Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding"

Transkript

1 Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej Kolding

2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed... 5 Jobsamtale... 5 Fagprøve... 5 Skoleperioder... 6 Løn/godtgørelse... 6 Prøvetid... 6 Sygdom/fravær/orlov... 6 Barselsorlov... 6 Barnets første sygedag... 7 VFU Virksomheds Forlagt Undervisning... 7 Lægebesøg/tandlæge... 7 Sygdom... 7 Betalte Fridage... 7 Begravelse... 7 Bryllup... 7 Runde fødselsdage... 7 Sølvbryllup... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Påbud og Forbud... 8 Besøg udefra... 8 EMMA-kriterier... 8 Internet... 9 Jobansøgninger... 9 Kundebetjening... 9 Mad og drikke... 9 Omgangstone... 9 Ordensregler... 9 Påklædning/hygiejne... 9 Rygning Telefonering/brug af mobiltelefon Tavshedspligt Udeblivelse

3 Velkommen Vi håber denne lille introduktion, vil være dig til hjælp, så du hurtigt vil falde til blandt dine nye kolleger i Praktikcentret. Vi bestræber os på, at Praktikcentret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads, hvor du har mulighed for uddannelse og udfoldelse i det daglige. Vi håber, du vil være med til at opretholde et godt arbejdsklima. Vi forventer, at du selv i stor udstrækning er med til at sætte præg på dine arbejdsopgaver, og at du selv tager ansvar for dit arbejde både på IBC og i den Virksomheds Forlagte Undervisning. Du er velkommen til selv at udtænke løsningsmodeller på dine arbejdsopgaver og selv tage initiativ til forskellige tiltag, der er til gavn for din virksomhed. Du skal se dig selv som en nøgleperson, der er med til at udvikle og skabe virksomheden. En nøgleperson, som din virksomhed ikke kan undvære. For at virksomheden kan gro og videreudvikle sig, er det nødvendigt, at du er aktiv og har en positiv indstilling til at yde en indsats. Du er i høj grad selv med til at forme din fremtid. Samarbejde og effektiv kommunikation er en meget vigtig faktor, og tilfredse og trygge medarbejdere er et meget vigtigt aktiv for en virksomhed, hvis den skal kunne gro og forny sig. SIMU (på handel- og kontorspecialet) er et øvelsesfirma, hvor alle funktioner foregår som i erhvervslivet, der er blot den forskel, at vi ikke fysisk modtager og leverer varer, og vi ser heller aldrig pengene. På detail er der to fysiske butikker der begge hedder Attention med forskellige varetyper, som man som elev er med til at udvælge, markedsføre og sælge. Man kan derfor sammenligne øvelsesfirmamodellen med den træningssimulator, som kommende piloter får en stor del af deres praktiske uddannelse i. Vi byder dig velkommen som medarbejder i Praktikcenter Kolding 3

4 Mødevilkår Mødetid Som meddelt ved ansættelsen er du forpligtet til at udføre alt forefaldende arbejde på en seriøs og ansvarsbevidst måde. Den ugentlige arbejdstid i Praktikcentret er 37 timer. I de 37 timer er der inkluderet 2 timer, der skal bruges på at søge enten elev- eller VFU pladser. Mødetider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Pauser Mandag - fredag afholdes pauser på følgende tidspunkter: Formiddag Frokost Hold Hold 2 Eftermiddag (bliver ikke afholdt fredag) Der skal altid være 1 person til rådighed til at passe receptionen. Du skal være til rådighed i pauserne, da disse er betalt af arbejdsgiveren, dvs. du må ikke forlade Praktikcentret uden en aftale med nærmeste leder/vejleder. Flex -regler/opsparing af timer Arbejdes der ud over den normale arbejdstid, registreres dette automatisk på flexskemaet. Der kan kun arbejdes over efter aftale med elevpladsvejlederen. På handel/kontor kan du tidligst optjene fleks fra kl. 7.45, og skal være mødt senest kl På detail har du ikke mulighed for at optjene fleks om morgenen, men kan efter aftale med din vejleder, arbejde over om eftermiddagen. Hvis du er på nedsat tid, kan du ikke opspare flextimer, uanset årsagen til at du er på nedsat tid. Ønsker du at afspadsere nogle timer eller en hel dag, aftales det først med vejlederen, og herefter med den afdeling du arbejder i (i god tid, senest dagen før). De timer, du sparer op i Praktikcentret, skal afspadseres, mens du er i Praktikcentret. Du kan ikke overføre de opsparede timer til Virksomheds Forlagt Undervisning. Hvis du kommer i minus på flex med mere end 1 dag, så forbeholder Praktikcentret sig ret til at trække dig i skolepraktikydelse med det tilsvarende 4

5 antal dage du har i minus, eller lave en plan for afvikling af dit flexunderskud. Du må altid kun have max. 1 dag i minus. Ferie Der er 5-6 ugers ferie årligt. Tidspunktet for feriens afholdelse er fastlagt af ledelsen til: Uge 42 Uge 52 Uge 7 Uge Efterårsferie Juleferie Vinterferie Sommerferie Husk, du skal stadig være aktivt søgende i ferier. Selvbetalt fri Hvis man skal afholde en helligdag, der ikke er omfattet i den danske ferielov, så kan man holde dagen fri mod at blive trukket i flex. Jobsamtale Der gives fri i fornødent omfang efter aftale. Den Praktiske Prøve Den Praktiske Prøve er en eksamen der skal bestås inden for de sidste 3 måneder på det første år. Man skal bestå prøven for at kunne gå videre til 2. år. Udover at skulle bestå den Praktiske prøve, vil man også skulle erklæres egnet til at gå videre på trin 2. Det bliver man på baggrund af udtalelser fra vejlederne, underviserne på Hovedforløbet og fra de praktiksteder man har været hos. Alt dette bliver sammenholdt til en samlet vurdering. Fagprøve Fagprøven er den afsluttende eksamen i dit uddannelsesforløb. Der gives 5 dage fri til at forberede fagprøven, og 1 dag til selve fagprøven. Du må tage fri en til to dage ad gangen, hvorefter arbejdet forelægges inden de næste fagprøveskrivedage kan bevilliges. Dagene aftales med din vejleder. Hvis du sidder på arbejdet og arbejder med din fagprøve, skal der flekses ud. VFU Virksomheds Forlagt Undervisning Forlagt undervisning betyder, at du bliver udlånt til en virksomhed ude i erhvervslivet. Under VFU betaler Praktikcentret din løn. Ifølge EMMA-reglerne er du forpligtet til at tage den anviste VFU plads. Du skal stadig være aktiv søgende, når du er i VFU, det vil sige, at der skal søges 2 stillinger pr. uge. Disse skal uploades i elevplan og skærmprint mailes til Praktikcentret til din vejleder. Du skal samtidig være synlig på praktikpladsen.dk, når du er i VFU. Evt. fridage, mens du er i VFU, skal meddeles til Praktikcentret. 5

6 Rokering På de forskellige specialer vil du blive rokeret rundt i alle afdelingerne efter en plan, der sikrer, at du oplæres i alle afdelingerne. Skoleperioder Ændring af skoleperioder kan kun ske gennem Praktikcenterlederen. Der er nultolerance vedr. fravær på skoleophold. Det betyder, at du godt kan risikere at blive taget af holdet efter 1 sygedag. Løn/godtgørelse Praktikcenterelever får en skolepraktikydelse p.t. kr ,- brutto pr. måned for over 18 år og kr. 2947,- for under 18 år. Ydelsen er til rådighed på din lønkonto den sidste arbejdsdag i måneden. Du er bagudlønnet. Du skal oprette en e-boks ellers vil du ikke kunne modtage din lønseddel. Befordringsgodtgørelse Der udbetales befordringsgodtgørelse, mens du er i Praktikcentret. Såfremt du har over 20 km fra bopælen til arbejdspladsen og retur, får du 90% godtgjort af billigste offentlige transportmiddel. Du har selv ansvaret for at udfylde befordringsskema for hver måned. Du skal kunne dokumentere dine udgifter fx via udskrift fra rejsekort.dk. og aflevere skemaet med underskrift i Praktikcentret. Hvis du ikke afleverer et underskrevet skema senest den 3. i hver måned, vil du ikke få udbetalt befordring for den måned. Du kan downloade skemaet fra Der bliver ikke udbetalt befordring, når du har ferie, fridage eller lignende. Befordringstilskuddet er B-indkomst, og der bliver derfor ikke trukket A-skat. Prøvetid Hele ansættelsesperioden i Praktikcentret betragtes som prøvetid. Sprog Der kan være mange nationaliteter i Praktikcentret. For at undgå misforståelser og uhensigtsmæssige grupperinger, er dansk det sprog, der tales. Både i arbejdstid og pauser. Sygdom/fravær/orlov Barselsorlov Såfremt der under ansættelsen vil blive behov for barselsorlov, vil dette blive behandlet efter gældende regler. Uddannelsen forlænges med fraværsperioden. Som udgangspunkt modtager du ikke løn/godtgørelse fra Praktikcentret under barsel men barsels dagpenge. Har du ikke ret til barsels dagpenge, vil du modtage praktikydelse. 6

7 Barnets første sygedag Der kan gives helt eller delvist fri til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag. Fravær skal meddeles til personaleafd. på tlf inden kl Bliver du kaldt hjem pga. et sygt barn, gælder dette som barnets første sygedag. Fri gives til hjemmeboende barn/børn under 18 år. Skal barnet på sygehus, får du fri, så du kan være hos dit barn. VFU Virksomheds Forlagt Undervisning Er du i VFU skal sygdom meddeles både til Praktikcentret og VFU-virksomheden. Ved sygdom op til ferie kontakt Carina H. Winum. HUSK at melde dig rask igen. Hvis du undlader at melde sygdom til praktikcentret, vil det udløse en skriftlig advarsel. Lægebesøg/tandlæge Skal så vidt muligt lægges uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, bør det tilrettelægges først eller sidst på dagen. Du kan maksimalt få bevilget 1 times fleks til at gå til læge/tandlæge. Alt derover vil blive trukket i dit fleks. Der gives fri til besøg hos jordemor og psykolog. Sygdom Fravær pga. sygdom skal meddeles til personaleafd. på tlf.: inden kl og der skal meldes fravær hver dag i sygdomsperioden. Ved fravær udover 3 dage kan der kræves lægeerklæring, som Praktikcentret betaler. Det vil blive betragtet, som ulovligt fravær, hvis sygdom ikke meddeles til Praktikcentret og vil udløse en skriftlig advarsel. Fravær kan ikke meddeles via mail eller sms. Betalte Fridage Begravelse Der gives betalt fri til begravelser, men dog kun til nærmeste familie. Dvs. ægtefælle, børn, forældre, svigerforældre og svigerbørn. Bryllup Der gives betalt fri til eget bryllup. Fridage Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er betalt fridag. Grundlovsdag (1. maj + ½ grundlovsdag = 1 dag) er en betalt fridag. Runde fødselsdage Man har betalt fri til egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Teoriprøve/køreprøve Du har fri på selve dagen for prøven. 7

8 Påbud og Forbud Besøg udefra Besøg modtages gerne. Rundvisninger foretages af ledelsen, hvis ikke andet er aftalt. EMMA-kriterier Du skal som elev såvel ved optagelsen, som under hele Praktikcenterforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. EMMA står for: E: egnethed M: faglig mobil M: geografisk mobil A: aktivt søgende Egnethedsvurderingen ved optagelsen til Praktikcentret træder i stedet for ansættelsesproceduren i en virksomhed og foretages i arbejdsgiverens sted af Praktikcentret. Du skal som Praktikcenterelev under hele Praktikcenterforløbet opfylde EMMAkravene og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt. Du kan frit udmelde dig af Praktikcentret. I den løbende egnethedsvurdering skal der lægges vægt på, at du får et tilfredsstillende udbytte af både skoleundervisning og praktik. Du skal være villig til at modtage en praktikplads, også uden for dit lokalområde. Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg, idet du skal acceptere en rimelig elevplads/praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Du skal under hele uddannelsesforløbet være aktivt søgende. Du skal altid have en synlig profil på HUSK at opdatere den jævnligt, så den ikke udløber, ellers kan dette betyde bortvisning. Det er en del af EMMA-kravene. Elevplan: som aktivt søgende skal du søge minimum 2 stillinger pr. uge. Disse SKAL uploades på elevplan.dk og et skærmprint heraf skal mailes til din vejleder. Dette er et af EMMA- kravene. 8

9 Internet Må kun bruges til jobsøgning, Simu World og markedsføring. Jobansøgninger Der skal afleveres eller mailes et skærmprint der viser de seneste ansøgninger fra Elevplan som arkiveres i personaleafdelingen. Du skal være aktivt søgende under hele uddannelsen. Der skal som minimum søges 2 stillinger pr. uge. Du skal søge stillinger, som annonceres på eller på IBC s facebook gruppe. Du kan søge stillinger på f.eks m.fl. Kundebetjening Du bedes tale pænt til kunder/kolleger. I telefonen skal du tale højt og tydeligt. Uddyb gerne tingene, så der ikke opstår misforståelser og dermed negative resultater. Mad og drikke The, kaffe og vand må medbringes ved skrivebordet samt boller/sandwich og lignende. Øl og spiritus er strengt forbudt i Praktikcentret. Musik/IT Der er opstillet flere radioer på kontoret der spiller musik. Det er kun tilladt at være logget på Facebook/Youtube/MSN/privat mail osv. i de faste pauser. Sker det alligevel, kan det medføre en skriftlig advarsel. Omgangstone Vi forventer, at du er høflig og hjælpsom over for såvel kunder/gæster samt kolleger. Grov mobning kan medføre bortvisning og i værste fald politianmeldelse. Ordensregler God orden på kontoret er en medvirkende årsag til, at kunder/gæster får et godt indtryk af firmaet. Naturligvis vil skrivebordet bære præg af, at der arbejdes, men sørg for at dit bord altid er pænt ryddet, når du går hjem. Påklædning og hygiejne Praktikcentret ønsker at fremstå som en tidssvarende virksomhed, og tager derfor som en selvfølge, at du er pænt klædt på og ikke går i hullet eller nedslidt tøj. Hat (caps) og decideret fritidstøj, som sportstøj, joggingdragter og tennissko, anses ikke som passende påklædning for en medarbejder i Praktikcentret. Det samme gælder, når du er i VFU, at du møder velklædt. 9

10 Som ansat i Praktikcentret forventer vi at du fremstår velsoigneret, dvs. går i bad ofte, har rent tøj på, er pænt klippet osv. Ekstremt lange negle og meget høje hæle er ikke praktisk, derfor vil du kunne blive bedt om at klippe neglene og skifte skoene. Rygning Rygning er kun tilladt udenfor IBC s matrikel eller inden for de markerede områder, og kun i pauserne. Rusmidler Indtagelse af alkohol, hash eller andre rusmidler og narkotiske stoffer er ikke tilladt. Manglende overholdelse af dette vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af læreforholdet. Sygdom/fravær Nedenstående procedure vil blive anvendt ved tildeling af mundtlige/skriftlige advarsler Ved 5% fravær gives en mundtlig advarsel Ved 7% fravær gives 1. skriftlige advarsel Ved 10% fravær gives 2. skriftlige advarsel, hvor du vil blive bedt om at komme med en lægeerklæring. Ved 15% fravær ser ledelsen sig nødsaget til at ophæve den indgåede aftale med Praktikcentret eller forlænge uddannelsen med det forsømte. Der vil ved hvert enkelt tilfælde blive lavet en individuel vurdering. Telefonering/brug af mobiltelefon Privat telefonering fra firmaernes telefoner er kun tilladt i begrænset omfang. Opkald til læge, tandlæge m.v. kan ske med ledelsens tilladelse. Det er strengt forbudt at anvende mobiltelefoner i arbejdstiden. Misligholdelse kan/vil medføre konfiskation af mobiltelefonen. Husk også dette, når du er ude i Virksomheds Forlagt Undervisning. Tavshedspligt Du har tavshedspligt i forbindelse med alle interne og eksterne oplysninger i Praktikcentret. Samt viden du måtte opnå i Virksomheds Forlagt Undervisning. Misbruges dette kan det i værste fald medføre bortvisning. Udeblivelse Udeblivelse medfører en skriftlig advarsel og i sidste ende en udmeldelse fra Praktikcentret. Ved udeblivelse forbeholder Praktikcentret sig ret til at trække i skolepraktikydelsen. 10

11 Praktikcenter Kolding Tvedvej Kolding Daglig leder Praktikvejledere Carina H. Winum, tlf , Mia Lund Madsen tlf Rikke Ø. Jensen tlf Jette Beim Klindt tlf Jens-Christian Skræ tlf Revideret d. 8. april