Idékatalog - masser af gode ideer til glæde og inspiration. Brug dem gerne iforbindelse med Baptistkirkens Jubilæum 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog - masser af gode ideer til glæde og inspiration. Brug dem gerne iforbindelse med Baptistkirkens Jubilæum 2014"

Transkript

1 Idékatalog - masser af gode ideer til glæde og inspiration. Brug dem gerne iforbindelse med Baptistkirkens Jubilæum 2014

2 Nødvendige hjælpere (antal) Café koncert Inviterede musikere Kagebord 2 timer Hvad koster musikere og avis-spalte Byens borgere, venner, kolleger, naboer Kagebagere, kaffebryggere etc. Flyers Annoncering i avis Festgudstjeneste med masser af sang og musik Festgudstjeneste med masser af sang og musik 1½ 2 timer, formiddag, eftermiddag eller aften? Flere menigheder går sammen om at løfte opgaven f.eks. alle de nordjyske menigheder Der skal være særskilt program for børn Menighedernes præster, korledere, børnearbejdere mm organiserer Der skal træffes aftale med de involverede præster/menighedsråd

3 Ældreklub ressourcedeling Bytte ressourcer, f.eks. sy bukser op/ bage boller lappe cykler/ slå græs 2-3 timer? Ældre med behov for hjælp, men som også kan give noget selv 1-2 kontaktpersoner med tekniske færdigheder Finde en dato, annoncering evt. gennem ældresagen Nødvendige hjælpere (antal) Cupcakes En professionel konditor/kagebager underviser i kunstfærdig udsmykning af cupcakes 2-3 timer Afhængigt af antal deltagere Primært kvinder Afhænger af antal tilmeldte. Der skal bages kager på forhånd, skaffes udstyr og ingredienser samt ikke mindst ryddes op efterfølgende Skaf en kursusholder Bag på forhånd 4 kager pr. person Skaf nødvendigt udstyr til pyntningen. Hvis mange skal pynte samtidigt kræver det stort antal af de samme ting.

4 Fælles aften med andre kirkesamfund i byen Varinghed Nødvendige hjælpere Aften hvor der fortælles spændende om BiD's jubilæum, evt. med spisning eller kaffe med jubilæumskage m. logo 2-4 timer, afhængig af mad Den lokale menighed inviterer og betaler Medlemmer og interesserede fra alle andre kirker i nærområdet Afhængig af antal tilmeldte (antal) Der skal laves flotte indbydelser med jubilæumslogo, som sendes/afleveres til alle kirker i byen. Evt. inviteres via lokalavisen Madklub for enlige forældre Aktiviteter for børnene, syne sange, spille spil, høre historier (uden forældre). Imens laver forældrene mad af varer, som er købt ind og sat frem på forhånd alle slutter af med fællesspisning 3 timer (f.eks. kl ) Familiepris ca. 75 kr. Singler både med og uden børn Min. 4 personer plus medarbejdere til børneaktiviteter Reklamere i lokalavis, købe ind til mad, borddækning mm, gerne skrive personlige invitationer (f.eks. via skolen eller kirken)

5 Morgenbrød til byen Uddeling af 175 rundstykker hver morgen i uge I posen med det smurte rundstykke ligger evt. en lille hilsen fra menigheden, hvor man kort har skrevet om jubilæet og baggrunden for at give gaver til byen 2 uger (eller færre dage, hvad man nu aftaler lokalt), hver morgen ca. 1 time fra f.eks rundstykker á 2,50 kr. i 14 dage = 6125 kr. (men man kan sikkert lave en fordelagtig aftale med en af de lokale bagere eller evt. bruge frosne rundstykker, eller bage morgenboller selv), samt udgifter til smør og papirsposer Folk på vej til arbejde, skole osv. Ca. 5 pers. hver morgen Bestilling af rundstykker, smøring, opstilling af borde et par steder centralt i byen, uddeling Sangaften i 'Medborgerhuset'(el. lign.) Sangaften i samarbejde med borgerforening i lokalområdet 2 timer aftenarrangement fra kl Max. 500 kr. til indbydelser, sangblade, kaffe/te, kage Medborgere i lokalområdet Ca sangere og musikere Der skal laves et program med sangene og evt. digte, der skal laves en lille andagt og laves aftale med musikere og sangere

6 Åben Kirke 1 Nødvendige hjælpere (antal) Hold kirken åben, når der er arrangementer i byen. Lav noget på forpladsen, f.eks. gratis pandekager, suppe el. lign., så folk 'lokkes' ind i kirken. Inde i kirken er der menighedsmedlemmer, der gerne vil snakke, svare på spørgsmål osv. Evt. er der også aktiviteter i kirken Afhængig af diverse arrangementers varighed Udgifter til pandekager, suppe el. lign. Alle folk, der kommer forbi 2 uden for kirken, 2-4 inde i kirken Find nogen, der vil stå for indkøb og tilberedning af mad, gør opmærksom på det gode tilbud Åben Kirke 2 Kirken er åben, mulighed for samtale/forbøn/rundvisning, der er aktiviteter for børn og unge (højtlæsning, spilleværksted, hobbyaktiviteter, lektiehjælp eller hvad man nu har ressourcer til), kaffebord eller mad, sang og musik, en kort andagt, bøn Hele året én dag om ugen kl og/eller hver dag hele uge 42 eller 43 Gratis, frivillige sørger for kaffe/mad, evt. lidt udgifter til aktiviteter Alle 6-10 personer Sætte skilte ud, være værter, samtalepartner mm., køkkenmedhjælper, stå for sang, musik, andagt

7 Internationale Gudstjenester Nødvendige hjælpere (antal) Gudstjeneste afholdt med de forskellige etniske grupper i lokalsamfundet, kaffe, Gudstjeneste, spisning, afslutning 1 gang om måneden, variabel tidsramme Tag en ret med - sammenskudsgilde Andre etniske kristne, som kan relatere til Baptistkirkens historie og værdigrundlag Variabelt, 8-10 til invitation, 8-10 til medbragt mad/kaffe Løbesedler, ophæng på opslagstavler rundt omkring i byen mm. Festfyrværkeri Festfyrværkeri på byens torv i alle byer, hvor der er menigheder/baptister, gerne med kirkens logo som afslutningsmotiv (!) Evt. servering af varm suppe bagefter Nødvendige hjælpere (antal) Ca. ½ time. Gerne i forbindelse med/ som afslutning på andre arrangementer i løbet af uge 42/43??? Det kommer an på, om man kan lave en sponsoraftale med nogen... Alle byens borgere + pressen, medier Bestille fyrværkeri, søge tilladelse hos kommune og politi

8 Fælles fest-event (regionalt) Festprogram: gourmetmiddag, kunstnerisk underholdning m BiD, kaffe m jubilæumskage, dans, midnatsgudstjeneste m nadver Ca. 6 timer Middagen betales af deltagerne, programmet af menighederne Menighedsmedlemmer, tidligere og nuværende spejdere/klubmedlemmer/børnekirkemedlemmer mm, spejderforældre, kormedlemmer osv. Afhænger af festformen, deltagerantal mv. Koordinere mellem flere menigheder, invitere, planlægge, lave mad... Spisning i private hjem Kl. 18 spisning derefter kaffe og jubilæumskage, samtaleindhold der svarer til målgruppen Ca. 3 timer Familien/værterne betaler, evt. sammenskudsgilde F. eks. naboer, kolleger eller mennesker, der er kommer på afstand af menigheden, tidligere spejdere, spejderforældre Familien/værterne, evt. med hjælp/sparring fra andre i menigheden, der gør det samme Personlige, skriftlige invitationer - jubilæumskort

9 Tak til naboerne Invitere kirkens naboer til kagebord/middag, som tak for at de har givet plads til os i 175 år (!) 3 timer kr. pr. deltager betales naturligvis af menigheden :-) Kirkens naboer/ kvarter 3-5 til at lave mad, 2-3 til at være værter, forskellige menighedsmedlemmer til at fortælle en levende historie om kirken Invitationer, program, madhold Gospelweekend Gospel, musik, undervisning, samvær, inspiration, afsluttende koncert 1 weekend De deltagende menigheder kunne deles om udgifter til en inspirator/ underviser. Man kan opfordre til at deltagerne selv finder logi hos venner/bekendte i den by, hvor arrangementet finder sted, deltagerne betaler selv for mad Alle der nyder at synge gospel, kunne være et regionalt eller nationalt arrangement 20 skiftende madhold og praktiske hjælpere Koordinere mellem menigheder, invitere, finde underviser og hjælpere

10 ROCK Solid ROCK Solid er et specialdesignet og velafprøvet kristent klubkoncept for årige. Konceptet består af fuldt beskrevne klubaftener med både sjov og alvor, som tager forskellige emner op. Emnet tager altid udgangspunkt i bibelske sandheder og kan omhandle familie, venskaber, kærlighed, helte, mobning osv. Konceptet er særligt velegnet til klubber, som både har årige fra kirkevante og kirkefremmede hjem. BBU og ROCK Solid har indgået en samarbejdsaftale, som betyder at jeres lokalforening kan starte ROCK Solid gratis. 1 aften pr. gang Gratis årige Nødvendige hjælpere/ Kontakt Bo Lundgaard for at starte ROCK Solid op eller for at høre nærmere Messy Church Messy Church er for hele familien og bygger på fire grundsten. Drop-in den første halve time af samlingen er sat af til at komme og mødes og finde sig til rette i fællesskabet, hvor der er plads til at falde ned efter en lang dag. Det næste er aktiviteter, hvor der fokuseres på en aktivitet, som kan kobles op på den senere bibelhistorie, hvor der er fælles sang, bibelhistorie og bøn. Det vigtige er, at deltagerne inddrages aktivt i denne del. Den sidste grundsten er spisning, en god mulighed for at være sammen og nyde fællesskabet med hinanden, og samtidig er der ikke nogen af deltagerne, der skal skynde sig hjem for at lave mad. En hel aften 500 kr. for startkassen, som indeholder flere forskellige forslag til aktiviteter, bibelhistorier mm. Hele familien Bestil kassen via Bo Lundgaard på

11 Historiefortælling om baptister Baptistpræst Poul Erik Jensen fra Svendborg kommer og fortæller baptisternes historie. met består af en velkomst (inkl. en lille bøn og sang), historiefortælling og foredrag v) Poul Erik: 'Fra Jerusalem til Danmark' samt evt. kaffe eller spisning som afslutning Ca. 1½ time, men det aftales med det enkelte sted Afregning for kørsel i egen bil Nydanske menigheder og andre interesserede Dem, der skal byde velkommen, lave mad o- lign. Lav en aftale med Poul Erik Jensen eller på tlf el

12 Dagligstuekoncert med Sange om Livet En koncert i dit hjem. Der er intet mellem musikken og dig ingen mikrofoner, ledninger eller højttalere. Der er kun musikken, dig og de andre. Du hører hvert eneste ord, hver en tone og hvert et åndedrag. Sange om Livet er Jan Kaas og Jacob Anhøj, som spiller viser og sange på dansk. Det handler om livet og døden, tro, håb og kærlighed og alt det midt imellem. Jan synger tenor, og Jacob spiller klassisk og rytmisk guitar. Gæsterne ankommer typisk en halv time før musikken begynder. Du kan passende modtage den med en velkomstdrink. Sange om Livet spiller i alt i en god times tid med en pause halvvejs. I pausen kan du evt. fylde glassene op og servere en let anretning Ca. 1½ time Gæsterne betaler, hvad de selv synes arrangementet er værd til dækning af dine og Sange om Livets udgifter Dine venner, kolleger, naboer, familie og andre, du ønsker at dele en musikalsk oplevelse med Dig selv Kontakt Sange om Livet og aftal dato (Jan Kaas: mobil: , Jacob Anhøj: mobil: ). Beslut hvor mange gæster du har plads til i din dagligstue, og hvor få tilmeldinger du mindst skal have for at afholde koncerten. Aftal en sidste frist for aflysning med Sange om Livet. Inviter dine venner, naboer, kolleger mm. - og hold styr på til- og frameldinger! Forbered serveringen og gør plads i din stue. Musikerne skal bruge to stole med vandret sæde uden armlæn.

13 Wellness aften En gratis 'forkælelsesaften' for kvinder i alle aldre. Ingen formel velkomst, kvinderne kan komme dryssende, som det passer i løbet af aftenen. I kirkesalen: hyggelig indretning med sofaer, sækkestole, dæmpet lys og stille musik. Der tilbydes f.eks. nakke- og skuldermassage, hårbundsmassage, ansigtsmasker, fodvask med skrub og massage, håndmassage, neglelak og neglekunst, make-up, opsætning af hår mv. I caféen (eller hvad man nu har til rådighed af lokaler): Markedsplads, cafeborde, salg og kaffe/te/kage/juice/frugt, salg af genbrugskvalitetstøj, salg af kristen litteratur, musik mv. Åben aften mellem 19 og 22 Nødvendige hjælpere (antal) Menighedens medlemmer kan evt. donere olier, cremer, hjemmebagte kager mm ellers er der selvfølgelig lidt udgifter Kvinder i alle aldre primært kontakter uden for kirken/menigheden (naboer, kolleger mm) Mindst 2 pers. for hver 'forkælelse', der udbydes samt i diverse boder Orientere og engagere menigheden, uddelegere ansvar for de forskellige områder, udarbejde og trykke invitationer, indrette lokalerne og rydde op igen Poesiaften En aften i dit hjem, hvor Hanne Kiel fortæller om og læser højt af Børge Andersens digte. Kan gerne krydres med en let anretning/ kaffe Ca. 1½-2 timer Kørselsudgifter til Hanne Alle interesserede, som du kender og kan invitere Kontakt Hanne Kiel på eller tlf

14 Tøjparty Nødvendige hjælpere (antal) Arrangement med en tøjdame fra et homepartyfirma f.eks. friendtex el. lign. hvor kvinderne kan få lov at prøve alt det tøj, de lyster, og bagefter eventuelt købe noget af det. Inden da startes op med brunch, et par sange og en lille andagt Ca. 3 timer, så der er tid til både brunch, samtale og tøjprøvning, hvor kvinderne har mulighed for at hjælpe hinanden med gode råd Tøjdamen skal ikke have noget, hun er bare heldig hvis mange kvinder køber tøjet, det er spillets regler for hende. Deltagerne betaler for brunch ca. 60 kr. Kvinder i alle aldre Tøjdamen klarer selv tøjdelen. Der skal bruges 3-5 frivillige til at lave brunch og rydde op bagefter Indgå aftale med tøjdamen, hun skal kunne komme ind i kirken ca. 1 time før arrangementets start for at ordne tøjet. Det er godt, hvis der er flere toiletter og/eller andre små rum med spejle, når der skal prøves tøj af mange på én gang. Der skal findes frivillige til at lave brunch og rydde op, og der skal laves invitationer, sangblade, en lille velkomst og andagt

15 Store skraldedag Brug en formiddag på at samle skrald og rydde op i nærmiljøet omkring kirken Ca. 3 timer. Slut evt. af med kaffe eller en let anretning til alle de frivillige Udgifter til skraldeposer og servering For alle i menigheden store som små. Man kan også invitere kirkens naboer, så det bliver et fælles nærmiljø-projekt Så mange som muligt gerne nogen med biler, hvis der skal køres en masse skrald på genbrugspladsen Find en dato, reklamer for projektet det er en god historie for de lokale medier. Find evt. et madhold