Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S"

Transkript

1 Spørgsmål & Svar opdateret d Spørgsmål & Svar Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. 1. Spørgsmål til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål Svar Modtagelsesform Besvarelsesdato 1.1 Kontraktbilag 2, vedr. +/- 25% afvigelser fra størrelsesangivelserne: Hvor stor vægt lægges der på funktionalitet i forhold til størrelse? Og bliver vi udelukket, hvis vi overskrider de +/- 25% i størrelse, hvis funktionalitet og pris er fordelagtig? Der vil ikke blive vurderet på relationen mellem størrelse og funktionalitet. Kvalitetskriterierne vurderes enkeltvis som beskrevet i Kontraktbilag 1 (f.eks. absorptionsevne). Grænsen på de +/- 25% er sat for så vidt muligt at tilgodese de forskellige sortimenter fra varierende leverandører, og holde konkurrencen så åben som muligt. Vi opfordrer til at der skilles spørgsmål til konkrete positionsnumre, hvis der skal afviges fra de +/- 25%, så kan brugergruppen vurdere om det kan lade sig gøre. Vi er bevidst om at det specielt kan være kritisk for meget små størrelser produkter. 1.2 Vedr. delaftale 20, Hydrogel Vi har erfaring for, at der i andre udbud kun Der gøres opmærksom på den vejledende tekst i toppen at

2 Spørgsmål & Svar opdateret d spørges efter 1 størrelse ca g. Kan dette ændres? Det kan være udfordrende for lagerpladsen, at skulle have flere størrelser at et forholdsvis enkelt produkt. Kontraktbilag 2: Ved tilbud på postioner med beholdere/vædsker er mængdeangivelsen ikke bindende. Hvis man har en 60 ml i sortimentet, og vi efterspørger 50 ml er det i orden at byde med 60 ml, prisen på det tilbudte produkt skal blot konverteres over, til en pris for. Der kan derfor godt bydes ind med én størrelse på alle 3 positioner, blot skal den oplyste pris konverteres til en sammenlignelig pris for positionen. 1.3 Delaftale 39, Tape med silikoneklæb Kan delaftalen ændres, så der angives pris pr. m i stedet for aktuel størrelse i materialet? Derved bliver prisen mere sammenlignelig. 1.4 Kontraktbilag 2, pos. 258 og 259: Str. 2,5 cm x 9,1 m. står 2 gange i dokumentet, positionsnr. 258 og 259 er dette korrekt? Det er en fejl, at de er nævnt 2 gange, det er den samme vare. 1.5 Kontraktbilag 1, pkt Vi opfordrer Regionen til, at mindstekravet i pkt bør ændres til et bør krav, for at åbne op for konkurrencen for andre leverandører 1.6 Kontraktbilag 2, delaftale 67, Hudbeskyttelsescreme (barrierecreme) I position 331 efterspørges der 100g, men prisen skal angives pr. 50 g. Og ligeledes i position 332 efterspørges der 50g, men prisen skal angives pr. 100 g. Dette er en tastefejl, her er størrelserne blevet byttet rundt. Teksten tilpasses.

3 Spørgsmål & Svar opdateret d Er det en fejl? 1.7 Vedr. vareprøver: Er det korrekt forstået, at ordregiver ønsker vareprøver leveret i inderemballage, selvom der kun efterspørges 5 stk? Der behøver ikke komme inderemballage med på alt. Inderemballagen er speciel vigtig ved sterile peelpacks, da der vurderes på hvor lette de er at åben. Bandager vil f.eks. komme i æsker, hvor der ikke problemer med åbningen, og her skal der således kun leveres 5 ruller af den efterspurgte størrelse bandage. 1.8 Kontrakten pkt : Leverandøren skal dokumentere prisstigninger. Det er umiddelbart ikke klart hvilken dokumentation, ordregiver anser som værende tilstrækkelig. Endvidere vil dokumentation for prisstigninger være fortrolig mellem producent og leverandør. Vi foreslår, at ordregiver sletter krav om dokumenterede ændringer i omkostningsniveau og i stedet kun anvender nettoprisindekset ifm. prisregulering. Dette kunne være et råvare-index, men det er op til tilbudsgiver, at sandsynliggøre på overbevisende vis en prisregulering er påkrævet. 1.9 Delaftale 8 Skumbandage I overskriften til delaftalen beder udbyder om produkter uden klæbekant, men i position efterspørges produkter med klæbekant. Vil udbyder præcisere hvad det er man ønsker i denne delaftale Delaftale 42, pos. 213 Vil det på denne position være konditionsmæssigt at tilbyde et sterilt produkt som er enkeltvis pakket? Her må gerne bydes et sterilt produkt ind. Det vurderes som en bedre kvalitet, hvorfor det er i orden at byde dette ind. Det vil dog ikke blive honoreret ekstra i kvalitetsvurderingen.

4 Spørgsmål & Svar opdateret d Delaftale 35 kortstræksbind Vil det i denne delaftale være konditionsmæssigt at tilbyde et produkt som er pakket i æsker af 10stk, i stedet for enkeltvis pakket?? Ja, der er ikke nævnt noget specifikt om ønske til forpakning, så begge dele er tilladt. Dog må det forventes at påvirke vurderingen til pkt om hensigtsmæssig minimums bestillingsmængde Kontraktbilag 2, delaftale 59 Fikseringsnet: Vil udbyder præcisere hvilke mål man ønsker på pos. 297, er det også 25m? Position 297, 302, 303, 304 er ikke lange tubebandager til afklipning, men færdige bandager klar til brug. Behovet opfyldes i dag af produktet CareFix. De øvrige produkter dækkes ved TG Fix Da jeg er interesseret i de oprindelige delaftaler 69, 70 og 71 og ikke kan se dem i det nye materiale er jeg interesseret i at høre om de er slettet eller kommer i et andet udbud? Procedurepakkerne er taget ud af genudbuddet. De vil komme med i et andet udbud på et senere tidspunkt Kontraktbilag 2, delaftale 31 kompres (nonwoven) Pos Mangler angivelse af antal pr. pakning (2 eller 5 stk.)? Se nedenfor: 146 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 5x5cm,1 stk 147 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 5x5cm,2stk 148 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 5x5cm,5stk 149 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 7,5x7,5cm,5 stk 150 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 10x10cm,5 stk 151 Kompres,non-wowen,steril,4 lag, ca. 10x20cm,2 stk 1.15 Kontraktbilag 2, delaftale 31 kompres (nonwoven) Pos Formoder enhed er 100 stk pakning? Disse leveres i dag i varierende pakkestørrelse fra 100 stk. til 300 stk. pakninger. Der er ikke konkrete ønsker til pakkestørrelsen, dog vurderes der under pkt og 31.5 på forhold, som kan relatere til den valgte pakkestørrelse.

5 Spørgsmål & Svar opdateret d Delaftale 32 kompres (nonwoven) i boks Boks skal det være æske ( after eight ) med separate rum? Behovet opfyldes i dag af Mesoft Cleanbox, der ønskes en løsning som minder om denne, da den opfylder regionens behov i dag Udbudsbetingelserne, pkt. 9.2 Det fremgår at prisen på produkter fra øvrigt sortiment ikke vil indgå i evalueringen, men at bredt sortiment vil blive vurderet som et konkurrenceparameter. Når bredt sortiment indgår i tilbudsevalueringen bedes udbyder præcisere, hvilke kriterier der gælder for, om et produkt er naturligt relateret til de tilbudte produkter. Med nuværende formulering vil alle kendte og ukendte produkter på verdensmarkedet (herunder konkurrerende produkter) kunne påføres øvrige produkter, såfremt produkterne er naturligt relateret (samme varetype). Vil udbyder venligst præcisere hvad det ønskes tilbudt under øvrigt sortiment? Der gøres opmærksom på den vejledende tekst til Bilag 3 øvrigt sortiment: Varer som kan bydes direkte ind i positionerne i delpakken i Kontraktbilag 2, må ikke bydes ind under øvrigt sortiment i Kontraktbilag 3, da det vil være et brud på den eksklusivaftale, der indgås for den pågældende delaftale. Dette mener vi besvarer spørgsmålet. Herudover kan mener vi at specialbandager (sakral) og special størrelser som ikke bruges så ofte, kan falde naturligt ind under øvrigt sortiment i Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - Delaftale 26, Superabsorber m/u barriere a) Kan ordregiver venligst uddybe Forb.,u/barriere,super absorb. kontra Forb.superabsorber m/bariere? b) Hvilken barriere menes? c) Kan ordregiver give et eksempel på produkter fra hver kategori? (da vi er i tvivl hvilken slags produkt uden barriere er) d) Er det muligt at lave to delaftaler på Sterile Der skal henvises til faneblad 2 i Kontraktbilag 2. Her findes en oplistning af alle nuværende produkter på udbudte delaftaler. Listen vil kunne give en indikation af, hvilke behov der ønskes opfyldt. Delaftalen vil ikke blive delt i 2, da det er et bevidst valg af brugergruppen, da man mener, det er en fordel for brugeren i dagligdagen at have samme vareserie inden for denne kategori.

6 Spørgsmål & Svar opdateret d Superabsorberende forbindinger (delaftale 26) - en med og en uden barriere? 1.19 Delaftale 40 Tubegaze Vil det være konditionsmæssigt at byde et produkt som ikke indeholder bomuld men som lever op til alle de andre kravspecifikationer? 1.20 Kontrakten, pkt : Leverandøren er forpligtet til at levere senest 2 hverdage efter ordremodtagelsen. Det vil have ganske stor indvirkning på prisen, hvis dette krav kunne ændres til 4, måske 5 hverdage. I så fald kunne varelageret udelukkende befinde sig hos producenten, og placering og håndtering af varelager hos tredjemand i Danmark vil kunne spares bort. I betragtning af, at vi agter at give bud på delaftale nr. 38, så mener vi, også under hensyntagen til de forventelige små ordrestørrelser og varens funktion, at et krav om levering indenfor 2 hverdage i dette tilfælde måske kan betragtes som uhensigtsmæssigt. Formuleringen bibeholdes. Kravet opfyldes i dag af mange af vore leverandører, som også har distributionscentre placeret rundt om i Europa, så det vurderes ikke urealistisk. Samtidig er det essentielt for en god patientbehandling, at der er hurtig adgang til de rigtige produkter Kontraktbilag 2, delaftale 27: Er det muligt at få eksempler på tidligere indkøbte produkter, da størrelserne er meget specielle? Der skal henvises til faneblad 2 i Kontraktbilag 2. Her findes en oplistning af alle nuværende produkter på udbudte delaftaler. Listen vil kunne give en indikation af, hvilke behov der ønskes opfyldt Kontraktbilag 2, delaftale 42: Er det muligt at få eksempler på tidligere indkøbte produkter, da der mange forskellige typer bind.? Der skal henvises til faneblad 2 i Kontraktbilag 2. Her findes en oplistning af alle nuværende produkter på udbudte delaftaler. Listen vil kunne give en indikation af, hvilke behov der ønskes opfyldt.

7 Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 2, delaftale 42: Er det muligt at de sterile bandager tages ud af denne gruppe? De sterile bandager bibeholdes i gruppen, da der fortsat kan bydes ind af alle tilbudsgivere uanset adgang til disse produkter eller ej jf. at der minimum skal bydes ind med 90% af volumen i en delaftale. Den pågældende position udgør under 10% af den samlede volumen Kontraktbilag 2, delaftale 46: Er det muligt at få opdelt gruppen, så 5m er i 1 gruppe og m er i en anden gruppe? Gruppen kan ikke opdeles, da det vurderes at have værdi for brugerne, at arbejde med samme kvalitet produkt ved både 10 og 40 m Kontraktbilag 2, delaftale 61, pos. 312: Vil det være konditionsmæssigt at byde et større plaster på rulle i str. 8cm x 5m? Nej, denne vil være identisk med position Kontraktbilag 2, delaftale 31, pos. 146: Vi er i tvivl om hvilket produkt, der ønskes på denne position, da den ikke specificerer, hvad der adskiller den fra position 147 og 148. Er der tale om en speciel pakningsstørrelse. Antal stk. /æske? Eller er positionen en fejl på tilbudslisten? Se svar til pkt Kontaktbilag 2, delaftale 56, pos. 277: Vil det være konditionsmæssigt at byde en lidt større Post OP forbinding end ønsket, i størrelsen 10x12cm? Ja 1.28 Kontraktbilag 2, delaftale 33:

8 Spørgsmål & Svar opdateret d Hvis der skal gives tilbud på sæt, hvorfor er delaftale 33 så delt op i krompressionsbind og komfortlag? Vi finder det mest rigtigt at byde ind med sæt 1.29 Kontraktbilag 2, delaftale 33: Komfortlag i skum henvender sig kun til et (1) firma, det mener vi er konkurrenceforvridende. Ret beskrivelsen til komfortlag light / standard uden definition af materiale Kontraktbilag 2, delaftale 9, pos Da vores nuværende sortiment kun dækker standardstørrelserne pos , beder vi om, at delaftale 9 udelukkende indeholder pos Vil Regionen, ligesom i den nye opdeling på hydrokolloider (delaftale 15A + 15B) opdele delaftalen og imødekomme vores forslag? Begrundelse: Den største volumen ligger på standardstørrelserne, som bliver anvendt på alle afdelinger. De relativt få kirurgiske størrelser bliver primært anvendt på specielle afdelinger. Det er nævnt at regionen ønsker at have samme produktbrand indenfor de forskellige delaftaler men en opdeling af netop denne delaftale virker hensigtsmæssig eftersom forbruget typisk er opdelt med standardstørrelser (pos 34-37) på alle afdelinger og kirurgiske størrelser (38-40) primært på operationsafdelinger og kirurgiske afdelinger. En opdeling i to aftaler vil give langt flere leverandører mulighed for at byde. Som delaftale 9 er nu, er det kun få producenter, der kan tilbyde alle størrelser, og alt andet lige vil

9 Spørgsmål & Svar opdateret d konkurrencen blive væsentligt øget med lavere pristilbud til følge, hvis I opdeler aftalen. Vi foreslår følgende opdeling af delaftale 9: Delaftale 9A - Skumbandage m/klæbekant, tyk, silikoneklæb, standardstørrelser, pos Delaftale 9B - Post-op skumbandage m/klæbekant, tyk, silikoneklæb, pos Kontraktbilag 2, position 62 Vi undres over, at der ikke er udbudt en filler i alginat u/sølv. Kan denne tilføjes? Hvis de vurderes tæt knyttet til delaftalen kan denne bydes ind i Kontraktbilag 3 under øvrigt sortiment Kontraktbilag 2: Position 78 vil regionen ændre denne til tynd (0,04mm) da den ikke findes i tyk variant Kontraktbilag 1 og 2 Da disse dokumenter er uforholdsvis store, vil vi gerne have bekræftet om det er acceptabelt at vi sletter de delaftaler vi ikke byder på? Ja, de delaftaler der ikke bydes på, må gerne slettes for overskuelighedens skyld Kontraktbilag 1 Der mangler en separat linje til totalbeløbet. Da delaftalerne tildeles enkeltvis, er det kun relevant med en totalsum pr. delaftale. Man skal ikke byde på alle delaftaler, for at kunne være med i udbuddet. Der skal derfor ikke være en totalsum for hele tilbuddet Kontraktbilag 1, delaftale 11: Pkt Klæbekanten skal være med silikoneklæber eller silikonelignende klæber. Bør slettes, da delaftalen omhandler bandager uden Imødekommes pkt slettes fra Kontraktbilag 1.

10 Spørgsmål & Svar opdateret d klæbekant Kontrakten, pkt Tilbagekøb og datovarer Hvis kunden ligger inde med datovarer..det kan kun ske i særlige tilfælde, og hvis der er en rimelig restholdbarhed Hvad er rimelig restholdbarhed? Tages det op med kunden i de aktuelle tilfælde? Dette kan ikke defineres nærmere, der vil blive taget udgangspunkt i den konkrete situation, og tilbudsgiver vil blive inddraget i at finde en rimelig løsning Kontrakten, pkt Hasteordrer Leverandøren skal kunne yde leveringsservice ved hasteordre Hvad er leveringsfristen på en hasteordre? I akut tilfælde forventes det at varerne kan leveres inden for 24 timer fra de er bestilt Kontrakten, pkt Følgeseddel: Alle pakker skal være mærket tydeligt med Lotnummer og udløbsdato. Alle pakker/forsendelser har en følgeseddel hvorpå disse informationer fremgår. Da pakkerne (T 3) ofte er med forskellige produkter vil lot.nummer og udløbsdato fremgå på følgesedlen. De fremgår altså ikke direkte på forsendelsen. Er vi enige om at det er acceptabelt at lot.nummer og udløbsdato står på følgeseddel og ikke på selve pakken? Det er acceptabelt at lot.nummer og udløbsdato fremgår af følgesedlen Udbudsbilag generelt: Bemærk at samtlige udbudsbilag er i en ældre word version, hvor det ikke er muligt at gemme dokumentet i samme format som fremsendt af ordregiver. Vi kan godt anvende dokumenterne, har blot brug for at få bekræftet, at det ok at vi omdøber dokumenterne (samme navne som ordregiver har døbt dokumenterne)? Det kan bekræftes, at det er i orden at omdøbe dokumenterne for at kunne arbejde i den ældre Word-version.

11 Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 8 og kontraktbilag 9: Skal disse kun udfyldes såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller baserer sig på andre virksomheders ressourcer. Indledningsvis står der på kontraktbilag 8: Såfremt den vindende tilbudsgiver ikke er et konsortium, fjernes nærværende bilag efter udbuddet. Almindelig veletablerede virksomheder som byder i eget navn, vil ikke skulle indlevere disse bilag, så de skal ikke indleveres. Bilagene er primært tænkt til mindre opstartsvirksomheder, som ønsker at vise, at de har et udenlandsk moderselskab bag sig. Indledningsvist står der på kontraktbilag 9: Såfremt tilbudsgiver ikke baserer sig på andre virksomheders ressourcer... fjernes nærværende bilag efter udbuddet. Skal kontraktbilag 8 og 9 vedlægges også i de situationer, hvor de ikke er relevante? 1.41 Kontrakten, pkt : Priserne kan alene reguleres i opadgående retning på baggrund af dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostningsniveau. Hvis leverandørens omkostningsniveau er påvirket /styret af USD-kursen, vil kursændringer så ikke være tilstrækkelig dokumentation for evt. prisreguleringer? Jf. Kontraktens pkt. 8.4 kan der ikke reguleres for valutakursændringer Udbudsbilag 3, pkt. 3.1 Referenceliste for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden, leveringstidspunkt og kontaktperson, jf. pkt Vil det være tilstrækkeligt, at vi angiver størrelsesorden for de Alle felter bør udfyldes. Flere kontrakter og leveringsperioder må gerne samles under en kunde f.eks. Region Midt, Kontaktperson: xxx, Sårprodukter: 3 mio.kr./år, Vigtigt er det, at der er en kontaktperson, som også kan henvise til evt. andre kontaktpersoner, hvis der er flere kontrakter hos samme kunde, som samles under et. Samt at der oplyses en volumen, som

12 Spørgsmål & Svar opdateret d seneste 3 år, og undlader leveringsperioder i den 3 årige periode? Det skaber stor forvirring, hvis vi her også skal anføre de forskellige kontraktperioder samt de personer der har stået som kontaktperson på den/de pågældende aftale. Det vigtigste må vel for ordregiver være, at vide, hvor vi har en nuværende og tilsvarende kontrakt samt seneste 3 års omsætning. Hvis dette kan accepteres, vil der i kolonnen tidspunkt komme til at stå samme periode pr. kunde. Bekræft venligst om dette vil være korrekt. det er muligt at efterkontrollere, så det kan sandsynliggøres, at tilbudsgiver er i stand til at levere i Kontraktbilag 1, pkt. 11.6: SKUMBANDAGE MED SØLV, UDEN KLÆBEKANT & Klæberkanten skal være med silikoneklæber eller silikonelignende klæber. MK 11.6 bør slettes, eftersom det er en skumbandage uden klæbekant der udbydes. Imødekommes pkt slettes fra Kontraktbilag Kontraktbilag 1, pkt : Bør kunne hæfte igen efter sårtilsyn. MK bør slettes eftersom det er en skumbandage uden klæbekant der udbydes. Imødekommes pkt slettes fra Kontraktbilag Kontraktbilag 1, delaftale 15A, pkt. 15.5a: Produktet bør have en høj absorptionsevne. Konkurrenceparameter bør slettes, eftersom det Imødekommes pkt. 15.5a slettes fra Kontraktbilag 1.

13 Spørgsmål & Svar opdateret d er hydrokolloider der udbydes. Indikationen for at anvende en hydrokolloid til sår, er med ingen eller meget ringe såreksudation Kontraktbilag 1, delaftale 15A: Vi mangler præcisering af, om der ønskes en tyk eller end tynd okklussiv hydrokolloid. Vi gør ordregiver opmærksom på, at der i dag forbruges den tynde okklussive hydrokolloid i regionen. Der skal henvises til faneblad 2 i Kontraktbilag 2. Her findes en oplistning af alle nuværende produkter på udbudte delaftaler. Listen vil kunne give en indikation af, hvilke behov der ønskes opfyldt Kontraktbilag 1, delaftale 16: Der udbydes i delaftale 16 Kombinationsbandage med og uden klæber. Ønsker ordregiver også, at udbyde kombinationsbandager med sølv? Disse kan tilbydes under øvrigt sortiment i Kontraktbilag 3, da de anses for nært knyttet til delaftale Kontraktbilag 1, delaftale 17: Baseret på det nuværende forbrug opfordres ordregiver til at opstille et KP lydende på, at det vægtes positivt såfremt gelfiberbandagen med sølv også indeholder biofilmfjerner. Ønsker ordregiver det? Kontraktbilag 1, pkt og 19.6: Konkurrenceparameter vedr. MVTR bør slettes, eftersom det ikke er aktuelt for en bandage uden en topfilm. Kontraktbilag 1, pkt. 70.4: Ordregiver bør omformulere krav vedr. beskyttelsesemballagen, eftersom der også udbydes sølvbandager. En sølvbandage skal opbevares i en lysbeskyttet folie. Ønsket imødekommes ikke. Imødekommes pkt og 19.6 slettes fra Kontraktbilag 1. Imødekommes pkt slettes fra Kontraktbilag 1.

14 Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 1, pkt : Hvad er muligheden/tilbud for supplerende uddannelse, undervisning, kurser, uddannelsesmaterialer, software etc. for personalet, og på hvilke betingelser? Ordregiver bedes uddybe, hvad der menes med uddannelses-materialer og software, samt hvad der menes med betingelser. Det kunne være tilbud om produktmapper, undervisningsbrochurer, e-learning programmer, software til registrering af udvikling i sårheling på en afdeling samt på hvilke betingelser disse materialer stilles til rådighed Tilbudslisten, delaftale 9: Skumbandage m/klæbekant, tyk, silikoneklæb. Er det klæbekanten der skal være af silikone, eller er det sårpuden der skal have en silikoneklæbende kontaktflade? Klæbekanten skal være med silikoneklæb, hvorvidt selve sårpuden har silikoneklæb eller ej er underordnet. Dvs. der kan bydes ind med produkter som kun har silikoneklæb på selve klæbekanten, og der kan også bydes ind med produkter som har silikoneklæb på hele overfladen Tilbudslisten, delaftale 14: For at øge konkurrencen, vil ordregiver så overveje at opdele alginaterne i 2 delaftaler? 1. Alginater u/sølv 2. Alginater m/sølv Imødekommes ikke, da brugergruppen tillægger det større værdi, at man som bruger inden for kategorien har samme produkt, uanset om det er med eller uden sølv Tilbudslisten, delaftale 15A: Tilbudsgiver undrer sig over, at der ikke udbydes størrelse 7,5x7,5 cm og 15x15 cm som der forbruges i dag i regionen. Er det en forglemmelse? Disse kan tilbydes under øvrigt sortiment i Kontraktbilag 3, da de anses for nært knyttet til delaftale Tilbudslisten, delaftale 17 og 18: Hvad ligger til grund for, at ordregiver har opdelt gelfiberbandage m/u sølv i 2 delaftaler? Vil det ikke være mere hensigtsmæssigt, at det er samme brand der kommer ind på de 2 delaftaler så disse kan kombineres? At det er til forskellig anvendelse delaftale 18 er til Post-OP og delaftale 17 til almindelig brug.

15 Spørgsmål & Svar opdateret d Tilbudslisten, delaftale 25: For at øge konkurrencen, vil ordregiver så overveje at opdele kulbandagerne i 2 delaftaler? 1. Kulbandage u/sølv 2. Kulbandage m/sølv Imødekommes ikke, da brugergruppen tillægger det større værdi, at man som bruger inden for kategorien har samme produkt, uanset om det er med eller uden sølv Kontraktbilag 1, pkt : Der ønskes en god eksudathåndtering over tid. Konkurrenceparameter bør slettes, eftersom det er hydrokolloider der udbydes. Indikationen for at anvende en hydrokolloid er til sår med ingen eller megt ringe såreksudation. Punktet der refereres til, findes ikke i Kontraktbilag 1. Der var et punkt i det oprindelige materiale, men det er nu fjernet i den aktuelle version af Kontraktbilag Tilbudslisten: Hudbeskyttelsesserviet 3 x 9 cm. Er det ønskede mål ikke for en sammenfoldet serviet? Den angivne størrelse i tilbudslisten er ca. 3 x 6 cm - og ikke 3 x 9 cm som oplyst i spørgsmålet. Det nuværende produkt er foldet en gang midt over, så den i pakken ligger i ca. 3x3 cm, når den tages ud Kontraktbilag 1, delaftale 8 Af Kontraktbilag 1, delaftale 8, fremgår det, at minimumskravet er silikoneklæber. Et krav om silikoneklæber udelukker alternative klæbematerialer med samme funktionalitet og kan derfor opfattes som en unødig begrænsning af konkurrencen. Accepteres bud med en hydroaktiv gel som klæbemateriale? Den hydroaktive kontaktflade fugter samtidig såret og giver et optimalt sårhelingsmiljø Kontraktbilag 1, delaftale 9

16 Spørgsmål & Svar opdateret d Af Kontraktbilag 1, delaftale 9, fremgår det, at minimumskravet er silikoneklæber. Et krav om silikoneklæber udelukker alternative klæbematerialer med samme funktionalitet og kan derfor opfattes som en unødig begrænsning af konkurrencen. Gælder silikonekravet både sårkontaktpuden og klæbekanten? Accepteres bud med en hydroaktiv gel som klæbemateriale og lavallergisk, akrylbaseret klæber på klæbekanten? I delaftale 9, punkt 7 fremgår det, at produktet skal kunne klippes i og fortsat være anvendeligt. Vi mener at dette krav skal fjernes fra delaftale 9, da man jo ikke kan klippe i et produkt med klæbekant uden at ødelægge selve klæbekanten Kontraktbilag 9/Økonomisk indeståelseserklæring Accepteres i stedet for Kontraktbilag 9 et Letter of support på engelsk, vedlagt informationer om den garanterende virksomheds årsomsætning på det pågældende produktområde fra de seneste tre regnskabsår? Ja, dette accepteres Udkast til kontrakt, pkt Leveringsfrist Kan regionen acceptere en leveringsfrist på op til tre hverdage? Kan regionen acceptere klokken 11 som deadline for ordremodtagelse? Formuleringen bibeholdes. Kravet opfyldes i dag af mange af vore leverandører, som også har distributionscentre placeret rundt om i Europa, så det vurderes ikke urealistisk. Samtidig er det essentielt for en god patientbehandling, at der er hurtig adgang til de rigtige produkter Udbudsbetingelser og pkt. 8 vareprøver:

17 Spørgsmål & Svar opdateret d Kan ordregiver acceptere at vi sammen med tilbuddet sender vareprøver på produkter som såkaldte prototyper (det vil sige at de ikke kan bruges til klinisk afprøvning men i øvrigt vil opfylde kravene). Produkterne vil være godkendt og klar til levering ved kontraktstart. Vil ordregiver acceptere at disse produkter bydes ind og bliver vurderet på lige fod med øvrige produkter? Prototyper må gerne afleveres som vareprøve, blot de er tydelig markeret som dette. For delaftaler hvor åbning af emballage vurderes er det vigtigt, at prototypen leveres i samme forpakning som det færdige produkt. For at kunne blive taget i betragtning skal produktet være leveringsklar til forventet kontraktstart den 1. oktober Kravspecifikation: Vi mangler generelt oplysning fra ordregiver om til hvilke type sår produkterne skal bruges. Er det til let, moderat eller kraftigt væskende sår? Hvilken type patienter, med sart eller skrøbelig hud? Sår med særskilte omstændigheder? I stedet for at indgå i nærmere diskussion om anvendelse, vil vi henvise til faneblad 2 i Kontraktbilag 2, som viser nuværende forbrug under de enkelte delaftaler. Disse vil hjælpe med at indikere, hvad vi efterspørger. På delaftaler der ligner hinanden og hvor det kun er overskriften der skiller dem ad er det ikke helt nemt at finde ud af hvad ordregiver egentlig ønsker. Vil ordregiver venligst specificere/uddybe dette til delaftale 17, 18, 19 og 22, 23 og 56, 57? 1.65 Kravspecifikation, delaftale 11: Rubrik siger uden klæbekant og i pkt defineres hvordan klæbekanten skal være. Er det bandagens overflade, der skal være selvhæftende? Venligst omformuler pkt Pkt udgår af Kravspecifikationen Kravspecifikation, delaftale 11: Vil ordregiver overveje at ændre størrelse på position 46 til interval, f eks 5x5-5x7cm for at sikre flest mulige tilbud på denne delaftale? Vores bandage afviger med 3% for at vi vil kunne byde ind. Der skal desuden kunne klippes i produktet Ønsket imødekommes, så vareteksten for position 46 tilpasses til: Forb.,skum,m/sølv, ca. 5x5-7cm.

18 Spørgsmål & Svar opdateret d hvilket øger muligheden for at få netop ønsket bandagestørrelse Kravspecifikation: Det vurderes på hvor godt produktet er til at retinere sårvæske under kompression. Hvordan vil en evt afprøvning og vurdering gennemføres ift produktets evne til at retinere sårvæske under kompression? Hvordan måles dette, venligst uddyb. Her skal ikke oplyses noget i forbindelse med indlevering af tilbuddet. Produkterne afprøves af brugergruppen, som er erfarne brugere, som er i stand til at vurdere retentionsevnen på produkterne, derfor anser vi ikke at der er behov for at uddybe yderligere, hvordan afprøvningen vil foregå. Hvordan vil dette punkt evalueres hvis en afprøvning ikke finder sted? Hvad ønsker ordregiver her, en beskrivelse eller værdi for produktet? 1.68 Kravspecifikation, delaftale 11 og 12: Hvorfor ingen krav til produktets antimikrobielle effekt, frigivelse af sølv over tid og sølvmængde? Dette er væsentlige konkurrenceparametre ved en aktiv behandling med sølvbandage. Hvordan vil produktets antimikrobielle effekt måles? Pkt og Skal vi bekræfte med JA? Skal dokumentation vedlægges tilbuddet? Evt. konkurrenceparameter på den anti-mikrobielle effekt vil erfaringsmæssigt føre til vurdering ud fra tilbudsgivers egne studier. Disse studiers lødighed anfægtes efterfølgende af tabende tilbudsgivere, og truer dermed resultatet af hele udbuddet, og reelt set er det derfor en umulig diskussion at indgå i. Vi vælger en tilgang, hvor effekten er opsat som mindstekrav, og hvor det derefter vil føre til annullering af kontrakten, hvis den vindende tilbudsgivers produkter ikke lever op til mindstekravet. Der skal ikke vedlægges dokumentation i tilbuddet, denne skal blot til enhver tid kunne rekvireres efter ønske Kravspecifikation: Bør kunne blive siddende i flere dage uden at miste sine egenskaber. Hvilke egenskaber bliver vurderet her klæb, væskehåndtering, NSAID- og sølvfrigivelse eller Det er det produktets egenskaber totalt set.

19 Spørgsmål & Svar opdateret d andre konkurrenceparametre. Hvilke egenskaber bliver der lagt vægt på ift forbindinger med/uden sølv eller gelfiberbandager? 1.70 Kravspecifikation, delaftale 11 og 12: Hvorfor gennemgående konkurrenceparametre (alle punkter) på skumbandagens egenskaber men kun et enkelt krav til at den antimikrobielle effekt skal være dokumenteret? Hvorfor ikke krav til den antimikrobielle effekt? Evt. konkurrenceparameter på den anti-mikrobielle effekt vil erfaringsmæssigt føre til vurdering ud fra tilbudsgivers egne studier. Disse studiers lødighed anfægtes efterfølgende af tabende tilbudsgivere, og truer dermed resultatet af hele udbuddet, og reelt set er det derfor en umulig diskussion at indgå i. Vi vælger en tilgang, hvor effekten er opsat som mindstekrav, og hvor det derefter vil føre til annullering af kontrakten, hvis den vindende tilbudsgivers produkter ikke lever op til mindstekravet Kravspecifikation, delaftale 12: Vil ordregiver overveje at slette pos 52, da vi ellers ikke kan byde på delaftalen. Vi forholder os til både at matche produktstørrelserne på positionerne og til at dække de 90% af forbruget (som er er meget lille). Ønsket imødekommes, da der reelt ikke er forbrug af denne størrelse. Produktet kan i stedet for tilbydes under øvrigt sortiment i Kontraktbilag Kravspecifikation, delaftale 13: Hvorfor stilles ingen krav til NSAID effekt? Hvad er udbyders krav/forventninger til en forbinding med smertestillende egenskaber? Hvor højt indhold NSAID skal skumbandagen indeholde/afgive. Venligst uddyb med klinisk faglig begrundelse. Evt. konkurrenceparameter på NSAID effekt vil erfaringsmæssigt føre til vurdering ud fra tilbudsgivers egne studier. Disse studiers lødighed anfægtes efterfølgende af tabende tilbudsgivere, og truer dermed resultatet af hele udbuddet, og reelt set er det derfor en umulig diskussion at indgå i. Vi vælger en tilgang, hvor effekten er opsat som mindstekrav, og hvor det derefter vil føre til annullering af kontrakten, hvis den vindende tilbudsgivers produkter ikke lever op til mindstekravet Kravspecifikation, delaftale 14:

20 Spørgsmål & Svar opdateret d Pos 62: er det en tastefejl at der står 10x30 cm. Er det ikke en filler/kavitets bandage der ønskes her (tilsvarende pos 63 m/ sølv)? Ja, det er en tastefejl det skulle have været ca. 1x30cm. Vareteksten tilpasses Kravspecifikation: delaftale 16: Venligst redegør klinisk hvorfor en kombinationsbandage skum/gelfiber? Til hvilken type sår skal den bruges? Venligst omformuler rubrik/produktbeskrivelse til hvad skal forbindingen anvendes til i stedet for at navngive forbindingens komponenter. I stedet for at indgå i nærmere diskussion om anvendelse, vil vi henvise til faneblad 2 i Kontraktbilag 2, som viser nuværende forbrug under de enkelte delaftaler. Disse vil hjælpe med at indikere, hvad vi efterspørger Kravspecifikation, delaftale 16: Vil det være konditionsmæssigt at byde en kombinationsbandage uden gelfiber, men med skum og anden komponent der funktionsmæssigt lever op til kravene? 1.76 Kravspecifikation, delaftale 17 og 18: Vil ordregiver venligst ændre pkt til samme ordlyd som pkt ? Hvordan vil afprøvning af produktets styrke afprøves. Vil man trække i produktet og hvordan vil dette i givet fald stemme overens med den kliniske virkelighed? Ønsket imødekommes og pkt får samme ordlyd som Kravspecifikation, delaftale 21: 21.8 Hvorfor ønsker klæb på én side? Klæb på kun en side kan medføre utilsigtede hændelser idet kontaktlag kan anlægges forkert. Det er brugergruppens vurdering, at det er at foretrække og mere sikkert, at der kun er klæb på den ene side, hvorfor dette ønske er formuleret i Kontraktbilag 1. Hvorfor efterspørges ikke kontaktlag med klæb på begge sider der fremmer såvel håndtering som sikkerhed?

21 Spørgsmål & Svar opdateret d Kravspecifikation, delaftale 22 og 23: Hvilken slags sølv ønskes i delaftale 22? Hvorfor specificeres formen af sølv ikke i denne delaftale som i delaftale 23? Hvorfor efterspørges et bestemt sølv v/ sulfadiazin? Til hvilken slags sår/behandling ønskes kontaktlag med sølv respektive sølv v/ sulfadiazin? Hvorfor ingen krav til antimikrobiel effekt, frigivelse af sølv, mængde, tid da dette er væsentlige konkurrenceparametre ved en aktiv behandling med sølv? Evt. konkurrenceparametre på formen af sølv mm. vil erfaringsmæssigt føre til vurdering ud fra tilbudsgivers egne studier til vurdering af effekten de konkrete sølv-former. Disse studiers lødighed anfægtes efterfølgende af tabende tilbudsgivere, og truer dermed resultatet af hele udbuddet, og reelt set er det derfor en umulig diskussion at indgå i. Vi vælger en tilgang, hvor effekten er opsat som mindstekrav, og hvor det derefter vil føre til annullering af kontrakten, hvis den vindende tilbudsgivers produkter ikke lever op til mindstekravet. I stedet for at indgå i nærmere diskussion om anvendelse vil vi henvise til faneblad 2 i Kontraktbilag 2, som viser nuværende forbrug under de enkelte delaftaler. Disse vil hjælpe med at indikere, hvad vi efterspørger Kravspecifikation, delaftale 24: Pos 116. Vil ordregiver acceptere, at vi byder et produkt på 7,5x7,5cm på denne? Vi kan ellers ikke byde på denne delaftale. (Produktet bør jo kunne klippes i.) 1.80 Kravspecifikation, delaftale 29: Vi har et produkt i tre forskellige former (dog ikke som gel eller skyllevæske) der er klinisk dokumenteret og meget effektivt til nedbrydning af biofilm. Grundet de produktformer i tilbudslisten er det ikke muligt for os at byde vores produkter ind. Vil ordregiver overveje at åbne op for tilbud af andre biofilmsnedbrydende produktformer (salve, pulver og kompres)? Produkterne anses ikke for at være omfattet af udbuddet Kravspecifikation, delaftale 39:

22 Spørgsmål & Svar opdateret d Pos : Tilbudslisten angiver størrelser på 1,5m respektive 3m. Vores produktstørrelse er 5m. Vil ordregiver acceptere at vi byder ind med denne størrelse? Et produkt på 5 m kan ikke bydes ind på position 196 og Tilbudslisten, delaftale 33, pos : Flerlags kompressionsbandager: I tilbudslisten er selve produktets størrelse angivet på hver enkel position. Vores flerlags kompressionsbandager har størrelsesangivelse målt i ankelstørrelser og lever op til samtlige krav i kravspecifikationen. Hvordan kan disse passes ind i tilbudslisten? Vil ordregiver åbne op for/acceptere at vi byder vores produkter ind med ankelstørrelse i stedet for produktstørrelse? Kravspecifikation, delaftale 65: Silikone til ar (arplaster): Hvorfor ingen krav til bæretid/levetid eller økonomiske aspekter til dette produkt? Hvordan vil produktets virkning/effekt vurderes hvis ikke en klinisk afprøvning finder sted? 1.83 Ordregiver bedes overveje at slette position 323 fra tilbudslisten, da det ellers ikke vil være muligt for os at afgive tilbud på minimum 90%. Som supplement kan vores produkt klippes til ønsket facon og størrelse, hvorfor vi på trods af ønsket om at slette position 323 kan leve op til ønsket om et aflangt arplaster, bare delt i to i forlængelse af hinanden Kravspecifikation, delaftale 65: Hvorfor står det i tilbudslisten at arplaster skal være sterilt? Arplaster bruges på huden efter at såret er helet

23 Spørgsmål & Svar opdateret d og derfor er det ikke relevant at det skal være sterilt Kravspecifikation, delaftale 66: Hvad betyder Bemærkning: pris angives pr xml? Hvorfor står dette ikke på pos 330? Der gøres opmærksom på den vejledende tekst i toppen at Kontraktbilag 2: Ved tilbud på positioner med beholdere/væsker er mængdeangivelsen ikke bindende. Hvis man har en 60 ml i sortimentet, og vi efterspørger 50 ml er det i orden at byde med 60 ml, prisen på det tilbudte produkt skal blot konverteres over, til en pris for. Bemærkningen ved positionen refererer til denne vejledende tekst. Da position er væsker, gælder bemærkningen for disse. Position 330 oplyses i kr./stk., da det er et produkt på lige fod med de øvrige bandager og plastre i udbuddet Kravspecifikation, delaftale 67, Pos 332: Vores produkt findes i 3 størrelser men ingen af dem rammer indenfor +/-25%. Vil ordregiver acceptere at vi byder ind med en produktstørrelse på 28g? Der gøres opmærksom på den vejledende tekst i toppen at Kontraktbilag 2: Ved tilbud på positioner med beholdere/væsker er mængdeangivelsen ikke bindende. Hvis man har en 60 ml i sortimentet, og vi efterspørger 50 ml er det i orden at byde med 60 ml, prisen på det tilbudte produkt skal blot konverteres over, til en pris for. Der kan derfor godt bydes ind med 28g, blot skal den oplyste pris konverteres til en sammenlignelig pris for positionen Kravspecifikation og tilbudsliste, skumbandager: Hvorfor efterspørger ordregiver ikke forskellige former på skumbandager, sakrale, hæl mv.? Fordi der er et meget lille forbrug af disse, og at det vil være begrænsende for konkurrencen.

24 Spørgsmål & Svar opdateret d Disse produkter anses som nært relateret til delaftalerne, og vil kunne bydes ind under øvrigt sortiment på Kontraktbilag Kravspecifikation og tilbudsliste: For at imødekomme de forskellige størrelser i tilbudslisten kan det være nødvendigt at byde forskellige varianter eller navne af samme brand/mærke ind på positionerne i en eller flere delaftaler. Vil ordregiver bekræfte at dette vurderes konditionsmæssigt? Varianterne vil kun tilbydes i det omfang som de lever op til kravspecifikationen. Det er naturligvis ønskeligt med samme brand/mærke inden for en delaftale, men da dette ikke er konkret formuleret noget sted, vil det være konditionsmæssigt, at byde ind med alternative brands/mærker på de positioner, hvor man ikke selv har fuldt sortiment Kravspecifikation, delaftale 9: Hvilken type skum er det ordregiver kravspecificerer i delaftale 9? Er det polyuretanskum, hvis andet venligst uddyb. Her er ikke udtrykt nogen specifikke ønsker om skumtype, hvorfor det er åbnet for flere forskellige typer. Ønskerne til produktets egenskaber er udtrykt i kravspecifikationen Kontraktbilag 1. Det er op til tilbudsgiver, at vurdere hvordan de bedst kan opfylde disse ønsker Kravspecifikation: delaftale 50: Hvilken type klæber ønskes her, er det akrylatklæber? Her er ikke udtrykt nogen specifikke ønsker om klæber, hvorfor det er åbnet for flere forskellige typer. Ønskerne til produktets egenskaber er udtrykt i kravspecifikationen Kontraktbilag 1. Det er op til tilbudsgiver, at vurdere hvordan de bedst kan opfylde disse ønsker Kravspecifikation: Pkt 5.6, 10.5, 11.6, 12.6: Hvad er mindstekravet, at materialet oplyses eller er det et specifikt materiale der kræves? Venligst uddyb. Udelukkende at materialet oplyses Pkt 11.7, 12.7, 13.7, 14.5, 17.6, 18.6, 19.4, 22.4, Dokumentation skal ikke vedlægges, den skal på opfordring være

25 Spørgsmål & Svar opdateret d , 25.3: Skal dokumentation vedlægges tilbud eller skal det kun bekræftes at dokumentation findes? Venligst uddyb. tilgængelig for regionen. Tilbudsgiver står inde for at produkterne har den dokumenterede effekt ved at bekræfte mindstekravet. Pkt. 25.1, 56.7, 56.8, 57.7, 57.8, 58.6, 66.1: Hvad er mindstekravet, at værdien oplyses eller bekræftes? 1.92 Kravspecifikation, pkt. 8.7: Vil ordregiver overveje at ændre dette krav til Klæber skal være silikoneklæber eller silikonelignende? 1.93 Kontraktbilag 2: Refererer «STK» til hele emballage eller enkelte produkt? Det referer til det enkelte produkt f.eks. skal en kompres angives med en stykpris selvom de normalt sælges i pakker. Undtagelsen er behandlerstrømper og kompressionsbind som sælges i sæt Delaftale 11 Nuværende tekst i overskrift: SKUMBANDAGE MED SØLV, SELVHÆFTENDE, UDEN KLÆBEKANT Vil Regionen ændre overskriften til: Skumbandage med antimikrobielle, selvhæftende, uden Klæbekant? Herved øges konkurrencen og matcher bedre kraven i delaftalen Delaftale 12 Nuværende tekst i overskrift: SKUMBANDAGE MED SØLV, MED KLÆBEKANT Vil Regionen ændre overskriften til: Skumbandage med antimikrobielle, med

26 Spørgsmål & Svar opdateret d Klæbekant? Herved øges konkurrencen og matcher bedre kraven i delaftalen Delaftale 14 Nuværende tekst i overskrift: ALGINAT BANDAGE MED OG UDEN SØLV Vil Regionen ændre overskriften til: Alginat bandage med og uden antimikrobiel Herved øges konkurrencen og matcher bedre kraven i delaftalen.

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 21.05.2015 1 Spørgsmål & Svar Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S 077-135728 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene,

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d. 08.04.2015 1 Spørgsmål & Svar Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s 114-200363 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/45237487.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 03-09-2014

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION Nærværende bilag omhandler Ordregivers mindstekrav til de tilbudte produkter. Øvrige generelle mindstekrav fremgår af Rammeaftalebilag B Øvrige krav. Krav i såvel nærværende Rammeaftalebilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-23-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere