GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013"

Transkript

1 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013

2 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013 Sønderjyllandshallen Aabenraa august kl Fernisering Lørdag 10. august kl. 14. Åbningstale v. Charlotte Sahl-Madsen, Direktør for den kommende Kunsthal i Sønderborg Jonas R. Kirkegaard opfører lyd- og lyskompositionen Luminance. Border. Sonority. Stop - skabt til Grænselandsudstillingen Rundvisninger Gennemgang af udstillede værker for alle interesserede: Onsdag 14. august kl Rundvisning i Sønderjyllandshallen. Søndag 25. august kl Rundvisning i Sønderjyllandshallen. Koncert Torsdag 22. august kl. 19. Mademoiselle Barnat (piano og violin) & Mr. Ochoa (piano og melodica) spiller til Buster Keaton-filmen Cameraman. Arrangør: Aabenraa Kunst- og Musikforening. Udstillinger 2013 Ministerium für Justiz, Europa und Kultur, Kiel. 10. september oktober.

3 JONAS R. KIRKEGAARD sound design/ composer/ sound artist Luminance. Border. Sonority. Stop er et audiovisuelt værk for to højttalere og to stroboskoper komponeret af Jonas R. Kirkegaard specielt til Grænselandsudstillingen Luminance. Border. Sonority. Stop er en lyd- og lyskomposition, hvor simple elementer af lys og lyd iscenesættes med henblik på at undersøge grænselandet mellem de to udtryksformer. Når man som menneske altid og hele tiden erfarer med hele sanseapparatet og aldrig kun lytter, læser, ser eller dufter, er det interessant og en vigtig opgave for mediebaseret kunst, netop at udfordre sit medie og måden det opfattes på. Et centralt omdrejningspunkt i værket har således været at arbejde med synkronisering og ikke-synkronisering af lyd/ lys-baserede events for at påpege forskellige måder at opfatte og gruppere hændelser og udtryk på, der involverer både auditiv og visuel gestik. I værket anvendes stroboskoplys. Personer med (fotosensitiv) epilepsi bør derfor tage de fornødne forholdsregler.

4 FORORD Velkommen til Grænselandsudstillingen Udstillingen har i år mistet et mangeårigt medlem, Johanne From Clausen. En fin kunstner og et klogt menneske fra Als. Hun kendte Franciska Clausen og dannede sammen med hende og Maria Lüders Hansen en kvindelig trio, der var med på Grænselandsudstillingen fra de første år. Ole Prip Hansen har skrevet et mindeord om hende i kataloget, og vi er glade for at kunne præsentere en mindeophængning af hendes værker, bl. a. takket være god hjælp fra hendes familie. Æret være hendes minde. Kunstnersammenslutningen er dynamisk og har i 2013 fået 4 nye medlemmer: Markus Herschbach fra Aabenraa, Cora Korte fra Kiel, Jesper Kristiansen fra Sønderborg og Kristian Vodder Svensson, der oprindeligt er fra Tønder, men nu bor i København. Alle har været gæster på udstillingen mindst 2 gange og viser kunst, der spænder over tegning/maleri, collage og installationskunst. Vi er på vej mod et generationsskifte i Grænselandsudstillingen. Gæstelisten rummer i år 10 navne fra begge sider af den dansk-tyske grænse. De danske gæster er valgt med fokus på billedhuggerkunst: Lene Desmentik fra Odder, Bjørn Poulsen fra København og Sophus Ejler Jepsen fra Askov. Alle arbejder meget eksperimenterende med rumlig form og indrager mange forskellige materialer i deres værker. Syd for grænsen arbejder Anja Klafki, Regine Bonke, Rainer Wiedemann, Susanne Hampe, Claus Vahle, Susanne Juliette Koch og Susanne Kallenbach. De viser en bred vifte af udtryksformer fra landskabsbilleder over installation til keramiske objekter. Grænselandsudstillingen gennemfører på 43. år en dansk tysk kunstudstilling på et højt kvalitetsniveau. Samtidig er der i 2013 underskrevet en ny grænseoverskridende kulturaftale, der skaber formelle rammer for mere grænseoverskridende kulturarbejde i regionen. I den forbindelse er det rimeligt at nævne Grænselandsudstillingen som en del af inspirationen til aftalen. Grænselandsudstillingen modtog sidste år en anerkendelse fra Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune samt kr i respekt for udstillingens historiske og nutidige indsats. Gruppens nuværende kunstnere er med til at videreudvikle og fastholde det dansk-tyske samarbejde om kunst. Initiativet til Grænselandsudstillingen blev taget af borgere, som fortjener en særlig anerkendelse: Rektor for det tyske gymnasium i Aabenraa, Hans Jürgen Nissen, og lærer i den danske folkeskole, Jakob Gormsen, der sammen med den nu afdøde dansk-tyske maler og grafiker Harald W. Lauesen satte projektet i gang. I de senere år er mange kunst- og kulturprojekter i området grænseoverskridende. Dette var ikke tilfældet, da Grænselandsudstillingen startede som en modig, vældig god og progressiv idé i Grænseudstillingen har gennem alle årene vist kunst i Aabenraa, i Sønderjyllandshallen såvel som på Kunstmuseet Brundlund Slot. Udstillingen har jævnligt været flyttet til andre egne af Danmark. Syd for grænsen har udstillingsstederne bl.a. været: Künstlermuseum Heikendorf, Kiel, Der Landtag Schleswig-Holstein, Kiel og Das Schloss vor Husum (Museumsverband Nordfriesland). Grænselandsudstillingen flytter i september 2013 til Kiel, hvor den udstiller i Ministerium für Justiz, Europa und Kultur. Bente Sonne, formand

5 VORWORT Herzlich willkommen zur Grenzlandsausstellung Die Ausstellung hat dieses Jahr eine langjährige Ausstellerin verloren, Johanne From Clausen. Eine feine Künstlerin und ein kluger Mensch aus Alsen. Sie kannte Franciska Clausen und bildete mit ihr und Maria Lüders Hansen ein weibliches Trio, das sich von Anfang an der Ausstellung beteiligte. Ole Prip Hansen hat einen Nachruf über sie im Katalog geschrieben, und wir freuen uns, eine Gedächtnisausstellung ihrer Werke zeigen zu können, dank der guten Hilfe von ihrer Familie. Wir ehren ihr Andenken. Die Ausstellung ist dynamisch, und sie kann dieses Jahr 4 Künstler als neue Mitglieder der Ausstellung präsentieren: Markus Herschbach aus Apenrade, Cora Korte aus Kiel, Jesper Kristiansen aus Sonderburg und Kristian Vodder Svensson, der aus Tondern stammt, aber jetzt in Kopenhagen wohnt. Alle vier haben als Gäste zweimal in den vergangenen Jahren ihre Werke gezeigt Werke, die über Zeichnung/Gemälde, Collagen und Installationskunst spannen. Wir bewegen uns in Richtung eines Generationswechsels in der Grenzlandsausstellung. Die Gästeliste enthält 10 Künstler von beiden Seiten der dänisch-deutschen Grenze. Die dänischen Gäste sind Bildhauer: Lene Desmentik aus Odder, Bjørn Poulsen aus Kopenhagen und Sophus Ejler Jepsen aus Askov. Alle arbeiten experimentierend mit räumlicher Form und mit vielen verschiedenen Materialien in ihren Werken. Südlich der Grenze arbeiten Anja Klafki, Regine Bonke, Rainer Wiedemann, Susanne Hampe, Claus Vahle, Susanne Juliette Koch und Susanne Kallenbach. Sie verwenden Ausdrucksformen von neuer Landschaftskunst über Installation bis keramische Objekte. Die Grenzlandsausstellung präsentiert im 43. Jahr eine dänisch-deutsche Kunstausstellung mit einer hohen Qualität. Zur gleichen Zeit ist 2013 eine neue grenzüberschreitende Kulturvereinbarung unterschrieben worden, die formelle Rahmen für immer mehr Kulturzusammenarbeit über die Grenze bietet. In dieser Verbindung kann die Grenzlandsausstellung als ein Teil der Inspiration der Vereinbarung erwähnt werden. Die Grenzlandsausstellung erhielt letztes Jahr DKK von Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune als eine Anerkennung der historischen und aktuellen Bedeutung der Ausstellung. Die aktuellen Künstler der Gruppe arbeiten daran, die dänisch-deutsche Zusammenarbeit zu entwickeln und festzuhalten. Die Initiative für die Grenzlandsausstellung wurde von Bürgern genommen, die eine besondere Anerkennung verdienen: Rektor des deutschen Gymnasiums in Apenrade, Hans Jürgen Nissen, Lehrer in der dänischen Volksschule Jakob Gormsen und der verstorbene Maler und Grafiker Harald W. Lauesen. Heute sind viele Kunst- und Kulturprojekte in der Region grenzüberschreitend. Das war nicht der Fall, als die Grenzlandsausstellung 1970 als eine mutige, sehr gute und progressive Idee startete. Die Grenzlandsausstellung hat im Laufe der Jahre Kunst in Apenrade gezeigt, in Sønderjyllandshallen sowie im Kunstmuseet Brundlund Slot. Die Ausstellung ist auch in anderen dänischen Regionen gezeigt worden. Und auch südlich der Grenze: im Kunstmuseum Heikendorf, Kiel, im Landtag Schleswig-Holstein, Kiel und im Schloss vor Husum (Museumsverband Nordfriesland). Die Grenzlandsausstellung zieht im September 2013 nach Kiel, wo sie im Ministerium für Justiz, Europa und Kultur ausstellt. Bente Sonne, Vorsitzende

6 JOHANNE FROM CLAUSEN ( ) Grænselandsudstillingens start. Udstillingens katalog er udformet som en avis. Johanne er med fra begyndelsen. Fotoet af hende i udstillingsavisen viser en glad og smilende udadvendt person. Havde fotoet kunnet tale, ville man kunne høre Johannes klingende alsiske dialekt, - sådan fra Nordals. er et særdeles smukt værk til Nordborg Rådhus. I Grænselandsudstillingen vil vi huske Johanne som en fin lysets maler og som et engageret og udadvendt menneske. Ole Prip Hansen Ser man hendes billedtitler, hedder de f. eks. Svalereden - Tre søskende - Æblehaven - Fløjtespillerske - Vejen til havet. Alle fortællende om Johannes verden. En verden vi alle motivmæssigt kan opleve. Johannes billeder er ikke så store. De lyser i en ofte mild farvetone. Stramt komponeret. Efter uddannelsesårene på Det Kongelige Danske Kunstakademi og studier af kunst i bl.a. Italien, hvor hun havde legatophold på San Cataldo, vendte hun tilbage til sin fødeegn i Broballe på Als. Her malede hun og hjalp også til hos sine forældre på fødegården. Johanne deltog ikke altid på Grænselandsudstillingen. Hun var længe om at færdiggøre sine motiver. Så meget andet i dagligdagen skulle også klares. Johannes hovedværk og største billede, hvilket hun arbejdede længe på, Johanne From Clausen: Grønkålsstok i blomst, 1993 Blomsterne skal symbolisere Dagmarkorset. Foto: Jens Holm

7 DIE KUNSTLER KUNSTNERNE

8 Alles Verbindende und die Essenz ist der Faden, aus dem ein Kleidungsstück hergestellt wird. Er lässt sich auf unterschiedliche Weise zu einem Flächengebilde verarbeiten, wie auch das Gewebe menschlicher Bezüge. Sind die Fäden erst zu Ende gesponnen, so ergeben sie wieder klar erkennbare Muster bzw. sind als Lebensgeschichten erzählbar. (Hannah Arendt) Aus der Serie Faden öffentliche Kleidersammlung, 2012 C-Print, 50 x 70 cm Faden aus Privatbesitz und öffentlichen Kleidersammlungen 1 4, C-Print, 50 x 70 cm EVA AMMERMANN

9 Küste, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Haus und Felder, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Schiff und Haus, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Sehzeichen, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. OTTO BECKMANN

10 Am Rossbauer l, 2012 Farbradierung übermalt, 24 x 32 cm Annäherung an eine Landschaft, grosse Enge, 2012 Farbradierung, 18 x 39 cm. FALKO BEHRENDT

11 Under the Tree, 2012 Olie på lærred, 70 x 60 cm. Into the Night, 2013 Olie på lærred, 24 x 30 cm. RASMUS BJØRN

12 Zwei, 2010 (aus der Reihe Stapelstücke) Handgeschöpftes Papier auf Holz, Corten-Stahl, Gummi, 33 x 112 x 50 cm..(zweiteilig) Kleine Form, 2011 (aus der Reihe - Stapelstücke) Handgeschöpftes Papier auf Holz, Corten-Stahl, Plexiglas, Gummi, Aluminium, 58 x 100 x 100 cm. REGINE BONKE

13 The Future Is Now! Candy, 2013 Olie og akryl på lærred, 60 x 50 cm. Little Red, 2013 Olie og akryl på lærred, 50 x 50 cm. SØREN BRØGGER

14 Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. KEN DENNING

15 Kings Court Mdf, pianohængsler, 100 x 140 x 140 cm. Produceret med støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg LENE DESMENTIK

16 In den Jahren 2011 und 2012 arbeiteten Michael Bell und Menno Fahl gemeinsam an einer Reihe von über 20 mehrfarbigen Holzschnitten. Die einzelnen Druckplatten wurden zu diesem Zweck zwischen Australien und Deutschland hin- und hergeschickt, bis sie abgeschlossen waren und Michael Bell sie in seinem Studio druckte wurden sie in einer Ausstellung der The Hughes Gallery in Sydney gezeigt, 2013 an verschiedenen Orten in Europa. MICHAEL BELL & MENNO FAHL

17 Uden titel, 2013 Akryl på lærred Uden titel, 2013 Akryl på lærred Uden titel, 2013 Akryl på lærred ALFRED FRIIS

18 Bewegungen des Zweifels, 2008 Stickerei auf Buchzeite und Transparentpapier, je 18 x 15 cm. Das letzte Jahr, 2011 Mischtechnik auf Papier, 110 x 110 cm. SUSANNE HAMPE

19 Opstilling med blomster - appelsin og billede Akvarel, 40 x 50 cm. Fotograf: Jens Holm Ved et træ Akvarel, 42 x 30 cm. Fotograf: Jens Holm OLE PRIP HANSEN

20 Iscenesat fotoserie, 2013 Foto: Jens Holm HERSCHBACH & MØLLER

21 quick queer qwerty quilts SOPHUS EJLER JEPSEN

22 SUSANNE KALLENBACH

23 INSHORE ll, 2012 Hochdruck / Radierung / Materialdruck, 100 x 70 cm. GEMARKUNG lll, 2010 Radierung / Materialdruck, 80 x 60 cm. ANJA KLAFKI

24 Blütenteppich, 2011 Porzellan, 1m, x 1m x 1m, x 1m, Hoch 2 m. Foto: Christoph Rode SUSANNE JULIETTE KOCH

25 LEBENSRAUM (Interiør), 2013 Gesso, farveblyant og lak på plade, 30 x 40 cm. LEBENSRAUM (Interiør), 2012 Gesso, farveblyant og lak på plade, 30 x 40 cm. JESPER KRISTIANSEN

26 MORTEN KROGSGÅRD

27 Whatever kind of moonlight is going to render the flies THOMAS LUNAU

28 Fragment, 2013 Granit, 61 x 8 x 12 cm. HANS LEMBRECHT MADSEN

29 Er ulven kommet eller er det bare en tam gris der gemmer sig mellem spøgelser før solnedgang mølkuglernes stank af naftalin fra den mellemste fortid guirlander af skrot og uklar snak Tegninger Tusch på papir, 29,5 x 21 cm. JES MOGENSEN

30 Iscenesat fotoserie, 2013 Foto: Jens Holm HERSCHBACH & MØLLER

31 Bjørn Poulsen arbejder med udgangspunkt i et abstrakt, formalistisk felt med særligt blik for det geometriske og konstruktivistiske. Hans foretrukne materialer spænder vidt fra gips, bronze, stål, granit og beton, men han har også en forkærlighed for et industrielt massefremstillet materiale som plastik, hvor hverdagens genstande som Margretheskåle skulptureres til (næsten) ugenkendelighed. GHOST 13, 2008 Acryl og Margretheskål, 83 cm. GHOST 30, 2009 Acryl og Margretheskål, 124 x 30 x 30 cm. BJØRN POULSEN

32 Uden titel, 2012 Akryl på papir, 81 x 62 cm. Uden titel, 2012 Akryl på lærred, 80 x 100 cm. AAGE SCHMIDT

33 Malerierne er inspireret af det italienske renæssancemaleri La Primavera af Sandro Botticelli. Maleriet er en allegori over kærlighed, forår og vækst. Et gådefuldt maleri med mytologiske figurer i forskellige scenarier i en orangelund, en frodig have med et utal af planter og blomster. La Primavera, 2013 Blandteknik på lærred, 105 x 105 cm. La Primavera, 2013 Blandteknik på lærred, 105 x 140 cm. INKA SIGEL

34 Den sidste flytning / The last move, 2012 Akryl på lærred, 100 x 100 cm. Den sidste flytning - med gardiner / The last move - with curtains, 2012 Akryl på lærred, 100 x 100 cm. BENTE SONNE

35 KRISTIAN VODDER SVENSSON

36 Modlys, 2013 Olie på lærred. Forland, 2013 Olie på lærred. DAN THUESEN

37 Sognet, 2013 Videoinstallation JACOB TÆKKER

38 Sliaswich, 2011 Holzmontage, 100 x 70 cm. Kuscheltiere, 2012 Holzmontage, 100 x 70 cm. CLAUS VAHLE

39 Uden titel, 2011 Oliekridt på papir, 20 x 29 cm. Uden titel, 2011 Oliekridt på karton, 20 x 29 cm. NILS VOLLERTSEN

40 Seit 2001 wende ich mich neben der malerischen und zeichnerischen Tätigkeit verstärkt der inszenierten Fotografie zu. Die Arbeiten zeigen oft unbeachtete Objekte aus dem Haushalt zusammen mit toten Tieren wie z.b. Fliegen und Motten. So ergeben sich ästhetische und zum Teil auch gesellschaftskritische Kompositionen. Häufig sind in meinen Bildern Aspekte des Lebenskreislaufes, so dass man meine Arbeiten auch als Fortsetzung der barocken Vanitas-Stillleben bezeichnen kann. Fliegerfalle, 2011 Farbfotografie Digitaldruck aufgezogen und laminiert, 130 x 90 cm. Stilleben mit Gläsern und Fliegen lll, 2011 Farbfotografie Digitaldruck aufgezogen und laminiert, 130 x 90 cm. RAINER WIEDEMANN

41 MITGLIEDER MEDLEMMER

42 Eva Ammermann Möllner Straße 49 D Kuddewörde Otto Beckmann Dorotheenstr. 131 D Hamburg Falko Behrendt Fleischhauer Str. 73 D Lübeck Rasmus Bjørn Vestergade Vojens Søren Brøgger Vejlegade 12,1.tv København Ø Ken Denning Niels Uldallsvej Bjert Menno Fahl Rheinsberger Str. 41 D Berlin Fon/Fax Alfred Friis Gustav Johansensvej Frederiksberg Maria Lüders Hansen Æresmedlem (udstiller ikke i år) Hejrebakken Værløse Ole Prip Hansen Kær Bygade Sønderborg Markus J. Herschbach Kragsforte Aabenraa Astrid Kruse Jensen Kastrupvej 6,4.tv København S Cora Korte Alter Markt Kiel +49 (0)431 / Jesper Kristiansen Ringgade 73, st.th Sønderborg Morten Krogsgård Juelsmindevej 26, 2.tv Odense V Thomas Lunau Kærvej Sønderborg Hans Lembrecht Madsen Slotsgade Aabenraa Jes Mogensen Aabenraavej Sønderborg Søren Møller Nydamvej 68, Øster Sottrup 6400 Sønderborg Monika Heide Poulsen (udstiller ikke i år) Kirkebakken Roslev Aage Schmidt Nellikevej 24 Smidstrup Strand 3250 Gilleleje Inka Sigel Solbrinken Odder Bente Sonne Bovlundbjergvej Branderup J Kristian Vodder Svensson Strandboulevarden 71, 5.th København Ø Dan Thuesen Strandvej Højer / Jacob Tækker Prøvestens Alle 11, st København S Nils Vollertsen Hermann Heiberg Str. 1 D Slesvig Tlf Værksted:

43 GASTE GÆSTER

44 Regine Bonke Mechower Str Ratzeburg / Lene Desmentik Lundhoffvej Odder Susanne Hampe Atelier, Wilhelmplatz Kiel Sophus Ejler Jepsen Maltvej 7B, Askov DK-6600 Vejen Susanne Kallenbach Ranzel Felde/Germany Anja Klafki Finkenstr. 31 D Stuttgart +49 (0) Susanne Juliette Koch Dorfstrasse Osterby Bjørn Poulsen Frederikkevej Humlebæk Claus Vahle Kleinberg Schleswig Rainer Wiedemann Kronsforder Hauptstr. 59a Lübeck

45 VITA CV

46 Eva Ammermann Otto Beckmann Falko Behrendt Michael Bell Rasmus Bjørm Regine Bonke Søren Brøgger Ken Denning Bildende Künstlerin. *1959 in Hamburg, lebt und arbeitet in Kuddewörde Studium an der HAW in Hamburg, mit Diplom abgeschlossen Stipendium im Künstlerhaus Lauenburg Gründung des Labels L aliment. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, sowie Projekte im (halb)öffentlichen Raum und Interdisziplinäre Kunstprojekte. Maler, Grafiker. Geb Studium Bildhaftes Gestalten PH Flensburg. Letzte Einzelausstellungen: Galerie Lüth, Husum. Galerie Kruse, Flensburg. Galerie Stexwig, Galerie in Kiel. Galerie Nørballe, Augustenborg. Galerie Wildeshausen. Galerie Möller, Warnemünde. Galerie Morgenland, Hamburg. Maler und Graphiker. Geb. am 11. Mai 1951 in Torgelow Studium an der HfBK Dresden Preisträger Junge Künstler aus der DDR Preis der internationalen Senefelder Stiftung Museum für Bildende Künste Leipzig Galerie Kruse, Flensburg. Michael Bell is an Australian artist whose career spans 35 years. He was born in Maitland NSW in Bell has held 19 solo exhibitions in Sydney and in his hometown of Newcastle and has participated in over 100 group shows. Bell works across a variety of mediums including painting, sculpture, printmaking and drawing. He is represented in many collections across Australia including the Australian National Gallery in Canberra. Michael Bell is represented by The Hughes Gallery, Sydney. Født 1973 i Haderslev. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi, Odense, Danmark. Solo-Udstillinger: 2012 Damp Gallery, København, Danmark Art Herning, Herning, Danmark Tusmørkefortællinger - Damp, København, Danmark Suburban Twilight - Damp III, Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark City Life, SNYK - Skive Ny Kunstmuseum, Skive, Danmark City Life, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa, Danmark Paradise Valley, Galleri Mogadishni, Valby, Danmark geb. in Kiel Studium der Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Biologie; seit 1985 freischaffend. Mitglied im BBK; Juroren- und Kuratorentätigkeit und 6.Preisträgerinnenausstellung Gabriele Münter-Preis, Martin Gropius-Bau Berlin und Frauenmuseum Bonn Nominierung für den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein erstes virtuelles Objekt. Bilder und Objekte in öffentl. und privaten Sammlungen und im öffentlichen Raum. Seit 1985 ca. 200 Einzel- und Gruppenausstellungen im Inund Ausland, zuletzt 2012 Vom Denken im Raum (EA) Angermuseum Erfurt; 2011 Aletheia konkrete Papierobjekte (K)(EA) Haizmann-Museum, Niebüll. Født 1977, Aabenraa. Billedkunstner, København. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi, Ærø Kunsthøjskole, Udstillinger: : Stedet er Rummet, Den Frie Udstillingsbygning, København Grænselandsudstillingen 2012 og 2013, Aabenraa Grænselandsudstillingen Galleri Ægidius, Randers. The Party III, 2011, Beaver Projekt, København. Grænselandsudstillingen, 2011, Aabenraa. The Great Flood, Helene Nyborg Contemporary, København. Into The Wild, Norrtälje konsthall, Norrtälje, Sverige. The HELLO Show, Helene Nyborg Contemporary, København. Sådan Set-Sønderjysk, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa. The Party, Beaver Projekt, København. Artweek 2009, Aabenraa. Dunk Over The Bridge, Cirkulations Centralen, Malmö. Bjørn Vs Brøgger, Danske Grafikeres Hus, København. f. 1957, Danmark. Billedkunstner. Udstillinger i ind og udland. Repræsenteret: Kobberstikssamlingen, Statens Museum for Kunst. Vejle Kunstmuseum, Vejle. Kastrupgårdsamlingen, København. Kunstmuseet Trapholt, Kolding. Kunstmuseet i Tønder. Guan Shanyue Art Museum, Kina. Bibliotheque Nationale de France, Paris. Sasol Art Museum, Stellenbosch, Sydafrika. Marianne und Heinrich Lenhardt-Stiftung, Kaiserslautern. Medlem af: Danske Grafikere. Billedkunstnerens Forbund. Kunstnersamfundet. Den Gyldne. Grænselandsudstillingen.

47 Lene Desmentik Menno Fahl Alfred Friis Susanne Hampe Ole Prip Hansen Markus Herschbach Sophus Ejler Jepsen Susanne Kallenbach Født Uddannelse: Det Kongelige Danske Kunstakademi. Udstillinger i udvalg: 2013 Court of Complexity, Kunstpakhuset, Ikast Local Heroes, Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk Multimarked, Skulpturi, København Progres 1, Horsens Landvinding, Galleri Progres, Horsens Sculpture by The Sea, Aarhus Denmark Pastiche 09, Sølyst, Jyderup Udsmykninger: 2010 Skulptur til Århus Vestre Provsti. Hæderslegater: 2011 Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond Hæderslegat fra Henny og Johan Richters Fond. Medlemskaber: Akademirådets udvalg for Kirkekunst, BKF. Bildhauer, Maler, Grafiker in Hannover geboren Studium der Malerei an der Muthesius Hochschule, Kiel, bei Prof. Peter Nagel, Diplom Studium der Bildhauerei an der Hochschule der Künste, Berlin, bei Prof. Lothar Fischer, Meisterschüler Lehrauftrag für Malerei an der Muthesius-Hochschule Kiel, Professurvertretung Preis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft durch die Dr.-Dietrich-Schulz-Stiftung 2010 Arbeitsaufenthalt in Australien. Seit 1989 Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen, Kunstvereinen und Galerien im In- und Ausland, darunter 2006 sowie 2010 und 2012 gemeinsam mit Michael Bell in der The Hughes Gallery, Sydney, Australien. Arbeiten befinden sich in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen. Frederiksberg. Født 1938 i Møgeltønder. Maler. Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi, København Debut: Charlottenborgs Forårsudstilling Udvalgte udstillinger : 2013 MAJ93 Kbh.og Hillerød kunstforening. Maj 93 Kbh., Grænselandsudstillingen, Künstlermuseum Heikendorf (D), Å-galleriet Frederiksværk, Gjethuset Frederiksværk, Landesbibliothek Kiel, Landestag Kiel. Retrospektiv (Sibboleth v. Claus Carstensen) Augustiana sm. Claus Carstensen. Kerteminde Kunstforening. Medlem af: Maj 93. Grænselandsudstillingen. Kunstnersamfundet. BKF. Geburtstag / -ort: / Dresden Studium Bühnenbild Hochschule für Bildende Künste Dresden Studium Bühnenbild Kunsthochschule Berlin-Weißensee Studienabschluss mit Diplom als Bühnen- und Kostümbildnerin Werkvertragsprogramm des Senats von Berlin Arbeits- und Studienaufenthalt in San Diego/ USA. Ausstellungen: (Auswahl): 2013 Herzflattern, Junge Kunst der 1990er Jahre in Berlin. Abgeordnetenhaus Berlin. ARTCHANGE. Galleri Heike Arndt, Kettinge (DK) life stories. Bunker-D, Kiel-Dietrichsdorf. 59. Landesschau des BBK Schleswig-Holstein Große Kunstausstellung Halle / S. (Katalog). 58. Landesschau BBG Schleswig-Holstein. Født 1946 i Aabenraa Maler og grafiker Det Kongelige Danske Kunstakademi hos professor Palle Nielsen, Egil Jacobsen og Søren Hjort Nielsen. Udsmykninger: Sønderborg Statsskole Skærbækværket Tangshave Plejehjem. Medlem af: Corner. BKF. Kunstnersamfundet. Grænselandsudstillingen. Repræsenteret på: Kastrupgårdsamlingen. Trapholt Kunstmuseum. Tistrupsamlingen. Vejle Kunstmuseum. Tønder Kunstmuseum. Kunstmuseet Brundlund Slot. Arbejdermuseet. Geboren 1963 in Trier. Künstler. Studium an der (HfK)Hochschule für Kunst im Sozialen Ottersberg Diplom bei Prof. H. Westendorp. Auswahl; 2012 DK Grænselandsudstilling, Aabenraa D BUNKER-D, Kiel. DK Udkant på forkant - Frygtelig hyggelig DK Aabenraa - Grænselandsudstilling D-DK Flensburg - Sønderborg - 54,o5 Nord / Kulturpris af regionen - Kulturpreis der Region Sønderjylland / Schleswig CH Zürich - Art international DK Sønderborg - Video Project Marienkirke DK Sønderborg - Alsion. DK Sønderborg - XBunker. D Flensburg - Kunst & Co DK Galerie Nexus D Karlsruhe - UND#2. Født Hvedekorn Det Fynske Kunstakademi Det Kgl. Danske Kunstakademi Tildelt Ole Haslunds Hæderslegat og Viggo Jarls Hæderslegater Tildelt Trekantområdets Kunstnerlegat Salg til Statens Kunstfond Tildelt Statens Kunstfonds Arbejdslegat Udstillinger: 2013: sculpturepress.com på Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet, MED LERET SOM GIDSEL i Videbæk kunstpavillon 2012: Forsøg på Poul la Cour Museet; Local Heroes på Vestjyllands Kunstpavillon; Multiples på Skulpturi.dk. 2011: Fodderbræt på Karen Blixen Museet; Vestjyllandsudstillingen i Janusbygningen. 2010: Love Alley hos Marianne Jørgensen i Århus geboren in Türkheim/Bayern Studium an der Muthesius Akademie, Kiel; FB Freie Kunst, Keramik Jahre Stadttöpferei, danach eigenes Atelier in Neumünster. Ab 2007 Atelier in Ranzel/Felde (Schleswig-Holstein). Seit 1992 freie künstleriche Mitarbeit im Ziegelwerk Blomesche Wildnis, Glückstadt, u.a. Sanierung von historischen Backsteinbauten. Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen, u.a.: Hetjens-Museum, Düsseldorf; Keramion, Frechen; SMPK, Berlin; Emslandmuseum, Sögel; Keramikmuseum Kellinghusen; Sammlung der Veste Coburg; Kunstsammlungen Neubrandenburg; Keramikmuseum, Berlin; Museum der Stadt Eckernförde; Sammlung Schloss Varazdin, Kroatien; City of Icheon, Korea; Keramikmuseum Faenza, Italien. Teilnahme an Symposien in Deutschland, Österreich, Dänemark, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Korea.

48 Anja Klafki Susanne Juliette Koch Cora Korte Jesper Kristiansen Morten Krogsgård Thomas Lunau Hans Lembrecht Madsen Jes Mogensen Bildende Künstlerin geboren in Eckernförde Studium der Freien Kunst an der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel Gaststudium am Icelandic College of Arts and Crafts Reykjavik Island Auszeichnung der Diplomarbeit mit dem Stipendium Nordwest-Lotto Schleswig-Holstein Preisträgerin Expressions of Youth Dedalo Arte, Urbino Italien Stipendium Landeskulturzentrum Salzau Stipendium Stiftung Kartause Ittingen, Warth Schweiz. seit 2010 Lehrauftrag an der Hochschule für Technik, Stuttgart. Seit 1989 Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen, Kunstvereinen und Galerien im In- und Ausland. Vertreten in privaten und öffentlichen Sammlungen, u.a. Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Lübeck, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schleswig, Center of Modern Art, Giseh/Ägypten, Städtische Kunsthalle Mannheim, Museum der bildenden Künste Leipzig. Keramikerin Ausbildung, College of Art and Design in Farnham, Bath Academy of Art England BA Masterstudium an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Professorin Kerstin Abraham. Seit 1982 Einzelausstellungen und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland : Connecting, contemporary Arts and Craft from Germany, Norway, Finland, Denmark, Sweden. 2011: Heidelberg, Galerie Heller, Klasse Kerstin Abraham Gallerie Faita, Harmeln von Tradition bis Farbrausch. Jahresschau BBK Museumsberg, Flensburg. Forum ARTium, Marktplatz der Künste 1, Schleswig 1998: Hamburg ADK-GEDOK: Das beste Einzelstück. 2005: 2. Preis der Stadtsparkasse Hanau zur Themenausstellung Licht und Schatten. 2007: GEDOK Form ART 2007, Klaus Oschmann Preis, Barbara Hast / Susanne Koch Geboren in Flensburg Abitur am Fördegymnasium Flensburg CAU Kiel (Kunst- und Literaturwissenschaften) Muthesius-Hochschule / Kiel Studium der Freien Malerei bei Harald Duwe und Peter Nagel Diplom, Beginn der freiberuflichen Tätigkeit Bezug eines zusätzlichen Ateliers in Berlin. lebt in Kiel, arbeitet in Kiel u. Berlin. Stipendien: 1991 Projektstipendium des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein Künstlerförderung der Stadt Kiel Stipendium der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein Projektförderung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Kiel Projektförderung des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein Projektförderung des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Født 1972 i Aalborg. Billedkunstner, Sønderborg. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi v. Professorerne Sys Hindsbo, Anja Franke, Erik A. Frandsen, Jens Haaning og Jesper Christiansen. Udvalgte udstillinger: Tidsbrist/ Zeitnot, Plan D, Düsseldorf, D. Aim to Please, Augustiana, Augustenborg. 2012: Blomster i Havnen, H.K. Samuelsens Haller, Sønderborg. Grænselandsudstillingen, Sønderjyllandshallen, Aabenraa. Oppe i Træerne, Brundlund Slot, Aabenraa. 2011: Grænselandsudstillingen, Sønderjyllandshallen, Aabenraa. 3rd Party, Beaver Projects, Kbh. Oh my God!, Rum46, Århus. 2010: Dome Elastica, Xbunker, Sønderborg (sep.). Medlemsskaber: Kunstnersamfundet. Grænselandsudstillingen. Team Xbunker. BKF. Født Billedkunstner, Odense. Uddannelse: Sønderborg Gymnasium og HF (-92). Sønderjyllands kunstskole Det Fynske Kunstakademi: Malerskolen, Erik A. Frandsen ( ). Projektafdelingen, Jens Haaning (-2000). Malerskolen, Jesper Christiansen og Anette Abrahamsen. ( ). Udstillet på Grænselandsudstillingen 2007, 2009, 2010 (gæst) og 2011 (medlem) Udstillingspause og orlov fra karrieren i Comeback på grænselandsudstillingen i Født Billedkunstner, Sønderborg. Udstillinger (udvalg): Tidsbrist (Zeitnot), Plan. D. Produzentengalerie, Düsseldorf, 2013 Augustiana Augustenborg (solo), Grænselandsudstillingen, Oppe i træerne - Brundlund Slot (parken), Nexus Kunstcenter, Grænselandsudstillingen, Berlin - Landesvertretung Schleswig-Holstein, Sønderborg Sygehus, Landtag Kiel, Glückstadt - Horizonte, Grænselandsudstillingen, Craftwerk, Sønderborg - State of play (solo), Augustiana, Augustenborg, Ecce Homo Grænselandsudstillingen Gjedhuset, Frederiksværk Craftwerk, Sønderborg 80x80, Medlemsskaber: Team Xbunker. BKF. Født 1943, Gram. Billedhugger. Udvalgte udstillinger: 2012 Vejle kunstforening: 2012 Esbjerg Kommunes Kunstforening Lauenborg Kunstforening, Schwarzenbeck, Holsten, Tyskland Ebeltoft Kunstforening Ølgod skulpturudstilling Landestag Kiel Krusmølle, Aabenraa Gjethuset og Ågalleriet, Frederiksværk Kunstmuseeum Heikendorf, Kiel, Tyskland Landesbibliotek Slesvig- Holsten, Tyskland. Offentlig salg og udsmykninger (udvalgte): 2010 Brundlundskolen, Aabenraa Ensted Kirke, Aabenraa Gårdlauget Vestergade-Slotsgade, Aabenraa. Medlemsskaber: BKF, Dansk Billedhuggersamfund, Grænselandsudstillingen. Sønderborg. Maler, grafiker, kunstpædagog. Født Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi Senest udstillinger: 2013: Daglig publicering af tegninger på Facebook. 2012: Augustiana. Chr. X s Gigthospital, Gråsten 2011: Galleri Strædet, Møgeltønder. 2010: Landtag, Kiel. Craftwerk, Sønderborg. 2009: Ecce Homo, Augustiana. Gjethuset, Frederiksværk. 2008: Kunstlermuseum Heikendorf Galleri HAW, Aventoft. Haderslev Kunstforening. Samt alle årene: Grænselandsudstillingen siden Udsmykninger: Haderslev Vandforsyning. Sønderskovskolen, Sønderborg. Business College, Sønderborg. Sønderborg Fjernvarme. EUC - Syd i Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

49 Søren Møller Bjørn Poulsen Aage Schmidt Inka Sigel Bente Sonne Kristian Vodder Svensson Dan Thuesen Jacob Tækker Født 1951 i Nakskov. Det Kgl. Danske Kunstakademi Professorerne: Addi Köpcke, Gunnar Aagaard Andersen, Helge Bertram. Medlem af BKF, Grænselandsudstillingen & Star Artists Corporation. Kurator TeamXbunker. Seneste udstillinger: Blomster i Havnen Sydvendt Galleri Nexus Udkant på forkant Grænselandsudstillingen Galerie Birger Arnesen. september 2010, Landestag Kiel. september 2010, Grænselandsudstillingen august Glückstadt, Horizonten august grader nord Kulturprisen Stadsbiblioteket Lyngby maj Ringstedgalleriet marts Haderslev Kunstforening GRENZEN, Augustiana Udaipur, Galleri Craftwerk GRENZEN, Brunsviker Pavillon, Kiel Guld & Grønne Skove, Tapperihallen, Carlsberg Kbh Nakskov Kunstforening. Kulturnatten Grænselandsudstillingen Født Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Udvalgte udstillinger: 2013: Relief, Brænderigaarden, Viborg. 2012: Relief, Cube, Galleri Tom Christoffersen, København. Relationer, (m. Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Maiken Bent og Torben Ribe, Isabel Berglund og Kristian Devantier, Pernille Egeskov Bigum og Martin Bigum), hhv. København og Randers (DK). 2011: Nye Skulpturer, Galerie MøllerWitt, Aarhus. 2010: Tilløb til Rum, (m./martin Erik Andersen, Hein Heinsen, Kirsten Ortved m.fl.), Clausens Kunsthandel, København. Umedalen Skulptur, Umeå, (SE). 2009: Indefra Udefra, Henningsen Contemporary, København. GHOST, bn224 art gallery, Hamburg, (DE), RAI Amsterdam. Galerie MøllerWitt, Aarhus. 2008: JYLLAND, Aarhus Kunstbygning, Aarhus. Grønningen, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem. Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie1954. Udvalgte udstillinger: Schloss von Husum, Munkeruphus, Huset i Asnæs, Sønderjyllands Kunstmuseum, Der Rathaus Gallerie Bad Harzburg, Brøndby Kulturhus, Holsteinische Landesbibliothek Kiel, Kustmuseum Heikendorf Kieler Förde, Maj 93 Kbh., Gjethuset Ågalleriet Frederiksværk, Folkemuseet Hillerød, Nordkysten Munkeruphus, Dronningmølle, Galleri Strædet Møgeltønder, Hillerød Kunstforening. Rum- og facadeudsmykninger: Forretningstorvet Nygårds Plads. Brøndby. Seks gavludsmykninger - Ældreboligerne Bøgelund. Medlem: Grænselandsudstillingen. Maj 93, København. Kunstnersamfundet. BKF. Født 1967 i Flensborg. Bosat i DK siden Maler. Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling 94. Medlem: BKF, ProKK, OK 18 (Odder kunstnere), Grænselandsudstillingen. Repræsenteret hos: Galleri Gl. Lejre, Gallerie Rasmus. Udsmykninger: Den Kgl. Ambassade, Berlin. Flyvestation Karup. Aktuelt i 2013: Art Herning (Galleri Gl. Lejre). Huset i Asnæs. Gallerie Rasmus København. Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Letland. OK 18 i Salo, Finland. Grenen Kunstmuseum 1. juli. Kunstbrænderiet Vejle sm. Hans Lembrecht Madsen 24. august. Galleri Gl. Lejre i september. Født 1950 i København. Maleri/ Objekt/ Tegning. Bosat i Sønderjylland fra Uddannelse: Professor Palle Nielsen MA Institut for Visuel kommunikation. Designskolen Kolding. Fra 1995 medlem af Grænselandsudstillingen. Optaget i Kunstnersamfundet. Optaget i BKF. Udvalgte Udstillinger : Grænselandsudstillingen årligt i DK (og Tyskland), soloudstilling Vestjyllands Kunstmuseum 2009 Galleri Stædet 9, Møgeltønder Udvalgte studieophold: Jordan 4 mdr 1976, Japan 4 mdr 1989, San Cataldo mdr Berlin, New York, Paris, Svaneke. Udsmykninger: Aabenraa Rådhus Legater: Sasakawafonden, Gerhard Hennings Legat, Dronning Ingrids Fond, CL Davids Fond, LeKlintfonden, Gerhard Hennings Legat, Emma Bærentzens Legat Knud Højgårds Fond, Gangstedfonden, Dalhoff Larsens Fond. Født Billedkunstner, København. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi Galleri Tønder Malmø kunsthald. Sverige Galleri Gl.Lejre, Roskilde Grænselandsudstillingen Beaver Projects, Kbh Beaver Projects, Kbh Art cph., Kbh Galleri Rasmus On Paper, Odense Art cph, Kbh Art Herning, Herning Galleri Rasmus. Født 1945 i Højer. Maler. Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi Udvalgte udstillinger: 2008: Grenå Kunstforening, Schleswig Holsteinische Landesbibliothek. 2009: Kunstmuseum Heikendorf. Haderslev Kunstforening. Galleri Skovgård, Flovt. Galleri Strædet, Møgeltønder. Ågalleriet, Frederiksværk. Palæfløjen, Roskilde. 2010: Christiansfeld Museum. Fanø Museum. 2011: Galleri Nexus, Uge. Galleri Strædet, Møgeltønder. Galleri HAW, Aventoft : Galleri Strædet, Møgeltønder : Galleri Hilden, Maribo. 2013: Billund Kunstforening. Medlem: Grænselandsudstillingen. Kunstnersamfundet. Mejlen. BKF. Født 1977 i Sønderborg. Billedkunstner, København. Uddannelse: MFA. Det Kgl. Danske Kunstakademi Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam Separatudstillinger: 2013: Sognet/The Parish, V. Sottrup Kirke. 2012: All in my head / Alles in meinem Kopf, Kiel, D. 2010: Walls are caving in, Xbunker, Sønderborg. Towers, Brundlund Slot, Aaberaa. Cave and reality, Charlotte Fogh Contemporary, Aarhus. 2009: Digging for fire, Pixel Gallery, København. 2008: Crystall Ball, Pixel Gallery, København. 2007: Satellite, MOGADISHNI AAR, Aarhus. 2006: Parking lot limbo, MOGADISHNI, København. 2005: Routine, Gallery Q, København.

50 FILMKONCERT Musik for Buster Keaton Claus Vahle Nils Vollertsen Rainer Wiedemann MED MADEMOISELLE BARNAT OG MR. OCHOA. Geb in Göttingen Schulzeit in Göttingen, Schleswig, Kappeln Studium an der Muthesius Werkkunstschule Kiel. (H. Arpe, G. Bockmann, H. Bentele). An der Kunstakademie Stuttgart (W. Brudi, K. Wehlte). An der Pädagogischen Hochschule Flensburg (G. Uschkereit, G. v. Ohe) und der Hochschule für bildende Künste Berlin (H. Kaufmann, W. Laves, W. Hess) : Kunsterzieher an verschiedenen Gymnasien. Seit 1998: Freischaffender Maler und Grafiker. Seit 1966: Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler Schleswig-Holstein. Lebt in Schleswig. Født 1956 i Husum. Tegner og maler. Udd. på Århus Kunstakad. hos maleren Mogens Gissel , i bestyr. for det sl.-h. k.hus støttekr., i best. for SdKf, i bestyr. for BKF i Sdj., heraf i form. og kass., forr.fører for Grl.udst. og 2009 kass. Siden 1996 arr./ medarr. på en lang række da.-ty. kunstudst., bl.a. i Det da. Kulturinst. regi i Tyskl., sammen m. BBK i Sl-H, landdagen og landsbibl. i Kiel og Kunstnermus. Heikendorf nær Kiel, sidst i 2013 i Justits-, Eur.- og Kulturmin. i Kiel. Udst. bl.a.: Mikkelberg 1985, Ribe Kunstmus. 1997, Gal. Trap, Kbh. 2003, Hafnarborg 2004, Rønnebækholm 2008, Gal. Trap Korsør 2010, unmarked space 2010, Gammelgård, Herlev 2012 (s.m. Erwin Doose), Gal. Slugen, Esbjerg 2013 (s.m. Niels Reumert), Gal. 66, Egernførde 2013 Legater: bl.a. L. F. Foght, L. Zeuthen, Hannibal Sander, Traugott Møller, Nordisk Kulturfond Solgt til bl.a. Statens Kunstfond og Ny Carlsberg-Fonden. Geb in Bremen. Malerei, Grafik, Fotografie Studium am Staatl. Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung und an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Von 1973 bis 2011 Kunsterzieher. Mitglied des BBK S-H und der Gemeinschaft Lübecker Künstler. Seit 1969 diverse und wiederholte Ausstellungsbeteiligungen bei Landes- und Jahresschauen, Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland. Wichtige Einzelausstellungen: 2007/08 Industriemuseum Herrenwyk Der lange Abschied Das Ende und Ausschlachten der Flender Werft; 2009 Industriemuseum Herrenwyk Die letzte Klappe Das kurze Leben Europas höchster Klappbrücke; 2011 IHK-Lübeck Die letzte Klappe und Aufnahmen von der Industrie an der Trave; 2013 Galerie Defacto Art in Lübeck Vanitas; 2013 Doris Rüstig-Ladewig Stiftung Schleswig Vanitas-Stillleben. Aabenraa Kunst- og Musikforening afholder koncert i Grænselandsudstillingen. I år bydes der på spændende musik til Buster Keaton filmen: Cameraman fra Laîla Barnat: piano og violin. Juan J. Ochoa: piano og melodica. Mens filmen kører, lytter vi til Mozart, Massenet, Zamecnik, Sulivan og Peterik, Ravel, Porte, Brahms, Satie, Debussy, Grabbe, Chopin, Beethoven, Rachmaninov med flere. Koncerten afholdes torsdag den 22. august 2013 kl i Sønderjyllandshallen. Kl Rundvisning for koncertgæster i Grænselandsudstillingen ved lektor Kirsten Bengtson. Entré 80 kr. / ikke medl. 100 kr. I pausen kan der købes drikkevarer.

51 PRAKTISKE OPLYSNINGER Støttekreds Bliv medlem af Grænselandsudstillingens støttekreds. Er du allerede medlem, så giv et medlemskab som gave. Prisen er 150 kr. pr. år. Som medlem får du invitation, gratis udstillingskatalog og mulighed for at deltage i den årlige lodtrækning af værker, doneret af Grænselandsudstillingens kunstnere. Du får desuden 10% rabat ved køb af værker på udstillingen. Indtegning kan ske ved henvendelse til udstillingsvagten eller foreningens kasserer: Anette Laasholdt Solvang Haderslev Telefon Ved køb kan udstillingsvagten kontaktes i åbningstiden på Vagten kan af og til være i gang med opgaver i udstillingen. Ring evt. op igen senere. Følgende vandt ved Grænselandsudstillingens lodtrækning 2012 Brigitte Hardt, Sønderborg Børge Lund, Aabenraa Dorrit og Jørn Aarøe, Agerskov Erling Elholm, Aabenraa Gunnel Ross, Aabenraa Gwyn Nissen, Tinglev Hanne Elleby, Aabenraa Hans-Erik Magnild, Silkeborg Inger Nielsen, Gråsten Jan og Lise Christiansen, Haderslev Jens Blohm Poulsen, Aabenraa Karen Løvig, Sønderborg Karen M. Pedersen, Sønderborg Karen Willesen, Sydals Karin Heissel, Aabenraa Kunstforeningen Banegården, Aabenraa Lene Østergaard, Sønderborg Poul Valdemar Nielsen, Aabenraa Poul-Erik Hansen, Haderslev Randi Husted Madsen, Aabenraa Vibeke Kyhl Haugaard, Aabenraa Aabenraa Bibliotekerne, Aabenraa Vibeke og Lars Rasmussen, Aabenraa Ny lodtrækning Søndag d. 25. august kl. 16 bordloddes dette års værker. Alle værker er doneret af udstillere på Grænselandsudstillingen Generalforsamling Der afholdes generalforsamling lørdag d. 5. april 2014 kl.12 på Kunstmuseet Brundlund Slot. Dagsorden til mødet udsendes pr. post sammen med opkrævning til medlemskab. Bestyrelsen i Grænselandsudstillingen Bente Sonne (formand) Ole Prip Hansen Thomas Lunau Ole Jøker Nissen (fra støttekredsen) Susanne Mørk (fra støttekredsen) Katalogudvalget Thomas Lunau Jesper Kristiansen Morten Krogsgård Jes Mogensen Ophængningsudvalget Hans Lembrecht Madsen Nils Vollertsen Ole Prip Hansen Ken Denning Bente Sonne Gæsteudvalget Hans Lembrecht Madsen Jes Mogensen Bente Sonne Nils Vollertsen Eva Ammermann Kommende udstillinger Grænselandsudstillingen udstiller i Justits-, Europa- og Kulturministeriet i Kiel 10. september 31. oktober Grænselandsudstillingen udstiller på Havnekontoret i Haderslev, januar Rundvisninger Gratis offentlige rundvisninger for alle interesserede med gennemgang af de udstillede værker: Onsdag 14. august kl. 18. Rundvisning i Sønderjyllandshallen ved kunsthistoriker, mag. art. Lise-Lotte Blom, Odense. Søndag 25. august kl. 15. Rundvisning i Sønderjyllandshallen ved kunsthistoriker, mag. art. Lise-Lotte Blom, Odense. Børn og unge I udstillingsperioden vil der være tegneplader, tegnepapir og farver til rådighed for børn og unge med deres familie og venner. Grænselandsudstillingen har desuden en lang tradition for samarbejde med danske såvel som tyske institutioner og skoler. Børnehaver, folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser som f.eks. gymnasieskoler, IBC og og EUC-Syd kan som sædvanligt besøge udstillingen gratis med deres pædagoger eller lærere. Børn på besøg/elever fra besøgende skoler kan udstille tegninger, inspireret af besøget på Grænselandsudstillingen i den gamle foyer. Der afholdes introducerende dialogbaseret lærerkursus til folke- og friskoler i selve udstillingen mandag 12. august kl , tilrettelagt af Bente Sonne. Tilmelding:

52 KUNSTKREDSENS MEDLEMMER Agnete Brandt Aksel Krogslund Olesen Alice Lorenzen Allan Skriver Christensen Anette Bjerring Anna Krarup Anna Margrethe og Kaj Ikast Anna Marie S. Sandgaard Anna-Ida Einarsson Anna-Lise Foverskov Anna Aabenhus Anne Lildholdt Jensen Anne Margrethe Have Anne Marie Brodersen Anne Marie Lund Anne Mette Petersen Anne Moestrup Anne Rostgård Knudsen Anne Schmidt Annegrete og Peter Nissen Anne-Grethe Andersen Annelise Sonne Andersen Anni Rindum & Mogens K Sørensen Anton Lorenzen Anton Nielsen Asger Petersen og Charlotte Koch Asta Jensen Astrid Hansen Astrid Metelmann Astrid og Finn Degn Axel Borregaard Nielsen BDN-Kultur Bent Rogat Bent Staugaard Bente Brøgger Sørensen Bente Vandborg Birgit Hansen Birgit Marie Kjær Birgit Støchkel og Jens Ø: Larsen Birthe Andresen Birthe Fangel Birthe Kruse og Ebbe Jensen Bjarne Christensen Bodil Bjerregaard Bodil Gormsen Bodil Lundby og Peter Lundby Bodil Rostgaard Andersen Brigitte Hardt Brundlund Slot Bruno Bergmann Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S Business College Syd (Lod og Del) Anni Trier BC Syd Att. Annette Møller Børge Lauesen Børge Lund Børnehaven Nørrevang Carl King Carsten Juhl Center for Undervisningsmidler Charlotte Junggreen Have Christian Mylin Christian Panbo Christian Skov Cuno Sørensen Dagmar Jacobsen Dansk Centralbibliotek Deutsches Gymnasium Ditte Rahr Dorete Tychsen og Poul Tychsen Dorothea Kjærgaard Dorrit og Jørn Aarøe Dorte Irgens Jacobsen Elisabeth Callø Elisabeth Hanssen Elisabeth Hertlum Elise Marloth og Johannes Andersen Elke Brix Ellen Andersen Ellen Boye Mathiesen Ellen Margrethe Petersen Ellen Olesen Ellen Trane Nørby Elna og Asger Honoré Elsbeth Kardel Knutz Else Bruun og Jens Bruun Else Hansen Else Johanne Hansen Else Runge Petersen Else Schroll og Henrik Schroll Elsebeth Lorenzen Elsebeth Schmidt-Hansen Erik Schrøder Erik Skifter Andersen Erling Elholm Ester Bundgaard Esther Fick GALLERI 95/EUC Syd co/alice Dohn Eva Detlevsen Eva Hansen Eva Korsgaard Eyvind Hartmann Flemming Mathiesen og Eva Weitling Flora Linnet Sørensen Fritz Carstensen Gerd Battrup Gretel Thulstrup Grethe Damgaard Grethe Davids Grethe Lund og Bjarne Lund Grethe Neergaard Grethe Nielsen og Ole Nielsen Gunhild Bruun Gunnel Ross Gunver og Ole Stougaard Pedersen Gurli Jansen Gwyn Nissen Haderslev Kunstforening Hagen Clausen Hanne Brygmann Hanne-Lisbeth Baagøe Hanne Elleby Hanne Elmstrøm Hanne Hviid Hanne Nothlev Hanne og Hans Selvejer Hanne Paarup Christensen Hanne Rømer Hanne Steen Jensen Hans Emil Carstensen Hans Jørgen Petersen Hans Kr. Høier Hans Michael Jebsen Hanns Peter Blume Hans-Erik Magnild Helen og Tommy Nielsen Helen Therkelsen Helene S Holmgaard Helle Krog Helle og Harro Hallmann Henning Lessow Henning og Inga Mikkelsen Henning Ranum Henning Vendelbo Henriette Jessen Hjalmar Nielsen Holger Schmidt Clausen Højskolen Østersøen Ida Bendix Jørgensen Ida Nohns Ilse Tofft Inga Christiansen Inge Jepsen Inge Langballe Inge Lis Larsen Inge Marie Callesen Inge Petersen Ingeborg Lauridsen Inger Heckmann Inger Lehmann Brodersen Inger Nielsen Ingrid Brase Schloe Jakob Buus Madsen Jan Erik Larsen Jan Køpke Christensen Jan og Lise Christiansen Jan Pedersen Jane Poulsen Jarl Blauenfeldt Sørensen Jens Blohm Poulsen Jens Iwer Petersen Jens Top Jette Ruhlmann Johanne Davids Jutta Pregaard Jytte Melchertsen Jytte Petersen Jytte Prip Rasmussen Jytte Vestergaard Jørgen Cleemann og Birthe Nilhausen Jørgen Juul Jørgen Witte Jørn Mellergaard Jørn Ole Nielsen K. Bent Jensen Kaj Autzen Kaj Risom Karen Brande Karen Christensen Karen Johanne Bonde Karen Kolmos Karen Lund Karen Løvig Karen M Pedersen Karen Marie Jensen Karen Schlesinger Karen Willesen Karen Aagaard Riisberg Karin Heisel Karin Heissel Karin Helga Baum Karin Jørgensen Karin Kofod Karin L. Nielsen Karl Laursen Kirsten & Niels Nørmark Kirsten Arensberg Kirsten Bengtson Kirsten Hoppe Kirsten Meldgaard Kirsten Melitor Agertoft Kirsten Moesgaard Kirsten Påbøl Andersen Kirsten Sparvath Kisse Bork Thams Knud F. Andersen og Margrethe Krogslund Knud Rask Kolding Kunstforening Korsør Kunstforening Kunstforening Banegaarden Kunstforeningen Haderslev kommune Kunstforeningen ved Kurt Johannes Hagn-Meincke Käte Dorothea og Bent Andersen Laila og Ole Christensen Lars Rasmussen Lars Aagaard Leif Frederiksen Lene Beck Lene Zeuner Lene Østergaard Lene Ørum Linda Clausen Lis Kroll Lis Nissen Lis Slottved Lisa Carstensen Lisbeth Christensen Lise-Lotte Blom Louis Dalbo-Pedersen Louise Christensen Louise Petersen Lukas Rövekamp Iwersen Magda Fischer og Knud Fischer Margit Berg Johansen Margit Hansen Margit Kjærgård Schmidt Margrethe R. Dahlstrup Margrete Jordt Marianne Hagedorn Marianne Weiman Marie Louise Rumley Marilyn og Hans-Jürgen Nissen Marlis Krogh-Christensen og Arthur Mathiesen Mary Jensen Mary Johansen Mette Sørensen Mette Thorøe Mogens Kjær Mogens Mølskov Morten Blemsted Nanna Dirksen Nina Lennert Nina Ullerup Nis Jensen og Sonja Jensen Nordborg Kommunes Kunstfor. Ole Andersen Ole Jøker Nissen Ole Kurt Ullerup Ole Skovlund Ole Østergaard Orla Rahbek Paul Nielsen Peter Autzen og Rikke Autzen Peter Borst Nissen Peter Lausen Peter Stehr Peder Traasdahl Møller Poul Bro Poul Solberg Hansen Poul Valdemar Nielsen Poul-Erik Hansen Poul-Erik Lassen Povl Hansen Povl Kylling Petersen Preben Helmer Nielsen Ragnhild Kruse Breindahl Ragnhild Rohde Randi B. Møller Randi Husted Madsen Renate Petersen Rikke Anne Nielsen Ruth og Mogens Rauch Shan M. Nissen Signe Aalbæk Jensen Sigrid Andersen Sonja Larsen Sophus Boas Susanne Lembrecht Madsen Susanne Mørk Susanne Rogat Susanne Åberg Sven Seedorff Svend Emil Nielsen Sydbank Søren Junge Sønderborg Kommunes Kunstfd., Sønderjyllandshallen Tandlægerne Therese Enggard Pedersen Thomas Petersen Tine Svenningson Tonni Schneider Torben Knage Rasmussen Tove Jørgensen Tove Kjellerup Tove Linnet Sørensen Tove og Bent Andersen Tove Pelle Tove Sørensen Tove Sørensen Trine Petersen Tune Lund Tut Boisen og Kai Boisen Ulla Bendix Ulla Bjerregaard Jessen Uwe Iwersen Vibeke Kyhl Haugaard Vita Hollænder Beeck Volker Lindemann Aabenraa Bibliotekerne Aabenraa Gymnasium og HF Aabenraa Kommune Aabenraa Kunst- og Musikforening Aabenraa Turistkontor Aase Mikkelsen Åse Sangild Aase Schelde

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk REGION SYDDANMARK Museer ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk FAABORG: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Grønnegade 75 5600 Faaborg T: 6261 0645

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN2014

GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN2014 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN2014 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN2014 Sønderjyllandshallen Aabenraa 17. - 31. august kl. 10-17. FERNISERING Lørdag 16. august kl. 14. Åbningstale v. Gwyn Nissen, chefredaktør på Der Nordschleswiger.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL

KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL Højde 50cm (23cm) Bredde 55 cm (28 cm) ANNE CIRKOLA Højde 54 cm Bredde 44 cm HERLUF SKJETNING LARSEN Højde 27 cm Bredde

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere