Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale Lærereksemplar. 8. 9. 10. klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse & gymnasielle uddannelser Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi Materialet er udarbejdet af: Tea Stræde Spile, Nørregaards Teater 1

2 INDHOLDSOVERSIGT INTRODUKTION TIL LÆREREN 3 INDEN TEATERTUREN 4 BRAINSTORM I 5 SCENOGRAFI OG RUM 6 ÆRLIGHED 7 JAGOS SELVOPFATTELSE/NARCISSISME 8 MAGT 9 TORTUR 10 MODERNE SHAKESPEARE 11 EN PSYKOPATS BAGGRUND 14 ISOLATION 15 FORTOLKNING 16 SANDHED? 17 BRAINSTORM II 18 EVALUERING 19 2

3 INTRODUKTION TIL LÆREREN Teater i undervisningen I teatret stimuleres vores sanser, og vi berøres æstetisk. Den oplevelse kan bidrage med en masse i skolens rum. Det giver en unik mulighed for at lære om, og inddrage forskellige udtryksformer i undervisningen, og derudover vil den personlige, æstetiske oplevelse eleverne har haft i teatret tilføje et nyt lag til undervisningen. Derfor er vi fra Teater O glade for, at du har lyst til at bruge vores materiale til forestillingen Jago - øje for øje..., og vi håber I får en god oplevelse ud af det. Om materialet Materialet består af en række selvstændige opgaver som man kan udvælge enkeltvis, hvis man ikke har tid til at gennemgå det hele, eller hvis man finder, at enkelte af opgaverne passer bedre ind i et allerede eksisterende undervisningsforløb end andre. Vælger man at gennemgå hele materialet, er der mulighed for et tværfagligt samarbejde, idet opgaverne kan bruges i forskellige fag. aftal i så fald med de implicerede lærere hvem der varetager hvilke opgaver. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningsministeriets trinmål, og tager således højde for de faglige krav der stilles til elever på de gældende klassetrin. Der foreligger et eleveksemplar og et lærereksemplar af materialet. Lærer -eksemplaret adskiller sig fra eleveksemplaret ved at indeholde et tekststykke ved hver opgave, som ganske kort informerer om opgavens formål og indhold. OBS. linjerne under spørgsmålene betyder ikke, at eleverne skal sidde for sig selv og lave hver enkelt opgave, men er til løbende at tage noter fra arbejdet på. 3

4 INDEN TEATERTUREN Fag: billedkunst/dansk/drama Før I går i teatret kan I tage hul på materialet med denne øvelse. Eleverne bruger deres forventninger til forestillingen og deres umiddelbare indtryk af billederne herunder, til at skabe en fortælling og en personkarakteristik. Tal gerne om kropssprog, mimik og stemning. Billederne herunder er fra stykket I skal ind og se. Hvilken slags forestilling, tror I, det er? Begrund svar. Hvilken historie læser I ud af billederne? Beskriv personen på billederne. Hvad lægger I mest mærke til ved ham? Hvilken type tror I han er? 4

5 BRAINSTORM I Fag: alle Som første led i arbejdet med Jago, får eleverne mulighed for at komme af med alle deres umiddelbare tanker om forestillingen. Skemaet skal gemmes til senere, da I vender tilbage til det i slutningen af forløbet. BRUG 5 TIL 10 MINUTTER PÅ AT SKRIVE ALT HVAD DER FALDER JER IND OM FORESTILLINGEN. I MÅ OGSÅ GERNE INDDRAGE JERES PERSONLIGE OPLEVELSE OG DE FØLELSER I HAVDE DA I SÅ JAGO. BRUG MINDMAPPET HERUNDER. GEM SKEMAET TIL SENERE. JAGO - ØJE FOR ØJE... 5

6 SCENOGRAFI OG RUM Fag: drama/dansk Scenen og rummet spiller en vigtig rolle i måden Jago - øje for øje... opleves. De følgende spørgsmål forsøger at finde frem til hvad de forskellige teatertekniske greb, der er benyttet, gør ved oplevelsen af forestillingen, og hvilken pointe de har i forhold til det tematiske indhold. Tal om jeres generelle indtryk af scenerummet.hvordan oplevede I rummet? måden I sad i rummet, elektronikkens placering etc. Hvilken virkning havde rummet på jer? Gav det en anden oplevelse end I tror det ville have givet hvis det havde været en normal scene? Hvorfor?/Hvordan? Hvad tror I, sceneopsætningens pointe i forhold til forestillingen, er? Hvordan fungerede det, at den ene skuespiller samtidig med at han spillede skuespil, også styrede den elektroniske kommandocentral? Hvilken effekt havde det? 6

7 ÆRLIGHED Fag: dansk/psykologi/samfundsfag Dette afsnit lægger op til en diskussion af ærlighed og tillid mellem mennesker. Eleverne skal tage stilling en række udsagn, som udfordrer den indstilling at vi som mennesker bør stole på hinanden. Hvis I har tid kan I forsøge at finde eksempler - fra litteraturen/omverdenen - på samfund som præges af en høj grad af mistillid, og tale om hvad dette gør ved de mennesker, som lever i det. Vi går som udgangspunkt ud fra, at menneskene i vores omverden er ærlige. Jago forsøger at udnytte dette faktum til sin egen fordel, og det er nemt for ham at narre de øvrige karakterer i Othello. Forhold jer til følgende udsagn: Er I enige/uenige? Hvorfor. Forsøg at beskrive udsagnenes konsekvenser. Hvad ville de medføre? Det er dumt at stole på folk, da man derved nemt bliver narret! Det er nemmere at være menneske, hvis man som udgangspunkt går ud fra, at folk snyder og bedrager. Samfundet burde være bygget op omkring mistillid. På den måde ville vi være mere trygge, da vi i så fald skulle tage højde for, at alle er potentielt kriminelle/farlige/bedragere etc. 7

8 NARCISSISME Fag: dansk/psykologi Hvis eleverne ikke kender noget til narcissisme-begrebet indledes øvelsen med en kort introduktion til begrebet og myten, der ligger til grund for begrebet. Jago indleder forestillingen med at sammenligne sig selv med Jesus pga. det sår han har fået i siden, og det bliver ikke mindre tydeligt som stykket skrider frem, at Jago har høje tanker om sig selv. At Jago derudover ikke var forelsket, men forhoret i sin afdøde kone, fortæller om en person der, forblændet af selvtilfredshed, ikke kan elske en anden end sig selv. I den følgende øvelse skal eleverne forsøge at beskrive Jago som narcissist. Skriv ordet narcissisme op på tavlen, og tal om alt hvad I forstår ved begrebet. Vælg en ordstyrer, og lad jeres lærer tage noter. Inddrag gerne Narcissus-myten. Beskriv Jago som narcissist. Hvori består hans narcissistiske træk? I stykket er der en direkte reference til myten om Narcissus; hvilken? Det var på en af disse feltudflugter, at jeg mødte Emilia, en ungmø fra Sinos i øhavet. Der var en brand i hende og vi forelskede os, eller rettere: vi forhorede os. Hvorfor vil Jago hellere sige, at de forhorede sig, end at de forelskede sig? Hvad fortæller det om Jago? 8

9 MAGT Fag: dansk/samfundsfag En øvelse om magt, og hvad der udgør en god og en dårlig magthaver. Hvilke kvaliteter besidder eller mangler de to forskellige typer? Til sidst afprøves de kvaliteter eleverne har fundet frem til på Jago, -hvor passer han ind i billedet? Jago er indebrændt over ikke at være udnævnt til løjtnant. I stedet for den handlekraftige Jago, har Othello valgt at udnævne papirnusseren Cassio til den magtfulde stilling. Del jer op i grupper à fire. I skal beskrive den ideelle magthaver, og den værst tænkelige magthaver. Husk at begrunde jeres beskrivelser. brug 5-10 minutter på dette. Den ideelle magthaver: Den værst tænkelige magthaver: Fremlæg resultatet af jeres arbejde for resten af klassen. Ligner jeres resultater hinandens? Giv eksempler på gode og dårlige magthavere fra virkelighedens verden. Diskuter eventuelle uenigheder. Hvordan passer Jago ind i jeres beskrivelser? 9

10 TORTUR Fag: dansk/samfundsfag Dette afsnit er et oplæg til et arbejde med tortur ud fra en artikel om brugen af tortur i det moderne samfund. Beslut, eventuelt i samråd med eleverne, om arbejdet skal være en diskussion på klassen, gruppearbejde med fremlæggelse eller en hjemmeopgave med aflevering. Læs artiklen på de næste to sider. Forklar og diskuter artiklens væsentligste pointer. Forklar hvad der ligger i begrebet frihedsberøvelse. Redegør for de forskellige definationer af tortur, som forekommer i artiklen. Er Jago udsat for tortur ud fra en af definationerne? Er I enige i nogen af definationerne? Begrund jeres svar. Hvornår synes I man kan kalde noget tortur? Bør al tortur være forbudt, eller mener I der er undtagelser? Begrund. Man taler ofte om, om det er etisk korrekt at benytte informationer som er fremskaffet gennem tortur. Hvad er jeres holdning? Hvordan har anvendte torturmetoder ændret sig fra fortiden til nu? Hvordan ser det ud om 100 år? 10

11 Tortur trives i bedste velgående verden over Tortur er udbredt på trods af international kontrol Tortureksperter er ikke overraskede over de detaljerede historier om mishandling, der fortsætter med at komme ud fra amerikansk ledede fængsler i Irak. Og jo mere der kommer frem, des mindre synes det at være en håndfuld sadisters eller afvigeres værk, men mere helt på linje med de sofistikerede teknikker inden for moderne tortur. Ved behandlingscentret Medical Foundation for torturofre i London, hvor man har behandlet titusindvis af torturtilfælde i løbet af de seneste ti år, siger en af de ledende medarbejdere, Sherman Carroll:»Ideen om et par rådne æg i kurven holder ikke. Det ligner i stadig voksende grad en systematisk proces.og der har tydeligvis været bevidste forsøg på fra psykologernes side rent kulturelt at tilpasse teknikkerne til en muslimsk befolkning,«tilføjer han med henvisning til rapporterne om påtvungen nøgenhed, simuleret oralsex, tvungen masturbation og pyramider med nøgne mennesker, som alt sammen forekommer bevidst benyttet i forsøget på specielt at krænke tilhængere af islam. Teknikkerne, der bygger mere på principperne om psykologisk desorientering end på at tilføje nogen fysisk smerte, blev først benyttet i Rusland og Kina efter Anden Verdenskrig. De omfattede ydmygelser, hætter, desorientering og berøvelse af søvn, varme, vand, mad og menneskeværdighed. KGB og det hemmelige kinesiske politi lærte disse teknikker videre til nordkoreanerne under Korea-krigen i hvilken britiske krigsfanger blev underkastet de nye forhørsmetoder. Den britiske efterretningstjeneste, der så hvor effektive de var, benyttede tilsvarende metoder i kolonistater som Kenya, Aden og Cypern. De blev også taget i brug i Nordirland. I 1970 berøvede en deling fra den britiske hærs efterretningstjeneste 12 IRA-mistænkte mad og søvn under afhøring. De 12 fik hætter over hovedet og blev tvunget til at læne sig mod en mur blot med fingerspidserne, mens der blev afspillet en skærende skinger hvinende lyd af hvid støj. Da hændelsen blev offentlig kendt, afsagde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg kendelse om, at denne praksis var umenneskelig, nedværdigende og ulovlig. I den periode, hvor Den Kolde Krig var hovedtruslen imod Vesten, mere end terrorisme var det, vendte man sig mod tortur. I 1984 vedtog FN Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Det internationale samfund, med det amerikanske udenrigsministerium i spidsen, iværksatte tiltag, der skulle kontrollere torturen. Udenrigsministeriet udgiver stadig årlige rapporter, hvor man i den seneste kritiserede følgende lande: Burma, Ægypten, Eritrea, Iran, Israel, Jordan, Libyen, Pakistan, Saudi Arabien, Tunesien og Tyrkiet. Men i 1997 kom det frem, at USA 11 10

12 benytter sådanne teknikker mod sine fjender. Dengang blev to forhørsmanualer fra CIA offentliggjort. De understregede teorien om, at frihedsberøvelse skulle forlænge chokket ved tilfangetagelsen gennem at nedbryde de ting på hvilke en fanges identitet beror: sammenhæng i omgivelser, vaner, udseende, forhold til andre.»frihedsberøvelse skal planlægges,«stod der i den ene manual,»således at den øger fornemmelsen af at være afskåret fra noget som helst velkendt og trygt.«sidste juni benægtede præsident George Bush at USA benytter tortur, i Afghanistan, Guantanamo eller Irak. Men i denne uge indrømmede hans forsvarsminister, Donald Rumsfeld, at der benyttes søvnberøvelse, kostændringer og stressende stillinger. De mere opslidende teknikker skal godkendes af højerestående befalingsmænd, men alle er tilladt. Siden er omkring 50 specielle tvangs-teknikker blevet introduceret i Irak efter generalmajor Geoffrey Miller forlod Guantanamo Bay for at overtage posten som amerikansk øverstkommanderende for militærfængslerne i Irak. Nogle undskylder den hårdere linje og understreger, at man sætter grænsen ved direkte tortur. Menneskerettigheds-forkæmpere er uenige.»fn-konventionen siger, at tortur betyder enhver handling ved hvilken alvorlig smerte eller lidelse, hvad enten den fysisk eller psykisk påføres offeret, siger Sherman Carroll fra den medicinske stiftelse. Sådanne teknikker virker ikke, siger kritikere.»tortur fremprovokerer hallucinationer,«siger Sherman Carroll,»og tilståelser, som kan være usande.«nogle er også bekymrede, fordi forhørsledere bevisligt er dårlige til at styre de graduerede niveauer for magtanvendelse. Hvad der blev kaldt moderat fysisk pres var en gang tilladt i Israel og sikkerhedsstyrkerne endte med at torturere op til 85 procent af de af sikkerhedsgrunde tilbageholdte palæstinensere tusindvis af dem før Israels Højesteret i 1999 forbød f.eks. at ryste fanger, hætter, frø-gang, stole-balance og søvnberøvelse. Men ifølge Human Rights Watch er brugen af disse metoder øget i løbet af det seneste år og chefen for det firma, der er ansat af det amerikanske forsvar til at lede torturen af irakere i Abu Ghraib besøgte en israelsk anti-terror træningslejr på den besatte Vestbred tidligere i år. Men amerikanske embedsmænd hævder, at tortur faktisk virker. Den ledende al-qawdamistænkte Abu Zubaydah afslørede under intensiv udspørgen detaljer om et komplot om bygningen af en beskidt bombe. (En beskidt bombe kendes også som et radiologisk våben, der ved eksplosion spreder radioaktivt materiale, red.) Af: Paul Valelly, Oversat af Ebbe Rossander. Artikel er hentet fra:

13 MODERNE SHAKESPEARE Fag: dansk/drama Her kan man evt. inddrage en introduktion til teater på Shakespeare s tid -Hvordan så scene og kostumer ud? Måtte både mænd og kvinder spille skuespil? etc. Forestillingen Jago - øje for øje..., bygger videre på fortællingen fra Shakespeares Othello. Mens selve fortællingen forbliver i Shakespeares ånd, er stilen dog fulgt med tiden, og er moderniseret. Beskriv hvilke elementer i forestillingen som gør den moderne. Her kan inddrages alt fra den tekniske del, til påklædning, sprog, rum, etc. Shakespeare levede i renæssancens england. Hvordan ville stykket have set ud, hvis det var opført dengang? Hvad opnår forestillingen ved at være nutidig? Hvad synes I, er mest interessant for jer at se? 13

14 EN PSYKOPATS BAGGRUND Fag: dansk/samfundsfag Her får eleverne mulighed for at reflektere over og diskutere deres holdning til hvorvidt det er relevant for omverdenen at høre om forbryderes baggrund. Vi får lidt af Jagos baggrund forklaret gennem minderne om moderen. Får man sympati med Jago? I 2009 blev Peter Lundins selvbiografi En Morders Bekendelser udgivet. I biografien hører vi bl.a. om hans problematiske forhold til sin mor. Hvad er jeres holdning til den slags udgivelser? Hører de hjemme i boghandlen? Er det relevant at høre om forbryderes sociale og psykiske baggrund? Begrund svar. Kan man undskylde de mest grufulde handlinger med sin egen fortid? Skal vi forstå forbrydere/mordere? Hvorfor/ikke? 14

15 ISOLATION Fag: dansk/drama/psykologi Dramaøvelsen udfordrer elevernes evne til at sætte sig ind i en fjern virkelighed. Eleverne skal på skift spille rollerne som mennesker der på forskellig vis har en forbindelse til det at sidde i isolation. Eleverne må gerne lade sig inspirere af det indtryk de fik af Jagos påvirkning af isolationen. Hvad sker der med os, når vi isoleres fra vores omverden? DRAMAØVLESE: I skal på skift være skuespillere i de følgende fiktive situationer. Tag spørgsmålene med i jeres overvejelser omkring skuespillet. 1. Tre mennesker har siddet i fuldstændig isolation i 2 år. Nu skal de for første gang efter isolationen have menneskelig kontakt i et møde med hinanden. -Hvordan reagerer de ved første øjekast? -hvordan forholder de sig til dem selv? -Hvordan forholder de sig til hinanden? 2. En fange har forbrudt sig mod fængslets regler og dømmes til en måneds isolation. -Hvordan opfører fangen sig de første minutter i isolationen? -Hvordan opfører fangen sig efter 3 ugers isolation? 3. I et fængsel diskuterer en gruppe fanger deres følelser omkring isolation. En af fangerne har selv været i isolation. -Hvilke forestillinger har de øvrige fanger om hvordan det er at sidde i isolation. -Er de bange for at ryge i isolation, eller tror de ikke det er så slemt. -be eller af-kræfter den fange som har siddet i isolation, de andres fordomme? Find gerne selv på andre situationer. 15

16 FORTOLKNING Fag: dansk/psykologi Jago sætter en række fortolkninger igang, som får katastrofale følger for alle de implicerede. Den følgende opgave lægger op til en snak om det menneskelige behov for at fortolke: hvor kommer det fra, og hvordan kan vi være så lette at vildlede? Det er et menneskeligt vilkår at vi vil fortolke den verden vi lever i. Men hvad afgør hvordan vi fortolker vores verden? Hvordan kan et tilsyneladende uskyldigt lommetørklæde blive til et tegn på en slem forurettelse? Jago tvinger Othello til at fortolke. Othello kan ikke slippe ud af det fortolkningsnet, som Jago har plantet i hans sind. Kan I komme på eksempler på andre figurer fra litteratur/teater/ film/virkeligheden, som udnytter måden vi fortolker på? Jago er blevet beskrevet som en art troldmand, en semiotiker(tegnfortolker) og en pædagog. Troldmand fordi han fremtryller tegnene, semiotiker fordi han fortolker dem og pædagog fordi han instruerer andre i hvordan tegnene skal tolkes. Tal om denne sammenligning? Holder den? Er I enige? Hvorfor er det nødvendigt for os at fortolke verden? 16

17 SANDHED Fag: dansk En øvelse som lægger op til reflektion over spørgsmålene: hvordan er man en anden end den man er, og hvad definerer os som personer? -ord/handlinger/ motiver eller noget helt andet? De sidste tre spørgsmål kan eventuelt bruges som del af en afsluttende diskussion af Jago -øje for øje.... Hvor er sandheden i Jagos fortælling? Og hvad er sandhed? Er det det vi tror, det vi gør, det vi ser, eller? JEG ER EN ANDEN END DEN JEG ER Denne sætning udtaler Jago hen mod slutningen af forestillingen. Hvad mener han med udtalelsen/hvordan kan man være en anden, end den man er? identitetsspørgsmål: hvad definerer os som personer? Er det vores handlinger eller vores motiver; hvis vi ikke er det man ser, hvad er vi så? Diskuter Jagos fortælling i klassen. Inddrag gerne følgende spørgsmål: -Er der nogen sandhed i den historie, Jago fortæller og hvordan kommer sandheden til syne? -Hvad er Jagos motiver for at gøre som han gør og som han har gjort? -Hvordan tolker I slutningen? 17

18 BRAINSTORM II Fag: alle Med denne øvelse bindes en sløjfe på arbejdet med Jago - øje for øje. Eleverne skal igen skrive alt hvad der falder dem ind om forestillingen, men denne gang med hele det foregående arbejde in mente. Hvad er de mest væsentlige forskelle på gamle og nye mindmaps? Find jeres mindmap frem fra tidligere. Brug igen 5-10 min. på at lave et nyt mindmap om forestillingen. Diskuter forskellene på gamle og nye mindmaps. JAGO - øje for øje... 18

19 EVALUERING Hvad har I fået ud af arbejdet med Jago - øje for øje? Hvordan har det været at arbejde med et teaterstykke i undervisningen? Hvad har det vigtigste/mest spændende ved forløbet været? Hvilke fordele har teater i forhold til TV/film? Kunne I tænke jer at arbejde med et teaterstykke en anden gang? Andet 19

JAGO - ØJE FOR ØJE...

JAGO - ØJE FOR ØJE... JAGO - ØJE FOR ØJE... UNDERVISNINGSMATERIALE ELEVEKSEMPLAR 8.9.10. KLASSETRIN GYMNASIELLE UDDANNELSER DANSK, DRAMA, BILLEDKUNST MUSIK,SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI 1 INDHOLDSOVERSIGT INDEN TEATERTUREN 3 BRAINSTORM

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

U n d ervis n i n g sma teriale - lærer

U n d ervis n i n g sma teriale - lærer EUROpAMESTEREN U n d ervis n i n g sma teriale - lærer Dansk, Samfundsfag, Drama, Billedkunst, Idræt Fra 10 år P roduce re t af Te at e r O i s a m a r b e jd e m e d Nør r e g a a r d s Te a t e r Medvi

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

U nd ervis n i ng sma teriale - elev

U nd ervis n i ng sma teriale - elev EUROpAMESTEREN U nd ervis n i ng sma teriale - elev Dansk, Samfundsfag, Drama, Billedkunst, Idræt Fra 10 år P roduce re t af Te at e r O i s a m a r b e jd e m e d Nør r e g a a r d s Te a t e r Medvi

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 Sag 180/2011 (1. afdeling) A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans er

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 2005-06 - Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 Spm. nr. S 4337 13) Til forsvarsministeren af:»kan ministeren bekræfte, at Danmark ifølge regeringens politik

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det?

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det? Individuelt arbejde Besvar så mange spørgsmål, som du kan nå. Du kan vælge de mest interessante spørgsmål først det er ikke vigtigt, at du når alle spørgsmålene, men at du får tænkt over, hvad filmen betyder

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Min kulturelle rygsæk

Min kulturelle rygsæk 5a - Drejebog - Min kulturelle rygsæk - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber Min kulturelle rygsæk Indhold Fælles Mål Denne øvelsesrække består af fire øvelser, der beskæftiger sig med kultur

Læs mere

Med Jesus i båden -3

Med Jesus i båden -3 Med Jesus i båden -3 Jesus udfordrer Mål: Forklar børnene, at Jesus udfordrer dem, der vil leve med ham, så de kan lære at stole på ham. På denne måde kan Jesus gøre det umulige igennem os. Tekst: Matt.

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Forskning som argument

Forskning som argument LIDELSE AF PETER BERLINER Psykisk torturs SKADELIGHED Tortur er tortur, uanset form, og har voldsomme konsekvenser for ofrene. Ny psykologisk forskning rammer en pæl igennem den opfattelse, at psykisk

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel Kommunikation i og fra gruppen MÅL: At gruppen og dens medlemmer bliver bevidste om deres måde at kommunikere på, samt dens betydning for gruppesamarbejdet. At grupperne opnår forståelse for hvordan de

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

aktiviteter Lære sig selv bedre at kende i situationen med mange nye ansigter. Fokus på gruppearbejde og selvstændig fokusering.

aktiviteter Lære sig selv bedre at kende i situationen med mange nye ansigter. Fokus på gruppearbejde og selvstændig fokusering. Fag:dansk Hold:2 Lærer:aoe 32-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Gøre rede for sprog, tekst, genre og indhold. Læringsmål Vi læser digte, noveller og artikler om det at være ung og de problemer, det kan medføre.

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen.

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen. Plakat: Marie Rosendahl Chemnitz UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE 1 INTRODUKTION TIL LÆREREN Kære lærer, Dette undervisningsmateriale lægger op til aktiv stillingtagen til forestillingens temaer

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen

46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46499 Værdibaseret turisme Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010 Materialet er udviklet

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere