//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag"

Transkript

1 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år. a. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Danielle Keller om Processen for det kommende politiske program. b. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Anders V. Jensen om Frivillighedsstrategi. //Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelse jf. 6.2 a. Valg af unionsformand for 2 år (Vælges i lige år). b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi (Lars Jørgensen afgår efter tur og er villig til genvalg). c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Susanne Glasius Tischer afgår efter tur og er villig til genvalg) (Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg). (Dorthe Rigét afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Stine Sørensen). 8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf a. Valg af intern revisor for 2 år (René Morsing afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen). b. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Hans Henrik Burkal er på valg og er villig til genvalg). 9. Valg af appeludvalg jf a. Valg af medlem til appeludvalg for 5 år (Svend Rom afgår efter tur og er villig til genvalg). 10. Eventuelt

2 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år. a. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Danielle Keller om Processen for det kommende politiske program. b. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Anders V. Jensen om Frivillighedsstrategi. //Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelse jf. 6.2 a. Valg af unionsformand for 2 år (Vælges i lige år). b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi (Lars Jørgensen afgår efter tur og er villig til genvalg). c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Susanne Glasius Tischer afgår efter tur og er villig til genvalg) (Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg). (Dorthe Rigét afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Stine Sørensen). 8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf a. Valg af intern revisor for 2 år (René Morsing afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen). b. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Hans Henrik Burkal er på valg og er villig til genvalg). 9. Valg af appeludvalg jf a. Valg af medlem til appeludvalg for 5 år (Svend Rom afgår efter tur og er villig til genvalg). 10. Eventuelt

3 Lørdag den 25. april 2015

4 Dansk Svømmeunion Tusinde kroner Budget 2014 Budget 2015 Afdeling / sektion Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto Unionen - fælles Faciliteter Projekt Moderne Svømning Frivilligheds strategi Bestyrelse Kystlivredning Kursusafdeling Teknik & Materiel Åbent Vand Breddesektionen Sports afdelingen Bestyrelsens dispositionspulje Total Forventet resultat 0 0 Fordeling til sportslige sektioner fra union Grundtilskud til sektioner Sektionernes udviklingspulje

5 Budget 2014 Bestyrelsen besparelse Sports afd. øget tilskud Moderne Svømning Aqua camp øget bidrag Sport one udlodning bortfalder DIF tilskud stigning Den Store Svømmedag Klassen Svømmer Langt Sponsor udgifter besparelse Livredderbeviser salg International møder besparelse Generalforsamling besparelse Åbent vand tiltag Deltidsmedarbejder teknik & materiel Øvrige afvigelser Budget 2015 Væsentlige forklaringer på udviklingen fra budget 2014 til budget

6 DIF: fra DIF projektet = kr. ( I 2014 modtog vi inkl. DIF projektet). Team Danmark: kr. mod kr. i Projektet Alle skal lære at svømme får tilført 700 tkr fra TrygFonden. Sponsor indtægter fra Alm. Brand Bank: 350 tkr som året før. Nye sponsor indtægter på Christiansborg Rundt: 500 tkr. Kontingent klubber: indeks reguleres i 2015 til kr.

7 Team Danmark midler er øremærket og budget oplæg godkendes af styregruppen i november måned. Tilskud til sportsafdelingen øges med 159 tkr til , hvilket er i overensstemmelse med den 4 årige samarbejdsaftale med Team Danmark, herunder svømmeplan 2016 hvoraf det fremgår at en landstræner skal ansættes. Midlerne fra TrygFonden til kystlivrednings afdelingen er øremærkede og budget oplæg godkendes af styregruppen i oktober måned.

8 Aqua Camp skal netto bidrage med 150 tkr. Åbent vand skal netto bidrage med 325 tkr, som er 225 tkr mere end i Kursus afdelingen skal netto bidrage med 175 tkr, heri er indregnet effekt af justering af prissætningen på kurser med 135 tkr. Der er som sidste år afsat 150 tkr til facilitetsarbejde (konsulent omkostninger) Moderne svømning er der afsat 200 tkr til. Dette er til udvikling af en ny bog. Projektet vil løbe over en 4 årig periode med 200 tkr pr.år.

9 DIF midlerne anvendes som tidligere år til fællesomkostninger: Administration Kollektiv forsikring Tilskud til sektioner Egenfinansiering sportsafdeling Internationalt arbejde Bestyrelsesarbejde Tre større projekter se nedenfor Afsatte midler til følgende projekter: Den Store Svømmedag 60 tkr Klassen Svømmer Langt 30 tkr Aqua School 50 tkr DIF projektet skal selvfinansiere 135 tkr og får tilført 800 tkr

10 Administrationen er fremskrevet med 2% Dispositionspulje uændret 50 tkr Udviklings- og landsholdspulje uændret 400 tkr Der budgetteres med to tidsbegrænsede ansættelser med opstart midt Ingen afsatte midler til unavngivne projekter Tilskud til sektioner, og teknik og materiel som i 2014

11