3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369"

Transkript

1 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369

2 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse til gennemførelse, igennem et integreret Web værktøj. Dette inkluderer bl.a. 3D/BIM modeller, hvori næsten alle funktioner fra det første design over simuleringer om indeklima, til udførelse af bygningen og alt imellem, sættes sammen til en platform. Platformen kan effektivt anvendes til grundlag for fremstilling, formidling og vedligeholdelse af projekter, til Teknologisk Instituts brug. Dette projekt har til formål at skabe parametriserede 3D/BIM modeller, der er grundlaget for, at visionen kan udvikles. Projektet vil konkret skabe en "Prof of Concept" model, der principielt vil vise, at de forskellige informations programmer kan indlægges i en samlet model. Med andre ord ses der på data overførsler mellem programmer og hvorvidt der opstår problemer ved direkte overførsler som skal løses. Programmerne, der vil blive brugt til at skabe denne Proof of Concept model, er: Revit 2013, Ecotect Analysis 2011, Navisworks Manage 2013, Sigma Enterprise og den webbaserede service Rockwool Energy Design. Det vil til sidst blive bedømt, om integrationen har været strømlignet nok mellem programmerne til at være praktiske at kunne bruge i et reelt byggeprojekt. 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion D BIM... 3 Anvendelse af Casen... 4 Metode... 7 Revit Sigma Enterprise Data overførsel Opdatering af Data Ecotect Analysis Data overførsel Materiale valg til Overflader Geometri Rettelse Dagslys Analyse i Ecotect Termisk Analyse Rockwool Energy Design Dataoverførsel Redigering af data Navisworks Manage Data overførsel Resultater og Analyse Revit Sigma Enterprise Ecotech Analysis Dagslys Analyse Termisk Analyse Rockwool Energy Design Navisworks Manage Diskussion og perspektivering Fordele/Ulemper Videreudvikling af koncept Konklusion Index Bilag 52 2

4 Introduktion Visionen bag den nærværende opgave er at skabe et webbaseret værktøj, hvor en bygherre kan designe sit typehus i virkelighedsnær 3D visualisering, ud fra de konfigurationer som værktøjet tillader. Værktøjet vil på basis af en 3D BIM model (jfr. forklaring nedenfor) beregne de relevante størrelser og mængder for den givne konstruktion og understøtte byggeprocessen, således at den bliver mere strømlinet. Det skal nævnes at ovenstående er den vision tilhøre Teknologisk Institut. I denne rapport vil der blive fokuseret på hvordan værktøjet kan realiseres vha. integration mellem forskellige programmer, men ikke hvordan disse værktøjer kan blive web baseret Med andre ord skal den proces der høre til at lave en ny bygning gøres nemmere ved at give et bedre overblik. I dag er der mange forskellige information om de bygninger vi bygger, alt fra energiforbrug, dagslysfaktorer og ventilation, til bærende struktur, bygningsmaterialer og priser. Typisk er disse informationer på intet tidspunkt samlet på et sted, når der arbejdes med detaljer vedr. en bygning. Informationerne kommer mest fra en række forskellige computerprogrammer, der laver beregninger og simuleringer. Derudover er der brug for informationer, som forskellige udbydere stiller til rådighed om deres produkter. I denne opgave vil der blive set på, om det er muligt at lave en metode vha. computerprogrammer, der vil gør alt det ovennævnte til en mere integreret og nemmere proces. For at give læseren den nødvendige baggrundsforståelse, introduceres her nogle grundbegreber. 3D BIM 3D BIM står for 3 dimensionalt Bygnings Informations Modellering og er en digital repræsentation af en bygning, der kan vises som CAD model 1, men også kan gengives virkelighedsnært og har tilknyttet informationer, som kan sammenlignes med en database. Denne model kan indeholde informationer om en bygning, som udvider den geometriske beskrivelse med en række informationer fra følgende områderne: Arkitektur Ingeniør informationer Planlægning Arkitekturfasen er den generelle design og planlægningsfase for et design af en bygning, med alt hvad det indebærer; form, funktion og andre gennerelle ideer omkring en bygning, så længe den er en ide. Ingeniørinformationer er alt hvad der behov for af viden for at kunne lave bygninger. Alt fra den bærende konstruktion til hvad væggene indeholder, elinstallationer mm.. Hertil kan dette område udvides til at inkludere indeklima forhold; energiforbrug, dagslys, temperatur osv. 1 CAD model, et digitalt tegnings format. 3

5 Planlægning vil være en oversigt over materialeforbrug og arbejdskraften, der skal til at lave bygningen, for i sidste ende at kunne give et overslag på hvad prisen vil være for at bygge bygningen. Denne mere integrerede proces vil formodentlig kunne findes elementer i enten arkitektur fasen eller planlægnings fasen, som burde ændres. F.eks. hvis der er for lidt dagslys i et lokale, eller hvis overslaget på en pris ender på et niveau, der ikke er attraktivt, kan man gå tilbage til de tidligere faser for at ændre byggeprojektet. Arkitektur Ingeniør informationer Planlægning Færdig Bygning Figur 1, Iterativ proces i design og planlægning af en bygning Summeret betyder det, at der laves en informationsmodel hvor (næsten) alt er parametriseret, så det er nemt at ændre en ting i denne informationsmodel, og derefter se hvad denne ændring betyder for resten af informationsmodelen. Værktøjet skal herefter være i stand til at visualisere alle relevante konfigurationer og deres konsekvenser. Disse konsekvenser bestemmes med hjælp af f.eks. simuleringsprogrammer og andre værktøjer. Anvendelse af Casen 3D BIM modellen vil blive baseret på et simpelt hus illustreret nedenfor i Billede 1: 4

6 Billede 1, 3D model Casen er baseret på dette hus Denne Bygning er baseret på tegninger stillet til rådighed af Teknologiskk Institut Bygningen jfr. Billede 1 har 158,8 m 2, fordelt på 9 rum. Huset er i to etager med et stort rum i midten, der har gulv i stuen og loft på 1. sal. Der er 8 rum fordelt til begge sider af det store rum, som indeholder soveværelser, bad og køkken. Hele ideen med dette hus er, at det er baseret på præfabrikerede moduler i containerstørrelse. Disse moduler skal være i stand til at blive sat op i flere konfigurationer, som ses i Billede 2 5

7 Billede 2, Forskellige konfigurationer af præfabrikerede moduler De informationer der lægges ind i BIM modellen skal være tilstrækkeligee til at kunne gennemfører forskellige simuleringer; alt fra energi simuleringer til lys og indeklima simuleringer. 6

8 Metode Det at opbygge en BIM model betyder, at en bygning bliver lavet virtuelt ned til sidste detalje i de informationer, der skal bruges for at lave simuleringer over f.eks. lyd, lys og energiberegninger. Det betyder essentielt, at bygningen kommer til at eksistere i en computer, før der kan laves simuleringer på relevante områder. I systemløsningen vil der blive brugt en række programmer i denne opgave til at lave en 3D BIM model, som er sammenhængende: Revit 2013 (Design, struktur og materialer) Ecotect Analysis 2011 (Dagslys og potentielt Akustik og Termiske beregninger) Sigma 2010 Enterprise (Pris og arbejdskraft overslag) Rockwool Energy Design (Be10 energiberegninger) Navisworks (Animationer til fremvisning) Disse fem programmer vil komme til at arbejde og integrere med hinanden på en måde illustreret med følgende flow diagram: Rockwool Energy Design Sigma Ingeniør informationer Revit Konstrueret bygning Ecotect Navisworks Figur 2, Iterativ proces mellem programmer i 3D BIM modelen Alle ingeniør informationerne som der er til rådighed fra starten af et byggeprojekt, mål, vægkomposition, materiale egenskaber mm, bliver sat op i Revit hvor der bliver konstrueret en 3D model, der indeholder alle de informationer, som er blevet omsat fra arkitekt fasen. Herefter kan der udføres forskellige beregninger og simuleringer gennem Ecotech, Sigma og Be10, som vil levere resultater, der understøtter beslutningsprocesserne, herunder om der skal foretages ændringer for at overholde bestemt bygnings krav 7

9 og normer. Hele denne proces skal ende med færdige planer over en bygning, via Revit 3D modellen, som i sidste ende vil lede til en konstrueret bygning. Ecotech vil f.eks. kunne analysere lys og akustik forhold, Sigma kan give et overslag på en evt. pris, mens Be10 fortæller om energiforbruget. Skulle det vise sig at resultaterne fra en analyse ikke er tilfredsstilende, kan processen gentages og tilpasningerne gennemføres i Revit. Dette vil resultere en i iterativt arbejdsproces, der vil fortsætte med rettelser i 3D modelen i Revit indtil resultaterne fra diverse simuleringer og beregninger fra de andre programmer er fyldestgørende, for alle de krav der måtte være stillet til bygningen. Fremgangsmåden vil understøtte en integreret design proces. Opgaven forudsætter at 3D modelen er etableret uden nærmere beskrivelse af denne proces. Dvs. integrationen fokuseres på ingeniørfasen i Revit s procesforløb. Integrationen dokumenteres ikke komplet og vi nøjes med et proof of concept, der gengiver de vigtigste egenskaber af integrationen. Altså vil denne 3D BIM model indeholde, Ingeniør Information (begrænset til struktur og materialer) og Planlægning med et simpelt overslag på pris og arbejdskraft Be10 beregninger (Myndigheds krav) Pris Ingeniør informationer 3D Model Konstrueret bygning Lys og termiske analyser Præsentation af bygning Figur 3, Iterativ proces mellem funktioner i 3D BIM modelen Figur 3 viser at de enkelte analyser der laves over 3D modelen i sidste ende alle rapporterer tilbage med ændringer, der skal laves i 3D modellen, før data kan sendes videre til det næste program. Altså er der ikke en fast kæde eller rækkefølge de forskellige analyser skal laves i. Med andre ord er det 3D modellen der er af størst betydning, hvorefter de andre dele af den iterative proces kan tilføjes efter behov Revit 2013 Revit er et program der bruges til at visualisere et byggeprojekt med en 3D model for at give alle parter i et entreprenørprojekt mulighed for hurtigt at få overblik over hvad projekter går ud på. Revit kan gå ned i detaljer om alt fra vægkomposition til bygningselementer, som døre og vinduer, og giver mulighed for at lave hurtige ændringer 8

10 I Revit er der designet en 3D model af den bygning vi anvender som case. Denne er selvfølgelig opbygget ift. de specifikationer, der er opstillet i tegningerne leveret af Teknologisk institut vha. de allerede definerede bygningselementer i Revit database. I de tilfælde hvor Revit s eget data bibliotek ikke har været tilstrækkelig i form af, at der ikke eksisterer præcis den type væg, vindue, dør, eller andet, der skal bruges, er det i Revit muligt at designe det bygnings element, der er behov for. Som eksempel illustreres her hvordan, der kan laves ændringer i en vægs struktur / sammensætning. Billede 3, Viser Properties menuen til det tilhørende bygningelement (Den blå gennemsigtige væg) Vi vælger en væg i huset, i dette tilfælde en ydervæg (det blå bygningselement), fra Billede 3. Når bygnings elementet er valg, vil Properties vinduet vise de gennerelle informationer om det valgte element. Hvilket niveau det er placeret på, hvilket niveau det strækker sig til, hvor meget fra de nævnte niveauer det er offset, osv. For at se nærmere på elementets struktur trykkes på Edit Type knappen i Properties vinduet (markeret med en blå box i Billede 3). 9

11 Billede 4, Type Properties menu I dette vindue (Billede 4) kan vi se hvordan elementet arbejder sammen med andre bygningselementer, hvordan det repræsenteres grafisk, og hvilke data, der identificerer elementet, hvis man vil fortage en søgning efter bestemte ting i 3D modelen. Det er også muligt at lave kopier eller at give et nyt navn til bygningselementet (Rød firkant). Et tryk på Edit (Blå firkant) knappen ud for parameteren Structure, leverer en menu hvor det er muligt manuelt at designe et nyt bygningselement. 10

12 Billede 5, Edit Assembly menu I menuen i Billede 5 kan der udvikles en personlig opbygningg af væggens struktur, så den kan passe sammen med specielle krav, der kan være stillet. Væggen kan gives mere eller mindre isolering, der kan laves om på placeringenn af vindspærrer og vælges blandt et antal facade materialer. Et tryk på knappen Modify, kan i et Preview give mulighed for enten at lave direkte manipulation af elementernes tykkelse, eller vælge toppen af et element for at unconstraine det fra de andre, så man i et section view vil kunne hive facaden op over enden af f. eks, et tag, som vist på følgende billede: 11

13 Billede 6, Manipulering af de enkelts elementers højde i en væg Billede 6 viser at det er muligt at give de enkelt elementer i en f.eks. væg forskellige højder (Vægelement markeret med blåt). Dette gør det muligt at lave brugerdefineret sammensætninger af forskellige detaljer i en bygning. Hvis der i Billede 6 ikke var lave denne brugerdefinerede sammensætning, ville tagelementet (Normalt farvede elementer) blot blive ført ud til kanten. Ved at brug af de nævnte metoder for andre bygningselementer vil der kunne ændres lignende egenskaber for dem, for at rette dem til efter specifikke krav. Sigma Enterprise Sigma er et program der udelukkende bruges til at give priser på entreprise projekter. De relevante data i en pågældende prissammensætning opstilles på en overskuelig måde, der giver et nemt overblik over hvilke emner pengene i et entrepriseprojekt bliver brugt til. Ved eventuelle ændring gør programmet det enkelt at overskue den økonomiske konsekvens af ændringerne. Sigma bliver integreret med Revit via data overførsel. Data overførsel Billede 7, Eksportering af data fra Revit til Sigma vha. et plugini Revit 12

14 Overførelsen af data fra Revit til Sigma sker ved brug af et plug in i Revit, der direktee konverteree dataene i Revit til et Sigma fil format (Billede 7). Billede 8, Menu i Revit for exportering af data til Sigma Når eksport menuen dukker op (Billede 8), vælges der hvilke bygningselementer, der skal med i eksporten for at bygningsprojektett kan blive prissat. (Rød firkant). Eksportfil vil være baseret på en template, der sørger for, at alle informationerne vil blive opskrevet, så de bliver let overskuelige i Sigma. (Blå firkant). Denne Template er stillet til rådighed af Teknologisk Institut. 13

15 Billede 9, Valg af Objekter der skal eksporteres og deres enhed I denne menu, Billede 9(fra den Røde firkant i Billede 8), vælges materialerne, der skal eksporteres til Revit. Herved kan der vælges ting alt efter om der er behov for en specifik prisundersøgelse af bestemte materialer. Samtidigt skal det huskes, at enhederne for alle bygnigselementerne skal gennemgås, så de bliver eksporteret med den rigtige enhed. Vi kan se fra Billede 9 at Dørene skal have fastsat en enhed, da Default i unit (blå firkant) betyder, at det ikke vil blive omsat til noget brugbart. 14

16 Billede 10, Valg af Objekter der skal eksporteres og deres enhed I Billede 10 ses at Dørenes enhed nu er sat til Pcs (stk. på dansk). Herved vil de blive talt med i form af hvor mange døre af de forskellige typer, der er i bygningen. Vinduer skal tælles på sammen måde, mens andre ting som væge, tag, loft og gulv, vil blive talt op i m 2. 15

17 Billede 11, Konfigurations menu af eksport fra Revit til Sigma Det skal tjekkes at enhederne oversættes korrekt mellem programmerne(billede 11, blå firkant). Det skyldes at programmerne er produceret af forskellige firmaer, som bruger forskellige forkortelser til enheder. Default indstillingerne er gode nok i denne opgave, da der kun er antal af døre og vindue, og kvadratmeter væg, der skal tælles op. En smart detalje man kan udføre, hvis processen skal gentages flere gange, er at man kan gemme indstillingerne for hvad, der skal eksporteres. Næste gang processen skal udføres, skal man blot indlæse sine forrige indstillinger (Rød firkant). 16

18 Opdatering af Data Billede 12, Resultat af eksporten fra Revit til Sigma Når data er eksporterett og indlæst i Sigma skal data biblioteket i Sigma opdateres for at få udført beregningerne over prissætning på casen korrekt. Som det kan ses på Billede 12, så er der ingen priser på bygningsmaterialerne. Disse hentes i form af en ekstern fil, som er stillett til rådighedd af Teknologisk Institut. Billede 13, Valg af Bibliotek fil der skal opdateres efter. Denne opdatering forgår ved at opdater efter en projektliste, valgt ved at trykke gennemse (Billede 13, Blå firkant), herefter listen (Rød firkant) ), vil indsætte priser på bygningselementerne, der er blevet eksporteret fra Revit. 17

19 Ecotect Analysis 2011 Ecotect er et program udviklet af Autodesk. Dets primære funktioner består af simuleringer i områderne lyd, lys, energi og resurse forbrug. Der ses i dette afsnit på integration af data mellemm Revit og Ecotect, samt hvordan en simpel analyse kan udføres til bevis for at eksporten har virket. Ecotect er også i stand til at lave termiske analyser, som vil blive gennemgået senere. Til sidst kan Ecotect lave beregninger over ressource forbrug og materiale omkostninger. Data overførsel Overførslen af data fra Revit til Ecotech sker ved at eksportere en standart gbxml fil fra Revit, som derefter kan læses af Ecotech (Se Billede 14). De data, der bliver eksporteret, er alt hvad der beskriver den designede bygning, i form af planer. Det, der er vist på venstre side af Billede 14 med blåt, er en repræsentation af de rum, der er defineret i bygningen, mens de grå linjer, der omgiver rummene, repræsenterer den ydre facade. På højre side i Billede 14 er der en oversigt over de parametre, som definerer hvad, der bliver eksporteret. Billede 14, Eksporteret geometri baseret på rum opdeling og facader. Det er muligt at få vist en repræsentation af hvilke overflader, der er at arbejde med, når filen åbnes i Ecotech. For at få dennee repræsentation frem skal den vælges under Details fanebladet. 18

20 Billede 15, Repræsentation af Geometrien, der eksporteres til Ecotect På denne måde kan der laves en foreløbig kvalitetssikring af den geometri, der bliver eksporteret. Billede 15 viser de flader, der bliver sat op i Ecotech. Er disse ikke tilfredsstillende, kan der laves ændringer i Revit for at prøve at ændre de eksporterede flader. Det har vist sig, at eksporten fra Revit til Ecotect kan give ændringer i data. Når det sker, har det ikke været muligt at finde en metode til at sikre at den eksporterede fil fra Revit ikke bliver ændret, når den vises i Ecotect. Det er muligt at rette op på de fejl, som er opstået i eksporten efterfølgendee i Ecotect, men det betyder naturligvis at efter check og tilpasningen af data kommer til at tage betydelig længere tid, alt afhængig af filens størrelse. Billede 16, Rettelser i kodningen For at kunne bruge gbxml filen fra Revit i Ecotect, skal den først gemmes i et nyt kodnings sprog for at gøre den kompatibel. Det er fordi filformatet Revit leverer filen i, er kodet til et meget internationalt marked, 19

21 hvilket betyder at det kan bruge flere tegn end, der bruges i de vestlige skriftsprog, f.eks. asiatiske tegn. Ecotect bruger kun de vestlige tegn hvilket betyder at filen skal gemmes i kodningenn UTF 8. Husk at ændre den første linje i filen hvor den oprindelige kodning står skrevet (Billede 16, Rød firkant), til den nye kodningstypes navn (UTF 8). Dette er fordi nogen programmer kan basere deres aflæsning af filen på denne første linje, og kan lave fejl pga. dennee forskel. Når filen herefter er ændret skal det huskes når filen gemmes, at Encoding skal ændres fra Unicode der er default setting, til UTF 8. Materiale valg til Overflader Når filen er åbnet i Ecotech skal der laves nogle eftertjek alt efter hvilken type simuleringer, der skal laves i Ecotech. Billede 17, Materiale valg til overflader Det første er at give alle de overflader, der er eksporteret fra Revit et materiale. Det kan ses på overståendee billede, at alle rummenee kom med i Content Summary (Billede 17, Rød box), men at nogle af materiale oversættelserne ikke er lykkedes fuldstændigt. Det kan ses ved, at der i kolonnen under Model Element (Blå firkant) står <<Guess>> ved forskellige materialer. Disse <<Guess>> betegnelser skal laves om til et materiale, som man kan gætte sig frem til vha. navne i kolonnen Materials/Elements in File. Dette gøres ved at højre klikke på << <Guess>>, vælg menuen materials, og herefter vælge hvilken type overflad det er. 20

22 Billede 18, Materiale valg til overflader Når alle Model Elementerne er blevet givet et materiale (Billede 18, Blå firkant) kan gbxml filen åbnes i Ecotect ved at trykke på Open As New. 21

23 Geometri Rettelse Billede 19, Importeret geometri Billede 19 viser den importerede geometri, dog bør det noteres, at der er nogle fejl i den aktuelle Case, som skal rettes før geometrien kan bruges til den fremtidige proces. Hvis de ikke bliver rettet, kan det have konsekvenser for hvor nøjagtig simulationerne, der laves over denne geometri, vil være. Heldigvis er det ikke andet end et par få ting, der skal rettes jfr. eksempel nedenfor. 22

24 Billede 20, Forkert geometri De røde elementer med tyk streg i Billede 20, markeret med blå bokse, er linjer, der skal fjernes, da de repræsentere ikke eksisterende væge. Dette er baseret på, at deres fladers materiale er sat til at være vægge. Det lilla element i den grønne boks repræsenterer en forkert afgrænsning mellem to zoner. Dette kan konstateres ved en sammenligning mellem zonernes form i Revit, og den form, der er fremvist i Ecotect. 23

25 Billede 21, Korrekt Geometri Billede 21 viser den rettede Geometri. De ikke eksisterende vægge i de blå bokse er blevet fjernet, mens det lilla element har fået rettet sine linjer til så de stemmer overens med rum opdelingen i Revit. Dagslys Analyse i Ecotect Hvis der skal foretages en dagslys analyse, skal det tjekkes, at den indre geometri i casen er korrekt udført, samtidigt med at overfladerne har de rette egenskaber, farve, tekstur osv. Desto meree korrekt geometrien er, desto bedre bliver analysen og det samme gælder for overfladernes egenskaber. Eksempelvis, hvis der er fejl i geometrien, kan det resulteree i skygger for det naturlige dagslys, alt efter hvor fejlen er i en given geometri i en simulation. Hvis der er interesse for en akustik analyse, skal det tjekkes, at væggenee består af det korrekte materiale med tilhørende lyd absorptions koefficient data. I denne opgave bruges de data, der er blevet givet til fladerne da materialer blev bestemt ved overførslen fra Revit til Ecotect. I denne opgave vil der blive lavet dagslys og termisk analyse, som vil vise mængden af dagslys og energiforbrug i casen. Før dette kan gøres er der behov for at indlæs en vejrdata fil. 24

26 Billede 22, Oversigt over menuer der har indflydelse på vejret i Ecotect Vejrdataenee kan findes gennem US Departmentt of Energy ved at trykke på ovenstående knap i Ecotect (Blå box). Dennee knap vil åbne en browser på nettett hos US Department of Energy hvorefter der blot skal findes en fil for Danmark København. Billede 23, US Department of Energy hjemmeside for vejrdata for København Der kan ses i Billede 23 at vi kan hente tre filer med Data over vejret i København. En EPW, STATT og DDY fil. Ecotect brug det, der hedder en WEA fil, så der er behov for at konvertere en af filerne. Dette gøres via den menu, der kommer frem når der trykkes på knappen Convert Weather Data i Billedee 22 (Rød box). 25

27 Billede 24, Ecotect Weather Converter I Weather Converter værktøjet (Billede 24) importeres EPW Energy. filen, der blev hentet fra US Department of 26

28 Billede 25, EPW filen fra US Department of Energy i Ecotect Weather Converter Herefter vælges import knappen, da der ikke er behov for at bearbejde dataene (Blå box). 27

29 Billede 26, Ecotect Weather Converter med importeret data fra EPW fil Nu skal dataene gemmes som en ny WEA fil, der kan bruges direkte i Ecotect. Dette gøres ved trykke på Load Weather File knappen (Grøn box Billede 22). 28

30 Billede 27, Valg af vejr data i Ecotect Når dataenee er indlæst, vil der blive spurgt om positionskoordinaterne for Ecotect filen skal opdateres for at stemme overens med hvor i verden vejrdataene stammer fra. Dette skal der sigess ja til, da det vil have betydning for dagslysanalyserne. Nu hvor vejrdataene er indlæst og den globale position for projektet er opdateret, er der behov for at lave et grid hvorpå dagslys data kan fremvises visuelt. 29

31 Billede 28, Markering af flade Grid et skal holde sig indenn for. For at lave en dagslys analyse i Ecotech skal der først placeres et Grid over arealet i bygningen, som vi er interesserett i kende forholdene omkring. Dette gøres ved først at vælge gulvplanet i rummet eller rummene, som analysen skal forgå i (Tyk streg i Billede 28). Herefter vælges Analysiss grid opsætning i menuen i højre side, hvorefter der vælges Auto Fit Grid to Objects. Billede 29, Fit Grid Extents menu 30

32 Herefter vælges på hvilken måde grid et skal placeres i bygning. Type of Fit sættes til Within (Billede 29, blå box), da resultatet skal give dagslyset inde i rummet, der er valgt. Aksen sættes til XY, hvorefter der trykkes OK. Billede 30, Placering af Grid Nu hvor Gridet er placeret, kan der justeres på højden hvori Gridet er placeret vha. 2D Slice Position i menuen til højre. Højden sættes så Gridet er placeret 850 mm. over gulvet, som er arbejdsbordss niveau og krav fra BR10 2 om højden, når der udføres energi og lysberegninger. Det kan forekomme, at dette skal gøres med øjemål, hvis rum fladerne ikke er sat ind i origo på z aksen. Billede 31, Valg af Caculations der skal udføres Nu kan dagslys beregningerne udføres ved at gå til menuen Calculations, vælge Lighting Levels, og herefter sige Perform Calculations. 2 BR10 er Bygningsreglementet fra år

33 Billede 32, Natural Light Levels eller Overall Daylight and Electric Light Levels I den efterfølgende menu vælges Natural Light Levels, hvorefter der siges Next. Der trykkes Next i den næste menu til følgendee dukker op: Billede 33, Detaljegrad af simuleringen I denne menu sættes detaljegraden af beregningerne. Jo større detalje, der skal være i beregningerne, desto længere tid vil det tage for en pc at udføre beregningerne. I dette tilfælde vil der blive valgt en lav detaljegrad, da det vil være rigeligt til et Proof of Concept. 32

34 Billede 34, Valg af lux fra himlen I denne menu bestemmes den mængde af lux der kommer fra himlen. Denne sættes på ca lux for en overskyet dag og ca for en skyfri dag. For at finde frem til, hvad det naturlige dagslys vil være i bygningen, er det normen at udføre beregningerne på en overskyet dag, når klimaet i Danmark tages i betragtning. Billede 35, Valg af mængdenn af lux der kommer gennem vinduerne Her sættes renligheden / klarheden af vindue overfladerne. Dette er for at bestemmee hvor meget af det lys, der rammer et vindue, der fortsætter ind i rummet. Der trykkes herefter Next, samme for den efterfølgende menu til vi kommer til: Billede 36, resume af valg for dagslysberegninger I denne menu bliver de forrige valg, der er tagett summeret. Dette er et sidst tjek af, at de rette indstillinger er valg. Som en ekstra ting vælges der Full 3D Grid Analysis, som vil gøre, at højden på Gridet kan justeres, 33

35 som vist tidligere, og derved kan dagslys mængden ses på flere niveauer. Der kan nu trykkes OK, hvorved dagslysberegningerne vil blive udført, og vist på det Grid, der er lavet tidligere. Termisk Analyse En termisk analyse er simpel at lave. Eftersom geometrien og valget af materialer er klaret tidligere, kan analysen sætte i gang med det samme. Oversigten for muligheder at analysere kan ses på Analyse Taben, hvorefter Thermal Analysis bør være den fremviste menu. Billede 37, Termisk Analyse indstillinger Der kan vælges mange typer af Termiske beregninger. Til dette projekt vælges Hourly Temperatur Profile (Billede 37, blå box). Under Select Date egenskaberne kan det indstilles hvilken dag, der skal vises resultater for. Der kan også søges efter bestemte data i analysesen, såsom varmeste, koldeste eller mest blæsende dag. Der vil også blive beregnet hvor meget sollys hjælper med opvarmningen af huset. Dette kan beregnes ved at vælge In/ /direct Solar Gains under Thermal Calculations. Herved vil der blive vist hvor meget solen har hjulpet med opvarmningen på en månedlig basis. Rockwool Energy Design Rockwool Energy Design er en webbaseret service udviklet af Rockwool. Servicen er lavet til at udføre beregninger efter statens Be10 krav og er samtidig gjort kompatibel med andre programmer, der derved gøre det let at få en oversigt om hvorvidt et byggeprojekt, der f.eks. er designet i Revit, vil klare statens energi krav. Dataoverførsel Dataoverførsel vil forgå via et plug in Rockwool har lavet til Revit 3 (Billede 38). 3 Rockwool s plug in er til Revit Det har derfor været nødvendigt at genopbygge casen i Revit 2012, da Revit 2013 ikke tillader at lave filer kompatible med ældre versioner af programmet. Rockwool har dog udmeldt at der arbejdes på et plug in til Revit

36 Billede 38 Rockwool Energy Design plug in til Revit Dette plug in er i stand til at uploade alle relevante data til Rockwool Energy Design s webbaserede service. Billede 39, Rockwool plug in til Revit for eksport af data fra Revit til Rockwool Energy Design Der skal vælges et projekt, der er oprettet på forhånd på webservicen hvorefter der trykkes på Upload data (Billede 39). 35

37 Redigeringg af data Billede 40, Opsætning i Rockwool Energy Design I Billede 40 kan det ses at data fra Revit er blevet uploadet. Det næste, der skal gøres, er at synkronisere data ved at trykke på Synkroniser knappen(blå box). Når dette er gjort skal der tjekkes hvilke elementer der skal medtages i beregningerne (Orange box), da Be10 beregninger kun omhandler de ydre bygningselementer, ydervæge, tag, fundament, vindue, osv. Til sidst skal der indtastes størrelsen af det opvarmede gulvareal angive i m 2 i menuen, der hedder Klimaskærmm (Rød box). Når dette er gjort, er det muligt at se resultaterne for, hvorvidt energikravene er overhold under menuenn Nøgletal (Grøn box). Navisworks Manage 2013 Navisworks er et program designet til at give overblik over et byggeprojekts fremgang. Det illustreres gennem tidsplaner og visuel repræsentation af fremgang og gennemgang af et byggeprojekt. Data overførsel Da Navisworks er lavet af samme producent som Revit 2013, kan der uden yderligere arbejde importeres den fil fra Revit, der er arbejdet med. Den designede bygning vil herefter blive fremstillet i Navisworks, repræsenteret med en 3D model meget lig den, der er konstrueret i Revit 2013 (Billede 41). 36

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere