Særlige forhold hos CABG-opererede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige forhold hos CABG-opererede"

Transkript

1 Ved læge Marianne Frederiksen Ved en by-pass operation skabes passage forbi ikke igennem forsnævrede områder i et blodkar. Ud over by-pass operation af hjertets kar udføres operationen ved svær forsnævring af f.eks. pulsårerne i benene eller i halsen. (Nogle deltagere oplyser overraskende for personalet - at de da også har fået udført en by-pass operation ; men det skyldes de nævnte forhold: En by-pass er vel en by-pass? ) Hvorvidt en person med IHS tilbydes en ballondilatation eller en koronar by-pass operation afhænger af fundet ved en koronarkarangiografi (KAG). Den endelige beslutning tages ved at drøfte resultatet med hjertekirurgerne på det invasive center 1. Ved kliniske undersøgelser er der fundet samme forekomst af myokardieinfarkt og død for personer med enten en koronar by-pass operation eller en ballondilatation. Med hensyn til symptomlindring(angina pectoris) og nødvendigheden af en fornyet revaskularisering, da var resultatet ringere i gruppen med en ballondilatation 2 De som tilbydes CABG vil ofte være 3 : Personer med venstre hovedstammestenose (reduktion i 5 års mortalitet) Personer med 3-karsygdom 4 og diabetes Personer med 3-karsygdom (reduktion i 5 års mortalitet). PCI en mulighed. o Personer med 2-karsygdom med proximal stenose af LAD og samtidig nedsat LVEF)(reduktion i 5 års mortalitet) o Personer med samtidig stenosering ( 70%) af proximale LAD og proximale LCX (hovedstammeækvivalent) o Personer med tidligere udført PCI og komplicerede læsioner. o Personer med tidligere CABG og aktuelt invaliderende angina pectoris trods maksimal antianginøs behandling eller forsøg på PCI. o Personer (> 40 50år) med aortastenose og samtidig påvist IHS ved KAG o Personer hvor akut CABG er nødvendig i forbindelse med komplikationer til PCIbehandling (0.1-1% ) 8 Nogle af deltagerne i et rehabiliteringsforløb vil blive tilbudt en by-pass operation. Ud over mundtlig og skriftlig information fra det invasive center, vil deltageren ofte ønske at få uddybet operationsforløbet. Det tværfaglige team skal derfor have et minimumskendskab til selve operationen, efterforløbet og de mulige komplikationer. En god ide er, at rekvirere informationsmaterialet fra den lokale invasive afdeling Dansk Cardiologisk Selskab. Retningslinier. KAG, hjertekateterisation og PCI hos voksne. August ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery. JACC 1999;34; Weintraub WS et al.outcome of coronary bypass surgery versus coronary angioplasty in diabetic patients with multivessel coronary artery disease. J Am Coll cardiol 1998;31;10-19.

2 Ventetiden før operationen kan være psykisk belastende for patienten og dennes familie; men en fornuftig forklaring kan ofte hjælpe. For patienter på almindelig venteliste til CABG er risikoen for at få et AMI omkring 1% per måned i ventetiden 5. Der foreligger retningslinier for ventetiden, som altid vil afhænge af sygdommens sværhedsgrad og de lokale forhold 6 : 1. Patienter med venstresidig hovedstammestenose > 70% eller med ustabil angina pectoris indlægges efter KAG. Sættes til akut over stregen 2. Patienter som kan udskrives, men som skal opereres hurtigt. Sættes til akut under stregen 3. Patienter med et presserende, men ikke akut behandlingsbehov, f.eks. patienter med aortastenose behandles på kort venteliste (2-3 uger) 4. Patienter med en i øvrigt stabil symptomatologi sættes på almindelig venteliste. På sundhedsstyrelsens hjemmesider oplyses de aktuelle ventetider for PCI og CABG 7 på landets kardiologiske invasive centre. Den koronare by-pass operation Ved CABG konstrueres omkørsler (grafter), der fører blodet uden om forsnævringerne i kranspulsårerne. Grafterne kan være blodårer fra benets inderside (vena saphena magna ) som frigøres og sys til hjertet ( = frie grafter) eller man bruger en pulsåre i brystkassen - ofte fra venstre side (a. mammarie interna = LIMA), som ofte omdirigeres til en af de store kranspulsårer (den venstre koronararterie =LAD). En pulsåre fra armen (a. radialis) kan også bruges som fri graft 8, 9. Operationen sker i fuld narkose. Man får adgang til hjertet gennem en åbning af brystbenet på langs(sternotomi). Herefter tilkobles patienten til hjerte-lungemaskinen via kanyler i kroppens hovedpulsåre(aorta) og hjertet standses med en kold bedøvende væske. De frilagte grafter (i snit 3-5) syes herefter på det standsede hjerte og hjerte-lunge-maskinen kobles fra. Brystbenet lukkes med metaltråde og selve operationssåret syes med en speciel tråd, som kroppen selv opløser. Der er i forbindelse med operationen en mindre risiko for neurologiske, respiratoriske og renale komplikationer 10 : 5 Gösta Petterssons webbrevkasse 6 Kardiologisk afd.b Rigshospitalet Fukada Y,Matsui Y, Yamauchi H et al. An evaluation of the potential ischemia of the forearm after harvesting of radial artery by near infrared spectroscopy.(abstract).kyobu Geka 2002;55(79: Hata M,Raman J,Matalanis G et al.post harvest wound infection and patient s perception: comparative study between radial artery and sphenoid vein harvest sites. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2002;8(2): Steinbruchel DA, Lund T J, Thiis JJ,Olsen PS. Koronar bypasskirurgi uden anvendelse af hjerte-lunge-maskine:status og perspektiver.ugeskr Læger 2001;12;

3 Risiko for reoperation på grund af blødning(6-9%) Mediastinitis, som er infektion i brystbenet(1-4%) 11 Peroperativ myokardieinfarkt (2-3%) Postoperativt myokardieinfarkt (5-10%) 12 Postoperativt renal dysfunktion(7.7%) 13 Postoperativt større cerebrale insulter (1-2%) Forbigående kognitiv dysfunktion(30-50%) Postoperativ atrieflimren (25-30%) 14 Risikoen for peri og postoperative komplikationer øges med stigende alder og den akutte dødelighed er højere i de ældste aldersgrupper (>75 år) end i de yngre og generelt lidt højere for kvinder. Ved en vellykket operation er prognosen for smertefrihed dog lige så god for de ældste som for de yngre (mænd og kvinder). Langtidsoverlevelsen er ens for de to køn. Den operative dødelighed for patienter uden hjertesvigt er %. Ved akutte operationer eller ved en fornyet by-pass operation fordobles risikoen. Risikoen for komplikationer øges hos personer med enten svær overvægt ( mediastinitis) 15, diabetes(mediastnitis, cerebralt insult, nyresvigt), hypertension eller anden karsygdom f.eks. carotisstenose(forsnævrede halskar) 16, tidligere cerebralt insult( slagtilfælde) eller claudicatio intermittens (vindueskigger syndrom). Mini invasiv hjertekirurgi OPCAB) Er en anden måde, at foretage en by-pass operation på og der bruges ikke hjerte-lungemaskine(off-pump coronary artery bypass grafting=opcab). Operationen er udført i Danmark siden Etableringen af grafterne foregår på det bankende hjerte. Indgrebet kan udføres med lav dødelighed og sygelighed. Skønsmæssigt udføres 25% af by-pass operationerne uden hjerte-lunge-maskine 17 Indikationerne for OPCAB er uafklarede og afgøres af den enkelte kirurg. OPCAB tilbydes til de mest ustabile, dårligste og ældste patienter i en formodning om at kanyler i aorta tåles dårligere af disse patientgrupper 18. Hos personer med svær atherosclerosis (forkalning) af aorta vil der f.eks. ved kanylering (forbindelse til hjerte-lunge-maskinen) kunne løsrive sig 11 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Medicinsk afd B, H:S Rigshospitalet 13 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Taylor Ad,Groen JG,Thorn SL et al. New insights into onset mechanisms of atrial fibrillation and flutter after coronary artery bypass graft surgery.heart 2002;88(5): Bitkover CY,Gardlund B.Mediastinitis after cardiovascular operations:a case-control study of risk factors.ann Thorac Surg 1998;65(1): Naylor AR,Mehta Z,Rothwell PM et al.carotid artery disease and stroke during coronary artery bypass:a critical review of the literature.eur J Vasc Endovasc Surg 2002;23(4): Steinbruchel DA,Kure HH,Noreng MF,Berg Js. Ugeskr Læger 2001;163(6); Steinbruchel DA, Lund T J, Thiis JJ,Olsen PS. Koronar bypasskirurgi uden anvendelse af hjerte-lunge-maskine:status og perspektiver.ugeskr Læger 2001;12;

4 atheromatøse flader, der kan aflukke hjernens kar 19 ; men denne risikofaktor undgås med OPCAB 20 Uanset hvilken koronar by-pass operation der vælges er der en tendens til at de indsatte grafter tillukkes i årene efter operationen. 50% af venegrafterne og 95% af LIMA grafterne er dog velfungerende efter 10år 21. Der foreligger et stort opfølgningsstudie fra Australien, hvor korttids-og langtidsoverlevelsen er undersøgt for næsten 9000 patienter fra samme invasive center. 22 Efterbehandlingen Efter en koronar by-pass operation er man normalt indlagt i otte dage. 2-3 dage efter operationen er sårene helet tilstrækkeligt til at der kan tages brusebad. Karbad frarådes de første 2-3 uger. Det tager ofte mellem 4-6 uger inden arrene på bryst og ben er ophelet. Der vil være en vis rekonvalescensperiode med udtalt træthed, gradvis rehabilitering og sygemelding typisk i 6-12uger.Ved fysisk krævende arbejde tilrådes 6-ugers rekreation af hensyn til sternums opheling. Ophelingen af brystbenet er den mest begrænsende faktor for udøvelse af fysisk aktivitet. Let daglig træning 1-2 døgn efter indgrebet er acceptabelt. Upper body exercise som skaber sternal spænding bør undlades op til tre måneder efter indgrebet. En dansk undersøgelse har vist at 75%, af dem som var i arbejde før en koronar by-pass operationen, har genoptaget arbejdet 2 måneder senere. Man fandt dog betydende argener hos 21% (brystkassen) og 13% (ben/arm) 23. Efter 2 år angav 75% at være fri for hjerterelaterede smerter. Fokusområder Medicin Da nogle deltagere vil blive tilbudt at få udført CABG under rehabiliteringsforløbet, bør personalet ikke kun kende til den medicinske efterbehandling ved CABG; men også de overordnede (lokale) retningsliner for planlagt CABG. Dette er nødvendig for at kunne informere korrekt. 19 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Uva MS,Pedro A, Caria R et al. Coronary surgery in patients with porcelain aorta. Rev Port Cardiol 2002;21(6): Medicinsk Kompendium.14.udgave Bradshaw PJ,Jamrozik K,Le M et al.mortality and recurrent cardiac events after coronary artery bypass graft:long term outcomes in a population study.heart 2002;88: Geissler B, Aggestrup S. Kvalitativ evaluering af smertelindring og funktionsforbedring efter koronar bypassoperation. En spørgeskemaundersøgelse med 527 patienter. Ugeskr Læger ;164;

5 Patientinformationen fra det lokale invasive center bør foreligge i rehabiliteringsenheden. Nogle generelle retningslinier er: Medicin før operation Ved elektiv CABG ophører ASA behandling 7 dage inden. Hos indlagte med enten ustabil angina pectoris eller hovedstammelæsion ophøres med ASA på selve operationsdagen. Clopidogrel pauseres 24 timer før CABG, hvis muligt 24. Eventuel AK- behandling pauseres. Medicin efter operation Efter operationen genoptages behandling med ASA mg. Patienter med kendt primær atrieflimren genoptager vanlig AK-behandling(Maravan, Marcoumar ). Ved persisterende sekundær atrieflimren frekvensreguleres med enten en betablokker (metoprolol) eller en calciumantagonist (verapamil). AK-behandling i minimum 4 uger inden DC-konvertering eller i henhold til lokale retningslinier. Kolesterolsænkende medicin fortsættes eller opstartes. Hos patienter med lav blodprocent gives ofte et jerntilskud i månederne efter operationen. Hos patienter med restangina fortsættes den antianginøse behandling. Ved samtidig CABG og PCI med stent gives Plavix efter samme retningslinier som ved PCI. Patienter i antihypertensiv behandling før operationen skal fortsætte denne efter operationen. Man skal være opmærksom på, at der kan være mindre uoverensstemmelser i de medicinske behandlingsprincipper hospitalerne imellem. Da dette sjældent(aldrig) vil have nogen effekt på langtidsprognosen er det mest optimalt at fortsætte med en institueret behandling, for at undgå forvirring hos deltageren i rehabiliteringsforløbet og deraf manglende compliance. Komplikationer Brystsmerter De fleste mennesker (70-80%) bliver fri for symptomer (angina pectoris) efter operationen også vurderet udfra et arbejds-ekg. Nogle vil dog fortsat have tendens til angina pectoris efter operationen, men ofte i mindre grad end inden. Efter 10 år vil 50-60% fortsat være uden hjertesymptomer. 24 Medicinsk afd.b. H:S Rigshospitalet

6 Brystsmerter kan udløses af andre årsager end iskæmi(iltmangel). Det kan dreje sig om kardielle eller perikardielle udløste smerter, smerter fra spiserøret, smerter i selve brystkassen eller en delvis psykologisk betinget smerteoplevelse. Efter et operativt indgreb i brystkassen ses der ofte et langvarigt forløb med smerter uden påviselig årsag. Nogle studier viser, at brug af LIMA som graft, kan forårsage kroniske smerter, andre viser det modsatte 25. Andre faktorer er en fortsat progression i forsnævringen af flere kranspulsårer eller begyndende aflukning af grafterne. Bidragende faktorer kan være hjertesvigt, alder og rygevaner. I en yngre population (< 61 år) fandt man en relation imellem psykosociale forhold og fortsatte brystsmerter 12 mdr. efter CABG. Patienterne var yngre end dem uden smerter, havde et body mass index (BMI) > 25, scorede lavt på de psykosociale spørgeskemaer og manglede et socialt netværk. Uafhængige variable var en lav scoring på Sense of coherence (SOC- skalaen) 26, LVEF < 50% og moderat/svær depression 27 Uanset oprindelse vil fortsatte brystsmerter efter koronar by-pass operation ( post-cabg pain syndrome) 28 påvirke den enkeltes livskvalitet og være til hindring for genoptagelse af de daglige aktiviteter - herunder arbejde. Der er en tendens til at utilstrækkeligt behandlet akut smerte vil kunne resultere i en kronisk smertetilstand 29 Gener relateret primært til ophelingen af brystbenet ( sternotomien) Foruden brystsmerter kan der de første dage efter operationen også være smerter i ryggen, da de små led i rygsøjlen belastes når brystkassen åbnes 30. Brystbenet heler i løbet af 2-3 måneder. Indtil da forsigtighed med f.eks. tunge løft(børn, sneskovling, ommøblering), pludselige drejninger af kroppen (f.eks. luftning af livlig hund i snor) 31 eller skæve træk med ensidig belastning (støvsugning, havearbejde). Ståltrådene i sternum er lavet i rustfrit stål og de volder som regel ikke problemer; men i sjældne tilfælde fjernes trådene ved udtalte gener. Mistanke om nikkelallergi som årsag til vedvarende gener er beskrevet 32. Hvis ophelingen af brystbenet er ufuldstændig, bliver brystkassen ustabil med bevægelsesrelaterede smerter 33 Smerter, stivhed, stramning, kløe eller følelsesløshed i brystregionen er almindeligt i en tid; men svinder i løbet af 3-12 mdr. Smerterne kan skyldes at pulsåren, der ellers forsyner 25 Mueller XM,Tinguely F et al. Pain pattern and left internal mammary artery grafting. Ann Thorac Surg 2000;70(6); Begrebet Sense of Coherence er beskrevet af sociologen A Antonovsky. The structure and properties of the sense of coherence scale.soc.sci Med 1993;36; Karlsson I, Berglin E,Petterson G,Larsson PA.Predictors of chest pain after coronary artery bypass grafting.scand cardiovasc J ; Eisenberg E,Pultorak Y,Pud D et al. Prevalence and characteristics of post coronary artery bypass graft surgery pain(pcp).pain 2001;92(1-2): Eriksen J,Christiansen C,Hansen RW,Hole P,Højsted J et al.langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande. Ugeskr Læger 2002;164(43): Patientinformation Skejby Sygehus.Hjerteoperation. webside Privathospitalet Hamlet. 32 Fine PG, Karwande SV. Sternal wire-induced persistent chest pain: a possible hypersensitivity reaction.ann Thorac Surg 1990;49(1); Robicsek F,Fokin A,Cook j et al. sternal instability after midline sternotomi.thorac Cardiovasc Surg 2000;48(1):1-8.

7 venstre brystkasse med blod(lima), er brugt som graft 34. Vedvarende post-sternotomi nonkardielle smerter ses hos 25-28% 35, 36. Øget følsomhed( hyperæstesi), f.eks. ubehag når tøjet berører huden eller en abnorm fornemmelse uden ydre årsag (paræstesier), f.eks. myrekryb og brændende smerter, er begge tilstande som påvirke det psykiske velvære stærkt. Behandling med injektion af botulinumtoxin er på forsøgsstadiet 37. De to præparater i Danmark, Botox og Dysport,må kun bruges i sygehusregi 38 Gener relateret primært til operationsarret over brystbenet Arret heler pænest hvis der beskyttes mod sollys i et år efter operationen, f.eks. med solcreme (solfaktor > 20). Sårhelingen kan være hæmmet hos personer med diabetes eller svær overvægt, hvor risiko for infektion er øget. Inspektion/palpation af såret/sternum sker ved 1.lægesamtale. En voldsom ardannelse kan enten skyldes hypertrofi (overvækst) eller keloiddannelse, der giver både fysiske og kosmetiske gener. Arvelige faktorer kan medvirke til processen. Keloid er en massiv nydannelse af fibrøst arvæv efter infektion eller kirurgi. Personer med stærk pigmenteret hud er i en øget risiko for at udvikle keloid (kulturel dekoration blandt stammefolk i Nigeria) 39 og personer med svag pigmentering får oftere et hypertrofisk ar. Denne forskel på de to typer ardannelse er vigtig, idet sidstnævnte kan behandles med nogen succes. Farven er rød det første halve år og blegner lidt efter lidt. Arret er hårdere i konsistensen end normal hud og hæver sig ofte over hudens niveau. Ved keloid breder arvævet sig ud over det oprindelige ars grænser. Huden ved skulder, hage kæbe, øreflip og brystben er især udsatte. Kvinder er måske mere udsatte end mænd. Hypertrofiske ar og de ledsagende smerter er søgt mindsket på forskellig vis, f.eks. steroid injektioner i den tidlige fase, siliconecreme 40, laserbehandling sammen med steroidinjektioner, kryoterapi (frysning med flydende nitrogen) eller trykforbinding 41 Lokalbedøvende (lidocain) - og/eller antihistaminholdige cremer (mepyramin) kan forsøges indtil eventuel arrevision kan ske (plastikkirurgi). 34 Mueller XM,Tinguely F et al. Pain pattern and left internal mammary artery grafting. Ann Thorac Surg 2000;70(6); Meyerson J,Thelin S,Gordh T et al.the incidence of chronic post-sternotomy pain after cardiac surgery- a prospective study. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45(8): Kalso E,Mennander S,Tasmuth T et al. Chronic post-sternotomi pain. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45(8): Diaz JH,Gould Hj 3 rd.management of post-thoracotomy pseudoangina and myofascial pain with botulinum toxin.anesthesiology 1999;91(3): Rasmussen LN.Botulinumtoksin.Anvendelse til behandling af spasticitet hos børn. Ugeskr Læger2000;162: Raney Rance W,MD. Keloid pathophysiology and management. October 14, Grand Rounds Archive. The Baylor College of Medicine, Houston

8 Gener efter venehøsten fra underbenet Efter delvis fjernelse af blodårerne i benet kan der opstå hævelser i foden og underbenet. Der benyttes støttestrømper i dagtimerne den første måned og strømperne tages af om aftenen. Hævelsen aftager efter to til fire uger eller op til måneder. Hævelsen mindskes ved at sidde højt med det opererede ben - klodser under fodenden af sengen kan hjælpe. Hos personer med diabetes eller svær overvægt vil sårhelingen ofte tage længere tid og der er øget risiko for infektion. Lungerelaterede gener. I det tidlige postoperative forløb (1-4dage) ses atelektase (sammenfald af lungen) af både venstre(90%) og højre (60%) lungeside uden større subjektive gener for patienten 42. En lille andel af patienterne vil efter operationen udvikle en større væskeansamling i lungen(pleuravæske) og af disse vil 63% få symptomer(åndenød) inden for den første måned. Der kan blive behov for en terapeutisk pleuracentese 43, hvor væsken fjernes fra lungerne med en kanyle. Post Pericardiotomi Syndrom Er en sammensat lidelse, der debuterer dage til måneder efter en hjerteoperation. En kombination af perikarditis, pleuritis og/eller pnemonitis med eller uden væskeansamling i hjerte eller lungesæk 44. Der er ledsagende smerter og feber og eventuelt EKG-forandringer i form af hængekøjeelevationer(perikarditis). Røngten af thorax viser forstørret hjerte og venstresidig pleuravæske. Tilstanden er som regel godartet og selvlimiterende. I sjældne tilfælde kan der opstå kardial tamponade eller konstriktiv pericarditis(0.2% af samtlige mediane sternotomier) 45. Et lignende sygdomsbillede ses ved postmyokardieinfarkt syndrom (Dresslers syndrom) 46 med pleura-perikarditis. Årsagen er i begge tilfælde uafklaret, men en autoimmun reaktion mistænkes. Hyppigheden er 10-40% og behandlingen er antiinflammatorisk med ASA eller NSAID i 10 dage 47 eller prednisolon Carter AR,Sostman HD, Curtis AM et al. Thoracic alterations after cardiac surgery.ajr 1983;140; Sadikot RT, Rogers JT, Cheng DS et al. Pleural fluid characteristics of patients with symptomatic pleural effusion after coronary artery bypass graft surgery.arch Intern Med 2000;160(17): Shepard O Jo-Anne.Complications of cardiothoracic surgery. Cardiovascular Symposium Shepard O Jo-Anne.Complications of cardiothoracic surgery. Cardiovascular Symposium Medicinsk Kompendium. 14.udgave 1994 p Kelly BM,Nicholas JJ,Chhablani R et al. The postpericardiotomy syndrome as a cause of pleurisy in rehabilitation patients.arch Phys Med Rehabi 2000;81(4): Nielsen SL, Nielsen FE.Postcardiac injury syndrome.ugeskr Læger 1991;153(13):924-6.

9 Cerebrale komplikationer til CABG Komplikationerne kan opstå i direkte tilslutning til operationen eller i dagene efter og kan opdeles i a) apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi(tci), b) konfusionstilstand og c) neuropsykologisk påvirkning. Komplikationsfrekvensen er stærkt varierende i tidligere studier 49 Postoperativ konfusion ses hos mellem 1 og 12% af patienterne. De fleste symptomer f.eks. desorientering, højre-venstre-konfusion er forbigående og overstået ved udskrivelsen. Årsagen kan skyldes flere faktorer f.eks. postanæstetisk effekt, postoperativ medicinering, metabolisk forstyrrelser og især svær postoperativ hypotension( f.eks. behov for intraaortisk ballonpumpe og pressorstoffer) 50. Neuropsykologisk påvirkning De hyppigste klager efter CABG vil ofte være svigtende korttidshukommelse, manglende koncentrationsevne 51 eller oplevelsen af at være indelukket i en glasklokke. Det kan dreje sig om postoperativ cerebral dysfunktion, eller hvis der findes neuropsykologiske testdata som postoperativ kognitiv dysfunktion(pocd) 52. Sidstnævnte komplikation er velkendt hos op til 60% af patienterne i flere måneder efter hjertekirurgi og har været relateret til brugen af hjerte-lunge-maskinen 53. Langtidsprognosen for POCD er fundet god idet kun 1% af 336 ældre havde vedvarende nedsat kognitiv funktion som følge af kirurgisk indgreb 1-2 år tidligere 54. Sygdom i hjernens kar (apopleksi, TCI) er en af de hyppigste årsager funktion til tab af kognitive evner og demens. Der er dog også en sammenhæng imellem kognitiv funktion og f.eks. angina pectoris, tidligere AMI og claudicatio intermittens(ci). I England fandt man at både hjertesygdom og perifer karsygdom er relateret til et fald i kognitiv funktion. Dette fald er af samme størrelsesorden som fem års aldersbetinget ændring af de kognitive funktioner hos personer uden hjertekarsygdom. Årsagen kan være at begge sygdomme er indikatorer for en samtidig nedsat cerebral cirkulation 55. Dette betyder at patienter med iskæmisk hjertekarsygdom generelt vil være mere udsatte for postoperativ cerebral dysfunktion end andre. Hos personer med tegn på POCD er det i rehabiliteringsforløbet vigtigt at følge op på de kognitive forstyrrelsers indflydelse på hverdagen. Såfremt de arbejdsmæssige eller sociale funktioner påvirkes i lang tid ( > 2-3 måneder 56 ) er det vigtigt at få undersøgt om det drejer 49 Koefoed BG,Gulløv AL,Petersen P.Cerebrale komplikationer til operationer udført i kardiopulmonal bypass. Ugeskr læger 1995;157; Koefoed BG,Gulløv AL,Petersen P.Cerebrale komplikationer til operationer udført i kardiopulmonal bypass. Ugeskr læger 1995;157; Hjertecentret,Kirurgisk afdeling RT.Rigshospitalet. Patientinformation om Hjerteoperation.Maj Møller JT,Rasmussen LS. Langvarige cerebrale forstyrrelser hos ældre efter anæstesi og operation. Ugeskr Læger 2000;162; Rasmussen LS.Postoperativ kognitiv dysfunktion hos ældre.incidens,karakteristika og ætiologiske aspekter. Ph.d afhandling Abildstrøm HH.Ældre og postoperativ kognitiv dysfunktion. Ph.d afhandling Elwood PC,Pickering J,Bayer A et al.vascular disease and cognitive function in older men in the Caerphilly cohort. Age and Ageing 2002;31: ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4);

10 sig om en begyndende demens eller en bagvedliggende depression. Ved mistanke om svære forstyrrelser bør man desuden kontakte en neurolog og/eller en klinisk psykolog. Depression Efter hospitalsopholdet kan det være en svær forandring at komme hjem. Det er almindeligt at føle sig lettere irritabel, deprimeret eller grådlabil (græder ved tv-udsendelser med rørende indslag).hertil kommer så koncentrationsbesvær og mareridt. Major depression er ikke nødvendigvis en følge af CABG. Halvdelen af patienterne, der havde symptomer på depression før CABG var ikke depressive efterfølgende og man fandt kun nye postoperative depressioner hos 9%. Procentandelen med depressive symptomer var samlet 33% målt 1 måned og 1 år efter CABG og dette svarer til frekvensen ved andre større operative indgreb 57 Omkring 65% af patienterne med et akut myokardieinfarkt viser symptomer på depression og sygelig depression(major depression) er tilstede hos 15-22%. Man ved samtidig, at risikoen for at depressive personer med hjertekarsygdom dør af et AMI er 3.5 gange højere end for hjertesyge uden ledsagende depression. Knap 25% af hjertepatienterne med major depression bliver diagnosticeret og kun halvdelen modtager relevant behandling. Kombinationen af et antidepressivt lægemiddel f.eks. en selektiv serotonin reuptake hæmmer(ssri), kognitiv adfærdsterapi 58 og et rehabiliteringsforløb er en effektiv behandlingsmulighed for disse patienter. Klinisk depression efter AMI, PCI og CABG mindsker sandsynligheden for genoptagelsen af et tidligere arbejde 59. Personalet i rehabiliteringen bør kende til de hyppigste bivirkninger til SSRI -behandling af depression(kvalme og opkastninger hos 20%, søvnbesvær, nervøsitet eller agitation). De kardiale komplikationer er færre end man ser ved behandling af depression med tricykliske antidepressiva 60. Generelle forhold Genoptagelse af erhvervsarbejde Et vigtigt mål i al rehabilitering er en genoptagelse af de daglige aktiviteter, herunder tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette er især undersøgt hos personer med akut 57 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Guck TP, Kavan MG, Elsasser GN et al. Assessment and treatment of depression following myocardial infarction. Am Fam Physician 2001;64; Söderman E,Lisspers J, Sundin Ö. Depression as a predictor of return to work in patients with coronary artery disease.social Science & Medicine 2003;56: IRF.Depression. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi. 2001, nr.12.

11 myokardieinfarkt 61. Alder, uddannelse og køn er vigtige faktorer, idet de yngste, bedst uddannede og mænd oftere vil genoptage arbejde end andre grupper 62. Afhængig af arbejdets karakter (fysiske og psykiske krav) vil de fleste kunne være i fuld aktivitet 6 til 12 uger efter CABG 63. Kørekortregler I de første par uger er muskelstyrke og reaktionsevne nedsat. Hertil kommer mulige kognitive forstyrrelser. Det frarådes at køre bil, motorcykel eller cykel de første uger. Ved længere bilture holdes pauser mhp at få blodcirkulation i benene. Sikkerhedssele kan bruges uden problemer. For erhvervsførere gælder samme retningslinier som ved PCI. Man skal være opmærksom på at patienter, der ved KAG har fået påvist hovedstammelæsion, en ækvivalent hertil eller trekarsygdom, skal undlade kørsel til efter planlagt revaskularisering. 64 Livskvalitet efter CABG og PCI En dansk undersøgelse fandt at invasiv behandling af patienter med symptomatisk IHS medfører en forbedret helbredsrelateret livskvalitet (bedre fysisk formåen og reduceret medicinforbrug); men den målte helbredsrelaterede livskvalitet var lavere end i baggrundspopulationen. 15 deltagere i undersøgelsen blev interviewet og halvdelen angav at efterbehandlingen efter et invasivt indgreb var utilstrækkelig og for fokuseret på den fysiske tilstand 65. Kvalitative studier har fokuseret på de psykiske følger af at få udført CABG og dermed få konstateret en kronisk hjertesygdom. Det enkelte individs hverdags - og arbejdsliv vil blive ændret og en ny identitet eller en identitetsforvandling sætter ind. Dette set ud fra teorien om det normalbiografiske livsforløb som afbrydes af en hændelse her en koronar bypass operation 66, Nielsen FE. Erhvervsprognosen efter akut myokardieinfarkt. Thesis. Københavns Universitet Söderman E,Lisspers J, Sundin Ö. Depression as a predictor of return to work in patients with coronary artery disease.social Science & Medicine 2003;56: Mullany CJ.Coronary artery Bypass Surgery. Cardiology patient page.circulation 2003;107:e21-e Dansk Cardiologisk Selskab. Vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom.nr 9; Mortensen O S. Invasivt behandlet iskæmisk hjertesygdom.livskvalitetsaspekter. Ph.d afhandling Antoft Rasmus.Kronisk sygdom som biografisk hændelse- et studie af bypassopererede kronisk hjertesyge menneskers biografiske arbejde. Dansk Sociologi 2001;3 67 Antoft Rasmus. Sygdomsfortællinger- oplevelsen og håndteringen af et liv med en kronisk hjertesygdom. Klinisk Sygepleje 2001;15(4):225-34

12 Fysisk aktivitet: Der henvises til afsnittene om gener relateret til sternotomien. Det anbefales at patienten kommer i gang med lettere aktiviteter ved hjemkomsten. Der foreligger nogle udmærkede retningslinier 68 : Indkøb, madlavning og lettere rengøring. Et par kilo kan bæres allerede fra starten. Forsæt dagligt med de øvelser der blev benyttet på hospitalet Gå ture. Start roligt og forlæng turene med 5-10minutter hver uge, Begynd med fladt terræn. Senere kan trænes ved at gå op og ned af trapper eller cykle på motionscykel. Når man føler sig stærk nok, kan aktiviteter som svømning, jogging og dans genoptages. Målrettet hjerterehabilitering med fysisk træning kan starte 4-8 uger efter CABG eller når sårhelingen er tilfredsstillende. Overkropsøvelser som forårsager træk/spænding i sternum bør undgås i op til 3 måneder efter CABG 69. Mild til moderat styrketræning kan supplere den vanlige dynamiske træning Privathospitalet Hamlet. 69 Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA et al. Exercise standards for testing and training. A statement for healthcare professional. From the American Heart Association.Ciculation 2001;104: Pollock ML,Franklin BA, Balady GJ et al. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease. Benefits,Rationale,Safety and Prescription.Circulation 2000;101:

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Særlige forhold hos PCI-patienter

Særlige forhold hos PCI-patienter Ved læge Marianne Frederiksen I de sidste år er der sket et skifte til en mere aggressiv behandlingsindsats for patienter med iskæmisk hjertesygdom (IHS) - både inden for kirurgi og medicin. Den første

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Cox MAZE III (operation for atrieflimren)

Cox MAZE III (operation for atrieflimren) Cox MAZE III (operation for atrieflimren) 2 Sidst revideret d. 27. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. Det raske hjerte... 5 4. Hjertets elektriske

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder Patientvejledning Refertilisation - kvinder Mange kvinder vælger i dag at blive steriliseret som prævention, hvis de ikke ønsker flere børn. Imidlertid kan ændringer i din livssituation jo betyde, at du

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 BRYSTFORSTØRRELSE www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Forudsætninger for at få en brystforstørrende operation Oplysning fra Sundhedsstyrelsen Ifølge loven om kosmetiske behandlinger kan du

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Patientvejledning Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Pectus excavatum er en medfødt defekt, som får brystvægen til at se indsunken ud. Tilstanden kaldes også tragtbryst og kan i mange tilfælde rettes op

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren)

RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren) RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren) 2 Sidst revideret d. 16. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. RFA (Radiofrekvensablation)... 5

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København En fedtsugning har primært til formål at fjerne fedtdepoter på de områder af kroppen, hvor disse depoter er uønskede. Det drejer sig typisk om topmaven,

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Behandling af løst maveskind Abdominalplastik - Amalieklinikken i København Der kan være forskellige årsager til at man ønsker behandling af løst maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Hjerteoperation. Aarhus Universitetshospital. Kort om Hjertekirurgisk Afsnit T2

Hjerteoperation. Aarhus Universitetshospital. Kort om Hjertekirurgisk Afsnit T2 Denne patientinformation besvarer nogle af de spørgsmål, der melder sig i forbindelse med en forestående hjerteoperation og tiden derefter. Skriftlig information vil altid være generel. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur Patientvejledning Kuskehånd Dupuytrens kontraktur Kuskefingre er en skrumpning og fortykkelse af håndfladens sene plade, der ledsages af en tydelig knudedannelse i håndfladens og fingrenes senelag. Det

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Patientinformation Hjerteoperation Revideret november 2012 1. Forord... 4 2. Kort om Hjertekirurgisk Afsnit T2... 5 2.1. Indretning... 5 2.2. Mad, drikke og rygning... 5 3. Stuegang...

Læs mere