Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale Lærereksemplar. 8. 9. 10. klasse gymnasielle uddannelser. Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Lærereksemplar klasse & gymnasielle uddannelser Dansk, drama, billedkunst, samfundsfag, psykologi Materialet er udarbejdet af: Tea Stræde Spile, Nørregaards Teater 1

2 INDHOLDSOVERSIGT INTRODUKTION TIL LÆREREN 3 INDEN TEATERTUREN 4 BRAINSTORM I 5 SCENOGRAFI OG RUM 6 ÆRLIGHED 7 JAGOS SELVOPFATTELSE/NARCISSISME 8 MAGT 9 TORTUR 10 MODERNE SHAKESPEARE 11 EN PSYKOPATS BAGGRUND 14 ISOLATION 15 FORTOLKNING 16 SANDHED? 17 BRAINSTORM II 18 EVALUERING 19 2

3 INTRODUKTION TIL LÆREREN Teater i undervisningen I teatret stimuleres vores sanser, og vi berøres æstetisk. Den oplevelse kan bidrage med en masse i skolens rum. Det giver en unik mulighed for at lære om, og inddrage forskellige udtryksformer i undervisningen, og derudover vil den personlige, æstetiske oplevelse eleverne har haft i teatret tilføje et nyt lag til undervisningen. Derfor er vi fra Teater O glade for, at du har lyst til at bruge vores materiale til forestillingen Jago - øje for øje..., og vi håber I får en god oplevelse ud af det. Om materialet Materialet består af en række selvstændige opgaver som man kan udvælge enkeltvis, hvis man ikke har tid til at gennemgå det hele, eller hvis man finder, at enkelte af opgaverne passer bedre ind i et allerede eksisterende undervisningsforløb end andre. Vælger man at gennemgå hele materialet, er der mulighed for et tværfagligt samarbejde, idet opgaverne kan bruges i forskellige fag. aftal i så fald med de implicerede lærere hvem der varetager hvilke opgaver. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningsministeriets trinmål, og tager således højde for de faglige krav der stilles til elever på de gældende klassetrin. Der foreligger et eleveksemplar og et lærereksemplar af materialet. Lærer -eksemplaret adskiller sig fra eleveksemplaret ved at indeholde et tekststykke ved hver opgave, som ganske kort informerer om opgavens formål og indhold. OBS. linjerne under spørgsmålene betyder ikke, at eleverne skal sidde for sig selv og lave hver enkelt opgave, men er til løbende at tage noter fra arbejdet på. 3

4 INDEN TEATERTUREN Fag: billedkunst/dansk/drama Før I går i teatret kan I tage hul på materialet med denne øvelse. Eleverne bruger deres forventninger til forestillingen og deres umiddelbare indtryk af billederne herunder, til at skabe en fortælling og en personkarakteristik. Tal gerne om kropssprog, mimik og stemning. Billederne herunder er fra stykket I skal ind og se. Hvilken slags forestilling, tror I, det er? Begrund svar. Hvilken historie læser I ud af billederne? Beskriv personen på billederne. Hvad lægger I mest mærke til ved ham? Hvilken type tror I han er? 4

5 BRAINSTORM I Fag: alle Som første led i arbejdet med Jago, får eleverne mulighed for at komme af med alle deres umiddelbare tanker om forestillingen. Skemaet skal gemmes til senere, da I vender tilbage til det i slutningen af forløbet. BRUG 5 TIL 10 MINUTTER PÅ AT SKRIVE ALT HVAD DER FALDER JER IND OM FORESTILLINGEN. I MÅ OGSÅ GERNE INDDRAGE JERES PERSONLIGE OPLEVELSE OG DE FØLELSER I HAVDE DA I SÅ JAGO. BRUG MINDMAPPET HERUNDER. GEM SKEMAET TIL SENERE. JAGO - ØJE FOR ØJE... 5

6 SCENOGRAFI OG RUM Fag: drama/dansk Scenen og rummet spiller en vigtig rolle i måden Jago - øje for øje... opleves. De følgende spørgsmål forsøger at finde frem til hvad de forskellige teatertekniske greb, der er benyttet, gør ved oplevelsen af forestillingen, og hvilken pointe de har i forhold til det tematiske indhold. Tal om jeres generelle indtryk af scenerummet.hvordan oplevede I rummet? måden I sad i rummet, elektronikkens placering etc. Hvilken virkning havde rummet på jer? Gav det en anden oplevelse end I tror det ville have givet hvis det havde været en normal scene? Hvorfor?/Hvordan? Hvad tror I, sceneopsætningens pointe i forhold til forestillingen, er? Hvordan fungerede det, at den ene skuespiller samtidig med at han spillede skuespil, også styrede den elektroniske kommandocentral? Hvilken effekt havde det? 6

7 ÆRLIGHED Fag: dansk/psykologi/samfundsfag Dette afsnit lægger op til en diskussion af ærlighed og tillid mellem mennesker. Eleverne skal tage stilling en række udsagn, som udfordrer den indstilling at vi som mennesker bør stole på hinanden. Hvis I har tid kan I forsøge at finde eksempler - fra litteraturen/omverdenen - på samfund som præges af en høj grad af mistillid, og tale om hvad dette gør ved de mennesker, som lever i det. Vi går som udgangspunkt ud fra, at menneskene i vores omverden er ærlige. Jago forsøger at udnytte dette faktum til sin egen fordel, og det er nemt for ham at narre de øvrige karakterer i Othello. Forhold jer til følgende udsagn: Er I enige/uenige? Hvorfor. Forsøg at beskrive udsagnenes konsekvenser. Hvad ville de medføre? Det er dumt at stole på folk, da man derved nemt bliver narret! Det er nemmere at være menneske, hvis man som udgangspunkt går ud fra, at folk snyder og bedrager. Samfundet burde være bygget op omkring mistillid. På den måde ville vi være mere trygge, da vi i så fald skulle tage højde for, at alle er potentielt kriminelle/farlige/bedragere etc. 7

8 NARCISSISME Fag: dansk/psykologi Hvis eleverne ikke kender noget til narcissisme-begrebet indledes øvelsen med en kort introduktion til begrebet og myten, der ligger til grund for begrebet. Jago indleder forestillingen med at sammenligne sig selv med Jesus pga. det sår han har fået i siden, og det bliver ikke mindre tydeligt som stykket skrider frem, at Jago har høje tanker om sig selv. At Jago derudover ikke var forelsket, men forhoret i sin afdøde kone, fortæller om en person der, forblændet af selvtilfredshed, ikke kan elske en anden end sig selv. I den følgende øvelse skal eleverne forsøge at beskrive Jago som narcissist. Skriv ordet narcissisme op på tavlen, og tal om alt hvad I forstår ved begrebet. Vælg en ordstyrer, og lad jeres lærer tage noter. Inddrag gerne Narcissus-myten. Beskriv Jago som narcissist. Hvori består hans narcissistiske træk? I stykket er der en direkte reference til myten om Narcissus; hvilken? Det var på en af disse feltudflugter, at jeg mødte Emilia, en ungmø fra Sinos i øhavet. Der var en brand i hende og vi forelskede os, eller rettere: vi forhorede os. Hvorfor vil Jago hellere sige, at de forhorede sig, end at de forelskede sig? Hvad fortæller det om Jago? 8

9 MAGT Fag: dansk/samfundsfag En øvelse om magt, og hvad der udgør en god og en dårlig magthaver. Hvilke kvaliteter besidder eller mangler de to forskellige typer? Til sidst afprøves de kvaliteter eleverne har fundet frem til på Jago, -hvor passer han ind i billedet? Jago er indebrændt over ikke at være udnævnt til løjtnant. I stedet for den handlekraftige Jago, har Othello valgt at udnævne papirnusseren Cassio til den magtfulde stilling. Del jer op i grupper à fire. I skal beskrive den ideelle magthaver, og den værst tænkelige magthaver. Husk at begrunde jeres beskrivelser. brug 5-10 minutter på dette. Den ideelle magthaver: Den værst tænkelige magthaver: Fremlæg resultatet af jeres arbejde for resten af klassen. Ligner jeres resultater hinandens? Giv eksempler på gode og dårlige magthavere fra virkelighedens verden. Diskuter eventuelle uenigheder. Hvordan passer Jago ind i jeres beskrivelser? 9

10 TORTUR Fag: dansk/samfundsfag Dette afsnit er et oplæg til et arbejde med tortur ud fra en artikel om brugen af tortur i det moderne samfund. Beslut, eventuelt i samråd med eleverne, om arbejdet skal være en diskussion på klassen, gruppearbejde med fremlæggelse eller en hjemmeopgave med aflevering. Læs artiklen på de næste to sider. Forklar og diskuter artiklens væsentligste pointer. Forklar hvad der ligger i begrebet frihedsberøvelse. Redegør for de forskellige definationer af tortur, som forekommer i artiklen. Er Jago udsat for tortur ud fra en af definationerne? Er I enige i nogen af definationerne? Begrund jeres svar. Hvornår synes I man kan kalde noget tortur? Bør al tortur være forbudt, eller mener I der er undtagelser? Begrund. Man taler ofte om, om det er etisk korrekt at benytte informationer som er fremskaffet gennem tortur. Hvad er jeres holdning? Hvordan har anvendte torturmetoder ændret sig fra fortiden til nu? Hvordan ser det ud om 100 år? 10

11 Tortur trives i bedste velgående verden over Tortur er udbredt på trods af international kontrol Tortureksperter er ikke overraskede over de detaljerede historier om mishandling, der fortsætter med at komme ud fra amerikansk ledede fængsler i Irak. Og jo mere der kommer frem, des mindre synes det at være en håndfuld sadisters eller afvigeres værk, men mere helt på linje med de sofistikerede teknikker inden for moderne tortur. Ved behandlingscentret Medical Foundation for torturofre i London, hvor man har behandlet titusindvis af torturtilfælde i løbet af de seneste ti år, siger en af de ledende medarbejdere, Sherman Carroll:»Ideen om et par rådne æg i kurven holder ikke. Det ligner i stadig voksende grad en systematisk proces.og der har tydeligvis været bevidste forsøg på fra psykologernes side rent kulturelt at tilpasse teknikkerne til en muslimsk befolkning,«tilføjer han med henvisning til rapporterne om påtvungen nøgenhed, simuleret oralsex, tvungen masturbation og pyramider med nøgne mennesker, som alt sammen forekommer bevidst benyttet i forsøget på specielt at krænke tilhængere af islam. Teknikkerne, der bygger mere på principperne om psykologisk desorientering end på at tilføje nogen fysisk smerte, blev først benyttet i Rusland og Kina efter Anden Verdenskrig. De omfattede ydmygelser, hætter, desorientering og berøvelse af søvn, varme, vand, mad og menneskeværdighed. KGB og det hemmelige kinesiske politi lærte disse teknikker videre til nordkoreanerne under Korea-krigen i hvilken britiske krigsfanger blev underkastet de nye forhørsmetoder. Den britiske efterretningstjeneste, der så hvor effektive de var, benyttede tilsvarende metoder i kolonistater som Kenya, Aden og Cypern. De blev også taget i brug i Nordirland. I 1970 berøvede en deling fra den britiske hærs efterretningstjeneste 12 IRA-mistænkte mad og søvn under afhøring. De 12 fik hætter over hovedet og blev tvunget til at læne sig mod en mur blot med fingerspidserne, mens der blev afspillet en skærende skinger hvinende lyd af hvid støj. Da hændelsen blev offentlig kendt, afsagde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg kendelse om, at denne praksis var umenneskelig, nedværdigende og ulovlig. I den periode, hvor Den Kolde Krig var hovedtruslen imod Vesten, mere end terrorisme var det, vendte man sig mod tortur. I 1984 vedtog FN Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Det internationale samfund, med det amerikanske udenrigsministerium i spidsen, iværksatte tiltag, der skulle kontrollere torturen. Udenrigsministeriet udgiver stadig årlige rapporter, hvor man i den seneste kritiserede følgende lande: Burma, Ægypten, Eritrea, Iran, Israel, Jordan, Libyen, Pakistan, Saudi Arabien, Tunesien og Tyrkiet. Men i 1997 kom det frem, at USA 11 10

12 benytter sådanne teknikker mod sine fjender. Dengang blev to forhørsmanualer fra CIA offentliggjort. De understregede teorien om, at frihedsberøvelse skulle forlænge chokket ved tilfangetagelsen gennem at nedbryde de ting på hvilke en fanges identitet beror: sammenhæng i omgivelser, vaner, udseende, forhold til andre.»frihedsberøvelse skal planlægges,«stod der i den ene manual,»således at den øger fornemmelsen af at være afskåret fra noget som helst velkendt og trygt.«sidste juni benægtede præsident George Bush at USA benytter tortur, i Afghanistan, Guantanamo eller Irak. Men i denne uge indrømmede hans forsvarsminister, Donald Rumsfeld, at der benyttes søvnberøvelse, kostændringer og stressende stillinger. De mere opslidende teknikker skal godkendes af højerestående befalingsmænd, men alle er tilladt. Siden er omkring 50 specielle tvangs-teknikker blevet introduceret i Irak efter generalmajor Geoffrey Miller forlod Guantanamo Bay for at overtage posten som amerikansk øverstkommanderende for militærfængslerne i Irak. Nogle undskylder den hårdere linje og understreger, at man sætter grænsen ved direkte tortur. Menneskerettigheds-forkæmpere er uenige.»fn-konventionen siger, at tortur betyder enhver handling ved hvilken alvorlig smerte eller lidelse, hvad enten den fysisk eller psykisk påføres offeret, siger Sherman Carroll fra den medicinske stiftelse. Sådanne teknikker virker ikke, siger kritikere.»tortur fremprovokerer hallucinationer,«siger Sherman Carroll,»og tilståelser, som kan være usande.«nogle er også bekymrede, fordi forhørsledere bevisligt er dårlige til at styre de graduerede niveauer for magtanvendelse. Hvad der blev kaldt moderat fysisk pres var en gang tilladt i Israel og sikkerhedsstyrkerne endte med at torturere op til 85 procent af de af sikkerhedsgrunde tilbageholdte palæstinensere tusindvis af dem før Israels Højesteret i 1999 forbød f.eks. at ryste fanger, hætter, frø-gang, stole-balance og søvnberøvelse. Men ifølge Human Rights Watch er brugen af disse metoder øget i løbet af det seneste år og chefen for det firma, der er ansat af det amerikanske forsvar til at lede torturen af irakere i Abu Ghraib besøgte en israelsk anti-terror træningslejr på den besatte Vestbred tidligere i år. Men amerikanske embedsmænd hævder, at tortur faktisk virker. Den ledende al-qawdamistænkte Abu Zubaydah afslørede under intensiv udspørgen detaljer om et komplot om bygningen af en beskidt bombe. (En beskidt bombe kendes også som et radiologisk våben, der ved eksplosion spreder radioaktivt materiale, red.) Af: Paul Valelly, Oversat af Ebbe Rossander. Artikel er hentet fra:

13 MODERNE SHAKESPEARE Fag: dansk/drama Her kan man evt. inddrage en introduktion til teater på Shakespeare s tid -Hvordan så scene og kostumer ud? Måtte både mænd og kvinder spille skuespil? etc. Forestillingen Jago - øje for øje..., bygger videre på fortællingen fra Shakespeares Othello. Mens selve fortællingen forbliver i Shakespeares ånd, er stilen dog fulgt med tiden, og er moderniseret. Beskriv hvilke elementer i forestillingen som gør den moderne. Her kan inddrages alt fra den tekniske del, til påklædning, sprog, rum, etc. Shakespeare levede i renæssancens england. Hvordan ville stykket have set ud, hvis det var opført dengang? Hvad opnår forestillingen ved at være nutidig? Hvad synes I, er mest interessant for jer at se? 13

14 EN PSYKOPATS BAGGRUND Fag: dansk/samfundsfag Her får eleverne mulighed for at reflektere over og diskutere deres holdning til hvorvidt det er relevant for omverdenen at høre om forbryderes baggrund. Vi får lidt af Jagos baggrund forklaret gennem minderne om moderen. Får man sympati med Jago? I 2009 blev Peter Lundins selvbiografi En Morders Bekendelser udgivet. I biografien hører vi bl.a. om hans problematiske forhold til sin mor. Hvad er jeres holdning til den slags udgivelser? Hører de hjemme i boghandlen? Er det relevant at høre om forbryderes sociale og psykiske baggrund? Begrund svar. Kan man undskylde de mest grufulde handlinger med sin egen fortid? Skal vi forstå forbrydere/mordere? Hvorfor/ikke? 14

15 ISOLATION Fag: dansk/drama/psykologi Dramaøvelsen udfordrer elevernes evne til at sætte sig ind i en fjern virkelighed. Eleverne skal på skift spille rollerne som mennesker der på forskellig vis har en forbindelse til det at sidde i isolation. Eleverne må gerne lade sig inspirere af det indtryk de fik af Jagos påvirkning af isolationen. Hvad sker der med os, når vi isoleres fra vores omverden? DRAMAØVLESE: I skal på skift være skuespillere i de følgende fiktive situationer. Tag spørgsmålene med i jeres overvejelser omkring skuespillet. 1. Tre mennesker har siddet i fuldstændig isolation i 2 år. Nu skal de for første gang efter isolationen have menneskelig kontakt i et møde med hinanden. -Hvordan reagerer de ved første øjekast? -hvordan forholder de sig til dem selv? -Hvordan forholder de sig til hinanden? 2. En fange har forbrudt sig mod fængslets regler og dømmes til en måneds isolation. -Hvordan opfører fangen sig de første minutter i isolationen? -Hvordan opfører fangen sig efter 3 ugers isolation? 3. I et fængsel diskuterer en gruppe fanger deres følelser omkring isolation. En af fangerne har selv været i isolation. -Hvilke forestillinger har de øvrige fanger om hvordan det er at sidde i isolation. -Er de bange for at ryge i isolation, eller tror de ikke det er så slemt. -be eller af-kræfter den fange som har siddet i isolation, de andres fordomme? Find gerne selv på andre situationer. 15

16 FORTOLKNING Fag: dansk/psykologi Jago sætter en række fortolkninger igang, som får katastrofale følger for alle de implicerede. Den følgende opgave lægger op til en snak om det menneskelige behov for at fortolke: hvor kommer det fra, og hvordan kan vi være så lette at vildlede? Det er et menneskeligt vilkår at vi vil fortolke den verden vi lever i. Men hvad afgør hvordan vi fortolker vores verden? Hvordan kan et tilsyneladende uskyldigt lommetørklæde blive til et tegn på en slem forurettelse? Jago tvinger Othello til at fortolke. Othello kan ikke slippe ud af det fortolkningsnet, som Jago har plantet i hans sind. Kan I komme på eksempler på andre figurer fra litteratur/teater/ film/virkeligheden, som udnytter måden vi fortolker på? Jago er blevet beskrevet som en art troldmand, en semiotiker(tegnfortolker) og en pædagog. Troldmand fordi han fremtryller tegnene, semiotiker fordi han fortolker dem og pædagog fordi han instruerer andre i hvordan tegnene skal tolkes. Tal om denne sammenligning? Holder den? Er I enige? Hvorfor er det nødvendigt for os at fortolke verden? 16

17 SANDHED Fag: dansk En øvelse som lægger op til reflektion over spørgsmålene: hvordan er man en anden end den man er, og hvad definerer os som personer? -ord/handlinger/ motiver eller noget helt andet? De sidste tre spørgsmål kan eventuelt bruges som del af en afsluttende diskussion af Jago -øje for øje.... Hvor er sandheden i Jagos fortælling? Og hvad er sandhed? Er det det vi tror, det vi gør, det vi ser, eller? JEG ER EN ANDEN END DEN JEG ER Denne sætning udtaler Jago hen mod slutningen af forestillingen. Hvad mener han med udtalelsen/hvordan kan man være en anden, end den man er? identitetsspørgsmål: hvad definerer os som personer? Er det vores handlinger eller vores motiver; hvis vi ikke er det man ser, hvad er vi så? Diskuter Jagos fortælling i klassen. Inddrag gerne følgende spørgsmål: -Er der nogen sandhed i den historie, Jago fortæller og hvordan kommer sandheden til syne? -Hvad er Jagos motiver for at gøre som han gør og som han har gjort? -Hvordan tolker I slutningen? 17

18 BRAINSTORM II Fag: alle Med denne øvelse bindes en sløjfe på arbejdet med Jago - øje for øje. Eleverne skal igen skrive alt hvad der falder dem ind om forestillingen, men denne gang med hele det foregående arbejde in mente. Hvad er de mest væsentlige forskelle på gamle og nye mindmaps? Find jeres mindmap frem fra tidligere. Brug igen 5-10 min. på at lave et nyt mindmap om forestillingen. Diskuter forskellene på gamle og nye mindmaps. JAGO - øje for øje... 18

19 EVALUERING Hvad har I fået ud af arbejdet med Jago - øje for øje? Hvordan har det været at arbejde med et teaterstykke i undervisningen? Hvad har det vigtigste/mest spændende ved forløbet været? Hvilke fordele har teater i forhold til TV/film? Kunne I tænke jer at arbejde med et teaterstykke en anden gang? Andet 19

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere