ÅRSSKRIF T AROSIA A A R H U S K AT E D R A L S K O L E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIF T AROSIA A A R H U S K AT E D R A L S K O L E 2 0 0 8-2 0 0 9"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT AROSIA AARHUS KATEDRALSKOLE

2 Skoleåret Det er mandag i den første ferieuge. Skoleåret er afsluttet i et pragtfuldt dansk sommervejr i ugen, hvor studenterne sprang ud, studenterfesten blev afholdt og dimissionen vendte tilbage til vores charmerende skolegård. Jo, vejret var med studenterne 2009 og alle os andre. For Katedralskolen som en statslig, selvstændig, selvejende institution har det været et år, hvor nogle af de bolde, som blev kastet op i luften sidste år, er blevet grebet i luften af de rette personer, og løsninger er fundet, nogle er skitseret, og andre bolde svæver endnu i luften. Inden jeg skal konkretisere ovennævnte udsagn, er det vigtigt for mig at pege på nogle meget vigtige beslutninger, som skolens bestyrelse tog på et halvdags strategimøde uden for skolens bygninger den 30. april i år. Der var blevet udarbejdet oplæg af eleverne, lærerne og undertegnede på ledelsens vegne, og ud fra dette materiale havde bestyrelsen en spændende diskussion af en række af skolens omdrejningspunkter i denne uhyre omskiftelige tid for gymnasieverdenen, hvor der sker ændringer hele tiden. Da mødet sluttede efter flere timers debat, opsamlede bestyrelsesformanden Jan Halle drøftelsen på følgende måde, som alle var enige om. Konklusionen rækker frem til 2015: Aarhus Katedralskole skal blive på adressen Skolegyde 1 p.g.a. den centrale beliggenhed og historien Skolen skal være kreativ og tolerant Internationalt gymnasium med IB God arbejdsglæde med engagerede lærere Højt fagligt niveau med fagudbud inden for de fire hovedområder Disse punkter bliver hermed udgangspunktet for de næste års arbejde for os alle, hvad jeg er meget glad for. Hvad angår boldene, der blev sendt i luften sidste år, er status følgende: For det første er vi i dette skoleår kommet et stort skridt nærmere med hensyn til at leje Baghuset Mejlgade 8 af Århus Kommune. Der har været mange kontakter, dialogen har været konstruktiv, og vi afventer nu kommunens udspil om en lejeaftale. Indtil da har vi udarbejdet en låneordning med kommunen via Magistratafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Skolen har fået en flot behandling af de nuværende brugere af Baghuset, Frivilligcenter Århus, som vi er meget taknemmelig for. Angående huslejen har vi naturligvis orienteret Undervisningsministeriet om vores behov for at forøge antallet af elev- og lærerarbejdspladser samt få lidt flere undervisningslokaler, grupperum, mødelokaler og kontorer. Det er skolens ønske, at ovenstående kommende lejemål vil indgå i bygningsoverdragelsen pr. 1. januar For det andet har vi fået bevilget alle midlerne til at renovere det sidste naturvidenskabelige lokale R12 i sommerferien, samtidig med at Arbejdstilsynets påbud bliver efterkommet. Vi er særdeles glade for, at Undervisningsministeriet og Universitets- og Bygningsstyrelsen har bevilget penge til endeligt at løse denne gamle sag. Plads til én til... For det tredje, hvad gælder påbudet om at forbedre indeklimaet i undervisningslokalerne m.h.t. luftkvalitet og temperatur, har skolen netop fået besked på, at projektet skal være afsluttet senest den 1. november Da bygningerne som bekendt er fredede, skal der udføres et større analysearbejde med mange parter, før udførelsen af arbejdet kan begynde i sommerferien Arbejdet vurderes til at tage minimum 3 måneder. For at få udsættelse af Arbejdstilsynets påbud er der søgt fristforlængelse på skolens vegne af det rådgivende ingeniørfirma, som har opgaven. Skolens sikkerhedsudvalg skal straks efter sommerferien iværksætte en fast udluftningsprocedure som midlertidig foranstaltning. For det fjerde er status vedrørende IB på Aarhus Katedralskole, at ansøgningen til IBO-organisationen er blevet godkendt, og der er aftalt besøg af organisationen i november måned i år. En række af skolens lærere sendes på kursus i sommerferien og Boldene er stadig i luften 1

3 Mange elever så lyset allerede første skoledag efteråret med henblik på at påbegynde den internationale gymnasieuddannelse på skolen selvfølgelig under forudsætning af dels den sidste og endelige formelle godkendelse af IB, dels af godkendelse fra Undervisningsministeriets side. Som sagen står nu i ministeriet, kan uddannelsen begynde august Til sidst skal jeg omtale et punkt, som vi på skolen har drøftet mange gange, som de fleste uddannelsesinstitutioner også gør det løbende nemlig, hvorledes skal skolen ledes pædagogisk? De sidste fire år har stillet store krav til personale og ledelse. Implementeringen af gymnasiereformen fra 2005 og de årlige ændringer og justeringer har været noget af en udfordring for alle. Samtidig har vi oplevet en stor tilgang af nye kolleger i de sidste 3 år bl.a. fordi der reelt er kommet 3 klasser mere på skolen. I denne fase har det daglige pædagogiske ansvar ligget hos de tre uddannelsesledere. Der er blevet nedsat centrale arbej dsgrupper, som diskuterede og afstak rammerne for de mange nye ting, der fulgte med gymnasiereformen. Der har været behov for ændringer og justeringer på baggrund af vores egne ind vundne erfaringer, men så sandelig også på grund af de mange ændringer og justeringer, som er kommet fra officiel side. I løbet af skoleåret formulerede lærerne ved forskellige lejligheder ønsket om at få én pædagogisk leder. I begyndelsen var det meget svært at få konkretiseret, hvad der reelt lå bag dette ønske, og hvad en sådan person skulle være i stand til. For at få mere styr på indholdet i ønsket, genoptog vi faggruppemøder mellem en ledelsesrepræsentant og faggrupperne noget der døde ud de første år af reformen, da fokus og energien på det tidspunkt lå andre steder. I løbet af foråret 2009 blev der afholdt faggruppemøder med idræt, historie, engelsk, kemi og naturgeografi. Et blandt flere dagsordenpunkter var pædagogisk ledelse. På disse meget konstruktive møder nærmede vi os en større forståelse af, hvad der bør og kan forstås ved pædagogisk ledelse og én pædagogisk leder. Ikke dermed sagt, at der er fuld enighed mellem ledelse og lærere herom. Flere af de ting, der kom frem på møderne, vil blive taget op og arbejdet med i det kommende år. Blandt andet vil faggruppemøder med ledelsesrepræsentanten blive videreført og skemalagt. Endvidere påtager uddannelsesleder Johnny Odgaard sig ansvaret for at være den pædagogiske leder, man kan gå til, når der er behov for afklaringer af pædagogiske spørgsmål eller problemer. Ledelsen mener ikke, at der findes en person, som kan være ekspert på samtlige de områder, der vedrører pædagogik i en gymnasieskole. Men det er vigtigt, at der er en person, som kan spotte, hvor der er behov for at sætte ind og tage initiativ hertil. Blandt andet har det vist sig, at de tiltag, der er blevet foretaget for at modtage og indsluse nye kollegaer specielt årsvikarer uden pædagogikum har været utilstrækkelige. Det bliver også et af fokuspunkterne for det kommende skoleår, hvor antallet af nye medarbejdere dog er halveret i forhold til sidste år. Der er behov for mere vejledning og supervision af disse nye medarbejdere. Det skal vi finde nye måder at løse på. Der opstår af og til klasserumsproblemer, som den enkelte lærer kan have svært ved at tackle specielt hvis man er ny og uprøvet. Også på dette punkt, skal der udarbejdes hensigtsmæssige rammer for, hvorledes der kan hjælpes i disse tilfælde på en konstruktiv og fremadrettet måde. Så sammen med arbejdet med Den attraktive arbejdsplads er der også spændende udfordringer på den pædagogiske front, og i bund og grund hænger de to ting jo sammen! Lars Scheibel 2 Fokuspunkter i fokus

4 Personalia Ved dette skoleårs start kunne skolen byde velkommen til et rekordagtigt stort antal nye kolleger. Således blev adjunkt Bjarke Møller Madsen (ma, fy), adjunkt Malthe Trold Kirkegaard (id), adjunkt Carsten Hammer Andersen (en, id), adjunkt Niels Berendt Jørgensen (hi, ty), lektor Inge Olesen (bi, ge), Vicki Bjerre (id, en) og lektor Margit Stougaard Christiansen (fy, ke) alle ansat i faste stillinger, mens Elke Camilla Munthe (da, ps), Søren Garsdal Rasmussen (mu, sa), Charlotte Haulund (en, re), Jens Jønsson (bi, ma), Sofie Hyldig Reimick (re, hi), Dorthe Belinda Tandskov (ps, en), Thomas Malthe Christensen (sa, ol), Hågen Jensen Dietz (ty, id), Nicholas Balsgart (ke, bi), Simon M. Christensen (en, sa) og Helle Juul Hansen (fy, ma) alle blev ansat i årsvikarstillinger. Andreas Schiørring (hi, id), Britta Handrup Johnsen (en, re) og Lilia Margrethe Kristensen (da, sp) blev ansat i toårige uddannelsesstillinger sammen med Anne Oxvig (mu, da), der skulle afslutte sidste år af uddannelsen på skolen. Ved skoleårets slutning har Anne Oxvig således sammen med Dorthe Hesselholt (mu, en, bk) og Marlene Petersen (en, da) bestået pædagogikum. Ved årsskiftet sagde skolen farvel til lektor Birthe Lorentzen efter 21 års ansættelse ved skolen. Ved afskedsreceptionen sagde Lars Scheibel blandt andet: Du har efter længere tids overvejelser besluttet, at nu vil du stoppe på skolen, og det gjorde du formelt med udgangen af september måned. Du blev cand.mag. på Aarhus Universitet i 1979 med fagene musik og kunsthistorie og i 1986 tog du også eksamen i engelsk. Du tog pædagogikum fra Viborg Katedralskole i 1980 og jeg vil gerne citere fra din udtalelse. Der står allersidst - meget præcist synes jeg: Med sin naturlige myndighed, lune og ligefremme væsen har Birthe Lorentzen været i stand til at vinde elevernes tillid og skabe et godt arbejdsklima i klassen. Du er en glimrende lærer. Du har været aktiv i pædagogisk råd og har været medlem af en række udvalg. Du har spillet til mange juleafslutninger og dimissioner. Jeg beundrer dig meget for dit altid gode humør uanset dit dårlige helbred. Jeg vil håbe for dig, at solen vil skinne lidt mere på dig de kommende år og at du vil nyde livet med Niels. En buket og et klem til Birthe Søren Peter Sørensen har haft orlov for at prøve nye udfordringer på Forlaget Systime som interaktionsdesigner i et ITprojekt. Peter Thyssen har fortsat orlov for at varetage stillingen som rådmand i Århus Byråd. Joan Gerlev Eriksen har haft barselsorlov hele skoleåret, Marianne Jørgensen fra september, Charlotte Haulund fra december og Helle Juul Hansen fra marts. Jens Hvidtved Larsen, Kristian Foldager, Anders Ølsgaard Larsen og Nicholas Balsgart har alle holdt fædreorlov i løbet af skoleåret. Dorthe Bollerup Jensen har i efteråret haft 2 måneders orlov til en rejse til Australien. Fra årsskiftet har Morten Winther Bülow haft orlov for at afprøve nye jobplaner med opstart af virksomhed med bogproduktion og undervisningstilbud i Hanoi. I samme periode har Få går - Flere kommer 3

5 Janne Bisgaard Wikman ligeledes haft orlov. I foråret har Ditte Kirstine Nørskov Nielsen haft 4 måneders orlov til en rejse med familien til New Zealand. I forbindelse hermed blev Balder Skov Asmussen (sa), Marie Nørgaard (re), Nils Braad Pedersen (en, sa) og Simon Skov Skjoldborg (en) ansat i vikariater. Ved årets dimission kunne skolen sige farvel til lektor Susanne Richardt Kall, der har valgt at fratræde sin stilling. I den forbindelse sagde Lars Scheibel: Sidst i april måned kom Susanne Kall en formiddag på kontoret i fuld fart som altid og spurgte mig, om vi kunne tale sammen samme eftermiddag. Hun havde en nyhed til mig og nyheden viste sig at være en bombe set med mine øjne: Susanne ville holde som gymnasielærer med udgangen af dette skoleår. Det havde jeg ikke troet nu! Du blev cand.mag. januar 1979 med fagene dansk og historie fra Aarhus Universitet, og i foråret samme år tog du kursus i praktisk undervisningsfærdighed på Århus Statsgymnasium. Du blev kvoteansat i skoleåret 1979/80 på Katedralskolen, og den 1. august 1980 blev du fastansat på skolen med rektor Quortrups ord i indstillingsskrivelsen til Direktoratet for gymnasieskoler og HF : Hun har arbejdet til stor tilfredshed for alle parter. Så kort og præcist var begrundelsen, ikke flere ord og jeg vil så tilføje, at det har du gjort i alle årene lige siden. Du har været med til at lave udvekslingsrejser mange gange, sidst i dette skoleår. Du har været med til at udarbejde materialet til dansk, historie og den større skriftlige opgave og den sidste skrivevejledning til SRP-opgaven samt de øvrige store opgaver, et flot pædagogisk arbejde. Du har været censor ved den større skriftlige opgave i historie. Du har været anmelder i Noter, historielærernes fagblad. Du har været formand med stor entusiasme for det faglige pædagogiske område. Du har været vejleder for mange lærerkandidater, som har været meget glade for din vejledning. Umiddelbart før skolen lukkede til sommerferien opsagde adjunkt Joan Gerlev Eriksen sin stilling ved skolen på grund af jobskifte til Aalborg. Arne Frier Susanne på vej til rektoralt knus og buket 4 En bombe på rektors kontor

6 Parafraser over Pablo Picassos Pigerne fra Avignon Kathrine Dahl Kaack 1.n Per Sloth Aagaard 1.l Sarah Vase Kvist 1.n Anna Lindgaard Jensen 1.l Inaluk Hede Pedersen 1.n 5

7 Undervisningspersonale AA Jess Aare lektor da, ge Nordvestpassagen Århus N CH Carsten Hammer Andersen adjunkt en, id Frederik d. II s Allé Skanderborg JA Johannes H. Andersen lektor en, id Valmuevej Risskov LA Lizzie Andersen lektor en, fr Valmuevej Risskov FA Frantz Erik Aschengreen lektor en, id Stensvej Odder BS Balder Skov Asmussen vikar sa Helge Rodes Vej 11, 1. Tv Århus V BA Nicholas Balsgart årsvikar ke, bi Marselis Boulevard Århus C NB Nicolaj Holm Bang adjunkt bi, id Neptunvej 66, 2. Tv Viby J IB Inga Basten lektor ty, sp Sjællandsgade Århus C VB Vicki Bjerre adjunkt en, id Skåde Højgårdsvej Højbjerg BJ Dorthe Bollerup-Jensen lektor en, id Stenbækvej Brabrand MN Morten Winther Bülow lektor sa, ge Tippethøj Ry 6 29 klasser i skoleåret med i alt 714 elever

8 OC Oskar Christensen lektor fy, ma, na Kalendervej Århus V SC Simon M. Christensen årsvikar en, sa Strandparken 6, St Århus C TC Thomas Malthe Christensen årsvikar ol, sa Junivej Århus V MC Margit S. Christiansen lektor fy, ke Skelagervej Århus N PD Peder Dalby lektor fy, ma, na Ovesdal Mårslet DI Hågen Jensen Dietz årsvikar ty, id Gl. Bygade Odder JD Jørgen Dyreborg lektor da, id, fi Ingerslevs Boulevard th 8000 Århus C ED Philip Edmonds lektor en, fr, dr Studstrupvej 13 C 8541 Skødstrup KE Karen Engholm lektor en, sp Carit Etlarsvej Århus V JG Joan Gjerlev Eriksen adjunkt mu, da Løkkegade 16 B, II 9000 Aalborg KF Kristian Foldager lektor fy, ma Savonlinnavej Silkeborg FF Flemming Forsberg lektor it, fr, ol, kursusleder Rolfsgade Viby J Fordelingen af klasser var: ni 1.g klasser, ni 2.g klasser 7

9 AF Arne Frier vicerektor Pilevej Risskov PF Peter Funch lektor ty, sp, kursusleder, studievejleder Særeng Århus N AG Anette Valentin Gregersen adjunkt ke, ma Skejbygårdsvej Risskov LG Laurits Gregersen lektor da, re, fi Tårbækvej Århus C HA Bernhard Hagen lektor hi, it, sa Martin Vahls Vej 11, 2mf 8000 Århus C AK Anne Kjær Hansen lektor ty, bk Skolesvinget Risskov HS Hans-Jørgen Søgaard Hansen lektor sa, ge, eø Sejs Søvej Silkeborg HJ Helle Juul Hansen årsvikar fy, ma Illerupvej 25, 2.th 8200 Århus N JØ Jørn Ørum Hansen lektor da, ty Castenschioldsvej Højbjerg LH Poul Lindhard Hansen lektor bi, studievejleder Holtevej Århus C LU Charlotte Haulund årsvikar en, re Grauballe Gudenåvej Silkeborg DH Dorthe Hesselholt udd.kandidat mu, en, bk Peder Skrams Gade 21, Århus N 8 og ni 3.g klasser alle tre årgange fordelt på 10 studieretninger.

10 LI Lisbeth Iversen lektor ty, re Skrænten Risskov KW Kirsten Wellner Jensen lektor ol, la, gr Jens Munks Vej Århus N ML Marianne Ladegaard Jensen lektor ty, bk Lindevej Viby J JO Britta Handrup Johnsen udd.kandidat en, re Nørreskovvej 19, 2. Tv Hinnerup JJ Jens Jønsson årsvikar bi, ma Thunøgade 48, St Århus C MJ Marianne Benoni Jørgensen lektor ma, ps Birkevej 20 b 8240 Risskov NJ Niels Berendt Jørgensen adjunkt hi, ty Illerupvej 71, st.th Århus N SK Susanne Richardt Kall lektor da, hi Hamphøjvej Højbjerg PO Peter Kennebo lektor da, re, studievejleder Plantagevej Skanderborg MK Malte S. Trold Kirkegaard adjunkt id Stejlbjerg 41 B 8543 Hornslet BK Birgitte Knuhtsen lektor en, ty Skåde Højgårdsvej Højbjerg KK Karen Kolding lektor hi, ps Skejbygårdsvej Risskov Der blev undervist i følgende fag: almen sprogforståelse, 9

11 RK René Kramme adjunkt ke, fy, as Vestre Ringgade 156, 1.tv Århus C LK Lilia Margrethe Kristensen udd.kand. sp, da Strandvejen 8A, st.tv Århus C PK Poul Roed Kristensen lektor ma, fy, na, as Willemoesgade Århus N SD Sine Dalsgaard Kristensen lektor re, da, læsevejleder Egelundsvej Risskov AL Anders Ølsgaard Larsen adjunkt en, fi Roald Amundsens Vej Århus N JH Jens Hvidtved Larsen adjunkt mu, id Ravnsøvej Ry HF Helle Fruerskov Lorenzen adjunkt hi, id Tromsøgade Århus N BL Birthe Elisabeth Lorentzen lektor mu, en, bk Glesborg Bygade Glesborg BM Bjarke Møller Madsen, adjunkt fy, ma Ternebakkevej Horsens CM Elke Camilla Munthe årsvikar da, ps Odensegade 21, 2.tv 8000 Århus C AN Anders Ole Nielsen lektor ma, fy, na Rosenhaven Skødstrup DN Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen adjunkt sa, en Silkeborgvej 56, 2.tv Århus C 10 almen studieforberedelse, billedkunst, biologi, dansk, dramatik, engelsk,

12 NI Hanne Kristine Nielsen lektor ty, id uddannelseleder Hørhavevej 77 A 8270 Højbjerg NØ Marie Nørgaard vikar re Skovparken Hedensted NG Søs Nørgaard lektor fr, id, studievejleder Fritz Sybergsvej Højbjerg OD Johnny Odgaard lektor fy, ma, na uddannelseleder Langballevej Mårslet BF Bjarne Falch Olesen lektor sa, hi Sjællandsgade 133, Århus C IO Inge Olesen lektor bi, ge Allégade 37, Jeksen 8362 Hørning OL Kirsten Olsen lektor bk, fr, de Absalonsgade Århus C LO Lars Peter Overgaard, lektor ma, fy, as, na Søskrænten Viby J AO Anne Oxvig udd.kand. da, mu Majsvænget Malling HP Henrik Parbo lektor ke, fy Grumstolsvej Højbjerg FP Frits Pedersen lektor fr, it, bk Tornhøjvej Viby J NH Nils-Henrik Pedersen lektor fy, ma, na Egelundsvej Risskov erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, italiensk, 11

13 PE Marlene Petersen udd.kand. da, en Østergårds Allé Hørning NP Nils Braad Petersen vikar hi Rundhøj Allé 103, st.tv Højbjerg KP Kirsten Mau Poulsen lektor da, id Kastanievej Viby J LR Lisbeth Rasmussen lektor da, id Saralyst Alle Højbjerg MR Mette Louise G. Rasmussen adjunkt hi, re bibliotekar Gammel Kirkevej Hjortshøj SG Søren Garsdal Rasmussen årsvikar mu, sa Åparken 8, Århus C RE Sofie Hyldig Reimick årsvikar re, hi Hallssti 19, 2.th 8000 Århus C LS Lars Kielland Scheibel rektor L.P. Bechs Vej Risskov AS Andreas Schiørring udd.kand. hi, id Kaserneboulevarden 7, 4.tv Århus C SI Simon Skov Skjoldborg vikar en Ormedamsvej Skanderborg SV Vibeke Svaneborg lektor ma, mu kursusleder Lykkensdalsvej 2D 8220 Brabrand ST Jens Studsgaard Sørensen lektor ma, fy, dl, na, as webmaster Skolevangs Alle Risskov 12 kemi, latin, matematik, musik, naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb,

14 SØ Johnny Sørensen lektor da, hi uddannelsesleder Sangsvanevej Mørke SR Søren Peter Sørensen lektor bi, da orlov Ørnebakken Lystrup DT Dorthe Belinda Tandskov årsvikar ps, en Elstedvej Lystrup TE Peter Jefsen Terkelsen lektor la, gr, ol, ty Laurentiigade Randers C TT Thue Thesbjerg adjunkt mu, id, dr Virupvej 46J 8530 Hjortshøj JT Jens Thomsen lektor bk, da Willemoesgade 4, 2.tv Århus N AT Anna Marie Thøstesen lektor bi, ge Vesterlundsvej 89 C 8600 Silkeborg VP Karen Vibe-Pedersen lektor bi, ke, fy, na Brovænget Egå JB Janne Bisgaard Wikman adjunkt hi, sa Silkeborgvej 272d Åbyhøj ZI Karen Zink lektor en, id F. Vestergaardsgade 26, 3.tv Århus C MØ Michael Øe lektor hi, sa Knasten 80 B 9260 Gistrup oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, spansk og 13

15 Administrativt personale NN Ann Andersen sekretær Dalsagervej Egå CB Charlotte Brøndum sekretær Vælddalen Hadsten CR Christina Riis Arndt sekretær Grøndalsvej Viby J LM Laila Møldrup sekretær Søndermarken 32, Søften 8382 Hinnerup MF Marianne Frier rengøringsassistent Svanlevej 43, Kolt 8361 Hasselager MO Jette Baade Mortensen assistent bogdepotet Siøvej Hadsten EK Evald Kristensen it-supporter Knudrisgade 31, st 8000 Århus C LE Ole Larsen pedel Brendstrupvej Århus N HV Johnny Hvitved pedelmedhjælper Bakkegårdsvej Risskov PJ Peter Jespersen pedelmedhjælper Astridsvej 7, Brabrand 14 tysk!

16 Kalender August Planlægningsdage 13. Skolestart g-tutortime, 1.g-intro til intranet rln introtur Houens Odde kat introtur Houens Odde hed introtur Houens Odde 22. Fredagscafé 25. Elevorganisationerne præsenterer sig for 1.g erne g folkedans i Festsalen g-Introfest September 4. 3.d ekskursion til Molslaboratoriet 8. Fællestime om Grundtvig ved Henning Tjørnehøj Henning Tjørnehøj Skolestart Chris Minh Doky Houens Odde 9. Forældreaften for 1.g erne (1dkrt) 11. Forældreaften for 1.g erne (1aehln) 12. Fredagscafé 17. Fællestime med Chris Minh Doky for musikelever Generalforsamling Aarhus Katedralskoles Venner Elevrådsweekend 22. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 24. PR-møde 25. Information om Studie Retnings Projektet (SRP) 3.g 2.l på biologiekskursion Club Chats for Cats i spisefrikvarteret 26. Skolefest Oktober 1. Uddannelseskaravanen for 2.g og 3.g 2. Skolebestyrelsesmøde 9. Korstævne (1.te, 2.te, 3.te, 2.g3.gMU) 10. Fredagscafé Kulturnat Århus, musikelever opfører rytmisk korkoncert Efterårsferie Det tager kun tre år... 15

17 21. 2.g3.g dramatikholdet på ekskursion til København 22. Musikcafé 24. Fredagscafé 27. Demokratidag for alle elever med oplæg af Johanne Schmidt-Nielsen 28. Fællestime med J-P Réginal for alle elever med fransk Introduktion til Studievalg Østjylland 1.g Pædagogisk aften g elever i studiepraktik på Handelshøjskole og Universitetet Johanne Schmidt-Nielsenl Martin Hall 17. Karakterer 2.g 1.g orientering om studieretningsvalg Lærerforsamling 3.g 18. Heimdalforedrag med Kristian Hornsleth 19. Studievalg 2.g 20. Karakterer 1.g Lærerforsamling for 2.g 21. Fællestime med den italienske konsul i Århus, Henning Holmen Møller, for alle elever med italiensk 24. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 25. Studievalg 2.g Fællestime for 2.g + 3.g med Martin Hall PR-aftenmøde 26. Lærerforsamling for 1.g (kathe) 27. Lærerforsamling for 1.g (drln) 28. Julebazarrevy Julebazar November 3. Fællestime om det amerikanske præsidentvalg med Tonny Brems Knudsen 4. Introduktion til Studievalg Østjylland 1.g 5. OD-dag Musical 12. Karrierevalg 2.g+3.g Karakterer 3.g 14. Sikkerhedsudvalgsmøde Skolefest Julebazar December 3. Musikcafé 4. SRP-opgaver udleveres til 3.g erne 16 En bred vifte af fællestimer

18 4. Skolebestyrelsesmøde Studieretningsprojekt for 3.g erne Brobygning: Besøg af 4 hold 9. klasser 15. Vintereksamensplan offentliggøres g da/hi opgave skrivedag g erne afleverer studieretningsprojekt 2.g erne afleverer dansk-/historieopgave 19. Juleafslutning i Århus Domkirke Januar 5. Skolestart Vintereksamen 2.k biologi 8. 3.g-orientering AT-synops 9. Fredagscafé 13. Forældremøde 1.k 14. Præsentation af AT-ressourcerum 3.g Forældremøde 1.a Vintereksamen 2.a biologi 15. Forældremøde 1.t 16. Præsentation af Studieretningsopgaven SRO 2.g 17. Internt MGP Intergymnasialt MGP 2009 Juleafslutning 19. Forældremøde 1.h 20. Forældremøde 1.e 21. Forældremøde 1.d 22. MGK-orienteringsaften 23. Gamle elevers fest 26. Forældremøde 1.r 28. Forældremøde 1.l ln kemi på ekskursion til København Forældremøde 1.n 31. Intergymnasialt MGP Brobygning er ikke kun for ingeniører! 17

19 Februar 2. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 3. Koncert med Kattens kor i spisefrikvarteret 4. Orienteringsmøde for kommende elever 24. Lærerforsamling 3.g 25. Fællestime samfundsfag med Poul Nyrup Rasmussen og Dan Jørgensen Lærerforsamling 2.g Musikcafé Poul Nyrup Rasmussen Dan Jørgensen Orienteringsmøde g temadag musik og billedkunst PR-aftenmøde 27. Karakterer 1.g Skolefest 6. SRO afleveres Valgfagsorientering 1.g og 2.g Vinterferie 18. Valgfagsskema afleveres 20. Karakterer 2.g og 3.g Marts 2. 3.g afleverer synopsopgave 3. Åbning af 2.e s udstilling i forbindelse med samarbejdsprojekt med Moesgaard 4. Lærerforsamling 1.g 5. Orienteringsmøde om IB 6. Terminsprøver Terminsprøver Rejseuge 2.g Brobygning 8. klasse 20. Fredagscafé 24. Heimdal og Katedralskolens Venner præsenterer: Fra Kundskabens Træ til Kærestesorger 18 Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

20 Dronningebal 28. Dronningebal 30. Skolebestyrelsesmøde 31. Fællestime bigbandkoncert for alle musikhold April 1. 2.g orientering om synops Forårskoncert 2. Erhvervsøkonomiholdet deltager i EBG semifinale Club Chats for Cats i 10-pausen Påskeferie 14. Fællestime EU valgkamp med Mikkel Schøler (S) og Jens-Kristian Lütken (V) for 3.g samf. 17. Besøg af 30 nordiske skoleledere 21. Studievalg 3.g Erhvervsøkonomiholdet deltager i EBG finalen i Finansrådet i København Pædagogisk aften 24. Studievalg 3.g Fredagscafé 27. Optagelsesprøver kommende elever 28. PR-møde 29. Musikcafé 30. Eksamensorientering Dramatikholdet præsenterer to eksamensforestillinger Strategimøde i skolebestyrelsen h besøger Heilig-Geist-Gymnasium i Menden Royal festaften i Scandinavian Congress Center 19

21 Maj 1. Indendørs fodboldturnering h genbesøg fra Heilig-Geist-Gymnasium i Menden 3. Årskarakterer i afsluttende fag 1.g, 2.g og 3.g 4. Club Chats for Cats i 10-pausen Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 6. Sidste skoledag 3.g Revy Eksamensplan offentliggøres AT-synopsprøver 2.g 29. Sidste skoledag 1.g Juni Pinsedag 2. AT-synopsprøver 2.g Revyholdet Eksamensplan Studenterne fejres i skolegården 5. Grundlovsdag 24. Sidste eksamensdag 3.g Studenterfest 25. Lærerforsamling 1.g og 2.g 26. Dimission/sommerfrokost 27. Sommerferie Torsdag den 25.juni 7. Skriftlig eksamen starter Forstudenterfest 8. St. Bededag 21. Kr. Himmelfartsdag g synops afleveres 27. Sidste skoledag 2.g 20 Jordbær, kransekage og champagne

22 Familiar Faces Anna Meldgaard Hansen 3.r 21

23 Dimission 2009 Rektors tale til studenterne 2009 Kære studenter Faktorernes orden er ligegyldig, har vi alle lært i skolen, men det gælder ikke siddepladserne i skolegården i dag. Studenterne sidder på ærespladserne forrest foran scenen, ikke for at jeg bedre kan se ned på jer, men fordi I er dagens midtpunkter. I har i dag kronet mange års skolearbejde med en studentereksamen. Det er en præstation, som I kan glæde jer over resten af livet. Eksamensbeviset, I får lidt senere, er et stykke papir, der ændrer alverden. Skulle I være i tvivl om dette udsagns rigtighed, så kan I bare spørge nogen, der ikke har et bevis. Jeres eksamen er det helt store akademiske turpas, som giver adgang til en overdådighed af muligheder, og turpasset kan heldigvis ikke købes for penge. Det kan kun skaffes ved seriøst arbejde og en dokumenteret evne til ved givne lejligheder at demonstrere i praksis, at man sagt på jysk i et eller andet fornuftigt omfang ved, hvad man taler om, når man bliver spurgt. Det har I alle sammen gjort, I der sidder på de forreste rækker. Hver og en af jer har gjort det. Det skal I huske, næste gang I bliver rådvilde, usikre, overraskede eller forvirrede. I ved noget, og I kan noget, og I har ved egen indsats bevist, at det er sådan, det er. Lærte I så det, I skulle? Det kan ingen besvare i dag, men først senere, når I hver især er kommet videre i livet. Personligt tør jeg godt sige, at jeg på jeres vegne er optimist. Jeg er overbevist om, at I vil klare jer uden for skolens beskyttede bygninger. Jeg vil lade præsident Barack Obama være den første, som fortæller jer, hvorledes det står til ude i verden: At vi befinder os midt i en krise, står nu helt klart. Vores land er i krig mod et vidtrækkende netværk af vold og had. Vores økonomi er slemt svækket. Det er en konsekvens af grådighed og uansvarlighed hos nogle, men også vores manglende evne til at træffe barske valg og forberede nationen på en ny tidsalder. Nogle har mistet deres hjem, jobs er forsvundet, og forretninger og firmaer har måttet smække døren i. Vores sundhedssystem er for dyrt, vores skoler er utilstrækkelige for mange, og hver dag bringer nye beviser på, at den måde, vi bruger energi på, styrker vores fjender og truer vores planet. Disse ord fra Obamas indsættelsestale kan vi som danskere kun på mange måder desværre nikke genkendende til. Vi har også oplevet grådighed og uansvarlighed, vi har også i Danmark 22 I ved noget, og I kan noget!

24 som kollektiv undladt at træffe barske valg, og hvad angår arbejdsløshed, problemerne i sygehusvæsenet, uddannelsessystemet, energiforhold, må vi bare erkende, at der er mange, mange forhold, som vi bør kunne forbedre. Der er mange, der siger, at verden er blevet et mindre værdifuldt system, idet alle materielle værdier er faldet i værdi, som aktier, huse, pensionskonti o.s.v. Verden er så at sige blevet mindre værd, og hvis vi skulle sælge os selv til en fremmed planet, ville vi opnå en lavere pris end tidligere. Men er det nu sandt? Er det rigtigt, at vi som en hel klode er blevet mindre værd? De værdier, som fandtes i går, eksisterer vel også i dag? Måske har vi endda opbygget nye, flere og mere bæredygtige værdier? Man kunne sige, at vi alle har haft brug for at tænke os om. Vi har været nede i maskinrummet, som en kendt erhvervsleder har udtalt, og tilbage ved rødderne for at se, hvad vi laver og for at forstå finanskrisen, lavkonjunkturen, depressionen på en anderledes og mere håndgribelig måde. Mange har udsat sig selv for et syretjek og spurgt sig selv om, hvad der er den hårde kerne i de inderste og mest basale værdier. Hvad kæmper jeg for? Og hvordan kæmper jeg, for det jeg vil? Svarene på disse spørgsmål håber og tror jeg bliver for flere og flere mennesker, at man vender tilbage til helt klassiske og bevaringsværdige værdier som: At opføre sig ordentligt At tage hensyn til sine medmennesker på en værdig, passende og respektfuld måde At passe på naturen At holde sit ord At være hæderlig At være ærlig At være ansvarlig Kulturhistorikeren Henrik Jensen er inde på samme overvejelser i sin sidste bog Nutidens værdier i historisk lys. Kort fortalt fortæller han, hvorledes de vestlige samfund i århundreder blev holdt sammen af folks pligtfølelse både op- og nedadtil i samfundet, og han påstår, at pligtkulturen i dag er blevet afløst af en rettighedskultur, hvor folk først og fremmest tænker på egne rettigheder og forsømmer deres pligter. Henrik Jensen udtrykker det på denne måde, at der går en skillelinje ned gennem menneskeheden mellem ordentlige mennesker, som gør deres pligt, og så de andre, som ikke gør det. Han synes, at vi er blevet dårligere til at være høflige og til at tage hensyn. Vi springer over i køen, hilser ikke på kassedamen Op fra maskinrummet til syretjek 23

25 i supermarkedet, vi holder ikke døren for hinanden, vi giver ikke plads på fortovet, lader ældre mennesker og mødre med småbørn stå op i toget og bussen og møder ikke vores medmennesker med den venlighed, som ville gøre livet lettere og mere behageligt for både os selv og alle andre. Henrik Jensen forklarer manglen på hensyntagen med vores opdragelse. Hverken forældre eller børn er opdraget til det. Vi sporer vores børn ind på en vej, hvor de først og fremmest går efter det, som er bedst for dem selv, siger han. Man vil gerne have, at ens børn når målet, og så skal de hellere opdrages til at have albuer end at kunne vise tilbageholdenhed og høflighed. Det er klart, at man ikke kan ændre værdier fra den ene dag til den anden. Kulturen er en supertanker, som kun kan ændre retning meget langsomt. Obama sagde det således i sin store tale: De værdier, som vor succes afhænger af, er ikke nye. Hårdt arbejde, ærlighed, mod, fair play, tolerance, loyalitet og patriotisme. Det, der kræves af os nu, er en ny æra af ansvarlighed. Hver eneste amerikaner skal anerkende, at vi har pligt over for os selv, vores nation og for omverdenen. Man kan sige det lidt mere jordnært, at vi skal erkende, at vi har nogle forpligtelser over for samfundet og for hinanden i stort og småt. Danmarkshistoriens mindste årgange er født i firserne, altså lige før jer kære studenter. Generation Y er de blevet kaldt. De er vokset op som projektbørn, har stort set aldrig manglet noget, og siden 6. klasse har de skrevet logbøger og uddannelsesplaner for at finde ud af, hvad de ville. Jeg tror, at I ligner denne generation meget, og jeg tror også som ungdomsforskeren Jens Christian Nielsen, at I har de kompetencer, det moderne arbejdsmarked efterlyser: I er selvstændige, men også sociale netværkere. I er omstillingsparate, har ambitioner og er klar til at tage en ekstra tørn, hvis I er engagerede. Alt det, der efterspørges, når I læser dagens jobannoncer. Men ønsker erhvervslederne, at I skal blive hængende i deres virksomhed, er de nødt til at forstå den indstilling, I unge møder arbejdslivet med ikke mindst jeres dobbeltsidighed: I er både individualister og fællesskabssøgende. Jeg tror også, det kommer til at gælde for jer, at I senere kan komme til at ønske at arbejde sammen med andre i team eller netværk, og at I vil lægge vægt på at være med til at skabe socialt samvær og et godt arbejdsklima. Kære studenter Det er på høje tid at sige farvel og tak for de år, hvor I pustede masser af livsglæde ind i Kattens gamle bygninger. Benny Andersen siger det på denne måde: Det er på tide vandet koger jorden brænder verden venter da Alexander var på Cæsars alder 24 I er både individualister og fællesskabssøgende.

26 var han allerede Den Store da Cæsar var i min alder var han allerede færdig de spildte ikke tiden tiden spildte ikke dem de brugte tiden som en skjorte sov med den på spiste med den på blev begravet i den og her sidder jeg holder avis holder jul holder igen lader bedrifter gå min næse forbi i håbløs restance med opdagelser verden venter ikke da Mozart var fem år da Jesus var tolv da Columbus lettede anker da Homer da Rembrandt da Pasteur da Darwin da Dalgas da Vinci da Gama Damokles det er på høje tid det er over tiden min hat min frakke mine cykelspænder det er nu eller aldrig Men i disse internationaliseringstider skal I til afsked få et kunst værk fra 2003 af Maurizio Nannucci, som jeg så i Venedig i foråret i Neon Tubes. Der stod: Changing Place Changing Time Changing Thoughts Changing Future Og hermed dimitterer jeg årets studenter Tillykke og pas godt på jer selv. Da capo 25

27 Studenter k Anders Grønborg Andersen Jonathan Trier Brikner Josefine Christensen Line Christensen Carina Cupit Tim Frank Daugaard Silke Fensman Pernille Tornøe Frederiksen Mette Grünberger Peter Grøngaard Emma Wang Hansen Sally Marie Malou B. Hersom Christina Hovgaard Nanna Sofie Østerby Jørgensen Aida Sadat Amini Karmark Lucia Elisabeth Kyle Charlotte Kølkjær Nikoline Henny Baron Müller Larsen Sigurd Karmark Larsen Nicoline Lokdam Sine Morris Marie Elisabeth Nielsen Natascha Toft Roelsgaard Maria Rye Vangsted Emilie Sloth Ølgaard 3.a Peter Hougaard Agerholm Ulrik Wagner Andersen Søren Karim Bech Anita Beikpour Ida Liv Berndt Daniel Kloppenborg Degn Alexandra Wedderkopp Emelianov Elisabeth Lønkjær Eskildsen Cecilie Sjørup Fisker Tine Gia Rosenkilde Fjeldsted Morten Sønderskov Frydensberg Olafia Katrin Indridadottir Anton Bech Jørgensen Astrid Bjørn Jørgensen Emma Bess Fløe Jørgensen Niklas Sjøbeck Jørgensen Johanne Amalie Lodberg Marianne Ostenfeldt Mortensen Anne-Cecilie Kring Simonsen Mikaeline Dissing Stavnsbjerg Line Viborg 3.t Hannah Lube Glien Andersen Jonatan Rose Andersen Lars Harhoff Andersen Thomas Skovgaard Andersen Christina Bossen Maja Brødsgaard Sune Kjærsgaard Dahlgreen Nikoline Gjøderum-Svenningsen Krestine Wagner Hansen Lean Heuch Hansen Rasmus Meldgaard Harboe Line Emilie Cummings Jensen Niklas Vestman Jensen Anna Klein Juhl Julian Michael Svejgaard Jørgensen Emilie Caroline Hensberg Lund Astrid Marie Engberg Ralund Tine Doering Damm Reuther Maria Cecilie Hørning Ridder Christine Schultz Casper Hedegaard Simonsen Asbjørn Laursen Storgaard Liv Bloch Sørensen Mette Biil Sørensen Stine Thorbøll Naja Bager Vistisen studenter dimitterede i 2009

28 3.h Malin Amdrup-Simonsen Johanne Greibe Andersen Camilla Borg Bahnsen Kit Aagaard Bøggild Sidsel Bøndergaard Rie Carlsen Peter Dan-Weibel Johannes Flintholm Sebastian Gerdes Anne Dahl Hansen Mila Nadine Mabillon Johan Lau Munkholm Natalie Nielsen Naya Marie Nord Mette Østergaard Pedersen Saila Naomi Stausholm Marianne Merrild Tønnesen Simon Øvlisen 3.e Kasper Fonnesbæk Andersen Christina Ugelsø Bak Cæcilie Balling Simon Kyed Bovin Jakob Rørbæk Breinholt Emma Schjødt Callesen Otto Exner Carstens Signe Elbrønd Mikkel Eriksen Christian Haldrup Bjarke von Holck Asbjørn Kennedy Jakobsen Alexander Jonassen Søren Hannibal Krabbe-Keblovszki Rasmus Kraghede Aske Bejder Kristensen Anders Juhl Lehmann Joakim Jull Ludvigsen Marie Mathiesen Anne Damgaard Møller Maja Lundager Pedersen Kathrine Tholstrup Rørsgaard Aja Borby Ørtenblad 3.d Nicoline Kerzel Duel Nanna Feldthaus Filip Yang Vincents Fisker Louise Holm Thomas Thorgaard Iversen Anne Sommer Hjuler Jakobsen Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Kathrine Elmose Jørgensen Marie Østergaard Jørgensen Søren Schmidt Kammer Anna Weile Kjær Jens Kristian Kogut Mikkel Lundbech Erik Elgaard Mikkelsen Jo Anna Nedergaard Victoria Ladegaard Nellemann Thomas Kanne Nordqvist Holger Vandel Rasmussen Andreas Redsted Rasmus Rosendal Astrid Heidemann Simonsen Kristian Quistgaard Steensen Christian Søgaard-Jensen Ida Marie Gedbjerg Sørensen Maria Budtz Sørensen 3.r Hasse Rønde Aagaard Amalie Ovesen Agerbæk Nicoline Mouritzen Auken Marie Becker 3. k a t h e d r l n passerer scenen 27

29 Marie Ågård Bennike Julie Elgaard Brink Kathrine Simone Bøttern Toto Christensen Mads Gregersen Maria Møller Grenander Anna Meldgaard Hansen Marie Hvid Julie Nebel Højbjerg Katrine Majlund Jensen Mia Malene Johannsen Lærke Dahl Klausen Hedvig Maria K. Mikkelsen Astrid Munk Natascha Navne Astrid Højlund Nielsen Benjamin Bach Nielsen Cæcilie Højberg Poulsen Stine Skov Rasmussen Anne Siggaard Emily Skjøttgaard Smith Mai Westersø Thorbjørnsen Kasper Vestergaard Aysha Østergaard 3.l Helene Stark Sloth Aagaard Sarah Hjorth Andersen Andreas Helbo Beck Iben Buus Thomas Qvist Christensen Niclas Perchet Dahl Niels Falk Eriksen Jonas Legaard Erraia Kristian Fog-Poulsen Mahmoud Walid Hamdan Anna Lind Hansen Emma Hedegaard Malte Heinrich David Alexander Gade Jeppesen Niklas Kling Kristian Kreiberg Marie Bækgaard Laursen Daniel Frank Lausen Emil Ravn Madsen Nanna Konge Nielsen Aik Marco Makinen Petersen Hans Jacob Petersen Aleksander H. Rendtslev Lau Skorstengaard Anette Svenningsen Jos Dalvad Vesterdal 3.n Judith Maria Erdmann Katrine Graversen Astrid Winther Hansen Tina Blach Holst Louise Skov Iversen Fawz Jajo Chayen Daniel Kashi Caroline Langfeldt Knabe Ann-Katarina Lindgaard Mathilde Lykkegaard Madsen Kirsten Schou Nørgaard Anine Svinth Olesen Cecilie Køllner Olsen Sif Antonia Munck Pedersen Andreas Prætorius AnneSofie Mark Raunkjær Henriette Fie Persson Schmølz Mie Schønemann Johanne Hollands Steffensen Josefine Steffensen Ida Andersen Tambjerg Andreas Lippert Tange Luna Mia Tindbæk Ditte Egholm Villadsen Mia Malene Lundgaard 28 -og modtager bevis, knus, klem og et ord med på vejen.

30 Studentertalen 2009 Kære medstudenter. Tillykke med huerne! Jeg ved godt hvad nogen af jer tænker. Skal han nu spille på et eller andet igen?. Men nej, denne gang har jeg ingen, hverken store eller små keyboards, medmusikudvalgsformænd eller husorkestre ved min side. Hverken Vampyrtranvestitter fra Rocky Horror, eller Birthe Kjærs dansk top kan hjælpe mig nu, jeg står netop i den ganske uvante situation at jeg rent faktisk skal forsøge at sige jer noget klogt. Og jeg ser det som en stor ære at være den der får lov til det. I disse sidste minutter af den 3 år lange rejse vi har været på, er der ikke mange ord tilbage, der er ikke mange handlinger tilbage før vores fælles referenceramme officielt hører op med at eksistere, før vi har fået hver vores eksamensbevis, har fået det symbolske glas champagne, og er på vej hjem med vores forældre. Men hvad er det så der er slut? Hvad er det vi rejser hjem fra? I husker vel ligesom jeg den allerførste dag på skolen. Der var store og seje 2.- og 3. G ere, der var supersut og elevrådsforkvinder, der var gulddrenge og 3. Druk. I husker sikkert også Scheibels stort anlagte ord i hans allerførste tale i vores allerførste samling, hvor vi som så mange gange senere var stuvet sammen i festsalen: Det vil blive de bedste år i jeres liv. Om det blev det? Den lader vi lige stå et øjeblik. Hvis jeg skal trække på mine personlige erfaringer, skal det ikke være nogen hemmelighed at jeg brugte lang tid på rigtigt at træde ind i fællesskabet. Under det lange, flippede efterskolehår gemte sig et par usædvanligt rynkede efterskoleøjenbryn, der selvfølgelig ikke troede på hvad denne repræsentant for ufrie liv, stod og sagde til mig. Meget af min første tid på gymnasiet var egentlig en kamp for at acceptere at jeg ikke længere var velsignet med hvad jeg troede var det virkelige liv; efterskoler og alt hvad de stod for. Et nyt sted som Århus Katedralskole er svært at indfinde sig til uden videre, og vi har alle haft vores ture med skolesystemet, det evindelige lektiehav og fraværsprocenterne. Det er der ingen grund til at benægte. Heller ikke i en studentertale. Men en vigtigere erfaring er at vi sammen overlevede disse ture. Vi der sidder her i dag har klaret hvert enkelt hårdt sekund, minut og skoleuge, for at nå til netop det punkt vi er nået til nu. Og jeg tror John Lennons ord her udtrykker det smukt og simpelt. Life is what happens to you, while you are busy making other plans. Denne dimmisionsdato stod mejslet ind i min og mange andres bevidsthed i hele 1. G. Men efterhånden skete der noget højst mærkværdigt. Hvad der skulle overståes blev ligeså stille vores liv; vi fik de bedste venner man kunne forestille sig, vi udviklede os personligt i fællesskabets ramme, et fællesskab der ligeså stille flød ud af de faste rammer i klasserne. Og i takt med at jeg personligt hoppede mere og mere ind i det fællesskab der var gutterne, klassen, årgangen og skolen, ja så forsvandt denne dato ligeså stille ud i glemselen, og jeg tænkte ikke mere på den før, ja før jeg fik tildelt den ære at holde den studentertale jeg holder for jer nu. Livet var pludseligt kommet helt ind til benet, ubemærket var Katedralskolen blevet det liv der just happened mens jeg egentlig gik og planlagde hvordan jeg kunne komme væk og igennem hurtigst muligt. Undervejs faldt de faglige udfordringer fra dette system af fag, karakterer og skemaer dog ikke. Vi er kun det andet skud på stammen af årgange der er gået igennem den stort anlagte nye reform, og den forvirring der har ramt både lærere og elever i malstrømmen af nye krav, er nok til mange studentertaler i sig selv. Men på trods af alt dette, på trods af de udfordringer et skolesystem alle dage har krævet af sine elever, er det dog fantastisk i sig selv at vi klarede os igennem hvad der som beskrevet kunne være et helvede. De lange SRP-nætter står skarpt i min hukommelse sammen med Pustervig og Mølleparken en fredag eftermiddag. Side om side står den evige dårlige sam Life is what happens to you, while you are busy making other plans 29

31 vittighed over måske at være bagud med lektierne med kantinens kaffe, vennerne, festerne, og hvad der ellers gjorde det hele overkommeligt. For jeg ville gerne stå og hylde de faglige udfordringer vi har mødt på gymnasiet. Jeg ville gerne sømmeligt udrede hvordan det var proteinsyntesen, den litterære artikel, de økonomiske teorier og historiens vingesus der fik os igennem. Men selvom der givetvis har været adskillige lykkelige nye indsigter vundet i lærernes alle dage kompetente undervisning, var gymnasiet ikke den succes det er blevet hvis det ikke var for den strøm af fællesskaber, forelskelser og venskaber der fulgte trop i hælene på hver eneste aflevering, som der viste sit ansigt lige bag hver eneste eksamen. Det faglige har været grundlaget for hvorfor vi overhovedet var her, men læren om livet har fyldt mindst ligeså meget for alle. Gransker man således de sidste tre år, springer et væld af billeder frem. Der var dem der elskede at færdes i skolegården i hvert frikvarter, og der var dem der helst holdt sig til de trygge klasselokaler. Der var K-pigerne, der var T-drengene, der var de to Heimdal-formænd med kaffekopper limet fast på hænderne. Der var endeløse rækker af morgensamlinger uden morgenunderholdning, smøger på drengetoilettet, bajere i friblokke, til fester, efter skole, i det hele taget en forfærdelig masse bajere. Scheibel med cykelhjelm. DGS- og velfærdsaktivisten, blokader, nedlæggelse af undervisningen og navnebrødrene der i 1. G snuppede elevrådsformandsposten. Der var fester og fredagscafeer, musikcafeer og Melodi Grand Prix. Der var skiture for de smarte og Pragture for de fattige. Der var dansk-historieopgaven, AT, AP, SRO, SRP, ja i det hele taget en masse bureaukratiske forkortelser, der viste at være gode for at holde en oppe en hel nat inden afleveringsdagen, kun for at blogge på konferencen om hvor åndssvag eller uoverkommelig opgaven var, mere end for at skrive den færdig og gå i seng. Omvendt var der utallige og store indsigter vundet i alt fra sprogfilosofi til fysikkens love, viden der fremover vil sidde ligeså fast forankret i os som minderne. Alle disse billeder vil vække genklang hos mange. De har eksisteret i det fælles rum vores årgang i løbet af årene har stablet på benene. Som nævnt forsvandt dimmisionsdatoen fra mit sind i løbet af 1. G, Århus Katedralskole overrumplede simpelthen i sit væsen og liv den trang jeg havde til kun at skue frem mod slutningen af det hele. Mine skyklapper smed jeg så at sige hen ad vejen. Nogle brændte deres skyklapper den første dag. Andre tager dem først af i dag, hvor de får huen på i stedet. Så mangfoldigt er synet på gymnasietiden, og det er der ingen grund til at benægte. Jeg kan kun fortælle jer min egen opfattelse af de år der er gået, og håbe at I på et eller andet tidspunkt kan nikke genkendende til mine ord. Det altså vigtigt at huske på alle de historier der ikke er blevet fortalt... Selvhøjtidelig som jeg er, vil jeg jo gerne forsøge at fortælle HISTORIEN om Aarhus Katedralskole årgang Men det lader sig ikke gøre, da de ord jeg fortæller jer nu, netop kun er min synsvinkel, de er netop kun mit perspektiv. Der gemmer sig tusinder og atter tusinder af historier bag øjnene på alle jer smukke mennesker med hvide huer på. Der gemmer sig 217 personlige vinkler på hvordan historien om årgangen kunne fortælles... Der gemmer sig 217 studentertaler der aldrig bliver fortalt. Dér ligger minderne og erindringerne, dér ligger Århus Katedralskole. Og det er smukt sådan. Ikke fordi jeg er glad for at i kun skal høre på mig i dag. Men fordi det har et andet skær af evighed over sig, at vide at fællesskabet er skjult på denne fantastiske måde. Som i et hav er overfladevandet alt det vi ser og fornemmer, alt det vi er midt i. Heroppe valser vi rundt med hue på hovedet, en blå bog i den ene hånd og et eksamensbevis i den anden. Men det der driver os gennem bølgerne, det der bærer vores vægt, det er alt det nede i dybet, det vi har glemt hvordan føles, det der aldrig bliver fortalt. Hermed ligger historien om os og hvad vi gjorde i virkeligheden i alle jer. I alle de øl vi skal ud og drikke til studenterfesterne, i al den kaffe vi skal slubre sammen på cafeerne, i al den gensynsglæde der åbenbares når vi ser hinanden efter månedslange udenlandsrejser. Min oplevelse af denne fælles bevidsthed, denne fælles referenceramme af minder, endte så rent faktisk med at gøre oplevel sen af at gå her til de bedste år i mit liv. Den banale ordfloskel møder ny styrke med vores fælles historie, og jeg ved at mange af jer har det på samme måde. Tak for tre fantastiske år til jer alle, jeg ønsker jer al mulig held og lykke med at indtage verden. Tak for jeres tid. Julian Michael Svejgaard Jørgensen 30 Nogle brændte deres skyklapper den første dag. Andre tager dem først af i dag, hvor de får huen på i stedet.

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Odder IGF. Badminton. U 17 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08

Odder IGF. Badminton. U 17 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08 U 17 ABCD stævne Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08 Odder Badminton byder velkommen til vores U 17 stævne i Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder. Stævnet bliver spillet i Hal 1 + Hal 2. Rækkerne B + C

Læs mere

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM.

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM. RESULTATER Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion SAMLET STILLING Arrangør: Herning GF A/M Århus 1900 Silkeborg AK Kolding Randers Herning GF Vejle IF Skive AM

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Odder IGF. Badminton. U 13 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d

Odder IGF. Badminton. U 13 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d U 13 ABCD stævne Spektrum Odder lørdag d. 25-10-08 Odder Badminton byder velkommen til vores U 13 stævne i Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder. Stævnet bliver spillet i Multihallen ( NY hal ) + hal 2.

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

DGI Østjylland og HFIF Badminton. OK Olie og Benzin. God jul og godt nytår! DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed

DGI Østjylland og HFIF Badminton. OK Olie og Benzin. God jul og godt nytår! DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed velkommen til U 11 ABCD søndag den 20. december 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang Vi beder spillerne om at være klar 45 min før

Læs mere

Beder-Malling Idrætsforening byder velkommen til Danske Bank Cup U 13 A-B-C-D. Lørdag den 8. november 2008 kl

Beder-Malling Idrætsforening byder velkommen til Danske Bank Cup U 13 A-B-C-D. Lørdag den 8. november 2008 kl BMI BMI Idrætsforening byder velkommen til U 13 A-B-C-D. Lørdag den kl. 12.00 Bemærk: hele stævnet afvikles om lørdagen. Sted: Egelundhallen Bredgade 5, 8340 Malling - 12 km syd for Århus. tlf. 86 93 23

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015.

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015. Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 201 DATO Mandag 1/6-1 Prøve FP9 FP10 Klasse Fag Antal Faglærer Censor Ex.lok. Forb. 9A DA 13 RP-1 Lotte Kondrup 23 9B FY 13 BS-1 Per Frank F1 9E

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Page of 0 Resultat Total Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn DGI's julestævne Udskriftsdato 5 november 0 Stævne by Grenaa Udskriftstidspunkt :58 Arrangør DGI Østjylland Bassin 5m Stævne dato november

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland

Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Side: 1 Dato: 11 januar 2014 Tid: 19:58:44 Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Løb 1, 100m Frisvømning Damer Finaler (6) Heat 1 (6) 107 1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Viby stævne 2013. Senior A og M

Viby stævne 2013. Senior A og M Viby stævne 2013 Senior A og M abc Aalborg Amalie Uggerly (DS+DD+MD) Frederik Selvejer Larsen (MD) Nikolaj Ovesen (MD) Brønderslev Astrid Jensen (DS+DD) Camilla Bach Sørensen (DS+MD) Pernille Bundgaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Page 1 of 8 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn Nybolig Aalborg Cup Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør Aalborg Svømmeklub.dk

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI

Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Side: 1 Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Løb 1, 100m Rygsvømning Piger Finaler (10) Heat 1 (10) 159 1 Anna Nielsen 1992 2711920067 HEI 25m 134 2 Christine Dimke

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultatliste. Hammel GF, Badminton

Resultatliste. Hammel GF, Badminton Herresingle U13 A 1. (P.1) 970220-08 Viktor Grønbech (Horsens) 2. (P.1) 971103-03 Emil Kolstad (Støvring) 3. (P.1) 970805-05 Tim Ørgaard Mikkelsen (Gistrup LKB) 4. (P.2) 980503-10 Andreas Søndergaard (Hinnerup)

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Skive-Resen Badmintonklub

Skive-Resen Badmintonklub Velkommen til Kasper Tot 2013 Alle rækker afvikles lørdag og spilles i Resen Hallen, Furvej 7, 7800 Skive. Stævnet starter kl. 9.00 og hallen vil være åben fra kl. 08.15. Caféen vil være åben under hele

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Jetsmark Arrangør: Svømmeklubben Jet Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Christian Heiberg Løb 1, 4X25m På Maven Mix

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Forum Horsens Cup Indledende Stævne by: Horsens Arrangør: Horsens Svømmeklub Overdommer: Henrik Werge og Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sidste ver. Mads Pedersen Budde (HS+HD+MD) Mathilde Møldrup Lynggaard (DS+MD) Nikolai Sandal (HS+HD)

Sidste ver. Mads Pedersen Budde (HS+HD+MD) Mathilde Møldrup Lynggaard (DS+MD) Nikolai Sandal (HS+HD) Emilie Thorhauge Møllmann (DS) Hanne Aagaard Nielsen (DS+DD) Julie Franklin Klingenberg (DS+DD) Lukas Lyngaa (HS+HD) Maja Skov Kristensen (DS+DD+MD) Malene Søltoft Bang (DS+DD) Maria Strøeh (DS+DD) Matilda

Læs mere

Lystrup Idrætsforening, Badminton

Lystrup Idrætsforening, Badminton Idrætsforening, Badminton Herresingle U11 B Pulje 1 1 Frederik Rokkedal Tranbjerg AIA 2 Jacob Møller Nielsen Tranbjerg AIA 3 Andreas Bjerring Højbjerg 1-2 3 08:30 3-4 4 08:30 1-3 56 10:35 2-4 57 10:35

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Frederikshavn Badminton Klub Tobias Navne (HS+MD)

Frederikshavn Badminton Klub Tobias Navne (HS+MD) Bagterp Mikkel Mikkelsen (HS) Bindslev-Tversted Kristoffer Vendelbo (HS+HD+MD) Sarah Larsen (DS+DD+MD) Brønderslev Andrea Majlund Christensen (DS+DD+MD) Astrid Krog Sørensen (DS+DD+MD) Camilla Balle-Petersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere