ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste 14 måneder har 19 årige Faisl og et dedikeret team af andre unge fra området skabt en markant succes i regi af non-profit organisationen GAME. Der har nemlig været over fremmøder til deres træninger i parkour, street fodbold og dans i Holtbjerg. Det er det højeste antal fremmøder af alle de 30 udsatte boligområder, hvor GAME laver aktiviteter på landsplan. Deltagerne har tilmed været børn, der ellers ikke har fundet vej til det etablerede foreningsliv i Herning. Udover at få børn og unge i gang med et aktivt fritidsliv og skabe et positivt samlingspunkt ved træningerne, fungerer de ældre instruktører også som forbilleder: Jeg har selv været en bandit. Det kommer man ikke nogen vegne med. Du spilder din tid. Det vil jeg gerne give videre til drengene. Havde jeg selv haft en rollemodel som mig, så havde det været noget helt andet fortæller Faisl. GAME ansøger nu Kultur og Fritidsudvalget om støtte på kr. til at igangsætte et nyt gadeidrætsprogram i både Holtbjerg og Lyngbyen. Fra januar 2015 lancerer GAME et nyt, ambitiøst treårigt program, der er en udbygning af GAME s eksisterende aktiviteter, med endnu mere fokus på lokal forankring og kapacitetsopbygning. Det er stadig gadeidræt og street kultur, der er omdrejningspunktet, men vægten er nu på at uddanne lokale frivillige unge, så de selv tager ansvar for at udvikle og afvikle aktiviteter. Uddannelsen skal klæde unge på til at tage styringen lokalt. Vi kalder vores nye program for GAME Playmaker, der samtidig introducerer en ny, lokal struktur via ungedrevne GAME lokalafdelinger. Med gadeidræt som fx street basket, dans, parkour og street soccer er det GAME s mål at skabe positive forandringer der rykker den enkelte deltager og udsatte boligområder som helhed. Indsatsen i det nye program er todelt og retter sig mod 1) den primære målgruppe på årige fra Holtbjerg og Lyngbyen, som gennem et udvidet uddannelsesprogram klædes på til at tage styring lokalt og indgår som frivillige instruktører og ledere i deres eget eller nærliggende boligområde, og dels mod 2) den yngre, sekundære målgruppe på 8-16 årige, som eksponeres for positive rollemodeller og inkluderes i et fysisk aktivt fællesskab. For begge målgrupper er målet en mere aktiv livsstil, forbedret selvværd og fysisk sundhed, takket være gadeidrætsaktiviteterne. Samtidig er det målet at forankre indsatsen i en frivillig lokalafdeling drevet af lokale unge, som med støtte fra GAME og lokale samarbejdspartnere vil stå for aktiviteterne og derigennem også styrke medborgerskab og den demokratiske dannelse i udsatte områder. GAME har siden 2009 lavet aktiviteter i Holtbjerg og siden 2012 i Lyngbyen. Vi har gennem årene opbygget et rigtig godt samarbejde med boligselskaber og ungeteams omkring aktiviteterne og løbende styrket deltagelsen. Der er derfor et rigtig godt udgangspunkt at bygge vores nye aktivitetsprogram ovenpå. Evaluering af GAME s aktiviteter i Herning i 2014 viser, at ca. 80 procent af deltagerene har anden etnisk baggrund end dansk. Evalueringer af GAME s aktiviteter konkluderer endvidere, at der ofte sker en positiv synliggørelse af faciliteterne i boligområderne og ungegruppen gennem GAME s aktiviteter blandt områdets øvrige beboere. Dette udgangspunkt

2 ! kan være medvirkende til at skabe et mere nuanceret og positivt billede af unge, der har tendens til at blive opfattet med negativt fortegn. Derfor kan boligområdets øvrige beboere med rette også opfattes som en væsentlig målgruppe. GAME vil uddanne op til 10 unge frivillige fra Holtbjerg og op til fire unge fra Lyngbyen. De unge vil danne basis for gennemførslen af ugentlige gadeidrætsaktiviteter i deres boligområde. Alle frivillige vil gennemgå basismoduler, der introducerer dem til arbejdet i GAME s lokalafdelinger, målgruppen og gadeidrættens potentialer. Derudover kan frivillige tilvælge specialiserede forløb i f.eks. kommunikation og promotion, event- og stævnekoordinering, projektledelse samt rollen som gadeidrætsinstruktør. Uddannelsen gennemføres over fire weekender i København. Hos GAME kan frivillige specifikt uddanne sig til trænere i gadeidrætterne parkour, street dans, gadefodbold og street basket, og den vigtige social-faglige rolle. Det vil foregå over en række weekendseminarer og oplæg. En vigtig del af uddannelsesforløbet er de sociale kompetencer, netværk og positive oplevelser, som er en del af at samle de unge til seminarer. PR I måneden op til aktivitetsstart tager de frivillige på en promoveringstour. På skoler og i klubber fortæller de om deres aktiviteter. Til arbejdet vil der være behov for at trykke informationsfoldere og lave plakater. Street GAME: I august afholdes en gadeidrætsevent i Holtbjerg. Kommunens øvrige foreningsliv inviteres med som afsender på eventet, der kan rumme kvalifikation til DM i street basket, øvrige turneringer og opvisninger. Arrangementet er kendt for at tiltrække børn og unge fra hele Herning og omegn. Herved involveres forældre og børn i aktiviteter i områder de normalt ikke finder vej til. Almennyttige lokale projekter: (Street projekt) Foruden de ugentlige aktiviteter vil de unge i løbet af en sæson gennemføre et almennyttigt, lokalt projekt. Dette kan f.eks. være renovering af boldbanen eller renhold af friarealerne omkring banen. Formålet med projektet er at fremme medansvar og ejerskab til boligområdet. GAME Finals: Efter sommerferien afholder GAME en samlende heldags-event for alle deltagere i GAME aktiviteterne på landsplan. Eventen hedder GAME Finals, og afholdes i København. GAME Finals er Skandinaviens største street basket turnering, og arrangementet byder også på en stor turnering i street soccer samt danseworkshop og opvisning. Turneringen er en vigtig motivationsfaktor i træningerne og noget der arbejdes målrettet frem mod. I 2014 deltog ca. 30 børn fra Holtbjerg og Lyngbyen. Økonomi De boligområder hvor GAME laver aktiviteter kaldes i budgettet for GAME Zoner og der differentieres mellem hovedzone og satellitzone. I hovedzonen rekrutteres og uddannes der op til 10 Playmakers og afholdes Street GAME, mens der i sattelitzonen uddannes op til fire playmakers. GAME s Playmaker program er sikret en grundfinansiering i en toårig periode ( ) via Satspuljen og Sundhedsministeriet. GAME er dog afhængig af en lokal medfinansiering på kr. for en hovedzone og kr. for en satellitzone i 2015 jf. vedlagte budgetter.

3 PLAYMAKER PROGRAM BUDGET 2015 Hovedzone i Holtbjerg Budgettet tager udgangspunkt i Playmaker program med aktiviteter i forbindelse med 16 GAME zoner og 10 sattelitzoner INDTÆGTER GAME Zone Medfinansiering Satspuljen Lokal medfinansiering Medlemskontingenter, tilmeldingsgebyrer Fonde, legater, sponsorer og øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER PERSONALE Lønudgifter, fastansatte Lønudgifter, øvrige ansatte Regnskabsassistance Uddannelse, personale Rejseomkostninger (DK) Personale omkostninger PERSONALE I ALT LOKALER Lokaleomkostninger (inkl. opbevaring) Inventar Uforudsete omkostninger LOKALER I ALT PLAYMAKERUDDANNELSE Leje af lokaler til seminar Honorar til oplægsholdere Honorar til Danmarks Lungeforening Print af materialer Transportgodtgørelser Forplejning Logi Beklædning til PlayMakers Materialer til aktiviteter Merchandise PLAYMAKERUDDANNELSE I ALT AKTIVITETER: GAME ZONER Netværksmøder for frivillige Medlemsudgifter (medlemskort, medlemsgave, etc.) Playmakergodtgørelser (transport etc.) Idrætsrekvisitter (bolde, basketballkurve, mål, etc.) Musik (køb af udstyr) Transport af materiel GAME ZONER I ALT AKTIVITETER: STREET GAME Rekvisitter til aktiviteter Honorar (DJs, host, dommere, etc.) Musik (leje og køb af udstyr, KODA, etc.) Div. materiel (telte, borde, etc.) /2

4 T-shirts til deltagere Frugt og vand til deltagere Transport (crew, materiel, etc.) Forplejning (crew) Logi (crew) STREET GAME I ALT AKTIVITETER: GAME FINALS Kunstnerhonorar (DJs, host, etc.) Musik (leje af udstyr, KODA, etc.) Div. materiel (scene, telte, borde, etc.) Præmier og medaljer Transport (deltagere, materiel, etc.) Forplejning Logi GAME FINALS I ALT AKTIVITETER: GADEIDRÆTSFACILITETER Opgradering af faciliteter 0 0 Nyetablering af faciliteter 0 0 GADEIDRÆTSFACILITETER I ALT 0 0 AKTIVITETER: VIDENDELING Leje af lokaler Honorar til oplægsholdere og bidragydere Print af publikation Transportgodtgørelser Forplejning Øvrige udgifter VIDENDELING I ALT KOMMUNIKATION Visuelle produktioner (layout, grafik, video, etc.) Trykomkostninger (plakater, flyers, evaluering, etc.) Distribution af promotionmateriale Website, Nyhedsbrev, SMS PR og annoncering KOMMUNIKATION I ALT ADMINISTRATION Telefon Internet Porto Gebyr Fragt og budkørsel Kontingenter (faglige netværk, etc.) Faglitteratur og magasiner IT-udgifter Mødeudgifter Kontorhold Småanskaffelser Restaurationsbesøg Gaver og anden repræsentation Forsikring Advokat Evaluering Revision Øvrige udgifter ADMINISTRATION I ALT UDGIFTER I ALT /2

5 PLAYMAKER PROGRAM BUDGET 2015 Sattelitzone i Lyngbyen Budgettet tager udgangspunkt i Playmaker program med aktiviteter i forbindelse med 16 GAME zoner og 10 sattelitzoner INDTÆGTER Sattelitzone Medfinansiering Satspuljen Lokal medfinansiering Medlemskontingenter og tilmeldingsgebyrer Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER PERSONALE Lønudgifter, fastansatte Lønudgifter, øvrige ansatte Regnskabsassistance Uddannelse, personale 0 0 Rejseomkostninger (DK) Personale omkostninger 0 0 PERSONALE I ALT LOKALER Lokaleomkostninger (inkl. opbevaring) 0 0 Inventar 0 0 Uforudsete omkostninger 0 0 LOKALER I ALT 0 0 PLAYMAKERUDDANNELSE Leje af lokaler til seminar Honorar til oplægsholdere Honorar til Danmarks Lungeforening Print af materialer Transportgodtgørelser Forplejning Logi Beklædning til PlayMakers Materialer til aktiviteter Merchandise PLAYMAKERUDDANNELSE I ALT AKTIVITETER: GAME ZONER Netværksmøder for frivillige Medlemsudgifter (medlemskort, medlemsgave, etc.) Playmakergodtgørelser (transport etc.) Idrætsrekvisitter (bolde, basketballkurve, mål, etc.) Musik (køb af udstyr) Transport af materiel GAME ZONER I ALT AKTIVITETER: STREET GAME Rekvisitter til aktiviteter 0 0 Honorar (DJs, host, dommere, etc.) 0 0 Musik (leje og køb af udstyr, KODA, etc.) 0 0 Div. materiel (telte, borde, etc.) 0 0 1/2

6 T-shirts til deltagere 0 0 Frugt og vand til deltagere 0 0 Transport (crew, materiel, etc.) 0 0 Forplejning (crew) 0 0 Logi (crew) 0 0 STREET GAME I ALT 0 0 AKTIVITETER: GAME FINALS Kunstnerhonorar (DJs, host, etc.) 0 0 Musik (leje af udstyr, KODA, etc.) 0 0 Div. materiel (scene, telte, borde, etc.) 0 0 Præmier og medaljer 0 0 Transport (deltagere, materiel, etc.) 0 0 Forplejning 0 0 Logi 0 0 GAME FINALS I ALT 0 0 AKTIVITETER: GADEIDRÆTSFACILITETER Opgradering af faciliteter 0 0 Nyetablering af faciliteter 0 0 GADEIDRÆTSFACILITETER I ALT 0 0 AKTIVITETER: VIDENDELING Leje af lokaler 0 0 Honorar til oplægsholdere og bidragydere 0 0 Print af publikation 0 0 Transportgodtgørelser 0 0 Forplejning 0 0 Øvrige udgifter 0 0 VIDENDELING I ALT 0 0 KOMMUNIKATION Visuelle produktioner (layout, grafik, video, etc.) Trykomkostninger (plakater, flyers, evaluering, etc.) Distribution af promotionmateriale Website, Nyhedsbrev, SMS PR og annoncering KOMMUNIKATION I ALT ADMINISTRATION Telefon 0 0 Internet 0 0 Porto 0 0 Gebyr 0 0 Fragt og budkørsel 0 0 Kontingenter (faglige netværk, etc.) 0 0 Faglitteratur og magasiner 0 0 IT-udgifter 0 0 Mødeudgifter 0 0 Kontorhold 0 0 Småanskaffelser 0 0 Restaurationsbesøg 0 0 Gaver og anden repræsentation 0 0 Forsikring 0 0 Advokat 0 0 Evaluering Revision Øvrige udgifter 0 0 ADMINISTRATION I ALT UDGIFTER I ALT /2