Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark."

Transkript

1 Budget vejledning

2 Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9 Udskrift af budget i TØS...9 Saldobalance med budgetsammenligning...9 Saldobalance prognose udskrift Budget modulet kan bruges til at oprette budgetter. Du kan oprette et budget i programmet som viser 12 måneds kolonner og een kolonne til året. Budgettet viser konti fra kontoplanen. Du har også mulighed for at importere budgetter fra et excel regneark. Det kræver dog, at excel regnearket har en kolonne med kontonumre på. Excel regnearket indlæses som en csv fil. Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Hvis du har ændret i din kontoplan, er det vigtigt, at Sum fra til konti er opsat korrekt.! Der kan oprettes et næsten uendeligt antal budgetter. Budgettet kan udskrives direkte fra TØS. Der kan udskrives en budgetsammenligning faktisk bogført sammenlignet med budget, og endelig kan der udskrives en prognose for et givet år. Denne vejledning beskriver hvordan man bruger budgetmodulet. Rigtig god fornøjelse. TEA s Økonomisystem 14. april

3 Oprettelse af budget i TØS Vælg. Økonomi Budget Nu åbnes et nyt billede. Vælg: Funktioner Opret budget TØS beder nu om et navn til det budget der nu skal oprettes. Skriv f.eks. Budget 2009 eller hvad du ønsker. Nu oprettes et tomt budget, som har taget udgangspunkt i skolens kontoplan. Hver enkelt konto kan nu budgetteres. Husk at indtægter og udgifter skal budgetteres med forskellige fortegn. Indtægter skal oprettes med minus foran ( da de står i kredit ) og udgifter som plus beløb ( da de står i debet.) Budgettet kan budgetteres med et årlig beløb eller med et beløb pr. måned. TEA s Økonomisystem 14. april

4 Hvis en måned skal være kr. 0 er det vigtigt at der står et 0, idet der ikke må være et blankt felt. (TØS kan ikke sammentælle hvis et felt er blankt) Hvis skolepenge f.eks udgør kr pr. måned i januar december (undtagen juli måned) kan der skrives i års budget kolonnen, og Tøs fordeler nu indtægten med 1/12 til hver kolonne. Juli måned kan rettes til et 0, og årsindtægten bliver herefter rettet til En anden mulighed er, at man kan skrive i januar og kopiere dette beløb til øvrige måneder hvori denne indtægt skal indgå. Brug (Ctrl C ) og ( Ctrl V) funktionen. Beløbene sammentælles i års kolonnen. Man kan til enhver tid forlade budget billedet (Husk : Filer Gem hvis du vil gemme de oplysninger du har indtastet.) og kalde budgettet frem igen ved at åbne dialog boxen Vælg: Økonomi Budget Åben budget TØS- budget til Excel eksport af budget Et udarbejdet TØS- budget kan eksporteres til Excel Vælg: Økonomi Budget (vælg det budget som skal eksporteres ) Eksporter til Excel Nu åbnes excel, og budgettet navngives og gemmes under dine excel filer. De eksporterede tal i det nye Excel regneark vil ikke optræde som tal. Disse skal derfor formateres ved hjælp af excel funktionerne. Sammentællingsrubrik/ kolonner skal ligeledes formateres. Det er nu muligt at arbejde videre med budgettet rette o.s.v., for senere at lægge det korrigerede budget tilbage i TØS. Se næste afsnit. TEA s Økonomisystem 14. april

5 Excel budget til TØS import af budget Det er muligt at importere et allerede udarbejdet excel budget til TØS. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at budgetlinjerne kan importeres ind på de rigtige konti i TØS. Hvis du har et budget-model uden kontonr., er det nødvendigt, at der indsættes en kolonne i dit excel regneark, hvor kontonumre påføres. Vær ligeledes opmærksom på, at de tal som skal indlæses i TØS er tal og ikke formler. Regnearkets tal skal evt. formateres til tal ( via excel funktionen.) Nedenstående excel ark viser et lille budgeteksempel. Kolonnerne: Konto de 12 månedsnavne SKAL være i 1.linje i excel regnearket, for at filen kan importeres til TØS. Det er ligeledes nødvendigt, at excel regnearket gemmes som en csv. fil. Vælg: Filer Gem som og find Filtypen CSV ( MS-DOS) (*csv) og gem din csv fil. (excel kommer med flere dialogboxe vedr. gemme funktionen. Vælg ja / ok til alle) Gå nu til TØS programmet. Vælg: Økonomi Budget Funktioner Importer budget Opret budget fra fi l TEA s Økonomisystem 14. april

6 Nu vises en ny dialogbox. Du skriver det budgetnavn som du ønsker. Nu åbnes dine program stier, og du finder den sti / mappe hvor du har gemt din csv budget fil. Vælg denne. Et nyt billede fremkommer. Du skal nu matche felterne fra de to kolonner.tag fat (med musen) i konto i venstre kolonne hold musen nede og træk den til Kontonr. i højre kolonne Når Kontonr og alle måneder er blevet matchet tryk Frem Nu kommer næste billede: Her er konto, januar, februar og marts blevet matchet. Kontonr. og alle måneder skal matches TEA s Økonomisystem 14. april

7 Tryk på Start import Nu indlæses din csv fil og når den er færdig, vises nedenstående billede. ( Billedet kan se ud som nedenstående. Hvis der er noget i filen som ikke kunne indlæses, vil det vises i nedenstående billed) Du skal herefter trykke på Luk Nu vises det indlæste budget i TØS. Hvis der er felter som ikke er talt sammen, skyldes det, at der er tomme eller blanke felter. Skriv 0 i disse. Herefter vil alt være sammentalt. Du har nu mulighed for at udskrive det indlæste budget Vælg : Økonomi Budget - åben det ønskede budget Vælg: funktioner Udskriv budget TEA s Økonomisystem 14. april

8 Udlæs regnskabstal til budget Det er muligt at udlæse bogførte tal til et budgetark. Udskrift kan give et fint overblik over indtægter og udgifter, og bruger kan benytte udlæsningen til fremtidig budgetlægning. Tryk på funktioner Opret budget fra regnskabsperiode. Navngiv det du udlæser Angiv den periode du vil hente Tryk OK. Herefter bliver posterne udlæst i budgetarket. Slette budgetter Der kan oprettes mange budgetter for flere år og i flere udgaver. På et tidspunkt vil man rydde op og slette uaktuelle budgetter. ( Økonomi Budget Funktioner ) - Åben dialogboxen - og find det budget du vil slette. TEA s Økonomisystem 14. april

9 UDSKRIFTER Udskrift af budget i TØS Vælg : Økonomi Budget Åben boxen hvor et budget kan vælges og vælg dit budget. Dette læses ind i billedet. Vælg : Funktioner Udskriv budget Skabelonen med budget vises og du kan udskrive budgettet Saldobalance med budgetsammenligning TEA s Økonomisystem 14. april

10 Saldobalance prognose udskrift Tøs giver mulighed for at udskrive en prognose for en ønsket periode. Faktisk bogførte tal (f.eks ) + Budget for , vil udtrykke et forventet resultat for regnskabåret. Det er vigtigt at du har valgt hele perioder. Systemet kan ikke håndtere skæve perioder. (F.eks. faktisk bogførte tal xx xx + Budget for xx xx, vil vise bogføringen frem til xx samt budget for maj december måned. Prognosen udviser så 12½ måned, idet de faktiske tal vil gå frem til og budgettet henter maj december ind i udskriften.) Når du har bestemt dig, for hvilken periode du vil udskrive prognosen for, vælger du: Økonomi Finans Saldobalance. Vælg den periode du ønsker og tryk Opdatere Tallene hentes ind i billedet. Herefter vælges Vælg budget til sammenligning Du vælger det budget, som skal hentes ind i billedet, for at kunne udskrive prognosen. TEA s Økonomisystem 14. april

11 Vælg: Funktioner - Udskriv Faktiske med prognose Regnskabs prognosen udskrives nu for den valgte periode / regnskabsår. Hvis du får en fejl kan årsagen være: At du vælger en periode som går frem til Her vil systemet fejle, idet et sådan valg ikke giver mening. Det der hentes er en periode + rest budget. Herefter får man en prognose for årets resultat. TEA s Økonomisystem 14. april