Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark?"

Transkript

1 Find vej i Kastellet Find vej og få historien på din smartphone Kastellet 350 år Forsvarsværket Sankt Annæ Skanse blev bygget her i 1627, men grunden var for blød, så skanserne sank. Et nyt fæstningsanlæg var derfor nødvendigt og blev indviet i 1664 og har udviklet sig til Kastellet, som vi kender det i dag. Gå en tur rundt på Kastellet og læs lidt om historien bag posterne på kortet. Du kan også scanne QR-koderne med din smartphone og læse mere om posterne. En længere beskrivelse af historien bag posterne kan desuden findes på eller Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker. Nogle Find vej i... er i byer og tager dig rundt til steder med en spændende historie. Se hvor i landet du også kan finde vej på

2 V A A K O U R F T Æ H L D K D M A P Æ H R R Sådan gør du! Turen består af 22 poster. På kortet er posterne vist med en violet cirkel. Stedet du skal finde, er midt i cirklen. Der er et billede fra hver post i denne folder. Når du har fundet det billede der passer til stedet, skriver du billedets bogstav i felterne under orienteringskortet. Bogstaverne danner en kort sætning. Du kan også lave din egen tur og finde færre poster, og måske fortsætte en anden dag. Det er helt op til dig! Find trave- eller løbeskoene frem og kom med ud på tur!

3 Post Foto T

4 Find vej i Kastellet og mød 350 års historie... Post 1: Kongeporten Uret stammer fra Københavns gamle hovedvagt på Kgs. Nytorv. Da hovedvagten blev flyttet til Kastellet i 1874, tog man uret med og satte det ind over Kongeporten fra Navnet Kongeporten skyldes, at der er en buste af bygherren, Frederik d. 3., på ydersiden af porten. Post 2: Artilleristokken Sydenden af stokbarakken (Artilleristok) er ført tilbage til det oprindelige udseende fra Mansard-tagene på de andre stokke kom først til i 1780 erne. Der var oprindeligt to stuer (hver på 18 m2) på hver etage, hvor 6 soldater skulle bo (samt disses evt. koner og børn), men der var kun ildsted i stueetagen. Post 3: Flagstang ved Kommandantgården Kommandantgården er fra Oprindeligt boede kommandanten i Generalstok, men flyttede i 1725 til denne smukke bygning. Her blev der holdt forhør over Struensee, der også fik sin dom læst op her. Bag den røde gavl sad Griffenfeld fængslet, og overfor på Kirkepladsen var retterstedet opstillet lige ud mod gaden. Her skulle Griffenfeld have været henrettet, men han blev benådet i sidste sekund. Post 4: Stenbock s fængsel Kastellets første kirke lå her. Bygningen blev senere revet ned og erstattet med en præstebolig. Præsten måtte dog afgive sin bolig, da der fra 1714 til 1717 var brug for et standsmæssigt fængsel for den svenske feltmarskal Magnus Stenbock. Han fik bl.a. besøg af den russiske Zar Peter den Store, mens han sad her. Kan I se, hvor bygningen oprindeligt sluttede? Post 5: Krudttårnet Krudttårnet fra 1712 kunne rumme 1000 centner krudt (50 tons), og der var oprindeligt flere krudttårne, så der lå meget krudt i Kastellet. Et krudttårn ved Nyboder sprang i luften i Derefter flyttede man alt krudt ud af byen i fredstider. I stedet blev dette tårn brugt som nødfængsel efter et fangeoprør i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavns torv i Det var nok det værste fængsel i Danmark, men også kun midlertidigt bare 30 år! Post 6: Bagerbroen Bagerbroen blev brugt til at køre kornet fra kornmagasinet over til møllen. Melet blev bagefter kørt ned ad rampen til bageriet, som rådede over to ovne, der til sammen kunne rumme 600 store 6-punds brød. Lofterne ovenover bageriet og Nordre Magasin kunne hver rumme tønder korn (1.100 tons). Post 7: Arresthuset bag kirken Arresthuset bag kirken blev bygget lige op ad kirken. Det gav mulighed for at lave lyd-huller, så fangerne kunne høre præstens prædiken uden selv at blive set. Bag vinduet til venstre for døren sad Struensee fængslet i 1772, og bag det næste til venstre sad flugtkongen John Norcross i 16 år i et træbur. Derefter sad han yderligere 16 år i cellen bag andet vindue til højre for døren, i alt 32 år, til han døde i Post 8: Slaverne Kastellet var fra 1726 til 1851 hjemsted for Kastels-slaverne, som var kriminelle og tiggere, der blev dømt til slavearbejde - i lænker - på Kastellet. De inddeltes i ærlige og uærlige slaver. De sidste var brændemærkede, dvs. havde mistet deres ære og kunne derfor aldrig vende tilbage til det normale samfund, mens en ærlig slave kunne håbe på benådning. Slaverne boede i arresthuset, og de farligste fanger havde retirade i hvælvingen! Post 9: Møllen Møllen på Kongens Bastion er fra Før den tid stod her en stubmølle af træ, der blæste omkuld i en storm. Der var planer om at bygge en krudtmølle her, med en masse gådefulde rum og en hemmelig gang ind til et slot, der skulle bygges på den nuværende kirkes plads. Men det blev aldrig til noget! Post 10: Henrettelsespladsen Prinsens Bastion. Her blev henrettelser ved skydning eksekveret enten hæderligt forfra, eller skamfuldt, dvs. skydning bagfra. Bastionen har også fungeret som kogeskole for intendantur-korpset (feltkøkkener). Nu står her 3 fine morterer, hvoraf den yderst på bastionen er krigsbytte fra de oprørske Slesvig-holstenere - efter treårskrigen ( ). Post 11: Norgesportens fængseltårn De to små tårne over Norgesporten har været brugt som fængsler for Kastellets egne soldater og befalingsmænd og for lavere officerer fra fremmede enheder. Tårnene har også tjent som boliger for ugifte officerer helt op i vor tid. En fuld russisk matros blev i 1858 indsat her til afgiftning, men modtog rigelig med forsyninger gennem tremmerne fra Kastellets drenge.

5 Find vej i Kastellet og mød 350 års historie... Post 12: Tyskernes beskyttelsesrum Indgang til det luftbeskyttelsesrum som tyskerne lod bygge under besættelsen i Rummet gik tværs igennem volden og havde 60 siddepladser og 26 liggepladser. Den sydlige indgang er nu dækket af den sti, der løber op på voldens inderside. Var der andre beskyttelsesrum i Kastellet under krigen? Post 13: Bestykning Kastellets bronzekanoner er støbt i Frederiksværk. Kan I se årstallene? Det er 12-punds kanoner (vægt af kanonkuglen), støbt i messing. De blev opriflede så sent som 1861 og anvendt i krigen 1864, hvor de var næsten 100 år gamle. Bevæbningen med kanoner i Kastellet har vekslet meget gennem tiderne, helt ned til blot omkring 20 kanoner og op til 100. Post 14: Bunkeren i kommandantens have Den store bunker i Kommandantens have blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig. Den nåede dog ikke at komme i brug under krigen, men blev i næsten 20 år dansk hovedkvarter under den kolde krig fra 1978 til efter murens fald! Mod syd ses Grevens Bastion. En jernbane fra Nørreport station gik gennem Grevens bastion og gennem volden lige øst for Norgesporten mod Frihavnen fra 1894 til Post 15: Hovedvagtens arrest Kastellets hovedvagt siden Efter krigen sad de højeste tyske officerer, f. eks. Werner Best, Bovensiepen og Pancke, fængslede her. Også de værste danske forrædere fra den dansk-tyske terrorgruppe Petergruppen sad her, inden de fleste blev henrettede. Post 16: Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 Monumentet er udført af kunstneren Finn Reinbothe og er rejst i respekt for de mere end danskere, der siden 1948 har været udsendt af Regering og Folketing til konflikt- og katastrofeområder. Det blev indviet i 2011 på flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september. Post 18: Udfaldsport set fra Bornholms Ravelin Denne del af udenværket hedder Bornholms Ravelin. En ravelin er en ø, som beskytter en (udfalds)port, som den, der ligger lige på den anden side af voldgraven. I fredstid brugtes udfaldsportene som adgang til vandhusene, som var Kastellets toiletter, bygget på pæle i voldgraven. Vandet i graven blev også anvendt som drikkevand! Post 19: Monument på Møens Contregarde Monumentet på Møens Contregarde blev rejst i 1920 til ære for de soldater fra Norge, Sverige og Finland, der mistede livet i krigene og især På den anden side af voldgraven ses møllen på Kongens Bastion. Post 20: Huset på Fyns Ravelin Det gule hus blev bygget i 1709 som opbevarings-sted for forsvarsvåben. Fra 1805 var det benyttet af artilleristerne, der passede skytset på udenværkerne, og senere blev det bolig for smedene ved fæstningens fortifikation. Nu bruges det af kommunens gartnere. Post 21: Mindesmærke fra WW2 Soldaten her er et mindesmærke for de danske faldne i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Han er derfor i Britisk uniform. Han ser over mod Sjællands Ravelin, hvor der oprindeligt stod en vagtbygning, som også husede studenterarresten for de studen-ter, der var medlemmer af Livjægerkorpset og måtte sone deres synder. Post 22: Anders Lassen Foran Frihedsmuseet er der buster af to danske krigshelte fra 2. verdenskrig: Anders Lassen, der modtog den sjældne dekoration Victoriakorset, og flyveren Kai Birksted, der var det eneste danske flyver- es i allieret tjeneste. Post 17: Norgesporten sprængt af tyskerne Norgesporten blev sprængt af tyske tropper 9. april Mærker efter sprængningen ses stadig i yderportens murværk. Pavillonerne husede Kastellets hovedvagt indtil Fra 1664 til omkring 1750 stod der strafferedskaber som træhest og kag (piskepæl) på Kastellet først på Kirkepladsen og sidenhen ved Norgesporten. Derefter gik man over til at straffe med tugthus.

6 Der er mange muligheder med Find vej i Kastellet 1. Brug din smartphone Du kan downloade en kort tekst om hver post til din smartphone ved at scanne kode-feltet ud for postbeskrivelsen i denne folder. Du kan også finde teksterne til posterne via linket 2. Læs mere på internettet Der er et væld af historiske oplysninger på internettet om de steder du besøger. Klik ind på efter turen og genoplev stedet og få både spændende og morsomme fortællinger. Vil du vide mere om orientering kan du besøge Dansk Orienterings-Forbund på og i øvrigt på Du kan også besøge Lyngby Orienteringsklub på 3. Find vej i skolen Turen kan bruges af skoleklasser, i tværfaglige forløb, og selvfølgelig i historieundervisningen. 4. Kortet Kortet over Kastellet viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid opad (teksten i kortets overskrift definerer hvad der er op) og målestokken er her 1:4.000 så 1 cm på kortet er 40 m i virkeligheden. Du bruger kortet til at finde vej mellem posterne. Alle veje og stier, som du må færdes på, er med på kortet. Kastellet er et område der emmer af historie. Bliv derfor på stierne, så du ikke kommer til at beskadige noget på turen. Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder. Der er faste poster i skove og parker i hele landet - og foto-orientering som denne i flere spændende byer. Se mulighederne på Deltagere i projektet: Historiske tekster: Finn Andersen og Niels Elsborg, Kastellets Venner (www.kastelletsvenner.dk) Fotos: Henrik Knudsen Kort: Finn Blom Christensen, Lyngby Orienteringsklub Opsætning: Dansk Orienterings-Forbund Kortet kan downloades fra Scan QR-koden ud for postbeskrivelsen med din smartphone og få en kort tekst om posten. Du kan også læse meget mere om alle posterne på Kastellets Venners hjemmeside

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Studietur til Athen 2011

Studietur til Athen 2011 Studietur til Athen 2011 Tidlig mandag morgen d. 19/09 stod 2.b fra CELF HHX på Nykøbing F. station klar til den uge som senere ville vise sig at blive den mest sjove, fantastiske og ikke mindst uforglemmelige

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier Først til mølle Stensby Møllebæk Stier 1 Indholdsfortegnelse Introduktion - Først til mølle 3 Første del - Møllerens historie 3 Anden del - Orienteringsløb i Mallings Kløft 3 Tredje del - Repetitionsspil

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere