PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata"

Transkript

1 LØNFREMSKRIVNING - Et budgetsimulationsværktøj

2 PROGRAM Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen Livepræsentation på demodata

3 Lønfremskrivningsværktøjet For bedre at kunne estimere fremtidigt lønforbrug, har vi udviklet et simulationsværktøj, hvor man kan indtaste forskellige scenarier af medarbejdersammensætninger og (straks) se, hvordan det vil påvirke lønbudgettet 5 år frem i tid. Alle lønfremskrivningsværdige løndele medtages i simulationerne.... Og der tages højde for: * Oprykningsdatoer * Aktionskodedatoer * PL-reguleringer

4 HVAD ER DET? Værktøjet består af to komponenter: I. Et indstillingskomponent, hvor rapportadministratoren indtaster de forskellige scenarier. Denne funktion er frigivet. NB! Det er første version af værktøjet. Vi arbejder allerede på en ny version. II. En opdatering af fremskrivningskuben, hvorfra man kan foretage lønbudgetanalyser på baggrund af de forskellige scenarier. Kuben opdateres snart.

5 I. Indstillingskomponenten: HVOR TILGÅS DEN? Sti: Dokumentation Indstillinger af ØS LDV Lønfremskrivning og budgettering

6 I. Indstillingskomponenten: STARTSIDEN Her skiftes imellem lønbudgetter. Her defineres, hvilket af lønbudgetterne, der er det aktuelle. Her oprettes nye budgetter og eksisterende rettes eller slettes. Her ses realiseret samt ventet lønforbrug (5 år frem) for det valgte lønbudget. Her returneres til rapporten, hvorfra webkonfigurationen er kaldt. Her opdateres kuben øjeblikkeligt (i stedet for natligt) Her fremgår medarbejderne i det valgte lønbudget. Medarbejderspecifikke løninformationer tilrettes og nye medarbejdere tilføjes.

7 I. Indstillingskomponenten: PERSONALEFANEN Af personalefanen fremgår personalet i det valgte lønbudget. Bemærk, at det kun er personer, der har fået udbetalt løn i indeværende år, der fremgår af oversigten. Herfra kan der rettes i eksisterende personaledata og nye personer kan tilføjes Sættes der hak her, vises kun de medarbejdere, hvis løninformationer er blevet rettet. Efter fremskrivnings- datoen vil medarbejderen ikke længere fremgå som rettet. Filtreringsmuligheder Kan filtrere på, hvilken bruger der har foretaget rettelser i det valgte lønbudget. Kun relevant, hvis der er flere rapportadministratorer.

8 I. Indstillingskomponenten: PERSONALEFANEN Ret person I Ret er det muligt at rette i en medarbejders stamdata. Under aktionskoden kan man: Afskedige personer, sætte dem på barselsorlov, standse anvisning og give dem tjenestefrihed med og uden anciennitet. Ved aktionskodedatoen angives, hvornår aktionen skal slå igennem i det valgte lønbudget, mens der ved fremskrivningsdatoen angives, hvornår de resterende rettelse skal slå igennem i budgettet. Her rettes segmentværdierne. Via stedsegmentet kan rapportadministrator således flytte medarbejderne rundt.

9 I. Indstillingskomponenten: PERSONALEFANEN Ny person I Ny person kan en ny medarbejder samt stamdata om denne indtastes. Ved ansættelsesdatoen bestemmes, hvornår den nye persons løn skal slå igennem i lønbudgettet.

10 I. Indstillingskomponenten: FORBRUGSFANEN Af forbrugsfanen ses det forventede lønforbrug i indeværende år og fem år frem. Det femte år (her 2017) vises per automatik. Andre år kan vælges i År. Bemærk, at det kun er lønfremskrivningsværdige løndele, der indgår i simulationerne. Man kan oprette ikke-lønfremskrivningsværdige løndele som fiktive personer (f.eks. engangsvederlag) og dermed sikre, at der reserveres midler hertil i lønbudgettet. Beløb tilknyttet rettede/ tilføjede medarbejdere fremgår med rødt.

11 I. Indstillingskomponenten: FORBRUGSFANEN Her ses forbrugsfanen, hvor År er valgt til Bemærk, ikke alle beløb er omringet af en boks. Boksen angiver, at beløbet er simuleret og derfor kan rettes. Den manglende boks angiver, at beløbet er et faktisk forbrugstal, hvorfor det ikke kan rettes.

12 I. Indstillingskomponenten: Spørgsmål 1. Tages der højde for refusioner (f.eks. barsel og orlov)? Svar: Nej, ikke i denne version. Men det kommer med i version Kan man stoppe en persons løn? Svar: Ja, under aktionskoden kan man afskedige en medarbejder og ved aktionskodedatoen bestemme, hvornår det skal slå igennem i lønbudgettet. 3. Kan der rettes i de data, som den selv foreslår (SLS-data)? Svar: Ja, så længe det er simuleringer (dvs. tilknyttede fremtidige datoer). Så snart en dato er overskredet indsættes faktisk lønforbrug (fra SLS).

13 I. Indstillingskomponenten: Spørgsmål II 4. Feriepenge: - Laves der beregninger på de 1,5% i feriepenge som udbetales i april/maj? - Simuleres det på skyldige feriepenge ved årsskiftet? Svar: Nej, ikke i denne version. Kommer måske med i en senere version. 5. Er det muligt at fremsøge personer ud fra formål eller ansvar? (SLSsegmenter) Svar: Nej, ikke i denne version. Man kan kun søge på navn og filtrere på personalekategori og stillingsbetegnelse. Det vil måske komme senere. 6. Sker der optælling af årsværk (inkl. fiktive personer)? Svar: Ja, når der tilføjes en ny medarbejder i indstillingskomponentet angives dennes arbejdstid (og dermed årsværksbrøken), hvilket trækkes med over i kuben, hvor årsværk kan optælles.

14 DEMO

15 II. Lønfremskrivningskuben Når der (snart) kommer en ny kubeversion vil SLS_Fremskrivning være ændret. Fremover benyttes data fra lønfremskrivningsværktøjet. Dette betyder: Færre værdifelter, nu kun 3 (Beløb, Bevillingstimer og Årsværk) At man skal vælge mellem de budgetter, man har oprettet i lønfremskrivningsværktøjet.

16 II. Lønfremskrivningskuben Hvis der ikke vælges budget bliver tallene opsummeret for alle de budgetter, der er oprettet i indstillingskomponentet Benyt dimensionen Budget version og vælg Aktuel budget. Derved benyttes det budget, der er valgt som det aktuelle i lønfremskrivningsværktøjets indstillingskomponent. Dimensionen Budget indeholder alle de forskellige budgetter, der er oprettet.

17 II. Lønfremskrivningskuben Af dimensionen Posteringstype fremgår dét, om beløbet er Forbrug eller fremskrevet.

18 II. Lønfremskrivningskuben År og måned i lønfremskrivningsværktøjet svarer til dimensionerne Finansår og Regnskabsperiode i kuben. Det er muligt at komme ned på den enkelte løndel for den enkelte person

19 II. Lønfremskrivningskuben Ophørte personer Ny ansatte Regulering af omsætningshastighed

20 II. Lønfremskrivningskuben Der er mange muligheder for filtrering, gruppering