NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016"

Transkript

1 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

2 Metode Resultater Konklusion

3 Metode Resultater Konklusion

4 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen. Dataindsamling Dataindsamlingen er gennemført af M3 Research ved hjælp af Computer Assisted Web Interview (CAWI). Dataindsamlingen er påbegyndt den 14. november Data er efterfølgende vejet repræsentative på køn, alder og geografi. 4

5 Metode Resultater Konklusion

6 99% kender NemID Overordnet set er det samlede kendskab således status quo. Betragtes det kvalificerede kendskab, er det lidt lavere end sidste år, men ligger dog på et pænt niveau sammenlignet med de foregående år. KVALIFICERET KENDSKAB Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 51% 53% 50% 52% 48% 47% 42% 37% 36% 37% 39% 36% 9% 9% 11% 9% 9% 11% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke

7 De ældste har det højeste kvalificerede kendskab Over halvdelen i alderen 45+ kender meget til NemID. Sammenlignet med sidste år er der færre under 45 år, som kender meget til NemID, mens flere kender noget til. Modsat ses det, at personer i alderen år i højere grad kender meget til NemID sammenlignet med sidste år. KVALIFICERET KENDSKAB - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige, at du kender til NemID til private? 54% 50% 50% 56% 33% 38% 39% 34% 55% 56% 44% 47% 40% 41% 33% 37% 10% 10% 11% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

8 NemID associeres i højest grad med log-in til Netbank Derudover er NemID fortsat kendt for nøglekort, men niveauet ligger 5%-point lavere end sidste år. Siden 2013 er NemID i stigende grad blevet kendt for digital signatur, samt sikkerhed og log-in på nettet, hvilket ligeledes gør sig gældende i Siden sidste år ses den største stigning for digital signatur. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 93% 90% 91% 93% 93% 80% 75% 76% 78% 74% 58% 80% 72% 73% 74% 71% 71% 62% 58% 53% 51% 53% 51% 53% 51% 49% 48% 49% 45% 37% 35% 34% 32% 34% 32% 30% 34% 29% 29% 24% 29% 23% 19% 19% 19% 20% 18% 19% 12% 11% 11% 10% 9% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke

9 Alle kender primært NemID for log-in til Netbank..Dog i højest grad blandt personer over 45 år. De årige kender i mindre grad NemID for nøglekort og adgang til offentlige hjemmesider sammenlignet med personer 30+. Modsat associerer personer i alderen år i højere grad NemID med sikkerhed på nettet. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 93% 88% 84% 82% 75% 75% 66% 77% 72% 72% 58% 70% 61% 63% 56% 59% 51% 51% 52% 40% 36% 38% 35% 37% 33% 24% 23% 20% 21% 15% 17% 11% 13% 8% 10% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke År År År 60+ År

10 NemID anses i højere grad som en sikker digital adgang Sammenlignet med sidste år anser signifikant flere NemID som en sikker digital adgang. Derudover fastholdes det høje niveau af tillid til NemID fra forrige år. 11% synes, at NemID er svært at bruge, hvilket er 2%-point mere end sidste år. HOLDNING TIL NEMID Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 85% 81% 81% 82% 81% 78% 79% 75% 76% 73% 72% 73% 74% 73% 75% 73% 75% 72% 67% 69% 70% 67% 62% 61% 49% 45% 46% 44% 45% 41% 11% 9% 12% 10% 6% 19% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge

11 Størst tillid hos de ældre De ældre har i højest grad tillid til NemID og er mest enige i, at NemID er en sikker digital adgang. Det er ligeledes de ældste, der i højest grad synes, at det er en praktisk løsning. Skepsis omkring NemID er størst blandt de årige. HOLDNING TIL NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 78% 81% 85% 80% 84% 77% 81% 85% 71% 67% 83% 73% 73% 75% 72% 78% 52% 50% 47% 48% 18% 15% 8% 7% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge År År År 60+ År

12 96% bruger NemID i 2016 Niveauet er således tilbage på 2014-niveau, og er faldet med 2%-point siden sidste år. Brug af NemID har dog ligget på et stabilt niveau siden 2012, og penetrationen er derfor fortsat høj. BRUG AF NEMID Spørgsmål 4: Bruger du NemID? 96% 98% 96% 98% 97% 3% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 0% Ja Nej Ved ikke

13 NemID bruges i lavere grad af de unge Sammenlignet med sidste år, er der signifikant færre personer i alderen år, som bruger NemID. Størst er faldet blandt de unge i alderen år. Blandt personer over 45 år er penetrationen forsat den samme (99%). BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 4: Bruger du NemID? <JA> år år år 60+ år 90% 95% 99% 99% 97% 98% 99% 99% Note: Boblerne nederst indikerer niveauet fra 2015.

14 Brug af NemID er status quo NemID bruges primært til log-in i Netbank, samt offentlige myndigheders hjemmesider. BRUG AF NEMID Spørgsmål 5: Har du... 95% 95% 95% 99,7% 97% 97% 90% 90% 87% 83% 88% 84% 42% 42% 40% 35% 38% 34% 1% 1% 3% 0% 0% 0% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående

15 De unge halter fortsat lidt bagud De årige bruger i mindre grad NemID til log-in på offentlige hjemmesider, samt andre hjemmesider sammenlignet med personer over 30 år. Det er især de årige, der bruger NemID til log-in på andre hjemmesider. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 5: Har du... 92% 95% 96% 97% 87% 93% 94% 80% 37% 42% 48% 39% 2% 1% 0% 1% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående År År År 60+ År

16 86% er tilfredse med NemID Siden dykket i 2014 har tilfredsheden været stigende og lander nu på det højeste niveau siden Andelen som er meget tilfredse er samtidigt steget til 34%, hvilket ligeledes er det højeste siden Generelt er der kun få der er utilfredse/meget utilfredse med NemID. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 86% / 85% / 79% / 85% / 88% / 79% 55% 54% 56% 52% 52% 48% 34% 36% 30% 29% 31% 24% 8% 9% 10% 9% 11% 8% 2% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 3% 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

17 De ældre har den højeste tilfredshed Når vi sammenligner med 2015, er der flere personer i alderen 60+ som er tilfredse/meget tilfredse i TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 83% / 80% / 86% / 93% NIVEAU I 2015: år: 82% år: 80% år: 84% 60+ år: 89% 52% 52% 52% 53% 31% 28% 34% 40% 12% 11% 7% 4% 5% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 2% 0% 2% 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År

18 67% bruger NemID ca gange om måneden 17% af målgruppen bruger NemID mere end 16 gange om måneden, hvilket er på niveau med sidste år (18%). BRUG AF NEMID Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 34% 35% 33% 30% 28% 30% 30% 32% 32% 32% 20% 21% 16% 17% 19% 19% 17% 18% 20% 17% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden Base: 1450 (2016)

19 Frekvensen stiger med alderen Som set tidligere, øges brugsfrekvensen med alderen. Personer i alderen 60+ år bruger NemID hyppigst, mens størstedelen af de unge bruger NemID 1-5 gange om måneden. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 49% 41% 31% 23% 31% 32% 36% 33% 14% 14% 15% 18% 13% 6% 17% 27% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden År År År 60+ År Base: 1450 (2016)

20 Flere bruger NemID via deres smartphone og tablet NemID via smartphone og tablet bruges i stigende grad. Størstedelen benytter forsat NemID via PC/MAC, niveauet er dog faldende. BRUG AF NEMID Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC Smartphone Tablet/iPad 92% 95% 96% 33% 28% 30% 27% 21% 18% Base: 1450 (2016)

21 PC/MAC dominerer blandt alle aldersgrupper Dog ses det, at knap halvdelen af personer under 45 år benytter NemID via smartphone. Det ses desuden, at det i højere grad er personer over 45 år, der anvender NemID via tablet. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC Smartphone Tablet/iPad 91% 90% 91% 94% 45% 47% 30% 19% 24% 29% 34% 31% År År År 60+ År Base: 1450 (2016)

22 I 2016 ligger brug over det forventede niveau I 2013 var der 46%, som forventede at bruge smartphone eller ipad/tablet til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider. Den stigende tendens resulterer nu i, at knap halvdelen har brugt smartphone eller ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider i Niveauet i 2016 er således over det forventede niveau i BRUG AF NEMID Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? % % 40% 48% FORVENTEDE I 2013 AT BRUGE NEMID FRA SMARTPHONE OG IPAD/TABLET TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER HAVDE I 2014 BRUGT NEMID TIL LOG- IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET HAVDE I 2015 BRUGT NEMID TIL LOG- IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET HAR I 2016 BRUGT NEMID TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET

23 Personer under 45 år har i højest grad brugt NemID via smartphone/tablet Over halvdelen af personer i alderen år, har brugt NemID via smartphone/tablet. De 60+ årige er klart dem, der har brugt det mindst. BRUG AF NEMID ALDERSGRUPPER (2016) Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 58% 60% 64% 49% 49% 33% 36% 36% 5% 4% 2% 3% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

24 82% af brugerne er tilfredse med NemID via smartphone/tablet Af de personer, der har brugt NemID via smartphone/tablet har 82% været tilfredse/meget tilfredse. 11% har været mindre tilfredse, mens kun 1% har været meget utilfredse. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 82%/81%/79% 56% 58% 58% 26% 23% 21% 11% 11% 12% 4% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: 723 (2016)

25 Størst tilfredshed blandt personer over 45 år Tilfredsheden er størst blandt personer over 45 år, idet at mere end 85% i denne aldersgruppe har været tilfredse med at bruge NemID via smartphone/tablet. Tilfredsheden er generelt lavere blandt personer under 45 år og samtidigt har ca. 15% været lidt/mindre tilfredse med at bruge NemID via smartphone/tablet. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 68% 53% 60% 44% 29% 22% 28% 23% 15% 14% 6% 7% 6% 5% 4% 4% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 0% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År Base: 723 (2016)

26 55% forventer at bruge NemID via smartphone/tablet Dette er en mindre stigning ift. sidste år, hvor 53% troede, at de ville bruge NemID via smartphone/tablet. BRUG AF NEMID Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 55% 53% 50% 24% 26% 31% 21% 21% 19% Ja Nej Ved ikke

27 De årige er fortsat de mest positive ift. forventet brug Blandt personer 60+ er der 49%, der vil bruge NemID fra smartphone/tablet, hvilket er signifikant flere end sidste år (5%-point). Tilsvarende er niveauet blandt de unge stigende og er 4%-point højere end sidste år. For de årige er der lidt færre, der forventer fremtidigt brug sammenlignet med sidste år. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 53% 62% 55% 44% 57% 59% 57% 49% 23% 29% 21% 22% 20% 20% 21% 22% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

28 33% har brugt NemID oftere Muligheden for at logge på via smartphone eller ipad/tablet har fået over 1/3 til at bruge NemID oftere. Dette niveau er signifikant højere end sidste år. HYPPIGERE BRUG AF NEMID Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 59% 63% 33% 28% 9% 9% Ja Nej Ved ikke

29 Øget brugsfrekvens jo yngre man er Muligheden for at bruge NemID via smartphone/tablet, har fået 46% af de årige og 40% af de årige til at bruge NemID oftere end tidligere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 75% 60% 46% 40% 34% 43% 48% 17% 11% 11% 6% 8% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

30 Flere benytter digital selvbetjening pga. log-in via smartphone/tablet Sammenlignet med sidste år, er der signifikant flere som mener, at muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet i højere grad, har fået dem til at benytte offentlig digital selvbetjening. DIGITAL SELVBETJENING Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 63% 70% 29% 22% 9% 8% Ja Nej Ved ikke

31 De unge har især benyttet muligheden fra smartphone/tablet Muligheden for log-in via smartphone og ipad/tablet får, jo yngre man er, i højere grad personer til at benytte digital selvbetjening. Knap halvdelen af de unge bruger i højere grad digital selvbetjening grundet muligheden for at logge på via smartphone/tablet. Som sidste år, er de ældre forsat væsentlig mere tilbageholdende. DIGITAL SELVBETJENING - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 66% 77% 43% 36% 46% 52% 27% 16% 11% 11% 6% 7% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

32 Stabil præference for NemID 67% foretrækker i høj grad/meget høj grad at kunne logge ind med NemID, fremfor at have forskellige log-ins, hvilket er på niveau med sidste år (67%). FORETRÆKKER NEMID Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 40% 41% 38% 40% 41% 30% 27% 26% 28% 30% 22% 21% 20% 17% 19% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 3% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke

33 76% af alle personer i alderen 60+ foretrækker ét log-in Den ældste målgruppe foretrækker i højest grad NemID fremfor forskellige log-ins. Som resultaterne ligeledes viste sidste år, er der flere af de unge, som er neutrale sammenlignet med de andre aldersgrupper. FORETRÆKKER NEMID ALDERSGRUPPER Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 22% 24% 32% 29% 41% 37% 34% 47% 27% 25% 21% 16% 5% 5% 4% 4% 5% 2% 2% 2% 4% 3% 4% 4% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke År År År 60+ År

34 Brug af NemID til forsikringsselskaber og læge/behandling Flest ønsker at kunne bruge NemID til at logge ind hos forsikringsselskaber, lægen, øvrige behandlere osv. Der ses en mindre signifikant stigning i ønsket om at bruge NemID hos forsikringsselskaber sammenlignet med sidste år. Over de seneste 5 år, ses der generelt at være en faldende tendens, til at ville kunne bruge NemID til log-in andre steder end ved fx banker og offentlige myndigheder. ØNSKER AT BRUGE NEMID Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 65% 59% 61% 60% 60% 60% 57% 56% 57% 55% 52% 47% 47% 41% 43% 48% 46% 40% 42% 39% 41% 36% 35% 34% 34% 20% 20% 17% 19% 21% 14% 12% 13% 9% 9% 8% 5% 5% 6% 7% 13% 15% 14% 14% 11% Læge/fysioterapeuter/ tandlæger/ øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Forsikringsselskaber Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet

35 Få udtrykker behov for at kunne bruge NemID andre steder De personer der har svaret andet i spørgsmål 15 udtrykker enten, at de ikke har behov for at kunne bruge NemID andre steder eller mener, at de allerede kan bruge NemID de steder der er angivet. Derudover nævner flere, at de ønsker at bruge NemID så få steder som muligt. ØNSKER AT BRUGE NEMID (ANDET) Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? <ANDET> Andet Alt, hvis det er sikkert Kvinde, 44 Så få steder som muligt Kvinde, 27 Er tilfreds med hvor jeg kan bruge det nu Mand, 22 13% Bruger ikke NemID til andet end skat og bank Mand, 72 Folketingsvalg Kvinde, 41 Jeg har slet ikke lyst til at bruge NemID! Det er besværligt at skulle fedte rundt med det dumme nøglekort! Mand, 54 Bruger det allerede i de nævnte sammenhænge Kvinde, 65

36 Behovet adskiller sig på tværs af aldersgrupper De unge vil fortsat bruge NemID til forsikringsselskaber og fagforeninger. Jo ældre man er, i højere grad vil man gerne kunne bruge NemID til forsikringsselskaber, men ligeledes hos lægen/øvrige behandlere. De ældste i alderen 60+ ønsker i mindre grad at kunne bruge NemID til fagforeninger, mens de yngre i højere grad vil bruge hos boligselskaber. ØNSKER AT BRUGE NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 64% 61% 60% 50% 66% 54% 56% 53% 51% 45% 42% 23% 43% 40% 37% 36% 33% 30% 25% 26% 24% 20% 22% 15% 13% 8% 7% 9% 6% 3% 6% 4% 16% 11% 11% 13% Læge/fysioterapeuter/ tandlæger/ øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Forsikringsselskaber Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet År År År 60+ År

37 Flere føler sig trygge ved at underskrive aftaledokumenter digitalt Andelen der følger sig trygge ved at underskrive aftaledokumenter digitalt er steget, hvilket betyder, at knap 2/3 føler sig trygge ved det i Der er 5%-point færre, som føler sig utrygge og ligeledes en mindre andel, som ikke tager stilling sammenlignet med tidligere. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 65% 57% 53% 50% 53% 26% 27% 25% 22% 21% 17% 17% 20% 23% 22% Ja Nej Ved ikke Bemærk: I 2012 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

38 Personer under 45 år føler sig mest trygge Overordnet set ses der en stigende tryghed ift. at underskrive aftaledokumenter med NemID på tværs af alle aldersgrupper. Den største stigning ses dog for personer i alderen år. Andelen der svarer nej, er samtidigt markant højere blandt personer 60+, sammenlignet med de tre andre aldersgrupper. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 56% 61% 60% 51% 68% 70% 65% 61% 14% 13% 23% 17% 18% 17% 19% 17% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År Note: Boblerne indikerer niveauet fra 2015.

39 Flest opbevarer i hjemmet, pungen, tegnebogen eller i tasken 90% af målgruppen opbevarer deres nøglekort i hjemmet og/eller i deres pung, tegnebog, taske eller tilsvarende. OPBEVARING AF NØGLEKORT (2016) Spørgsmål 17: Hvordan opbevarer du normalt dit NemID nøglekort? 46% 44% 6% 6% 0,8% 0,5% 5% Hjemme I pung, tegnebog, taske eller lign. Bruger digital nøgleviser Som et foto på mobil/smartphone /tablet/computer I en app på mobil/tablet /computer Bruger blindeløsning/ NemID på hardware Andet Bemærk: Første gang, at spørgsmål 17 er med i undersøgelsen

40 46% har modtaget/klikket på links i snyde sms eller mail som bad om at opdatere NemID informationer eller som opfordrede til at sende billede af nøglekort. 22% har både modtaget snyde sms og mail. Det ses dog, at kun 4% af målgruppen har klikket på links i snyde sms er, mens 2% har klikket på links i snyde mails, hvor de enten har opgivet NemID brugerid/password eller har sendt et billede af deres nøglekort. OPLEVELSE AF SNYD (2016) Spørgsmål 18: Har du nogensinde 35% 4% Modtaget snyde-sms er Klikket på links i snyde-sms'er 54% 32% 2% Ingen af disse Modtaget snyd s Klikket på links i snyd s Bemærk: Første gang, at spørgsmål 18 er med i undersøgelsen...der enten beder dig opdatere dine NemID informationer eller opfordrer dig til at sende et billede af dit NemID nøglekort og enten opgivet dit NemID Bruger- ID/password eller sendt et billede af dit NemID nøglekort

41 14% har fået spærret deres NemID 2% har fået spærret deres NemID fordi, at det blev stjålet. Der er 6%, som har fået spærret deres NemID fordi, at der enten var bekymring om, at andre havde fået adgang/misbrugt det eller fordi, at der var mistanke om svindel. 86% har dog aldrig fået spærret deres NemID. SPÆRRING AF NEMID Spørgsmål 19: Har du nogensinde fået dit NemID spærret? 3% 2% 3% 2% 2% 2% 0,4% 3% 86% Jeg tabte det Det blev stjålet Jeg havde forlagt det, men fandt det igen Jeg var bekymret for om andre havde fået adgang/ misbrugt det Banken var bekymret for, at andre havde fået adgang/ misbrugt det Nets spærrede det fx pga. mistanke om svindel Det blev beskadiget, så det ikke kunne bruges mere Anden årsag Jeg har aldrig fået mit NemID spærret Bemærk: Første gang, at spørgsmål 19 er med i undersøgelsen

42 Metode Resultater Konklusion

43 Konklusion Højt kendskab og tillid til NemID Det overordnede kendskab er på 99%. Det kvalificerede kendskab kan dog stadig forbedres hos personer under 45 år. Flest kender NemID for log-in til Netbank, men der ses en tendens til, at flere og flere associerer NemID med digital signatur. Overordnet set, ses der en høj grad af tillid til NemID og samtidigt anses NemID i stigende grad for at være en sikker digital adgang. Der ses ligeledes en øget tryghed omkring at underskrive aftaledokumenter med NemID. Generel høj penetration samt øget brug via smartphone/tablet Generelt er penetrationen høj, idet at 96% bruger NemID. Der ses dog et fald i brug hos personer i alderen år. Brugsfrekvensen af NemID stiger med alderen. I 2016 er der 48% der har brugt NemID via smartphone/tablet, størstedelen af disse personer er under 45 år. Brug af NemID via både smartphone og tablet er generelt stigende, men desktop er forsat den mest brugte enhed. Det er særligt personer under 45 år der bruger NemID via smartphone, mens flest personer 45+ bruger NemID via tablet. De fleste opbevarer NemID i hjemmet eller har det med sig på farten i deres pung eller taske. Brug af NemID til log-in på Netbank og offentlige myndigheder Størstedelen anvender NemID til log-in i Netbank, samt til at få adgang til offentlige myndigheders hjemmesider. Flest ønsker at bruge NemID til log-in hos forsikringsselskaber, læge/øvrige behandlere samt fagforeninger. De ældre ønsker i højere grad at bruge NemID til læge/øvrige behandlere, mens de yngre i højere grad ønsker at bruge det til boligselskaber. 43

44 Konklusion Log-in via smartphone/tablet øger brugsfrekvens af NemID Muligheden for at bruge NemID via smartphone/tablet har fået 1/3 til at bruge NemID oftere i 2016, samt i højere grad til at benytte offentlige digitale selvbetjeninger. Muligheden for at bruge NemID via smartphone/tablet, ses at have større indflydelse på hyppigere brug af NemID, jo yngre man er. Øget forventning om brug af NemID via smartphone/tablet Der ses en stigning i intention om fremtidigt brug af NemID via smartphone/tablet. Over tid har vi dog set en tendens til, at niveauet for forventet brug er højere end realiseret brug. Dog er forskellen blevet mindre gennem årene, hvilket indikerer, at flere realiserer det forventede brug. Øget tilfredshed Der ses en stigning i tilfredshed, hvilket betyder, at 86% er tilfredse med NemID i Tilsvarende ses der en stigning i tilfredshed for brug af NemID via smartphone/tablet, og tilfredshedsniveauet nærmer sig nu den overordnede tilfredshed med kun 4%-point mindre. For både brug af NemID generelt og via smartphone/tablet, ses det, at de ældre, er de mest tilfredse, mens der er en større skepsis blandt de yngre. Dette til trods for, at der er flest personer under 45 år, der anvender NemID via smartphone/tablet. Overordnet set foretrækker størstedelen NemID fremfor at have forskellige log-ins. Som ved tilfredsheden, ses præferencen ligeledes at være størst blandt de ældre. Mange har modtaget snyde mails og sms er Knap halvdelen har modtaget snyde sms er og/eller mails, som enten bad om at opdatere NemID informationer eller opfordrede til at sende et billede af NemID nøglekort. Det er dog kun få, som har klikket på links i disse mails/sms er og har opgivet oplysninger om deres NemID. Overordnet set har 14% fået spærret deres NemID. 44

45 45

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV relanceret 2. juni 2014 - Convenience Bedre produkt og mere tilgængeligt - Connect Bedre afvikling og distribution - Content Klarere indholdsprofil

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

FAQ - Digital signering Marts side 1

FAQ - Digital signering Marts side 1 FAQ - Digital signering Marts 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse Signeringsportalen 1 Skærmbillede: Log-on... 3 1.1 Hvordan logger jeg på signeringsportalen?... 3 2 Skærmbillede: Aftaler til signering...

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere