PERISCOPE Protokol Mad i børnehaver Smags workshops i institutioner med Sapere metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERISCOPE Protokol Mad i børnehaver Smags workshops i institutioner med Sapere metode"

Transkript

1 PERISCOPE Project no Protokol Mad i børnehaver Smags workshops i institutioner med Sapere S metode

2 Af: Sanne Sansolios Videnskabelig assistent MENU Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring Aalborg Universitet, København 2009

3 Indholdsfortegnelse Protokol... 1 Smags workshops i institutioner med Sapere metode... 1 Baggrund... 4 Introduktion til smagsworkshop Viden om en fødevare er grundlaget for børnenes accept Vores sansers betydning for ernæring Hvad er smags workshop... 5 Sapere... 5 Metodeafsnit... 6 Smags workshop... 7 Første dag... 7 Sødt... 7 Surt... 7 Bittert Salt... 8 Anden dag... 8 Tredje dag... 8 Fjerde dag... 8 Femte dag... 9

4 Baggrund Det velkendtes betydning for børns smags- og madpræferencer, er blevet studeret i en række undersøgelser. Disse undersøgelser viste, at lystfølelsen i forbindelse med indtaget af mad steg i taktt med et stigende antal gange både spædbørn, børn og voksne blev præsenteret p for maden (Wardle( J. et al 2003) ). Samme resultat fremkom i en dansk undersøgelse fra Danmarks D Jordbrugs Forskning der viste at børns præferencer forr en ny fødevare kunne ændres, når blot de lærte fødevaren at kendee (Edelenbos 2005). Hvis den indbyggede præference for sød og fed mad skal nuanceres og der tilstræbes alsidige kostpræferencer, kræver dette positive erfaringer med netop alsidigg mad. Har børn en for lille erfaringsramme at spise ud fra, må man formode, at børnene fravælger en langg række fødevarer og retter (Léon 2006). Tilgængeligheden af sund mad er således grundstenen i udviklingen af sunde kostpræferencer. Gode rollemodeller er betydningsfuld for reduceringen af afvisninger (Wardlee et al 2003; ; Wardle et al 2008). Dette af to årsager. For det første kan en observation af, at a andre der r spiser maden (værende forældre, pædagoger, kammerater m.m.) være en direkte årsag til indtagelse via imitation - rollemodeller. For det andet vil denne indtagelse (eksponering) i sig selv fremme præferencen, som forklaret oven for. Det fælles måltid harr således en indbygget pædagogiskk funktion gennem samværet med andre. Samværet giver anledning til at overskride sig selv og de individuelle smagspræferencer. Ovenstående observationer er væsentlige, idet der d er en tæt sammenhæng mellem kostpræferencer og den sammenhæns ng maden indgår i (Léon 2006). Den følelsesmæssige reaktion på maden, som spænder fra afvisning til ligegyldighed eller nydelse, knytter sig til erfaringen med en given type mad og er i høj grad noget personligt (ibid.). Kulturen og de mennesker barnet er omgivet af, er derfor vigtige faktorer i henhold h til hvilken mad barnet foretrækker, da det er omgivelserne, som introducerer maden til barnet (ibid.)..

5 Introduktion til smagsworkshop 1. Viden om en fødevare er grundlaget for børnenes accept Når en fødevare afvises på forhånd, er det oftee på grund af manglendee viden og kendskab til den pågældendee fødevare. At hjælpe og guide børnn til en "personlig" og komplet viden om en fødevare er en måde at skabe grundlaget for en fremtidig accept. En måde, eller et redskab til, at skabe dette kendskab kan være en smags workshop. 2. Vores sansers betydning for ernæring Smags-workshops lærer børn at bruge deres fem sanser i oplevelse med mad: Lugt, berøring,, syn, hørelse og smag. Den samlede oplevelse er med til at give barnet et komplet og personligt kendskab til fødevarerne. 3. Hvad er smags workshop En smags-workshop er et socialt redskab, hvorr barnet individuel lærerr at bruge hans/hendes fem f sanser for at opnå kendskab til ukendte fødevare, der afvises og for at ændre fødevarens negative værdi. Ved at stimulere børns nysgerrighed ved hjælpp af et positivt socialt miljø, m enkle og overskuelige redskaber og gruppe-effekt, kan barnet opnåå en større forståelse forr nye fødevarer. Denne workshop er opbygget som et forløb påå 5 dage. Sapere Sapere er latin og betyder at smage og at kunne. Formålet med Sapere-metoden er, ifølge denn franske ophavsmand, Jacques Puisais at få børnene til at: At lære sine sanser ogg sin smag at kende At udvikle sine evner til at udtrykke sig verbalt At turde prøve nye levnedsmidler og retter At få større variation i det man spiser At skabe en bevidst forbruger Sapere-metoden kan beskrives som en assimilations læringsproces, hvor sanseindtryk fra omgivelserne optages og indpasses i de allerede etablerede mentalee skemaer som tilføjelser eller udbygninger. Alle kan bruge deres sanser ogg lære at udvikle disse gennem g fantasi, leg og oplevelser, hvilket gør Sapere-metoden uafhængig af børnenes kognitive niveau. Metoden er udbredt i Sverige, hvor elevernee i klasse gennemgår et 10 dags-kursus. Grundet børnehavebørnenes kognitive lave alder, er denne model ikke mulig at kopiere og derfor er elementerne i smagsworkshoppen ikke kun en mindre del af det fulde kursus, men de er også omformuleret så de passer den nye målgruppes kognitive niveau. Meningen bag denne del af interventionen er, at disse aktiviteter kan udvikles,, tilpasses og senere hen implementeres i institutionens læreplaner.

6 Udformningen af workshoppen er blevet udformet gennem pilottest i samarbejde med pædagogisk personale ud fra et ressourcemæssigt synspunkt, samt børnenes udviklingsmæssige niveauer. Pilottestene er gennemført i forbindelse medd EU-Projekt PERISCOPE og BUPL Projekt Fuglsang. Metodeafsnit Forberedelse 1. Observér barnets spise- og madvaner gennem spørgeskemaer eller gennemm henholdsvist mad spist og ikke spist 2. Udvælg typer af fødevarer, på baggrund af observation/spørgeskema 3. Introducer de fem sanser til pædagogerne/lærerne 4. Lav beskrivelser af fødevarerne, som børnene skal introduceres til, evt. billeder af forskellige varianter/sorterr af den enkelte fødevare, beplantning, sange eller fortællinger, hvori disse fødevarer optræder m.m. 5. Udstyr: o Invitation til deltagerne (børnene og evt. forældrene, hvis h der er muligt at invitere dem) o Plakater, der viser forskellige fødevare til ophæng o Porcelæn, bestik, glas, dug og vand o De udvalgte fødevarer (hele, skrællede, udskåret m.m.) o Et deltager-diplom til alle deltagerne efter endt workshop

7 Smags workshop Første dag Inden smagning er det vigtigt at børnene bliver fortalt om smagsløgene at: Smagsløgene udvikler sig jo ældre børnene bliver og at de ændre sig alt afhængigg af hvad man spiser ogg hvor meget forskelligt man spiser. Hvis man kun spiser én ting, vil smagsløgen ne vende sigg til denne smag og alle andre smage vil være ukendte og hvis smagsløgenee ikke genkende smagene vil man ofte ikke kunne lide det. Men hvis man prøver mange gange og giver smagsløgene lov til langsomtt at vende sig til de nye smage, så ændre de sig og så kan man pludselig lide flere f madvarer. Hvordan det formuleres er afhængig af aldersgruppen og deres kognitive niveau. Visuelle effekter af munden, tungen kan benyttes Fire af de fem grundsmage; sødt, surt, salt ogg bitter introduceres. Det D er ikke obligatorisk at have alle fire grundsmage med, idet bittert kan være svær for børn at skelne fra surt. Men sødt,, surt og salt skal som minimumm repræsenteres. Alt skal placeret i små glasskåle, så børnene kan se farve og struktur. Alle frugter/grøntsager skal være vist som ikke tilberedte (dvs. hele, med skræl, m.m.), samt i udskåret/skrællet/pilett tilstand, så børnene har flere muligheder forr at genkende dem. Det er vigtigt at børnene får tid til at turde smage. Nogle børn har brug for at se andre smage s først, og det er vigtigt at børnene stille og rolig oparbejder et mod til t at smage. For de fleste børns vedkommende vil mange af smagene være uvante og de vil derfor per automatik ikke kunne lide dem. Hvis de får lov til at smage i deres egett tempo, når de at indstille sig på, at det måske er en ny smag de får i munden. Sødt Dette vælges først da de fleste børn har en præference for den sødee smag og det er vigtigtt at de har mod på at smage lige fra starten. Af mulige smagsprøver kan være sukkerknalder, (akacie)honning og o kunstige e sødestof. Smagsprøverne kan laves flydende, så indholdet skjules, idet vandet kan opvarmes og sukkeret/honningen kan irøres, for derefter at afkøle det. Før børnene smager på smagsprøverne kan det være en god ide at tale t om hvad sødt er og om alt der er sødt og så er lig med at det smager godt? Surt Derefter skal børnene smage surt, fx citron, lime og Granny Smith æbler. Smagsprøverne kan også her laves flydende,, fx citron eller lime saft. Bittert Den tredje smag er bitter so i fx rucula r salat,, grapefrugt og radise. Smagsprøverne kan ligeledes laves flydendee fx i form af grapefrugtsaft.

8 Salt Den sidste smag børnene skal smage er salt. Grunden til at salt er valgt v som det sidste smag skyldtess det faktum, at mange børn genkender og kann lide smagen (chips), og o dette ville afslutte øvelsen med en smag, de var bekendt med og som de kunne lide. Mulige smagsprøver kunne være saltkiks og salte jordnødder, men også fx i flydende form som salt opløst i vand. Anden dag Børnene smagsløg blive nu udfordret, da to af de grundlæggende smage nu blandes sammen og de skal prøve om de kunne genkende de enkeltee smage. Mulige blandede smagsprøver kan være 1) limejuice og akaciehonning 2) grapefrugtjuicee på Granny Smith æbler, 3) saltkiks med radiser, 4) saltkikss med jordbærsyltetøj, 5) saltkiks med honning og 6) grapefrugt med sukker på. Hvis der ønskes at bruges flyendee test, kan smagsprøverne fra første dagen blandes sammen. Lad børnene først selv prøve at identificere smagene. Guide dem derefter d igennem ved att benævne de enkelte smage og lad børnene se om de kan skille smagene i munden. Hvis s de ikke kan finde smagen, kan de tilbydes at smage dem alenee og umiddelbart derefter blandet. Tredje dag Aktiv skattejagt. Børnene inddeles i grupperr for at gå på skattejagt på institutionens udendørs areal. For at finde skatten, skal de passere forskellige poster, hvor de enten skal svare på nogle spørgsmål eller gøre noget fysisk. Spørgsmålene bør omhandle forskellige frugttræer og bærbuske, der evt. vokser i institutionen. Hvis der ikke er nogen frugtbuske eller træer, er illustrationer af disse også en mulighed. Som hjælp skal der vises billeder af de forskelligee træer, buske, frugter og bær, da de evt. ikkee alle bærer frugter/bærr på det pågældende tidspunkt. Spørgsmålene kunne være; Hvilke frugter vokser på dette træ/busk?, Smager frugten sød s eller sur?, Hvilke farve er frugten?,, Findes frugter i fleree farver?, Hvis ja, hvilke? m.m. De fysiske aktiviteter kunne være hoppe 10 gange, sjippe eller svinge en hulahopring i x-antal minutter, klatre op i et tårn, rutsje ned ad rutsjebanen eller sparker/ /kaste en bold i et mål. Skatten de skal finde kan være ett stykke frugt, en bolle eller lignende. Fjerde dag Sans for sjov er et ny udviklet spil, s der er udviklet som et almindeligt brætspil, hvor børnene slå med en terning og rykker deres spillebrik det antal felter terningenss øjne viser. Nogle af felterne f er farvede og til hver farve hører en kategori. De tre kategorier er sanser, mad ogg bevægelse. Til hver kategori er der nogle kort med spørgsmål, der skal besvares eller enn aktivitet, der skal udføres.

9 Dette spil er under stadig udvikling, så det kan tilpassess forskelligee aldersgrupper. Information om dette spil kan rettes til Anne Sode Gregersenn og Dorte Heuser på eller via Sanne Sansolios fra Forskningsgruppen Food & Peoplee Denne dag kunne også bruges til en fysisk aktivitet, såsom gårdbesøg, plantagebesøg eller en tur ned på havnen for at tale med fiskerne. Hvis det ikke er muligt at foretage heldagsudflugter, er en tur til grønthandleren eller fiskehandleren også et alternativ hvor børnene får mulighed for at se, røre og lugte til flere forskellige slags s fødevarer. Femte dag Den sidste dag kan børnene bage. En mulighed er grove foccacia brød b med tomat og krydderurter. Dette bagværk indeholder flere forskellige fødevarer grupper, og derved d forskellige lugte og farver. Denne aktivitet skal naturligvis foregå underr kyndig ledelse af køkkenfaglig personale eller pædagoger, der har gennemgået et hygiejne kursus, og foregå i køkkener, der kan leve op til de gældende krav om børn i køkkener. Hvis der er økonomiskk muligt, kan der lavess brød til alle i institutionen og ikke kun der deltagne børn.

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen Maddannelse, madmod og madglæde Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7.

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. KLASSETRIN INDLEDNING FØDEVARESTYRELSEN Fødevarestyrelsen er en

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014 2014 Implementering af sensorisk metode, til vurdering af færdige producerede retter hver dag. Implementation of sensory methodology for assessing the finished produced menus every day Afsluttende eksamensprojekt

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere