Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Installationsentreprise. Installation af intelligent trafikstyringssystem på motorvejen i og omkring Aalborg. Kontrakten omfatter: Levering og instllation af følgende hovedelementer: Portal, galgemaster, standere, elforsynings- og kommunikationsanlæg, føringsveje, detektorspoler og faste tavler, Modtage og installere bygherreleverancer bestående af variable trafiktavler, detektorudstyr og styresystem. CPV: , Strøm Hansen A/S Sundholmvej Nørresundby Telefon

2 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland - Sundhedshus Skive udført i totalentreprise. Etablering af Sundhedshus Skive i totalentreprise. CPV: NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon

3 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Håndværkerydelser for Århus Kommune Teknik og miljø. Udførelse af spjældarbejder for Århus Kommune teknik og miljø, indenfor kategorierne VVS, ;malerarbejder, murerarbejder, Tømrerarbejder og Elarbejder. CPV: , , , , ,

4 DK-Århus: Opførelse af kontorhuse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSFORVALTNINGEN Tilbygning Grøndalsvej 8260 Viby j. Rådgivning, projektering og opførelse af tilbygning på eksisterende bygning, Grøndalsvej, 8260 Viby J. CPV:

5 DK-København: Variable meddelelsestavler VEJDIREKTORATET Limfjordstunnelen, Levering af mekaniske tavler. Levering af variable, mekaniske prismetavler beregnet for 230V Vac forsyningstilslutning og styring via potentialfrie kontaktsæt. Tavlerne skal leveres komplette og funktionsdygtige med visningsfolier, klar for montage, tilslutning og idriftsætning af egen installatør. CPV: Olsen Engineering A/S Navervej Roskilde Telefon

6 DK-Kolding: Udstyr til operationsstuer MEDICOTEKNIK, REGION SYD Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. CPV: , , , , , , , , , , 35240, , , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup

7 DK-Ballerup: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Military GPS Upgrade. Military GPS Upgrade. CPV: SKYDEC B.V. Mercuriusstraat EN Vlaardingen NEDERLANDENE

8 DK-Thisted: Medicinske hjælpemidler THISTED KOMMUNE Indkøb af diabeteshjælpemidler til Thisted Kommune. Levering af diabeteshjælpemidler som lancetter, fingerprikker, strimler, insulinpenne m.v. Leveringen omfatter også fornøden konsulentbistand og uddannelse stillet til rådighed af leverandør. Med forbehold for overflyttelse af fornødne bevillinger fra nuværende leverandør, ventes ikrafttræden af aftale Der er mulighed for forlængelse af aftale op til 2 x 2 mdr. CPV: Mediq Danmark A/s 2605 Brøndby Telefon

9 DK-Aalborg: Rengøring af lokaler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Rengøring. Rengøring af ca m2 fordelt på ca. 55 steder i Aalborg Kommune. CPV: Ida Service A/S Gasværksvej 26 A 9000 Aalborg Telefon

10 DK-København: Juridisk rådgivning TIPSUNGDOMSNÆVNET Kontrakt om sekretariatsfunktion for Tipsungdomsnævnet. Opgaven består primært af juridisk bistand ifm. Tipsungdomsnævnets opgaver. Herudover indeholder opgaven sekretærassistance samt regnskabsførelse hermed. Sekretariatet skal forberede Tipsungdomsnævnets afgørelser af klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling, og forberedelser af afgørelser om tildeling af støtte. Herudover udarbejder sekretariatet årsberetning. Arebjdet består endvidere af genenmgang og godkendelse af Dansk Ungdoms Fællesråds regler om kriterierne for tildeling af tipsmidler. CPV: 79000, LETT Advokatfirma Rådhuspladsen København

11 DK-Taastrup: Finansiel leasing HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Finansiel Leasing. Finansiel leasing af brandkøretøjer for Beredskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. CPV: Kommuneleasing A/S Kultorvet 6 75 København K Telefon Internet: Fax

12 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET Frederikssundsvejstunnelen og Bernstorffsvejstunnelen, PLC programmering. Programmering af 2 seperate Simatic S7-400 plc anlæg henholdsvis i Bernstorffsvejstunnelen og Frederikssundsvejstunnelen for styring og overvågning af tunnelens tekniske installationer (trafikanlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, el-forsyningsanlæg m.fl.) inden for grænsefladerne defineret ved io-liste samt ved signalliste til eksisterende betjeningssystem. Bygherren leverer detailprojekt i form af funktionsbeskrivelser og rutediagrammer. Anden entreprenør udfører alle installationsarbejder. Entreprenøren skal forestå kodning og fabriksafprøvning samt deltagelse i afprøvning efter installering. CPV: , Picca Automation A/S Gladsaxevej Søborg Telefon

13 DK-Vejle: Reparations- og vedligeholdelsestjenester VEJLE KOMMUNE Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Aftalen omfatter udelukkende løbende reparationsarbejder relateret til glasskade i forbindelse med hærværk, indbrud, ulykker og lignende hændelser. Aftalen omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. CPV: Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon

14 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med byggeri REGION SYD Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, prækvalifikation vedr. udbud af totalrådgivning vedrørende opførelse af tilbygning. Region Syddanmark skal have opført en tilbygning til det eksisterende center med henblik på samling af centerets aktiviteter på én adresse. Projektet etableres ved om- og tilbygning på Regionens ejendom Heden 7-9 i Odense. Krantrakten omfatter totalrådgivning vedrørende ovenstående. Der udbydes på baggrund af et af regionen udarbejdet byggeprogram. Centerets opgave er at yde specialundervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med specifikke funktionsnedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedr. hjælpemidler på syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet. CPV: Arkitektfirmaet TKT A/S Englandsgade 25,. 500 Odense

15 DK-Vejle: Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør VEJLE KOMMUNE Levering af flytteservice til Vejle Kommune. Levering af almindelig flytteservice til Vejle Kommune. CPV: , , CP-Flytteservice Assensvej Ringe Telefon Internet:

16 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af farligt afffald Indsamling og transport af embaleret farligt afffald. CPV: ,

17 DK-Århus: Indsamling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. CPV: ,

18 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. CPV: , ,

19 DK-Århus: Desinficering og skadedyrsbekæmpelse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. CPV: , , ,

20 DK-Århus: Vinduespudsning ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. CPV:

21 DK-Nykøbing Falster: Rengøring GULDBORGSUND KOMMUNE Udbud af rengøring i Guldborgsund Kommune, delområde 4 og 5. Rengøring af kommunale bygninger og institutioner i en del af Guldborgsund Kommune. CPV: , 90900, , ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet: ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet:

22 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed FREDERIKSBERG KOMMUNE Begrænset udbud af totalrådgivning - Svaneparken. Frederiksberg Kommune udbød i februar 200 totalrådgivning i begrænset udbud i forbindelse med renovering af Svaneparken. CPV: , , AART A/S

23 DK-Kastrup: Lufthavnsudstyr NAVIAIR Kontrakt om ATIS/VOLMET system. Kontrakt om ATIS/VOLMET system. CPV: , NAV Canada 77 Metcalfe Street, Ontario KP5L6 Ottawa CANADA

24 DK-Århus: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder Nyanlægsarbejder for Varmeplan Århus, Udførelse af fjernvarmearbejder for Varmeplan Århus, i Århus by og opland. CPV:

25 DK-Grenaa: Brandkøretøjer NORDDJURS KOMMUNE Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. CPV: , 34442, , GKV Brandmateriel Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Volvo Truck Center Danmark A/S Gunnar Clausens Vej Viby J Telefon Internet:

26 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. DEM Vestre Kongevej Viby J

27 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed TRAFIKSTYRELSEN Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Trafikstyrelsen Sikkerhed Godkendelse (TS S-G) indkøber ved denne kontrakt rådgiverbistand iform af spidskompetence fra en virksomhed (i det følgende kaldt: rådgiver) til brug for assistance tilmyndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Rådgiveren skal levere assistance i forbindelse med: Uafhængig, uvildig myndigheds- og sagsbehandling samt relevant rådgivning og samarbejde med følgende SPinteressenter: Bygherren Banedanmark (BDK), i form af dens dedikerede SP organisation, BDK som Infrastructure Manager (IM) af relevante SP-grænsefladeprojekter: GSM-R Voice & Data, SpecificTransmission Module (STM), Fixed Telecom Networks (FTN), Andre Infrastrukturforvalter-virksomheder: Sund & Bælt med Storebælts-, Øresunds- og den kommendefemern-forbindelse. Plus relevante udenlandske IM i Sverige og Tyskland, Togoperatører (Train Operating Company, TOC), der udøver deres jernbanetransportvirksomhed i Danmark:DSB, DSB S-tog, DSB First, Arriva, regionale og lokale baneselskaber, godsoperatører, Assessorer G-ISA- / S-ISA- og NOBO-virksomheder, Potentielle Signalsystem-leverandørvirksomheder, Vejdirektoratet, som myndighed for vejrelaterede aspekter ved overkørsler, Nabolandenes National Safety Authorities, i Sverige og Tyskland, Relevante organisationer omkring EU korridor B (Stockholm Napoli, igennem Danmark). (Oplistning under ovennævnte punkter skal forstås som vejledende eksempler, listerne er ikke udtømmende). Varetagelse af opgaven forudsætter indgående kendskab til både dansk og EU-lovgivning på området. CPV: , 73200, 73300, Det Norske Veritas Danmark A/S Tuborg Parkvej Hellerup

28 DK-Vejen: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter VEJEN KOMMUNE Rammeaftale på forbrugsartikler. Rammeaftale på aftørringspapir, engangsartikler, plastposer og sække, borddækning. CPV: Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon

29 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af tilbehør til knæ-, hofteog skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Viking Medical Scandinavia Vindebæk Strandvej Askeby

30 DK-Viby: Entrepriseforsikring ÅRHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE "Entrepriseforsikring (CAR) for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard fase ". Kontrakten vedrører entrepriseforsikring (CAR), samt ansvarseksponeringer, hvortil der henvises til udbudsmaterialet for yderligere specifikation, for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard. Fase : Aahavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet i entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Entreprisen udbydes som hovedentreprise baseret på bygherrens detailprojekt. Entreprisen forventes gennemført i perioden medio 200 medio 203. Skønnet entreprisesum: Ca DKK. CPV: Gjendsidige Nyropsgade København V Telefon Fax

31 DK-Holte: Rengøring RUDERSDAL KOMMUNE Intern rengøring af bygninger og inventar samt vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 28 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, ældrecentre og specialtilbud). CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Elite Miljø A/S Frederik Winthersvej Horsens Telefon Internet: Fax

32 DK-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder REGION SYD Totalentreprise i forbindelse med opførelse af parkeringshus til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg opføres et nyt parkeringshus på Remisevej, 6700 Esbjerg. Kontrakten omfatter udformning, projektering og opførelse af et parkeringshus. Alle ydelser udføres i henhold til gældende lovgivning, herunder lokalplan for området og på grundlag af et byggeprogram. CPV: E Byg A/S Reglgårdsparken Middelfart

33 DK-Kastrup: Legetøj TÅRNBY KOMMUNE Legetøj. Legetøj til den kommunale dagpleje og institutioner med børn i alderen 0-9 år m.fl. CPV: DICA A/S Industrikrogen Rønnede Telefon Internet: Fax Lekolar A/S Industriparken Faxe Telefon Internet: Fax Leika Borupvang Allerød Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Visningsvalgmodul. I forbindelse med installation af intelligent trafikledelsessystem på motorvejen ved Aalborg skal der udvikles et softwaremodul, som benævnes visningsvalgmodulet. Visningsvalgmodulet skal modtage input fra trafikdetektorer og Limfjordstunnelens nuværende trafikledelsessystem og give output til et tavlestyringsmodul, som styrer og overvåger visningen på variable hastigheds- og informationstavler. CPV: Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Telefon

35 DK-Fredericia: Taxikørsel FREDERICIA KOMMUNE Kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune. Udbud på kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune og retur. Kørslen vil i nogen grad omfatte kørsel til/fra andre kommuner. Kørslen omfatter kørsel af skoleelever, der har et psykisk eller fysisk handicap. CPV: , , , Ejners Biler Industrivej Børkop Telefon

36 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelse AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING Rådgiverudbud vedr. eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. Aalborg Kommune har indgået kontrakt vedr. rådgivningsopgaven i forbindelse med et eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. CPV: , , , , , Konsortium bestående af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Horten Advokataktieselskab Hhv. Strandvejen 44 og Philip Heymans Allé Hellerup

37 DK-Viborg: Byggearbejde OPFØRELSE AF NYT SCT. KJELDSGÅRDEN FRIPLEJEHJEM FOR DANSKE DIAKONHJEM I TOTALENTREPRISE Opførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem for Danske Diakonhjem i totalentreprise. Projektering og udførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem i totalentreprise. Bebyggelsen består af 40 boliger med tilhørende fællesfaciliteter til demente beboere, i alt ca m2. Bebeyggelsen opføres i både og 2 etager som led i indplaceringen i et kuperet landskab som skal rumme sansehave. CPV: , , MT Højgaard A/S Vestermarksvej Viborg

38 DK-Nørresundby: Anlæg af vej RENOVERING AF AALBORG HAVNEFRON, SLOTSPLADSEN, BELÆGNINGSENTREPRISEN Renovering af Aalborg Havnefront, Slotspladsen, Belægningsentreprisen. Etablering af vejanlæg Slotspladsen. CPV: Arkil A/S Blomsterbakken Vestbjerg

39 DK-Køge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder KØGE KOMMUNE Driftsentreprise for parker og grønne områder I Køge Vest. Orientering om entreprisen. Køge Kommune udbyder hermed Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest i offentligt udbud. Entreprisen udbydes efter gældende EU-udbudsdirektiv, 2004/8/EF. Nærværende entreprise er led i en samlet plan for udbud af drift og vedligehold af parkområdet i Køge Kommune. Der udbydes delentrepriser inden for området i løbet af perioden Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest omfatter pleje, vedligeholdelse og serviceydelser på ca. 40 større og mindre parkområder i den vestlige del af Køge Kommune. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af græsarealer, Pleje af buske, hække, træer m.v, Ukrudtsbekæmpelse, Vedligeholdelse af belægninger og inventar, Renholdelse, Opsyn med mangler og skader. Der indgår virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med udbuddet. Køge Kommune v/ ETK (Entreprenør Teknik Køge) afgiver kontrolbud. CPV: OK Grøn Anlæg A/S

40 DK-Gentofte: Mejeriprodukter GENTOFTE KOMMUNE Køb af mælk, ost og friske æg til Gentofte Kommunes institutioner. Levering af mælk, ost og friske æg til 6 produktionskøkkener og 2 modtagerkøkkener i Gentofte Kommune. Uddybende beskrivelser findes i udbudsmaterialet. CPV: HKI Ost Midtager Brøndby Internet: hkiost.dk/forside.aspx

41 DK-Nørresundby: Granit AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Granitleverance 200. Indkøb af materialer for renovering af Aalborg Havnefront. CPV: Viborg Granit ApS Hyrdebakken Viborg

42 DK-Nørresundby: Støbejernsprodukter AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Støbejernsleverance 200. Udarbejdelse af støbejernselementer og levering. CPV: Duco ApS Industrivej Langeskov

43 DK-Århus: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Levering af fødevarer til mindre institutioner. Der er indgået 3 rammeaftaler: ) Levering af fødevarer til mindre institutioner i Århus Kommune; 2) Levering af skolemælk til skolerne i Århus Kommune; 3) Levering af frugtkasser og skolefrugt til Århus Kommune. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Frugt Karl Engros Aps Blomstervej Tilst Telefon Internet:

44 DK-Helsinge: Rengøring GRIBSKOV KOMMUNE Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 67 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, skoler, administrationsbygninger o.l.). CPV: , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet:

45 DK-Lemvig: Geologisk efterforskning KYSTDIREKTORATET Efterforskning og kortlægning af sandressourcer i Nordsøen, Kontrakten omfatter efterforskning og kortlægning af sandressourcer i et område på ca. 400 kvadratkilometer beliggende i en zone mellem 0 km og 20 km fra Jyllands vestkyst. CPV: GEO & Orbicon l Leif Hansen A/S Maglebjergvej 2800 Lyngby Telefon Internet: Fax

46 DK-Esbjerg: Busstoppestedsstandere ESBJERG KOMMUNE Koncessionskontrakt for byinventar i Esbjerg Kommune. Koncessionskontrakt på opstilling, drift og vedligehold af byinventar såsom buslæskærme, stoppestedsstandere, affaldsspande, byinformationsstandere med reklame i hele Esbjerg kommune. CPV: Clear Channel Danmark A/S Grønningen 23, 2. sal 270 København K

47 DK-Billund: Vejtransport BILLUND LUFTHAVN A/S, BILLUND HANDLING Kørsel af bagage fra Billund Lufthavn. Kørsel i distribution med bagage (kufferter, tasker mv.), der udbringes til rejsende på vegne af luftfartsselskaber, der betjener Billund Lufthavn. Typisk som følge af forsinket ankomst af bagage. Kørslen er fra Billund Lufthavn til destinationer i Jylland og på Fyn. Ved ikke brofaste øer leveres til færgelejet. Udkørslen med bagage skal kunne foregå flere gange dagligt året rundt på alle årets dage, afhængigt af flytrafikken. Kørslen foregår dels efter fastlagte skemaer, og dels som ad hoc kørsel. Omfanget vil skønsmæssigt være ca leveringer om året, hvor en levering i gennemsnit indeholder,5 stk. bagage. Skønnet er ikke bindende for udbyder. I kontrakten vil indgå bestemmelser om gensidig udtrædelsesvarsel på 3 måneder. I udbudsmaterialet vil der blive stillet miljøkrav til tilbudsgiverens køretøjer. CPV: D Logistik A/S Venusvej Kolding Telefon Internet:

48 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER Superkilen - Hovedentreprise vedr. ny aktivitetspark på ydre Nørrebro. Superkilen er en ny aktivitetspark, der løber fra Nørrebrogade, over Mimersgade til Tagensvej. Parken følger nørrebrocykelrute på denne strækning. Parken skal være et fyrtårnsprojekt for og i Mimersgadekvarteret. Hovedentreprisen indeholder: Rydningsarbejde og bortskaffelse af inventar, belægninger, beplantning og jord, herunder forurenet jord. Anlægsarbejder: Stål- og betonkonstruktioner, terrænarbejder, kloakarbejder, elarbejde, anlægsgartnerarbejde, tømrerarbejde, opsætning og montering af inventar, asfaltarbejder med særlig overflade (PU-belægning), opstribning af asfalt med termoplast. I hovedentreprisen indgår i mindre omfang detailprojektering af stål- og betonkonstruktioner og springvand. I entreprisen vil der indgå bygherreleverance af inventar, træer og belysning. Det forventes at en del af arealet har et sammenfaldende og samtidigt arbejdsareal med andet entreprenørarbejde ved Nørrebrohallen. CPV: Per Aarsleff A/S - Anlæg Øst Industriholmen Hvidovre

49 DK-Greve: Fjernelse af slam GREVE BIOLOGISKE SLAMMINERALISERINGSANLÆG - TØMNINGSUDBUD Greve Biologiske Slammineraliseringsanlæg, Tømningsudbud - maj 200. Tømning af tre slambede med mineraliseret spildevandsslam fra det biologiske slammineraliseringsanlæg i Greve og efterfølgende transport og slutanbringelse på landbrugsjord, samt al myndighedsbehandling i denne forbindelse. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J. Telefon Fax

50 DK-Højbjerg: Tjenester på miljøområdet BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN, MILJØCENTER ÅRHUS Biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. Kontrakter på biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. CPV: Orbicon / Leif Hansen Lautrupvej 4B 2750 Ballerup Telefon Internet: Fiskeøkologiske Laboratorium Torvegade 3,. th 3000 Helsingør Telefon Internet:

51 DK-Svendborg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SVENDBORG KOMMUNE Levering af cateringprodukter til Svendborg Kommune. Køb og levering af cateringprodukter til Svendborg Kommunes produktionsog øvrige køkkener, som nævnt under afsnit II..2. CPV: , , , BC-Catering Grossisten A/S Blækhatten Odense SØ Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Produkter til personlig pleje PERSONLIGE HYGIEJNE ARTIKLER Personlig hygiejne artikler. Artikler til personlig hygiejne. CPV: Scan Care Aps Damsbovej 9B 5492 Vissenbjerg Plum A/S Frederiks Plums Vej Assens Abena A/S Egelund Aabenraa Kebo Med A/S Jernholmen Hvidovre Mediq Kornmarksvej Brøndby Scan Care APS Damsbovej 9 B 5492 Vissenbjerg Mediq Kornmarksvej Brøndby

53 DK-København: Ortopædisk fodtøj KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

54 DK-Søborg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Totalrådgivning ved opførelse af CampusNordsjælland til brug for Professionshøjskolen UCC. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af m2 nybyggeri og ombygning af m2 eksisterende bygning i Hillerød. CPV: Hou+Partnere arkitekter A/S Adelgade København K Telefon Internet: Fax

55 DK-Hvidovre: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger HVIDOVRE KOMMUNE Kontrakt vedrørende driftsherreopgaven for ældreboliger. Udbudet omfatter driftherreopgaven for ældreboliger, d.v.s. administration af ældreboliger og servicearealer samt vedligeholdelse af ældreboliger og servicearealer. CPV: DAB Finsensvej Frederiksberg

56 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

57 DK-Fredericia: Elektronrør og radiorør ENERGINET.DK CPV: 37400, Elektronrør og radiorør. Funktionsdefinerede ventiler. RMA Rheinau Gmbh & Co. KG Forsthausstr Rheinau TYSKLAND Mokveld Valves BV PO Box AE Gouda NEDERLANDENE

58 DK-København: Vacciner STATENS SERUM INSTITUT Pneumokokvaccine til perioden til Indkøb af vaccine til Det Danske Børnevaccinations Program i perioden Indkøbetskønnes til ca doser pneumokokvaccine pr. år. er ikke forpligtet til at indkøbevaccine under rammekontrakten, herunder i relation til det skønnede forbrug. Det bemærkes for god ordens skyld, at ved evt. skift i vaccineleverandør, vil der i en overgangsperiode, skullevaccineres færdig med nuværende vaccine for børn påbegyndt vaccination ved kontraktens indgåelse. Første vaccination skal kunne gives som i nuværende vaccinationsprogram ved 3 måneders alderen.boostervaccination skal gives senest ved 5 måneders alderen. Vaccinerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb. Vaccinerne skal have en restholdbarhed på minimum 2/3 ved levering til SSI. CPV: Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

59 DK-København: Dumpere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ, KALVEBOD MILJØCENTER Indlejning af entreprenørmateriel til Kalvebod Miljøcenter til brug ved forstærkning af Kalveboddiget. Ved etablering af et nyt depot for forurenet jord udgraves moræneler fra Kalvebod Miljøcenters areal nord for motorvej E20. Den udgravede jord transporteres til indbygning i forstærkning af Kalveboddiget. I den forbindelse, samt i øvrigt om fornødent til den daglige drift på KMC, indlejes entreprenørmateriel inklusiv fører, som et supplement til Kalvebod Miljøcenters egen maskinpark. CPV: , M.J.Eriksson Gl. Køge Landevej Brømndby Strrand Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Slagelse Kloakservice Rødstengården Valbygårdsvej Slagelse Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Tscherning Guldalderen Hedehusene Sorø Maskinudlejning ApS Metalvej Sorø Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Barslund

60 Agernvej Kvistgård 2

61 DK-Valby: Vejtransport TRAFIKSELSKABET MOVIA S4 - Udbud af service- og telebuskørsel. Tele- og servicebuskørsel i Hillerød og Helsingør svarende til ca køreplantimer pr. år med 5 driftsbusser. CPV: Fjord-bus a/s Fabriksvangen Slangerup Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 3000 Helsingør

62 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

63 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet

64 DK-Vejle: Nedbrydning af bro Vejdirektoratet

65 DK-Gram: Bygge- og anlægsarbejder Skov- og Naturstyrelsen

66 DK-Herning: Om- og tilbygning til Lind skole Herning Kommune

67 DK-Gråsten: OFFENTLIG LICITATION PÅ NYGADE/RINGGADE Gråsten Andelsboligforening afd. 42

68 DK-Hurup: Opførelse af et bofællesskab med 0 boliger Thisted Kommune

69 DK-Randers: 450.R0 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse Vejdirektoratet

70 DK-Vejle: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

71 DK-Kalundborg: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

72 DK-København: Asfaltarbejder Junipakken Vejdirektoratet

73 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Leverandørliste til hjemmesiden ifm. frikommuneforsøg

Leverandørliste til hjemmesiden ifm. frikommuneforsøg Leverandørliste til ifm. frikommuneforsøg Frisør Sara Tlf. 45 16 14 15 Leverandør Tilbyder Dame- og herreklip i hele Fredensborg Kommune Frisør Mette Lauvring Tlf. 28 18 94 95 mette@lauvringmobilklip.dk

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere