ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde"

Transkript

1 Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Murværk Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet... 3

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Mørtel Betonudfyldning Isolering Hjælpekomponenter Renovering Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Fugtspærre Byggesten Mørtel Generelt Receptmørtel Funktionsmørtel Betonudfyldning Isoleringsmaterialer Bindere Armering Tegloverliggere/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Hjørnebeskyttere Sålbænke Løskanter Indmuringskomponenter Profileret plastplade mv Dilatationsfuger Syre Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpuds Puds Kalk Væv til pudsarmering Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Nedtagning af murværk... 8

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Højtryksrensning Kemisk rensning Laserafrensning Behugning Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Fugtspærre Generelt Hulmur Skalmur Opmuring Generelt Hulmur Skalmur... 10

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Indervægge Fugning Isolering Generelt Hulmur Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Hulmur Skalmur Tegloverligger/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Sålbænke, rulskifte Sålbænke, præfabrikerede Løskanter Indmuring af komponenter Dilatationsfugning Afsyring Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser... 1

6 1. Orientering Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.340, Basisbeskrivelse -_stoebte_undergulve

7 2. Omfang Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 1 Nedbrydning 2 Konsol på sokkel (bæring til ny formur) 3 Facademur 4 Sålbænke 5 Sokkelisolering og udv. puds. 6 Tilmuring / lukning af huller i vægge 7 Lukning af huller i dæk 8 Pudsreparation indvendig 9 Porebetonvægge 10 Tilmuring af vindueshuller i eksisterende badeværelser 11 Slidlag 12 Gulvklinker i vådrum 13 Gulvklinker i opgang (ved elevator) 14 Vægfliser i vådrum 15 Udstøbning af skakte 16 Stål, søjler og bjælker m.m. 17 Elevatorskakte og teknikrum 18 Nyt terrændæk 19 Støttemure i terræn 20 Rampe til vaskeri 21 Nye reposer ved elevatorer Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af <x>: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af smedeentreprenøren: Stålsøjler til bæring af altaner Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Følgende dokumentation skal leveres:

8 2. Omfang Side : 2/4 Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres 14 dage før aflevering. Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres inden levering af produkter der indgår. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Der er fundet asbestholdige materialer i projektet. Der er fundet PCBholdige materialer. Der er påvist bly i fliseglasur og maling. Der er ikke fundet klorerede paraffiner. For omfang og håndtering af forurenede materialer henvises til vedlagte Bygningsundersøgelse, I øvrigt henvises til gældende branchevejledninger Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at arbejdet er udført.

9 2. Omfang Side : 3/ Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest <x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: Følgende prøver skal udtages/udføres: Følgende dokumentation skal leveres: Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Mursten til facademur, jf. bygningsdelsbeskrivelse

10 2. Omfang Side : 4/4 Gulvklinker Fliser Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Prøver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: 2.12 Rengøring Følgende udføres under andet arbejde: udføres af <x>entreprenøren.

11 3. Generelle specifikationer Side : 1/12 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Transport og oplagring Deponering skal ske: <x> Stillads For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport. Koordineres af hovedentreprenøren, der er fælles stilads Arbejdets planlægning 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010, Godkendt DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 Ad stk. 3.

12 3. Generelle specifikationer Side : 2/12 a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010. Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010, Godkendt d) DS/EN DK NA:2010, Godkendt e) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007, Godkendt g) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1: Murværk Ad stk. 1. a) DS/EN :2006, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2011 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2006, Godkendt Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2008, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, Godkendt c) DS/EN DK NA:2007, Godkendt d) DS/EN DK NA:2007, Godkendt Ad stk. 3. DS/INF 167:2010

13 3. Generelle specifikationer Side : 3/12 Ad stk. 4. a) DS/EN 771-1:2011 b) DS/EN 771-2:2011 c) DS/EN 771-3:2011 d) DS/EN 771-4:2011 e) DS/EN 771-5:2011 f) DS/EN 771-6:2011 Ad stk. 4. Murerhåndbogen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. Murstensforbandter, fagbog:1996 Ad stk. 3. Vejledning - Fugtspærre i murværk:2002 Ad stk. 4. Vejledning - Isolering i hulmure: maj 2003 Ad stk. 5. Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november 2002 Ad stk. 6. Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli 2008 Ad stk. 7. Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar 2005 Ad stk. 8. Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure auguat 2003 Ad stk. 9. Tegl 18:2003 Ad stk. 10. Tegl 28:1999 Ad stk. 11. Vejledning om Radon og nybyggeri, 2.udgave november 1993 Ad stk. 12. SBi-anvisning 211:2005 Ad stk. 13. juli 2007 Rettelsesblad juli 2007

14 3. Generelle specifikationer Side : 4/ Mørtel Ad stk. 1. DS/EN 459-1:2010 Ad stk. 2. DS/EN 197-1:2011 Ad stk. 3. DS/EN 13139:2003 DS/EN 13139/AC:2004 Ad stk. 4. DS/EN 933-1:2004 DS/EN 933-1/A1:2006 Ad stk. 5. DS/EN :2001 DS/EN /A1:2007 Ad stk. 6. DS/EN 998-1:2010 Ad stk. 7. DS/EN 998-2: Betonudfyldning Ad stk. 1. DS/EN 206-1:2002 DS/EN 206-1/A1:2009 DS/EN 206-1/A2: Isolering Ad stk. 1. DS/EN :2007 Ad stk. 2. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli Hjælpekomponenter Ad stk. 1. a) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 b) DS/EN 845-2:2004 c) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 2. ISO 427:1983

15 3. Generelle specifikationer Side : 5/12 Ad stk. 3. DS/EN AC:2008, godkendt DS/EN /AC:2011 Ad stk. 4. EN DK NA:2007, Godkendt EN DK NA:2011 Ad stk. 5. a) DS/EN :2006 b) DS/EN :2006 c) DS/EN :2006 d) DS/EN :2009 e) DS/EN : Renovering Ad stk Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Fugtspærre Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen Byggesten Type: <x> Stentype: <x> Toleranceklasse: <x> Gruppe: <x> Kategori: <x> Normaliseret trykstyrke: Minimum <x> MPa Frostbestandighed: <x> Saltindhold: <x> Overflade: <x> Farve: <x>

16 3. Generelle specifikationer Side : 6/ Mørtel Generelt Receptmørtel Anvendelse: <x> Type: <x> Funktionsmørtel Anvendelse: <x> Type: <x> Trykstyrke: <x> Holdbarhed: <x> Betonudfyldning Anvendelse: <x> Styrkeklasse: <x> Holdbarhed: <x> Sætmål: <x> Maksimalt tilslag: <x> mm Isoleringsmaterialer Anvendelse: <x> Type: <x> Maksimal varmeledningsevne: <x> W/mK Tykkelse: <x> mm Bindere Type: <x> Diameter: <x> mm Eksponeringsklasse: <x> Elasticitetsmodul: <x> MPa Trækforankring: <x> kn i mørteltype <x> Flydespænding: Minimum <x> MPa Armering Type: <x> Diameter: <x> mm Eksponeringsklasse: <x> Minimum flydespænding: <x> MPa Tegloverliggere/-bjælker Anvendelse: <x> Last: <x> kn/m Eksponeringsklasse: <x> Maksimal deformation: <x> af spændvidden Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Anvendelse: <x> Type: <x> Dimension: <x> mm x <x> mm Stålkvalitet: <x> Eksponeringsklasse: <x>

17 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Hjørnebeskyttere Eksponeringsklasse: <x> Stålkvalitet: <x> Fastgørelsesmiddel: <x> Sålbænke Materiale: <x> Løskanter Anvendelse: <x> Materiale: <x> Indmuringskomponenter Anvendelse: <x> Type: <x> Dimension: <x> mm x <x> mm x <x> mm Profileret plastplade mv. Anvendelse: <x> Type: <x> Dilatationsfuger Anvendelse: <x> Type: <x> <x> Syre Type: <x> Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Mørteltype: <x> Filtsning Mørteltype: <x> Sækkeskuring Mørteltype: <x> Berapning Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Tyndpuds Kornstørrelse: <x> mm Puds Udkast Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Grovpuds

18 3. Generelle specifikationer Side : 8/12 Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm. Finpuds Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Kalk Kalktype: <x> Farve: <x> Væv til pudsarmering Type: <x> 3.6 Udførelse Generelt Kontrolklassen: normal Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Nedtagning af murværk Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Efterfølgende overflade skal <x> kalkes.

19 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Blæsemiddel: <x> Type lavtryksblæsning: <x> Højtryksrensning Type: <x> Kemisk rensning Rensemiddel: <x> Laserafrensning Behugning Metode til fjernelse af støv mv.: <x> Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Der skal mures i <x> forbandt med eksisterende murværk. Der skal udføres fortanding i eksisterende murværk så korrekt forbandt opnås Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Tilslutninger ved tilstødende bygningsdele: <x>

20 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Fugtspærre Generelt Hulmur Skalmur Opmuring Generelt Hulmur Forbandt: <x> Skalmur Forbandt: <x> Indervægge Fugning Fugetype: <x> Fugeform: <x> Isolering Generelt Hulmur Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Maksimal tilladelig forhåndsdeformation: <x> mm Der skal <x> monteres plastskive på hver enkelt binder. Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm. Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet mm Hulmur Skalmur

21 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Tegloverligger/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Sålbænke, rulskifte Fremspring: <x> mm Fald: <x> Sålbænke, præfabrikerede Fremspring fra murværk til drypnæse: <x> mm Fald: <x> Glidelag: <x> Løskanter Fremspring: <x> mm Indmuring af komponenter Dilatationsfugning <x> Afsyring Murværk må <x> afsyres Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Udkast Grovpudsning Finpudsning

22 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Asbest PCB Skimmelsvamp Arbejde med bly Demontering af isolering 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 1/15 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for murværk Bygningsdels-ID, 1 Nedbrydning 2 Konsol på sokkel (bæring til ny formur) 3 Facademur 4 Sålbænke 5 Sokkelisolering og udv. puds. 6 Tilmuring / lukning af huller i vægge 7 Lukning af huller i dæk 8 Pudsreparation indvendig 9 Porebetonvægge 10 Tilmuring af vindueshuller i eksisterende badeværelser 11 Slidlag 12 Gulvklinker i vådrum 13 Gulvklinker i opgang (ved elevator) 14 Vægfliser i vådrum 15 Udstøbning af skakte 16 Stål, søjler og bjælker m.m. 17 Elevatorskakte og teknikrum mv. 18 Nyt terrændæk 19 Støttemure i terræn 20 Rampe til vaskeri 21 Nye reposer ved elevatorer 4.1 Orientering 4.2 Omfang Ad1 Nedenstående beskrivelse af nedbrydningsarbejdet, fagbeskrivelse og tegningsmateriale skal betragtes som vejledende. Entreprenøren skal ved selvsyn orientere sig om arbejdets omfang og opbygningen af de eksisterende bygningsdele. I fællesbetingelser afs. 8 Tidsstyrring er der anført fremgangsmetode der skal indarbejdes i nedbrydningsentreprisen Alle altaner nedbrydes i fuldt omfang, inkl. fundamenter herfor. Facadetegl på alle blokke nedbrydes til plan bagmur. Der er udført stenbinder og disse skal skæres fri (ikke bankes af hensyn til bagmur) På gavlene skal der monteres UNP 140 profiler med en afstand af max. 3 meter, profilerne boltes til dækkanten og i soklen. Profilerne skal være med huller i flangen per 300 mm. UNP profilerne monteres mellem stue og 1 sal og 1 sal og 2 sal for at stabiliserer bagmuren efter nedbrydning af formuren. I hullerne i flangen monteres der klæbeankre til for fastgørelse af bagmuren.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 2/15 Eksisterende vinduer skal fastgøres til bagmur inden nedbrydning af facade jf. tegninger. Beboere skal varsles 14 dage før fastgørelsen for adgang til boligen, samt igen 7 dage før udførelse. Indervægge og udskæring af nye dørhuller i omfang som vist på tegninger. Vægge fjernes helt til rådæk. Udskæring af huller i betondæk for elevator. Nedbrydning af eksisterende badeværelser jf. tegningsmateriale. Eksisterende slidlag hugges op til rådæk og vægge afrenses. Ved vægge skal der regnes med et omfang på 80 % fliser og 20 % vinyl/maling. Ved nye badeværelser fjernes ligeledes til rådæk for faldopbygning. Der skal påregnes fjernelse af 20mm af rådæk i brusenicher. I blok F, opgang 41 stueplan opbrydes terrændæk under badeværelser samt del af entre. Bortskæring af opkant på eksisterende trapperepos ved elevatorer, inkl. efterfølgende planslibning. Øvrige materialer som hører naturligt under murerarbejder, løst puds m.m.. Hvor der udføres sokkelisolering opbrydes eksisterende belægning i nødvendigt omfang og bortskaffes. Hvor der er asfalt skæres denne. Efterfølgende reetablering udføres under Terrænarbejdet. Støvudvikling fra nedbrydning i lejligheder skal begrænses til lejligheden og mindre områder i lejligheden ved etablering af støvvægge og lignende. Ad2 Konsoller monteret på sokler og udvendige kældervægge jf. tegningsmateriale og ing. beskrivelse. Ad3 Opmuring af ny facade, jf. tegningsmateriale. Prøvemur, ca. 6 lbm inkl. sokkel, falser, overligger mv. som efterfølgende kontrolleres af Teknologisk institut. Ad4 Ved alle vinduer. Ad5 Arbejdet omfatter isolering og pudsning af synlige sokler mv. jf. tegningsmateriale Ud over dette skal der indregnes pudsning af trappesider ved nedgang til p-kælder Ad6 Tilmuring / lukning af huller i vægge jf. tegningsmateriale. Ad7 Lukning af huller i dæk. Der skal indregnes 400 huller af 20x30 cm.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 3/15 Ad8 Ved alle nye teglstensvægge og ved ændringer og reparationer i eksisterende vægge. Endvidere udføres pudsreparationer ved huller, udsparinger og el- og vvs-riller m.v. for andre entreprenører, omfang jf. lejlighedsplaner, el- og installationsplaner. Ud over de pudsreparationer der er angivet på lejlighedsplanerne indregnes flg. pudsreparationer under vinduesbundplader i alt: 150 stk. Lukning af riller m. m. i, og omkring installationer i de 60 nye badeværelser. Mindre pudsreparationer på vægge i lejligheder i alt: 100 m² fordelt med 150 stk. og 100m² til lofter fordelt over 150 steder. Der skal også indregnes sår-reparationer af pudsloft på øverste etage (puds på rørvæv) i et omfang af 50 steder af 0,5 m² Ad9 Nye 100 mm vægge, jf. tegningsmateriale. Ad10 Lukning af vinduer i gavle (30 stk.) jf. tegninger. Ad11 Alle bad og toiletrum i boliger der ombygges, jf. tegningsmateriale, samt ved alle steder hvor nedbrydning har efterladt sår efter oprindelige skillevægge og klinkegulve. Ad12 Alle nye og renoverede bad og toiletrum jf. tegningsmateriale. Ad13 Alle nye reposer ved elevatorer jf. tegningsmateriale. Ad14 Alle nye og renoverede bad og toiletrum jf. tegningsmateriale. Ad15 Alle installationsskakte udstøbes i ombyggede boliger Ad16 Nye søjler og bjælker ved elevatorer, trapperum og interne åbninger jf. tegningsmateriale Søjler for bæring af altaner i hulmur. Kantstøbning ved alle nye dækudsparinger for elevatorer. I øvrigt henvises til Ing. projekt. Ad17 Elevatorgruber og teknikrum i blok C, G og H iht. tegninger. Samt gulv og understøbning vad toilet/forrum i varmecentral blok B

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 4/15 Ad18 Nye terrændæk under badeværelser / entre, Blok F opgang 41 samt inddraget affalds/cykelrum jf. tegninger. Inkl. reetablering efter kloakarbejder i Blok F. Ad19 Støbte støttemure ved Illerupvej 45/47 samt rampe ved Nydamsvej 14/16 Støttemure ved skurer i terræn hvor der graves ind i terræn jf tegninger. Ad20 Rampe til vaskeri i kælder blok C ved Nydamsvej Ad21 Nye reposer ved elevatorer 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Ad2 Stål: Konsoller jf. tegningsmateriale og ingeniørbeskrivelse / stålbeskrivelse. Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfalt- Ad3 Fugtisoleringsmidler: klæber. Mursten: Tegloverliggere: Til facademur anvendes 108 mm massive facadesten F1, min stenklasse 15, som Egernsund tegl Mørk brun m/spil, Black Beauty. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse iht. Murerhåndbogen. Prøve til godkendelse. Tegloverligger udføres i samme stentype, -kvalitet og forbandt som omgivende murværk, dimensioneres af leverandør. Synlige stablemærker må ikke forefindes.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 5/15 Der anvendes armering i rustfrit stål. Forspændte overlægger lægges på glidelag jf. producentens anvisninger. Mørtel: Der skal anvendes egnet funktionsmørtel, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Til fugning skal samme styrker anvendes. Farve, jf. materialelog. Isolering: Hulmurisolering skal i alt være 265mm murbatts kl. 37 (2 lag 75/190 mm). Kuldebros afbrydning Der anvendes isoleringsstrimler som Sundolitt (samlet 80mm tykkelse). Murbinder: 4mm rustfri stål 18/8 eller tin/bronze med 6 % tin. Bølgeanker til fastgørelse i eksist. teglbagmur med Hilti HIT-HY 70 eller tilsvarende. Bindere skal have fald mod formur. Ved øverste meter facade, type til træunderlag. Der foretages udtræksprøve. Rustfri stål: Rustfri armering Ø 4 MM Varenummer: TB rende: Anvendes hvor teglbjælke er over 5 skifte, jf. producentens anvisning. Ad4 Cembrit profil-sålbænk, 150 mm glat gråhvid Afstandsbrikker Butylbånd Ad5 Isoklink facadeelement med skal i dansk format og forbandt, egnet til puds. Sokkelpuds, som Weber farve 1502-Y. Sokkelisolering 100 mm PUR, påsat 17 mm teglskaller. Bindere Systemdybel til betonunderlag Fugemørtel Som K/Kh 35/65/500 Puds. Weber sokkelpuds 0-2 mm. Ad6 Sten: Massive sten til puds, nettodensitet min 1800 kg/m³ Mørtel: Til opmuring er: K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand Grovpuds: KC 60/40/850, lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½ x lagtykkelsen. Slutpuds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad7 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Puds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad8 Grovpuds: x lagtykkelsen. KC 60/40/850, lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 6/15 Slutpuds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad9 100 mm porebetonblokke som H+H celcon. Ad10 Fugtisoleringsmidler: Mursten: Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfaltklæber. Til reparation af bagmur anvendes glat, massiv maskinsten til puds. Stenklasse 25. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse ihht. Murerhåndbogen. Mørtel: Der skal anvendes K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Til fugning skal samme styrker anvendes. Grovpudslag: KC 60/40/850 Murbinder: 4mm rustfri stål 18/8 eller tinbronce med 6% tin. Ad11 Beton: Slidlagsbeton 25 MN/m² Ad12 Vådrumsmembran: MK-godkendt vandtætningssystem, som fra Cerafill. Lim: Som Combifix fliseklæber Fugemateriale: Som Cerafill jf. materialelog. Elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. Klinker: jf. materialelog. Fliseprøve foreligges byggeledelsen til godkendelse inden ordring Ad13 Lim: Fugemateriale: Klinker: Som Combifix fliseklæber Som Cerafill jf. materialelog. jf. materialelog. Fliseprøve foreligges byggeledelsen til godkendelse inden ordring Ad14 Vådrumsmembran: Lim: Fugemateriale: Fliser: MK-godkendt vandtætningssystem, som fra Alfix. Som Combifix fliseklæber Som Cerafill flisefugemørtel, farve jf. materialelog. Elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. jf. material Ad15 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Ad16 Søjler og bjælker iht. Tegningsmateriale og ing. beskrivelse Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 7/15 Ad17 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Armeringsnet Rionet 8x150x150 af ribbestål B550. Afretningssand Lecablokke Fugtisoleringsmidler: Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfaltklæber. Mursten: Glat, massiv maskinsten til puds. Stenklasse 25. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse ihht. Murerhåndbogen. Mørtel: Der skal anvendes egnet funktionsmørtel, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Pudslag: KC 60/40/850 Ad18 Beton iht. tegningsmateriale Armeringsnet Rionet 8x150x150 af ribbestål B550. Polystyren, Trykf. gulvisolering som Sundolitt S60, inkl alle kuldebrosafbrydelser og radonsikring Afretningssand Ad19 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Armering med net Y10/150 i begge sider og i top og bund i fodplade, L-bøjler Y10/150 mellem fodplade og væg, og U-bøjler Y10/600 i top af væg. Knækfliser i beton som ekssiterende. Ad20 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Armering med 4 y 12 i top og bund Y10u bøjler opragende længde 350 mm 10/200 netarmering i begge sider L-bøjler Y10/500 i top af væg. Ad21 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Svalehaleplader Stålvinkelbæreing fastgjort til eksisterende betondæk 4.10 Udførelse Ad1 Nedbrydningen omfatter fjernelse og deponering (inkl. afgift) af viste bygningsdele. Der er affald der skal behandles som forurenet materiale (se miljørapport) Nedbrydningen afsluttes med en støvsugning af gulve i hele lejligheden.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 8/15 Arbejdet skal udføres med størst mulig hensyntagen til tilstødende ejendomme, boliger og øvrige naboområder. Specielt skal der udvises stor forsigtighed ved fjernelse af bygningsdele, som er bygget sammen med bygningsdele som skal bevares, samt bærende elementer. Såfremt entreprenøren ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for fjernelse af en bygningsdel, skal tilsynet tilkaldes for afklaring. I nedbrydningsperioden til genopbygningen er intakt, skal der afskærmes efter Arbejdetstilsynets gældende regler ved samtlige etageadskillelser, ved nedbrydning af facaden. For at mindske støvgener mest muligt, skal der foretages rigelig vanding under nedbrydning og læsning. Tilsynet kan påbyde anvendelse af forstøver i forbindelse med vanding. Der må ikke fortages afbrænding på pladsen. Endvidere må der på intet tidspunkt ligge mere end et vognlæs brændbart, samt et vognlæs ikke brændbart nedrivningsmateriale på pladsen. Alt nedbrydningsmateriale er entreprenørens ejendom. Materialer må kun sælges fra pladsen i nedbrydningsperioden. Afstivning og afskærmning Tømmer og planker skal være af konstruktionstræ uden skader. Øvrigt materiel skal være egnet til formålet og fuld funktionsdygtig. Entreprenøren afstiver ved alle åbninger i indvendige vægge. Der afstives med, 100x100mm stolper lodret samt bjælker 100x100mm i top og bund, på hver side af åbningen. Al afstivning fikseres med 120mm skruer. Ved større åbninger (over 0,9m i bredden) skal ingeniørberegninger for afstivning udføres af entreprenøren. Der afskærmes ved alle åbninger i etageadskillelsen, med fod-, knæ- og håndliste. Dette udføres med 28x125mm brædder der fastgøres med skuretvinger. Ledninger og kabler Inden nedbrydninger iværksættes skal entreprenøren rette henvendelse til Kommunens forsyningsselskaber, samt eksterne leverandører for at skaffe sig oplysninger om placering af ledninger og kabler i terræn / i bygninger og orientere sig om, hvordan de afbrydes. Entreprenøren har ansvaret for at ledninger, kabler og skabe ikke beskadiges i nedbrydningsperioden. Ved evt. beskadigelse skal entreprenøren bekoste alle udgifter til udbedring. Entreprenøren træffer aftale med de implicerede forsyningsselskaber vedr. afbrydelse, nedtagning og beskyttelse af ledninger, kabler og skabe i nedbrydningsperioden.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 9/15 Alle installationer afbrydes af El-entreprenøren, Vvs- og ventilations entreprenør, inden nedbrydning igangsættes. Målere fra vand, varme, og el demonteres og afleveres til de respektive forsyningsselskaber under anden entreprise. Ledningers placering og afpropningssted skal indtegnes på plan og afleveres til tilsynet. Nedbrydning af alle installationer og ledninger, fra kælder og op efter, samt ledninger, kontakter, lamper, skilte og lignende i bygning, udføres under denne entreprise. Hvis der stødes på installationer i jord, som ikke er kortlagte, skal dette straks meddeles tilsynet og registreres på tegning. Ændring ved fjernvarmeforsyning udføres under VVS-entreprisen. Ændring / fjernelse af elforsyningskabel udføres under el-entreprisen. Installationsentreprenørerne skal deltage ved afsætning af skæringspunkter mellem installationer og bygningsdele til bevaring/nedbrydning. Det påhviler nærværende entreprenør at bortskaffe samtlige nedbrudte materialer løbende og iht. gældende regler for bortskaffelse af byggeaffald. Ad2 Konsoller monteres på eksisterende sokkel/kældervæg for bæring af teglfacade. Monteres i niveau med eksisterende sokkel, således at oprindelig skiftegang bevares, se også konstruktions detaljer. Ad3 Opmuring: Arbejdet udføres iht. murerhåndbogen. Opmuringen udføres i løber forbandt II. Mursten skal være tørre ved anvendelsen. Hvor der er pudset felter trækkes mursten 2 cm tilbage for at gøre plads til puds. Der indlægges murpap jf. MUROs vejledning, obs omkring jernsøjler, overliggere mv. der udføres både papindlæg og TB render over vinduer. Opmuring skal foretages med tætte studs- og lejefuger. Studsfuger må ikke være under 10mm. Huggede sten i skal stå med rene kanter. Hver 2. studsfuge i første skift udføres med dræn, udføres ved at lægge et stykke elektrikerrør under studsfugen. Efter opmuring fjernes elektrikerrør. I blank mur, som skal holdes ren under opmuring, må der ikke forekomme sten med synlige, skæmmende skår. Eventuelle krumme sten skal vendes med den hule side nedad. Petringer må kun anvendes efter aftale med tilsyn Overlægger udføres i samme forbandt som øvrig facade, understøttes under opmuring og udføres med leverandørens anviste pilhøjde. Understøtning skal opretholdes i den anviste hærdningstid.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 10/15 Nye murhuller skal flugte med eksisterende murhuller i bagmur, ved store tolerancer kontaktes tilsyn. Ved dør/vindueshuller og sokkel udføres der fugtstandsende murpap, som føres 20 cm op af bagmur og fuldklæbes med asfaltklæber. Fugtisolering og membraner udføres iht. murhåndbog og detailtegninger. Som forberedelse til fugearbejdet udkradses blank mur til 15 mm dybde og afkostes. Fuge udføres som skrabefuge. Ved TB render udføres i øvrigt som følger: - Isolering føres mm højere op end TB rendens placering inden montage og opmuring. - Isolering tildannes omkring TB rende. - TB render renses op for mørtel o. lign. Varmeisolering Isolering i hulmur skal ilægges ved opmuring og må ikke stoppes ned i muren. Ved tilpasning skal der anvendes specialkniv, og samlinger skal være tætte. Der må ikke forekomme mørtelklumper i stødene i isoleringen. Størrelsen af isoleringsmaterialet skal gå op med skiftegangen. Placering af trådbindere Trådbindere udføres pr. max. 50 cm i hvert 4. skifte - min. 8 bindere pr. m 2 jævnt fordelt. I vindues- og dørfalse skal der indklæbes bindere med en afstand af mindre end 30 cm og ca. 3/4 sten fra falsen. Bindere skal lægges med fald mod formur. Bindere må ikke sidde tættere på hjørne end en meter hvis der ikke er dilatationsfuge i hjørne Der skal dokumenteres udtræksprøver jævnt fordelt over alle facader / gavle 10 stk / felt, udfaldskrav jf. SBI anvisning 211. Afsyring Det skal tilstræbes at opmure så afsyring ikke er nødvendig pga. risiko for skader som følge af afsyring. Skønnes afsyring nødvendig udføres den så skånsom som muligt, med så lidt syre som muligt og på det mest gunstige tidspunkt. Der skal ikke for og eftervandes. Afsyring udføres kun efter aftale med tilsyn. I øvrigt henvises til murerhåndbogen. Fugning af murværk Fugning skal udføres iht. til Murfagets byggeblade nr. 29. Forinden fugning skal murfladen være ren for mørtelrester og evt. rester i fugen skal fjernes. Der skal anvendes trykket skrabefuge. Fuge trykkes med trykpind m kuglehoved. Fugearbejdet skal udføres så renlig at efterrensning af murflader kun bliver nødvendig i begrænset udstrækning. Tilstødende bygningsdele skal beskyttes med skade ved udførelse af fugearbejde. Fjernelse af saltudslag

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 11/15 Udblomstringer som ikke forsvinder ved vejrligets normale påvirkninger, skal forsøges fjernet ved afkostning af løst materiale og evt. efterfølgende afvaskning med rent vand. Opmuring om vinteren. I vinterperioden skal der mures med tørre sten, og oversiden af frisk opført murværk skal tildækkes ved arbejdstids ophør. Tildækning skal bevares når der ikke mures. Når lufttemperaturen er mellem 0º og -5º C skal der anvendes varm mørtel. Ved temperatur under -5º C skal arbejdet standses, tæller som vejrligsdag. Dilatationsfuger Der udføres dilatationsfuger bag alle tagnedløb på adgangsside, der må ikke være længere end 17 m mellem dilatationsfuger. Dilatationsfuger udføres iht. murerhåndbogen. Afdækning Murværk skal under opmuring sikres mod vandindtrængning ved afdækning foroven med murpap. Afdækning skal foretages hver dag til fyraften, eller når arbejdet afsluttes. Ved vindueshuller afdækkes med plade og murpap. Her afdækkes også lodrette falser. Entreprenøren vil blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af manglende afdækning Ad4 Sålbænk monteres på butylbånd /afstandsbrikker. Sålbænke føres min. 20 mm ind i murfalsen i hver side. Fremspring min 30 mm i forhold til facade. Den nye sålbænk placeres således at det sikres der er plads til en gummifuge hele vejen rundt. Montering i øvrigt i henhold til fabrikantens anvisninger Ad5 Underlag kontrolleres, der må ikke være lunker/buler på mere end 5 mm målt med en 3 m retholt. Facadeelement monteres iht. fabrikantens anvisning. Der fuges med K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. I øvrigt henvises til udførelsesvejledning fra systemproducenten. Efter fugning pudses murværket og afsluttes med skrå fuge mod facade jf. murerhåndbogen Ad6 Opmures med fyldte fuger og med bindere i kant i hver 3. skifte. Pudses på begge sider til plan med omgivende væg. Ad7 Huller i dækkonstruktion efter demonteret installationer udstøbes. Der opsættes afdækning på underside før udstøbning. Afdækning fjernes og der udføres finpudsning / reparation af puds.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 12/15 Ad8 Løs puds hugges væk. Revner skæres op og udbedres med armeringsbånd af glasfiber og nyt puds. Væggene pudses hvor der har været løs puds og revner. Der forbehandles ved afrensning med kost, udkastning, grovpuds og finpuds. Finpuds må tidligst påføres når grovpuds er 1-5 døgn gammel. Når mørtelen er trukket på i et tyndt lag, udjævnes den med et filtsebræt. Reparationer skal udføres så udbedring ikke ses eller savnes. Ad9 Opføres iht. tegningsmateriale og producentens anvisninger. Nye enkeltvægge er 100 mm, dog skal/kan der ved reparationer anvendes 75 mm blokke. Udføres med alle nødvendige overlægger, beslag, fastgørelser mm. (dim. af leverandør) Der udføres en planslibning på vægge af porebeton således at væggene fremstår helt plane. Ad10 Udføres i forbindelse med udskiftning af eksisterende vinduer i boligen. Der skal udvises stor forsigtighed mod eksisterende konstruktioner samt indbo i berørte badeværelser. Lejlighederne vil være beboede under arbejdet og beboerne skal derfor varsles 14 dage før for adgang til boligen, samt igen 7 dage før udførelsen. Opmuring: Arbejdet udføres iht. murerhåndbogen. Opmuringen udføres i samme forbandt som eksisterende. Mursten skal være tørre ved anvendelsen. Bagmur pudses. Lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½ x lagtykkelsen. Opmuring skal foretages med tætte studs- og lejefuger. Studsfuger må ikke være under 10mm. Huggede sten skal stå med rene kanter. Ad11 Der udføres slidlagsbeton på eksisterende betondæk mm slidlag udføres med fald og ca. 10 mm opkant jf. badtegninger i ombyggede boliger. Beton underlaget renses, vandes og svummes med lige dele betonflex og vand, hvori der er udrørt cement til en lind grød. For at mindske mørtelens kapillarporøsitet og sikre den mod kemikalieskader, skal der iblandes 4-6 %luft. Det præciseres at slidlag i bad skal udføres med 10 fald i bruseniche og med begrænset i resten at rummet for at forhindre at der opstår steder med bagfald. Gulvafløb skal min være 30 mm under gulv ved dør. I øvrigt henvises til By og Byg anvisning 200.

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 13/15 Ad12 Der udføres MK-godkendt vandtætningssystem med smøremembran med hjørnebånd og membraner ved gennembrydninger i henhold til leverandørens anvisning. Gulvklinker nedlægges i fleksibel klæber. Belægningen skal holdes let fugtig under hærdningen. Tidligst 2 dage og senest 10 dage efter lægningen fuges klinkerne. Der fuges med cementfuge, farve jf. materialelog. I hjørner og ved væg/gulv fuge, fuges med elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. Gulve afleveres rengjorte. Gulvklinker lægges på gulv og en halv gulvklinke på væg som sokkelklinke. Klinker udlægges således at der er lige store klinker ved væggene og ikke under en halv. Alle nye gulve, afdækkes omgående med svær gulvpap. Gulvpap tapes i alle samlinger med kraftig tape. Gulvpap må ikke klæbes fast til gulvet. Afdækning suppleres og vedligeholdes i hele byggeperioden indtil rengøringsarbejdet opstarter. Herefter fjernes afdækningen. Ad13 Gulvklinker nedlægges i fleksibel klæber. Belægningen skal holdes let fugtig under hærdningen. Tidligst 2 dage og senest 10 dage efter lægningen fuges klinkerne. Der fuges med cementfuge, farve jf. materialelog. Gulve afleveres rengjorte. Gulvklinker lægges på gulv og en halv gulvklinke på væg som sokkelklinke. Klinker udlægges således at der er lige store klinker ved væggene og ikke under en halv. Alle nye gulve, afdækkes omgående med svær gulvpap. Gulvpap tapes i alle samlinger med kraftig tape. Gulvpap må ikke klæbes fast til gulvet. Afdækning suppleres og vedligeholdes i hele byggeperioden indtil rengøringsarbejdet opstarter. Herefter fjernes afdækningen. Ad14 Underlagene skal være bæredygtige og rengjort for støv og andre urenheder, samt fri for udblomstninger. Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med SBI 200 og leverandørens forskrifter. I lodrette hjørner og omkring rørgennemføringer monteres tætningsbånd. Der vandtætnes med tætningsmasse der er MK-godkendt på alle vægge helt til loft. Sugende overflader, samt områder hvor der monteres tætningsbånd primes. Fliser opsættes således, at der er lige store fliser ved væggene og ikke under en halv. Inden opstart afsættes flisemoduler til godkendelse. Fliseforband skal så vidt muligt følge forbandt fra gulv / sokkelklinker. Fugningen udføres med flisefugemørtel. Der fuges med elastisk fuge beregnet for vådrum ved indvendige hjørner.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 14/15 Ad15 Der monteres en 22mm krydsfinersplade under dæk, inden VVS påbegynder rørføring. Når VVS entreprenøren har afsluttet alt sit arbejde udstøbes skakt, der skal sikres en ordentlig komprimering af betonen. Ad16 Bjælker leveres og monteres i henhold til tegningsmaterialet. Bjælker leveres med huller til fastgørelse på søjler og væg, samt huller for evt. rørføring (kordineres med VVS). Endelig længde på bjælker tages på stedet. Alt stål skal være færdig tildannet med huller mm. før Varmgalvanisering. Bjælker over nye vinduer og dørhuller omstøbes. Ud- og omstøbninger udføres i beton. Søjler til altaner placeres i samarbejde med altanentreprenøren. Ad17 Udføres som vist på tegninger Opbrydning af eksisterende betondæk, udgravning, understøbning, terrændæk ved forrum / wc i varmecentral og etablering af elevatorgrube og tilhørende teknikrum inkl. lyskasser ved gavle. Ad18 Terrændæk udføres generelt som vist på tegningerne. Under gulve udlægges 400 mm polystyren på sand, langs med fundamenter til ydervægge lægges 15 mm polystyren og langs med fundamenter til skillevægge lægges 15 mm polystyren. Der udføres ikke 15 mm kant isolering mod vægge der udsættes for jordtryk! I inddraget affalds/cykelrum tilpasses isoleringstykkelse og beton således at gulvniveau er lig øvrigt gulv. Der udføres radontætning ved overgang mellem fundamenter og terrændæk såvel ved ydervægge, som indervægge med Monarflex. Tætningen klæbet til omgivende vægge og føres min. 150 mm ind på gulvisoleringen. Oven på den udlagte terrænisolering, armeres og udstøbes gulvene som vist på tegningerne. Glittes i områder jf. plantegning. Det glittede gulv danner færdig overflade og skal udføres med særlig omhu, således gulvet fremstå plant, tæt, jævnt og ensartet. Overholde kravene til glittet overflade BO 50. Tolerancer på planhed, jævnt stigende/faldende ±5 mm målt over 3 m retskede. Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm. Entreprenøren skal sikre de udstøbte betonkonstruktioner mod utilsigtede skader og svindrevner hidrørende fra manglende beskyttelse mod udtørring og afkøling fra frost, sol og vind. Efterbehandling med curringmembran kan tillades, hvis curringmembranen er silikonfri og påføres den friske beton umiddelbart efter udstøbning og afretning.

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 15/15 Udtørringsbeskyttelsen skal bevares indtil risikoen for udtørringsrevner er væk, som tommelfingerregel ca. 1 uge. Ad19 Væggene funderes i frostfri dybde 1,2 meter under terræn. Der kan udføres renselag under væggene i tykkelser op til 600 mm som del af konstruktionen. Det skal sikres at der funderes på intakt bæredygtig jordbund. Væggene armeres og støbes i systemforskalling, alle synlige udadgående hjørner affases 10x10 mm. Formene skal udføres tætte og med tilstrækkelig styrke. Formeolie skal være vandopløselig og må ikke misfarve betonen eller have andre skadelige virkninger. Armeringens rette placering skal sikres ved indlægning af montagebøjler, afstivningsjern, afstandsklodser etc. Jernene sammenbindes solidt med udglødet bindetråd. Afstandsklodser bindes til jernene. Formclamps placeres, så der ikke forekommer spring i betonoverfladen. Ved alle synlige flader skal formclampsjern mod formen være forsynet med keglestubformige-proppe i mindst 3 cm dybde, så hugning i beton er unødvendigt, når clampsjern fjernes. Propperne skal kunne fjernes ved afforskalling, uden at betonen beskadiges. Formclampsjern fjernes 3 cm bag betonoverfladen, og der efterrepareres med cementmørtel. Væggene må støbes i længder på maks. 15 m, og opdeles med dilatationsfuge af egnet materiale i betongrå farve. Finder entreprenøren støbeskel nødvendige af hensyn til arbejdsgangen, må det kun foretages efter godkendelse af tilsynet. Alle synlige flade danner færdig overflade og skal udføres med særlig omhu, således væggen fremstår plan, tæt, jævn og ensartet. Overholde kravene til overflade BO 31 iht. Bips A24. Entreprenøren skal sikre de udstøbte betonkonstruktioner mod utilsigtede skader og svindrevner hidrørende fra manglende beskyttelse mod udtørring og afkøling fra frost, sol og vind. Efterbehandling med curringmembran kan tillades, hvis curringmembranen er silikonfri og påføres den friske beton umiddelbart efter udstøbning og afretning. Udtørring a beskyttelsen skal bevares indtil risikoen for udtørringsrevner er væk, som tommelfingerregel ca. 1 uge. Støttemure i knækfliser udføres med fundament i beton og med bagstøbning Ad20 På den ny rampe til vaskeriet er der jordtryk. Rampevangerne funderes på 800 mm. brede og 400 mm høje randfundamenter som differensarmeres med 4 y 12 i top og bund. Randfundamenterne føres til frostfri dybde 1 meter under terrændækket i rampen. I randfundamentet indstøbes Y10 u bøjler pr. 300 mm med en opragende længde på 350 mm. Rampevangerne armeres med Y 10 / 200 netarmering i for og bagside. Dæklaget i henhold til aggressiv miljøklasse. I vangernes top sættes u bøjler Y 10 / 500 mm. Terrændækket i rampen støbes i tæt forbindelse til vangerne. Ad21 Stålvinkler fastgøres til betondæk/repose Svalehaleplader udlægges. Der udstøbes og afrettes til klinkebelægning.

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 75 Indholdsfortegnelse Dato : 14.11.2008 Side Version 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads...

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse murer

Bygningsdelsbeskrivelse murer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler murerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til murerarbejdet hører følgende ydelser (23)01 Skalmur af rådhusblanding fra

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/26

Hovedentreprise Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.8 Arbejdets planlægning... 4 3. Generelle specifikationer...

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere