Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri. Udarbejdet af LB Analyse for Grønt Byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri. Udarbejdet af LB Analyse for Grønt Byggeri"

Transkript

1 Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri Udarbejdet af LB Analyse for Grønt Byggeri September 2014

2 Indhold 1 Indledning Energivejledningerne i Grønt Byggeri Analyse af effekten af energivejledningerne Hvor meget renovering er gennemført? Hvad er blevet renoveret? Hvad motiverer til at igangsætte energirigtige renoveringer? Hvilke energirigtige renoveringer overvejes? Hvorfor fravælges energirigtig renovering? Hvem har udført renoveringerne? Hvad er vigtigt ift. valget af håndværker? Vil de energivejledte anbefale det til andre? Hvem gennemfører energirigtige renoveringer? Karakteristik af de vejledte Karakteristik af de vejledte Kommentarer til de gennemførte energirigtige renoveringer

3 1 Indledning Projekt Grønt byggeri er et projekt der er skabt og udført af Business Center Bornholm på baggrund af ønsker i Bygge og anlægsklyngen. Projektet har kørt siden september 2011 og slutter ved udgangen af Projektet har arbejdet med den grundlæggende antagelse at fokus på energirigtig renovering kunne være en vej ud af bygge og anlægsbranchens krise. Projektet har til dette formål brugt en række virkemidler: Opmærksomhedsskabende arbejde hos bornholmske husejere, henholdsvis gratis og brugerbetalt uvildig energivejledning, tryghed ved valg af håndværker gennem kompetenceudvikling af branchen og fremskaffelse af finansieringsmuligheder ifm. energirigtig renovering. Projektet består af et partnerskab mellem Business Center Bornholm, Bornholms Akademi, Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Dansk Byggeri, Dansk Metal, Dansk Smedemesterforening, Energitjenesten Bornholm, Jobcenter Bornholm, LO, Tekniq, Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser i bygninger, 3F, og VIA University College og Østkraft. Udover partnerfinansiering er projektet finansieret af De Europæiske Strukturfonde og Fornyelsesfonden. Det væsentligste virkemiddel vurderes at være de uvildige energivejledninger, der er foretaget. Det er effekten af disse, der er i fokus for nærværende evalueringsnotat, og som indgår som en del af den samlede evaluering af projekt Grønt byggeri. Notatet skal bruges til at vurdere projektets effekt og til at opfylde fondenes effektevalueringskrav; dels som input til om det giver mening af arbejde for en permanent og projektuafhængig finansiering. Der følges løbende op på, om de husstande, der har fået foretaget en energivejledning, vælger at gennemføre energirigtige renoveringer, hvilke renoveringer de i givet fald gennemfører og hvor store investeringer de foretager heri. Spørgeskemaet sendes således ud igen i september og november Opfølgningen er gennemført ved at udsende et spørgeskema til i alt af de i alt 435 husstande, der havde fået foretaget en energivejledning inden udgangen af Heraf måtte 30 husstande frafaldes, da deres e mail adresser ikke længere var gyldige således at i alt 385 husstande har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Denne rapport bygger på svar fra 196 af de 385, hvilket givet en svarprocent på 51 pct. Undersøgelsen har ført til følgende hovedresultater: Energivejledninger fører til energirigtige renoveringer. Halvdelen af alle vejledte har igangsat en efterfølgende energirigtig renovering for i gns kr. Yderligere knapt 2/3 (125/196) af alle adspurgte overvejer yderligere energirenovering. Ingen nævner manglende finansieringsmulighed som årsag til ikke at være gået i gang. Der bruges håndværkere ved næsten alle renoveringer. Ved valg af håndværker lægges størst vægt på forhåndskendskab, lokal forankring og pris. 29 % svarer at den grønne liste også har haft betydning for valget af håndværker. Kun 14 % af de adspurgte overvejer slet ikke at gå i gang 1 De sidste 20 havde ikke en e mail hvortil spørgeskemaet kunne sendes. 3

4 Mange af de der ikke igangsætter en energirigtig renovering, nævner i kommentarerne til undersøgelsen, at energivejlederen ved gennemgangen af huset ikke fandt, at der var energibesparende tiltag af igangsætte. Vurdering af behovet for permanent finansiering? Udover selve effekten af projektet skal det vurderes, om der er baggrund for at forsøge at finde en model for en permanent projektuafhængig finansiering. Det væsentlige spørgsmål er her, hvad der vil ske, hvis ordningen om uvildige vejledninger blot hører op. Er markedet tilpas modnet til at husejere fremadrettet selv vil efterspørge og betale for vejledninger; eller kan øens håndværksmestre, der kan have en økonomisk gevinst ved energivejledninger, med fordel fortage vejledningerne gratis og opnå samme effekt. Der er ingen offentliggjorte tal, der peger klart på, hvad der sker, når man har haft en gratis uvildig vejledningsordning og derefter overlader den til vejledningen til branchen. Men det generelle billede i Danmark er at til trods for mange fordele så er det småt med efterspørgslen efter håndværksmestres energivejledninger. Projekt Grønt byggeri har spurgt 52 mestre i branchen, hvad de mener. 43 af dem har taget den tre dage lange Energivejleder uddannelse eller har ansatte der har. Til trods herfor svarer 48 af de 52, at de gerne ser den uvildige vejledning fortsætte, og at de er åbne overfor at være med til at betale for uvildige vejledninger i en fælles ordning. Flere nævner, at de har oplevet at miste troværdighed hos deres kunder, når de giver en rigtig vejledning om energibesparende renovering, fordi det ofte medfører et mersalg. Og/eller at der er risiko for at miste kunden, hvis vedkommende ringer til en konkurrent og får et ikke energirigtigt tilbud, der vil være billigere. Derfor nævner mange at en uvildig vejleder er god til at bekræfte kunden i, at de energirigtige tiltag som håndværkeren foreslår, når han laver tilbud, også er rigtige. Ift. spørgsmålet om hvorvidt husejerne formodes at være klar til selv at finansiere vejledningerne, er tendensen landet over, at det er rigtig vanskeligt at motivere husejere til købe energivejledninger. Og én årsag er angiveligt, at 90 % af danske husejere til trods for at følge med i medier og kende til fordelene ved energirigtig renovering ikke tror at deres eget hus har potentiale for energibesparelser 2. En opfattelse der strider helt imod en opgørelse af energimærker i huse til salg på Bornholm, hvor 2/3 af alle huse har E, F og G mærket, hvor det er ganske nemt at finde gode energibesparende renoveringstiltag. På den baggrund mener vi, at der er grundlag for at anbefale, at man arbejder for en permanent projektuafhængig finansiering af uvildige vejledninger på Bornholm. Ikke mindst i lyset af at husejeres løbende energirigtige renovering af deres husstande ikke blot er godt for husejerne selv, men også for omsætningen i bygge og anlægsbranchen, for købekraften i lokalsamfundet, for beskæftigelsen og i sidste ende for skatteindtægterne i kommunekassen. 2 YouGov har for Dansk Byggeri gennemført en spørgeskemaundersøgelse om energirenovering blandt husejere. I undersøgelsen indgår besvarelserne fra personer, der ejer eget stuehus til landbrugsejendom, parcelhus/villa eller et række, kæde eller dobbelthus. Det betyder, at resultaterne skal tolkes som "af den del af befolkningen, som er husejere". Der er i alt spurgt personer. Se mere på: c12 +politik/presse+ c12 +politik/magasiner+og+nyhedsbreve/dansk+byggeri+barometer/tidligere+udgivelser/2013/nr /husejerne+lukker+øjnene+for+energifrås 4

5 2 Energivejledningerne i Grønt Byggeri Der har været anvendt to typer af energivejledninger i Grønt Byggeri. Energitjenesten Bornholm og Steenbergs Tegnestue har arbejdet med flere former for energitjek i projektet. I et tidligere projekt blev der af Energitjenesten anvendt den skabelon som anvendes af energikonsulenter til energimærker. Energimærker baserer sig på et teknisk beregnet energiforbrug, og det er uden fotos og grafik til at understøtte budskabet, og formidlingseffekten blev af Energitjenesten vurderet til at være for ringe i forhold til arbejdsindsatsen. Grundigt energitjek (pris for husejeren kr resten finansieret af projekt Grønt byggeri) Energitjenesten udviklede derfor til projektet en vejlednings og afrapporteringsmodel, der skulle gøre det let og overskueligt for boligejeren at forstå og agere på energitjekket. Energivejlederen har her anvendt 2 3 timer på ejendommen og med boligejeren om nedenstående aktiviteter. Forslag om f.eks. efterisolering forklares på stedet, så husejeren er klar over, hvorledes der bør sættes ind. Ligeledes drøftes og afrapporteres energibesparelser, øget komfort, værdisikring, æstetik og andet, der kan have betydning for de valg, der skal træffes. Ejerens el, vand og varmeforbrug registreres og sammenlignes grafisk og numerisk med normtal og opnåelige mål for tilsvarende ejendomme. I rapporten indsættes billeder og termografibilleder fra gennemgangen. Tidsforbrug for stort energitjek er minimum 7 9 timer. Rapport på sider. Samlet udgift godt kr Gratis energitjek (gratis for husejeren som følge af finansiering fra projekt Grønt byggeri) I forbindelse med Projekt Grønt Byggeri blev der yderligere udviklet en model med husbesøg og aflevering af en kortfattet rapport når besøget blev afsluttet med inspiration i den model som Zero Bolig har kørt i Sønderborg. Baggrunden for den slags besøg var at se, at det var muligt at udvikle et energitjek, der var billigt og dog effektfuldt, således at det var muligt dels at nå ud til at større antal, og således at besøget på sigt var til at betale enten for husejeren selv eller i et interessentfinansieret partnerskab. I et gratis besøg er der afsat 2,5 time til besøg og kørsel mv, så i praksis anvendes godt 1,5 time inklusive rapportskrivning hos kunden. I denne udgave tager energivejlederen udgangspunkt i husejerens ønske og behov ifm. boligen og der regnes på de renoveringstiltag som man bliver enige om. For at gøre rapporten nem at overskue og lige til at sætte i aktion, præsenterer rapporten et til fire forslag til renoveringstiltag. Rapporten udprintes under besøget og forslagene gennemgås med husejeren. 5

6 Undersøgelse af klimaskærm Forskelle i de to vejledningstyper Grundig Boreprøver teknoskop Termografi med fotos Opmåling af arealer Fotos af emner Gratis Køkkenbordssamtale Besigtigelse af udvalgte bygningsdele samt varmeanlæg. Evt. termografi Undersøgelse af installationer Vurdering af varmeanlæg Evt. forslag alternative energikilder Evt. solceller solvarme Evt. vejrkompensering Rapport Beskrivelse af ejendommen, forbrug mv. Beskrivelse af energibesparende forslag Beskrivelse af termografering Økonomisk overslag og rentabilitet 1 til 4 energibesparende forslag Økonomisk overslag over forventet investering og besparelse Overlevering af rapport Sendes pr. mail Udprintes under besøget Udførelse Samme konsulent fra Energitjenesten Tidsforbrug 7 9 timer 2,5 timer Fem konsulenter fra henholdsvis Energitjenesten og Steenbergs Tegnestue Blandt de i alt 98, der har fået gennemført en grundig energivejledning har 48 svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 49 pct. i denne gruppe. Blandt de 289 der har fået gennemført den mindre og gratis energivejledning har 148 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 51 pct. i denne gruppe. Svarprocenterne er altså stort set ens i de to grupper. På nær indledningsvist har vi undladt at konkludere på forskellene i mellem de to vejledningstyper, da forudsætningerne for de to typer varierer meget udover det faktum, at der var forskel i 6

7 grundigheden af de to vejledningstyper. Eksempelvis tyder meget på, at der var stor forskel i motivationen for at få besøg. De grundige besøg blev udbudt meget tidligt i forløbet og de første 75 besøg blev meget hurtigt booket uden stor omtale, mens det var vanskeligere og krævede en del omtale at få booket de sidste 25. Dette kunne tyde på, at de grundige besøg består af særligt interesserede husejere, hvor mange vidste, at de skulle i gang med en renovering og derfor både meldte sig hurtigt og var villige til at betale en del af vejledningen. En forskel i resultaterne vil altså ikke alene kunne forklares med at vejledningen var grundigere, men kan også skyldes at nogle af de husejere der efterspurgte dette besøg var særligt energiinteresserede og stod overfor en allerede besluttet renovering. Og endelig blev de 75 grundige besøg foretaget først og dermed har disse husejere haft længere tid til at igangsætte renoveringsforslag (= større effekt). Ej heller kan man konkludere, at man fremover alene bør have brugerbetaling på energivejledninger for at sikre de mest motiverede husejere, fordi problemerne med at få rekrutteret de sidste 25 husejere peger på at denne slags husejere ikke findes i tilstrækkeligt antal på Bornholm. Et forhold der understøttes af den undersøgelse som vi nævnte tidligere, hvor Dansk Byggeri konkluderer at 90 % af alle husejere tror at deres ejendoms energitilstand er i orden. Når vi i stedet har samlet resultaterne fra de to vejledningstyper er det fordi energivejledning fremadrettet også tænkes i forskellige modeller, hvor man både kan få et gratis light tjek og en mere grundig gennemgang. Derfor anser vi resultaterne fra begge typer vejledning som ikke bare repræsentative for det er allerede at sat i gang, men også for hvilken effekt man må kunne forvente at en evt. lignende fremtidig ordning måtte genere. 7

8 3 Analyse af effekten af energivejledningerne For at undersøge effekten af de gennemførte energivejledninger er der i det omtalte spørgeskema undersøgt en lang række forskellige forhold. Først og fremmest er det undersøgt, hvor mange der efter at have modtaget en energivejledning faktisk igangsætter en energirigtig renovering, hvor mange der overvejer det, og hvor mange der beslutter ikke at gøre det. Herefter hvad det konkret er husejerne sætter i gang, hvad der motiverer dem, og hvad der konkret har udløst deres beslutning om at gå i gang, samt hvad der lægges vægt på ved valg af håndværker. Dernæst ses på, hvilke forhold der er vigtige for de, der vælger ikke at gå i gang. Der optræder i præsentationen af resultaterne 3 forskellige grupper af husejere, for hvilke der præsenteres resultater: 1. Husejere der har igangsat en energirigtig renovering = 96 husejere 2. Husejere der overvejer at igangsætte en energirigtig renovering = 125 a. De der har gennemført renovering, men overvejer yderligere = 54 b. De der ikke har gennemført renovering, men overvejer det = Husejere der har besluttet ikke at igangsætte en energirigtig renovering = 29 De forskellige grupper er illustreret i figuren herunder Figur 1: Grupper i spørgeskemaet 8

9 I ovenstående figur ses det, hvordan respondenterne guides gennem spørgeskemaet. Først filtreres der på, om man har renoveret eller ej. Dem der har renovereret (N=96), får så specifikke spørgsmål målrettet på, hvad de har lavet om i deres bolig. Til sidst får de spørgsmålet, om hvorvidt de overvejer yderligere renovering, hvilket 54 gør. Disse 54 får så spørgsmål om, hvad der skal til for at de igangsætter renoveringen. Hvis man svarer nej til, om man har renoveret (hvilket 100 respondenter har gjort), får man derefter et spørgsmål om, hvorfor man ikke har renoveret, og til sidst det samme spørgsmål om man overvejer renovering, og hvad der skal til, som dem i ja gruppen har fået. (Det er der 71 ud af de 100, der er blevet spurgt om). Hvis man både svarer nej til at man har renoveret, og nej til at man overvejer at renovere, så får man et spørgsmål om, hvad dette skyldes. Denne gruppe udgør 29. Altså opstår der i spørgeskemaet fire forskellige grupper, som ikke summerer til det samlede antal af respondenter. Første gruppe er dem der har renoveret (N=96). Anden gruppe er dem der ikke har renoveret (N=100). Tredje gruppe er alle dem, der overvejer (yderligere) renovering både de respondenter der har renoveret, og dem der har valgt ikke at renovere, som overvejer renovering af boligen i fremtiden (N=125). Og endelig er der en gruppe på 29, der har besluttet ikke at renovere. At summen af disse grupper giver mere end 100 % skyldes at de 54, der både har igangsat renovering og overvejer yderligere renovering tæller 2 gange. 3.1 Hvor meget renovering er gennemført? Det første og helt centrale spørgsmål der knytter til energivejledningerne er, om husstandene efter at have fået gennemgået deres hus for mulige energiforbedringer faktisk også får gennemført nogle af disse, så der opnås såvel en miljømæssig gevinst som en effekt i form af øget efterspørgsel efter byggematerialer og håndværksmæssige ydelser, der kan skabe øget beskæftigelse. Undersøgelsen viser, at det klart er tilfældet. Figur 2: Har du igangsat en energirenovering efter energivejledningen? Nej Ja Gratis Grundig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9

10 Der vil i den afsluttende analyse blive ved projektets afslutning blive søgt etableret en form for kontrolgruppe/sammenligningsgrundlag, så resultaterne kan holdes op imod, hvad man havde kunnet forvente, hvis der ikke har været gennemført energivejledninger. Som nævnt er det samlet set 50 pct. af de, der har besvaret spørgeskemaet, der har valgt et igangsætte en energirigtig renovering. Figur 2 viser, at dem der har fået den mere grundige, selvbetalte, energivejledning i langt højere grad har igangsat renoveringer. 78 pct. af dem der har fået en grundig energivejledning har igangsat renovering, mod 41 pct. af dem der har fået en gratis. Men som nævnt indledningsvist har der også været stor forskel på målgruppens motivation ifm. de to vejledningstyper. Og derfor vil vi i resten af notatet afrapportere de to vejledningstyper samlet. 85 af de 96 husstande, der har igangsat en energirigtig renovering har angivet oplysninger om de konkrete udgifter dertil. De grundige vejledninger tegner sig for gennemsnitligt kr ,73. Og de gratis for kr ,45. Samlet angiver de adspurgte at have renoveret for i alt 9,1 mio. kr., hvilket svarer til kr. i gennemsnit pr. husstand. Heraf er de 6,3 mio. kr. angiveligt direkte energirelaterede, mens de øvrige 2,8 mio. kr. er udgifter knyttet til anden renovering, der er foretaget i forbindelse med den energirigtige renovering. Det svarer til at hver af de husstande, der har igangsat renovering, har gennemført direkte energirelaterede renoveringer for kr. og øvrige renoveringer for kr. Da projektet først og fremmest har til formål at skabe efterspørgsel vurderes det som relevant at lægge de to tal sammen til vurdering af projektets effekt. For denne undersøgelse er det et centralt spørgsmål om de 51 % der har besvaret spørgeskemaet er repræsentative for hele den gruppe af husstande der har modtaget vejledning. Man kunne eksempelvis stille spørgsmålet, er andelen af husejere, der igangsætter en renovering den samme blandt de som ikke har besvaret spørgeskemaet? Vi kan kun gætte på en eventuel forskel, da det vil være for ressourcekrævende at opsøge alle der ikke har svaret personligt. Men vi mener, at de er et fornuftigt bud på en minimumseffekt af vejledningerne, idet 50 % af de som svarer at de har igangsat renovering, overvejer yderligere renovering; og 70 % af de som svarer at de ikke er gået i gang, overvejer at gå i gang. Og dermed kan vi forvente at størrelsen på de igangsatte tiltag vil stige over tid. Vi mener dermed, at man med god ret kan udlede, at hver vejledning mindst udløser en efterspørgsel på i gns kr. Hvis man kan ud fra at hver anden af alle vejledte har igangsat et projektet, sådan som tilfældet er blandt de, der har besvaret spørgeskemaet, har projektet altså til dato skabt renoveringsprojekter til en samlet værdi af kr. Iflg. Danmarks Statistik er beskæftigelseseffekten for hver million renovering 1,43 i direkte beskæftigelse og 0,43 for indirekte (beskæftigelsen ifm. råstofudvinding, produktion, transport etc. der angiveligt overvejende vil ligge udenfor Bornholm). Således kan vi med en multiplikatorfaktor på 1,43 for hver million igangsat renovering udregne beskæftigelseseffekten på Bornholm som følge af energivejledningerne i projektet til 0,153 pr. renovering eller 0,0765 pr. vejledning. Den foreløbige effekt af de 435 udførte vejledninger skønnes dermed at være kr. og minimum 33 årsværk i direkte lokal beskæftigelse samt maksimalt 10 årsværk i indirekte beskæftigelse angiveligt udenfor Bornholm 3. 3 Beskæftigelseseffekten for bygningsrenovering udregnes løbende af Danmarks Statistik og er oplyst af Dansk Byggeri. Der findes iflg. Dansk byggeri ikke udregninger på beskæftigelseseffekten indenfor adskilte renoveringsttiltag, og 10

11 3.2 Hvad er blevet renoveret? Samlet set har de fleste angivet, at de i forbindelse med renoveringen har fået efterisoleret deres bolig. Herefter kommer vinduer eller døre, som cirka 45 pct. af dem der har igangsat renovering her udskiftet. Grundlæggende ses det, at de billigste og mindst indgribende renoveringer er igangsat af flest, og de mest omsiggribende er igangsat af de færreste. Figur 3: Hvilke energirigtige renoveringer er blevet igangsat? Efterisolering Vinduer eller døre Andre tiltag Varmekilde Solceller/ varme Ventilationsanlæg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ser man på, hvordan udgifterne, der er forbundet med de forskellige energitiltag, er fordelt, så ser man, at der er anvendt flest penge på efterisolering, der tegner sig for 24 pct. af de samlede udgifter. Herefter følger kategorien for øvrige tiltag (der ifølge de opfølgende kommentarer handler rigtig meget om henholdsvis isolering og varmeanlæg), udskiftning af varmekilde, vinduer og/eller døre samt installation af solceller/solvarme. Udskiftning af ventilationsanlæg udgør en forsvindende lille del af de samlede udgifter. nævnte faktor udgør alt samlet byngingsrenovering. Da undersøgelsen peger på at flest renovere klimaskærm hvor der er størst andel direkte beskæftigelse, må vi kunne gå ud fra at en multiplikatorfaktor på 1,43 udgør et minimum. 11

12 Figur 4: Fordeling af udgifter til forskellige energirigtige tiltag Efterisolering Andet Varmekilde Vinduer/døre Solceller/solvarme Ventilationsanlæg 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3.3 Hvad motiverer til at igangsætte energirigtige renoveringer? Som nævnt har halvdelen af alle de, der har fået gennemført en energivejledning og efterfølgende deltaget i denne undersøgelse, igangsat en energirigtig renovering. Der er som nævnt imidlertid en endnu større gruppe på i alt 125 ud af de 196, der har besvaret spørgeskemaet, der overvejer et renovere. Det er derfor interessant at se, hvilke forhold der motiverer til beslutningen om at gå i gang. Næsten alle udtrykket et ønske om at spare på energien, hvilket gør det til den klart vigtigste motivationsfaktor. Herefter følger ønsket om øget komfort i boligen som den næstvigtigste motivationsfaktor Figur 5: Hvilke forhold motiverer til energirigtig renovering dem der har renoveret vs. dem der overvejer Overvejer at renovere Har renoveret Ønske om at spare på energien Øget komfort (mindre træk, mindre Ønske om at spare penge Bedre indeklima Ønske om at værne om miljøet Øge værdien af min bolig Få foretaget nødvendige reparationer Gøre min bolig mere salgbar Bedre udnyttelse af huset Mere plads Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 Vi har i undersøgelsen kigget på, om der er forskel i svarene fra de, der allerede har igangsat en energirigtig renovering og de der endnu overvejer det. Det generelle billede er her, at de der overvejer en energirigtig renovering i højere grad er motiverede af at gøre boligen mere salgbar (+13 pct.) og foretage nødvendige reparationer (+4 pct.), og omvendt mindre motiverede af at spare på energien og opnå øget komfort. Ser man herefter på, hvad der helt konkret udløser beslutningen om at igangsætte en energirigtig renovering, så viser undersøgelsen, at besøget af energivejlederen er den vigtigste faktor for beslutningen. Dette fremgår af figur 6 herunder. Herudover viser undersøgelsen, at det i høj grad er ønsket om at opnå daglige besparelser, der er en af de vigtigste kritiske faktorer omkring igangsætning af energirigtig renovering. Næsten 70 af samtlige angiver ønsket om opnå besparelser som et af de forhold, der har udløst beslutningen om at gå i gang. Her er der lidt flere blandt de, der har modtaget den gratis vejledning, men forskellen er ikke så stor. Håndværkerfradraget er det sidste der er værd at fremhæve af figuren. For 39 pct. af dem der havde fået en gratis energivejledning og 48 pct. der havde fået en grundig, var brug af håndværkerfradraget med til at igangsætte den energirigtige renovering. Figur 6: Var bestemte forhold afgørende for beslutningen om at igangsætte den energirigtige renovering? Et besøg fra energivejlederen Ønske om at opnå besparelser Jeg kunne bruge håndværkerfradraget Hang sammen med anden planlagt Andet (angiv venligst) Andres positive erfaringer Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 3.4 Hvilke energirigtige renoveringer overvejes? Hvis vi ser væk fra de energirigtige renoveringer, der allerede er gennemført, og i stedet kigger på de, der overvejes, så ses det, at prioriteringen er stort set den samme. Igen er flest optaget af efterisolering, efterfulgt af udskiftning af vinduer og døre og udskiftning af varmekilde. 13

14 Figur 6: Hvilke energirigtige forbedringer overvejer du? Efterisolering Udskiftning af vinduer eller døre Udskiftning af varmekilde Andet (angiv venligst) Installering af solceller eller solvarme Installation eller udskiftning af ventilationsanlæg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ser man på, hvad der skal til for at overvejelserne føres ud i livet, så er det primært en samlet plan for økonomien, der efterspørges, hvilket gør sig gældende for halvdelen af alle de, der overvejer en energirigtig renovering. Næsten lige så mange har brug for at kombinere de energirigtige renoveringer med andre ønsker til renoveringer, mens kun ganske få angiver at have behov for at kunne dele renoveringen op over længere tid. Figur 8: Hvad skal der til før du går i gang med renoveringen Jeg mangler en samlet plan for økonomien Jeg har brug for at kombinere mine øvrige ønsker til boligen med de anbefalede energibesparelser Jeg ønsker en plan for at kunne dele renoveringen op over en længere periode (mere end 3 år) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3.5 Hvorfor fravælges energirigtig renovering? En gruppe på 29 har besluttet ikke at igangsætte en energirigtig renovering. Årsagerne hertil fordeler sig på en række forskellige forhold. Den største faktor, som afholder respondenterne fra at energirenovere er, at de vurderer, at det ikke kan betale sig (48 pct.). 14

15 Herefter følger forholdet andet, der angives som årsag til ikke at energirenovere for 43 pct. af respondenterne. Mange har uddybet dette og forklaret, at der ikke blev påvist yderligere forbedringsforslag under energivejledningen, eller at deres livssituation er sådan, at de ikke tænker i mere langsigtede investeringer, da de påtænker at flytte inden for en overskuelig årrække. Figur 8: Hvilke forhold afholder husejere fra at energirenovere? Det kan ikke betale sig Andet (angiv venligst) Fordi det skal tænkes sammen med et Er ikke interesseret i at bruge de penge Det er svært at gøre på en æstetisk god Jeg er i tvivl om, hvilken håndværker jeg Jeg føler mig ikke ordentligt vejledt Det er for besværligt Tilbuddet svarede ikke til det som Jeg har ikke fået et ordentligt tilbud Det interesserer mig ikke Kan ikke låne de penge som det kræver 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I forlængelse af dette spørgsmål var det planlagt at spørge de, der havde angivet, at de ikke kan låne de penge, som det kræver at energirenovere deres bolig, om de havde undersøgt forskellige muligheder, herunder kreditmuligheder i banken, de særlige muligheder for energilån på Bornholm eller en salgsvurdering. Men som et bemærkelsesværdigt resultat af undersøgelsen, er der ikke én eneste der har angivet ikke at kunne låne som årsag til ikke at energirenovere. Som gennemgået ovenfor rummer denne gruppe helt overvejende personer, der enten vurderede at en energirenovering ikke kunne betale sig eller hvor energivejlederen ikke kunne pege på forbedringsmuligheder. 3.6 Hvem har udført renoveringerne? Den miljømæssige gevinst af de energirigtige renoveringer opstår uanset hvordan de gennemføres, blot dette gøres fagligt kvalificeret. Men den beskæftigelsesmæssige effekt af renoveringerne opstår naturligvis kun i det omfang, der anvendes rådgivere og håndværkere. Her viser undersøgelsen, at 82 pct. af de, der har foretaget en energirenovering har købt håndværkere til hele eller dele af renoveringen. 55 % har samtidigt selv arbejdet med på renoveringen. Der er altså mange projekter, der er med byg projekter. Det er især i forhold til efterisolering og udskiftning af døre og vinduer at husejerne selv arbejder med. 15

16 Figur 9: Hvem udførte renoveringen? Håndværkere Gjort det selv Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.7 Hvad er vigtigt ift. valget af håndværker? Som en del af virkemidlerne til at skabe tryghed hos husejeren og dermed efterspørgsel har projekt Grønt Byggeri skabt den Grønne liste, hvor alle virksomheder fremgår, der har energivejledere og grønne håndværkere ansat. Det er derfor interessant at få belyst, hvilke forhold husejerne lægger vægt på, når de skal vælge en håndværker til at gennemføre en energirigtig renovering. Blandt de, der har valgt at få håndværkere til at udføre renoveringerne, er det tydeligt at lokal forankring, pålidelighed og forhåndskendskab er de klart vigtigste forhold, der prioriteres af flere end halvdelen. For 29 % af alle der er vejledt har Den grønne Liste (hvor man finder virksomheder med Grønne Håndværkere) haft betydning for valget. I alt har 12 af de 29 håndværksvirksomheder på Den Grønne Liste fået i alt 41 opgaver i forbindelse med de igangsatte energirenoveringer. 16

17 Figur 10: Hvad er vigtigt ift. valg af håndværker De er lokalt forankret De virkede pålidelige Jeg kender dem i forvejen God kommunikation fra De tilbød en god pris De var på listen over "Grønne Jeg har fået dem anbefalet Kunne udføre arbejdet hurtigt Andet (angiv venligst) De tilbød stor fleksibilitet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3.8 Vil de energivejledte anbefale det til andre? Som et sidste forhold er det blevet undersøgt, om de der har modtaget en energivejledning vil anbefale dette til andre, hvis de bliver spurgt herom. For langt de fleste er det meget sandsynligt, at de vil anbefale en energivejledning til deres venner og kollegaer. Figur 11: Hvor sandsynligt er det, at det at du vil anbefale energivejledning? 10 Meget sandsynligt Slet ikke sandsynligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% Omsætter man ovenstående svar til den såkaldte Net Promotor Score, der er en anerkendt metode for tilfredshedsmåling af forskellige ordninger, så opnår energivejledningerne på Bornholm en score på 16, hvilket fremkommer ved at trække andel af illoyale (de der har svaret 6 eller mindre) fra 17

18 ambassadørerne (de har svaret 9 eller 10). En score 16 er lavt sammenlignet med andre ordninger, hvor denne målemetode anvendes, men vi savner et sammenligningsgrundlag ift. energivejledninger. Figur 12: Net Promotor Score for energivejledningerne 100% 90% 45% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 29% Ambassadører Passive Illoyale Der er i alt flere end 100 af husejerne, der har valgt at lade deres vurdering følge op af en kommentar. Kommentarerne er naturligvis mangfoldige, men man kan som minimim skelne fire forskellige grupper: 1. De tilfredse, der bare synes at det var en god oplevelse og en god ordning 2. En gruppe, der primært betoner at de har fået et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i boligen 3. En gruppe der enten allerede har gennemført energirenoveringer eller selv havde gjort sig overvejelser, som du så fik an faglig vurdering af 4. En gruppe der af forskellige grunde ikke er tilfredse Herunder har vi blot indsat nogle af de indkomne kommentarer fra de forskellige grupper for at give eksempler på husejernes vurderinger: En gruppe af tilfredse husejere hæfter sig navnlig ved selve besøget og vejledningen som afgørende for deres bedømmelse. 18

19 De tilfredse Der blev sagt så meget nyt i forhold til det vi vidste men det gav os det sidste skub til at få gjort det det var så givtigt en vejledning og meget forståeligt vi fik 5 gode råd, som vi med årene vil følge. hvis tilbuddet kommer igen, vil vi også tage i mod det, for at kunne gøre huset endnu mere energivenligt. Meget fin, grundig og brugbar information, både fra Energivejlederen / Energitjenesten, og også fra de 4 Gå hjem møder: Grønne Vitaminer, har det været meget inspirerende, at deltage i, og fået meget god information med hjem fra alle møderne. Kyndig og tillidsvækkende vejledning Troværdig, ikke sælger som udfører vejledningen. Meget kompetent energivejleder jeg havde besøg af. Han var utrolig grundig, og forklarede indtil jeg forstod alt. Derefter gennemgik han på skrift de ting han anbefalede. Fantastisk oplevelse. Den har været grundig og meget givende. Dejligt at få overblik over ejendommens tilstand. Det var godt, at det var en uvildig rådgivning. Fantastisk, at den var gratis! Rådgivningen var grundig og var ikke en forelæsning om hvad man ved kan spare energi. Den tog kun udgangspunkt i VORES hus og blev på den måde let at forholde sig til. Meget grundig og oplysende fra Energitjenesten. Jamen, det var en seriøs gennemgang af mit hus og vores muligheder for at gøre isoleringen bedre. Så jeg er godt tilfreds med energivejledningen. Det bør måske også bemærkes af at par af husejerne hæfter sg ved at energivejledningen var uvildig, hvilket de tydeligvis finder vigtigt for troværdigheden af de råd, de har modtaget. En anden gruppe hæfter sig mere ved den viden de fik ud af besøget, der giver dem et godt grundlag for beslutninger nu eller senere: Lagde vægt på beslutningsgrundlag Energivejlederen konstaterede hvor vores hus kunne forbedres, og beregnede økonomien ved de forskellige tiltag. Det betød at vi har en liste, så vi kan prioritere indsatsen hvor vi får mest for vores penge uden at vores egne forskellige følelser er indblandet. Gratis energivejledning: Rigtig godt at få vurderet husets isolering, vinduer,døre o.s.v. Det gav et godt overblik over, hvordan jeg i fremtiden skal forholde mig til yderligere tiltag. Det er fint, at få mulighed for dialog med en vidende tekniker. Det giver bedre beslutningsgrundlag og er et nøglepunkt for videre overvejelser, som derefter primært er spørgsmål om finansiering. Det har været godt at få en liste over de forskellige muligheder for energiforbedringer med forventede besparelser, så vi kunne prioritere, hvor vi skulle ofre penge i første omgang. Det har også været godt at høre om de forskellige typer af varmekilder (varmepumper), som vi har mulighed for at skifte til. Selvom vi ikke har tænkt os at iværksætte hele vejledningen gav det os et billede af husets stand, og de muligheder vi kan benytte os af. God, grundig og relevant rådgivning. Især rentabiliteten af de forskellige forslag til forbedring var nyttig! 19

20 En tredje gruppe har mere brugt energivejledningen som et tjek på de tanker, de selv har om energiforbedringer eller på de energirenoveringer de selv allerede har gennemført. Tjek af egne tanker og allerede udført renovering Vejledningen er valgt for at få et tjek på alt det jeg selv har stået for. Fik en ny synsvinkel på nogle ting vi selv havde tænkt over, og blev godt oplyst om tiltag vi ikke selv havde tænkt på. Den var grundig og fyldestgørelsen glad for at få bekræftet at de tidligere investeringer var ok Den stemte nogenlunde overens med det vi havde forventet. Vi fik god detaljeret vejledning. Det var rart at få en anden person med en kommentar til set vi selv gik og overveje. var selv egentlig klar over hvad der skulle gøres, men energivejlederen fik sat økonomien i de forskellige projekter, som en øjenåbner, så det blev synliggjort hvor det kunne være en god ide at starte en indsats. Vejledningen gav ikke noget væsentligt nyt, som jeg/vi ikke kendte til i forvejen. Der kom heller ingen konkrete svar på de tekniske spørgsmål om muligheden for at isolere tag og varmerør, som beskrevet foran. Der var annonceret med mulighed for en måling af husets varmeudstråling fra tag og mure, for at få konkrete mål på og stedfæstelse af problemerne, men det hørte åbenbart ikke til den form for vejledning. Jeg var glad for besøget. Det fik mig bl.a. til at vælge udvendig efterisolering. Meget af det, jeg har foretaget, var jeg i gang med inden besøget, da jeg i forvejen er meget energibevidst. Vi har nu betalt for besøget, og vi er absolut godt tilfredse og fik ny viden. Vi havde dog rimeligt styr på tingene i forvejen, men flere fiduser er det da værd at blive klogere på. Og endelig er der en gruppe af husejere, der ikke er så tilfredse med ordningen eller den konkrete oplevelse. De knapt så tilfredse Vi var noget skuffede over, hvad energivejledningen omfattede. Den påpegede et forhold vi allerede selv havde taget initaitiv til og havde bestilt udført. Var lidt svær at omsætte til konkrete tiltag. Og han var ret negativ overfor de ting jeg havde fået gjort inden besøget. Dvs. udskiftning af døre og vinduer samt efterisolering af vægge. Energivejleder havde en del udfordringer med sit PC program. Udbyttet blev yderst begrænset (stort set nul) Jeg ville nok foretrække at rådgivningen havde været mere konkret, baseret på en konkret gennemgang af vores bygning á la tilstandsrapporterne ifm. hushandler. Det havde ikke taget meget længere tid, tænker jeg, da energirådgiveren alligevel brugte en del tid hos os. Den var rimelig god, men et eller andet gik galt,fordi der blev ændret noget på vores varmeindstilling så vi fik en dyrere varmeafregning Der blev aftalt tid for besøg og vi sad hjemme og ventede, men der kom ikke nogen fra Energitjenesten. Vi blev ikke engang kontaktet om, hvorfor man ikke kom. Jeg fik faktisk ingen energivejledning, da energivejlederen ikke dukkede op på det aftalte tidspunkt og heller ikke kontaktede mig for at lave en ny aftale. Imidlertid har jeg selv betalt et andet firma for et energitjek. Endelig er der en husejer, der har fremsat et interessant forslag om, hvordan man kan komme videre efter energivejledningen: 20

21 Der er for lang vej fra energiplan til udførelse. Hvorfor ikke koble en plan til en børs hvor renoveringsprojekterne udbydes blandt håndværkere med ledig kapacitet? Det vil være nemt for os som forbrugere og godt for beskæftigelsen. 21

22 4 Hvem gennemfører energirigtige renoveringer? Som et sidste element i undersøgelsen er det undersøgt, hvilke forhold der karakteriserer de, der vælger at få gennemført energivejledningerne, og i forlængelse heraf hvilke forhold der karakteriserer de, der vælger at få gennemført en energirigtig renovering. Gennem dialog med en række ressourcepersoner inden for energirigtig renovering blev der således identificeret en række forhold, der kan være relevante ift. fremadrettet at kunne målrette tiltag vedrørende energirenovering. Disse forhold gennemgås herunder. 4.1 Karakteristik af de vejledte Det første forhold, der blev undersøgt var, hvor længe de vejledte havde boet i deres boliger. Her er der en klar overvægt af personer, der har boet i deres bolig i 11 år eller længere. Figur 13: Hvor længe har I boet i boligen? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering 11 år eller længere 5 10 år 3 4 år 1 2 år Mindre end 1 år Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dernæst blev der spurgt til, hvor længe de vejledte forventer at blive boende i deres boliger, idet dette kan forventes at påvirke deres motivation for at investere i forbedringer i boligen. Som det fremgår, har de fleste en relativ lang tidshorisont og anvender altså f.eks. ikke energirenovering i salgsøjemed. 22

23 Figur 14: Hvor længe regner I med at blive boende? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering Mere end 20 år år 3 10 år Mindre end 3 år Ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Et tredje forhold, der kan være interessant, er boligens alder, idet dette siger noget om, hvilke energikrav der er blevet stillet ved dens opførsel og dermed hvilken energimæssig tilstand den kan forventes at være I på tidspunktet for energivejledningen. Figur 15 herunder viser, hvor stor en andel af husene inden for hver aldersgruppe, der har eller ikke har igangsat en renovering. Her er det boliger opført der tydeligst er overrepræsenterede blandt de, der har igangsat en energirigtig renovering. Figur 15: Hvornår er din bolig opført? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering Før % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Et fjerde forhold der kan have betydning for beslutningen om at energirenovere er boligens værdi. Her er boliger med en skønnet værdi mellem 1,0 og 1,4 mio. kr. overrepræsenterede blandt de, der har igangsat en energirigtig renovering. 23

24 Figur 16: Hvor meget skønner du din bolig er værd? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering 5 mio. eller derover 4,0 4,9 mio. 3,5 3,9 mio. 3,0 3,4 mio. 2,5 2,9 mio. 2,0 2,4 mio. 1,5 1,9 mio. 1,0 1,4 mio. 0,5 0,9 mio. Under 0,5 mio. Ved ikke/ønsker ikke at svare 0% 10% 20% 30% 40% 50% Et femte forhold, der kan have betydning, er hvilken opvarmningsform boligen har. Her ville formodningen være, at tilskyndelsen til at energirenovere ville være mindre i fjernvarmeområder eller hvis man supplerer opvarmningen med brændeovn. Dette bekræftes dog ikke, idet begge er overrepræsenterede blandt de, der har igangsat energirigtige renoveringer. Figur 17: Hvilken opvarmningskilde har din bolig? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering Brændeovn Fjernvarme Varmepumpe El Oliefyr Andet Pillefyr Gas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Et sjette forhold er udgiften til varme og varmt vand. Her er formodningen, at jo større udgiften til varme og varmt vand er, jo større er tilskyndelsen til at energirenovere. Resultaterne er blandede. Der er overrepræsentation af energirenoveringer i gruppen af husejere med udgifter for og , mens de er underrepræsenterede i gruppen med udgifter for

25 Figur 18: Kan du huske hvor meget du brugte på varme og varmt vand sidste år? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering eller derover Under Ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Det er også undersøgt, hvor meget husejerne forventer at komme til at spare som følge af de gennemførte energirigtige renoveringer. Dette spørgsmål er alene stillet til de, der har valgt at igangsætte en energirigtig renovering. De fleste forventer en begrænset besparelse, men der er en klar tendens til, at de der har modtaget den grundige energirenovering forventer større besparelsen end de der har modtaget den gratis energivejledning. Det er også værd at bemærke, at flere end 25 pct. slet ikke ved, hvor meget de kan regne med at spare. Det tyder på, at det ikke er besparelsen, der motiverer dem til at energirenovere. Figur 19: Hvor meget tror du I kommer til at spare om året? Gratis Grundig eller derover Under 1000 Ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Endelig er der spurgt til, hvordan husejerne har fået information om energivejledningerne. Der er overvægt af husejere, der har igangsat renoveringer i gruppen andet og i jeg så det på nettet. 25

26 Blandt de, der har svaret andet, har mange angivet et de har været på energimesse, har fået information fra Energitjenesten eller set det i reklamer i avisen eller i fjernsynet. Figur 20: Hvordan fik I information om muligheden for energivejledning? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering Fra Østkraft (ifm. EcoGrid) Andet Jeg så det på nettet Fra Bornholms forsyning (ifm. fjernvarme eller vandmålerskift) Fra en nabo/bekendt Fra en nabo/bekendt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Endelig blev der også spurgt til husejernes livssituation, men spørgsmålet var desværre udformet på en måde, så svarene ikke gav ret god mening, idet alt for mange havnede i kategorien andet. Denne omfatter primært alle de, der hele tiden har boet på Bornholm. Figur 21: Hvad er din livssituation? Har ikke igangsat renovering Har igangsat renovering Andet Er du/i tilflyttere? Er du/i i gang med konvertering af sommerhus til helårsbolig? Er du/i tilbageflytter(e)? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 26

27 4.2 Karakteristik af de vejledte Hvis man skal tegne en overordnet profil af de husejere, der vælger at energirenovere, så er de karakteriseret ved at have boet i deres huse længe og forvente at skulle bo der længe endnu. De bor i huse bygget før 1980 til en værdi mellem 1,0 og 1,4 mio. kr. eller lidt mindre. De har mange forskellige slags varmekilder og meget forskellige varmeudgifter. Og faktisk er der relativt mange af dem, der ikke ved, hvad de kan forvente at spare eller som forventer at spare relativt lidt. For de fleste varmekilder gælder det at flere igangsætter renovering end det modsatte. Undtagelsen er husstande med varmepumper og pillefyr. Denne mere overordnede profil synes at afkræfte et par ellers oplagte hypoteser om, at husejere der vælger at energirenovere er motiveret af et snarligt salg, eller at energirenoveringen foretages lige efter at man har overtaget et nyt hus. Ligeledes afkræfter resultaterne, at fjernvarmekunder skulle have mindre incitament og endelig afkræfter det også en ellers oplagt hypotese om, at det er besparelserne der er afgørende for beslutningen om energirenovering. En række af de øvrige besvarelser i spørgeskemaet peger derimod på, at mange først og fremmest forventer øget komfort i deres hus. 27

28 Kommentarer til de gennemførte energirigtige renoveringer Der er i spørgeskemaet spurgt til erfaringerne med de gennemførte energirigtige renoveringer, hvilket har affødt et eget stort antal kommentarer, der er gengivet her neden for. Det er meget tydeligt, at komforten er steget i mange af husene. Det er simpelthen blevet bedre huse, som det er rarere at bo i. Der er imidlertid også en del, for hvem renoveringen er så ny, at de endnu ikke har mærket effekten heraf. De to nye døre har givet et lunere fyrrum og en lunere entre. Ændring af en trejde yderdør til vindue og generelt udskiftning af gamle vinduer speceilt de gamle tagvinduer har gjort huset mere tæt. Det giver ganske enkelt øget komfort, og på sigt på det spare på varmeregningen. Det samme med efterisolering mellem loftet i stuen og gulvet på 1. sal og med isoleringen på hanebåndsloftet. Så ja, vi og huset kan meget bedre holde varmen, når det ikke længere ind : ) Jeg valgte ikke at skifte radiatortermostater, da vi inden for de næste to år skal skifte varmesystem i huset. Valget står mellem varmepumpe, og af mange hensyn bliver det formodentlig fjernvarme. Så tager vi den med vareanlægget til den tid : ) vi er ikke færdige endnu men vi forventer at det ikke bliver så fodkold på gulvet. Vi har fået et varmere hus at bo i.. Forbedring fx. (ventilation(er): Ja, et bedre indeklima, (nye energirigtige hårde hvidevarer): meget støjsvag emhætte, hurtig opvarmning af ovn, m.v. (2 Nye energibesparende lavtskylstoiletter), bruseagregater + øvrige armaturer udskiftet. Indeklimaet er blevet bedre. Der er ikke træk fra vinduerne. Der er formentlig en besparelse på olien, men det er for tidligt at sige endnu. Jeg kan bedre holde varmen de to angivne steder. Jeg sparer en stor udgift til el. Det håber vi meget på. Lige nu (11. april) er der 12 grader i stuen, for vi har fjernet radiatorrørerne (den 13. marts 2014), så vi håber alle anstrengelserne har været besværet og udgifterne værd. + + Vi holder bedre på varmen.. Nej jeg mærker ikke de store forandringer bedre indeklima og billigere opvarmning Se hvad der tidligere er skrevet. Både bedre indeklima og det er lettere at holde varmen. Bedre indeklima og bedre holde varmen Det er ikke så længe siden vi er blevet færdige så vi har ikke rigtig mærket det. Energirenoveringen bliver først igangsat i morgen og derefter hen over sommeren Alt opleves meget tilfredsstillende, med høj komfort i det daglige, uden indgriben af den automatiske styring som stort set på årsbasis passer sig selv. Et helt andet og bedre indeklima. Ser ud som om varmepumpen vil give de lovede besparelser. Måtte skifte en radiator for at kunne holde fremløbstemp. nede og alle termostater kan skrues højt op. Nu har jeg en ensartet varme i hele huset og udeføleren styrer fremløbet. det har givet bedre indeklima og vi har sparet penge 28

29 for tidligt at sige det, pga. indkøringsvanskeligheder med varmepumpe Isolering af skunke har klart mindsket træk ovenpå. Ligeledes har udskiftning af radiatorer været positivt for opvarmning. Drømmer om at lægge hele systemet om til gulvvarme engang... Vi er ikke startet endnu Bedre indeklima. Bedre komfort. Økonomisk besparelse. bedre holde varmen, og så er strøm forbruget på vej ned Der er helt vildt hvor godt det hele fungere. Huset opleves venligere, fordi varmen er mere jævnt fordelt. Især, hvor der er gulvvarme, er der langt mindre træk langs gulvet. Det samme gælder også mht. til kulde ved vinduer. Endeligt kan det ses på, hvor ofte jeg skal have olie. Har gennem årene fået ruder udskiftet til energiglas. Solceller dækker vores elforbrug. Vi kan holde varmen op på loftet nu, og har mulighed for at bruge vores udestue i længere perioder. Vi fik efterisoleret i november og ungerne bemærkede det ret hurtig at vi havde et varmere gulv og vi selv har det mere behageligt indeklima fremløbstemp. er kun45 grader og har været det hele vinteren (alle husets vinduer er udskiftet med inergiglads men det var før konsulenten var på besøg) Det har været en unormal mild vinter. Det er vanskeligt at vurdere om indeklimaet er bedre, men det burde det være. Såvel varmepumpe som energiruder har betydet lavere energiforbrug, trods det at varmepumpen kører om natten, hvilket elradiatorerne ikke gjorde. Det giver mere behagelig morgentemperatur. Med de nye energiruder spipper vi for dug/fugt på indvendige glas, når det er frost udenfor. Herligt at slippe for daglige morgenaftørringer. Huset var i forvejen ret godt isoleret, så vi har ikke mæret ændringer mht træk osv (det trækker nemlig ikke) Indeklima er forbedret mærkbart. Vi kan nu holde varmen og samtidigt er husets varmeøkonomi blevet bedret Mindre træk, mere jævn varme. Indeklimaet kan kontrolleres/ bestemmes, selvom det blæser kraftigt udenfor... el forbrug formindsket Klart en komfort forbedring. Gået fra dårlige forsatsruder til nye vinduer, der tilmed kan åbnes. Bedre indeklima Ikke så meget træk Mindre brug af el til opvarmning Vi glæder os som sagt til vi er færdige med projektet. Vi ved at vi vil opnå langt større varmekomfort. Det er en større udskrivning, men vi er et sted i vores liv, hvor vi har råd til at betale for kvalitet/komfort. Samtidig er vi også et sted i vores liv, hvor vi ikke ønsker at optage lån (Vi er begge 50 år) derfor bliver det lavet etapevis Mindre fodkoldt. Svært at afgøre energibesparelse, da vi har haft en mild vinter med mindre olieforbrug end de forrige vintre. Jeg har fået et bedre indeklima, mindre træk fra gulve. Bedre indeklima De ekstra radiatorer har været med til at givet et bedre indeklima. Der er stadig projekter, som ikke er blevet udført. Varmereguleringen af systue og værksted/forretning sikrer en energioptimering ved at tage hensyn til de perioder, hvor lokalerne bruges og har derved skabt både besparelser og bede indeklima i arbejdstiden. Der er ikke konkrete forandringer, som vi har bemærket. Det har kun været et ønske om at få huset gennemgået og evt. udføre opgaver som var tilgængelige økonomisk og lette at gå til. 29

Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri

Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri Udarbejdet af LB Analyse for Grønt Byggeri Marts 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Energivejledningerne i Grønt Byggeri... 6 3 Analyse af effekten

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Resultater og effekter af energidagene

Resultater og effekter af energidagene Resultater og effekter af energidagene Overordnede resultater 1. 13 ud af 49 deltagende husstande har udført i alt 49 forskellige energiforbedringer 2. De 13 husstande har brugt 600.000 kr. = 12.250 pr.

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER

HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER Omfattende demonstrationsprojekt dokumenterer, at helhedsorienteret og totaløkonomisk

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere