Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Installationsentreprise. Installation af intelligent trafikstyringssystem på motorvejen i og omkring Aalborg. Kontrakten omfatter: Levering og instllation af følgende hovedelementer: Portal, galgemaster, standere, elforsynings- og kommunikationsanlæg, føringsveje, detektorspoler og faste tavler, Modtage og installere bygherreleverancer bestående af variable trafiktavler, detektorudstyr og styresystem. CPV: , Strøm Hansen A/S Sundholmvej Nørresundby Telefon

2 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland - Sundhedshus Skive udført i totalentreprise. Etablering af Sundhedshus Skive i totalentreprise. CPV: NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon

3 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Håndværkerydelser for Århus Kommune Teknik og miljø. Udførelse af spjældarbejder for Århus Kommune teknik og miljø, indenfor kategorierne VVS, ;malerarbejder, murerarbejder, Tømrerarbejder og Elarbejder. CPV: , , , , ,

4 DK-Århus: Opførelse af kontorhuse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSFORVALTNINGEN Tilbygning Grøndalsvej 8260 Viby j. Rådgivning, projektering og opførelse af tilbygning på eksisterende bygning, Grøndalsvej, 8260 Viby J. CPV:

5 DK-København: Variable meddelelsestavler VEJDIREKTORATET Limfjordstunnelen, Levering af mekaniske tavler. Levering af variable, mekaniske prismetavler beregnet for 230V Vac forsyningstilslutning og styring via potentialfrie kontaktsæt. Tavlerne skal leveres komplette og funktionsdygtige med visningsfolier, klar for montage, tilslutning og idriftsætning af egen installatør. CPV: Olsen Engineering A/S Navervej Roskilde Telefon

6 DK-Kolding: Udstyr til operationsstuer MEDICOTEKNIK, REGION SYD Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. CPV: , , , , , , , , , , 35240, , , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup

7 DK-Ballerup: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Military GPS Upgrade. Military GPS Upgrade. CPV: SKYDEC B.V. Mercuriusstraat EN Vlaardingen NEDERLANDENE

8 DK-Thisted: Medicinske hjælpemidler THISTED KOMMUNE Indkøb af diabeteshjælpemidler til Thisted Kommune. Levering af diabeteshjælpemidler som lancetter, fingerprikker, strimler, insulinpenne m.v. Leveringen omfatter også fornøden konsulentbistand og uddannelse stillet til rådighed af leverandør. Med forbehold for overflyttelse af fornødne bevillinger fra nuværende leverandør, ventes ikrafttræden af aftale Der er mulighed for forlængelse af aftale op til 2 x 2 mdr. CPV: Mediq Danmark A/s 2605 Brøndby Telefon

9 DK-Aalborg: Rengøring af lokaler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Rengøring. Rengøring af ca m2 fordelt på ca. 55 steder i Aalborg Kommune. CPV: Ida Service A/S Gasværksvej 26 A 9000 Aalborg Telefon

10 DK-København: Juridisk rådgivning TIPSUNGDOMSNÆVNET Kontrakt om sekretariatsfunktion for Tipsungdomsnævnet. Opgaven består primært af juridisk bistand ifm. Tipsungdomsnævnets opgaver. Herudover indeholder opgaven sekretærassistance samt regnskabsførelse hermed. Sekretariatet skal forberede Tipsungdomsnævnets afgørelser af klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling, og forberedelser af afgørelser om tildeling af støtte. Herudover udarbejder sekretariatet årsberetning. Arebjdet består endvidere af genenmgang og godkendelse af Dansk Ungdoms Fællesråds regler om kriterierne for tildeling af tipsmidler. CPV: 79000, LETT Advokatfirma Rådhuspladsen København

11 DK-Taastrup: Finansiel leasing HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Finansiel Leasing. Finansiel leasing af brandkøretøjer for Beredskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. CPV: Kommuneleasing A/S Kultorvet 6 75 København K Telefon Internet: Fax

12 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET Frederikssundsvejstunnelen og Bernstorffsvejstunnelen, PLC programmering. Programmering af 2 seperate Simatic S7-400 plc anlæg henholdsvis i Bernstorffsvejstunnelen og Frederikssundsvejstunnelen for styring og overvågning af tunnelens tekniske installationer (trafikanlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, el-forsyningsanlæg m.fl.) inden for grænsefladerne defineret ved io-liste samt ved signalliste til eksisterende betjeningssystem. Bygherren leverer detailprojekt i form af funktionsbeskrivelser og rutediagrammer. Anden entreprenør udfører alle installationsarbejder. Entreprenøren skal forestå kodning og fabriksafprøvning samt deltagelse i afprøvning efter installering. CPV: , Picca Automation A/S Gladsaxevej Søborg Telefon

13 DK-Vejle: Reparations- og vedligeholdelsestjenester VEJLE KOMMUNE Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Aftalen omfatter udelukkende løbende reparationsarbejder relateret til glasskade i forbindelse med hærværk, indbrud, ulykker og lignende hændelser. Aftalen omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. CPV: Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon

14 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med byggeri REGION SYD Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, prækvalifikation vedr. udbud af totalrådgivning vedrørende opførelse af tilbygning. Region Syddanmark skal have opført en tilbygning til det eksisterende center med henblik på samling af centerets aktiviteter på én adresse. Projektet etableres ved om- og tilbygning på Regionens ejendom Heden 7-9 i Odense. Krantrakten omfatter totalrådgivning vedrørende ovenstående. Der udbydes på baggrund af et af regionen udarbejdet byggeprogram. Centerets opgave er at yde specialundervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med specifikke funktionsnedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedr. hjælpemidler på syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet. CPV: Arkitektfirmaet TKT A/S Englandsgade 25,. 500 Odense

15 DK-Vejle: Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør VEJLE KOMMUNE Levering af flytteservice til Vejle Kommune. Levering af almindelig flytteservice til Vejle Kommune. CPV: , , CP-Flytteservice Assensvej Ringe Telefon Internet:

16 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af farligt afffald Indsamling og transport af embaleret farligt afffald. CPV: ,

17 DK-Århus: Indsamling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. CPV: ,

18 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. CPV: , ,

19 DK-Århus: Desinficering og skadedyrsbekæmpelse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. CPV: , , ,

20 DK-Århus: Vinduespudsning ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. CPV:

21 DK-Nykøbing Falster: Rengøring GULDBORGSUND KOMMUNE Udbud af rengøring i Guldborgsund Kommune, delområde 4 og 5. Rengøring af kommunale bygninger og institutioner i en del af Guldborgsund Kommune. CPV: , 90900, , ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet: ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet:

22 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed FREDERIKSBERG KOMMUNE Begrænset udbud af totalrådgivning - Svaneparken. Frederiksberg Kommune udbød i februar 200 totalrådgivning i begrænset udbud i forbindelse med renovering af Svaneparken. CPV: , , AART A/S

23 DK-Kastrup: Lufthavnsudstyr NAVIAIR Kontrakt om ATIS/VOLMET system. Kontrakt om ATIS/VOLMET system. CPV: , NAV Canada 77 Metcalfe Street, Ontario KP5L6 Ottawa CANADA

24 DK-Århus: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder Nyanlægsarbejder for Varmeplan Århus, Udførelse af fjernvarmearbejder for Varmeplan Århus, i Århus by og opland. CPV:

25 DK-Grenaa: Brandkøretøjer NORDDJURS KOMMUNE Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. CPV: , 34442, , GKV Brandmateriel Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Volvo Truck Center Danmark A/S Gunnar Clausens Vej Viby J Telefon Internet:

26 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. DEM Vestre Kongevej Viby J

27 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed TRAFIKSTYRELSEN Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Trafikstyrelsen Sikkerhed Godkendelse (TS S-G) indkøber ved denne kontrakt rådgiverbistand iform af spidskompetence fra en virksomhed (i det følgende kaldt: rådgiver) til brug for assistance tilmyndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Rådgiveren skal levere assistance i forbindelse med: Uafhængig, uvildig myndigheds- og sagsbehandling samt relevant rådgivning og samarbejde med følgende SPinteressenter: Bygherren Banedanmark (BDK), i form af dens dedikerede SP organisation, BDK som Infrastructure Manager (IM) af relevante SP-grænsefladeprojekter: GSM-R Voice & Data, SpecificTransmission Module (STM), Fixed Telecom Networks (FTN), Andre Infrastrukturforvalter-virksomheder: Sund & Bælt med Storebælts-, Øresunds- og den kommendefemern-forbindelse. Plus relevante udenlandske IM i Sverige og Tyskland, Togoperatører (Train Operating Company, TOC), der udøver deres jernbanetransportvirksomhed i Danmark:DSB, DSB S-tog, DSB First, Arriva, regionale og lokale baneselskaber, godsoperatører, Assessorer G-ISA- / S-ISA- og NOBO-virksomheder, Potentielle Signalsystem-leverandørvirksomheder, Vejdirektoratet, som myndighed for vejrelaterede aspekter ved overkørsler, Nabolandenes National Safety Authorities, i Sverige og Tyskland, Relevante organisationer omkring EU korridor B (Stockholm Napoli, igennem Danmark). (Oplistning under ovennævnte punkter skal forstås som vejledende eksempler, listerne er ikke udtømmende). Varetagelse af opgaven forudsætter indgående kendskab til både dansk og EU-lovgivning på området. CPV: , 73200, 73300, Det Norske Veritas Danmark A/S Tuborg Parkvej Hellerup

28 DK-Vejen: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter VEJEN KOMMUNE Rammeaftale på forbrugsartikler. Rammeaftale på aftørringspapir, engangsartikler, plastposer og sække, borddækning. CPV: Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon

29 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af tilbehør til knæ-, hofteog skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Viking Medical Scandinavia Vindebæk Strandvej Askeby

30 DK-Viby: Entrepriseforsikring ÅRHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE "Entrepriseforsikring (CAR) for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard fase ". Kontrakten vedrører entrepriseforsikring (CAR), samt ansvarseksponeringer, hvortil der henvises til udbudsmaterialet for yderligere specifikation, for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard. Fase : Aahavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet i entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Entreprisen udbydes som hovedentreprise baseret på bygherrens detailprojekt. Entreprisen forventes gennemført i perioden medio 200 medio 203. Skønnet entreprisesum: Ca DKK. CPV: Gjendsidige Nyropsgade København V Telefon Fax

31 DK-Holte: Rengøring RUDERSDAL KOMMUNE Intern rengøring af bygninger og inventar samt vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 28 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, ældrecentre og specialtilbud). CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Elite Miljø A/S Frederik Winthersvej Horsens Telefon Internet: Fax

32 DK-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder REGION SYD Totalentreprise i forbindelse med opførelse af parkeringshus til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg opføres et nyt parkeringshus på Remisevej, 6700 Esbjerg. Kontrakten omfatter udformning, projektering og opførelse af et parkeringshus. Alle ydelser udføres i henhold til gældende lovgivning, herunder lokalplan for området og på grundlag af et byggeprogram. CPV: E Byg A/S Reglgårdsparken Middelfart

33 DK-Kastrup: Legetøj TÅRNBY KOMMUNE Legetøj. Legetøj til den kommunale dagpleje og institutioner med børn i alderen 0-9 år m.fl. CPV: DICA A/S Industrikrogen Rønnede Telefon Internet: Fax Lekolar A/S Industriparken Faxe Telefon Internet: Fax Leika Borupvang Allerød Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Visningsvalgmodul. I forbindelse med installation af intelligent trafikledelsessystem på motorvejen ved Aalborg skal der udvikles et softwaremodul, som benævnes visningsvalgmodulet. Visningsvalgmodulet skal modtage input fra trafikdetektorer og Limfjordstunnelens nuværende trafikledelsessystem og give output til et tavlestyringsmodul, som styrer og overvåger visningen på variable hastigheds- og informationstavler. CPV: Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Telefon

35 DK-Fredericia: Taxikørsel FREDERICIA KOMMUNE Kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune. Udbud på kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune og retur. Kørslen vil i nogen grad omfatte kørsel til/fra andre kommuner. Kørslen omfatter kørsel af skoleelever, der har et psykisk eller fysisk handicap. CPV: , , , Ejners Biler Industrivej Børkop Telefon

36 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelse AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING Rådgiverudbud vedr. eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. Aalborg Kommune har indgået kontrakt vedr. rådgivningsopgaven i forbindelse med et eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. CPV: , , , , , Konsortium bestående af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Horten Advokataktieselskab Hhv. Strandvejen 44 og Philip Heymans Allé Hellerup

37 DK-Viborg: Byggearbejde OPFØRELSE AF NYT SCT. KJELDSGÅRDEN FRIPLEJEHJEM FOR DANSKE DIAKONHJEM I TOTALENTREPRISE Opførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem for Danske Diakonhjem i totalentreprise. Projektering og udførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem i totalentreprise. Bebyggelsen består af 40 boliger med tilhørende fællesfaciliteter til demente beboere, i alt ca m2. Bebeyggelsen opføres i både og 2 etager som led i indplaceringen i et kuperet landskab som skal rumme sansehave. CPV: , , MT Højgaard A/S Vestermarksvej Viborg

38 DK-Nørresundby: Anlæg af vej RENOVERING AF AALBORG HAVNEFRON, SLOTSPLADSEN, BELÆGNINGSENTREPRISEN Renovering af Aalborg Havnefront, Slotspladsen, Belægningsentreprisen. Etablering af vejanlæg Slotspladsen. CPV: Arkil A/S Blomsterbakken Vestbjerg

39 DK-Køge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder KØGE KOMMUNE Driftsentreprise for parker og grønne områder I Køge Vest. Orientering om entreprisen. Køge Kommune udbyder hermed Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest i offentligt udbud. Entreprisen udbydes efter gældende EU-udbudsdirektiv, 2004/8/EF. Nærværende entreprise er led i en samlet plan for udbud af drift og vedligehold af parkområdet i Køge Kommune. Der udbydes delentrepriser inden for området i løbet af perioden Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest omfatter pleje, vedligeholdelse og serviceydelser på ca. 40 større og mindre parkområder i den vestlige del af Køge Kommune. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af græsarealer, Pleje af buske, hække, træer m.v, Ukrudtsbekæmpelse, Vedligeholdelse af belægninger og inventar, Renholdelse, Opsyn med mangler og skader. Der indgår virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med udbuddet. Køge Kommune v/ ETK (Entreprenør Teknik Køge) afgiver kontrolbud. CPV: OK Grøn Anlæg A/S

40 DK-Gentofte: Mejeriprodukter GENTOFTE KOMMUNE Køb af mælk, ost og friske æg til Gentofte Kommunes institutioner. Levering af mælk, ost og friske æg til 6 produktionskøkkener og 2 modtagerkøkkener i Gentofte Kommune. Uddybende beskrivelser findes i udbudsmaterialet. CPV: HKI Ost Midtager Brøndby Internet: hkiost.dk/forside.aspx

41 DK-Nørresundby: Granit AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Granitleverance 200. Indkøb af materialer for renovering af Aalborg Havnefront. CPV: Viborg Granit ApS Hyrdebakken Viborg

42 DK-Nørresundby: Støbejernsprodukter AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Støbejernsleverance 200. Udarbejdelse af støbejernselementer og levering. CPV: Duco ApS Industrivej Langeskov

43 DK-Århus: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Levering af fødevarer til mindre institutioner. Der er indgået 3 rammeaftaler: ) Levering af fødevarer til mindre institutioner i Århus Kommune; 2) Levering af skolemælk til skolerne i Århus Kommune; 3) Levering af frugtkasser og skolefrugt til Århus Kommune. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Frugt Karl Engros Aps Blomstervej Tilst Telefon Internet:

44 DK-Helsinge: Rengøring GRIBSKOV KOMMUNE Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 67 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, skoler, administrationsbygninger o.l.). CPV: , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet:

45 DK-Lemvig: Geologisk efterforskning KYSTDIREKTORATET Efterforskning og kortlægning af sandressourcer i Nordsøen, Kontrakten omfatter efterforskning og kortlægning af sandressourcer i et område på ca. 400 kvadratkilometer beliggende i en zone mellem 0 km og 20 km fra Jyllands vestkyst. CPV: GEO & Orbicon l Leif Hansen A/S Maglebjergvej 2800 Lyngby Telefon Internet: Fax

46 DK-Esbjerg: Busstoppestedsstandere ESBJERG KOMMUNE Koncessionskontrakt for byinventar i Esbjerg Kommune. Koncessionskontrakt på opstilling, drift og vedligehold af byinventar såsom buslæskærme, stoppestedsstandere, affaldsspande, byinformationsstandere med reklame i hele Esbjerg kommune. CPV: Clear Channel Danmark A/S Grønningen 23, 2. sal 270 København K

47 DK-Billund: Vejtransport BILLUND LUFTHAVN A/S, BILLUND HANDLING Kørsel af bagage fra Billund Lufthavn. Kørsel i distribution med bagage (kufferter, tasker mv.), der udbringes til rejsende på vegne af luftfartsselskaber, der betjener Billund Lufthavn. Typisk som følge af forsinket ankomst af bagage. Kørslen er fra Billund Lufthavn til destinationer i Jylland og på Fyn. Ved ikke brofaste øer leveres til færgelejet. Udkørslen med bagage skal kunne foregå flere gange dagligt året rundt på alle årets dage, afhængigt af flytrafikken. Kørslen foregår dels efter fastlagte skemaer, og dels som ad hoc kørsel. Omfanget vil skønsmæssigt være ca leveringer om året, hvor en levering i gennemsnit indeholder,5 stk. bagage. Skønnet er ikke bindende for udbyder. I kontrakten vil indgå bestemmelser om gensidig udtrædelsesvarsel på 3 måneder. I udbudsmaterialet vil der blive stillet miljøkrav til tilbudsgiverens køretøjer. CPV: D Logistik A/S Venusvej Kolding Telefon Internet:

48 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER Superkilen - Hovedentreprise vedr. ny aktivitetspark på ydre Nørrebro. Superkilen er en ny aktivitetspark, der løber fra Nørrebrogade, over Mimersgade til Tagensvej. Parken følger nørrebrocykelrute på denne strækning. Parken skal være et fyrtårnsprojekt for og i Mimersgadekvarteret. Hovedentreprisen indeholder: Rydningsarbejde og bortskaffelse af inventar, belægninger, beplantning og jord, herunder forurenet jord. Anlægsarbejder: Stål- og betonkonstruktioner, terrænarbejder, kloakarbejder, elarbejde, anlægsgartnerarbejde, tømrerarbejde, opsætning og montering af inventar, asfaltarbejder med særlig overflade (PU-belægning), opstribning af asfalt med termoplast. I hovedentreprisen indgår i mindre omfang detailprojektering af stål- og betonkonstruktioner og springvand. I entreprisen vil der indgå bygherreleverance af inventar, træer og belysning. Det forventes at en del af arealet har et sammenfaldende og samtidigt arbejdsareal med andet entreprenørarbejde ved Nørrebrohallen. CPV: Per Aarsleff A/S - Anlæg Øst Industriholmen Hvidovre

49 DK-Greve: Fjernelse af slam GREVE BIOLOGISKE SLAMMINERALISERINGSANLÆG - TØMNINGSUDBUD Greve Biologiske Slammineraliseringsanlæg, Tømningsudbud - maj 200. Tømning af tre slambede med mineraliseret spildevandsslam fra det biologiske slammineraliseringsanlæg i Greve og efterfølgende transport og slutanbringelse på landbrugsjord, samt al myndighedsbehandling i denne forbindelse. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J. Telefon Fax

50 DK-Højbjerg: Tjenester på miljøområdet BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN, MILJØCENTER ÅRHUS Biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. Kontrakter på biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. CPV: Orbicon / Leif Hansen Lautrupvej 4B 2750 Ballerup Telefon Internet: Fiskeøkologiske Laboratorium Torvegade 3,. th 3000 Helsingør Telefon Internet:

51 DK-Svendborg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SVENDBORG KOMMUNE Levering af cateringprodukter til Svendborg Kommune. Køb og levering af cateringprodukter til Svendborg Kommunes produktionsog øvrige køkkener, som nævnt under afsnit II..2. CPV: , , , BC-Catering Grossisten A/S Blækhatten Odense SØ Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Produkter til personlig pleje PERSONLIGE HYGIEJNE ARTIKLER Personlig hygiejne artikler. Artikler til personlig hygiejne. CPV: Scan Care Aps Damsbovej 9B 5492 Vissenbjerg Plum A/S Frederiks Plums Vej Assens Abena A/S Egelund Aabenraa Kebo Med A/S Jernholmen Hvidovre Mediq Kornmarksvej Brøndby Scan Care APS Damsbovej 9 B 5492 Vissenbjerg Mediq Kornmarksvej Brøndby

53 DK-København: Ortopædisk fodtøj KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

54 DK-Søborg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Totalrådgivning ved opførelse af CampusNordsjælland til brug for Professionshøjskolen UCC. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af m2 nybyggeri og ombygning af m2 eksisterende bygning i Hillerød. CPV: Hou+Partnere arkitekter A/S Adelgade København K Telefon Internet: Fax

55 DK-Hvidovre: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger HVIDOVRE KOMMUNE Kontrakt vedrørende driftsherreopgaven for ældreboliger. Udbudet omfatter driftherreopgaven for ældreboliger, d.v.s. administration af ældreboliger og servicearealer samt vedligeholdelse af ældreboliger og servicearealer. CPV: DAB Finsensvej Frederiksberg

56 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

57 DK-Fredericia: Elektronrør og radiorør ENERGINET.DK CPV: 37400, Elektronrør og radiorør. Funktionsdefinerede ventiler. RMA Rheinau Gmbh & Co. KG Forsthausstr Rheinau TYSKLAND Mokveld Valves BV PO Box AE Gouda NEDERLANDENE

58 DK-København: Vacciner STATENS SERUM INSTITUT Pneumokokvaccine til perioden til Indkøb af vaccine til Det Danske Børnevaccinations Program i perioden Indkøbetskønnes til ca doser pneumokokvaccine pr. år. er ikke forpligtet til at indkøbevaccine under rammekontrakten, herunder i relation til det skønnede forbrug. Det bemærkes for god ordens skyld, at ved evt. skift i vaccineleverandør, vil der i en overgangsperiode, skullevaccineres færdig med nuværende vaccine for børn påbegyndt vaccination ved kontraktens indgåelse. Første vaccination skal kunne gives som i nuværende vaccinationsprogram ved 3 måneders alderen.boostervaccination skal gives senest ved 5 måneders alderen. Vaccinerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb. Vaccinerne skal have en restholdbarhed på minimum 2/3 ved levering til SSI. CPV: Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

59 DK-København: Dumpere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ, KALVEBOD MILJØCENTER Indlejning af entreprenørmateriel til Kalvebod Miljøcenter til brug ved forstærkning af Kalveboddiget. Ved etablering af et nyt depot for forurenet jord udgraves moræneler fra Kalvebod Miljøcenters areal nord for motorvej E20. Den udgravede jord transporteres til indbygning i forstærkning af Kalveboddiget. I den forbindelse, samt i øvrigt om fornødent til den daglige drift på KMC, indlejes entreprenørmateriel inklusiv fører, som et supplement til Kalvebod Miljøcenters egen maskinpark. CPV: , M.J.Eriksson Gl. Køge Landevej Brømndby Strrand Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Slagelse Kloakservice Rødstengården Valbygårdsvej Slagelse Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Tscherning Guldalderen Hedehusene Sorø Maskinudlejning ApS Metalvej Sorø Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Barslund

60 Agernvej Kvistgård 2

61 DK-Valby: Vejtransport TRAFIKSELSKABET MOVIA S4 - Udbud af service- og telebuskørsel. Tele- og servicebuskørsel i Hillerød og Helsingør svarende til ca køreplantimer pr. år med 5 driftsbusser. CPV: Fjord-bus a/s Fabriksvangen Slangerup Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 3000 Helsingør

62 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

63 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet

64 DK-Vejle: Nedbrydning af bro Vejdirektoratet

65 DK-Gram: Bygge- og anlægsarbejder Skov- og Naturstyrelsen

66 DK-Herning: Om- og tilbygning til Lind skole Herning Kommune

67 DK-Gråsten: OFFENTLIG LICITATION PÅ NYGADE/RINGGADE Gråsten Andelsboligforening afd. 42

68 DK-Hurup: Opførelse af et bofællesskab med 0 boliger Thisted Kommune

69 DK-Randers: 450.R0 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse Vejdirektoratet

70 DK-Vejle: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

71 DK-Kalundborg: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

72 DK-København: Asfaltarbejder Junipakken Vejdirektoratet

73 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere