SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER"

Transkript

1 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud ved 2. bevillingskontrol Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG Tekniske reguleringer 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 552 Forventet regulering af rengøringsudbud ved 2. bevillingskontrol bevillingskontrol flytning af personale til Voksenservice Bevillingskontrol Målgruppevurdering Flytning af løn vedr. skolekonsulent fra kt. 651 til Flytning af budget vedr. syge-hjemmeundervisning i henhold til Indenrigsministeriets ændringer i kontoplanen 635 Flytning af midler vedr. ugekurser fra kt. 301 til kt Samling af fælles midler på kt Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF pkt.4) Side 1 af 6 sider

2 Demografiregulering folkeskoler Foreløbig demografiregulering Byrådet den 26. maj 2015 pkt. 3. (2016: -3,642 mio. kr., 2017:-4,466 mio. kr., 2018: -5,534 mio. kr. og 2019: -8,237 mio. kr. ) Flytning af bygningsdriftsmidler vedr. tidligere Marstrup Skole til konto 308 til brug for Skolen v/stadion i en periode af Flytning af budget vedr. personale på Legeteket til Pædagogisk Center hvor udgiften afholdes Flytning af distriktspuljemidler fra kt. 301 til kt Forventede merudgifter vedr. PAU-elever tilført fra skole fælles midler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Flytning af budget vedr. personale på Legeteket til Pædagogisk Center hvor udgiften afholdes bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto Fælles udgifter og indtægter Side 2 af 6 sider

3 Flytning af budget vedr. syge-hjemmeundervisning i henhold til Indenrigsministeriets ændringer i kontoplanen Skolefritidsordninger Forventede merudgifter vedr. PAU-elever tilført fra skole fælles midler Befordring af elever i grundskolen Tekniske korrektioner Ny autorisering af udgifter til befordring af elever på spec. skoler flyttes fra funktion 308 til funktion Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF pkt.4) Kommunale specialskoler Tekniske korrektioner Ny autorisering af udgifter til befordring af elever på spec. skoler flyttes fra funktion 306 til funktion Flytning af bygningsdriftsmidler vedr. tidligere Marstrup Skole til konto 308 til brug for Skolen v/stadion i en periode af Side 3 af 6 sider

4 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 102 Flytning af besparelse på elevbefordring til korrekt konto (UBF pkt.4) Efter- og videruddannelse i folkeskolen Flytning af midler vedr. til ugekurser fra kt. 301 til kt Bidrag til statslige og private skoler Samling af midler på kt Fælles formål 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -8 Samling af midler på kt Kommunal sundhedstjeneste 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. 21 Flytning af budget fra Rådgivningsteam - medarbejdere flyttes tilbage Demografiregulering dagtilbud Foreløbig demografiregulering Byrådet den 26. maj 2015 pkt. 3. Side 4 af 6 sider

5 (2016: 4,538 mio. kr., 2017:-0,221 mio. kr., 2018: -1,46 mio. kr. og 2019: -4,369 mio. kr. ) 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto Plejefamilier og opholdssteder 1. Bevillingskontrol Målgruppevurdering Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -46 Flytning af budget fra Rådgivningsteam - medarbejdere flyttes tilbage Sekretariat og forvaltnimger Flytning af distriktspuljemidler fra kt. 301 til kt Flytning af løn vedr. skolekonsulent fra kt. 651 til Teknisk korrektioner 1. bevillingskontrol flytning af personale til Voksenservice UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Lovbundne udgifter Side 5 af 6 sider

6 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Central refusionsordning UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - I alt Side 6 af 6 sider