Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Installationsentreprise. Installation af intelligent trafikstyringssystem på motorvejen i og omkring Aalborg. Kontrakten omfatter: Levering og instllation af følgende hovedelementer: Portal, galgemaster, standere, elforsynings- og kommunikationsanlæg, føringsveje, detektorspoler og faste tavler, Modtage og installere bygherreleverancer bestående af variable trafiktavler, detektorudstyr og styresystem. CPV: , Strøm Hansen A/S Sundholmvej Nørresundby Telefon

2 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland - Sundhedshus Skive udført i totalentreprise. Etablering af Sundhedshus Skive i totalentreprise. CPV: NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon

3 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Håndværkerydelser for Århus Kommune Teknik og miljø. Udførelse af spjældarbejder for Århus Kommune teknik og miljø, indenfor kategorierne VVS, ;malerarbejder, murerarbejder, Tømrerarbejder og Elarbejder. CPV: , , , , ,

4 DK-Århus: Opførelse af kontorhuse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSFORVALTNINGEN Tilbygning Grøndalsvej 8260 Viby j. Rådgivning, projektering og opførelse af tilbygning på eksisterende bygning, Grøndalsvej, 8260 Viby J. CPV:

5 DK-København: Variable meddelelsestavler VEJDIREKTORATET Limfjordstunnelen, Levering af mekaniske tavler. Levering af variable, mekaniske prismetavler beregnet for 230V Vac forsyningstilslutning og styring via potentialfrie kontaktsæt. Tavlerne skal leveres komplette og funktionsdygtige med visningsfolier, klar for montage, tilslutning og idriftsætning af egen installatør. CPV: Olsen Engineering A/S Navervej Roskilde Telefon

6 DK-Kolding: Udstyr til operationsstuer MEDICOTEKNIK, REGION SYD Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Medicoteknisk udstyr til etablering af OP-stue til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. CPV: , , , , , , , , , , 35240, , , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup

7 DK-Ballerup: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION Military GPS Upgrade. Military GPS Upgrade. CPV: SKYDEC B.V. Mercuriusstraat EN Vlaardingen NEDERLANDENE

8 DK-Thisted: Medicinske hjælpemidler THISTED KOMMUNE Indkøb af diabeteshjælpemidler til Thisted Kommune. Levering af diabeteshjælpemidler som lancetter, fingerprikker, strimler, insulinpenne m.v. Leveringen omfatter også fornøden konsulentbistand og uddannelse stillet til rådighed af leverandør. Med forbehold for overflyttelse af fornødne bevillinger fra nuværende leverandør, ventes ikrafttræden af aftale Der er mulighed for forlængelse af aftale op til 2 x 2 mdr. CPV: Mediq Danmark A/s 2605 Brøndby Telefon

9 DK-Aalborg: Rengøring af lokaler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Rengøring. Rengøring af ca m2 fordelt på ca. 55 steder i Aalborg Kommune. CPV: Ida Service A/S Gasværksvej 26 A 9000 Aalborg Telefon

10 DK-København: Juridisk rådgivning TIPSUNGDOMSNÆVNET Kontrakt om sekretariatsfunktion for Tipsungdomsnævnet. Opgaven består primært af juridisk bistand ifm. Tipsungdomsnævnets opgaver. Herudover indeholder opgaven sekretærassistance samt regnskabsførelse hermed. Sekretariatet skal forberede Tipsungdomsnævnets afgørelser af klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling, og forberedelser af afgørelser om tildeling af støtte. Herudover udarbejder sekretariatet årsberetning. Arebjdet består endvidere af genenmgang og godkendelse af Dansk Ungdoms Fællesråds regler om kriterierne for tildeling af tipsmidler. CPV: 79000, LETT Advokatfirma Rådhuspladsen København

11 DK-Taastrup: Finansiel leasing HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Finansiel Leasing. Finansiel leasing af brandkøretøjer for Beredskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. CPV: Kommuneleasing A/S Kultorvet 6 75 København K Telefon Internet: Fax

12 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET Frederikssundsvejstunnelen og Bernstorffsvejstunnelen, PLC programmering. Programmering af 2 seperate Simatic S7-400 plc anlæg henholdsvis i Bernstorffsvejstunnelen og Frederikssundsvejstunnelen for styring og overvågning af tunnelens tekniske installationer (trafikanlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, el-forsyningsanlæg m.fl.) inden for grænsefladerne defineret ved io-liste samt ved signalliste til eksisterende betjeningssystem. Bygherren leverer detailprojekt i form af funktionsbeskrivelser og rutediagrammer. Anden entreprenør udfører alle installationsarbejder. Entreprenøren skal forestå kodning og fabriksafprøvning samt deltagelse i afprøvning efter installering. CPV: , Picca Automation A/S Gladsaxevej Søborg Telefon

13 DK-Vejle: Reparations- og vedligeholdelsestjenester VEJLE KOMMUNE Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Udførelse af glarmesterarbejde for Vejle Kommune. Aftalen omfatter udelukkende løbende reparationsarbejder relateret til glasskade i forbindelse med hærværk, indbrud, ulykker og lignende hændelser. Aftalen omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. CPV: Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon Raunstrup Tømrer Vejle A/S Karetmagervej 0 B 700 Vejle Telefon

14 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med byggeri REGION SYD Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, prækvalifikation vedr. udbud af totalrådgivning vedrørende opførelse af tilbygning. Region Syddanmark skal have opført en tilbygning til det eksisterende center med henblik på samling af centerets aktiviteter på én adresse. Projektet etableres ved om- og tilbygning på Regionens ejendom Heden 7-9 i Odense. Krantrakten omfatter totalrådgivning vedrørende ovenstående. Der udbydes på baggrund af et af regionen udarbejdet byggeprogram. Centerets opgave er at yde specialundervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med specifikke funktionsnedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedr. hjælpemidler på syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet. CPV: Arkitektfirmaet TKT A/S Englandsgade 25,. 500 Odense

15 DK-Vejle: Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør VEJLE KOMMUNE Levering af flytteservice til Vejle Kommune. Levering af almindelig flytteservice til Vejle Kommune. CPV: , , CP-Flytteservice Assensvej Ringe Telefon Internet:

16 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af farligt afffald Indsamling og transport af embaleret farligt afffald. CPV: ,

17 DK-Århus: Indsamling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 4. CPV: ,

18 DK-Århus: Bortskaffelse og behandling af affald ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. Indamling af dagrenovation og papir i henteordning etape 3. CPV: , ,

19 DK-Århus: Desinficering og skadedyrsbekæmpelse ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. Skadedyrsbekæmpelse i Århus Kommune. CPV: , , ,

20 DK-Århus: Vinduespudsning ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. Vinduespolering for Århus Kommune, teknik og Miljø og Andre. CPV:

21 DK-Nykøbing Falster: Rengøring GULDBORGSUND KOMMUNE Udbud af rengøring i Guldborgsund Kommune, delområde 4 og 5. Rengøring af kommunale bygninger og institutioner i en del af Guldborgsund Kommune. CPV: , 90900, , ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet: ISS Facility Services Division Cleaning Københavnsvej 4800 Nykøbing Falster Telefon Internet:

22 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed FREDERIKSBERG KOMMUNE Begrænset udbud af totalrådgivning - Svaneparken. Frederiksberg Kommune udbød i februar 200 totalrådgivning i begrænset udbud i forbindelse med renovering af Svaneparken. CPV: , , AART A/S

23 DK-Kastrup: Lufthavnsudstyr NAVIAIR Kontrakt om ATIS/VOLMET system. Kontrakt om ATIS/VOLMET system. CPV: , NAV Canada 77 Metcalfe Street, Ontario KP5L6 Ottawa CANADA

24 DK-Århus: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder Nyanlægsarbejder for Varmeplan Århus, Udførelse af fjernvarmearbejder for Varmeplan Århus, i Århus by og opland. CPV:

25 DK-Grenaa: Brandkøretøjer NORDDJURS KOMMUNE Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. Køb af. stk Automobilsprøjte, stk. Tanksprøjte, stk. Vandtankvogn og 3 stk Chassis til opbygning. CPV: , 34442, , GKV Brandmateriel Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: GKV Brandteknik Aps Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Volvo Truck Center Danmark A/S Gunnar Clausens Vej Viby J Telefon Internet:

26 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse. DEM Vestre Kongevej Viby J

27 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed TRAFIKSTYRELSEN Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Trafikstyrelsen Sikkerhed Godkendelse (TS S-G) indkøber ved denne kontrakt rådgiverbistand iform af spidskompetence fra en virksomhed (i det følgende kaldt: rådgiver) til brug for assistance tilmyndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP). Rådgiveren skal levere assistance i forbindelse med: Uafhængig, uvildig myndigheds- og sagsbehandling samt relevant rådgivning og samarbejde med følgende SPinteressenter: Bygherren Banedanmark (BDK), i form af dens dedikerede SP organisation, BDK som Infrastructure Manager (IM) af relevante SP-grænsefladeprojekter: GSM-R Voice & Data, SpecificTransmission Module (STM), Fixed Telecom Networks (FTN), Andre Infrastrukturforvalter-virksomheder: Sund & Bælt med Storebælts-, Øresunds- og den kommendefemern-forbindelse. Plus relevante udenlandske IM i Sverige og Tyskland, Togoperatører (Train Operating Company, TOC), der udøver deres jernbanetransportvirksomhed i Danmark:DSB, DSB S-tog, DSB First, Arriva, regionale og lokale baneselskaber, godsoperatører, Assessorer G-ISA- / S-ISA- og NOBO-virksomheder, Potentielle Signalsystem-leverandørvirksomheder, Vejdirektoratet, som myndighed for vejrelaterede aspekter ved overkørsler, Nabolandenes National Safety Authorities, i Sverige og Tyskland, Relevante organisationer omkring EU korridor B (Stockholm Napoli, igennem Danmark). (Oplistning under ovennævnte punkter skal forstås som vejledende eksempler, listerne er ikke udtømmende). Varetagelse af opgaven forudsætter indgående kendskab til både dansk og EU-lovgivning på området. CPV: , 73200, 73300, Det Norske Veritas Danmark A/S Tuborg Parkvej Hellerup

28 DK-Vejen: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter VEJEN KOMMUNE Rammeaftale på forbrugsartikler. Rammeaftale på aftørringspapir, engangsartikler, plastposer og sække, borddækning. CPV: Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon

29 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af tilbehør til knæ-, hofteog skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Viking Medical Scandinavia Vindebæk Strandvej Askeby

30 DK-Viby: Entrepriseforsikring ÅRHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE "Entrepriseforsikring (CAR) for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard fase ". Kontrakten vedrører entrepriseforsikring (CAR), samt ansvarseksponeringer, hvortil der henvises til udbudsmaterialet for yderligere specifikation, for anlægsprojektet Tunnel under Marselis Boulevard. Fase : Aahavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet i entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Entreprisen udbydes som hovedentreprise baseret på bygherrens detailprojekt. Entreprisen forventes gennemført i perioden medio 200 medio 203. Skønnet entreprisesum: Ca DKK. CPV: Gjendsidige Nyropsgade København V Telefon Fax

31 DK-Holte: Rengøring RUDERSDAL KOMMUNE Intern rengøring af bygninger og inventar samt vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 28 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, ældrecentre og specialtilbud). CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Elite Miljø A/S Frederik Winthersvej Horsens Telefon Internet: Fax

32 DK-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder REGION SYD Totalentreprise i forbindelse med opførelse af parkeringshus til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg opføres et nyt parkeringshus på Remisevej, 6700 Esbjerg. Kontrakten omfatter udformning, projektering og opførelse af et parkeringshus. Alle ydelser udføres i henhold til gældende lovgivning, herunder lokalplan for området og på grundlag af et byggeprogram. CPV: E Byg A/S Reglgårdsparken Middelfart

33 DK-Kastrup: Legetøj TÅRNBY KOMMUNE Legetøj. Legetøj til den kommunale dagpleje og institutioner med børn i alderen 0-9 år m.fl. CPV: DICA A/S Industrikrogen Rønnede Telefon Internet: Fax Lekolar A/S Industriparken Faxe Telefon Internet: Fax Leika Borupvang Allerød Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Udvikling af kundespecificeret programmel VEJDIREKTORATET ITS Aalborg, Visningsvalgmodul. I forbindelse med installation af intelligent trafikledelsessystem på motorvejen ved Aalborg skal der udvikles et softwaremodul, som benævnes visningsvalgmodulet. Visningsvalgmodulet skal modtage input fra trafikdetektorer og Limfjordstunnelens nuværende trafikledelsessystem og give output til et tavlestyringsmodul, som styrer og overvåger visningen på variable hastigheds- og informationstavler. CPV: Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Telefon

35 DK-Fredericia: Taxikørsel FREDERICIA KOMMUNE Kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune. Udbud på kørsel til vidtgående specialundervisning i Fredericia Kommune og retur. Kørslen vil i nogen grad omfatte kørsel til/fra andre kommuner. Kørslen omfatter kørsel af skoleelever, der har et psykisk eller fysisk handicap. CPV: , , , Ejners Biler Industrivej Børkop Telefon

36 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelse AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING Rådgiverudbud vedr. eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. Aalborg Kommune har indgået kontrakt vedr. rådgivningsopgaven i forbindelse med et eventuelt salg af Aalborg Kommunes elforsyning. CPV: , , , , , Konsortium bestående af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Horten Advokataktieselskab Hhv. Strandvejen 44 og Philip Heymans Allé Hellerup

37 DK-Viborg: Byggearbejde OPFØRELSE AF NYT SCT. KJELDSGÅRDEN FRIPLEJEHJEM FOR DANSKE DIAKONHJEM I TOTALENTREPRISE Opførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem for Danske Diakonhjem i totalentreprise. Projektering og udførelse af nyt Sct. Kjeldsgården Friplejehjem i totalentreprise. Bebyggelsen består af 40 boliger med tilhørende fællesfaciliteter til demente beboere, i alt ca m2. Bebeyggelsen opføres i både og 2 etager som led i indplaceringen i et kuperet landskab som skal rumme sansehave. CPV: , , MT Højgaard A/S Vestermarksvej Viborg

38 DK-Nørresundby: Anlæg af vej RENOVERING AF AALBORG HAVNEFRON, SLOTSPLADSEN, BELÆGNINGSENTREPRISEN Renovering af Aalborg Havnefront, Slotspladsen, Belægningsentreprisen. Etablering af vejanlæg Slotspladsen. CPV: Arkil A/S Blomsterbakken Vestbjerg

39 DK-Køge: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder KØGE KOMMUNE Driftsentreprise for parker og grønne områder I Køge Vest. Orientering om entreprisen. Køge Kommune udbyder hermed Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest i offentligt udbud. Entreprisen udbydes efter gældende EU-udbudsdirektiv, 2004/8/EF. Nærværende entreprise er led i en samlet plan for udbud af drift og vedligehold af parkområdet i Køge Kommune. Der udbydes delentrepriser inden for området i løbet af perioden Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest omfatter pleje, vedligeholdelse og serviceydelser på ca. 40 større og mindre parkområder i den vestlige del af Køge Kommune. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af græsarealer, Pleje af buske, hække, træer m.v, Ukrudtsbekæmpelse, Vedligeholdelse af belægninger og inventar, Renholdelse, Opsyn med mangler og skader. Der indgår virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med udbuddet. Køge Kommune v/ ETK (Entreprenør Teknik Køge) afgiver kontrolbud. CPV: OK Grøn Anlæg A/S

40 DK-Gentofte: Mejeriprodukter GENTOFTE KOMMUNE Køb af mælk, ost og friske æg til Gentofte Kommunes institutioner. Levering af mælk, ost og friske æg til 6 produktionskøkkener og 2 modtagerkøkkener i Gentofte Kommune. Uddybende beskrivelser findes i udbudsmaterialet. CPV: HKI Ost Midtager Brøndby Internet: hkiost.dk/forside.aspx

41 DK-Nørresundby: Granit AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Granitleverance 200. Indkøb af materialer for renovering af Aalborg Havnefront. CPV: Viborg Granit ApS Hyrdebakken Viborg

42 DK-Nørresundby: Støbejernsprodukter AALBORG HAVNEFRONT - GRANITLEVERANCE 200 Aalborg Havnefront - Støbejernsleverance 200. Udarbejdelse af støbejernselementer og levering. CPV: Duco ApS Industrivej Langeskov

43 DK-Århus: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Levering af fødevarer til mindre institutioner. Der er indgået 3 rammeaftaler: ) Levering af fødevarer til mindre institutioner i Århus Kommune; 2) Levering af skolemælk til skolerne i Århus Kommune; 3) Levering af frugtkasser og skolefrugt til Århus Kommune. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Internet: Fax Frugt Karl Engros Aps Blomstervej Tilst Telefon Internet:

44 DK-Helsinge: Rengøring GRIBSKOV KOMMUNE Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af 67 individuelle forskellige kommunale lokaliteter (primært dagpasningstilbud, skoler, administrationsbygninger o.l.). CPV: , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet:

45 DK-Lemvig: Geologisk efterforskning KYSTDIREKTORATET Efterforskning og kortlægning af sandressourcer i Nordsøen, Kontrakten omfatter efterforskning og kortlægning af sandressourcer i et område på ca. 400 kvadratkilometer beliggende i en zone mellem 0 km og 20 km fra Jyllands vestkyst. CPV: GEO & Orbicon l Leif Hansen A/S Maglebjergvej 2800 Lyngby Telefon Internet: Fax

46 DK-Esbjerg: Busstoppestedsstandere ESBJERG KOMMUNE Koncessionskontrakt for byinventar i Esbjerg Kommune. Koncessionskontrakt på opstilling, drift og vedligehold af byinventar såsom buslæskærme, stoppestedsstandere, affaldsspande, byinformationsstandere med reklame i hele Esbjerg kommune. CPV: Clear Channel Danmark A/S Grønningen 23, 2. sal 270 København K

47 DK-Billund: Vejtransport BILLUND LUFTHAVN A/S, BILLUND HANDLING Kørsel af bagage fra Billund Lufthavn. Kørsel i distribution med bagage (kufferter, tasker mv.), der udbringes til rejsende på vegne af luftfartsselskaber, der betjener Billund Lufthavn. Typisk som følge af forsinket ankomst af bagage. Kørslen er fra Billund Lufthavn til destinationer i Jylland og på Fyn. Ved ikke brofaste øer leveres til færgelejet. Udkørslen med bagage skal kunne foregå flere gange dagligt året rundt på alle årets dage, afhængigt af flytrafikken. Kørslen foregår dels efter fastlagte skemaer, og dels som ad hoc kørsel. Omfanget vil skønsmæssigt være ca leveringer om året, hvor en levering i gennemsnit indeholder,5 stk. bagage. Skønnet er ikke bindende for udbyder. I kontrakten vil indgå bestemmelser om gensidig udtrædelsesvarsel på 3 måneder. I udbudsmaterialet vil der blive stillet miljøkrav til tilbudsgiverens køretøjer. CPV: D Logistik A/S Venusvej Kolding Telefon Internet:

48 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER Superkilen - Hovedentreprise vedr. ny aktivitetspark på ydre Nørrebro. Superkilen er en ny aktivitetspark, der løber fra Nørrebrogade, over Mimersgade til Tagensvej. Parken følger nørrebrocykelrute på denne strækning. Parken skal være et fyrtårnsprojekt for og i Mimersgadekvarteret. Hovedentreprisen indeholder: Rydningsarbejde og bortskaffelse af inventar, belægninger, beplantning og jord, herunder forurenet jord. Anlægsarbejder: Stål- og betonkonstruktioner, terrænarbejder, kloakarbejder, elarbejde, anlægsgartnerarbejde, tømrerarbejde, opsætning og montering af inventar, asfaltarbejder med særlig overflade (PU-belægning), opstribning af asfalt med termoplast. I hovedentreprisen indgår i mindre omfang detailprojektering af stål- og betonkonstruktioner og springvand. I entreprisen vil der indgå bygherreleverance af inventar, træer og belysning. Det forventes at en del af arealet har et sammenfaldende og samtidigt arbejdsareal med andet entreprenørarbejde ved Nørrebrohallen. CPV: Per Aarsleff A/S - Anlæg Øst Industriholmen Hvidovre

49 DK-Greve: Fjernelse af slam GREVE BIOLOGISKE SLAMMINERALISERINGSANLÆG - TØMNINGSUDBUD Greve Biologiske Slammineraliseringsanlæg, Tømningsudbud - maj 200. Tømning af tre slambede med mineraliseret spildevandsslam fra det biologiske slammineraliseringsanlæg i Greve og efterfølgende transport og slutanbringelse på landbrugsjord, samt al myndighedsbehandling i denne forbindelse. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J. Telefon Fax

50 DK-Højbjerg: Tjenester på miljøområdet BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN, MILJØCENTER ÅRHUS Biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. Kontrakter på biologiske undersøgelser i Miljøcenter Århus i 200. CPV: Orbicon / Leif Hansen Lautrupvej 4B 2750 Ballerup Telefon Internet: Fiskeøkologiske Laboratorium Torvegade 3,. th 3000 Helsingør Telefon Internet:

51 DK-Svendborg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SVENDBORG KOMMUNE Levering af cateringprodukter til Svendborg Kommune. Køb og levering af cateringprodukter til Svendborg Kommunes produktionsog øvrige køkkener, som nævnt under afsnit II..2. CPV: , , , BC-Catering Grossisten A/S Blækhatten Odense SØ Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Produkter til personlig pleje PERSONLIGE HYGIEJNE ARTIKLER Personlig hygiejne artikler. Artikler til personlig hygiejne. CPV: Scan Care Aps Damsbovej 9B 5492 Vissenbjerg Plum A/S Frederiks Plums Vej Assens Abena A/S Egelund Aabenraa Kebo Med A/S Jernholmen Hvidovre Mediq Kornmarksvej Brøndby Scan Care APS Damsbovej 9 B 5492 Vissenbjerg Mediq Kornmarksvej Brøndby

53 DK-København: Ortopædisk fodtøj KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. Levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

54 DK-Søborg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Totalrådgivning ved opførelse af CampusNordsjælland til brug for Professionshøjskolen UCC. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af m2 nybyggeri og ombygning af m2 eksisterende bygning i Hillerød. CPV: Hou+Partnere arkitekter A/S Adelgade København K Telefon Internet: Fax

55 DK-Hvidovre: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger HVIDOVRE KOMMUNE Kontrakt vedrørende driftsherreopgaven for ældreboliger. Udbudet omfatter driftherreopgaven for ældreboliger, d.v.s. administration af ældreboliger og servicearealer samt vedligeholdelse af ældreboliger og servicearealer. CPV: DAB Finsensvej Frederiksberg

56 DK-Hvidovre: Vinduespudsning HVIDOVRE KOMMUNE Vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kontrakten omhandler vinduespolering på kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. CPV: KRS Rengøring & Service A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Telefon Fax ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Fax

57 DK-Fredericia: Elektronrør og radiorør ENERGINET.DK CPV: 37400, Elektronrør og radiorør. Funktionsdefinerede ventiler. RMA Rheinau Gmbh & Co. KG Forsthausstr Rheinau TYSKLAND Mokveld Valves BV PO Box AE Gouda NEDERLANDENE

58 DK-København: Vacciner STATENS SERUM INSTITUT Pneumokokvaccine til perioden til Indkøb af vaccine til Det Danske Børnevaccinations Program i perioden Indkøbetskønnes til ca doser pneumokokvaccine pr. år. er ikke forpligtet til at indkøbevaccine under rammekontrakten, herunder i relation til det skønnede forbrug. Det bemærkes for god ordens skyld, at ved evt. skift i vaccineleverandør, vil der i en overgangsperiode, skullevaccineres færdig med nuværende vaccine for børn påbegyndt vaccination ved kontraktens indgåelse. Første vaccination skal kunne gives som i nuværende vaccinationsprogram ved 3 måneders alderen.boostervaccination skal gives senest ved 5 måneders alderen. Vaccinerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb. Vaccinerne skal have en restholdbarhed på minimum 2/3 ved levering til SSI. CPV: Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup

59 DK-København: Dumpere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ, KALVEBOD MILJØCENTER Indlejning af entreprenørmateriel til Kalvebod Miljøcenter til brug ved forstærkning af Kalveboddiget. Ved etablering af et nyt depot for forurenet jord udgraves moræneler fra Kalvebod Miljøcenters areal nord for motorvej E20. Den udgravede jord transporteres til indbygning i forstærkning af Kalveboddiget. I den forbindelse, samt i øvrigt om fornødent til den daglige drift på KMC, indlejes entreprenørmateriel inklusiv fører, som et supplement til Kalvebod Miljøcenters egen maskinpark. CPV: , M.J.Eriksson Gl. Køge Landevej Brømndby Strrand Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Slagelse Kloakservice Rødstengården Valbygårdsvej Slagelse Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej Kr. Hyllinge Tscherning Guldalderen Hedehusene Sorø Maskinudlejning ApS Metalvej Sorø Jan Larsen Maskinudlejning Ørslevvej Skælskør Barslund

60 Agernvej Kvistgård 2

61 DK-Valby: Vejtransport TRAFIKSELSKABET MOVIA S4 - Udbud af service- og telebuskørsel. Tele- og servicebuskørsel i Hillerød og Helsingør svarende til ca køreplantimer pr. år med 5 driftsbusser. CPV: Fjord-bus a/s Fabriksvangen Slangerup Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 3000 Helsingør

62 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

63 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet

64 DK-Vejle: Nedbrydning af bro Vejdirektoratet

65 DK-Gram: Bygge- og anlægsarbejder Skov- og Naturstyrelsen

66 DK-Herning: Om- og tilbygning til Lind skole Herning Kommune

67 DK-Gråsten: OFFENTLIG LICITATION PÅ NYGADE/RINGGADE Gråsten Andelsboligforening afd. 42

68 DK-Hurup: Opførelse af et bofællesskab med 0 boliger Thisted Kommune

69 DK-Randers: 450.R0 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse Vejdirektoratet

70 DK-Vejle: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

71 DK-Kalundborg: Jord- og belægningsarbejder Vejdirektoratet

72 DK-København: Asfaltarbejder Junipakken Vejdirektoratet

73 DK-Herlev: Installation af vejsignaler Vejdirektoratet