Skabelon til funktionsundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til funktionsundersøgelser"

Transkript

1 Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være tilpasset CAS programmet Maple. Opgave At gøre Definitionsmængde for f Betegnes Dm( f ). Undertiden er definitionsmængden allerede angivet. Ellers må man selv sortere tal fra, som ikke kan indsættes. Begrænsninger for typiske funktioner: 1 Nævneren må ikke være, altså. Her kræves. ln( ) Her kræves >. log( ) Her kræves >. a Funktionsværdi i Udregn f ( ) Hvis a er et helt positivt tal, kan udtrykket defineres for alle. Ellers vil man normalt kræve at >. tan( ) Her kræves at ikke er et multiplum af 1π Definitionsmængden kan for eksempel angives med firkantede interval-parenteser. Eksempler: [ 3, [ Alle tal fra 3 til uendelig. 3 er med. R \{ } Alle tal undtagen. Løs ligningen f ( ) 5 solve( f ( ) 5, ) R \{,5} Alle tal undtagen og 5. Løs ligningen f ( ) g( ) solve( f ( ) g( ), ) Nulpunkter for f solve( f ( ), ) Bemærk, at det her er nulpunkter for f, ikke f! Svarer til at finde grafens skæringer med -aksen.

2 Erik Vestergaard Monotoniforhold Find nulpunkter for f : solve( f ( ), ) Indsæt nulpunkterne for f (og kun dem) på en tallinje under hensyntagen til definitionsmængden. Udregn fortegnet for f i de forskellige intervaller ved at indsætte et enkelt tal fra hver af disse i f ( ) for at se, hvad fortegnet er. Endelig sættes pile over fortegnene for at angive om funktionen er voksende eller aftagende i de omtalte intervaller. Eksempel: f' ( ) i.d. 3 5 Her er funktionen ikke defineret til venstre for (i.d. står for ikke defineret ) samt i punktet 3. I punkterne og 5 er f ( ) lig med. Man skal huske at gøre besvarelsen færdig, dvs. konkludere, hvor funktionen er voksende og hvor den er aftagende. I eksemplet haves: f er aftagende i [,] og i [5, [ f er voksende i [,3[ og i ]3,5] Lokale ekstrema (Globale) ekstrema Begrebet dækker både lokalt maksimum og lokalt minimum. Disse kan aflæses af tallinjen under punktet Monotoniforhold ovenfor. I eksemplet ovenfor haves: f har lokalt minimum i med værdi f ()... f har lokalt maksimum i 5 med værdi f (5)... Det er en god idé at angive funktionsværdien i punkterne også, som antydet. Bemærk, at hvis der er det samme fortegn for f på begge sider af et nulpunkt for f, så er der ikke et lokalt ekstrema her, men derimod en vandret vendetangent. Begrebet dækker både (globalt) maksimum og (globalt) minimum. For at finde et eventuelt globalt maksimum skal man undersøge funktionen i de punkter, hvor der er lokalt maksimum samt intervalendepunkterne. Den -værdi eller de -værdier, hvor man har den største y-værdi, kalder man

3 Erik Vestergaard 3 maksimumsstedet (henholdsvis maksimumstederne) og den tilhørende y-værdi kalder man maksimumværdien eller bare maksimum Bemærk, at hvis intervalendepunkterne ikke er med i definitionsmængden, må man undersøge grænseværdier! For at finde et eventuelt globalt maksimum for funktionen i eksemplet under punktet monotoniforhold skal man altså undersøge hvilket af følgende tal, der er størst: f (), f (5) og lim f ( ), etc. 3 Analog metode til bestemmelse af globalt minimum. I øvrigt bør man altid bruge en graf til at støtte sig i ens undersøgelser!! Asymptoter Man taler især om vandrette asymptoter og lodrette asymptoter. Hvis funktionen for eksempel nærmer sig til tallet for eller, så siger man at funktionen har den vandrette asymptote y. Hvis f ( ) for eksempel går mod eller for gående mod -3 fra mindst en af siderne, så siger vi at 3 er en lodret asymptote. Grafen nedenfor illustrerer en funktion, som har begge nævnte asymptoter I Maple kan det vises ved at udregne følgende grænseværdier: lim f ( ) 3 lim f ( )

4 4 Erik Vestergaard Grafen Grafen for funktionen er en kraftig støtte til mange af de øvrige punkter i dette tillæg. I Maple kan grafen frembringes med plotkommandoen. Hvis man ønsker at tegne grafen for mellem -1 og 5 og for y mellem - og, gøres det med: plot( f ( ), 1..5, y..) Man bør i øvrigt vælge et passende rektangel at tegne grafen i, så vigtige dele af grafen vises! Værdimængde Betegnes Vm( f ). Betegnelsen står for mængden af mulige y-værdier. Lidt løst kan man sige, at det gælder om at projicere grafen ind på y-aksen. For at finde svaret bør man tage hensyn til monotoniforhold m.m. Det er klogt at have en graf til at støtte sig til. Tangent Formlen for tangenten til grafen for funktionen f i punktet er følgende: y f ( ) ( ) + f ( )

5 Erik Vestergaard 5 Opgaver Opgave 1 Bestem definitionsmængden for følgende funktioner, uden at fuldføre nogen funktionsundersøgelser! 3 5 a) f ( ) + 1 b) f ( ) + 3 c) 6,541 1,389,743 d) f ( ) 1,89 e) f ( ) 3 f) f ( ) g) f ( ) h) f ( ) 5+ 6 i) ( ) e + f 1 j) f ( ) ln( ) 3 k) f ( ) ln( ) Opgave Bestem monotoniforholdene og eventuelle lokale ekstrema for følgende funktioner. Støt dig til en graf også. a) c) e) g) 4 3 f ( ) b) 1,5 f ( ) ln( ) 3 d) f ( ) 3 + f ( ) e h) f) 3 f ( ) f ( ) f ( ) e + 4 f ( ) 5 1+ e Opgave 3 Foretag en funktionsundersøgelse af funktionen: 8 f ( ) e + 1 Tegn først grafen for at få en idé om funktionens opførsel. Undersøg derefter funktionen med henblik på definitionsmængde, eventuelle nulpunkter, monotoniforhold, eventuelle lokale og globale ekstrema samt værdimængde. Hjælp: Når du skal finde nulpunkter for både f og f vil du se, at Maple tager forbehold. Det er et af de tilfælde, hvor man må ty til andre metoder. Hertil er der en alternativ kommando, der hedder fsolve. Den fungerer på den måde, at man kan bruge den til at finde ét nulpunkt af gangen. Man fodrer kommandoen med en omtrentlig løsning lad os side det er 5 og skriver så kommandoen fsolve( f ( ), 5), hvorefter Maple leverer en løsning, som er tæt på 5, hvis en sådan eksisterer. Til denne opgave er du nødt til at kigge godt på grafen.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3 eks. Intro til differentialregning side 1 Opvarmningsopgaver 10. november 2012 12:58 Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3 Gang parentesen ud: Forkort brøken (x

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere