EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% ( besvarelser ud af mulige) Netværksrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport"

Transkript

1 ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% ( besvarelser ud af mulige) Netværksrapport

2 Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål ( Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø og Image) 5. Temaer: Vejledning og Undervisningsmiljøvurdering (ikke med i alle rapporter) 6. Baggrundsvariable: resultater fordelt på demografi 7. Appendiks Denne rapport belyser brugerne af EUD/HTX/HHX samlet's tilfredshed med skoledelen af deres uddannelse på de skoler, som medvirker i ESB netværket og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Initiativet til undersøgelsen er oprindeligt taget af ESB netværket i 4, for at arbejde sammen for forbedringer og proaktivt understøtte fælles lærings- og forbedringsforløb. (Læs mere om formålet med og arbejdet i netværket på De overordnede formål med denne rapport er at støtte EUD/HTX/HHX samlet i : at sikre at ressourcer anvendes effektivt på skolen at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Et dialogværktøj Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper skolen i dialogen omkring: Early warning dvs. h har vi et problem? at identificere ændringer i brugernes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? at identificere de faktorer, der BETYDER noget for brugernes tilfredshed og loyalitet dvs. hvordan kommer vi videre? at evaluere forbedringsinitiativer dvs. gjorde vi det rigtige? Spørgerammen nyt siden sidste måling! Datagrundlag Resultater i rapporten Projektledelse For at gøre resultaterne endnu mere målrettede mod de forskellige uddannelser indenfor ESB netværket, er der i år blevet brugt 3 spørgerammer en til EUD/SOSU/KVU/MVU- uddannelser, en til gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, HF, Alment Gym. og IB) og en til VUC-uddannelser, hvor det er aktuelt. Dog er der stadigvæk mange spørgsmål, som muliggør sammenligninger på tværs af skoler og uddannelser grundlaget for læring indenfor og på tværs af skoler i netværket! Hvor spørgsmålene er uddannelsesspecifikke, er det markeret tydeligt i rapporten. Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 8. I alt erhvervsskole-, gymnasieog VUC kursister har deltaget i undersøgelsen fordelt på 39 institutioner og 121 udda nnelser. elever, SOSU studerende I rapporten finder du følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? 6 og 7-målingens resultater. Sammenlignet med tidligere år (hvis muligt) Sammenligning med de øvrige uddannelsesområder (EUD/HTX/HHX, SOSU, VUC). Sammenligning med det højeste resultat for en skole indenfor det relevante uddannelsesområde. Hvad er Best Practice? Resultater for medvirkende skoler indenfor uddannelsesområdet. Hvad er resultatet fra skole til skole? Ennova har varetaget analyse og rapportering, og for visse skoler også dataindsamlingen. God fornøjelse! [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket EUD/HTX/HHX Aarhus Tekniske Bornholms Erhvervsskole CELF Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Lillebælt EUC Nordvestsjælland EUC Vest HANSENBERG Holstebro TS Hotel og Restaurationsskolen København Københavns Tekniske Kold College Nykøbing Katedralskole Odense Tekniske Randers Tekniske Selandia CEU Skive Tekniske TEC Tech College Aalborg Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Vordingborg Gymnasium & HF SOSU Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland SOSU C SOSU Esbjerg SOSU Fredericia-Horsens SOSU Nykøbing F SOSU Randers VUC KVUC TH. Langs HF & VUC Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern VUC Århus VUC Nordjylland VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm % % % % % % % % Ikke oplyst % % 8 5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ikke oplyst 5 [3]

4 Konklusion Tilfredshed og Loyalitet Tilfredsheden på EUD/HTX/HHX uddannelserne er på et middelniveau samlet set, men dækker over markante forskelle alt efter hvilken EUD/HTX/HHX skole man kigger på. Den bedste ligger på point (på en skala fra -), mens den laveste vurdering er på 52 point et meget bekymrende resultat. I sammenligning med SOSU uddannelserne ligger EUD/HTX/HHX lige under ( vs. point), mens der er langt op til VUC niveauet på point. Hvor der var en flot fremgang fra 6 til 7 på 2 point, holdes niveauet fra 7 i årets måling. Mens tilfredsheden er på et middelniveau, så er Loyalitet oppe på 7 point. Den lavere tilfredshed giver således for størstedelen af eleverne ikke udslag i tilkendegivelser om at ville droppe ud af uddannelserne. Dog er der også skoler, hvor elevernes lave Loyalitet kan udmønte sig i konkret frafald. De 7 point er 5 points under SOSU uddannelserne samlet, mens der er helee 9 point op til niveauet for VUC. Også på Loyalitetsdimensionen er der forskelle skolerne imellem vurderingerne varierer fra point i top til point i bund. Loyalitetsniveauett faldet et enkelt point siden 7, hvilket ikke bør udvikle sig til en tendens. De operationelle områder Det videre arbejde På de underliggende fokusområder (Planlægning og organisering, Undervisere, osv.) er der også den gennemgående tendens, at EUD/HTX/HHX vurderes lavere end SOSU og VUC. erne er generelt på et middel til godt niveau omkring -7 point. Planlægning og organisering skiller sig negativt ud med en score på kun point, mens der til gengæld er en mere positiv vurdering af Undervisere, som ligger oppe på point. Analysen beskriver ikke kun elevernes vurdering af fokusområderne, men også hvor vigtige de hver især er for skabelsen af Tilfredshed & Loyalitet på EUD/HTX/HHX. 3 fokusområder er særligt vigtige g ud fra denne betragtning: g Planlægning g og organisering, g, Image og Undervisning. Det er således vurderingerne på spørgsmålene under disse 3 fokusområder, man skal være særligt opmærksom på, når der skal lægges de handlingsplaner, som skal sikre fremgang i Tilfredshed & Loyalitet. Da Planlægning og organisering scorer lavest af de 3 områder bør dette gøres til det primære indsatsområde. Dette viser analysens såkaldte prioriteringskort også tydeligt. Anbefalinger På baggrund af analysens resultater kan anbefalingerne til EUD/HTX/HHX skolernes videre arbejde sammenfattes i følgende øg prioriterede rækkefølge: øg Prioriter EUD/HTX/HHX s vurdering af Planlægning og organisering, ved primært at fokusere på: - Information om aflysninger og ændringer af undervisning - Skemaplanlægningen - Information om re egler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Prioriter EUD/HTX/HHX s vurdering af Image, ved primært at fokusere på: - Et sted, hvor man lærer det man har brug for - Et sted, andre opfatter som et godt sted at uddanne sig Vedligehold/hæv EUD/HTX/HHX s vurdering af Undervisning, ved primært at fokusere på: - Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag - Forhold mellem teori og praksis i undervisningen - Sjældent spildtid i undervisningen [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed fordelt på skoler Tilfredshed EUD/HTX/H X samlet Tilfredshed EUD/HTX/H X samlet [5]

6 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed fordelt på skoler Tilfredshed EUD/HTX/H X samlet Loyalitet fordelt på skoler Loyalitet 7 EUD/HTX/H X samlet Loyalitet EUD/HTX/H X samlet [6]

7 Tilfredshed og Loyalitet Loyalitet fordelt på skoler Loyalitet 7 EUD/HTX/H X samlet [7]

8 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed Loyalitet EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket 7 * * 59 7 >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste s skoler/uddannelser) [8]

9 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet fordelt på uddannelsesretninger Tilfredshed Loyalitet Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat 58 rnes samlede KVU/MVU resultat Samlede EUD resultat 7 rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [9]

10 Segmentering Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af eleverne i EUD/HTX/HHX samlet. LOYALITET T Høj DE TROFASTE KERNEN AMBASSAD ØRER Lav PÅ-VEJ-VÆK DE TROLØSE Lav TILFREDSHED Høj AMBASSADØRER Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler sk kole og uddannelse til venner og bekendte. KERNEN Kernen er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når de - trods den lave tilfredshed - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. DE TROLØSE De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Elevtyper på EUD/HTX/HHX samlet Ambassadører Kernen De trofaste De troløse På-vej-væk væk EUD/HTX/HHX samlet 8 23% 47% 11% 4% 15% EUD/HTX/HHX samlet 7 23% 48% 11% 4% 14% EUD/HTX/HHX samlet 6 21% 47% 12% 4% 16% VUC samlet 44% 39% 6% 3% 8% SOSU samlet 28% 44% 13% 4% 11% ESB Netværket samlet 28% 45% 1% 4% 13% [1]

11 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes/lærlingenes tilfredshed og loyalitet? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser elevernes/lærlingenes vurdering af de seks overordnede områder, som påvirker Tilfredshed d og Loyalitet. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater 59 EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Effekt på Tilfredshed og Loyalitet I cirkeldiagrammet ammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning på elevernes/lærlingenes i EUD/HTX/HHX samlet. 23% Planlægning og organisering 14% Undervisere 19% Undervisning 13% Socialt miljø 7% Fysisk miljø 24% Image Overordnet prioriteringskort i i Det overordnede prioriteringskort viser elevernes/lærlingenes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for elevernes/lærlingenes Tilfredshed og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURD DERING TILPAS VEDLIGEHOLD Undervisere 7 Socialt miljø Undervisning Image Fysisk miljø Planlægning og organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Planlægning og organisering Image VEDLIGEHOLD Undervisning TILPAS Undervisere Socialt miljø OBSERVER Fysisk miljø [11]

12 Planlægning og organisering Gennemgang af de seks indsatsområder De seks indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed og loyalitet. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Planlægning og organisering Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og organisering i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Planlægning og organisering. 59 EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 58 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Planlægning og organisering 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 1. Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Planlægning og organisering. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 13. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler [12]

13 Planlægning og organisering Prioriteringskort for Planlægning og organisering 7 TILPAS 1 VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og organisering, i og den 13 effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets 55 Planlægning og organisering. ING VURDERI OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning VEDLIGEHOLD 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer TILPAS 1. Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter 13. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler OBSERVER [Ingen punkter] [13]

14 Planlægning og organisering Planlægning og organisering fordelt på skoler Planlægning og organisering EUD/HTX/H X samlet Planlægning og organisering EUD/HTX/H X samlet Planlægning og organisering EUD/HTX/H X samlet [14]

15 Planlægning og organisering Planlægning og organisering fordelt på skoler Planlægnin g og organiseri ng 8. Informatio n om regler, tidsfrister og ændringer i uddannels en 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedring er 1. Muligheder for at få vejledning/ Vejledning en er nyttig og støtter 11. Skemaplan lægningen 12. Informatio n om aflysninger og ændringer af undervisni ng 13. Konsekven s overfor dem, der ikke overholder fraværsreg lerne/kons ekvens overfor EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * * * * 58 * * * >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [15]

16 Planlægning og organisering Planlægning og organisering fordelt på uddannelsesretninger Planlægning og organisering Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [16]

17 Undervisere Undervisere Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 85 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Undervisere 14. Fagligt dygtige 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 16. Engagerede De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisere. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Forklarer emnerne, så de forstås 18. Samarbejder godt (koord. af opgaver, le- og veringer beskeder) 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 21. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Løser konflikter, når det er nødvendigt 23. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 24. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats [17]

18 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets Undervisere. VURDERI ING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 17. Forklarer emnerne, så de forstås 21. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 22. Løser konflikter, når det er nødvendigt VEDLIGEHOLD 16. Engagerede 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 24. Lette at snakke med TILPAS 14. Fagligt dygtige OBSERVER 18. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 23. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats [18]

19 Undervisere Undervisere fordelt på skoler Undervisere EUD/HTX/H X samlet Undervisere EUD/HTX/H X samlet Undervisere EUD/HTX/H X samlet [19]

20 Undervisere Undervisere fordelt på skoler Underviser e 14. Fagligt dygtige 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessant e 16. Engagered e 17. Forklarer emnerne, så de forstås 18. Samarbejd er godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 21. Tager hensyn til forskelligh ed (fagligt, personligt og socialt) 22. Løser konflikter, når det er nødvendigt 23. Konsekven s overfor useriøse elever/lærl inge/stude rende 24. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemel ding på præstation er og arbejdsind sats EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB- Net værket * * * * * 79 * * 77 * * * * * 54 81* >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) []

21 Undervisere Undervisere fordelt på uddannelsesretninger Undervisere Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste 78 graf danner det samlede resultat for området Undervisning. NB: Vedrørende sammenligning Spørgsmålet EUD2 er kun stillet til elever på EUD og SOSU samt videregående uddannelser. Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser. 7 7 Undervisning EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet Undervisningen udfordrer fagligt 77 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Forhold mellem teori og praksis i undervisningen Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisning. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 3. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 31. Det faglige samarbejde med holdkammerater 32. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) EUD2. Opgaverne/Projekterne er spændende GYM1. De tværfaglige projektforløb er relevante GYM2. Bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets Undervisning. VURDERI ING TILPAS VEDLIGEHOLD NB: Spørgsmålet EUD2 er kun stillet til elever på EUD og SOSU samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet OBSERVER Lav 3 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER PRIORITER 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 28. Lærer tilstrækkeli igt nyt hver dag 3. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Høj VEDLIGEHOLD 26. Undervisningen udfordrer fagligt 29. Arbejdsmængdenn på uddannelsen er passende TILPAS 31. Det faglige samarbejde med holdkammerater 32. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) OBSERVER [Ingen punkter] [23]

24 Undervisning Undervisning fordelt på skoler Undervisning 7 EUD/HTX/H X samlet Undervisning EUD/HTX/H X samlet Undervisning 57 EUD/HTX/H X samlet [24]

25 Undervisning Undervisning fordelt på skoler Undervisni ng 26. Undervisni ngen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisni ngen 28. Lærer tilstrækkeli gt nyt hver dag 29. Arbejdsm ængden på uddannels en er passende 3. Oplever sjældent spildtid i undervisni ngen/proje ktforløb 31. Det faglige samarbejd e med holdkamm erater 32. Holdet/klas sen fungerer godt (tilstrækkel ig ro og orden) EUD2. Opgaverne /Projekter ne er spændend e GYM1. De tværfaglig e projektforl øb er relevante GYM2. Bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver EUD/HTX/HHX samlet 6 52 EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * * 55 81* * * * * 7 * 7 58* 79 * * >7: meget god vurdering -: : middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [25]

26 Undervisning Undervisning fordelt på uddannelsesretninger Undervisning Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [26]

27 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø. 7 EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) NB: Vedrørende sammenligning Spørgsmålet GYM3 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser. Socialt miljø 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen. Stemningen på uddannelsesstedet 41. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Socialt miljø. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets Socialt miljø. NB: Spørgsmålet GYM3 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. VURD DERING TILPAS OBSERVER 45 Lav 41 EFFEKT AF EN FORBEDRING VEDLIGEHOLD PRIORITER Høj PRIORITER 41. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer VEDLIGEHOLD. Stemningen på uddannelsesstedet TILPAS 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen OBSERVER [Ingen punkter] [27]

28 Socialt miljø Socialt miljø fordelt på skoler Socialt miljø EUD/HTX/H X samlet Socialt miljø 7 EUD/HTX/H X samlet Socialt miljø EUD/HTX/H X samlet [28]

29 Socialt miljø Socialt miljø fordelt på skoler Socialt miljø 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen. Stemninge n på uddannels esstedet 41. Der afholdes tilstrækkeli gt med fællesarra ngementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeli gt med arrangeme nter efter skoletid EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * * * * 79* >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [29]

30 Socialt miljø Socialt miljø fordelt på uddannelsesretninger Socialt miljø Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [3]

31 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk miljø i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Fysisk miljø 43. -/arbejdsudstyr er tidssvarende 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Fysisk miljø. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) God adgang til Pc ere/internet 47. Fysiske arbejdsforhold er gode 48. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 49. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet [31]

32 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø TILPAS 46 VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets Fysisk miljø. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 43. -/arbejdsudstyr er tidssvarende 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 47. Fysiske arbejdsforhold er gode 48. Undervisningsloka alerne er behagelige at være i VEDLIGEHOLD 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene TILPAS 46. God adgang til Pc ere/internet 49. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet OBSERVER [Ingen punkter] [32]

33 Fysisk miljø Fysisk miljø fordelt på skoler Fysisk miljø 7 EUD/HTX/H X samlet Fysisk miljø EUD/HTX/H X samlet Fysisk miljø EUD/HTX/H X samlet [33]

34 Fysisk miljø Fysisk miljø fordelt på skoler Fysisk miljø /arbejdsud styr er tidssvaren de 44. Uddannels esstedets lokaler har en god standard 45. Uddannels esstedets lokaler er rene 46. God adgang til Pc ere/int ernet 47. Fysiske arbejdsfor hold er gode 48. Undervisni ngslokaler ne er behagelige at være i 49. Nemt at komme til og fra uddannels esstedet EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * 85 7* 56 7 * 78* * * * * >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [34]

35 Fysisk miljø Fysisk miljø fordelt på uddannelsesretninger Fysisk miljø Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [35]

36 Image Image Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Image i EUD/HTX/HHX samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Image. NB: Vedrørende sammenligning 7 EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 79 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) 7 83 Spørgsmålet EUD3 er kun stillet til elever på EUD og SOSU samt videregående uddannelser. Image 5. Lærer det, man har brug for 51. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 52. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Image. EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD3. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Prioriteringskort for Image Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af EUD/HTX/HHX samlets Image. NB: Spørgsmålet EUD3 er kun stillet til elever på EUD og SOSU samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet. VURD DERING TILPAS OBSERVER Lav 51 EFFEKT AF EN FORBEDRING VEDLIGEHOLD 5 PRIORITER Høj PRIORITER 51. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig VEDLIGEHOLD 5. Lærer det, man har brug for TILPAS 53. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter OBSERVER 52. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning [36]

37 Image Image fordelt på skoler Image 7 EUD/HTX/H X samlet Image EUD/HTX/H X samlet Image EUD/HTX/H X samlet [37]

38 Image Image fordelt på skoler Image 5. Lærer det, man har brug for 51. Andre opfatter uddannels esstedet som et godt sted at uddanne sig 52. Uddannels esstedet er præget af nytænknin g 53. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD3. Giver mulighed for at få spændend e job bagefter EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * 81 * * 53 * * 7 84* >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [38]

39 Image Image fordelt på uddannelsesretninger Image Samlede EUD resultat rnes samlede EUD resultat Samlede HTX/HHX resultat rnes samlede HTX/HHX resultat Samlede KVU/MVU resultat rnes samlede KVU/MVU resultat [39]

40 Kontaktlærerordning og uddannelsesplan af spørgsmålene vedrørende kontaktlærerordning og uddannelsesplan EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) K1. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter K2. Det er nemt at få en aftale med en kontaktlærer K3. Kontaktlærerens vejledningen er nyttig og støtter Kontaktlærerordnings resultaterne fordelt på skoler K1. K2. Det er nemt at få en aftale med en kontaktlærer Uddannelsespl anen er nyttig og støtter K3. Kontaktlærere ns vejledningen er nyttig og støtter EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * 77* * >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) []

41 Vejledning og støtte under uddannelsen af spørgsmålene vedrørende vejledning og støtte under uddannelsen EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) ST5. Har du brugt Studieplan 24% Ja (28%) % Nej (%) ST1. Det er nemt at få en aftale med en vejleder ST2. Vejledningen er nyttig og støtter ST3. Der er et sted at gå hen ved personlige problemer ST4. Lektiecaféen er et godt tilbud ST6. Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen Vejledning og støtte spørgsmåls resultaterne fordelt på skoler ST1. Det er ST2. ST3. Der er et ST4. nemt at få en Vejledningen sted at gå hen Lektiecaféen aftale med en er nyttig og ved personlige er et godt vejleder støtter problemer tilbud ST6. Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen EUD/HTX/HHX samlet EUD/HTX/HHX skoler i ESB-Netværket * * 7* 85* * >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [41]

42 Undervisningsmiljøvurdering af det æstetiske, psykiske og fysiske miljø Æstetisk Miljø EUD/HTX/HHX samlet 8 EUD/HTX/HHX samlet 7 EUD/HTX/HHX samlet 6 VUC samlet SOSU samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) AE1. Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende AE2. Fællesarealerne er spændende at opholde sig i AE3. n er flot udsmykket AE4. ns udemiljø er spændende AE5. n er generelt godt vedligeholdt Socialt miljø Socialt miljø 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen. Stemningen på uddannelsesstedet 41. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer Fysisk miljø Fysisk miljø 43. -/arbejdsudstyr er 44. Uddannelsesstedets 45. Uddannelsesstedets tidssvarende lokaler har en god standard lokaler er rene God adgang til Pc ere/internet 47. Fysiske arbejdsforhold er gode 48. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 49. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet [42]

43 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter køn % Mand 32% Kvinde fordelt på køn Mand (%) Kvinde (32%) 7 Tilfredshed Loyalitet Mand (%) Kvinde (32%) Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image [43]

44 Baggrundsanalyse - Gymnasielt klassetrin Fordeling af undersøgelsens deltagere efter gymnasielt klassetrin 42% 1.G / 1. HF 31% 2.G/ 2.HF 27% 3.G fordelt på gymnasielt klassetrin 1.G / 1. HF (42%) 2.G/ 2.HF (31%) 3.G (27%) Tilfredshed Loyalitet 1.G / 1. HF (42%) 2.G/ 2.HF (31%) 3.G (27%) Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image [44]

45 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter alder (kun EUD/SOSU/KVU/MVU) 31% -18 år 23% 19- år 25% år 21% 26 år eller over fordelt på alder (kun EUD/SOSU/KVU/MVU) -18 år (31%) 19- år (23%) år (25%) 26 år eller over (21%) Tilfredshed Loyalitet -18 år (31%) 19- år (23%) år (25%) 26 år eller over (21%) Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image [45]

46 Appendiks - Hvordan skabes tilfredshed og loyalitet? Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervs- og gymnasieskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredshedsde mange danske og loyalitetsskabelse på uddannelsesintitutioner. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse er eleverne, lærlingene, kursisterne og de studerende? Hvilke faktorer har størst betydning for elevernes, lærlingenes og de studerendes tilfredshed og loyalitet Tolkning af modellen Modellen viser, at de 5 første faktorer i modellen påvirker, hvordan eleverne, lærlingene, kursisterne og de studerende oplever skolen - dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de 5 første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre elvernes, lærlingenes, kursisternes og de studerendes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på tilfredshed og loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de 6 fakt torer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse elever, lærlinge, kursister og studerende, som bliver på uddannelsesstedet. Indsatsparametre Resultatparametre Planlægning og Organisering Undervisere Tilfredshed Loyalitet Undervisning Image Socialt Miljø Fysisk Miljø [46]

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere