Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)"

Transkript

1 VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige)

2 Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer prioritering af det videre arbejde Specifikke spørgsmål Temaer: Rekruttering og Efteruddannelse Appendiks Indledning Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 8 om tilfredsheden med erhvervsuddannelserne blandt virksomheder, der har lærlinge og elever fra Elektriker- er taget af ESB-Netværket, som hvert andet år undersøger uddannelsen. Initiativet til undersøgelsen tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne. Når skolerne og El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) bruger de samme resultater, vil udviklingsarbejdet i højere grad trækkes i samme retning til gavn for uddannelserne som helhed. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre at uddannelser rnes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes krav Spørgsmål og temaer Virksomhederne er blevet stillet 34 grundspørgsmål, hvor de har markeret deres opfattelse på en skala fra 1-1. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to vigtigste er virksomhedernes overordnede tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Herudover er der stillet spørgsmål til de to temaer Rekruttering og Efteruddannelse samt til en række baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan ses i appendiks. Resultater i rapporten I rapporten finder man følgende resultater, som hver især giver forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? 4- og 6- målingens resultat. Har samarbejdet mellem skole og virksomheder, der aftager elever fra Elektriker-uddannelsen rykket sig? På de overordnede resultater, er de forskellige skolers resultater angivet, så man kan danne sig et indtryk af variationen i resultaterne skolerne imellem dog anonymiseret i henhold til aftale med ESB-netværket. Projektledelse rne har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget analyse og rapportering. [2]

3 Datagrundlag Antal Mulige Svar Antal Svar Svarprocent Elektriker Uddannelserne under Elektriker Erhvervsskolen Nordsjælland Aalborg Tekniske Odense Tekniske EUC Vest Selandia CEU Randers Tekniske CEU Uddannelsescenter Herning CEUS EUC Nordvestsjælland Vejle Tekniske EUC Syd % 98 % % % Ikke oplyst 25 * 56 36% % % % 1 4 % 14 23% % [3]

4 Konklusion Tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne i mindre fremgang Vejen til virksomhedernes tilfredshed og loyalitet går gennem Information, Image og Eleven/Lærlingens adfærd på arbejdspladsen rne prioriterer ressourcerne delvist rigtigt Resultaterne fra Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU 8) viser en positiv udvikling i Tilfredsheden og Loyaliteten hos de virksomheder, som samarbejder med de 11 af de deltagende skoler, som udbyder Elektriker-uddannelsen (jf. Datagrundlaget). Et samlet resultat på 63 point (på en skala fra -1) er en stigning på 1 point i forhold til 6. På trods af den mindre fremgang, så må det stadig betragtes som en middelscore, som bør kunne forbedres med fortsat fokus på kvalitetsarbejdet. Loyaliteten er steget fra 71 til 73 point i forhold til er en fin score, som er et klart signal fra virksomhederne om, at selvom der er områder, de kunne ønske forbedret, så er der ingen intention om fravalg af samarbejdsaftalerne. Dette afspejler sig også i segmenteringen af virksomhederne, hvor kun 13% kan karakteriseres som På-vej-væk virksomheder. Rapporten fortæller ikke kun noget om virksomhedernes tilfredshed, men også hvilke faktorer, der i størst grad påvirker denne. Det er blevet undersøgt, hvilke af følgende fem faktorer, som har den største effekt og betydning for virksomhederne: Information, form og indhold, Eleven/Lærlingen på skolen, Almene fag, Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen og Image. Analysen af datamaterialet viser, at størstedelen af virksomhedens oplevede Tilfredshed og Loyalitet skabes af Information, form og indhold, Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen og Image, mens der ikke i samme grad kan påvises sammenhænge mellem Tilfredshed og Loyalitet og de to sidste faktorer Eleven/Lærlingen på skolen og Almene fag. (Se side 8). Virksomhedernes vurdering af de fem faktorer er generelt i middelområdet. Deres vurdering af Information, form og indhold er dog noget lavere med 54 point. Dette trods en fremgang fra den sidste måling på 2 point. Eftersom analysen viser, at netop Information, form og indhold er blandt de primære kilder til virksomhedernes tilfredshed, så er den lavere vurdering en udfordring. I modsætning hertil er virksomhedernes vurdering af det 3.-vigtigste område Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen tilfredsstillende 71 point er et godt resultat. Image er den mest betydende faktor af de tre, og ligger med 64 point på niveau med ESB Netværket (dvs. andre uddannelsesområder indenfor de erhvervsrettede uddannelser). I og med at 2 ud af de 3 faktorer, som påvirker virksomhedernes tilfredshed mest også er de faktorer, der vurderes højest, kan det konkluderes, at skolerne overvejende befinder sig i prioriteringsmæssig ligevægt det, som virkelig betyder noget er tilsyneladende allerede på dagsordenen. Det er klart, at et øget fokus på Information, form og indhold vil forbedre denne balance yderligere, idet at denne faktor ligger for lavt i forhold til den store betydning for virksomhederne. Fokusområder Når den positive udvikling skal videreføres indenfor faktoren Information, form og indhold anbefales det at arbejde med: rnes synlighed i praktikperioden rnes information til virksomhederne om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne At virksomhederne ved, hvad skolen forventer, at lærlingene arbejder med i praktikperioderne rnes information til virksomhederne information om regler og formelle krav til praktikordningen Inden for Image anbefales følgende fokusområde: rnes image i forhold til at være på forkant med udviklingen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen ligger allerede højt, men ønsker skolerne at forbedre denne yderligere, skal det ske ved at fokusere på: Eleven/Lærlingens praktiske færdigheder Ovenstående 6 specifikkee områder har alle stor betydning, samtidigt med at de vurderes lavere end andre vigtige områder. God fornøjelse! [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet på Elektriker Tilfredshed og Loyalitet Virksomhedernes gennemsnitlige vurdering (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering 1 Elektriker 8 Elektriker Tilfredshed og Loyalitet Frekvensfordeling Tilfredshed Loyalitet Her ses fordelingen af positive og negative besvarelser. (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Tilfredshed 14% 29% 19% 17% 21% Loyalitet % 23% 14% 8% 16% Tilfredsheds- og Loyalitetskort I kortet kan du se spredningen i de underliggende resultater Elektriker 8 2. Elektriker 6 3. Elektriker på andre skoler T LOYALITET TILFREDSHED [5]

6 Segmentering af virksomhederne Segmentering af virksomhederne Figuren viser, hvordan virksomhederne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af virksomhederne i Elektriker. Lav Loy yalitet Høj Lav TROFASTE VIRKSOMHEDER 27 PÅ-VEJ-VÆK VIRKSOMHE- DER KERNEVIRKSOMHEDER Tilfredshed AMBASSADØ- RER 5 5 TROLØSE VIRKSOMHE- DER Høj Tallene i figuren til venstre er det eksakte antal virksomheder i hvert segment for Elektriker AMBASSADØRER Ambassadører er kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhederne med sto or sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. KERNEVIRKSOMHEDER Kernevirksomheder udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog er høje på samme tid). TROFASTE VIRKSOMHEDER Trofaste virksomheder er kendetegnet ved lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Når disse virksomheder - trods den lavere tilfredshed - vælger at anbefale og genvælge praktikordningen, vil det typisk være begrundet i langvarige relationer til den samarbejdende skole. TROLØSE VIRKSOMHEDER Troløse virksomheder fremstår med middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De troløse virksomheder er kritiske og holder hele tiden øje med, om der er PÅ-VEJ-VÆK VIRKSOMHEDER konkurrerende skoler, som tilbyder bedre På-vej-væk virksomheder har både lav ordninger. Nogen gange g kan det også tilfredshed og loyalitet. De er højst være ressourcemæssige forhold som gør, sandsynligt på vej ud af samarbejdet. at man ikke kan vedligeholde relationen. Ambassadører Kernevirksomheder Trofaste virksomheder Troløse virksomheder På-vej-væk virksomheder Elektriker 8 24% 52% 8% 2% 13% 28% 44% 11% 3% 14% [6]

7 Overordnede faktorer Overordnede faktorer Virksomhedernes gennemsnitlige vurdering (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering 1 Elektriker 8 Elektriker Information, form og indhold Eleven/Lærlingen på skolen Overordnede faktorer Frekvensfordeling Her ses fordelingen af positive og negative besvarelser. Information, form og indhold 9% 12% (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering 22% 16% 42% Eleven/Lærlingen på skolen 16% 18% 14% 12% % Overordnede faktorer Virksomhedernes gennemsnitlige vurdering 1 Elektriker 8 Elektriker 6 Vurderin ng Almene fag Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Almene fag 19% % 21% 14% 25% Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen 27% 31% % 13% 9% Image 19% 23% 19% % 19% [7]

8 Overordnede prioriteringskort Prioriteringskort Prioriteringskortet viser, hvilke faktorer, der har størst effekt på virksomhedernes loyalitet overfor skolerne. 75 TILPAS 7 VEDLIGEHOLD Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen PRIORITER Information, form og indhold VEDLIGEHOLD (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) VURDERING 65 Almene fag Image Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image TILPAS Almene fag 55 Eleven/Lærlingen på skolen Information, form og indhold OBSERVER Eleven/Lærlingen på skolen 5 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [8]

9 Information, form og indhold Information, form og indhold Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Information, form og indhold. 1 Elektriker 8 Elektriker 6 (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Information, form og indhold Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Synlig i praktikperiode Ved hvem man skal henvende sig til ved behov 1 Elektriker 8 Elektriker Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Fagspecifikke fag har det rette fokus Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav [9]

10 Information, form og indhold Prioriteringen af det videre arbejde med Information, form og indhold TILPAS 7 2 VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Information, form og indhold, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Information, form og indhold. VURDERI ING NB: Spørgsmålet "Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav" er ikke med i prioriteringskortet, da det betragtes som udenfor skolernes ansvarsområde. 3 OBSERVER Lav 8 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 1. Info om regler og formelle krav 3. Synlig i praktikperio ode 5. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder 6. Viden om, hvad sko olen forventer, der arbejdes med i praktik VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 2. Hjælp med papirarbejde 4. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov 7. Fagspecifikke fag har det rette fokus OBSERVER 8. Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne [1]

11 Information, form og indhold Information, form og indhold Uddannelsernes resultater Information, form og indhold Elektriker Elektriker på andre skoler * (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering * Best Practice [11]

12 Eleven/Lærlingen på skolen Eleven/Lærlingen på skolen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Eleven/lærlingen på skolen. 1 Elektriker 8 Elektriker 6 (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Eleven/Lærlingen på skolen n stiller tilstrækkelige krav til adfærd/resultater Information om adfærd og resultater Eleven/Lærlingen på skolen Uddannelsernes resultater Eleven/Lærli ngen på skolen Elektriker Elektriker på andre skoler * (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering * Best Practice [12]

13 Almene fag Almene fag Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Almene fag. 1 Elektriker 8 Elektriker 6 (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): 59): Dårlig vurdering Almene fag Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag Prioriteringen af det videre arbejde med Almene fag Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Almene fag, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Almene fag. VURDERING 7 TILPAS VEDLIGEHOLD 13 PRIORITER Almene fag har det rette fokus VEDLIGEHOLD 12. Almene fags nyttighed TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 14. God fordeling mellem almene og praktiske fag 58 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [13]

14 Almene fag Almene fag Uddannelsernes resultater Almene fag Elektriker Elektriker på andre skoler * (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering * Best Practice [14]

15 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen. (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Elektriker 8 Elektriker Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engageret 1 Elektriker 8 Elektriker Bringer ny faglig viden Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Samarbejdsevner Prioriteringen af det videre arbejde med Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen 78 TILPAS 76 VEDLIGEHOLD PRIORITER 16. Praktiske færdigheder Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering 74 af de specifikke forhold under Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen, og den 72 effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af 7 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen. VURD DERING VEDLIGEHOLD 17. Engageret. Samarbejdsevner TILPAS 19. Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads OBSERVER 15. Teoretiske viden 18. Bringer ny faglig viden 66 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [15]

16 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Uddannelsernes resultater Eleven/Lærli ngen på arbejdsplad sen Elektriker Elektriker på andre skoler * (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering * Best Practice [16]

17 Image Image Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Image. 1 Elektriker 8 Elektriker 6 (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): 59): Dårlig vurdering Image Følger udviklingen inden for branchen Samlede image På forkant med udviklingen 1 Elektriker 8 Elektriker Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret Prioriteringen af det videre arbejde med Image 68 Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold 66 under Image, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede 64 vurdering af Image. VURD DERING 7 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 23. På forkant med udviklingen VEDLIGEHOLD 24. Fagligt kompetent 25. Kvalitetsbevidst TILPAS 22. Samlede image OBSERVER 21. Følger udviklingen inden for branchen 26. Kundeorienteret 58 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [17]

18 Image Image Uddannelsernes resultater Image Elektriker Elektriker på andre skoler * (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering * Best Practice [18]

19 Specialtema 1: Rekruttering Rekruttering (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering 1 Elektriker 8 Elektriker Det er nemt for min virksomhed, at re- Det er nemt for min virksomhed, at få kruttere lærlinge/elever kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen [19]

20 Specialtema 1: Rekruttering Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde om praktik (-69): 69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering Elektriker 8 Elektriker Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse Giver virksomheden et friskt pust Økonomisk fordelagtig arbejdskraft []

21 Specialtema 2: Efteruddannelse Andel som benytter sig af skolernes efteruddannelsestilbud Andel som benytter sig af andre institutioners efteruddannelsestilbud Ja 38% Nej 3% Nej 62% Ja 7% af skolernes efteruddannelse (Kun baseret på svar fra de virksomheder, der har benyttet sig af skolens tilbud - 38%) 1 Elektriker 8 Elektriker 6 (-69): Gennemsnitlig vurdering (5-59): Dårlig vurdering ns kursusudbud dækker min virksomheds behov for ef- teruddannelse ns rådgivning og vejledning om efteruddannelse 1 Elektriker 8 Elektriker ns service til virksomhedens med- arbejdere og uddannelsesansvarlige Kurserne har generelt været af god kvalitet Anbefale andre virksomheder at benytte skolens kursustilbud [21]

22 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed og loyalitet Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne? Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet? Indsatsparametre Resultatparametre Information, form og indhold Eleven på skolen Almene fag Eleven på arbejdsplads en Image Tilfredshed Loyalitet Tolkning af modellen Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre virksom mhedernes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse og mere loyale praktikvirksomheder! [22]

23 Appendiks - undersøgelsens spørgsmål TILFREDSHED (Faktor indgår i modellen) LOYALITET (Faktor indgår i modellen) INFORMATION, FORM OG INDHOLD (Faktor indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ SKOLEN (Faktor indgår i modellen) På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsesforløb i samarbejde med skolen hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen? I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede forventninger Jeg vil anbefale andre at tage lærlinge fra skolen i deres virksomhed Jeg vil tage lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende lærlinge afslutter uddannelsen) Jeg får god information om regler og formelle krav til praktikordningen Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med praktikordningen n er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret telefonisk, etc. ) Jeg får information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved, hvad skolen forventer, at lærlingene arbejder med i praktikperioderne forløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Jeg har indflydelse på, hv vad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen, hvis jeg har brug for det Jeg får information om lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.) n stiller tilstrækkelige krav til lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, arbejdsbelastning, socialt) ALMENE FAG (Faktor indgår i modellen) Alt i alt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og samfundsfag) nyttige for lærlingene forløbets almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag i skoleforløbet ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN (Faktor indgår i modellen) IMAGE (Faktor indgår i modellen) Lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende Lærlingenes praktiske færdigheder er tilfredsstillende Mine lærlinge er engagerede Mine lærlinge kommer tilbage fra skoleopholdene med ny faglig viden Mine lærlinge ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Mine lærlinge er gode til at samarbejde ns samlede image n er på forkant med udviklingen n er fagligt kompetent n er kvalitetsbevidstt n er kundeorienterett n følger udviklingen inden for branchens fagområder (f.eks. nye produkter, redskaber, instrumenter og arbejdsmetoder) ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav til praktikvirksomheden MODELLEN At have elever/lærlinge li er interessant t i forhold til senere rekruttering Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet Praktikforløbet er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige udvikling. (Giver min virksomhed et friskt pust ) Elever/lærlinge er økonomisk fordelagtig arbejdskraft for min virksomhed ØVRIGE TEMAER Rekruttering (valgfrit) Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med [navn] omkring rekrutteringen af de lærlinge/elever, som jeg behøver Efteruddannelse (valgfrit) ns kursusudbud dækker min virksomheds behov for efteruddannelse Hvordan vurderer du skolens rådgivning og vejledning om efteruddannelse? Hvordan vurderer du skolens service til virksomhedens medarbejdere og uddannelsesansvarlige før, under og efter, at medarbejderne har været på efteruddannelse De kurser min virksomheds medarbejdere har deltaget i, har generelt været af en god kvalitet Jeg vil anbefale andre virk ksomheder at benytte skolens kursustilbud + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport) [23]

24 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har virksomhederne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en virksomhed har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte faktorer er for virksomhederne. Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er af stor betydning for virksomheden. Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre virksomhedernes loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og den udviste loyalitet, vil øget tilfredshed med faktoren også medføre øget loyalitet. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en øget tilfredshed med faktoren ikke have særlig stor betydning for virksomhedens loyalitet. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. INFORMATION, FORM & INDHOLD "Hvor skal vi starte?" ELEVEN PÅ SKOLEN

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere