Import af gas & kraftvarmeanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import af gas & kraftvarmeanlæg"

Transkript

1 Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC)

2 DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi (lavere end nugældende grænse). Hovedpunkterne i undersøgelsen er: Sikkerhed (apparater/anlæg) Drift Virkningsgrad Emission

3 Nugældende og ønsket Wobbetalsinterval Nugældende span kwh/m 3 n Ønsket udvidelse kwh/m 3 n

4 Importgastyper nævnt i forespørgslen

5 Undersøgelsesmetode mht. KV-anlæg Skrivelse udsendt til leverandører/fabrikanter primo september Indeholder præsentation/baggrund og fem spørgsmål. Sidenhen og telefonisk kontakt. Opfølgende møder i enkelte tilfælde. Opsamling/rapportering (nov./dec. 2010).

6 Caterpillar CAT 3400 CAT 3500 CAT 3600 G16CM34 Rolls-Royce-Bergen KVGS KRGS B35:40 Wärtsilä 175 SG 220 SG 25 SG 28 SG 32 DF 32 GD 34 SG Gasmotorer, Anlægsportefølje Mest betydende motorfabrikater/serier Jenbacher JMS 200 JMS 300 JMS 400 JMS 600 Andet JMS DEUTZ/MWM G 234 G 604 G 616/620 Waukesha GLD 18 VFG 18 H24 L36 P48 L5790 I alt ca. 700 motorer tilsluttet, inst. effekt er ca MW e, samlet årligt gasforbrug 490 mio. m 3 n Mere end 25 fabrikater, disse har ofte flere serier. Fire fabrikater > 90 % af gasforbruget.

7 Energidata for naturgas-fyrede gasmotorer i Danmark opgjort på motorfabrikater Elkapacitet [MW] Elproduktion [TJ] Naturgas-forbrug [TJ] Gasmotorfabrikat Naturgasforbrug, andel [%] Naturgasforbrug, akk. [%] A 228,9 2236,6 5598,5 28,8 28,8 B 227,2 1893,6 5032,4 25,9 54,8 C 238,5 1800,5 4239,9 21,8 76,6 D 179,9 1390,7 3417,4 17,6 94,2 E 11,4 150,3 456,1 2,3 96,5 F 43,2 157,7 306,7 1,6 98,1 G 5,0 44,6 129,0 0,7 98,8 H 2,0 37,4 95,9 0,5 99,3 I 5,3 13,3 39,4 0,2 99,5 J 7,7 14,0 37,8 0,2 99,7 K 1,1 10,0 29,7 0,2 99,8 L 0,7 3,3 10,0 0,1 99,9 M 2,8 2,0 5,2 0,0 99,9 N 0,2 1,1 4,3 0,0 99,9 O 0,0 0,5 3,9 0,0 100,0 P 2,5 1,6 3,7 0,0 100,0 Q 2,8 0,8 2,2 0,0 100,0 R 0,0 0,5 1,7 0,0 100,0 S 0,0 0,3 1,1 0,0 100,0 T 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 U 0,4 0,0 0,0 0,0 100,0 Hovedtotal 959,8 7758, ,9 - - KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

8 Installeret effekt og idriftsættelsestidspunkt for værker med naturgasfyrede gasmotorer Aldersspredningen medfører, at der på trods af opgraderinger, kan være forskel på bl.a. motorstyringernes udformning, hvilket igen har indflydelse på motorernes evne til at håndtere ændringer i gaskvalitet mht. driftsstabilitet, emissioner og virkningsgrad. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

9 Siemens V-64 Tidl. EGT, nu Siemens Typhoon Tornado Rolls Royce TRENT 50 GE-General Electric GE- Frame 6 LM 2500 LM 6000 Solar Mars Centaur Gasturbiner Anlægsportefølje ABB GT 10 GT 35 Alison/Centrax KB 5 Centrax Turbec T-100 Ca. 44 gasturbiner tilsluttet, inst. effekt (GT) ca. 725 MW e, samlet årligt gasforbrug 690 mio. m 3 n. Oprindeligt 8 fabrikater, oftest flere serier. Fem fabrikater > 97 % af gasforbruget. Svar fra 4 ud af 8 fabrikater. Svarene repræsenterer ca. 25 % af gasforbruget på GT.

10 Naturgasforbrug for naturgasfyrede gasturbiner i Danmark Turbinefabrikat og -model Naturgasforbrug [TJ] Andel af naturgasforbrug [%] ABB 2870,3 10,5 Allison 117,6 0,4 EGT European Gas Turbines 3679,8 13,5 GE General Electric 9596,6 35,1 Rolls-Royce 6948,5 25,4 Siemens 3655,4 13,4 Solar Gasturbines 456,3 1,7 Turbec 27,0 0,1 Hovedtotal 27351,4 KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

11

12

13 Motorleverandører, der er skrevet til i den aktuelle undersøgelse # Navn Gasforbrugs andel % Respons modtaget? 1 Rolls Royce/Bergen v. RR Marine DK 22 Ja. 2 GE-Jenbacher (DK) 29 Ja, GE Jenbacher Østrig har deltaget i besvarelse, resultater drøftet. 3 Caterpillar (DK) 26 Ja, suppleret af indspil fra US eksperter. 4 Wärtsilä (DK) 18 Ja, suppleret fra flere udenlandske eksperter. 5 Deutz/MWM (DK) 1,6 Nej, rykket flere gange. 6 MAN B&W 0,2 Foreløbigt, rykket for endeligt svar. 7 Niigata (DK repræsentant) 0,01 Ja, suppleret af svar fra teknikere hos Niigata (JP) 8 Waukesha (DK repræsentant) 0,7 Ja, svar fra US formidlet via dansk repræsentant. 9 Senertec (via DK samt UK) ~0 Ikke anvendeligt svar p.t. 10 MiniFrichs 0,02 Ja. 11 MAN Rollo (via dansk serviceagent) 2,4 Ja.

14 Generel forventning mht. gasforbrug, last og virkningsgrad De helt umiddelbare KV-anlæg styres efter elydelsen. Falder denne (fx hvis brændværdi falder), kaldes der på mere gas. Principielt vil gas med højere metantal i sig selv ikke føre til lavere virkningsgrad; tværtom ligger der et potentiale for øget virkningsgrad, hvis indstilling eller andet ændres. Forbrændingsstabilitet, forbrændingshastighed og andet kan være anderledes for andre gasser. Motorindstilling skal tilpasses dette. For at sikre bedst opstart mv. vil det være optimalt/nødvendigt(?), om motoren/turbinen har kendskab til aktuel gas og diverse indstillinger hertil på lager.

15 Svar fra GM-fabrikanter/leverandører Sikkerhed: Ikke problematisk! Drift Motorer bør kunne køre på alle de viste gasser. Dynamik: På visse motorer eller anlæg vil formentlig skulle foretages udstyrsændring/udskiftning for at kunne håndtere skift. Et skift mellem yderpunktsgasser over ca. 20 minutter vil så kunne håndteres af hovedparten af motorerne. Et enkelt betydende fabrikat kræver iht. specifikationer væsentligt længere tid. For et antal motorer skal der ske fornyet indregulering/indtrimning af styring, gasrampe mv. Kendskab til aktuel gas ved start og indregulering vil være ønskelig/nødvendig

16 Svar fra GT-fabrikanter/leverandører Sikkerhed: Ikke problematisk på de anførte gastyper! Drift Gasturbinerne bør kunne køre på alle de viste gasser. Det må klarlægges, om det fornødne gastryk kan leveres ved gasforsyning med lav brændværdi. Flere leverandører anfører, at indregulering skal foretage med gas midt i området, frem for yderpunktsgas. Flere leverandører har +/- acceptgrænse på Wobbetal; udvidelsen vil kræve ekstraudstyr. Dynamik: Flere leverandører anfører, at et skift mellem gastyper skal/bør ske over minutter frem for sekunder.

17 Nugældende og ønsket Wobbetalsinterval Nugældende span Generelt I forhold til vanlig gas kwh/m3n +/- 4.7 % - 7.7/ % Ønsket udvidelse kwh/m3n +/- 5.9 % - 9.9/ %

18 Observerede problemer på KV-installationer ved import efterår 2010

19 Observerede problemer ved import efterår 2010 Gasturbiner Her er ikke rapporteret om problemer; der er observeret øget m 3 -forbrug. Gasmotorer Et antal motorer har ikke kunnet holde fuldlastydelse. Observeret øget m 3 -forbrug, på enkelte anlæg >15 %. Der er meldt om fald i virkningsgrad. Enkelte anlæg har haft problem med elnetsynkronisering. Enkelte med startproblem. Observationerne er alle fra det syd- og sønderjyske område; de fleste af motorproblemerne knytter sig til et fabrikat.

20 Et KV anlæg består af flere elementer Gasledningerne/gasnettet Gasrampen Styre- og sikkerhedssystem Kraftvarmeproducerende enhed (motor/turbine) Efterfølgende udstyr (lyddæmper/røggaskøler/katalysator, skorsten osv.) Delelementerne kan have indstillinger eller karakteristika, der kan rumme begrænsninger Udlæsning af driftsdata (forbrug, virkningsgrad mv. ) på skærm kan være forkert/misvisende, hvis der internt er regnet med fx fast brændværdi for naturgassen. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

21 Måleserier på KV-anlæg (importgas/nordsøgas) Jan de Wit, Lars Jørgensen & Steen Andersen Dansk Gasteknisk Center (DGC)

22 Måleprojekt Forbrug, ydelse, virkningsgrad, emission, gastryk m.m. for gasmotorer og gasturbiner ved drift på importeret gas og gas fra de danske felter i Nordsøen. Udført af DGC i samarbejde med anlægsejere og leverandører. Finansieret af gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI) samt SGC.

23 Der er gennemført måleserier på en åbenkammergasmotor to forkammergasmotorer en gasturbine Målingerne er gennemført med den indstilling, enhederne p.t. arbejder med. Måleserie på importgas uge 12/2011. Måleserie på nordsøgas uge 15/2011.

24 Importgas Enhed #1 Enhed Enhed #4 Usikkerhed (GM) #2&3 (GM) (GT) Brændværdi, nedre 1) kwh/m 3 n 10,12 10,13 10,22 +/- 0,04 Wobbeindeks 1) kwh/m 3 n 14,44 14,45 14,56 +/- 0,07 Densitet 1) kg/m 3 n 0,78 0,78 0,78 +/- 0,002 1) Iht. ISO 6976 Nordsøgas Enhed #1 (GM) Enhed #2&3 (GM) Enhed #4 (GT) Usikkerhed Brændværdi, nedre 1) kwh/m 3 n 10,98 10,97 11,00 +/- 0,04 Wobbeindeks 1) kwh/m 3 n 15,3 15,2 15,3 +/- 0,07 Densitet 1) kg/m 3 n 0,820 0,818 0,822 +/- 0,002 1) Iht. ISO 6976

25 Gasmotor 1 (åbenkammer)

26 Gasmotor 2 (forkammer)

27 Gasmotor 3 (forkammer)

28 Gasturbine

29 Konklusion, gasmotorerne For to af gasmotorerne måltes kun meget små og ikke-signifikante ændringer af indfyret effekt, last og virkningsgrad ved måleperioderne på henholdsvis importeret naturgas samt nordsøgas. For alle motorer måltes i varierende størrelsesorden forøget UHC- og NO x -emission ved drift på importgas; i flere situationer dog under måleudstyrets måleusikkerhed. Der kunne konstateres forskelle i barometertryk samt et lille fald i ilt-% (under måleusikkerheden), forhold der for NO x vedkommende kan forklare det sete. For den sidste motor (større forkammermotor) ses et mere markant fald i elvirkningsgrad (-0,8 procentpoint) ved drift på importgas. Dette, sammenholdt med at der her også måles øget CO- (+18 %) og UHC- (+24 %) emission, tyder på, at motoren med sin nuværende indstilling/forbrændings-styring kan have dårlige forbrændingsforhold ved drift på importgas.

30 Konklusion, gasturbine Højere akselydelse, men også en tilsvarende øget indfyret effekt, måltes ved måleperioden med importgas. Elvirkningsgraden var med importgas 0,1 %-point højere. Denne lille forskel er ikke signifikant, måleusikkerheden er større end den målte størrelse. De sete forskelle i indfyret effekt samt ydelse for gasturbinen er med overvejende sandsynlighed et resultat af mere gunstige omgivelsesbetingelser for gasturbinedriften i måleperioden med drift på importgas. I denne periode var der såvel en lavere udetemperatur som et højere barometertryk. For anlægget som helhed måltes en lavere totalvirkningsgrad i perioden med drift på importgas. Det lader sig dog ikke umiddelbart afgøre, hvad usikkerheden for den levere varme er; der indgår her værks-interne beregninger, herunder beregning ud fra damptabeller mv. Emissionskomponenterne: Ingen signifikant forskel mellem de to måleperioder. Emissionen af CO og UHC er generelt meget lav og for disse komponenter tæt ved eller under måleudstyrets detektionsgrænse.

31 Tak for opmærksomheden!

32 Extra OH s til evt. diskussion/demonstration

33 Bestemmelserne for den leverede gas, teknisk data findes i Gasreglementet (GR-A, Bilag 1 A). Meddelelse om gaskvalitet ved import af gas fra Nordtyskland, Meddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen Dec Hvad der måtte stå i kontrakt med gasleverandør. De to første dokumenter kan downloades fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (

34 Emissioner fra mindre gasmotor et eksempel KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

35 Gasmotorer emissioner og virkningsgrad Hovedkonklusioner Få oplysninger om kvantitative ændringer i emissioner og virkningsgrad ved skift i gaskvalitet. Tre af de mest betydende leverandører forventer ingen betydende ændringer i NO x emissioner eller elvirkningsgrad. Der kan dog forekomme et marginalt fald i virkningsgrad afhængig af styringsstrategi (NOx, bankning mv.) Den fjerde af de 4 store leverandører forventer konstant elvirkningsgrad, 10 % fald i NO x, og % stigning i UHC ved skift fra dansk naturgas til tysk gas med lavt wobbetal. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

36 Gasmotorer emissioner og virkningsgrad For små motorer, samt motorer med simple styringer, kan det ikke udelukkes, at ændring i emissioner og virkningsgrad bliver mere udtalte. På baggrund af eksisterende viden kan der forventes fald i NOx på mere end 50 % og stigning i UHC på ca. 40 % ved skift fra dansk naturgas til tysk gas med lavt wobbeindeks. Disse motorer omsatte under 10 % af det samlede naturgasforbrug i Danmark i KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

37 Gasmotorer emissioner og virkningsgrad Nogle motoranlæg kræver nye sensorer og kontrolsystemer for at emissioner og elvirkningsgrad kan holdes uændrede. Mindre fokus på fintuning af virkningsgrad driftsstabilitet prioriteres højere. Ved konstant-nox drift forventes 0,3 % point fald i elvirkningsgrad pr. 10 enheders stigning i metantal ved skift fra dansk til tysk gas (pga. mindre reduktion i forbrændingshastighed) KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

38 Gasmotorer emissioner og virkningsgrad Der kan være problemer med gasfremføring ved skift til gas med lav brændværdi. Øget gasforbrug kan medføre trykfald i gasrør og motorernes gasramper (ændrede gasramper eller kompressorer). Enkelte oplevelser med udsættere og ustabil drift ved fuldlast (tilskrives trykforhold i gassystemet). Metantalsmåler kan være et redskab til forbedret opstart efter stilstand og skift i gaskvalitet. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

39 Gasmotorer varmevirkningsgrad Der kan forventes et fald på ca. 0,5 % point i varmevirkningsgrad ved skift fra dansk til tysk/russisk naturgas for motorer uden automatisk styring af gas/luft forholdet For motorer med automatisk regulering af gas/luftforhold, herunder motorer, der styrer efter konstant røggastemperatur, forventes ikke signifikant ændring af varmevirkningsgraden, da temperaturforhold og røggasmængder kun forventes at ændres marginalt ved skift i gaskvalitet. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

40 Gasturbiner emissioner og virkningsgrad Seneste (men få) udmeldinger fra gasturbineleverandører: Der forventes ikke signifikante ændringer i emissioner eller elvirkningsgrad ved skift dansk og tysk naturgaskvalitet. Erfagruppen for gasturbiner meddelte i 2009, at gasturbineanlæggene generelt ikke var parat til at klare gasleverancer med en svingende kvalitet som den forventede import af tysk gas forventes at udgøre (driftsstabilitet og opstartsproblemer. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

41 Gasturbiner emissioner og virkningsgrad Enkelte af de store kraftværksturbiner har installeret gaskromatograf (tilbagekoblede gaskromatografer kan være nødvendige for justering af brænderne). Et enkelt værk har investeret i et nyt pulsationsovervågningssystem for at understøtte flammestabilisering og derved undgå pulsering i brændkammer samt overholde emissionsgrænser, når gaskvaliteten varierer. Gasaturbiner med nyere low NOx (premix) brændere er mere følsomme for ændringer i gaskvalitet, idet der kan opstå pulsationer, flash back, auto-ignition og lean blowout. KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

42 Gasmotorer - styringsprincipper NOx / ppm (dry) IT=14 CAD BTDC 0 11,6 11, ,2 12,4 12,6 12,8 O 2 / % (dry) NOx / ppm (dry) O 2 = 12,1 % (dry) IT / CAD BTDC Effekt af variation af luftoverskud (O 2 ) og tændingsindstilling (IT) på forkammer motor Fra projektet: Environmental optimisation of natural gas fired engines IT=14 CAD BTDC UHC / ppm (dry) UHC / ppm (dry) O 2 = 12,1 % (dry) ,6 11, ,2 12,4 12,6 12,8 O 2 / % (dry) IT / CAD BTDC KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

43 Gasmotorer - styringsprincipper Drifts- og emissionssammenhænge for åbenkammermotor som funktion af luftoverskud (lambda)/iltindhold i røggas KV anlæggene og de nye gasser_dgf Gastekniske Dage 2011

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Observationer ved import af gas fra Tyskland

Observationer ved import af gas fra Tyskland Observationer ved import af gas fra Tyskland Informationsmøde HMN Viborg 31.5.11 DONG Gas Distribution A/S Bjarne Koch Heidenau 30.6. 11.8. 2010 GR max 15,5 15,300 15,200 15,100 15,000 Wobbe indeks variationer

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 2 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Maj 22 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 27 Energinet.dk miljø-projekt nr. 7/1882 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 2 April

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

BERGEN ENGINES DENMARK A/S

BERGEN ENGINES DENMARK A/S BERGEN ENGINES DENMARK A/S Kim Larsen Ansat siden 1997 Justering af gas motorer Akkrediterede emissionsmålinger Bergen Engines Denmark A/S trading as Rolls-Royce Reciprocating Power Systems Baggrund for

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s RKSK Biogasnet ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august 2011 Baggrund Ringkøbing Skjern kommune har en vision: Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Opgradering af biogas TECHNOLOGY FOR BUSINESS

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark DGC-notat 1/19 Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2 2. Forventet gaskvalitet 4 3. Konsekvenser for gasanvendelse 4 3.1 Mindre gasapparater 5 3.2 Større

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

RAPPORT. Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission. Måleprojekt. Projektrapport Maj 2011

RAPPORT. Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission. Måleprojekt. Projektrapport Maj 2011 Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission Måleprojekt Projektrapport Maj 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016

Læs mere

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Jan de Wit, Steen Andersen, Leo van Gruijthuijsen Disposition Gasnettet Biogas Bionaturgas Driften, eksempler Nyttige info-sider Hvad siger gasreglementet?

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Samfundsøkonomisk studie af ændring af de danske krav til naturgaskvaliteten

Samfundsøkonomisk studie af ændring af de danske krav til naturgaskvaliteten Samfundsøkonomisk studie af ændring af de danske krav til naturgaskvaliteten Gastekniske Dage 2012 16. Maj Jesper Bruun, Energinet.dk 1 Agenda Problemstilling Samfundsøkonomisk metode Resultater af samfundsøkonomisk

Læs mere

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater

Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater Bjarne Spiegelhauer bsp@dgc.dk Gastektekniske dage 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s 1 Naturgaskvalitet i Danmark Parameter Dansk gas 2000-2006

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Torben Kvist Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013 Titel : Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor

Læs mere

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre??

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Kursusindhold Naturgassen nu og i fremtiden og konsekvenserne heraf Ny indreguleringsmetode for kedler med premixbrændere Ny indreguleringsmetode

Læs mere

Mobilisering af gasfyret KV til balance- og spidslastydelser Mobilisering af gasfyret KV 1

Mobilisering af gasfyret KV til balance- og spidslastydelser Mobilisering af gasfyret KV 1 Mobilisering af gasfyret KV til balance- og spidslastydelser 1 Indhold Formål og baggrund for projektet Foreløbige resultater 2 Formål og baggrund for projektet Kilde: Energikoncept 2030 Baggrundsrapport,

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Gasfyrede Varmecentraler

Gasfyrede Varmecentraler Gasfyrede Varmecentraler.Et 2009/2010 måleprojekt. DSM og FAU-GI projekt Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Baggrund for projektet 2 : Hvem har deltaget og finansieret

Læs mere

Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer

Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer Anvendelse af skylleluftblæsere under dellast mv. Projektrapport September 2008 1. reviderede udgave RAPPORT Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Informationsmøde Viborg den 31. maj 2011 Tine Lindgren 1 Import af gas fra Tyskland Ingeniøren 12. januar 2011

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016 IDA Energi Forbrændingsteknik 2016 Olie- og gasforbrænding Karsten V. Frederiksen kvf@dgc.dk www.dgc.dk Olie- og gasforbrænding Oliebrænderteknologi Forbrændingsforhold/miljø Trykforstøvning Rotationsforstøvning

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Luftvejledningen af 2001 6.2.4 Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Indledning 15,3 kwh 14,16 kwh Historik Gammel gaskvalitet 14,4 til 15,5 (15,7) kwh/m 3 12/2007 gaskvalitet

Læs mere

Fremtidens naturgas i nettet

Fremtidens naturgas i nettet Fremtidens naturgas i nettet DGF Gastekniske Dage 2010 Jesper Bruun Energinet.dk 1 Agenda Status på infrastruktur - Nordgående flow Ellund 2010-2013 - Udbygning af Ellund Egtved - Andre projekter Fremtidens

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 4 Måleprogram og analyse af emissioner fra gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e April 2003 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Integrerede Anlægskoncepter. ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser

Integrerede Anlægskoncepter. ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser Integrerede Anlægskoncepter ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser Overblik Anlægsejernes motivation Handlemuligheder Kipprisens følsomhed overfor gaspris og

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Temamøde i Dansk Netværk for Gas til transport 12.11.2013 Overskrifter Kort om DGC Hvilke gasser taler vi om? Krav til gaskvalitet Sikkerhed

Læs mere

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling -måling i stedet for C -måling DGF ERFA konference Større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 v/ Henrik Andersen, DGC -måling i stedet for C Erstatning af C -måling med -måling

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Industriel kraftvarme. Notat Marts 2000

Industriel kraftvarme. Notat Marts 2000 Industriel kraftvarme Notat Marts 2000 Industriel kraftvarme (IKV) Jan K. Jensen, DGC og Henrik Iskov, DGC Anvendelse af industriel kraftvarme (IKV) er samfundsøkonomisk en af de billigste metoder til

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Mange decentrale kraftvarmeværker har bidraget med data til Eltra`s miljøkortlægning. Kortlægningen er nu afsluttet, og det er for første gang muligt at præsentere

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Kondensat fra naturgasfyrede enheder Kondensat fra naturgasfyrede enheder Notat Juni 2016 Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk DGC-notat 1/5 Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Skorstene. Lars Jørgensen. Dansk Gasteknisk Center a/s. T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Skorstene. Lars Jørgensen. Dansk Gasteknisk Center a/s. T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Skorstene Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Oversigt Introduktion FAU-GI projekt Den kommende skorstensvejledning FAU-GI projekt Projektets titel: Retningslinjer for udførelse af skorstene FAU-GI projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter Gasreglementets afsnit A Bilag 1A Januar 2001 Bilag 1A 101 1. Gyldighedsområde 1.1. Disse bestemmelser omfatter krav til kvaliteten af brændbare gasser, som leveres fra forsyningssystemer for bygas, naturgas

Læs mere

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Notat december 2009 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18.

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18. Biogas til nettet Torben Kvist Jensen, DGC Biogas til nettet Faseopdeling af projekt Fase 1: Rammebetingelser for afsætning af biogas via gasnettet. Projektperiode 01.04.2008-31.12.2008. Fase 2: Opsætning

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas)

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Flowtemadag FORCE Technology 07.10.2010 John Bo Siemonsen HMN Naturgas 12-10-2010 1 Adgang til naturgasnettet tt t Det følger af Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

RAPPORT. Biogas og gasturbiner. Projektrapport August 2014. Tekniske krav til og indpasning af biogas på turbineanlæg

RAPPORT. Biogas og gasturbiner. Projektrapport August 2014. Tekniske krav til og indpasning af biogas på turbineanlæg Biogas og gasturbiner Tekniske krav til og indpasning af biogas på turbineanlæg Projektrapport August 2014 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk

Læs mere

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas.

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas. marts 2012 God rådgivning hører med til god service Tilsyn finder kun få fejl hos servicefirmaer Tilfredsstillende sikkerhedsniveau i 2011 Indberettede uheld, ulykker og farlige hændelser Gastekniske dage

Læs mere

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi DGC-notat 1/6 FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi Markant lavere NO x -emissioner og ingen visuel flamme er det mest karakteristiske ved den type brændere,

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Gasfyret kraftvarme En oversigt over muligheder til flere driftstimer og bedre økonomi for gasfyrede kraftvarmeanlæg Oktober 2017

Gasfyret kraftvarme En oversigt over muligheder til flere driftstimer og bedre økonomi for gasfyrede kraftvarmeanlæg Oktober 2017 Gasfyret kraftvarme En oversigt over muligheder til flere driftstimer og bedre økonomi for gasfyrede kraftvarmeanlæg Oktober 2017 Hovedbudskaber De vigtigste resultater fra projektet er: Baggrund for hæftet

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Krav til måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Projektrapport Juni 2004 Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Informationsmøde 20. december 2010 Tine Lindgren 1 Indhold Gaskvaliteten omkring Danmark Forventninger til variationer

Læs mere

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Tommy Mølbak, AddedValues, tmo@addedvalues.eu, +45 2447 9544 1 Disposition 1. Ultrakort om AddedValues 2. Baggrunden

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009 Anlæg # 19 Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2 Målerapport 731-28-19 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 19 1/14 Anlæg # 19 Gasturbine Alstom GT 35 C2 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere