Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen"

Transkript

1 Aftenens forløb Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Kaffe/kort pause Spørgsmål og svar Afrunding og tak for i aften! /1

2 OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS - Strategi og strukturplan - om område-byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften /2

3 Områdefornyelse er en del af byog bygningsfornyelsen og drejer sig om at forskønne og forbedre byrum & trafik bygninger (tilskud til private) og gode rammer for det sociale og kulturelle liv i byen mødesteder for alle initiativer Eksempler fra Kibæk Områdefornyelse /3

4 stat bidrager med 1/3 og kommune finansierer med 2/3 budget kr. forslag til PROGRAM - principper, prioritering, budget, tidsplan endeligt tilsagn juli/august 2014 detail- og gennemførelse maks. 5 år i samarbejde med lokale foreninger, erhvervsliv, institutioner = ALLE borgere Her er vi lige NU!! /4

5 GRUNDLAG for PROGRAM BYENS UDFORDRINGER /5

6 TEMAER og arbejdsgrupper i programfasen fra januar/februar PROJEKT SMUK HOVEDGADE 2. NYT LIV I BYEN 3. GENERATIONERNE I SUNDS 4. BYEN VED SØEN 32 borgere, heraf hele borgerforeningen og repræsentanter for fx roklub, aktivcenter (ældre), skole, lodsejere, menighedsråd, Sunds- Gjellerup-avis, tilflyttere, erhvervsliv samt kommunale medarbejdere fra TRAFIK, SPORT, BY ERHVERV KULTUR samt eksterne konsulenter. /6

7 Overgang/byport BEDRE BYRUM - TRAFIKSIKRING - GRØN BY - BYFORSKØNNELSE - INDKØRSLER/BYPORTE Pladsen Torvet Hovedgaden Koordinering med andre ledningsejere skal gi merværdi for alle! Planlagt udførelse 2015, budget ca. 1,0 mio. kr. /7 Overgang/byport

8 /8

9 /9

10 /10

11 /11

12 /12

13 /13

14 /14

15 TEMA Smuk hovedgade BEDRE BOLIGER - BEDRE BY Byen i Historien udstilling og skiltning Inspiration til informationsmøder om støtte til privat bygningsfornyelse (prioriteret støtte 25 33% til private grundejere af ejendomme opført før 1950) Særligt prioritet istandsættelse eller ombygning i hovedgaden! Planlagt gennemførelse vinter 2014/15, opstart private tilskud foråret 2015 Budget til udstilling m.m. kr /15

16 TEMA Nyt liv i byen GENBRUG Ledige arealer Tomme butikker MULIGHEDER Ny boligbebyggelse? Afsluttende STATUS 2016/17 VISIONER SKITSER GODE IDEER BUDGET KR /16

17 TEMA Generationerne i Sunds Ung i Sunds Sunds Skole NY TRAFIKZONE OG BEDRE INDRETNING FOR BØRN OG UNGE Stadion i fremtiden? Hegn fjernes og indgå i samlet plan? Multicenter Partnerskab mellem Multicenter, Skole, Kommune samt Elevråd/Unge Råd Gennemførelse 2015/16 budget kr /17

18 TEMA Generationerne i Sunds Ældre, unge på barsel, efterlønnere.. på tværs efterlyses et KULTUR OG AKTIVITETSSTED (MØDE OG VÆRESTED) gerne med café - Afklaring af behov - Muligheder - Byggeprogram Gennemførelse hele perioden Arbejdsbudget kr /18

19 TEMA Generationerne i Sunds Barn i Sunds.. Forbedret legeplads ved søen (TEMA 4) Flere stier i et partnerskab med dagplejere/borgerforening/spejdere m. fl.?? Gennemførelse budget kr /19 Oplevelsesstier i Troldeskoven koordineres med stier mellem f. eks. legepladser.

20 TEMA byen ved søen Kommune grunden BEDRE OVERGANG BEDRE ADGANG /20 BEDRE TILGÆNGELIGHED BEDRE SYNLIGHED MOD BYEN BEDRE KVALITET OG DESIGN DER LØFTER.. SAMARBEJDE PÅ TVÆRS BEDRE FÆLLLESSKAB Udførelse 2015 Budget kr

21 Indsæt billeder mm fra søen /21

22 Indsæt billeder mm fra søen /22

23 /23

24 Vi har hermed disponeret over ca. kr af budget til aktiviteter. Med god buffer er vi sikre på, at det kan realiseres! STRATEGI FOR PROCES OG GENNEMFØRELSEN VI SKAL SKABE SYNLIGE RESULTATER ALLERFØRST I HOVEDGADEN VI SKAL SIKRE MOMENTUM - SÅ I IKKE BLIVER TRÆTTE OFENTLIGE ENGAGEMENT ER KATALYSATOR FOR PRIVAT ENGAGEMENT OG INVESTERING PRIORITER OG TÆNK LANDSIGTET TIDSPLAN Vi har 5 år men tror på 2-3 år fra /24

25 SUNDS OMRÅDEFORNYELSE ORGANISATION I GENNEMFØRELSESFASE Temagrupperne kan især under gennemførelsen udbygges med arbejdsgrupper/partnerskaber, der består af borgere, institutioner, organisationer og /eller virksomheder samt kommunen. Borgerforeningen har underudvalg, der arbejder selvstændigt efter kommissorium og økonomisk aftale med Herning Kommune. Eksterne Rådgivere MBBL Herning Kommune Byråd BEK ledelse Planchef SEKRETARIATSGRUPPE i planafdeling LR/CE/ADM Intern kommunal Projektgruppe Sunds borgerforening Følgegruppe ADM/Styring TEMA 2 NYT liv i byen Tema 3 Generatio nerne i Sunds fælles hus Tema 1 Projekt Smuk Hovedgade Tema 4 Byen ved Søen Udførelse stier UNGE /25

26 TAK til alle, der har bidraget til nu Har du lyst til at deltage i arbejdsgrupper/partnerskaber i borgerforeningen at bidrage med visioner, idéudvikling og praktisk arbejde Følg med og meld dig til på /26