ERHVERVSEJENDOM. Projektejendom ved Århus. Stort potentiale i delvis istandsat ejendom. Vægtet vurderingspris: DKK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSEJENDOM. Projektejendom ved Århus. Stort potentiale i delvis istandsat ejendom. Vægtet vurderingspris: 5.725.000 DKK."

Transkript

1 ERHVERVSEJENDOM European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, 8471 Sabro April 2013 Projektejendom ved Århus Ejendommen er på ca kvm på en grund på ca kvm (heraf 950 kvm vej) er beliggende på Viborgvej 792 A, C-D ved Sabro lidt uden for Århus på den stærkt traffikeredde hovedvej mod Viborg tæt ved den kommende motorvejsafkørsel, kun 8 km fra Bilka, Tilst.. Stort potentiale i delvis istandsat ejendom Ejendommen er gennem det sidste 1½ år blevet væsentligt istandsat og nye lejere er kommet ind, herunder bl.a. ejers associerede selskaber. I den uistandsatte del ses et stort potentiale for yderligere værdistigning og yderligere lejeindtægter. Vægtet vurderingspris: DKK Forudsætningerne for vurderingen er beskrevet særskilt. Vor ejendomsvurderinger giver et bredere billede af ejendommens muligheder og potentiale i forhold til det, der normalt ses. De forskellige vurderingsmetoder beskrives og dokumenteres i bilagene. - European Property Group A/S Lejemål: Kontor Lagerlokaler Produktionslokaler Højloftet Hal Miljøgodkendte lokaler Uistandsatte lokaler Indgang til kontordelen

2 BELIGGENHED Beliggenhed Matr. nr. Kommune Anvendelse Opført/ombygget Arealer Grundareal Bebygget Udenomsareal P forhold Ejendomsbeskrivelse Viborgvej 792A, C D, 8471 Sabro 14 b og 14 r Sabro By, Sabro Århus Kommune Fabriksejendom, Produk on/lager med lhørende kontor 1920, 1960 om og lbygget i 1989 og kvm ( 14 b: kvm og 14 r: 617 kvm) heraf vej: 950 kvm. (14 b: 950 kvm, 14 r: 0 kvm) Etageareal ifl. BBR: kvm = kvm Ejendommene har gode grusbelagte udenomsarealer. Grundene er indhegnet og forsynet med portadgang. Der er gode P forhold på ejendommen På den samlede ejendom er opført 3 bygninger. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 2

3 BYGNINGER Ejendomsbeskrivelse Bygning A: Bygning l kontor, handel, lager, herunder offentlig administra on. Bygningen er opført I 1920 og om / lbygget i 1989 og Bygningens samlede bebyggede areal andrager kvm. Etagearealet er iflg. BBR 2629 kvm heraf kælder 150 kvm. Ejendommen er oprindelig opført i røde mursten med lbygning i forskellige materialer, men har nu grå pudset façade og tagpaptag med hældning. Bygning A4 og A6 fremstår nyrenoveret fra 2012 med moderne toilet badeog køkkenfaciliteter, kontor og mødelokaler. Bygningen består af høje haller, værksteder, administra onslokaler i lknytning l værkstederne samt kontorlokaler. A6 Receptionen I kontorlokalerne En del af A1 og A2 er indre et med lager/depot pa 1. salen samt i stueplan indre et med fordelergang, 2 rum, toilet og køkken. og er under istandsæ else. A8 er I 3 etager og er uistandsat indvendigt. A6: Mødelokale A6: Badeværelse European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 3

4 BILLEDER A1: Lager A4: Kontor A3: Lager/Værksted A4: Kontor A3: Kontor European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 4

5 BYGNINGER Bygningsbeskrivelse Bygning B: Bygning B1 skal renoveres før den bør anvendes. Visse dele af bygningen er nedbrændt i 2009, men delvis istandsat. Bygning B2 er nyrenoveret højlogtet (6m) hal på 435 kvm med 2 porte. B2: Højloftet Hal Bygning C: Bygning l kontor, handel, lager, herunder offentlig administra on. Bygningen er opført i 1960 i røde mursten med stål og eterni ag. Bebygget areal andrager m2. Bygningen har været anvendt l virksomhed indenfor sandblæsning og malerværksted og står i dag tom. Bygning er opdelt i to store haller med indskudte kontorafsnit. Ejendommen er i dårlig stand., men har e er oprydning I 2012 opnået miljøgodkendelse. Bygning D: Bygning l erhvervsmæssig produk on vedrørende industri, handværk m.v. Bygningen er opført i 1960 i gråmalet murværk og med tagdækning af metalplader. Bygningens samlede areal andrager 500 m2. Ejendommen er opdelt i to enheder. Den ene enhed, som består af et stort lokale med port, kontorlokale, men uden toilet og køkken D1 + D2: Lagerhal faciliteter er udlejet. Den andel del af bygningen, som består af stort lokale, anvendes l bilværksted. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 5

6 OMRA DE Region/Område/Kvarter Region Midtjylland er et dynamisk vækstområde og har en central geografisk placering midt i Jylland. Regionen strækker sig fra Vesterhavet l Ka egat, det vil sige en strækning på omkring 200 km fra kyst l kyst. Regionen strækker sig nord for Randers og nord for Viborg/Skive i syd er det syd for Horsens. Der er ca. 1,25 mio. indbyggere (2010) i regionen, hvor landets næststørste by Aarhus ligeledes er beliggende. Ejendommen er placeret ca. 8 km fra Bilka, Tilst i retning mod Viborg. Ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskri af BBR registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rig ghed. Udskri en er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med vurderingen foretaget opmåling af arealerne. Visse af oplysningerne i BBRejermeddelelsen afviger fra de fak ske forhold på ejendommen. Offentlig vurdering Zonestatus Vej Den off. Ejd. Værdi (2011) var heraf grundværdi men nedsat I 2012 l DKK med uændret grundværdi. Ejendommene er beliggende i landzone. Ejendommene er beliggende l offentlig vej. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 6

7 Kloakforhold Offentlige Planer Der henvises l BBR meddelelsen. Der henvises l kommuneplanen. DIVERSE Miljø Tekniske installa oner El Vand Varme Energimærke Forsikringsforhold Servitu er Tinglyste hæ elser Der er givet miljøgodkendelse 11. September 2012 l Danish Car Service ApS, CVR: , der er lejer. Miljøgodkendelsen er givet i henhold l kap.5 i lovbekendtgørelse 879 af 26. juni Afgørelse om ikke VVM pligt i henhold l bekendtgørelse nr af 15. december Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløb l spildevandsforsyningens renseanlæg. Bygningen opvarmes delvis via centralvarmeanlæg fra eget anlæg. Der er olietank på 8000 l. E er ejers oplysninger foreligger der ikke energimærkning. Ejendommen er nyværdiforsikret i Topdanmark forsikring, Police nr. E Der henvises i øvrigt l ngbogens registreringer. Der henvises l ejendommens registrering i ngbogen. Restgælden på Nykreditlånet er pr DKK ,66 Ydelsen for 1. kvartal 2013 pr udgør: DKK hvoraf ,56 er afdrag. Lejerforhold Ejendommen er opdelt i mindre lejemål. 2 lejemål er udlejet l eksterne lejere l en markedsleje ppå henholdsvis 280 og 300 kr/ kvm 3 lejemål er udlejet l associerede selskaber l mellem 112 og 720 kr/kvm. 700 kvm er udlejet l en trappeleje der fra 1/ vil være 428 kr/kvm. Der er generelt 3 måneders opsigelse Resten er ikke færdigt endnu eller står tomt. Værdien af ejendommen er derfor stærkt a ængig af den frem dige udvikling og hvor meget der ofres på istandsæ else, samt hvorvidt det er muligt at udleje l de anslåede kvm priser. Det har ikke været muligt at få BBR opgivelser og de fak ske forhold og lejekontrakterne l at stemme overens. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 7

8 DIVERSE Lejeforholdene bærer præg af, at der er lavet løbende mundtlige aftaler i takt med istandsættelsen. Arealer og beløb i lejeaftaler stemmer ikke nødvendigvis overens med bygningerne. Nogle kontrakter foreligger i udkast. Der er ingen depositum, da lejere selv betaler forbrug og vedligeholdelse og overtager lejemålene uistandsat. Der er dog forevist en kvittering for depositum på et lejemål uden underskrevet lejekontrakt. Ejer oplyser at lejeaftalerne forventes korrigeret i nær fremtid, så de stemmer overens med de faktiske forhold. Underskrevne aftaler er primært lavet med associerede parter. Lejeaftalerne har kun 3 måneders uopsigelighed fra lejers side, selv om lejen på nogen lejemål hæves fra kr/md til kr/md i Det forudsættes at lejer bliver eller erstattes af tilsvarende. Det har ikke været muligt at afstemme hvad den faktiske indgåede leje udgør. Den potentielle leje er baseret på ejers forventninger til fremtiden, og forudsætter en yderligere istandsættelse. Lejekontrakt med Danish Car Service ApS er kort (ca. 10 linier) og uklar. Den indeholder forkert kvm angivelse (2.200 kvm til kr/md) og ingen angivelse af aconto forbrug. Der er 10 års uopsigelighed fra ejers side og 3 måneder fra lejers side selvom der er tale om en trappeleje. Øvrige informa oner Se venligst forudsætningerne i bilagene. Nybygget højloftet hal på 435 kvm med 2 porte medtages til anslået opførselspris på ca kr. Istandsættelsen Den løbende istandsættelse har fremtil besigtelsestidspunktet omfattet nyt kontorafsnit, med bade og toilietfaciliteter af høj standard, ny højloftet hal, porte, tag, pudsning af façade, oprydning, bortkørsel af ca. 300 tons affald m.v. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 8

9 VÆGTET VÆRDI Beregningsmodeller for vægtet værdi En delvist udlejet delvist istandsat projektejendom som denne vurderes ud fra forskellige forudsætninger: 1) Den aktuelle udlejning I den nuværende stand. (10% vægt) 2) Den forventede udlejning på kort sigt i den nuværende stand korr. for trappeleje og forventet udlejning. (20% vægt) 3) Den forventede udlejning på lang sigt ved prisfastsættelse som udlejningsejendom. (15% vægt) 4) Den forventede udlejning til markedspris efter istandsættelse (fratrukket istandsættelse). (5% vægt) 5) Prisen for opførsel af tilsvarende ejendom (fratrukket slidtage). (10% vægt) 6) Prisen for tilsvarende eller sammenlignelige bygninger i området. (20% vægt) 7) Den seneste handelspris korrigeret for ændringer I stand og udlejning siden handlen. (15% vægt) 8) De seneste 3 offentlige ejendomsvurderinger med korrektion for ændringer siden sidste vurdering. (5% vægt) Den samlede afrundede vægtede værdi af ejendommen er DKK Friværdi i ejendommen inden for 60% af vurderingen: Friværdi i ejendommen inden for 70% af vurderingen: Friværdi i ejendommen inden for 80% af vurderingen: 2,01 Mill DKK 2,58 Mill DKK 3,15 Mill DKK Af hensyn til optimering af renten på lånene forventes et lån udstedt i 3 pantebreve: DKK i kategorien 0-60% belåningsgrad DKK i kategorien 60-70% belåningsgrad DKK i kategorien 70-80% belåningsgrad I alt maksimalt nominelt 3,1 mill DKK (minus omkostninger) til en rente, der fastsættes endeligt af kreditor. European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 9

10 Vurdering afslu et 18/ KONKLUSION Konklusion Ejendommen er en projektejendom, der har stort potentiale for den rigtige ejer. Det er vor vurdering, at Finn Skytte, Direktør i Finn S Ejendomme V ApS som ejer ejendommen og har renoveret ejendommen siden slutningen af 2011 forstår at se ejendommens potentiale og kan projektudvikle den fremover. Vægtet Vurderingspris: DKK Belåningsfriværdi (mellem kreditf. og 80%): DKK Friværdi I alt: DKK Prisen er beregnet ud fra de givne forudsætninger og oplysninger modtaget fra ejer. Opmærksomheden henledes på at den aktuelle eller fremtidige markedsværdi kan afvige fra den vægtede vurderingspris i positiv eller negativ retning. Opmærksomheden henledes endvidere på de anvendte forudsætninger. Vurderingen er et vejledende beslutningsstøtteværktøj ikke en garanti eller anbefaling Yderligere documentation i relation til vurderingen: 1. Beregninger under forskellige forudsætninger 2. Supplerende billeder 3. BBR meddelelse 4. OIS udskrift 5. Ejendomsvurdering 6. Forsikringspolice 7. Kommuneplan 8. Tingbogsudskrift 9. Miljøgodkendelse 10. Lejekontrakter Kontakt os European Property Group A/S Strandvejen 100 DK-2900 Hellerup Danmark European Property Group A/S - Vurdering af Viborgvej 792 A, C-D, Sabro. Sag: Side: 10