FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr."

Transkript

1 [nr.1 april 04] FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING 1

2 Brugerforeningens bestyrelse: Formand Nicolai Swane Lund Langgade Nykøbing F Tlf: Fax: Sekretær og speciallæge repræsentant Ørelæge Ole Larsen Fisketorvet 4-6, Odense C Tlf: Fax: Kasserer Michael Garsaae Præstevænget 43, Skodborg Tlf: Fax: Software Ivar Clemmesen Rådhusgade Aabenraa Tlf: Fax: Attester Niels Jørgen Ø. Stabel Teglværksvej Give Tlf: Fax: Homepage Michael Bjarnhof Nørregade Hundested Tlf: Fax: Suppleant Jørgen Alf Nielsen Hovedvejen 154, lejl Glostrup Tlf: Fax: Suppleant Per Birkelund Østergade 2, 1. tv 8500 Grenå Tlf: Fax: Brugerforeningens Bestyrelsesmedlem i Ascott A/S Leo Thomsen Boulevarden 19, Ålborg Tlf: Kursusudvalg Jørgen Alf Nielsen Niels Jørgen Ø. Stabel Thomas Rasmussen Indhold Formandsberetning...3 Når maskinen har svært ved at huske tiden...6 Kasserens beretning...7 Brugerforeningens regnskab Status på programudviklingen...9 Brev: Konvertering med problemer...12 Brev: KæreBirgitte Dalum...13 Konvertering til Æskulap Windowa...15 Æskulap Windows vs. Æskulap DOS...16 Ctrl F4/F S-sele eller styrthjelm?...19 Bestyrelsesmøde MEDBIN...25 Fællesmøde ml.ascott og Brugerforeningen...26 Æskulap Brugerforeningens sekretariat c/o Lone Helver Finsensgade Nykøbing F Fax: Brugerforeningens hjemmeside Tilmeld jer diskussionsforummet og Få idéer og tips Læs seneste nyt Læs referater fra bestyrelsesmøderne Kom med forslag Få hjælp ved problemer med Æskulap og EDB Æskulappen 2004 Juni: Deadline: 16. maj - Udgivelse: 14. juni September: Deadline: 29. august - Udgivelse: 20. september December: Deadline: 20. november Udgivelse: 13.december Indlæg der ønskes bragt i Æskulappen fremsendes til redaktøren som eller på diskette. Eftertryk kun med tilladelse fra redaktionen. Oplag: 1200 ISSN Ansvarshavende redaktør Æskulappen Lars Jeppesen Algade 33, Roskilde Tlf: Fax: Redaktionsgruppe Lars Jeppesen Nicolai Swane Lund DtP & Lay-out: Ditte-Marie Clemmesen Tryk: WERKS OFFSET A/S Tlf.: Formandsberetning Af Nicolai Swane Lund Det er dejligt at kunne berette om at vi nu endelig er nået det mål, som vi for snart 10 år siden satte os, om at få udviklet en Windows udgave af lægeprogrammet. En af foreningens formålsparagraffer er netop at påvirke udviklingen af lægeprogrammet. Det mener jeg i al beskedenhed at foreningen har levet op til. Her primo marts måned er næsten 100 praksis konverteret til Windows (ÆP). Hvordan er det så gået? Lad os starte med det positive. Det er gået over al forventning. Naturligvis var der i starten adskillige fejl, men de blev meget hurtigt registreret af de travle pionerer og rettet af Ascott. Alt det grundlæggende arbejde med udviklingen af programmet kunne altså nu bære frugt. Der er her tale om et flot håndarbejde, som Ascott har udført. Vi var aldrig nået så langt og med så få skrammer uden det lange seje træk over konvertering til den databaseorienterede journal og kodninger til det nuværende moderne, professionelle lægesystem. Bestyrelsen kan også glæde sig over at mange af de tanker, som vi gjorde os under vore 2 ture til kongresser i England har haft afgørende indflydelse på programudviklingen og den form som selve programmet nu har taget. Programmet er meget velfungerende i sin opbygning. Fra arbejdsområdet kan man styre de fleste dele af programmet. Kun ganske få opgaver skal køres fra andre dele af programmet i modsætning til DOS versionen, hvor nogle opgaver blev styret fra lægeprogrammet og andre fra diverse programmet og det betød at man kunne have svært ved at huske hvor forskellige procedurer var beliggende. Det skal ikke skjules, at der er problemer med hastigheden. Selv med systemer som er sat op ganske efter de vejledninger som VD angiver kan...det er gået over al forventning. Naturligvis var der i starten adskillige fejl, men de blev meget hurtigt registreret af de travle pionerer og rettet... der være perioder med utrolig langsommelighed i systemet. Det arbejdes der på og den nuværende testgruppe har set adskillige tiltag på at optimere hastigheden i programmet. Det skal nok lykkes at få det problem løst også. Opdateringsabonnement Men der er jo også problemer, sådan som vi tidligere har gjort opmærksom på. I forbindelse med konverteringen ønskede VD at komme på højde med de øvrige lægeprogrammer med hensyn til abonnementspriserne.af den årsag foretog man en total omlægning af abonnementet, så der blev tale om en glidende stigning i abonnementsprisen med antallet af arbejdsstationer, som skulle være tilsluttet programmet. Ydermere lagde man flere funktioner ind under abonnementet. Men ikke mindst fik den totale abonnementspris en gevaldig stigning. Man indførte tilmed et obligatorisk hardware abonnement. Det måtte bestyrelsen naturligvis reagere på, da vi af de første læger som havde konverteret blev gjort opmærksom på de faktiske priser. Dem var vi nemlig ikke blevet orienteret om forinden kun principperne.vi forstod godt nok at der ville komme en prisstigning, men slet ikke i den størrelsesorden som tilfældet var her. Og ydermere fandt vi det overordentlig uheldigt at netop de læger, som var tidligt ude og som brugte megen tid på loyalt at indrapportere fejl i den jomfruelige udgave hånligt, blev mødt med et regningskrav som lå i størrelsesordenen på mere end 100%, endda for et på det tidspunkt aldeles ufærdigt program. Bestyrelsen sendte derfor et brev til direktionen, at vi fandt det vanskeligt at få brugerne til at yde en ekstra indsats for at forbedre og afteste programmet, når man kunne mødes med uvarslede prisstigninger af en sådan størrelsesorden. Derudover meddelte vi, at vi ville have forståelse for at medlemmerne undlod at konvertere til Windows-udgaven på disse betingelser. Vi må nu sige at abonnementsprisen med den voldsomme stigning, der har fundet sted åbenbart er kommet på højde med de øvrige lægeprogrammer,og vi har nu fået et program,som er velfungerende i sin opbygning. fortsættes side 4 2 3

3 fortsat fra side 3 Der er det positive element, at det forhøjede abonnement på lægeprogrammet samtidig indeholder et abonnement både på Netop og på Advantage, således at brugerne ikke selv skal købe og installere nye versioner, som kan blive nødvendige for at supportere lægeprogrammet og for at optimere hastigheden. Skal man så konvertere? Det må være op til brugerne selv at afgøre, om de vil konvertere til Windows versionen på disse abonnentsvilkår eller om man vil fortsætte med DOS versionen. Den vil som lovet af Ascott fortsætte en årrække endnu, men det er bestyrelsens holdning, at vi ikke vil acceptere store udgifter til vedligeholdelse af et program som er baseret på et forældet styresystem, som kun få fortsat benytter. Såfremt den videre udvikling i håndtering af de obligatoriske databaser kræver en gennemgribende nyprogrammering i DOS udgaven, vil vi ikke acceptere at fortsætte denne programmering. Det vil naturligvis være en afvejning af hvor omfattende omprogrammering der er tale om samt hvor mange installationer, der fortsat kører på DOS på det pågældende tidspunkt;det vil ikke være muligt for os at angive det mere specifikt. Problemet vil næppe melde sig inden for de første år, men nærmere kan vi af gode grunde ikke komme det på nuværende tidspunkt, hvor Microsoft allerede er ved at afskrive både Windows 2000 samt Windows XP til fordel for det nye styresystem Langhorn, som forventes på gaden Denne udvikling medfører tiltagende reduktion i DOS delen og flere og flere dele af lægeprogrammet skrevet i DOS, vil ikke kunne køre på de nye styresystemer. Som en lille kommentar yderligere er det ikke juridisk afklaret hvorledes man vil stå med hensyn til sine data såfremt det firma, som har lægens data liggende, går konkurs. ASP En anden mulighed for dels at optimere hastigheden og dels at reducere hardwareudgifterne er en såkaldt ASP løsning. Det tilbydes af andre systemer. For flere år siden introducerede Ivan Andersen dette princip for bestyrelsen. Det var nok noget præmaturt på det tidspunkt Ivan er altid fuld af nye og til tider meget luftige ideer og Bestyrelsen fandt dengang hele problematikken aldeles uacceptabel for flertallet af lægerne ud fra den betragtning, at vi ikke kunne forestille os at lægerne ville kunne leve med den tanke, at vi skulle være bundet op på lægesystemet på den måde, at vore patientdata skulle kunne ligge gemt et eller andet fremmed sted og da slet ikke hos VD. Siden introducerede han en Citrix løsning hvor der var tale om et princip nogenlunde som ovenfor, men hvor fjernserveren dog stod hos lægen. Det ville ikke betyde en hurtigere programafvikling men en reduktion i udgifterne til indkøb af hardware. Det viste sig imidlertid, at udgifterne til etablering af dette system dog ville blive så voldsomme, at det alligevel ikke kunne modsvare besparelsen i hardware indkøb. Den ASP løsning som andre nu tilbyder, betyder at data ligger på en server et fjernt sted. Fordelen er at man er sikret nyeste programversion, en backup samt at kravet til hardware er minimeret idet al databehandling foregår eksternt på meget hurtige maskiner (i lighed med søgemaskinen Google, som de fleste har besøgt og undret sig over den enorme hastighed, hvormed der hentes betragtelige datamængder på ganske kort tid). Ulempen er naturligvis kravet om hurtige forbindelser til systemet, og hvor problemer i adgangen et fjerntliggende sted kan medføre manglende dataadgang. Nogle skal naturligvis have en fortjeneste ved at stille maskinpark til rådighed og andre for at levere højhastighedsforbindelser med en sikker dataadgang. I bund og grund er der jo blot tale om en fjernbetjening af lægeprogrammet sådan som vi har haft det gennem lang tid med Carbon Copy og nu med Netop. Man kunne måske opnå en tilsvarende besparelse på hardware delen ved en lokal ASP løsning som f.eks. tilbydes af Microsoft gennem en helt ny version af deres serveroperativsystem kaldet Windows På denne måde vil kravet til hardware på de enkelte arbejdsstationer blive reduceret, og man vil slippe for dyre abonnementer til eksterne operatører. Som en lille kommentar yderligere er det ikke juridisk afklaret hvorledes man vil stå med hensyn til sine data såfremt det firma,som har lægens data liggende, går konkurs. Dels vil der gå nogen tid før data vil være tilgængelige og dels kan der ligge noget økonomi i hvem der egentlig ejer de krypterede data. Er det firmaet eller er det lægen? Vi har spurgt i PLO som ikke har kunnet give os noget svar. Medikoteknisk udstyr Ascott har nu kontakt til udbydere af medikoteknisk udstyr og inden for kort tid, vil der blive tilbudt Hjemmeblodtryk, spirometri og EKG med integration i lægeprogrammet på linie med tympanometri. Speciallægerne I bestyrelsen sidder speciallægerepræsentant Ole Larsen, som meget omhyggeligt hele tiden stiller spørgsmål til, hvad de forskellige tiltag betyder for speciallægedelen af programmet. Windows udgaven af lægesystemet skal man nok ikke forvente i en speciallægeversion inden for det første års tid. Almenlægerne må lige klare alle problemerne først!! Men vi er helt opmærksomme på at mange speciallæger, i lighed med almenlægerne for et års tid siden, er ganske frustrerede over fortsat at arbejde med et, ganske vist velfungerende DOS program, men dertil at mangle de mange funktioner som forefindes i Windows. Hav blot tålmodighed så skal I nok få Jeres lyst styret og få et rigtig godt program stillet til Jeres rådighed med alle de faciliteter, som I måtte ønske. Der arbejdes på det, og selv om det for tiden er almenlægerne, som har glæden, er det altså også almenlægerne som må acceptere uregelmæssigheder. Tandlægerne Bestyrelsen har fået følere fra tandlægerne omkring foreningsdannelsen og kontakten til Ascott. Tandlægerne er nu ved at få et ordentligt program op at stå efter mange problemer tidligere. Det lyder tilfredsstillende og vi vil naturligvis gerne være dem behjælpelige ud fra vore erfaringer. Min-laege.dk Princippet i Min-laege.dk er rigtig godt, men desværre er det behæftet med mange funktionelle mangler.vi har ofte gjort det klart for Ascott, og man er godt klar over vores anke, men bestyrelsen har ingen indflydelse på udviklingen af dette separate program.vi har fået lovning på at man vil høre på os, men ledelsen af Dancomm (Ivan Andersen), som står for udviklingen, har ikke ønsket en tilsvarende aftale med Brugerforeningen som for lægeprogrammet, hvor Bestyrelsen har vetoret over for udsendelse af programopdateringer. Vi forventer naturligvis at dette program, som man jo abonnerer særskilt på bliver optimeret svarende til den udgift,som det er forbundet med for brugerne. Der er ingen tvivl om at dette program ville kunne forbedres så det i høj grad vil være en lettelse i arbejdet med patienterne for brugerne, men tidligere uhensigtsmæssigheder er tilsyneladende meget svære at fjerne. De andre Brugerforeninger Sundhedsportal og digital signatur Der har i det forløbne år været et enkelt møde mellem brugerforeningerne, og det har hovedsageligt omhandlet fælles problemer omkring sundhedsportalen, samt Den Digitale Signatur som TDC nu tilbyder lægerne. Problemet er, at Den Digitale Signatur er gratis for almindelige brugere, men ikke for erhvervsdrivende, heriblandt lægerne. TDC har så tilbudt lægerne en gratis etablering indtil videre, men ellers vil prisen være 1.800,- og 250,- pr kvartal. Med Digital signatur vil lægen og hans medhjælpere kunne slå op i en række registre, men det er ikke indtrykket, at det vil have så stor interesse for lægerne, at det svarer til udgiften. En digital signatur vil kunne bruges til at slå op i patienternes medicinkort i CTR (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskuds Register) og derfra måske direkte foretage nyordinationer. Derudover vil der være adgang til forskellige opslag i det offentlige system.alt i alt må man sige,at det som tilbydes lægerne,næppe står mål med den udgift, der er forbundet hermed. Homepage Michael Bjarnhof er foreningens webmaster på vores homepage I det forløbne år har vi ændret hjemmesiden på den måde, at der dels er en åben del, og dels en lukket del, som kun medlemmerne har adgang til, når man har modtaget en adgangskode fra Webmasteren. Årsagen til ændringen er den, at vi kunne se, at vi faktisk var den eneste brugerforening, som havde en helt åben hjemmeside. Det faldt Ascott for brystet, at konkurrerende firmaer havde fri adgang til bl.a. referater fra fællesmøderne. Bestyrelsen havde tidligere drøftet rimeligheden i at vi havde en helt åben hjemmeside, men havde ikke truffet endelig beslutning om lukning, og da Ascott påpegede forholdene for os, traf vi beslutning om at lukke hjemmesiden. Vi har dog etableret hjemmesiden på en lidt anden måde end andre brugerforeninger, idet Michael Bjarnhof har gjort et stort arbejde ud af at komme med så megen information på den fortsættes side 6 4 5

4 fortsat fra side 4 åbne del, at hjemmesiden alligevel vil findes interessant for andre end medlemmerne. Diskussionsforum Diskussionsforum varetages fortsat af Ole Klitgaard. Bestyrelsen vil anbefale, at man tilmelder sig dette forum, da man herigennem meget hurtigt vil kunne få hjælp til forskellige dele af lægeprogrammerne. Man tilmelder sig ved at sende en mail til Ole Klitgaard: Æskulappen Lars Jeppesen har fortsat redigeret bladet med myndig hånd. Han har efter min mening haft en flot evne til at finde nye emner, nye skribenter og udvikle et smukt og inspirerende layout. Efter beslutning på tidligere generalforsamlinger har vi accepteret at bladet nu kommer ud med et større underskud i modsætning til tidligere. Det er ikke så let længere at få annoncører, men vi finder fortsat, at det er væsentligt at orientere medlemmerne på denne meget kontante måde i stedet for blot via mails og Homepage. De nye portoregler betyder også at udgiften til udsendelse af bladet fremover bliver væsentlig dyrere end tidligere. Når maskinen har svært ved at huske tiden Af Nicolai Swane Lund Ja hvad gør man så. Man retter tiden på den enkelte maskine og hvis det er på serveren at problemet ligger, så skal man til at huske hvordan kommandoen til Novell nu ser ud, og det er jo ikke ligetil at huske. Et lille program som endda er gratis har jeg liggende på hver af mine maskiner netop fordi det er så irriterende at skulle rette tiden til hele tiden. På ovenstående billede kan ses at programmet bliver hentet når maskinen startes op og at tiden herefter synkroniseres med et atomur på universitetet i Tromsø, altså inden for vores tidszone. Når computerens ur er synkroniseret med atomuret forlades programmet. Det kan også sættes op til at synkronisere tiden med bestemte intervaller mm. Smart, effektivt og gratis. Kursusudvalget Igen i år har kursusudvalget udarbejdet et spændende kursus, som jeg håber at alle vil finde interessant.vores behov for maskiner har været mindre, så der har været mulighed for, at flere har kunnet deltage. Også for kursusudvalgets vedkommende er der problemer med sponsoreringen, men ofte har det trods alt vist sig at falde på plads i sidste øjeblik. Vi har tidligere, i lighed med bladet, accepteret at foreningen ville dække et eventuelt underskud, såfremt det ikke ville lykkes at skaffe tilstrækkelig sponsorering,og det kan blive nødvendigt.vi finder også at et årskursus er så vigtig en aktivitet for medlemmerne, at vi må acceptere en svag økonomi. Økonomi Foreningen har fortsat likvid formue. Det skal der også være og den er af en rimelig størrelse så vi kan disponere evt. indkøb af hardware herefter. På den anden side er der ved at være underskud på flere konti som nævnt ovenfor, og derfor kan det blive nødvendigt, med en mindre kontingentforhøjelse som kassereren vil redegøre for andetsteds i bladet. Valg til Bestyrelsen Nicolai Swane Lund, Niels Jørgen Stabel og Ole Larsen er på valg som bestyrelsesmedlemmer og alle er villige til genvalg Per Birkelund og Jørgen Alf Nielsen er på valg som suppleanter og begge er villige til genvalg Mød op til brugerforeningens generalforsamling lørdag den 24. April 2004 og vær dermed med til at præge udviklingen mod verdens bedste lægeprogram. Programmet hentes på adressen: Kasserens beretning Af Michael Garsaae Brugerforeningens regnskab for 2003 offentliggøres i dette nummer af ÆSKULAPPEN sammen med bestyrelsens forslag til budget for Til sammenligning er også medtaget en oversigt over regnskabet for Som kasserer i Æskulap Brugerforening skal jeg knytte nogle kommentarer til regnskabet og budgettet. Æskulap Brugerforening Kontingentindtægterne er stort set uændrede fra Udgifterne til bestyrelsesarbejdet er steget med kr. i forhold til De kr. skyldes honorar ændringer vedtaget i 2001, som nu er slået helt igennem. I forhold til budgettet er der stort set besparelser på alle poster, specielt er der besparelser på Homepage. Til gengæld er udgifterne til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste større end forventet nemlig kr. mod kr. året før og kr. større end budgetteret, men denne post er svær at forudsige, fordi den er meget afhængig af bestyrelsesmedlemmernes afstand til bestyrelsesmøderne. Medlemsbladet Æskulappen har haft et underskud på kr., en stigning på kr. i forhold til det forventede. Det skyldes primært færre annonce indtægter men også udgifter til hardware på kr. Udgifter til trykning og distribuering har været uændrede. Foreningens øvrige udgifter er stort set uændrede i forhold til tidligere og til budgettet. Der er dog indkøbt computere til sekretæren, redaktøren og kassereren for i alt kr. Disse indkøb afskrives lineært over 4 år og påvirker således kun regnskabet i mindre grad. Det betyder, at foreningens regnskab slutter med et lille underskud på kr. mod et overskud på ca kr. sidste år. Forrige år var der et underskud på kr. men dette år var atypisk på grund af deltagelse i messe i England. Kursusudvalget Kursusudvalget har i 2003 kun været ansvarlig for foreningens årsmøde på Munkebjerg. Der har tidligere været overskud på årsmøderne, men da det ikke er meningen, har man forsøgt at tilpasse indtægter og udgifter ved at sænke kursusgebyret fra kr. til kr., men desværre kom der også mindre sponsor indtægter kr. mod kr. året før. Af andre forhold kan nævnes, at udgifter til hotellet er steget fra kr. til kr. en stigning på 32%. Kursusudvalget sluttede således med et underskud på kr. Sammenfattende har Brugerforeningens drift i 2003 således medført et underskud på i alt kr. mod et overskud på kr. året før, det vil sige en forringelse af driften på kr. Budget 2004 Foreningens likvide formue (indestående på bankkonto + tilgodehavende gæld) er faldet fra kr. ved 2003 begyndelse til kr. ved årets afslutning. Egenkapitalen er i samme periode kun faldet fra kr. til kr. Foreningens arbejdskapital og mulighed for at klare uventede udgifter er nu ved at nærme sig det, som bestyrelsen betragter som et minimum. Årsagen til årets negative regnskab skal først og fremmest findes i de manglende annonceindtægter og sponsor indtægter. Jeg håber, at mødet på Munkebjerg vil balancere i år, men jeg betragter det som usandsynligt, at Æskulappen for alvor kan øge sine annonceindtægter. Dertil kommer øgede forsendelses omkostninger på grund af de nye portoregler, så underskuddet forventes at blive i samme størrelses orden i Budgettet forsøger at tage højde for de forventede øgede udgifter til Æskulappen, men ellers forventes der ikke øgede udgifter. Budgettet udviser således et mindre underskud, og derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der vedtages en kontingent forhøjelse svarende til 15 kr. halvårligt. LÆGERS OG TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR I/S Brian B. Frederiksen Poul Erik Nielsen H.D. Telefon Telefax V Bogfør på Deres eget EDB-system eller overlad den regnskabsmæssige registring til os V Assistance ved valg af EDB-løsning V Årsregnsskaber og selvangivelse V Budgetter og økonomisk rådgivning V Praksisoverdragelser Erfaring med lægeregnskaber siden 1947 Ring for et uforpligtende og personligt møde Steen Blichers Gade Randers 6 7

5 Brugerforeningens regnskab for år 2003 Status på programudviklingen , kl Af Ivar Clemmesen Min nye trådløse telefon er umådeligt umeddelsom og uerfaren med sine elektronisk designede larm. I tilgift kan man aldrig retningsbestemme hvorfra lyden kommer, når nogen fra den mere usystematiske del af familien har parkeret telefonen under en pude i en eller anden sofa og man kan da slet ikke høre, hvem det er, der ringer! Min gamle telefon havde sjæl. Det er altså ikke alt nymodens, der er fremskridt. Den gamle redacteur har faktisk været ret fredelig på det sidste, så jeg var helt uforberedt, da hans stemme fra dybet i hjørnesofaen, i et toneleje, der ikke tåler modsigelse, sagde Deadline! endda længe før vanligt, så jeg røg op i vertikal retstilling og selv sofapuderne så pludselig ud, som om overkommandoen lige havde banket dem på plads.han var iskold over for mine velformulerede, saglige og floromvundne argumenter med, at meningen jo må være, at læserne skal have det allersidste, da han paraplegisk lammende tilføjede: Det er indkaldelse til generalforsamling! Så, således slagen, før kampen kom ordentligt i gang, griber jeg ned i testarbejdets skærmydsler og trækker frem af det aktuelle. Spontan Nå, lige først noget kan man da heldigvis slippe for at skrive selv. Status for brugerne d.d. kan egentlig nok bedst beskrives med en mail fra en nylig konvertit. Finn Mortensen har dels under eget tag de seneste måneder forinden kunne iagttage et nabokompagniskabs tagen Darwin i brug og dels er han heller ikke i Æskulap sammenhæng en hr. hvem-som-helst. Han er især en trofast og ikke mindst kritisk vagthund på diskussionsforum. Selv beskriver han sig således: Sædvanligvis bliver mine skriftlige udgydelser tolket som en sur gammel mands. Nu vil jeg overlade til læseren selv at vurdere, om det ligefrem er en korrekt beskrivelse?: Så tog vi os sammen og for at undgå problemer entrede vi med lokalt EDB-firma som både har ekspertise i Novell og i Windows styringsprogrammer og købte ny server og nye arbejdsstationer. Fik det hele monteret i søndags dvs., vi turde ikke køre Æskulap Dos på den nye Windows 2003 server. I mandags kom så Brian og Morten fra Vendsyssel Data og konverterede vores program uden problemer. Morten underviste os (3 læger, 4 sekretærer, 1 laborant) og førte os igennem systemet og vi nåede også at berøre lidt taster før vi sluttede mandagen kl 16. (Ingen patienter mandag). Tirsdag således dag 1 med 50% belastning i forhold til normalt og fra i går fuldt normaltempo! Det har været rigtig godt at skifte. Programmet er faktisk genialt i og med, at de mange bevarede tastekombinationer sikrer kontinuiteten med det foregående DOS-program.Vi oplever ingen fejl maskinellet kører upåklageligt. Der er visse ting, vi må vænne og til og visse ting, som vi tror kan gøres bedre, men det er småting i den store sammenhæng! Som læger kan vi sætte os bag lukkede døre og gøre tingene færdige, før vi tager nye problemer op så vi har ingen besværligheder. Sekretærerne sidder mere udsatte med lugeog telefonbetjening hele dagen uden mulighed for at lukke døren. Men de er også entusiastiske og udviser gå-på-mod og tilfredshed så vi har stor tiltro til, at vi bliver tilfredse og finder investeringen velanbragt! Samtidig med, at vi planlagde konverteringens sidste detaljer, fik vi et reklamebrev med posten fra ProfDoc, som tilbyder konvertering og oplæring i Darwin til dumpingpriser. Tilbuddet ledsaget af et hyldestskrift fra Lars Bønløkke (de fleste af jer har sikkert også fået det).vi har nu set på Darwin på ganske tæt hold og er derfor endnu mere overbeviste end nogensinde før om, at vi har valgt rigtigt! Med venlig hilsen Finn Mortensen Jeg skal slet ikke lægge skjul på, at jeg ved læsningen i sagens natur blev meget, meget glad. Især fordi FM beskriver netop det, som har været et af hovedmålene under udviklingen af Æskulap Pro (ÆP) at skiftet fra DOS for den almindelige bruger skal være problemfri og det skal føles som en naturlig selvfølge med et gevaldigt skub fremad. Dog vil jeg stadig understrege, at man skal være forberedt på, at der er nogen tilvænning og at man desårsag er lidt mere træt end vanligt fortsættes side 10 9

6 fortsat fra side 9 den første tid. Men ligesom med rigtige fødselsveer, så glemmes det hurtigt over glæden ved det smukke og opvakte barn. Valøren af Darwins reklame, som alle vidst har fået, kan jeg roligt lade tale for sig selv. Det saglige og faglige indhold, som man kunne forholde sig til, er som i anden reklame af samme skuffe ikke eksisterende. Dog vil jeg tilføje, at jeg på Lægedage fik fortalt af et par brugere, at Æskulap efter deres rundspørgen stadig er det billigste system. Men en havde også fundet ud af, at han her og nu kunne spare kr ,- ved at skifte til Darwin. Det lød jo primært godt. Men ved udregning af abonnementsprisen på årsplan, så var besparelsen spist op i løbet af kun 2 år! Derefter blev det tilsvarende dyrere. Så konklusionen måtte være, at hvis man regnede med at smide sit program væk inden for 2 år, så kunne man skifte. Samme metode som når man får en printer næsten gratis og så senere opdager, at farvepatronen koster en bondegård den kloge narrer den mindre kloge. Konsolideringen Udviklingen af selve ÆP s grundelementer og mange hovedfaciliteter er på plads og de virker! De småting som FM nævner er allerede under programmering. Indberetningerne fra hele testholdet siden i sommer om mindre fejl og ikke mindst ønsker til funktionalitet bliver konstant registreret systematisk og Ascott er nu i gang med at få dem implementeret. Processen kalder vi konsolidering forstået sådan at ÆP alle steder i programmet skal have helt samme logik og funktionsmåde f.eks. at F12 over alt betyder: Gem og afslut. Netop det er svært at styre, når en hoben ivrige og kreative programmører er i gang alle steder på samme tid for læger og programmører tænker ikke ens. I øjeblikket foretages en konsekvent og systematisk gennemgang af hele programmet. Prioriteringen i konsolideringen blev primært fastlagt , da jeg var i Ålbæk. Når man tager en programdel op til revision, vil man indbygge de brugerønsker, som har relation til programdelen. Det betyder selvsagt, at nogle ønsker må vente. Så der bliver vi utålmodige nødt til at føje os. På den anden side så får de gennemarbejdede dele en helt anden kvalitet end ved programmering hid og did, hvilket Ascott og Brugerforeningen er helt enige om ikke at give køb på. Der er rigelige ønsker at beskæftige programmørerne med, hvilket indikerer, at et brandgodt program også kan blive endnu bedre og endnu vigtigere at det også bliver det! Lige nu er vi ved at afslutte den 1. konsolideringstestrundes Fase 1. Opdateringen, som giver en stor buket af forbedringer, primært inden for Kommunikation og Medicinkort, bliver sendt ud til alle ÆP brugere inden for den næste uge og er allerede alle i hænde, når dette læses.testen har stået på siden 9. februar.testholdet udvikler konstant sin kompetence og hver tester har sjovt nok hver sin kæphest, hvilket giver et meget nuanceret syn, når de mange ting skal diskuteres på plads. Samarbejdet med Ascott kan kun betegnes som intet mindre end forbilledligt og det er en kolossal aflastning for mig, at det ikke kun er min uforgribelige mening, som Ascott skal tage bestik af. Memento En udtalelse i radioavisen fra en større togulykke: Ved ulykken er der i alt 12 døde heraf de 4 alvorligt!. Det er lidt af den samme skizofreni, der gælder, når læger og programmører snakker fejl. Lægerne vil synes, at der ubetinget er 12 fejl, mens programmørerne kun synes, at der højest er 4. De andre 8 er blot uhensigtsmæssigheder. Så når testholdet diskuterer, så skal vi gensidigt huske, at alle faktisk har ret set ud fra hvert deres synspunkt. Jeg læste for nylig, at man blandt programmører regner med gennemsnitligt én fejl pr linier programkode, hvilket for ÆP ville betyde, at man skulle forvente ca fejl. Jeg var dybt rystet, men det var ingen trykfejl. Da jeg var i Ålbæk og vi på knap 10 timer gennemgik programmet for det meste af det, som testholdet har indberettet, måtte jeg konstatere en udtalt tilfredshed hos programmørerne, for jeg havde faktisk ikke påpeget en eneste fejl altså set fra programmørside! Men det i sig selv siger, i forhold til det andre åbenbart forventer som normalt, også noget om kvaliteten af programmet som helhed selv om der er uhensigtsmæssigheder, som selvfølgelig bliver rettet. Under 1. konsoliderings testrunde er der faktisk kun fundet to egentlige fejl! Det indikerer,at vi allerede har et program med ekstremt få fejl. I lyset af dette kan jeg ikke lade være med at sætte i perspektiv ved at citere en af testerne, Per Birkelund, som just skriver: Vi har nu nået skæringspunktet, hvor ÆP fungerer og det er,skønhedsfejl som dominerer det, som vi gerne vil have rettet. Med andre ord behøver man som almindelig bruger ikke betænke sig på at konvertere. Nyheder i Æskulap Pro Opdatering via Internet Den væsentligste nyhed med denne opdatering er nok, at vi nu fremover ikke mere skal have tilsendt disketter eller CD-ROM. Programopdateringer bliver fremover automatisk tilsendt over Internettet og herefter er det ganske simpelt at opdatere. Det betyder, at vi meget hurtigt kan får rettet irriterende uhensigtsmæssigheder eller fejl. Dette har i testsammenhæng været helt uvurderligt med næsten daglige rettelser. For få år siden som med W98, kunne opdateringer også bringe nye besværligheder med sig. Det er et overstået kapitel nu og det helt generelle for opdateringer nu er, at de kun bringer forbedringer. Som det gælder for XP, så har det endnu større gyldighed for Æskulap takket være det inspirerende samarbejde mellem testholdet og Ascott. Kommunikation Selv om den eksterne kommunikation gennem Scheduler har fungeret helt fejlfrit siden konverteringen hos os i maj 2003, så har Ascott taget konsekvensen af nogle tekniske uhensigtsmæssigheder og har programmeret Kommunikation helt om for at undgå problemer fremover. Det er faktisk imponerende, at man trods fejlfriheden ikke lader 5 og 7 være lige og oven i købet indbygger nye, meget brugervenlige faciliteter. Det er nemlig ikke alle ønsker, som brugerne overhovedet har haft fantasi til at komme med. Så programmørernes kreativitet er selvfølgelig mere end velkommen. Medicinkortet link til Internet Det har jo allerede et par år på bagen og er blevet shinet op bl.a. med det første link til Internettet et direkte opkald til Lægemiddel-kataloget, som med ADSL forbindelse fungerer umiddelbart. Dosisdispensering Fordi jeg har fået flere spørgsmål om dosisdispensering, skal jeg oplyse, at det naturligvis også på det seneste har været med i planlægningen af Medicinkortet. Men, da en af grundpillerne i alle medicinkort har været pakningsstørrelsen og da den netop ikke eksisterer ved dosisdispensering, så betyder det, at vi skal have andre faciliteter til rådighed for at kunne ordinere mest hensigtsmæssigt også økonomisk set. Vi skal kunne dokumentere, hvad vi har ordineret og har ansvaret for og dermed ikke mindst også,hvad vi ikke har ansvaret for! Det kræver en del programmering og er ikke med i denne primære konsolidering. Men det kommer. Det giver dog anledning til eftertanke, at Syddansk Universitet har påbegyndt et forskningsprojekt, der skal undersøge fordele og ulemper ved dosisdispensering. Efter personligt at have været udsat for et ret massivt kommunalt pres vil jeg nævne, at det for mig personligt er helt afgørende, at når der sker fejl, hvilket der uomtvisteligt gør, så hænger ansvaret på lægen hvis man ikke 100% sikkert kan dokumentere sine ordinationer. Da jeg i øjeblikket i mit EDB system ikke har nogen mulighed for at have et ordnet overblik over fast medicin, incl. dosisdispensering, så afstår jeg meget bestemt fra,at mine patienters medicin dosisdispenseres. Omegnskommunen var aldeles døv over for dette, hvorfor det endte med, at jeg måtte træde i karakter og direkte nægte at ordinere. Jeg fik i den anledning at vide, at jeg er den eneste læge, der er så strid (men det er vi så blot adskillige om!). Det er ikke mit ansvar, at politikere allerede over hals og hoved har inddraget de forventede besparelser ved dosisdispensering. Politikerne vil jo ikke tage ansvaret, når der sker fejl! Selvkonvertering var deadline for, at man herefter selv kan konvertere fra DOS til Windows. Ascott har dette programpunkt ude nogle steder i test. Man kan altså,hvis man vil.men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg aldrig ville gøre det selv. Ole Klitgaard beskriver sit valg i bladet her. Der skal tages stilling til så mange ting, som ens nok så gode DOS erfaringer ikke rækker til at kunne overskue konsekvenserne af efter min allerbedste mening. På den anden side har jeg ingen baggrund for direkte at advare. Men sikkert er det, at man skal have virkelig lyst og tid for at konvertere selv. Man skal ikke glemme, at FM s ovenstående beskrivelse af en problemfri konvertering har baggrund i en stor know how i VD med, hvordan lægerne gerne vil have det, når man kan se, hvordan DOS har været anvendt i den enkelte praksis. I min praksis ville der slet ikke være forhold mellem indsatsen ved at selvkonvertere og så den sparede udgift. (Igen: Jeg får ikke noget for at reklamere for undervisning!) Apparater Tilknytning af medicoteknisk udstyr er så småt ved at tage form. Ascott har kontakt med Seelen og Kivex om forbindelse (snitflade) med apparatur til EKG og spirometri og med Kivex yderligere om hjemme-bt måling,som jeg selv lige har koblet mig på. Men firmaerne er først ved at gøre deres side klar, så Ascott har noget at programmere op imod. fortsættes side

7 Konvertering med problemer Kære Birgitte Dalum svar fra Ascott Software A/S Af Birgitte Dalum, Frederiksberg Som bruger af EDB siden 1992 med skift til Æskulap i 2002 med hurtig tilmelding til Minlaege.dk, må vi betragtes som erfarne brugere i EDB. Æskulap fungerede godt i Dos versionen; men vi havde læst at Windows versionen skulle være endnu bedre, så vore forventninger til programmet var store. Midt i januar 2004 skulle det hele foregå, og siden da har det været et mareridt at være på arbejde med alle de fejl, der er i programmet. Vi havde valgt at lade Vendsyssel Data stå for konverteringen inklusive undervisning af klinikken.trods det var der problemer fra starten og først i 5. eller 6. forsøg lykkedes konverteringen. Derpå begyndte undervisningen, som bestemt ikke var noget at råbe hurra for, faktisk fik vi kun undervisning i de indlysende ting, som alle Windows-programmer har, men de mere specielle ting i Æskulap glimrede ved deres fravær. Spildte penge. Den ene af lægerne har så ved hjælp af manualen undervist de 3 andre i praksis. Derpå skulle programmet bestå sin prøve og det har det på intet tidspunkt gjort. Daglige nedbrud bare vi kører et sygesikringskort eller dankort igennem. Andre sjove ting: nogle sygesikringskort reagerer med rigtigt navn, men forkert cpr-nummer. Nedlukning af apparaterne er eneste mulighed i dagligdagen, da vi ikke har tid til at være nr.3 i køen. Programmet er åbenbart heller ikke forberedt på afregning til sygesikringen. Det er nemlig endnu ikke lykkedes at lave afregning uden 2 3 nedbrud undervejs, så hvad der før tog mindre end 5 minutter tager nu mere end 30 minutter! Formularkartoteket er kapitel for sig.vi syntes godt, at man fra Ascott kunne undersøge, hvilke formularer der gælder i HS området. Hvad nytter det, at kunne henvise til diætist i Århus, når vi bor på Frederiksberg? Nu på 4. uge mangler der stadig nogle af de formularer, vi bruger i HS området. Samtidig bruger man åbenbart ikke A5 kuverter i Jylland, men øst for Storebælt er de meget brugte! Måske er der håb om, at de snart kommer? Udskriftmulighederne er mange og fuld af overraskelse. Kommer epikrisen nu på almindeligt papir eller på receptblanket? Kommer udskrifter fra laboratoriekortet nu på almindeligt papir eller på labels? Hver dag sine problemer med daglige fejlmeldinger, som vi sender videre til Vendsyssel Data. Vi kan nu for øvrigt ikke mere modtage prøver fra Frederiksberg hospital. Vort råd: vent 2 3 år med at konvertere, så er fejlene måske rettet!! Et lyspunkt: klinikken er lukket i næste uge på grund af vinterferie, så da har vi ikke brug for daglige hovedpinetabletter! Af Erik F. Andersen Der er lavet en standard start-undervisning i Æskulap til Windows. Det kan godt være at nogle ting er en selvfølge, men vores erfaring har indtil videre vist, at det er der niveauet skal lægges. Det er de mest basale ting der skal undervises i til at starte med, da det ikke er alle der er lige gode til EDB og især ikke til Windows programmer. Det er vigtigt at få hævet edb-kendskabet for alle i klinikken. I forbindelse med hver eneste opdatering, så gennemser Ascott alle systemlogs, der er modtaget siden sidste opdatering med henblik på at rette fejl. Det er også sket i forbindelse med den næste opdatering. Sender i en systemlog til Ascott uden forudgående aftale og ringer I ikke, så skal I dog heller ikke regne med at høre tilbage fra os. En af årsagerne til mange af jeres systemfejl er, at I blev konverteret fra et andet lægesystem i 2002, og da ÆSKULAP Windows er mere streng omkring databaserne end ÆSKULAP DOS, så får I nu pludselig en del systemfejl som ingen andre brugere af ÆSKULAP Windows får.vi har dog som sagt set på jeres systemlogs og har taget hånd om fejlene i konsolideringen til version 4.6. Problemet med at modtage laboratoriesvar fra Frederiksberg Hospital skyldes, at de pludselig er begyndt at sende i et gammelt Edifact-format, som ikke har været i brug i flere år og som faktisk ikke er tilladt at bruge længere. Hvorfor ved vi ikke, men de har ikke villet rette deres systemer tilbage igen. Det gamle format understøttes ikke af ÆSKULAP Windows, da det jo netop ikke er tilladt at bruge længere.vi kan kun opfordre jer til at presse på, for at de får rettet deres systemer tilbage igen. Vedrørende jeres problemer med sygesikringskortene og dankortene,så er det ikke noget vi kan genkende andre steder fra.vi vil foreslå, at I får en tekniker til at se på dem. Afregningen til sygesikringen tager længere tid i Windows end i DOS p.g.a. det indbyggede debitorsystem. Det er noget vi vil arbejde på at gøre hurtigere hen ad vejen. Der var ganske rigtigt begået en fejl i forbindelse med leveringen af jeres formularer. I stedet for at levere formularer til Københavns kommune, så havde vi leveret formularer til Københavns amt. Det beklager vi meget, men vi fik lavet de korrekte formularer til jer så hurtigt som det overhovedet var muligt. Vi er selvfølgelig ikke enige i, at man gør bedst i at vente 2 3 år med at konvertere og jeg er helt sikker på at der er mange, der allerede har konverteret som er meget uenige med jer i den påstand. Der er selvfølgelig fejl i programmet som i andre EDB-programmer og dem arbejder vi hårdt lige nu på at udbedre.vi er således nået til en fase i programmeringen, som vi har valgt at kalde for Konsolideringen. Formålet med Konsolideringen er netop at få elimineret alle fejl og uhensigtsmæssigheder så hurtigt som muligt. Vi mener faktisk at være nået et langt stykke med opdateringen til version 4.6. Med venlig hilsen Erik F.Andersen Systemchef Ascott Sofware A/S Aalbæk den 25. marts

8 fortsat fra side 11 Sygesikringsydelser Vi har jo altid efterlyst, at vi burde kunne undgå at få sygesikringsydelser retur p.g.a. ikke tilladte ydelseskombinationer. CSC ligger inde med nogen af informationerne til amternes EDB systemer, men det har ikke været særligt fremkommeligt for mig at få informationen ad denne vej. At det ikke er ligetil at lave, må I tage mit ord for, da det er mig, der i ren trods er begyndt at sysle med at få denne problematik gjort programmeringsmæssigt overskuelig og anvendelig ikke mindst til, når der sker ændringer. Så det kommer! I øvrigt Herudover følger der selvfølgelig hen ad vejen sammen med konsolideringen en hoben af div. tilretninger og udvidelser af funktionalitet, som jeg ikke skal kede Jer med. Det er bedre at opleve dem. Nuværende ÆP brugere kan blot konstatere, at de ud over det, de har, har rigtig meget at glæde sig til. For DOS brugernes vedkommende må jeg indrømme, så har jeg svært ved at finde VD-Reklame dækkende ord, for det er så meget bedre i dagligdagen med de krav som jeg har! FM s beskrivelse først i artiklen er meget bedre. Men jeg er sikker på, at man efter den nødvendige, primære tilvænning også vil være glad og tilfreds med et stabilt program, der er i stadig dynamisk udvikling.det er faktisk kommet så vidt,at mine 6 huskolleger fra at være mine næsten sagesløse ofre, værgende for sig med arme, ben og fortvivlede røster og beden om nåde, nu er begyndt at jage med mig og klage over, hvorfor at det, de bad om i går, ikke er rettet endnu? En trods min forjagethed glædelig metamorfose.vi har med testholdets ihærdige indsats et reelt fejlfrit program. Det kender jeg ikke andre, der kan prale af, så det gør vi med god samvittighed trods alle Jantelove! :-) Smil! Fra det virkelige liv: En kollega havde en præstepatient i konsultationen. Der har nok været noget, der drillede, for pludselig siger præsten: Jeg vil ikke påstå, at Den Onde har opfundet EDB. Men han har så sandelig forstået at anvende det i sin tjeneste! Konvertering til Æskulap Windows Af Ole Klitgaard Den 22. januar 2004 konverterede jeg til Æskulap Windows. Nedenfor har jeg skrevet lidt om hvordan det rent praktisk foregik. Jeg havde købt konverteringspakken som indeholder selve konverteringen og undervisning, i alt ca. 1½ arbejdsdag. Pris: kr. inkl. moms. Det er ikke realistisk selv at forestå konverteringen og undervisningen er meget nødvendig, for at komme i gang. Selv med undervisning er det noget bøvlet i starten at bruge programmet. Forud Som det vil være bekendt har jeg været meget kritisk overfor konvertering, bl.a. på grund af stigningen i abonnementsprisen, men også fordi programmet ikke har været tilstrækkeligt færdigt. Men jeg var efterhånden blevet overbevist, om at der ikke var anden vej. Det, der måske især fik mig til at beslutte konvertering, var bl.a. Clemme s indlæg omkring Proffdoc s køb af Medicare og det faktum at Æskulap fortsat har den største brugerindflydelse. På Lægedage så jeg programmet, det så godt ud, så tiden måtte være kommet til at springe ud i det. Forberedelse Jeg havde brugt en del tid på at opdatere maskinparken. Serveren opgraderede jeg til Pentium 4 processor på 2,8 Ghz. Netværkskortene skiftede jeg ud i hele klinikken til Gigabyte netkort (1000 Mbyte/sek). Arbejdsstationerne fik reformatteret harddisken og geninstalleret Windows. Når jeg gjorde alt dette var bl.a. affødt af de problemer jeg havde med nedsat hastighed i Æskulap DOS, når jeg kørte med client server. Jeg installerede selv opgraderingen af Advantage client server programmet (til version 7.0). 14 dage forinden, sendte jeg en kopi af min Æskulap DOS op til VD, som så lavede en prøvekonvertering. Konverteringen På konverteringsdagen holdt jeg normal telefontid kl. 8 9 og tog et par akutte patienter fra 9 10, og enkelte akutte senere på eftermiddagen. Men normalt er det nok en god idé at holde praksis helt lukket på konverteringsdagen. Kl. 10 mødte Tove Jensen fra VD. Hun startede konverteringen, hun havde en CD med, som indeholdt konverteringsprogrammet. Forinden havde jeg kørt en oprydning og backup af systemet. Mens konverteringen kørte på en computer, underviste Tove os på en anden computer, idet hun havde kopieret prøvekonverteringen over på en lokal harddisk. Tove gennemgik Æskulap Windows grundigt, min sekretær og jeg stillede spørgsmål undervejs, og vi kunne prøve at lege med systemet. Konverteringen var slut efter 2 timer, hvorefter forskellige ting skulle indstilles og konfigureres. Dette blev afløst af mere undervisning, så da klokken var hen ad 16 var systemet køreklart (dog kunne vi allerede kl. 14 sende de første recepter). Tove installerede fjernbetjeningsprogrammet NetOp (til supportbrug), der var dog ikke hul igennem, så vi måtte ringe til VD, der var forskellige ting der skulle ændres i routeren, men til sidst var der hul igennem. Første arbejdsdag med Æskulap Windows Dagen efter kom Tove igen, hun var der fra kl. 8 til ca.13.vi kunne så spørge om en masse ting omkring Æskulap Windows. Hun havde rigeligt at se til, så vi kunne sagtens bruge hende den formiddag. De følgende dage De var hårde. Typisk mindst 1 2 timers ekstra tidsforbrug dagligt. Der var mange ting der skulle rettes til. Det var svært at vænne sig til de mange nye tastetryk, selvom der er gjort en del for genbruge tastetryk fra Æskulap DOS, så har det ikke kunnet gennemføres helt. Mange ting omkring udprintning er først ved at finde sin løsning, nu 1½ måned senere. Jeg synes der er både fordele og ulemper ved Æskulap Windows se min artikel herom, side 16 15

9 Hvordan er Æskulap Windows sammenlignet med DOS versionen? Af Ole Klitgaard Jeg konverterede den 22.januar i år og vil gerne prøve at opsummere mine erfaringer med programmet. Der er selvfølgelig både gode elementer i et nyt program, og elementer man synes kan blive bedre. Min vurdering tager udgangspunkt i version 4.6 rev.1 build 62, som forventes udsendt til de øvrige Windows brugere medio marts måned. Generelt Jeg synes at brugervenligheden i programmet kan blive en hel del bedre for at udtrykke det diplomatisk.der er en del forvirring i navigeringen rundt mellem forskellige åbne patient journaler. Navigationen i tidsplanen er ligeledes noget kringlet og af og til uforudsigelig. Selve strukturen i Æskulap Windows ligner meget DOS versionen det er godt. Men de fordele som Windows indebærer er endnu ikke implementeret. Jeg tænker på, at det kunne være rart at have flere journal elementer åbne på samme patient på én gang i samme skærmbillede.altså et journalnotat i ve. hjørne, medicinkortet i hø. hjørne, lab. kortet i nedre hø. hjørne. Men det kan man ikke. Så skærmbillederne er lige så begrænsede som i DOS versionen.altså enten er man i et journalnotat eller i medicinkortet, eller et andet element. Navigationen frem og tilbage er ikke så entydig som i DOS versionen hvor der er der kun én vej frem og tilbage.i Windows versionen er der forskellige tastetryk afhængig af hvor man er. Ofte kommer man i tvivl om,hvad der er den aktive patient, og må kigge op en ekstra gang på en af de mange menulinjer. Jeg har nu flere gange lavet en recept på en forkert patient,eller en formular på en forkert patient fordi det ikke længere er så tydeligt hvad der er den aktive patient. Der er en masse nye tastetryk kombinationer.det har været ambitionen at overføre tastetrykkene til Windows versionen. Som bruger oplever man en sand forvirring af forskellige tastekombinationer. I DOS versionen var det typisk ALT + et bogstav.nu er det hyppigt CTRL+ALT +bogstav.andre gange CTRL + bogstav, andre gange ALT + bogstav. I mange funktioner skal der bruges flere tastetryk end i DOS versionen (skønsmæssigt 30% flere tastetryk). Der er forskel på hvordan man vælger noget på en liste. Nogle gange er det nok med ENTER, andre gange skal man klikke med musen på vælg (eller ALT+V). Det burde konsekvent være nok med ENTER. Men det største problem er bogstavstørrelsen på skærmen. Bogstaverne på skærmbillederne er for små i alle oversigter og de kan ikke ændres i størrelse (dog kan man ændre i journalnotaterne s brødtekst ) På min 19 skærm (1280x1024) er bogstaverne kun 1/3 i størrelse i forhold til DOS versionen. Med de små bogstaver frigøres der en masse skærmplads,som kunne bruges til at give mulighed for at skabe mere overblik men denne plads efterlades tom, så i mange skærmbilleder udnyttes kun 1/3 af skærmarealet. Hastigheden i programmet er langsommere end i DOS versionen selv på kraftig hardware. Men dog acceptabel de fleste steder i programmet. Der sker løbende hastighedsforbedringer, nu sidst i edifact oversigten. Dagligt får jeg 1 3 gange systemfejl udløst af Æskulap Windows. Man kan som regel klare problemerne med at lukke Æskulap ned, og så starte Æskulap igen. Andre gange skal Windows genstartes. Tidsbestillingen Den har en række nye muligheder. F.eks. kan man individuelt vælge præcis hvilke behandlere man ønsker at se på ét skærmbillede. Der er desuden nogle andre nye faciliteter såsom at give tider med varierende længder, eller give type-tider som f.eks. børneundersøgelser. Der kan sættes forskellige farver på. Men men, den grundlæggende funktion i det daglige virker irriterende. For det første er det svært at se på skærmen hvor man befinder sig altså hvor en given tid sættes ind. Desuden er der sand forvirring i de tastetryk man skal bruge for at komme rundt i tidsplanen.i DOS er vi vant til at bruge piletasterne frem og tilbage op og ned. Men i Windows, der virker det kun en gang imellem med piletasterne. Hvis en tid f.eks. er aftonet, så virker pilene ikke, så skal man trykke 1 2 gange på mellemrumstasten for igen at kunne bruge pilene, og så sker der af og til hop af sig selv til en anden tid. Det er klart for dårligt. Der skal også bruges unødigt mange tastetryk for at skrive en henvendelsesårsag ind på en patient. Så i min vurdering, er Windows tidsbestillingen dårligere end i DOS versionen totalt set. Overblikjournalen Den har samme struktur som vi kender det fra DOS versionen. Men der er en markant forbedring som jeg stor pris på i det daglige. Diagnoselisten (F7), den vises først med organkapitlerne. Man kan taste kapitelbogstav hvorefter man står på det pågældende kapitel, som samtidigt er udfoldet eller man kan køre ned i listen med piletasterne, og med hø. piletast foldes et organkapitel ud. Meget elegant og brugbart. Desuden er den nye ICPC søgeliste indlagt, hvilket betyder at det er langt nemmere at ramme den rigtige diagnose udfra et søgeord.listen er meget bedre end den gamle søgeliste der fortsat figurerer i DOS versionen. Overblikjournalen indeholder også den såkaldte GOJ (grafisk overblik journal). Den er ubrugelig, den kan heldigvis slås fra. Det ville være bedre hvis pladsen blev brugt til diagnose listen, den kunne godt vises permanent i højre side af skærmbilledet, hvor der ellers er tomt. Overblikjournal lider under de små bogstaver i overskriftlinjerne. Men det er et plus med de nye redigeringsmuligheder i selve journalteksten (altså man kan frit vælge skrifttype og størrelse) Alt i alt, vurderer jeg at overbliksjournalen er bedre end i DOS versionen p.g.a.den gode diagnose implementation. Laboratoriekortet Ligner meget DOS versionen, i opbygning men der er en række ændringer som totalt set gør at labkortet i Windows er en del bedre end i DOS. Bl.a. strukturen med profiler er smart. Desuden er det let at vise grafer for en prøve, meget elegant og illustrativt. Bogstav- og talstørrelsen er desuden passende. Medicinkortet Det har lige gennemgået en større overhaling, så det nu fremtræder godt og fint. Der er en række nye faciliteter, som er gode, bl.a. muligheden for at samle alle de generiske præparater eller synonyme præparater i én linje. Så her bliver der også 1 0 til windows versionen. Formularene Formularene, de er meget flotte. Men der mangler at blive rettet fejl i nogle. Heldigvis følger der et program med, så man selv kan ændre i eksisterende formularer, eller lave helt nye, på egen hånd. Jeg synes dette formularprogram virker godt meget bedre og flottere end i DOS versionen. Man kan faktisk godt printe formularene ud på de gamle nåleprintere, idet man man vælge funktionen fortrykt formular, så bliver der kun trykt teksten i rubrikkerne. Men det bliver ikke så pænt, så jeg bruger efterhånden udelukkende laserprinter (HP-laserjet 1300 og 1012 fungerer perfekt). Formular modulet er langt mere stabilt end DOS versionens windows formular program. Edifact Efter nyeste opdatering fungerer det nu godt men der er stadig irriterende småfejl. F.eks. indsættes patientens telefonnummer ikke i en edifact henvisning selvom feltet findes i henvisningen. Når man sidder og skriver i en edifact henvisning så kan man ikke samtidig have f.eks.lab.kortet oppe ved siden af. Man er nødt til på gammel DOS maner at hente lab. svar og dermed forlade henvisningen. Det er irriterende, at man ikke kan minimere en edifacthenvisning hvis man f.eks. ønsker at se journalforsiden med pt ens alder. Regningsmodulet Tungt at bruge indtil man, med en del møje og besvær har oprettet hurtigkoder til de mest brugte ydelser så går det fint nok.men programmet er lidt langsomt. Hvis man er hurtig til at taste ydelsesnumre ind eller hurtigkoder, så kommer skærmbillederne haltende bagefter, det ser lidt sjovt ud :-) Det har en masse fine finesser til private regninger, med ekstern debitor. Men det er tungt og svært at lære at bruge. Det kan laves en hel del mere brugervenligt. Der skal mange tastetryk til for at lave en privatregning. Men det er et stort plus at der nu kan bruges DAN-kort hvis man har kortlæser til sygesikringskortene. Konklusion Som det fremgår, er jeg en hel del kritisk overfor programmet. Men der jo også fordi vi har været så godt vant i DOS programmet. Det er blevet optimeret gennem 15 år. Det tager altså en del tid at komme på højde med det i Windows versionen. Men det skal nok komme,det er jeg sikker på.jeg er lige logget ind på diskussionsforum et for betaversionerne.det er opløftende at se den meget store aktivitet blandt testerne.til DOS brugerne det har ikke noget hastværk med at konvertere, DOS versionen er på del områder overlegen i forhold til Windows versionen i det daglige hårde brug. En EDB journal skal være overskuelig og letlæselig.det kniber en del med de små bogstaver man præsenteres for i Windows versionen. Navigationen rundt i journalen opleves noget kaotisk især i starten. Læs også kommentaren side