Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011"

Transkript

1 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

2 Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr

3 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte arbejdsulykker indeholder generelle oplysninger om ulykkernes fordeling på skadetyper, skademåder, branchegrupper, køn, aldersgrupper og statsborgerskab for arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden Desuden er antallet af anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til antallet af beskæftigede (incidenser), for så vidt angår fordeling på skadetyper, køn, aldersgrupper, branchegrupper og statsborgerskab. Endelig sættes der i årsopgørelsen fokus på forekomsten af arbejdsulykker blandt personer med andet statsborgerskab end dansk. Bagerst i årsopgørelsen findes forklaringer og definitioner på anvendte begreber. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller på nettet for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker bl.a. inden for særlige brancher, branchearbejdsmiljøråd eller jobgrupper: Arbejdstilsynet, august

4 Indholdsfortegnelse 1 ANMELDTE ARBEJSULYKKER SKADETYPER Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Andre arbejdsulykker BRANCHEGRUPPER SKADEMÅDE ALDERSGRUPPER KØN TEMA: STATSBORGERSKAB FORKLARINGER AFGRÆNSNING AF ANMELDTE ARBEJDSULYKKER DATAKVALITET DEFINITIONER MV BILAG: BESKÆFTIGELSESTAL

5 1 Anmeldte arbejsulykker Der er i 2011 anmeldt arbejdsulykker til Arbejstilsynet. Det er færre end i 2010 svarende til et fald på 4 pct., og det er ca. samme antal som i I hele perioden er der sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 13 pct. Ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er der samlet set sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 0,7 pct. fra 2010 (nov.2009) til (nov. 2010). Beskæftigelsen i RAS opgøres årligt i november, så beskæftigelsen 2011 er status ultimo november Skadetyper Skadetypen beskriver, hvad der ved arbejdsulykken skete med skadelidte, og hvor på legemet skaden er placeret. Disse informationer hentes fra anmeldelsernes oplysninger om skadens art, skadet legemsdel og skadens følger. Sidstnævnte giver bl.a. oplysning, om hvorvidt arbejdsulykken har medført skadelidtes død. Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i tre grupper (alvorlighed) og registreringsår. Arbejdsulykker, der har medført døden, er omtalt i afsnit Tabel 1: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (alvorlighed) og registreringsår Skadetype (alvorlighed) Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Tabel 2 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i tre grupper (alvorlighed) og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse for de enkelte år. Ulykkesincidensen er faldet med godt 3 pct. fra 2010 til Tabel 2: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på alvorlighed og registreringsår. Skadetype (alvorlighed) Død 0,22 0,23 0,15 0,16 0,15 0,15 Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side Danmarks Statistik, Statistikbanken 2012, 5

6 1.1.1 Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden I 2011 blev der anmeldt 41 arbejdsulykker med døden til følge (dødsulykker), til Arbejdstilsynet. I perioden har antallet ligget mellem 66 tilfælde i 2007 og 39 i 2010, hvilket svarer til et gennemsnit på 51 tilfælde om året. Det er langt færre end i anden halvdel af 1990 erne, hvor antallet lå på 80 tilfælde i gennemsnit om året. Tabel 3 viser antallet af arbejdsulykker med døden til følge, som er anmeldt i perioden fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Tabellen er rangeret som top 5 efter branchegrupper med flest dødsulykker i de 5 år. De fem branchegrupper dækker ca. halvdelen af de anmeldte arbejdsulykker med døden til følge. Tabel 3: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet med døden til følge , fordelt på branchegrupper (top 5) og registreringsår* Branchegruppe (37 grupper) Landbrug, skovbrug og fiskeri Opførelse og nedrivning af byggeri Transport af gods Anlægsarbejde Engros Uoplyst og andet Øvrige branchegrupper I alt *) Fra 2007 kategoriseres danske virksomheder i henhold til ny brancheklassifikation Dansk Branchekode 2007 (DB07). Derfor vises der ingen data for 2006 ved fordelinger på branchegrupper Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Ifølge Arbejdstilsynets gængse definition omfatter andre alvorlige arbejdsulykker ulykker, der har medført amputationer, knoglebrud eller skader på flere legemsdele. Der er i 2011 anmeldt andre alvorlige ulykker (tabel 1) svarende til ca. 13 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker. Dette svarer til, at ca. hver ottende anmeldte arbejdsulykke i 2011 var så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet. Andelen af alvorlige arbejdsulykker i 2010 og 2011 er 1,3 procentpoint højere end de foregående 3 år. 155 af de anmeldte arbejdsulykker i 2011 medførte amputationer, heraf 138 af én eller flere fingre (tabel 4 og 6). I 2011 udgjorde knoglebrud 10 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker og næsten 80 pct. af de alvorlige arbejdsulykker. Knoglebrud på øvre ekstremiteter (skulder, arm, håndled, hånd og finger/ fingre) udgjorde 54 pct. af alle knoglebrud (tabel 4 og 6), og knoglebrud på nedre ekstremiteter (hofteled, knæ, ben, ankel, fod og tå/tæer) udgjorde 33 pct. 6

7 1.1.3 Andre arbejdsulykker Tabel 4 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. Tabel 4: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår Skadetype (14 grupper) Død Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt Tabel 5 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse for de enkelte år. Tabel 5: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår. Skadetype (14 grupper) Død 0,22 0,23 0,15 0,16 0,15 0,15 Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 29. 7

8 Tabel 6 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 23 grupper og registreringsår. For de skadetyper, der kan fordeles på legemsdele, fremgår det af tabellen, hvilken legemsdel der er blevet beskadiget ved ulykken. Visse skadetyper, der ikke kan fordeles på legemsdele, er samlet i Uoplyst og andet. Tabel 6: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (23 grupper) og registreringsår Skadetype (23 grupper) Død Amputation af finger, fingre Amputation af håndled, hånd Amputation af nedre ekstremiteter Amputation af andre kropsdele Knoglebrud på øvre ekstremiteter Knoglebrud på nedre ekstremiteter Knoglebrud på andre kropsdele Forstuvning af øvre ekstremiteter Forstuvning af nedre ekstremiteter Forstuvning af ryg og rygrad Forstuvning af andre kropsdele Sårskade på finger, fingre Sårskade på håndled, hånd Sårskade på nedre ekstremiteter Sårskade på andre kropsdele Termisk skade Bløddelsskade på øvre ekstremiteter Bløddelsskade på nedre ekstremiteter Bløddelsskade på andre kropsdele Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet I alt I 2011 udgjorde forstuvninger mv. 42 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, sårskader udgjorde 13 pct. og bløddelsskader udgjorde 5 pct. (tabel 4). Andelen af forstuvninger har i gennemsnit i hele perioden ligget på ca. 43 pct. Andelen af sårskader er i perioden faldet fra knapt 18 pct. i 2006 til 13 pct. i 2011, medens andelen af bløddelsskader er faldet fra ca. 7 pct. i 2006 til 5 pct. i Andelen af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Andre oplyste skader, det vil sige tilfælde, hvor skadetypen er kendt, men hvor den ifølge anmelderen ikke findes som valgmulighed (tabel 4 og 6), er steget fra 5 til 14 pct. gennem de seneste 5 år. Dette slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af skader. Til gengæld er andelen af anmeldte arbejdsulykker, hvor skadetypen er uoplyst, faldet markant fra ca. 5 pct. i 2006 til under 2 pct. i Af de anmeldte sårskader i 2011 udgjorde skader på finger/fingre 41 pct. (tabel 6). Af de anmeldte bløddelsskader i 2011 udgjorde bløddelsskader på øvre ekstremiteter 33 pct. og bløddelsskader på nedre ekstremiteter 23 pct. (tabel 6). 8

9 Af de anmeldte forstuvninger mv. i 2011 udgjorde forstuvning mv. af ryg og rygrad 33 pct., forstuvning mv. af nedre ekstremiteter (ben, ankler og fødder) 33 pct. og forstuvning mv. af øvre ekstremiteter (arme, hænder og fingre) 25 pct. (tabel 6). Antallet af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Chok har været jævnt stigende i en årrække (tabel 4). Andelen af chok-tilfælde er steget med ca. 20 pct. fra 2006 til Fra 2010 til 2011 er andelen faldet med knapt 10 pct. Chok inkluderer såvel chok som følge af aggression (fx vold) og trusler samt traumatisk chok (fx overværelse af ulykke). 9

10 1.2 Branchegrupper Tabel 7 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Tabel 7: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår* Branchegruppe (36 grupper) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I alt *) Fra 2007 kategoriseres danske virksomheder i henhold til ny brancheklassifikation Dansk Branchekode 2007 (DB07). Derfor vises der ingen data for 2006 ved fordelinger på branchegrupper. 10

11 Tabel 8 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede (incidens) fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Beskæftigelsestallene findes bilag, side 31. Tabel 8: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på branchegruppe (36 grupper) og registreringsår. Branchegruppe (36 grupper) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald ** Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 29. **) Ændringer i grundlaget for fastsættelse af beskæftigelsen har bl.a. medført en række forskydninger af beskæftigelsen mellem brancher (og dermed branchegrupper). Her skal fremhæves branchegruppe 23 Vand, kloak og affald, hvorfra en række af de beskæftigede inden for branchen renovation med RAS 2009 er flyttet til branchegruppe 27 Rengøring, hvilket har medført et tilsyneladende fald i beskæftigelsen og stigning i incidensen fra 2008 til 2009 for branchegruppe 23 *. 11

12 Danske virksomheder kategoriseres fra 2007 efter brancheklassifikationen Dansk Branchekode 2007 (DB07). DB07 er en dansk udgave af EU s standardbrancheklassifikation, Nomenclature générale des Activités économique dans les Communautés Européennes (NACE, Rev. 2.0). Der er samlet set sket et fald på 4 pct. i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2010 til 2011, men der er store forskelle mellem forskellige branchegrupper, hvor der i nogle branchegrupper er sket et fald i andre en stigning (tabel 7). Det procentvise fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker er størst inden for branchegrupperne Tekstil og papir (35 pct.), Energi og råstoffer (26 pct.), IT og telekommunikation (22 pct.) og Film, presse og bøger (21 pct.), der dog alle er relativt små branchegrupper. Den procentvise stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker er størst inden for branchegruppen Kontor med 25 pct. svarende til en faktisk stigning på anmeldelser. En så stor relativ stigning i antallet af anmeldelser inden for branchegruppen Kontor giver anledning til spørgsmålet, om stigningen er reel, eller om administrative og registreringstekniske forhold kan have indflydelse på antallet af anmeldelser i en bestemt branche. Stigningen inden for Kontor kan bl.a. hænge sammen med, at nogle af de arbejdsulykker, der sker på det offentlige område, anmeldes centralt, fx af kommunen eller regionen. Samtidigt med stigningen inden for Kontor ses et fald fra 2010 til 2011 i antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for branchegrupper, der i overvejende grad er præget af offentlige institutioner, såsom Daginstitutioner (16 pct.), Døgninstitutioner og hjemmepleje (19 pct.), Hospitaler (17 pct.) samt Undervisning (12 pct.). Ved at centralisere anmeldefunktionen, fx i kommuner, er der risiko for, at vælge forkert arbejdssted (Rådhuset) frem for det sted, hvor ulykken faktisk skete. Arbejdstilsynet har udført en test i ulykkesregistret, der understøtter denne hypotese. I testen blev anmeldte arbejdsulykker inden for branchegruppen 17 Kontor omkodet til branchegrupperne 31 Daginstitutioner, 32 Døgninstitutioner og hjemmepleje, 33 Hospitaler, eller 35 Undervisning, hvis skadelidtes job var skolelærer eller lå inden for social- og sundhedsområdet: Denne korrektion flyttede 25 pct. af samtlige anmeldelser og 53 pct. af anmeldelserne inden for det kommunale område inden for 17 Kontor over i en mere relevant branchegruppe. Undersøgelser af underrapporteringen af arbejdsulykker peger på, at underrapporteringen varierer mellem de forskellige branchegrupper og at underrapporteringen inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri er større end den gennemsnitlige underraportering (se kapitel 3 Forklaringer, fodnote 2). Andelen af anmeldte arbejdsulykker, hvor branchen er uoplyst er faldet fra første halvdel af perioden til anden halvdel af perioden. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller, for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for de enkelte branchegrupper fordelt på brancher. 12

13 1.3 Skademåde Tabel 9 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skademåde og registreringsår. Tabel 9: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på skademåde (10 grupper) og registreringsår Skademåde Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc Akut fysisk overbelastning af legemet eller dele heraf Akut psykisk overbelastning Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde Uoplyst I alt Figur 1 viser, hvordan de anmeldte arbejdsulykker i 2011 fordeler sig procentvis på skademåder. Figur 1: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 2011 fordelt på skademåder (andele i %) Bid, spark etc. (fra dyr og personer) 3% Akut psykisk overbelastning 3% Akut Fysisk overbelastning af legemet eller dele heraf 24% Anden kontakt/skademåde 10% Uoplyst 0% Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer 2% Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge 0% Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 30% Klemt, mast etc. 6% Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand 8% Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med 14% 13

14 Faldulykker, herunder såvel lodret og vandret fald som støden imod, kollision med (genstand), udgør 30 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i I 2010 udgjorde faldulykker mv. med tilfælde 31 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker. Fra 2009 til 2010 steg antallet af faldulykker mv. med 28 pct. I Årsopgørelsen 2010 blev det sandsynliggjort, at en stor del af denne stigning hang sammen med flere faldulykker i januar, februar og december 2010 på grund af is og sne. I 2011 er antallet af faldulykker mv. faldet til , - et fald på 13 pct. Hvorvidt det fortsat relativt høje antal faldulykker i 2011 hænger sammen med vintervejret i 1. kvartal 2011, er ikke undersøgt. Antallet af anmeldelser, hvor der er angivet Anden kontakt/skademåde, er steget med 18 pct. fra 2009 til Til gengæld er antallet af tilfælde, hvor skademåde er Uoplyst faldet med 62 pct. Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut fysisk overbelastning af legemet (fx løft, træk, skub, vridning, drejning og gribning), udgør 24 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut psykisk overbelastning udgør 3 pct. Ulykker, hvor skadelidte er blevet ramt af (en genstand eller person) udgør 14 pct. Ulykker, der har medført akut fysisk overbelastning, fald eller, at vedkommende er blevet ramt (af en genstand eller lignende) udgør tilsammen næsten 70 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Aldersgrupper Tabel 10 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Tabel 10: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) år * år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt

15 Ulykker, der sker med et teknisk hjælpemiddel (fx en traktor, gyngestativ mv.) er anmeldepligtige uanset om der er tale om et ansættelsesforhold. Dette er den primære årsag til, at der i statistikken er ulykker, der vedrører børn under 13 år. Blandt aldersgrupperne fra 18 år til 59 år udgør de årige og de hver ca. 11 pct. af de anmeldte arbejdsulykker i De øvrige aldersgrupper mellem 25 og 54 år udgør 12 pct. eller mere. Disse andele er ikke indbyrdes sammenlignelige. Dels er aldersgrupperne ikke lige store, dels kan forholdet mellem aldersgrupperne tænkes at afspejle arbejdsmarkedets alderssammensætning. Opgørelsen i tabel 12 kan dog anvendes til at vurdere, om der er ændringer over tid inden for den enkelte aldersgruppe. Der er ingen nævneværdig variation i andele i perioden I 2011 udgør arbejdsulykker blandt personer under 25 år ca. 1 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, hvilket svarer til gennemsnittet for hele perioden Tabel 11 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår, og tager således højde for beskæftigelsen i de enkelte aldersgrupper. Der vises ikke incidenser for aldersgrupperne under 18 år, da beskæftigelsestallene for disse aldersgrupper er usikre (se forklaring på incidenser i kapitel 3). Frem til 2009 har de årige den højeste ulykkesincidens. I 2010 og 2011 er der højere ulykkesincidens blandt de ældre aldersgrupper end blandt de årige. Tabel 11: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet til Arbejdstilsynet pr beskæftigede* (inci dens*), fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) år * * * * * * år * * * * * * år * * * * * * 15 år * * * * * * år * * * * * * år år år år år år år år år år år år Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 29. Tabel 12 viser fordelingen af anmeldte arbejdsulykker i årene på aldersgrupper inden for hver skadetype. 15

16 Tabel 12: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 17 aldersgrupper og 14 skadetyper Skadetyper (14 grupper) Død Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv. Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Aldersgruppe 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst Tabel 13 viser antallet af anmeldte arbejsulykker fordelt på alvor (skadetype i 3 grupper), 17 aldersgrupper og registreringsår. 16

17 Tabel 13: Anmeldte arbejdsulykker fordelt på fordelt på alvorlighed, 17 aldersgrupper og registreringsår Alvorlighed/Aldersgruppe I alt Død 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år I alt Andre alvorlige ulykker 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt Andre ulykker 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt I a l t

18 1.5 Køn Tabel 14 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Af de anmeldte arbejdsulykker i perioden udgør ca. 60 pct. af tilfældene mænd, og 40 pct. vedrører kvinder. Der anmeldes over 10 gange så mange arbejdsulykker med døden til følge for mænd end for kvinder, og knapt dobbelt så mange alvorlige arbejdsulykker. Tabel 14: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn I alt Død Kvinder Mænd I alt Andre alvorlige ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Andre ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Alle ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Tabel 15 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Tabel 15: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn Død Kvinder 0,05 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Alle ulykker Mænd 0,38 0,40 0,28 0,28 0,26 0,29 Samlet incidens 0,22 0,23 0,15 0,16 0,15 0,15 Kvinder Mænd Samlet incidens Kvinder Mænd Samlet incidens Kvinder Mænd Samlet incidens ** *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 29. **) Der er i beregningen af incidenser set bort fra de tilfælde, hvor oplysninger om køn mangler. Derfor er den samlede incidens for alle arbejdsulykker lavere end i andre tabeller, hvor incidensen er beregnet, fx tabel 2. 18

19 Tabel 16 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadetype i 14 grupper og køn. Ud af samtlige arbejdsulykker, der i perioden er anmeldt for kvinder, udgør forstuvninger mv. ca. 48 pct. Sårskader udgør 9 pct.. Knoglebrud udgør 8 pct. Bløddelsskader og chok udgør hver 6 pct. Ud af samtlige arbejdsulykker, der i perioden er anmeldt for mænd, udgør forstuvninger mv. 39 pct. Sårskader udgør 19 pct. Knoglebrud udgør 11 pct. Bløddelsskader udgør 7 pct., og chok udgør 2 pct. Mænd tegner sig for 93 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker med dødelig udgang, 87 pct. af alle anmeldte amputationer, 66 pct. af alle anmeldte knoglebrud, 55 pct. af alle anmeldte forstuvninger mv., 76 pct. af alle anmeldte sårskader, 63 pct. af alle anmeldte bløddelsskader og 34 pct. af alle anmeldte tilfælde af chok. Tabel 16: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 14 skadetyper og køn Køn Skadetype (14 grupper) Kvinder Mænd Uoplyst Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Død ,0 Mistet legemsdel ,4 Knoglebrud ,5 Luksation, forstuvninger mv ,2 Sårskade ,3 Bløddelsskade ,4 Hjernerystelse og indre skade ,3 Termisk skade ,4 Ætsning (kemisk) ,5 Forgiftning og infektion ,3 Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk ,1 Chok ,2 Øvrige skader ,4 Andre oplyste skader ,3 Skadetype uoplyst ,6 I a l t ,4 Tabel 17 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på 36 branchegrupper og køn. 24 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt kvinder ligger inden for Døgninstitutioner og hjemmespleje, 13 pct. inden for Kontor, 9 pct. inden for Daginstitutioner, 8 pct. inden for Undervisning og 7 pct. inden for Hospitaler. 10 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt mænd ligger inden for Metal og maskiner, 9 pct. inden for Opførelse og nedrivning af byggeri, 8 pct. inden for Transport af gods, 7 pct. inden for Kontor, og 6 pct. inden for såvel Færdiggørelse af byggeri som Engros. Blandt mænd udgør anmeldte arbejdsulykker på Bygge- og anlægsområdet i alt 18 pct. 19

20 Tabel 17: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 36 branchegrupper og køn Køn Branchegrupper (36 grupper) Kvinder Pct. Mænd Pct. Uoplyst Pct. 01 Anlægsarbejde ,5 02 Opførelse og nedrivning af byggeri ,5 03 Færdiggørelse af byggeri ,5 04 Butikker ,4 05 Engros ,3 06 Elektronik ,2 07 Energi og råstoffer ,5 08 Installation og reparation af maskiner og udstyr ,8 09 Kemi og medicin ,4 10 Metal og maskiner ,3 11 Plast, glas og beton ,2 12 Tekstil og papir ,1 13 Transportmidler ,5 14 Træ og møbler ,2 15 Film, presse og bøger ,3 16 IT og telekommunikation ,1 17 Kontor ,4 18 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,6 19 Slagterier ,2 20 Nærings- og nydelsesmidler ,2 21 Politi, beredskab og fængsler ,3 22 Religiøse institutioner og begravelsesvæsen ,8 23 Vand, kloak og affald ,1 24 Frisører og anden personlig pleje ,2 25 Hotel og camping ,5 26 Kultur og sport ,5 27 Rengøring ,3 28 Restauranter og barer ,5 29 Transport af gods ,9 30 Transport af passagerer ,5 31 Daginstitutioner ,2 32 Døgninstitutioner og hjemmepleje ,1 33 Hospitaler ,1 34 Læger, tandlæger og dyrlæger ,3 35 Undervisning ,2 36 Universiteter og forskning ,2 37 Uoplyst og andet ,8 I a l t ,4 20

21 2 Tema: Statsborgerskab I nærværende årsopgørelse ses nærmere på forekomsten af anmeldte arbejdsulykker blandt ikkedanske statsborgere. Tabel 18, 19, 20, 21 og 22 viser anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadelidtes statsborgerskab og registreringsår. Tabel 20 og 25 viser anmeldte arbejdsulykker og incidenser i årene Der er ikke tilgængelige beskæftigelsestal fordelt på statsborgerskab for perioden I tabel 19 er statsborgerskab opdelt i, om skadelidte er statsborger i Danmark, i de øvrige gamle EU-lande, i de nye EU-lande eller i et land uden for EU. Tabel 18: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (EU) Danmark Gamle EU-lande - undt. Danmark (før 2004)* Nye EU-lande (efter 2004)** Lande uden for EU Statsborgerskab uoplyst*** I alt *) Gamle EU-lande i perioden omfatter: (Vest)Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland og Sverige. **) Nye EU-lande omfatter: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (fra 2004), samt Rumænien og Bulgarien (fra 2007). Tabel 19 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede (incidens) fordelt på statsborgerskab og registreringsår. Statsborgerskab er opdelt i, om skadelidte er statsborger i Danmark, i de øvrige gamle EU-lande, i de nye EU-lande eller i et land uden for EU. Da der kun er tilgængelige beskæftigelsestal fra 2009, vises der ikke data for perioden Tabel 19: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab Danmark Gamle EU-lande - undt. Danmark (før 2004) Nye EU-lande (efter 2004) Lande uden for EU Statsborgerskab uoplyst Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 29. Tabel 20 viser i årlige andele, om skadelidte er statsborger i Danmark eller et andet land. Andelen af tilfælde, hvor skadelidte er statsborger i et andet land end Danmark er steget fra 5 pct. i 2006 til 6,8 pct. i

22 Tabel 20: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt procentvis på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (DK eller andet) Danmark 94,7 93,2 91,8 91,6 91,5 91,3 Andre lande 5,0 6,2 7,4 7,0 6,4 6,8 Statsborgerskab uoplyst 0,4 0,5 0,8 1,4 2,1 1,9 I alt Tabel 21 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på statsborgerskab (Danmark eller andet land), alvorlighed og registreringsår. Der er i 2011 registreret 4 tilfælde, hvor en ikke-dansk statsborger er omkommet ved en arbejdsulykke. Tabel 21: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på statsborgerskab, alvor og registreringsår Statsborgerskab / Alvor I alt Danmark Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Andre lande Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Statsborgerskab uoplyst Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt I alt Tabel 22 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadelidtes statsborgerskab (enkeltlande) og registreringsår. Landene er rangeret som top 10 efter det samlede antal anmeldelser i perioden Efter Danmark følger landene Tyskland, Polen, Tyrkiet og Sverige. Tabel 22: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på statsborgerskab (top 10) og registreringsår Statsborgerskab I alt Danmark Tyskland, Forbundsrepublikken Polen Tyrkiet Sverige Irak Bosnien-Hercegovina Storbritannien Norge Afghanistan Øvrige lande Uoplyst I alt

23 Tabel 23 viser anmeldte arbejdsulykker blandt top-10 landene (undtagen Danmark) fordelt på aldersgrupper og statsborgerskab. Tabel 23: Anmeldte arbejdsulykker blandt top-10 landene (undtagen Danmark) fordelt på 17 aldersgrupper og statsborgerskab Statsborgerskab Norge Sverige Polen Alder (17 grupper) år år år år år år år år år år år år år år år 1 Uoplyst I a l t Storbritannien Tyrkiet Tyskland Afghanistan Irak Bosnien- Hercegovina Tabel 24: Incidens af anmeldte arbejdsulykker blandt top-10 landene (undtagen Danmark), fordelt på 17 aldersgrupper og statsborgerskab Statsborgerskab Norge Sverige Polen Storbritannien Tyrkiet Tyskland Afghanistan Irak Bosnien- Hercegovina Alder (17 grupper) år år år år år år år år år år år år 286 Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side

24 Tabel 24 viser anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede blandt top-10 landene (undtagen Danmark) fordelt på aldersgrupper og statsborgerskab. Tabel 25 viser anmeldte arbejdsulykker blandt top-10 landene (undtagen Danmark) fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Desuden vises antallet af beskæftigede fra de samme lande samt de på grundlag heraf beregnede incidenser. Da der kun er tilgængelige beskæftigelsestal fra 2009, vises der ikke data for perioden Den samlede incidens for alle anmeldte arbejdsulykker i 2011 er 160 pr beskæftigede (tabel 8). Den samlede incidens for ulykker blandt ikke-danske statsborgere fra de øvrige top-10 lande (tabel 26) er 256 pr beskæftigede. Incidensen for ikke-danske statsborgere i top 10 er altså 60 pct. højere end for alle arbejdsulykker. Ved fordeling på branchegrupper er det generelle billede, at incidenserne er højere blandt ikkedanske statsborgere end for alle anmeldte arbejdsulykker (tabel 25). Inden for visse branchegrupper er antallet af anmeldelser dog så lavt, at der i en vurdering bør ses bort fra branchegrupperne. Det drejer sig om Energi og råstoffer, Installation og reparation af maskiner og udstyr, Tekstil og papir, Film, presse og bøger, IT og telekommunikation, Religiøse institutioner og begravelsesvæsen, Frisører og anden personlig pleje, Læger, tandlæger og dyrlæger samt Universiteter og forskning (gul skravering). For visse branchegrupper ligger incidensen af ulykker for ikke-danske statsborgere væsentligt over den gennemsnitlige afvigelse på 60 pct. Det drejer sig om bygge- og anlægsbrancherne, Metal og maskiner, Plast, glas og beton, Slagterier, Vand, kloak og affald, Transport af passagerer og Transport af gods (blå skravering). Den største forskel i incidenser mellem ikke-danske statsborgere (top 10) og alle ulykker er inden for Vand, kloak og affald. Her skal der gøres opmærksom på, at Danmarks Statistik fra og med 2009 har flyttet visse ydelser inden for renovation fra denne branchegruppe over i Rengøring. Figur 2 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker 2011 for alle ulykker og for ulykker blandt ikke-danske statsborgere i top 10 fordelt på 36 branchegrupper. Af hensyn til sammenligneligheden er incidenserne indekserede, så de samlede incidenser 2011 for henholdsvis alle ulykker og ulykker blandt ikke-danske statsborgere er lig 100. Det skal dog erindres, at niveauet for incidenserne blandt ikke-danske statsborgere i snit ligger 60 pct. over incidenserne for samtlige anmeldte arbejdsulykker. Der er 5 branchegrupper, hvor den højere incidens for ulykker blandt ikke-danske statsborgere (top 10) er iøjenfaldende. Det drejer sig om Installation og reparation af maskiner og udstyr, hvor antallet af anmeldelser dog er meget lavt (ca. 8 om året), Metal og maskiner, Plast, glas og beton, Politi, beredskab og fængsler, Vand, kloak og affald samt Transport af passagerer. 24

25 Tabel 25: Anmeldte arbejdsulykker blandt top-10 landene* (undt. Danmark) fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår Branchegruppe (36) Antal anmeldte arbejdsulykker Antal beskæftigede (Kilde: Danmarks Statistik) Incidens** pr beskæftigede I alt I alt Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I alt / samlet incidens *) De 9 lande er: Tyskland, Polen, Tyrkiet, Sverige, Irak, Bosnien-Hercegovina, Storbritannien, Norge og Afghanistan. **) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 At-rapport 1 2004 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2003 ISBN nr. 87-7534-136-0 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen 9Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( )

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( ) B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( 2 0 1 7 ) Alvorlige arbejdsulykker ved fald, gliden og snublen - Hvad viser tallene? 27. juni 2017 Figur 1: Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

arbejdsbetingede SYGDOMME

arbejdsbetingede SYGDOMME arbejdsbetingede SYGDOMME Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-2009 Årsopgørelse 2009 Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere