3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369"

Transkript

1 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369

2 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse til gennemførelse, igennem et integreret Web værktøj. Dette inkluderer bl.a. 3D/BIM modeller, hvori næsten alle funktioner fra det første design over simuleringer om indeklima, til udførelse af bygningen og alt imellem, sættes sammen til en platform. Platformen kan effektivt anvendes til grundlag for fremstilling, formidling og vedligeholdelse af projekter, til Teknologisk Instituts brug. Dette projekt har til formål at skabe parametriserede 3D/BIM modeller, der er grundlaget for, at visionen kan udvikles. Projektet vil konkret skabe en "Prof of Concept" model, der principielt vil vise, at de forskellige informations programmer kan indlægges i en samlet model. Med andre ord ses der på data overførsler mellem programmer og hvorvidt der opstår problemer ved direkte overførsler som skal løses. Programmerne, der vil blive brugt til at skabe denne Proof of Concept model, er: Revit 2013, Ecotect Analysis 2011, Navisworks Manage 2013, Sigma Enterprise og den webbaserede service Rockwool Energy Design. Det vil til sidst blive bedømt, om integrationen har været strømlignet nok mellem programmerne til at være praktiske at kunne bruge i et reelt byggeprojekt. 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion D BIM... 3 Anvendelse af Casen... 4 Metode... 7 Revit Sigma Enterprise Data overførsel Opdatering af Data Ecotect Analysis Data overførsel Materiale valg til Overflader Geometri Rettelse Dagslys Analyse i Ecotect Termisk Analyse Rockwool Energy Design Dataoverførsel Redigering af data Navisworks Manage Data overførsel Resultater og Analyse Revit Sigma Enterprise Ecotech Analysis Dagslys Analyse Termisk Analyse Rockwool Energy Design Navisworks Manage Diskussion og perspektivering Fordele/Ulemper Videreudvikling af koncept Konklusion Index Bilag 52 2

4 Introduktion Visionen bag den nærværende opgave er at skabe et webbaseret værktøj, hvor en bygherre kan designe sit typehus i virkelighedsnær 3D visualisering, ud fra de konfigurationer som værktøjet tillader. Værktøjet vil på basis af en 3D BIM model (jfr. forklaring nedenfor) beregne de relevante størrelser og mængder for den givne konstruktion og understøtte byggeprocessen, således at den bliver mere strømlinet. Det skal nævnes at ovenstående er den vision tilhøre Teknologisk Institut. I denne rapport vil der blive fokuseret på hvordan værktøjet kan realiseres vha. integration mellem forskellige programmer, men ikke hvordan disse værktøjer kan blive web baseret Med andre ord skal den proces der høre til at lave en ny bygning gøres nemmere ved at give et bedre overblik. I dag er der mange forskellige information om de bygninger vi bygger, alt fra energiforbrug, dagslysfaktorer og ventilation, til bærende struktur, bygningsmaterialer og priser. Typisk er disse informationer på intet tidspunkt samlet på et sted, når der arbejdes med detaljer vedr. en bygning. Informationerne kommer mest fra en række forskellige computerprogrammer, der laver beregninger og simuleringer. Derudover er der brug for informationer, som forskellige udbydere stiller til rådighed om deres produkter. I denne opgave vil der blive set på, om det er muligt at lave en metode vha. computerprogrammer, der vil gør alt det ovennævnte til en mere integreret og nemmere proces. For at give læseren den nødvendige baggrundsforståelse, introduceres her nogle grundbegreber. 3D BIM 3D BIM står for 3 dimensionalt Bygnings Informations Modellering og er en digital repræsentation af en bygning, der kan vises som CAD model 1, men også kan gengives virkelighedsnært og har tilknyttet informationer, som kan sammenlignes med en database. Denne model kan indeholde informationer om en bygning, som udvider den geometriske beskrivelse med en række informationer fra følgende områderne: Arkitektur Ingeniør informationer Planlægning Arkitekturfasen er den generelle design og planlægningsfase for et design af en bygning, med alt hvad det indebærer; form, funktion og andre gennerelle ideer omkring en bygning, så længe den er en ide. Ingeniørinformationer er alt hvad der behov for af viden for at kunne lave bygninger. Alt fra den bærende konstruktion til hvad væggene indeholder, elinstallationer mm.. Hertil kan dette område udvides til at inkludere indeklima forhold; energiforbrug, dagslys, temperatur osv. 1 CAD model, et digitalt tegnings format. 3

5 Planlægning vil være en oversigt over materialeforbrug og arbejdskraften, der skal til at lave bygningen, for i sidste ende at kunne give et overslag på hvad prisen vil være for at bygge bygningen. Denne mere integrerede proces vil formodentlig kunne findes elementer i enten arkitektur fasen eller planlægnings fasen, som burde ændres. F.eks. hvis der er for lidt dagslys i et lokale, eller hvis overslaget på en pris ender på et niveau, der ikke er attraktivt, kan man gå tilbage til de tidligere faser for at ændre byggeprojektet. Arkitektur Ingeniør informationer Planlægning Færdig Bygning Figur 1, Iterativ proces i design og planlægning af en bygning Summeret betyder det, at der laves en informationsmodel hvor (næsten) alt er parametriseret, så det er nemt at ændre en ting i denne informationsmodel, og derefter se hvad denne ændring betyder for resten af informationsmodelen. Værktøjet skal herefter være i stand til at visualisere alle relevante konfigurationer og deres konsekvenser. Disse konsekvenser bestemmes med hjælp af f.eks. simuleringsprogrammer og andre værktøjer. Anvendelse af Casen 3D BIM modellen vil blive baseret på et simpelt hus illustreret nedenfor i Billede 1: 4

6 Billede 1, 3D model Casen er baseret på dette hus Denne Bygning er baseret på tegninger stillet til rådighed af Teknologiskk Institut Bygningen jfr. Billede 1 har 158,8 m 2, fordelt på 9 rum. Huset er i to etager med et stort rum i midten, der har gulv i stuen og loft på 1. sal. Der er 8 rum fordelt til begge sider af det store rum, som indeholder soveværelser, bad og køkken. Hele ideen med dette hus er, at det er baseret på præfabrikerede moduler i containerstørrelse. Disse moduler skal være i stand til at blive sat op i flere konfigurationer, som ses i Billede 2 5

7 Billede 2, Forskellige konfigurationer af præfabrikerede moduler De informationer der lægges ind i BIM modellen skal være tilstrækkeligee til at kunne gennemfører forskellige simuleringer; alt fra energi simuleringer til lys og indeklima simuleringer. 6

8 Metode Det at opbygge en BIM model betyder, at en bygning bliver lavet virtuelt ned til sidste detalje i de informationer, der skal bruges for at lave simuleringer over f.eks. lyd, lys og energiberegninger. Det betyder essentielt, at bygningen kommer til at eksistere i en computer, før der kan laves simuleringer på relevante områder. I systemløsningen vil der blive brugt en række programmer i denne opgave til at lave en 3D BIM model, som er sammenhængende: Revit 2013 (Design, struktur og materialer) Ecotect Analysis 2011 (Dagslys og potentielt Akustik og Termiske beregninger) Sigma 2010 Enterprise (Pris og arbejdskraft overslag) Rockwool Energy Design (Be10 energiberegninger) Navisworks (Animationer til fremvisning) Disse fem programmer vil komme til at arbejde og integrere med hinanden på en måde illustreret med følgende flow diagram: Rockwool Energy Design Sigma Ingeniør informationer Revit Konstrueret bygning Ecotect Navisworks Figur 2, Iterativ proces mellem programmer i 3D BIM modelen Alle ingeniør informationerne som der er til rådighed fra starten af et byggeprojekt, mål, vægkomposition, materiale egenskaber mm, bliver sat op i Revit hvor der bliver konstrueret en 3D model, der indeholder alle de informationer, som er blevet omsat fra arkitekt fasen. Herefter kan der udføres forskellige beregninger og simuleringer gennem Ecotech, Sigma og Be10, som vil levere resultater, der understøtter beslutningsprocesserne, herunder om der skal foretages ændringer for at overholde bestemt bygnings krav 7

9 og normer. Hele denne proces skal ende med færdige planer over en bygning, via Revit 3D modellen, som i sidste ende vil lede til en konstrueret bygning. Ecotech vil f.eks. kunne analysere lys og akustik forhold, Sigma kan give et overslag på en evt. pris, mens Be10 fortæller om energiforbruget. Skulle det vise sig at resultaterne fra en analyse ikke er tilfredsstilende, kan processen gentages og tilpasningerne gennemføres i Revit. Dette vil resultere en i iterativt arbejdsproces, der vil fortsætte med rettelser i 3D modelen i Revit indtil resultaterne fra diverse simuleringer og beregninger fra de andre programmer er fyldestgørende, for alle de krav der måtte være stillet til bygningen. Fremgangsmåden vil understøtte en integreret design proces. Opgaven forudsætter at 3D modelen er etableret uden nærmere beskrivelse af denne proces. Dvs. integrationen fokuseres på ingeniørfasen i Revit s procesforløb. Integrationen dokumenteres ikke komplet og vi nøjes med et proof of concept, der gengiver de vigtigste egenskaber af integrationen. Altså vil denne 3D BIM model indeholde, Ingeniør Information (begrænset til struktur og materialer) og Planlægning med et simpelt overslag på pris og arbejdskraft Be10 beregninger (Myndigheds krav) Pris Ingeniør informationer 3D Model Konstrueret bygning Lys og termiske analyser Præsentation af bygning Figur 3, Iterativ proces mellem funktioner i 3D BIM modelen Figur 3 viser at de enkelte analyser der laves over 3D modelen i sidste ende alle rapporterer tilbage med ændringer, der skal laves i 3D modellen, før data kan sendes videre til det næste program. Altså er der ikke en fast kæde eller rækkefølge de forskellige analyser skal laves i. Med andre ord er det 3D modellen der er af størst betydning, hvorefter de andre dele af den iterative proces kan tilføjes efter behov Revit 2013 Revit er et program der bruges til at visualisere et byggeprojekt med en 3D model for at give alle parter i et entreprenørprojekt mulighed for hurtigt at få overblik over hvad projekter går ud på. Revit kan gå ned i detaljer om alt fra vægkomposition til bygningselementer, som døre og vinduer, og giver mulighed for at lave hurtige ændringer 8

10 I Revit er der designet en 3D model af den bygning vi anvender som case. Denne er selvfølgelig opbygget ift. de specifikationer, der er opstillet i tegningerne leveret af Teknologisk institut vha. de allerede definerede bygningselementer i Revit database. I de tilfælde hvor Revit s eget data bibliotek ikke har været tilstrækkelig i form af, at der ikke eksisterer præcis den type væg, vindue, dør, eller andet, der skal bruges, er det i Revit muligt at designe det bygnings element, der er behov for. Som eksempel illustreres her hvordan, der kan laves ændringer i en vægs struktur / sammensætning. Billede 3, Viser Properties menuen til det tilhørende bygningelement (Den blå gennemsigtige væg) Vi vælger en væg i huset, i dette tilfælde en ydervæg (det blå bygningselement), fra Billede 3. Når bygnings elementet er valg, vil Properties vinduet vise de gennerelle informationer om det valgte element. Hvilket niveau det er placeret på, hvilket niveau det strækker sig til, hvor meget fra de nævnte niveauer det er offset, osv. For at se nærmere på elementets struktur trykkes på Edit Type knappen i Properties vinduet (markeret med en blå box i Billede 3). 9

11 Billede 4, Type Properties menu I dette vindue (Billede 4) kan vi se hvordan elementet arbejder sammen med andre bygningselementer, hvordan det repræsenteres grafisk, og hvilke data, der identificerer elementet, hvis man vil fortage en søgning efter bestemte ting i 3D modelen. Det er også muligt at lave kopier eller at give et nyt navn til bygningselementet (Rød firkant). Et tryk på Edit (Blå firkant) knappen ud for parameteren Structure, leverer en menu hvor det er muligt manuelt at designe et nyt bygningselement. 10

12 Billede 5, Edit Assembly menu I menuen i Billede 5 kan der udvikles en personlig opbygningg af væggens struktur, så den kan passe sammen med specielle krav, der kan være stillet. Væggen kan gives mere eller mindre isolering, der kan laves om på placeringenn af vindspærrer og vælges blandt et antal facade materialer. Et tryk på knappen Modify, kan i et Preview give mulighed for enten at lave direkte manipulation af elementernes tykkelse, eller vælge toppen af et element for at unconstraine det fra de andre, så man i et section view vil kunne hive facaden op over enden af f. eks, et tag, som vist på følgende billede: 11

13 Billede 6, Manipulering af de enkelts elementers højde i en væg Billede 6 viser at det er muligt at give de enkelt elementer i en f.eks. væg forskellige højder (Vægelement markeret med blåt). Dette gør det muligt at lave brugerdefineret sammensætninger af forskellige detaljer i en bygning. Hvis der i Billede 6 ikke var lave denne brugerdefinerede sammensætning, ville tagelementet (Normalt farvede elementer) blot blive ført ud til kanten. Ved at brug af de nævnte metoder for andre bygningselementer vil der kunne ændres lignende egenskaber for dem, for at rette dem til efter specifikke krav. Sigma Enterprise Sigma er et program der udelukkende bruges til at give priser på entreprise projekter. De relevante data i en pågældende prissammensætning opstilles på en overskuelig måde, der giver et nemt overblik over hvilke emner pengene i et entrepriseprojekt bliver brugt til. Ved eventuelle ændring gør programmet det enkelt at overskue den økonomiske konsekvens af ændringerne. Sigma bliver integreret med Revit via data overførsel. Data overførsel Billede 7, Eksportering af data fra Revit til Sigma vha. et plugini Revit 12

14 Overførelsen af data fra Revit til Sigma sker ved brug af et plug in i Revit, der direktee konverteree dataene i Revit til et Sigma fil format (Billede 7). Billede 8, Menu i Revit for exportering af data til Sigma Når eksport menuen dukker op (Billede 8), vælges der hvilke bygningselementer, der skal med i eksporten for at bygningsprojektett kan blive prissat. (Rød firkant). Eksportfil vil være baseret på en template, der sørger for, at alle informationerne vil blive opskrevet, så de bliver let overskuelige i Sigma. (Blå firkant). Denne Template er stillet til rådighed af Teknologisk Institut. 13

15 Billede 9, Valg af Objekter der skal eksporteres og deres enhed I denne menu, Billede 9(fra den Røde firkant i Billede 8), vælges materialerne, der skal eksporteres til Revit. Herved kan der vælges ting alt efter om der er behov for en specifik prisundersøgelse af bestemte materialer. Samtidigt skal det huskes, at enhederne for alle bygnigselementerne skal gennemgås, så de bliver eksporteret med den rigtige enhed. Vi kan se fra Billede 9 at Dørene skal have fastsat en enhed, da Default i unit (blå firkant) betyder, at det ikke vil blive omsat til noget brugbart. 14

16 Billede 10, Valg af Objekter der skal eksporteres og deres enhed I Billede 10 ses at Dørenes enhed nu er sat til Pcs (stk. på dansk). Herved vil de blive talt med i form af hvor mange døre af de forskellige typer, der er i bygningen. Vinduer skal tælles på sammen måde, mens andre ting som væge, tag, loft og gulv, vil blive talt op i m 2. 15

17 Billede 11, Konfigurations menu af eksport fra Revit til Sigma Det skal tjekkes at enhederne oversættes korrekt mellem programmerne(billede 11, blå firkant). Det skyldes at programmerne er produceret af forskellige firmaer, som bruger forskellige forkortelser til enheder. Default indstillingerne er gode nok i denne opgave, da der kun er antal af døre og vindue, og kvadratmeter væg, der skal tælles op. En smart detalje man kan udføre, hvis processen skal gentages flere gange, er at man kan gemme indstillingerne for hvad, der skal eksporteres. Næste gang processen skal udføres, skal man blot indlæse sine forrige indstillinger (Rød firkant). 16

18 Opdatering af Data Billede 12, Resultat af eksporten fra Revit til Sigma Når data er eksporterett og indlæst i Sigma skal data biblioteket i Sigma opdateres for at få udført beregningerne over prissætning på casen korrekt. Som det kan ses på Billede 12, så er der ingen priser på bygningsmaterialerne. Disse hentes i form af en ekstern fil, som er stillett til rådighedd af Teknologisk Institut. Billede 13, Valg af Bibliotek fil der skal opdateres efter. Denne opdatering forgår ved at opdater efter en projektliste, valgt ved at trykke gennemse (Billede 13, Blå firkant), herefter listen (Rød firkant) ), vil indsætte priser på bygningselementerne, der er blevet eksporteret fra Revit. 17

19 Ecotect Analysis 2011 Ecotect er et program udviklet af Autodesk. Dets primære funktioner består af simuleringer i områderne lyd, lys, energi og resurse forbrug. Der ses i dette afsnit på integration af data mellemm Revit og Ecotect, samt hvordan en simpel analyse kan udføres til bevis for at eksporten har virket. Ecotect er også i stand til at lave termiske analyser, som vil blive gennemgået senere. Til sidst kan Ecotect lave beregninger over ressource forbrug og materiale omkostninger. Data overførsel Overførslen af data fra Revit til Ecotech sker ved at eksportere en standart gbxml fil fra Revit, som derefter kan læses af Ecotech (Se Billede 14). De data, der bliver eksporteret, er alt hvad der beskriver den designede bygning, i form af planer. Det, der er vist på venstre side af Billede 14 med blåt, er en repræsentation af de rum, der er defineret i bygningen, mens de grå linjer, der omgiver rummene, repræsenterer den ydre facade. På højre side i Billede 14 er der en oversigt over de parametre, som definerer hvad, der bliver eksporteret. Billede 14, Eksporteret geometri baseret på rum opdeling og facader. Det er muligt at få vist en repræsentation af hvilke overflader, der er at arbejde med, når filen åbnes i Ecotech. For at få dennee repræsentation frem skal den vælges under Details fanebladet. 18

20 Billede 15, Repræsentation af Geometrien, der eksporteres til Ecotect På denne måde kan der laves en foreløbig kvalitetssikring af den geometri, der bliver eksporteret. Billede 15 viser de flader, der bliver sat op i Ecotech. Er disse ikke tilfredsstillende, kan der laves ændringer i Revit for at prøve at ændre de eksporterede flader. Det har vist sig, at eksporten fra Revit til Ecotect kan give ændringer i data. Når det sker, har det ikke været muligt at finde en metode til at sikre at den eksporterede fil fra Revit ikke bliver ændret, når den vises i Ecotect. Det er muligt at rette op på de fejl, som er opstået i eksporten efterfølgendee i Ecotect, men det betyder naturligvis at efter check og tilpasningen af data kommer til at tage betydelig længere tid, alt afhængig af filens størrelse. Billede 16, Rettelser i kodningen For at kunne bruge gbxml filen fra Revit i Ecotect, skal den først gemmes i et nyt kodnings sprog for at gøre den kompatibel. Det er fordi filformatet Revit leverer filen i, er kodet til et meget internationalt marked, 19

21 hvilket betyder at det kan bruge flere tegn end, der bruges i de vestlige skriftsprog, f.eks. asiatiske tegn. Ecotect bruger kun de vestlige tegn hvilket betyder at filen skal gemmes i kodningenn UTF 8. Husk at ændre den første linje i filen hvor den oprindelige kodning står skrevet (Billede 16, Rød firkant), til den nye kodningstypes navn (UTF 8). Dette er fordi nogen programmer kan basere deres aflæsning af filen på denne første linje, og kan lave fejl pga. dennee forskel. Når filen herefter er ændret skal det huskes når filen gemmes, at Encoding skal ændres fra Unicode der er default setting, til UTF 8. Materiale valg til Overflader Når filen er åbnet i Ecotech skal der laves nogle eftertjek alt efter hvilken type simuleringer, der skal laves i Ecotech. Billede 17, Materiale valg til overflader Det første er at give alle de overflader, der er eksporteret fra Revit et materiale. Det kan ses på overståendee billede, at alle rummenee kom med i Content Summary (Billede 17, Rød box), men at nogle af materiale oversættelserne ikke er lykkedes fuldstændigt. Det kan ses ved, at der i kolonnen under Model Element (Blå firkant) står <<Guess>> ved forskellige materialer. Disse <<Guess>> betegnelser skal laves om til et materiale, som man kan gætte sig frem til vha. navne i kolonnen Materials/Elements in File. Dette gøres ved at højre klikke på << <Guess>>, vælg menuen materials, og herefter vælge hvilken type overflad det er. 20

22 Billede 18, Materiale valg til overflader Når alle Model Elementerne er blevet givet et materiale (Billede 18, Blå firkant) kan gbxml filen åbnes i Ecotect ved at trykke på Open As New. 21

23 Geometri Rettelse Billede 19, Importeret geometri Billede 19 viser den importerede geometri, dog bør det noteres, at der er nogle fejl i den aktuelle Case, som skal rettes før geometrien kan bruges til den fremtidige proces. Hvis de ikke bliver rettet, kan det have konsekvenser for hvor nøjagtig simulationerne, der laves over denne geometri, vil være. Heldigvis er det ikke andet end et par få ting, der skal rettes jfr. eksempel nedenfor. 22

24 Billede 20, Forkert geometri De røde elementer med tyk streg i Billede 20, markeret med blå bokse, er linjer, der skal fjernes, da de repræsentere ikke eksisterende væge. Dette er baseret på, at deres fladers materiale er sat til at være vægge. Det lilla element i den grønne boks repræsenterer en forkert afgrænsning mellem to zoner. Dette kan konstateres ved en sammenligning mellem zonernes form i Revit, og den form, der er fremvist i Ecotect. 23

25 Billede 21, Korrekt Geometri Billede 21 viser den rettede Geometri. De ikke eksisterende vægge i de blå bokse er blevet fjernet, mens det lilla element har fået rettet sine linjer til så de stemmer overens med rum opdelingen i Revit. Dagslys Analyse i Ecotect Hvis der skal foretages en dagslys analyse, skal det tjekkes, at den indre geometri i casen er korrekt udført, samtidigt med at overfladerne har de rette egenskaber, farve, tekstur osv. Desto meree korrekt geometrien er, desto bedre bliver analysen og det samme gælder for overfladernes egenskaber. Eksempelvis, hvis der er fejl i geometrien, kan det resulteree i skygger for det naturlige dagslys, alt efter hvor fejlen er i en given geometri i en simulation. Hvis der er interesse for en akustik analyse, skal det tjekkes, at væggenee består af det korrekte materiale med tilhørende lyd absorptions koefficient data. I denne opgave bruges de data, der er blevet givet til fladerne da materialer blev bestemt ved overførslen fra Revit til Ecotect. I denne opgave vil der blive lavet dagslys og termisk analyse, som vil vise mængden af dagslys og energiforbrug i casen. Før dette kan gøres er der behov for at indlæs en vejrdata fil. 24

26 Billede 22, Oversigt over menuer der har indflydelse på vejret i Ecotect Vejrdataenee kan findes gennem US Departmentt of Energy ved at trykke på ovenstående knap i Ecotect (Blå box). Dennee knap vil åbne en browser på nettett hos US Department of Energy hvorefter der blot skal findes en fil for Danmark København. Billede 23, US Department of Energy hjemmeside for vejrdata for København Der kan ses i Billede 23 at vi kan hente tre filer med Data over vejret i København. En EPW, STATT og DDY fil. Ecotect brug det, der hedder en WEA fil, så der er behov for at konvertere en af filerne. Dette gøres via den menu, der kommer frem når der trykkes på knappen Convert Weather Data i Billedee 22 (Rød box). 25

27 Billede 24, Ecotect Weather Converter I Weather Converter værktøjet (Billede 24) importeres EPW Energy. filen, der blev hentet fra US Department of 26

28 Billede 25, EPW filen fra US Department of Energy i Ecotect Weather Converter Herefter vælges import knappen, da der ikke er behov for at bearbejde dataene (Blå box). 27

29 Billede 26, Ecotect Weather Converter med importeret data fra EPW fil Nu skal dataene gemmes som en ny WEA fil, der kan bruges direkte i Ecotect. Dette gøres ved trykke på Load Weather File knappen (Grøn box Billede 22). 28

30 Billede 27, Valg af vejr data i Ecotect Når dataenee er indlæst, vil der blive spurgt om positionskoordinaterne for Ecotect filen skal opdateres for at stemme overens med hvor i verden vejrdataene stammer fra. Dette skal der sigess ja til, da det vil have betydning for dagslysanalyserne. Nu hvor vejrdataene er indlæst og den globale position for projektet er opdateret, er der behov for at lave et grid hvorpå dagslys data kan fremvises visuelt. 29

31 Billede 28, Markering af flade Grid et skal holde sig indenn for. For at lave en dagslys analyse i Ecotech skal der først placeres et Grid over arealet i bygningen, som vi er interesserett i kende forholdene omkring. Dette gøres ved først at vælge gulvplanet i rummet eller rummene, som analysen skal forgå i (Tyk streg i Billede 28). Herefter vælges Analysiss grid opsætning i menuen i højre side, hvorefter der vælges Auto Fit Grid to Objects. Billede 29, Fit Grid Extents menu 30

32 Herefter vælges på hvilken måde grid et skal placeres i bygning. Type of Fit sættes til Within (Billede 29, blå box), da resultatet skal give dagslyset inde i rummet, der er valgt. Aksen sættes til XY, hvorefter der trykkes OK. Billede 30, Placering af Grid Nu hvor Gridet er placeret, kan der justeres på højden hvori Gridet er placeret vha. 2D Slice Position i menuen til højre. Højden sættes så Gridet er placeret 850 mm. over gulvet, som er arbejdsbordss niveau og krav fra BR10 2 om højden, når der udføres energi og lysberegninger. Det kan forekomme, at dette skal gøres med øjemål, hvis rum fladerne ikke er sat ind i origo på z aksen. Billede 31, Valg af Caculations der skal udføres Nu kan dagslys beregningerne udføres ved at gå til menuen Calculations, vælge Lighting Levels, og herefter sige Perform Calculations. 2 BR10 er Bygningsreglementet fra år

33 Billede 32, Natural Light Levels eller Overall Daylight and Electric Light Levels I den efterfølgende menu vælges Natural Light Levels, hvorefter der siges Next. Der trykkes Next i den næste menu til følgendee dukker op: Billede 33, Detaljegrad af simuleringen I denne menu sættes detaljegraden af beregningerne. Jo større detalje, der skal være i beregningerne, desto længere tid vil det tage for en pc at udføre beregningerne. I dette tilfælde vil der blive valgt en lav detaljegrad, da det vil være rigeligt til et Proof of Concept. 32

34 Billede 34, Valg af lux fra himlen I denne menu bestemmes den mængde af lux der kommer fra himlen. Denne sættes på ca lux for en overskyet dag og ca for en skyfri dag. For at finde frem til, hvad det naturlige dagslys vil være i bygningen, er det normen at udføre beregningerne på en overskyet dag, når klimaet i Danmark tages i betragtning. Billede 35, Valg af mængdenn af lux der kommer gennem vinduerne Her sættes renligheden / klarheden af vindue overfladerne. Dette er for at bestemmee hvor meget af det lys, der rammer et vindue, der fortsætter ind i rummet. Der trykkes herefter Next, samme for den efterfølgende menu til vi kommer til: Billede 36, resume af valg for dagslysberegninger I denne menu bliver de forrige valg, der er tagett summeret. Dette er et sidst tjek af, at de rette indstillinger er valg. Som en ekstra ting vælges der Full 3D Grid Analysis, som vil gøre, at højden på Gridet kan justeres, 33

35 som vist tidligere, og derved kan dagslys mængden ses på flere niveauer. Der kan nu trykkes OK, hvorved dagslysberegningerne vil blive udført, og vist på det Grid, der er lavet tidligere. Termisk Analyse En termisk analyse er simpel at lave. Eftersom geometrien og valget af materialer er klaret tidligere, kan analysen sætte i gang med det samme. Oversigten for muligheder at analysere kan ses på Analyse Taben, hvorefter Thermal Analysis bør være den fremviste menu. Billede 37, Termisk Analyse indstillinger Der kan vælges mange typer af Termiske beregninger. Til dette projekt vælges Hourly Temperatur Profile (Billede 37, blå box). Under Select Date egenskaberne kan det indstilles hvilken dag, der skal vises resultater for. Der kan også søges efter bestemte data i analysesen, såsom varmeste, koldeste eller mest blæsende dag. Der vil også blive beregnet hvor meget sollys hjælper med opvarmningen af huset. Dette kan beregnes ved at vælge In/ /direct Solar Gains under Thermal Calculations. Herved vil der blive vist hvor meget solen har hjulpet med opvarmningen på en månedlig basis. Rockwool Energy Design Rockwool Energy Design er en webbaseret service udviklet af Rockwool. Servicen er lavet til at udføre beregninger efter statens Be10 krav og er samtidig gjort kompatibel med andre programmer, der derved gøre det let at få en oversigt om hvorvidt et byggeprojekt, der f.eks. er designet i Revit, vil klare statens energi krav. Dataoverførsel Dataoverførsel vil forgå via et plug in Rockwool har lavet til Revit 3 (Billede 38). 3 Rockwool s plug in er til Revit Det har derfor været nødvendigt at genopbygge casen i Revit 2012, da Revit 2013 ikke tillader at lave filer kompatible med ældre versioner af programmet. Rockwool har dog udmeldt at der arbejdes på et plug in til Revit

36 Billede 38 Rockwool Energy Design plug in til Revit Dette plug in er i stand til at uploade alle relevante data til Rockwool Energy Design s webbaserede service. Billede 39, Rockwool plug in til Revit for eksport af data fra Revit til Rockwool Energy Design Der skal vælges et projekt, der er oprettet på forhånd på webservicen hvorefter der trykkes på Upload data (Billede 39). 35

37 Redigeringg af data Billede 40, Opsætning i Rockwool Energy Design I Billede 40 kan det ses at data fra Revit er blevet uploadet. Det næste, der skal gøres, er at synkronisere data ved at trykke på Synkroniser knappen(blå box). Når dette er gjort skal der tjekkes hvilke elementer der skal medtages i beregningerne (Orange box), da Be10 beregninger kun omhandler de ydre bygningselementer, ydervæge, tag, fundament, vindue, osv. Til sidst skal der indtastes størrelsen af det opvarmede gulvareal angive i m 2 i menuen, der hedder Klimaskærmm (Rød box). Når dette er gjort, er det muligt at se resultaterne for, hvorvidt energikravene er overhold under menuenn Nøgletal (Grøn box). Navisworks Manage 2013 Navisworks er et program designet til at give overblik over et byggeprojekts fremgang. Det illustreres gennem tidsplaner og visuel repræsentation af fremgang og gennemgang af et byggeprojekt. Data overførsel Da Navisworks er lavet af samme producent som Revit 2013, kan der uden yderligere arbejde importeres den fil fra Revit, der er arbejdet med. Den designede bygning vil herefter blive fremstillet i Navisworks, repræsenteret med en 3D model meget lig den, der er konstrueret i Revit 2013 (Billede 41). 36

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Værktøj til Integreret design af Bygning 303. Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter

Værktøj til Integreret design af Bygning 303. Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter Værktøj til Integreret design af Bygning 303 Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter Theis K. R. Andersson S093369 2013 1. Forord På DTU campus har der gennem de seneste år været flere konstruktions

Læs mere

CAD-tegninger som grundlag for geometri

CAD-tegninger som grundlag for geometri CAD-tegninger som grundlag for geometri SimDXF er et simpelt værktøj til import af cad tegninger i DXF-format som grundlag for opbygning af den geometriske beskrivelse af bygningsmodeller i BSim2000. Der

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Whitepaper. Egernsund Tegl amba BIM objekter

Whitepaper. Egernsund Tegl amba BIM objekter Whitepaper Egernsund Tegl amba BIM objekter 01 Introduktion Dette dokument indeholder informationer om Egernsund Tegl amba BIM objekter. Der er vejledninger til at bruge disse objekter, opsætning af objekterne

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 1.6 Brugervejledning 1 / 41 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 2.1 Hvad er nyt i version 1.6?... 4 3 Oprettelse af kort...

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

DAGSLYSSIMULERING HUMLEGÅRDEN

DAGSLYSSIMULERING HUMLEGÅRDEN DAGSLYSSIMULERING HUMLEGÅRDEN Dagslys er komplekst. Man kan tale om det på mange måder. Arkitekten taler om kvalitet mens ingeniøren taler om kvantitet. For at skabe et fælles sprog om dagslysbehov arbejder

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 FØR I BEGYNDER......1 ELEMENT SELECTION...2 TEGNEVÆRKTØJER...4 ARRAY / ALONG ELEMENT...4 STRETCH...6 MOVE TO CONTACT...7 BREAK ELEMENT...8 COPY FENCE

Læs mere

Tutorial: Sammenlign dokumenter

Tutorial: Sammenlign dokumenter Tutorial: Sammenlign dokumenter ReVu kan sammenligne to PDF-dokumenter og automatisk markere forskellene mellem dem, så du nemt og hurtigt kan sammenligne ændringer i tegninger og planer. På kommandolinjen

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere