Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale Lærereksemplar. 8. 9. 10. klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse & gymnasielle uddannelser Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi Materialet er udarbejdet af: Tea Stræde Spile, Nørregaards Teater 1

2 INDHOLDSOVERSIGT INTRODUKTION TIL LÆREREN 3 INDEN TEATERTUREN 4 BRAINSTORM I 5 SCENOGRAFI OG RUM 6 ÆRLIGHED 7 JAGOS SELVOPFATTELSE/NARCISSISME 8 MAGT 9 TORTUR 10 MODERNE SHAKESPEARE 11 EN PSYKOPATS BAGGRUND 14 ISOLATION 15 FORTOLKNING 16 SANDHED? 17 BRAINSTORM II 18 EVALUERING 19 2

3 INTRODUKTION TIL LÆREREN Teater i undervisningen I teatret stimuleres vores sanser, og vi berøres æstetisk. Den oplevelse kan bidrage med en masse i skolens rum. Det giver en unik mulighed for at lære om, og inddrage forskellige udtryksformer i undervisningen, og derudover vil den personlige, æstetiske oplevelse eleverne har haft i teatret tilføje et nyt lag til undervisningen. Derfor er vi fra Teater O glade for, at du har lyst til at bruge vores materiale til forestillingen Jago - øje for øje..., og vi håber I får en god oplevelse ud af det. Om materialet Materialet består af en række selvstændige opgaver som man kan udvælge enkeltvis, hvis man ikke har tid til at gennemgå det hele, eller hvis man finder, at enkelte af opgaverne passer bedre ind i et allerede eksisterende undervisningsforløb end andre. Vælger man at gennemgå hele materialet, er der mulighed for et tværfagligt samarbejde, idet opgaverne kan bruges i forskellige fag. aftal i så fald med de implicerede lærere hvem der varetager hvilke opgaver. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningsministeriets trinmål, og tager således højde for de faglige krav der stilles til elever på de gældende klassetrin. Der foreligger et eleveksemplar og et lærereksemplar af materialet. Lærer -eksemplaret adskiller sig fra eleveksemplaret ved at indeholde et tekststykke ved hver opgave, som ganske kort informerer om opgavens formål og indhold. OBS. linjerne under spørgsmålene betyder ikke, at eleverne skal sidde for sig selv og lave hver enkelt opgave, men er til løbende at tage noter fra arbejdet på. 3

4 INDEN TEATERTUREN Fag: billedkunst/dansk/drama Før I går i teatret kan I tage hul på materialet med denne øvelse. Eleverne bruger deres forventninger til forestillingen og deres umiddelbare indtryk af billederne herunder, til at skabe en fortælling og en personkarakteristik. Tal gerne om kropssprog, mimik og stemning. Billederne herunder er fra stykket I skal ind og se. Hvilken slags forestilling, tror I, det er? Begrund svar. Hvilken historie læser I ud af billederne? Beskriv personen på billederne. Hvad lægger I mest mærke til ved ham? Hvilken type tror I han er? 4

5 BRAINSTORM I Fag: alle Som første led i arbejdet med Jago, får eleverne mulighed for at komme af med alle deres umiddelbare tanker om forestillingen. Skemaet skal gemmes til senere, da I vender tilbage til det i slutningen af forløbet. BRUG 5 TIL 10 MINUTTER PÅ AT SKRIVE ALT HVAD DER FALDER JER IND OM FORESTILLINGEN. I MÅ OGSÅ GERNE INDDRAGE JERES PERSONLIGE OPLEVELSE OG DE FØLELSER I HAVDE DA I SÅ JAGO. BRUG MINDMAPPET HERUNDER. GEM SKEMAET TIL SENERE. JAGO - ØJE FOR ØJE... 5

6 SCENOGRAFI OG RUM Fag: drama/dansk Scenen og rummet spiller en vigtig rolle i måden Jago - øje for øje... opleves. De følgende spørgsmål forsøger at finde frem til hvad de forskellige teatertekniske greb, der er benyttet, gør ved oplevelsen af forestillingen, og hvilken pointe de har i forhold til det tematiske indhold. Tal om jeres generelle indtryk af scenerummet.hvordan oplevede I rummet? måden I sad i rummet, elektronikkens placering etc. Hvilken virkning havde rummet på jer? Gav det en anden oplevelse end I tror det ville have givet hvis det havde været en normal scene? Hvorfor?/Hvordan? Hvad tror I, sceneopsætningens pointe i forhold til forestillingen, er? Hvordan fungerede det, at den ene skuespiller samtidig med at han spillede skuespil, også styrede den elektroniske kommandocentral? Hvilken effekt havde det? 6

7 ÆRLIGHED Fag: dansk/psykologi/samfundsfag Dette afsnit lægger op til en diskussion af ærlighed og tillid mellem mennesker. Eleverne skal tage stilling en række udsagn, som udfordrer den indstilling at vi som mennesker bør stole på hinanden. Hvis I har tid kan I forsøge at finde eksempler - fra litteraturen/omverdenen - på samfund som præges af en høj grad af mistillid, og tale om hvad dette gør ved de mennesker, som lever i det. Vi går som udgangspunkt ud fra, at menneskene i vores omverden er ærlige. Jago forsøger at udnytte dette faktum til sin egen fordel, og det er nemt for ham at narre de øvrige karakterer i Othello. Forhold jer til følgende udsagn: Er I enige/uenige? Hvorfor. Forsøg at beskrive udsagnenes konsekvenser. Hvad ville de medføre? Det er dumt at stole på folk, da man derved nemt bliver narret! Det er nemmere at være menneske, hvis man som udgangspunkt går ud fra, at folk snyder og bedrager. Samfundet burde være bygget op omkring mistillid. På den måde ville vi være mere trygge, da vi i så fald skulle tage højde for, at alle er potentielt kriminelle/farlige/bedragere etc. 7

8 NARCISSISME Fag: dansk/psykologi Hvis eleverne ikke kender noget til narcissisme-begrebet indledes øvelsen med en kort introduktion til begrebet og myten, der ligger til grund for begrebet. Jago indleder forestillingen med at sammenligne sig selv med Jesus pga. det sår han har fået i siden, og det bliver ikke mindre tydeligt som stykket skrider frem, at Jago har høje tanker om sig selv. At Jago derudover ikke var forelsket, men forhoret i sin afdøde kone, fortæller om en person der, forblændet af selvtilfredshed, ikke kan elske en anden end sig selv. I den følgende øvelse skal eleverne forsøge at beskrive Jago som narcissist. Skriv ordet narcissisme op på tavlen, og tal om alt hvad I forstår ved begrebet. Vælg en ordstyrer, og lad jeres lærer tage noter. Inddrag gerne Narcissus-myten. Beskriv Jago som narcissist. Hvori består hans narcissistiske træk? I stykket er der en direkte reference til myten om Narcissus; hvilken? Det var på en af disse feltudflugter, at jeg mødte Emilia, en ungmø fra Sinos i øhavet. Der var en brand i hende og vi forelskede os, eller rettere: vi forhorede os. Hvorfor vil Jago hellere sige, at de forhorede sig, end at de forelskede sig? Hvad fortæller det om Jago? 8

9 MAGT Fag: dansk/samfundsfag En øvelse om magt, og hvad der udgør en god og en dårlig magthaver. Hvilke kvaliteter besidder eller mangler de to forskellige typer? Til sidst afprøves de kvaliteter eleverne har fundet frem til på Jago, -hvor passer han ind i billedet? Jago er indebrændt over ikke at være udnævnt til løjtnant. I stedet for den handlekraftige Jago, har Othello valgt at udnævne papirnusseren Cassio til den magtfulde stilling. Del jer op i grupper à fire. I skal beskrive den ideelle magthaver, og den værst tænkelige magthaver. Husk at begrunde jeres beskrivelser. brug 5-10 minutter på dette. Den ideelle magthaver: Den værst tænkelige magthaver: Fremlæg resultatet af jeres arbejde for resten af klassen. Ligner jeres resultater hinandens? Giv eksempler på gode og dårlige magthavere fra virkelighedens verden. Diskuter eventuelle uenigheder. Hvordan passer Jago ind i jeres beskrivelser? 9

10 TORTUR Fag: dansk/samfundsfag Dette afsnit er et oplæg til et arbejde med tortur ud fra en artikel om brugen af tortur i det moderne samfund. Beslut, eventuelt i samråd med eleverne, om arbejdet skal være en diskussion på klassen, gruppearbejde med fremlæggelse eller en hjemmeopgave med aflevering. Læs artiklen på de næste to sider. Forklar og diskuter artiklens væsentligste pointer. Forklar hvad der ligger i begrebet frihedsberøvelse. Redegør for de forskellige definationer af tortur, som forekommer i artiklen. Er Jago udsat for tortur ud fra en af definationerne? Er I enige i nogen af definationerne? Begrund jeres svar. Hvornår synes I man kan kalde noget tortur? Bør al tortur være forbudt, eller mener I der er undtagelser? Begrund. Man taler ofte om, om det er etisk korrekt at benytte informationer som er fremskaffet gennem tortur. Hvad er jeres holdning? Hvordan har anvendte torturmetoder ændret sig fra fortiden til nu? Hvordan ser det ud om 100 år? 10

11 Tortur trives i bedste velgående verden over Tortur er udbredt på trods af international kontrol Tortureksperter er ikke overraskede over de detaljerede historier om mishandling, der fortsætter med at komme ud fra amerikansk ledede fængsler i Irak. Og jo mere der kommer frem, des mindre synes det at være en håndfuld sadisters eller afvigeres værk, men mere helt på linje med de sofistikerede teknikker inden for moderne tortur. Ved behandlingscentret Medical Foundation for torturofre i London, hvor man har behandlet titusindvis af torturtilfælde i løbet af de seneste ti år, siger en af de ledende medarbejdere, Sherman Carroll:»Ideen om et par rådne æg i kurven holder ikke. Det ligner i stadig voksende grad en systematisk proces.og der har tydeligvis været bevidste forsøg på fra psykologernes side rent kulturelt at tilpasse teknikkerne til en muslimsk befolkning,«tilføjer han med henvisning til rapporterne om påtvungen nøgenhed, simuleret oralsex, tvungen masturbation og pyramider med nøgne mennesker, som alt sammen forekommer bevidst benyttet i forsøget på specielt at krænke tilhængere af islam. Teknikkerne, der bygger mere på principperne om psykologisk desorientering end på at tilføje nogen fysisk smerte, blev først benyttet i Rusland og Kina efter Anden Verdenskrig. De omfattede ydmygelser, hætter, desorientering og berøvelse af søvn, varme, vand, mad og menneskeværdighed. KGB og det hemmelige kinesiske politi lærte disse teknikker videre til nordkoreanerne under Korea-krigen i hvilken britiske krigsfanger blev underkastet de nye forhørsmetoder. Den britiske efterretningstjeneste, der så hvor effektive de var, benyttede tilsvarende metoder i kolonistater som Kenya, Aden og Cypern. De blev også taget i brug i Nordirland. I 1970 berøvede en deling fra den britiske hærs efterretningstjeneste 12 IRA-mistænkte mad og søvn under afhøring. De 12 fik hætter over hovedet og blev tvunget til at læne sig mod en mur blot med fingerspidserne, mens der blev afspillet en skærende skinger hvinende lyd af hvid støj. Da hændelsen blev offentlig kendt, afsagde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg kendelse om, at denne praksis var umenneskelig, nedværdigende og ulovlig. I den periode, hvor Den Kolde Krig var hovedtruslen imod Vesten, mere end terrorisme var det, vendte man sig mod tortur. I 1984 vedtog FN Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Det internationale samfund, med det amerikanske udenrigsministerium i spidsen, iværksatte tiltag, der skulle kontrollere torturen. Udenrigsministeriet udgiver stadig årlige rapporter, hvor man i den seneste kritiserede følgende lande: Burma, Ægypten, Eritrea, Iran, Israel, Jordan, Libyen, Pakistan, Saudi Arabien, Tunesien og Tyrkiet. Men i 1997 kom det frem, at USA 11 10

12 benytter sådanne teknikker mod sine fjender. Dengang blev to forhørsmanualer fra CIA offentliggjort. De understregede teorien om, at frihedsberøvelse skulle forlænge chokket ved tilfangetagelsen gennem at nedbryde de ting på hvilke en fanges identitet beror: sammenhæng i omgivelser, vaner, udseende, forhold til andre.»frihedsberøvelse skal planlægges,«stod der i den ene manual,»således at den øger fornemmelsen af at være afskåret fra noget som helst velkendt og trygt.«sidste juni benægtede præsident George Bush at USA benytter tortur, i Afghanistan, Guantanamo eller Irak. Men i denne uge indrømmede hans forsvarsminister, Donald Rumsfeld, at der benyttes søvnberøvelse, kostændringer og stressende stillinger. De mere opslidende teknikker skal godkendes af højerestående befalingsmænd, men alle er tilladt. Siden er omkring 50 specielle tvangs-teknikker blevet introduceret i Irak efter generalmajor Geoffrey Miller forlod Guantanamo Bay for at overtage posten som amerikansk øverstkommanderende for militærfængslerne i Irak. Nogle undskylder den hårdere linje og understreger, at man sætter grænsen ved direkte tortur. Menneskerettigheds-forkæmpere er uenige.»fn-konventionen siger, at tortur betyder enhver handling ved hvilken alvorlig smerte eller lidelse, hvad enten den fysisk eller psykisk påføres offeret, siger Sherman Carroll fra den medicinske stiftelse. Sådanne teknikker virker ikke, siger kritikere.»tortur fremprovokerer hallucinationer,«siger Sherman Carroll,»og tilståelser, som kan være usande.«nogle er også bekymrede, fordi forhørsledere bevisligt er dårlige til at styre de graduerede niveauer for magtanvendelse. Hvad der blev kaldt moderat fysisk pres var en gang tilladt i Israel og sikkerhedsstyrkerne endte med at torturere op til 85 procent af de af sikkerhedsgrunde tilbageholdte palæstinensere tusindvis af dem før Israels Højesteret i 1999 forbød f.eks. at ryste fanger, hætter, frø-gang, stole-balance og søvnberøvelse. Men ifølge Human Rights Watch er brugen af disse metoder øget i løbet af det seneste år og chefen for det firma, der er ansat af det amerikanske forsvar til at lede torturen af irakere i Abu Ghraib besøgte en israelsk anti-terror træningslejr på den besatte Vestbred tidligere i år. Men amerikanske embedsmænd hævder, at tortur faktisk virker. Den ledende al-qawdamistænkte Abu Zubaydah afslørede under intensiv udspørgen detaljer om et komplot om bygningen af en beskidt bombe. (En beskidt bombe kendes også som et radiologisk våben, der ved eksplosion spreder radioaktivt materiale, red.) Af: Paul Valelly, Oversat af Ebbe Rossander. Artikel er hentet fra:

13 MODERNE SHAKESPEARE Fag: dansk/drama Her kan man evt. inddrage en introduktion til teater på Shakespeare s tid -Hvordan så scene og kostumer ud? Måtte både mænd og kvinder spille skuespil? etc. Forestillingen Jago - øje for øje..., bygger videre på fortællingen fra Shakespeares Othello. Mens selve fortællingen forbliver i Shakespeares ånd, er stilen dog fulgt med tiden, og er moderniseret. Beskriv hvilke elementer i forestillingen som gør den moderne. Her kan inddrages alt fra den tekniske del, til påklædning, sprog, rum, etc. Shakespeare levede i renæssancens england. Hvordan ville stykket have set ud, hvis det var opført dengang? Hvad opnår forestillingen ved at være nutidig? Hvad synes I, er mest interessant for jer at se? 13

14 EN PSYKOPATS BAGGRUND Fag: dansk/samfundsfag Her får eleverne mulighed for at reflektere over og diskutere deres holdning til hvorvidt det er relevant for omverdenen at høre om forbryderes baggrund. Vi får lidt af Jagos baggrund forklaret gennem minderne om moderen. Får man sympati med Jago? I 2009 blev Peter Lundins selvbiografi En Morders Bekendelser udgivet. I biografien hører vi bl.a. om hans problematiske forhold til sin mor. Hvad er jeres holdning til den slags udgivelser? Hører de hjemme i boghandlen? Er det relevant at høre om forbryderes sociale og psykiske baggrund? Begrund svar. Kan man undskylde de mest grufulde handlinger med sin egen fortid? Skal vi forstå forbrydere/mordere? Hvorfor/ikke? 14

15 ISOLATION Fag: dansk/drama/psykologi Dramaøvelsen udfordrer elevernes evne til at sætte sig ind i en fjern virkelighed. Eleverne skal på skift spille rollerne som mennesker der på forskellig vis har en forbindelse til det at sidde i isolation. Eleverne må gerne lade sig inspirere af det indtryk de fik af Jagos påvirkning af isolationen. Hvad sker der med os, når vi isoleres fra vores omverden? DRAMAØVLESE: I skal på skift være skuespillere i de følgende fiktive situationer. Tag spørgsmålene med i jeres overvejelser omkring skuespillet. 1. Tre mennesker har siddet i fuldstændig isolation i 2 år. Nu skal de for første gang efter isolationen have menneskelig kontakt i et møde med hinanden. -Hvordan reagerer de ved første øjekast? -hvordan forholder de sig til dem selv? -Hvordan forholder de sig til hinanden? 2. En fange har forbrudt sig mod fængslets regler og dømmes til en måneds isolation. -Hvordan opfører fangen sig de første minutter i isolationen? -Hvordan opfører fangen sig efter 3 ugers isolation? 3. I et fængsel diskuterer en gruppe fanger deres følelser omkring isolation. En af fangerne har selv været i isolation. -Hvilke forestillinger har de øvrige fanger om hvordan det er at sidde i isolation. -Er de bange for at ryge i isolation, eller tror de ikke det er så slemt. -be eller af-kræfter den fange som har siddet i isolation, de andres fordomme? Find gerne selv på andre situationer. 15

16 FORTOLKNING Fag: dansk/psykologi Jago sætter en række fortolkninger igang, som får katastrofale følger for alle de implicerede. Den følgende opgave lægger op til en snak om det menneskelige behov for at fortolke: hvor kommer det fra, og hvordan kan vi være så lette at vildlede? Det er et menneskeligt vilkår at vi vil fortolke den verden vi lever i. Men hvad afgør hvordan vi fortolker vores verden? Hvordan kan et tilsyneladende uskyldigt lommetørklæde blive til et tegn på en slem forurettelse? Jago tvinger Othello til at fortolke. Othello kan ikke slippe ud af det fortolkningsnet, som Jago har plantet i hans sind. Kan I komme på eksempler på andre figurer fra litteratur/teater/ film/virkeligheden, som udnytter måden vi fortolker på? Jago er blevet beskrevet som en art troldmand, en semiotiker(tegnfortolker) og en pædagog. Troldmand fordi han fremtryller tegnene, semiotiker fordi han fortolker dem og pædagog fordi han instruerer andre i hvordan tegnene skal tolkes. Tal om denne sammenligning? Holder den? Er I enige? Hvorfor er det nødvendigt for os at fortolke verden? 16

17 SANDHED Fag: dansk En øvelse som lægger op til reflektion over spørgsmålene: hvordan er man en anden end den man er, og hvad definerer os som personer? -ord/handlinger/ motiver eller noget helt andet? De sidste tre spørgsmål kan eventuelt bruges som del af en afsluttende diskussion af Jago -øje for øje.... Hvor er sandheden i Jagos fortælling? Og hvad er sandhed? Er det det vi tror, det vi gør, det vi ser, eller? JEG ER EN ANDEN END DEN JEG ER Denne sætning udtaler Jago hen mod slutningen af forestillingen. Hvad mener han med udtalelsen/hvordan kan man være en anden, end den man er? identitetsspørgsmål: hvad definerer os som personer? Er det vores handlinger eller vores motiver; hvis vi ikke er det man ser, hvad er vi så? Diskuter Jagos fortælling i klassen. Inddrag gerne følgende spørgsmål: -Er der nogen sandhed i den historie, Jago fortæller og hvordan kommer sandheden til syne? -Hvad er Jagos motiver for at gøre som han gør og som han har gjort? -Hvordan tolker I slutningen? 17

18 BRAINSTORM II Fag: alle Med denne øvelse bindes en sløjfe på arbejdet med Jago - øje for øje. Eleverne skal igen skrive alt hvad der falder dem ind om forestillingen, men denne gang med hele det foregående arbejde in mente. Hvad er de mest væsentlige forskelle på gamle og nye mindmaps? Find jeres mindmap frem fra tidligere. Brug igen 5-10 min. på at lave et nyt mindmap om forestillingen. Diskuter forskellene på gamle og nye mindmaps. JAGO - øje for øje... 18

19 EVALUERING Hvad har I fået ud af arbejdet med Jago - øje for øje? Hvordan har det været at arbejde med et teaterstykke i undervisningen? Hvad har det vigtigste/mest spændende ved forløbet været? Hvilke fordele har teater i forhold til TV/film? Kunne I tænke jer at arbejde med et teaterstykke en anden gang? Andet 19

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Stammegruppe for småbørn og skolebørn

Stammegruppe for småbørn og skolebørn Stammegruppe for småbørn og skolebørn En beskrivelse af tilbuddet på Taleinstituttet i Aalborg til småbørn og skolebørn der stammer med deltagelse af begge deres forældre Småbørnsgruppe Henvisning via

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere