Domicil på Skanderborgvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej"

Transkript

1 Domicil på Skanderborgvej

2 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3

3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2 KONGSVANG SKANDERBORGVEJ 170 ODDERBANEN MOTORVEJ E45/501 JP. VIBY J ARLA GENVEJEN DOMICIL SKANDERBORGVEJ ROSENHØJ ØLLEGÅRDSVEJ DANSK SUPERMARKED G. CLAUSENS VEJ CCI - EUROPE DBA Fujitzu TDC Domicil på Skanderborgvej 2 RINGVEJ SYD O2 Domicil på Skanderborgvej 3

4 Domicil på Skanderborgvej Grunden og relationen til omgivelserne. Grunden på ca m2 er beliggende i et urbant område I Århus Syd. I fremtiden vil området kendetegnes af kontor- og erhvervsdomiciler orienteret mod Skanderborgvej. I umiddelbar nærhed til grunden findes i forvejen et stort antal markante virksomheder, Arla Foods, CCI, Den Blå Avis, Jyllandsposten m. fl. Grunden afgrænses mod syd af Hasselager Centervej, mod nord af jernbanen og mod øst af Skanderborgvej. Mod vest afsluttes grunden i et smukt grønt område med udsigt over Brabrandsøen. Fra bebyggelsen vil der mod nord være udsigt mod Århus City og havn. Infrastruktur Grunden er beliggende meget centralt i Århus Syd. Skanderborgvej er en af de store indfaldsveje der via Genvejen forbinder motorvejsnettet E45 til Århus. Skanderborgvej har umiddelbar forbindelse til Ringvej Syd og Viby Ringvej. Herudover trafikforsynes området af såvel buslinjerne 1A og 200 samt Odderbanen og dermed den kommende letbane. Domicil på Skanderborgvej 4 Domicil på Skanderborgvej 5

5 DYREHOSPITAL Kontor/erhverv beliggenhedsplan 1:1000 Domicil på Skanderborgvej 6 Domicil på Skanderborgvej 7

6 Domicil på Skanderborgvej 8 Domicil på Skanderborgvej 9

7 Bygningskoncept Bygningen består af to typer bygningsvolumener; fladen og seks stænger. Fladen forbinder i stueniveau de seks stænger og åbner mulighed for et samlet bygningskompleks i det omfang det måtte være relevant. Konceptet giver en fin balance mellem muligheden for at etablere individuelle bygningsvolumener med domicilkarakter og store samlede bygningsenheder. Bygningens arkitektur og funktioner eksponeres i de åbne gavle mod Skanderborgvej, hvilket vil gøre bygningens liv på én gang inciterende og en smule gådefuldt for den forbipasserende. Huset lader omverdenen få en idé om dets indvendige miljø uden at afsløre alt på én gang. Bygningens åbenhed i gavlene vil give bygningen et karakteristika, der præges af brugere og funktioner. Gavlene vil desuden udgøre en storslået mulighed for at synliggøre og eksponere de enkelte virksomheder mod Skanderborgvej. længdesnit 1:500 Domicil på Skanderborgvej 10 Domicil på Skanderborgvej 11

8 Fladen Bygningens udformning med den samlende flade i stueplan, giver mulighed for at forskellige virksomheder kan dele relevante faciliteter i dette plan. Fladen vil typisk kunne indeholde virksomhedernes reception, kantine, kursus og mødefunktioner. Funktioner der let vil kunne deles mellem de enkelte virksomheder/lejere. Fladen er disponeret med tre centrale hovedindgange. Zonen omkring indgangen vil typisk indeholde reception og venteområder. Foyerafsnittet med modtagelse og reception er opbygget i tilknytning til den centrale trappe og elevator i de enkelte stænger. Udover den centrale trappe disponeres der med 1-2 flugtvejstrapper i hver sin ende af bygningen. Disse vil også kunne anvendes til intern transport etagerne imellem. stueplan 1:500 Domicil på Skanderborgvej 12 Domicil på Skanderborgvej 13

9 Stængerne Stængerne kan indrettes til et variabelt antal lejemål. Plandisponeringen tager sit funktionelle udgangspunkt i ønsket om at skabe et fleksibelt hus, der kan indrettes efter lejernes antal og størrelser, samt ønsker og krav til indretningsprincipper. Stængerne er udformet som slanke bygningskroppe, der giver mulighed for tosidigt lysindfald og dermed udsigt fra begge facader. Opbygget omkring en central kerne, der indeholder birum mv., vil hver etageplan kunne indrettes fleksibelt langs med alle ydervægge varierende i størrelser fra hhv. småkontorer til storrumskontorer. Yderligere kan flere etager fungere som en enhed ved at lave vertikale forbindelser i midterzonen. Hver etage kan indrettes fleksibelt fra 1 op til 4 lejemål. Der kan, hvis ønsket af lejeren, arbejdes med dobbelthøje etagegennembrydninger for at give afvekslende og varierende rumlige oplevelser. Disse etagegennembrydninger kan dog lukkes til igen, hvis en fremtidig ændring i husets funktion kræver det. Domicil på Skanderborgvej 14 Domicil på Skanderborgvej sals plan 1:500

10 facade 1:500 Facader Bygningens facader fremstår på én gang transparente med reference til det rationelle, modulerede system. Facadepartierne består af en variation af glaspartier og lukkede elementer der inddeles efter samme modulering, men kan monteres variabelt. Dermed får facaden et afvekslende, smukt og levende formsprog, der kan afspejle bygningens fleksible indretningsmuligheder og indre liv, der bl.a. vil blive præget af den centrale kernes varierende udtryk og farvesætning. Energi og bæredygtighed Bygningen udføres naturligvis efter de lovpligtige energikrav i Lavenergiklasse Har en lejer ønsker om yderligere energitiltag eksempelvis opgradering af energitiltagene til Lavenergiklasse 2015, kan sådanne ønsker imødekommes. Generelt planlægges bygningen således, at der tages størst muligt hensyn til at begrænse energiforbrug og fremme bygningens bæredygtighed. Bygningen udføres med et optimeret passivt energidesign, der sikrer et minimalt køle- og opvarmningsbehov. Således begrænses brugen af store glaspartier til et minimum og hvor disse forefindes, etableres disse med en stor grad af selvskygge. De relativt smalle bygningskroppe sikrer en effektiv udnyttelse af dagslys og dermed et lavt energiforbrug til kunstigt belysning. Bygningen er udført som et tungt beton råhus, hvor dæk og kerner fungerer som en stor termisk masse der er medvirkende til at stabilisere indeklimaet. Bygningens fleksibilitet medfører desuden et reduceret energiforbrug ved ombygningen og lign. hvorved der aldrig eller kun sjældent, vil værre behov for at ombygge i de tunge bygningsdele. Ombygningen af de lette bygningsdele forberedes på en måde hvorpå, at man i stort omfang kan flytte og opføre vægge med et minimalt ressource- og materialeforbrug. Domicil på Skanderborgvej 16 Domicil på Skanderborgvej 17

11 Depoter Indgang Reception Kantine Kopi Møderum /kursus Depoter Møde Køkken stueplan plan - indretningsprincip 1:250 Domicil på Skanderborgvej 18 Domicil på Skanderborgvej 19

12 Kopi Fordeling Møde Ophold Reception Ophold Møde Kopi Møde Møde Fordeling Reception Kopi Ophold Ophold sal plan - indretningsprincip 1:250 Domicil på Skanderborgvej 20 Domicil på Skanderborgvej 21

13 Foto 1 zoom mod vest - brabrandsøen Foto 2 zoom mod nord/øst - centrum og havnen Domicil på Skanderborgvej 22 Domicil på Skanderborgvej 23