DRG NYT Februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRG NYT Februar 2011"

Transkript

1 I dette nummer Møde om eksporten Lift Up vinder pris i USA med sin FlexStep Compact Nye vejledninger om udbud Helsingør foreslår tættere kommunalt samarbejde omkring udbud Buspassagerers rettigheder: EU - Parlamentet stemmer ja! Nye udbudsregler i 2012 Fornyelsesfonden: velfærdsløsninger! Genoptræning af hoftepatienter i eget hjem»sid godt!!«ny kampagne skal forebygge, at ældre skrider ud af kørestolen HMI har udgivet publikationen: Robotter til ældre- og handicapområdet Ny sygeplejerskeuddannelse for første gang i 35 år Kommunerne får nyt værktøj til fælles udbud Udkast til bekendtgørelse vedrørende udbudsdirektivet Danske regioner: indfør en referenceprismodel! Møde om eksporten Så er det tid til at vi i fællesskab sætter fokus på eksportaktiviteterne i DRG regi - nu og i fremtiden Det gør vi ved et eksportarrangement, hvor vi gerne vil invitere alle i DRG, som har interesse for eksport. Mødested: R82 i Gedved Tidspunkt: Torsdag den kl. 10:00 Dagsorden: 1. Velkomst ved næstformand og vært Torben Helbo 2. Gennemgang af program Bendt / Leif /Torben 3. Gennemgang af den resterende del af partnerskabsaftalen Bendt/Leif/Torben 4. Øvrige planlagte fælles aktiviteter Leif /Bendt /Torben 5. Præsentation af analyse af det Canadiske Rehab marked Torben Helbo Medlemmer, der har interesse i denne rapport, kan rekvirere denne hos Leif: 6. Baggrund for og forslag til aktivitet på det franske marked oplæg fra ambassaden i Paris DRG Nyt Februar 2011 Side 1

2 7. Præsentation af muligt fremstød i Rusland i tilknytning til statsbesøg i Rusland primo september Intro Bendt og Gruppearbejde i de 3 Erfa grupper 90 minutter. Deltagere i mødet som pt ikke er tilknyttet en erfa gruppe kan joine den, de har mest interesse for 9. Præsentation af status fra de 3 grupper 10. Information om påtænkt nyt eksport informations system i DRG 11. Afslutning kl ca 16 Der er frokost undervejs Tilmelding til dette møde venligst retur til Leif på Der vil blive faktureret et symbolsk beløb på 100 kroner pr deltager Lift Up vinder pris i USA med sin FlexStep Compact FlexStep Compact er endnu engang blevet tildelt en fornem pris på en udstilling. På MEDTRADE 2010, der blev afholdt november i Atlanta, USA, vandt FlexStep Compact prisen for det mest innovative produkt på udstillingen. Et tillykke skal der lyde herfra DRG-nyt. Nye vejledninger om udbud Udbudsportalen har netop publiceret tre nye vejledninger, der omfatter tre områder; Udbud af madservice, udbud af ESCO og udbud af plejecentre. Vejledningerne har til formål at inspirere og understøtte de kommuner, der beslutter at udbyde ovenstående områder. De tager hånd om alt fra planlægningsfasen over udarbejdelse af udbudsmateriale til selve udbudsrunden, ligesom alle vejledningerne indeholder konkrete eksempler. Vejledningen i udbud af plejecentre indeholder ydermere et afsnit om udbudsstrategisk afklaring. Se vejledning om udbud af Plejecentre her Helsingør foreslår tættere kommunalt samarbejde omkring udbud Efter byrådet i 2009 og 2010 har fastlagt kommunens indkøbspolitik og strategi for udbud og endvidere har samarbejdet med yderligere 12 kommuner i Nordsjælland, er der set betragtelige besparelser på udbudsopgaverne. Kommunens indkøbschef mener, at mere kan spares ved at etablere et fælleskommunalt center, som tager sig af alle opgaver omkring de kommunale udbud. Indkøbschef, Stefan Ising, udtaler: Hvis man virkelig vil det - og det går jeg varmt ind for - så skal vi samle kræfterne på tværs af de 13 kommuner. Det er en satsning og en investering, der virkelig vil kunne mærkes. DRG Nyt Februar 2011 Side 2

3 Buspassagerers rettigheder: EU - Parlamentet stemmer ja! EU-Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet i dag, efter vanskelige forhandlinger, stemmer for en forordning om buspassagerers rettigheder. Efter luft-, jernbane- og søtransporten vil nu også transport ad landevej blive omfattet af særlige passagerrettigheder, så der opnås komplette regler for brugere af alle transportformer på EU-plan. Passagerer ved sørejser og rejser på indre vandveje, navnlig handicappede og bevægelseshæmmede, vil få nye rettigheder, som vil beskytte dem i forbindelse med rejser overalt i Den Europæiske Union. Vedtagelsen af forordningen om buspassagerers rettigheder følger umiddelbart efter vedtagelsen af forordning 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje, som træder i kraft i december Nu hvor EU-reglerne om passagerrettigheder omfatter alle transportformer, vil Kommissionen udarbejde en meddelelse, der gennemgår passagerbeskyttelsen inden for alle transportsektorer for at gøre den mere ensartet og effektiv som led i en stadigt voksende intermodal transport. Nye udbudsregler i 2012 EU erkender behov for regelforenkling. Specielt de små og mellemstore virksomheder, skal have bedre og lettere adgang til offentlige indkøbskontrakter overalt i EU. Dette så de fuldt ud kan udnytte fordele ved et reelt europæisk marked for offentlige indkøb. Indkøberne skal tilsvarende have enkle og fleksible procedurer, der giver dem mulighed for at bidrage effektivt til at nå de fælles mål i Europa 2020-strategien: fostre innovation, beskytte miljøet, modvirke klimaforandringer og social udstødelse. Elektroniske indkøb gør procedurerne mere effektive, giver virksomhederne bedre adgang og giver indkøberne et større udvalg, lyder meldingen. Med de klare mål for øje, har Europa-Kommissionen lanceret en høring en dialog med alle der beskæftiger sig med offentlige indkøb. Det er et oplæg til modernisering af regler, værktøjer og metoder i forbindelse med offentlige indkøb for bedre at nå disse mål, formuleret i en såkaldt grønbog. Fristen for komme med bemærkninger og/eller bidrag til grønbogen er fastsat til den 18. april Fornyelsesfonden: Velfærdsløsninger! Fornyelsesfonden støtter udvikling og markedsmodning af innovative velfærdsløsninger. Der er stort erhvervsmæssigt potentiale på det globale marked for velfærdsløsninger. Danske virksomheder skal have de bedst mulige rammer for at udnytte dette potentiale. Derfor støtter Fornyelsesfonden udvikling og markedsmodning af nye velfærdsløsninger. Indsatsen for velfærdsløsninger falder i to dele: Innovation - der er nu åbent for ansøgninger til innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet. Ansøgningsfristen er fredag den 11. marts kl Markedsmodning - det er ikke muligt at indsende ansøgninger i øjeblikket. DRG Nyt Februar 2011 Side 3

4 Genoptræning af hoftepatienter i eget hjem Ny teknologi kan være med til at give bedre service og lettere kontakt mellem borgere og terapeuter. Greve Kommune tester fra 1. maj de digitale muligheder i et pilotprojekt.»direkte videosamtaler vil betyde sparet tid på transport for borgere såvel som terapeuter, som så giver mere tid til vejledning og rådgivning og dermed bedre service og mere tryghed. Den nye videoteknologi vil desuden give borgerne mulighed for lettere kontakt til terapeuterne og dermed en bedre opfølgning på deres genoptræning,«siger Kai O. Svensson, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Greve Kommune. Han understreger dog, at der er tale om et pilotprojekt, som skal evalueres.»nu tester vi den nye teknologi sammen med nogle borgere på helt frivillig basis og ser på både fordele og ulemper. Når vi så har resultaterne fra de andre kommuner i projektet, evaluerer vi projektet og ser, hvad der fungerer, og hvad vi evt. kan få gavn af her i Greve,«siger Kai O. Svensson. Videoterminalerne opsættes i borgernes hjem. Tænd og sluk funktionen styres af borgeren selv. I kommunen består systemet af en pc tilkoblet storskærme. Systemet er udformet, så også ældre borgere kan anvende løsningen uden noget forhåndskendskab til it. Sammen med kommunerne Aalborg, Kerteminde og Åbenrå er Greve Kommune en del af projektet»online Omsorg«. Greve Kommune afprøver sin del af det digitale projekt med borgere tilknyttet genoptræningsenheden. Sid godt! ny kampagne skal forebygge, at ældre skrider ud af kørestolen Med opfordringen Sid godt! har Hjælpemiddelinstituttet lavet nyt oplysningsmateriale, der skal sætte fokus på ældre menneskers siddestilling i kørestol. Mange ældre mennesker på plejehjem sidder så dårligt i deres kørestol, at de ikke kan køre eller komme omkring - og sågar skrider ud af kørestolen. Sosu-personale og sygeplejersker reagerer ved at trække personen op i armene eller skubbe på knæene. Det giver risiko for fysisk overbelastning og er samtidig særdeles ubehageligt for den ældre beboer. Ofte må plejepersonalet give op, og efter kort tid sidder beboeren på samme måde igen. I en dårlig siddestilling, der gør det svært at komme omkring og dermed forringer den ældres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Derudover giver en dårlig siddestilling risiko for at udvikle smertefulde tryksår. Hjælpemiddelinstituttet har derfor udarbejdet oplysningsmaterialet Sid godt! der skal give plejepersonalet mere viden om årsagerne til dårlige siddestillinger, og hvad der skal til for at løse problemet, så uhensigtsmæssige siddestillinger og fysisk belastning undgås. HMI har udgivet publikationen: Robotter til ældre- og handicapområdet en introduktion til robottyper og -muligheder. Publikationen Omhandler robotteknologiske løsninger, der forventes at kunne spille en innovativ rolle i forhold til medicinsk udstyr og hjælpemidler på plejecentre og lignende. Udgivelsen giver overblik over robottyper og -funktioner, tekniske muligheder samt anvendelsesområder og -erfaringer. DRG Nyt Februar 2011 Side 4

5 Ny sygeplejerskeuddannelse for første gang i 35 år For første gang i 35 år er der blevet oprettet en ny sygeplejerskeuddannelse i Danmark. Den er placeret i Horsens, og de første studerende åbner bøgerne i februar Sidste gang, der kom en ny sygeplejerskeuddannelse til, var ifølge Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Dengang blev der oprettet nye uddannelsessteder i Hvidovre og Herlev. VIA University College står bag den nye uddannelse i Horsens, der bliver et supplement til de eksisterende seks udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen i Midtjylland. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens får fokus på sundhedsteknologi og innovation. Det sker både i den teoretiske undervisning på uddannelsen og i praktikken, der bl.a. kommer til at foregå på Hospitalsenheden Horsens. Både i 2009 og 2010 fik hospitalet en pris for at være den mest innovative offentlige virksomhed i Danmark. Kommunerne får nyt værktøj til fælles udbud Den 1. februar lancerer SKI og KL indkøbsværktøjet Digitale klynger, som giver kommunerne nye muligheder for at koordinere og planlægge fælles udbud. Digitale klynger er et nyt elektronisk værktøj, som KL og SKI har udviklet sammen. Værktøjet fungerer som en fælles platform for kommunerne og er en udløber af kommunernes fælles indkøbsstrategi. Den enkelte kommune kan bruge Digitale klynger til at få overblik over egne indgåede aftaler og fremadrettede udbudsplaner. Men da værktøjet er lavet som en fælles platform for alle 98 kommuner, kan kommunerne også finde potentielle medudbydere på konkrete indkøb og derved optimere ressourcerne og skabe større volumen for udbuddene. Det er meningen, at platformen med udbudsplanerne skal bruges til at udveksle erfaringer og som et samarbejdsforum også for de etablerede indkøbsfællesskaber. Udkast til bekendtgørelse vedrørende udbudsdirektivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte den 23. december 2010 et udkast til bekendtgørelse vedrørende udbudsdirektivet i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, som implementerer udbudsdirektivet. Baggrunden for ændringerne er Regeringens Vækstforum, som den november 2010 præsenterede en række forslag til initiativer vedrørende privat og offentlig konkurrence. Et af forslagene var en ny udbudslov og smidigere udbudsregler. Ændringen af bekendtgørelsen er første led i bestræbelserne på at skabe smidigere udbudsregler, der skal øge fleksibiliteten. Reglerne skal træde i kraft den 1. marts 2011, dog vil 11, stk. 2 først træde i kraft den 1. juli 2011 Udkastet indeholder en række mere eller mindre betydningsfulde ændringer i de nuværende udbudsregler. Nogle af ændringerne kan karakteriseres som kodificeringer af gældende praksis, mens andre regler tilsyneladende giver nye muligheder. DRG Nyt Februar 2011 Side 5

6 Danske Regioner: indfør en referenceprismodel! Regeringens prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen fra 2009 betyder, at overbetalingen af medicinalindustrien fortsætter. Danske Regioner mener, at regeringen bør indføre en referenceprismodel efter norsk forbillede En ny analyse fra Amgros viser, at de danske indkøbspriser på sygehusmedicin fortsat ligger højt. Sammenligner man priserne på de 30 størst sælgende produkter, ligger indkøbsprisen i Norge 11 procent under de danske i I Norge har man valgt et referenceprissystem, der betyder, at alle nye produkter introduceres på markedet med en pris, der refererer til priserne i den gruppe af lande, man har valgt som sammenligningsgrundlag. I Danmark er der til forskel fra de lande vi normalt sammenligner os med - fri prisfastsættelse på sygehusmedicin. Henvendelse om DRG- NYT til: eller tlf DRG Nyt Februar 2011 Side 6