REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE"

Transkript

1 Kapitel 4 REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE»After what I just witnessed, I will not meet with you without awitness, and I intend that witness to be the Solicitor General ofthe United States.«Vicejustitsminister James Comey til stabschefen i Det Hvide Hus Anthony Card den 10. marts 2004 Han så ikke umiddelbart ud som en mand, der skulle til at afgive. en forklaring, der ville få tilhørernes kæber til at falde, som han sad der i sit klassiske koksgrå jakkesætog lignede en anonym embedsmand. Foranham sad rækken af senatorer i Senatets Juridiske Komite, og bag ham var det muligt at skimte nogle af tilhørerne. Journalister, embedsfolk og almindeligt nysgerrige borgere, der. var troppet op denne lune forårsdag for at overvære endnu en episode i føljetonen om justitsminister Alberto Gonzales' påståede politiske fyring af tolv offentlige anklagere. James Comey var blevet indkaldt for at give sin version af klimaet i det justitsministerium, som han nu havde forladt til fordel for en højtstående stilling hos våbenfabrikanten Lockheed Martin. Da han torlod ministeriet i august 2005, havde han nemlig bestridt stillingen som deputy attorney general- ministeriets næstkommanderende efter justitsministeren. I dag husker kun meget få, hvad James Comey havde at sige om Alberto Gonzales og fyringen af de tolv anklagere. For inden Comey nåede dertil i sin forklaring, kastede han lys over en episode, der ikke umiddelbart havde noget med Gonzales' fyring af de offentlige anklagere at gøre. En episode, somikke desto mindre interesserede senatorerne. Comey blev af senator Schumer bedt om at give sin version af en historie, som TheNew York Times tid- 103

2 ligere havde bragt. Om hvorledes man internt i den amerikanske regering havde været uenige om lovligheden af et dengang tophemmeligt program i krigen mod terror, og om hvorledes denne uenighed kulminerede under justitsminister John Ashcrofts indlæggelse på et hospital i marts Den historie, som Comey den dag i Senatet kunneberette, var som taget ud af en kriminalroman. Endda en af de bedre af slagsen. En historie, der for en stund fik tilhørerne tillægge deres telefoner, blackberries og bærbare fra sig. Og bare undre sig. *** Få uger efter angrebene den 11. september gav præsident Bush sin formelle godkendelse til et tophemmeligt og meget kontroversielt program. Det var et program, der gav National Security Agency - NSA -lov til at opsnappe kommunikation i USA uden at indhente en retskendelse. NSA genoplivede hermed en praksis fra tiden under præsident Richard Nixon i 1970'erne, hvor NSA i stor stil aflyttede amerikanske statsborgere og præsidentens politiske modstandere uden retskendelse. Efter afsløringen af NSA's spionage under Nixon vedtog Kongressen i 1978 Federal' Intelligence Surveillance Aet - populært betegnet FISA. Den nye lov skulle hindre en gentagelse. Dethar siden da været et krystalklart princip, at NSA ikke måtte have sit avancerede aflytningsudstyr og satellitter rettet mod amerikansk territorium. Undtagelsen var opsnapning af kommunikation på udenlandske ambassader og konsulater i USA. NSA måtte gøre, hvad de ville uden for USA og på udenlandske repræsentationer. Men ikke inde i USA. Det Hvide Hus var dog ikke afskåret fra at opsnappe kommunikation fra personer på amerikansk territorium, som man mistænkte for at udgøre en fare for statens sikkerhed. Som ansvarlig for sikkerheden internti USAkunne forbundspolitiet FBIi henhold til FISA-loven aflytte amerikanske statsborgere og andre på amerikansk territorium. Forudsætningen var dog, at FBIfik tilladelse hertil fra en særlig oprettet efterretningsdomstol, der diskret havde 104 til huse i Justitsministeriet. Detvar altså ikke fordi, at det ikke var muligtfor de amerikanske myndigheder at aflytte kommunikation i USA. Man skulle bare følge proceduren i FISA og indhente en tilladelse fra den særlige domstol. Kravet om en tilladelse skulle sikre, at myndighederne kun krænkede amerikanernes privatliv, når der var en god grund til det. Topfolkene i George W. Bush's Hvide Hus var imidlertid ikke begejstrede for FlSA-loven. Folk som Richard Cheney og David Addington mente, at loven i for høj grad besværliggjorde præsidentens muligheder for at beskytte USAmod dets fjender. Cheney og Addington kunne ikke se, hvorfor præsidenten skulle være afskåret fra at opsnappe al den kommunikation, han ville; USA var trods alt i krig med en farlig fjende. Addington udtrykte det klarest, da han bramfrit erklærede, at 'vi er kun en bombe fra at komme af med den åndssvage domstol' Helt så langt ville andre af Bush-regeringens topfolk dog ikke gå. Man var ikke enig med Cheney og Addington i, at NSA skulle kunne opsnappe kommunikation, hvor både afsender og modtager befandt sig i USA. Til gengæld, mente man, burde NSA kunne fortsætte med at aflytte en person uden for USA, når personen på et tidspunktbegyndte at kommunikere med personer i USA. Så hvis NSA kunne opsnappe kommunikation mellem en person i Afghanistan og en i Syrien, burde det også være muligt at følge med, hvis en af personerne kontaktede eller blev kontaktet af en person, derbefandtsig i USA. Så længe kommunikationen blotkrydsede den amerikanske grænse, burde NSA's avancerede lytteudstyr kunne følge med. Præsident Bush valgte i sidste ende den mindst ekstreme løsning. I det hemmelige program fik NSA grønt lys til at opsnappe kommunikation, der krydsede grænsen til USA. Så længe den ene part i kommunikationen opholdt sig uden for USA, kunne NSA følge med i, hvad der blev talt om. Bush var dog godt klar over, at det nye program under alle omstændigheder varpå grænsen af det lovlige, og detblevbl.a. derfor holdtså hemmeligt som muligt. I de første år af programmets levetid var det kun et fåtal i NSA, Justitsministeriet og Det Hvide Hus samt nogle udvalgte politi- 105

3 kere i Kongressen, der kendte til dets eksistens. Præsident Bush besluttede også, at Justitsministeriet skulle holde øje med NSA og programmet og med faste intervaller sige god for dets fortsatte lovlighed. En beslutning, han et par år senere ville komme til at fortryde. Den juridiske blåstempling af det hemmelige NSA-program findes i et notat fra Office of Legal Counsel, der er udarbejdet af John Yoo. Notatet er endnu ikke offentliggjort, og det er derfor stadig uvist, hvordan Yoo præcist argumenterer for programmets lovlighed. I War by Other Means fortæller Yoo ikke desto mindre i generelle vendinger, hvorfor det efter hans opfattelse er lovligt for præsidenten at opsnappe kommunikation i USA uden at opfylde kravene i FISA-Ioven. Yoo indleder sin begrundelse med den generelle indvending, at FISA-loven ganske enkelt ikke er egnet til at regulere en verden efter den 11. september. Loven kræver nemlig, at myndighederne har en konkret mistanke om, at en person, som de ønsker at aflytte, har forbindelse til en terrororganisation eller en fremmed magt. Hermed lider loven, ifølge Yoo, af den samme svaghed, som de andre klassiske terrorbekæmpende redskaber: Kravet om en konkret mistanke mod en person, før myndighederne må gøre noget. Loven forudsætter hermed også, at det ikke volder de amerikanske myndigheder vanskeligheder at finde de personer, som man ønsker at aflytte. Det illustrerer for Yoo, at FISA-Ioven er lavet for at muliggøre den gammeldags form for spionage, hvor myndighederne ved, hvad det er for udenlandske diplomater og spioner, som man skal holde øje med, og hvor de udenlandske ambassader ligger. Som Yoo ser det, så er den moderne trussel fra Al-Qaida anderledes. Ingen ved jo, hvem terroristerne fra AI-Qaida er, og hvor de opholder sig. Et effektivt forsvar mod AI-Qaida forudsætter derfor, at den amerikanske regering får lov til at lede efter spor i de millioner af kommunikationer, der konstant sendes på kryds og tværs via telefoner og computere. FISA-Ioven giver med andre ord ikke regeringen de fornødne muligheder for at finde de medlemmer af Al-Qaida, der 106 ikke i forvejen allerede er kendte af de amerikanske myndigheder. Og derfor er den utidssvarende. John Yoo's argument for, at det er lovligt for præsidenten at opsnappe kommunikation i USA uden at overholde kravene i FISAloven tager udgangspunkt i teorien om den udøvende magts enhed. Ifølge den behøver præsidenten nemlig ikke overholde kravene i FISA-Ioven, fordi USA er i krig medal-qaida, Præsidenten er som øverstkommanderende for de væbnede styrker berettiget til at føre krigen modal-qaida på den måde, somhan selv mener, er den bedste. Og retten til at føre krig inkluderer nu engang også retten til at overvåge og indsamle oplysninger om fjenden. For Yoo er det derfor heller ikke noget uoverstigeligt problem for præsidenten, at FISA-Ioven foreskriver, at DetHvideHus skal indhente en særlig tilladelse, før den må opsnappe kommunikation i USA. Som Yoo skriver, så findes der en lov, der er højere end FISA: Den amerikanske forfatning. *** Flere jurister i den amerikanske regering var dog ikke enige i, at det særlige NSA-program var så lovligt, som det blev fremstillet i John Yoo's notat. Og i løbet af 2004 begyndte det at rumle blandt en række nytilkomnejurister i Justitsministeriet. Første optræk til ballade kom faktisk i netop Office of Legal Counsel. Da Jay Bybee forlod stillingen som chef for kontoret i 2003, skulle bethvide Hus på jagt efter en ny mand til det vigtige job som Justitsministeriets og dermed også præsidentens lovfortolker. To kandidater var umiddelbart i spil. John Yoovar dethvidehus' foretrukne kandidat. Yoo havde i løbet af sin tid i kontoret vist, at han var parat til at strække lovens bogstav, så langt han kunne, for at tilfredsstille Det Hvide Hus. Han havde med andre ord gjort sig fortjent til at blive forfremmet til chef for kontoret. Justitsministeriet var imidlertid ikke meget for Yoo - eller 'Dr. Yes', som justitsminister Ashcroft kaldte ham. Justitsministeriet mente, at Yoo i for høj grad gik bag om ryggen på ministeriet og 107

4 li> gav efter for topfolkene i Det Hvide Hus. Og Ashcroftbrød sig ikke om folk som Alberto Gonzales og David Addington, der truede Justitsministeriets traditionelle monopolpå at give juridisk rådgivning til præsidenten. Ashcroft ville derfor hellere have en af sine egne folk udpeget til den vigtige post i Office of Legal Counsel. Da hverken Det Hvide Hus eller Justitsministeriet ville give efter, var man nødt til at finde en kandidat, som alle kunne acceptere. Med den nyhed forlod John Yoo i sommeren 2003 Office of Legal Counsel til fordel for sit gamle job som professor på Berkeley. To stormfulde år som en af præsidentens lovfortolkere var forbi. Valget som ny chef for Office of Legal Counsel faldt på Jack Goldsmith, der havde en fortid som professor fra University of Chicago og som rådgiver i Forsvarsministeriet. Goldsmith harbeskrevet sin korte og særdeles begivenhedsrige tid somchef for Office of Legal Counsel i bogen Terror Presidency. Goldsmith, der er søn af en tidligere skønhedsdronning fra Arkansas og en bilsælger, er på ingenmåde nogen moderatjurist. Tværtimod. Hanbeskriver selv, hvordan han under sin studietid på Yale udviklede sig i en konservativ retning som en konsekvens af en nærmest allergisk reaktion over for universitets politiske korrekthed og venstreorienterede diskurs. Goldsmith var da også allerede inden sin ansættelse i Justitsministeriet kendtsom en meget konservativ jurist, der bl.a. havde forholdt sig kritisk til international rets indflydelse på amerikansk ret. Han havde eksempelvis forsvaret Bush-regeringens beslutning om at stå uden for Den Internationale Straffedomstol og Kyoto-aftalen. I september 2002 fungerede Goldsmith som særlig rådgiver for William J. Haynes II i det amerikanske forsvarsministerium, inden han i marts 2003 blev tilbudt et job ved University of Virginia. Et job, han dog aldrignåede at besætte, eftersomhan i oktober2003 blev udpeget som chef for Office of Legal Counsel. Jack Goldsmithbeskriveri Terror Presidency, at haneftersinankomst til Office of Legal Counselbegyndte at læse kontorets notater om krigen mod terror igennem, og at han blev overrasket over det dårlige juridiske håndværk i flere af notaterne. Et af de notater, 108 som Goldsmith ikke var imponeret over, var John Yoos notat om NSA-programmet. Det var såmænd ikke fordi, at Goldsmith var særlig begejstret for FISA-Ioven. Ligesom Yoo mener han, at det virker tåbeligt at forlange, at en dommer altid skal give tilladelse til, at regeringen opsnapper kommunikation fra personer i USA. Men somgoldsmith så det, så kunne DetHvide Hus trods alt ikke bare lade som om, at FISA ikke eksisterede. Det kan godt være, at præsidenten ikke brød sig om indholdet af loven og fandt den utidssvarende, men den var stadig en lov, og præsidenten skal nu engang overholde loven. I modsætning til Yoo var Goldsmith altså ikke tilhænger af teorien om den udøvende magts enhed. Goldsmith var heller ikke nogen politisk aktivist, men var blot interesseret i at komme til det korrekte retlige resultat - ikke det politisk mest opportune. I Terror Presidency skriver Goldsmith, at det er helt naturligt, at en befolkning i et demokrati er mistroisk over for sin regering. Og præsidentens magt over militæret og efterretningstjenester og hans muligheder for at agere i hemmelighed og selv fortolke rækkevidden af sine beføjelser åbner da også op for omfattende muligheder for misbrug. Det mener Goldsmith, at man skal have respekt for. I november 2003 traf Goldsmith derfor en beslutning, som han selv har beskrevet som den sværeste, han traf som chef for Office of Legal Counsel. Han gik til justitsminister Ashcroft og fortalte ham, at der var behov for at lave en række tilføjelser til NSA-programmet, hvis det skulle være lovligt. For som det kørte nu, holdt det ikke. Heldigvis for Goldsmith var han ikke den eneste nytilkomne jurist i Justitsministeriet, der var i tvivl om lovligheden af NSAprogrammet. På samme måde som der var vagtskifte i Justitsministeriets Office of Legal Counsel i vinteren 2003, var der nemlig også udskiftning i stillingensomashcrofts højrehånd - deputy attorney general.ind på scenen kom James Comey. Comey havde inden sin ansættelse somashcrofts næstkommanderende udmærket sig som anklager i en række terrorrelaterede sager på Manhattan 109

5 i New York. Ligesom Goldsmith var Comeyheller ikke tilhænger af teorien om den udøvende magts enhed, og Comey var derfor også megetbetænkeligved NSA-programmet. Eric Lichtblau skriver i Bush'sLaio, at detvar Comeysmødei ministerietmed en tidligere ansat i Office of Legal Counsel, Patrick Philbin, der åbnede hans øjne for programmet. Et program som også Philbin selv var blevet betænkelig ved. Ej heller Philbin var nogen specielt moderat jurist. Ligesom Goldsmith var han tværtimod kendt som en meget konservativ jurist, der ligesom John Yoohavde været juridisk assistent for både Højesteretsdommer Clarence Thomas og appelretsdommer Laurence Silberman. Med Comeys ankomst til Justitsministeriet begyndte det for alvor at rumle blandt ministeriets øverste jurister. I marts 2004var der efterhånden så megen modstand mod NSAprogrammet, at flere af Justitsministeriets topfolk direkte frarådede John Ashcroft at underskrive den periodevise godkendelse af programmet, som Bush havde indsat som forudsætning for programmets fortsættelse. Fristen for at underskrive en ny godkendelse udløb den 11.marts På et møde en uge forinden havde Ashcroft efter megen overtalelse omsider besluttet, at han ikke ville underskrive den nye godkendelse af programmet. I stedet enedes Comey, Goldsmith og Ashcroft om, at de ville tage initiativ til at få indføjet en række ændringer i programmet, så det kunne fortsætte indenfor lovens rammer. Comey må uden tvivl have forladt mødet med Ashcroft som en lettet mand. Han og Goldsmith havde trukket det længste strå. Comeys glæde skulle imidlertid vise sig at være forhastet. Inden John Ashcroft og James Comey i samarbejde med Jack Goldsmith i Office of Legal Counsel kunne få gjort mere ved deres planer om at ændre i NSA-programmet, blev Ashcroft i hast indlagt på hospitalet med stærke smerter i maven. Og fire dage senere fik han under en operation fjernet sin galdeblære. På grund af Ashcrofts indlæggelse på hospitalet var Comey fungerende justitsminister, indtil Ashcroft var rask nok til at kunne genoptage jobbet. Dagen inden udløbet af fristen for underskrivelsen af den 110 nye godkendelse af NSA-programmet - den 10. marts var Comey til møde i Det Hvide Hus. Her orienterede han Richard Cheney, Alberto Gonzales og David Addington om, at Justitsministeriet var kommet i tvivl om lovligheden af programmet, og at han som fungerende justitsminister derfor havde besluttet ikke at underskrive en ny godkendelse. James Comeys besked faldt ikke i god jord i Det Hvide Hus, for udenjustitsministeriets godkendelse af programmetvar det mere end tvivlsomt, at præsident Bush ville lade det fortsætte. Bush havde jo netop indføjet ministeriets godkendelse som en forudsætning for programmet. Det Hvide Hus var derfor rasende. Og det var et raseri, som også Jack Goldsmith fik at mærke. Da: han orienterede Det Hvide Hus om, at han som chef for Office of Legal Counsel agtede at trække John Yoo's notat tilbage, gav David Addington ham følgende bemærkning med på vejen: 'Blodet fra James Comey fungerede som næstkommanderende i det amerikanske Justitsministerium fra december 2003 til august

6 de tusinder mennesker, der kommer til at dø i det næste angreb, vil være på dine hænder'. *** Tre år senere sad han så der i Senatets Juridiske Komite. James Comey. Han satte sig lidt længere frem på stolen og rettede blikket op mod senator Schumer. Senatoren havde netop bedt ham fortælle, hvad der skete, efter han havde meddelt topfolkene i Det Hvide Hus, at Justitsministeriet ikke ville underskrive en ny godkendelse af det hemmelige program. Schumer var tydeligvis klar over, at Comey sad inde med en god historie. Comey fortalte senatorerne, at han og hans sikkerhedsvagter fra FBI om aftenen efter mødet i Det Hvide Hus ved 20-tiden var på vej hjem fra Justitsministeriet. I sin bil blev han imidlertid ringet op af Ashcrofts stabschef David Ayres, der fortalte ham, at John Ashcrofts hustru netop fra hospitalet havde fortalt ham, at hun var blevet ringet op fra Det Hvide Hus, og her havde hun fået at vide, at Det Hvide Hus' juridiske rådgiver Alberto Gonzales og stabschefen Andrew Card var på vej til hospitalet for at tale med Ashcroft om en vigtig sag. På vegne af præsidenten. Comeys hår må have rejst sig. For der var ingen tvivl om, hvad Gonzales og Card ville på hospitalet. De ville prøve at overtale den svækkede sengeliggende Ashcroft til at underskrive en ny godkendelse af NSA-programmet. Selvom Comey samme dag havde meddelt Det Hvide Hus, at han som fungerende justitsminister ikke ville underskrive en ny godkendelse. Comey takkede Ayres for opkaldet og ringede selv straks til en af sine rådgivere og gav ham en klar ordre: 'Send så mange mand som muligt til hospitalet med det samme!' Han ringede også til Jack Goldsmithog til direktørenfor FBI,RobertMueller, derhavde delt bekymringen over NSA-programmet. Også de ville skynde sig til hospitalet. Selv bad Comey sikkerhedsvagterne om at sætte sirenen på og tage motorvejens nødspor til hospitalet. Da Jarnes Comey og hans sikkerhedsfolk kort tid efter ankom 112 til hospitalet, løb Comey op ad trapperne til John Ashcrofts stue. Gonzales og Card var til hans store lettelse endnu ikke ankommet. Til stede var kun Ashcroft og hans hustru. Comey gik ud på gangen og ringede til Robert Mueller, derselv var påvej. Kort tid efter ankom Jack Goldsrnith og Patrick Philbin til hospitalet. Jo flere, jo bedre. Comey satte sig i en stol ved hovedgærdet til Ashcrofts seng, og Goldsmith og Philbin tog plads bag ham. Ved siden af sengen stod Ashcrofts hustru og holdt Ashcroft i hånden. Stemningen var nervøs. Nu var det bare at vente på den uundgåelige konfrontation. Få minutter senere ankom Alberto Gonzales og Andrew Card. Gonzales med en konvolut i hånden. Alle vidste, hvad der var indeni - et dokument med en stiplet linje, som Ashcroft skulle sætte sit navn på. Gonzales og Card ignorerede de andre tilstedeværende i stuen og hilste kun på Ashcroft. Gonzales fortalte den sengeliggende patient, hvorfor de var kommet: De ville have ham til at underskrive en ny godkendelse af NSA-programmet. Da Alberto Gonzalesvarfærdig med at tale.iøftedejohnashcroft tydeligvis stærkt påvirket af medicin sit hoved fra hovedpuden. På trods af stærke smerter formåede Ashcroft at sige til Gonzales, at han var kommet i tvivl om lovligheden af NSA-programmet, og han ville derfor ikke underskrive en ny godkendelse. I øvrigt, sagde han, var det også ligegyldigt. 'Jeg er ikke justitsminister lige nu. Der er justitsministeren,' sagde Ashcroft og gjorde tegn i retning af James Comey. Med de ord var det dramatiske møde forbi. Comey og Goldsmith havde reddet stormen af, og Justitsministeriet underskrev ikke en ny godkendelse af NSA-programmet. På deres vej ud af stuen sendte Ashcrofts hustru lige en personlig hilsen til Alberto Gonzales og Andrew Card: Hun rakte tunge ad præsidentens stabschef og hans juridiske rådgiver. For James Comeyvar aftenenimidlertid ikke forbi endnu. Bedst somhanhavde troet, at detværste var overstået, ringede telefonen i et værelse ved siden af Asherofts stue, der fungerede som et kommunikationscenter underashcrofts indlæggelse. Detvar Andrew Card, der kort forinden havde forladt hospitalet, og han ville tale 113

7 med Comey. Card var rasende.og fortalte Comey, at han skulle <: komme til Det Hvide Hus øjeblikkeligt. Comey fortalte Card, at han ikke ville mødes med ham uden et vidne. Ikke efter den opførsel han lige havde været vidne til på hospitalet. Card sagde, at han ikke forstod, hvad Comey mente. Han og Gonzales havde jo blot besøgt Ashcroft for at ønske ham god bedring. Comey insisterede imidlertid. Efter det, han lige havde overværet, ville han ikke mødes med Card uden et vidne. Og det vidne skulle være DetHvide Hus' sagfører for den amerikanske Højesteret Theodore Olson. Ved 23-tiden samme aftenankom Comeyog Olson til Det Hvide Hus. Her var stemningen heldigvis lettet en smule. Andrew Card var nu mere afdæmpet og bad blot om at få at vide, hvad der var årsagen til, at Justitsministerietnu efter to år havdefået kolde fødder over NSA-programmet. Comey holdt fast i, at programmet, som det så ud nu, var ulovligt. Efter et par korte ordvekslinger endte mødet uden nogen aftaler. Til stor overraskelse for Justitsministeriet valgte Bush næste morgen at fortsætte NSA-programmet - uden Justitsministeriets godkendelse. Præsidenten valgte altså at fortsætte med at aflytte amerikanske statsborgere, selvom hans eget justitsministerium mente, at det var ulovligt. I sandhed en stor beslutning. Da Comey hørte, at Bush ville fortsætte NSA-programmet, besluttede han sig for at sige op. Og det skulle ske dagen efter - om fredagen. Samme konklusion nåede FBI's direktør Robert Mueller til; han havde også fået nok af juristerne i Det Hvide Hus. Under en samtale med Ashcrofts stabschef David Ayres samme dag, blev de dog overtalt til at vente med at sige op til efter weekenden. For om mandagen ville Ashcroft være kommet sig så meget efter sin operation, at han kunne sige op sammen med dem. En fælles opsigelse af justitsministeren, dennes næstkommanderende og direktøren for FBI ville skabe genlyd. Især i et år, hvor der var præsidentvalg. Dagen efter - om fredagen - gav James Comey sin vanlige briefing i Det Hvide Hus om den aktuelle sikkerhedssituation i USA. 114 Han sagde intet om, at han og de andre topfolk i Justitsministeriet agtede at sige op tre dage senere. Efter briefingen blev han dog trukket til side af præsidenten, der ville vide, hvad Justitsministeriet havde gang i. Bush havde af Andrew Card fået at vide, at der var uro i ministeriet. Comey gentog sinbekymring over NSAprogrammets lovlighed og bad præsidenten vende spørgsmålet med direktøren for FBI, Robert Mueller. Bush talte med Mueller og bad herefter Justitsministeriet om at lave de ændringer i NSAprogrammet, som de mente var nødvendige. I kampen mod juristerne i Det Hvide Hus havde Justitsministeriet altså i sidste ende trukket det længste strå. Ved at give efter for Justitsministeriets topfolk havde Bush ikke bare rettet op på programmets lovlighed. Uden at vide det havde han også reddet sig selv fra et par dage senere at skulle forklare en undrende amerikansk befolkning, hvorfor landets to øverste jurister og direktøren for FBIhavde valgt at sige op i protest. Efter sejren over juristerne i Det Hvide Hus besluttede James Comey, Robert Mueller og JohnAshcroft sig nemlig for, at de alligevel ikke ville sige deres stillinger op om mandagen. Måske, tænkte man i Justitsministeriet, var der alligevel håb om, at Bush også havde fået nok af teorien om den udøvende magts enhed? *** Ved indgangen til sin anden - og sidste - præsidentperiode i januar 2005 var George W. Bush nødt til at forholde sig til den dårlige kemi mellem de juridiske rådgivere i Det Hvide Hus og juristerne i Justitsministeriet. Der var ganske enkelt en grænse for hvor mange konfrontationer som denpåjohnashcrofts sengeleje, hans regering kunne holde til. Og sammenstødet om NSA-programmet var ikke det eneste opgør, der havde været om lovligheden af den igangværende terrorpolitik. Efter de rebelske jurister i Justitsministeriet havde været lige ved at trække tæppet væk under det hemmelige NSA-program, havdejack Goldsmith og hans kolleger i ministeriet i sommeren2004 også fået kolde fødder over et andet 115

8 notat udarbejdet af JohnYooi Office of Legal Counsel. Den22.juni 2004 bekendtgjorde Jack Goldsmith, James Comey og Patrick Philbin således foran snurrende kameraer, at Justitsministeriet havde besluttet at trække Yoo's berygtede 'torturnotat' tilbage. Dette var et andet helt centralt notat i krigen mod terror, og beslutningenfik på samme måde somjustitsministeriets beslutning om at nægte at fortsætte støtten til NSA-programmet juristerne i Det Hvide Hus op i det røde felt. George W. Bush stod med et valg mellem at fortsætte krigen mod terror som hidtil eller at ændre kurs. Og det var et valg af overordentlig storbetydning, ikke kun for Bush selv, menfor præsidentembedets fremtid. Bush stod nemlig med et valg mellem en fortsættelse af det kejserlige præsidentembede eller en anderledes og mere ydmyg stil. Hvem skulle tegne krigen mod terror i hans sidste fire år? Justitsministeriets folk eller hans egne? Hvilket præsidentembede ville han efterlade til sin afløser? Et kejserligt eller et mere moderat? George W. Bush kunne på den ene side vælge at fortsætte med at stole på de råd og den vejledning, han fik af sine nærmeste juridiske rådgivere i Det Hvide Hus såsomalberto Gonzales og David Addington. Vælge at tro på, at han som præsident virkelig havde de beføjelser, som de fortalte ham, at han havde, og at Justitsministeriets top entenhavde misforstået juraen eller overdramatiserede situationen. På den anden side kunne Bush vælge at stole mere på Ashcrofts nye folk i Justitsministeriet. Han kunne se oprøret i Justitsministeriet som et vink med en vognstang om, at han i sin anden periode skulle anlægge en mindre aggressiv ledelsesstil og i højere grad inkludere Kongressen i krigen mod terror. Som så mange gange før løb rådgiverne i Det Hvide Hus af med sejren. Præsident Bush valgte at fortsætte sin egenrådige linje. De erfarne folk i Det Hvide Hus vandt med andre ord magtkampen mod Justitsministeriets nye folk om krigen mod terror. Bush valgte hermed også at fortsætte det kejserlige præsidentembede. Ikke uventet fik 'taberne' i Justitsministeriet hurtigtsejrherrerne i Det Hvide Hus' 'kærlighed' at føle. Man sætter sig ikke op mod 116 folk som Richard Cheney og David Addington uden at betale en pris. Det første synlige offer blev JohnAshcroft, der blev udskiftet som justitsminister. Et tydeligt signal om, hvem der reelt havde vundet magtkampen mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet. Set i bakspejlet er det ikke svært at forstå, hvorfor Bush valgte at udskifte sin justitsminister. Det var nemlig hverken første eller sidste gang, at den mere og mere egenrådige Ashcroft havde sat sig op mod Det Hvide Hus. Det kan derfor heller ikke undre, at en præsident som Bush, der mere end noget andet satte pris på loyalitet hos sine nærmeste medarbejdere, begyndte at kigge sig om efter en afløser til posten. Og set i det lys er det heller ikke mærkeligt, at Bush valgte at lade Ashcroft afløse af en person, der mere end nogen anden i Washington havde stået last og brastmed præsidenten. En person, der aldrig havde lagt skjul på sit nærmest faderlige forhold til Bush, og som utvivlsomt aldrig ville være nået hele vejen til Washington og Det Hvide Hus, hvis det ikke havde været for hans loyalitet og nære forhold til Bush. Alberto Gonzales er på mange måder personificeringen af den amerikanske drøm. Den fattige søn af mexicanske immigranter, der på trods af sin opvækst i små kår fik en juraeksamen"fraharvard og nåede toppen af det amerikanske samfund. Gonzales og George W. Bush havde kendt hinanden i mange år, inden q,onzales blev præsidentens juridiske rådgiver i Da Bush var guvernør i Texas havde Gonzales - eller 'mi amigo' som Bush kaldte ham - også været Bush's personlige juridiske rådgiver, lige indtil Bush fik ham udpeget som dommer i Texas' Højesteret. Valget af Gonzales som juridisk rådgiver i Det Hvide Hus var imidlertid utraditionelt, for Gonzales var hverken eksperti politik eller i den amerikanske forfatning. Men hvad han ikke havde i faglige kompetencer havde han i loyalitet. Gonzales kunne aldrig finde på at gå bag om ryggen på præsidenten. Præsident Bush's beslutning om at udnævne Alberto Gonzales til justitsministervar i udprægetgrad udtryk for manglende dømmekraft. Karakteristikken af Gonzales er stort set enslydende: En 117

9 stille og behagelig mand, der var nærmest ikke-eksisterende som mødeleder, og som foretrak, at alle kom godtud af det med hinanden. Og Gonzales' tendens til konfliktskyhed var bestemt ikke en styrke som justitsminister. Flere fortæller, at Gonzales kun sjældent ville give sin personlige mening til kende om noget som helst, og at han tydeligvis ikke kunne stå imod presset fra folk som bl.a. DavidAddington. En af Gonzales' nærmeste medarbejdere beretter, at han i begyndelsen var i tvivl om, hvorfor Gonzales altid var så stille. For det kunne jo både betyde, at han var så klog, at han ikke behøvede at sige noget, eller at han ganske enkelt ikke fattede noget som helst. Desværre viste det sig, at det var det sidste, der var tilfældet. Gonzales' begrænsninger blev for alvor udstillet, da han i april 2007 måtte gennem en offentlig ydmygelse i Kongressen efter afsløringer af, at han umiddelbart efter sin tiltrædelse som minister havde besluttet at fyre tolv offentlige anklagere, som angiveligt ikke var tilstrækkeligt loyale over for Bush-regeringen. Intet mindre end 72 gange beklagede Gonzales, at han desværre ikke kunne erindre de samtaler, som han tydeligvis havde haft. For Richard Cheney og David Addington i Det Hvide Hus var udnævnelsen af Alberto Gonzales imidlertid en god nyhed. For med en mere føjelig chef i det magtfulde justitsministerium fik Det Hvide Hus nu endnu lettere ved at cementere sin kontrol over de mest centrale og kontroversielle dele af krigen mod terror. Og endnu lettere ved at implementere den kontroversielle teori om den udøvende magts enhed. JohnAshcroft var ikke den eneste i det amerikanske justitsministerium, der fik nederlaget til juristerne i Det Hvide Hus at mærke på egen krop. Bag kulisserne havde David Addington og Alberto Gonzales nemlig allerede uddelt lussinger til to af de mest rebelske jurister i ministeriet. Jack Goldsmith meddelte allerede i sommeren2004, at hanforlod Office of LegalCounsel. I Terror Presidency skriver Goldsmith, der i dag er professor på Harvard, at hans beslutning bl.a. skyldtes, at Bush-regeringen havde mistet tilliden til ham. Det må siges at være noget af en underdrivelse. Hævnen 118 over Patrick Philbin lod heller ikke vente længe på sig. TilPhilbins store ærgrelse blev han nemlig ganske uventet forbigået som Det Hvide Hus' nye vicesagfører i den amerikanske Højesteret. En stilling, som de fleste mente, at Philbin ellers havde gjort sig fortjent til og ville mestre til perfektion. Men Addington og Cheney ville det anderledes, og de fik blokeret for Philbins forfremmelse. Han forlod kort tid efter Bush-regeringen til fordel for et job i et advokatfirma. Den eneste af de centrale rebeller i Justitsministeriet, der holdt stand i længere tid, var James Comey. Først 18 måneder senere - i august forlod han Justitsministeriet. Det hører også med til historien, at det ikke kun var i Justitsministeriet, at Det Hvide Hus ved begyndelsen af præsident Bush's anden periode skilte sig af med sine værste kritikere. Det samme gjaldt i Udenrigsministeriet. Efter fire år havde Colin Powell fået nok af Bush og topfolkene i Det Hvide Hus, og Det Hvide Hus havde fået nok af Powell. Ny udenrigsminister blev Condoleezza Rice, der hele vejen igennem havde været meget loyal over for Bush. Med roen og det kejserlige præsidentembede genoprettet kunne Det Hvide Hus fra begyndelsen af George W. Bush's anden valgperiode så småt begynde at se sig om efter nye fronter i den evige krig for at udvide præsidentembedets beføjelser. Og heldigvis for præsidenten behøvede de ikke at vente længe. I sommeren 2005 åbnede der sig nemlig en helt ny mulighed. Endda en af de helt store. *** Den 1. juli 2005 modtog George W. Bush et uventet brev fra en af sine ni højesteretsdommere. Afsenderen var Sandra Day O'Connor, den første kvindelige dommer i Højesteret. I sit brev til Bush bekendtgjorde O'Connor, at hun havde besluttet at træde tilbage som dommer for at kunne bruge mere tid på at tage sig af sin mand, der led af Alzheimers. Selvom det ikke var nogen 'temmelighed, at O'Connors mand var syg, var hendes fratræcelse ikke 119

10 desto mindre uventet. For O'Connor selv fejlede ikke noget, og det er nærmest kutyme, at dommerne i USA's øverste domstol så at sige skal bæres ud af den pompøse hvide retsbygning på First Street. De fleste regnede i stedet med, at højesteretspræsidenten William Rehnquist ville være den dommer, der først skulle erstattes. BO-årige Rehnquist var alvorlig syg af kræft, og han havde i perioder været fraværende fra retten. Mange konservative republikanere var lettede over den uventede nyhed om Sandra Day O'Connors afgang. Den tidligere så konservative O'Connor havde nemlig i løbet af sit virke i den amerikanske Højesteretbevæget sig i en mere og mere moderat og pragmatiskretning. I en række principielle sager havde O'Connor til stor frustration for USA's mange konservative kræfter vendt Højesterettens konservative fløj ryggen for at stemme med rettens mere liberale fløj. I modsætning til flere af de andre dommere kunne O'Connor flyttes fra sit traditionelle konservative udgangspunkthenover midten i en sag. Og som årene skred frem, blev hun derfor i praksis den vigtigste såkaldte 'swing-vote' i Højesteret: En dommer der kunne påvirkes i både den ene eller den anden retning. Med O'Connors afgang fra Højesteret var det nu op til Bush at udpege en efterfølger. Udnævnelsen af dommere til den kun ni mand store Højesteret er en af de vigtigste beslutninger, en amerikansk præsident kan træffe. Og udnævnelsen af en afløser for Sandra Day O'Connor var den første udnævnelse, siden Bill Clinton udpegede Stephen Breyer i I kraft af sine beføjelser til at fortolke amerikansk lovgivning og den amerikanske forfatning med bindende virkning for landets regering og delstater er Højesteret et af det amerikanske samfunds mest betydningsfulde institutioner. Det er eksempelvis Højesterets fortolkning af forfatningen, der er udslagsgivende for, om de enkelte delstater må forbyde abort, tillade dødsstraf, positiv særbehandling af mindretal eller begrænse borgernes muligheder for at bære våben. Spørgsmål, der i høj grad deler det amerikanske samfund. Det er derfor også helt naturligt, at den til enhver tid siddende præsident i Det Hvide 120 Hus gør sig stor umage med at udpege nye dommere til USA's øverste domstol. Som med andre magtfulde positioner i Washington gælder det imidlertid også for dommere i Højesteret, at de skal godkendes af Kongressen. Og godkendelsesprocessen er på ingen måde blot en formalitet. Kongressen har således ved flere lejligheder forkastet de kandidater, som præsidenten har udpeget. Kunsten for præsident Bush og hans rådgivere var derfor også at finde en kandidat, derpå den ene side var tilstrækkelig konservativ til at tilfredsstille Det Hvide Hus og de konservative vælgere, men på den anden side ikke finde en så konservativ kandidat, at det ville få Kongressen til at afvise kandidaten. Præsident Bush's juridiskerådgivere i Det Hvide Hus havde allerede udarbejdet en liste over mulige konservative kandidater til Højesteret, i fald der pludselig skulle vise sig en åbning. En af de første ting, som Gonzales bad sine underordnede om efter Bush's indtræden i 2001, var faktisk at forberede sig på, at der kunne komme et eller flere ledige dommersæder i Højesteret. Når åbningen kom, og en ny dommer skulle findes, ønskede Bush nemlig at have mulighed for en hurtig beslutning og ikke et langstrakt mediecirkus. Det var også vigtigt, at man var godt forberedt og ikke kom til at gentage tidligere republikanske præsidenters fejl. Det var således før sket, at republikanske præsidenter havde udpeget dommere til Højesteret, der alligevel ikke var så konservative, som man havde troet. Mange konservative husker kun alt for godt, hvordan det bl.a. var mislykkedes for Nixon at få udpeget tilstrækkeligt konservative dommere og herved få standset det, sommange konservative så som Højesterets utilbørlige aktivisme. Og det selvom han havde udpeget hele fire nye højesteretsdommere, inklusive en ny højesteretspræsident. Det måtte man ikke gentage. Når der skal vælges nye dommere til Højesteret, fokuserer medier og eksperter som regel på eventuelle kandidaters holdning til et parcentrale spørgsmål. Spørgsmål, der i høj grad deler amerikanerne og demokrater og republikanere. Er en kandidat til Højeste- 121

11 ret for eller imod dødsstraf, positiv særbehandling af minoriteter eller måske abort? Mediedækningen i 2005 var ingen undtagelse. Eksperterne var først og fremmest optaget af, ompræsident Bush's mulige afløser for Sandra Day O'Conner var for dødsstraf og abort eller måske stamcelleforskning. Fokuseringen på disse spørgsmål var ganske naturlig, for Bush havde udtalt sig markant om disse emner, og alle forventede derfor, at han ville udnytte et ledigt sæde i Højesteret til at fremme disse sager. Men de fleste eksperter overså noget væsentligt. For topfolkene i Det Hvide Hus drejede udnævnelsen af en erstatningfor Sandra Day O'Connor sig ikke så meget om de vanlige konservative mærkesager. For folk som Richard CheneyogDavid Addington var O'Connors afgang fra Højesteret nemlig en kærkommen lejlighed til at få udpeget en dommer, der var tilhænger af et stærkt præsidentembede. Efterhåndensom krigen mod terror langsomt, men sikkert, var begyndt at finde vej ind i de amerikanske retssale, var de ni dommere i Højesteret nemlig også så småt begyndt at tage stilling til omfanget af præsidentens beføjelser. Af de eksisterende dommere i Højesteretten var det i sommeren 2005 kun de meget konservative Clarence Thomas og Antonin Scalia, som Cheney og Addington kunne være sikre på ville bakke deres teori om den udøvende magts enhed op. Det samme ville Højesteretspræsident William Rehnquist muligvis gøre, men det var ikke helt sikkert. Selvom Rehnquist var chef for Office of Legal Counsel under Richard Nixon i 1970'erne, havde han flere gange i løbet af sine 19 år i Højesteret overraskende tilsluttet sig moderate afgørelser. Resten af dommerne - herunder O'Connor - måtte forventes at være endog meget kritiske over for den utraditionelle fortolkning af forfatningens magtdeling. Så jo flere tilhængere af et stærkt præsidentembede, Det Hvide Hus kunne få placeret i Højesteret, jo bedre. Heldigvis var der en kandidat, der passede til profilen. Den 19. juli 2005 kunne præsident Bush foran et stort medieopbud i Det Hvide Hus præsentere Sandra Day O'Connors afløser. Valget var faldet påjohn Glover Roberts [r., der var dommer i den 122 vigtige appelret for District af Columbia. Roberts var med sine 50 år enforholdsvis ung kandidat til USA's øverste domstol og kendt somen meget skarp juridiskhjerne. Roberts karriere havde på stort setalle punkter været strømlinetog nærmest tilrettelagtmed henblikpå Højesteret. Hanhavde både en fortid i Justitsministeriet og som sagfører for George H.W. Bush-regeringen ved Højesteret. Timingen af udpegelsen af Roberts var bemærkelsesværdig. Fire dage indenvar han nemlig den ene af tre dommere i appelretten, der i Hamdan v. Rumsjeldhavde givetdethvide Hus medhold i, at præsidenten som øverstkommanderende for de væbnede styrker havde beføjelser til at oprette sine egne særlige militærkommisioner til at retsforfølge mistænkte terrorister fra krigen mod. terror. Et spørgsmål, der netop står og falder med omfanget af præsidentens beføjelser i forfatningen. Roberts var som de andre mulige kandidater faktisk til møde i Det Hvide Hus om stillingen som Højesteretsdommer samme dag, som hans afgørelse i appelretten blev offentliggjort. Med tanke på at Bush først offentliggjorde Roberts navn, efterappelrettens afgørelse var kendt, er det svært ikke at få den tanke, at Det Hvide Hus ville have Roberts. til at bevise, at han nu også var den tilhænger af et stærkt præsidentembede, som han påstod at være, inden han blev udpeget som dommer i Højesteret. Roberts bestod tydeligvis testen. Inden John G. Roberts nåede at blive godkendt af Kongressen, indløb der imidlertid nyheder til DetHvide Hus. Den3. september 2005 døde William Rehnquist i sit hjem i Arlington, Virginia, så nu fik præsident Bush og hans rådgivere pludselig travlt: Endnu et dommersæde skulle udfyldes. Og hvem skulle overtage det magtfulde embede som højesteretspræsident efter Rehnquist? Bush besluttede at trække Roberts' kandidatur til Sandra Day O'Connors ledige stol og bad i stedet Kongressen bekræftehamsomny højesteretspræsident. Det gjorde Kongressen den 29. september Tilbage stod opgaven med at finde en afløser tor O'Connor. Så Det Hvide Hus måtte på jagt efter endnu en egnet konservativ kandidat. En kandidat, som, man også kunne være sikker på, var tilhænger af et stærkt præsidentembede. 123

12 Præsident Bush's første bud på en ny højesteretsdommer var ikke godt. Han havde siden O'Connors beslutning om at fratræde været under pres for at finde en kvinde, der var egnet som ny dommer. Og som Jeffrey Toobin skriver i The Nine, så er udvalget af republikanske kvindelige dommere med højesteretspotentiale ikke overvældende. Måske derfor faldt Bush's valg på Harriet Miers, der havde afløst Alberto Gonzales som juridisk rådgiver i Det Hvide Hus. Ligesom Gonzales var Miers en af Bush's loyale støtter fra tiden som guvernør i Texas. Og ligesom Gonzales var underkvalificeret til jobbet som justitsminister, ville Miers efter de flestes vurdering også have været underkvalificeret til jobbet som dommer i Højesteret. Udpegningen af Miers var da også upopulær, selv blandt konservative jurister. Et par uger efter nomineringen måtte Bush derfor meddele, at han trak Miers kandidatur som højesteretsdommer tilbage. Et par dage efter den ydmygendebeslutning om at trække Harriet Miers kandidatur, kunne præsident Bush så meddele, at han nu havde fundet en ny kandidat. Det var den 55-årige Samuel Alito. En mand, der som John G. Roberts var kendt som en konservativ appelretsdommer. Og en mand, der ligesom Roberts var tilhænger af et stærkt præsidentembede. Godkendelsen af Alito i Kongressen i januar 2006 gik dog ikke helt smertefrit, for Alito fik kun opbakning fra 58 ud af 100 senatorer. Alito blev dermed indsat som ny dommer i Højesteret med den næstmindste opbakning, siden Clarence Thomas blev indsat med kun 52 positive stemmer. Men indsat blev han. Tilbage stod spørgsmålet: Hvor stærk en tilhænger af et præsidentembede var han, når det kom til stykket? Når han sad i sin sorte kåbe i USA's øverste domstol? Alitos første prøve lod ikke vente længe på sig. Allerede få måneder efter hans tiltræden i Højesteret sku1le USA's øverste domstol nemlig i Hamdan v. Rumsfeld i sommeren 2006 tage stilling til, om præsidenten havde beføjelser til selv at stå for retsforfølgningen af mistænke terrorister i krigen mod terror. Det mente DetHvide Hus, og det mente man som nævnt i den appelret, som 124 den nye højesteretspræsidentjohn G. Roberts indtil året forinden havde været en del af. Det samme mente dommer Samuel Alito. Sammen med Højesterets notorisk mest konservative dommer, Clarence Thomas, tilsluttede Alito sig nemlig en udtalelse forfattet af Antonin Scalia, der gav Det Hvide Hus medhold i, at præsidenten selv kan retsforfølge mistænkte terrorister. For som Scalia skriver, så bør Højesteret forsøge at undgå at blande sig på et område, hvor præsidentens beføjelser er maksimale. Desværre for Det Hvide Hus var Scalias udtalelse en mindretalsudtalelse. Højesterets flertal på fem dommere mente nemlig ikke, at præsidenten havde en sådan beføjelse. Men Alito havde bestået sin prøve. Han var tydeligvis tilhænger af et stærkt præsidentembede. På trods af Det Hvide Hus' nederlag i sagen illustrerede den altså, at Bush havde haft en heldig hånd med begge udnævnelser til Højesteret. Nederlaget for Det Hvide Hus i sagen om retsforfølgningen af mistænkte terrorister i krigen mod terror, Hamdan v. Rumsfeid, skygger herved over en tankevækkende kendsgerning. For hvor tilhængerne af teorien om den udøvende magts enhed ved indgangen til præsident Bush's anden præsidentperiode i 2005 kun kunne regne med opbakning fra to af ni dommere i Højesteret, så det et år senere markant anderledes ud. Med udnævnelsen af John Roberts (der undlod at stemme i sagen om retsforfølgningen af de mistænkte terrorister, fordi han havde været dommer i sagen i appelretten) og Samuel Alito er fire ud af de ni dommere nu positivt stemt over for teorien om den udøvende magts enhed. DetHvide Hus' seneste udnævnelser til Højesteretbetyder derfor også, at tilhængerne af den meget kontroversielle teori i praksis kun er en dommer fra at sidde på de påkrævede fem stemmer. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at de fire konservative dommere en dag bliver en del af et flertal. Både den ældste dommer - John Pau1 Stevens på 88 år - og dennæstældste dommer - Ruth Bader Ginsburg på 75 år - udgør nemlig en del af den moderate fløj i Højesteret. Tilhængerne af teorien om den udøvende magts enhed 125

13 kan hermed i bogstaveligste forstand også være blot et hjerteslag. fra at få USA's øverste domstols ord for, at deres kontroversielle fortolkning af magtdelingen i den amerikanske forfatning ikke længere - er forkert, men den korrekte. Og hvis det sker, så er der noget, der tyder på, at magtdelingen i USA for første gang siden forfatningens oprettelse i 1787 forrykker sig. Et tankevækkende perspektiv.

14 Kapitel 6 KRIG ER IKKE EN BLANKOCHECK»We have long since made clear that astate ofwar is not ablank check forthe President when it comes to the rights ofthe Nation's citizens... Whatever power the United States Constitution envisions forthe Executive in itsexchanges with other nations orwith enemy organizations in times ofconflict, it most assuredly envisions arole for all three branches when inoividual llbertiesare atstake.«højesteretsdommer Sandra Day Q'Connor i Hamdi li. Rumsield" 'Drikker du whisky?', spurgte hun med sin accent fra det amerikanske midtvesten. Under normale omstændigheder ville mit svar falde prompte. Især ved synet af denvariant af den gullige spiritus, som hun havde fundet frem. Jeg drikker ikke whisky. Og slet ikke den amerikanske version - bourbon. Faktisk er bourbon noget af det værste, jeg ved. Men denne gang kunne jeg ikke sig nej. Så jeg smilede og sagde 'selvfølgelig drikker jeg whisky. Og jeg elsker bourbon'. Det er trods alt ikke hver dag, at man bliver budt på en drink af en tidligere amerikansk Højesteretsdommer. Sandra Day O'Connor og jeg befandt os i den hyggelige gamle bierstube i kælderen under den imponerende spisesal i Schloss Leopoldskron i Salzburg, Østrig. Slottet Leopoldskron ligger ved en sø i smukkebjergrige omgivelser ti minutters gang fra centrum af Salzburg. Og stedet er berømt for to ting. Dels for at have lagt landskab tilindspilningenaf The Sound bfmusic, og dels for at være det sted, hvor der afholdes årlige amerikanske akademiske semi- " narer i absolut topklasse. De såkaldte 'Salzburg Global Seminars'. Seminarer, der er berømte for at tiltrække de allerbedste og mest attraktive foredragsholdere, Jeg var i september 2007blevet inviteret til at deltage i et fem-dages 'Salzburg Global Seminar' om terrorbekæmpelse. Og her sadjeg så om aftenen på tredjedagen over 145

15 for Sandra Day O'Connor og prøvede at begrænse trækningerne i ansigtet, mens jeg lod indholdet af mit alt for store whiskyglas forsvinde ned i svælget. 'Er det dig, der er fra Skandinavien?', spurgte hun. Det måtte jeg jo sige ja til. Danmark nærmere bestemt. 'Hvorfor deltager du i dette seminar?', ville hun vide. Jeg fortalte hende den korte version. At jeg havde skrevet en ph.d. om den retlige krig mod terror på Københavns Universitet, så emnet for seminaret interesserede mig meget. 'Spændende', svarede hun. 'Hvad synes du så? Om vores krig mod terror i USA. Hvad tænker en europæer som dig?' Jeg var i et øjeblik i tvivl om, hvad jeg skulle svare. For hvad skal man sige til Sandra Day O'Connor? En kvinde, der har siddet i over 20 år i den amerikanske Højesteret, og som i løbet af sin tid i Højesteret var med til at behandle flere af sagerne i krigen mod terror. Jeg valgte at sige min ærlige mening, men at nedtone retorikken. Jeg sagde til hende, at jeg nok var mindre kritisk over for krigen mod terror end så mange af mine europæiske kolleger. Det var såmænd rigtigt nok. I modsætning til stort set alle andre i det akademiske juridiske miljø i Danmark var jeg villig til at acceptere flere af Det Hvide Hus' centrale retlige argumenter ikrigen mod terror. Der er nu engang forskel på den retlige og politiske virkelighed. Jeg måtte dog indrømme, at jeg havde visse problemer med noget af det, som Bush-regeringen foretog sig. Det var også rigtigt, om end noget af enunderdrivelse. 'Faktisk', sagde jeg til hende, 'så synes jeg, at det allerstørste problem ved hele krigen mod terror er netop det, som du selv påpegede i paneldiskussionen i formiddag'. Samme formiddag havde SandraDayO'Connor været deltager i et panel, der havde debatteret det retlige grundlagfor tilbageholdelsen af fangerne på Guantanamo. Kunne fangerne tilbageholdes? Og i givet fald i henhold til hvilke regler? I paneletsad udover O'Connoren anerkendt ekspert i menneskerettigheder fra FN og det amerikanske udemigsministeriums øverste juridiske rådgiver _ John Bellinger III. Under debatten blev Bellinger af en tilhører 146 spurgt, hvordan USAkunne vide, at alle fangerne på Guantanamo var så farlige, som man påstod. For de havde jo endnu ikke haft mulighed for at rejse spørgsmålet for en uafhængig dommer, og så kunne man vel ikke udelukke, at der var sket fejl. Tilhøreren spurgte også Bellinger, hvorfor USA ikke bare gav fangerne den adgang til en dommer, som de bad om. Detkunne der vel ikke ske nogetved. For man varjo åbenbart sikker på, at de alle varfarlige, så dommeren ville vel bare give regeringen medhold, og så ville regeringen jo være fri for at høre på al kritikken. John Bellinger nåede kun ganske kart ind i sit svar, inden han blev afbrudt. Da hansagde, at fangerne påguantanamo ikke havde noget egentligt kravpå en sådanindividuel uafhængig prøvelse af grundlaget for deres årelange indespærring, blev han afbrudt af Sandra Day O'Connor, Uden at kigge på ham sagde hun med høj og klar stemme: 'Dette er forkert. Og jeg forstår ikke, hvorfor du og din chef ikke vil acceptere det. Vi har jo afgjort spørgsmålet.' O'Connors klare irettesættelse af den øverste juridiske rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium var ikke til at tage fejl af. Bellinger nåede aldrig selv at besvare spørgsmålet. Ordstyreren gik videre til næste spørgsmål. Blandt tilhørerne kiggede folk på hinanden. Og smilede. *** Af alle præsident Bush's beslutninger i krigen mod terror er en mere kritisabel end andre. Da Bush i februar 2002 konkluderede, at alle fangerne i krigen mod terror var medlemmer af Taliban eller Al-Qaida, og at ingen af dem var beskyttede af krigens regler, traf han også en anden beslutning. Han besluttede nemlig, at ingen af fangerne skulle have mulighed for at stille spørgsmålstegn ved denne konklusion. De måtte bare acceptere, at Bush mente, de varfarlige terrorister, derønskede at bekæmpeusa. De kunne med andre ordikke forsvare sig mod Bush's anklager om, at de var medlemmer af Taliban eller Al-Qaida. Præsidenten besluttedeblot på egen hånd at spærre folk inde i årevis uden at lade en uvildig 147