KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget."

Transkript

1 FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS KATALOG mini grammatik serien Grammatik er sprogets regler Behersk grammatikken og du hersker over sproget september 2013 FORLAGET TIBET

2 IER SELVSTUDIUM PRIVATSKOLER s mini grammatik serie blev grundlagt i 1980 erne på en idé om at udvikle et system af supplerende materialer til gram matikundervisning, som skulle være let tilgængeligt, overskueligt, af høj faglig kvalitet, og absolut prisbilligt Idéen byggede på et koncept med en ekstremt stringent opbygning med én side pr emne, og samme sidetal i grundbog og øvehæfter for samme emne (i dag velkendt som side til side princippet) Der er lagt særlig vægt på umiddelbar intuitiv tilgængelighed, med logisk og systematisk opbygning og layout, stramt fokus på det essentielle, og grundige overvejelser over, hvad der skulle med og hvad der er udeladt Det, der skal bruges, er der Det, der ikke er brug for, er ikke i vejen! INDHOLD side Det bestemte kendeord 1 Bindeord 2 Biord 3 Ejefald 4 Forholdsord 1 om bevægelse 5 Forholdsord 2 om sted 6 Forholdsord 3 om tid 7 Forholdsord 4 om tid 8 Navneords flertalsformer 9 Spørgende "vedhæng" 10 Stedord 1 ejestedord 11 Stedord 2 henførende 12 Stedord 3 personlige 13 Stedord 4 påpegende 14 Stedord 5 spørgende 15 Stedord 6 tilbagevisende 16 Stedord 7 ubestemte 17 Stort begyndelsesbogstav 18 Talord 19 Tegnsætning 20 Tillægsord 21 Det ubestemte kendeord 22 Udsagnsord 1 datid 23 Udsagnsord 2 fremtid 24 Udsagnsord 3 førdatid 25 Udsagnsord 4 førnutid 26 Udsagnsord 5 hjælpeudsagnsord, to be 27 Udsagnsord 6 hjælpeudsagnsord, to do 28 Udsagnsord 7 hjælpeudsagnsord, to have 29 Udsagnsord 8 mådesudsagnsord 30 Udsagnsord 9 nutid 31 Udsagnsord 10 oversigt Tider og former Udsagnsord 11 udvidet datid 34 Udsagnsord 12 udvidet nutid 35 Udsagnsord 13 uregelmæssige Stikordsregister Tillæg om tid 44 BIORD adverbs er ord, som fortæller om tid, måde, sted, grad, nægtelse De lægger sig ofte til udsagnsord 11 Biord, dannet af tillægsord + -ly 12 Ægte biord 21 Tillægsord + -ly er de alm biord He speaks loudly 22 Om tid when, always (hvor)når, altid When do you think he will come? He is always late for supper Om måde well, fast godt, hurtigt She works well in her job He runs fast Om sted far, back langt, tilbage Yesterday they walked far They came back at 6 o'clock Om grad almost, too næsten, for Dinner is almost ready Yes, but it is too hot in here Om nægtelse not ikke They did not arrive 3 STEDORD 1 ejestedord pronouns possessive er på dansk min, din, hans, hendes osv 11 Bundne Ental 1 person my hat 2 person your car 3 person his wife her man its tail Flertal 1 person our house 2 person your cat 3 person their dog 12 Ubundne Ental 1 person it s mine 2 person it s yours 3 person it s his it s hers it s its Flertal 1 person it s ours 2 person it s yours 3 person it s theirs 21 Bunden form anvendes foran et navneord 2 2 Ubunden form anvendes, når ejestedordet står alene, sidst i sætningen 11 Første udgivelse, og grundlaget for den videre succes, var Engelsk Mini Grammatik, som fortsat efterspørges med uformindsket styrke Denne titel alene er solgt i cirka eksemplarer Både grundbogen og de tilhørende øvehæfter er siden begyndelsen løbende bearbejdet, moderniseret, vedligeholdt og udvidet med danske og tyske grundbøger samt tilhørende øvehæfter og løsnings hæfter Layout og side til side princippet er umiddelbart genkendeligt, og for elever der allerede kender én af grundbøgerne, vil introduktionen til de øvrige være overstået på et øjeblik Også før temaet var rigtig hot, har mange skoler benyttet mini grammatik seriens fordele til tværsproglig og tværfaglig undervisning i bestemte grammatiske emner i alle tre sprog

3 HF VUC FIRMAKURSER EFTERSK DET UBESTEMTE KENDEORD en/et den ubestemte artikel er på dansk en eller et, som kan sættes foran et navneord i ubestemt form ental: En kano, et skib osv 11 Det ubestemte kendeord bøjes i Køn Han-/hun- og intetkøn Fald (kasus) Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ Ental hankøn hunkøn intetkøn flertal Nominativ ein eine ein Akkusativ einen eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem 21 I nominativ står grundled / omsagnsled til grundled I akkusativ står genstandsled I genitiv står ejefaldsforbindelser I dativ står hensynsled Ejestedord samt kein bøjes som det ubestemte kendeord UDSAGNSORD 3 førdatid verber pluskvamperfektum er ord, som udtrykker handlinger Førdatid udtrykker en handling eller hændelse, som gik forud for den, der udtrykkes ved datid 11 Bøjningsform af haben i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform Ental 1 person ich hatte gekauft 2 person du hattest gekauft 3 person er, sie, es hatte gekauft Flertal 1 person wir hatten gekauft 2 person ihr hattet gekauft 3 person sie/sie hatten gekauft 12 Bøjningsform af sein i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform Ental 1 person ich war gekommen 2 person du warst gekommen 3 person er, sie, es war gekommen Flertal 1 person wir waren gekommen 2 person ihr wart gekommen 3 person sie/sie waren gekommen 21 De fleste udsagnsord Wir hatten es gehört 22 Udsagnsord, der udtrykker en bevægelse Wir waren gegangen UDSAGNSORD 14 uregelmæssige verber bøjning i nutid og datid 11 Nutid Ental fahren at køre 1 person ich fahre jeg kører 2 person du fährst du kører 3 person er/sie/es fährt han/hun/den/det kører Flertal 1 person wir fahren vi kører 2 person ihr fahrt I kører 3 person sie/sie fahren de kører Mange uregelmæssige (stærke) udsagnsord har omlyd i 2 og 3 person nutid a bliver til ä, e bliver til i eller ie 12 Datid Ental stehen at stå 1 person ich stand jeg stod 2 person du standst du stod 3 person er/sie/es stand han/hun/den/det stod Flertal 1 person wir standen vi stod 2 person ihr standet I stod 3 person sie/sie standen de stod 21 Ich lese gerade die Zeitung Wir fahren morgen nach Hamburg Wir sitzen seit zwei Stunden im Wartesaal 22 Der Junge stand jeden Morgen um 10 vor der Tür STEDORD 1 ejestedord pronomener possessive er ord, som udtrykker et ejendomsforhold 11 Ental 1 person mein min 2 person dein din 3 person sein hans ihr hendes sein dens, dets, sin Flertal 1 person unser vor 2 person euer jeres 3 person ihr/ihr deres/deres 21 Foran et navneord tillægsagtigt Ental hankøn hunkøn intetkøn Nom mein Sohn meine Uhr mein Auto Akk meinen Sohn meine Uhr mein Auto Gen meines Sohnes meiner Uhr meines Autos Dativ meinem Sohn meiner Uhr meinem Auto Flertal Nominativ meine Eltern Akkusativ meine Eltern Genitiv meiner Eltern Dativ meinen Eltern Alene navneagtigt Ental Flertal Nominativ meiner meine meines meine Akkusativ meinen meine meines meine Genitiv meines meiner meines meiner Dativ meinem meiner meinem meinen 11 STEDORD 1 pronomener er ord, som udtrykker et ejendomsforhold 11 fælleskøn intetkøn flertal min mit mine Ental 1 person - 2 person din dit dine - 3 person sin sit sine hans hans hans hendes hendes hendes dens dens dens dets dets dets Flertal 1 person vor(es) vort vore - 2 person jeres jeres jeres - 3 person deres deres deres ejestedord possessive 21 Min ejendom Mit hus Mine penge Vor tid Vort århundrede Vore dage Ejestedordet sin bruges til at vise tilbage til et entalsord i 3 person, der står som (logisk) grundled Han hængte sin hat på knagen Hans hat hang på knagen 11 I grundbøgerne kan man søge større emner direkte på de enkelte afsnits overskrifter, som er ordnet alfabetisk søge et bestemt emne gennem indholdsfortegnelsen foran i bogen søge videre fra enkelte ord gennem stik ordsregistret bag i bogen søge den korte definition af et emne umiddelbart under overskriften meget mere, alt sammen umiddelbart intuitivt tilgængeligt For de fleste elever, en tilstrækkelig oversigt I de videregående uddannelser, et godt grundlag! Samme emne på samme side i alle bøgerne - selvfølgelig under behørigt hensyn til sprogfaglige forskelle TILLÆGSORD adjektiver er ord, som fortæller om og lægger sig til navneord: En smuk pige, en høj bakke, en god bog smuk / høj / god fortæller om egenskaber ved henholdsvis pige / bakke / bog Tillægsord bøjes i grad, køn og tal 11 Gradbøjning ved endelser -(e)re/-(e)st 12 Gradbøjning ved mere/mest i 2/3 grad 13 Gradbøjning - uregelmæssig 14 t-form 15 e-form 21 Endelser - de fleste tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad sund sundere sundest ung yngre yngst 22 Mere/mest - mange tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad snoet mere snoet mest snoet aflang mere aflang mest aflang 23 Uregelmæssige - få tillægsord 1 grad 2 grad 3 grad god bedre bedst mange flere flest 24 Navneord i intetkøn, ental ubestemt Et stort hus Et mægtigt slot 25 Ved navneords bestemte former i ental og flertal Den onde fe De raske børn TILLÆG om komma Komma afgrænser sammenhørende ord, led og sætninger, hvorved en sætning gøres læsevenlig og forståelig 11 I forbindelse med opremsning 12 I forbindelse med selvstændige sætningsdele 13 I forbindelse med helsætninger 14 I forbindelse med ledsætninger 21 mellem ord og sætninger, hvor bindeord er udeladt Han købte tomater, ost, rucola og olivenolie mellem sideordnede tillægsord, hvor et bindeord er udeladt Det var en velsmagende, frisk salat mellem foranstillede stillingsbetegnelser, titler og lignende, hvor et bindeord er udeladt Hun stillede formanden, depotbestyrer Nielsen et klart spørgsmål foran forstærkende gentagelser Det var rigtig, rigtig træls! 22 når sætningsdele kan udelades, uden at indholdet bliver meningsløst Han er ingeniør, og ugift omkring navnetillæg To ældre herrer, begge tidligere formænd, kritiserede dagsordenen uden for sætningen, feks udråb, spørgende tilføjelser, forklaringer eller præciseringer Nej, det gider jeg ikke! (fortsættes overfor) 21 46

4 OLER HANDELSSKOLER FRITIDSUN Også samme sidetal for samme emne i øvehæfterne Der bliver ikke noget med at bladre rundt i bøgerne for at finde information om det aktuelle grammatiske tema Arbejdes der med tillægsord, så foregår det på side 21, uanset hvilket sprog, uanset sværhedsgrad Udsagnsordene er fra side 23, og datids tillægsform er altid på side 34 Sådan er det hele vejen! Vi har godt nok trykt en indholdsfortegnelse i alle 20 bøger, men det er tæt på at være spild af papir, for den er praktisk talt identisk i dem alle, og du lærer hurtigt at finde rundt uden 1Skal grammatikken trænes? Fælles for alle sprog er den gennemgående idé at øvehæfte 1 er let tilgængeligt Her indføres eleven trin for trin i de enkelte emner på en måde så alle kan komme i gang, hurtigt og lærerigt BINDEORD conjunctions STEDORD 5 pronomener spørgende interrogative FORHOLDSORD 4 præpositioner som styrer genitiv a (21) Indsæt bindeord om tid a Oversæt wer, was, welcher a Indsæt et eller flere forholdsord fra kassen 1 The alarm started he opened the door b (21) Indsæt bindeord om årsag 1 I had to stop the tank was empty c (21) Indsæt sammenligning bindeord om 1 Joe likes Jean much Jane b Indsæt wer, was eller welcher 1 kann gut Deutsch? Mein Bruder Peter 2 Wagen ist der schnellste? Der Porsche ist der schnellste 3 hast du gestern gemacht? Ich habe Fußball gespielt 4 findest du interessant in der Schule? Ich finde Deutsch sehr interessant 5 spielt gut Klavier? Unser Lehrer spielt sehr gut efter, for, fra, gennem, i, om, over, på, under Vi går ikke i skole om søndagen 1 2 De gik ind til byen en halv time 3 De snakkede hele køreturen 4 Det er langt din sengetid 5 Han sover morgen til aften 6 Hun kom de andre gæster d (22) Indsæt bindeord i betydningen, enten eller 6 Weg ist der längste? Der Weg in den Wald 7 De var alene hjemme lørdags 1 You can have beer lemonade 2 I am not from He is English sure where he is Irish 3 This man's name is Hank Harry 7 ist dein Lieblingskuchen? Apfelkuchen mit Sahne 8 machst du am Sonntag? Ich fahre an den Strand 9 Film ist der beste? Ich finde James Bond 8 Pigen skulle en meget hård tid 9 De kom en time siden 10 en måned siden var der snestorm 11 Brandmanden holdt vagt hele forestillingen e (22) Indsæt bindeord i betydningen, hverken eller 10 hat die längsten Haare? Ursula hat die längsten Haare 12 Sønnen rejste familien 1 No, thank you I drink smoke 11 Lehrer ist der strengste? Der Deutschlehrer ist der strengste 13 Barnet var oppe til langt midnat 2 Harry Elly came to the party 3 He writes telephones 12 ist denn passiert? Ich habe mein Bein gebrochen 13 gibt morgen Abend Konzert? Lady Gaga gibt morgen Abend Konzert b Indsæt en eller flere dele fra kassen Skriv også de færdige sætninger i kladdehæftet 1 Vi sov længe i tre timer f (23, 24, 25) Indsæt bindeordene: till/until, when eller while 1 you have finished work, please wait for me 2 How long? Must I wait 8 or 9 o clock? c Skriv nye svar på spørgsmålene i opgave b Brug dit kladdehæfte 1 Ich kann gut Deutsch 2 Klokken er fem minutter 3 Han løber 100 meter 4 Jeg går til tennis for en uge siden på rekordtid om torsdagen 3 By the way! What can I do I m waiting? 4 Have a beer two in the pub I ll or if you like, meet you there 5 I fell asleep I was reading 6 you were out, there was a phone call for you 7 the rain stops, we ll all go out 8 Hank sent me postcard, he was on holiday a 9 Do not say anything Harry is here 10 Wait here gone he has d Find på spørgsmål, der hører til svarene herunder Anvend wer, was eller welcher Brug dit kladdehæfte 1 Ich sage: Mach die Tür zu! Was sagst du? 2 Dieter hat viel Geld 3 Ein PC ist ein Computer 4 Margrethe ist Königin in Dänemark 5 Mein Lehrer sagt, dass ich mehr arbeiten muß 6 Tom Cruise ist sehr berühmt 7 Herr Schultz' Hund ist ein Schäferhund 5 De går i biografen fra på lørdag 6 Han rejste til USA over fire 7 Vi har ferie i aften 8 Han har sovet for tiden 9 De har meget travlt i lørdags c Find selv på flere sætninger med forholdsordene fra kassen i opgave a Brug kladdehæftet 1 Om cirka tre år når raketten til planeten Mars Sæt ind med det samme! Overskueligheden og til gænge ligheden er umiddel bar Der er ingen behov for først at lære materialet at kende Opdages et akut behov for opmærksomhed på et bestemt grammatisk emne, vil eleven umiddelbart forstå systemet og selv kunne gå i gang Okay, det er måske ikke særligt fancy, men det er enkelt og effektivt!

5 DERVISNING ERHVERVSSKOLER AF 2Opbyg rutine! I øvehæfte 2 skal der ydes en ekstra indsats Niveauet hæves med flere opgaver, og dybdegående og selvstændige udfordinger Gammeldags? Egentlig ikke, rutine opnås gennem øvelse FORHOLDSORD 3 prepositions om tid about time NAVNEORDs køn substantiver STEDORD 3 pronomener personlige a Indsæt at, in eller on 1 I met him 2 o clock 2 the summer we often go camping 3 I'll go to London the 1 July 4 He was born I always play tennis Sunday afternoons 6 She goes to work 9 o clock 7 We ll have dinner two hours 8 We ll be ready a second 9 He returned the 4 April, but 10 he ll leave again a month 11 I'll see him Wednesday 12 His birthday is the 7 May 13 I'll be there noon 14 Dinner will be ready an hour 15 He finished reading the book two hours 16 You'll be here 8 tomorrow! o'clock b Oversæt til engelsk Brug kladdehæftet 1 Vi mødtes kl 12 2 TV programmet begynder kl 7 3 Min fødselsdag er den 2 april 4 Jeg tager til London om en uge 5 Han blev født i Hun går aldrig ud om lørdage(n) 7 Jeg er klar om 5 minutter 8 Krigen sluttede den 5 maj 9 Som regel (usually) mødtes de om søndagen, 10 klokken 330 i parken 11 Hun læste bogen i løbet af 3 timer 12 Om vinteren tager vi til Norge 13 Vi løber på ski i oktober 14 Hun rejste til USA den 22 oktober 15 Filmen begynder om et øjeblik 16 Du kan lave denne opgave på 20 minutter a Indsæt det bestemte kendeord: der(m), die(f) eller das(n) Hvis du ikke kender ordet, så slå det op i ordbogen Ente Arzt Gehör Fräulein Stier Mittwoch Bruder Mutter Schwester Woh nung Lehrer Freundin Geräusch Wahrheit Sohn Professor Frühling Großvater Sekretärin Zeitung Pfarrer Frau Behandlung Gesicht Direktor Schule Bademeister Baden Gesellschaft Gemälde Messe Sonn tag Freund Fälschung Geschirr König Nachricht Hengst Blume Märchen Herr Erlebnis Krankheit Herbst Schreiben Feind Übung Geschehen Morgen Denken Müdigkeit Zeugnis Sonne Gedächtnis Gelegenheit Reporter Lachen Meer Führung Hindernis Leitung Gemeinschaft Held Kuh Bock Gemüt Herrschaft Hündchen S c hi eß erei Ge fecht Wirt Tiger Seemann Partei Tante Vetter Eiche Geld Gehen August Sprössling Rau ferei Buch Verhältnis Direk torin Honig Verwaltung Winter Prinz Hei zung Bär Hoff nung a Indsæt det rigtige personlige stedord jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de, mig, dig, ham, hende, os, jer, dem Alle børn elsker slik De tiltrækkes af den søde smag 1 2 Den søde smag kommer sukkeret udgør oftest over fra 50% af ingredienserne 3 Sukker er en gruppe af kulhydrater består af bla glukose og fruktose 4 Glukose og fruktose kan sammensættes kemisk Så kaldes sakkarose 5 Sakka hvad for noget? Det har aldrig hørt om, eleven sig undrer 6 Fysiklæreren forklarer: Sakkarose er det, til dagligt kalder sukker 7 Det fremstilles af sukkerroer eller sukkerrør, fortsætter 8 dyrker min onkel nede på Lolland, afbryder Linda 9 Fysiklæreren giver ret Sukkerroen er en rodfrugt, der dyrkes i lerjord 10 I Danmark dyrkes fleste sukkerroer på Lolland og Falster 11 Sukkerrør er mere eksotiske dyrker man ikke i Danmark 12 Magnus rækker hånden op og spørger: Ved hvordan man laver vingummi? 13 Ja, det er faktisk ret nemt, svarer den flinke fysiklærer forklarer: 14 I sætter noget husblas i blød i koldt vand skal minutter stå i I ventetiden laver en blanding af sukker, kartoffelmel og citronsyre vand, 16 Der skal også frugtfarve noget til at give smag Det må selv undersøge i, og 17 Så er det noget med at det skal koge og blandes kan helt huske det ikke 18 Er der nogen af, der vil prøve at lave vingummi til næste onsdag? 19 Opskriften kan finde på internettet Google er jeres ven 20 I kan jo fremlægge som en fysikopgave for andre næste gang! det b Sæt streg under alle personlige stedord Hjemme hos os laver vi selv bolcher Min mor kommer vand og sukker i gryden Når det bliver varmt beder hun mig om at røre rundt Du skal hele tiden holde øje med temperaturen, siger hun Når massen er 162 grader varm, får jeg hende til at hælde den ud på en voksdug Så venter vi lige i cirka ét minut, før vi tilsætter farve- og smagsstoffer Min lillebror elsker røde bolscher med smag af perbermynte og jordbær, og mens han tilsætter olier med duft og smag midt i bolchemassen, folder jeg den sammen med nogle specielle plastskrabere Mor holder opsyn og minder os om at den er varm: Jeg advarer jer! I må ikke røre ved bolchemassen i starten Efter et stykke tid kan man ælte med hænderne Så trækker vi massen til en pølse og klipper bolcherne med en saks Når de er afkølet, putter vi dem i et tætsluttende glas med låg Dem, der ikke bliver så pæne, spiser vi straks Efterslibning af de skarpeste knive I engelsk og dansk har vi øvehæfte 3 til dem, der blev lidt for hurtigt færdige med de to første Her er noget at bryde hjernen med, og det er nok de færreste i 9/10-klasse, der uden videre løser alle opgaverne fejlfrit I danskserien har vi, for at gøre det ekstra interessant og udfordrende, valgt at lade hver side handle om et gennemgående emne I tyskserien er øvehæfte 3 udformet som et grammatikspil for fire personer UDSAGNSORD 4 verbs førnutid the present perfect tense UDSAGNSORD 3 verber førdatid pluskvamperfektum UDSAGNSORD 7, hjælpeudsagnsord verber, hjælpeverber at have a Indsæt datid eller førnutid Udsagnsord i parentes er i navneform 1 Today is Friday, and George (be) late three times this week; he also (be) late yesterday 2 I first (meet) Alice a year ago, and I (see) her several times since then 3 She (buy) a new coat last year, but she not (show) me her new clothes since then 4 It s only the 6th of the month, and he already (spend) most of his money, but in spite of this he (give) a night party last I never 5 Once I (break) my leg, but luckily (break) my arm 6 She (eat) at a Greek restaurant the day, and other I think she seldom (taste) anything so delicious 7 The mail (arrive) at nine yesterday morning, but now it s ten and it not (come) yet 8 My boy (play) football at school, but he not (participate) in any sports since then The baby (wake) up now, 9 but yesterday she (open) her eyes much earlier 10 Mary (give) her daughter 500 for her birthday 11 I (drink) a lot of tea when I (be) in England, but I (drink) much since (return) not I dangerous (bite) several people 12 My dog is It 13 Yesterday morning it (bite) the new milkman 14 The police (catch) two of the escaped prisoners last night 15 But they not (catch) the third yet b Omskriv oversatte den tekst fra opgave b på side 25 til førnutid Skriv en engelsk tekst i førnutid c om en oplevelse med musik Se på tegningen af indbrudstyven, d og skriv en historie i førnutid a Sæt streg under de sætninger, der står i førdatid Mars er den fjerde planet i Solsystemet, talt fra Solen Den er naboplanet til vores egen planet Jorden Mars har en ganske tynd atmosfære, der næsten udelukkende består af kuldioxid Mars kaldes også den røde planet på grund af sin karakteristiske farve Hvor man tidligere havde forestillet sig Mars som hjemstedet for højerestående civilisationer, har man nu i lang tid ment at det er tvivlsomt om Mars har nogen som helst livsformer Efter man i 1960 erne havde gennemført ubemandede ekspeditioner med sonder der enten fløj forbi eller gik i kredsløb om Mars, og der fra disse fartøjer var taget nærbilleder og blevet foretaget andre observationer fra nært hold, landsatte man i 1970 erne de første fartøjer direkte på overfladen Det daværende Sovjetunionen var først med et menneskeskabt instrument på marsoverfladen Siden 1990 erne er en række amerikanske og et enkelt europæisk fartøj blevet landsat på Mars Mars Pathfinder landede på Mars den 4 juli 1997 Med sig havde den en lille sekshjulet robot Den var blevet medbragt for at kunne udforske klippeblokke i nærheden af landeren Selve landingsmodulet var blevet udstyret med bla vindmåler, termometer og video kameraer Billederne fra kameraerne var i lang tid de eneste gode nærbilleder fra marsoverfladen b Sæt kryds ved de sætninger, der står i førdatid 1 Man har længe været sikker på at der ikke findes liv på Mars 2 I 1800-tallet havde man observeret nogle linier hen over Mars s overflade 3 De blev tolket som kanaler eller veje konstrueret af marsboere 3 Formodningerne om liv på Mars satte sine spor i tidens science fiction litteratur 3 Senere indså man at linierne havde været forårsaget af teleskopets begrænsninger 4 Efterhånden som teleskoperne blev bedre, stod det klart hvor ugæstfri planeten er 5 Man havde hverken set kanalanlæg eller andre spor efter civilisationer 6 Op gennem det tyvende århundrede lærte man mere og mere om Mars 7 I en årrække havde man haft håb om at opdage simple planter, alger eller bakterier 8 Men sonder på marsoverfladen fandt hverken spor efter planter eller andet liv 9 I 2008 er der med Phoenix Mars Lander blevet fundet vand i en frossen jordprøve 10 Tidligere sonder havde ikke været i stand til at finde forekomster af is a Bøj "at have" i følgende tider/former navneform nutid datid førnutid førdatid fremtid b Denne tekst er skrevet i nutid Omskriv teksten til førnutid Brug kladdehæfte/computer Jeg har en drøm, er den populære benævnelse for den tale, Martin Luther King er kendt for at holde på trapperne til Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad Washington DC den 28 august 1963 i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch Her er et forkortet uddrag af hans tale: Jeg er glad for at være sammen med jer i dag, til hvad der vil gå over i historien som den største demonstration for frihed i vores nations historie Vi er kommet til vores nation s hovedstad for at indløse et løfte, udstedt af arkitekterne bag vor forfatning og uafhængighedserklæring, om at alle mænd, sorte såvel som hvide, er garanteret umistelige rettigheder til liv, frihed og stræben efter lykke Det er indlysende i dag, at Amerika misligholder dette løfte, men nu er det tid til at løfte vores nation op af racediskriminationens kviksand Nu er det tid til at gøre retfærdighed en realitet for alle guds børn Jeg siger til jer i dag, mine venner, at selv om vi står over for vanskeligheder i dag og i morgen, har jeg stadig en drøm Det er en drøm dybt rodfæstet i den amerikanske drøm Jeg har en drøm om at denne nation rejser sig og lever op til den sande betydning af sin trosbekendelse om at alle mennesker er skabt lige Jeg har en drøm om at tidligere slaver og sønner af tidligere slaveejere, på Georgias røde bakker, sidder ned ved broderskabets bord Jeg har en drøm om at selv staten Mississippi, som kvæles af uretfærdighed og undertrykkelse, omdannes til en oase af frihed og retfærdighed Jeg har en drøm om at mine fire børn lever i en nation, hvor de ikke bedømmes på deres hudfarve, men på substansen af deres karakter Jeg har en drøm i dag c Omskriv uddraget af talen i teksten fra opgave b til fremtid d Brug internettet til at finde mere information om Martin Luther King, og redegør for det kendte citat: Jeg har en drøm Hvor mange gange siger han det? Hvorfor gentager han det så mange gange?

6 TENSKOLER UNGDOMSSKOLER VO Og selvfølgelig igen det samme sidetal i løsningshæfterne Løsningshæfterne udgør lærerens rettevejledning, eller du kan bruge den ved selvstudium til at kontrollere dit arbejde Et løsningshæfte er en tro kopi af det tilsvarende øvehæfte, hvor vi med grøn skrift har udfyldt alle opgaverne med korrekte svar Hvor opgaverne har mere kreativ karakter, feks ved oversættelser eller sætningskonstruktioner, er der så vidt muligt givet forslag til løsninger BINDEORD conjunctions a (21) Indsæt bindeord om tid 1 The alarm NAVNEORDs started asflertalsformer he opened the door nouns b (21) Indsæt a Omskriv bindeord understregede om årsag ord til flertal 1 I had to 1 stop They bought as two table the tables tank was empty and six chair chairs 2 My uncle has two boy boys and three girl girls c (21) Indsæt 3 The bindeord house houses om sammenligning in the street streets were demolished 1 Joe likes 4 Jean I had no as money money DET much BESTEMTE to buy as book books KENDEORD Jane 5 There were mouse den mice bestemte in the kitchen artikel kitchens d (22) Indsæt 6 The bindeord child children i betydningen, went enten to school eller on their bicycle bicycles a Indsæt det rigtige bestemte kendeord i de tomme felter Brug Î,, r 1 You can 7 The either woman women have beer lived or in different lemonade town towns 1 Der STEDORD Mann(m) hat 7 eine Frau ubestemte 2 I am not 8 sure The where man he is men from He is took off either their hat hats Î English r or Irish 2 Die pronomener Frau(f) hat ein Kind indefinitte 9 His book books are published in many Î country 3 This man's name is either Hank or countries r Harry 3 Das 10 The newspaper newspapers were a Kind(n) sold Indsæt hat in shop stedordene zwei Hunde shops fra kassen i teksten nedenunder Î r 4 11 The lady ladies Die Hunde(pl) sind immer hungrig had lost their handbag e (22) Indsæt bindeord i betydningen, hverken eller ein Î bisschen, handbags beide, jemand, mehrere, aller, ein wenig, viel, 12 The flower flowers5 Die in Tante the garden lobt gardens die Kinder(pl) 1 No, thank you I neither drink Î einigen, niemand, were r beautiful ein paar, viel, viel, wenige, eini ge, alle nor smoke 13 My brother brothers 6 Die Schwester are keen footballer kauft footballers das Buch(n) STEDORD 6 tilbagevisende 2 Neither Harry nor Î r Elly came to the party 14 Their husband husbands 7 Der Bruder went fishing wäscht Peter ist in small den im Winter boat boats Wagen(m) pronomener viel krank gewesen Beide seine Eltern refleksive Î r 3 He neither writes nor telephones 15 Now the day days8 Die are Familie longer besucht machen sich than the night diegroße Sorgen, nights Großmutter(f) weil niemand weiß, was ihm fehlt Jetzt war er wieder Î a r Træk streger mellem ord, som danner en sætning Brug farveblyanter 16 Aircraft Aircrafts9 Die travel Eltern faster sehen than car die einige Tage zu Hause, cars Ausstellung(f) Bemærk, denn at er der hat er mange ein muligheder, men wenig giv et bud på de 6 sætninger f (23, 24, 25) Indsæt bindeordene: till/until, Î r when Fieber eller while An einigen Ta Skriv gen ist herefter das FORHOLDSORD Fie ber alle de færdige ein sætninger 2 paar i kladdehæftet om sted 1 When b Oversæt you til engelsk have finished b Brug Skriv work, kladdehæftet ordene please wait med Grad for det me über bestemte normale Körper kendeord temperatur, Peter foran aber præpositioner dann fällt slikker die Temperatur wieder os i ferien 1 My friends have 2 How long? Must I wait till/until cars, scooters Skriv hvad and motorbikes ordet hedder 8 or 9 o clock? ein på dansk bisschen Jeg Viel slår zu oft haben die Eltern sig den om munden a Indsæt det rigtige forholdsord fra kassen 2 I have no money for such things, Du keder mig på en nål 1 3 By the way! 3 but What I have can a I lot do of records, while Zimmer(n) das Zimmer, værelset tapes and I m computer waiting? Arzt gerufen, und wenige Minuten später programmes for, war fra, das gennem, Fieber verschwunden hos, i, med Børnene stikker jer i en høstak 4 Have a 4 2 Mädchen(n) beer or My two uncles in the and pub aunts if you like, often give till/until me money das for Mädchen, Alle books pigen Kinder kriegen mehrere Symptome einer Krankheit, I ll meet you there Vi 1 Min mors hygger kontor BIORD ligger syd dig for byen på foden 5 She looked 5 I fell asleep whileat my shoes 3 Tisch(m) der wenn Tisch, sie die bordet Schule nicht mögen I was reading IDer junge Arzt hat viel Verstän dnis 2 Mor er gemmer træt, når adverbier hun kommer sig fra arbejde med te og kage 6 Their wives listened 4 to their Woche(f) wishes die dafür, Woche, wenn ugen jemand solche Probleme hat Mit aller Kraft 6 While/when 7 There was you no were news out, in there newspapers was a phone call for you 3 Hun plejer at cykle a Markér hjem med gennem et flueben skoven biordets naturlige placering i sætningen 5 Buch(n) Das versucht Buch, der bogen Arzt zu helfen b Indsæt et tilbagevisende stedord fra kassen 7 When 8 People spend the rain much stops, money we ll on all clothes 4 Jeg skal være go out 1 altid hos tandlægen Han er klokken fartgal, men 15 hun kører üforsigtigt 9 He got information 6 8 Hank sent me a postcard, when/while from Bücher(pl) the policemen Die Bücher, bøgerne mig, sig, dig, he b was on Vælg holiday det rigtige stedord, og skriv det 5 sig, på linien Tandlægen os, sig, har jer, sig 2 klinik ellers i Han det er rolig nye sundhedscenter i dag, men plejer han at have temperament 10 Terrified, the women 7 watched Stadt(f) the white Die mice Stadt, byen 6 Jeg kører derhen 9 Do not say 11 anything My parents have while been to many Harry countries is 1 here Peter kommt nach Hause, 1 aber Pigen niemand sætter ist sigda (jemand, 3 niemand, temmelig med min beide) Han mor synes at hun kører forsigtigt 8 Lehrer(m) der Lehrer, læreren 7 Bagefter handler 10 Wait here 12 2 Peter ruft: Hallo! Ist da? (keiner, beide, wenig) The till/until 2 towns are several he has hundred gone years old keiner Børnene bevæger sig 4 vi ganske hos Opskriften købmanden på eller pesto er ü üü enkel i Brugsen 8 I eftermiddag 9 Auto(n) 13 Many families play computer games 3 at night das Niemand Auto, bilen 5 skal jeg netop være sammen üderfor laver medvi det selv min kæreste antwortet 3 (viel, Du stikker wenig, niemand) dig 9 Vi kender hinanden 2 14 The mothers gave 10 the children Eltern(pl) new 4 jackets die Peter Eltern, hat forældrene 6 ned fra Man skolen starter med at hælde olie i blenderen ein wenig 4 Angst Vi lægger (niemand, ein ospaar, ein wenig) 10 Vi bor desværre 15 I put my big boots 11 on 7 oppe i hver Hun sin skal ende tabe af sig byen Hun er Schule(f) 5 die Im Dunklen Schule, skolen glaubt er 5 einige ü ü på 80 kg Drengen slog Schatten zu sehen (jemand, niemand, einige) 16 I have many hobbies 11 Men sigjeg kender en genvej gennem idrætsanlægget 12 Geschenk(n) 6 das Er fragt Geschenk, leise: Ist gaven da jemand 6 Jeg tilpasser? (jemand, beide, einiger) b Sæt streg under alle biord i teksten 12 Henne mig for enden af boldbanerne er der en hemmelig sti 13 Brief(m) 7 der Er bekommt Brief, brevet aber keine Antwort 9 (viel, alle, keine) Pizza er en italiensk ret af mel, vand og gær, men den er udbredt i næsten hele verden 7 I isolerer 13 jer Den er skjult af buske og træer, så man ikke kan se den fra vejen De senere år er det blevet meget populært at spise pizza i Danmark Den kan købes på 14 Donnerstag(m) 8 der Plötzlich Donnerstag, fühlt er, dass torsdagen jemand hinter ihm steht (viel, jemand, wenig) 8 Hunden strækker 14 Nogle gange sig kan et pizzeria, ikke se skoven restaurant, foreller den bare kan træer være hjemmelavet Pizza er egentlig et stykke 15 Ecke(f) 9 die Er dreht Ecke, sich hjørnet um, aber niemand ist zu sehen (beide, niemand, brød jemand) med ganske lidt ovenpå, og ikke med overvældende meget fyld Den oprindelige b Vælg det korrekte italienske forholdsord pizza kommer Overstreg fra Napoli det forkerte i Syditalien som en Pizza Margherita, der får mozzarella-ost, for/fra Århus tomatsauce og frisk basilikum på dejbunden Dernede skal en pizza have en c Indsæt et personligt stedord fra kassen c Oversæt Brug dit kladdehæfte 1 Randers ligger nord Beide Peters Eltern wollen natürlich de, sein jeg, Bestes vi, han, Peters I, du halvtyk bund med olivenolie Andre steder i Italien er der andre traditioner for pizzaer 2 Når man Vater kører versteht i/fra Århus ihn viel til Hadsten, besser I Rom er pizzaerne helt tynde og sprøde I Norditalien minder de måske mere om de als die Mutter Die Mutter hat nur wenig Verständnis für Peters Probleme Alle 1 Jeg 3 skynder kører man mig gennem/med i skole danske nogle pizzaer små landsbyer med stort set lige så meget fyld på Probleme können gelöst werden Einige haben Probleme in der Schule, aber mehrere 4 I må gerne køre med/hos Pizzaer os laves ved at forme pizzadejen, lægge en del af fyldet på og sætte pizzaen ind i haben Probleme zu Hause 2 Die Mutter soll I vielleicht glæder ein bisschen jer til ferien weniger 1 von Peter 5 Vi kører i/med vores nye brandvarm bil ovn Der kan faktisk også tilsættes mere fyld efter pizzaen er kommet ud verlangen Niemand hat gewagt, 3 es Petra Vi zu sagen keder Aber os jemand om lørdagen muss af es ovnen, ja tun hvis Der noget af fyldet ikke skal have varme 6 I går var jeg hjemme med/hos min bedste veninde junge Arzt ist ein wenig nervös, aber nach einigen Versuchen gelingt es Fra USA er kommet en anden tradition omkring pizzaer, kaldet deep pan pizza, hvor 4 Han 7 skærer Hun bor sig gennem/i i fingeren samme pizzaen gade, bliver 2 huse lavet fra/for i en form mig i stedet for direkte på en plade i ovnen En italiener vil 5 De 8 hygger Da jeg sig skulle med hjem, naboen næppe gik jeg mene gennem/i at dét 17 naboens er nogen have rigtig pizza 6 Du 9 gemmer Om onsdagen dig for spiller far han badminton for/med min far c Hvor mange af biordene i opgave b var ægte biord? Badmintonhallen ligger for/i enden af Skolegade Hvor mange af biordene i opgave b var uægte biord? 2 d Find på flere 11 sætninger Der 6 baner med tilbagevisende hos/i hallen stedord Brug kladdehæftet 12 Min mor har været gennem/i Tyskland for at besøge min tante d Biordene der skal undgås er: type måske har, Der blev osten, Hun flyttede fra/for drevet Danmark sidste ned fra, år som netop gjorde, foregik næsten altid ved 14 Min mor boede med/hos kopiering Gorgonzola betaler hende sig ikke i over en en ost, uge der er opkaldt efter den italienske by Gorgonzola nær ved 15 Næste sommer vil jeg Milano besøge min onkel i/hos Amerika 16 Han bor ikke så langt Man med/fra mener San at det Francisco er muligt at blåskimmeloste af denne type har været fremstillet i mere end tusind år i byen I byen Gorgonzola blev osten kaldt Stracchino di 6 Gorgonzola Det hed den, fordi osten blev fremstillet efter at Forlaget køerne Tibet var drevet fra de højtliggende kopiering sætere betaler til sig Po-dalen ikke Køernes træthed efter turen (stracco betyder træt ) gav mælken den særlige konsistens, som mere end noget andet gjorde den egnet til fremstilling af Gorgonzola Den afgørende modning af osten foregik som regel ved lagring i gruber i Valassina-dalen 3

7 KSENUNDERVISNING PRØVEFORBER SÆRLIG FOKUS PÅ DANSK GRAMMATIK Begyndende i 2012, og forstærket i 2013, har vi fra mange sider oplevet stor interesse for dansk grammatik Vore nye danske øvehæfter 2 (5-8)og 3 (8-10) har modtaget megen positiv omtale, og er blevet kaldt både nyskabende og interessante Hvert enkelt grammatiske emne lirkes ind ved at arbejde med et for siden gennemgående tema, og elevens grammatiske forståelse øges samtidig med at man læser og lærer om mange forskellige emner som musik, kemi, historie, kultur, mekanik, geografi, sport, madlavning, politik, sundhed og meget andet Det gør arbejdet mere interessant og hjælper med at forstå de grammatiske begreber i relevante sammenhænge UDSAGNSORD 5, hjælpeudsagnsord verber, hjælpeverber at være a Bøj at være i følgende tider/former navneform nutid datid førnutid førdatid fremtid b Indsæt den rigtige tid/form af at være 1 At teenager betyder at man mellem 13 og 19 år for STEDORD at en tid, 4 der påpegende 2 Teenageårene kendt kan fyldt med udfordringer der pronomener kan utrolig demonstrative 3 Men det også en tid, lærerig og sprudlende 4 Det vil normalt i denne periode, oplever den første forelskelse man a Indsæt passende påpegende stedord også oplevelser af tab og sorg, når et forhold forliser 5 Og almindeligvis der denne, den, dette, det, disse, de 6 At have venner, både nære og fjernere bekendte, meget vigtigt for teenagere 7 Det herigennem man 1 lærer sociale Dennefærdigheder virkelig og udvikler spændende! sin selvforståelse bog er 8 Der vil muligheder for 2 at få Ja, erfaringer jeg har før med læst konfliktløsning, en bog af valg og grænser samme forfatter 9 Venskaber styrker følelsen af ikke 3 at Er alene, bog at man fra afholdt samme og ønsket serie? 10 Forældre og familie ikke 4 længere Ja, tilstrækkelige samlede for teenagernes værk består udvikling foreløbigt af seks bøger 11 Det betyder dog ikke, at forældre 5 ikke fortsat næste af bind stor i betydning serien bliver formentlig sidste i serien 12 De skal stadig det bagland, 6 man vender tilbage sidste til jeg for har støtte, hørt omsorg er at der og måske kærlighed bliver bøger i alt otte 7 rygter har jeg også hørt sætningerne c Ret stavefejl i 8 gennemgående emne i bøgerne er lidt urealistisk er var 1 Puberteten den proces, der udgør de fysiske forandringer fra barn til voksen 9 Jeg er ligeglad Jeg elsker slags bøger sig fra at være barn til at værre voksen 2 I puberteten forandres man 10 Der kunne laves nogle gode film ud fra bøger ekstrem forvandling, både for mig og for min 3 Selv oplevede jeg at det er en familie 11 første to bøger i serien er allerede filmatiseret fra at barnekrop til at værre en voksenkrop 4 Min krop ændrede mig fysisk var en b Sæt streg under alle påpegende stedord store indre forandringer, blandt andet i tanker og følelser 5 Jeg husker også at der er Pas på at du ikke forveksler med 3 person af personlige stedord års alderen og kan vare til man er år 6 Puberteten starter omkring Denne fantastiske serie af bøger er skrevet af den engelske forfatter som i en periode arbejdede pigerne at de kommer i puberteten 1-2 år før drengene 7 Det vil været almindeligt for som sekretær for den internationale organisation Amnesty International I denne du begynder at vokse hurtigere, end du plejer 8 Tegn på pubertet var som regel at periode (det var i begyndelsen af 1990 erne) rejste hun meget med toget mellem Manchester været for korte 9 Du får nye bukser, som hurtigt vil og London En dag var toget forsinket, og turen varede i over fire timer Denne dag 10 Du bliver mere sulten, fordi der været brug for mere energi til den hurtige vækst opstod idéen til en historie om en dreng, der skulle begynde i en ganske særlig slags skole: 11 Alle de store forandringer betyder måske, at du vil være mere usikker på dig selv en skole for hekse og troldmænd 12 Er du normal? Oplever de andre det på samme måde? Hvem var du egentlig? Ud fra det univers, hun havde udtænkt, skrev hun den første bog i serien Den blev skrevet 13 I min pubertet oplevede jeg store humørsvingninger Det var helt almindeligt i løbet af næsten fem år I disse år forandredes hendes liv sig på flere måder Hun giftede sig med en portugisisk journalist De fik en datter sammen men blev skilt få år 27 senere De steder, hun boede, skiftede jævnligt undervejs Hun nåede både at bosætte sig i Portugal, Skotland og England Som arbejdsløs og enlig mor på bistandshjælp færdiggjorde hun seriens første bind, der udkom i 1997 Det udkom på dansk i 1998 En del af skrivearbejdet foregik på en café i nærheden af hendes bopæl Der går rygter om at hun skrev på den lokale café for at slippe ud af sin kolde lejlighed De rygter er næppe helt sande, for opfinderen af dette fantastiske univers kan vel ikke være så dum, at hun lejer en lejlighed uden varme om vinteren! 14 ALTING STIGER? Nix, vores priser falder Siden 2007, hvor vi flyttede produktionen til eget trykkeri, har vi løbende optimeret fremstillingsprocesserne Sammen med øget efterspørgsel, og deraf følgende større oplag, har det muliggjort tre prisnedsættelse Den seneste var godt nok kun et par procent, men det er da stadig i den rigtige retning Sammenholdt med den generelle prisudvikling i Danmark, er vore priser faldet med 36% i løbet af de sidste 7 år Det er vi faktisk ret stolte af

8 EDELSE EFTERUDDANNELSE EUC Oversigt over hele serien Vejl priser inkl moms sept 2013 ISBN Engelsk Mini Grammatik Grundbog, 7 udgave, 52 sider 42,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (4-7 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (6-9 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (9-10 klasse), 56 sider A4 41,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4 72,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4 72,50 ISBN Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider 42,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (2-5 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (5-8 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8-10 klasse), 40 sider A4 41,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4 72,50 ISBN Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4 72,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider 42,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (7-9 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (9-10 klasse), 48 sider A4 41,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8-10 klasse), grammatikspil 95,00 ISBN Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 44 sider A4 72,50 ISBN Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 44 sider A4 72,50 Alle bøger er på lager til levering fra dag til dag Materialerne kan købes hos: wwwforlagettibetdk Altid gratis forsendelse Ved køb under 5 stk: ekspedition: kr 30,-

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget.

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget. FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS KATALOG mini grammatik serien Grammatik er sprogets regler Behersk grammatikken og du hersker over sproget september 2012 FORLAGET TIBET IER SELVSTUDIUM PRIVATSKOLER s mini

Læs mere

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget.

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget. FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS KATALOG mini grammatik serien Grammatik er sprogets regler Behersk grammatikken og du hersker over sproget november 2010 FORLAGET TIBET IER SELVSTUDIUM PRIVATSKOLER s mini

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 1 Modul 1 1. Præsentation af mig 2. Præsentation af en time: remser, oplæg, opgave eller spil 3. Hvordan bliver man dygtig? 1. Mod 2. Kunne finde rundt i skemaer

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet.

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet. instruktioner til kopiark G2, G3 og G4 s.175-180 Wir spielen Grammatik - bestemt form (G2) og ubestemt form (G3) Kopiér arbejdsblad a og b, så de bliver for- og bagside på et ark karton. Du har nu et arbejdsblad

Læs mere

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Tysk Øvehæfte 3: Forlaget Sprogbøger Film: Operation Walkyrie Sophie Scholl Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds og vidensområder hovedindholdet af talt tysk 7 moduler om nære. at. lytte efter hovedindhold 3 moduler. den Forløb/stofområder

Læs mere

Meine beste Freundin

Meine beste Freundin Kommentar til øvelsen: Der er såmænd ikke noget nyt i denne øvelse, hvor jeg kombinerer grammatik med tekstlæsning. Men jeg har gode erfaringer med, at eleverne skriver sig ind på grammatikken. Det havde

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Basisoversigt

TYSK GRAMMATIK Basisoversigt TYSK GRAMMATIK Basisovsigt () SEIN (at være) (var) ich bin war du bist warst sie ist war wir sind waren ihr seid wart sie/sie sind waren HABEN (at have) (har) (havde) hatte du hast hattt sie hat hatte

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven.

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven. KASUSBRUG Nominativ 507 Grundleddet (se 2) i en sætning står i nominativ: * Vor mir stand ein alter Mann. Foran mig stod en gammel mand. Hvis der i en sætning findes både et foreløbigt og et egentligt

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt og mundtligt (navn, alder, Wie heisst du adresse ) Wir grüssen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017 Periode Emne Mål, metode, grammatik, evaluering og materialer Uge 34 37 Du und ich Wir grüssen Simone interviewt Eine Reise durch Deutschland Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Even på dansk. Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu.

Even på dansk. Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu. Even på dansk Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu. Selv Selv trækker et led frem frem først i en sætning, der markerer det ekstreme tilfælde. Selv om vinteren

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere