Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel"

Transkript

1 Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard Projektnummer Udført for Trafikstyrelsen, J. nr. FS

2 Indholdsfortegnelse English Summary... 4 Baggrund og formål... 5 Organisering... 5 TP1 Laboratorieforsøg... 6 Ydelse og forbrug... 9 Emissioner Øvrige data TP2 4 Driftsforsøg Køretøjer Brændstoffer Driftsdata Vinterdrift Brændstoffiltre Inspektion af køretøjer Havariundersøgelser Omkostninger TP5 Emissionsreducerende udstyr Køretøjer, udstyr og brændstof Kontrolmålinger Driftserfaringer TP6 Nedbrydning af smøreolier Skifteintervaller Brændstoffortynding Korrelationer med kilometertal TP7 Oliefyr i busser Beskrivelse af oliefyr Testopstilling Testprogram Måleresultater Øvrige målinger

3 Måling af partikler Visuelle betragtninger Oliefiltre Holdbarhed Fryseforsøg Feltforsøg TP8 Videnformidling SAE Paper Radio Hjemmeside Aviser og blade Øvrige præsentationer TP9 Litteraturstudie Technical University of Graz Grazer Verkehrs Betriebe GVB Rethman/Saria/Ecomotion SAE DoE Konklusion Referencer

4 English Summary In order to demonstrate the higher blends of Tallow Methyl Ester (TME) up to 30% in Nordic regions and to highlight possible technical obstacles regarding distribution and long term use in standard vehicles, a largescale demonstration took place in Denmark. The project has demonstrated the practical year round use of TME blends in standard vehicles. From November 2008 until April 2010, a fleet of 158 vehicles covered almost 11 million km and used 4 million liters of TME based B5, B10, B15 and B30. Investigations included chassis dynamometer tests, emission measurements, filter plugging issues, engine oil deterioration and durability of auxiliary equipment. The output of the project was an insight into both economic and technical obstacles and benefits arising from a broader introduction of higher blend TME fuels in the Nordic regions. The most significant fleet tests of TME in Europe so far have been made by Austrian City of Graz and German corporation Saria Ecomotion. The experiences from these projects are quite comprehensive and relevant also to this project. However, both have focused on neat TME or TME/RME mix used in modified vehicles. This project focuses instead on blended TME used in standard vehicles. The B15 blend was usable as winter fuel with night time temperatures reaching 8 C. B30 formed visible sediments at temperatures below 2 C and was therefore not used in winter. Low temperature stability was not consistently dependent on base fuel's cold properties. Instead, base fuel's aromatic contents seemed to have greater influence on the stability of the blends. No significant acceleration in the deterioration of engine oils was found. Problems with retrofit exhaust after treatment equipment were observed. However, these could not be directly attributed to the use of biodiesel. Fuel filter plugging was only observed in a few cases. However, the findings of polyethylene in some filter deposits could suggest a potential problem. Power and torque dropped 4.7% and 4.1% respectively which is consistent with the volumetric energy content of the fuels. The change was however not noticeable to the drivers. Emissions of HC and PM decreased 11% and 21% respectively while NO X and CO did not change significantly. Specific fuel consumption on mass basis did not change significantly either. One brand of auxiliary heaters for buses was successfully tested long term and at cold start with temperatures down to 5 C on B30. The cost of TME was a minor issue compared to the cost of extra service, base diesel price and fuel logistics. The strength of this work is that it includes a large real life test of standard vehicles. Furthermore a full scale blending facility was demonstrated, which represents a feasible setup for broader introduction of TME based fuels in the region. The project involved not only fuel producers but also many local equipment suppliers and fleet owners. A relatively large number of measurements were made both on the road with portable equipment and on the chassis dynamometer. 4

5 Baggrund og formål Projektets hovedformål er at afprøve og demonstrere praktisk anvendelse af animalsk baseret biodiesel (AFME) produceret af DAKA Biodiesel. Projektet udspringer oprindeligt af EU direktiv 2003/30/EF, som forpligter medlemslandene til at opstille et kvantitativt mål for andelen af biobrændstof i transportsektoren. Danmark valgte 0,1 % som det kvantitative mål, og hertil blev der afsat 60 mio. kr. på finansloven. Folketinget udfærdigede på denne baggrund Aktstykke 168, og Færdselsstyrelsen udarbejdede derpå Bekendtgørelse nr. 1258, som skulle regulere anvendelsen af de 60 mio. kr. I december 2007 var ansøgningsrunden afsluttet. Der var indkommet ti seriøse ansøgninger med et samlet budget på 170 mio. kr. Der blev udvalgt fire projekter, hvor hovedaktørerne var Niras, CBMI/EOF/Region Midt, Odense/DTU samt Teknologisk Institut. Denne rapport omhandler sidstnævnte projekt. Projektet startede den 29. april Organisering Projektets styregruppe bestod af følgende medlemmer: Hans Ove Hansen (formand) Teknologisk Institut Århus C Kim Winther (projektleder) Teknologisk Institut Århus C Kaj Nielsen Arla Foods Holstebro Peter B. Engelbrektsen Arla Foods Viby J Poul Wibe Sørensen Arla Foods Hobro Jan Hartmann DPF Service Skævinge Bent Loftager Stroco Hammel Kjær Andreasen DAKA Biodiesel Løsning Jacob Mogensen CBMI Tjele Eric Lauridsen Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Alice Knudsen Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Martin Sølbeck Bitsch Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Benny Nymann Rasmussen Tide Buss Odense C Jesper Almar Fynbus Odense C Bob Seymour Statoil Hedehusene Jørgen Hermansen Alm. Brand Århus C Willy Munk Alm. Brand Århus C Niels Frees Færdselsstyrelsen København K Færdselsstyrelsen etablerede desuden en følgegruppe bestående af repræsentanter fra landbruget, transportbranchen m.fl. Projektet er inddelt i ni teknologiprojekter TP1 TP9, som beskrives særskilt i det følgende. 5

6 TP1 Laboratorieforsøg For at undersøge langsigtede ændringer i emissioner og motorydelse blev der udvalgt otte køretøjer, som løbende blev undersøgt af Teknologisk Institut på et AHS ELP 500 A/D rullefelt. De otte køretøjer er vist nedenfor. Tabel 1 Oversigt over køretøjer udvalgt til rullefeltsforsøg i TP1 Model Motortype Volumen Klasse Effekt Moment Scania P380 DC12 DC HPI 11,7 liter Euro 4 Scania 114 P380 DC11 DC ,6 liter Euro 3 Volvo B12 DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B12 BLE DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B12 BLE DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B10 BLE DH10A (m/pf) 12 liter Euro 2 Mercedes Vito 111 CDI 2,2 CDI 2,2 liter Euro 4 Mercedes Vito 109 CDI 2,2 CDI 2,2 liter Euro 3 Figur 1 Tidebus Volvo B12BLE på rullefelt Målinger af motorydelse, brændstofforbrug, CO, NO, NO 2, HC og PM blev i første runde udført med dansk efterårsdiesel (Statoil EuroDiesel10 ) som reference, og derefter tre gange i løbet af driftsperioden med biodiesel. Proceduren var en forenklet 88/77/EEC procedure kendt som 5 mode test. Som i 88/77/EEC fås resultatet ved et vægtet gennemsnit blot af fem belastningspunkter (modes) i stedet for 13 og med ændrede vægtningsfaktorer. 6

7 Tabel 2 De anvendte fem modes og deres vægtning EEC Mode nr. Vægtningsfaktor Belastning Omdrejningstal 1 25 % 0 % Tomgang 3 16 % 25 % Maksimalt moment 4 16 % 50 % Maksimalt moment 6 25 % 100 % Maksimalt moment 8 18 % 100 % Maksimal effekt 5 mode testen har tidligere vist sig at give sammenlignelige resultater i forhold til 13 mode [7] 1. Det er dog ikke formålet med denne test at sammenligne resultater direkte med 13 mode tests. Varevogne og lastbiler (Scania og Mercedes) blev påfyldt B15 2, mens busserne anvendte henholdsvis B10 (Volvo B12BLE) og B30 (Volvo B12 og B10 BLE). Da der ikke var signifikant forskel i måleresultaterne på de tre blandinger, er det valgt at vise alle resultater for biodiesel samlet. Laboratorieforsøgene med referencediesel blev udført med efterårsspecifikation Statoil EuroDiesel10 i september, oktober og november. Laboratorieforsøgene med biodiesel blev udført med B10, B15 og B30, den samme som blev anvendt i driftsforsøgene. Alt brændstof stammer i princippet fra same batch, som lå på lager hos Statoil i hele projektperioden. Ved den første testrunde med biodiesel var der dog ikke tilsat Statoil vinterdiesel (beskrives nærmere i Figur 15 side 24). Hovedformålet med målingerne var at bestemme den totale ændring i de undersøgte motorers ydelse og emissioner ved skift fra fossil til biodiesel. Denne ændring blev beregnet på følgende måde: R b a a 100% R betegner den procentvise ændring af en given parameter [%] a betegner den målte parameter ved brug af fossil diesel b betegner den samme parameter ved brug af biodiesel n er antallet af udførte tests. Usikkerheden for hvert parameter i 5 mode testen blev beregnet ved hjælp af en Type B evaluering i henhold til ISO GUM. Type B evalueringer baseres på aggregering af alle kendte tolerancer for hvert måleinstrument, der indgår i testen. Den kombinerede usikkerhed for en gruppe på otte køretøjer blev også beregnet i henhold til ISO GUM ved antagelse af fast usikkerhed på hvert målt parameter. Dette tager højde for det forhold, at den kombinerede usikkerhed af flere tests er betydeligt lavere end usikkerheden på hver enkelt test. Der blev anvendt en dækningsfaktor på k=2 i alle usikkerhedsberegninger, svarende til konfidensniveau 95,45 %. 1 Se litteraturliste bagerst i rapporten 2 B15: Dieselbrændstof tilsat 15 % vol AFME; B10: Dieselbrændstof tilsat 10 % vol AFME; B30: Dieselbrændstof tilsat 30 % vol AFME 7

8 Da de otte køretøjer ikke udgør en repræsentativ stikprøve af alle køretøjer i Danmark, skal den angivne usikkerhed ikke tages som et interval gældende for alle biler. Usikkerheden betegner kun laboratoriets evne til at måle korrekt på de otte biler. Det samlede resultat efter én referencemåling og to målinger på biodiesel vises i Figur 2 sammen med den kombinerede usikkerhed. Når ændringen mellemm måling og referencemåling er større end den kombinerede usikkerhed, kan resultatet betegnes som signifikant. Dettee er tilfældett for HC, PM, Effekt og Moment, som dermed er signifikante, mens resten af ændringerne ligger inden for usikkerheden. 120% Samlet resultat efter 3 målerunder 100% 80% 60% 40% 20% 0% NOx HC CO PM Forbrug Effekt Moment Gns. 1. målerunde (ref) Gns. 2. målerunde Gns. 3. målerundee Figur 2 Samlet resultat af rullefeltsmålinger Figur 2 viser hvilke ændringer, der er registrerett som signifikante. Samtidig ses at de konstaterede ændringer generelt har været små. I hver af figurerne Figur 3 Figur 9 vises målinger i detaljer for hvert af de otte køretøjer. Man skal her være opmærksom på, at usikkerheden på en enkelt måling er noget større end usikkerheden på den samlede ændring vist i Figur 2. Usikkerhederne på biodiesel er desuden mindre end på referencemålingen, fordi der ved biodiesel er tale om et gennemsnit af to 5 mode resultaterr på hver bil. 8

9 Ydelse og forbrug 4,7 ±1,3% Reference effekt [kw] Biodiesel effekt [kw] Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Mercedes Vito 109 CDI Figur 3 Maksimal effekt på de otte biler Ved overgangen fra almindelig til biodiesel sketee der et gennemsnitligt fald i motoreffekt på 4,7 %, hvilket hovedsageligt kan skyldes det laveree energiindhold i brændstoffet. Volvomotorerne ydede betydeligt mindre end deres nominelle effekt. Dette skyldess imidlertid en omprogrammering i motorstyringen, som anvendes af Tidebus af hensyn til holdbarhed og brændstofforbrug, og er derfor ikke tegn på en fejl. 9

10 4,1 ±1,3% Reference moment [Nm] Biodiesel moment [Nm] Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Mercedes Vito 109 CDI Figur 4 Maksimalt drejningsmoment Momentmålingerne fulgte samme mønster som effektmålingerne med et samlet fald på 4,1 %. Dette er ikke overraskende, da det forventede fald skyldes et lavere energiindhold pr. volumenenhed brændstof indsprøjtet i motoren. Derved falder både effekt og moment proportionalt med dette energiindhold. Det forventede tab var 3 4 % baseret på energiindholdet som vist i Tabel 7 ( side 20). 10

11 Reference forbrug [g/kwh] Biodiesel forbrug [g/kwh] 0,4 ±1,1% Volvo B10 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 Mercedes Vito 111 CDI Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC Figur 5 Specifikt brændstofforbrug Det specifikke brændstofforbrug steg med 0,4 %, hvilket dog er noget mindre end usikkerheden. Derfor kan der ikke påvises nogen signifikant ændring her i. Brændstofforbrug på rullefeltet er angivet på vægtbasis, mens forbruget i driftsforsøgene angives i liter. Derfor vil forbruget i vejforsøgene have større tendens til at stige som følge af den lavere vægtfylde i biodieselblandingerne. 111

12 Emissioner 21 ±6% Reference PM [g/kwh] Biodiesel PM [g/kwh] Mercedes Vito 109 CDI Mercedes Vito 111 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Volvo B12 BLE Scania P380 DC12 Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 BLE Volvo B12 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Figur 6 Partikelmasse Partikelmålingerne (Figur 6) blev foretaget under vanskeligee forhold, idet varmeudviklingen i dækkene begrænsedee måleperioden til fem minutter ved fuld last. Dette begrænser igen den mængde partikler, der kan opsamles på filtrene. Derfor er her relativt høje usikkerheder. Overordnet kan man dog se, at langt de fleste køretøjer havde reduceret partikelemission ved drift på biodiesel. Samlet set er reduktionenn på knap 21 %, og dette er langt højere end den kombinerede usikkerhed. Derfor kan det siges med stor sikkerhed, at partikelemissionen reelt blev reduceret. I følge [9 10] er emissionerne fra AFME og RME meget ens. Den forventede reduktion for RME ifølge [11 12] er omkring %. Dette stemmer rimeligt overens med dette projekt, hvor den kombinerede usikkerhed er beregnet til 6 %. PM målingerne viste også, at filtervirkningsgraderne for bussernes partikelfiltre var uændrede eller let forbedrede ved anvendelse af biodiesel. Filtervirkningsgraderne lå på % på to af busserne, mens de øvrige to lå på %. Det blev bemærket, at filtervirkningsgraden hænger meget sammen med den vedligeholdelsesmæssige tilstand af filtret. 12

13 0,1 ±1,4% Reference CO [g/kwh] Biodiesel CO [g/kwh] Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Scania 114 P380 DC11 Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 Scania P380 DC12 Mercedes Vito 111 CDI 0,00 0,500 1,00 1,50 2,00 2,50 Figur 7 CO målinger Figur 7 viser CO målinger på de otte biler samt før filter målinger (w/o PF) på fire biler. Totalt set var ændringen i CO mindre end usikkerheden, og der kunne derfor ikke påvises nogen signifikant tendens. Den forventede reduktion af CO emissionen ifølge [11 12] er ca %, men dette kunne altså ikke bekræftes. 13

14 11,4 ±3,6% Reference HC [g/kwh] Biodiesel HC [g/kwh] Scania 114 P380 DC11 Mercedes Vito 109 CDI Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 Scania P380 DC12 Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Figur 8 Kulbrinteemissioner Kulbrinteemissionerne (Figur 8) viste en betydelig reduktion på mere end 11 %, hvilket er langt større end usikkerheden. Den forventede ændring ifølge [11 12] var %. 14

15 Reference NOx [g/kwh] Biodiesel NOx [g/kwh] +0,5 ±1,8% Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE w/o PF Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE Volvo B12 Volvo B12 w/o PF Scania 114 P380 DC11 Scania P380 DC12 0,0 2,0 4,,0 6,0 8,0 10,0 Figur 9 NO X Ændringerne i NO X emissionerne var generelt små, selv om der var nogen variation imellem køretøjerne. En stigning på 2 3 % var forventet ifølge [11 12], men dette kunne ikke bekræftes. Totalt set steg værdien kun 0,5 % med en usikkerhed på 1,8 %, altså ikke signifikant. Det skal bemærkes, at den observerede ændring i ydelse og emissioner sandsynligvis skyldes en kombination af MK 1 og AFME. Ændringer kan ikke tilskrivess AFME alene. Et studie [13] af MK 1 i sammenligning med et referencebrændstof viste lavere CO ( 2.2 %), lavere NOX ( 111 %) samt lavere PM ( 11 %) men højere HC (+ +12 %). Dettee forklarer ikke alle resultaterne i dette projekt, men det kunne være en delvis forklaring på, at der ikke ses en NO X stigning i Figur 9. En del af forklaringen skal også findes i Figur 3 og Figur 4, idet motorerne har fået mindre last og dermed lavere effektivt middeltryk med biodiesel. Samlet set er konklusionen, at ændringerne i emissioner er små og overvejende til det bedre. Ændringerne i effekt og moment er signifikante, når der ikke kompenseress i motorstyringen for brændstoffets lavere energiindhold. Øvrige data Som tidligere nævnt er det vanskeligt at adskille resultaterne for B10, B15 og B30, da de ikke er testet på de samme køretøjer. Dettee vises i Figur 10. Det tyder på, at ændringer på de fleste parametre er slået mest igennem på busmotorerne, mens varevogne og lastbiler viser mindre ændringer. Ser man på NOx og HC, synes der at være en forventelig sammenhæng mellem MK 1/AFME koncentration til at konkludere endeligt og emissionsmålingerne, men tallene er dog for usikre på. 15

16 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% NOx HC CO PM BSFC Effekt Moment B10 B15 B30 Figur 10 Procentvise ændringer i specifikke emissioner og ydelsestal opdelt på produkttyper i forhold til referencediesel I forbindelse med den forlængede driftsperiode som blev indført for at få vinteren 2009/2010 med i erfaringsgrundlaget, blev der foretaget en 4. målerunde. Denne måling viste betydelige systematiske afvigelser på især HC emissionerne og i mindre grad CO og PM. Ud over de ekstremt lave temperaturer denne vinter, faldt målingen sammen med at Statoil i efteråret 2009 overgik til en ny additivpakke. Da det ikke kan udelukkes, at netop additivpakken og/eller temperaturerne har haft for stor indflydelse, er det valgt at udelade 4. målerunde fra Figur 2 Figur 9. Resultaterne fra 4. målerunde angives derfor i tabelform. Tabel 3 Målerunde 4 med ny additivpakke (ikke medregnet i samlet resultat). Procentvis ændring ift. referencediesel. Køretøj NOx [ ] HC [ ] CO [ ] PM [ ] Forbrug [ ] Effekt [ ] Moment [ ] Scania P380 DC12 +14,18% +56,03% 49,67% 31,59% 4,24% +10,74% +6,21% Scania 114 P380 DC11 +7,54% +11,48% +44,24% 2,02% 0,75% +5,57% 4,15% Mercedes Vito 109 CDI 0,20% +77,97% 15,63% 45,46% 4,56% +5,18% 2,13% Mercedes Vito 111 CDI 1,93% +430,06% 76,23% 69,94% 8,07% +6,65% +16,75% Volvo B12 BLE w/o PF 5,76% +61,50% +8,26% 11,18% 1,68% 10,02% 1,61% Volvo B12 BLE 4,50% +52,97% +2,94% 24,48% 1,66% 10,02% 1,61% Volvo B10 BLE w/o PF +4,20% +76,42% +29,86% 1,05% +2,90% 5,55% 3,04% Volvo B10 BLE +3,91% +331,85% 12,64% +7,31% +1,49% 5,55% 3,04% Volvo B12 BLE 12,56% +95,93% 14,73% 64,52% 0,51% 0,96% +4,54% Volvo B12 BLE w/o PF 9,70% +52,45% +35,82% 11,78% 7,17% 0,96% +4,54% Volvo B12 w/o PF +1,85% +52,30% +6,30% 32,15% +2,45% 0,66% +0,09% Volvo B12 4,60% +118,47% +4,06% +0,00% +0,01% 0,66% +0,09% Samlet ændring 0,85% +65,51% +7,49% 24,88% 1,74% 0,50% +0,76% Til orientering ses samtlige målte data i Tabel 4. 16

17 Tabel 4 Alle data fra rullefelttest NOx [g/kwh] HC [g/kwh] CO [g/kwh] PM [g/kwh] Køretøj Fuel 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) Scania P380 DC12 B15 5,2 5,6 5,4 6,0 0,010 0,005 0,009 0,016 0,06 0,03 0,04 0,03 0,11 0,18 0,09 0,07 Scania P380 DC11 B15 5,3 5,3 5,5 5,7 0,074 0,064 0,045 0,083 0,61 0,72 0,72 0,88 0,09 0,11 0,11 0,09 Mercedes Vito 109 CDI B15 6,5 7,0 6,1 6,5 0,067 0,056 0,051 0,119 1,99 1,94 1,95 1,68 0,26 0,38 0,14 0,14 Mercedes Vito 111 CDI B15 7,5 7,7 6,6 7,4 0,002 0,004 0,001 0,011 0,03 0,11 0,02 0,01 0,22 0,16 0,06 0,07 Volvo B12 BLE før PF B10 6,2 6,0 6,7 5,8 0,046 0,059 0,046 0,074 1,39 1,36 1,40 1,50 0,18 0,13 0,11 0,16 Volvo B12 BLE B10 6,0 6,1 6,8 5,7 0,017 0,016 0,019 0,027 0,16 0,12 0,18 0,16 0,14 0,08 0,08 0,10 Volvo B12 BLE før PF B10 6,8 6,0 6,3 6,1 0,049 0,049 0,051 0,075 1,14 1,31 1,02 1,54 0,15 0,13 0,11 0,14 Volvo B12 BLE B10 6,9 5,8 6,5 6,0 0,014 0,013 0,026 0,028 0,26 0,15 0,20 0,22 0,01 0,01 0,00 0,00 Volvo B12 før PF B30 5,8 6,0 6,3 5,9 0,049 0,044 0,052 0,074 0,90 0,91 0,90 0,96 0,15 0,08 0,10 0,10 Volvo B12 B30 6,0 6,0 6,3 5,7 0,012 0,012 0,017 0,025 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,06 0,06 Volvo B10 BLE før PF B30 8,6 8,1 8,6 9,0 0,060 0,039 0,036 0,106 0,45 0,50 0,53 0,58 0,10 0,07 0,06 0,10 Volvo B10 BLE B30 7,7 8,1 8,7 8,0 0,009 0,004 0,006 0,040 0,27 0,17 0,19 0,23 0,08 0,05 0,04 0,09 Forbrug [g/kwh] Effekt [kw] Moment [Nm] Køretøj Fuel 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) Scania P380 DC12 B Scania P380 DC11 B Mercedes Vito 109 CDI B Mercedes Vito 111 CDI B Volvo B12 BLE før PF B Volvo B12 BLE B Volvo B12 BLE før PF B Volvo B12 BLE B Volvo B12 før PF B Volvo B12 B Volvo B10 BLE før PF B Volvo B10 BLE B

18 TP2 4 Driftsforsøg Køretøjer Projektet omfattede 158 køretøjer, hvoraf 32 var lette, og 126 var tunge køretøjer. Køretøjerne var af forskellige mærker og emissionsklasser som vist i Tabel 5 Tabel 6. Driftsmønstrene for de enkelte køretøjer var meget forskellige, hvilket var tilsigtet i projektet. Esbjerg Kommunes varevogne kører relativt korte distancer, og enkelte biler kunne stå stille i flere uger med det samme brændstof i tanken. Modsat ville fx Arlas lastbiler ofte køre mere end km pr. måned. Tabel 5 Køretøjerne opdelt på Euro klasser Euro klasse Lastbiler Busser Varevogne Total Total Tabel 6 Køretøjerne opdelt på fabrikat Fabrikat Lastbiler Busser Varevogne Total Citroën 1 1 Ford 7 7 Mercedes Mitsubishi 1 1 Opel 2 2 VW 7 7 Volvo Scania Total Køretøjerne i projektet var ikke dækket af normal motorgaranti, og i stedet blev der tegnet en teknisk forsikring hos Alm. Brand. I løbet af projektperioden opstod der imidlertid kun et enkelt motorhavari, som viste sig at have helt andre årsager. Der blev derfor ikke udløst erstatninger i projektperioden. Alle køretøjer i projektet blev tilset af den faste mekanikerstab. Data relateret til motor, brændstof og emissionssystem blev indsamlet i en central database, som kunne tilgås via internettet. Databasen havde flere formål, dels at registrere brændstofforbruget på hvert enkelt køretøj, dels at holde styr på olieanalyser og dels at sikre, at den nødvendige vedligeholdelse blev gennemført. Databasen afslørende ingen uventede servicebehov eller nedbrud. 18

19 Brændstoffer De anvendte blandinger var B10, B15 og B30 baseret på forestret svine og oksefedt. Alle blandinger overholder det Europæiske Brændstofdirektiv 98/70/EC inklusive densitet som beskrevet i EN590. Af hensyn til densiteten blev der taget udgangspunkt i en let basisdiesel, Svensk MK 1, som også er kendt for gode kuldeegenskaber. Dog var det ikke muligt at opnå en CFPP på 24 C svarende til normal dansk vinterdiesel. Opbevaring af biodiesel foregik i både over og underjordiske tanke. Begge løsninger fungerede tilfredsstillende. For at reducere risikoen for mikrobiologisk vækst og for at undgå store mængder snavs opløst af biodiesel blev alle hovedtankene renset før den første påfyldning af biodiesel. Det blev dog ikke vurderet nødvendigt at rense samtlige bilers tanke. Hos Arla Foods var den eksisterende jordtank umiddelbart brugbar. Esbjerg Kommune havde en nedgravet benzintank, som ikke blev benyttet, og denne blev derfor anvendt til biodiesel. Hos Fynbus skulle der etableres en separat rørledning fra hver af de to fritstående tanke, således at man kunne håndtere to forskellige brændstoffer. Dette var nødvendigt, dels for at sikre busdriften i tilfælde af pludselig frost og dels for at kunne friholde bestemte køretøjer af forsøget. Hos Statoil blev der opbygget et nyt inlineblandeanlæg samt en opvarmet AFME tank. Første sending af B15 biodiesel blev leveret til Esbjerg Kommune samt Arla Foods den 20. november Figur 11 Det anvendte inlineblandeanlæg hos Statoil 19

20 Figur 12 Konstruktion af opvarmet AFME tank hos Statoil Egenskaber og forbrugte mængder for de tre blandinger er vist i Tabel 7. Værdierne gælder for Statoil vinterdiesel og de MK 1 baserede blandinger. Blanding Tabel 7 Egenskaber og mængder for brændstof brugt i projektet Densitet kg/m3 Brændværdi (nedre) MJ/l CFPP C CP C Mængde Liter Referencediesel , B , B , B , Det er vigtigt at bemærke, at det lavere energiindhold i biodieselblandingerne ikke kun skyldes AFME, men også er et resultat af den lette basisdiesel. Et højere energiindhold kunne være opnået men ikke uden at overskride den tilladte densitet i EN590. Referencediesel (Statoil EuroDiesel10 ) blev indkøbt lokalt og kun brugt til referenceforsøg i laboratoriet (rullefelt) og som iblandingskomponent. Kvaliteten af lokalt indkøbt Statoil EuroDiesel10 er rimelig konstant, idet det kun leveres fra ét raffinaderi (Kalundborg), og råolien stammer fra et begrænset antal oliefelter i Nordsøen. Dog varierer densiteten en smule med årstiden grundet justering af CP og CFPP til danske vinter og efterårsspecifikationer. Dette giver en mindre forskel på den diesel, der anvendes til referenceforsøg og til iblanding. Dette er dog ikke så afgørende, da indflydelsen fra MK 1 og AFME tilsætningen er langt større. Til iblanding blev der anvendt vinterspecifikationer som vist i Tabel 7. 20

21 Driftsdata Det totale forbrug af biodiesel som blev registreret af operatørerne, fremgår af Tabel 8. Busserne blev opdelt i to grupper, som kørte henholdsvis B10 og B30. En mindre mængde B5 indgik også i leverancen, selv om det ikke er projektets hovedformål at teste B5. Varebiler og lastbiler blev påfyldt B15. Tabel 8 Brændstofforbrug (liter) for hele projektperioden registreret af operatørerne Sum af Brændsel i alt B5 B10 B15 B30 Hovedtotal Bus Lastbil Varebil Hovedtotal Det samlede antal kørte kilometer fremgår af Tabel 9. Sum af Kilometer i alt Tabel 9 Antal kørte kilometer i hele projektperioden B5 B10 B15 B30 Hovedtotal Bus Lastbil Varebil Hovedtotal Det registrerede forbrug i km/liter ses i Tabel 10. Da last og kørselsmønster varierer meget for især heavy duty køretøjerne, var det ikke muligt at vurdere, om forbruget var højere end normalt. Det blev derfor vurderet, at energiindholdet i blandingerne (Tabel 7) er det bedste mål for ændringen i forbrug. Tabel 10 Brændstofforbrug i [km pr. liter] for hele projektperioden Busser Lastbiler Varebiler Alle Alle 2,24 2,69 9,57 4,92 21

22 Brændstof påfyldt i perioden [liter] Kilometer kørt i perioden [km] Lastbil Bus Varebil Figur 13 Brændstofforbrug og tilbagelagt strækning for de enkelte køretøjer B30 B10 B15 nov 08 dec 08 jan 09 feb 09 mar 09 apr 09 maj 09 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09 okt 09 nov 09 dec 09 jan 10 feb 10 mar 10 Figur 14 Total mængde B10, B15 og B30 brændstof leveret af Statoil i perioden Figur 14 viser leverancerne pr. måned af de tre forskellige blandinger. Det fremgår, at B30 i vintermånederne blev erstattet med B10. Når man sammenholder leverancerne i Figur 14 med det registrerede forbrug i Tabel 8, fremkommer en difference mellem leveret og forbrugt mængde. Det skyldes, at der i projektperiodens første fem måneder er leveret nogle sendinger B0 til de samme tanke, som indeholdte biodiesel. Det meste af dette forbrug er af operatørerne registreret som B10, B15 og B30, mens det reelt har været fortyndet med B0, altså en lidt 22

23 lavere koncentration. Den samlede brændstofmængde stemmer dog inden for 2 %, hvilket kan tilskrives udsving i lagerbeholdningen hos operatørerne. Disse har til sammen en tankkapacitet på ca liter. Tabel 11 Sammenhæng mellem leveret mængde og registreret forbrug hos operatørerne (liter) B0 B5 B10 B15 B30 Total Registreret forbrug Leveret af Statoil Vinterdrift I løbet af den første vinterperiode blev det klart, at en blanding af MK 1 og dansk standardvinterdiesel var mere kuldestabil end den oprindeligt valgte MK 1 base (se Figur 15). Derfor blev den største del af driftsforsøgene udført med en blanding af MK 1 og standardvinterdiesel som basisdiesel. Der blev ikke anvendt additiver ud over standardadditivpakken fra Statoil. Den rå metylester blev transporteret med uopvarmede tankbiler fra DAKA ved Hedensted til Statoils oliedepot i Aalborg ca. 170 km væk. Her blev det opbevaret i en opvarmet isoleret tank. Blanding med basisdiesel skete ved hjælp af inlinemixing ved rampen, altså direkte ned i tankbilen. Blandingerne blev derefter transporteret med standardtankbiler til de tre lokaliteter, som alle ligger inden for en afstand af 260 km (se oversigtskort på rapportens forside). I løbet af den første vinterperiode , hvor nattemperaturerne lå omkring 8 C, kunne der tydeligt ses udfældninger af stearin og palmitinsyre. Disse blandinger var baseret på MK 1 basisdiesel. På denne baggrund blev der iværksat en nærmere undersøgelse af kuldeegenskaberne og deres afhængighed af den valgte basisdiesel. Disse tests viste, at forskellige typer af basisdiesel reagerer forskelligt i blandinger med AFME. Testene blev udført i en termostatsstyret fryseboks, hvor temperaturen blev varieret fra 10 C til +10 C og tilbage ca. hver 6. time. Efter flere dages påvirkning blev blandingernes konsistens observeret. Den visuelle vurdering (Figur 15) var, at biodiesel baseret på MK 1 var mere følsom over for kulde end blandinger baseret på en almindelig dansk vinterdiesel. Forskellen kunne ikke ses klart i CFPP tests, hvilket måske skyldes, at udfældninger ikke sker momentant men over tid. Af hensyn til densitetskravet kunne der ikke anvendes ren vinterdiesel. Baseret på de udførte kuldetest blev der fremstillet en ny basisdiesel med 41 % vol. MK 1 og 59 % vol. vinterdiesel (Statoil EuroDiesel10 ). Kombineret med AFME gav denne blanding en god opløselighed uden synligt bundfald, omend produktet godt kunne være en anelse uklart (Figur 15, til højre). Da den forbedrede basisdiesel også var billigere, blev den omgående introduceret i driftsforsøgene, mens den første serie laboratorieforsøg dog blev fuldført med den originale MK 1 baserede blanding. 23

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Dorthe Nørgaard Andersen, Tina Slothuus, Dorte Rasmussen

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere