Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel"

Transkript

1 Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard Projektnummer Udført for Trafikstyrelsen, J. nr. FS

2 Indholdsfortegnelse English Summary... 4 Baggrund og formål... 5 Organisering... 5 TP1 Laboratorieforsøg... 6 Ydelse og forbrug... 9 Emissioner Øvrige data TP2 4 Driftsforsøg Køretøjer Brændstoffer Driftsdata Vinterdrift Brændstoffiltre Inspektion af køretøjer Havariundersøgelser Omkostninger TP5 Emissionsreducerende udstyr Køretøjer, udstyr og brændstof Kontrolmålinger Driftserfaringer TP6 Nedbrydning af smøreolier Skifteintervaller Brændstoffortynding Korrelationer med kilometertal TP7 Oliefyr i busser Beskrivelse af oliefyr Testopstilling Testprogram Måleresultater Øvrige målinger

3 Måling af partikler Visuelle betragtninger Oliefiltre Holdbarhed Fryseforsøg Feltforsøg TP8 Videnformidling SAE Paper Radio Hjemmeside Aviser og blade Øvrige præsentationer TP9 Litteraturstudie Technical University of Graz Grazer Verkehrs Betriebe GVB Rethman/Saria/Ecomotion SAE DoE Konklusion Referencer

4 English Summary In order to demonstrate the higher blends of Tallow Methyl Ester (TME) up to 30% in Nordic regions and to highlight possible technical obstacles regarding distribution and long term use in standard vehicles, a largescale demonstration took place in Denmark. The project has demonstrated the practical year round use of TME blends in standard vehicles. From November 2008 until April 2010, a fleet of 158 vehicles covered almost 11 million km and used 4 million liters of TME based B5, B10, B15 and B30. Investigations included chassis dynamometer tests, emission measurements, filter plugging issues, engine oil deterioration and durability of auxiliary equipment. The output of the project was an insight into both economic and technical obstacles and benefits arising from a broader introduction of higher blend TME fuels in the Nordic regions. The most significant fleet tests of TME in Europe so far have been made by Austrian City of Graz and German corporation Saria Ecomotion. The experiences from these projects are quite comprehensive and relevant also to this project. However, both have focused on neat TME or TME/RME mix used in modified vehicles. This project focuses instead on blended TME used in standard vehicles. The B15 blend was usable as winter fuel with night time temperatures reaching 8 C. B30 formed visible sediments at temperatures below 2 C and was therefore not used in winter. Low temperature stability was not consistently dependent on base fuel's cold properties. Instead, base fuel's aromatic contents seemed to have greater influence on the stability of the blends. No significant acceleration in the deterioration of engine oils was found. Problems with retrofit exhaust after treatment equipment were observed. However, these could not be directly attributed to the use of biodiesel. Fuel filter plugging was only observed in a few cases. However, the findings of polyethylene in some filter deposits could suggest a potential problem. Power and torque dropped 4.7% and 4.1% respectively which is consistent with the volumetric energy content of the fuels. The change was however not noticeable to the drivers. Emissions of HC and PM decreased 11% and 21% respectively while NO X and CO did not change significantly. Specific fuel consumption on mass basis did not change significantly either. One brand of auxiliary heaters for buses was successfully tested long term and at cold start with temperatures down to 5 C on B30. The cost of TME was a minor issue compared to the cost of extra service, base diesel price and fuel logistics. The strength of this work is that it includes a large real life test of standard vehicles. Furthermore a full scale blending facility was demonstrated, which represents a feasible setup for broader introduction of TME based fuels in the region. The project involved not only fuel producers but also many local equipment suppliers and fleet owners. A relatively large number of measurements were made both on the road with portable equipment and on the chassis dynamometer. 4

5 Baggrund og formål Projektets hovedformål er at afprøve og demonstrere praktisk anvendelse af animalsk baseret biodiesel (AFME) produceret af DAKA Biodiesel. Projektet udspringer oprindeligt af EU direktiv 2003/30/EF, som forpligter medlemslandene til at opstille et kvantitativt mål for andelen af biobrændstof i transportsektoren. Danmark valgte 0,1 % som det kvantitative mål, og hertil blev der afsat 60 mio. kr. på finansloven. Folketinget udfærdigede på denne baggrund Aktstykke 168, og Færdselsstyrelsen udarbejdede derpå Bekendtgørelse nr. 1258, som skulle regulere anvendelsen af de 60 mio. kr. I december 2007 var ansøgningsrunden afsluttet. Der var indkommet ti seriøse ansøgninger med et samlet budget på 170 mio. kr. Der blev udvalgt fire projekter, hvor hovedaktørerne var Niras, CBMI/EOF/Region Midt, Odense/DTU samt Teknologisk Institut. Denne rapport omhandler sidstnævnte projekt. Projektet startede den 29. april Organisering Projektets styregruppe bestod af følgende medlemmer: Hans Ove Hansen (formand) Teknologisk Institut Århus C Kim Winther (projektleder) Teknologisk Institut Århus C Kaj Nielsen Arla Foods Holstebro Peter B. Engelbrektsen Arla Foods Viby J Poul Wibe Sørensen Arla Foods Hobro Jan Hartmann DPF Service Skævinge Bent Loftager Stroco Hammel Kjær Andreasen DAKA Biodiesel Løsning Jacob Mogensen CBMI Tjele Eric Lauridsen Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Alice Knudsen Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Martin Sølbeck Bitsch Esbjerg Kommune Esbjerg Ø Benny Nymann Rasmussen Tide Buss Odense C Jesper Almar Fynbus Odense C Bob Seymour Statoil Hedehusene Jørgen Hermansen Alm. Brand Århus C Willy Munk Alm. Brand Århus C Niels Frees Færdselsstyrelsen København K Færdselsstyrelsen etablerede desuden en følgegruppe bestående af repræsentanter fra landbruget, transportbranchen m.fl. Projektet er inddelt i ni teknologiprojekter TP1 TP9, som beskrives særskilt i det følgende. 5

6 TP1 Laboratorieforsøg For at undersøge langsigtede ændringer i emissioner og motorydelse blev der udvalgt otte køretøjer, som løbende blev undersøgt af Teknologisk Institut på et AHS ELP 500 A/D rullefelt. De otte køretøjer er vist nedenfor. Tabel 1 Oversigt over køretøjer udvalgt til rullefeltsforsøg i TP1 Model Motortype Volumen Klasse Effekt Moment Scania P380 DC12 DC HPI 11,7 liter Euro 4 Scania 114 P380 DC11 DC ,6 liter Euro 3 Volvo B12 DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B12 BLE DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B12 BLE DH12B (m/pf) 12 liter Euro 3 Volvo B10 BLE DH10A (m/pf) 12 liter Euro 2 Mercedes Vito 111 CDI 2,2 CDI 2,2 liter Euro 4 Mercedes Vito 109 CDI 2,2 CDI 2,2 liter Euro 3 Figur 1 Tidebus Volvo B12BLE på rullefelt Målinger af motorydelse, brændstofforbrug, CO, NO, NO 2, HC og PM blev i første runde udført med dansk efterårsdiesel (Statoil EuroDiesel10 ) som reference, og derefter tre gange i løbet af driftsperioden med biodiesel. Proceduren var en forenklet 88/77/EEC procedure kendt som 5 mode test. Som i 88/77/EEC fås resultatet ved et vægtet gennemsnit blot af fem belastningspunkter (modes) i stedet for 13 og med ændrede vægtningsfaktorer. 6

7 Tabel 2 De anvendte fem modes og deres vægtning EEC Mode nr. Vægtningsfaktor Belastning Omdrejningstal 1 25 % 0 % Tomgang 3 16 % 25 % Maksimalt moment 4 16 % 50 % Maksimalt moment 6 25 % 100 % Maksimalt moment 8 18 % 100 % Maksimal effekt 5 mode testen har tidligere vist sig at give sammenlignelige resultater i forhold til 13 mode [7] 1. Det er dog ikke formålet med denne test at sammenligne resultater direkte med 13 mode tests. Varevogne og lastbiler (Scania og Mercedes) blev påfyldt B15 2, mens busserne anvendte henholdsvis B10 (Volvo B12BLE) og B30 (Volvo B12 og B10 BLE). Da der ikke var signifikant forskel i måleresultaterne på de tre blandinger, er det valgt at vise alle resultater for biodiesel samlet. Laboratorieforsøgene med referencediesel blev udført med efterårsspecifikation Statoil EuroDiesel10 i september, oktober og november. Laboratorieforsøgene med biodiesel blev udført med B10, B15 og B30, den samme som blev anvendt i driftsforsøgene. Alt brændstof stammer i princippet fra same batch, som lå på lager hos Statoil i hele projektperioden. Ved den første testrunde med biodiesel var der dog ikke tilsat Statoil vinterdiesel (beskrives nærmere i Figur 15 side 24). Hovedformålet med målingerne var at bestemme den totale ændring i de undersøgte motorers ydelse og emissioner ved skift fra fossil til biodiesel. Denne ændring blev beregnet på følgende måde: R b a a 100% R betegner den procentvise ændring af en given parameter [%] a betegner den målte parameter ved brug af fossil diesel b betegner den samme parameter ved brug af biodiesel n er antallet af udførte tests. Usikkerheden for hvert parameter i 5 mode testen blev beregnet ved hjælp af en Type B evaluering i henhold til ISO GUM. Type B evalueringer baseres på aggregering af alle kendte tolerancer for hvert måleinstrument, der indgår i testen. Den kombinerede usikkerhed for en gruppe på otte køretøjer blev også beregnet i henhold til ISO GUM ved antagelse af fast usikkerhed på hvert målt parameter. Dette tager højde for det forhold, at den kombinerede usikkerhed af flere tests er betydeligt lavere end usikkerheden på hver enkelt test. Der blev anvendt en dækningsfaktor på k=2 i alle usikkerhedsberegninger, svarende til konfidensniveau 95,45 %. 1 Se litteraturliste bagerst i rapporten 2 B15: Dieselbrændstof tilsat 15 % vol AFME; B10: Dieselbrændstof tilsat 10 % vol AFME; B30: Dieselbrændstof tilsat 30 % vol AFME 7

8 Da de otte køretøjer ikke udgør en repræsentativ stikprøve af alle køretøjer i Danmark, skal den angivne usikkerhed ikke tages som et interval gældende for alle biler. Usikkerheden betegner kun laboratoriets evne til at måle korrekt på de otte biler. Det samlede resultat efter én referencemåling og to målinger på biodiesel vises i Figur 2 sammen med den kombinerede usikkerhed. Når ændringen mellemm måling og referencemåling er større end den kombinerede usikkerhed, kan resultatet betegnes som signifikant. Dettee er tilfældett for HC, PM, Effekt og Moment, som dermed er signifikante, mens resten af ændringerne ligger inden for usikkerheden. 120% Samlet resultat efter 3 målerunder 100% 80% 60% 40% 20% 0% NOx HC CO PM Forbrug Effekt Moment Gns. 1. målerunde (ref) Gns. 2. målerunde Gns. 3. målerundee Figur 2 Samlet resultat af rullefeltsmålinger Figur 2 viser hvilke ændringer, der er registrerett som signifikante. Samtidig ses at de konstaterede ændringer generelt har været små. I hver af figurerne Figur 3 Figur 9 vises målinger i detaljer for hvert af de otte køretøjer. Man skal her være opmærksom på, at usikkerheden på en enkelt måling er noget større end usikkerheden på den samlede ændring vist i Figur 2. Usikkerhederne på biodiesel er desuden mindre end på referencemålingen, fordi der ved biodiesel er tale om et gennemsnit af to 5 mode resultaterr på hver bil. 8

9 Ydelse og forbrug 4,7 ±1,3% Reference effekt [kw] Biodiesel effekt [kw] Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Mercedes Vito 109 CDI Figur 3 Maksimal effekt på de otte biler Ved overgangen fra almindelig til biodiesel sketee der et gennemsnitligt fald i motoreffekt på 4,7 %, hvilket hovedsageligt kan skyldes det laveree energiindhold i brændstoffet. Volvomotorerne ydede betydeligt mindre end deres nominelle effekt. Dette skyldess imidlertid en omprogrammering i motorstyringen, som anvendes af Tidebus af hensyn til holdbarhed og brændstofforbrug, og er derfor ikke tegn på en fejl. 9

10 4,1 ±1,3% Reference moment [Nm] Biodiesel moment [Nm] Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Mercedes Vito 109 CDI Figur 4 Maksimalt drejningsmoment Momentmålingerne fulgte samme mønster som effektmålingerne med et samlet fald på 4,1 %. Dette er ikke overraskende, da det forventede fald skyldes et lavere energiindhold pr. volumenenhed brændstof indsprøjtet i motoren. Derved falder både effekt og moment proportionalt med dette energiindhold. Det forventede tab var 3 4 % baseret på energiindholdet som vist i Tabel 7 ( side 20). 10

11 Reference forbrug [g/kwh] Biodiesel forbrug [g/kwh] 0,4 ±1,1% Volvo B10 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 Mercedes Vito 111 CDI Scania P380 DC12 Scania 114 P380 DC Figur 5 Specifikt brændstofforbrug Det specifikke brændstofforbrug steg med 0,4 %, hvilket dog er noget mindre end usikkerheden. Derfor kan der ikke påvises nogen signifikant ændring her i. Brændstofforbrug på rullefeltet er angivet på vægtbasis, mens forbruget i driftsforsøgene angives i liter. Derfor vil forbruget i vejforsøgene have større tendens til at stige som følge af den lavere vægtfylde i biodieselblandingerne. 111

12 Emissioner 21 ±6% Reference PM [g/kwh] Biodiesel PM [g/kwh] Mercedes Vito 109 CDI Mercedes Vito 111 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Volvo B12 BLE Scania P380 DC12 Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Scania 114 P380 DC11 Volvo B12 BLE Volvo B12 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Figur 6 Partikelmasse Partikelmålingerne (Figur 6) blev foretaget under vanskeligee forhold, idet varmeudviklingen i dækkene begrænsedee måleperioden til fem minutter ved fuld last. Dette begrænser igen den mængde partikler, der kan opsamles på filtrene. Derfor er her relativt høje usikkerheder. Overordnet kan man dog se, at langt de fleste køretøjer havde reduceret partikelemission ved drift på biodiesel. Samlet set er reduktionenn på knap 21 %, og dette er langt højere end den kombinerede usikkerhed. Derfor kan det siges med stor sikkerhed, at partikelemissionen reelt blev reduceret. I følge [9 10] er emissionerne fra AFME og RME meget ens. Den forventede reduktion for RME ifølge [11 12] er omkring %. Dette stemmer rimeligt overens med dette projekt, hvor den kombinerede usikkerhed er beregnet til 6 %. PM målingerne viste også, at filtervirkningsgraderne for bussernes partikelfiltre var uændrede eller let forbedrede ved anvendelse af biodiesel. Filtervirkningsgraderne lå på % på to af busserne, mens de øvrige to lå på %. Det blev bemærket, at filtervirkningsgraden hænger meget sammen med den vedligeholdelsesmæssige tilstand af filtret. 12

13 0,1 ±1,4% Reference CO [g/kwh] Biodiesel CO [g/kwh] Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Scania 114 P380 DC11 Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 Scania P380 DC12 Mercedes Vito 111 CDI 0,00 0,500 1,00 1,50 2,00 2,50 Figur 7 CO målinger Figur 7 viser CO målinger på de otte biler samt før filter målinger (w/o PF) på fire biler. Totalt set var ændringen i CO mindre end usikkerheden, og der kunne derfor ikke påvises nogen signifikant tendens. Den forventede reduktion af CO emissionen ifølge [11 12] er ca %, men dette kunne altså ikke bekræftes. 13

14 11,4 ±3,6% Reference HC [g/kwh] Biodiesel HC [g/kwh] Scania 114 P380 DC11 Mercedes Vito 109 CDI Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 w/o PF Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE Volvo B12 Scania P380 DC12 Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Figur 8 Kulbrinteemissioner Kulbrinteemissionerne (Figur 8) viste en betydelig reduktion på mere end 11 %, hvilket er langt større end usikkerheden. Den forventede ændring ifølge [11 12] var %. 14

15 Reference NOx [g/kwh] Biodiesel NOx [g/kwh] +0,5 ±1,8% Volvo B10 BLEw/o PF Volvo B10 BLE Mercedes Vito 111 CDI Volvo B12 BLE Volvo B12 BLE w/o PF Mercedes Vito 109 CDI Volvo B12 BLE w/o PF Volvo B12 BLE Volvo B12 Volvo B12 w/o PF Scania 114 P380 DC11 Scania P380 DC12 0,0 2,0 4,,0 6,0 8,0 10,0 Figur 9 NO X Ændringerne i NO X emissionerne var generelt små, selv om der var nogen variation imellem køretøjerne. En stigning på 2 3 % var forventet ifølge [11 12], men dette kunne ikke bekræftes. Totalt set steg værdien kun 0,5 % med en usikkerhed på 1,8 %, altså ikke signifikant. Det skal bemærkes, at den observerede ændring i ydelse og emissioner sandsynligvis skyldes en kombination af MK 1 og AFME. Ændringer kan ikke tilskrivess AFME alene. Et studie [13] af MK 1 i sammenligning med et referencebrændstof viste lavere CO ( 2.2 %), lavere NOX ( 111 %) samt lavere PM ( 11 %) men højere HC (+ +12 %). Dettee forklarer ikke alle resultaterne i dette projekt, men det kunne være en delvis forklaring på, at der ikke ses en NO X stigning i Figur 9. En del af forklaringen skal også findes i Figur 3 og Figur 4, idet motorerne har fået mindre last og dermed lavere effektivt middeltryk med biodiesel. Samlet set er konklusionen, at ændringerne i emissioner er små og overvejende til det bedre. Ændringerne i effekt og moment er signifikante, når der ikke kompenseress i motorstyringen for brændstoffets lavere energiindhold. Øvrige data Som tidligere nævnt er det vanskeligt at adskille resultaterne for B10, B15 og B30, da de ikke er testet på de samme køretøjer. Dettee vises i Figur 10. Det tyder på, at ændringer på de fleste parametre er slået mest igennem på busmotorerne, mens varevogne og lastbiler viser mindre ændringer. Ser man på NOx og HC, synes der at være en forventelig sammenhæng mellem MK 1/AFME koncentration til at konkludere endeligt og emissionsmålingerne, men tallene er dog for usikre på. 15

16 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% NOx HC CO PM BSFC Effekt Moment B10 B15 B30 Figur 10 Procentvise ændringer i specifikke emissioner og ydelsestal opdelt på produkttyper i forhold til referencediesel I forbindelse med den forlængede driftsperiode som blev indført for at få vinteren 2009/2010 med i erfaringsgrundlaget, blev der foretaget en 4. målerunde. Denne måling viste betydelige systematiske afvigelser på især HC emissionerne og i mindre grad CO og PM. Ud over de ekstremt lave temperaturer denne vinter, faldt målingen sammen med at Statoil i efteråret 2009 overgik til en ny additivpakke. Da det ikke kan udelukkes, at netop additivpakken og/eller temperaturerne har haft for stor indflydelse, er det valgt at udelade 4. målerunde fra Figur 2 Figur 9. Resultaterne fra 4. målerunde angives derfor i tabelform. Tabel 3 Målerunde 4 med ny additivpakke (ikke medregnet i samlet resultat). Procentvis ændring ift. referencediesel. Køretøj NOx [ ] HC [ ] CO [ ] PM [ ] Forbrug [ ] Effekt [ ] Moment [ ] Scania P380 DC12 +14,18% +56,03% 49,67% 31,59% 4,24% +10,74% +6,21% Scania 114 P380 DC11 +7,54% +11,48% +44,24% 2,02% 0,75% +5,57% 4,15% Mercedes Vito 109 CDI 0,20% +77,97% 15,63% 45,46% 4,56% +5,18% 2,13% Mercedes Vito 111 CDI 1,93% +430,06% 76,23% 69,94% 8,07% +6,65% +16,75% Volvo B12 BLE w/o PF 5,76% +61,50% +8,26% 11,18% 1,68% 10,02% 1,61% Volvo B12 BLE 4,50% +52,97% +2,94% 24,48% 1,66% 10,02% 1,61% Volvo B10 BLE w/o PF +4,20% +76,42% +29,86% 1,05% +2,90% 5,55% 3,04% Volvo B10 BLE +3,91% +331,85% 12,64% +7,31% +1,49% 5,55% 3,04% Volvo B12 BLE 12,56% +95,93% 14,73% 64,52% 0,51% 0,96% +4,54% Volvo B12 BLE w/o PF 9,70% +52,45% +35,82% 11,78% 7,17% 0,96% +4,54% Volvo B12 w/o PF +1,85% +52,30% +6,30% 32,15% +2,45% 0,66% +0,09% Volvo B12 4,60% +118,47% +4,06% +0,00% +0,01% 0,66% +0,09% Samlet ændring 0,85% +65,51% +7,49% 24,88% 1,74% 0,50% +0,76% Til orientering ses samtlige målte data i Tabel 4. 16

17 Tabel 4 Alle data fra rullefelttest NOx [g/kwh] HC [g/kwh] CO [g/kwh] PM [g/kwh] Køretøj Fuel 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) Scania P380 DC12 B15 5,2 5,6 5,4 6,0 0,010 0,005 0,009 0,016 0,06 0,03 0,04 0,03 0,11 0,18 0,09 0,07 Scania P380 DC11 B15 5,3 5,3 5,5 5,7 0,074 0,064 0,045 0,083 0,61 0,72 0,72 0,88 0,09 0,11 0,11 0,09 Mercedes Vito 109 CDI B15 6,5 7,0 6,1 6,5 0,067 0,056 0,051 0,119 1,99 1,94 1,95 1,68 0,26 0,38 0,14 0,14 Mercedes Vito 111 CDI B15 7,5 7,7 6,6 7,4 0,002 0,004 0,001 0,011 0,03 0,11 0,02 0,01 0,22 0,16 0,06 0,07 Volvo B12 BLE før PF B10 6,2 6,0 6,7 5,8 0,046 0,059 0,046 0,074 1,39 1,36 1,40 1,50 0,18 0,13 0,11 0,16 Volvo B12 BLE B10 6,0 6,1 6,8 5,7 0,017 0,016 0,019 0,027 0,16 0,12 0,18 0,16 0,14 0,08 0,08 0,10 Volvo B12 BLE før PF B10 6,8 6,0 6,3 6,1 0,049 0,049 0,051 0,075 1,14 1,31 1,02 1,54 0,15 0,13 0,11 0,14 Volvo B12 BLE B10 6,9 5,8 6,5 6,0 0,014 0,013 0,026 0,028 0,26 0,15 0,20 0,22 0,01 0,01 0,00 0,00 Volvo B12 før PF B30 5,8 6,0 6,3 5,9 0,049 0,044 0,052 0,074 0,90 0,91 0,90 0,96 0,15 0,08 0,10 0,10 Volvo B12 B30 6,0 6,0 6,3 5,7 0,012 0,012 0,017 0,025 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,06 0,06 Volvo B10 BLE før PF B30 8,6 8,1 8,6 9,0 0,060 0,039 0,036 0,106 0,45 0,50 0,53 0,58 0,10 0,07 0,06 0,10 Volvo B10 BLE B30 7,7 8,1 8,7 8,0 0,009 0,004 0,006 0,040 0,27 0,17 0,19 0,23 0,08 0,05 0,04 0,09 Forbrug [g/kwh] Effekt [kw] Moment [Nm] Køretøj Fuel 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) 1 (ref) 2 (bio) 3 (bio) 4 (bio) Scania P380 DC12 B Scania P380 DC11 B Mercedes Vito 109 CDI B Mercedes Vito 111 CDI B Volvo B12 BLE før PF B Volvo B12 BLE B Volvo B12 BLE før PF B Volvo B12 BLE B Volvo B12 før PF B Volvo B12 B Volvo B10 BLE før PF B Volvo B10 BLE B

18 TP2 4 Driftsforsøg Køretøjer Projektet omfattede 158 køretøjer, hvoraf 32 var lette, og 126 var tunge køretøjer. Køretøjerne var af forskellige mærker og emissionsklasser som vist i Tabel 5 Tabel 6. Driftsmønstrene for de enkelte køretøjer var meget forskellige, hvilket var tilsigtet i projektet. Esbjerg Kommunes varevogne kører relativt korte distancer, og enkelte biler kunne stå stille i flere uger med det samme brændstof i tanken. Modsat ville fx Arlas lastbiler ofte køre mere end km pr. måned. Tabel 5 Køretøjerne opdelt på Euro klasser Euro klasse Lastbiler Busser Varevogne Total Total Tabel 6 Køretøjerne opdelt på fabrikat Fabrikat Lastbiler Busser Varevogne Total Citroën 1 1 Ford 7 7 Mercedes Mitsubishi 1 1 Opel 2 2 VW 7 7 Volvo Scania Total Køretøjerne i projektet var ikke dækket af normal motorgaranti, og i stedet blev der tegnet en teknisk forsikring hos Alm. Brand. I løbet af projektperioden opstod der imidlertid kun et enkelt motorhavari, som viste sig at have helt andre årsager. Der blev derfor ikke udløst erstatninger i projektperioden. Alle køretøjer i projektet blev tilset af den faste mekanikerstab. Data relateret til motor, brændstof og emissionssystem blev indsamlet i en central database, som kunne tilgås via internettet. Databasen havde flere formål, dels at registrere brændstofforbruget på hvert enkelt køretøj, dels at holde styr på olieanalyser og dels at sikre, at den nødvendige vedligeholdelse blev gennemført. Databasen afslørende ingen uventede servicebehov eller nedbrud. 18

19 Brændstoffer De anvendte blandinger var B10, B15 og B30 baseret på forestret svine og oksefedt. Alle blandinger overholder det Europæiske Brændstofdirektiv 98/70/EC inklusive densitet som beskrevet i EN590. Af hensyn til densiteten blev der taget udgangspunkt i en let basisdiesel, Svensk MK 1, som også er kendt for gode kuldeegenskaber. Dog var det ikke muligt at opnå en CFPP på 24 C svarende til normal dansk vinterdiesel. Opbevaring af biodiesel foregik i både over og underjordiske tanke. Begge løsninger fungerede tilfredsstillende. For at reducere risikoen for mikrobiologisk vækst og for at undgå store mængder snavs opløst af biodiesel blev alle hovedtankene renset før den første påfyldning af biodiesel. Det blev dog ikke vurderet nødvendigt at rense samtlige bilers tanke. Hos Arla Foods var den eksisterende jordtank umiddelbart brugbar. Esbjerg Kommune havde en nedgravet benzintank, som ikke blev benyttet, og denne blev derfor anvendt til biodiesel. Hos Fynbus skulle der etableres en separat rørledning fra hver af de to fritstående tanke, således at man kunne håndtere to forskellige brændstoffer. Dette var nødvendigt, dels for at sikre busdriften i tilfælde af pludselig frost og dels for at kunne friholde bestemte køretøjer af forsøget. Hos Statoil blev der opbygget et nyt inlineblandeanlæg samt en opvarmet AFME tank. Første sending af B15 biodiesel blev leveret til Esbjerg Kommune samt Arla Foods den 20. november Figur 11 Det anvendte inlineblandeanlæg hos Statoil 19

20 Figur 12 Konstruktion af opvarmet AFME tank hos Statoil Egenskaber og forbrugte mængder for de tre blandinger er vist i Tabel 7. Værdierne gælder for Statoil vinterdiesel og de MK 1 baserede blandinger. Blanding Tabel 7 Egenskaber og mængder for brændstof brugt i projektet Densitet kg/m3 Brændværdi (nedre) MJ/l CFPP C CP C Mængde Liter Referencediesel , B , B , B , Det er vigtigt at bemærke, at det lavere energiindhold i biodieselblandingerne ikke kun skyldes AFME, men også er et resultat af den lette basisdiesel. Et højere energiindhold kunne være opnået men ikke uden at overskride den tilladte densitet i EN590. Referencediesel (Statoil EuroDiesel10 ) blev indkøbt lokalt og kun brugt til referenceforsøg i laboratoriet (rullefelt) og som iblandingskomponent. Kvaliteten af lokalt indkøbt Statoil EuroDiesel10 er rimelig konstant, idet det kun leveres fra ét raffinaderi (Kalundborg), og råolien stammer fra et begrænset antal oliefelter i Nordsøen. Dog varierer densiteten en smule med årstiden grundet justering af CP og CFPP til danske vinter og efterårsspecifikationer. Dette giver en mindre forskel på den diesel, der anvendes til referenceforsøg og til iblanding. Dette er dog ikke så afgørende, da indflydelsen fra MK 1 og AFME tilsætningen er langt større. Til iblanding blev der anvendt vinterspecifikationer som vist i Tabel 7. 20

21 Driftsdata Det totale forbrug af biodiesel som blev registreret af operatørerne, fremgår af Tabel 8. Busserne blev opdelt i to grupper, som kørte henholdsvis B10 og B30. En mindre mængde B5 indgik også i leverancen, selv om det ikke er projektets hovedformål at teste B5. Varebiler og lastbiler blev påfyldt B15. Tabel 8 Brændstofforbrug (liter) for hele projektperioden registreret af operatørerne Sum af Brændsel i alt B5 B10 B15 B30 Hovedtotal Bus Lastbil Varebil Hovedtotal Det samlede antal kørte kilometer fremgår af Tabel 9. Sum af Kilometer i alt Tabel 9 Antal kørte kilometer i hele projektperioden B5 B10 B15 B30 Hovedtotal Bus Lastbil Varebil Hovedtotal Det registrerede forbrug i km/liter ses i Tabel 10. Da last og kørselsmønster varierer meget for især heavy duty køretøjerne, var det ikke muligt at vurdere, om forbruget var højere end normalt. Det blev derfor vurderet, at energiindholdet i blandingerne (Tabel 7) er det bedste mål for ændringen i forbrug. Tabel 10 Brændstofforbrug i [km pr. liter] for hele projektperioden Busser Lastbiler Varebiler Alle Alle 2,24 2,69 9,57 4,92 21

22 Brændstof påfyldt i perioden [liter] Kilometer kørt i perioden [km] Lastbil Bus Varebil Figur 13 Brændstofforbrug og tilbagelagt strækning for de enkelte køretøjer B30 B10 B15 nov 08 dec 08 jan 09 feb 09 mar 09 apr 09 maj 09 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09 okt 09 nov 09 dec 09 jan 10 feb 10 mar 10 Figur 14 Total mængde B10, B15 og B30 brændstof leveret af Statoil i perioden Figur 14 viser leverancerne pr. måned af de tre forskellige blandinger. Det fremgår, at B30 i vintermånederne blev erstattet med B10. Når man sammenholder leverancerne i Figur 14 med det registrerede forbrug i Tabel 8, fremkommer en difference mellem leveret og forbrugt mængde. Det skyldes, at der i projektperiodens første fem måneder er leveret nogle sendinger B0 til de samme tanke, som indeholdte biodiesel. Det meste af dette forbrug er af operatørerne registreret som B10, B15 og B30, mens det reelt har været fortyndet med B0, altså en lidt 22

23 lavere koncentration. Den samlede brændstofmængde stemmer dog inden for 2 %, hvilket kan tilskrives udsving i lagerbeholdningen hos operatørerne. Disse har til sammen en tankkapacitet på ca liter. Tabel 11 Sammenhæng mellem leveret mængde og registreret forbrug hos operatørerne (liter) B0 B5 B10 B15 B30 Total Registreret forbrug Leveret af Statoil Vinterdrift I løbet af den første vinterperiode blev det klart, at en blanding af MK 1 og dansk standardvinterdiesel var mere kuldestabil end den oprindeligt valgte MK 1 base (se Figur 15). Derfor blev den største del af driftsforsøgene udført med en blanding af MK 1 og standardvinterdiesel som basisdiesel. Der blev ikke anvendt additiver ud over standardadditivpakken fra Statoil. Den rå metylester blev transporteret med uopvarmede tankbiler fra DAKA ved Hedensted til Statoils oliedepot i Aalborg ca. 170 km væk. Her blev det opbevaret i en opvarmet isoleret tank. Blanding med basisdiesel skete ved hjælp af inlinemixing ved rampen, altså direkte ned i tankbilen. Blandingerne blev derefter transporteret med standardtankbiler til de tre lokaliteter, som alle ligger inden for en afstand af 260 km (se oversigtskort på rapportens forside). I løbet af den første vinterperiode , hvor nattemperaturerne lå omkring 8 C, kunne der tydeligt ses udfældninger af stearin og palmitinsyre. Disse blandinger var baseret på MK 1 basisdiesel. På denne baggrund blev der iværksat en nærmere undersøgelse af kuldeegenskaberne og deres afhængighed af den valgte basisdiesel. Disse tests viste, at forskellige typer af basisdiesel reagerer forskelligt i blandinger med AFME. Testene blev udført i en termostatsstyret fryseboks, hvor temperaturen blev varieret fra 10 C til +10 C og tilbage ca. hver 6. time. Efter flere dages påvirkning blev blandingernes konsistens observeret. Den visuelle vurdering (Figur 15) var, at biodiesel baseret på MK 1 var mere følsom over for kulde end blandinger baseret på en almindelig dansk vinterdiesel. Forskellen kunne ikke ses klart i CFPP tests, hvilket måske skyldes, at udfældninger ikke sker momentant men over tid. Af hensyn til densitetskravet kunne der ikke anvendes ren vinterdiesel. Baseret på de udførte kuldetest blev der fremstillet en ny basisdiesel med 41 % vol. MK 1 og 59 % vol. vinterdiesel (Statoil EuroDiesel10 ). Kombineret med AFME gav denne blanding en god opløselighed uden synligt bundfald, omend produktet godt kunne være en anelse uklart (Figur 15, til højre). Da den forbedrede basisdiesel også var billigere, blev den omgående introduceret i driftsforsøgene, mens den første serie laboratorieforsøg dog blev fuldført med den originale MK 1 baserede blanding. 23

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Titel: Forsøgsordning med biodiesel Forfatters titel: Civilingeniør Navn: Niels Frees Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 Kan anvendes til alle benzin indsprøjtningssystemer. Renser og plejer indsprøjtningssystemet, eliminerer koldstartsproblemer,

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Claus Suldrup Nielsen Anders Ivarsson Jesper Schramm Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.09.2008 J.nr: 1131338-23 Principgodkendelse nr. 21a Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS Unikat overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

CASTROL OLIEUDDANNELSE

CASTROL OLIEUDDANNELSE CASTROL OLIEUDDANNELSE Niels Bjørn Hansen Sales Account Executive Tlf: 20900570 niels.hansen2@bp.com DAGSORDEN Hvorfor har køretøjet brug for smøremiddel? Basisolie Viskositet Tilsætningsstoffer/additiver

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere