GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013"

Transkript

1 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013

2 GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2013 Sønderjyllandshallen Aabenraa august kl Fernisering Lørdag 10. august kl. 14. Åbningstale v. Charlotte Sahl-Madsen, Direktør for den kommende Kunsthal i Sønderborg Jonas R. Kirkegaard opfører lyd- og lyskompositionen Luminance. Border. Sonority. Stop - skabt til Grænselandsudstillingen Rundvisninger Gennemgang af udstillede værker for alle interesserede: Onsdag 14. august kl Rundvisning i Sønderjyllandshallen. Søndag 25. august kl Rundvisning i Sønderjyllandshallen. Koncert Torsdag 22. august kl. 19. Mademoiselle Barnat (piano og violin) & Mr. Ochoa (piano og melodica) spiller til Buster Keaton-filmen Cameraman. Arrangør: Aabenraa Kunst- og Musikforening. Udstillinger 2013 Ministerium für Justiz, Europa und Kultur, Kiel. 10. september oktober.

3 JONAS R. KIRKEGAARD sound design/ composer/ sound artist Luminance. Border. Sonority. Stop er et audiovisuelt værk for to højttalere og to stroboskoper komponeret af Jonas R. Kirkegaard specielt til Grænselandsudstillingen Luminance. Border. Sonority. Stop er en lyd- og lyskomposition, hvor simple elementer af lys og lyd iscenesættes med henblik på at undersøge grænselandet mellem de to udtryksformer. Når man som menneske altid og hele tiden erfarer med hele sanseapparatet og aldrig kun lytter, læser, ser eller dufter, er det interessant og en vigtig opgave for mediebaseret kunst, netop at udfordre sit medie og måden det opfattes på. Et centralt omdrejningspunkt i værket har således været at arbejde med synkronisering og ikke-synkronisering af lyd/ lys-baserede events for at påpege forskellige måder at opfatte og gruppere hændelser og udtryk på, der involverer både auditiv og visuel gestik. I værket anvendes stroboskoplys. Personer med (fotosensitiv) epilepsi bør derfor tage de fornødne forholdsregler.

4 FORORD Velkommen til Grænselandsudstillingen Udstillingen har i år mistet et mangeårigt medlem, Johanne From Clausen. En fin kunstner og et klogt menneske fra Als. Hun kendte Franciska Clausen og dannede sammen med hende og Maria Lüders Hansen en kvindelig trio, der var med på Grænselandsudstillingen fra de første år. Ole Prip Hansen har skrevet et mindeord om hende i kataloget, og vi er glade for at kunne præsentere en mindeophængning af hendes værker, bl. a. takket være god hjælp fra hendes familie. Æret være hendes minde. Kunstnersammenslutningen er dynamisk og har i 2013 fået 4 nye medlemmer: Markus Herschbach fra Aabenraa, Cora Korte fra Kiel, Jesper Kristiansen fra Sønderborg og Kristian Vodder Svensson, der oprindeligt er fra Tønder, men nu bor i København. Alle har været gæster på udstillingen mindst 2 gange og viser kunst, der spænder over tegning/maleri, collage og installationskunst. Vi er på vej mod et generationsskifte i Grænselandsudstillingen. Gæstelisten rummer i år 10 navne fra begge sider af den dansk-tyske grænse. De danske gæster er valgt med fokus på billedhuggerkunst: Lene Desmentik fra Odder, Bjørn Poulsen fra København og Sophus Ejler Jepsen fra Askov. Alle arbejder meget eksperimenterende med rumlig form og indrager mange forskellige materialer i deres værker. Syd for grænsen arbejder Anja Klafki, Regine Bonke, Rainer Wiedemann, Susanne Hampe, Claus Vahle, Susanne Juliette Koch og Susanne Kallenbach. De viser en bred vifte af udtryksformer fra landskabsbilleder over installation til keramiske objekter. Grænselandsudstillingen gennemfører på 43. år en dansk tysk kunstudstilling på et højt kvalitetsniveau. Samtidig er der i 2013 underskrevet en ny grænseoverskridende kulturaftale, der skaber formelle rammer for mere grænseoverskridende kulturarbejde i regionen. I den forbindelse er det rimeligt at nævne Grænselandsudstillingen som en del af inspirationen til aftalen. Grænselandsudstillingen modtog sidste år en anerkendelse fra Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune samt kr i respekt for udstillingens historiske og nutidige indsats. Gruppens nuværende kunstnere er med til at videreudvikle og fastholde det dansk-tyske samarbejde om kunst. Initiativet til Grænselandsudstillingen blev taget af borgere, som fortjener en særlig anerkendelse: Rektor for det tyske gymnasium i Aabenraa, Hans Jürgen Nissen, og lærer i den danske folkeskole, Jakob Gormsen, der sammen med den nu afdøde dansk-tyske maler og grafiker Harald W. Lauesen satte projektet i gang. I de senere år er mange kunst- og kulturprojekter i området grænseoverskridende. Dette var ikke tilfældet, da Grænselandsudstillingen startede som en modig, vældig god og progressiv idé i Grænseudstillingen har gennem alle årene vist kunst i Aabenraa, i Sønderjyllandshallen såvel som på Kunstmuseet Brundlund Slot. Udstillingen har jævnligt været flyttet til andre egne af Danmark. Syd for grænsen har udstillingsstederne bl.a. været: Künstlermuseum Heikendorf, Kiel, Der Landtag Schleswig-Holstein, Kiel og Das Schloss vor Husum (Museumsverband Nordfriesland). Grænselandsudstillingen flytter i september 2013 til Kiel, hvor den udstiller i Ministerium für Justiz, Europa und Kultur. Bente Sonne, formand

5 VORWORT Herzlich willkommen zur Grenzlandsausstellung Die Ausstellung hat dieses Jahr eine langjährige Ausstellerin verloren, Johanne From Clausen. Eine feine Künstlerin und ein kluger Mensch aus Alsen. Sie kannte Franciska Clausen und bildete mit ihr und Maria Lüders Hansen ein weibliches Trio, das sich von Anfang an der Ausstellung beteiligte. Ole Prip Hansen hat einen Nachruf über sie im Katalog geschrieben, und wir freuen uns, eine Gedächtnisausstellung ihrer Werke zeigen zu können, dank der guten Hilfe von ihrer Familie. Wir ehren ihr Andenken. Die Ausstellung ist dynamisch, und sie kann dieses Jahr 4 Künstler als neue Mitglieder der Ausstellung präsentieren: Markus Herschbach aus Apenrade, Cora Korte aus Kiel, Jesper Kristiansen aus Sonderburg und Kristian Vodder Svensson, der aus Tondern stammt, aber jetzt in Kopenhagen wohnt. Alle vier haben als Gäste zweimal in den vergangenen Jahren ihre Werke gezeigt Werke, die über Zeichnung/Gemälde, Collagen und Installationskunst spannen. Wir bewegen uns in Richtung eines Generationswechsels in der Grenzlandsausstellung. Die Gästeliste enthält 10 Künstler von beiden Seiten der dänisch-deutschen Grenze. Die dänischen Gäste sind Bildhauer: Lene Desmentik aus Odder, Bjørn Poulsen aus Kopenhagen und Sophus Ejler Jepsen aus Askov. Alle arbeiten experimentierend mit räumlicher Form und mit vielen verschiedenen Materialien in ihren Werken. Südlich der Grenze arbeiten Anja Klafki, Regine Bonke, Rainer Wiedemann, Susanne Hampe, Claus Vahle, Susanne Juliette Koch und Susanne Kallenbach. Sie verwenden Ausdrucksformen von neuer Landschaftskunst über Installation bis keramische Objekte. Die Grenzlandsausstellung präsentiert im 43. Jahr eine dänisch-deutsche Kunstausstellung mit einer hohen Qualität. Zur gleichen Zeit ist 2013 eine neue grenzüberschreitende Kulturvereinbarung unterschrieben worden, die formelle Rahmen für immer mehr Kulturzusammenarbeit über die Grenze bietet. In dieser Verbindung kann die Grenzlandsausstellung als ein Teil der Inspiration der Vereinbarung erwähnt werden. Die Grenzlandsausstellung erhielt letztes Jahr DKK von Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune als eine Anerkennung der historischen und aktuellen Bedeutung der Ausstellung. Die aktuellen Künstler der Gruppe arbeiten daran, die dänisch-deutsche Zusammenarbeit zu entwickeln und festzuhalten. Die Initiative für die Grenzlandsausstellung wurde von Bürgern genommen, die eine besondere Anerkennung verdienen: Rektor des deutschen Gymnasiums in Apenrade, Hans Jürgen Nissen, Lehrer in der dänischen Volksschule Jakob Gormsen und der verstorbene Maler und Grafiker Harald W. Lauesen. Heute sind viele Kunst- und Kulturprojekte in der Region grenzüberschreitend. Das war nicht der Fall, als die Grenzlandsausstellung 1970 als eine mutige, sehr gute und progressive Idee startete. Die Grenzlandsausstellung hat im Laufe der Jahre Kunst in Apenrade gezeigt, in Sønderjyllandshallen sowie im Kunstmuseet Brundlund Slot. Die Ausstellung ist auch in anderen dänischen Regionen gezeigt worden. Und auch südlich der Grenze: im Kunstmuseum Heikendorf, Kiel, im Landtag Schleswig-Holstein, Kiel und im Schloss vor Husum (Museumsverband Nordfriesland). Die Grenzlandsausstellung zieht im September 2013 nach Kiel, wo sie im Ministerium für Justiz, Europa und Kultur ausstellt. Bente Sonne, Vorsitzende

6 JOHANNE FROM CLAUSEN ( ) Grænselandsudstillingens start. Udstillingens katalog er udformet som en avis. Johanne er med fra begyndelsen. Fotoet af hende i udstillingsavisen viser en glad og smilende udadvendt person. Havde fotoet kunnet tale, ville man kunne høre Johannes klingende alsiske dialekt, - sådan fra Nordals. er et særdeles smukt værk til Nordborg Rådhus. I Grænselandsudstillingen vil vi huske Johanne som en fin lysets maler og som et engageret og udadvendt menneske. Ole Prip Hansen Ser man hendes billedtitler, hedder de f. eks. Svalereden - Tre søskende - Æblehaven - Fløjtespillerske - Vejen til havet. Alle fortællende om Johannes verden. En verden vi alle motivmæssigt kan opleve. Johannes billeder er ikke så store. De lyser i en ofte mild farvetone. Stramt komponeret. Efter uddannelsesårene på Det Kongelige Danske Kunstakademi og studier af kunst i bl.a. Italien, hvor hun havde legatophold på San Cataldo, vendte hun tilbage til sin fødeegn i Broballe på Als. Her malede hun og hjalp også til hos sine forældre på fødegården. Johanne deltog ikke altid på Grænselandsudstillingen. Hun var længe om at færdiggøre sine motiver. Så meget andet i dagligdagen skulle også klares. Johannes hovedværk og største billede, hvilket hun arbejdede længe på, Johanne From Clausen: Grønkålsstok i blomst, 1993 Blomsterne skal symbolisere Dagmarkorset. Foto: Jens Holm

7 DIE KUNSTLER KUNSTNERNE

8 Alles Verbindende und die Essenz ist der Faden, aus dem ein Kleidungsstück hergestellt wird. Er lässt sich auf unterschiedliche Weise zu einem Flächengebilde verarbeiten, wie auch das Gewebe menschlicher Bezüge. Sind die Fäden erst zu Ende gesponnen, so ergeben sie wieder klar erkennbare Muster bzw. sind als Lebensgeschichten erzählbar. (Hannah Arendt) Aus der Serie Faden öffentliche Kleidersammlung, 2012 C-Print, 50 x 70 cm Faden aus Privatbesitz und öffentlichen Kleidersammlungen 1 4, C-Print, 50 x 70 cm EVA AMMERMANN

9 Küste, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Haus und Felder, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Schiff und Haus, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. Sehzeichen, 2013 Radierung, Collage, 10 x 20 cm. OTTO BECKMANN

10 Am Rossbauer l, 2012 Farbradierung übermalt, 24 x 32 cm Annäherung an eine Landschaft, grosse Enge, 2012 Farbradierung, 18 x 39 cm. FALKO BEHRENDT

11 Under the Tree, 2012 Olie på lærred, 70 x 60 cm. Into the Night, 2013 Olie på lærred, 24 x 30 cm. RASMUS BJØRN

12 Zwei, 2010 (aus der Reihe Stapelstücke) Handgeschöpftes Papier auf Holz, Corten-Stahl, Gummi, 33 x 112 x 50 cm..(zweiteilig) Kleine Form, 2011 (aus der Reihe - Stapelstücke) Handgeschöpftes Papier auf Holz, Corten-Stahl, Plexiglas, Gummi, Aluminium, 58 x 100 x 100 cm. REGINE BONKE

13 The Future Is Now! Candy, 2013 Olie og akryl på lærred, 60 x 50 cm. Little Red, 2013 Olie og akryl på lærred, 50 x 50 cm. SØREN BRØGGER

14 Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. Uden titel 21 x 24,5 cm. KEN DENNING

15 Kings Court Mdf, pianohængsler, 100 x 140 x 140 cm. Produceret med støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg LENE DESMENTIK

16 In den Jahren 2011 und 2012 arbeiteten Michael Bell und Menno Fahl gemeinsam an einer Reihe von über 20 mehrfarbigen Holzschnitten. Die einzelnen Druckplatten wurden zu diesem Zweck zwischen Australien und Deutschland hin- und hergeschickt, bis sie abgeschlossen waren und Michael Bell sie in seinem Studio druckte wurden sie in einer Ausstellung der The Hughes Gallery in Sydney gezeigt, 2013 an verschiedenen Orten in Europa. MICHAEL BELL & MENNO FAHL

17 Uden titel, 2013 Akryl på lærred Uden titel, 2013 Akryl på lærred Uden titel, 2013 Akryl på lærred ALFRED FRIIS

18 Bewegungen des Zweifels, 2008 Stickerei auf Buchzeite und Transparentpapier, je 18 x 15 cm. Das letzte Jahr, 2011 Mischtechnik auf Papier, 110 x 110 cm. SUSANNE HAMPE

19 Opstilling med blomster - appelsin og billede Akvarel, 40 x 50 cm. Fotograf: Jens Holm Ved et træ Akvarel, 42 x 30 cm. Fotograf: Jens Holm OLE PRIP HANSEN

20 Iscenesat fotoserie, 2013 Foto: Jens Holm HERSCHBACH & MØLLER

21 quick queer qwerty quilts SOPHUS EJLER JEPSEN

22 SUSANNE KALLENBACH

23 INSHORE ll, 2012 Hochdruck / Radierung / Materialdruck, 100 x 70 cm. GEMARKUNG lll, 2010 Radierung / Materialdruck, 80 x 60 cm. ANJA KLAFKI

24 Blütenteppich, 2011 Porzellan, 1m, x 1m x 1m, x 1m, Hoch 2 m. Foto: Christoph Rode SUSANNE JULIETTE KOCH

25 LEBENSRAUM (Interiør), 2013 Gesso, farveblyant og lak på plade, 30 x 40 cm. LEBENSRAUM (Interiør), 2012 Gesso, farveblyant og lak på plade, 30 x 40 cm. JESPER KRISTIANSEN

26 MORTEN KROGSGÅRD

27 Whatever kind of moonlight is going to render the flies THOMAS LUNAU

28 Fragment, 2013 Granit, 61 x 8 x 12 cm. HANS LEMBRECHT MADSEN

29 Er ulven kommet eller er det bare en tam gris der gemmer sig mellem spøgelser før solnedgang mølkuglernes stank af naftalin fra den mellemste fortid guirlander af skrot og uklar snak Tegninger Tusch på papir, 29,5 x 21 cm. JES MOGENSEN

30 Iscenesat fotoserie, 2013 Foto: Jens Holm HERSCHBACH & MØLLER

31 Bjørn Poulsen arbejder med udgangspunkt i et abstrakt, formalistisk felt med særligt blik for det geometriske og konstruktivistiske. Hans foretrukne materialer spænder vidt fra gips, bronze, stål, granit og beton, men han har også en forkærlighed for et industrielt massefremstillet materiale som plastik, hvor hverdagens genstande som Margretheskåle skulptureres til (næsten) ugenkendelighed. GHOST 13, 2008 Acryl og Margretheskål, 83 cm. GHOST 30, 2009 Acryl og Margretheskål, 124 x 30 x 30 cm. BJØRN POULSEN

32 Uden titel, 2012 Akryl på papir, 81 x 62 cm. Uden titel, 2012 Akryl på lærred, 80 x 100 cm. AAGE SCHMIDT

33 Malerierne er inspireret af det italienske renæssancemaleri La Primavera af Sandro Botticelli. Maleriet er en allegori over kærlighed, forår og vækst. Et gådefuldt maleri med mytologiske figurer i forskellige scenarier i en orangelund, en frodig have med et utal af planter og blomster. La Primavera, 2013 Blandteknik på lærred, 105 x 105 cm. La Primavera, 2013 Blandteknik på lærred, 105 x 140 cm. INKA SIGEL

34 Den sidste flytning / The last move, 2012 Akryl på lærred, 100 x 100 cm. Den sidste flytning - med gardiner / The last move - with curtains, 2012 Akryl på lærred, 100 x 100 cm. BENTE SONNE

35 KRISTIAN VODDER SVENSSON

36 Modlys, 2013 Olie på lærred. Forland, 2013 Olie på lærred. DAN THUESEN

37 Sognet, 2013 Videoinstallation JACOB TÆKKER

38 Sliaswich, 2011 Holzmontage, 100 x 70 cm. Kuscheltiere, 2012 Holzmontage, 100 x 70 cm. CLAUS VAHLE

39 Uden titel, 2011 Oliekridt på papir, 20 x 29 cm. Uden titel, 2011 Oliekridt på karton, 20 x 29 cm. NILS VOLLERTSEN

40 Seit 2001 wende ich mich neben der malerischen und zeichnerischen Tätigkeit verstärkt der inszenierten Fotografie zu. Die Arbeiten zeigen oft unbeachtete Objekte aus dem Haushalt zusammen mit toten Tieren wie z.b. Fliegen und Motten. So ergeben sich ästhetische und zum Teil auch gesellschaftskritische Kompositionen. Häufig sind in meinen Bildern Aspekte des Lebenskreislaufes, so dass man meine Arbeiten auch als Fortsetzung der barocken Vanitas-Stillleben bezeichnen kann. Fliegerfalle, 2011 Farbfotografie Digitaldruck aufgezogen und laminiert, 130 x 90 cm. Stilleben mit Gläsern und Fliegen lll, 2011 Farbfotografie Digitaldruck aufgezogen und laminiert, 130 x 90 cm. RAINER WIEDEMANN

41 MITGLIEDER MEDLEMMER

42 Eva Ammermann Möllner Straße 49 D Kuddewörde Otto Beckmann Dorotheenstr. 131 D Hamburg Falko Behrendt Fleischhauer Str. 73 D Lübeck Rasmus Bjørn Vestergade Vojens Søren Brøgger Vejlegade 12,1.tv København Ø Ken Denning Niels Uldallsvej Bjert Menno Fahl Rheinsberger Str. 41 D Berlin Fon/Fax Alfred Friis Gustav Johansensvej Frederiksberg Maria Lüders Hansen Æresmedlem (udstiller ikke i år) Hejrebakken Værløse Ole Prip Hansen Kær Bygade Sønderborg Markus J. Herschbach Kragsforte Aabenraa Astrid Kruse Jensen Kastrupvej 6,4.tv København S Cora Korte Alter Markt Kiel +49 (0)431 / Jesper Kristiansen Ringgade 73, st.th Sønderborg Morten Krogsgård Juelsmindevej 26, 2.tv Odense V Thomas Lunau Kærvej Sønderborg Hans Lembrecht Madsen Slotsgade Aabenraa Jes Mogensen Aabenraavej Sønderborg Søren Møller Nydamvej 68, Øster Sottrup 6400 Sønderborg Monika Heide Poulsen (udstiller ikke i år) Kirkebakken Roslev Aage Schmidt Nellikevej 24 Smidstrup Strand 3250 Gilleleje Inka Sigel Solbrinken Odder Bente Sonne Bovlundbjergvej Branderup J Kristian Vodder Svensson Strandboulevarden 71, 5.th København Ø Dan Thuesen Strandvej Højer / Jacob Tækker Prøvestens Alle 11, st København S Nils Vollertsen Hermann Heiberg Str. 1 D Slesvig Tlf Værksted:

43 GASTE GÆSTER

44 Regine Bonke Mechower Str Ratzeburg / Lene Desmentik Lundhoffvej Odder Susanne Hampe Atelier, Wilhelmplatz Kiel Sophus Ejler Jepsen Maltvej 7B, Askov DK-6600 Vejen Susanne Kallenbach Ranzel Felde/Germany Anja Klafki Finkenstr. 31 D Stuttgart +49 (0) Susanne Juliette Koch Dorfstrasse Osterby Bjørn Poulsen Frederikkevej Humlebæk Claus Vahle Kleinberg Schleswig Rainer Wiedemann Kronsforder Hauptstr. 59a Lübeck

45 VITA CV

46 Eva Ammermann Otto Beckmann Falko Behrendt Michael Bell Rasmus Bjørm Regine Bonke Søren Brøgger Ken Denning Bildende Künstlerin. *1959 in Hamburg, lebt und arbeitet in Kuddewörde Studium an der HAW in Hamburg, mit Diplom abgeschlossen Stipendium im Künstlerhaus Lauenburg Gründung des Labels L aliment. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, sowie Projekte im (halb)öffentlichen Raum und Interdisziplinäre Kunstprojekte. Maler, Grafiker. Geb Studium Bildhaftes Gestalten PH Flensburg. Letzte Einzelausstellungen: Galerie Lüth, Husum. Galerie Kruse, Flensburg. Galerie Stexwig, Galerie in Kiel. Galerie Nørballe, Augustenborg. Galerie Wildeshausen. Galerie Möller, Warnemünde. Galerie Morgenland, Hamburg. Maler und Graphiker. Geb. am 11. Mai 1951 in Torgelow Studium an der HfBK Dresden Preisträger Junge Künstler aus der DDR Preis der internationalen Senefelder Stiftung Museum für Bildende Künste Leipzig Galerie Kruse, Flensburg. Michael Bell is an Australian artist whose career spans 35 years. He was born in Maitland NSW in Bell has held 19 solo exhibitions in Sydney and in his hometown of Newcastle and has participated in over 100 group shows. Bell works across a variety of mediums including painting, sculpture, printmaking and drawing. He is represented in many collections across Australia including the Australian National Gallery in Canberra. Michael Bell is represented by The Hughes Gallery, Sydney. Født 1973 i Haderslev. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi, Odense, Danmark. Solo-Udstillinger: 2012 Damp Gallery, København, Danmark Art Herning, Herning, Danmark Tusmørkefortællinger - Damp, København, Danmark Suburban Twilight - Damp III, Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark City Life, SNYK - Skive Ny Kunstmuseum, Skive, Danmark City Life, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa, Danmark Paradise Valley, Galleri Mogadishni, Valby, Danmark geb. in Kiel Studium der Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Biologie; seit 1985 freischaffend. Mitglied im BBK; Juroren- und Kuratorentätigkeit und 6.Preisträgerinnenausstellung Gabriele Münter-Preis, Martin Gropius-Bau Berlin und Frauenmuseum Bonn Nominierung für den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein erstes virtuelles Objekt. Bilder und Objekte in öffentl. und privaten Sammlungen und im öffentlichen Raum. Seit 1985 ca. 200 Einzel- und Gruppenausstellungen im Inund Ausland, zuletzt 2012 Vom Denken im Raum (EA) Angermuseum Erfurt; 2011 Aletheia konkrete Papierobjekte (K)(EA) Haizmann-Museum, Niebüll. Født 1977, Aabenraa. Billedkunstner, København. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi, Ærø Kunsthøjskole, Udstillinger: : Stedet er Rummet, Den Frie Udstillingsbygning, København Grænselandsudstillingen 2012 og 2013, Aabenraa Grænselandsudstillingen Galleri Ægidius, Randers. The Party III, 2011, Beaver Projekt, København. Grænselandsudstillingen, 2011, Aabenraa. The Great Flood, Helene Nyborg Contemporary, København. Into The Wild, Norrtälje konsthall, Norrtälje, Sverige. The HELLO Show, Helene Nyborg Contemporary, København. Sådan Set-Sønderjysk, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa. The Party, Beaver Projekt, København. Artweek 2009, Aabenraa. Dunk Over The Bridge, Cirkulations Centralen, Malmö. Bjørn Vs Brøgger, Danske Grafikeres Hus, København. f. 1957, Danmark. Billedkunstner. Udstillinger i ind og udland. Repræsenteret: Kobberstikssamlingen, Statens Museum for Kunst. Vejle Kunstmuseum, Vejle. Kastrupgårdsamlingen, København. Kunstmuseet Trapholt, Kolding. Kunstmuseet i Tønder. Guan Shanyue Art Museum, Kina. Bibliotheque Nationale de France, Paris. Sasol Art Museum, Stellenbosch, Sydafrika. Marianne und Heinrich Lenhardt-Stiftung, Kaiserslautern. Medlem af: Danske Grafikere. Billedkunstnerens Forbund. Kunstnersamfundet. Den Gyldne. Grænselandsudstillingen.

47 Lene Desmentik Menno Fahl Alfred Friis Susanne Hampe Ole Prip Hansen Markus Herschbach Sophus Ejler Jepsen Susanne Kallenbach Født Uddannelse: Det Kongelige Danske Kunstakademi. Udstillinger i udvalg: 2013 Court of Complexity, Kunstpakhuset, Ikast Local Heroes, Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk Multimarked, Skulpturi, København Progres 1, Horsens Landvinding, Galleri Progres, Horsens Sculpture by The Sea, Aarhus Denmark Pastiche 09, Sølyst, Jyderup Udsmykninger: 2010 Skulptur til Århus Vestre Provsti. Hæderslegater: 2011 Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond Hæderslegat fra Henny og Johan Richters Fond. Medlemskaber: Akademirådets udvalg for Kirkekunst, BKF. Bildhauer, Maler, Grafiker in Hannover geboren Studium der Malerei an der Muthesius Hochschule, Kiel, bei Prof. Peter Nagel, Diplom Studium der Bildhauerei an der Hochschule der Künste, Berlin, bei Prof. Lothar Fischer, Meisterschüler Lehrauftrag für Malerei an der Muthesius-Hochschule Kiel, Professurvertretung Preis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft durch die Dr.-Dietrich-Schulz-Stiftung 2010 Arbeitsaufenthalt in Australien. Seit 1989 Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen, Kunstvereinen und Galerien im In- und Ausland, darunter 2006 sowie 2010 und 2012 gemeinsam mit Michael Bell in der The Hughes Gallery, Sydney, Australien. Arbeiten befinden sich in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen. Frederiksberg. Født 1938 i Møgeltønder. Maler. Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi, København Debut: Charlottenborgs Forårsudstilling Udvalgte udstillinger : 2013 MAJ93 Kbh.og Hillerød kunstforening. Maj 93 Kbh., Grænselandsudstillingen, Künstlermuseum Heikendorf (D), Å-galleriet Frederiksværk, Gjethuset Frederiksværk, Landesbibliothek Kiel, Landestag Kiel. Retrospektiv (Sibboleth v. Claus Carstensen) Augustiana sm. Claus Carstensen. Kerteminde Kunstforening. Medlem af: Maj 93. Grænselandsudstillingen. Kunstnersamfundet. BKF. Geburtstag / -ort: / Dresden Studium Bühnenbild Hochschule für Bildende Künste Dresden Studium Bühnenbild Kunsthochschule Berlin-Weißensee Studienabschluss mit Diplom als Bühnen- und Kostümbildnerin Werkvertragsprogramm des Senats von Berlin Arbeits- und Studienaufenthalt in San Diego/ USA. Ausstellungen: (Auswahl): 2013 Herzflattern, Junge Kunst der 1990er Jahre in Berlin. Abgeordnetenhaus Berlin. ARTCHANGE. Galleri Heike Arndt, Kettinge (DK) life stories. Bunker-D, Kiel-Dietrichsdorf. 59. Landesschau des BBK Schleswig-Holstein Große Kunstausstellung Halle / S. (Katalog). 58. Landesschau BBG Schleswig-Holstein. Født 1946 i Aabenraa Maler og grafiker Det Kongelige Danske Kunstakademi hos professor Palle Nielsen, Egil Jacobsen og Søren Hjort Nielsen. Udsmykninger: Sønderborg Statsskole Skærbækværket Tangshave Plejehjem. Medlem af: Corner. BKF. Kunstnersamfundet. Grænselandsudstillingen. Repræsenteret på: Kastrupgårdsamlingen. Trapholt Kunstmuseum. Tistrupsamlingen. Vejle Kunstmuseum. Tønder Kunstmuseum. Kunstmuseet Brundlund Slot. Arbejdermuseet. Geboren 1963 in Trier. Künstler. Studium an der (HfK)Hochschule für Kunst im Sozialen Ottersberg Diplom bei Prof. H. Westendorp. Auswahl; 2012 DK Grænselandsudstilling, Aabenraa D BUNKER-D, Kiel. DK Udkant på forkant - Frygtelig hyggelig DK Aabenraa - Grænselandsudstilling D-DK Flensburg - Sønderborg - 54,o5 Nord / Kulturpris af regionen - Kulturpreis der Region Sønderjylland / Schleswig CH Zürich - Art international DK Sønderborg - Video Project Marienkirke DK Sønderborg - Alsion. DK Sønderborg - XBunker. D Flensburg - Kunst & Co DK Galerie Nexus D Karlsruhe - UND#2. Født Hvedekorn Det Fynske Kunstakademi Det Kgl. Danske Kunstakademi Tildelt Ole Haslunds Hæderslegat og Viggo Jarls Hæderslegater Tildelt Trekantområdets Kunstnerlegat Salg til Statens Kunstfond Tildelt Statens Kunstfonds Arbejdslegat Udstillinger: 2013: sculpturepress.com på Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet, MED LERET SOM GIDSEL i Videbæk kunstpavillon 2012: Forsøg på Poul la Cour Museet; Local Heroes på Vestjyllands Kunstpavillon; Multiples på Skulpturi.dk. 2011: Fodderbræt på Karen Blixen Museet; Vestjyllandsudstillingen i Janusbygningen. 2010: Love Alley hos Marianne Jørgensen i Århus geboren in Türkheim/Bayern Studium an der Muthesius Akademie, Kiel; FB Freie Kunst, Keramik Jahre Stadttöpferei, danach eigenes Atelier in Neumünster. Ab 2007 Atelier in Ranzel/Felde (Schleswig-Holstein). Seit 1992 freie künstleriche Mitarbeit im Ziegelwerk Blomesche Wildnis, Glückstadt, u.a. Sanierung von historischen Backsteinbauten. Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen, u.a.: Hetjens-Museum, Düsseldorf; Keramion, Frechen; SMPK, Berlin; Emslandmuseum, Sögel; Keramikmuseum Kellinghusen; Sammlung der Veste Coburg; Kunstsammlungen Neubrandenburg; Keramikmuseum, Berlin; Museum der Stadt Eckernförde; Sammlung Schloss Varazdin, Kroatien; City of Icheon, Korea; Keramikmuseum Faenza, Italien. Teilnahme an Symposien in Deutschland, Österreich, Dänemark, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Korea.

48 Anja Klafki Susanne Juliette Koch Cora Korte Jesper Kristiansen Morten Krogsgård Thomas Lunau Hans Lembrecht Madsen Jes Mogensen Bildende Künstlerin geboren in Eckernförde Studium der Freien Kunst an der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel Gaststudium am Icelandic College of Arts and Crafts Reykjavik Island Auszeichnung der Diplomarbeit mit dem Stipendium Nordwest-Lotto Schleswig-Holstein Preisträgerin Expressions of Youth Dedalo Arte, Urbino Italien Stipendium Landeskulturzentrum Salzau Stipendium Stiftung Kartause Ittingen, Warth Schweiz. seit 2010 Lehrauftrag an der Hochschule für Technik, Stuttgart. Seit 1989 Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen, Kunstvereinen und Galerien im In- und Ausland. Vertreten in privaten und öffentlichen Sammlungen, u.a. Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Lübeck, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schleswig, Center of Modern Art, Giseh/Ägypten, Städtische Kunsthalle Mannheim, Museum der bildenden Künste Leipzig. Keramikerin Ausbildung, College of Art and Design in Farnham, Bath Academy of Art England BA Masterstudium an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Professorin Kerstin Abraham. Seit 1982 Einzelausstellungen und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland : Connecting, contemporary Arts and Craft from Germany, Norway, Finland, Denmark, Sweden. 2011: Heidelberg, Galerie Heller, Klasse Kerstin Abraham Gallerie Faita, Harmeln von Tradition bis Farbrausch. Jahresschau BBK Museumsberg, Flensburg. Forum ARTium, Marktplatz der Künste 1, Schleswig 1998: Hamburg ADK-GEDOK: Das beste Einzelstück. 2005: 2. Preis der Stadtsparkasse Hanau zur Themenausstellung Licht und Schatten. 2007: GEDOK Form ART 2007, Klaus Oschmann Preis, Barbara Hast / Susanne Koch Geboren in Flensburg Abitur am Fördegymnasium Flensburg CAU Kiel (Kunst- und Literaturwissenschaften) Muthesius-Hochschule / Kiel Studium der Freien Malerei bei Harald Duwe und Peter Nagel Diplom, Beginn der freiberuflichen Tätigkeit Bezug eines zusätzlichen Ateliers in Berlin. lebt in Kiel, arbeitet in Kiel u. Berlin. Stipendien: 1991 Projektstipendium des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein Künstlerförderung der Stadt Kiel Stipendium der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein Projektförderung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Kiel Projektförderung des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein Projektförderung des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Født 1972 i Aalborg. Billedkunstner, Sønderborg. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi v. Professorerne Sys Hindsbo, Anja Franke, Erik A. Frandsen, Jens Haaning og Jesper Christiansen. Udvalgte udstillinger: Tidsbrist/ Zeitnot, Plan D, Düsseldorf, D. Aim to Please, Augustiana, Augustenborg. 2012: Blomster i Havnen, H.K. Samuelsens Haller, Sønderborg. Grænselandsudstillingen, Sønderjyllandshallen, Aabenraa. Oppe i Træerne, Brundlund Slot, Aabenraa. 2011: Grænselandsudstillingen, Sønderjyllandshallen, Aabenraa. 3rd Party, Beaver Projects, Kbh. Oh my God!, Rum46, Århus. 2010: Dome Elastica, Xbunker, Sønderborg (sep.). Medlemsskaber: Kunstnersamfundet. Grænselandsudstillingen. Team Xbunker. BKF. Født Billedkunstner, Odense. Uddannelse: Sønderborg Gymnasium og HF (-92). Sønderjyllands kunstskole Det Fynske Kunstakademi: Malerskolen, Erik A. Frandsen ( ). Projektafdelingen, Jens Haaning (-2000). Malerskolen, Jesper Christiansen og Anette Abrahamsen. ( ). Udstillet på Grænselandsudstillingen 2007, 2009, 2010 (gæst) og 2011 (medlem) Udstillingspause og orlov fra karrieren i Comeback på grænselandsudstillingen i Født Billedkunstner, Sønderborg. Udstillinger (udvalg): Tidsbrist (Zeitnot), Plan. D. Produzentengalerie, Düsseldorf, 2013 Augustiana Augustenborg (solo), Grænselandsudstillingen, Oppe i træerne - Brundlund Slot (parken), Nexus Kunstcenter, Grænselandsudstillingen, Berlin - Landesvertretung Schleswig-Holstein, Sønderborg Sygehus, Landtag Kiel, Glückstadt - Horizonte, Grænselandsudstillingen, Craftwerk, Sønderborg - State of play (solo), Augustiana, Augustenborg, Ecce Homo Grænselandsudstillingen Gjedhuset, Frederiksværk Craftwerk, Sønderborg 80x80, Medlemsskaber: Team Xbunker. BKF. Født 1943, Gram. Billedhugger. Udvalgte udstillinger: 2012 Vejle kunstforening: 2012 Esbjerg Kommunes Kunstforening Lauenborg Kunstforening, Schwarzenbeck, Holsten, Tyskland Ebeltoft Kunstforening Ølgod skulpturudstilling Landestag Kiel Krusmølle, Aabenraa Gjethuset og Ågalleriet, Frederiksværk Kunstmuseeum Heikendorf, Kiel, Tyskland Landesbibliotek Slesvig- Holsten, Tyskland. Offentlig salg og udsmykninger (udvalgte): 2010 Brundlundskolen, Aabenraa Ensted Kirke, Aabenraa Gårdlauget Vestergade-Slotsgade, Aabenraa. Medlemsskaber: BKF, Dansk Billedhuggersamfund, Grænselandsudstillingen. Sønderborg. Maler, grafiker, kunstpædagog. Født Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi Senest udstillinger: 2013: Daglig publicering af tegninger på Facebook. 2012: Augustiana. Chr. X s Gigthospital, Gråsten 2011: Galleri Strædet, Møgeltønder. 2010: Landtag, Kiel. Craftwerk, Sønderborg. 2009: Ecce Homo, Augustiana. Gjethuset, Frederiksværk. 2008: Kunstlermuseum Heikendorf Galleri HAW, Aventoft. Haderslev Kunstforening. Samt alle årene: Grænselandsudstillingen siden Udsmykninger: Haderslev Vandforsyning. Sønderskovskolen, Sønderborg. Business College, Sønderborg. Sønderborg Fjernvarme. EUC - Syd i Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

49 Søren Møller Bjørn Poulsen Aage Schmidt Inka Sigel Bente Sonne Kristian Vodder Svensson Dan Thuesen Jacob Tækker Født 1951 i Nakskov. Det Kgl. Danske Kunstakademi Professorerne: Addi Köpcke, Gunnar Aagaard Andersen, Helge Bertram. Medlem af BKF, Grænselandsudstillingen & Star Artists Corporation. Kurator TeamXbunker. Seneste udstillinger: Blomster i Havnen Sydvendt Galleri Nexus Udkant på forkant Grænselandsudstillingen Galerie Birger Arnesen. september 2010, Landestag Kiel. september 2010, Grænselandsudstillingen august Glückstadt, Horizonten august grader nord Kulturprisen Stadsbiblioteket Lyngby maj Ringstedgalleriet marts Haderslev Kunstforening GRENZEN, Augustiana Udaipur, Galleri Craftwerk GRENZEN, Brunsviker Pavillon, Kiel Guld & Grønne Skove, Tapperihallen, Carlsberg Kbh Nakskov Kunstforening. Kulturnatten Grænselandsudstillingen Født Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Udvalgte udstillinger: 2013: Relief, Brænderigaarden, Viborg. 2012: Relief, Cube, Galleri Tom Christoffersen, København. Relationer, (m. Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Maiken Bent og Torben Ribe, Isabel Berglund og Kristian Devantier, Pernille Egeskov Bigum og Martin Bigum), hhv. København og Randers (DK). 2011: Nye Skulpturer, Galerie MøllerWitt, Aarhus. 2010: Tilløb til Rum, (m./martin Erik Andersen, Hein Heinsen, Kirsten Ortved m.fl.), Clausens Kunsthandel, København. Umedalen Skulptur, Umeå, (SE). 2009: Indefra Udefra, Henningsen Contemporary, København. GHOST, bn224 art gallery, Hamburg, (DE), RAI Amsterdam. Galerie MøllerWitt, Aarhus. 2008: JYLLAND, Aarhus Kunstbygning, Aarhus. Grønningen, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem. Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie1954. Udvalgte udstillinger: Schloss von Husum, Munkeruphus, Huset i Asnæs, Sønderjyllands Kunstmuseum, Der Rathaus Gallerie Bad Harzburg, Brøndby Kulturhus, Holsteinische Landesbibliothek Kiel, Kustmuseum Heikendorf Kieler Förde, Maj 93 Kbh., Gjethuset Ågalleriet Frederiksværk, Folkemuseet Hillerød, Nordkysten Munkeruphus, Dronningmølle, Galleri Strædet Møgeltønder, Hillerød Kunstforening. Rum- og facadeudsmykninger: Forretningstorvet Nygårds Plads. Brøndby. Seks gavludsmykninger - Ældreboligerne Bøgelund. Medlem: Grænselandsudstillingen. Maj 93, København. Kunstnersamfundet. BKF. Født 1967 i Flensborg. Bosat i DK siden Maler. Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling 94. Medlem: BKF, ProKK, OK 18 (Odder kunstnere), Grænselandsudstillingen. Repræsenteret hos: Galleri Gl. Lejre, Gallerie Rasmus. Udsmykninger: Den Kgl. Ambassade, Berlin. Flyvestation Karup. Aktuelt i 2013: Art Herning (Galleri Gl. Lejre). Huset i Asnæs. Gallerie Rasmus København. Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Letland. OK 18 i Salo, Finland. Grenen Kunstmuseum 1. juli. Kunstbrænderiet Vejle sm. Hans Lembrecht Madsen 24. august. Galleri Gl. Lejre i september. Født 1950 i København. Maleri/ Objekt/ Tegning. Bosat i Sønderjylland fra Uddannelse: Professor Palle Nielsen MA Institut for Visuel kommunikation. Designskolen Kolding. Fra 1995 medlem af Grænselandsudstillingen. Optaget i Kunstnersamfundet. Optaget i BKF. Udvalgte Udstillinger : Grænselandsudstillingen årligt i DK (og Tyskland), soloudstilling Vestjyllands Kunstmuseum 2009 Galleri Stædet 9, Møgeltønder Udvalgte studieophold: Jordan 4 mdr 1976, Japan 4 mdr 1989, San Cataldo mdr Berlin, New York, Paris, Svaneke. Udsmykninger: Aabenraa Rådhus Legater: Sasakawafonden, Gerhard Hennings Legat, Dronning Ingrids Fond, CL Davids Fond, LeKlintfonden, Gerhard Hennings Legat, Emma Bærentzens Legat Knud Højgårds Fond, Gangstedfonden, Dalhoff Larsens Fond. Født Billedkunstner, København. Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi Galleri Tønder Malmø kunsthald. Sverige Galleri Gl.Lejre, Roskilde Grænselandsudstillingen Beaver Projects, Kbh Beaver Projects, Kbh Art cph., Kbh Galleri Rasmus On Paper, Odense Art cph, Kbh Art Herning, Herning Galleri Rasmus. Født 1945 i Højer. Maler. Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi Udvalgte udstillinger: 2008: Grenå Kunstforening, Schleswig Holsteinische Landesbibliothek. 2009: Kunstmuseum Heikendorf. Haderslev Kunstforening. Galleri Skovgård, Flovt. Galleri Strædet, Møgeltønder. Ågalleriet, Frederiksværk. Palæfløjen, Roskilde. 2010: Christiansfeld Museum. Fanø Museum. 2011: Galleri Nexus, Uge. Galleri Strædet, Møgeltønder. Galleri HAW, Aventoft : Galleri Strædet, Møgeltønder : Galleri Hilden, Maribo. 2013: Billund Kunstforening. Medlem: Grænselandsudstillingen. Kunstnersamfundet. Mejlen. BKF. Født 1977 i Sønderborg. Billedkunstner, København. Uddannelse: MFA. Det Kgl. Danske Kunstakademi Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam Separatudstillinger: 2013: Sognet/The Parish, V. Sottrup Kirke. 2012: All in my head / Alles in meinem Kopf, Kiel, D. 2010: Walls are caving in, Xbunker, Sønderborg. Towers, Brundlund Slot, Aaberaa. Cave and reality, Charlotte Fogh Contemporary, Aarhus. 2009: Digging for fire, Pixel Gallery, København. 2008: Crystall Ball, Pixel Gallery, København. 2007: Satellite, MOGADISHNI AAR, Aarhus. 2006: Parking lot limbo, MOGADISHNI, København. 2005: Routine, Gallery Q, København.

50 FILMKONCERT Musik for Buster Keaton Claus Vahle Nils Vollertsen Rainer Wiedemann MED MADEMOISELLE BARNAT OG MR. OCHOA. Geb in Göttingen Schulzeit in Göttingen, Schleswig, Kappeln Studium an der Muthesius Werkkunstschule Kiel. (H. Arpe, G. Bockmann, H. Bentele). An der Kunstakademie Stuttgart (W. Brudi, K. Wehlte). An der Pädagogischen Hochschule Flensburg (G. Uschkereit, G. v. Ohe) und der Hochschule für bildende Künste Berlin (H. Kaufmann, W. Laves, W. Hess) : Kunsterzieher an verschiedenen Gymnasien. Seit 1998: Freischaffender Maler und Grafiker. Seit 1966: Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler Schleswig-Holstein. Lebt in Schleswig. Født 1956 i Husum. Tegner og maler. Udd. på Århus Kunstakad. hos maleren Mogens Gissel , i bestyr. for det sl.-h. k.hus støttekr., i best. for SdKf, i bestyr. for BKF i Sdj., heraf i form. og kass., forr.fører for Grl.udst. og 2009 kass. Siden 1996 arr./ medarr. på en lang række da.-ty. kunstudst., bl.a. i Det da. Kulturinst. regi i Tyskl., sammen m. BBK i Sl-H, landdagen og landsbibl. i Kiel og Kunstnermus. Heikendorf nær Kiel, sidst i 2013 i Justits-, Eur.- og Kulturmin. i Kiel. Udst. bl.a.: Mikkelberg 1985, Ribe Kunstmus. 1997, Gal. Trap, Kbh. 2003, Hafnarborg 2004, Rønnebækholm 2008, Gal. Trap Korsør 2010, unmarked space 2010, Gammelgård, Herlev 2012 (s.m. Erwin Doose), Gal. Slugen, Esbjerg 2013 (s.m. Niels Reumert), Gal. 66, Egernførde 2013 Legater: bl.a. L. F. Foght, L. Zeuthen, Hannibal Sander, Traugott Møller, Nordisk Kulturfond Solgt til bl.a. Statens Kunstfond og Ny Carlsberg-Fonden. Geb in Bremen. Malerei, Grafik, Fotografie Studium am Staatl. Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung und an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Von 1973 bis 2011 Kunsterzieher. Mitglied des BBK S-H und der Gemeinschaft Lübecker Künstler. Seit 1969 diverse und wiederholte Ausstellungsbeteiligungen bei Landes- und Jahresschauen, Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland. Wichtige Einzelausstellungen: 2007/08 Industriemuseum Herrenwyk Der lange Abschied Das Ende und Ausschlachten der Flender Werft; 2009 Industriemuseum Herrenwyk Die letzte Klappe Das kurze Leben Europas höchster Klappbrücke; 2011 IHK-Lübeck Die letzte Klappe und Aufnahmen von der Industrie an der Trave; 2013 Galerie Defacto Art in Lübeck Vanitas; 2013 Doris Rüstig-Ladewig Stiftung Schleswig Vanitas-Stillleben. Aabenraa Kunst- og Musikforening afholder koncert i Grænselandsudstillingen. I år bydes der på spændende musik til Buster Keaton filmen: Cameraman fra Laîla Barnat: piano og violin. Juan J. Ochoa: piano og melodica. Mens filmen kører, lytter vi til Mozart, Massenet, Zamecnik, Sulivan og Peterik, Ravel, Porte, Brahms, Satie, Debussy, Grabbe, Chopin, Beethoven, Rachmaninov med flere. Koncerten afholdes torsdag den 22. august 2013 kl i Sønderjyllandshallen. Kl Rundvisning for koncertgæster i Grænselandsudstillingen ved lektor Kirsten Bengtson. Entré 80 kr. / ikke medl. 100 kr. I pausen kan der købes drikkevarer.

51 PRAKTISKE OPLYSNINGER Støttekreds Bliv medlem af Grænselandsudstillingens støttekreds. Er du allerede medlem, så giv et medlemskab som gave. Prisen er 150 kr. pr. år. Som medlem får du invitation, gratis udstillingskatalog og mulighed for at deltage i den årlige lodtrækning af værker, doneret af Grænselandsudstillingens kunstnere. Du får desuden 10% rabat ved køb af værker på udstillingen. Indtegning kan ske ved henvendelse til udstillingsvagten eller foreningens kasserer: Anette Laasholdt Solvang Haderslev Telefon Ved køb kan udstillingsvagten kontaktes i åbningstiden på Vagten kan af og til være i gang med opgaver i udstillingen. Ring evt. op igen senere. Følgende vandt ved Grænselandsudstillingens lodtrækning 2012 Brigitte Hardt, Sønderborg Børge Lund, Aabenraa Dorrit og Jørn Aarøe, Agerskov Erling Elholm, Aabenraa Gunnel Ross, Aabenraa Gwyn Nissen, Tinglev Hanne Elleby, Aabenraa Hans-Erik Magnild, Silkeborg Inger Nielsen, Gråsten Jan og Lise Christiansen, Haderslev Jens Blohm Poulsen, Aabenraa Karen Løvig, Sønderborg Karen M. Pedersen, Sønderborg Karen Willesen, Sydals Karin Heissel, Aabenraa Kunstforeningen Banegården, Aabenraa Lene Østergaard, Sønderborg Poul Valdemar Nielsen, Aabenraa Poul-Erik Hansen, Haderslev Randi Husted Madsen, Aabenraa Vibeke Kyhl Haugaard, Aabenraa Aabenraa Bibliotekerne, Aabenraa Vibeke og Lars Rasmussen, Aabenraa Ny lodtrækning Søndag d. 25. august kl. 16 bordloddes dette års værker. Alle værker er doneret af udstillere på Grænselandsudstillingen Generalforsamling Der afholdes generalforsamling lørdag d. 5. april 2014 kl.12 på Kunstmuseet Brundlund Slot. Dagsorden til mødet udsendes pr. post sammen med opkrævning til medlemskab. Bestyrelsen i Grænselandsudstillingen Bente Sonne (formand) Ole Prip Hansen Thomas Lunau Ole Jøker Nissen (fra støttekredsen) Susanne Mørk (fra støttekredsen) Katalogudvalget Thomas Lunau Jesper Kristiansen Morten Krogsgård Jes Mogensen Ophængningsudvalget Hans Lembrecht Madsen Nils Vollertsen Ole Prip Hansen Ken Denning Bente Sonne Gæsteudvalget Hans Lembrecht Madsen Jes Mogensen Bente Sonne Nils Vollertsen Eva Ammermann Kommende udstillinger Grænselandsudstillingen udstiller i Justits-, Europa- og Kulturministeriet i Kiel 10. september 31. oktober Grænselandsudstillingen udstiller på Havnekontoret i Haderslev, januar Rundvisninger Gratis offentlige rundvisninger for alle interesserede med gennemgang af de udstillede værker: Onsdag 14. august kl. 18. Rundvisning i Sønderjyllandshallen ved kunsthistoriker, mag. art. Lise-Lotte Blom, Odense. Søndag 25. august kl. 15. Rundvisning i Sønderjyllandshallen ved kunsthistoriker, mag. art. Lise-Lotte Blom, Odense. Børn og unge I udstillingsperioden vil der være tegneplader, tegnepapir og farver til rådighed for børn og unge med deres familie og venner. Grænselandsudstillingen har desuden en lang tradition for samarbejde med danske såvel som tyske institutioner og skoler. Børnehaver, folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser som f.eks. gymnasieskoler, IBC og og EUC-Syd kan som sædvanligt besøge udstillingen gratis med deres pædagoger eller lærere. Børn på besøg/elever fra besøgende skoler kan udstille tegninger, inspireret af besøget på Grænselandsudstillingen i den gamle foyer. Der afholdes introducerende dialogbaseret lærerkursus til folke- og friskoler i selve udstillingen mandag 12. august kl , tilrettelagt af Bente Sonne. Tilmelding:

52 KUNSTKREDSENS MEDLEMMER Agnete Brandt Aksel Krogslund Olesen Alice Lorenzen Allan Skriver Christensen Anette Bjerring Anna Krarup Anna Margrethe og Kaj Ikast Anna Marie S. Sandgaard Anna-Ida Einarsson Anna-Lise Foverskov Anna Aabenhus Anne Lildholdt Jensen Anne Margrethe Have Anne Marie Brodersen Anne Marie Lund Anne Mette Petersen Anne Moestrup Anne Rostgård Knudsen Anne Schmidt Annegrete og Peter Nissen Anne-Grethe Andersen Annelise Sonne Andersen Anni Rindum & Mogens K Sørensen Anton Lorenzen Anton Nielsen Asger Petersen og Charlotte Koch Asta Jensen Astrid Hansen Astrid Metelmann Astrid og Finn Degn Axel Borregaard Nielsen BDN-Kultur Bent Rogat Bent Staugaard Bente Brøgger Sørensen Bente Vandborg Birgit Hansen Birgit Marie Kjær Birgit Støchkel og Jens Ø: Larsen Birthe Andresen Birthe Fangel Birthe Kruse og Ebbe Jensen Bjarne Christensen Bodil Bjerregaard Bodil Gormsen Bodil Lundby og Peter Lundby Bodil Rostgaard Andersen Brigitte Hardt Brundlund Slot Bruno Bergmann Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S Business College Syd (Lod og Del) Anni Trier BC Syd Att. Annette Møller Børge Lauesen Børge Lund Børnehaven Nørrevang Carl King Carsten Juhl Center for Undervisningsmidler Charlotte Junggreen Have Christian Mylin Christian Panbo Christian Skov Cuno Sørensen Dagmar Jacobsen Dansk Centralbibliotek Deutsches Gymnasium Ditte Rahr Dorete Tychsen og Poul Tychsen Dorothea Kjærgaard Dorrit og Jørn Aarøe Dorte Irgens Jacobsen Elisabeth Callø Elisabeth Hanssen Elisabeth Hertlum Elise Marloth og Johannes Andersen Elke Brix Ellen Andersen Ellen Boye Mathiesen Ellen Margrethe Petersen Ellen Olesen Ellen Trane Nørby Elna og Asger Honoré Elsbeth Kardel Knutz Else Bruun og Jens Bruun Else Hansen Else Johanne Hansen Else Runge Petersen Else Schroll og Henrik Schroll Elsebeth Lorenzen Elsebeth Schmidt-Hansen Erik Schrøder Erik Skifter Andersen Erling Elholm Ester Bundgaard Esther Fick GALLERI 95/EUC Syd co/alice Dohn Eva Detlevsen Eva Hansen Eva Korsgaard Eyvind Hartmann Flemming Mathiesen og Eva Weitling Flora Linnet Sørensen Fritz Carstensen Gerd Battrup Gretel Thulstrup Grethe Damgaard Grethe Davids Grethe Lund og Bjarne Lund Grethe Neergaard Grethe Nielsen og Ole Nielsen Gunhild Bruun Gunnel Ross Gunver og Ole Stougaard Pedersen Gurli Jansen Gwyn Nissen Haderslev Kunstforening Hagen Clausen Hanne Brygmann Hanne-Lisbeth Baagøe Hanne Elleby Hanne Elmstrøm Hanne Hviid Hanne Nothlev Hanne og Hans Selvejer Hanne Paarup Christensen Hanne Rømer Hanne Steen Jensen Hans Emil Carstensen Hans Jørgen Petersen Hans Kr. Høier Hans Michael Jebsen Hanns Peter Blume Hans-Erik Magnild Helen og Tommy Nielsen Helen Therkelsen Helene S Holmgaard Helle Krog Helle og Harro Hallmann Henning Lessow Henning og Inga Mikkelsen Henning Ranum Henning Vendelbo Henriette Jessen Hjalmar Nielsen Holger Schmidt Clausen Højskolen Østersøen Ida Bendix Jørgensen Ida Nohns Ilse Tofft Inga Christiansen Inge Jepsen Inge Langballe Inge Lis Larsen Inge Marie Callesen Inge Petersen Ingeborg Lauridsen Inger Heckmann Inger Lehmann Brodersen Inger Nielsen Ingrid Brase Schloe Jakob Buus Madsen Jan Erik Larsen Jan Køpke Christensen Jan og Lise Christiansen Jan Pedersen Jane Poulsen Jarl Blauenfeldt Sørensen Jens Blohm Poulsen Jens Iwer Petersen Jens Top Jette Ruhlmann Johanne Davids Jutta Pregaard Jytte Melchertsen Jytte Petersen Jytte Prip Rasmussen Jytte Vestergaard Jørgen Cleemann og Birthe Nilhausen Jørgen Juul Jørgen Witte Jørn Mellergaard Jørn Ole Nielsen K. Bent Jensen Kaj Autzen Kaj Risom Karen Brande Karen Christensen Karen Johanne Bonde Karen Kolmos Karen Lund Karen Løvig Karen M Pedersen Karen Marie Jensen Karen Schlesinger Karen Willesen Karen Aagaard Riisberg Karin Heisel Karin Heissel Karin Helga Baum Karin Jørgensen Karin Kofod Karin L. Nielsen Karl Laursen Kirsten & Niels Nørmark Kirsten Arensberg Kirsten Bengtson Kirsten Hoppe Kirsten Meldgaard Kirsten Melitor Agertoft Kirsten Moesgaard Kirsten Påbøl Andersen Kirsten Sparvath Kisse Bork Thams Knud F. Andersen og Margrethe Krogslund Knud Rask Kolding Kunstforening Korsør Kunstforening Kunstforening Banegaarden Kunstforeningen Haderslev kommune Kunstforeningen ved Kurt Johannes Hagn-Meincke Käte Dorothea og Bent Andersen Laila og Ole Christensen Lars Rasmussen Lars Aagaard Leif Frederiksen Lene Beck Lene Zeuner Lene Østergaard Lene Ørum Linda Clausen Lis Kroll Lis Nissen Lis Slottved Lisa Carstensen Lisbeth Christensen Lise-Lotte Blom Louis Dalbo-Pedersen Louise Christensen Louise Petersen Lukas Rövekamp Iwersen Magda Fischer og Knud Fischer Margit Berg Johansen Margit Hansen Margit Kjærgård Schmidt Margrethe R. Dahlstrup Margrete Jordt Marianne Hagedorn Marianne Weiman Marie Louise Rumley Marilyn og Hans-Jürgen Nissen Marlis Krogh-Christensen og Arthur Mathiesen Mary Jensen Mary Johansen Mette Sørensen Mette Thorøe Mogens Kjær Mogens Mølskov Morten Blemsted Nanna Dirksen Nina Lennert Nina Ullerup Nis Jensen og Sonja Jensen Nordborg Kommunes Kunstfor. Ole Andersen Ole Jøker Nissen Ole Kurt Ullerup Ole Skovlund Ole Østergaard Orla Rahbek Paul Nielsen Peter Autzen og Rikke Autzen Peter Borst Nissen Peter Lausen Peter Stehr Peder Traasdahl Møller Poul Bro Poul Solberg Hansen Poul Valdemar Nielsen Poul-Erik Hansen Poul-Erik Lassen Povl Hansen Povl Kylling Petersen Preben Helmer Nielsen Ragnhild Kruse Breindahl Ragnhild Rohde Randi B. Møller Randi Husted Madsen Renate Petersen Rikke Anne Nielsen Ruth og Mogens Rauch Shan M. Nissen Signe Aalbæk Jensen Sigrid Andersen Sonja Larsen Sophus Boas Susanne Lembrecht Madsen Susanne Mørk Susanne Rogat Susanne Åberg Sven Seedorff Svend Emil Nielsen Sydbank Søren Junge Sønderborg Kommunes Kunstfd., Sønderjyllandshallen Tandlægerne Therese Enggard Pedersen Thomas Petersen Tine Svenningson Tonni Schneider Torben Knage Rasmussen Tove Jørgensen Tove Kjellerup Tove Linnet Sørensen Tove og Bent Andersen Tove Pelle Tove Sørensen Tove Sørensen Trine Petersen Tune Lund Tut Boisen og Kai Boisen Ulla Bendix Ulla Bjerregaard Jessen Uwe Iwersen Vibeke Kyhl Haugaard Vita Hollænder Beeck Volker Lindemann Aabenraa Bibliotekerne Aabenraa Gymnasium og HF Aabenraa Kommune Aabenraa Kunst- og Musikforening Aabenraa Turistkontor Aase Mikkelsen Åse Sangild Aase Schelde

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk REGION SYDDANMARK Museer ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk FAABORG: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Grønnegade 75 5600 Faaborg T: 6261 0645

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

STABILE SKRØBELIGHEDER

STABILE SKRØBELIGHEDER STABILE SKRØBELIGHEDER Steffen Tast St. Torv. 9500 Hobro 11. juni - 3. september 2016 de-light # 21, 2016 Mit arbejdsområde er installation, skulptur, ofte som mobile, der involverer lys og glas. Selv

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN

KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2015 KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2015 KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN Nils Vollertsen og Monika Heide Poulsen (Foto: Grænselandsudstillingen 2014) KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 AA 1 Jens BO Jørgensen Post Danmark Postens IF 199,12 2 Morten E. Kristensen M.com HFFS 199,07 3 Henrik Vinter Grundfos Viborg 197,03

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere