SLUTRAPPORT TIL NORA. PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTRAPPORT TIL NORA. PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden."

Transkript

1 SLUTRAPPORT TIL NORA PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden. PROJEKTAKTIVITETER OG MÅLSÆTNING Konferencens foredrag, samt oplæg og diskussioner tog udgangspunkt i de udfordringer og erfaringer, som ekspeditionskrydstogtsindustrien står overfor i Grønland og Arktis. Især med hensyn til: Hvilke elementer man fremadrettet bør fokusere på, for at sikre og konsolidere ekspeditionskrydstogtsindustrien i forhold til bæredygtighed, erhverv, økonomi, sikkerhed, miljøvenlighed og ansvarlighed. De tilstedeværendes hidtidige erfaringer i forhold til ovenstående operationelle aspekter, samt hvilken rolle guider og ekspeditionsledere, edere, samt destinationerne spiller i denne sammenhæng. Modeller for gensidige partnerskaber i udvekslingen mellem lokalbefolkningen på destinationen og ekspeditionskrydstogtsoperatørerne, samt indragelse af yderligere samarbejdspartnere. Muligheder for fremtidige udviklings-, innovations- og vidensdelingsfora om vækst, øget kundetilfredshed, højere sikkerhed og øget bæredygtighed for ekspeditionskrydstogtsturisme i Nordatlanten.

2 KONFERENCENS AFVIKLING OG RESULTATER Konferencens foredrag, oplæg og diskussioner tog udgangspunkt i de erfaringer de mange foredragsholdere delte med konferencens deltagere. KONFERENCENS FØRSTE DAG Første konference dag bestod først og fremmest af en status indenfor turismeområdet i Grønland såvel som resten af Arktis, samt en opdatering om de nyeste tiltag i forhold til ekspeditionskrydstogtsturismen. Fokusområde 1: Grønland Efter Schæffergårdens direktør og AECO s bestyrelsesformand havde budt tilhørerne velkommen orienterede Visit Greenland om den nyest udvikling i Grønland. Herefter orienterede Grønlands Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø om de nye grønlandske reguleringstiltag i.f.t. krydstogtsområdet i Grønlandsk farvand. En repræsentant for Dansk Institut for Militære Studier orienterede herefter om den nye Arktiske Kommando, samt om ændringerne i.f.t. SAR-kapaciteten i Arktis. Fokusområde 2: Svalbard Svalbard Tourism orienterede om den nyeste udvikling her efterfulgt af AECO som fortalte lidt om den specifikke udvikling i.f.t. krydstogtsområdet. Fokusområde 3: Canada En canadisk forsker fra Lakehead University gav en opdatering i.f.t. udviklingen på krydstogtsområdet i Canada generelt, samt det nyligt afsluttede CTAC-projekt (Cruise Tourism in Arctic Canada projekt) specifikt. Fokusområde 4: Rusland En repræsentant fra Russian Arctic National Park gav en orientering om den nyeste udvikling og en status for udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen af ekspeditionskrydstogtsturisme i det nord- østlige Rusland, samt input i forhold til en række overvejelser i forbindelse med naturforvaltning og miljøbeskyttelse som var umiddelbart brugbare i andre nordatlantiske og arktiske områder som f.eks. Grønland.

3 Fokusområde 5: Island En repræsentant fra Cruise Iceland gave et input om Islands status som hub for ekspeditionskrydstogtsturisme. Fokusområde 6: Pan-arktiske arktiske foraer En repræsentant fra Transport Canada kom i denne forbindelse nærmere ind på udviklingen i Arktisk råd,, set fra formandsskabslandets perspektiv. Fokusområde 7: Globale områder Sidste men ikke mindst gik IAATO (International Association of Antarctic Tour Operators) i dybden med de nyeste udviklinger indenfor regulerings-arbejdet med Polar Coden i IMO-regi (International Maritime Organisation regi), som er relevante for såvel operatører som destinationer i Arktis. Fokusområde 8: Bæredygtige operationer og forretning er tæt forbundet AECO s stifter og æresmedlem kom nærmere ind på hvorfor bæredygtighed og forretning er to sider af samme sag. Bærdygtighed skal her forstås i bred forstand hvorfor også inddragelsen af destinationerne i operationerne er en vigtig g parameter. Fokusområde 9: Guider og ekspeditionslederes konkrete formidling En af Svalbards mest erfarne guider gave en introduktion til guider- og ekspeditionslederes rolle som formidlere og forbilleder som formidlere af lokal, nordatlantisk, regional og Arktisk historie. KONFERENCENS ANDEN DAG Fokusområde A: Naturbeskyttelse En repræsentant fra IAATO (International Association of Antarctic Tour Operators) fortalte om det vigtige ved koordinering, samt korrekt brug af guidelines, såvel i forhold til bæredygtighed og naturbeskyttelse men også i.f.t. de mange vigtige sikkerhedsaspekter forbundet med operationer i polare farvande. Fokusområde B: Sikkerhed Et AECO-medlem og operatør samt ekspeditionsleder og guide gav en grundig indsigt i en uheldig episode med en kælving af en isbræ (som resulterede i at is-projektiler blev skudt flere hundrede meter i alle retinger), hvilket resulterede i et dødsfald i Oplæget var både lærerigt og skræmmende og de delte erfaringer blev taget meget alvorligt. Herunder blev procedurer i.f.m. kælvinger af denne specifikke

4 slags grundigt diskuteret blandt konferencens deltagere. Episoden har allerede på nuværende tidpunkt ført til en revideret opfattelse af risikoen i sådanne tilfælde, samt en revision af AECO s guidelines men der er ingen tvivl om at arbejdet i denne fobindelse fortsætter i de kommende år. Herefter gennemgik en første officer sikkerhedsaspektet fra en systematisk-operationel-synsvinkel. synsvinkel. Værktøjer til løbende vurdering af sikkerhedsrisici i.f.m. ekspeditionskrydstogtsoperationer blev gennemgået. For hovedparten af tilhørerne var der tale om nyt stof, som gav en grundig indføring i tilgangen set fra skibets kaptajn og officeres synsvinkel. Sikkerhedsaspektet blev yderligere uddybet fra en virksomhedsejers og operatør s mere operationelle og principielle synspunkt. Sikkerheds-sessionen sessionen sluttede med en en større diskussion, hvor et panel debaterede en række sikkerheds- mæssige aspekter med konferencedeltagerene. Fokusområde C: Samarbejde mellem operatører og land siden En konsulent fra Sisimiut i VestGrønland kom nærmere ind på betydningen af ekspeditionskrydstogts- operatørernes interaktion med en specifik destination. Herefter gik en repræsentant fra Nanu Travel i Ittoqqortoormiit i ØstGrønland nærmere ind på hvornår samarbejdet mellem en destination og en operatør virker og ikke virker, samt hvad der er nødvendigt og ønskeligt i.f.t. operatørernes forberedelse (af sig selv samt gæsterne). Der blev givet eksempler på, hvordan man i sine turismeprodukter kan indarbejde blandt andet beskyttelses af naturen, kulturen og miljøet. Foretningsaspektet set fra destinationens perspektiv blev grundigt belyste i begge ovenstående oplæg. Fokusområde D: Bæredygtige operationer i.f.m. omgang af kulturminder Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fokuserede i sit indlæg på hvilke forholdsregler man bør tage i.f.t. omgangen med kulturminder og arkæologiske sites i Grønlands Nationalpark, hvilket efterfølgende blev diskuteret af konferencens deltagere. Fokusområde E: Bæredygtigtighed, koordination og sikkerhed i praktis AECO gennemgik en række konkrete e værktøjer i.f.t. bæredygtige landinger, blandt andet hvordan AECO s sted-specifikke specifikke guidelines kan bruges i.f.t. dette. Også en række operationelle værktøjer til f.eks. at minimere antallet af skibe samlet på et sted samt forbedre kommunikation og koordination blev gennemgået (også i relation til sikkerhedsaspektet).

5 Fokusområde F: Fauna registrering Norsk Polarinstitutt s faunaregistreringsprojekt samt AECO s faunaregistreringsprojekt blev grundigt præsenteret og det blev diskuteret hvorledes ekspeditionsledere og guider i endnu højrer grad end det er tilfældet i dag kan indrapportere deres sightings af havpattedyr og evt. også fugle til Norsk polarinstitutt, Artsdatabanken.no og/eller CAFF ved Arktisk råd eller andre relevante institutioner. Debatten på konferencen har efterfølgende ført til adskillige møder, hvorfor arbejdet hermed allerede er blevet videreført efter konferencen. Efter dette blev konferencen lukket af AECO s bestyrelsesformand og evalueret. KONFERENCENS RESULTATER OPSUMMERING Der blev på konferencen diskuteret og stillet skarpt på elementer som en række af deltagerne ønskede at fokusere på fremadrettet. Særligt sikkerhedsområdet, samt retningslinjer for omgangen med natur og miljø, lokalbefolkningen og kulturminderr blev fremhævet som vigtige fokusområder hvis man på sigt ønsker at sikre bæredygtig ekspeditionstogtsturisme med positive effekter på den lokale økonomi og det lokale erhvervsliv. Ekspeditionsledere, guider og representanter fra ekspeditionskrydstogtsoperatørerne delte e på konferencen deres erfaringer med de øvrige deltagere. Guider og ekspeditionslederes rolle blev grundigt debateret, der blev knyttet mange relationer er og startet initiativer i.f.t. det fremtidige samarbejde. Modeller for fremtidigt samarbejde mellem destinationen og ekspeditionskrydstogtsoperatørerne blev bragt op i forum af adskillige foredragsholdere og diskuteret modeller som kan tjene til eksempel for hvilke muligheder der findes i.f.t. fremtidig udvikling-, innovation- og vidensdeling, som kan øge bæredygtigheden den i den Nordatlantiske, Grønlandske og Arktiske ekspeditionskrydstogtsturisme.

6 EVALUERING Evalueringerne (som kan tilsendes på forespørgsel) var overmåde positive. Konferencens 22 præsentationer er blevet gjort tilgængelig for alle konferencens deltagere men vil også på forespørgsel bliver tilsendt øvrige interessenter. KONFERENCEMATERIALE A3b Expedition office update by Simon Maul Hansen https://www.dropbox.com/s/j0w7b2s42ws2kvt/ %20A3b%20Expedition%20office%20update%20by%20Simon%20Maul%20Hansen.pdf Konferenceprogrammet er tilgængeligt her: https://www.dropbox.com/s/1rhywvwtbix82zj/ %201st%20Arctic%20Expedition%20Cruise%20Forum%20Program.pdf List over konferencens deltagere og vil kunne tilsendes efter ranmodning til KonferencePræsentationerne er tilgængelige via følgende links: KONFERENCE DAG A1 AECO Introduction by Frigg Jørgensen https://www.dropbox.com/s/h9w0srcxldmlztr/ %20A1%20AECO%20Introduction%20by%20Frigg%20J%C3%B8rgensen.pdf A2 Greenland Update by Anders La Cour https://www.dropbox.com/s/1rg9wspnvng0ous/ %20A2%20Greenland%20Update%20by%20Anders%20La%20Cour.pdf A3a Greenland Regulations by Martins Petersen https://www.dropbox.com/s/7qxqew11bt7wdzy/ %20A3a%20Greenland%20Regulations%20by%20Martins%20Petersesn.pdf

7 A4 The Arctic command and the new military structure by Kristian Søby Kristensen https://www.dropbox.com/s/770p7e5lbwrxnnx/ %20A4%20The%20Arctic%20command%20and%20the%20new%20military%20structure%20by%20K ristian%20s%c3%b8by%20kristensen.pdf B1 Svalbard Update by Ronny Brunvall https://www.dropbox.com/s/xiu15q1saacjyhq/ %20B1%20Svalbard%20Update%20by%20Ronny%20Brunvall.pdf B2 Cruise Related Issues sues by Frigg Jørgensen https://www.dropbox.com/s/l85a8zrpr040knn/ %20B2%20Cruise%20Related%20Issues%20by%20Frigg%20J%C3%B8rgensen.pdf B3 Canada and CTAC update by Margaret Johnston https://www.dropbox.com/s/uts4dzrdq547yj8/ %20B3%20Canada%20and%20CTAC%20update%20by%20Margaret%20Johnston.pdf B4 Russian Arctic National Park update by Maria Gavrilo https://www.dropbox.com/s/bdn4wtvp6wjjevo/ %20B4%20Russian%20Arctic%20National%20Park%20update%20by%20Maria%20Gavrilo.pdf B5 Iceland as an expedition cruise hub by Agust Agustsson https://www.dropbox.com/s/pljbh9897mf92mq/ %20B5%20Iceland%20as%20an%20expedition%20cruise%20hub%20by%20Agust%20Agustsson.pdf B6 Polar Code Update by Kim Crosbie https://www.dropbox.com/s/v1n8u6els24hykf/ %20B6%20Polar%20Code%20Update%20by%20Kim%20Crosbie.pdf C1 Reflections & founding principles by Ulf Prytz https://www.dropbox.com/s/md0u69whikspkc2/ %20C1%20Reflections%20%26%20founding%20principles%20by%20Ulf%20Prytz.pdf

8 KONFERENCE DAG C1 Guidelines - Environment - Site Guidelines Introduction by Frigg Jørgensen https://www.dropbox.com/s/gp6nb1yjkj6enzx/ %20c1%20guidelines%20- %20Environment%20- %20Site%20Guidelines%20Introduction%20by%20Frigg%20J%C3%B8rgensen.pdfes%20Introduction%20by%20Frigg%20J%C3%B8rgensen.pdf A1 Guidelines - Nature - Setting the scene by Claudia Holgate https://www.dropbox.com/s/b5oz8rvh9h11efc/ %20a1%20guidelines%20-%20nature%20- %20Setting%20the%20scene%20by%20Claudia%20Holgate.pdf%20scene%20by%20Claudia%20Holgate.pdf A2 Guidelines - Safety - The Ymerbukta accident by Christian Genillard https://www.dropbox.com/s/s0k91yu7u44ixmi/ %20a2%20guidelines%20-%20safety%20 %20Safety%20- %20The%20Ymerbukta%20accident%20by%20Christian%20Genillard.pdf A3 Guidelines - Safety - EL's and guides roles by Benny Didriksen https://www.dropbox.com/s/fbmp6hl35nkd5c9/ %20a3%20guidelines%20-%20safety%20 %20Safety%20- %20EL%27s%20and%20guides%20roles%20by%20Benny%20Didriksen.pdf A4 Guidelines - Safety - Potential Implications by Per Magnus Sander https://www.dropbox.com/s/bjdrs7pfg7rkypi/ %20a4%20guidelines%20-%20safety%20 %20Safety%20- %20Potential%20Implications%20by%20Per%20Magnus%20Sander.pdf B1 Guidelines - Local Cultures - Presentation by Jennifer Elcomb https://www.dropbox.com/s/w0k785c0cyz78rm/ %20b1%20guidelines%20- %20Local%20Cultures%20-%20Presentation%20by%20Jennifer%20Elcomb.pdf%20Presentation%20by%20Jennifer%20Elcomb.pdf B2 Guidelines - Local Cultures - Presentation by Jimmy Hymøller https://www.dropbox.com/s/gkuxwf0py8281ia/ %20b2%20guidelines%20- %20Local%20Cultures%20-%20Presentation%20by%20Jimmy%20Hym%C3%B8ller.pdf B3 Guidelines - Local Cultures - Presentation by Pauline Knudsen https://www.dropbox.com/s/zwhx2s242yjdgcp/ %20b3%20guidelines%20- %20Local%20Cultures%20-%20Presentation%20by%20Pauline%20Knudsen.pdf%20Presentation%20by%20Pauline%20Knudsen.pdf

9 C2 Guidelines - Environment - Site Guidelines Methodology by Dagmar Hagen (presented by Frigg Jørgensen) https://www.dropbox.com/s/czvp69hbqp3n1ha/ %20c2%20guidelines%20- %20Environment%20- %20Site%20Guidelines%20Methodology%20by%20Dagmar%20Hagen%20%28presented%20by%20Frig0by%20Dagmar%20Hagen%20%28presented%20by%20Frig g%20j%c3%b8rgensen%29.pdf D2 Fauna Registrations - NPI Project by Magnus Andersen https://www.dropbox.com/s/4e3gc4cmu1ynl9x/ %20d2%20fauna%20registrations%20 19%20D2%20Fauna%20Registrations%20- %20NPI%20Project%20by%20Magnus%20Andersen.pdf

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC).

HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC). HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC). Oversættelse af Jeppe Mordhorst, Dansk Polar Center, Januar 1998 i forbindelse med projekt Økoturisme i

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere