FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

2 KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. Det typiske vil være, at det er jobcentret, der henvender sig til virksomheden. Men virksomheden kan også henvende sig til det lokale jobcenter herom. Se en oversigt her. Der er i dag en række beskæftigelsesordninger på arbejdsmarkedet for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse. Det drejer sig bl.a. om: 1. Virksomhedspraktik 2. Job med løntilskud 3. Integrationsgrunduddannelse 4. Opkvalificering i forbindelse med ansættelse 5. Bonusordning ved ordinær ansættelse Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, som har fået opholdstilladelse og maks. har været i landet i fem år. Det er en ny ordning fra 1. juli Herudover eksisterer der en række andre muligheder, for at jobcentre og virksomheder indgår et samarbejde: 6. En beskæftigelsesrettet integrationsaftale 7. Partnerskabsaftaler mellem en virksomhed og en kommune om virksomhedspraktik og evt. opkvalificering 8. Virksomhedscentre Bliver der anvendt arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) som led i opkvalificering, kan disse udbydes på andre sprog end dansk. 2

3 DER ER FLERE MULIGHEDER FOR AT TAGE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE IND PÅ VIRKSOMHEDEN Mulighed Formål Varighed Økonomi for virksomhed Særlige hensyn Virksomhedspraktik Giver den ledige mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en mulighed for virksomheden at møde en potentiel ny medarbejder. Aktivitetsparate borgere: Op til 13 uger med mulighed for forlængelse yderligere 13 uger. Jobparate borgere: Som hovedregel fire uger. Som aktivitetsparat, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud Uden lønudgift for virksomheden. Maksimalt én person i støttet beskæftigelse for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har under 50 ansatte. For større virksomheder kan der herudover være én person for hver ti ordinært ansatte. Job med løntilskud Ansættelse af en ledig med løntilskud for en periode. Derved har virksomheden mulighed for at oplære nye medarbejdere eller afprøve samarbejdet før en egentlig ansættelse. Maksimalt et år. Tilskud på ca. 75 kr. pr. time i private virksomheder. Krav om, at der er tale om merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte. Den ledige må ikke erstatte en ansat, der er blevet afskediget. Intet krav om forhold mellem personer i job med løntilskud og ordinært ansatte. Vejledning og opkvalificering Jobcentret kan efter integrationsprogrammet give tilbud om vejledning og opkvalificering til ledige udlændinge, f.eks. forud for eller i kombination med virksomhedspraktik og løntilskud. Uden udgift for virksomheden. Det er en betingelse, at tilbuddet skal udvikle udlændingens kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Integrationsgrunduddannelsen Virksomhed og flygtning kan aftale en ansættelse. Der skal indgå 20 ugers undervisning i forløbet. Det kan bestå af AMU-kurser, danskundervisning, AVU, FVU og HF-fag. To år Kan starte efter virksomhedspraktik og løntilskud på virksomheden i IGU-stilling. Virksomheden betaler overenskomstmæssig løn ifølge EGU-satserne. Virksomheden betaler ikke løn, når medarbejderen deltager i undervisning. Der er en bonusordning for virksomheden. Rimelighedskrav og merbeskæftigelseskravet gælder ikke for IGU-stillinger. Ét forløb pr. flygtning og flygtningen må ikke tidligere være ansat på virksomheden. Der skal anvendes en særlig ansættelseskontrakt. Opkvalificering i forbindelse med ordinær ansættelse Jobcentret kan efter aftale med en arbejdsgiver tilbyde en udlænding opkvalificering, selv om vedkommende ansættes uden løntilskud. Uden udgift for virksomheden. Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke forudsættes at tilvejebringe. 3

4 1. BESKÆFTIGELSESORDNINGER FOR NYANKOMNE Flygtninge og familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse og modtager en ydelse, skal deltage i et integrationsprogram. Det kan bestå af vejledning og opkvalificering, herunder danskuddannelse og ét tilbud om tre måneders opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Det er et krav, at flygtninge og familiesammenførte får et tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud inden for de første fire uger efter ankomsten til en kommune. Det er kommunen, der tilbyder indsatsen. Det typiske vil være, at det er jobcentret, der henvender sig til virksomheden. Men virksomheden kan også henvende sig til det lokale jobcenter herom. Se en oversigt her. Virksomhedspraktik for nyankomne flygtninge og familiesammenførte Op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Mulighed for forlængelse op til 26 uger efter en konkret vurdering. Der kan forlænges yderligere efter en konkret vurdering. Ellers fire uger for jobparate. Ingen udgifter til løn for virksomheden, da flygtningen ikke er ansat men modtager offentlig forsørgelse under praktikken. Hvis der er tale om perioder på over 13 uger, påhviler det virksomheden at drøfte spørgsmålet om brug af virksomhedspraktik med en repræsentant for medarbejderne. Virksomhedspraktik kan ikke være konkurrenceforvridende. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere på ordinære vilkår og antallet af personer i virksomhedspraktik eller med løntilskud. Derfor kan virksomheder have: * 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, * 1 person her ud over for hver 10 ordinært ansatte, når virksomheden har mere end 50 ansatte. I opgørelsen af medarbejdere indgår gennemsnittet af antal medarbejdere i de seneste tre måneder. Personer med offentlige tilskud eller medarbejdere, ansat i et bestemt tidsrum, indgår ikke. (Rimelighedskravet). En virksomhed bliver defineret ved et p-nummer. Ansættelse med løntilskud for nyankomne flygtninge og familiesammenførte Løntilskud kan gives i op til et år. Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud på op til ca. 75 kr./time. 4

5 Udbetaling af løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Personer omfattet af integrationsprogrammet, der er i job med løntilskud, er ikke omfattet af rimelighedskravet. Ansættelsen skal føre til en nettoudvidelse af antal medarbejdere i virksomheden. Ved en nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker til en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat medarbejder uden støtte inden for de forudgående tre måneder. Det betragtes dog også som en nettoudvidelse, når en person med løntilskud afløser en fastansat, der er på orlov eller under uddannelse. (Merbeskæftigelseskravet). Det påhviler virksomhederne, at der bliver udarbejdet en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori den ansatte medarbejder bliver oplyst om løn- og arbejdsvilkår og den forventede ansættelsesperiode. En virksomhed bliver defineret ved et p-nummer. Integrationsuddannelse (IGU) for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte Med trepartsaftalen om integration fra den 17. marts 2016 er det muligt fra 1. juli 2016 frem til den 30. juni 2019 at ansætte nyankomne flygtninge og familiesammenførte i en ny form for ansættelse. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har haft opholdstilladelse i mindre end fem år. DA har udgivet en særskilt pjece om IGU. Denne findes her. Kort fortalt er en IGU-ansættelse kendetegnet ved følgende: En virksomhed og en flygtning indgår en aftale om ansættelse i 24 måneder. Der skal anvendes en særlig ansættelseskontrakt, som skal registreres på vitas.bm.dk. IGU-eleven skal aflønnes efter de EGU-satser, der er aftalt i den på virksomheden gældende overenskomst. Hvis der ikke er aftalt EGU-satser i virksomhedens overenskomst, skal virksomheden uanset elevens alder aflønne med elevsatsernes trin et i det første år og trin to det efterfølgende år. Hvis virksomheden ikke er omfattet af overenskomst, skal den bruge elevsatsernes trin et og to i uddannelsesområdets overenskomst. Det vil sige den overenskomst, som skal bruges for erhvervsuddannelseselever. IGU-eleven er i øvrigt omfattet af den overenskomst, der gælder for det pågældende arbejde på virksomheden. Det vil sige regler om arbejdstid, genebetaling, opsigelse m.v. Virksomhed og flygtning skal aftale 20 ugers undervisning i perioden. Flygtningen modtager en offentlig ydelse, når han/hun deltager i undervisningen. Virksomheden udsteder et bevis til flygtningen, når forløbet er gennemført. 5

6 Det er muligt, at flygtningen fortsætter fra virksomhedspraktik eller et job med løntilskud til en IGU-ansættelse. Rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet gælder ikke for IGU-forløb. Et IGU-forløb er en ordinær ansættelse. Nyttige links om IGU: Her kan du se en kort film om, hvordan du opretter en IGU-stilling: Her kan du se en kort film om, hvordan du søger bonus: Her kan du se, hvordan du sikrer dig, at flygtningen er i målgruppen for IGU: uim.dk/arbejdsomrader/integration/integrationsgrunduddannelsen/hvem-kan-tage-en-igu. På uim.dk finder du beviset, som flygtningen skal have udstedt ved gennemførelse af IGU-forløbet. 2. TILBUD VED ORDINÆR ANSÆTTELSE Der er ordninger, hvor der i forbindelse med ansættelsen er mulighed for at yde støtte til f.eks. opkvalificering. Det typiske vil være, at det er jobcentret, der henvender sig til virksomheden. Men virksomheden kan også henvende sig til det lokale jobcenter herom. Se en oversigt her. Opkvalificering ved ansættelse Kommunen kan tilbyde opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud. Opkvalificering skal være udover, hvad virksomheden forventes at tilvejebringe. Hjælpemidler Kommuner har mulighed for at give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse for at give tilskud, at: a. tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller b. redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen Bonusordning ved ordinær ansættelse Ansætter en virksomhed en flygtning i en ordinær stilling, har virksomheden mulighed for at søge om en bonus efter henholdsvis seks og 12 måneder. Ordningen omfatter private arbejdsgivere. Det er et krav, at flygtningen er ansat i 19 timer pr. uge, svarende til minimum 76 timer i gennemsnit om måneden. Bonusbeløbet afhænger af, hvor lang tid flygtningen har haft opholdstilladelse i Danmark. For flygtninge, der har været i landet i mindre end et år, er beløbet kr. til virksomheden efter seks måneders ansættelse og yderligere med kr. efter 12 måneders ansættelse. 6

7 For flygtninge, der været i landet mellem et og to år, er beløbet kr. til virksomheden efter seks måneders ansættelse og yderligere med kr. efter 12 måneders ansættelse. Her kan du se en kort film om, hvordan du søger bonus: Her kan du se, hvordan du sikrer dig, at flygtningen er i målgruppen: uim.dk/arbejdsomrader/integration/integrationsgrunduddannelsen/hvem-kan-tage-en-igu. Jobrotation Det er også muligt at anvende jobrotation, hvis den ledige kan indgå som erstatningsarbejdskraft. Betingelsen er, at flygtningen har været ledig i seks måneder. Virksomheden modtager et tilskud på ca. 180 kr. til dækning af lønudgifter til medarbejderen, som deltager i uddannelse, og den ledige, der er på virksomheden i jobrotation. Der skal være en time til time-relation mellem den beskæftigede i uddannelse og vikaren. Ledige jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede. Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den sædvanligt gældende løn for tilsvarende arbejde. Vikaren vil være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, som er fastsat ved lov. Ansættelsen af vikaren skal som minimum være på ti timer pr. uge og maks. vare i seks måneder. Det er et krav, at kontanthjælpsmodtagere har modtaget ydelsen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder. Det gælder også for personer, der modtager integrationsydelse. Det er en betingelse, at personen ved ansættelsen har været omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst seks måneder. 3. SÆRLIGE VIRKSOMHEDSLØSNINGER Der er mulighed for, at virksomheder indgår aftaler med kommuner om at deltage i beskæftigelsesindsatsen. Det typiske vil være, at det er jobcentret, der henvender sig til virksomheden. Men virksomheden kan også henvende sig til det lokale jobcenter herom. Se en oversigt her. Virksomheder, der vil gøre en særlig indsats for at ansætte flygtninge, kan henvende sig til Jobservice Danmark på telefon Partnerskab om integration aftale om integration og en indgang for virksomheder På regeringens topmøde om integration på Marienborg blev der etableret et partnerskab med virksomheder om integration af flygtninge. Alle virksomheder store som små kan være med i partnerskabet. Målgruppen er flygtninge, som har fået asyl i Danmark og er omfattet af integrationsprogrammet. 7

8 Aftale om integration En beskæftigelsesrettet integrationsaftale tager udgangspunkt i virksomhedens behov og kan bygge på samarbejde mellem flere jobcentre. Aftalen kan både omhandle hjælp til rekruttering på ordinære vilkår, virksomhedsrettet opkvalificering og målrettede uddannelsestilbud til personer i integrationsprogrammet. Integrationsaftalen tager udgangspunkt i virksomhedens behov og bygger på en tydelig forventningsafstemning mellem virksomheden og jobcentrene med fokus på behov og udfordringer. Aftalen er et supplement til den indsats, der i øvrigt foregår fra kommunernes side i forhold til virksomhederne. Hotline Virksomheder, som vil gøre en særlig indsats for at ansætte flygtninge, kan henvende sig til Jobservice Danmark på telefon Som en del af partnerskabet etableres en ekstraordinær landsdækkende virksomhedsservice. Det giver virksomheder mulighed for at indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale eller rådgivning i forhold til regler på beskæftigelsesområdet. Partnerskabsaftaler mellem en virksomhed og en kommune om virksomhedspraktik og evt. opkvalificering Der kan ydes tilskud til virksomheder, der indgår såkaldte partnerskabsaftaler, som led i beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabsaftalen fastsætter de overordnede rammer for samarbejdet. Indsatsen under en partnerskabsaftale sker i form af virksomhedspraktik. Målgruppen er de svageste ledige. Der gælder de samme regler for inddragelse af medarbejderrepræsentanter, som under virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere. Virksomheden kan inden for rammerne af aftalen vælge at købe uddannelse og tilknytte en mentor til den ledige. Det er virksomheden selv, der afgør, hvornår uddannelse og inddragelse af en mentor kan indgå i praktikforløbet. Virksomheden kan få tilskud til de dokumenterede afholdte udgifter, herunder også til administration, hvis det er en del af aftalen. Virksomhedscentre om virksomhedspraktik og evt. opkvalificering Et virksomhedscenter kan blive oprettet efter aftale med jobcentret. I virksomhedscentret indgår de ledige i løsning af arbejdsopgaver for virksomheden i virksomhedspraktik eller i et særligt tilrettelagt projekt. Målgruppen er de svageste ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet. Det vil sige, personer der er aktivitetsparate, ledighedsydelsespersoner m.fl. Det indebærer, at der bliver etableret hold på mindst fire ledige. Jobcenter og virksomhed indgår herefter en skriftlig kontrakt om mål med virksomhedscentret, antal pladser, arbejdsopgaver, mentorfunktionen, økonomi og andet. Virksomheden er ansvarlig for driften af virksomhedscentret, mens jobcentret står for visitation, opfølgning, støtte til mentor og til de ledige. 8

9 Jobcentret kan give et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen. Der kan knyttes individuelle eller fælles støtteaktiviteter til virksomhedscentret, f.eks. psykologhjælp, sprogundervisning, motion/træning og andet. 4. OPKVALIFICERING VIA AMU-KURSER PÅ ANDRE SPROG END DANSK Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udvikles og udbydes med henblik på ufaglærtes og faglærtes kompetencebehov. Deltager flygtningen som led i opkvalificering i Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), kan undervisningen også foregå på andre sprog end dansk eller med en kombination af dansk og et andet sprog. Hvis undervisningen foregår på andre sprog end dansk, vil det fremgå ved annonceringen af uddannelsen. AMU har også udviklet forskellige kurser, som er målrettet tosprogede, f.eks. i dansk som andetsprog og introduktion til det danske arbejdsmarked. Skolerne kan udbyde de forskellige kurser enkeltstående ligesom andre AMU-kurser. Den enkelte skole kan også tilrettelægge særlige uddannelsesforløb til tosprogede. Disse kurser består af mindst to AMU-kurser eller enkeltfag. Ofte indgår dansk som andetsprog eller nogle af de andre AMU-kurser, der er udviklet til tosprogede. Det er muligt at forlænge de enkelte kurser, som indgår i uddannelsesforløbet, med op til 25 pct. Der kan eventuelt også indlægges praktik. Du kan få mere information her uvm.dk/uddannelser/uddannelser-til-voksne/amu/uddannelser-og-uddannelsessteder/tosprogede-i-amu/ AMU-Branchepakker/Saerlige-tilbud-til-tosprogede-i-AMU Du kan se en samlet liste over AMU-kurser her AMU/Uddannelser-og-uddannelsessteder/Tosprogede-i-AMU/AMU-Branchepakker/AMU-kurser-og-branchepakker Kilde: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og DA s personalejura håndbog. For yderligere information læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hos CABI eller Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. 9

10 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf da.dk

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere, har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge, d. 8. december 2016, Scandic Copenhagen v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen

Læs mere

Gode råd om ansættelse

Gode råd om ansættelse RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse om støtteordninger elever af og tilskud Indhold Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 4 Løntilskud

Læs mere

Alt om IGU. IntegrationsGrundUddannelsen. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Alt om IGU. IntegrationsGrundUddannelsen. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Alt om IGU IntegrationsGrundUddannelsen Fakta om IntegrationsGrundUddannelsen...2 Brug virksomhedspraktik som en prøveperiode inden et eventuelt IGU-forløb... 4 Case IGU-forløb i TDC...5 10 enkle skridt

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16.

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 V. RIE MARTENS, KL Flygtningesituationen i tal Flygtninge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge

Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU i elbranchen Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Fra 1. juli 2016 har flygtninge

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 15d - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 031-2016 Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER - muligheder og udfordringer Kommer herfra Oppgaven er fortrolig Sosialøkonomiske virksomheters hybride organisering Social enterprises as hybrid organizations MAJA BRITA

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvordan servicerer VEU-center Østjylland?

Hvordan servicerer VEU-center Østjylland? Hvordan servicerer VEU-center Østjylland? Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland 14. september 2017 Indhold i indlæg VEU-center Østjyllands tilbud til virksomheder med IGU-elever Undervisningsindhold i Integrationsgrunduddannelsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

NOTAT. Strategi for for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Tillæg til. Jobvækst Thy

NOTAT. Strategi for for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Tillæg til. Jobvækst Thy NOTAT Strategi for for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 2016-2019 Tillæg til Jobvækst Thy 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Den nuværende beskæftigelsesrettede integrationsindsats...

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater 1 FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Kontakt dit jobcenter, hvis I ønsker hjælp til at finde jeres næste medarbejder. Brug dit jobcenter og de forskellige tilbud. Ved større rekrutteringsopgaver på tværs

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Integration af udlændinge

Integration af udlændinge Opdateret september 2018 Integration af udlændinge Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at ansætte medarbejdere fra udlandet. I dette dokument kan du få et overblik over, hvilken

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1566 af 23/12/2014 Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293 Senere ændringer

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Ledelsesinformation: Flygtningestatus

Ledelsesinformation: Flygtningestatus Ledelsesinformation: Flygtningestatus Indhold Indledning... 1 Flygtninge ankommet (tilgang, population)... 2 Karakteristik voksne (nationalitet, køn, alder, civilstand)... 4 Aktivering og beskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere