Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?"

Transkript

1 PuljeNyt Nr. 3 Juli Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2... side Gruppe 3... side 2 Gruppe... side 7 Puljeresultater... side 8 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Er recessionen overstået? Både ja og nej. På den ene side er der ikke tvivl om, at de rentenedsættelser vi har oplevet globalt, og de betydelige stimuleringspakker regeringerne verden over har iværksat er ved at have sin virkning på økonomierne. Efter vores opfattelse befinder vi os tæt på bunden af den største økonomiske nedtur siden 193 erne. Der er spæde tegn på, at det snart vil begynde at gå fremad igen. I hvert fald er de økonomiske indikatorer ikke så negative, som de var for blot få måneder siden. Endvidere har flere internationale organisationer som eksempelvis OECD og IMF indenfor de seneste måneder hævet deres skøn for den globale økonomiske vækst. Der er således lys for enden af tunnelen. På den anden side forventer vi kun et relativt svagt økonomisk opsving, og arbejdsløsheden vil formentlig fortsat stige de kommende måneder. De meget store stimuleringspakker betyder, at langt de fleste lande i øjeblikket har store underskud på statsbudgettet. De underskud skal dækkes ind, når krisen er overstået. Det kan betyde øgede skatter og afgifter til skade for virksomheder og forbrugere og dermed dæmpe væksten. Vi ser således kun et svagt økonomisk opsving i horisonten, men det er trods alt bedre end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? Centralbankernes rentenedsættelser er efter alt at dømme et overstået kapitel, men der vil gå en rum tid inden vi ser renteforhøjelser. Det vil formentlig først ske langt inde i 21. Centralbankerne vil være sikre på at et opsving har bidt sig fast, før de begynder at hæve renterne igen. Inflationen er meget lav i øjeblikket, og med udsigt til et svagt økonomisk opsving vil inflationen forblive lav et stykke tid fremover. Det er dog vores opfattelse, at obligationsrenterne er meget tæt på bunden i denne omgang, og at vi i løbet af de kommende kvartaler vil se uforandrede til svagt stigende renter. Efter de meget store kursstigninger fra marts til juni er de nemme penge tjent på aktiemarkederne. Aktier er dog ikke dyre målt på nøgletal på nuværende tidspunkt. Med udsigt til et forestående opsving og dermed stigende indtjening i virksomhederne, er der grundlag for en vis optimisme med hensyn til udviklingen på aktiemarkederne. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det relativt svage opsving, vi står overfor, betyder at virksomhedernes indtjeningsfremgang også bliver relativt svag. Kombinationen af relativ fornuftig prisfastsættelse af aktierne og en begyndende indtjeningsfremgang for virksomhederne over de kommende kvartaler, giver os en tro på, at aktiemarkederne vil fortsætte den positive udvikling fra forårsmånederne om end i et noget mere behersket tempo. Efter vores opfattelse er der således udsigt til uforandrede renter på helt kort sigt og derefter svagt stigende renter. På aktiemarkederne er der grundlag for en vis optimisme grundet det forestående økonomiske opsving. Underskudsgarantien i puljegruppe er opsagt fra og med den 1. januar 21. Opsigelsen skyldes væsentligt ændrede vilkår på de finansielle markeder som følge af kreditkrisen og sidenhen finanskrisen. Berørte puljekunder blev orienteret herom i et brev sendt i uge 27, 29. Puljeafkastet kan følges måned for måned på Årets næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal.

2 2 Markedskommentar 2. kvartal 29 Grønne skud. Det begreb blev det store modeord i 2. kvartal 29. Efter USA s centralbankdirektør Bernanke for næsten måneder siden brugte metaforen til at påvise, at vi er på vej ud af den finansielle isvinter og foråret er begyndt at vise sine fine grønne skud, har begrebet været brugt i stor stil af kommentatorer og kendetegner også langt hen ad vejen markedsudviklingen i 2. kvartal. Det nærmest frie fald, som vi så i. kvartal 28 og 1. kvartal 29 i produktionen, samhandlen, forventningerne mv., er blevet bremset og i mange henseender også vendt. Som forårets grønne skud viser de økonomiske indikatorer også, at det værste ligger bag os. Som det fremgår af figur 1, viser de økonomiske indikatorer for G3-landene (USA, Eurozonen og Japan) og BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) netop dette billede. Den europæiske centralbank (ECB) satte i 2. kvartal 29 renten ned med, pct.-point til 1 pct. og introducerede som den sidste af de store centralbanker initiativer for opkøb af obligationer. ECB har sat fokus på opkøb af realkreditlignende obligationer med henblik på at understøtte kreditgivningen og boligmarkederne. I Danmark fulgte Nationalbanken ikke blot ECBs rentenedsættelser, men satte renten yderligere ned, så Indskudsbevisrenten faldt fra 2,2 pct. til 1, pct. i løbet af kvartalet. Der er ingen tvivl om, at myndighedernes ekstraordinære og voldsomme tiltag de sidste mange kvartaler har sikret, at vi ikke kommer til at opleve et totalt kollaps og en krise i stil med den, der fulgte efter krisen i Der er kommet en klar bedring i likviditeten og tilliden er ved at komme tilbage i det finansielle system. Panikken i især. kvartal 28 gjorde også, at industrien meget voldsomt nedbragte lagre frem for at producere. Det har givet et efterslæb, som skal indhentes og det vil også bidrage positivt til væksten et stykke tid. Aktiebeholdningen i gruppe 1-3 fordelt på lande. Gruppe indeholder kun danske aktier Land Fig. 1: Økonomiske indikatorer: g3 og brik-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) Procent Danmark 8,1 USA 22, Tyskland,81 Japan,18 Frankrig,3 England 3,83 Schweiz 2,2 Hong Kong 1,87 Spanien 1,77 Holland 1,28 Italien,82 Taiwan,7 Norge,7 Belgien,3 Finland,22 Sum 1, Trods de mange grønne skud er det ikke sikkert, at sommeren bliver varm. Arbejdsløsheden stiger fortsat og vil stige lang tid endnu. Forbrugernes tillid og købelyst er ikke imponerende og erhvervslivets investeringer er ligeså. Bankernes villighed til at låne er stadig lav og myndighedernes mange tiltag skal senere enten betales tilbage eller på anden måde spoles tilbage. Det er det generelle billede i de udviklede økonomier. Derfor peger de langsigtede vækstudsigter mere på, at væksten de næste år vil blive relativ moderat. 7 Indeks Fremgang Tilbagegang Aktier De grønne skud gav stor optimisme i aktiemarkederne i hvert fald i begyndelsen af 2. kvartal 29. Derefter udviklede markederne sig meget forskelligt, som det også fremgår af figur 2 og tabel 1. I Danmark steg aktiemarkedet med ca. 27 pct. i 2. kvartal og mellem 1,7 pct. (Totalindekset, cappet) og 17, pct. (OMXC2) i 1. halvår. Vindere i 2. kvartal blandt OMXC2-selskaberne blev Danske Bank, NKT og Sydbank, der steg med hhv. 93,9, 83,8 og 71, pct., mens taberne blev Coloplast, Lundbeck og Genmab med et afkast i kvartalet på hhv.,8,,8 og -13, pct. De europæiske aktier gik derimod nærmest i stå i maj og juni og endte med at give 1,8 pct. i 2. kvartal og 3, pct. for 1. halvår. Knap så markant gik det frem i USA, hvor S&P i 2. kvartal steg med 8, pct. og 1,1 pct. for hele 1. halvår. Den meget afvigende udvikling på det danske aktiemarked skyldes, at det danske marked har nogle få selskaber, som vægter meget tungt indeksmæssigt. (A. P. Møller, Novo, Vestas og Danske Bank står for i alt ca. pct. af OMXC2). Disse få aktier kan derfor præge udviklingen markant. I Eurozonen og USA er aktieindeksene langt mere spredte og bredere funderet USA, PMI Japan, PMI Eurozonen, PMI BRIK, PMI Note: BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina Fig. 2: Aktiemarkederne i usa, europa og danmark = 1 8 jan feb mar apr maj jun 9 Danmark: OMXC2 USA: S&P (DKK) Europa: MSCI (DKK) Source: Reuters EcoWin

3 3 obligationer De grønne skud var en af årsagerne til, at renten på lange statsobligationer steg hen over kvartalet med faldende kurser til følge. Til gengæld klarede de danske realkreditobligationer sig rigtig godt, som det fremgår af figur 3. Denne normalisering skyldes efter vores vurdering, statsobligationernes rolle som sikker havn ikke længere anses for nødvendig i takt med de grønne skud er skudt frem. Investorerne er blevet mere villige til at købe andre typer obligationer, hvilket også fremgår af tabel 1, hvor danske realkreditobligationer og europæiske kreditobligationer har klaret sig markant bedre end statsobligationerne. De store udstedelser af statsobligationer i specielt USA og Storbritannien samt en begyndelse spekulation i at det vil kunne ødelægge den høje rating (kreditværdighed), som de har i dag, pressede også kurserne på statsobligationsmarkederne i 2. kvartal. I Danmark var der fokus på den første konverteringsbølge i mange år. Mange låntagere opsagde deres og 7 pct. fastrentelån og konverterede ned i rentetilpasningslån. Det gav en ekstraordinær indfrielser til juliterminen på mia. kr. UdsigterNe Det er vores vurdering, at finansmarkederne langt det meste af 2. kvartal 29 forventede, at det kommende økonomiske opsving ville blive V-formet. Det er imidlertid vores vurdering, at det snarere bliver W-formet. Der er klare grønne skud i de økonomiske nøgletal globalt set, men det er ikke det samme, som at alle problemer er bag os. tabel 1: udvalgte markedsafkast i dkk 1 halvår 2. kvt. land indeks Aktier Danmark OMXC2 17,% 27,3% Danmark Totalindeks (Cappet) 1,7% 27,% Europa MSCI Europe 3,% 1,8% USA S&P 1,1% 8,% Verden MSCI World,1% 12,7% obligationer Danmark Statsobl. (EFFAS) -,% -,% Danmark Realkredit (Nykredit) 3,% 1,% Europa Statsobl. (EFFAS) 1,%,% Europa Kreditobl. (iboxx) 7,% 8,% Fig. 3: kursen På lang dansk statsobligation og realkreditobligation , 98, 97, 97, 9, Kilde: Bloomberg Vi ser gode muligheder for, at de lange obligationsrenter kan falde på kort sigt, men ser dog på længere sigt stor risiko for stigende lange renter. På aktiemarkederne forventer vi, at vi et stykke tid endnu vil være i et usikkert marked uden klar, langsigtet tendens. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. Kapitalforvaltningen 2. juli , 9, 9, 9, 9, 93, jan feb mar apr maj jun 9 Realkredit: % 238 Dansk Stat: % 217 Source: Reuters EcoWin

4 Gruppe 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 2. kvartal et afkast på 12,2 pct. og det samlede afkast for 1. halvår blev 1,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 2. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har danske aktier og danske obligationer givet et merafkast. Europæiske aktier har givet et afkast, der matcher markedsudviklingen, mens amerikanske og oversøiske aktier har givet et afkast, der er lidt lavere end markedsudviklingen. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 2. kvartal. For at kunne imødekomme udtræk af SP-midler fra puljen var andelen af kontanter relativ høj ved kvartalets udgang. Afkast i procent, 2-28 og 1. halvår , pct halvår 29-7, pct. Udsving i afkast, 2-28 Bedste Gennemsnit,7 pct. Dårligste -2, pct. 1,33 pct. 12,8 pct. 3,2 pct. Afkast i procent 3.-. kvartal 28 og kvartal ,79 pct. -17,3 pct. 1,39 pct. -,3 pct. -1,3 pct. -38, pct. 12,2 pct. 1,9 pct. 3. kvartal. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 19,1 Carlsberg A/S 1, Vestas Wind Systems 1,3 Danske Bank 9,2 A.P. Møller - B 8, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) AXA 1, Volkswagen AG 1, ArcelorMittal 1, China Construction 1,1 Commerzbank 1,1 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit ,2 % Realkredit DK , % Realkredit DK 21 2,2 aktivsammensætning Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 2 19,1 pct. 19,8 pct. 18,7 pct. 1,% 19,%,% 1 13,1 pct. 3,2% 1 33,8%, pct.,1 pct., pct.,71 pct. 2,97 pct. 2,98 pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (72,8) Kontant (39,7) 3 Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyningsselskaber Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (2,) Derivater (,) Danske aktier (129,2) Udenlandske aktier (138,) e i investeringsforeninger (,)

5 Gruppe 2 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 2. kvartal et afkast på 9,98 pct. og det samlede afkast for 1. halvår blev 9,39 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 2. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har danske aktier og danske obligationer givet et merafkast. Europæiske aktier har givet et afkast, der matcher markedsudviklingen, mens amerikanske og oversøiske aktier har givet et afkast, der er lidt lavere end markedsudviklingen. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 2. kvartal. For at kunne imødekomme udtræk af SP-midler fra puljen var andelen af kontanter relativ høj ved kvartalets udgang. Afkast - i procent, 2-28 og 1. halvår Udsving i afkast, 2-28 Gruppe ,3 pct.,31 pct halvår 29 -, pct. Bedste Gennemsnit 1, pct. -18, pct ,12 pct. 1,7 pct , pct. 29 Afkast i procent 3.-. kvartal 28 og kvartal ,1 pct. 2, pct. 11, pct. -,9 pct. 9,98 pct. 9,39 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 18,7 Carlsberg A/S 1, Vestas Wind Systems 9,9 Danske Bank 9,1 A.P. Møller - B 8,2 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) AXA 1, Volkswagen AG 1, ArcelorMittal 1, China Construction 1,1 Commerzbank 1,1 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit ,7 % Realkredit DK 21 2,9 % Realkredit DK , Dårligste -1-12,8 pct. 3. kvartal. kvartal 1. kvartal 2. kvartal aktivsammensætning Aktiebeholdning i procent, 7 fordelt på brancher 2 3,1% 2 27,9% 38,% 18 19,1 pct. 19,8 pct. 18,7 pct. 12,2 pct.,99 pct.,98 pct. 12,9 pct. 7,2 pct. 3,9 pct. 3,1 pct. Kursværdi i mio. kr. 2,% 1,1% Danske obligationer (21,) Kontant (1,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyningsselskaber Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (7,) Derivater (,) Danske aktier (18,7) Udenlandske aktier (19,) e i investeringsforeninger (,)

6 Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 2. kvartal et afkast på,32 pct. og det samlede afkast for 1. halvår blev,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 2. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har danske aktier og danske obligationer givet et merafkast. Europæiske aktier har givet et afkast, der matcher markedsudviklingen, mens amerikanske og oversøiske aktier har givet et afkast, der er lidt lavere end markedsudviklingen. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 2. kvartal. For at kunne imødekomme udtræk af SP-midler fra puljen var andelen af kontanter relativ høj ved kvartalets udgang. Afkast -3 i procent, 2-28 og 1. halvår Udsving i afkast, 2-28 Gruppe ,3 pct. Bedste Gennemsnit 2,9pct. Dårligste -1, pct. -8, pct , pct. 8,3 pct. 1,7 pct. 7,73 pct. 1,1 pct. -1,1 pct. Afkast i procent 3.-. kvartal 28 og kvartal 29-3,9 pct. 1.7 pct halvår pct.,2 pct.,32 pct kvartal. kvartal 1. kvartal 2. kvartal , Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3,9 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 18,8 Carlsberg A/S 11,2 Vestas Wind Systems 1,3 Danske Bank 9, A.P. Møller - B 8, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Volkswagen AG 1, AXA 1, ArcelorMittal 1,3 Nestlé 1,2 China Construction 1,1 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit ,9 % Realkredit ,9 % Realkredit 21 22,8 aktivsammensætning 3,% 2 17,% 18 19, pct. 19,89 pct. 18,7 pct. 1,7% 2,3% 13,3 pct. 12, pct. Energi,8 pct. Materialer Industri, pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans,9 pct. IT 3,2 pct. 3,22 pct. Telekommunikation Forsyningsselskaber 1,% Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,) Kontant (37,1) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (17,) Øvr. puljeaktiver (,) Danske aktier (19,) Udenlandske aktier (183,) e i investeringsforeninger (,)

7 gruppe Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i 2. kvartal et afkast på 1,28 pct. og det samlede afkast for 1. halvår blev 3, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet tilfredsstillende. Gruppe har udelukkende investeret i danske realkreditobligationer siden først i januar 29. For at kunne imødekomme udtræk af SP-midler fra puljen var andelen af kontanter relativ høj ved kvartalets udgang. afkast i ProceNt, 2-28 og 1. halvår , pct , pct., pct.,3 pct., pct. 7,7 pct.,17 pct. 2,92 pct. -2,38 pct. 3, pct halvår 29 obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) obligation % Realkredit 212 1, 7% Nordea Real 21 9, % DLR Kredit 21 8,1 aktivsammensætning 1,% udsving i afkast, Bedste Gennemsnit,27 pct. Dårligste afkast i ProceNt 3.-. kvartal 28 og kvartal 29 2, 1, 1,,, -, -1, -1, -, pct. -1,37 pct. 1,78 pct. 1,27 pct. 3. kvartal. kvartal 1. kvartal 2. kvartal kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (1.2,1) 98,% Aftaleindlån (,) Danske aktier () Øvr. puljeaktiver (,) Kontant (19,3) e i investeringsforeninger (,) det er et særligt ANsvAr At tage sig Af din BØrNeopspAriNg Siden 1. april 28 har det været muligt at placere børneopsparingsmidler i alle puljegrupper. Kontakt venligst din rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder.

8 8 Puljeafkast for 2-28 årlige AFKAST I PROCENT Puljeafkast 2. kvartal 29 Skattepligtigt afkast,2,,,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 12,1 9,,8, Samlet afkast 12,3 1,,3 1,3 Puljeafkast 1. kvartal 29 Skattepligtigt afkast -,1 -,2 -,2,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -1,2 -,,8,9 Samlet afkast -1,3 -,, 1,8 Puljeafkast 28 Skattepligtigt afkast 1,1,1 -, 1,2 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -39, -28, -11,1-3, Samlet afkast -38, -28, -1, -2, Puljeafkast for 27 Skattepligtigt afkast,7 1,3 1,9 3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -1,2-1, -, -, Samlet afkast -,,3 1, 2,9 Puljeafkast for 2 Skattepligtigt afkast,,7 1,2 1,9 Skattefrit afkast,,1,1, Aktieafkast 13,9 1,7, 2,3 Samlet afkast 1, 11, 7,7,2 Puljeresultater Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet 1. juli 29 Puljeafkast for 2 Skattepligtigt afkast, 1, 2, 2,9 Skattefrit afkast,,,3, Aktieafkast 33, 2, 1,,7 Samlet afkast 3, 2, 1,7 7,

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent Puljenyt Nr. 1 Februar 212 tættere på 2 1-1 -2-3 -4 - - -7-8 -9-1 -11-12 pct. Afkast for 211 1,71 pct. -1,79 pct. -,8 pct. -1,7 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Pulje eller kontant?...side

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2.

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2. PuljeNyt Nr Oktober Afkast kvartal --, pct INDHOLD Forsidehistorie side Markedskommentar side --,9 pct Gruppe side Gruppe side - Gruppe side Gruppe side - -, pct Puljeresultater side Puljeafkast side -

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere