Skovfolkets grupperådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovfolkets grupperådsmøde"

Transkript

1 Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab ) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan for 2013 og budget 2013, herunder kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares på de nuværende 700 kr./år, mens kontingent for evt. Familiespejd foreslås fastsat til 400 kr./år. 6) Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder 7) Valg repræsentanter 2 til Korpsrådet (8.-9. november) og 5 til Divisionsrådet (20. marts) 8) Valg til Irokeserhyttens bestyrelse og aktivitetsudvalg 9) Valg af revisor og en revisorsuppleant 10) Eventuelt

2 Udviklingsplaner 2013 Medlemsudvikling Vi er ved indgangen til 2013 henholdsvis, 7 mikrospejdere og 3 ledere, 20 minispejdere og 3 ledere, 14 juniorspejdere og 3 ledere, 8 tropsspejdere og 1 leder, 13 klanspejdere heraf 1 leder. Målet er 20 spejdere og 4 ledere pr. gren, da det giver spejdere nok til at lave noget dynamik imellem patruljerne, og ledere nok til at man som leder kan melde fra til enkelte møder, uden at planen bliver presset. Hovedindsatsen her og nu er på rekruttering af spejdere til mikro, og leder til mini. Spejderarbejdet Opstart af familiespejd i løbet af Familiespejd er et tilbud til børn på ca 3-6 år, om at komme til spejder sammen med deres forældre 1-2 gange om måneden. Det giver os en yderligere mulighed for rekruttering af spejdere, og vi lejlighed til at snakke med forældrene fra starten, så de får større indblik i spejderarbejdet, og vi får mere direkte adgang til viden om hvad forældrene har af ønsker og forventninger til os som spejdergruppe. Hytte og område Målet er om nogle år at kunne tilbyde lokale aktører at bruge området (f.eks børnehaver, SFO). Til den tid med toiletfaciliteter. Målet i 2013 er overdækning af terrasse langs Bastillen, så vi kan indvie overdækningen i forbindelse med sommerfesten i juni 2013.

3 Det Danske Spejderkorps Regnskab Skovfolket - De Blå i Haderslev (5307) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter Medlemskontingent/indmeldelsesgebyr , , , ,00 Lokaletilskud , , , ,00 Medlemstilskud kursustilskud , , , ,00 Andre offentlige tilskud 0 Tilskud fra Irokeserhytten , , , ,00 Fælles ture og lejre , , , ,00 Arrangementer og aktiviteter , , , ,00 Køb og salg , ,00 Gaver/støtteforening 4.000, , , ,00 Lodsedler , , ,00 Hensat fra tidligere år ,00 0 Diverse indtægter , , ,00 Renter 3.003, , , ,00 Indtægter i alt , , , ,00 Udgifter Korpskontingent , , , ,00 Divisionskontingent 2.898, , , ,00 Fælles ture og lejre , , , ,00 Arrangementer og aktiviteter 1.862,65 488, , ,00 Køb og salg 0 PR udvalg 3.586, , , ,00 Lodsedler 9.000, , ,00 Kursus , , , ,00 Administration , ,00 Diverse udgifter 684, Lederpleje/tilskud 3.535, , , ,00 Materiel og trailer 959, , , ,00 Lokaleleje , , ,00 Skatter, afgifter, forsikringer , , , ,00 Vedligeholdelse og rengøring , , , ,00 Forbrug el, vand m.v , , , ,00 Telefon Netforbindelse 4.404, , , ,00 Nyanskaffelser 0 Diverse udgifter , ,00 Hej bøger m.v 1.366, , , ,00 Udgifter i alt , , , ,00 Resultat før hensættelser , , , ,00 Hensat til senere forbrug (se balance) , , , ,00 Resultat efter hensættelser 8.538, ,05 0,00 0,00

4 Det Danske Spejderkorps Balance Skovfolket - De Blå i Haderslev (5307) Ultimo 2011 Ultimo 2012 Aktiver Frøs Herreds Sparekasse 2.053,57 353,88 Arbejdernes Landsbank , ,54 Højrentekonto , ,00 Grenkasse Mikro 4.248, ,49 Grenkasse Mini 5.442, ,01 Grenkasse Junior 3.219, ,61 Grenkasse Trop 9.134, ,18 Grenkasse Klan 0, ,44 Skyldige omkostninger , ,00 Aktiver i alt , ,15 Passiver Hensat grenkasser ultimo året , ,73 Hensat Større lejre ultimo året , ,00 Formue ultimo året , ,42 Passiver i alt , ,15 Formue årets begyndelse , ,37 + årets resultat , ,05 - hensat større lejre i dette regnskabsår , ,00 - hensat i grenkasser dette regnskabsår 6.900, ,00 Formue årets afslutning , ,42

5 Regnskab budget Irokeserhytten Regnskab budget Irokeserhytten Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter Leje indbet , , ,00 El/vand indtægt , , ,00 Diverse indtægter 3.781, , ,00 Rengøring 4.062, , ,00 Renteindtægter 2.719, , ,00 Samlede indtægter , , ,00 Udgifter El-vand forbrug , , ,00 Ejd.skat forsikring , , ,00 Telefon hytten 2.225, , ,00 Telefon udlejer 2.140, , ,00 Tilsyn , , ,00 Rengøring , , ,00 Rep. Vedligehold 8.686, , ,00 Nye ting 4.789, , ,00 Kontorhold 3.052, , ,00 Diverse udgifter , , ,00 Tilskud Skovfolket , , ,00 Samlede udgifter , , ,00 Resultat drift , , ,00 Hensat til nyanskaffelser , , ,00 Resultat efter hensættelser ,60 0,00 0,00 Balance Aktiver Deponeringskonto ,00 Højrente ,58 Bank ,61 Hytte ,00 Samlede aktiver ,19 Passiver Forudbetalt leje ,00 Depositum næste år ,00 Depositum 2014 og frem ,00 Hensat til nyanskaffelser ,00 Egenkapital ,69 + Resultat efter hensættelser ,60