Governors rapport til klubberne i D-13 om den 62. Zonta International Convention,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Governors rapport til klubberne i D-13 om den 62. Zonta International Convention,"

Transkript

1 1 Eva Nielsen Governor Dalen 74, Fano Bad 6720 Fano Denmark Den 6. juli 2014 Governors rapport til klubberne i D-13 om den 62. Zonta International Convention, Orlando 27. juni 1. juli (Mariott Orlando World Center, Florida, USA.) Rutas fotodokumentation af convention kommer på distriktets hjemmeside, så snart den er færdig. Zonta International har pr. 28. juni klubber 621 klubber var repræsenteret ved delegater 474 klubber var repræsenteret ved proxy 94 klubber var ikke repræenteret. I convention deltog 11 medlemmer af International Board 9 tidligere internationale præsidenter (kaldet PIPs) 31 governors Andre medlemmer 1374 Gæster 167 I alt 1592 personer Alle Distrikt-13 s 42 klubber var repræsenteret enten ved delegat eller proxy- Distriktet havde i alt 46 klub- stemmer plus governors stemme. Distriktets delegation bestod af 25 delegater (15 fra Danmark,1 fra Litauen, 3 fra Island, 6 fra Norge) governor, lt.governor og 12 øvrige medlemmer. Det var noget af et arbejde, at få delegatlisten på plads. Til convention 2016 bør vi overveje, hvordan vi forbedrer denne proces. Der opstod også problemer ved registreringen, fordi ikke alle klubber havde sørget for at få kvittering for betalt kontingent til ZI (enkelte klubber havde heller ikke betalt til tiden). Heldigvis fik vi dem løst. For første gang nogensinde tiltrådte et medlem af en dansk Zonta klub, Maria Jose Landeira Østergaard ZC København I, som Zonta Internationals præsident. Hun har brugt de forgående to år på at lave sin målsætning og udarbejde forslag til service- og ZISVAW- projekter. Maria forelagde dette for forsamlingen på en rigtig fin måde. Delegaterne kvitterede herfor ved enstemmigt at vedtage den foreslåede målsætning. Alle de af hende foreslåede projekter blev også vedtaget med overvældende majoritet. Målene fokuserer på væsentlige spørgsmål og placerer Zonta som en af hovedaktørerne i arbejdet med at forbedre kvinders stilling. Når

2 2 alle, på alle niveauer i Zonta arbejder med overbevisning, engagement og mod vil det få afgørende og varig betydning for kvinder over hele verden projekternes vigtigste formål er at fjerne de grundlæggende årsager til problemerne gennem oplysning og uddannelse. Projekterne er: Eliminating Obstetric Fistula in Liberia in partnership with UNFPA HIV-Free Generation in Rwanda in partnership with US Fund for UNICEF Gender Responsive Schools in Vietnam in partnership with UN Trust Fund Delaying Early Marriage in Niger in partnership with UNFPA Voices Against Violence in 12 Countries in partnership with UN Women Den officielle åbning af convention omfattede flagparaden, der samtidig er en beskrivelse af, hvordan Zonta har oprettet klubber i nu 67 lande, samt et kort foredrag af Direktør for UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Hun sagde bl.a. Ved hjælp af støtte fra Zonta, er vi i stand til at gøre verden bedre for kvinder og piger. Vi er den generation, der skal gøre en forskel, og vi må gøre os selv ansvarlige for at forandring sker. Vi har ingenting at miste Open Forum er en debat, der foregår før de vedtægtsstyrede møder. Her blev der talt om økonomi, medlemmer (hvormange og hvilke), vedtægter (bylaws). Business sessions her præsenterede nomineringsudvalget de opstillede kandidater, der derefter havde lejlighed til også at præsentere sig selv. Efterfølgende kunne man møde dem og stille spørgsmål. Valgt blev: International Officers: President-Elect: Sonja Hönig Schough (Sverige) Vice President: Susanne von Bassewitz (Tyskland) Treasurer/Secretary: Bridget Masters (USA) Zonta International Directors Sally Bean (USA) Nadia Biancato (Italien) Sharon Langenbeck (USA) Catherine McEwan (England) Josephine Odedina (Nigeria) Gertraud Ribitsch (Austria) Winnie Teoh (Hong Kong) International Nominating Committee North, Central and South America: Lori Montigel Europe: Tuija Heikkila (Finland) Africa: Gloriastene Agboola Australia and New Zealand: Beryl McMillan Asia: Narudee Kiengsiri Members at Large (betyder at de er opstillet uden hensyn til, hvor de er klubmedlemmer)

3 3 Kathleen Douglass (Canada), Ragna Karlsdóttir (Island), Lynn McKenzie (New Zealand) Anita Schnetzer-Spranger (Tyskland) Det internationale styre aflagde forskellige rapporter om sit virke. I forbindelse hermed var der forskellige foredrag. Laura Suarez Henderson, AE Fellow 2011, 2013 talte om sin forskning af objekter, der flyver rundt i rummet Michelle Kuhar, modtager af et af de internationale JMK stipendier, talte om sine rejser til Indien og sit arbejde med House of Michigan. Eesha Choudhari, modtog i 2013 en af de internationale Young Women in Public Affairs belønninger. Hun fortalte om sin glæde ved at arbejde med ligestilling for kvinder. Distrikt-16 governor Maureen Heine introducerede den 8. bussiness sessions hovedtaler Dr. Marilyn Waring, Professor of Public Policy, Institute of Public Policy at Auckland University of Technology og æresmedlem af Zonta International. Dr. Waring blev som 23- årig valgt ind I det ny zealandske parlament som den yngste nogensinde. Senere er hun blevet nomineret til Nobels fredspris. Hendes tale var koncentreret om kvinder, økonomi og bæredygtighed. Et vedkommende budskab, dygtigt formidlet. Der var i høj grad fokus på Fistula projektet. ZI Vice Præsident Sonja Hönig Schough fortalte om og viste video fra sit inspektionsbesøg i Liberia. Dernæst talte Mira Ihalainen, Resource Mobilization Specialist for the United Nations Population Fund (UNFPA), om Liberia Fistula Project og hvorfor Zontas støtte til projektet er nødvendig. President-Elect Maria José præsenterede sit forslag til fortsættelse af projektet , der som tidligere nævnt blev godkendt med stort antal stemmer. Jackie Beaudry, formand for ZIF Development Committee, takkede alle for deres støtte til Zonta International Foundation og fortalte, at der var kommet USD ind i løbet af convention. De klubber, der har givet mest i bienniet blev nævnt. Fra Distrikt-13 drejer det sig om ZC Egersund, der har doneret mere end USD i dette biennium. Pengene stammer fra salg af risengrød på byens julemarked. Der var sat alt for lidt tid af til behandlingen af Bylaws ændringerne, hvorfor der først blev vedtaget en afkortning af frokostpausen, senere endnu en ændring, der betød at bylaws behandlingen fortsatte frem til kl. 19. Se om ændringerne nedenfor. Der blev gennemført nedenstående workshops. Men da bylaws ikke var færdigbehandlet, kunne ingen delegater deltage i dem. Zonians, der ikke var delegater, kunne selvfølgelig deltage. Workshops 1 & 4: Millennium Development Goals- Where do we go from here? Dr. Meena Shivdas, Gender and International Development Consultant, Mira Ihalainen, Resource Mobilization Specialist for UNFPA, and Mary Ann Tarantula, Chairman of Zonta International's United Nations Committee, var indledere. Emnerne var Millennium Development Goals (MDGs),

4 4 Sustainable Development Goals (SDGs) Beijing+20. Workshop 2: Zonta on the Global Stage- Effective Partnerships Lacey Stone, Manager of Civil Society Partnerships for the U.S. Fund for UNICEF, Maryann Barry, CEO of Girl Scouts of Citrus, and Cheri Fleming, President of Soroptimist International of the Americas, belyste betydningen af effektivt samarbejde mellem NGO organisationer. De tilstedeværende Zontians hørte om Zonta s samarbejde med UNICEF in Rwanda og om muligt fremtidigt samarbejde med ligesindede organisationer. Workshop 3: Philanthropy and Women Caryl Stern, President and CEO of the US Fund for UNICEF, Heather Grady, Advisor to the Conrad N. Hilton Foundation, Linda Lysakowski, Consultant, and Jackie Beaudry, Chairman of the Zonta International Foundation Development Committee, drøftede den ændrede rolle, som kvinder har inden for filantropisk arbejde, og hvad det betyder for Zonta International Foundation. Workshop 5: Why join Zonta? Why join now? Why stay? Ekspert I medlemsudvikling Sheri Jacobs oplyste om, hvordan Zonta kan skabe en mere engagerende medlemsstrategi og Ragna Karlsdottir, formand for ZI medlems komiteen gennemgik medlems- situationen, og hvad hun mente, der kunne gøres. Workshop 6: Women in Leadership Der var tale om en interaktiv workshop ledet af Dr Marilyn Waring. De tilstedeværende blev bl.a. bedt om at udpege store ledere og nævne, hvad der karakteriserede dem. Convention blev afsluttet med at ledelsen af Zonta International blev overdraget fra gruppen til gruppen ved den sædvanlige ceremoni. Dette skete under gallamiddagen, hvor Cirque de Soleil optrådte og Maria holdt sin tiltrædelsestale. Bylaws ændringerne. På hver eneste convention bliver vedtægterne (bylaws) ændret. I år var der sat 71 ændringsforslag til behandling. Der var tale om både ændringer af fundamental karakter for organisationen såvel som ændringer, der forenklede regelsættet eller som var af ren redaktionel karakter. Der afsættes 10 minutter til hver ændringsforslag, hvortil skal lægges den tid det tager af stemme og få resultatet af afstemningen. Et par steder måtte tiden forlænges, fordi mange ønskede ordet. Kun i få tilfælde blev der brugt kortere tid på et forslag. Det opdaterede regelsæt bliver lagt på hvor I kan finde det. Alle klubformænd modtager i løbet af oktober eller i begyndelsen af november (sådan plejer det at være) en lille bog med alle vigtige dokumenter. Der er tale om ZI Bylaws, ZIF Bylaws, bienniets mål samt service og Zisvaw projekter. Distriktet, areas og klubber skal nu opdatere vedtægter og regler, således at de stemmer overens med de internationale vedtægter og procedurer. De vigtigste ændringer, som klubberne skal være opmærksomme på med det samme er følgende. Artikel IV section 2. Her skal I ikke mere gange og dividere for at se, om I har tilstrækkelige klassifikationer i klubben.

5 5 Hver klub skal have medlemmer fra forskellige klassifikationer (Marian de Forest Manual) Artikel IV section 2 (c). Hvis en klub lukkes, fordi den ikke betaler, hvad den skal i kontingent, eller ikke mere fungerer som en Zonta klub, der mødes mindst en gang hvert kvartal, skal dens aktiver gå til distriktet til at lave nye klubber for, service pengene skal gå til ZIF og klubbens arkiver skal afleveres til et sikkert depot efter aftale med governor. Artikel V section 4. Et medlem, der flytter til en anden klub, skal ikke betale gebyr i forbindelse med overflytning. Artikel X section 4. Voting members. Ved conventions, distrikts-konferencer og area-møder har hver klub ret til 1 delegat. Har klubben 31 medlemmer eller flere har den ret til 2 delegater, har den 61 medlemmer eller flere har den ret til 3 delegater. Vær opmærksom på, at dette måske kan komme til at betyde noget for økonomien (tilskud til rejse og ophold) Men vi har selvfølgelig brug for flere medlemmer, mange klubber med medlemmer ville være rart Artikel XIV klubber section 2(b) medlemmer. Medlemmerne skal være kvinder eller mænd med erfaring fra et anerkendt erhverv eller en anerkendt profession. Her står ikke mere noget om at være eller have været med i ledelsen/med til at træffe beslutninger. En kandidat skal være villig til aktivt at støtte og gennemføre Zonta Internationals mål Alle kandidater, der opfylder kravene for medlemskab beskrevet i disse vedægter, skal der tages stilling til Klubbens medlemsudvalg skal gennemgå alle kandidaterne både de, som selv har ansøgt og de, der skal inviteres, og herefter præsentere alle navne for klubbestyrelsen med udvalgets anbefalinger. Afgørelse træffes af klubbestyrelsen med mindre andet står i vedtægterne for klubben. Alle medlemmer skal have en klassifikation fra Zonta International Marian de Forest Manual. Et klassificeret medlem har alle rettigheder og forpligtelser knyttet til medlemskab, heriblandt retten til at blive valgt til bestyrelsen og til at repræsentere klubben md mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Dette er efter governors mening den mest vidtgående ændring, og den vil berøre alle klubber. Artikel XIV section 2 (g) og (h) der er nu ikke mere noget, der hedder at få orlov fra klubben. Man har også fjernet kravet om at være til stede ved møderne. Medlemmer kan komme til det antal møder, de kan få tid til. Governors kommentar: Dette vil berøre klubberne forskelligt. Nogle klubber har stået fast på, at medlemmerne skulle komme, hvis de ville fortsætte medlemsskabet. De fleste klubber har accepteret, at verden har ændret sig, og at det ikke længere føles rimeligt at have et krav om tilstedeværelse et bestemt antal gange. Det bør nok give anledning til drøftelser i klubberne om, hvordan klubben ønsker at arbejde I Rules of Procedure findes nu klare regler for Hvordan der stemmes via mail/telekommunikation Hvordan, der vælges via Mail Ballot Governors kommentar: Jeg tror, vi får brug for disse regler i hvert fald på distrikts niveau. For at fungere som en moderne organisation, skal vi kunne træffe hurtige beslutninger, ligesom det er nødvendigt at vi

6 6 finder økonomisk forsvarlige løsninger på vore møder. Rejseomkostninger i vores distrikt er meget store på grund af distriktets geografi. Vær opmærksom på følgende: 1. Der var ikke forslået ændring i kontingent og gebyrer til ZI, dvs. at kontingentet pr. medlem fortsat er 80 USD. Indmeldelsesgebyr er 15 USD, der betales et halvtårs kontingent, hvis indmeldelse sker mellem 1. december og 31. maj 2. Maria lovede en forbedret ZI hjemmeside og ændrede/forbedrede procedurer.