FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr."

Transkript

1 [nr.1 april 04] FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING 1

2 Brugerforeningens bestyrelse: Formand Nicolai Swane Lund Langgade Nykøbing F Tlf: Fax: Sekretær og speciallæge repræsentant Ørelæge Ole Larsen Fisketorvet 4-6, Odense C Tlf: Fax: Kasserer Michael Garsaae Præstevænget 43, Skodborg Tlf: Fax: Software Ivar Clemmesen Rådhusgade Aabenraa Tlf: Fax: Attester Niels Jørgen Ø. Stabel Teglværksvej Give Tlf: Fax: Homepage Michael Bjarnhof Nørregade Hundested Tlf: Fax: Suppleant Jørgen Alf Nielsen Hovedvejen 154, lejl Glostrup Tlf: Fax: Suppleant Per Birkelund Østergade 2, 1. tv 8500 Grenå Tlf: Fax: Brugerforeningens Bestyrelsesmedlem i Ascott A/S Leo Thomsen Boulevarden 19, Ålborg Tlf: Kursusudvalg Jørgen Alf Nielsen Niels Jørgen Ø. Stabel Thomas Rasmussen Indhold Formandsberetning...3 Når maskinen har svært ved at huske tiden...6 Kasserens beretning...7 Brugerforeningens regnskab Status på programudviklingen...9 Brev: Konvertering med problemer...12 Brev: KæreBirgitte Dalum...13 Konvertering til Æskulap Windowa...15 Æskulap Windows vs. Æskulap DOS...16 Ctrl F4/F S-sele eller styrthjelm?...19 Bestyrelsesmøde MEDBIN...25 Fællesmøde ml.ascott og Brugerforeningen...26 Æskulap Brugerforeningens sekretariat c/o Lone Helver Finsensgade Nykøbing F Fax: Brugerforeningens hjemmeside Tilmeld jer diskussionsforummet og Få idéer og tips Læs seneste nyt Læs referater fra bestyrelsesmøderne Kom med forslag Få hjælp ved problemer med Æskulap og EDB Æskulappen 2004 Juni: Deadline: 16. maj - Udgivelse: 14. juni September: Deadline: 29. august - Udgivelse: 20. september December: Deadline: 20. november Udgivelse: 13.december Indlæg der ønskes bragt i Æskulappen fremsendes til redaktøren som eller på diskette. Eftertryk kun med tilladelse fra redaktionen. Oplag: 1200 ISSN Ansvarshavende redaktør Æskulappen Lars Jeppesen Algade 33, Roskilde Tlf: Fax: Redaktionsgruppe Lars Jeppesen Nicolai Swane Lund DtP & Lay-out: Ditte-Marie Clemmesen Tryk: WERKS OFFSET A/S Tlf.: Formandsberetning Af Nicolai Swane Lund Det er dejligt at kunne berette om at vi nu endelig er nået det mål, som vi for snart 10 år siden satte os, om at få udviklet en Windows udgave af lægeprogrammet. En af foreningens formålsparagraffer er netop at påvirke udviklingen af lægeprogrammet. Det mener jeg i al beskedenhed at foreningen har levet op til. Her primo marts måned er næsten 100 praksis konverteret til Windows (ÆP). Hvordan er det så gået? Lad os starte med det positive. Det er gået over al forventning. Naturligvis var der i starten adskillige fejl, men de blev meget hurtigt registreret af de travle pionerer og rettet af Ascott. Alt det grundlæggende arbejde med udviklingen af programmet kunne altså nu bære frugt. Der er her tale om et flot håndarbejde, som Ascott har udført. Vi var aldrig nået så langt og med så få skrammer uden det lange seje træk over konvertering til den databaseorienterede journal og kodninger til det nuværende moderne, professionelle lægesystem. Bestyrelsen kan også glæde sig over at mange af de tanker, som vi gjorde os under vore 2 ture til kongresser i England har haft afgørende indflydelse på programudviklingen og den form som selve programmet nu har taget. Programmet er meget velfungerende i sin opbygning. Fra arbejdsområdet kan man styre de fleste dele af programmet. Kun ganske få opgaver skal køres fra andre dele af programmet i modsætning til DOS versionen, hvor nogle opgaver blev styret fra lægeprogrammet og andre fra diverse programmet og det betød at man kunne have svært ved at huske hvor forskellige procedurer var beliggende. Det skal ikke skjules, at der er problemer med hastigheden. Selv med systemer som er sat op ganske efter de vejledninger som VD angiver kan...det er gået over al forventning. Naturligvis var der i starten adskillige fejl, men de blev meget hurtigt registreret af de travle pionerer og rettet... der være perioder med utrolig langsommelighed i systemet. Det arbejdes der på og den nuværende testgruppe har set adskillige tiltag på at optimere hastigheden i programmet. Det skal nok lykkes at få det problem løst også. Opdateringsabonnement Men der er jo også problemer, sådan som vi tidligere har gjort opmærksom på. I forbindelse med konverteringen ønskede VD at komme på højde med de øvrige lægeprogrammer med hensyn til abonnementspriserne.af den årsag foretog man en total omlægning af abonnementet, så der blev tale om en glidende stigning i abonnementsprisen med antallet af arbejdsstationer, som skulle være tilsluttet programmet. Ydermere lagde man flere funktioner ind under abonnementet. Men ikke mindst fik den totale abonnementspris en gevaldig stigning. Man indførte tilmed et obligatorisk hardware abonnement. Det måtte bestyrelsen naturligvis reagere på, da vi af de første læger som havde konverteret blev gjort opmærksom på de faktiske priser. Dem var vi nemlig ikke blevet orienteret om forinden kun principperne.vi forstod godt nok at der ville komme en prisstigning, men slet ikke i den størrelsesorden som tilfældet var her. Og ydermere fandt vi det overordentlig uheldigt at netop de læger, som var tidligt ude og som brugte megen tid på loyalt at indrapportere fejl i den jomfruelige udgave hånligt, blev mødt med et regningskrav som lå i størrelsesordenen på mere end 100%, endda for et på det tidspunkt aldeles ufærdigt program. Bestyrelsen sendte derfor et brev til direktionen, at vi fandt det vanskeligt at få brugerne til at yde en ekstra indsats for at forbedre og afteste programmet, når man kunne mødes med uvarslede prisstigninger af en sådan størrelsesorden. Derudover meddelte vi, at vi ville have forståelse for at medlemmerne undlod at konvertere til Windows-udgaven på disse betingelser. Vi må nu sige at abonnementsprisen med den voldsomme stigning, der har fundet sted åbenbart er kommet på højde med de øvrige lægeprogrammer,og vi har nu fået et program,som er velfungerende i sin opbygning. fortsættes side 4 2 3

3 fortsat fra side 3 Der er det positive element, at det forhøjede abonnement på lægeprogrammet samtidig indeholder et abonnement både på Netop og på Advantage, således at brugerne ikke selv skal købe og installere nye versioner, som kan blive nødvendige for at supportere lægeprogrammet og for at optimere hastigheden. Skal man så konvertere? Det må være op til brugerne selv at afgøre, om de vil konvertere til Windows versionen på disse abonnentsvilkår eller om man vil fortsætte med DOS versionen. Den vil som lovet af Ascott fortsætte en årrække endnu, men det er bestyrelsens holdning, at vi ikke vil acceptere store udgifter til vedligeholdelse af et program som er baseret på et forældet styresystem, som kun få fortsat benytter. Såfremt den videre udvikling i håndtering af de obligatoriske databaser kræver en gennemgribende nyprogrammering i DOS udgaven, vil vi ikke acceptere at fortsætte denne programmering. Det vil naturligvis være en afvejning af hvor omfattende omprogrammering der er tale om samt hvor mange installationer, der fortsat kører på DOS på det pågældende tidspunkt;det vil ikke være muligt for os at angive det mere specifikt. Problemet vil næppe melde sig inden for de første år, men nærmere kan vi af gode grunde ikke komme det på nuværende tidspunkt, hvor Microsoft allerede er ved at afskrive både Windows 2000 samt Windows XP til fordel for det nye styresystem Langhorn, som forventes på gaden Denne udvikling medfører tiltagende reduktion i DOS delen og flere og flere dele af lægeprogrammet skrevet i DOS, vil ikke kunne køre på de nye styresystemer. Som en lille kommentar yderligere er det ikke juridisk afklaret hvorledes man vil stå med hensyn til sine data såfremt det firma, som har lægens data liggende, går konkurs. ASP En anden mulighed for dels at optimere hastigheden og dels at reducere hardwareudgifterne er en såkaldt ASP løsning. Det tilbydes af andre systemer. For flere år siden introducerede Ivan Andersen dette princip for bestyrelsen. Det var nok noget præmaturt på det tidspunkt Ivan er altid fuld af nye og til tider meget luftige ideer og Bestyrelsen fandt dengang hele problematikken aldeles uacceptabel for flertallet af lægerne ud fra den betragtning, at vi ikke kunne forestille os at lægerne ville kunne leve med den tanke, at vi skulle være bundet op på lægesystemet på den måde, at vore patientdata skulle kunne ligge gemt et eller andet fremmed sted og da slet ikke hos VD. Siden introducerede han en Citrix løsning hvor der var tale om et princip nogenlunde som ovenfor, men hvor fjernserveren dog stod hos lægen. Det ville ikke betyde en hurtigere programafvikling men en reduktion i udgifterne til indkøb af hardware. Det viste sig imidlertid, at udgifterne til etablering af dette system dog ville blive så voldsomme, at det alligevel ikke kunne modsvare besparelsen i hardware indkøb. Den ASP løsning som andre nu tilbyder, betyder at data ligger på en server et fjernt sted. Fordelen er at man er sikret nyeste programversion, en backup samt at kravet til hardware er minimeret idet al databehandling foregår eksternt på meget hurtige maskiner (i lighed med søgemaskinen Google, som de fleste har besøgt og undret sig over den enorme hastighed, hvormed der hentes betragtelige datamængder på ganske kort tid). Ulempen er naturligvis kravet om hurtige forbindelser til systemet, og hvor problemer i adgangen et fjerntliggende sted kan medføre manglende dataadgang. Nogle skal naturligvis have en fortjeneste ved at stille maskinpark til rådighed og andre for at levere højhastighedsforbindelser med en sikker dataadgang. I bund og grund er der jo blot tale om en fjernbetjening af lægeprogrammet sådan som vi har haft det gennem lang tid med Carbon Copy og nu med Netop. Man kunne måske opnå en tilsvarende besparelse på hardware delen ved en lokal ASP løsning som f.eks. tilbydes af Microsoft gennem en helt ny version af deres serveroperativsystem kaldet Windows På denne måde vil kravet til hardware på de enkelte arbejdsstationer blive reduceret, og man vil slippe for dyre abonnementer til eksterne operatører. Som en lille kommentar yderligere er det ikke juridisk afklaret hvorledes man vil stå med hensyn til sine data såfremt det firma,som har lægens data liggende, går konkurs. Dels vil der gå nogen tid før data vil være tilgængelige og dels kan der ligge noget økonomi i hvem der egentlig ejer de krypterede data. Er det firmaet eller er det lægen? Vi har spurgt i PLO som ikke har kunnet give os noget svar. Medikoteknisk udstyr Ascott har nu kontakt til udbydere af medikoteknisk udstyr og inden for kort tid, vil der blive tilbudt Hjemmeblodtryk, spirometri og EKG med integration i lægeprogrammet på linie med tympanometri. Speciallægerne I bestyrelsen sidder speciallægerepræsentant Ole Larsen, som meget omhyggeligt hele tiden stiller spørgsmål til, hvad de forskellige tiltag betyder for speciallægedelen af programmet. Windows udgaven af lægesystemet skal man nok ikke forvente i en speciallægeversion inden for det første års tid. Almenlægerne må lige klare alle problemerne først!! Men vi er helt opmærksomme på at mange speciallæger, i lighed med almenlægerne for et års tid siden, er ganske frustrerede over fortsat at arbejde med et, ganske vist velfungerende DOS program, men dertil at mangle de mange funktioner som forefindes i Windows. Hav blot tålmodighed så skal I nok få Jeres lyst styret og få et rigtig godt program stillet til Jeres rådighed med alle de faciliteter, som I måtte ønske. Der arbejdes på det, og selv om det for tiden er almenlægerne, som har glæden, er det altså også almenlægerne som må acceptere uregelmæssigheder. Tandlægerne Bestyrelsen har fået følere fra tandlægerne omkring foreningsdannelsen og kontakten til Ascott. Tandlægerne er nu ved at få et ordentligt program op at stå efter mange problemer tidligere. Det lyder tilfredsstillende og vi vil naturligvis gerne være dem behjælpelige ud fra vore erfaringer. Min-laege.dk Princippet i Min-laege.dk er rigtig godt, men desværre er det behæftet med mange funktionelle mangler.vi har ofte gjort det klart for Ascott, og man er godt klar over vores anke, men bestyrelsen har ingen indflydelse på udviklingen af dette separate program.vi har fået lovning på at man vil høre på os, men ledelsen af Dancomm (Ivan Andersen), som står for udviklingen, har ikke ønsket en tilsvarende aftale med Brugerforeningen som for lægeprogrammet, hvor Bestyrelsen har vetoret over for udsendelse af programopdateringer. Vi forventer naturligvis at dette program, som man jo abonnerer særskilt på bliver optimeret svarende til den udgift,som det er forbundet med for brugerne. Der er ingen tvivl om at dette program ville kunne forbedres så det i høj grad vil være en lettelse i arbejdet med patienterne for brugerne, men tidligere uhensigtsmæssigheder er tilsyneladende meget svære at fjerne. De andre Brugerforeninger Sundhedsportal og digital signatur Der har i det forløbne år været et enkelt møde mellem brugerforeningerne, og det har hovedsageligt omhandlet fælles problemer omkring sundhedsportalen, samt Den Digitale Signatur som TDC nu tilbyder lægerne. Problemet er, at Den Digitale Signatur er gratis for almindelige brugere, men ikke for erhvervsdrivende, heriblandt lægerne. TDC har så tilbudt lægerne en gratis etablering indtil videre, men ellers vil prisen være 1.800,- og 250,- pr kvartal. Med Digital signatur vil lægen og hans medhjælpere kunne slå op i en række registre, men det er ikke indtrykket, at det vil have så stor interesse for lægerne, at det svarer til udgiften. En digital signatur vil kunne bruges til at slå op i patienternes medicinkort i CTR (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskuds Register) og derfra måske direkte foretage nyordinationer. Derudover vil der være adgang til forskellige opslag i det offentlige system.alt i alt må man sige,at det som tilbydes lægerne,næppe står mål med den udgift, der er forbundet hermed. Homepage Michael Bjarnhof er foreningens webmaster på vores homepage I det forløbne år har vi ændret hjemmesiden på den måde, at der dels er en åben del, og dels en lukket del, som kun medlemmerne har adgang til, når man har modtaget en adgangskode fra Webmasteren. Årsagen til ændringen er den, at vi kunne se, at vi faktisk var den eneste brugerforening, som havde en helt åben hjemmeside. Det faldt Ascott for brystet, at konkurrerende firmaer havde fri adgang til bl.a. referater fra fællesmøderne. Bestyrelsen havde tidligere drøftet rimeligheden i at vi havde en helt åben hjemmeside, men havde ikke truffet endelig beslutning om lukning, og da Ascott påpegede forholdene for os, traf vi beslutning om at lukke hjemmesiden. Vi har dog etableret hjemmesiden på en lidt anden måde end andre brugerforeninger, idet Michael Bjarnhof har gjort et stort arbejde ud af at komme med så megen information på den fortsættes side 6 4 5

4 fortsat fra side 4 åbne del, at hjemmesiden alligevel vil findes interessant for andre end medlemmerne. Diskussionsforum Diskussionsforum varetages fortsat af Ole Klitgaard. Bestyrelsen vil anbefale, at man tilmelder sig dette forum, da man herigennem meget hurtigt vil kunne få hjælp til forskellige dele af lægeprogrammerne. Man tilmelder sig ved at sende en mail til Ole Klitgaard: Æskulappen Lars Jeppesen har fortsat redigeret bladet med myndig hånd. Han har efter min mening haft en flot evne til at finde nye emner, nye skribenter og udvikle et smukt og inspirerende layout. Efter beslutning på tidligere generalforsamlinger har vi accepteret at bladet nu kommer ud med et større underskud i modsætning til tidligere. Det er ikke så let længere at få annoncører, men vi finder fortsat, at det er væsentligt at orientere medlemmerne på denne meget kontante måde i stedet for blot via mails og Homepage. De nye portoregler betyder også at udgiften til udsendelse af bladet fremover bliver væsentlig dyrere end tidligere. Når maskinen har svært ved at huske tiden Af Nicolai Swane Lund Ja hvad gør man så. Man retter tiden på den enkelte maskine og hvis det er på serveren at problemet ligger, så skal man til at huske hvordan kommandoen til Novell nu ser ud, og det er jo ikke ligetil at huske. Et lille program som endda er gratis har jeg liggende på hver af mine maskiner netop fordi det er så irriterende at skulle rette tiden til hele tiden. På ovenstående billede kan ses at programmet bliver hentet når maskinen startes op og at tiden herefter synkroniseres med et atomur på universitetet i Tromsø, altså inden for vores tidszone. Når computerens ur er synkroniseret med atomuret forlades programmet. Det kan også sættes op til at synkronisere tiden med bestemte intervaller mm. Smart, effektivt og gratis. Kursusudvalget Igen i år har kursusudvalget udarbejdet et spændende kursus, som jeg håber at alle vil finde interessant.vores behov for maskiner har været mindre, så der har været mulighed for, at flere har kunnet deltage. Også for kursusudvalgets vedkommende er der problemer med sponsoreringen, men ofte har det trods alt vist sig at falde på plads i sidste øjeblik. Vi har tidligere, i lighed med bladet, accepteret at foreningen ville dække et eventuelt underskud, såfremt det ikke ville lykkes at skaffe tilstrækkelig sponsorering,og det kan blive nødvendigt.vi finder også at et årskursus er så vigtig en aktivitet for medlemmerne, at vi må acceptere en svag økonomi. Økonomi Foreningen har fortsat likvid formue. Det skal der også være og den er af en rimelig størrelse så vi kan disponere evt. indkøb af hardware herefter. På den anden side er der ved at være underskud på flere konti som nævnt ovenfor, og derfor kan det blive nødvendigt, med en mindre kontingentforhøjelse som kassereren vil redegøre for andetsteds i bladet. Valg til Bestyrelsen Nicolai Swane Lund, Niels Jørgen Stabel og Ole Larsen er på valg som bestyrelsesmedlemmer og alle er villige til genvalg Per Birkelund og Jørgen Alf Nielsen er på valg som suppleanter og begge er villige til genvalg Mød op til brugerforeningens generalforsamling lørdag den 24. April 2004 og vær dermed med til at præge udviklingen mod verdens bedste lægeprogram. Programmet hentes på adressen: Kasserens beretning Af Michael Garsaae Brugerforeningens regnskab for 2003 offentliggøres i dette nummer af ÆSKULAPPEN sammen med bestyrelsens forslag til budget for Til sammenligning er også medtaget en oversigt over regnskabet for Som kasserer i Æskulap Brugerforening skal jeg knytte nogle kommentarer til regnskabet og budgettet. Æskulap Brugerforening Kontingentindtægterne er stort set uændrede fra Udgifterne til bestyrelsesarbejdet er steget med kr. i forhold til De kr. skyldes honorar ændringer vedtaget i 2001, som nu er slået helt igennem. I forhold til budgettet er der stort set besparelser på alle poster, specielt er der besparelser på Homepage. Til gengæld er udgifterne til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste større end forventet nemlig kr. mod kr. året før og kr. større end budgetteret, men denne post er svær at forudsige, fordi den er meget afhængig af bestyrelsesmedlemmernes afstand til bestyrelsesmøderne. Medlemsbladet Æskulappen har haft et underskud på kr., en stigning på kr. i forhold til det forventede. Det skyldes primært færre annonce indtægter men også udgifter til hardware på kr. Udgifter til trykning og distribuering har været uændrede. Foreningens øvrige udgifter er stort set uændrede i forhold til tidligere og til budgettet. Der er dog indkøbt computere til sekretæren, redaktøren og kassereren for i alt kr. Disse indkøb afskrives lineært over 4 år og påvirker således kun regnskabet i mindre grad. Det betyder, at foreningens regnskab slutter med et lille underskud på kr. mod et overskud på ca kr. sidste år. Forrige år var der et underskud på kr. men dette år var atypisk på grund af deltagelse i messe i England. Kursusudvalget Kursusudvalget har i 2003 kun været ansvarlig for foreningens årsmøde på Munkebjerg. Der har tidligere været overskud på årsmøderne, men da det ikke er meningen, har man forsøgt at tilpasse indtægter og udgifter ved at sænke kursusgebyret fra kr. til kr., men desværre kom der også mindre sponsor indtægter kr. mod kr. året før. Af andre forhold kan nævnes, at udgifter til hotellet er steget fra kr. til kr. en stigning på 32%. Kursusudvalget sluttede således med et underskud på kr. Sammenfattende har Brugerforeningens drift i 2003 således medført et underskud på i alt kr. mod et overskud på kr. året før, det vil sige en forringelse af driften på kr. Budget 2004 Foreningens likvide formue (indestående på bankkonto + tilgodehavende gæld) er faldet fra kr. ved 2003 begyndelse til kr. ved årets afslutning. Egenkapitalen er i samme periode kun faldet fra kr. til kr. Foreningens arbejdskapital og mulighed for at klare uventede udgifter er nu ved at nærme sig det, som bestyrelsen betragter som et minimum. Årsagen til årets negative regnskab skal først og fremmest findes i de manglende annonceindtægter og sponsor indtægter. Jeg håber, at mødet på Munkebjerg vil balancere i år, men jeg betragter det som usandsynligt, at Æskulappen for alvor kan øge sine annonceindtægter. Dertil kommer øgede forsendelses omkostninger på grund af de nye portoregler, så underskuddet forventes at blive i samme størrelses orden i Budgettet forsøger at tage højde for de forventede øgede udgifter til Æskulappen, men ellers forventes der ikke øgede udgifter. Budgettet udviser således et mindre underskud, og derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der vedtages en kontingent forhøjelse svarende til 15 kr. halvårligt. LÆGERS OG TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR I/S Brian B. Frederiksen Poul Erik Nielsen H.D. Telefon Telefax V Bogfør på Deres eget EDB-system eller overlad den regnskabsmæssige registring til os V Assistance ved valg af EDB-løsning V Årsregnsskaber og selvangivelse V Budgetter og økonomisk rådgivning V Praksisoverdragelser Erfaring med lægeregnskaber siden 1947 Ring for et uforpligtende og personligt møde Steen Blichers Gade Randers 6 7

5 Brugerforeningens regnskab for år 2003 Status på programudviklingen , kl Af Ivar Clemmesen Min nye trådløse telefon er umådeligt umeddelsom og uerfaren med sine elektronisk designede larm. I tilgift kan man aldrig retningsbestemme hvorfra lyden kommer, når nogen fra den mere usystematiske del af familien har parkeret telefonen under en pude i en eller anden sofa og man kan da slet ikke høre, hvem det er, der ringer! Min gamle telefon havde sjæl. Det er altså ikke alt nymodens, der er fremskridt. Den gamle redacteur har faktisk været ret fredelig på det sidste, så jeg var helt uforberedt, da hans stemme fra dybet i hjørnesofaen, i et toneleje, der ikke tåler modsigelse, sagde Deadline! endda længe før vanligt, så jeg røg op i vertikal retstilling og selv sofapuderne så pludselig ud, som om overkommandoen lige havde banket dem på plads.han var iskold over for mine velformulerede, saglige og floromvundne argumenter med, at meningen jo må være, at læserne skal have det allersidste, da han paraplegisk lammende tilføjede: Det er indkaldelse til generalforsamling! Så, således slagen, før kampen kom ordentligt i gang, griber jeg ned i testarbejdets skærmydsler og trækker frem af det aktuelle. Spontan Nå, lige først noget kan man da heldigvis slippe for at skrive selv. Status for brugerne d.d. kan egentlig nok bedst beskrives med en mail fra en nylig konvertit. Finn Mortensen har dels under eget tag de seneste måneder forinden kunne iagttage et nabokompagniskabs tagen Darwin i brug og dels er han heller ikke i Æskulap sammenhæng en hr. hvem-som-helst. Han er især en trofast og ikke mindst kritisk vagthund på diskussionsforum. Selv beskriver han sig således: Sædvanligvis bliver mine skriftlige udgydelser tolket som en sur gammel mands. Nu vil jeg overlade til læseren selv at vurdere, om det ligefrem er en korrekt beskrivelse?: Så tog vi os sammen og for at undgå problemer entrede vi med lokalt EDB-firma som både har ekspertise i Novell og i Windows styringsprogrammer og købte ny server og nye arbejdsstationer. Fik det hele monteret i søndags dvs., vi turde ikke køre Æskulap Dos på den nye Windows 2003 server. I mandags kom så Brian og Morten fra Vendsyssel Data og konverterede vores program uden problemer. Morten underviste os (3 læger, 4 sekretærer, 1 laborant) og førte os igennem systemet og vi nåede også at berøre lidt taster før vi sluttede mandagen kl 16. (Ingen patienter mandag). Tirsdag således dag 1 med 50% belastning i forhold til normalt og fra i går fuldt normaltempo! Det har været rigtig godt at skifte. Programmet er faktisk genialt i og med, at de mange bevarede tastekombinationer sikrer kontinuiteten med det foregående DOS-program.Vi oplever ingen fejl maskinellet kører upåklageligt. Der er visse ting, vi må vænne og til og visse ting, som vi tror kan gøres bedre, men det er småting i den store sammenhæng! Som læger kan vi sætte os bag lukkede døre og gøre tingene færdige, før vi tager nye problemer op så vi har ingen besværligheder. Sekretærerne sidder mere udsatte med lugeog telefonbetjening hele dagen uden mulighed for at lukke døren. Men de er også entusiastiske og udviser gå-på-mod og tilfredshed så vi har stor tiltro til, at vi bliver tilfredse og finder investeringen velanbragt! Samtidig med, at vi planlagde konverteringens sidste detaljer, fik vi et reklamebrev med posten fra ProfDoc, som tilbyder konvertering og oplæring i Darwin til dumpingpriser. Tilbuddet ledsaget af et hyldestskrift fra Lars Bønløkke (de fleste af jer har sikkert også fået det).vi har nu set på Darwin på ganske tæt hold og er derfor endnu mere overbeviste end nogensinde før om, at vi har valgt rigtigt! Med venlig hilsen Finn Mortensen Jeg skal slet ikke lægge skjul på, at jeg ved læsningen i sagens natur blev meget, meget glad. Især fordi FM beskriver netop det, som har været et af hovedmålene under udviklingen af Æskulap Pro (ÆP) at skiftet fra DOS for den almindelige bruger skal være problemfri og det skal føles som en naturlig selvfølge med et gevaldigt skub fremad. Dog vil jeg stadig understrege, at man skal være forberedt på, at der er nogen tilvænning og at man desårsag er lidt mere træt end vanligt fortsættes side 10 9

6 fortsat fra side 9 den første tid. Men ligesom med rigtige fødselsveer, så glemmes det hurtigt over glæden ved det smukke og opvakte barn. Valøren af Darwins reklame, som alle vidst har fået, kan jeg roligt lade tale for sig selv. Det saglige og faglige indhold, som man kunne forholde sig til, er som i anden reklame af samme skuffe ikke eksisterende. Dog vil jeg tilføje, at jeg på Lægedage fik fortalt af et par brugere, at Æskulap efter deres rundspørgen stadig er det billigste system. Men en havde også fundet ud af, at han her og nu kunne spare kr ,- ved at skifte til Darwin. Det lød jo primært godt. Men ved udregning af abonnementsprisen på årsplan, så var besparelsen spist op i løbet af kun 2 år! Derefter blev det tilsvarende dyrere. Så konklusionen måtte være, at hvis man regnede med at smide sit program væk inden for 2 år, så kunne man skifte. Samme metode som når man får en printer næsten gratis og så senere opdager, at farvepatronen koster en bondegård den kloge narrer den mindre kloge. Konsolideringen Udviklingen af selve ÆP s grundelementer og mange hovedfaciliteter er på plads og de virker! De småting som FM nævner er allerede under programmering. Indberetningerne fra hele testholdet siden i sommer om mindre fejl og ikke mindst ønsker til funktionalitet bliver konstant registreret systematisk og Ascott er nu i gang med at få dem implementeret. Processen kalder vi konsolidering forstået sådan at ÆP alle steder i programmet skal have helt samme logik og funktionsmåde f.eks. at F12 over alt betyder: Gem og afslut. Netop det er svært at styre, når en hoben ivrige og kreative programmører er i gang alle steder på samme tid for læger og programmører tænker ikke ens. I øjeblikket foretages en konsekvent og systematisk gennemgang af hele programmet. Prioriteringen i konsolideringen blev primært fastlagt , da jeg var i Ålbæk. Når man tager en programdel op til revision, vil man indbygge de brugerønsker, som har relation til programdelen. Det betyder selvsagt, at nogle ønsker må vente. Så der bliver vi utålmodige nødt til at føje os. På den anden side så får de gennemarbejdede dele en helt anden kvalitet end ved programmering hid og did, hvilket Ascott og Brugerforeningen er helt enige om ikke at give køb på. Der er rigelige ønsker at beskæftige programmørerne med, hvilket indikerer, at et brandgodt program også kan blive endnu bedre og endnu vigtigere at det også bliver det! Lige nu er vi ved at afslutte den 1. konsolideringstestrundes Fase 1. Opdateringen, som giver en stor buket af forbedringer, primært inden for Kommunikation og Medicinkort, bliver sendt ud til alle ÆP brugere inden for den næste uge og er allerede alle i hænde, når dette læses.testen har stået på siden 9. februar.testholdet udvikler konstant sin kompetence og hver tester har sjovt nok hver sin kæphest, hvilket giver et meget nuanceret syn, når de mange ting skal diskuteres på plads. Samarbejdet med Ascott kan kun betegnes som intet mindre end forbilledligt og det er en kolossal aflastning for mig, at det ikke kun er min uforgribelige mening, som Ascott skal tage bestik af. Memento En udtalelse i radioavisen fra en større togulykke: Ved ulykken er der i alt 12 døde heraf de 4 alvorligt!. Det er lidt af den samme skizofreni, der gælder, når læger og programmører snakker fejl. Lægerne vil synes, at der ubetinget er 12 fejl, mens programmørerne kun synes, at der højest er 4. De andre 8 er blot uhensigtsmæssigheder. Så når testholdet diskuterer, så skal vi gensidigt huske, at alle faktisk har ret set ud fra hvert deres synspunkt. Jeg læste for nylig, at man blandt programmører regner med gennemsnitligt én fejl pr linier programkode, hvilket for ÆP ville betyde, at man skulle forvente ca fejl. Jeg var dybt rystet, men det var ingen trykfejl. Da jeg var i Ålbæk og vi på knap 10 timer gennemgik programmet for det meste af det, som testholdet har indberettet, måtte jeg konstatere en udtalt tilfredshed hos programmørerne, for jeg havde faktisk ikke påpeget en eneste fejl altså set fra programmørside! Men det i sig selv siger, i forhold til det andre åbenbart forventer som normalt, også noget om kvaliteten af programmet som helhed selv om der er uhensigtsmæssigheder, som selvfølgelig bliver rettet. Under 1. konsoliderings testrunde er der faktisk kun fundet to egentlige fejl! Det indikerer,at vi allerede har et program med ekstremt få fejl. I lyset af dette kan jeg ikke lade være med at sætte i perspektiv ved at citere en af testerne, Per Birkelund, som just skriver: Vi har nu nået skæringspunktet, hvor ÆP fungerer og det er,skønhedsfejl som dominerer det, som vi gerne vil have rettet. Med andre ord behøver man som almindelig bruger ikke betænke sig på at konvertere. Nyheder i Æskulap Pro Opdatering via Internet Den væsentligste nyhed med denne opdatering er nok, at vi nu fremover ikke mere skal have tilsendt disketter eller CD-ROM. Programopdateringer bliver fremover automatisk tilsendt over Internettet og herefter er det ganske simpelt at opdatere. Det betyder, at vi meget hurtigt kan får rettet irriterende uhensigtsmæssigheder eller fejl. Dette har i testsammenhæng været helt uvurderligt med næsten daglige rettelser. For få år siden som med W98, kunne opdateringer også bringe nye besværligheder med sig. Det er et overstået kapitel nu og det helt generelle for opdateringer nu er, at de kun bringer forbedringer. Som det gælder for XP, så har det endnu større gyldighed for Æskulap takket være det inspirerende samarbejde mellem testholdet og Ascott. Kommunikation Selv om den eksterne kommunikation gennem Scheduler har fungeret helt fejlfrit siden konverteringen hos os i maj 2003, så har Ascott taget konsekvensen af nogle tekniske uhensigtsmæssigheder og har programmeret Kommunikation helt om for at undgå problemer fremover. Det er faktisk imponerende, at man trods fejlfriheden ikke lader 5 og 7 være lige og oven i købet indbygger nye, meget brugervenlige faciliteter. Det er nemlig ikke alle ønsker, som brugerne overhovedet har haft fantasi til at komme med. Så programmørernes kreativitet er selvfølgelig mere end velkommen. Medicinkortet link til Internet Det har jo allerede et par år på bagen og er blevet shinet op bl.a. med det første link til Internettet et direkte opkald til Lægemiddel-kataloget, som med ADSL forbindelse fungerer umiddelbart. Dosisdispensering Fordi jeg har fået flere spørgsmål om dosisdispensering, skal jeg oplyse, at det naturligvis også på det seneste har været med i planlægningen af Medicinkortet. Men, da en af grundpillerne i alle medicinkort har været pakningsstørrelsen og da den netop ikke eksisterer ved dosisdispensering, så betyder det, at vi skal have andre faciliteter til rådighed for at kunne ordinere mest hensigtsmæssigt også økonomisk set. Vi skal kunne dokumentere, hvad vi har ordineret og har ansvaret for og dermed ikke mindst også,hvad vi ikke har ansvaret for! Det kræver en del programmering og er ikke med i denne primære konsolidering. Men det kommer. Det giver dog anledning til eftertanke, at Syddansk Universitet har påbegyndt et forskningsprojekt, der skal undersøge fordele og ulemper ved dosisdispensering. Efter personligt at have været udsat for et ret massivt kommunalt pres vil jeg nævne, at det for mig personligt er helt afgørende, at når der sker fejl, hvilket der uomtvisteligt gør, så hænger ansvaret på lægen hvis man ikke 100% sikkert kan dokumentere sine ordinationer. Da jeg i øjeblikket i mit EDB system ikke har nogen mulighed for at have et ordnet overblik over fast medicin, incl. dosisdispensering, så afstår jeg meget bestemt fra,at mine patienters medicin dosisdispenseres. Omegnskommunen var aldeles døv over for dette, hvorfor det endte med, at jeg måtte træde i karakter og direkte nægte at ordinere. Jeg fik i den anledning at vide, at jeg er den eneste læge, der er så strid (men det er vi så blot adskillige om!). Det er ikke mit ansvar, at politikere allerede over hals og hoved har inddraget de forventede besparelser ved dosisdispensering. Politikerne vil jo ikke tage ansvaret, når der sker fejl! Selvkonvertering var deadline for, at man herefter selv kan konvertere fra DOS til Windows. Ascott har dette programpunkt ude nogle steder i test. Man kan altså,hvis man vil.men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg aldrig ville gøre det selv. Ole Klitgaard beskriver sit valg i bladet her. Der skal tages stilling til så mange ting, som ens nok så gode DOS erfaringer ikke rækker til at kunne overskue konsekvenserne af efter min allerbedste mening. På den anden side har jeg ingen baggrund for direkte at advare. Men sikkert er det, at man skal have virkelig lyst og tid for at konvertere selv. Man skal ikke glemme, at FM s ovenstående beskrivelse af en problemfri konvertering har baggrund i en stor know how i VD med, hvordan lægerne gerne vil have det, når man kan se, hvordan DOS har været anvendt i den enkelte praksis. I min praksis ville der slet ikke være forhold mellem indsatsen ved at selvkonvertere og så den sparede udgift. (Igen: Jeg får ikke noget for at reklamere for undervisning!) Apparater Tilknytning af medicoteknisk udstyr er så småt ved at tage form. Ascott har kontakt med Seelen og Kivex om forbindelse (snitflade) med apparatur til EKG og spirometri og med Kivex yderligere om hjemme-bt måling,som jeg selv lige har koblet mig på. Men firmaerne er først ved at gøre deres side klar, så Ascott har noget at programmere op imod. fortsættes side

7 Konvertering med problemer Kære Birgitte Dalum svar fra Ascott Software A/S Af Birgitte Dalum, Frederiksberg Som bruger af EDB siden 1992 med skift til Æskulap i 2002 med hurtig tilmelding til Minlaege.dk, må vi betragtes som erfarne brugere i EDB. Æskulap fungerede godt i Dos versionen; men vi havde læst at Windows versionen skulle være endnu bedre, så vore forventninger til programmet var store. Midt i januar 2004 skulle det hele foregå, og siden da har det været et mareridt at være på arbejde med alle de fejl, der er i programmet. Vi havde valgt at lade Vendsyssel Data stå for konverteringen inklusive undervisning af klinikken.trods det var der problemer fra starten og først i 5. eller 6. forsøg lykkedes konverteringen. Derpå begyndte undervisningen, som bestemt ikke var noget at råbe hurra for, faktisk fik vi kun undervisning i de indlysende ting, som alle Windows-programmer har, men de mere specielle ting i Æskulap glimrede ved deres fravær. Spildte penge. Den ene af lægerne har så ved hjælp af manualen undervist de 3 andre i praksis. Derpå skulle programmet bestå sin prøve og det har det på intet tidspunkt gjort. Daglige nedbrud bare vi kører et sygesikringskort eller dankort igennem. Andre sjove ting: nogle sygesikringskort reagerer med rigtigt navn, men forkert cpr-nummer. Nedlukning af apparaterne er eneste mulighed i dagligdagen, da vi ikke har tid til at være nr.3 i køen. Programmet er åbenbart heller ikke forberedt på afregning til sygesikringen. Det er nemlig endnu ikke lykkedes at lave afregning uden 2 3 nedbrud undervejs, så hvad der før tog mindre end 5 minutter tager nu mere end 30 minutter! Formularkartoteket er kapitel for sig.vi syntes godt, at man fra Ascott kunne undersøge, hvilke formularer der gælder i HS området. Hvad nytter det, at kunne henvise til diætist i Århus, når vi bor på Frederiksberg? Nu på 4. uge mangler der stadig nogle af de formularer, vi bruger i HS området. Samtidig bruger man åbenbart ikke A5 kuverter i Jylland, men øst for Storebælt er de meget brugte! Måske er der håb om, at de snart kommer? Udskriftmulighederne er mange og fuld af overraskelse. Kommer epikrisen nu på almindeligt papir eller på receptblanket? Kommer udskrifter fra laboratoriekortet nu på almindeligt papir eller på labels? Hver dag sine problemer med daglige fejlmeldinger, som vi sender videre til Vendsyssel Data. Vi kan nu for øvrigt ikke mere modtage prøver fra Frederiksberg hospital. Vort råd: vent 2 3 år med at konvertere, så er fejlene måske rettet!! Et lyspunkt: klinikken er lukket i næste uge på grund af vinterferie, så da har vi ikke brug for daglige hovedpinetabletter! Af Erik F. Andersen Der er lavet en standard start-undervisning i Æskulap til Windows. Det kan godt være at nogle ting er en selvfølge, men vores erfaring har indtil videre vist, at det er der niveauet skal lægges. Det er de mest basale ting der skal undervises i til at starte med, da det ikke er alle der er lige gode til EDB og især ikke til Windows programmer. Det er vigtigt at få hævet edb-kendskabet for alle i klinikken. I forbindelse med hver eneste opdatering, så gennemser Ascott alle systemlogs, der er modtaget siden sidste opdatering med henblik på at rette fejl. Det er også sket i forbindelse med den næste opdatering. Sender i en systemlog til Ascott uden forudgående aftale og ringer I ikke, så skal I dog heller ikke regne med at høre tilbage fra os. En af årsagerne til mange af jeres systemfejl er, at I blev konverteret fra et andet lægesystem i 2002, og da ÆSKULAP Windows er mere streng omkring databaserne end ÆSKULAP DOS, så får I nu pludselig en del systemfejl som ingen andre brugere af ÆSKULAP Windows får.vi har dog som sagt set på jeres systemlogs og har taget hånd om fejlene i konsolideringen til version 4.6. Problemet med at modtage laboratoriesvar fra Frederiksberg Hospital skyldes, at de pludselig er begyndt at sende i et gammelt Edifact-format, som ikke har været i brug i flere år og som faktisk ikke er tilladt at bruge længere. Hvorfor ved vi ikke, men de har ikke villet rette deres systemer tilbage igen. Det gamle format understøttes ikke af ÆSKULAP Windows, da det jo netop ikke er tilladt at bruge længere.vi kan kun opfordre jer til at presse på, for at de får rettet deres systemer tilbage igen. Vedrørende jeres problemer med sygesikringskortene og dankortene,så er det ikke noget vi kan genkende andre steder fra.vi vil foreslå, at I får en tekniker til at se på dem. Afregningen til sygesikringen tager længere tid i Windows end i DOS p.g.a. det indbyggede debitorsystem. Det er noget vi vil arbejde på at gøre hurtigere hen ad vejen. Der var ganske rigtigt begået en fejl i forbindelse med leveringen af jeres formularer. I stedet for at levere formularer til Københavns kommune, så havde vi leveret formularer til Københavns amt. Det beklager vi meget, men vi fik lavet de korrekte formularer til jer så hurtigt som det overhovedet var muligt. Vi er selvfølgelig ikke enige i, at man gør bedst i at vente 2 3 år med at konvertere og jeg er helt sikker på at der er mange, der allerede har konverteret som er meget uenige med jer i den påstand. Der er selvfølgelig fejl i programmet som i andre EDB-programmer og dem arbejder vi hårdt lige nu på at udbedre.vi er således nået til en fase i programmeringen, som vi har valgt at kalde for Konsolideringen. Formålet med Konsolideringen er netop at få elimineret alle fejl og uhensigtsmæssigheder så hurtigt som muligt. Vi mener faktisk at være nået et langt stykke med opdateringen til version 4.6. Med venlig hilsen Erik F.Andersen Systemchef Ascott Sofware A/S Aalbæk den 25. marts

8 fortsat fra side 11 Sygesikringsydelser Vi har jo altid efterlyst, at vi burde kunne undgå at få sygesikringsydelser retur p.g.a. ikke tilladte ydelseskombinationer. CSC ligger inde med nogen af informationerne til amternes EDB systemer, men det har ikke været særligt fremkommeligt for mig at få informationen ad denne vej. At det ikke er ligetil at lave, må I tage mit ord for, da det er mig, der i ren trods er begyndt at sysle med at få denne problematik gjort programmeringsmæssigt overskuelig og anvendelig ikke mindst til, når der sker ændringer. Så det kommer! I øvrigt Herudover følger der selvfølgelig hen ad vejen sammen med konsolideringen en hoben af div. tilretninger og udvidelser af funktionalitet, som jeg ikke skal kede Jer med. Det er bedre at opleve dem. Nuværende ÆP brugere kan blot konstatere, at de ud over det, de har, har rigtig meget at glæde sig til. For DOS brugernes vedkommende må jeg indrømme, så har jeg svært ved at finde VD-Reklame dækkende ord, for det er så meget bedre i dagligdagen med de krav som jeg har! FM s beskrivelse først i artiklen er meget bedre. Men jeg er sikker på, at man efter den nødvendige, primære tilvænning også vil være glad og tilfreds med et stabilt program, der er i stadig dynamisk udvikling.det er faktisk kommet så vidt,at mine 6 huskolleger fra at være mine næsten sagesløse ofre, værgende for sig med arme, ben og fortvivlede røster og beden om nåde, nu er begyndt at jage med mig og klage over, hvorfor at det, de bad om i går, ikke er rettet endnu? En trods min forjagethed glædelig metamorfose.vi har med testholdets ihærdige indsats et reelt fejlfrit program. Det kender jeg ikke andre, der kan prale af, så det gør vi med god samvittighed trods alle Jantelove! :-) Smil! Fra det virkelige liv: En kollega havde en præstepatient i konsultationen. Der har nok været noget, der drillede, for pludselig siger præsten: Jeg vil ikke påstå, at Den Onde har opfundet EDB. Men han har så sandelig forstået at anvende det i sin tjeneste! Konvertering til Æskulap Windows Af Ole Klitgaard Den 22. januar 2004 konverterede jeg til Æskulap Windows. Nedenfor har jeg skrevet lidt om hvordan det rent praktisk foregik. Jeg havde købt konverteringspakken som indeholder selve konverteringen og undervisning, i alt ca. 1½ arbejdsdag. Pris: kr. inkl. moms. Det er ikke realistisk selv at forestå konverteringen og undervisningen er meget nødvendig, for at komme i gang. Selv med undervisning er det noget bøvlet i starten at bruge programmet. Forud Som det vil være bekendt har jeg været meget kritisk overfor konvertering, bl.a. på grund af stigningen i abonnementsprisen, men også fordi programmet ikke har været tilstrækkeligt færdigt. Men jeg var efterhånden blevet overbevist, om at der ikke var anden vej. Det, der måske især fik mig til at beslutte konvertering, var bl.a. Clemme s indlæg omkring Proffdoc s køb af Medicare og det faktum at Æskulap fortsat har den største brugerindflydelse. På Lægedage så jeg programmet, det så godt ud, så tiden måtte være kommet til at springe ud i det. Forberedelse Jeg havde brugt en del tid på at opdatere maskinparken. Serveren opgraderede jeg til Pentium 4 processor på 2,8 Ghz. Netværkskortene skiftede jeg ud i hele klinikken til Gigabyte netkort (1000 Mbyte/sek). Arbejdsstationerne fik reformatteret harddisken og geninstalleret Windows. Når jeg gjorde alt dette var bl.a. affødt af de problemer jeg havde med nedsat hastighed i Æskulap DOS, når jeg kørte med client server. Jeg installerede selv opgraderingen af Advantage client server programmet (til version 7.0). 14 dage forinden, sendte jeg en kopi af min Æskulap DOS op til VD, som så lavede en prøvekonvertering. Konverteringen På konverteringsdagen holdt jeg normal telefontid kl. 8 9 og tog et par akutte patienter fra 9 10, og enkelte akutte senere på eftermiddagen. Men normalt er det nok en god idé at holde praksis helt lukket på konverteringsdagen. Kl. 10 mødte Tove Jensen fra VD. Hun startede konverteringen, hun havde en CD med, som indeholdt konverteringsprogrammet. Forinden havde jeg kørt en oprydning og backup af systemet. Mens konverteringen kørte på en computer, underviste Tove os på en anden computer, idet hun havde kopieret prøvekonverteringen over på en lokal harddisk. Tove gennemgik Æskulap Windows grundigt, min sekretær og jeg stillede spørgsmål undervejs, og vi kunne prøve at lege med systemet. Konverteringen var slut efter 2 timer, hvorefter forskellige ting skulle indstilles og konfigureres. Dette blev afløst af mere undervisning, så da klokken var hen ad 16 var systemet køreklart (dog kunne vi allerede kl. 14 sende de første recepter). Tove installerede fjernbetjeningsprogrammet NetOp (til supportbrug), der var dog ikke hul igennem, så vi måtte ringe til VD, der var forskellige ting der skulle ændres i routeren, men til sidst var der hul igennem. Første arbejdsdag med Æskulap Windows Dagen efter kom Tove igen, hun var der fra kl. 8 til ca.13.vi kunne så spørge om en masse ting omkring Æskulap Windows. Hun havde rigeligt at se til, så vi kunne sagtens bruge hende den formiddag. De følgende dage De var hårde. Typisk mindst 1 2 timers ekstra tidsforbrug dagligt. Der var mange ting der skulle rettes til. Det var svært at vænne sig til de mange nye tastetryk, selvom der er gjort en del for genbruge tastetryk fra Æskulap DOS, så har det ikke kunnet gennemføres helt. Mange ting omkring udprintning er først ved at finde sin løsning, nu 1½ måned senere. Jeg synes der er både fordele og ulemper ved Æskulap Windows se min artikel herom, side 16 15

9 Hvordan er Æskulap Windows sammenlignet med DOS versionen? Af Ole Klitgaard Jeg konverterede den 22.januar i år og vil gerne prøve at opsummere mine erfaringer med programmet. Der er selvfølgelig både gode elementer i et nyt program, og elementer man synes kan blive bedre. Min vurdering tager udgangspunkt i version 4.6 rev.1 build 62, som forventes udsendt til de øvrige Windows brugere medio marts måned. Generelt Jeg synes at brugervenligheden i programmet kan blive en hel del bedre for at udtrykke det diplomatisk.der er en del forvirring i navigeringen rundt mellem forskellige åbne patient journaler. Navigationen i tidsplanen er ligeledes noget kringlet og af og til uforudsigelig. Selve strukturen i Æskulap Windows ligner meget DOS versionen det er godt. Men de fordele som Windows indebærer er endnu ikke implementeret. Jeg tænker på, at det kunne være rart at have flere journal elementer åbne på samme patient på én gang i samme skærmbillede.altså et journalnotat i ve. hjørne, medicinkortet i hø. hjørne, lab. kortet i nedre hø. hjørne. Men det kan man ikke. Så skærmbillederne er lige så begrænsede som i DOS versionen.altså enten er man i et journalnotat eller i medicinkortet, eller et andet element. Navigationen frem og tilbage er ikke så entydig som i DOS versionen hvor der er der kun én vej frem og tilbage.i Windows versionen er der forskellige tastetryk afhængig af hvor man er. Ofte kommer man i tvivl om,hvad der er den aktive patient, og må kigge op en ekstra gang på en af de mange menulinjer. Jeg har nu flere gange lavet en recept på en forkert patient,eller en formular på en forkert patient fordi det ikke længere er så tydeligt hvad der er den aktive patient. Der er en masse nye tastetryk kombinationer.det har været ambitionen at overføre tastetrykkene til Windows versionen. Som bruger oplever man en sand forvirring af forskellige tastekombinationer. I DOS versionen var det typisk ALT + et bogstav.nu er det hyppigt CTRL+ALT +bogstav.andre gange CTRL + bogstav, andre gange ALT + bogstav. I mange funktioner skal der bruges flere tastetryk end i DOS versionen (skønsmæssigt 30% flere tastetryk). Der er forskel på hvordan man vælger noget på en liste. Nogle gange er det nok med ENTER, andre gange skal man klikke med musen på vælg (eller ALT+V). Det burde konsekvent være nok med ENTER. Men det største problem er bogstavstørrelsen på skærmen. Bogstaverne på skærmbillederne er for små i alle oversigter og de kan ikke ændres i størrelse (dog kan man ændre i journalnotaterne s brødtekst ) På min 19 skærm (1280x1024) er bogstaverne kun 1/3 i størrelse i forhold til DOS versionen. Med de små bogstaver frigøres der en masse skærmplads,som kunne bruges til at give mulighed for at skabe mere overblik men denne plads efterlades tom, så i mange skærmbilleder udnyttes kun 1/3 af skærmarealet. Hastigheden i programmet er langsommere end i DOS versionen selv på kraftig hardware. Men dog acceptabel de fleste steder i programmet. Der sker løbende hastighedsforbedringer, nu sidst i edifact oversigten. Dagligt får jeg 1 3 gange systemfejl udløst af Æskulap Windows. Man kan som regel klare problemerne med at lukke Æskulap ned, og så starte Æskulap igen. Andre gange skal Windows genstartes. Tidsbestillingen Den har en række nye muligheder. F.eks. kan man individuelt vælge præcis hvilke behandlere man ønsker at se på ét skærmbillede. Der er desuden nogle andre nye faciliteter såsom at give tider med varierende længder, eller give type-tider som f.eks. børneundersøgelser. Der kan sættes forskellige farver på. Men men, den grundlæggende funktion i det daglige virker irriterende. For det første er det svært at se på skærmen hvor man befinder sig altså hvor en given tid sættes ind. Desuden er der sand forvirring i de tastetryk man skal bruge for at komme rundt i tidsplanen.i DOS er vi vant til at bruge piletasterne frem og tilbage op og ned. Men i Windows, der virker det kun en gang imellem med piletasterne. Hvis en tid f.eks. er aftonet, så virker pilene ikke, så skal man trykke 1 2 gange på mellemrumstasten for igen at kunne bruge pilene, og så sker der af og til hop af sig selv til en anden tid. Det er klart for dårligt. Der skal også bruges unødigt mange tastetryk for at skrive en henvendelsesårsag ind på en patient. Så i min vurdering, er Windows tidsbestillingen dårligere end i DOS versionen totalt set. Overblikjournalen Den har samme struktur som vi kender det fra DOS versionen. Men der er en markant forbedring som jeg stor pris på i det daglige. Diagnoselisten (F7), den vises først med organkapitlerne. Man kan taste kapitelbogstav hvorefter man står på det pågældende kapitel, som samtidigt er udfoldet eller man kan køre ned i listen med piletasterne, og med hø. piletast foldes et organkapitel ud. Meget elegant og brugbart. Desuden er den nye ICPC søgeliste indlagt, hvilket betyder at det er langt nemmere at ramme den rigtige diagnose udfra et søgeord.listen er meget bedre end den gamle søgeliste der fortsat figurerer i DOS versionen. Overblikjournalen indeholder også den såkaldte GOJ (grafisk overblik journal). Den er ubrugelig, den kan heldigvis slås fra. Det ville være bedre hvis pladsen blev brugt til diagnose listen, den kunne godt vises permanent i højre side af skærmbilledet, hvor der ellers er tomt. Overblikjournal lider under de små bogstaver i overskriftlinjerne. Men det er et plus med de nye redigeringsmuligheder i selve journalteksten (altså man kan frit vælge skrifttype og størrelse) Alt i alt, vurderer jeg at overbliksjournalen er bedre end i DOS versionen p.g.a.den gode diagnose implementation. Laboratoriekortet Ligner meget DOS versionen, i opbygning men der er en række ændringer som totalt set gør at labkortet i Windows er en del bedre end i DOS. Bl.a. strukturen med profiler er smart. Desuden er det let at vise grafer for en prøve, meget elegant og illustrativt. Bogstav- og talstørrelsen er desuden passende. Medicinkortet Det har lige gennemgået en større overhaling, så det nu fremtræder godt og fint. Der er en række nye faciliteter, som er gode, bl.a. muligheden for at samle alle de generiske præparater eller synonyme præparater i én linje. Så her bliver der også 1 0 til windows versionen. Formularene Formularene, de er meget flotte. Men der mangler at blive rettet fejl i nogle. Heldigvis følger der et program med, så man selv kan ændre i eksisterende formularer, eller lave helt nye, på egen hånd. Jeg synes dette formularprogram virker godt meget bedre og flottere end i DOS versionen. Man kan faktisk godt printe formularene ud på de gamle nåleprintere, idet man man vælge funktionen fortrykt formular, så bliver der kun trykt teksten i rubrikkerne. Men det bliver ikke så pænt, så jeg bruger efterhånden udelukkende laserprinter (HP-laserjet 1300 og 1012 fungerer perfekt). Formular modulet er langt mere stabilt end DOS versionens windows formular program. Edifact Efter nyeste opdatering fungerer det nu godt men der er stadig irriterende småfejl. F.eks. indsættes patientens telefonnummer ikke i en edifact henvisning selvom feltet findes i henvisningen. Når man sidder og skriver i en edifact henvisning så kan man ikke samtidig have f.eks.lab.kortet oppe ved siden af. Man er nødt til på gammel DOS maner at hente lab. svar og dermed forlade henvisningen. Det er irriterende, at man ikke kan minimere en edifacthenvisning hvis man f.eks. ønsker at se journalforsiden med pt ens alder. Regningsmodulet Tungt at bruge indtil man, med en del møje og besvær har oprettet hurtigkoder til de mest brugte ydelser så går det fint nok.men programmet er lidt langsomt. Hvis man er hurtig til at taste ydelsesnumre ind eller hurtigkoder, så kommer skærmbillederne haltende bagefter, det ser lidt sjovt ud :-) Det har en masse fine finesser til private regninger, med ekstern debitor. Men det er tungt og svært at lære at bruge. Det kan laves en hel del mere brugervenligt. Der skal mange tastetryk til for at lave en privatregning. Men det er et stort plus at der nu kan bruges DAN-kort hvis man har kortlæser til sygesikringskortene. Konklusion Som det fremgår, er jeg en hel del kritisk overfor programmet. Men der jo også fordi vi har været så godt vant i DOS programmet. Det er blevet optimeret gennem 15 år. Det tager altså en del tid at komme på højde med det i Windows versionen. Men det skal nok komme,det er jeg sikker på.jeg er lige logget ind på diskussionsforum et for betaversionerne.det er opløftende at se den meget store aktivitet blandt testerne.til DOS brugerne det har ikke noget hastværk med at konvertere, DOS versionen er på del områder overlegen i forhold til Windows versionen i det daglige hårde brug. En EDB journal skal være overskuelig og letlæselig.det kniber en del med de små bogstaver man præsenteres for i Windows versionen. Navigationen rundt i journalen opleves noget kaotisk især i starten. Læs også kommentaren side

10 Ctrl+F4/F5 eller Hvad venskaber dog skal holde til Er det særlig klogt at køre uden S-sele eller styrthjelm? Af Ivar Clemmesen Crtl+F5? Ja, hvad er det? Jo du ved, når du skal lave et nyt notat og skal have de samme diagnoser på! Hvad mener du? Det har jeg aldrig hørt om før. Det må være noget nyt! Ovenstående ordveksling for ganske nylig med en gammelkendt, hæderkronet Æskulapbruger, som oven i købet har været med fra de allerførste 7.0 dage, afstedkom, at jeg hurtigt måtte samlede min tabte Mandibula op igen Vi tager det lige én gang til! Hvis du i OJ skal lave et nyt notat i et forløb, så har de tidl. notater jo ofte de diagnoser, du skal bruge. Ikk? Jow, men det er ikke altid, at jeg når det. For selv om det er let at kode, så er det ikke altid... ja, at jeg gider, hvis du vil vide det! selv om du altid påstår noget andet. Kommentar til Ole Klitgaard Af Nicolai Swane Lund Ole Klitgaard har skrevet indlægget på side 16, som han selv betegner som kritisk.så er der dog tale om konstruktiv kritik, idet jeg finder at det overvejende er en positiv holdning over for det nye program, som han giver udtryk for, men jeg synes nu ikke, at konklusionen helt svarer til selve indlægget. Efter min opfattelse, som jeg også har givet udtryk for i sidste nummer af Æskulappen,er ÆP nu et færdigt program, som jeg kan anbefale alle at konvertere til. Programmet er nu langt over begynderstadiet, men alle EDB programmer undergår løbende tilrettelser og fejlrettelser. Se blot på hvordan Microsoft og andre konstant udsender rettelser til deres programmer. Netop! Derfor er den strukturerede journal født med, at du stiller bjælken oven på et tidligere notat med diagnoserne f.eks.: K86 Ukompliceret hypertension og T82 Fedme BMI>30. Når du så trykker <Ctrl+F5> så har du et nyt notat, d.d. med de selvsamme diagnoser. Smart ikke? Nu er han jo ikke lige sådan at bide skeer med. Så vi måtte dybt ned i bunken med gamle Æskulapper, før det kom: Ja, du vil jo gerne have ret så for én gangs skyld da! Episoden bekræfter nok en gang, at kommunikation er svær. Men det viser også, hvor nødvendigt det er, at man snakker med andre brugere om, hvordan den enkelte gør i dagligdagen. Mange ting i Æskulap kan laves anderledes, end man selv gør ja, også jeg får stadig nye (læs: glemte) ideer, som kan lette dagligdagen. Det er en af de væsentlige ting ved Brugerforeningens kursus på Munkebjerg. Jeg får heller ikke noget for at reklamere her, men man kan ikke afvise, at det kunne være en idé at investere i lidt undervisning. Seneste opdatering indeholder samme funktion med Ctrl+F4, hvor man så ganske gratis får lavet et TK notat med tidl. diagnoser.tk regningen skal man stadig lave fra Patientoplysninger. Et fif mere. I patientoplysninger kan du blot begynde at taste tal eller bogstaver, så kommer søgeruden automatisk også rigtig smart og hurtigt, så du ikke først behøver at trykke Alt og P. Ole Klitgaard nævner, at der skulle være mange systemfejl. Dem kan jeg slet ikke genkende. Der er langt mellem systemfejl, og jeg oplever slet ikke disse kritiske fejl, som findes i DOS udgaven hvor systemet låser fast. Det er kun testudgaverne, som jo ikke udsendes til brugerne, som hos mig giver anledning til fejl. Vi skal være glade for at vi har et forum med en aktiv Brugerforening og medlemmer, som er kritiske, men også med et softwarehus, som er lydhør over for konstruktiv kritik med hurtige fejlrettelser til følge. Vi har tidligere oplevet at nødvendige ændringer var urimelig lang tid undervejs. Det er ikke tilfældet længere. Jeg kan fortsat anbefale at man konverterer til Windows udgaven af Æskulap. Af Ivar Clemmesen I lyset af, at man som ÆP bruger skal have en opkobling til Internettet og at denne forbindelse i egen brugsmæssig interesse bør være ADSL, så har jeg gjort mig nogle tanker om den manglende ITsikkerhed, som jeg oplever jævnt hen ved kontakter til brugerne. Har man arbejdet på en skadestue med trafikofre og så tænker på, hvordan skaderne er uden- og med S-sele eller styrthjelm? Ja, så er ikke i tvivl om svaret. Hvorfor opfører man sig så helt anderledes, når vi taler om færdsel på IT-vejene? for farerne er faktisk legio! Svaret kan ligge lige for i, at man måske slet ikke har forstået eller kun svagt har hørt om, hvor galt det kan gå? Men forestil dig blot, at du pludselig intet har tilbage og skal starte forfra som 0-praksis. Der er nemlig stadig brugere, som heller ikke kontrollerer, at deres backup fungerer! Hvis man tidl. har læst Æskulappen her, så vil man være bevidst om nogle af farerne som Virus, Trojanske heste, Orme og andre genvordigheder, der ligger og lurer på at sabotere vores ellers fredelige færd. Nogen vil også kunne huske, at jeg i forbindelse med netværkstrafik, for ganske vidst i IT-sammenhæng lysår siden ( = 2 3 Gregorianske år), skrev: Hvis du ikke har problemer, så kan du kun skaffe dig nogen ved at opdatere. Det var dengang på faldrebet med W-98 verden er blevet så meget anderledes, at dette ikke længere er gældende! Der er 3 grunde mit ændrede standpunkt: Modsat med modemforbindelse, så er man med ADSL på Internettet hele tiden,når PC en er tændt med alle risici for at utøj udefra vil trænge sig vej til ens PC. De umennesker, der forsøger at genere deres omgivelser, forsøger som hovedregel at trænge ind via den enkelte PC s styresystem (Windows), hvor der altid vil være sikkerhedsmæssige huller. De dage, hvor man med en opdatering kunne forvente sig nye problemer (som i W-98 s første par år) er definitivt forbi. Erfaringsmæssigt fungerer opdateringerne og de vil i alle tilfælde være bedre end det, man har. Sikkerheden opnår man i dag ved, at man ubetinget skal have en Hardware Fire Wall, samt lige så ubetinget altid og helt uden tøven skal sørge for at holde sit styresystem og antivirusprogram opdateret! Alt andet er alt for dumt! Det ville svare til med bind for øjnene at køre baglæns på motorcykel på motorvejen uden styrthjelm. XP-Update Windows-XP har en facilitet Windows Update, som automatisk sørger for at undersøge, om der er nye opdateringer til rådighed på Microsofts hjemmeside og den skal man ubetinget have slået til. Du skal bare gør sådan: Klik på Start Højreklik på Denne computer Vælg Egenskaber Fanebladet Automatiske opdateringer. Der skal være markeret som her: fortsættes side Æskulappen April

11 fortsat fra side 19 Med markering som i den røde firkant, så vil XP automatisk kontrollere for nye opdateringer og hente hjem. Når der er en ny opdatering klar, så dukker det lille ikon op til højre i Start-menu linien med følgende meddelelse: Man skal blot klikke på ikonet og svare ja til at installere, så kører det helt automatisk og vel at mærke problemfrit! Nu ved jeg godt, at folk med EDB-forstand siger, at man skal kigge indholdet af opdateringen igennem og kun installere det,som man har bruge for, da resten er overflødigt. Men hvilken gennemsnitslæge kan overskue det? Jeg selv har valgt at installere rub og stub for der er jo ikke problemer med plads på Hard Disken i dag.og så ved jeg på den anden side, at jeg er dækket ind, hvis jeg skulle finde på at installere noget nyt og sandsynligvis ikke lige kan huske, at det er frasorteret tidligere. Måske sinker det lidt, at man installerer hele opdateringen, men det betyder for mig intet i forhold til sikkerheden. Antivirus program Vedr. antivirus programmet, så skal man selv kalde op dagligt!!! og hente nye opdateringer hjem. Det er ikke så vanskeligt.vi har valgt, at vores kommunikationsmaskines XP s Planlagte opgaver gør det automatisk om morgenen før arbejdstid. Så ligger sidste opdatering klar på serveren og den enkelte PC bliver opdateret, når man logger den på nettet. Planlagte opgaver Start Alle programmer Tilbehør Systemværktøjer Planlagte opgaver Så kommer: Klik på Planlæg ny opgave. Følg vejledningen og tryk på Gennemse. Her skal du finde og markere den programfil, som dit virusprogram anvender til at kalde op med.klik på Åben.Sæt prik i Hver dag. Klik Næste. Sæt dit tidspunkt f.eks. kl. 05:47. Hvis du vil kunne vælge lørdag og søndag fra, så marker i Ugedage. Næste. Her er det meget vigtigt,at du begge gange skriver adgangskoden til maskinen korrekt ellers vil det ikke fungere. Næste. Her kan man markere, hvis man vil ind og rette på ugedagene. Udfør. I den næste rude klikkes på fanebladet Tidsplan, hvor man så kan vælge dagene f.eks.: Dette billede kan altid kaldes frem ved i Planlagte opgaver at højreklikke på opgaven og så vælge Egenskaber, så man kan ændre på opgaven. Hysteri? Det med daglige opkald for at opdatere antivirusprogrammet har intet med hysteri at gøre. Det er ren og skær sund fornuft. Især orme spredes nu eksplosivt fra dag til dag via især , så det, der var sikkert i går, er det måske slet ikke i dag. På tidspunkter som lige i øjeblikket, hvor ormene har været i hidsigt omløb, har der været daglige opdateringer. Hidtil har jeg undgået at blive inficeret. En af årsagerne til dette er nok også, at jeg fuldstændig konsekvent håndhæver, at jeg ubeset sletter alle med vedhæftede filer/billeder, hvor jeg ikke kender afsender og også stoler på ham. Nogle få virus kommer igennem, trods dadlnet s antivirusfaciliteter.jeg undlader også at downloade fra hjemmesider uden at være helt sikker på, at leverandøren er mindst lige så interesseret i sikkerhed, som jeg er. En af ormene her efter nytår illuderede som en tilbagemelding via , at jeg havde sendt en inficeret mail til en person (mig helt ubekendt) og der var vedhæftet besked med, hvordan jeg skulle forholde mig. (Herved ville jeg lukke ormen indenfor!). Ja, hvor nysgerrig tror de, at man er? Netop nysgerrigheden er den største, ubeskyttede indgangsport, hvis man ikke selv kan tøjle den. Hvis nogen vil mig noget i den anledning for at hjælpe mig, så ringer de eller også er der direkte besked fra antivirus programmets distributør eller direkte fra Microsoft via Windows Update. Så alt andet har jeg slettet med koldt blod og jeg er sluppet hidtil. Skulle jeg have fået en sådan suspekt meddelelse fra en, jeg kender, så er det også telefonen først. Det har jeg også prøvet og staklen var fuldstændig uvidende. Det viste sig ved lidt held, at det faktisk var en helt 3. persons PC, der var inficeret. Ormen stjæler fra adressekartoteket og bruger det vilkårligt både til modtager og afsender. Safety first! Juni: Deadline: 16. maj Udgivelse: 14. juni September: Deadline: 29. august Udgivelse: 20. september December Deadline: 20.november Udgivelse:13. december Bestyrelsesmøde den 29. januar 2004 Tilstede: Nicolai Swane Lund (NSL) Ivar Clemmesen (IC) Michael Gaarsae (MG) Niels Jørgen Stabel (NJS) Per Birkelund (PB) Michael Bjarnhof (MB) Ole Larsen (OL) Leo Thomsen (LT) Fraværende: Jørgen Alf Nielsen(JA) Referent Ole Larsen Dagsorden Godkendelse af referat fra 13. november 2003 Referat godkendt enstemmigt Speciallægeprogrammerne Intet nyt, der arbejdes videre i DOS-programmet. Man afventer Almen Windows programmets konsolidering med tålmodighed. Der er ikke noget pres fra speciallægernes side med henblik på overgang til Windows. Henvendelser og meddelelser Låsning af journaler På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning og diskussion på forum havde bestyrelsen igen en længere diskussion om låsning af journalnotater. Der var bred enighed om at henholde sig til at, der stadig i vejledningen står bør og ikke skal låses. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at journalen er et vigtigt arbejdsredskab og dette er det primære formål med denne. Ulempen ved ikke at kunne rette stavefejl og lignende overstiger langt den mulige fordel, der er med et låst notat i forbindelse med eventuelle klagesager. IC havde diskuteret med Erik F. Andersen fra Ascott om en logfil, der kunne registrere, hvem der havde lavet notatet evt. rettet i det, hvad der var rettet, af hvem og hvornår. Dette ville naturligvis kræve en meget stringent loggen ind og ud af diverse arbejdsstationer og alle på klinikken skulle have sit eget hemmelige password. Det ville besværliggøre arbejdsgangen i dagligdagen, da fortsættes side

12 fortsat fra side 21 mange læger ikke kun arbejder ved en enkelt computer, men ofte er logget ind flere steder samtidigt, og når alt kommer til alt er det jo alligevel den enkelte læge, der er ansvarlig for sit og sit personales arbejde. Eneste praktiske løsning på problemet er primært, at man på den enkelte arbejdsplads entydigt kan identificere den person, der sidder ved tastaturet enten ved fingeraftryk, irisgenkendelse eller via lille personlig sender. Det har været diskuteret det sidste par år, og først med Windows bliver det teknisk muligt. Programmeringsmæssigt ligger det ikke lige for, og økonomien er indtil nu helt uafklaret Baggrund og overvejelser vedrørende skift til Darwin (Lars Bønlykke) Bestyrelsen diskuterede kort udsendt reklamemateriale fra Darwin, der var udsendt til både Almenlæger og Speciallæger, og kom til den konklusion, at det sagde mere om Darwin s lødighed end om Æskulap. Lars Bønlykkes kritik gik jo mest på vanskelighed med at komme igennem til supporten og Vendsyssel data og ikke på selve lægeprogrammet, så bestyrelsen fandt ikke grund til at foretage sig yderligere desangående. Datakonsulenterne Damkærs indlæg m.m. NSL havde modtaget fra Michael Damkær, Datakonsulent i København angående ønske fra ham og andre datakonsulenter om at modtage gratis kopi af Æskulap programmet til anvendelse i deres arbejde med rådgivning af lægerne. Ivan Andersen,VD, havde ikke ønsket at stille et sådant gratis program til rådighed, men havde tilbudt at han og andre kunne købe programmet. VD vil heller ikke demonstrere Æskulap for datakonsulenterne uden betaling. Dette var faldet Damkær for brystet og han ønskede, at vi i bestyrelsen skulle påvirke Ivan til at ændre holdning. NSL havde svaret Damkær på udmærket måde og lovet at vi tog det op på mødet. Ivan har siden meddelt at Ribe, Fyn og Ringkøbing amter har købt lægeprogrammet til deres datakonsulenter. Meningerne i bestyrelsen var noget delte. Dels fungerer datakonsulentordningen forskelligt i de forskellige amter dels mente nogle, at datakonsulenterne ikke skulle give specifik rådgivning vedrørende brugen af de enkelte programmer, men dette hørte under supporten for de enkelte systemhuse og deres brugerforeninger. De skulle hellere beskæftige sig med at højne det generelle kendskab til EDB hos lægerne. Kendskabet til EDB er meget forskelligt hos de enkelte læger. Nogen i bestyrelsen forstod VD s argumenter om at datakonsulenterne skulle abonnere på programmet for at få det til at arbejde med. Andre delte dog det synspunkt at Ivans manglende vilje til at samarbejde med datakonsulenterne ikke gavnede Æskulaps goodwill. På den anden side har bestyrelsen ikke indflydelse på Ivans forretningspolitik og man ønskede ikke at tage konfrontation derom. Æskulap og styresystemer Bestyrelsen havde via omveje modtaget en , der belyser problemer med afvikling af Æskulap på forskellige PC-konfigurationer og styresystemer: Jeg synes i bund og grund at det er sørgeligt, når så mange intelligente mennesker bruger så meget tid på at fejlfinde og udtale sig om ting de i bund og grund ikke har forstand på. De ville fx svare til at jeres patienter med ondt i et eller andet gik i gang med medicinleksikonet og en medicinfortegnelse og så selv prøvede at finde pillerne der virkede imod et eller andet ud fra symptomerne, bekendtes lægmandsudtalelser og efterfølgende eget erfaringsgrundlag alene Hvad skal vi bruge læger med 10 eller flere års uddannelse/erfaringer til!!? Derudover er det selvfølgelig også deprimerende når man læser om diverse lokale såkaldte IT-personer, der udtaler sig (skråsikkert) om ting de åbenbart ikke helt har styr på! Men enhver kan jo desværre kalde sig ITkonsulent/-tekniker! SUK! At Intel pludselig skulle lave processorer der ikke understøtter 16-bit applikationer er noget decideret vås! En processor er en maskine fabrikeret til at forstå og afvikle x-antal instruktioner så hurtigt som muligt. At instruktionssættet skulle være minimeret undervejs er ikke korrekt. Der blev tværtimod ved overgangen fra Pentium 3 til Pentium 4, lagt et udvidet instruktionssæt i samtlige processorer (AMD følger jo som vi ved, lige i halen på storebror Intel - så det er også tilfældet med disse). Afviklingshastigheden af disse instruktioner bliver så selvfølgelig hurtigere og hurtigere, desto højere frekvens processoren arbejder med. En Ford Focus 2.0 kører hurtigere end en 1.6 Så simpelt er det! Netbios er en anden og mere uigennemskuelig historie. Netbios er placeret på bundkortet og det er derfor op til bundkortfabrikanten at vælge hvilket fabrikat det skal være. Her er adskillige flere fabrikanter indblandet og typisk med et utal af biosversioner i halen. Generelt må man dog formode at de seriøse bundkortfabrikanter, herunder mærkevare-pc producenterne har nogenlunde styr på tingene. Jeg har dog til dato ikke set en Netbios, der ikke giver mulighed for afvikling af 16-bit applikationer på nogen bundkort overhovedet. Og hvorfor skulle de også det, når samtlige processorer stadig giver denne mulighed! XP derimod, er et helt nyt operativsystem i forhold til Windows 2000, som bygger på NT 4.0, som bygger på Windows 98. XP er programmeret forfra helt fra bunden og understøtter som udgangspunkt ikke 16-bit applikationer, hvilket jo som bekendt er platformen for alle DOS-applikationer punktum! Man kan ikke addere/tillægge/påføre/opgradere en basal (bestående) XP-installation som er installeret på en nyfødt harddisk til at køre 16-bit applikationer. Den vil selvfølgelig forsøge at afvikle DOS-applikationer hvis man prøver afvikle sådanne, men det går laaaaangsomt og indimellem slet ikke punktum! Hvis man derimod starter med at formatere en jomfruelig harddisk i FAT-format, dvs. DOS-format, efterfølgende lægger XP på denne platform og tvinger den til at beholde FAT-formatet under installationen, så vil XP se sig nødsaget til at indlæse sin 16-bit simulationsdel (som faktisk findes). Efterfølgende kan man så konvertere til NTFS-format. XP vil stadig have 16- bit afviklingsdelen indlæst punktum! Heraf forklaringen på hvorfor totalt ens maskiner kan opføre sig forskelligt! Jeg indrømmer at jeg ikke kender meget til Advantage, men da dens opgave er at optimere styringen af diverse databaser i Æskulap og dermed booste afviklingen af både DOS- og Windows-appllikationer, vil den selvfølgelig også booste evt. problemer ved DOS-programafviklingen på XP-installationer Heraf en mulig forklaring på at visse systemer kører hurtigere uden Advantage. Konklusionen må dermed også være at serverens operativsystem i denne forbindelse er mindre interessant Novell eller Windows Who cares!? Hvad angår netkort og switche bør man holde til samme mærke og i det mindste blande så få som muligt sådan har det altid været! Og så er der jo lige den der gammeldags BNC-cabling Den er selvfølgelig yt Det går simpelthen for langsomt! Hermed en forklaring og løsningsmodel på diverse menneskers frustrationer! Lars Pehrsson, Key2IT DEADLINE 16. maj 2004 Udg. 14. juni Æskulap og hardware hos John Mortensen Der har været nogle hastighedsproblemer specielt med store medicindatabaser hos John Mortensen; men så vidt bestyrelsen er orienteret har Ascott på bedste måde og i positiv ånd taget hånd om dette. Dosisdispensering IC oplyser, at det under hans møde med Ascott 10. december 2003 blev diskuteret i detaljer og det er planlagt, at det bliver programmeret. Men det griber ind i medicinkortets helt basale værdier, hvorfor det ikke blot er nogle få ændringer, der skal til. Min-laege.dk Lars Jeppesen Der er stadigvæk en del problemer med Min- Laege.dk s håndtering af både receptfornyelse og tidsbestillingen. Systemet bør kunne kende substituerbare farmaka.ved E-konsulation bør kun ptt, der er tilmeldt praksis have adgang. o.s.v. Thomas Rasmussen Thomas har tidligere foreslået, at der skal være mulighed for at få tilbagemelding, hvis patienten ikke har læst sit svar. På nuværende tidspunkt gemmes svar kun 5 dage på serveren inden de slettes, dette kan give problemer i forbindelse med ferie og lignende. Bestyrelsen støtter fortsat at dette implanteres. PLO s IT konference 8. Jan. 2004, NSL Den personlige elektroniske medicinprofil Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM) er vedtaget af Folketinget og er derfor lovlig. Der er tale om en registrering af den enkeltes medicinforbrug gennem Lægemiddelstyrelsens Centrale tilskuds Register (CTR). Man forventer at andre registre f.eks. personlige sygehusjournaler og på sigt almenjournaler, vil blive åbnet op gennem lignende lovgivning. Digital signatur En digital signatur vil være gratis for almindelige brugere, men ikke for erhvervsdrivende og som sådanne regnes almen praksis. Indtil videre vil oprettelse være gratis men fremover vil prisen være 1.800,- for oprettelse og 250,- pr kvartal. Med personlig signatur vil lægen og hans medhjælpere kunne slå op i en række registre, men det er ikke indtrykket, at det vil have så stor interesse for lægerne,at det svarer til udgiften.en digital signatur vil kunne bruges til at slå op i patienternes fortsættes side

13 fortsat fra side 23 medicinkort i CTR og derfra direkte foretage nyordinationer. Det vil ændre behovet for lægesystemerne. Kommunale blanketter Der arbejdes på et blanket projekt således, at der vil kunne sendes kommunale attester via EDI- FACT. Der vil her være tale om GHA, DP-attester mv. Fyrtårnsprojektet Angående Fyrtårnsprojektet, hvor der angiveligt var problemer med de mange data,som blev sendt fra kommunerne. LT, der har erfaring fra Nordjylland amt oplevede ikke noget problem i dagligdagen Kursusudvalget NJS oplyste, at der i øjeblikket er indkommet 62 tilmeldinger, der er mulighed for 70 overnatninger. Kursusudvalget har udvidet lidt således at ca. 100 vil kunne deltage i alt. Der budgetteres i øjeblikket med et underskud på omkring kr , som dog vil blive mindre, hvis deltagerantallet kommer op på 100. Æskulappen Modtagere af Æskulappen Ved gennemgang af hvem der modtog Æskulappen, havde det vist sig at en tidligere underleverandør til Ascott stadig modtog Æskulappen,det blev besluttet at ophøre med dette. Nye portoregler På baggrund af brev fremsendt af Lars Jeppesen angående ophævelse af tilskud på forsendelse af medlemsblade pr. 1/ og deraf følgende portoforhøjelse, var der en diskussion om fremtiden for Æskulappen. Bestyrelsen fandt stadig at fortsat udgivelse var vigtigt for kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer, og det blev enstemmigt besluttet at fortsætte udgivelsen af 4 numre om året og ind til videre at sluge prisforhøjelsen. Homepage MB havde intet nyt at berette bortset set fra at ordningen med password fungerer og han stadig mangler input fra medlemmernes side. Han har udstedt ca. 120 password. Regnskab MG forelagde regnskab, der balancerede, endeligt regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen på Munkebjerg i april. Sekretariatet Ønske om ny hardware og software Da sekretariats Edb-udstyr var nedslidt blev det besluttet at bevilge nyt. NSL sørger for det praktiske desangående. Drøftelse af dagsorden for Ascott mødet i morgen Status på programudviklingen 10/ var IC i Ålbæk.Et knap 10 timer langt møde, hvor testholdets indberetninger blev gennemgået. Det er et stort og værdifuldt materiale, som bliver vejledende for konsolideringen af programmet,der satses på nu.ascott er af egen drift ved at omprogrammere hele kommunikationsdelen, selv om den fungerer fejlfrit. Samtidig står medicinkortet for samme tur, sammen med meget andet. Der er planlagt ny testrunde medio februar. Næste møde torsdag 22. april 2004 MEDBIN Sakset fra MedComs udgivelse Den gode MEDBIN Af Lars Jeppesen I forbindelse med gennemførelsen af konsolideringsprojektet og inspiration fra EU projektet: CoCo, opstod ideen med at anvende de eksisterende EDI løsninger til at overføre andet end tekstbaserede dokumenter og tekstdokumenter af en betydelig størrelse. Her kan nævnes røntgenbilleder og patologibilleder samt fælles datagrundlag for medicin og patientfortegnelsen til almen lægepraksis. Binær filtransport mellem EDIFACT systemer. Formål Ved behandling af patienter i sundhedsvæsenet udveksles en række papirdokumenter f.eks. laboratoriesvar, epikriser og henvisninger. Der er ofte behov for at supplere disse dokumenter med billeder eller lyde. Det har hidtil ikke kunnet lade sig gøre vha. det eksisterende EDIFACT og VANS system, hvorfor der er udviklet en EDIFACT meddelelse der kan håndtere disse dokumenttyper så de direkte kan integreres i et modtagersystem sammen med den øvrige journal. Større dokumenter og filer f.eks. opdateringer af medicinregister og programopdateringer sendes normalt som særlige filer ad forskellige kanaler eller på disketter som kræver manuel håndtering. Disse kan ligeledes håndteres med den beskrevne EDIFACT meddelelse. MEDBIN meddelelsen bygger på ISO standarden som dækker EDIFACT syntaksen og som omhandler associerede data i EDI. Opbygning MEDBIN ideen bygger på at man sender et traditionelt EDIFACT dokument, f.eks. en billeddiagnostisk epikrise på helt traditionel vis med en MEDDIS. Desuden sender man en særskilt MEDBIN der indeholder et eller flere røntgenbilleder. For at sammenkoble disse to EDIFACT dokumenter indsættes et referencenummer til MEDBIN i den tilhørende MEDDIS billeddiagnostiske epikrise. Disse numre indsættes automatisk af afsendersystemet og placeres direkte i meddelelsen. Desuden fremgår det af MEDBIN hvilken type fil det er der sendes, f.eks. en billedfil i JPG formatet. MEDBIN filen kan knyttes til de eksisterende MedCom meddelelser MEDDIS, MEDRPT, MEDREQ og MEDREF. Denne dokumentation indeholder derfor også vejledning til hvor filreferencen indsættes i de enkelte MedCom dokumenter. MEDBIN filen kan også sendes uden reference til andet dokument i forbindelse med opdatering af diverse filer eller programmer. Dette fremgår så direkte af MEDBIN EDIFACTEN. 25

14 Fællesmøde mellem Ascott og Æskulap Brugerforening den 30. januar 2004 Tilstede: Ivan Andersen (IA) Erik Andersen (EA) Andrea Welzel (AW) Nicolai Swane Lund (NSL) Ivar Clemmesen (IC) Michael Gaarsae (MG) Niels Jørgen Stabel (NJS) Per Birkelund (PB) Michael Bjarnhof (MB) Ole Larsen (OL) Leo Thomsen (LT) Fraværende: Jørgen Alf Nielsen(JA) Referent Ole Larsen Dagsorden Status på konverteringerne lægepraksis har på nuværende tidspunkt konverteret til Æskulap Pro uden større problemer, dog er der hastighedsproblemer på de største steder. Novell 4 bør nok udskiftes med Novell 6, ligesom man i Ascott havde diskuteret om de største klinikker skulle have en speciel dediceret server og ikke en almindelig pentium4 maskine som server. Dette blev nok nødvendigt ved over 15 arbejdsstationer. Windows2003 kan som terminalserver fungere fint i stedet for Novell. Der kan i øjeblikket konverteres 5 klinikker pr. uge. Amtslige bredbåndsløsninger Hvordan skal vi løse de problemer som opstår når lægerne har eller tilbydes bredbåndsløsninger gennem f.eks. amtslige eller lokale netværk? Løsningen er, at man sikrer sig, at de amtskommunale IT-ansvarlige søger for at åbne porte, således at Vigor kan fungere på samme nåde som via det normale Internet. Prisen herfor kendes ikke. Status på speciallægeprogrammet og Windows Windows til otologer kan først ventes til efteråret 2004 ifølge EA. Æskulap Pro Hvad angår ÆP til almen praksis arbejdes der i øjeblikket ihærdigt fra Ascott s side på konsolideringen af specielt medicindatabasen. Ligesom dosisdispenseringen skal implementeres. Dette har høj prioritet i udviklingen af Æskulap Windows. Det kræver en grundig gennemgang og nyprogrammering. Også kommunikationsdelen er under behandling. Der arbejdes i det hele taget med ved gennemgangen af programmet at reducere antal af tastetryk. Opdatering via Internettet forventes på plads herefter. Det blev desuden diskuteret mulighed for at udsende servicemeddelelser via opkoblingen til Ascott. EA oplyste, at det kunne sættes i gang med det samme. Status på integrering af medikoteknisk udstyr Ifølge EA planlægger man integration af hjemme-bt, spirometri og EKG. Man har kontakt til Kivex og Seelen. Planen er, at data fra målingerne gemmes i laboratorieskemaet. Ascott vil ikke selv programmere egen grafisk afbildning af data eller behandling af data, men kald via link til det specifikke program, hvorfra data stammer. Sundhed.dk IA oplyste, at han havde været til et lidt kaotisk møde angående Sundhed.dk. Bl.a. havde der været nogen usikkerhed om amternes fremtid og hvilken indvirkning dette ville have på sundhed.dk. Ascott havde underskrevet kontrakt med Sundhed.dk. Man vil forholde sig afventende med hensyn til den digitale signatur. Det er et problem, at datagrundlaget ikke er i orden m.h.p. den enkelte læge, der arbejdes på at udbedre dette. Den lokale sygesikring har ansvaret for forkerte oplysninger om den enkelte læge. Man ville gerne have adgang til CPR registeret samt medicintilskudsdatabasen. På Fyn forsøg med linkportal med kald fra ICPC koder. Min-laege.dk Min-laege.dk er nu ved at være en så væsentlig del af lægeprogrammet Æskulap, at det er på tide at diskutere Brugerforeningens indflydelse herpå. NSL foreslog at Brugerforeningen fik større indflydelse på min-laege.dk. IA ønskede ikke, at der blev underskrevet nogen egentlig kontrakt på linie med den skriftlige kontrakt angående Æskulap programmet, men var meget interesseret i et uformeldt samarbejde for at forbedre programmet og EA understregede, at de skam hører efter, hvad vi siger. EA demonstrerede oplæg til ny udformning af receptfornyelsesdelen. Lang diskussion om denne. Problemer med E-konsultationen. Specielt ønskede bestyrelsen mulighed for at få svar tilbage, hvis patienten ikke havde læst eller modtaget svar fra lægen f. eks angående labsvar. o.s.v. Tidsbestillingen synkroniserer ikke i DOS systemet hos LT, hvilket siden er blevet løst og viste sig at være et lokalt problem. Konklusion: I gang med renovering af hele Min-laege.dk MedCom IA refererede fra MedCom møde i Odense den Kvitteringer Ved gennemførelse af konsolideringsprojektet blev det obligatorisk, at alle skulle sende og modtage negative kvitteringer ved fejlsituationer. Imidlertid havde det vist sig, at mange læger ikke havde overblik over, om der var modtaget en kvittering. Især var der misforståelser om tolkning af de modtagne kvitteringer, så det blev foreslået at kvitteringsoversigterne blev gjort mere brugervenlige, så brugerne havde lettere ved at skelne mellem positive og negative kvitteringer, Apotekerne starter til sommer med også at sende negative kvitteringer. Korrespondancemeddelelser Apotekerne vil i løbet af 2004 begynde at sende sådanne for at spare tid f.eks. i tilfælde af fejlordination i stedet for at skulle ringe til lægen. Alle lægesystemer kan derfor forvente at modtage sådanne meddelelser fra apotekerne Henvisninger og diagnoser Ved fremsendelse af elektroniske henvisninger har der været nogen forvirring ved afsendelse af kodet diagnose. Hospitalssystemerne skelner mellem Hoveddiagnoser, Bidiagnoser og Tillægsdiagnoser, men der sker ofte sammenblanding mellem disse, idet der sendes en type fra journalen og denne opfattes som en anden type af modtageren. Det blev foreslået at dette blev efterset, tilrettet og testet igen. Lægerne benytter ofte en ICPC diagnose, som modtageren så manuelt forsøger at oversætte til ICD10. PLO-formatet Alle lægesystemer har tilsluttet sig PLO-formatet til udveksling af journaler. Det er aftalt med PLO at MedCom kan stå for aftestningen og godkendelsen af lægesystemerne. Det blev aftalt fortsat at gennemføre disse test og økonomien heri blev diskuteret. Det bliver således MedCom som kommer til at stå som dommer ved stridigheder mellem systemerne Open Ekg Der er et EU-projekt i gang vedrørende elektronisk fremsendelse af EKG. Der findes et internationalt godkendt format, kaldet SPC. I Danmark satses der på denne standard og projektets formål er at få leverandørerne til at implementere denne i journalsystemerne, således at EKG kan udveksles med MEDBIN. Det blev foreslået at leverandørerne lavede import/eksport mulighed af SCP-ekg er vha. MED- BIN. MEDBIN og teledermatologi MedCom er ved at starte projekt, hvor det skal blive muligt at sende digitale billeder af hudsygdomme mellem praksis og dermatologer i det såkaldte jpg-format.vha. MEDBIN. Opkobling af lægesystemer til sundheds- DIX en MedCom formidler kontakt mellem systemleverandører og lægehuse, der i lokale amtslige projekter ønsker opkobling i VPN-løsning til sundheds-dix en for at foretage web-opslag i f.eks. laboratorie- eller røntgensystemer. LÆ-blanketter Efter ønske fra PLO og KL igangsættes forsøg i Odense og Århus om elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem udvalgte lægepraksis og kommunen. WebReq Lægesystemerne udvikler integration med WebReq. Opdateringsrutiner Det blev foreslået, at for fremtiden skulle nye tiltag søges implementeret ved fælles kadence fra parterne i sundhedssektoren, således at der vil blive 2 opdateringsdatoer henholdsvis 1/4 og 1/10. Der skal påregnes mindst 3 mdr. fra en ændring er vedtaget og offentliggjort før den skal være implementeret hos alle. fortsættes på bagsiden 26 27

15 fortsat fra side 27 Dokumenter vedr. egenkonvertering Vendsyssel Data fremlagde dokument vedrørende konvertering til Æskulap Pro,hvor der i detaljer var gjort rede for, hvad der skulle være opfyldt før egenkonvertering med henblik på hardware og software Hvad læge og evt. egen teknikker skulle gøre før og efter konverteringen etc. Bestyrelsen kom med nogle kommentarer til ordlyden, men vil i øvrigt anbefale brugerne at lade VD konvertere Æskulap. Fjernbackup På foranledning af reklame fra andet Edb-firma om automatisk fjernbackup tilbyder Vendsyssel Data nu en sådan løsning via Kommunedata eller DanNet, hvor der bliver gemt daglig backup fra de sidste 15 hverdage samt månedsbackup fra de sidste 12 måneder. Prisen for sådant et abonnement pr måned op til 10 Gigabyte er hos Kommunedata 595,- Kr. og hos DanNet 695,- Kr. Op til 20 Gigabyte KMD 695,-kr og Dan Net 1250,- Kr. Derudover oprettelse 2915,- Kr. for begge udbydere. Vendsyssel Data havde indtil nu ikke gjort så meget ved det, da man havde haft indtryk af at interessen for en sådan løsning havde været meget begrænset. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lørdag 24. April 2004 kl Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle,Tlf Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse. Beretning fra udvalg Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Nicolai Swane Lund, Niels Jørgen Stabel, Ole Larsen Alle villige til genvalg Valg af 2 suppleanter På valg: Per Birkelund, Jørgen Alf Nielsen Begge er villige til genvalg Valg af 2 revisorer Gennemgang af indkomne forslag. Eventuelt.

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt.

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Computerens Anatomi Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Vi startede med at snakke om modtager, afsender og budskab og blev enige om at det skulle være simpelt for at få modtagernes interesse.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Siden sidst. Vil du have indflydelse? Så skriv til mig på: brugergruppe@a-data.dk. Kære tandlæger,

Siden sidst. Vil du have indflydelse? Så skriv til mig på: brugergruppe@a-data.dk. Kære tandlæger, Siden sidst Kære tandlæger, Vinteren er over os, og hos A-data er vi så småt begyndt at se frem mod det nye år. Derfor er vi allerede i fuld gang med at sikre, at vi også i 2011 kan levere de bedste og

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.*

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Tænk hvis... Patientdialog, tidsbestilling, indkaldelse, receptfornyelse, ferieplaner,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

EUROPÆISKE E-SUNDHEDSPRIS TIL DANMARK

EUROPÆISKE E-SUNDHEDSPRIS TIL DANMARK [nr. 2 juni 04] GENBRUG AF GAMMEL HARDDISK NÅR MASKINEN HAR SVÆRT VED AT HUSKE DEN AKTIVE PATIENT STATUS PÅ PROGRAMUDVIKLING EUROPÆISKE E-SUNDHEDSPRIS TIL DANMARK ÆSKULAP BRUGERFORENING Æskulappen April

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Konsolideret resultat Hvem har svaret? Andet fagområde - uddybning socialt udsatte Akutteam Benyttes tablet til journalisering ude? Hvor ofte oplever du, at du må foretage

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere