KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget."

Transkript

1 FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS KATALOG mini grammatik serien Grammatik er sprogets regler Behersk grammatikken og du hersker over sproget september 2013 FORLAGET TIBET

2 IER SELVSTUDIUM PRIVATSKOLER s mini grammatik serie blev grundlagt i 1980 erne på en idé om at udvikle et system af supplerende materialer til gram matikundervisning, som skulle være let tilgængeligt, overskueligt, af høj faglig kvalitet, og absolut prisbilligt Idéen byggede på et koncept med en ekstremt stringent opbygning med én side pr emne, og samme sidetal i grundbog og øvehæfter for samme emne (i dag velkendt som side til side princippet) Der er lagt særlig vægt på umiddelbar intuitiv tilgængelighed, med logisk og systematisk opbygning og layout, stramt fokus på det essentielle, og grundige overvejelser over, hvad der skulle med og hvad der er udeladt Det, der skal bruges, er der Det, der ikke er brug for, er ikke i vejen! INDHOLD side Det bestemte kendeord 1 Bindeord 2 Biord 3 Ejefald 4 Forholdsord 1 om bevægelse 5 Forholdsord 2 om sted 6 Forholdsord 3 om tid 7 Forholdsord 4 om tid 8 Navneords flertalsformer 9 Spørgende "vedhæng" 10 Stedord 1 ejestedord 11 Stedord 2 henførende 12 Stedord 3 personlige 13 Stedord 4 påpegende 14 Stedord 5 spørgende 15 Stedord 6 tilbagevisende 16 Stedord 7 ubestemte 17 Stort begyndelsesbogstav 18 Talord 19 Tegnsætning 20 Tillægsord 21 Det ubestemte kendeord 22 Udsagnsord 1 datid 23 Udsagnsord 2 fremtid 24 Udsagnsord 3 førdatid 25 Udsagnsord 4 førnutid 26 Udsagnsord 5 hjælpeudsagnsord, to be 27 Udsagnsord 6 hjælpeudsagnsord, to do 28 Udsagnsord 7 hjælpeudsagnsord, to have 29 Udsagnsord 8 mådesudsagnsord 30 Udsagnsord 9 nutid 31 Udsagnsord 10 oversigt Tider og former Udsagnsord 11 udvidet datid 34 Udsagnsord 12 udvidet nutid 35 Udsagnsord 13 uregelmæssige Stikordsregister Tillæg om tid 44 BIORD adverbs er ord, som fortæller om tid, måde, sted, grad, nægtelse De lægger sig ofte til udsagnsord 11 Biord, dannet af tillægsord + -ly 12 Ægte biord 21 Tillægsord + -ly er de alm biord He speaks loudly 22 Om tid when, always (hvor)når, altid When do you think he will come? He is always late for supper Om måde well, fast godt, hurtigt She works well in her job He runs fast Om sted far, back langt, tilbage Yesterday they walked far They came back at 6 o'clock Om grad almost, too næsten, for Dinner is almost ready Yes, but it is too hot in here Om nægtelse not ikke They did not arrive 3 STEDORD 1 ejestedord pronouns possessive er på dansk min, din, hans, hendes osv 11 Bundne Ental 1 person my hat 2 person your car 3 person his wife her man its tail Flertal 1 person our house 2 person your cat 3 person their dog 12 Ubundne Ental 1 person it s mine 2 person it s yours 3 person it s his it s hers it s its Flertal 1 person it s ours 2 person it s yours 3 person it s theirs 21 Bunden form anvendes foran et navneord 2 2 Ubunden form anvendes, når ejestedordet står alene, sidst i sætningen 11 Første udgivelse, og grundlaget for den videre succes, var Engelsk Mini Grammatik, som fortsat efterspørges med uformindsket styrke Denne titel alene er solgt i cirka eksemplarer Både grundbogen og de tilhørende øvehæfter er siden begyndelsen løbende bearbejdet, moderniseret, vedligeholdt og udvidet med danske og tyske grundbøger samt tilhørende øvehæfter og løsnings hæfter Layout og side til side princippet er umiddelbart genkendeligt, og for elever der allerede kender én af grundbøgerne, vil introduktionen til de øvrige være overstået på et øjeblik Også før temaet var rigtig hot, har mange skoler benyttet mini grammatik seriens fordele til tværsproglig og tværfaglig undervisning i bestemte grammatiske emner i alle tre sprog

3 HF VUC FIRMAKURSER EFTERSK DET UBESTEMTE KENDEORD en/et den ubestemte artikel er på dansk en eller et, som kan sættes foran et navneord i ubestemt form ental: En kano, et skib osv 11 Det ubestemte kendeord bøjes i Køn Han-/hun- og intetkøn Fald (kasus) Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ Ental hankøn hunkøn intetkøn flertal Nominativ ein eine ein Akkusativ einen eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem 21 I nominativ står grundled / omsagnsled til grundled I akkusativ står genstandsled I genitiv står ejefaldsforbindelser I dativ står hensynsled Ejestedord samt kein bøjes som det ubestemte kendeord UDSAGNSORD 3 førdatid verber pluskvamperfektum er ord, som udtrykker handlinger Førdatid udtrykker en handling eller hændelse, som gik forud for den, der udtrykkes ved datid 11 Bøjningsform af haben i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform Ental 1 person ich hatte gekauft 2 person du hattest gekauft 3 person er, sie, es hatte gekauft Flertal 1 person wir hatten gekauft 2 person ihr hattet gekauft 3 person sie/sie hatten gekauft 12 Bøjningsform af sein i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform Ental 1 person ich war gekommen 2 person du warst gekommen 3 person er, sie, es war gekommen Flertal 1 person wir waren gekommen 2 person ihr wart gekommen 3 person sie/sie waren gekommen 21 De fleste udsagnsord Wir hatten es gehört 22 Udsagnsord, der udtrykker en bevægelse Wir waren gegangen UDSAGNSORD 14 uregelmæssige verber bøjning i nutid og datid 11 Nutid Ental fahren at køre 1 person ich fahre jeg kører 2 person du fährst du kører 3 person er/sie/es fährt han/hun/den/det kører Flertal 1 person wir fahren vi kører 2 person ihr fahrt I kører 3 person sie/sie fahren de kører Mange uregelmæssige (stærke) udsagnsord har omlyd i 2 og 3 person nutid a bliver til ä, e bliver til i eller ie 12 Datid Ental stehen at stå 1 person ich stand jeg stod 2 person du standst du stod 3 person er/sie/es stand han/hun/den/det stod Flertal 1 person wir standen vi stod 2 person ihr standet I stod 3 person sie/sie standen de stod 21 Ich lese gerade die Zeitung Wir fahren morgen nach Hamburg Wir sitzen seit zwei Stunden im Wartesaal 22 Der Junge stand jeden Morgen um 10 vor der Tür STEDORD 1 ejestedord pronomener possessive er ord, som udtrykker et ejendomsforhold 11 Ental 1 person mein min 2 person dein din 3 person sein hans ihr hendes sein dens, dets, sin Flertal 1 person unser vor 2 person euer jeres 3 person ihr/ihr deres/deres 21 Foran et navneord tillægsagtigt Ental hankøn hunkøn intetkøn Nom mein Sohn meine Uhr mein Auto Akk meinen Sohn meine Uhr mein Auto Gen meines Sohnes meiner Uhr meines Autos Dativ meinem Sohn meiner Uhr meinem Auto Flertal Nominativ meine Eltern Akkusativ meine Eltern Genitiv meiner Eltern Dativ meinen Eltern Alene navneagtigt Ental Flertal Nominativ meiner meine meines meine Akkusativ meinen meine meines meine Genitiv meines meiner meines meiner Dativ meinem meiner meinem meinen 11 STEDORD 1 pronomener er ord, som udtrykker et ejendomsforhold 11 fælleskøn intetkøn flertal min mit mine Ental 1 person - 2 person din dit dine - 3 person sin sit sine hans hans hans hendes hendes hendes dens dens dens dets dets dets Flertal 1 person vor(es) vort vore - 2 person jeres jeres jeres - 3 person deres deres deres ejestedord possessive 21 Min ejendom Mit hus Mine penge Vor tid Vort århundrede Vore dage Ejestedordet sin bruges til at vise tilbage til et entalsord i 3 person, der står som (logisk) grundled Han hængte sin hat på knagen Hans hat hang på knagen 11 I grundbøgerne kan man søge større emner direkte på de enkelte afsnits overskrifter, som er ordnet alfabetisk søge et bestemt emne gennem indholdsfortegnelsen foran i bogen søge videre fra enkelte ord gennem stik ordsregistret bag i bogen søge den korte definition af et emne umiddelbart under overskriften meget mere, alt sammen umiddelbart intuitivt tilgængeligt For de fleste elever, en tilstrækkelig oversigt I de videregående uddannelser, et godt grundlag! Samme emne på samme side i alle bøgerne - selvfølgelig under behørigt hensyn til sprogfaglige forskelle TILLÆGSORD adjektiver er ord, som fortæller om og lægger sig til navneord: En smuk pige, en høj bakke, en god bog smuk / høj / god fortæller om egenskaber ved henholdsvis pige / bakke / bog Tillægsord bøjes i grad, køn og tal 11 Gradbøjning ved endelser -(e)re/-(e)st 12 Gradbøjning ved mere/mest i 2/3 grad 13 Gradbøjning - uregelmæssig 14 t-form 15 e-form 21 Endelser - de fleste tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad sund sundere sundest ung yngre yngst 22 Mere/mest - mange tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad snoet mere snoet mest snoet aflang mere aflang mest aflang 23 Uregelmæssige - få tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad god bedre bedst mange flere flest 24 Navneord i intetkøn, ental ubestemt Et stort hus Et mægtigt slot 25 Ved navneords bestemte former i ental og flertal Den onde fe De raske børn TILLÆG om komma Komma afgrænser sammenhørende ord, led og sætninger, hvorved en sætning gøres læsevenlig og forståelig 11 I forbindelse med opremsning 12 I forbindelse med selvstændige sætningsdele 13 I forbindelse med helsætninger 14 I forbindelse med ledsætninger 21 mellem ord og sætninger, hvor bindeord er udeladt Han købte tomater, ost, rucola og olivenolie mellem sideordnede tillægsord, hvor et bindeord er udeladt Det var en velsmagende, frisk salat mellem foranstillede stillingsbetegnelser, titler og lignende, hvor et bindeord er udeladt Hun stillede formanden, depotbestyrer Nielsen et klart spørgsmål foran forstærkende gentagelser Det var rigtig, rigtig træls! 22 når sætningsdele kan udelades, uden at indholdet bliver meningsløst Han er ingeniør, og ugift omkring navnetillæg To ældre herrer, begge tidligere formænd, kritiserede dagsordenen uden for sætningen, feks udråb, spørgende tilføjelser, forklaringer eller præciseringer Nej, det gider jeg ikke! (fortsættes overfor) 21 46

4 OLER HANDELSSKOLER FRITIDSUN Også samme sidetal for samme emne i øvehæfterne Der bliver ikke noget med at bladre rundt i bøgerne for at finde information om det aktuelle grammatiske tema Arbejdes der med tillægsord, så foregår det på side 21, uanset hvilket sprog, uanset sværhedsgrad Udsagnsordene er fra side 23, og datids tillægsform er altid på side 34 Sådan er det hele vejen! Vi har godt nok trykt en indholdsfortegnelse i alle 20 bøger, men det er tæt på at være spild af papir, for den er praktisk talt identisk i dem alle, og du lærer hurtigt at finde rundt uden 1Skal grammatikken trænes? Fælles for alle sprog er den gennemgående idé at øvehæfte 1 er let tilgængeligt Her indføres eleven trin for trin i de enkelte emner på en måde så alle kan komme i gang, hurtigt og lærerigt BINDEORD conjunctions STEDORD 5 pronomener spørgende interrogative FORHOLDSORD 4 præpositioner som styrer genitiv a (21) Indsæt bindeord om tid a Oversæt wer, was, welcher a Indsæt et eller flere forholdsord fra kassen 1 The alarm started he opened the door b (21) Indsæt bindeord om årsag 1 I had to stop the tank was empty c (21) Indsæt sammenligning bindeord om 1 Joe likes Jean much Jane b Indsæt wer, was eller welcher 1 kann gut Deutsch? Mein Bruder Peter 2 Wagen ist der schnellste? Der Porsche ist der schnellste 3 hast du gestern gemacht? Ich habe Fußball gespielt 4 findest du interessant in der Schule? Ich finde Deutsch sehr interessant 5 spielt gut Klavier? Unser Lehrer spielt sehr gut efter, for, fra, gennem, i, om, over, på, under Vi går ikke i skole om søndagen 1 2 De gik ind til byen en halv time 3 De snakkede hele køreturen 4 Det er langt din sengetid 5 Han sover morgen til aften 6 Hun kom de andre gæster d (22) Indsæt bindeord i betydningen, enten eller 6 Weg ist der längste? Der Weg in den Wald 7 De var alene hjemme lørdags 1 You can have beer lemonade 2 I am not from He is English sure where he is Irish 3 This man's name is Hank Harry 7 ist dein Lieblingskuchen? Apfelkuchen mit Sahne 8 machst du am Sonntag? Ich fahre an den Strand 9 Film ist der beste? Ich finde James Bond 8 Pigen skulle en meget hård tid 9 De kom en time siden 10 en måned siden var der snestorm 11 Brandmanden holdt vagt hele forestillingen e (22) Indsæt bindeord i betydningen, hverken eller 10 hat die längsten Haare? Ursula hat die längsten Haare 12 Sønnen rejste familien 1 No, thank you I drink smoke 11 Lehrer ist der strengste? Der Deutschlehrer ist der strengste 13 Barnet var oppe til langt midnat 2 Harry Elly came to the party 3 He writes telephones 12 ist denn passiert? Ich habe mein Bein gebrochen 13 gibt morgen Abend Konzert? Lady Gaga gibt morgen Abend Konzert b Indsæt en eller flere dele fra kassen Skriv også de færdige sætninger i kladdehæftet 1 Vi sov længe i tre timer f (23, 24, 25) Indsæt bindeordene: till/until, when eller while 1 you have finished work, please wait for me 2 How long? Must I wait 8 or 9 o clock? c Skriv nye svar på spørgsmålene i opgave b Brug dit kladdehæfte 1 Ich kann gut Deutsch 2 Klokken er fem minutter 3 Han løber 100 meter 4 Jeg går til tennis for en uge siden på rekordtid om torsdagen 3 By the way! What can I do I m waiting? 4 Have a beer two in the pub I ll or if you like, meet you there 5 I fell asleep I was reading 6 you were out, there was a phone call for you 7 the rain stops, we ll all go out 8 Hank sent me postcard, he was on holiday a 9 Do not say anything Harry is here 10 Wait here gone he has d Find på spørgsmål, der hører til svarene herunder Anvend wer, was eller welcher Brug dit kladdehæfte 1 Ich sage: Mach die Tür zu! Was sagst du? 2 Dieter hat viel Geld 3 Ein PC ist ein Computer 4 Margrethe ist Königin in Dänemark 5 Mein Lehrer sagt, dass ich mehr arbeiten muß 6 Tom Cruise ist sehr berühmt 7 Herr Schultz' Hund ist ein Schäferhund 5 De går i biografen fra på lørdag 6 Han rejste til USA over fire 7 Vi har ferie i aften 8 Han har sovet for tiden 9 De har meget travlt i lørdags c Find selv på flere sætninger med forholdsordene fra kassen i opgave a Brug kladdehæftet 1 Om cirka tre år når raketten til planeten Mars Sæt ind med det samme! Overskueligheden og til gænge ligheden er umiddel bar Der er ingen behov for først at lære materialet at kende Opdages et akut behov for opmærksomhed på et bestemt grammatisk emne, vil eleven umiddelbart forstå systemet og selv kunne gå i gang Okay, det er måske ikke særligt fancy, men det er enkelt og effektivt!

5 DERVISNING ERHVERVSSKOLER AF 2Opbyg rutine! I øvehæfte 2 skal der ydes en ekstra indsats Niveauet hæves med flere opgaver, og dybdegående og selvstændige udfordinger Gammeldags? Egentlig ikke, rutine opnås gennem øvelse FORHOLDSORD 3 prepositions om tid about time NAVNEORDs køn substantiver STEDORD 3 pronomener personlige a Indsæt at, in eller on 1 I met him 2 o clock 2 the summer we often go camping 3 I'll go to London the 1 July 4 He was born I always play tennis Sunday afternoons 6 She goes to work 9 o clock 7 We ll have dinner two hours 8 We ll be ready a second 9 He returned the 4 April, but 10 he ll leave again a month 11 I'll see him Wednesday 12 His birthday is the 7 May 13 I'll be there noon 14 Dinner will be ready an hour 15 He finished reading the book two hours 16 You'll be here 8 tomorrow! o'clock b Oversæt til engelsk Brug kladdehæftet 1 Vi mødtes kl 12 2 TV programmet begynder kl 7 3 Min fødselsdag er den 2 april 4 Jeg tager til London om en uge 5 Han blev født i Hun går aldrig ud om lørdage(n) 7 Jeg er klar om 5 minutter 8 Krigen sluttede den 5 maj 9 Som regel (usually) mødtes de om søndagen, 10 klokken 330 i parken 11 Hun læste bogen i løbet af 3 timer 12 Om vinteren tager vi til Norge 13 Vi løber på ski i oktober 14 Hun rejste til USA den 22 oktober 15 Filmen begynder om et øjeblik 16 Du kan lave denne opgave på 20 minutter a Indsæt det bestemte kendeord: der(m), die(f) eller das(n) Hvis du ikke kender ordet, så slå det op i ordbogen Ente Arzt Gehör Fräulein Stier Mittwoch Bruder Mutter Schwester Woh nung Lehrer Freundin Geräusch Wahrheit Sohn Professor Frühling Großvater Sekretärin Zeitung Pfarrer Frau Behandlung Gesicht Direktor Schule Bademeister Baden Gesellschaft Gemälde Messe Sonn tag Freund Fälschung Geschirr König Nachricht Hengst Blume Märchen Herr Erlebnis Krankheit Herbst Schreiben Feind Übung Geschehen Morgen Denken Müdigkeit Zeugnis Sonne Gedächtnis Gelegenheit Reporter Lachen Meer Führung Hindernis Leitung Gemeinschaft Held Kuh Bock Gemüt Herrschaft Hündchen S c hi eß erei Ge fecht Wirt Tiger Seemann Partei Tante Vetter Eiche Geld Gehen August Sprössling Rau ferei Buch Verhältnis Direk torin Honig Verwaltung Winter Prinz Hei zung Bär Hoff nung a Indsæt det rigtige personlige stedord jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de, mig, dig, ham, hende, os, jer, dem Alle børn elsker slik De tiltrækkes af den søde smag 1 2 Den søde smag kommer sukkeret udgør oftest over fra 50% af ingredienserne 3 Sukker er en gruppe af kulhydrater består af bla glukose og fruktose 4 Glukose og fruktose kan sammensættes kemisk Så kaldes sakkarose 5 Sakka hvad for noget? Det har aldrig hørt om, eleven sig undrer 6 Fysiklæreren forklarer: Sakkarose er det, til dagligt kalder sukker 7 Det fremstilles af sukkerroer eller sukkerrør, fortsætter 8 dyrker min onkel nede på Lolland, afbryder Linda 9 Fysiklæreren giver ret Sukkerroen er en rodfrugt, der dyrkes i lerjord 10 I Danmark dyrkes fleste sukkerroer på Lolland og Falster 11 Sukkerrør er mere eksotiske dyrker man ikke i Danmark 12 Magnus rækker hånden op og spørger: Ved hvordan man laver vingummi? 13 Ja, det er faktisk ret nemt, svarer den flinke fysiklærer forklarer: 14 I sætter noget husblas i blød i koldt vand skal minutter stå i I ventetiden laver en blanding af sukker, kartoffelmel og citronsyre vand, 16 Der skal også frugtfarve noget til at give smag Det må selv undersøge i, og 17 Så er det noget med at det skal koge og blandes kan helt huske det ikke 18 Er der nogen af, der vil prøve at lave vingummi til næste onsdag? 19 Opskriften kan finde på internettet Google er jeres ven 20 I kan jo fremlægge som en fysikopgave for andre næste gang! det b Sæt streg under alle personlige stedord Hjemme hos os laver vi selv bolcher Min mor kommer vand og sukker i gryden Når det bliver varmt beder hun mig om at røre rundt Du skal hele tiden holde øje med temperaturen, siger hun Når massen er 162 grader varm, får jeg hende til at hælde den ud på en voksdug Så venter vi lige i cirka ét minut, før vi tilsætter farve- og smagsstoffer Min lillebror elsker røde bolscher med smag af perbermynte og jordbær, og mens han tilsætter olier med duft og smag midt i bolchemassen, folder jeg den sammen med nogle specielle plastskrabere Mor holder opsyn og minder os om at den er varm: Jeg advarer jer! I må ikke røre ved bolchemassen i starten Efter et stykke tid kan man ælte med hænderne Så trækker vi massen til en pølse og klipper bolcherne med en saks Når de er afkølet, putter vi dem i et tætsluttende glas med låg Dem, der ikke bliver så pæne, spiser vi straks Efterslibning af de skarpeste knive I engelsk og dansk har vi øvehæfte 3 til dem, der blev lidt for hurtigt færdige med de to første Her er noget at bryde hjernen med, og det er nok de færreste i 9/10-klasse, der uden videre løser alle opgaverne fejlfrit I danskserien har vi, for at gøre det ekstra interessant og udfordrende, valgt at lade hver side handle om et gennemgående emne I tyskserien er øvehæfte 3 udformet som et grammatikspil for fire personer UDSAGNSORD 4 verbs førnutid the present perfect tense UDSAGNSORD 3 verber førdatid pluskvamperfektum UDSAGNSORD 7, hjælpeudsagnsord verber, hjælpeverber at have a Indsæt datid eller førnutid Udsagnsord i parentes er i navneform 1 Today is Friday, and George (be) late three times this week; he also (be) late yesterday 2 I first (meet) Alice a year ago, and I (see) her several times since then 3 She (buy) a new coat last year, but she not (show) me her new clothes since then 4 It s only the 6th of the month, and he already (spend) most of his money, but in spite of this he (give) a night party last I never 5 Once I (break) my leg, but luckily (break) my arm 6 She (eat) at a Greek restaurant the day, and other I think she seldom (taste) anything so delicious 7 The mail (arrive) at nine yesterday morning, but now it s ten and it not (come) yet 8 My boy (play) football at school, but he not (participate) in any sports since then The baby (wake) up now, 9 but yesterday she (open) her eyes much earlier 10 Mary (give) her daughter 500 for her birthday 11 I (drink) a lot of tea when I (be) in England, but I (drink) much since (return) not I dangerous (bite) several people 12 My dog is It 13 Yesterday morning it (bite) the new milkman 14 The police (catch) two of the escaped prisoners last night 15 But they not (catch) the third yet b Omskriv oversatte den tekst fra opgave b på side 25 til førnutid Skriv en engelsk tekst i førnutid c om en oplevelse med musik Se på tegningen af indbrudstyven, d og skriv en historie i førnutid a Sæt streg under de sætninger, der står i førdatid Mars er den fjerde planet i Solsystemet, talt fra Solen Den er naboplanet til vores egen planet Jorden Mars har en ganske tynd atmosfære, der næsten udelukkende består af kuldioxid Mars kaldes også den røde planet på grund af sin karakteristiske farve Hvor man tidligere havde forestillet sig Mars som hjemstedet for højerestående civilisationer, har man nu i lang tid ment at det er tvivlsomt om Mars har nogen som helst livsformer Efter man i 1960 erne havde gennemført ubemandede ekspeditioner med sonder der enten fløj forbi eller gik i kredsløb om Mars, og der fra disse fartøjer var taget nærbilleder og blevet foretaget andre observationer fra nært hold, landsatte man i 1970 erne de første fartøjer direkte på overfladen Det daværende Sovjetunionen var først med et menneskeskabt instrument på marsoverfladen Siden 1990 erne er en række amerikanske og et enkelt europæisk fartøj blevet landsat på Mars Mars Pathfinder landede på Mars den 4 juli 1997 Med sig havde den en lille sekshjulet robot Den var blevet medbragt for at kunne udforske klippeblokke i nærheden af landeren Selve landingsmodulet var blevet udstyret med bla vindmåler, termometer og video kameraer Billederne fra kameraerne var i lang tid de eneste gode nærbilleder fra marsoverfladen b Sæt kryds ved de sætninger, der står i førdatid 1 Man har længe været sikker på at der ikke findes liv på Mars 2 I 1800-tallet havde man observeret nogle linier hen over Mars s overflade 3 De blev tolket som kanaler eller veje konstrueret af marsboere 3 Formodningerne om liv på Mars satte sine spor i tidens science fiction litteratur 3 Senere indså man at linierne havde været forårsaget af teleskopets begrænsninger 4 Efterhånden som teleskoperne blev bedre, stod det klart hvor ugæstfri planeten er 5 Man havde hverken set kanalanlæg eller andre spor efter civilisationer 6 Op gennem det tyvende århundrede lærte man mere og mere om Mars 7 I en årrække havde man haft håb om at opdage simple planter, alger eller bakterier 8 Men sonder på marsoverfladen fandt hverken spor efter planter eller andet liv 9 I 2008 er der med Phoenix Mars Lander blevet fundet vand i en frossen jordprøve 10 Tidligere sonder havde ikke været i stand til at finde forekomster af is a Bøj "at have" i følgende tider/former navneform nutid datid førnutid førdatid fremtid b Denne tekst er skrevet i nutid Omskriv teksten til førnutid Brug kladdehæfte/computer Jeg har en drøm, er den populære benævnelse for den tale, Martin Luther King er kendt for at holde på trapperne til Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad Washington DC den 28 august 1963 i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch Her er et forkortet uddrag af hans tale: Jeg er glad for at være sammen med jer i dag, til hvad der vil gå over i historien som den største demonstration for frihed i vores nations historie Vi er kommet til vores nation s hovedstad for at indløse et løfte, udstedt af arkitekterne bag vor forfatning og uafhængighedserklæring, om at alle mænd, sorte såvel som hvide, er garanteret umistelige rettigheder til liv, frihed og stræben efter lykke Det er indlysende i dag, at Amerika misligholder dette løfte, men nu er det tid til at løfte vores nation op af racediskriminationens kviksand Nu er det tid til at gøre retfærdighed en realitet for alle guds børn Jeg siger til jer i dag, mine venner, at selv om vi står over for vanskeligheder i dag og i morgen, har jeg stadig en drøm Det er en drøm dybt rodfæstet i den amerikanske drøm Jeg har en drøm om at denne nation rejser sig og lever op til den sande betydning af sin trosbekendelse om at alle mennesker er skabt lige Jeg har en drøm om at tidligere slaver og sønner af tidligere slaveejere, på Georgias røde bakker, sidder ned ved broderskabets bord Jeg har en drøm om at selv staten Mississippi, som kvæles af uretfærdighed og undertrykkelse, omdannes til en oase af frihed og retfærdighed Jeg har en drøm om at mine fire børn lever i en nation, hvor de ikke bedømmes på deres hudfarve, men på substansen af deres karakter Jeg har en drøm i dag c Omskriv uddraget af talen i teksten fra opgave b til fremtid d Brug internettet til at finde mere information om Martin Luther King, og redegør for det kendte citat: Jeg har en drøm Hvor mange gange siger han det? Hvorfor gentager han det så mange gange?

6 TENSKOLER UNGDOMSSKOLER VO Og selvfølgelig igen det samme sidetal i løsningshæfterne Løsningshæfterne udgør lærerens rettevejledning, eller du kan bruge den ved selvstudium til at kontrollere dit arbejde Et løsningshæfte er en tro kopi af det tilsvarende øvehæfte, hvor vi med grøn skrift har udfyldt alle opgaverne med korrekte svar Hvor opgaverne har mere kreativ karakter, feks ved oversættelser eller sætningskonstruktioner, er der så vidt muligt givet forslag til løsninger BINDEORD conjunctions a (21) Indsæt bindeord om tid 1 The alarm NAVNEORDs started asflertalsformer he opened the door nouns b (21) Indsæt a Omskriv bindeord understregede om årsag ord til flertal 1 I had to 1 stop They bought as two table the tables tank was empty and six chair chairs 2 My uncle has two boy boys and three girl girls c (21) Indsæt 3 The bindeord house houses om sammenligning in the street streets were demolished 1 Joe likes 4 Jean I had no as money money DET much BESTEMTE to buy as book books KENDEORD Jane 5 There were mouse den mice bestemte in the kitchen artikel kitchens d (22) Indsæt 6 The bindeord child children i betydningen, went enten to school eller on their bicycle bicycles a Indsæt det rigtige bestemte kendeord i de tomme felter Brug Î,, r 1 You can 7 The either woman women have beer lived or in different lemonade town towns 1 Der STEDORD Mann(m) hat 7 eine Frau ubestemte 2 I am not 8 sure The where man he is men from He is took off either their hat hats Î English r or Irish 2 Die pronomener Frau(f) hat ein Kind indefinitte 9 His book books are published in many Î country 3 This man's name is either Hank or countries r Harry 3 Das 10 The newspaper newspapers were a Kind(n) sold Indsæt hat in shop stedordene zwei Hunde shops fra kassen i teksten nedenunder Î r 4 11 The lady ladies Die Hunde(pl) sind immer hungrig had lost their handbag e (22) Indsæt bindeord i betydningen, hverken eller ein Î bisschen, handbags beide, jemand, mehrere, aller, ein wenig, viel, 12 The flower flowers5 Die in Tante the garden lobt gardens die Kinder(pl) 1 No, thank you I neither drink Î einigen, niemand, were r beautiful ein paar, viel, viel, wenige, eini ge, alle nor smoke 13 My brother brothers 6 Die Schwester are keen footballer kauft footballers das Buch(n) STEDORD 6 tilbagevisende 2 Neither Harry nor Î r Elly came to the party 14 Their husband husbands 7 Der Bruder went fishing wäscht Peter ist in small den im Winter boat boats Wagen(m) pronomener viel krank gewesen Beide seine Eltern refleksive Î r 3 He neither writes nor telephones 15 Now the day days8 Die are Familie longer besucht machen sich than the night diegroße Sorgen, nights Großmutter(f) weil niemand weiß, was ihm fehlt Jetzt war er wieder Î a r Træk streger mellem ord, som danner en sætning Brug farveblyanter 16 Aircraft Aircrafts9 Die travel Eltern faster sehen than car die einige Tage zu Hause, cars Ausstellung(f) Bemærk, denn at er der hat er mange ein muligheder, men wenig giv et bud på de 6 sætninger f (23, 24, 25) Indsæt bindeordene: till/until, Î r when Fieber eller while An einigen Ta Skriv gen ist herefter das FORHOLDSORD Fie ber alle de færdige ein sætninger 2 paar i kladdehæftet om sted 1 When b Oversæt you til engelsk have finished b Brug Skriv work, kladdehæftet ordene please wait med Grad for det me über bestemte normale Körper kendeord temperatur, Peter foran aber præpositioner dann fällt slikker die Temperatur wieder os i ferien 1 My friends have 2 How long? Must I wait till/until cars, scooters Skriv hvad and motorbikes ordet hedder 8 or 9 o clock? ein på dansk bisschen Jeg Viel slår zu oft haben die Eltern sig den om munden a Indsæt det rigtige forholdsord fra kassen 2 I have no money for such things, Du keder mig på en nål 1 3 By the way! 3 but What I have can a I lot do of records, while Zimmer(n) das Zimmer, værelset tapes and I m computer waiting? Arzt gerufen, und wenige Minuten später programmes for, war fra, das gennem, Fieber verschwunden hos, i, med Børnene stikker jer i en høstak 4 Have a 4 2 Mädchen(n) beer or My two uncles in the and pub aunts if you like, often give till/until me money das for Mädchen, Alle books pigen Kinder kriegen mehrere Symptome einer Krankheit, I ll meet you there Vi 1 Min mors hygger kontor BIORD ligger syd dig for byen på foden 5 She looked 5 I fell asleep whileat my shoes 3 Tisch(m) der wenn Tisch, sie die bordet Schule nicht mögen I was reading IDer junge Arzt hat viel Verstän dnis 2 Mor er gemmer træt, når adverbier hun kommer sig fra arbejde med te og kage 6 Their wives listened 4 to their Woche(f) wishes die dafür, Woche, wenn ugen jemand solche Probleme hat Mit aller Kraft 6 While/when 7 There was you no were news out, in there newspapers was a phone call for you 3 Hun plejer at cykle a Markér hjem med gennem et flueben skoven biordets naturlige placering i sætningen 5 Buch(n) Das versucht Buch, der bogen Arzt zu helfen b Indsæt et tilbagevisende stedord fra kassen 7 When 8 People spend the rain much stops, money we ll on all clothes 4 Jeg skal være go out 1 altid hos tandlægen Han er klokken fartgal, men 15 hun kører üforsigtigt 9 He got information 6 8 Hank sent me a postcard, when/while from Bücher(pl) the policemen Die Bücher, bøgerne mig, sig, dig, he b was on Vælg holiday det rigtige stedord, og skriv det 5 sig, på linien Tandlægen os, sig, har jer, sig 2 klinik ellers i Han det er rolig nye sundhedscenter i dag, men plejer han at have temperament 10 Terrified, the women 7 watched Stadt(f) the white Die mice Stadt, byen 6 Jeg kører derhen 9 Do not say 11 anything My parents have while been to many Harry countries is 1 here Peter kommt nach Hause, 1 aber Pigen niemand sætter ist sigda (jemand, 3 niemand, temmelig med min beide) Han mor synes at hun kører forsigtigt 8 Lehrer(m) der Lehrer, læreren 7 Bagefter handler 10 Wait here 12 2 Peter ruft: Hallo! Ist da? (keiner, beide, wenig) The till/until 2 towns are several he has hundred gone years old keiner Børnene bevæger sig 4 vi ganske hos Opskriften købmanden på eller pesto er ü üü enkel i Brugsen 8 I eftermiddag 9 Auto(n) 13 Many families play computer games 3 at night das Niemand Auto, bilen 5 skal jeg netop være sammen üderfor laver medvi det selv min kæreste antwortet 3 (viel, Du stikker wenig, niemand) dig 9 Vi kender hinanden 2 14 The mothers gave 10 the children Eltern(pl) new 4 jackets die Peter Eltern, hat forældrene 6 ned fra Man skolen starter med at hælde olie i blenderen ein wenig 4 Angst Vi lægger (niemand, ein ospaar, ein wenig) 10 Vi bor desværre 15 I put my big boots 11 on 7 oppe i hver Hun sin skal ende tabe af sig byen Hun er Schule(f) 5 die Im Dunklen Schule, skolen glaubt er 5 einige ü ü på 80 kg Drengen slog Schatten zu sehen (jemand, niemand, einige) 16 I have many hobbies 11 Men sigjeg kender en genvej gennem idrætsanlægget 12 Geschenk(n) 6 das Er fragt Geschenk, leise: Ist gaven da jemand 6 Jeg tilpasser? (jemand, beide, einiger) b Sæt streg under alle biord i teksten 12 Henne mig for enden af boldbanerne er der en hemmelig sti 13 Brief(m) 7 der Er bekommt Brief, brevet aber keine Antwort 9 (viel, alle, keine) Pizza er en italiensk ret af mel, vand og gær, men den er udbredt i næsten hele verden 7 I isolerer 13 jer Den er skjult af buske og træer, så man ikke kan se den fra vejen De senere år er det blevet meget populært at spise pizza i Danmark Den kan købes på 14 Donnerstag(m) 8 der Plötzlich Donnerstag, fühlt er, dass torsdagen jemand hinter ihm steht (viel, jemand, wenig) 8 Hunden strækker 14 Nogle gange sig kan et pizzeria, ikke se skoven restaurant, foreller den bare kan træer være hjemmelavet Pizza er egentlig et stykke 15 Ecke(f) 9 die Er dreht Ecke, sich hjørnet um, aber niemand ist zu sehen (beide, niemand, brød jemand) med ganske lidt ovenpå, og ikke med overvældende meget fyld Den oprindelige b Vælg det korrekte italienske forholdsord pizza kommer Overstreg fra Napoli det forkerte i Syditalien som en Pizza Margherita, der får mozzarella-ost, for/fra Århus tomatsauce og frisk basilikum på dejbunden Dernede skal en pizza have en c Indsæt et personligt stedord fra kassen c Oversæt Brug dit kladdehæfte 1 Randers ligger nord Beide Peters Eltern wollen natürlich de, sein jeg, Bestes vi, han, Peters I, du halvtyk bund med olivenolie Andre steder i Italien er der andre traditioner for pizzaer 2 Når man Vater kører versteht i/fra Århus ihn viel til Hadsten, besser I Rom er pizzaerne helt tynde og sprøde I Norditalien minder de måske mere om de als die Mutter Die Mutter hat nur wenig Verständnis für Peters Probleme Alle 1 Jeg 3 skynder kører man mig gennem/med i skole danske nogle pizzaer små landsbyer med stort set lige så meget fyld på Probleme können gelöst werden Einige haben Probleme in der Schule, aber mehrere 4 I må gerne køre med/hos Pizzaer os laves ved at forme pizzadejen, lægge en del af fyldet på og sætte pizzaen ind i haben Probleme zu Hause 2 Die Mutter soll I vielleicht glæder ein bisschen jer til ferien weniger 1 von Peter 5 Vi kører i/med vores nye brandvarm bil ovn Der kan faktisk også tilsættes mere fyld efter pizzaen er kommet ud verlangen Niemand hat gewagt, 3 es Petra Vi zu sagen keder Aber os jemand om lørdagen muss af es ovnen, ja tun hvis Der noget af fyldet ikke skal have varme 6 I går var jeg hjemme med/hos min bedste veninde junge Arzt ist ein wenig nervös, aber nach einigen Versuchen gelingt es Fra USA er kommet en anden tradition omkring pizzaer, kaldet deep pan pizza, hvor 4 Han 7 skærer Hun bor sig gennem/i i fingeren samme pizzaen gade, bliver 2 huse lavet fra/for i en form mig i stedet for direkte på en plade i ovnen En italiener vil 5 De 8 hygger Da jeg sig skulle med hjem, naboen næppe gik jeg mene gennem/i at dét 17 naboens er nogen have rigtig pizza 6 Du 9 gemmer Om onsdagen dig for spiller far han badminton for/med min far c Hvor mange af biordene i opgave b var ægte biord? Badmintonhallen ligger for/i enden af Skolegade Hvor mange af biordene i opgave b var uægte biord? 2 d Find på flere 11 sætninger Der 6 baner med tilbagevisende hos/i hallen stedord Brug kladdehæftet 12 Min mor har været gennem/i Tyskland for at besøge min tante d Biordene der skal undgås er: type måske har, Der blev osten, Hun flyttede fra/for drevet Danmark sidste ned fra, år som netop gjorde, foregik næsten altid ved 14 Min mor boede med/hos kopiering Gorgonzola betaler hende sig ikke i over en en ost, uge der er opkaldt efter den italienske by Gorgonzola nær ved 15 Næste sommer vil jeg Milano besøge min onkel i/hos Amerika 16 Han bor ikke så langt Man med/fra mener San at det Francisco er muligt at blåskimmeloste af denne type har været fremstillet i mere end tusind år i byen I byen Gorgonzola blev osten kaldt Stracchino di 6 Gorgonzola Det hed den, fordi osten blev fremstillet efter at Forlaget køerne Tibet var drevet fra de højtliggende kopiering sætere betaler til sig Po-dalen ikke Køernes træthed efter turen (stracco betyder træt ) gav mælken den særlige konsistens, som mere end noget andet gjorde den egnet til fremstilling af Gorgonzola Den afgørende modning af osten foregik som regel ved lagring i gruber i Valassina-dalen 3

7 KSENUNDERVISNING PRØVEFORBER SÆRLIG FOKUS PÅ DANSK GRAMMATIK Begyndende i 2012, og forstærket i 2013, har vi fra mange sider oplevet stor interesse for dansk grammatik Vore nye danske øvehæfter 2 (5-8)og 3 (8-10) har modtaget megen positiv omtale, og er blevet kaldt både nyskabende og interessante Hvert enkelt grammatiske emne lirkes ind ved at arbejde med et for siden gennemgående tema, og elevens grammatiske forståelse øges samtidig med at man læser og lærer om mange forskellige emner som musik, kemi, historie, kultur, mekanik, geografi, sport, madlavning, politik, sundhed og meget andet Det gør arbejdet mere interessant og hjælper med at forstå de grammatiske begreber i relevante sammenhænge UDSAGNSORD 5, hjælpeudsagnsord verber, hjælpeverber at være a Bøj at være i følgende tider/former navneform nutid datid førnutid førdatid fremtid b Indsæt den rigtige tid/form af at være 1 At teenager betyder at man mellem 13 og 19 år for STEDORD at en tid, 4 der påpegende 2 Teenageårene kendt kan fyldt med udfordringer der pronomener kan utrolig demonstrative 3 Men det også en tid, lærerig og sprudlende 4 Det vil normalt i denne periode, oplever den første forelskelse man a Indsæt passende påpegende stedord også oplevelser af tab og sorg, når et forhold forliser 5 Og almindeligvis der denne, den, dette, det, disse, de 6 At have venner, både nære og fjernere bekendte, meget vigtigt for teenagere 7 Det herigennem man 1 lærer sociale Dennefærdigheder virkelig og udvikler spændende! sin selvforståelse bog er 8 Der vil muligheder for 2 at få Ja, erfaringer jeg har før med læst konfliktløsning, en bog af valg og grænser samme forfatter 9 Venskaber styrker følelsen af ikke 3 at Er alene, bog at man fra afholdt samme og ønsket serie? 10 Forældre og familie ikke 4 længere Ja, tilstrækkelige samlede for teenagernes værk består udvikling foreløbigt af seks bøger 11 Det betyder dog ikke, at forældre 5 ikke fortsat næste af bind stor i betydning serien bliver formentlig sidste i serien 12 De skal stadig det bagland, 6 man vender tilbage sidste til jeg for har støtte, hørt omsorg er at der og måske kærlighed bliver bøger i alt otte 7 rygter har jeg også hørt sætningerne c Ret stavefejl i 8 gennemgående emne i bøgerne er lidt urealistisk er var 1 Puberteten den proces, der udgør de fysiske forandringer fra barn til voksen 9 Jeg er ligeglad Jeg elsker slags bøger sig fra at være barn til at værre voksen 2 I puberteten forandres man 10 Der kunne laves nogle gode film ud fra bøger ekstrem forvandling, både for mig og for min 3 Selv oplevede jeg at det er en familie 11 første to bøger i serien er allerede filmatiseret fra at barnekrop til at værre en voksenkrop 4 Min krop ændrede mig fysisk var en b Sæt streg under alle påpegende stedord store indre forandringer, blandt andet i tanker og følelser 5 Jeg husker også at der er Pas på at du ikke forveksler med 3 person af personlige stedord års alderen og kan vare til man er år 6 Puberteten starter omkring Denne fantastiske serie af bøger er skrevet af den engelske forfatter som i en periode arbejdede pigerne at de kommer i puberteten 1-2 år før drengene 7 Det vil været almindeligt for som sekretær for den internationale organisation Amnesty International I denne du begynder at vokse hurtigere, end du plejer 8 Tegn på pubertet var som regel at periode (det var i begyndelsen af 1990 erne) rejste hun meget med toget mellem Manchester været for korte 9 Du får nye bukser, som hurtigt vil og London En dag var toget forsinket, og turen varede i over fire timer Denne dag 10 Du bliver mere sulten, fordi der været brug for mere energi til den hurtige vækst opstod idéen til en historie om en dreng, der skulle begynde i en ganske særlig slags skole: 11 Alle de store forandringer betyder måske, at du vil være mere usikker på dig selv en skole for hekse og troldmænd 12 Er du normal? Oplever de andre det på samme måde? Hvem var du egentlig? Ud fra det univers, hun havde udtænkt, skrev hun den første bog i serien Den blev skrevet 13 I min pubertet oplevede jeg store humørsvingninger Det var helt almindeligt i løbet af næsten fem år I disse år forandredes hendes liv sig på flere måder Hun giftede sig med en portugisisk journalist De fik en datter sammen men blev skilt få år 27 senere De steder, hun boede, skiftede jævnligt undervejs Hun nåede både at bosætte sig i Portugal, Skotland og England Som arbejdsløs og enlig mor på bistandshjælp færdiggjorde hun seriens første bind, der udkom i 1997 Det udkom på dansk i 1998 En del af skrivearbejdet foregik på en café i nærheden af hendes bopæl Der går rygter om at hun skrev på den lokale café for at slippe ud af sin kolde lejlighed De rygter er næppe helt sande, for opfinderen af dette fantastiske univers kan vel ikke være så dum, at hun lejer en lejlighed uden varme om vinteren! 14 ALTING STIGER? Nix, vores priser falder Siden 2007, hvor vi flyttede produktionen til eget trykkeri, har vi løbende optimeret fremstillingsprocesserne Sammen med øget efterspørgsel, og deraf følgende større oplag, har det muliggjort tre prisnedsættelse Den seneste var godt nok kun et par procent, men det er da stadig i den rigtige retning Sammenholdt med den generelle prisudvikling i Danmark, er vore priser faldet med 36% i løbet af de sidste 7 år Det er vi faktisk ret stolte af

8 EDELSE EFTERUDDANNELSE EUC Oversigt over hele serien Vejl priser inkl moms sept 2013 ISBN Engelsk Mini Grammatik Grundbog, 7 udgave, 52 sider 42,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (4-7 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (6-9 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (9-10 klasse), 56 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4 72,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4 72,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider 42,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (2-5 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (5-8 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8-10 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4 72,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider 42,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (7-9 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (9-10 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8-10 klasse), grammatikspil 95,00 ISBN Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 44 sider A4 72,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 44 sider A4 72,50 Alle bøger er på lager til levering fra dag til dag Materialerne kan købes hos: wwwforlagettibetdk Altid gratis forsendelse Ved køb under 5 stk: ekspedition: kr 30,-

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

August til Oktober. Grammatik. Food

August til Oktober. Grammatik. Food Årsplan for 6 kl. i engelsk 2015/2016./ Clare Walker-Pedersen Model for årsplan: Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af engelsk i 6. klasse er de mål og trinmål, som er beskrevet

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter Focus on Grammar AVU Engelsk niveau F-E-D Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 4 Oversigt over ordklasserne... s. 5 to be... s. 6-7 to have... s. 8-9 regelmæssige udsagnsord...

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal.

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. KONGRUENS Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. ENTAL 1. person: I ich Jeg 2. person you du du 3. person he, she, it er,

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion

Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion Sven Erik Bruun Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion en genvej til sproglig forståelse til styrkelse af kommunikation på tysk - såvel mundtligt som skriftligt den, der udfører

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree.

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree. KONGRUENS Opgave 1 Streg de forkerte ord ud i nedenstående sætninger: 1. She love/loves horses. I hate/hates to ride them myself. Horses bite/bites. 2. The son are/is not here yet, but the daughters are/is.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere