Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland."

Transkript

1 Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked.

2 Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet i virksomheden afd. osv.

3 Kompetencespindet Hvorfor kompetenceudvikling Strukturering af kompetenceudvikling. Hvilke arbejdsopgaver vil vores virksomhed have om 3-5 år? Hvilke kompetencer kræver disse opgaver af vores medarbejdere? Kompetencekravet i de fremtidige job omformuleret til jobbeskrivelser, der indsættes i kompetencespindet.

4 Kompetencespindet

5 Kompetencespindet

6 Hvad vil virksomheden/medarbejderne opnår Overblik over kompetencer i forhold til kompetenceforventninger i den enkelte stilling/afdeling Hjælp til strategisk planlægning af efteruddannelse og kompetenceudvikling Er der et kompetencematch dækkende alle medarbejdere fleksibilitet. Andre fordele: Fastholdelse af medarbejdere livslang læring Øget konkurrenceevne medarbejderne /virksomhed Bedre kvalitet i medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Programmet er et webbaseret kompetenceafklaringssystem, der understøtter den strategiske kompetenceudviklingsproces

7 Andre værktøjer Min Kompetencemappe Min Kompetencemappe er et personligt redskab til alle, som ønsker at få overblik over, hvad de kan og har lært gennem tidligere uddannelse, på jobbet og på højskole, aftenskole og i andre aktiviteter i fritiden. Mappen er udviklet af Undervisningsministeriet som en hjælp til at dokumentere realkompetencer. https://minkompetencemappe.dk

8 Kompetencemappe Uddannelse / Efteruddannelse Har du tilstrækkelig relevant erhvervserfaring for at kunne søge ind på en given uddannelse? Hvilken adgangsgivende uddannelse mangler du evt. for at kunne blive optaget på uddannelsen? Har du andre forudsætninger? Anerkendelse af kompetencer Hvordan kan du bruge det i forhold til uddannelser Hvordan kan Min Kompetencemappe bruges i forhold til uddannelser? Jobsøgning Din erhvervserfaring. Dine kompetencer fra fritidslivet. Din uddannelse og efteruddannelse. Dine faglige kompetencer. Andet.

9 Kompetencemappe Virksomhed Medarbejderudviklings-samtaler (MUS) Efteruddannelse af medarbejdere

10 Hvordan afdækkes kompetencebehovet i virksomheden De gode leverance Forberedelsesfasen: En dialog med virksomhed om målet med og forventningerne til uddannelsen vil typisk give et godt fundament for at planlægge det enkelte uddannelsesforløb. Undervisningsfasen: Den indhentede viden om deltagernes forudsætninger og behov kan sikre bedre sammenhæng mellem undervisningen og kravene på arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Deltagernes arbejdserfaringer kan løbende inddrages i undervisningen. Opfølgningsfasen: Opfølgning på, hvilket udbytte deltagere og virksomheder har fået af uddannelsen. Tilbagemeldingerne kan bruges til at afvikle uddannelsesforløbene endnu bedre og til at styrke de organisatoriske rammer om uddannelsen.

11 Program Hvordan kompetencevurderer man en medarbejder? Hvad kan man få merit for i forhold til en uddannelse? Hvad er reglerne og hvad koster det?

12 Individuel kompetencevurdering i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i AMU henvender sig til dig, som arbejder inden for et jobområde, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMUuddannelserne På Individuel kompetencevurdering i AMU får du vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMUuddannelserne. Skolen kan anerkende dine kompetencer i form af en individuel uddannelsesplan, og den kan udstede et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis, hvis realkompetencevurderingen giver grundlag for det.

13 Hvordan får man en individuel kompetencevurdering? Når du skal have en realkompetencevurdering, skal du typisk løse forskellige opgaver - ofte praktiske og ofte sammen med andre deltagere, som også ønsker at dokumentere tilsvarende realkompetencer i forhold til samme AMU-uddannelsesmål. Med opgaveløsningen beviser den enkelte sine realkompetencer over for den AMU-lærer, som foretager den individuelle kompetencevurdering.

14 Optagelse, adgang og økonomi Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen. Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus. Der er ingen deltagerbetaling. Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

15 Meritvejen Hvad er Meritvejen? Meritvejen er den direkte vej til at blive faglært og få svendebrev for erfarne ansatte. Være fyldt 25år. Have mindst 2-4 års erfaring fra branchen Indgå en lærekontrakt med en virksomhed Der udarbejdes et uddannelsesforløb, der er tilpasset dine erfaringer. Individuel uddannelsesplan

16 Hvad kan jeg få merit for? Almene kompetencer Kørekort og certifikater Relevante kurser, f.eks. AMU Hvis du har en anden faglig uddannelse, og indholdet er relevant Relevante arbejdserfaring Relevant kvalifikationer opnået i fritidslivet.

17 Hvad koster det? Uddannelsen, bøger eller andre undervisningsmaterialer gratis. Har du mere ind 10 km til skole, er det arbejdsgiveren, der skal betale transporten. Arbejdsgiveren får 80 procent af transportudgifterne refunderet fra AUB.

18 GVU Grunduddannelse for voksne Et GVU-forløb består af kurser og enkeltfag, men normalt ikke praktik. Det er individuelt tilrettelagt og kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Dit endelige bevis på at have gennemført uddannelsen er helt det samme, som hvis du havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Det er kun muligt at tage en GVU på uddannelser eller trin, hvor der indgår praktik. Er du ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, kan du gennemføre et GVU-forløb via en handlingsplan. Kontakt det lokale jobcenter eller din sagsbehandler i kommunen for at høre nærmere.

19 Optagelse og adgang Du skal være fyldt 25 år, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, som svarer til 9. klasse i relevante fag. Du begynder med at få lavet en individuel kompetencevurdering, der klarlægger dine tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer. Derefter får du udarbejdet en uddannelsesplan, som fx kan indeholde: - enkeltfag fra den/de relevante erhvervsuddannelser - AMU-uddannelser - almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag, fx hf - eventuelt en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus på højst 4 uger Du kan tage en GVU på heltid eller på deltid. Du skal dog afslutte uddannelsen inden for en periode på højst 6 år.

20 Økonomi AMU og fagrettede enkeltfag under åben uddannelse er gratis at deltage i som led i en GVU. Der kan være deltagergebyr ved almen voksenuddannelse og de gymnasiale enkeltfag, men du kan eventuelt få tilskud til deltagerbetalingen via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan få dækket dine leveomkostninger via VEUgodtgørelse (til AMU-uddannelser og enkeltfag på erhvervsuddannelserne under åben uddannelse) og SVU (til almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag), hvis du opfylder betingelserne.

21 Logbog Lager- og terminal Individuel Kompetence Vurdering (IKV) til specialerne Lager og transport samt Lager og logistik GVU-forløb

22 Logbog Logbogens indhold Side Indhold Logbog 0 Individuel Kompetence Vurdering (IKV) 0 til specialerne Lager og transport samt Lager og logistik 0 Logbogens indhold 1 Bilag - skemaer udfyldt forud for IKV. Disse indsættes i logbogen 1 Formål med logbogen 2 Lageruddannelsen - den faglærtes profil 3 Meritansøgerens data 4 Oversigt over beskæftigelse 5 Uddannelse og kurser 7 4) Uddannelsesbeviser (kursusbeviser) 8 Selvvurderingsskema 9 Meritskema 17 Almen vurdering 18 Praktiske opgaver - vurdering og opsummering 19 Meritskema 21 TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen 30 Uddannelsesplan 34 Bilag - skemaer udfyldt forud for IKV. Disse indsættes i logbogen Faglig profil Bilag 1 (Tilsendes eleven forud for IKV-deltagelse) Oversigt over beskæftigelse Bilag 2 (Tilsendes eleven forud for IKV-deltagelse) Uddannelse og kurser Bilag 3 (Tilsendes eleven forud for IKV-deltagelse) Selvvurderingsskema Bilag 4 (Tilsendes eleven forud for IKV-deltagelse)

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 Vejledning I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 2. MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE... 6 3. MIN ERHVERVSERFARING... 7 4. MINE ERFARINGER

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere