skov Ubberud. Skallebølle. Skalbjerg. 79 Orte. Stationsby 71. Højby Sandager. Brylle. Nørre Aaby iby Brandstrup Byllerup Indslev 0 Rolund Udby Mosegård æs y Føns terklint Rud Husby Sønder Aaby Sandager Næs Balslev Ørslev Hygind Ejby Håre Tandrup Lunge Hjerup Indslev Torp Hønnerup Kingstrup

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

odense - faaborg Gyldig pr. 19. februar 2017

odense - faaborg Gyldig pr. 19. februar 2017 odense - faaborg Gyldig pr.. februar Vigerslev Vejrup Gudskov Klintebjerg Tårup Farstrup Bregnør Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Drigstrup y Indslev Torp Torp Harndrup Munkebo Allesø Lumby Over

Læs mere

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Medlemstal 2013 - DBU Fyn 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år Senior - 60+ år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Total 1. F. C. Nyborg 22 22 Agedrup-Bullerup

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Assens - glamsbjerg - odense

Assens - glamsbjerg - odense 2 3 Assens - glamsbjerg - odense Gyldig pr.. august 20 88 Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Nørre Aaby Indslev Torp Torp g Harndrup 9 Munkebo 92 Viby Brandstrup Byllerup Indslev Hindevad Rue Allesø

Læs mere

TAKSTER 2017 Gyldig pr. 1. august 2017

TAKSTER 2017 Gyldig pr. 1. august 2017 TAKSTER 201 Gyldig pr. 1. august 201 Zonekort Rejsekort personligt Rejsekort flex Rejsekort anonymt Pendlerkort / Pendler kombi Enkeltbilletter Natbustakster 1-dagsbillet Gruppebilletter Om takster og

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

TAKSTER 2017 Gyldig pr. 1. juni 2017

TAKSTER 2017 Gyldig pr. 1. juni 2017 TAKSTER 201 Gyldig pr. 1. juni 201 Zonekort Rejsekort personligt Rejsekort flex Rejsekort anonymt Pendlerkort / Pendler kombi Enkeltbilletter Natbustakster 1-dagsbillet Gruppebilletter Om takster og billettyper

Læs mere

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total MEDLEMSTAL 2016 Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år Klub Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer AC Odense 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

ODENSE - FAABORG. Gyldig pr. 7. august 2016

ODENSE - FAABORG. Gyldig pr. 7. august 2016 ODENSE - FAABORG Gyldig pr.. august 0 Vigerslev Vejrup Gudskov Klintebjerg Tårup Farstrup Bregnør Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Drigstrup y Indslev Torp Torp Harndrup Munkebo Allesø Lumby 0

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Gyldig pr. 15. januar 2017 TAKSTER 2017

Gyldig pr. 15. januar 2017 TAKSTER 2017 Gyldig pr. 1. januar 201 TAKSTER 201 Zonekort Rejsekort personligt Rejsekort flex Rejsekort anonymt Enkeltbilletter Natbustakster Værdikort 1-dagsbillet Zonetilkøb KVIKkort FynBus Periodekort Gruppebilletter

Læs mere

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2007 Klubnummer Navn Antal foreninger 161 Total medlemmer Passive 28.327 3.110 I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2006 Antal foreninger Total medlemmer Passive 160 27.959 2.396 Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Ruteaktivitet og økonomi januar-december 2014

Ruteaktivitet og økonomi januar-december 2014 aktivitet og økonomi januar-december Indhold Indledning... 2 Historisk oversigt... 3 Regionale r... 5 Odense kommune... 7 Fælleskommunale r... 9 Side 1 af 9 Indledning Nærværende notat viser udviklingen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1 KØREPLAN for Middelfart Bybusser Gældende fra 1. august 2009 Side 1 Side 1 Side 1 Side 1 83 84 89 91 88 90 87 85 36 81 371 372 374 363 131 825 133 134 825 362 361 541 542 405 363F 373 408 401 361F 402

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Inspektorat 4. 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg

Inspektorat 4. 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Kerte Kirke Kertevej 58 Kerte

Læs mere

KØREPLAN. for Svendborg Bybusser

KØREPLAN. for Svendborg Bybusser KØREPLAN for Svendborg Bybusser Gældende fra 11. august 2008 Køreplanen Afgangs- og ankomsttider i køreplan og på stoppestedstavler er cirkatider. Trafi kforholdene, ruteomlægninger og uforudsigelige hændelser

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division Midtfyns HK U-18 Drenge 2. Division Otterup HK U-18 Drenge 2. Division SUS Nyborg SUS Håndbold, Nyborg GIF

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 18. oktober 2012 Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg

Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg FynBus 1. maj 2012 PLAN SJ Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg Indledning Udvalget for Kultur og Plan i Svendborg Kommune har behandlet forslag til kollektiv trafikplan på møder den

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 20-08-2014 Version nr.: 5 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 16. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division DHG Odense U-18 Drenge 2. Division Faaborg ØH U-18 Drenge

Læs mere

Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune. 5. januar 2012

Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune. 5. januar 2012 Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune 5. januar 2012 Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Dagsorden Velkomst Strategi for FynBus Trafiksystemet i Svendborg Kommune Udbudsprocessen Afslutning Strategi

Læs mere

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning FynBus 04. november 2009 PLAN EKL/SJ Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning Region Syddanmark har i brev af 1. oktober anmodet om den konkrete udmøntning af regionens bestilling. De rutemæssige forhold

Læs mere

svendborg - ørbæk - odense

svendborg - ørbæk - odense svendborg - ørbæk - odense Gyldig pr.. august 0 Ta teleruten, når bussen ikke kører! Skal du rejse mellem og Rosengårdscentret om aftenen eller i weekenden? Så kan du tage teleruten, når bus - ikke kører.

Læs mere

Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune

Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune Repræsentantskabsmøde i Vandråd Nordfyn den 28. april 2016 Henrik Uhd Markussen og Troels Kærgaard Bjerre 1 Baggrund

Læs mere

odense - søndersø - bogense

odense - søndersø - bogense odense - søndersø - bogense Gyldig pr.. august 0 åring trand åring perup yllerup osegård Balslev rslev andrup kort / stoppesteder Ejby Zone mtekær 0 0 OBC Ejlskovsgade Pl. I Barløse 0 Wichmandsgade Kaslunde

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. september 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015

Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015 Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015 Indhold: 1. Henvisning til konkrete byer. 2. Beskrivelse af, Afgrænsning af byer og det åbne land. 3. Hvilke bygninger kan nedrives. 4. Typisk sagsforløb for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. maj 2015 Bestyrelsesmøde den 21. maj 2015 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 5. runde 13. maj 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold P2011-5-05, Midttrafik Trafikplan Aarhus indførelse af ny trafikplan Aarhus 5 P2011-5-07, Nordjyllands Trafikselskab

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

Bethania børnehave Ryttergade 3 A 5000 Odense C. Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej 43 5000 Odense C

Bethania børnehave Ryttergade 3 A 5000 Odense C. Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej 43 5000 Odense C Korsløkke børnehave Schacksgade 41 Bethania børnehave Ryttergade 3 A Børnehuset Borgen Østerbæksvej 150 10113 10048 12819 Børnecenteret Toppen Vestre Stationsvej 4 Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat for møde Torsdag, den 16. juni 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Politisk dokument med resume

Politisk dokument med resume Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 08 Strategi for Movias trafikinformation - Forslag til initiativplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Museernes Udgravn ngsdata

Museernes Udgravn ngsdata Museernes Udgravn ngsdata GIS-modul til MUD - Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata er en selvejende institution, som har til formål at oprette og drive databaser til brug for arkæologiske

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrunden for landdistriktspolitikken... 21 Fremtidsperspektiver... 23. Landdistriktspolitik 2009-2013.

Indholdsfortegnelse: Baggrunden for landdistriktspolitikken... 21 Fremtidsperspektiver... 23. Landdistriktspolitik 2009-2013. Landdistriktspolitik 2009-2013 Indholdsfortegnelse: Forord............................................. 3 Indledning.......................................... 5 Vision og mål.........................................

Læs mere

Oversigt over tilmeldte hold Aarup BK

Oversigt over tilmeldte hold Aarup BK Oversigt over tilmeldte hold 500105 Aarup BK Inde - Herre Senior Aarup BK Rød - Hvid - Rød Aarup Fritidscenter Inde - Old Boys/Veteraner Aarup BK 1 Rød - Hvid - Rød Aarup Fritidscenter Inde - Old Boys/Veteraner

Læs mere

odense - nr. broby - faaborg / assens

odense - nr. broby - faaborg / assens odense - nr. broby - faaborg / assens Bemærk: Ny køreplan - gyldig fra. maj Gyldig pr.. maj 0 Skrillinge Asperup Brenderup Sønder Søndersø Lunde Daugstrup Klingeskov Nymark Gamby Esterbølle Bregnør Fiskeleje

Læs mere

Odense Kommune. Odense

Odense Kommune. Odense Kommune Kosterslev Ørritslev Stensby Lunde Fremmelev Daugstrup Østrup Gerskov O D N S F J O R D Klintebjerg Vigerslev Vedby eldringe Farstrup Lumby Torp Lumby Munkebo Allese Dræby redbjerg Næsbyhoved-roby

Læs mere

odense - nr. broby - faaborg / assens

odense - nr. broby - faaborg / assens odense - nr. broby - faaborg / assens Gyldig pr.. august 0 Skrillinge Asperup Brenderup Sønder Søndersø Lunde Daugstrup Klingeskov Nymark Gamby Esterbølle Bregnør Fiskeleje Roerslev Svenstrup Vigerslev

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

04042007, 02:45:52 Holdsamarbejder Side 1 af 4

04042007, 02:45:52 Holdsamarbejder Side 1 af 4 Side 1 af 4 Superveteran, 2007 Pulje 1 Kildemosen/KFUM Kildemosens BK, KFUM.s BK Odense Masters A, 2007 Pulje 1 KFUM/Kildemosen KFUM.s BK Odense, Kildemosens BK U-18 drenge M, forår 2007 Pulje 1 B 1913/HPTI

Læs mere

Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 5000 Odense C. Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 5000 Odense C

Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 5000 Odense C. Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 5000 Odense C Sct. Hans Skole Skibhusvej 188 187 Vestre Skole Att: Torben Larsen Roersvej 10 Åløkkeskolen Kong Georgs Vej 31 223 217 Giersings Realskole Nonnebakken 7 Henriette Hørlucks Skole Slotsvænget 1 Marie Jørgensens

Læs mere

Trafikplan 2014-2017

Trafikplan 2014-2017 Trafikplan 2014-2017 FynBus / December 2013 Indhold s. 3 Forord s. 7 Indledning s. 8 Serviceniveau s. 8 Udvikling i passagertal s. 9 Rutestruktur s. 11 Rejser på en dag s. 14 Telekørsel s. 17 Rammeforudsætninger

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009

Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009 FynBus 22. maj 2009 Plancentret Journalnr. 200905-2579 JGH Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009 Indledning Da nettoomkostningerne til den nuværende regionale

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere