Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010"

Transkript

1 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010

2 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Der er alene tale om information og ikke rådgivning. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning. 1

3 Eventuel afvikling Samhandel uden lokal tilstedeværelse import/eksport Aktiviteter med Løbende drift kortvarig lokal tilstedeværelse i udlandet Etablering med filial, selskab,,joint venture

4 Moms - Samhandel uden lokal tilstedeværelse Import til Danmark fra lande uden for EU Eksport til lande uden for EU Import i lande uden for EU kvoter, begrænsninger i eksportregistrering kvoter, restriktioner importmængder angivelse til SKAT tilladelser told (forsk. sats afhængig af dokumentation for eksport gunstige handelszoner produktet) mhp. momsfrit sag salg moms- og toldpligt og importmoms 25% satser evt. punktafgifter registrering som importør andre indirekte skatter (sales tax) registrering toldoplag / bonded warehouse 3

5 Selskabsskat - Samhandel uden lokal tilstedeværelse Fjernsalg Omsætning på dansk niveau og ingen væsentlige skattemæssige forpligtelser i udlandet 4

6 Personskat - Samhandel uden lokal tilstedeværelse Ingen ikke-lokale medarbejdere tilstede i udlandet -> ingen skattemæssige konsekvenser Medarbejder krydser landegrænse = måske skattemæssige konsekvenser afhænger af, om det er Forretningsrejse/business trip (ingen skat) Forlænget forretningsrejse/"extended t d business trip" (måske skat) Udstationering (med meget stor sandsynlighed skat) Lokalansættelse l (som udgangspunkt altid skat) 5

7 Extended business traveller - "Stealth employees" 6

8 Management of Extended Business Travellers Extended business traveller - definition? Over 30 dage men under/maks. 180/183 dage/seks måneder? Forretningsmæssig i definition iti skattemæssig definition iti Skattemæssig definition i x-land Skattemæssig definition i y-land 183 dages myten 183-dages reglen. Findes der overhovedet en skattemæssig definition? 7

9 Management of Extended Business Travellers Extended business traveller - definition? Hvem er hvor? Hvor længe? Hvad laver han/hun? For hvem - hvem betaler lønnen hhv. bærer lønomkostningen? Hvem har risikoen/ansvaret for og retten til arbejdet? Hvem refererer medarbejderen til - hvem instruerer medarbejderen? 8

10 Management of Extended Business Travellers KPMG publikation - Thinking Beyond Borders Over 90 % af deltagerne har Extended Business Travellers 20 % af virksomhederne uden procedurer opdager EBT'ere, når EBT'en overgår til egentlig assignment/udstationering 20 % opdages, når de beder om flere penge Øget kontrolaktivitet/skærpet fortolkning fra skattemyndighederne i mange lande (f.eks. aktuelt i Danmark, UK, Kina m.v. og i vist omfang også f.eks. Tyskland og Polen. I USA er der forventning om øget fokus i nær fremtid) 9

11 Management of Extended Business Travellers Risici Social sikring/sociale afgifter for begge parter Skattepligt t for medarbejderen Tilskudsbeskatning Lokale mindstelønsregler m.v. Immigrationsregler (arbejds-/opholdstilladelse, visum) Mistet selskabsskattemæssigt fradrag for lønomkostninger m.v. Fast driftssted t d Valutakontrol Moms, told og afgifter Skattepligt for arbejdsgiveren Transfer Pricing - armslængde vilkår mellem koncernselskaber Korrekt håndtering af persondata over landegrænser Indeholdelses-/indberetningspligt for arbejdsgiveren Uhensigtsmæssige konsekvenser for pensionsordning RUT og lignende registre 10

12 Eventuel afvikling Samhandel uden lokal tilstedeværelse import/eksport Løbende drift Etablering med filial, selskab,,joint venture Aktiviteter med kortvarig lokal tilstedeværelse i udlandet

13 Moms - Aktiviteter med kortvarig, lokal tilstedeværelse Samme forhold som ved samhandel uden lokal tilstedeværelse Yderligere Pligt til registrering for moms, sales tax m.v. USA: Sælger væsentlig fysisk tilstedeværelse, t l f.eks. i form af personale, agent, eller kontor Valuta 12

14 Selskabsskat - Aktiviteter med kortvarig lokal tilstedeværelse Samme forhold som ved samhandel uden lokal tilstedeværelse Yderligere: Afhængig af karakteren af den lokale tilstedeværelse kan der være pligt til registrering af et repræsentationskontor Visse lande kræver fuld etablering på et tidligt tidspunkt Hvad er kortvarigt ophold? 13

15 Personskat - Aktiviteter med kortvarig lokal tilstedeværelse Forretningsrejse - udstationering - lokalansættelse? 14

16 Ansættelsesret - Aktiviteter med kortvarig, lokal tilstedeværelse Udarbejdelse af udstationeringskontrakt Ansættelsesbevisloven! Store godtgørelser ved mangelfulde lde kontrakter - senest 15 ugers løn Alle væsentlige vilkår skal med i kontrakten f.eks.: lovvalg og evt. kollektive overenskomster ferie, pension, forsikring, social sikring, arbejdstid opsigelsesbestemmelser ret til tilbagevenden til DK? 15

17 Eventuel afvikling Samhandel uden lokal tilstedeværelse import/eksport Løbende drift Aktiviteter med kortvarig lokal tilstedeværelse i udlandet Etablering med filial, selskab, joint venture

18 Moms - Etablering med filial, selskab, joint venture m.v. Den valgte selskabsstruktur har sjældent momsmæssig betydning - aktiviteten er derimod afgørende for den moms- og toldmæssige behandling Ydelser mellem filial og hovedkontor er set med danske øjne momsfri Registrering: moms, sales tax, afgifter, told m.v. Joint venture: moms, sales tax m.v. på åleverancer mellem jv-medlemmer? 17

19 Selskabsskat - Etablering med filial, selskab, joint venture m.v. Etableringsformer Repræsentationskontor (ikke skattepligt i udlandet) Fast driftssted t d & filiall Joint venture - I/S form/strategisk samarbejde Datterselskab Køb af eksisterende selskab i udlandet Valg af etableringsform har betydning for bl.a.: Skatteoptimering Cash flow/kapitalisering Risikostyring 18

20 Personskat - Etablering med filial, selskab, joint venture m.v. Ofte længerevarende udstationeringer eller lokalansættelser (kan afhænge af etableringsformen) Pas stadig på "stealth employees"! Lønpakken - struktureres under hensyntagen til lokale skatteregler Arbejdsgivers registrerings-/indeholdelses-/ indberetningspligt m.v. Skattemæssige konsekvenser for medarbejderen Evt. Lempelse for dobbeltbeskatning, evt. fritagelse for dansk skat Fraflytningsbeskatning, beskatning af opsparing, diverse compliance Social sikring, sociale afgifter, arbejds-/opholdstilladelse m.v. 19

21 Ansættelsesret - Etablering med filial, selskab, joint venture m.v. To muligheder Direkte lokal ansættelse i det lokale selskab skal overholde de udenlandske d ansættelsesretlige tli regler Udstationeringskontrakt, hvis udsendelse af danske medarbejdere 20

22 Eventuel afvikling Samhandel uden lokal tilstedeværelse import/eksport Løbende drift Aktiviteter med kortvarig lokal tilstedeværelse i udlandet Etablering med filial, selskab,,joint venture

23 Moms - Løbende drift Fornyelse af tilladelser, f.eks. i forbindelse med en importtilladelse Overholdelse af betingelser, f.eks. i forbindelse med en særlig handelszone eller en Sales Tax Permit i USA Overholdelse af regler om anmeldelse, angivelse og indberetning af import/eksport, moms, told og afgifter m.v. Overholdelse af frister for anmeldelse, angivelse og indberetning af import/eksport, moms, told og afgifter m.v. Betaling og afregning inkl. fradrag eller refusion af moms, told og afgifter m.v. samt frister herfor Overholdelse af regler for handel i fremmed valuta, herunder særlige restriktioner for udførsel af valuta (i Kina er der visse mindre restriktioner) Overholdelse af lokale krav til fakturaer og regnskaber 22

24 Selskabsskat - Løbende drift Compliance-forhold Acontoskat Selvangivelse l (tidsfrister, i t format, sprog m.v.) Bogføring og opbevaring af bogføringsmateriale Kapitalisering i af lokal l enhed Udbytter, royalties, renter & management fees (dvs. pengeflow) kildeskatterk Transfer pricing dokumentation ti af interne samhandelspriser 23

25 Personskat - Løbende drift Se etableringsfasen 24

26 Eventuel afvikling Samhandel uden lokal tilstedeværelse import/eksport Aktiviteter med Løbende drift kortvarig lokal tilstedeværelse i udlandet Etablering med filial, selskab,,joint venture

27 Moms - Eventuel afvikling I forbindelse med en eventuel afvikling af lokal virksomhed skal der bl.a. tages højde for følgende forhold: Afmelding og afregistrering g af tilladelser f.eks. i forbindelse med en import-tilladelse Overholdelse af betingelser om afvikling f.eks. i forbindelse med en særlig handelszone eller en Sales Tax Permit iusa Overholdelse af regler om afsluttende anmeldelse, angivelse og indberetning af import/eksport, moms, told og afgifter m.v. Overholdelse af frister for afsluttende anmeldelse, angivelse og indberetning af import/eksport, moms, told og afgifter m.v. Afsluttende betaling og afregning inkl. fradrag eller refusion af moms, told og afgifter m.v. samt frister herfor Overholdelse af lokale krav til afsluttende regnskaber 26

28 Selskabsskat - Eventuel afvikling Likvidation Salg af aktivitet Salg af aktier Selvangivelse Tidsfrister i forbindelse med nedlukning Afsluttende selvangivelse Afmeldelse fra selskabsregister m.v. Udlodning - kildeskat? Overførsel af aktiver til DK - indgangsværdier. 27

29 Personskat - Eventuel afvikling Hjemstationering Afregistrering Evt. fraflytningsbeskatning, fl t i indgangsværdier, di registrering i af værdipapirer i mv. Registrering, forskudsopgørelse mv. i Danmark 28

30 Ansættelsesret - Eventuel afvikling Opsigelse af udstationeringskontrakten ret til tilbagevenden til DK? på hvilke vilkår? Evt. opsigelse af det bagvedliggende ansættelsesforhold, hvis medarbejderen ikke skal tilbage til DK Her skal der opsiges to kontrakter! Evt. udenlandske regler om opsigelse samt om godtgørelse for usaglig opsigelse måske ret til "det bedste af begge verdener"? 29

31 Kontaktoplysninger Kristian Nørskov Stidsen Tax Director, cand.merc.jur Telefon Mail 30