Særlige forhold hos CABG-opererede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige forhold hos CABG-opererede"

Transkript

1 Ved læge Marianne Frederiksen Ved en by-pass operation skabes passage forbi ikke igennem forsnævrede områder i et blodkar. Ud over by-pass operation af hjertets kar udføres operationen ved svær forsnævring af f.eks. pulsårerne i benene eller i halsen. (Nogle deltagere oplyser overraskende for personalet - at de da også har fået udført en by-pass operation ; men det skyldes de nævnte forhold: En by-pass er vel en by-pass? ) Hvorvidt en person med IHS tilbydes en ballondilatation eller en koronar by-pass operation afhænger af fundet ved en koronarkarangiografi (KAG). Den endelige beslutning tages ved at drøfte resultatet med hjertekirurgerne på det invasive center 1. Ved kliniske undersøgelser er der fundet samme forekomst af myokardieinfarkt og død for personer med enten en koronar by-pass operation eller en ballondilatation. Med hensyn til symptomlindring(angina pectoris) og nødvendigheden af en fornyet revaskularisering, da var resultatet ringere i gruppen med en ballondilatation 2 De som tilbydes CABG vil ofte være 3 : Personer med venstre hovedstammestenose (reduktion i 5 års mortalitet) Personer med 3-karsygdom 4 og diabetes Personer med 3-karsygdom (reduktion i 5 års mortalitet). PCI en mulighed. o Personer med 2-karsygdom med proximal stenose af LAD og samtidig nedsat LVEF)(reduktion i 5 års mortalitet) o Personer med samtidig stenosering ( 70%) af proximale LAD og proximale LCX (hovedstammeækvivalent) o Personer med tidligere udført PCI og komplicerede læsioner. o Personer med tidligere CABG og aktuelt invaliderende angina pectoris trods maksimal antianginøs behandling eller forsøg på PCI. o Personer (> 40 50år) med aortastenose og samtidig påvist IHS ved KAG o Personer hvor akut CABG er nødvendig i forbindelse med komplikationer til PCIbehandling (0.1-1% ) 8 Nogle af deltagerne i et rehabiliteringsforløb vil blive tilbudt en by-pass operation. Ud over mundtlig og skriftlig information fra det invasive center, vil deltageren ofte ønske at få uddybet operationsforløbet. Det tværfaglige team skal derfor have et minimumskendskab til selve operationen, efterforløbet og de mulige komplikationer. En god ide er, at rekvirere informationsmaterialet fra den lokale invasive afdeling Dansk Cardiologisk Selskab. Retningslinier. KAG, hjertekateterisation og PCI hos voksne. August ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery. JACC 1999;34; Weintraub WS et al.outcome of coronary bypass surgery versus coronary angioplasty in diabetic patients with multivessel coronary artery disease. J Am Coll cardiol 1998;31;10-19.

2 Ventetiden før operationen kan være psykisk belastende for patienten og dennes familie; men en fornuftig forklaring kan ofte hjælpe. For patienter på almindelig venteliste til CABG er risikoen for at få et AMI omkring 1% per måned i ventetiden 5. Der foreligger retningslinier for ventetiden, som altid vil afhænge af sygdommens sværhedsgrad og de lokale forhold 6 : 1. Patienter med venstresidig hovedstammestenose > 70% eller med ustabil angina pectoris indlægges efter KAG. Sættes til akut over stregen 2. Patienter som kan udskrives, men som skal opereres hurtigt. Sættes til akut under stregen 3. Patienter med et presserende, men ikke akut behandlingsbehov, f.eks. patienter med aortastenose behandles på kort venteliste (2-3 uger) 4. Patienter med en i øvrigt stabil symptomatologi sættes på almindelig venteliste. På sundhedsstyrelsens hjemmesider oplyses de aktuelle ventetider for PCI og CABG 7 på landets kardiologiske invasive centre. Den koronare by-pass operation Ved CABG konstrueres omkørsler (grafter), der fører blodet uden om forsnævringerne i kranspulsårerne. Grafterne kan være blodårer fra benets inderside (vena saphena magna ) som frigøres og sys til hjertet ( = frie grafter) eller man bruger en pulsåre i brystkassen - ofte fra venstre side (a. mammarie interna = LIMA), som ofte omdirigeres til en af de store kranspulsårer (den venstre koronararterie =LAD). En pulsåre fra armen (a. radialis) kan også bruges som fri graft 8, 9. Operationen sker i fuld narkose. Man får adgang til hjertet gennem en åbning af brystbenet på langs(sternotomi). Herefter tilkobles patienten til hjerte-lungemaskinen via kanyler i kroppens hovedpulsåre(aorta) og hjertet standses med en kold bedøvende væske. De frilagte grafter (i snit 3-5) syes herefter på det standsede hjerte og hjerte-lunge-maskinen kobles fra. Brystbenet lukkes med metaltråde og selve operationssåret syes med en speciel tråd, som kroppen selv opløser. Der er i forbindelse med operationen en mindre risiko for neurologiske, respiratoriske og renale komplikationer 10 : 5 Gösta Petterssons webbrevkasse 6 Kardiologisk afd.b Rigshospitalet Fukada Y,Matsui Y, Yamauchi H et al. An evaluation of the potential ischemia of the forearm after harvesting of radial artery by near infrared spectroscopy.(abstract).kyobu Geka 2002;55(79: Hata M,Raman J,Matalanis G et al.post harvest wound infection and patient s perception: comparative study between radial artery and sphenoid vein harvest sites. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2002;8(2): Steinbruchel DA, Lund T J, Thiis JJ,Olsen PS. Koronar bypasskirurgi uden anvendelse af hjerte-lunge-maskine:status og perspektiver.ugeskr Læger 2001;12;

3 Risiko for reoperation på grund af blødning(6-9%) Mediastinitis, som er infektion i brystbenet(1-4%) 11 Peroperativ myokardieinfarkt (2-3%) Postoperativt myokardieinfarkt (5-10%) 12 Postoperativt renal dysfunktion(7.7%) 13 Postoperativt større cerebrale insulter (1-2%) Forbigående kognitiv dysfunktion(30-50%) Postoperativ atrieflimren (25-30%) 14 Risikoen for peri og postoperative komplikationer øges med stigende alder og den akutte dødelighed er højere i de ældste aldersgrupper (>75 år) end i de yngre og generelt lidt højere for kvinder. Ved en vellykket operation er prognosen for smertefrihed dog lige så god for de ældste som for de yngre (mænd og kvinder). Langtidsoverlevelsen er ens for de to køn. Den operative dødelighed for patienter uden hjertesvigt er %. Ved akutte operationer eller ved en fornyet by-pass operation fordobles risikoen. Risikoen for komplikationer øges hos personer med enten svær overvægt ( mediastinitis) 15, diabetes(mediastnitis, cerebralt insult, nyresvigt), hypertension eller anden karsygdom f.eks. carotisstenose(forsnævrede halskar) 16, tidligere cerebralt insult( slagtilfælde) eller claudicatio intermittens (vindueskigger syndrom). Mini invasiv hjertekirurgi OPCAB) Er en anden måde, at foretage en by-pass operation på og der bruges ikke hjerte-lungemaskine(off-pump coronary artery bypass grafting=opcab). Operationen er udført i Danmark siden Etableringen af grafterne foregår på det bankende hjerte. Indgrebet kan udføres med lav dødelighed og sygelighed. Skønsmæssigt udføres 25% af by-pass operationerne uden hjerte-lunge-maskine 17 Indikationerne for OPCAB er uafklarede og afgøres af den enkelte kirurg. OPCAB tilbydes til de mest ustabile, dårligste og ældste patienter i en formodning om at kanyler i aorta tåles dårligere af disse patientgrupper 18. Hos personer med svær atherosclerosis (forkalning) af aorta vil der f.eks. ved kanylering (forbindelse til hjerte-lunge-maskinen) kunne løsrive sig 11 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Medicinsk afd B, H:S Rigshospitalet 13 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Taylor Ad,Groen JG,Thorn SL et al. New insights into onset mechanisms of atrial fibrillation and flutter after coronary artery bypass graft surgery.heart 2002;88(5): Bitkover CY,Gardlund B.Mediastinitis after cardiovascular operations:a case-control study of risk factors.ann Thorac Surg 1998;65(1): Naylor AR,Mehta Z,Rothwell PM et al.carotid artery disease and stroke during coronary artery bypass:a critical review of the literature.eur J Vasc Endovasc Surg 2002;23(4): Steinbruchel DA,Kure HH,Noreng MF,Berg Js. Ugeskr Læger 2001;163(6); Steinbruchel DA, Lund T J, Thiis JJ,Olsen PS. Koronar bypasskirurgi uden anvendelse af hjerte-lunge-maskine:status og perspektiver.ugeskr Læger 2001;12;

4 atheromatøse flader, der kan aflukke hjernens kar 19 ; men denne risikofaktor undgås med OPCAB 20 Uanset hvilken koronar by-pass operation der vælges er der en tendens til at de indsatte grafter tillukkes i årene efter operationen. 50% af venegrafterne og 95% af LIMA grafterne er dog velfungerende efter 10år 21. Der foreligger et stort opfølgningsstudie fra Australien, hvor korttids-og langtidsoverlevelsen er undersøgt for næsten 9000 patienter fra samme invasive center. 22 Efterbehandlingen Efter en koronar by-pass operation er man normalt indlagt i otte dage. 2-3 dage efter operationen er sårene helet tilstrækkeligt til at der kan tages brusebad. Karbad frarådes de første 2-3 uger. Det tager ofte mellem 4-6 uger inden arrene på bryst og ben er ophelet. Der vil være en vis rekonvalescensperiode med udtalt træthed, gradvis rehabilitering og sygemelding typisk i 6-12uger.Ved fysisk krævende arbejde tilrådes 6-ugers rekreation af hensyn til sternums opheling. Ophelingen af brystbenet er den mest begrænsende faktor for udøvelse af fysisk aktivitet. Let daglig træning 1-2 døgn efter indgrebet er acceptabelt. Upper body exercise som skaber sternal spænding bør undlades op til tre måneder efter indgrebet. En dansk undersøgelse har vist at 75%, af dem som var i arbejde før en koronar by-pass operationen, har genoptaget arbejdet 2 måneder senere. Man fandt dog betydende argener hos 21% (brystkassen) og 13% (ben/arm) 23. Efter 2 år angav 75% at være fri for hjerterelaterede smerter. Fokusområder Medicin Da nogle deltagere vil blive tilbudt at få udført CABG under rehabiliteringsforløbet, bør personalet ikke kun kende til den medicinske efterbehandling ved CABG; men også de overordnede (lokale) retningsliner for planlagt CABG. Dette er nødvendig for at kunne informere korrekt. 19 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Uva MS,Pedro A, Caria R et al. Coronary surgery in patients with porcelain aorta. Rev Port Cardiol 2002;21(6): Medicinsk Kompendium.14.udgave Bradshaw PJ,Jamrozik K,Le M et al.mortality and recurrent cardiac events after coronary artery bypass graft:long term outcomes in a population study.heart 2002;88: Geissler B, Aggestrup S. Kvalitativ evaluering af smertelindring og funktionsforbedring efter koronar bypassoperation. En spørgeskemaundersøgelse med 527 patienter. Ugeskr Læger ;164;

5 Patientinformationen fra det lokale invasive center bør foreligge i rehabiliteringsenheden. Nogle generelle retningslinier er: Medicin før operation Ved elektiv CABG ophører ASA behandling 7 dage inden. Hos indlagte med enten ustabil angina pectoris eller hovedstammelæsion ophøres med ASA på selve operationsdagen. Clopidogrel pauseres 24 timer før CABG, hvis muligt 24. Eventuel AK- behandling pauseres. Medicin efter operation Efter operationen genoptages behandling med ASA mg. Patienter med kendt primær atrieflimren genoptager vanlig AK-behandling(Maravan, Marcoumar ). Ved persisterende sekundær atrieflimren frekvensreguleres med enten en betablokker (metoprolol) eller en calciumantagonist (verapamil). AK-behandling i minimum 4 uger inden DC-konvertering eller i henhold til lokale retningslinier. Kolesterolsænkende medicin fortsættes eller opstartes. Hos patienter med lav blodprocent gives ofte et jerntilskud i månederne efter operationen. Hos patienter med restangina fortsættes den antianginøse behandling. Ved samtidig CABG og PCI med stent gives Plavix efter samme retningslinier som ved PCI. Patienter i antihypertensiv behandling før operationen skal fortsætte denne efter operationen. Man skal være opmærksom på, at der kan være mindre uoverensstemmelser i de medicinske behandlingsprincipper hospitalerne imellem. Da dette sjældent(aldrig) vil have nogen effekt på langtidsprognosen er det mest optimalt at fortsætte med en institueret behandling, for at undgå forvirring hos deltageren i rehabiliteringsforløbet og deraf manglende compliance. Komplikationer Brystsmerter De fleste mennesker (70-80%) bliver fri for symptomer (angina pectoris) efter operationen også vurderet udfra et arbejds-ekg. Nogle vil dog fortsat have tendens til angina pectoris efter operationen, men ofte i mindre grad end inden. Efter 10 år vil 50-60% fortsat være uden hjertesymptomer. 24 Medicinsk afd.b. H:S Rigshospitalet

6 Brystsmerter kan udløses af andre årsager end iskæmi(iltmangel). Det kan dreje sig om kardielle eller perikardielle udløste smerter, smerter fra spiserøret, smerter i selve brystkassen eller en delvis psykologisk betinget smerteoplevelse. Efter et operativt indgreb i brystkassen ses der ofte et langvarigt forløb med smerter uden påviselig årsag. Nogle studier viser, at brug af LIMA som graft, kan forårsage kroniske smerter, andre viser det modsatte 25. Andre faktorer er en fortsat progression i forsnævringen af flere kranspulsårer eller begyndende aflukning af grafterne. Bidragende faktorer kan være hjertesvigt, alder og rygevaner. I en yngre population (< 61 år) fandt man en relation imellem psykosociale forhold og fortsatte brystsmerter 12 mdr. efter CABG. Patienterne var yngre end dem uden smerter, havde et body mass index (BMI) > 25, scorede lavt på de psykosociale spørgeskemaer og manglede et socialt netværk. Uafhængige variable var en lav scoring på Sense of coherence (SOC- skalaen) 26, LVEF < 50% og moderat/svær depression 27 Uanset oprindelse vil fortsatte brystsmerter efter koronar by-pass operation ( post-cabg pain syndrome) 28 påvirke den enkeltes livskvalitet og være til hindring for genoptagelse af de daglige aktiviteter - herunder arbejde. Der er en tendens til at utilstrækkeligt behandlet akut smerte vil kunne resultere i en kronisk smertetilstand 29 Gener relateret primært til ophelingen af brystbenet ( sternotomien) Foruden brystsmerter kan der de første dage efter operationen også være smerter i ryggen, da de små led i rygsøjlen belastes når brystkassen åbnes 30. Brystbenet heler i løbet af 2-3 måneder. Indtil da forsigtighed med f.eks. tunge løft(børn, sneskovling, ommøblering), pludselige drejninger af kroppen (f.eks. luftning af livlig hund i snor) 31 eller skæve træk med ensidig belastning (støvsugning, havearbejde). Ståltrådene i sternum er lavet i rustfrit stål og de volder som regel ikke problemer; men i sjældne tilfælde fjernes trådene ved udtalte gener. Mistanke om nikkelallergi som årsag til vedvarende gener er beskrevet 32. Hvis ophelingen af brystbenet er ufuldstændig, bliver brystkassen ustabil med bevægelsesrelaterede smerter 33 Smerter, stivhed, stramning, kløe eller følelsesløshed i brystregionen er almindeligt i en tid; men svinder i løbet af 3-12 mdr. Smerterne kan skyldes at pulsåren, der ellers forsyner 25 Mueller XM,Tinguely F et al. Pain pattern and left internal mammary artery grafting. Ann Thorac Surg 2000;70(6); Begrebet Sense of Coherence er beskrevet af sociologen A Antonovsky. The structure and properties of the sense of coherence scale.soc.sci Med 1993;36; Karlsson I, Berglin E,Petterson G,Larsson PA.Predictors of chest pain after coronary artery bypass grafting.scand cardiovasc J ; Eisenberg E,Pultorak Y,Pud D et al. Prevalence and characteristics of post coronary artery bypass graft surgery pain(pcp).pain 2001;92(1-2): Eriksen J,Christiansen C,Hansen RW,Hole P,Højsted J et al.langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande. Ugeskr Læger 2002;164(43): Patientinformation Skejby Sygehus.Hjerteoperation. webside Privathospitalet Hamlet. 32 Fine PG, Karwande SV. Sternal wire-induced persistent chest pain: a possible hypersensitivity reaction.ann Thorac Surg 1990;49(1); Robicsek F,Fokin A,Cook j et al. sternal instability after midline sternotomi.thorac Cardiovasc Surg 2000;48(1):1-8.

7 venstre brystkasse med blod(lima), er brugt som graft 34. Vedvarende post-sternotomi nonkardielle smerter ses hos 25-28% 35, 36. Øget følsomhed( hyperæstesi), f.eks. ubehag når tøjet berører huden eller en abnorm fornemmelse uden ydre årsag (paræstesier), f.eks. myrekryb og brændende smerter, er begge tilstande som påvirke det psykiske velvære stærkt. Behandling med injektion af botulinumtoxin er på forsøgsstadiet 37. De to præparater i Danmark, Botox og Dysport,må kun bruges i sygehusregi 38 Gener relateret primært til operationsarret over brystbenet Arret heler pænest hvis der beskyttes mod sollys i et år efter operationen, f.eks. med solcreme (solfaktor > 20). Sårhelingen kan være hæmmet hos personer med diabetes eller svær overvægt, hvor risiko for infektion er øget. Inspektion/palpation af såret/sternum sker ved 1.lægesamtale. En voldsom ardannelse kan enten skyldes hypertrofi (overvækst) eller keloiddannelse, der giver både fysiske og kosmetiske gener. Arvelige faktorer kan medvirke til processen. Keloid er en massiv nydannelse af fibrøst arvæv efter infektion eller kirurgi. Personer med stærk pigmenteret hud er i en øget risiko for at udvikle keloid (kulturel dekoration blandt stammefolk i Nigeria) 39 og personer med svag pigmentering får oftere et hypertrofisk ar. Denne forskel på de to typer ardannelse er vigtig, idet sidstnævnte kan behandles med nogen succes. Farven er rød det første halve år og blegner lidt efter lidt. Arret er hårdere i konsistensen end normal hud og hæver sig ofte over hudens niveau. Ved keloid breder arvævet sig ud over det oprindelige ars grænser. Huden ved skulder, hage kæbe, øreflip og brystben er især udsatte. Kvinder er måske mere udsatte end mænd. Hypertrofiske ar og de ledsagende smerter er søgt mindsket på forskellig vis, f.eks. steroid injektioner i den tidlige fase, siliconecreme 40, laserbehandling sammen med steroidinjektioner, kryoterapi (frysning med flydende nitrogen) eller trykforbinding 41 Lokalbedøvende (lidocain) - og/eller antihistaminholdige cremer (mepyramin) kan forsøges indtil eventuel arrevision kan ske (plastikkirurgi). 34 Mueller XM,Tinguely F et al. Pain pattern and left internal mammary artery grafting. Ann Thorac Surg 2000;70(6); Meyerson J,Thelin S,Gordh T et al.the incidence of chronic post-sternotomy pain after cardiac surgery- a prospective study. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45(8): Kalso E,Mennander S,Tasmuth T et al. Chronic post-sternotomi pain. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45(8): Diaz JH,Gould Hj 3 rd.management of post-thoracotomy pseudoangina and myofascial pain with botulinum toxin.anesthesiology 1999;91(3): Rasmussen LN.Botulinumtoksin.Anvendelse til behandling af spasticitet hos børn. Ugeskr Læger2000;162: Raney Rance W,MD. Keloid pathophysiology and management. October 14, Grand Rounds Archive. The Baylor College of Medicine, Houston

8 Gener efter venehøsten fra underbenet Efter delvis fjernelse af blodårerne i benet kan der opstå hævelser i foden og underbenet. Der benyttes støttestrømper i dagtimerne den første måned og strømperne tages af om aftenen. Hævelsen aftager efter to til fire uger eller op til måneder. Hævelsen mindskes ved at sidde højt med det opererede ben - klodser under fodenden af sengen kan hjælpe. Hos personer med diabetes eller svær overvægt vil sårhelingen ofte tage længere tid og der er øget risiko for infektion. Lungerelaterede gener. I det tidlige postoperative forløb (1-4dage) ses atelektase (sammenfald af lungen) af både venstre(90%) og højre (60%) lungeside uden større subjektive gener for patienten 42. En lille andel af patienterne vil efter operationen udvikle en større væskeansamling i lungen(pleuravæske) og af disse vil 63% få symptomer(åndenød) inden for den første måned. Der kan blive behov for en terapeutisk pleuracentese 43, hvor væsken fjernes fra lungerne med en kanyle. Post Pericardiotomi Syndrom Er en sammensat lidelse, der debuterer dage til måneder efter en hjerteoperation. En kombination af perikarditis, pleuritis og/eller pnemonitis med eller uden væskeansamling i hjerte eller lungesæk 44. Der er ledsagende smerter og feber og eventuelt EKG-forandringer i form af hængekøjeelevationer(perikarditis). Røngten af thorax viser forstørret hjerte og venstresidig pleuravæske. Tilstanden er som regel godartet og selvlimiterende. I sjældne tilfælde kan der opstå kardial tamponade eller konstriktiv pericarditis(0.2% af samtlige mediane sternotomier) 45. Et lignende sygdomsbillede ses ved postmyokardieinfarkt syndrom (Dresslers syndrom) 46 med pleura-perikarditis. Årsagen er i begge tilfælde uafklaret, men en autoimmun reaktion mistænkes. Hyppigheden er 10-40% og behandlingen er antiinflammatorisk med ASA eller NSAID i 10 dage 47 eller prednisolon Carter AR,Sostman HD, Curtis AM et al. Thoracic alterations after cardiac surgery.ajr 1983;140; Sadikot RT, Rogers JT, Cheng DS et al. Pleural fluid characteristics of patients with symptomatic pleural effusion after coronary artery bypass graft surgery.arch Intern Med 2000;160(17): Shepard O Jo-Anne.Complications of cardiothoracic surgery. Cardiovascular Symposium Shepard O Jo-Anne.Complications of cardiothoracic surgery. Cardiovascular Symposium Medicinsk Kompendium. 14.udgave 1994 p Kelly BM,Nicholas JJ,Chhablani R et al. The postpericardiotomy syndrome as a cause of pleurisy in rehabilitation patients.arch Phys Med Rehabi 2000;81(4): Nielsen SL, Nielsen FE.Postcardiac injury syndrome.ugeskr Læger 1991;153(13):924-6.

9 Cerebrale komplikationer til CABG Komplikationerne kan opstå i direkte tilslutning til operationen eller i dagene efter og kan opdeles i a) apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi(tci), b) konfusionstilstand og c) neuropsykologisk påvirkning. Komplikationsfrekvensen er stærkt varierende i tidligere studier 49 Postoperativ konfusion ses hos mellem 1 og 12% af patienterne. De fleste symptomer f.eks. desorientering, højre-venstre-konfusion er forbigående og overstået ved udskrivelsen. Årsagen kan skyldes flere faktorer f.eks. postanæstetisk effekt, postoperativ medicinering, metabolisk forstyrrelser og især svær postoperativ hypotension( f.eks. behov for intraaortisk ballonpumpe og pressorstoffer) 50. Neuropsykologisk påvirkning De hyppigste klager efter CABG vil ofte være svigtende korttidshukommelse, manglende koncentrationsevne 51 eller oplevelsen af at være indelukket i en glasklokke. Det kan dreje sig om postoperativ cerebral dysfunktion, eller hvis der findes neuropsykologiske testdata som postoperativ kognitiv dysfunktion(pocd) 52. Sidstnævnte komplikation er velkendt hos op til 60% af patienterne i flere måneder efter hjertekirurgi og har været relateret til brugen af hjerte-lunge-maskinen 53. Langtidsprognosen for POCD er fundet god idet kun 1% af 336 ældre havde vedvarende nedsat kognitiv funktion som følge af kirurgisk indgreb 1-2 år tidligere 54. Sygdom i hjernens kar (apopleksi, TCI) er en af de hyppigste årsager funktion til tab af kognitive evner og demens. Der er dog også en sammenhæng imellem kognitiv funktion og f.eks. angina pectoris, tidligere AMI og claudicatio intermittens(ci). I England fandt man at både hjertesygdom og perifer karsygdom er relateret til et fald i kognitiv funktion. Dette fald er af samme størrelsesorden som fem års aldersbetinget ændring af de kognitive funktioner hos personer uden hjertekarsygdom. Årsagen kan være at begge sygdomme er indikatorer for en samtidig nedsat cerebral cirkulation 55. Dette betyder at patienter med iskæmisk hjertekarsygdom generelt vil være mere udsatte for postoperativ cerebral dysfunktion end andre. Hos personer med tegn på POCD er det i rehabiliteringsforløbet vigtigt at følge op på de kognitive forstyrrelsers indflydelse på hverdagen. Såfremt de arbejdsmæssige eller sociale funktioner påvirkes i lang tid ( > 2-3 måneder 56 ) er det vigtigt at få undersøgt om det drejer 49 Koefoed BG,Gulløv AL,Petersen P.Cerebrale komplikationer til operationer udført i kardiopulmonal bypass. Ugeskr læger 1995;157; Koefoed BG,Gulløv AL,Petersen P.Cerebrale komplikationer til operationer udført i kardiopulmonal bypass. Ugeskr læger 1995;157; Hjertecentret,Kirurgisk afdeling RT.Rigshospitalet. Patientinformation om Hjerteoperation.Maj Møller JT,Rasmussen LS. Langvarige cerebrale forstyrrelser hos ældre efter anæstesi og operation. Ugeskr Læger 2000;162; Rasmussen LS.Postoperativ kognitiv dysfunktion hos ældre.incidens,karakteristika og ætiologiske aspekter. Ph.d afhandling Abildstrøm HH.Ældre og postoperativ kognitiv dysfunktion. Ph.d afhandling Elwood PC,Pickering J,Bayer A et al.vascular disease and cognitive function in older men in the Caerphilly cohort. Age and Ageing 2002;31: ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4);

10 sig om en begyndende demens eller en bagvedliggende depression. Ved mistanke om svære forstyrrelser bør man desuden kontakte en neurolog og/eller en klinisk psykolog. Depression Efter hospitalsopholdet kan det være en svær forandring at komme hjem. Det er almindeligt at føle sig lettere irritabel, deprimeret eller grådlabil (græder ved tv-udsendelser med rørende indslag).hertil kommer så koncentrationsbesvær og mareridt. Major depression er ikke nødvendigvis en følge af CABG. Halvdelen af patienterne, der havde symptomer på depression før CABG var ikke depressive efterfølgende og man fandt kun nye postoperative depressioner hos 9%. Procentandelen med depressive symptomer var samlet 33% målt 1 måned og 1 år efter CABG og dette svarer til frekvensen ved andre større operative indgreb 57 Omkring 65% af patienterne med et akut myokardieinfarkt viser symptomer på depression og sygelig depression(major depression) er tilstede hos 15-22%. Man ved samtidig, at risikoen for at depressive personer med hjertekarsygdom dør af et AMI er 3.5 gange højere end for hjertesyge uden ledsagende depression. Knap 25% af hjertepatienterne med major depression bliver diagnosticeret og kun halvdelen modtager relevant behandling. Kombinationen af et antidepressivt lægemiddel f.eks. en selektiv serotonin reuptake hæmmer(ssri), kognitiv adfærdsterapi 58 og et rehabiliteringsforløb er en effektiv behandlingsmulighed for disse patienter. Klinisk depression efter AMI, PCI og CABG mindsker sandsynligheden for genoptagelsen af et tidligere arbejde 59. Personalet i rehabiliteringen bør kende til de hyppigste bivirkninger til SSRI -behandling af depression(kvalme og opkastninger hos 20%, søvnbesvær, nervøsitet eller agitation). De kardiale komplikationer er færre end man ser ved behandling af depression med tricykliske antidepressiva 60. Generelle forhold Genoptagelse af erhvervsarbejde Et vigtigt mål i al rehabilitering er en genoptagelse af de daglige aktiviteter, herunder tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette er især undersøgt hos personer med akut 57 ACC/AHA Guidelines for coronary artery bypass graft surgery.jacc 1999;34(4); Guck TP, Kavan MG, Elsasser GN et al. Assessment and treatment of depression following myocardial infarction. Am Fam Physician 2001;64; Söderman E,Lisspers J, Sundin Ö. Depression as a predictor of return to work in patients with coronary artery disease.social Science & Medicine 2003;56: IRF.Depression. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi. 2001, nr.12.

11 myokardieinfarkt 61. Alder, uddannelse og køn er vigtige faktorer, idet de yngste, bedst uddannede og mænd oftere vil genoptage arbejde end andre grupper 62. Afhængig af arbejdets karakter (fysiske og psykiske krav) vil de fleste kunne være i fuld aktivitet 6 til 12 uger efter CABG 63. Kørekortregler I de første par uger er muskelstyrke og reaktionsevne nedsat. Hertil kommer mulige kognitive forstyrrelser. Det frarådes at køre bil, motorcykel eller cykel de første uger. Ved længere bilture holdes pauser mhp at få blodcirkulation i benene. Sikkerhedssele kan bruges uden problemer. For erhvervsførere gælder samme retningslinier som ved PCI. Man skal være opmærksom på at patienter, der ved KAG har fået påvist hovedstammelæsion, en ækvivalent hertil eller trekarsygdom, skal undlade kørsel til efter planlagt revaskularisering. 64 Livskvalitet efter CABG og PCI En dansk undersøgelse fandt at invasiv behandling af patienter med symptomatisk IHS medfører en forbedret helbredsrelateret livskvalitet (bedre fysisk formåen og reduceret medicinforbrug); men den målte helbredsrelaterede livskvalitet var lavere end i baggrundspopulationen. 15 deltagere i undersøgelsen blev interviewet og halvdelen angav at efterbehandlingen efter et invasivt indgreb var utilstrækkelig og for fokuseret på den fysiske tilstand 65. Kvalitative studier har fokuseret på de psykiske følger af at få udført CABG og dermed få konstateret en kronisk hjertesygdom. Det enkelte individs hverdags - og arbejdsliv vil blive ændret og en ny identitet eller en identitetsforvandling sætter ind. Dette set ud fra teorien om det normalbiografiske livsforløb som afbrydes af en hændelse her en koronar bypass operation 66, Nielsen FE. Erhvervsprognosen efter akut myokardieinfarkt. Thesis. Københavns Universitet Söderman E,Lisspers J, Sundin Ö. Depression as a predictor of return to work in patients with coronary artery disease.social Science & Medicine 2003;56: Mullany CJ.Coronary artery Bypass Surgery. Cardiology patient page.circulation 2003;107:e21-e Dansk Cardiologisk Selskab. Vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom.nr 9; Mortensen O S. Invasivt behandlet iskæmisk hjertesygdom.livskvalitetsaspekter. Ph.d afhandling Antoft Rasmus.Kronisk sygdom som biografisk hændelse- et studie af bypassopererede kronisk hjertesyge menneskers biografiske arbejde. Dansk Sociologi 2001;3 67 Antoft Rasmus. Sygdomsfortællinger- oplevelsen og håndteringen af et liv med en kronisk hjertesygdom. Klinisk Sygepleje 2001;15(4):225-34

12 Fysisk aktivitet: Der henvises til afsnittene om gener relateret til sternotomien. Det anbefales at patienten kommer i gang med lettere aktiviteter ved hjemkomsten. Der foreligger nogle udmærkede retningslinier 68 : Indkøb, madlavning og lettere rengøring. Et par kilo kan bæres allerede fra starten. Forsæt dagligt med de øvelser der blev benyttet på hospitalet Gå ture. Start roligt og forlæng turene med 5-10minutter hver uge, Begynd med fladt terræn. Senere kan trænes ved at gå op og ned af trapper eller cykle på motionscykel. Når man føler sig stærk nok, kan aktiviteter som svømning, jogging og dans genoptages. Målrettet hjerterehabilitering med fysisk træning kan starte 4-8 uger efter CABG eller når sårhelingen er tilfredsstillende. Overkropsøvelser som forårsager træk/spænding i sternum bør undgås i op til 3 måneder efter CABG 69. Mild til moderat styrketræning kan supplere den vanlige dynamiske træning Privathospitalet Hamlet. 69 Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA et al. Exercise standards for testing and training. A statement for healthcare professional. From the American Heart Association.Ciculation 2001;104: Pollock ML,Franklin BA, Balady GJ et al. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease. Benefits,Rationale,Safety and Prescription.Circulation 2000;101:

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om brystvortereduktion, om den

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve Til patienter og pårørende Carotisoperation Operation på halspulsåren Vælg billede Vælg farve 2 Åreforkalkning i halspulsåren (carotisstenose) Åreforkalkning i halspulsårerne gør blodkarrene stive og forsnævrer

Læs mere

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg hospital Pernille.palm.johansen@regionh.dk

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Dupuytrens kontraktur kuskefingre. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dupuytrens kontraktur kuskefingre. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dupuytrens kontraktur kuskefingre Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dupuytrens kontraktur kuskefingre Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Skæv storetå Chevron operation. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Skæv storetå Chevron operation. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Skæv storetå Chevron operation Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Skæv storetå Chevron operation Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme D. 25. september 2013, sygeplejerske Hjertecentret, Rigshospitalet Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig hvor slemt man faktisk kan

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Ballonudvidelse med stent af forsnævringer i hjertets kranspulsårer (PCI)

Ballonudvidelse med stent af forsnævringer i hjertets kranspulsårer (PCI) Ballonudvidelse med stent af forsnævringer i hjertets kranspulsårer (PCI) Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Lukning af hul mellem hjertets forkamre (lukning af PFO)

Lukning af hul mellem hjertets forkamre (lukning af PFO) Lukning af hul mellem hjertets forkamre (lukning af Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med behandlingen.

Læs mere

Skæv storetå kellers. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Skæv storetå kellers. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Skæv storetå kellers Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Skæv storetå kellers Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle have

Læs mere

Patientvejledning. Indadvendte brystvorter

Patientvejledning. Indadvendte brystvorter Patientvejledning Indadvendte brystvorter Indadvendte brystvorter skyldes ofte, at bindevævet mellem kirtelgangene i brystet er for stramt og kort. Indadvendte brystvorter hos kvinder kan være et stort

Læs mere

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjerterehabilitering - evidens og status Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjertesygdomme i Danmark Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart

Læs mere

PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM

PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM HVAD ER PRE-HABILITERING? Pre-habilitering, eller pre-operativ rehabilitering, betegner den proces der består i at forbedre patientens

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative

Læs mere

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens)

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Patientinformation Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Husk

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om indadvendte

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om navlebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Kikkertoperation i knæet Patientinformation

Kikkertoperation i knæet Patientinformation Kikkertoperation i knæet Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium/Idrætsklinikken Du har fået tilbudt eller har fået lavet en kikkertoperation

Læs mere

PCI (ballonudvidelse)

PCI (ballonudvidelse) PCI (ballonudvidelse) 2 Sidst revideret d. 4-7-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. PCI (ballonudvidelse)... 4 4. Generel information... 5 4.1 Forberedelse

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre?

Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre? Seksuel funktion hos patienter med IHD kan vi gøre det bedre? Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Frilægning af nerve på foden mortons neurom. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Frilægning af nerve på foden mortons neurom. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Frilægning af nerve på foden mortons neurom Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Frilægning af nerve på foden mortons neurom Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af svedkirtler. - Hyperhidrose

Patientvejledning. Fjernelse af svedkirtler. - Hyperhidrose Patientvejledning Fjernelse af svedkirtler - Hyperhidrose En del mennesker lider af uforklarlige årsager af for meget svedproduktion i armhulerne, og det kan være socialt invaliderende. I første omgang

Læs mere

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af hjerterytmeforstyrrelser

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af hjerterytmeforstyrrelser Radiofrekvensablation (varmebehandling) af Ablation (varmebehandling) af andre end atrieflimren (Radiofrekvensablation) Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm,

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage af et

Læs mere

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation, Patient info om diskusprolaps i halsregionen Side 2 Denne vejledning vil give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger

Læs mere

Operation for hammertå. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for hammertå. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for hammertå Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for hammertå Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

Mandlig brystdannelse (gynækomasti)

Mandlig brystdannelse (gynækomasti) Vækst af brystkirtelvæv samt fedtdeponering omkring brystvævet kan forekomme både hos unge og voksne mænd. Hos de unge mænd er årsagen ofte hormonel ubalance, mens årsagen hos voksne ofte er fedtdeponering

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS I DENNE PJECE FINDER DE INFORMATION OM DERES SYGDOM OG DEN KIRURGISKE BEHANDLING. Side 2 Generelt om fedme Side 3 Forudsætning

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne DELTAGERINFORMATION Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne (FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG) Vi vil hermed spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg/projekt.

Læs mere

Patientvejledning. Brystløft

Patientvejledning. Brystløft Patientvejledning Brystløft Efter graviditet, amning, vægttab eller som følge af aldersforandringer i huden vil de fleste kvinder opleve, at huden mister sin elasticitet. Derved mister brystet sin naturlige

Læs mere

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Patientvejledning. Kalkunhage og dobbelthage

Patientvejledning. Kalkunhage og dobbelthage Patientvejledning Kalkunhage og dobbelthage Efterhånden som vi ældes, mister huden sin elasticitet også på hagen. Processen fremskyndes af udbredt solbadning, idet solens ultraviolette stråler ødelægger

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Patientvejledning. Nerveknude i foden. Mortons neurom

Patientvejledning. Nerveknude i foden. Mortons neurom Patientvejledning Nerveknude i foden Mortons neurom En nerveknude på foden behandles i første omgang med aflastende indlæg i fodtøjet, hvorved forfoden løftes. Hvis dette ikke har effekt, kan indsprøjtninger

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PATIENTINFORMATION FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK

Læs mere

GANGLION SENEKNUDE - HÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

GANGLION SENEKNUDE - HÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION GANGLION SENEKNUDE - HÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om

Læs mere

Ankelstabiliserende operation - brostrøm operation. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Ankelstabiliserende operation - brostrøm operation. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Ankelstabiliserende operation - brostrøm operation Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Ankelstabiliserende operation - brostrøm operation Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om brystløft og om efterbehandling

Læs mere

Patientvejledning. Nerveknude. I foden

Patientvejledning. Nerveknude. I foden Patientvejledning Nerveknude I foden En nerveknude på foden behandles i første omgang med aflastende indlæg i fodtøjet, hvorved forfoden løftes. Hvis dette ikke har effekt, kan indsprøjtninger med binyrebarkhormon

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Brystfjernelse hos mænd

Brystfjernelse hos mænd Patientinformation Brystfjernelse hos mænd www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystfjernelse hos mænd.

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om

Læs mere

Platfod - coalitio. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Platfod - coalitio. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Platfod - coalitio Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Platfod - coalitio Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle have foretaget

Læs mere

Patientvejledning. Fedtknude

Patientvejledning. Fedtknude Patientvejledning Fedtknude Fedtknuder er godartede forandringer, som består af fedtvæv omgivet af en meget tynd kapsel. Alle kan få fedtknuder, og det har intet med overvægt at gøre. Fedtknuder ligger

Læs mere

Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG

Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Personer med slap

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Gynækomasti (mandlig brystudvikling)

Gynækomasti (mandlig brystudvikling) Gynækomasti (mandlig brystudvikling) VEJLEDNING OM BEHANDLING FOR GYNÆKOMASTI PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Aorta Aneurisme operation

Aorta Aneurisme operation Til patienter og pårørende Aorta Aneurisme operation Operation for udposning på hovedpulsåren i maven Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor

Læs mere

Operation for karpaltunnelsyndrom. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Operation for karpaltunnelsyndrom. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Operation for karpaltunnelsyndrom Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Operation for karpaltunnelsyndrom Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Patientvejledning. Brystformindskende operation. Brystreduktion

Patientvejledning. Brystformindskende operation. Brystreduktion Patientvejledning Brystformindskende operation Brystreduktion Kvinder, der er generet af store og tunge bryster, kan have stor glæde af en brystreduktion. Store og tunge bryster kan være til stor gene

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

RFA Radiofrekvensablation

RFA Radiofrekvensablation RFA Radiofrekvensablation 2 Sidst revideret d. 3. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. RFA (Radiofrekvensablation)... 5 4. Generel information...

Læs mere