Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhederne ser positivt på globaliseringen"

Transkript

1 D Indsigt Nummer januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k d i. d k Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge vurderer virksomhederne, at den politiske vilje til at sikre og forbedre den danske konkurrenceevne er til stede. MMV erne efterspørger flere faglærte og højtuddannede Næsten hver anden MMV er får behov for flere faglærte, og hver tredje vil ansætte flere højtuddannede, viser en DI-rundspørge. MMV erne vil øge samarbejdet om viden Hver tredje MMV er peger på eksterne rådgivere og uddannelsesinstitutioner som vigtige samarbejdspartnere. Danmark drager fordel af globaliseringen, den styrker dansk erhvervsliv og dansk velfærd. Det mener et markant flertal af både store og mindre virksomheder i DI s globaliseringsundersøgelse. De mindste virksomheder ser dog globaliseringen som en stor udfordring. Virksomhederne er uanset størrelse ikke i tvivl om, at globaliseringen vil styrke dansk erhvervsliv. Selv blandt de mindre virksomheder mener fire ud af fem i DI s globaliseringsundersøgelse, at globaliseringen vil styrke dansk erhvervsliv generelt. VIL ØGET GLOBALISERING STYRKE DANSK ERHVERVSLIV Respondener: 846 virksomheder Kilde: DI s globaliseringsundersøgelse Men når virksomhederne skal vurdere, hvorvidt globaliseringen vil styrke deres egen virksomhed, bliver billedet mere nuanceret. VIL ØGET GLOBALISERING STYRKE DIN VIRKSOMHED Respondenter: 842 virksomheder indsigt.di.dk Kilde: DI s globaliseringsundersøgelse

2 Virksomheder med højst 20 medarbejdere vurderer i mindre grad, at globaliseringen umiddelbart vil styrke deres egen virksomhed. Derimod forventer halvdelen af virksomhederne med mellem 21 og 100 medarbejdere, at globaliseringen vil styrke virksomheden. Kigger man på de større virksomheder med flere end 100 medarbejdere, så vurderer 75 pct., at globaliseringen klart vil styrke virksomheden. Godt for erhvervslivet og godt for Danmark Globaliseringen er ikke kun en fordel for erhvervslivet, men for Danmark som helhed, lyder vurderingen fra samtlige virksomheder uanset størrelse. VIL DANMARK DRAGE FORDEL AF GLOBALISERING Respondenter: 842 virksomheder Kilde: DI s globaliseringsundersøgelse Tre ud af fire virksomheder vurderer, at globaliseringen vil være en fordel for Danmark. Blandt de mindre virksomheder med højst 20 medarbejdere er der lidt færre, der vurderer, at globaliseringen vil være en fordel for Danmark. Her er det syv ud af ti, der mener, det gavner Danmark. Globaliseringen vil styrke velfærden i Danmark Når det gælder den danske velfærd er virksomhedernes svar næsten lige så klare. Globalisering vil styrke dansk velfærd. VIL ØGET GLOBALISERING STYRKE DANSK VELFÆRD Respondenter: 841 virksomheder Kilde: DI s globaliseringsundersøgelse 2

3 Over halvdelen mener, at der er plads til forbedringer Næsten syv ud af ti virksomheder vurderer, at globaliseringen vil styrke velfærden. Blandt de mindre virksomheder med højst 20 medarbejdere vurderer tre ud af fem virksomheder, at globaliseringen vil styrke velfærden. Danmark skal være bedre rustet Hvis globaliseringen skal styrke Danmark og dansk velfærd, er det en forudsætning, at Danmark er rustet til at løfte de muligheder, som globaliseringen bringer. MMV erne mener, at Danmark har et godt fundament for at møde udfordringerne i globaliseringen, men angiver samtidig, at der er plads til forbedringer. ER DANMARK GODT RUSTET TIL GLOBALISERINGEN Respondenter: 77 virksomheder Kilde: DI s MMV-panel, december 2004 Resultaterne i DI s globaliseringsundersøgelse bakkes op i en rundspørge i DI s MMV-panel, hvor over halvdelen af deltagerne svarer, at Danmark er godt rustet, men at der er plads til forbedringer. Godt en femtedel svarer hverken eller, og kun en femtedel mener, at Danmark er dårligt eller meget dårligt rustet. 3

4 E R H V E R V S Ø K O N O M I S K B A R O M E T E R Høje forventninger til den politiske vilje A F C H E F K O N S U L E N T J E T T E M. N Ø H R, j e d i. d k Virksomhederne vurderer, at den politiske vilje til at sikre og forbedre den danske konkurrenceevne er til stede, men politikerne skal fokusere mere på det langsigtede, globale udsyn. Virksomhederne peger især på indsatsområder som uddannelse og forskning, men også færre administrative byrder og flere iværksættere samt færre på passiv forsørgelse og lavere skat på arbejde står som vigtige for MMV erne. De mindre og mellemstore virksomheder (MMV erne) mener, at Danmark har et godt udgangspunkt for at udnytte globaliseringens mange muligheder. MMV erne tror i nogen grad, at der er politisk vilje til at gennemføre reformer, der kan sikre Danmark en plads som vindernation i globaliseringen. 6 ud af 10 virksomheder mener, der er politisk vilje til stede DI s rundspørge viser nemlig, at 6 ud af 10 virksomheder mener, at der er politisk vilje til at gennemføre de nødvendige reformer. Og hver sjette MMV er mener, at der helt bestemt er politisk vilje til at gennemføre reformer. ER DER POLITISK VILJE TIL AT GENNEMFØRE REFORMER Respondenter: 77 virksomheder Kilde: DI s MMV-panel, december 2004 Hver femte MMV er mener, at politikerne i langt højere grad bør vise større vilje til at tage fat på politiske reformer. Indsatsen kunne godt være større Mange af MMV erne mener dog, at der samtidig er plads til en stærkere politisk indsats for at sikre og forbedre landets konkurrenceevne. Hver anden MMV er mener, at politikerne kunne yde en større indsats DI s globaliseringsundersøgelse viser, at ca. halvdelen af MMV erne ikke mener, at danske politikere og myndigheder yder en tilstrækkelig indsats for at sikre og forbedre konkurrenceevnen. I modsæt- 4

5 YDER POLITIKERE OG MYNDIGHEDER EN TILSTRÆKKELIG INDSATS FOR AT SIKRE/FORBEDRE KONKURRENCEEVNEN Respondenter: 614 virksomheder Kilde: DI s globaliseringsundersøgelse ning hertil mener den anden halvdel af MMV erne, at politikere og myndigheder yder en tilstrækkelig indsats. Begrænset politisk fokus på det globale udsyn I DI s rundspørge til MMV-panelet er virksomhederne også blevet bedt om at besvare, hvordan de vurderer politikernes udsyn i forhold til, om de hovedsagelig er fokuseret på hjemlige politiske dagsordner, eller om de forholder sig til både de internationale og globale dagsordner. Her mener syv ud af ti MMV ere, at politikerne primært forholder sig til EU eller kun tænker internationalt i begrænset omfang. Hver femte MMV er mener, at politikerne primært forholder sig til en dansk dagsorden. Politikere mangler globalt udsyn Og færre end hver tiende MMV er mener, at politikerne har et langsigtet globalt udsyn, der tager hensyn til den internationale udvikling. POLITISK FOKUS Hvordan ser du det politiske fokus i Danmark, som det ser ud i dag? Respondenter: 77 virksomheder Kilde: DI s MMV-panel, december

6 Klare indsatsområder MMV erne har klare opfattelser af, hvad de politiske indsatsområder skal være, for at Danmark kan klare sig i globaliseringen. SÆRDELES VIGTIGE INDSATSOMRÅDER IFØLGE MMV ERNE Respondenter: 615 virksomheder DI s globaliseringsundersøgelse Uddannelse og forskning er vigtigste indsatsområder De to væsentligste indsatsområder for MMV erne er øget satsning på uddannelse og øget satsning på forskning. Over halvdelen af MMV erne fremhæver disse områder, som de to væsentligste indsatsområder, hvis Danmark og danske virksomheder skal være i stand til at udnytte de muligheder, som globaliseringen giver. Færre administrative byrder har ifølge MMV erne også en væsentlig betydning for, at virksomhederne kan klare sig i globaliseringen. Næsten halvdelen af MMV erne fremhæver færre administrative byrder som et særligt vigtigt indsatsområde. 4 ud af 10 peger på lavere skat på arbejde Fire ud af ti MMV ere fremhæver desuden en politik, der giver flere iværksættere, færre på passiv forsørgelse og lavere skat på arbejde som særlige vigtige indsatsområder. ERHVERVSØKONOMISK BAROMETER UDGIVES AF DI I SAMARBEJDE MED FIH OG OFFENTLIGGØRES I DI INDSIGT. 6

7 MMV erne efterspørger flere faglærte og højtuddannede A F U D D A N N E L S E S K O N S U L E N T I N G E S T E E N M I K K E L S E N, i n d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S A N D E R S K O U V, r a d i. d k De mindre og mellemstore virksomheder har behov for flere kompetencer og dygtigere medarbejdere. En DI-rundspørge viser, at næsten hver anden MMV er får behov for flere faglærte, og hver tredje vil ansætte flere højtuddannede. Men lærlingenes manglende kundskaber samt mangel på opgaver og høj løn til de højtuddannede er barrierer. MMV ernes behov for øgede kompetencer vokser Globaliseringen stiller de mindre og mellemstore virksomheder over for store udfordringer. Især virksomhedernes kompetencer er en vigtig forudsætning for, at de kan tage kampen op med konkurrenterne på det globale marked. DI har undersøgt behovet for kompetencer hos de mindre og mellemstore virksomheder. Her svarer virksomhederne, at de ser et stort behov for øgede kompetencer i fremtiden. Især behovet for flere faglærte og flere med en videregående uddannelse vokser, mens behovet for ufaglærte kun vokser marginalt i fremtiden. MMV ERNES FORVENTNINGER TIL DERES BEHOV INDEN FOR FORSKELLIGE MEDARBEJDERGRUPPER Respondenter: 80 virksomheder. Andel i procent som har svaret, at deres behov forventes at stige Kilde: DI s MMV-panel, januar 2005 Næsten hver anden MMV er vil ansætte flere faglærte... og hver tredje vil ansætte flere højtuddannede De mindre og mellemstore virksomheder udtrykker stort behov for medarbejdere med mellemlange og korte videregående uddannelser. Hele 45 pct. af virksomhederne svarer, at de får brug for flere medarbejdere med disse kompetencer. Næsten ligeså stor andel udtrykker behov for flere faglærte/kontoruddannede. Også de højtuddannede er i høj kurs hos virksomhederne. Hver tredje virksomhed forventer, at deres behov for højtuddannede, som f.eks. civilingeniører og økonomer, vil stige inden for de kommende fem år. I betragtning af, at kun en mindre del af de danske mindre 7

8 og mellemstore virksomheder i dag har ansat højtuddannede medarbejdere er denne efterspørgsel markant. Derimod er det kun hver syvende MMV er, der forventer, at deres behov for ufaglærte vil stige. Uden dyg tige lærlinge, ingen gode faglær te MMV erne opfatter de faglærte som centrale i den udvikling, som skal foregå i deres virksomheder. Derfor er adgangen til dygtige faglærte især gennem lærlingeuddannelserne væsentlig for virksomhederne. Men DI s rundspørge viser, at virksomhederne oplever flere barrierer for at ansætte lærlinge. BARRIERER FOR LÆRLINGE I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Respondenter: 80 virksomheder Kilde: DI s MMV-panel, januar 2005 Ansøgernes kompetencer er afgørende for antallet af lærlinge Næsten 40 pct. af virksomhederne angiver ansøgernes kompetencer eller mangel på samme som den væsentligste årsag til, at de ikke ansætter flere lærlinge. Også det nuværende samspil med uddannelsesinstitutionerne er en barriere for MMV ernes engagement på området. Og endelig har en fjerdedel af virksomhederne enten opgivet eller reduceret engagementet i lærlingeuddannelserne som følge af mangel på kvalificerede lærlinge. 70 pct. af lærlingene er i virksomheder med under 100 ansatte 6 ud af 10 MMV er får brug for medarbejdere med merkantile kompetencer Det er væsentligt at have de mindre og mellemstore virksomheders betragtninger for øje, idet netop denne gruppe af virksomheder spiller en stor rolle i uddannelsen af unge lærlinge og elever. Virksomheder med under 100 ansatte har således 70 pct. af alle uddannelsesaftalerne.1 Hvis de konstaterede barrierer reduceres, vil mulighederne for at tilgodese virksomhedernes kompetencebehov og dermed flere uddannelsesaftaler blive forøget. Medarbejdere med merkantile kompetencer efterspørges I DI s rundspørge svarer MMV erne, at det særligt er deres behov for merkantile kompetencer primært salg og marketing der forventes at stige. Ikke færre end 6 ud af 10 virksomheder forventer, at deres behov for medarbejdere med merkantile kompetencer vil stige i løbet af de næste fem år. 8 1 Se eksempelvis Rapport om praktikpladsstatistikken (Undervisningsministeriet).

9 MMV ERNES FORVENTNINGER TIL STIGENDE BEHOV FOR FORSKELLIGE KOMPETENCER I DE NÆSTE 5 ÅR Respondenter: 80 virksomheder. Andel i procent som har svaret, at deres behov forventes at stige Kilde: DI s MMV-panel, januar og hver tredje får brug for tekniske og naturvidenskabelige Også medarbejdere med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer efterspørges. Flere end hver tredje MMV er svarer, at deres behov for tekniske/naturvidenskabelige kompetencer forventes at stige i løbet af de kommende fem år. Kun hver syvende MMV er forventer at få øget behov for medarbejdere med humanistiske kompetencer. Rundspørgen viser dog, at der, hvor MMV erne forventer et stigende behov for medarbejdere er inden for især de merkantile og tekniske/naturvidenskabelige fagområder. Da antallet af MMV ere i Danmark er højt, risikerer den øgede efterspørgsel, at der bliver mangel på medarbejdere med disse kompetencer. Især inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder, da søgningen til disse uddannelser er lav i forhold til efterspørgslen, kan der opstå barrierer for den fremtidige udvikling og udnyttelse af virksomhedernes potentiale. Barrierer for ansættelse af højtuddannede DI s rundspørge viser, at MMV erne oplever en række barriere i forhold til at ansætte flere højtuddannede. BARRIERER FOR ANSÆTTELSE AF HØJTUDDANNEDE Respondenter: 80 virksomheder. Ud af 10 svarmuligheder kunne respondenterne vælge op til 3. Her er vist de 5 barrierer, der opnåede de højeste svarprocenter. Kilde: DI s MMV-panel, januar 2005 Mangel på opgaver til højtuddannede Den væsentligste barriere for ansættelse af højtuddannede i de mindre og mellemstore virksomheder er, at virksomhederne mang- 9

10 ler opgaver til at udfylde en fuldtidsstilling til en højtuddannet. Det mener næsten hver fjerde virksomhed. Men det er kun en ud af hver tiende MMV er, som ikke kan se behovet for højtuddannet arbejdskraft på nuværende tidspunkt. Lønnen er for høj Den næststørste barriere er dog lønnen. 15 pct. af virksomhederne mener, at lønnen til en højtuddannet er for høj. Endelig oplever virksomhederne det som en barriere, at de mangler overblik over, hvilke opgaver højtuddannede kan bruges til, ligesom hver tiende virksomhed også mangler kendskab til, hvad de højtuddannedes kompetencer kan bidrage med. 10

11 MMV erne vil øge samarbejdet om viden A F K O N S U L E N T R A S M U S A N D E R S K O U V, r a d i. d k O G C H E F K O N S U L E N T J E T T E M. N Ø H R, j e d i. d K Mindre og mellemstore virksomheder (MMV) anser fremover flere eksterne samarbejdspartnere som mere vigtige. Det gælder ikke mindst i relation til forskning og udvikling. I en DI-rundspørge peger hver tredje på eksterne rådgivere og uddannelsesinstitutioner som vigtige samarbejdspartnere. Største barriere er manglende kendskab til, hvad forsknings- og udviklingsinstitutioner kan tilbyde. DI har i en rundspørge spurgt de mindre og mellemstore virksomheder (MMV) om deres samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i relation til forskning og udvikling. Samarbejde om viden bliver vigtigere for MMV erne MMV erne vurderer at samarbejde med eksterne videninstitutioner og rådgivere vil spille en større rolle for deres evne til at udnytte globaliseringens muligheder. VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE (VIDENSINSTITUTIONER) FOR MMV ERNE Respondenter: 80 virksomheder. Andel i procent som har svaret i høj grad eller i meget høj grad Kilde: DI s MMV-panel, januar 2005 Topscorerne på samarbejdslisten er de eksterne rådgivere samt uddannelsesinstitutioner som ingeniørhøjskoler og tekniske skoler. Næsten en tredjedel af de adspurgte MMV ere finder det vigtigt for virksomheden at samarbejde med eksterne rådgivere med særlige kompetencer inden for produktudvikling, automatisering mv. Hver tredje peger på de eksterne rådgivere... og næsten ligeså mange peger på uddannelsesinstitutionerne Tre ud af ti MMV ere mener, at samarbejde med uddannelsesinstitutioner som f.eks. ingeniørhøjskoler og tekniske skoler er vigtigt for dem. Og næsten en fjerdedel peger på, at samarbejde med forskningsinstitutioner og universiteter er vigtigt for virksomhedens evne til at imødekomme globaliseringens udfordringer. Ca. en femtedel mener, at samarbejdet med vidensinstitutioner såsom GTS-institutter er vigtigt, og næsten hver tiende peger på samarbejde med udenlandske vidensinstitutioner. 11

12 Barrierer for ny viden og udvikling Virksomhedernes muligheder for at indhente og skabe ny viden og udvikling gennem samarbejdsprojekter med vidensinstitutioner som eksempelvis universiteterne afhænger dels af virksomhedens behov i forhold til den ønskede forretningsudvikling, dels af virksomhedens viden om hvilke samarbejdspartnere, der kan understøtte fortsat udvikling. Manglende kendskab til mulighederne er største barriere DI s rundspørge viser, at det først og fremmest er manglende kendskab til mulighederne, der er barriere for MMV ernes bestræbelser på at sikre viden og udvikling fremover. BARRIERER FOR VIDEN OG UDVIKLING I MMV ERNE Respondenter: 80 virksomheder. Andel i procent som har svaret i høj grad eller i meget høj grad Kilde: DI s MMV-panel, januar 2005 Halvdelen af MMV erne kender ikke til, hvad forsknings- og udviklingsinstitutioner kan tilbyde deres virksomhed, mens 4 ud af 10 ikke har det fulde overblik over, hvilke udviklingsopgaver, de kan få hjælp til at løse. Desuden spiller det en stor rolle, at MMV erne ikke mener, at de har midlerne til forskning og udvikling. DI INDSIGT Erhverspolitisk nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør Poul Scheuer Redaktør DI Medier, Michael Carlsen, Redaktør DI Indsigt, Troels Krog, Redaktionen slut 24. januar 2005 indsigt.di.dk Udgives af: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Forhold som manglende tid til at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter, manglende modtageapparat i virksomheden samt at de ikke har brug for forsknings- og udviklingsinstitutioner, fordi de får deres viden andre steder fra, angives også som en barriere af virksomhederne for deres evne til at sikre ny og nødvendig viden og udvikling fremover. Det skal dog bemærkes, at selv den lavest scorende barriere vi ved ikke hvor vi skal henvende os for at få hjælp er en barriere i flere end hver fjerde virksomhed Tryk Kailow Graphic ISSN Eftertryk tilladt med kildeangivelse 12

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Danmark har for få vækstvirksomheder

Danmark har for få vækstvirksomheder D Indsigt Nummer 2 22. januar 28 Danmark har for få vækstvirksomheder Af Udviklingsdirektør Anders Hoffmann, FORA, ah@ebst.dk, Økonom Ditte Rude Petersen, FORA, dpe@ebst.dk, og Chef for MMV & Entrepreneurship

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

MMV erne fylder mere end halvdelen

MMV erne fylder mere end halvdelen D Indsigt Nummer 3 7. Februar 2008 MMV erne fylder mere end halvdelen Af chefkonsulent steen nielsen, snn@di.dk, og MMV-chef Thomas Møller Sørensen, tms@di.dk 5 8 For få kvinder i Danmarks vækstlag Danmark

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning

Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning D Indsigt Nummer 5 16. marts 2005 Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning A F K O N S U L E N T M O R T E N Ø R N S H O L T, m o q @ d i. d k 7 12 Global konkurrence til fordel for Danmark

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Danske virksomheder tøver med russisk satsning

Danske virksomheder tøver med russisk satsning D Indsigt Nummer 16 26. oktober 27 Danske virksomheder tøver med russisk satsning af chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 4 Danske investeringer i udviklingslandene stiger Inden for det seneste år er

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Danske regioner langt fra Europas førende

Danske regioner langt fra Europas førende D Indsigt Nummer 5 8. Marts 2006 Danske regioner langt fra Europas førende A F Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A L L - P O U L S E N, h u p @ d i. d k 5 Omkostninger til løn undervurderes

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder januar 2012 Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder Resume Hvis man skal danne sig et overblik over, hvilke vækstudfordringer de danske virksomheder står overfor, og hvilke konkrete

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere