Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:"

Transkript

1 Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder der kan styre spillet og få en dialog i gang og samle op til slut. Redskabet er bygget op som et spil, der foregår over to fællesmøder på hver en times tid. Spillet går ud på at behandle en række temaer af betydning for trivslen og til sidst lave en fælles handlingsplan. Redskabet er baseret på en anerkendende tilgang til udvikling i virksomheder. Det betyder, at man i stedet for at fokusere på problemer ser på det, som man i virksomheden er god til, og hvordan man gerne vil have det fremover. Med andre ord - man fokuserer på det, man gerne vil opnå frem for det, man gerne vil undgå. Hvordan ønsker vi os at arbejdspladsen skal være fremover? Alle i virksomheden kan bidrage til en positiv udvikling, ved sammen at: Finde de positive oplevelser som man gerne vil have flere af i fremtiden Skabe billeder af fremtiden som man ønsker den Skabe billeder af en fremtid som er opnåelig Sætte processer i gang for at opnå den fremtid man ønsker Spilleregler: Indkald til to fælles møder og sæt en time af til hvert møde. Der bør højst gå 14 dage mellem møderne. Møde 1: 1. Mødelederen fortæller, hvad det skal ske på mødet og bagefter, og hvad formålet med mødet er. 2. Medarbejderne deles i grupper af 3-5 personer, fx efter, hvad de laver eller hvem de har som leder. 3. Hver gruppe får kort med følgende: Spilleregler Temakort med tema Gruppen læser Spillereglerne op. Vær sikre på at alle har forstået dem. Temakortene lægges på bordet med bagsiden opad. 5. Gruppen trækker et Temakort, som læses op, og man besvarer de spørgsmål, som står på kortet. Alle skriver stikord ned undervejs, så man kan huske, hvad der blev sagt 6. Når ét tema er undersøgt vælges et nyt, indtil man har været alle temakort igennem. 7. Når alle temakort er behandlet, vælger gruppen de tre temakort, som den synes, der skal arbejdes videre med ved næste møde. Husk at overveje hvorfor. Møde 2: 1. Mødelederen hører hver enkelt gruppe, hvilke tre temaer de har valgt som de vigtigste at arbejde videre med og grupperne begrunder deres valg. 2. Det tre temaer, som flest grupper har valgt bliver arbejdspladsens fælles temaer. 3. Samlet laver man en fælles handlingsplan for de tre fælles temaer, ved at svare på spørgsmålene på Spørgekort til handlingsplan for hvert tema.

2 Tips og tricks til mødeleder Som arbejdsgiver eller initiativtager er det utrolig vigtigt på forhånd at overveje, hvad man gerne vil have, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skal munde ud i. At få en god snak og at lave en handlingsplan med konkrete aktiviteter til opfølgning stiller krav til mødelederen og tidsforbruget under øvelsen. Dette spil kræver ikke hjælp udefra, men mødelederen skal kunne styre spillet og få en dialog i gang. Her er tips og tricks til, hvordan det lykkes. 1. Vælg en mødeleder, der ikke er en del af det daglige arbejde. Fx en fra administrationen. 2. Giv mødelederen tid til forberedelse. Det er vigtigt, at mødelederen har styr på hvad der skal ske og hvorfor. 3. Hvis debatten er livlig kan det være nødvendigt at styre både tiden og ordet. 4. Lav en aftale om, at ingen synspunkter er forkerte. Det er altså ikke tilladt at sige Det passer da ikke el.lign. 5. Hav papir og skriveredskaber parat brug evt. en tavle, så alle kan følge med og I ikke mister de gode ideer undervejs 6. Husk at værktøjet tager udgangspunkt i jeres gode erfaringer og hvad I kan lære af dem. Som mødeleder kan det være nødvendigt at minde om det det er nemmere at tale om det, der ikke fungerer, end det vi gerne vil have! Det kan derfor være en god ide at have et par eksempler i baghånden til at komme i gang på. Tips og tricks til mødeleder fortsat Forberedelse før møde 1: 1. Det er vigtigt, at du som mødeleder har styr på, hvad der skal ske og hvorfor. Læs Introduktion, Spilleregler og Temakort grundigt igennem. 2. Indkald de ansatte til to fælles møder og sæt en time af til hvert møde. Der bør højst gå 14 dage mellem møde 1 og 2. Sørg for at der er kaffe og evt. kage/frugt. 3. Inddel på forhånd medarbejderne i grupper af 3-5 personer. Medarbejderne kan inddeles efter, hvad man laver, eller hvem man har som leder. 4. Kopiér Spilleregler og Temakort, så der er nok til alle grupper. Ved spillets start: 1. Fortæl med dine egne ord, hvad der skal ske på mødet og om formålet med spillet. 2. Fortæl med dine egne ord om metoden og spillereglerne ud fra Introduktion og Spilleregler. 3. Inddel medarbejderne i grupper og uddel til hver gruppe: Spilleregler Temakort Hver gruppe går nu i gang med spillet. Det kan være nødvendigt at sige, hvor lang tid der kan bruges på Temakortene 5. Når alle temakort er behandlet, vælger gruppen de tre Temakort, som man synes, der skal arbejdes videre med ved næste møde.

3 Tips og tricks til mødeleder - fortsat Forberedelse før møde 2: 1. Mind medarbejderne om næste møde. 2. Opfrisk Introduktionen og læs Spørgekort til handlingsplan grundigt igennem. 3. Kopier Spørgekort til handlingsplan, så der er nok til alle grupper. 4. Sørg for at der er en tavle/flipover i mødelokalet. Ved starten af møde 2: 1. Fortæl med dine egne ord, hvad der skal ske på mødet. 2. Spørg hver enkelt gruppe hvilke tre temaer, de har valgt og hvorfor. 3. Der udvælges tre temaer for alle samlet, evt. de temaer som flest grupper har valgt. 4. Brug Spørgekort til handlingsplan for et tema ad gangen. Skriv alle ideer op på en tavle undervejs. 5. Hvis debatten er livlig, kan det være nødvendigt at styre både tiden og ordet. 6. Slut mødet af med at opsummere, hvad I er blevet enige om. Spørgekort til handlingsplan 1. Hvordan ønsker vi, det skal være i fremtiden? Vi vil gerne have den gode stemning oftere, så vi hjælper hinanden mere og arbejdet går lettere. At vi taler ordentligt til hinanden, så ingen bliver kede af det, men vi kan have det sjovt sammen. 2. Hvad skal der til, for at det bliver sådan? At sjakket arbejder sammen som et hold, og alle er indstillede på at hjælpe hinanden. Opgaven skal være klar, og sjakket skal selv have mulighed for at planlægge, hvordan det vil løse den. 3. Hvad skal der gøres af hvem: Hvad kan lederen gøre? Hvad kan medarbejderne gøre? Lederen kan give klar information og give sjakket indflydelse på, hvordan de vil løse opgaven. Medarbejderne kan udfylde ansvaret og sørge for at hjælpe hinanden og tage hensyn til hinanden, når man taler til hinanden.

4 Temakort: 1. Samarbejde 1. Find et eksempel på en situation, hvor samarbejdet fungerede godt. Samarbejdet fungerede godt i fredags, og det var rart at komme om morgenen, og vi gik glade hjem om eftermiddagen. Arbejdet gled godt, fordi vi hjalp hinanden, og Hans Peter gav en hånd med i det andet sjak, så alle kunne holde fyraften til tiden. Og så var der en god tone i sjakket, og det gav en god stemning. 2. Hvad var det, der gjorde, at det fungerede? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde at det fungerede? Vi kunne selv planlægge arbejdet, og det betød, at vi kunne tage mere hensyn til hinanden og arbejde sammen som et hold. Det var klart for alle, hvad de skulle lave. Det gjorde, at vi undgik misforståelser og frustrationer over, at andre ikke gjorde som man regnede med. Temakort: 2. Indflydelse 1. Find et eksempel på en situation, hvor I havde indflydelse og det gjorde, at arbejdet fungerede godt. Vi havde stor indflydelse på opgaven ude i havnen, fordi man kunne være med til at bestemme, hvordan arbejdet skulle gøres, så man kunne bruge sin erfaring, når man skulle løse opgaven. Man kunne også være med til at bestemme, hvilke opgaver, man skulle løse, hvis man var særlig god til noget eller godt kunne lide at arbejde med det. Og så kunne man være med til at bestemme, hvem man gerne ville arbejde sammen med. 2. Hvad var det, der gjorde, at I havde indflydelse? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde at det var muligt? Vi kendte formanden godt og han kendte os og vidste hvad vi kunne og havde derfor tillid til, at vi kunne løse opgaverne. Så lyttede han til vores forslag og tog dem alvorligt.

5 Temakort: 3. Løsning af konflikter 1. Find et eksempel på en situation, hvor konflikter blev løst på en god måde og det gjorde, at arbejdet fungerede godt. På opgaven med p-huset hvor der også var sjak fra andre firmaer var der ikke så mange konflikter som der plejer at være fordi, man forsøgte at løse konflikterne, når de var der, og ikke bare lod som ingenting. Man sagde det, man var utilfreds med, til den det handlede om, i stedet for at sige det til alle andre man talte til hinanden og ikke om hinanden. 2. Hvad var det, der gjorde, at konflikter blev løst på en god måde? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde at det var muligt? At man var åben og undersøgende, og holdt sig på sin egen banehalvdel og ikke troede det værste om den anden. Og så var det ok at bede en kollega eller leder om hjælp, hvis man ikke selv havde lyst til at gå direkte til den anden. Temakort: 4. God sikkerhed 1. Find et eksempel på en situation, hvor sikkerheden var god. På opgaven på havnen var man tryg på arbejdet, og man sørgede sammen med sine kolleger for, at opgaverne blev løst på en sikker måde. Man havde tillid til, at ens kolleger arbejdede sikkert og gjorde en opmærksom på det, hvis man selv var ved at gøre noget farligt. 2. Hvad var det, der gjorde, at sikkerheden var god? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde det? Ledelsen meldte klart ud fra starten, at sikkerheden havde høj prioritet og det holdt også selvom, der var pres på i forhold til tiden. Alle i virksomheden blev informeret om, hvad der var sket og dem, der havde behov for det, fik mulighed for at tale med en psykolog. Man sørgede ikke kun for at samle det brækkede ben, når ulykken skete, men man sørgede også for, at de involverede efterfølgende havde det godt psykisk, fx kunne sove ordentligt om natten. Dem der havde oplevet en ulykke, blev også tilbudt at blive flyttet til en anden plads, hvis de havde brug for det. Det gav tryghed at vide, at der blev taget hånd om en, hvis man blev involveret i en ulykke.

6 Temakort: 5. Gode opgaver 1. Find et eksempel på en situation, hvor opgaven var god. Opgaven med kontorbyggeriet var god fordi, man kunne nå at lave arbejdet indenfor den tid, man havde til det. Man kunne også lave arbejdet i en kvalitet, man var tilfreds med at aflevere. 2. Hvad var det, der gjorde, at opgaven var god? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde det? Planlægningen var god og holdt, bl.a. fordi man fik bestilt materialer i god tid, så de kom, når man skulle bruge dem. Og så var man godt informeret om, hvad der skulle ske hvornår og at der var klare aftaler mellem dem, der var involveret i opgaven. Derudover havde man den viden, der skulle til for at kunne lave arbejdet, dvs. at man havde den nødvendige uddannelse eller instruktion. Det var fx instruktion i at bruge en bestemt maskine. Temakort: 6. Anerkendelse 1. Find et eksempel på en situation, hvor I oplevede at få ros og anerkendelse. På opgaven med renoveringen var der godt humør, fordi formanden var god til at give os tilbagemelding på arbejdet både når han var tilfreds og utilfreds. Det gav ekstra motivation, fordi man følte at ens arbejde blev set. 2. Hvad var det, der gjorde, at I fik ros og anerkendelse? Hvad var det særlige ved situationen, der gjorde det? Formanden var rigtig god til at give tilbagemelding om det arbejde man lavede, både når det var godt og når det var skidt. Det bredte sig, så man også kunne få ros fra sine kolleger og selv give det til dem. Man kan godt give et klap på skulderen selvom man ikke er leder. Derudover fik man det at vide, hvis kunden eller andre man havde arbejdet sammen med, havde været glade eller utilfredse.

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere