Beboerbladet Carlsro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerbladet Carlsro"

Transkript

1 Beboerbladet Carlsro Nr. 75 December 2013 Læs om nyt omkring: Antenneanlæg Renovation Julefesterne Undgå rotter i Carlsro Klubberne i Carlsro

2 Beboerbladet Carlsro nr. 75 december Bebyggelsen er en afdeling under Rødovre almennyttige Boligselskab, RAB, og administreres af: Dansk Almennyttigt Boligselskab Finsensvej Frederiksberg Telefon: Afdelingsbestyrelsen Bolette Jensen, formand Niels-Erik Abcell, næstformand Jeanette Rasmussen, kasserer Flemming Holm Mikkelsen, Joan Deciderius, Jens Larsen Marianne Hansen, Jari Carelius Peter Lund Sørensen. Afdelingsbestyrelsens åbningstid Mandag til torsdag kl Fredag lukket. Telefon: NY mail: Ejendomskontorets åbningstid Mandag til fredag kl Telefon: VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortid på tlf.: Er der ikke kontakt, må der forsøges senere. VAGTNUMMERET oplyses på Ejendomskontorets telefonsvarer og på skilte i opgangene samt ved vaskeriet. Redaktion Bolette Jensen, Jeanette Rasmussen, Marianne Hansen & Joan Deciderius. Redaktionssekretær Carina Sciacca. Beboerbladet er udgivet af Afdelingsbestyrelsen i Carlsro. Indholdsfortegnelse Velkommen... beboerbladet julen 2013 side 3 Nyt om antenneløsningen... side 4 Nyt om affaldssortering... side 5 Orientering... side 6 Manglende gadebelysning... side 7 Solceller... side 8 Undgå rotteangreb... side 9 Nye rosenbuske... side 10 Nyt fra Ejendomskontoret... side 11 Konkurrence... side 12 Storm i Carlsro... side 13 Juleforberedelser... side 14 Billeder fra Børne og voksenjul... side års jubilæum i bridgeklubben... side 19 Klubberne i Carlsro... side Nyt fra rejseklubben... 2 side 24-25

3 Velkommen! Dette nummer af beboerbladet står i julens tegn. Se de skønne billeder fra de tre julefester. Den ene er en traditionsrig julefest for børn. Her deltog mere end 100 glade børn med deres forældre, bedsteforældre og vist også et par oldeforældre i en rigtig gammeldags julefest, hvor juletræet var så højt, at det nåede loftet. Den anden julefest kan vi vist også kalde en tradition nu, da det er andet år bestyrelsen holdte en hyggelig eftermiddagskomsammen med gløgg, æbleskiver og dejlig kage. Her var der ca. 85 glade beboere, hvoraf mange vandt fine gaver i juletombolaen, som noget nyt har der også været julearrangement i skuret. I bladet kan også ses hvordan julen kommer til Carlsro med de mange juleforberedelser, når der skal købes gaver til ca. 100 børn, gaverne skal pakkes ind og der skal laves ligeså mange slikposer. Kom ned og spil badminton i hallen eller hop op på cyklen sammen med de andre cykelentusiaster i Carlsro. Samtlige klubber i Carlsro beskrives inden i bladet, og det er så heldigt, at der er plads til nye medlemmer i dem alle. Vi kan derfor roligt spise løs af alle julens godter, for der er rig mulighed for at brænde julesulens kalorier af igen med så mange aktive klubber. Vi er nu endelig i gang med det nye antenneprojekt, som giver mulighed for individuelle TV-pakker, se mere side 4. Rotterne skal ud af Carlsro. Hvis du vil hjælpe til så læs videre side 9. God læselyst! 3

4 Nyt om antenneløsningen Som de fleste har bemærket, er entreprenørerne i fuld gang med at lægge nye kabler ned til det nye antenneanlæg, som gør det muligt, at alle kan vælge individuelle TV-løsninger. Alle skal have nye stik Det nye antenneanlæg er et stort anlægsprojekt, hvor alle beboere blive berørt, da der skal etableres nye stik til samtlige lejemål. Det er årsagen til, at YouSee udsender en del såkaldte adviseringsbreve. Dansk Kabel TV Entreprenørerne startede ved rækkehusene nærmest Vestvolden og arbejder sig støt og roligt hen mod Langhuset. Der er valgt en metode med så få opgravninger som muligt, da det giver færrest gener for beboerne. Først skydes et rør under haverne ud for stuen. I dette rør trækkes et kabel. Derefter skal stikket laves til hvert enkelt rækkehus, og her bliver der gravet op. Hvornår overgår vi til det nye antenneanlæg Hele anlægsarbejdet skal være færdigt, dvs. både udvendige og indvendige stik inden Carlsro som afdeling kan overgå til den nye kontrakt med YouSee. Når etableringen af det nye anlæg er komplet i hele Carlsro, overgår alle lejemål til grundpakken automatisk, med mindre man inden da har aftalt andet med YouSee. Mere information Bestyrelsen vil efter årsskiftet indkalde til et informationsmøde, hvor også YouSee og Dansk Kabel TV vil være til stede. Der vil her kunne stilles spørgsmål om TV-pakker, priser, ekstra stik i boligen m.v. På hjemmesiden er der en FAQ med de oftest stillede spørgsmål til antenneanlægget og de nye muligheder. Fremgangsmåden i Langhuset er noget anderledes end for rækkehusene. Her skal der også trækkes nye kabler, som føres op i en sektion ad gangen. Entreprenørerne er derfor nødt til at få adgang til samtlige lejemål fra stuen og op til 7. sal i en sektion på samme tid. 4

5 Nyt om affaldssortering Affald Drøftelserne med Rødovre Kommune fortsætter stadig. Det er desværre endnu ikke lykkedes at opnå enighed med kommunen om antallet af affaldscontainere foran hvert rækkehus. Bestyrelsen håber stadig, at vi kan nøjes med én affaldscontainer med to rum til henholdsvis bioaffald og restaffald. Rækkehusene Rødovre Kommune mener derimod, at vi skal have to affaldscontainere til i alt fire affaldsfraktioner foran hvert rækkehus. Rødovre Kommunes bekymring går på plastaffaldet, som tilsyneladende er en indikator på, hvor effektiv affaldssorteringen er. Hvis vi ikke sorterer plastaffaldet ved vores bolig frygter kommunen således at affaldssorteringen ikke vil være tilstrækkelig effektiv, og at kommunen ikke kan nå sine egne mål. Langhuset Udfordringen ved Langhuset er at finde en løsning, der med stor sandsynlighed kan fungere i praksis. Ved affaldssortering i Langhuset skal beboerne kunne aflevere affaldet på deres naturlige gang igennem bebyggelsen, fx når de tager på arbejde om morgen. Affaldssorteringen må ikke være til gene for de handlende i butiksstrøget og skal samtidig helst se pæn ud. En oplagt ide kunne være at inddrage nogle parkeringspladser, men den ide er Rødovre Kommune meget imod. Bestyrelsen arbejder derfor videre med at finde på forslag, som vi mener er anvendelige, og som Rødovre Kommune kan acceptere. 5

6 Orientering Slut med våd post Ved opsætningen af postkasserne besluttede bestyrelsen, at afdelingen påtog sig denne opgave for at gøre det lettere for den enkelte, og for at sikre at postkasser og galger bliver ens. Når vi bor så tæt som vi gør i Carlsro, kan det hurtigt komme til at se rodet ud, hvis postkasserne har forskellige farver og former. Bestyrelsen har besluttet at alle postkasser i Carlsro i det nye år får monteret plastdupper. Dette gøres i håb om at postkasserne vil bliver mere tætte, så alle beboere kan få tør post. Hjælp til eftermontering Hvis der er nogle beboere, som ønsker hjælp til eftermontering af postkassen eller stativet, kontakt da gerne Ejendomskontoret. Flyvende affald Ejendomskontoret har fået flere klager over, at der bliver kastet ting og sager ned fra altanerne i langhuset. Effekterne kan være forskelligt, såsom affaldsposer med indhold i, legetøj, flasker m.m. Ofte lander effekterne på haveoverdækningerne i stueetagen og går itu. Kan I forestille jer, hvordan en fyldt affaldspose ser ud, når den er splattet ud på haveoverdækningen? Ikke særligt lækkert vel? Nedkastede ting går let igennem taget og kan ramme beboerne i hovedet. Ligeledes er der også nogle personer, der smider cigaretskod ud gennem vindue/altan. Det er yderst brandfarligt. Vi beder de personer, der er årsag til dette, om omgående at stoppe for dette griseri og også for at undgå, at der sker ulykker med tilskadekomne, eller det der er værre. 6

7 Manglende gadebelysning Du kan selv fejlmelde det hos Dong I denne mørke tid får vi mange henvendelser fra beboerne vedrørende manglende belysning på stierne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at det ikke er Ejendomskontoret, der har ansvaret for at melde fejl og mangler på gadebelysningen til el-selskabet, Dong Energy, men beboerne selv. Men hvordan gør man så det? Man går ind på Dong Energys hjemmeside og følger vejledningen. Er man vant til at bruge internettet, vil de fleste sikkert medgive, at det er rimelig nemt. Da vi ved, at der er mange ældre, som ikke er fortrolige med at bruge internettet, er de selvfølgelig stadig velkommen til at melde det til Ejendomskontoret. Det kan også være, at man kan få en i familien eller en god nabo, til at hjælpe med at få klaret problemet i en fart. Sådan gør du: Åbn Dong Energys hjemmeside. Log på selvbetjening Gå ud i venstre margen og vælg strømsvigt, gadelys og kabelbelægning Vælg fejlmeld dit gadelys Vælg meld fejlen på ditgadelys.dk Indtast din adresse Klik på knappen for at indberette lygtefejl. 7

8 Solceller På afdelingsmødet i maj besluttede beboerne at opsætte solceller på taget på Langhuset. Strømmen fra solcellerne skal bruges på fællesarealerne som fx lys på svalegangene, i kælderen og i varmecentralen. Det blev samtidig besluttet, at igangsættelsen af projektet skulle afvente Folketingets behandling af et ændringsforslag til Lov om leje af almene boliger vedrørende solcellestrøm til det private forbrug. Derefter skulle bestyrelsen vurdere hvilke muligheder, det vil give for Carlsro. Solceller til privat forbrug Lovforslaget er nu vedtaget, og det giver mulighed for, at solcellestrøm også kan anvendes i de enkelte lejemål i almene boliger som Carlsro og ikke kun på fællesarealerne, som det først var vedtaget af Folketinget. Et solcelleanlæg som kobles til det private forbrug, skal dimensioneres således, at det ikke producerer for meget strøm. Det vil kræve en meget detaljeret opgørelse, da strømforbruget varierer meget fra lejlighed til lejlighed, afhængig af brugeradfærd, antal beboere, el-apparater og størrelsen på lejligheden. Større administration Efter at have undersøgt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, har bestyrelsen besluttet ikke at arbejde videre med den ide. Det skyldes først og fremmest en anlægsudgift på minimum 3,5 mio. kr., som udelukkende skal betales af Langhusets beboere, da det kun er dem, der i givet fald ville få glæde af strømmen. Derudover vil afdelingen skulle overtage hele administrationen af elafregningen og dermed håndtere henvendelser om strømafbrydelser, køre restancesager over for beboer som ikke betaler elregningen og endelig vil afdelingen skulle hæfte for betaling over for netselskabet (det selskab der leverer den resterende strøm), hvis nogle beboer ikke betaler. Driftsomkostninger på fællesanlægget På afdelingsmødet lovede bestyrelsen at give tilbagemelding på driftsomkostningerne på solcelleanlægget til fællesforbruget. Bestyrelsen har fået oplyst, at solcellerne skal vaskes en gang årligt, og at der skal henlægges 6.500,- kr. om året til udskiftning af inverter, der skal udskiftet hvert 10. år. 8

9 Undgå rotteangreb Tegn på rotter Rotter efterlader sig tegn. Det kan eksempelvis være: Huller i jorden uden opgravet jordbunke omkring. Ekskrementer på 1 1 ½ cm. Pludselig opstående sænkninger i jord og faste belægninger, samt omkring kloak. Gnave- og kradsemærker. Pusle- og kradselyde fra loft, gulv, paneler, køkkenskabe o. lign. Kloaklugt kan være tegn på utætheder. Rotten er et alvorligt skadedyr, der kan forvolde store materielle og bekostelige skader på vores ejendomme. Samtidigt udgør rotten en sundhedsrisiko for mennesker, da den fører forskellige smitsomme sygdomme med sig. Hvad kan du selv gøre Bind altid knude på affaldsposerne inden de smides ud. Stil ikke affald ved siden af skraldestativet. Sørg for, at din affaldsbeholder er i orden og kan lukke tæt. Undgå at fodre fugle og opbevar ikke foder til husdyr udenfor. Fjern nedfaldsfrugter fra haven. Hold din bolig ren og ryddet, så rotters opholdsmuligheder begrænses. Beplantning holdes 1 meter væk fra husmur. Oplagring af materialer bør ske så langt væk fra boligen som muligt. Ved mistanke om rotter, skal du kontakte Teknisk Forvaltning. Rødovre Kommune Teknisk Forvaltning Tæbyvej Rødovre Tlf.: Brug eventuelt selvbetjening på Rødovre Kommunes hjemmeside Husk - kun med fælles hjælp vinder vi kampen mod rotterne! 9

10 Rosenbuske før og efter Ny beplantning I foråret blev der plantet nye rosenbuske af sorten Pink the Fairy ved Ejendomskontoret. I august måned stod de i fuld flor. 10

11 Nyt fra Ejendomskontoret Udlån fra ejendomskontoret Afdelingen ejer også et antal trækvogne, som kan lånes ved henvendelse på ejendomskontoret. Udlånsperioden aftales med Ejendomskontoret. Afdelingen ejer 3 stk. slagboremaskiner som udlånes til beboerne mod betaling af et depositum på 100,00 kr. Boremaskinerne er specielt velegnet til betonen i Langhuset. I stålkassen med boremaskinen er der vedlagt bor i størrelserne 5,6 og 8mm. Det er naturligvis en forudsætning at de ikke er udlånt i forvejen, hvis dette er tilfældet må vi bede beboerne prøve igen, da vi ikke skriver op på venteliste. Husk hundeposen Tak til alle de betænksomme hundeejere som bruger hundepose til hundens efterladenskaber. Afdelingen sender en venlig opfordring til dem som glemmer posen. Boremaskiner udlånes i en periode på max. 7 dage ad gangen og med hensyn til boretidspunkter henviser vi til reglerne i afdelingens Ordensreglement. 11

12 Konkurrence Konkurrence Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet nedenfor Spørgsmål: Hvor mange klubber er der omtalt i beboerbladet? (sæt x). 7 klubber 8 klubber 9 klubber Bemærk! Medarbejdere og deres nærmeste familie med tilknytning til Carlsro kan ikke deltage i konkurrencen. Vinderen fra sidste konkurrence Nedenfor ses den glade vinder Eva Steenbech, LV 385 som vandt sidste konkurrence. Præmien var en dejlig frokost på Nuova Italia. Navn: Adresse: Tlf./mail Du kan aflevere dit svar i Ejendomskontorets postkasse senest den 6. januar Att. Carina. Præmien er fire biografbilletter til den nye Atlasbiograf i Rødovre Centret. 12

13 Storm i Carlsro Stormen rasede over Danmark den 28. oktober, og den kom også på besøg i Carlsro. Alt i mad måtte have en ny rude sat i og Carlsro Super fik skiltet ødelagt. Det gav ekstra arbejde til de blå mænd og Ejendomskontoret, men heldigvis var der ingen personskader. 13

14 Juleforberedelser Børnejul fra A til Z Alle fester i Carlsro afholdes af afdelingsbestyrelsen med stor hjælp fra de blå mænd og andre frivillige, som yder en indsats. Faktisk begynder forberedelserne et år tidligere, da selve underholdningen skal bestemmes og bookes. I god tid før festen skal alle gaver til børnene indkøbes. Dette foregår i ToyRus, hvor indkøbsvogne fyldes op med gaver. Der skal købes gaver til 5 forskellige aldersgrupper fordelt på piger og drenge. Der er noget at holde styr på! Næste skridt er de såkaldte julepakkedamer, som er behjælpelige med at pakke alle gaverne ind og sætte mærkater på. En stor tak herfra for deres hjælp. Lige før festen pakker slikposeholdet slikposer til alle børnene. Her pakkes i nærheden af 200 slikposer. Fredagen inden festen pynter de blå mænd flot op i hallen, og et par timer før selve festen mødes bestyrelsesmedlemmer og blå mænd til opdækning. Et stort arrangement, som involverer rigtigt mange mennesker, men som også år efter år er en stor succes. 14

15 Børnejul i Carlsro 15

16 Mere børnejul i Carlsro Afdelingens julearrangement for børnene var en stor succes. Carlsros Sprælle og julemanden gav den igen fuld gas bl.a. med trylleshow og bugtalershow. Det er Jens Jørgensen på Ejendomskontoret, som har taget de flotte billeder. 16

17 Voksenjul i Carlsro Der blev afholdt voksenjul lørdag den 23. november med gløgg, æbleskiver, risalamande og knas. På billetten var der mulighed for at vinde en af de mange flotte præmier. Rødovre Musikskole kom og underholdte med et smukt Luciakor. 17

18 Jul i skuret Fredag den 29. november afholdte bestyrelsen jul i skuret med gløgg, æbleskiver og knas. Initiativet blev godt modtaget, og alle fik lidt at varme sig på samt lidt godt til maven. 18

19 60 års jubilæum i bridgeklubben Mandag den 28. oktober afholdte Carlsros bridgeklub 60 års jubilæum. Klubben er en af de ældste klubber i Carlsro. Formand Otto Hansen sagde at det var en dejlig fest med en god stemning. 19

20 Klubberne i Carlsro Carlsro har 7 selvstændige klubber. Badminton Clubben Carlsro Carlsrohallen Carlsro Bridge Klub Borgmester Gustav Jensens Vej 15 Klubben blev stiftet i Der er 111 medlemmer i klubben, og der er masser af plads til nye spillere. Klubben administrerer badmintonbaner (P.t. er der udlejet 33 baner, og der er 71 ledige (flest inden kl. 16). Klubbens generalforsamling holdes ultimo marts eller primo april hvert år. Tilmelding-kontakt til: Formand Ole Thorgersen Tlf Kasserer Richard Dodsworth Tlf Martin Jensen (banefordeling) Tlf Klubben blev stiftet i Der er 24 medlemmer i klubben, og der er plads til nye medlemmer. Der er generalforsamling i oktober måned. Årlige fester: Julefest og afslutningsfest. Klubben kan besøges efter aftale. Tilmelding-kontakt til: Formand Otto Hansen på Tlf Carlsro Motion Cykel Club Rødovre Parkvej

21 Klubberne i Carlsro Klubben blev stiftet i Der er 12 medlemmer i klubben, og der er masser af plads til nye cyklister. Der er generalforsamling i foråret. I løbet af året er der ryttermøde, og det kan forekomme, at der bliver inviteret en kendt cykelrytter som holder et kort foredrag. Årlige fester: Julefrokost og sommerfest Klubben er sammen med 6 andre RAB-klubber i turnering. Tilmelding-kontakt til: Formand Marianne Sølberg på Tlf eller Claus Berntsen tlf Carlsro Travel Club Tilmelding-kontakt til: Formand John Mikkelsen Tlf eller Jens Jørgensen tlf Carlsro Billiard Klub Tårnvej 281-kælderen Klubben blev stiftet i Der er 21 medlemmer i klubben, og der er plads til nye spillere. Man skal være 18 år og møde personligt op. Man har mulighed for at være med et par gange, før man melder sig ind. Der er generalforsamling i april måned. 21 Klubben blev stiftet i Der er 105 medlemmer i klubben, og der er plads til nye medlemmer i alle aldersgrupper. Der er generalforsamling i februar måned. Årlige fester: medlemsmøder, billedaften og div. klubarrangementer. Tilmelding-kontakt til: Formand Lizzie Fallentin på tlf eller Helle Fallentin på tlf

22 Klubberne i Carlsro Carlsro Motor Club Tårnvej 285 B medlemmer. Der er generalforsamling i september måned. Årlige fester: sommerfest og julefest. Bankospil hver uge og fællesspisning en gang om måneden. Klubben blev stiftet i Der er 126 medlemmer i klubben, og der er plads til nye medlemmer. Der er generalforsamling i februar måned. Klubben mødes torsdag i lige uger, kig gerne forbi. Tilmelding-kontakt til: Formand Jytte Parbst på tlf Beboerhuset i Carlsro Borgmester Gust. Jensens Vej 21 Tilmelding-kontakt til: Formand Bent Hansen på Tlf eller mobil tlf.: Pensionistklubben Carlsro Tårnvej 219 Folkekælderen Beboerhuset har alle beboere i Carlsro adgang til. Huset har eksisteret siden 1987, og der er fx slankeklub, syklub, kortklub og kreativklub. Der er generalforsamling i april måned. Årlige fester: Ostefest i marts måned. Klubben blev stiftet i Der er 22 medlemmer i klubben, og der er plads til nye 22 Tilmelding-kontakt til: Formand Jytte Parbst på tlf

23 Baneplan badminton BCC Badminton baner 2012 Tid Bane Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Pris Ledig bane Optaget bane Reserveret Banefordeling : Martin Jensen Telefon :

24 Carlsro Travel Club tilbyder Møllecruise til Horns Rev Der afgang fra Carlsrohallen mandag den kl Der serveres morgenbrød og kaffe i bussen, hvor vi har vor egen servering af varmt og koldt. Vi gør frokostholdt omkring Middelfart (pølser & sandwich i bussen) og i løbet af eftermiddagen ankommer vi til Esbjerg, hvor der er check -in på skibet Dana Sirena, der sejler ud til vindmølleparkerne Der er underholdning af trubaduren i loungen. Først på aftenen ankommer vi igen til Esbjerg og vi indkvarteres for natten på skibet i dejlige kahytter. Når vi vågner næste morgen, venter der en dejlig morgenmadsbuffet på skibet, der også er inkluderet. Vor bus bringer os nu fra Esbjerg til det dejlige Fyn hvor der bliver mulighed for at besøge den Fynske landsby eller andre ønsker måske at besøge jernbanemuseet eller H.C. Andersens hus, for egen regning. Efter besøget på Fyn drager vi mod hjemmelige egne og vi forventer at være hjemme i Carlsro omkring klokken 18 efter nogle spændende dage. Sejlturen går forbi fiskerihavnen og Svend Vig Hansens Hvide mænd. Dana Sirena passerer Fanø og Skallingen hvor sælerne holder til. Undervejs orienteres der om oplevelserne som skibet passerer. Nyd den dejlige buffet med et glas øl/ vand eller vin og efterfølgende er der kaffe og kagebuffet inkluderet. Samlet pris kr alt inkluderet. Alle CTC`s rejser/dags tilbud i 2014 sælges på vor generalforsamling

25 Carlsro Travel Club tilbyder Revykøbing kalder til Revy Nedre balkon række 1 & 2 & 3 & Turist middag på restaurant KIKKO Direkte bus fra Carlsrohallen Der er afgang fra Carlsrohallen, fredag den 29. august klokken og på vej mod Falster serveres der kaffe og sandkage i bussen. Omkring klokken spiser vi middag i Nykøbing på restaurant KIKKO hvor vi har bestilt Skinkeschnitzel med braserede kartofler, grøntsager og sauce. Efter maden får vi kaffe og frugttærte og så er vi klar til at gå i Nykøbing F. Revyen, der begynder klokken 20. Efter en spændende underholdning i revyen, drager vi mod Carlsro og forventer at være hjemme omkring klokken 24. Super pris med meget inkluderet: Bustransport kaffe & kage Middag & Kaffe & Tærte REVY balkon 1 & 2 række Kr. 690,- 25

26 Juletræ i Carlsro Juletræ i Carlsro Carlsro har for første gang fået sit eget juletræ med lys på. Det store juletræet kommer fra julefesterne i Carlsrohallen. Altså et rigtigt genbrugsjuletræ. Med denne nyhed ønsker afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret alle beboere en rigtig god jul samt et lykkebringende nytår. Træet står flot og byder velkommen til Carlsro, når man kører ind ad Borgmester Gustav Jensens Vej. 26

27 Julelukket Julelukket på Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen I forbindelse med jul og nytår holder Ejendomskontoret lukket følgende dage: tirsdag den 24. december og tirsdag den 31. december Kontoret er åbent igen torsdag den 2. januar VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortid på følgende nr.: Afdelingsbestyrelsen holder juleferie fra torsdag den 19. december til den 2. januar, begge dage inklusive. Kontoret er åbent igen mandag den 6. januar

28 Det er nemt at parkere i Carlsro Butikscenter Damefrisør Tårnvej 205 Tlf Alt i mad Tårnvej 207 Tlf Super Best Tårnvej 209 Tlf Bager Tårnvej 213 Tlf Nuova Italia Tårnvej 215 Tlf Tandlægerne Tårnvej 219 Tlf Herrefrisør Tårnvej Tlf Fodklinik Tårnvej Tlf Carlsro Massage Klinik Tårnvej Tlf Arbejdernes Landsbank Tårnvej 221 Tlf Cykelsmeden Tårnvej 229 Tlf Carlsro El-center Tårnvej 233 Tlf Solcenter Tårnvej 237 Tlf Slik City Tårnvej 239 Tlf Stof 2000 Tårnvej 241 Tlf

Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig

Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig Carlsro en grøn by i byen Bestyrelsen har netop færdiggjort vore rejser og arrangementer for 2014 med direkte afgang fra

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere