REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE"

Transkript

1 Kapitel 4 REBELLER OG HØJESTERETSDOMMERE»After what I just witnessed, I will not meet with you without awitness, and I intend that witness to be the Solicitor General ofthe United States.«Vicejustitsminister James Comey til stabschefen i Det Hvide Hus Anthony Card den 10. marts 2004 Han så ikke umiddelbart ud som en mand, der skulle til at afgive. en forklaring, der ville få tilhørernes kæber til at falde, som han sad der i sit klassiske koksgrå jakkesætog lignede en anonym embedsmand. Foranham sad rækken af senatorer i Senatets Juridiske Komite, og bag ham var det muligt at skimte nogle af tilhørerne. Journalister, embedsfolk og almindeligt nysgerrige borgere, der. var troppet op denne lune forårsdag for at overvære endnu en episode i føljetonen om justitsminister Alberto Gonzales' påståede politiske fyring af tolv offentlige anklagere. James Comey var blevet indkaldt for at give sin version af klimaet i det justitsministerium, som han nu havde forladt til fordel for en højtstående stilling hos våbenfabrikanten Lockheed Martin. Da han torlod ministeriet i august 2005, havde han nemlig bestridt stillingen som deputy attorney general- ministeriets næstkommanderende efter justitsministeren. I dag husker kun meget få, hvad James Comey havde at sige om Alberto Gonzales og fyringen af de tolv anklagere. For inden Comey nåede dertil i sin forklaring, kastede han lys over en episode, der ikke umiddelbart havde noget med Gonzales' fyring af de offentlige anklagere at gøre. En episode, somikke desto mindre interesserede senatorerne. Comey blev af senator Schumer bedt om at give sin version af en historie, som TheNew York Times tid- 103

2 ligere havde bragt. Om hvorledes man internt i den amerikanske regering havde været uenige om lovligheden af et dengang tophemmeligt program i krigen mod terror, og om hvorledes denne uenighed kulminerede under justitsminister John Ashcrofts indlæggelse på et hospital i marts Den historie, som Comey den dag i Senatet kunneberette, var som taget ud af en kriminalroman. Endda en af de bedre af slagsen. En historie, der for en stund fik tilhørerne tillægge deres telefoner, blackberries og bærbare fra sig. Og bare undre sig. *** Få uger efter angrebene den 11. september gav præsident Bush sin formelle godkendelse til et tophemmeligt og meget kontroversielt program. Det var et program, der gav National Security Agency - NSA -lov til at opsnappe kommunikation i USA uden at indhente en retskendelse. NSA genoplivede hermed en praksis fra tiden under præsident Richard Nixon i 1970'erne, hvor NSA i stor stil aflyttede amerikanske statsborgere og præsidentens politiske modstandere uden retskendelse. Efter afsløringen af NSA's spionage under Nixon vedtog Kongressen i 1978 Federal' Intelligence Surveillance Aet - populært betegnet FISA. Den nye lov skulle hindre en gentagelse. Dethar siden da været et krystalklart princip, at NSA ikke måtte have sit avancerede aflytningsudstyr og satellitter rettet mod amerikansk territorium. Undtagelsen var opsnapning af kommunikation på udenlandske ambassader og konsulater i USA. NSA måtte gøre, hvad de ville uden for USA og på udenlandske repræsentationer. Men ikke inde i USA. Det Hvide Hus var dog ikke afskåret fra at opsnappe kommunikation fra personer på amerikansk territorium, som man mistænkte for at udgøre en fare for statens sikkerhed. Som ansvarlig for sikkerheden internti USAkunne forbundspolitiet FBIi henhold til FISA-loven aflytte amerikanske statsborgere og andre på amerikansk territorium. Forudsætningen var dog, at FBIfik tilladelse hertil fra en særlig oprettet efterretningsdomstol, der diskret havde 104 til huse i Justitsministeriet. Detvar altså ikke fordi, at det ikke var muligtfor de amerikanske myndigheder at aflytte kommunikation i USA. Man skulle bare følge proceduren i FISA og indhente en tilladelse fra den særlige domstol. Kravet om en tilladelse skulle sikre, at myndighederne kun krænkede amerikanernes privatliv, når der var en god grund til det. Topfolkene i George W. Bush's Hvide Hus var imidlertid ikke begejstrede for FlSA-loven. Folk som Richard Cheney og David Addington mente, at loven i for høj grad besværliggjorde præsidentens muligheder for at beskytte USAmod dets fjender. Cheney og Addington kunne ikke se, hvorfor præsidenten skulle være afskåret fra at opsnappe al den kommunikation, han ville; USA var trods alt i krig med en farlig fjende. Addington udtrykte det klarest, da han bramfrit erklærede, at 'vi er kun en bombe fra at komme af med den åndssvage domstol' Helt så langt ville andre af Bush-regeringens topfolk dog ikke gå. Man var ikke enig med Cheney og Addington i, at NSA skulle kunne opsnappe kommunikation, hvor både afsender og modtager befandt sig i USA. Til gengæld, mente man, burde NSA kunne fortsætte med at aflytte en person uden for USA, når personen på et tidspunktbegyndte at kommunikere med personer i USA. Så hvis NSA kunne opsnappe kommunikation mellem en person i Afghanistan og en i Syrien, burde det også være muligt at følge med, hvis en af personerne kontaktede eller blev kontaktet af en person, derbefandtsig i USA. Så længe kommunikationen blotkrydsede den amerikanske grænse, burde NSA's avancerede lytteudstyr kunne følge med. Præsident Bush valgte i sidste ende den mindst ekstreme løsning. I det hemmelige program fik NSA grønt lys til at opsnappe kommunikation, der krydsede grænsen til USA. Så længe den ene part i kommunikationen opholdt sig uden for USA, kunne NSA følge med i, hvad der blev talt om. Bush var dog godt klar over, at det nye program under alle omstændigheder varpå grænsen af det lovlige, og detblevbl.a. derfor holdtså hemmeligt som muligt. I de første år af programmets levetid var det kun et fåtal i NSA, Justitsministeriet og Det Hvide Hus samt nogle udvalgte politi- 105

3 kere i Kongressen, der kendte til dets eksistens. Præsident Bush besluttede også, at Justitsministeriet skulle holde øje med NSA og programmet og med faste intervaller sige god for dets fortsatte lovlighed. En beslutning, han et par år senere ville komme til at fortryde. Den juridiske blåstempling af det hemmelige NSA-program findes i et notat fra Office of Legal Counsel, der er udarbejdet af John Yoo. Notatet er endnu ikke offentliggjort, og det er derfor stadig uvist, hvordan Yoo præcist argumenterer for programmets lovlighed. I War by Other Means fortæller Yoo ikke desto mindre i generelle vendinger, hvorfor det efter hans opfattelse er lovligt for præsidenten at opsnappe kommunikation i USA uden at opfylde kravene i FISA-Ioven. Yoo indleder sin begrundelse med den generelle indvending, at FISA-loven ganske enkelt ikke er egnet til at regulere en verden efter den 11. september. Loven kræver nemlig, at myndighederne har en konkret mistanke om, at en person, som de ønsker at aflytte, har forbindelse til en terrororganisation eller en fremmed magt. Hermed lider loven, ifølge Yoo, af den samme svaghed, som de andre klassiske terrorbekæmpende redskaber: Kravet om en konkret mistanke mod en person, før myndighederne må gøre noget. Loven forudsætter hermed også, at det ikke volder de amerikanske myndigheder vanskeligheder at finde de personer, som man ønsker at aflytte. Det illustrerer for Yoo, at FISA-Ioven er lavet for at muliggøre den gammeldags form for spionage, hvor myndighederne ved, hvad det er for udenlandske diplomater og spioner, som man skal holde øje med, og hvor de udenlandske ambassader ligger. Som Yoo ser det, så er den moderne trussel fra Al-Qaida anderledes. Ingen ved jo, hvem terroristerne fra AI-Qaida er, og hvor de opholder sig. Et effektivt forsvar mod AI-Qaida forudsætter derfor, at den amerikanske regering får lov til at lede efter spor i de millioner af kommunikationer, der konstant sendes på kryds og tværs via telefoner og computere. FISA-Ioven giver med andre ord ikke regeringen de fornødne muligheder for at finde de medlemmer af Al-Qaida, der 106 ikke i forvejen allerede er kendte af de amerikanske myndigheder. Og derfor er den utidssvarende. John Yoo's argument for, at det er lovligt for præsidenten at opsnappe kommunikation i USA uden at overholde kravene i FISAloven tager udgangspunkt i teorien om den udøvende magts enhed. Ifølge den behøver præsidenten nemlig ikke overholde kravene i FISA-Ioven, fordi USA er i krig medal-qaida, Præsidenten er som øverstkommanderende for de væbnede styrker berettiget til at føre krigen modal-qaida på den måde, somhan selv mener, er den bedste. Og retten til at føre krig inkluderer nu engang også retten til at overvåge og indsamle oplysninger om fjenden. For Yoo er det derfor heller ikke noget uoverstigeligt problem for præsidenten, at FISA-Ioven foreskriver, at DetHvideHus skal indhente en særlig tilladelse, før den må opsnappe kommunikation i USA. Som Yoo skriver, så findes der en lov, der er højere end FISA: Den amerikanske forfatning. *** Flere jurister i den amerikanske regering var dog ikke enige i, at det særlige NSA-program var så lovligt, som det blev fremstillet i John Yoo's notat. Og i løbet af 2004 begyndte det at rumle blandt en række nytilkomnejurister i Justitsministeriet. Første optræk til ballade kom faktisk i netop Office of Legal Counsel. Da Jay Bybee forlod stillingen som chef for kontoret i 2003, skulle bethvide Hus på jagt efter en ny mand til det vigtige job som Justitsministeriets og dermed også præsidentens lovfortolker. To kandidater var umiddelbart i spil. John Yoovar dethvidehus' foretrukne kandidat. Yoo havde i løbet af sin tid i kontoret vist, at han var parat til at strække lovens bogstav, så langt han kunne, for at tilfredsstille Det Hvide Hus. Han havde med andre ord gjort sig fortjent til at blive forfremmet til chef for kontoret. Justitsministeriet var imidlertid ikke meget for Yoo - eller 'Dr. Yes', som justitsminister Ashcroft kaldte ham. Justitsministeriet mente, at Yoo i for høj grad gik bag om ryggen på ministeriet og 107

4 li> gav efter for topfolkene i Det Hvide Hus. Og Ashcroftbrød sig ikke om folk som Alberto Gonzales og David Addington, der truede Justitsministeriets traditionelle monopolpå at give juridisk rådgivning til præsidenten. Ashcroft ville derfor hellere have en af sine egne folk udpeget til den vigtige post i Office of Legal Counsel. Da hverken Det Hvide Hus eller Justitsministeriet ville give efter, var man nødt til at finde en kandidat, som alle kunne acceptere. Med den nyhed forlod John Yoo i sommeren 2003 Office of Legal Counsel til fordel for sit gamle job som professor på Berkeley. To stormfulde år som en af præsidentens lovfortolkere var forbi. Valget som ny chef for Office of Legal Counsel faldt på Jack Goldsmith, der havde en fortid som professor fra University of Chicago og som rådgiver i Forsvarsministeriet. Goldsmith harbeskrevet sin korte og særdeles begivenhedsrige tid somchef for Office of Legal Counsel i bogen Terror Presidency. Goldsmith, der er søn af en tidligere skønhedsdronning fra Arkansas og en bilsælger, er på ingenmåde nogen moderatjurist. Tværtimod. Hanbeskriver selv, hvordan han under sin studietid på Yale udviklede sig i en konservativ retning som en konsekvens af en nærmest allergisk reaktion over for universitets politiske korrekthed og venstreorienterede diskurs. Goldsmith var da også allerede inden sin ansættelse i Justitsministeriet kendtsom en meget konservativ jurist, der bl.a. havde forholdt sig kritisk til international rets indflydelse på amerikansk ret. Han havde eksempelvis forsvaret Bush-regeringens beslutning om at stå uden for Den Internationale Straffedomstol og Kyoto-aftalen. I september 2002 fungerede Goldsmith som særlig rådgiver for William J. Haynes II i det amerikanske forsvarsministerium, inden han i marts 2003 blev tilbudt et job ved University of Virginia. Et job, han dog aldrignåede at besætte, eftersomhan i oktober2003 blev udpeget som chef for Office of Legal Counsel. Jack Goldsmithbeskriveri Terror Presidency, at haneftersinankomst til Office of Legal Counselbegyndte at læse kontorets notater om krigen mod terror igennem, og at han blev overrasket over det dårlige juridiske håndværk i flere af notaterne. Et af de notater, 108 som Goldsmith ikke var imponeret over, var John Yoos notat om NSA-programmet. Det var såmænd ikke fordi, at Goldsmith var særlig begejstret for FISA-Ioven. Ligesom Yoo mener han, at det virker tåbeligt at forlange, at en dommer altid skal give tilladelse til, at regeringen opsnapper kommunikation fra personer i USA. Men somgoldsmith så det, så kunne DetHvide Hus trods alt ikke bare lade som om, at FISA ikke eksisterede. Det kan godt være, at præsidenten ikke brød sig om indholdet af loven og fandt den utidssvarende, men den var stadig en lov, og præsidenten skal nu engang overholde loven. I modsætning til Yoo var Goldsmith altså ikke tilhænger af teorien om den udøvende magts enhed. Goldsmith var heller ikke nogen politisk aktivist, men var blot interesseret i at komme til det korrekte retlige resultat - ikke det politisk mest opportune. I Terror Presidency skriver Goldsmith, at det er helt naturligt, at en befolkning i et demokrati er mistroisk over for sin regering. Og præsidentens magt over militæret og efterretningstjenester og hans muligheder for at agere i hemmelighed og selv fortolke rækkevidden af sine beføjelser åbner da også op for omfattende muligheder for misbrug. Det mener Goldsmith, at man skal have respekt for. I november 2003 traf Goldsmith derfor en beslutning, som han selv har beskrevet som den sværeste, han traf som chef for Office of Legal Counsel. Han gik til justitsminister Ashcroft og fortalte ham, at der var behov for at lave en række tilføjelser til NSA-programmet, hvis det skulle være lovligt. For som det kørte nu, holdt det ikke. Heldigvis for Goldsmith var han ikke den eneste nytilkomne jurist i Justitsministeriet, der var i tvivl om lovligheden af NSAprogrammet. På samme måde som der var vagtskifte i Justitsministeriets Office of Legal Counsel i vinteren 2003, var der nemlig også udskiftning i stillingensomashcrofts højrehånd - deputy attorney general.ind på scenen kom James Comey. Comey havde inden sin ansættelse somashcrofts næstkommanderende udmærket sig som anklager i en række terrorrelaterede sager på Manhattan 109

5 i New York. Ligesom Goldsmith var Comeyheller ikke tilhænger af teorien om den udøvende magts enhed, og Comey var derfor også megetbetænkeligved NSA-programmet. Eric Lichtblau skriver i Bush'sLaio, at detvar Comeysmødei ministerietmed en tidligere ansat i Office of Legal Counsel, Patrick Philbin, der åbnede hans øjne for programmet. Et program som også Philbin selv var blevet betænkelig ved. Ej heller Philbin var nogen specielt moderat jurist. Ligesom Goldsmith var han tværtimod kendt som en meget konservativ jurist, der ligesom John Yoohavde været juridisk assistent for både Højesteretsdommer Clarence Thomas og appelretsdommer Laurence Silberman. Med Comeys ankomst til Justitsministeriet begyndte det for alvor at rumle blandt ministeriets øverste jurister. I marts 2004var der efterhånden så megen modstand mod NSAprogrammet, at flere af Justitsministeriets topfolk direkte frarådede John Ashcroft at underskrive den periodevise godkendelse af programmet, som Bush havde indsat som forudsætning for programmets fortsættelse. Fristen for at underskrive en ny godkendelse udløb den 11.marts På et møde en uge forinden havde Ashcroft efter megen overtalelse omsider besluttet, at han ikke ville underskrive den nye godkendelse af programmet. I stedet enedes Comey, Goldsmith og Ashcroft om, at de ville tage initiativ til at få indføjet en række ændringer i programmet, så det kunne fortsætte indenfor lovens rammer. Comey må uden tvivl have forladt mødet med Ashcroft som en lettet mand. Han og Goldsmith havde trukket det længste strå. Comeys glæde skulle imidlertid vise sig at være forhastet. Inden John Ashcroft og James Comey i samarbejde med Jack Goldsmith i Office of Legal Counsel kunne få gjort mere ved deres planer om at ændre i NSA-programmet, blev Ashcroft i hast indlagt på hospitalet med stærke smerter i maven. Og fire dage senere fik han under en operation fjernet sin galdeblære. På grund af Ashcrofts indlæggelse på hospitalet var Comey fungerende justitsminister, indtil Ashcroft var rask nok til at kunne genoptage jobbet. Dagen inden udløbet af fristen for underskrivelsen af den 110 nye godkendelse af NSA-programmet - den 10. marts var Comey til møde i Det Hvide Hus. Her orienterede han Richard Cheney, Alberto Gonzales og David Addington om, at Justitsministeriet var kommet i tvivl om lovligheden af programmet, og at han som fungerende justitsminister derfor havde besluttet ikke at underskrive en ny godkendelse. James Comeys besked faldt ikke i god jord i Det Hvide Hus, for udenjustitsministeriets godkendelse af programmetvar det mere end tvivlsomt, at præsident Bush ville lade det fortsætte. Bush havde jo netop indføjet ministeriets godkendelse som en forudsætning for programmet. Det Hvide Hus var derfor rasende. Og det var et raseri, som også Jack Goldsmith fik at mærke. Da: han orienterede Det Hvide Hus om, at han som chef for Office of Legal Counsel agtede at trække John Yoo's notat tilbage, gav David Addington ham følgende bemærkning med på vejen: 'Blodet fra James Comey fungerede som næstkommanderende i det amerikanske Justitsministerium fra december 2003 til august

6 de tusinder mennesker, der kommer til at dø i det næste angreb, vil være på dine hænder'. *** Tre år senere sad han så der i Senatets Juridiske Komite. James Comey. Han satte sig lidt længere frem på stolen og rettede blikket op mod senator Schumer. Senatoren havde netop bedt ham fortælle, hvad der skete, efter han havde meddelt topfolkene i Det Hvide Hus, at Justitsministeriet ikke ville underskrive en ny godkendelse af det hemmelige program. Schumer var tydeligvis klar over, at Comey sad inde med en god historie. Comey fortalte senatorerne, at han og hans sikkerhedsvagter fra FBI om aftenen efter mødet i Det Hvide Hus ved 20-tiden var på vej hjem fra Justitsministeriet. I sin bil blev han imidlertid ringet op af Ashcrofts stabschef David Ayres, der fortalte ham, at John Ashcrofts hustru netop fra hospitalet havde fortalt ham, at hun var blevet ringet op fra Det Hvide Hus, og her havde hun fået at vide, at Det Hvide Hus' juridiske rådgiver Alberto Gonzales og stabschefen Andrew Card var på vej til hospitalet for at tale med Ashcroft om en vigtig sag. På vegne af præsidenten. Comeys hår må have rejst sig. For der var ingen tvivl om, hvad Gonzales og Card ville på hospitalet. De ville prøve at overtale den svækkede sengeliggende Ashcroft til at underskrive en ny godkendelse af NSA-programmet. Selvom Comey samme dag havde meddelt Det Hvide Hus, at han som fungerende justitsminister ikke ville underskrive en ny godkendelse. Comey takkede Ayres for opkaldet og ringede selv straks til en af sine rådgivere og gav ham en klar ordre: 'Send så mange mand som muligt til hospitalet med det samme!' Han ringede også til Jack Goldsmithog til direktørenfor FBI,RobertMueller, derhavde delt bekymringen over NSA-programmet. Også de ville skynde sig til hospitalet. Selv bad Comey sikkerhedsvagterne om at sætte sirenen på og tage motorvejens nødspor til hospitalet. Da Jarnes Comey og hans sikkerhedsfolk kort tid efter ankom 112 til hospitalet, løb Comey op ad trapperne til John Ashcrofts stue. Gonzales og Card var til hans store lettelse endnu ikke ankommet. Til stede var kun Ashcroft og hans hustru. Comey gik ud på gangen og ringede til Robert Mueller, derselv var påvej. Kort tid efter ankom Jack Goldsrnith og Patrick Philbin til hospitalet. Jo flere, jo bedre. Comey satte sig i en stol ved hovedgærdet til Ashcrofts seng, og Goldsmith og Philbin tog plads bag ham. Ved siden af sengen stod Ashcrofts hustru og holdt Ashcroft i hånden. Stemningen var nervøs. Nu var det bare at vente på den uundgåelige konfrontation. Få minutter senere ankom Alberto Gonzales og Andrew Card. Gonzales med en konvolut i hånden. Alle vidste, hvad der var indeni - et dokument med en stiplet linje, som Ashcroft skulle sætte sit navn på. Gonzales og Card ignorerede de andre tilstedeværende i stuen og hilste kun på Ashcroft. Gonzales fortalte den sengeliggende patient, hvorfor de var kommet: De ville have ham til at underskrive en ny godkendelse af NSA-programmet. Da Alberto Gonzalesvarfærdig med at tale.iøftedejohnashcroft tydeligvis stærkt påvirket af medicin sit hoved fra hovedpuden. På trods af stærke smerter formåede Ashcroft at sige til Gonzales, at han var kommet i tvivl om lovligheden af NSA-programmet, og han ville derfor ikke underskrive en ny godkendelse. I øvrigt, sagde han, var det også ligegyldigt. 'Jeg er ikke justitsminister lige nu. Der er justitsministeren,' sagde Ashcroft og gjorde tegn i retning af James Comey. Med de ord var det dramatiske møde forbi. Comey og Goldsmith havde reddet stormen af, og Justitsministeriet underskrev ikke en ny godkendelse af NSA-programmet. På deres vej ud af stuen sendte Ashcrofts hustru lige en personlig hilsen til Alberto Gonzales og Andrew Card: Hun rakte tunge ad præsidentens stabschef og hans juridiske rådgiver. For James Comeyvar aftenenimidlertid ikke forbi endnu. Bedst somhanhavde troet, at detværste var overstået, ringede telefonen i et værelse ved siden af Asherofts stue, der fungerede som et kommunikationscenter underashcrofts indlæggelse. Detvar Andrew Card, der kort forinden havde forladt hospitalet, og han ville tale 113

7 med Comey. Card var rasende.og fortalte Comey, at han skulle <: komme til Det Hvide Hus øjeblikkeligt. Comey fortalte Card, at han ikke ville mødes med ham uden et vidne. Ikke efter den opførsel han lige havde været vidne til på hospitalet. Card sagde, at han ikke forstod, hvad Comey mente. Han og Gonzales havde jo blot besøgt Ashcroft for at ønske ham god bedring. Comey insisterede imidlertid. Efter det, han lige havde overværet, ville han ikke mødes med Card uden et vidne. Og det vidne skulle være DetHvide Hus' sagfører for den amerikanske Højesteret Theodore Olson. Ved 23-tiden samme aftenankom Comeyog Olson til Det Hvide Hus. Her var stemningen heldigvis lettet en smule. Andrew Card var nu mere afdæmpet og bad blot om at få at vide, hvad der var årsagen til, at Justitsministerietnu efter to år havdefået kolde fødder over NSA-programmet. Comey holdt fast i, at programmet, som det så ud nu, var ulovligt. Efter et par korte ordvekslinger endte mødet uden nogen aftaler. Til stor overraskelse for Justitsministeriet valgte Bush næste morgen at fortsætte NSA-programmet - uden Justitsministeriets godkendelse. Præsidenten valgte altså at fortsætte med at aflytte amerikanske statsborgere, selvom hans eget justitsministerium mente, at det var ulovligt. I sandhed en stor beslutning. Da Comey hørte, at Bush ville fortsætte NSA-programmet, besluttede han sig for at sige op. Og det skulle ske dagen efter - om fredagen. Samme konklusion nåede FBI's direktør Robert Mueller til; han havde også fået nok af juristerne i Det Hvide Hus. Under en samtale med Ashcrofts stabschef David Ayres samme dag, blev de dog overtalt til at vente med at sige op til efter weekenden. For om mandagen ville Ashcroft være kommet sig så meget efter sin operation, at han kunne sige op sammen med dem. En fælles opsigelse af justitsministeren, dennes næstkommanderende og direktøren for FBI ville skabe genlyd. Især i et år, hvor der var præsidentvalg. Dagen efter - om fredagen - gav James Comey sin vanlige briefing i Det Hvide Hus om den aktuelle sikkerhedssituation i USA. 114 Han sagde intet om, at han og de andre topfolk i Justitsministeriet agtede at sige op tre dage senere. Efter briefingen blev han dog trukket til side af præsidenten, der ville vide, hvad Justitsministeriet havde gang i. Bush havde af Andrew Card fået at vide, at der var uro i ministeriet. Comey gentog sinbekymring over NSAprogrammets lovlighed og bad præsidenten vende spørgsmålet med direktøren for FBI, Robert Mueller. Bush talte med Mueller og bad herefter Justitsministeriet om at lave de ændringer i NSAprogrammet, som de mente var nødvendige. I kampen mod juristerne i Det Hvide Hus havde Justitsministeriet altså i sidste ende trukket det længste strå. Ved at give efter for Justitsministeriets topfolk havde Bush ikke bare rettet op på programmets lovlighed. Uden at vide det havde han også reddet sig selv fra et par dage senere at skulle forklare en undrende amerikansk befolkning, hvorfor landets to øverste jurister og direktøren for FBIhavde valgt at sige op i protest. Efter sejren over juristerne i Det Hvide Hus besluttede James Comey, Robert Mueller og JohnAshcroft sig nemlig for, at de alligevel ikke ville sige deres stillinger op om mandagen. Måske, tænkte man i Justitsministeriet, var der alligevel håb om, at Bush også havde fået nok af teorien om den udøvende magts enhed? *** Ved indgangen til sin anden - og sidste - præsidentperiode i januar 2005 var George W. Bush nødt til at forholde sig til den dårlige kemi mellem de juridiske rådgivere i Det Hvide Hus og juristerne i Justitsministeriet. Der var ganske enkelt en grænse for hvor mange konfrontationer som denpåjohnashcrofts sengeleje, hans regering kunne holde til. Og sammenstødet om NSA-programmet var ikke det eneste opgør, der havde været om lovligheden af den igangværende terrorpolitik. Efter de rebelske jurister i Justitsministeriet havde været lige ved at trække tæppet væk under det hemmelige NSA-program, havdejack Goldsmith og hans kolleger i ministeriet i sommeren2004 også fået kolde fødder over et andet 115

8 notat udarbejdet af JohnYooi Office of Legal Counsel. Den22.juni 2004 bekendtgjorde Jack Goldsmith, James Comey og Patrick Philbin således foran snurrende kameraer, at Justitsministeriet havde besluttet at trække Yoo's berygtede 'torturnotat' tilbage. Dette var et andet helt centralt notat i krigen mod terror, og beslutningenfik på samme måde somjustitsministeriets beslutning om at nægte at fortsætte støtten til NSA-programmet juristerne i Det Hvide Hus op i det røde felt. George W. Bush stod med et valg mellem at fortsætte krigen mod terror som hidtil eller at ændre kurs. Og det var et valg af overordentlig storbetydning, ikke kun for Bush selv, menfor præsidentembedets fremtid. Bush stod nemlig med et valg mellem en fortsættelse af det kejserlige præsidentembede eller en anderledes og mere ydmyg stil. Hvem skulle tegne krigen mod terror i hans sidste fire år? Justitsministeriets folk eller hans egne? Hvilket præsidentembede ville han efterlade til sin afløser? Et kejserligt eller et mere moderat? George W. Bush kunne på den ene side vælge at fortsætte med at stole på de råd og den vejledning, han fik af sine nærmeste juridiske rådgivere i Det Hvide Hus såsomalberto Gonzales og David Addington. Vælge at tro på, at han som præsident virkelig havde de beføjelser, som de fortalte ham, at han havde, og at Justitsministeriets top entenhavde misforstået juraen eller overdramatiserede situationen. På den anden side kunne Bush vælge at stole mere på Ashcrofts nye folk i Justitsministeriet. Han kunne se oprøret i Justitsministeriet som et vink med en vognstang om, at han i sin anden periode skulle anlægge en mindre aggressiv ledelsesstil og i højere grad inkludere Kongressen i krigen mod terror. Som så mange gange før løb rådgiverne i Det Hvide Hus af med sejren. Præsident Bush valgte at fortsætte sin egenrådige linje. De erfarne folk i Det Hvide Hus vandt med andre ord magtkampen mod Justitsministeriets nye folk om krigen mod terror. Bush valgte hermed også at fortsætte det kejserlige præsidentembede. Ikke uventet fik 'taberne' i Justitsministeriet hurtigtsejrherrerne i Det Hvide Hus' 'kærlighed' at føle. Man sætter sig ikke op mod 116 folk som Richard Cheney og David Addington uden at betale en pris. Det første synlige offer blev JohnAshcroft, der blev udskiftet som justitsminister. Et tydeligt signal om, hvem der reelt havde vundet magtkampen mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet. Set i bakspejlet er det ikke svært at forstå, hvorfor Bush valgte at udskifte sin justitsminister. Det var nemlig hverken første eller sidste gang, at den mere og mere egenrådige Ashcroft havde sat sig op mod Det Hvide Hus. Det kan derfor heller ikke undre, at en præsident som Bush, der mere end noget andet satte pris på loyalitet hos sine nærmeste medarbejdere, begyndte at kigge sig om efter en afløser til posten. Og set i det lys er det heller ikke mærkeligt, at Bush valgte at lade Ashcroft afløse af en person, der mere end nogen anden i Washington havde stået last og brastmed præsidenten. En person, der aldrig havde lagt skjul på sit nærmest faderlige forhold til Bush, og som utvivlsomt aldrig ville være nået hele vejen til Washington og Det Hvide Hus, hvis det ikke havde været for hans loyalitet og nære forhold til Bush. Alberto Gonzales er på mange måder personificeringen af den amerikanske drøm. Den fattige søn af mexicanske immigranter, der på trods af sin opvækst i små kår fik en juraeksamen"fraharvard og nåede toppen af det amerikanske samfund. Gonzales og George W. Bush havde kendt hinanden i mange år, inden q,onzales blev præsidentens juridiske rådgiver i Da Bush var guvernør i Texas havde Gonzales - eller 'mi amigo' som Bush kaldte ham - også været Bush's personlige juridiske rådgiver, lige indtil Bush fik ham udpeget som dommer i Texas' Højesteret. Valget af Gonzales som juridisk rådgiver i Det Hvide Hus var imidlertid utraditionelt, for Gonzales var hverken eksperti politik eller i den amerikanske forfatning. Men hvad han ikke havde i faglige kompetencer havde han i loyalitet. Gonzales kunne aldrig finde på at gå bag om ryggen på præsidenten. Præsident Bush's beslutning om at udnævne Alberto Gonzales til justitsministervar i udprægetgrad udtryk for manglende dømmekraft. Karakteristikken af Gonzales er stort set enslydende: En 117

9 stille og behagelig mand, der var nærmest ikke-eksisterende som mødeleder, og som foretrak, at alle kom godtud af det med hinanden. Og Gonzales' tendens til konfliktskyhed var bestemt ikke en styrke som justitsminister. Flere fortæller, at Gonzales kun sjældent ville give sin personlige mening til kende om noget som helst, og at han tydeligvis ikke kunne stå imod presset fra folk som bl.a. DavidAddington. En af Gonzales' nærmeste medarbejdere beretter, at han i begyndelsen var i tvivl om, hvorfor Gonzales altid var så stille. For det kunne jo både betyde, at han var så klog, at han ikke behøvede at sige noget, eller at han ganske enkelt ikke fattede noget som helst. Desværre viste det sig, at det var det sidste, der var tilfældet. Gonzales' begrænsninger blev for alvor udstillet, da han i april 2007 måtte gennem en offentlig ydmygelse i Kongressen efter afsløringer af, at han umiddelbart efter sin tiltrædelse som minister havde besluttet at fyre tolv offentlige anklagere, som angiveligt ikke var tilstrækkeligt loyale over for Bush-regeringen. Intet mindre end 72 gange beklagede Gonzales, at han desværre ikke kunne erindre de samtaler, som han tydeligvis havde haft. For Richard Cheney og David Addington i Det Hvide Hus var udnævnelsen af Alberto Gonzales imidlertid en god nyhed. For med en mere føjelig chef i det magtfulde justitsministerium fik Det Hvide Hus nu endnu lettere ved at cementere sin kontrol over de mest centrale og kontroversielle dele af krigen mod terror. Og endnu lettere ved at implementere den kontroversielle teori om den udøvende magts enhed. JohnAshcroft var ikke den eneste i det amerikanske justitsministerium, der fik nederlaget til juristerne i Det Hvide Hus at mærke på egen krop. Bag kulisserne havde David Addington og Alberto Gonzales nemlig allerede uddelt lussinger til to af de mest rebelske jurister i ministeriet. Jack Goldsmith meddelte allerede i sommeren2004, at hanforlod Office of LegalCounsel. I Terror Presidency skriver Goldsmith, der i dag er professor på Harvard, at hans beslutning bl.a. skyldtes, at Bush-regeringen havde mistet tilliden til ham. Det må siges at være noget af en underdrivelse. Hævnen 118 over Patrick Philbin lod heller ikke vente længe på sig. TilPhilbins store ærgrelse blev han nemlig ganske uventet forbigået som Det Hvide Hus' nye vicesagfører i den amerikanske Højesteret. En stilling, som de fleste mente, at Philbin ellers havde gjort sig fortjent til og ville mestre til perfektion. Men Addington og Cheney ville det anderledes, og de fik blokeret for Philbins forfremmelse. Han forlod kort tid efter Bush-regeringen til fordel for et job i et advokatfirma. Den eneste af de centrale rebeller i Justitsministeriet, der holdt stand i længere tid, var James Comey. Først 18 måneder senere - i august forlod han Justitsministeriet. Det hører også med til historien, at det ikke kun var i Justitsministeriet, at Det Hvide Hus ved begyndelsen af præsident Bush's anden periode skilte sig af med sine værste kritikere. Det samme gjaldt i Udenrigsministeriet. Efter fire år havde Colin Powell fået nok af Bush og topfolkene i Det Hvide Hus, og Det Hvide Hus havde fået nok af Powell. Ny udenrigsminister blev Condoleezza Rice, der hele vejen igennem havde været meget loyal over for Bush. Med roen og det kejserlige præsidentembede genoprettet kunne Det Hvide Hus fra begyndelsen af George W. Bush's anden valgperiode så småt begynde at se sig om efter nye fronter i den evige krig for at udvide præsidentembedets beføjelser. Og heldigvis for præsidenten behøvede de ikke at vente længe. I sommeren 2005 åbnede der sig nemlig en helt ny mulighed. Endda en af de helt store. *** Den 1. juli 2005 modtog George W. Bush et uventet brev fra en af sine ni højesteretsdommere. Afsenderen var Sandra Day O'Connor, den første kvindelige dommer i Højesteret. I sit brev til Bush bekendtgjorde O'Connor, at hun havde besluttet at træde tilbage som dommer for at kunne bruge mere tid på at tage sig af sin mand, der led af Alzheimers. Selvom det ikke var nogen 'temmelighed, at O'Connors mand var syg, var hendes fratræcelse ikke 119

10 desto mindre uventet. For O'Connor selv fejlede ikke noget, og det er nærmest kutyme, at dommerne i USA's øverste domstol så at sige skal bæres ud af den pompøse hvide retsbygning på First Street. De fleste regnede i stedet med, at højesteretspræsidenten William Rehnquist ville være den dommer, der først skulle erstattes. BO-årige Rehnquist var alvorlig syg af kræft, og han havde i perioder været fraværende fra retten. Mange konservative republikanere var lettede over den uventede nyhed om Sandra Day O'Connors afgang. Den tidligere så konservative O'Connor havde nemlig i løbet af sit virke i den amerikanske Højesteretbevæget sig i en mere og mere moderat og pragmatiskretning. I en række principielle sager havde O'Connor til stor frustration for USA's mange konservative kræfter vendt Højesterettens konservative fløj ryggen for at stemme med rettens mere liberale fløj. I modsætning til flere af de andre dommere kunne O'Connor flyttes fra sit traditionelle konservative udgangspunkthenover midten i en sag. Og som årene skred frem, blev hun derfor i praksis den vigtigste såkaldte 'swing-vote' i Højesteret: En dommer der kunne påvirkes i både den ene eller den anden retning. Med O'Connors afgang fra Højesteret var det nu op til Bush at udpege en efterfølger. Udnævnelsen af dommere til den kun ni mand store Højesteret er en af de vigtigste beslutninger, en amerikansk præsident kan træffe. Og udnævnelsen af en afløser for Sandra Day O'Connor var den første udnævnelse, siden Bill Clinton udpegede Stephen Breyer i I kraft af sine beføjelser til at fortolke amerikansk lovgivning og den amerikanske forfatning med bindende virkning for landets regering og delstater er Højesteret et af det amerikanske samfunds mest betydningsfulde institutioner. Det er eksempelvis Højesterets fortolkning af forfatningen, der er udslagsgivende for, om de enkelte delstater må forbyde abort, tillade dødsstraf, positiv særbehandling af mindretal eller begrænse borgernes muligheder for at bære våben. Spørgsmål, der i høj grad deler det amerikanske samfund. Det er derfor også helt naturligt, at den til enhver tid siddende præsident i Det Hvide 120 Hus gør sig stor umage med at udpege nye dommere til USA's øverste domstol. Som med andre magtfulde positioner i Washington gælder det imidlertid også for dommere i Højesteret, at de skal godkendes af Kongressen. Og godkendelsesprocessen er på ingen måde blot en formalitet. Kongressen har således ved flere lejligheder forkastet de kandidater, som præsidenten har udpeget. Kunsten for præsident Bush og hans rådgivere var derfor også at finde en kandidat, derpå den ene side var tilstrækkelig konservativ til at tilfredsstille Det Hvide Hus og de konservative vælgere, men på den anden side ikke finde en så konservativ kandidat, at det ville få Kongressen til at afvise kandidaten. Præsident Bush's juridiskerådgivere i Det Hvide Hus havde allerede udarbejdet en liste over mulige konservative kandidater til Højesteret, i fald der pludselig skulle vise sig en åbning. En af de første ting, som Gonzales bad sine underordnede om efter Bush's indtræden i 2001, var faktisk at forberede sig på, at der kunne komme et eller flere ledige dommersæder i Højesteret. Når åbningen kom, og en ny dommer skulle findes, ønskede Bush nemlig at have mulighed for en hurtig beslutning og ikke et langstrakt mediecirkus. Det var også vigtigt, at man var godt forberedt og ikke kom til at gentage tidligere republikanske præsidenters fejl. Det var således før sket, at republikanske præsidenter havde udpeget dommere til Højesteret, der alligevel ikke var så konservative, som man havde troet. Mange konservative husker kun alt for godt, hvordan det bl.a. var mislykkedes for Nixon at få udpeget tilstrækkeligt konservative dommere og herved få standset det, sommange konservative så som Højesterets utilbørlige aktivisme. Og det selvom han havde udpeget hele fire nye højesteretsdommere, inklusive en ny højesteretspræsident. Det måtte man ikke gentage. Når der skal vælges nye dommere til Højesteret, fokuserer medier og eksperter som regel på eventuelle kandidaters holdning til et parcentrale spørgsmål. Spørgsmål, der i høj grad deler amerikanerne og demokrater og republikanere. Er en kandidat til Højeste- 121

11 ret for eller imod dødsstraf, positiv særbehandling af minoriteter eller måske abort? Mediedækningen i 2005 var ingen undtagelse. Eksperterne var først og fremmest optaget af, ompræsident Bush's mulige afløser for Sandra Day O'Conner var for dødsstraf og abort eller måske stamcelleforskning. Fokuseringen på disse spørgsmål var ganske naturlig, for Bush havde udtalt sig markant om disse emner, og alle forventede derfor, at han ville udnytte et ledigt sæde i Højesteret til at fremme disse sager. Men de fleste eksperter overså noget væsentligt. For topfolkene i Det Hvide Hus drejede udnævnelsen af en erstatningfor Sandra Day O'Connor sig ikke så meget om de vanlige konservative mærkesager. For folk som Richard CheneyogDavid Addington var O'Connors afgang fra Højesteret nemlig en kærkommen lejlighed til at få udpeget en dommer, der var tilhænger af et stærkt præsidentembede. Efterhåndensom krigen mod terror langsomt, men sikkert, var begyndt at finde vej ind i de amerikanske retssale, var de ni dommere i Højesteret nemlig også så småt begyndt at tage stilling til omfanget af præsidentens beføjelser. Af de eksisterende dommere i Højesteretten var det i sommeren 2005 kun de meget konservative Clarence Thomas og Antonin Scalia, som Cheney og Addington kunne være sikre på ville bakke deres teori om den udøvende magts enhed op. Det samme ville Højesteretspræsident William Rehnquist muligvis gøre, men det var ikke helt sikkert. Selvom Rehnquist var chef for Office of Legal Counsel under Richard Nixon i 1970'erne, havde han flere gange i løbet af sine 19 år i Højesteret overraskende tilsluttet sig moderate afgørelser. Resten af dommerne - herunder O'Connor - måtte forventes at være endog meget kritiske over for den utraditionelle fortolkning af forfatningens magtdeling. Så jo flere tilhængere af et stærkt præsidentembede, Det Hvide Hus kunne få placeret i Højesteret, jo bedre. Heldigvis var der en kandidat, der passede til profilen. Den 19. juli 2005 kunne præsident Bush foran et stort medieopbud i Det Hvide Hus præsentere Sandra Day O'Connors afløser. Valget var faldet påjohn Glover Roberts [r., der var dommer i den 122 vigtige appelret for District af Columbia. Roberts var med sine 50 år enforholdsvis ung kandidat til USA's øverste domstol og kendt somen meget skarp juridiskhjerne. Roberts karriere havde på stort setalle punkter været strømlinetog nærmest tilrettelagtmed henblikpå Højesteret. Hanhavde både en fortid i Justitsministeriet og som sagfører for George H.W. Bush-regeringen ved Højesteret. Timingen af udpegelsen af Roberts var bemærkelsesværdig. Fire dage indenvar han nemlig den ene af tre dommere i appelretten, der i Hamdan v. Rumsjeldhavde givetdethvide Hus medhold i, at præsidenten som øverstkommanderende for de væbnede styrker havde beføjelser til at oprette sine egne særlige militærkommisioner til at retsforfølge mistænkte terrorister fra krigen mod. terror. Et spørgsmål, der netop står og falder med omfanget af præsidentens beføjelser i forfatningen. Roberts var som de andre mulige kandidater faktisk til møde i Det Hvide Hus om stillingen som Højesteretsdommer samme dag, som hans afgørelse i appelretten blev offentliggjort. Med tanke på at Bush først offentliggjorde Roberts navn, efterappelrettens afgørelse var kendt, er det svært ikke at få den tanke, at Det Hvide Hus ville have Roberts. til at bevise, at han nu også var den tilhænger af et stærkt præsidentembede, som han påstod at være, inden han blev udpeget som dommer i Højesteret. Roberts bestod tydeligvis testen. Inden John G. Roberts nåede at blive godkendt af Kongressen, indløb der imidlertid nyheder til DetHvide Hus. Den3. september 2005 døde William Rehnquist i sit hjem i Arlington, Virginia, så nu fik præsident Bush og hans rådgivere pludselig travlt: Endnu et dommersæde skulle udfyldes. Og hvem skulle overtage det magtfulde embede som højesteretspræsident efter Rehnquist? Bush besluttede at trække Roberts' kandidatur til Sandra Day O'Connors ledige stol og bad i stedet Kongressen bekræftehamsomny højesteretspræsident. Det gjorde Kongressen den 29. september Tilbage stod opgaven med at finde en afløser tor O'Connor. Så Det Hvide Hus måtte på jagt efter endnu en egnet konservativ kandidat. En kandidat, som, man også kunne være sikker på, var tilhænger af et stærkt præsidentembede. 123

12 Præsident Bush's første bud på en ny højesteretsdommer var ikke godt. Han havde siden O'Connors beslutning om at fratræde været under pres for at finde en kvinde, der var egnet som ny dommer. Og som Jeffrey Toobin skriver i The Nine, så er udvalget af republikanske kvindelige dommere med højesteretspotentiale ikke overvældende. Måske derfor faldt Bush's valg på Harriet Miers, der havde afløst Alberto Gonzales som juridisk rådgiver i Det Hvide Hus. Ligesom Gonzales var Miers en af Bush's loyale støtter fra tiden som guvernør i Texas. Og ligesom Gonzales var underkvalificeret til jobbet som justitsminister, ville Miers efter de flestes vurdering også have været underkvalificeret til jobbet som dommer i Højesteret. Udpegningen af Miers var da også upopulær, selv blandt konservative jurister. Et par uger efter nomineringen måtte Bush derfor meddele, at han trak Miers kandidatur som højesteretsdommer tilbage. Et par dage efter den ydmygendebeslutning om at trække Harriet Miers kandidatur, kunne præsident Bush så meddele, at han nu havde fundet en ny kandidat. Det var den 55-årige Samuel Alito. En mand, der som John G. Roberts var kendt som en konservativ appelretsdommer. Og en mand, der ligesom Roberts var tilhænger af et stærkt præsidentembede. Godkendelsen af Alito i Kongressen i januar 2006 gik dog ikke helt smertefrit, for Alito fik kun opbakning fra 58 ud af 100 senatorer. Alito blev dermed indsat som ny dommer i Højesteret med den næstmindste opbakning, siden Clarence Thomas blev indsat med kun 52 positive stemmer. Men indsat blev han. Tilbage stod spørgsmålet: Hvor stærk en tilhænger af et præsidentembede var han, når det kom til stykket? Når han sad i sin sorte kåbe i USA's øverste domstol? Alitos første prøve lod ikke vente længe på sig. Allerede få måneder efter hans tiltræden i Højesteret sku1le USA's øverste domstol nemlig i Hamdan v. Rumsfeld i sommeren 2006 tage stilling til, om præsidenten havde beføjelser til selv at stå for retsforfølgningen af mistænke terrorister i krigen mod terror. Det mente DetHvide Hus, og det mente man som nævnt i den appelret, som 124 den nye højesteretspræsidentjohn G. Roberts indtil året forinden havde været en del af. Det samme mente dommer Samuel Alito. Sammen med Højesterets notorisk mest konservative dommer, Clarence Thomas, tilsluttede Alito sig nemlig en udtalelse forfattet af Antonin Scalia, der gav Det Hvide Hus medhold i, at præsidenten selv kan retsforfølge mistænkte terrorister. For som Scalia skriver, så bør Højesteret forsøge at undgå at blande sig på et område, hvor præsidentens beføjelser er maksimale. Desværre for Det Hvide Hus var Scalias udtalelse en mindretalsudtalelse. Højesterets flertal på fem dommere mente nemlig ikke, at præsidenten havde en sådan beføjelse. Men Alito havde bestået sin prøve. Han var tydeligvis tilhænger af et stærkt præsidentembede. På trods af Det Hvide Hus' nederlag i sagen illustrerede den altså, at Bush havde haft en heldig hånd med begge udnævnelser til Højesteret. Nederlaget for Det Hvide Hus i sagen om retsforfølgningen af mistænkte terrorister i krigen mod terror, Hamdan v. Rumsfeid, skygger herved over en tankevækkende kendsgerning. For hvor tilhængerne af teorien om den udøvende magts enhed ved indgangen til præsident Bush's anden præsidentperiode i 2005 kun kunne regne med opbakning fra to af ni dommere i Højesteret, så det et år senere markant anderledes ud. Med udnævnelsen af John Roberts (der undlod at stemme i sagen om retsforfølgningen af de mistænkte terrorister, fordi han havde været dommer i sagen i appelretten) og Samuel Alito er fire ud af de ni dommere nu positivt stemt over for teorien om den udøvende magts enhed. DetHvide Hus' seneste udnævnelser til Højesteretbetyder derfor også, at tilhængerne af den meget kontroversielle teori i praksis kun er en dommer fra at sidde på de påkrævede fem stemmer. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at de fire konservative dommere en dag bliver en del af et flertal. Både den ældste dommer - John Pau1 Stevens på 88 år - og dennæstældste dommer - Ruth Bader Ginsburg på 75 år - udgør nemlig en del af den moderate fløj i Højesteret. Tilhængerne af teorien om den udøvende magts enhed 125

13 kan hermed i bogstaveligste forstand også være blot et hjerteslag. fra at få USA's øverste domstols ord for, at deres kontroversielle fortolkning af magtdelingen i den amerikanske forfatning ikke længere - er forkert, men den korrekte. Og hvis det sker, så er der noget, der tyder på, at magtdelingen i USA for første gang siden forfatningens oprettelse i 1787 forrykker sig. Et tankevækkende perspektiv.

14 Kapitel 6 KRIG ER IKKE EN BLANKOCHECK»We have long since made clear that astate ofwar is not ablank check forthe President when it comes to the rights ofthe Nation's citizens... Whatever power the United States Constitution envisions forthe Executive in itsexchanges with other nations orwith enemy organizations in times ofconflict, it most assuredly envisions arole for all three branches when inoividual llbertiesare atstake.«højesteretsdommer Sandra Day Q'Connor i Hamdi li. Rumsield" 'Drikker du whisky?', spurgte hun med sin accent fra det amerikanske midtvesten. Under normale omstændigheder ville mit svar falde prompte. Især ved synet af denvariant af den gullige spiritus, som hun havde fundet frem. Jeg drikker ikke whisky. Og slet ikke den amerikanske version - bourbon. Faktisk er bourbon noget af det værste, jeg ved. Men denne gang kunne jeg ikke sig nej. Så jeg smilede og sagde 'selvfølgelig drikker jeg whisky. Og jeg elsker bourbon'. Det er trods alt ikke hver dag, at man bliver budt på en drink af en tidligere amerikansk Højesteretsdommer. Sandra Day O'Connor og jeg befandt os i den hyggelige gamle bierstube i kælderen under den imponerende spisesal i Schloss Leopoldskron i Salzburg, Østrig. Slottet Leopoldskron ligger ved en sø i smukkebjergrige omgivelser ti minutters gang fra centrum af Salzburg. Og stedet er berømt for to ting. Dels for at have lagt landskab tilindspilningenaf The Sound bfmusic, og dels for at være det sted, hvor der afholdes årlige amerikanske akademiske semi- " narer i absolut topklasse. De såkaldte 'Salzburg Global Seminars'. Seminarer, der er berømte for at tiltrække de allerbedste og mest attraktive foredragsholdere, Jeg var i september 2007blevet inviteret til at deltage i et fem-dages 'Salzburg Global Seminar' om terrorbekæmpelse. Og her sadjeg så om aftenen på tredjedagen over 145

15 for Sandra Day O'Connor og prøvede at begrænse trækningerne i ansigtet, mens jeg lod indholdet af mit alt for store whiskyglas forsvinde ned i svælget. 'Er det dig, der er fra Skandinavien?', spurgte hun. Det måtte jeg jo sige ja til. Danmark nærmere bestemt. 'Hvorfor deltager du i dette seminar?', ville hun vide. Jeg fortalte hende den korte version. At jeg havde skrevet en ph.d. om den retlige krig mod terror på Københavns Universitet, så emnet for seminaret interesserede mig meget. 'Spændende', svarede hun. 'Hvad synes du så? Om vores krig mod terror i USA. Hvad tænker en europæer som dig?' Jeg var i et øjeblik i tvivl om, hvad jeg skulle svare. For hvad skal man sige til Sandra Day O'Connor? En kvinde, der har siddet i over 20 år i den amerikanske Højesteret, og som i løbet af sin tid i Højesteret var med til at behandle flere af sagerne i krigen mod terror. Jeg valgte at sige min ærlige mening, men at nedtone retorikken. Jeg sagde til hende, at jeg nok var mindre kritisk over for krigen mod terror end så mange af mine europæiske kolleger. Det var såmænd rigtigt nok. I modsætning til stort set alle andre i det akademiske juridiske miljø i Danmark var jeg villig til at acceptere flere af Det Hvide Hus' centrale retlige argumenter ikrigen mod terror. Der er nu engang forskel på den retlige og politiske virkelighed. Jeg måtte dog indrømme, at jeg havde visse problemer med noget af det, som Bush-regeringen foretog sig. Det var også rigtigt, om end noget af enunderdrivelse. 'Faktisk', sagde jeg til hende, 'så synes jeg, at det allerstørste problem ved hele krigen mod terror er netop det, som du selv påpegede i paneldiskussionen i formiddag'. Samme formiddag havde SandraDayO'Connor været deltager i et panel, der havde debatteret det retlige grundlagfor tilbageholdelsen af fangerne på Guantanamo. Kunne fangerne tilbageholdes? Og i givet fald i henhold til hvilke regler? I paneletsad udover O'Connoren anerkendt ekspert i menneskerettigheder fra FN og det amerikanske udemigsministeriums øverste juridiske rådgiver _ John Bellinger III. Under debatten blev Bellinger af en tilhører 146 spurgt, hvordan USAkunne vide, at alle fangerne på Guantanamo var så farlige, som man påstod. For de havde jo endnu ikke haft mulighed for at rejse spørgsmålet for en uafhængig dommer, og så kunne man vel ikke udelukke, at der var sket fejl. Tilhøreren spurgte også Bellinger, hvorfor USA ikke bare gav fangerne den adgang til en dommer, som de bad om. Detkunne der vel ikke ske nogetved. For man varjo åbenbart sikker på, at de alle varfarlige, så dommeren ville vel bare give regeringen medhold, og så ville regeringen jo være fri for at høre på al kritikken. John Bellinger nåede kun ganske kart ind i sit svar, inden han blev afbrudt. Da hansagde, at fangerne påguantanamo ikke havde noget egentligt kravpå en sådanindividuel uafhængig prøvelse af grundlaget for deres årelange indespærring, blev han afbrudt af Sandra Day O'Connor, Uden at kigge på ham sagde hun med høj og klar stemme: 'Dette er forkert. Og jeg forstår ikke, hvorfor du og din chef ikke vil acceptere det. Vi har jo afgjort spørgsmålet.' O'Connors klare irettesættelse af den øverste juridiske rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium var ikke til at tage fejl af. Bellinger nåede aldrig selv at besvare spørgsmålet. Ordstyreren gik videre til næste spørgsmål. Blandt tilhørerne kiggede folk på hinanden. Og smilede. *** Af alle præsident Bush's beslutninger i krigen mod terror er en mere kritisabel end andre. Da Bush i februar 2002 konkluderede, at alle fangerne i krigen mod terror var medlemmer af Taliban eller Al-Qaida, og at ingen af dem var beskyttede af krigens regler, traf han også en anden beslutning. Han besluttede nemlig, at ingen af fangerne skulle have mulighed for at stille spørgsmålstegn ved denne konklusion. De måtte bare acceptere, at Bush mente, de varfarlige terrorister, derønskede at bekæmpeusa. De kunne med andre ordikke forsvare sig mod Bush's anklager om, at de var medlemmer af Taliban eller Al-Qaida. Præsidenten besluttedeblot på egen hånd at spærre folk inde i årevis uden at lade en uvildig 147

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget:

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget: David Gress i om Midtvejsvalget: Demokraternes store chance Demokraterne har en kæmpe chance her. Hvis ikke de kan vinde stort nu, hvor præsidenten er så upopulær, så kan de aldrig vinde stort. Det siger

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Bitstream Vera Sans (Oblique)

Bitstream Vera Sans (Oblique) Bodoni MT Tw Cen MT Bitstream Vera Sans (Oblique) Bradley Hand ITC Endnu en gang er en dansk ambassade i udlandet blevet mål for muslimers vrede over Muhammed-tegningerne. Omkring 200 demonstranter samlede

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere