Kontakt til togselskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt til togselskaberne"

Transkript

1 Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet er gyldig. December 2016

2 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resumé og anbefalinger Anbefalinger 4 3. Resultater Arriva Tog DSB Fjern- og Regionaltog DSB S-tog Lokalbaner Metro Om undersøgelsen Om Passagerpulsen 19

3 Side 3 1. Indledning Resultater fra Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser for togpassagerer viser, at der er relativ stor utilfredshed med muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskaberne. Samtidig oplever vi også, at der ofte er klagesager over kontrolafgifter, der er givet, fordi passagererne ikke kan gennemskue billetsystemerne. I rejsesituationen har der måske ikke været den fornødne og gennemskuelige information, og der har måske heller ikke været nogen at spørge til råds. Disse klagesager ender ofte i Ankenævn for bus, tog og metro eller hos DSB s kundeambassadør. Disse oplevelser har vist os, at der er et behov for at undersøge, om passagererne er opmærksomme på, hvor de kan henvende sig, hvis de er i tvivl under rejsen, og om der er en ensartet opfattelse af disse muligheder blandt passagererne.

4 Side 4 2. Resumé og anbefalinger Der er stor forskel på, hvor og til hvem passagererne vil henvende sig, hvis de f.eks. er i tvivl om, de har den rigtige billet, når de står på stationen. De henvendelsesmuligheder passagererne spontant peger på afspejler i vid udstrækning, hvor de forventer at kunne få informationen. Hvis et togselskab f.eks. ofte ikke har personale til stede på stationen, eller hvis der ikke er et billetsalg, så er det sjældent disse muligheder, passagererne peger på. I det hele taget er der ikke blandt passagererne er entydigt billede af, hvor der er svar at få, hvis man har et spørgsmål. I de fleste tilfælde er det kun ca. 25 % af passagererne, der spontant nævner den samme henvendelsesmulighed. De passagerer der oftest benytter DSB Fjern- og Regionaltog er mest enige. Her nævner 34 %, at de vil spørge personalet på stationen/toget. Selv når vi stiller er række forskellige henvendelsesmuligheder op for passagererne, er det sjældent mere end 50 %, der vælger den samme mulighed. Ofte peger passagererne på 2-3 forskellige muligheder, som dem de vil vælge mellem. 2.1 Anbefalinger På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen har Passagerpulsen 4 anbefalinger. De skal sikre, at passagererne oplever bedre muligheder for at søge information og få svar på spørgsmål, hvis de er i tvivl om noget (f.eks. om deres rejsehjemmel er gyldig), når de står på stationen, inden de begynder deres rejse. Togselskaberne må sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med personale på stationen eller i kundeservice (telefonisk), hvis passagererne har spørgsmål til deres rejse. Hvis der er tidspunkter på døgnet, hvor det ikke er muligt at give passagererne en personlig betjening, så er det vigtigt, at der er tydelig og forståelig information til stede på stationen, så passageren selv kan orientere sig og få afklaret sit spørgsmål. Dette kan f.eks. være i form af opslag med svar på de mest almindelige spørgsmål og tydelige kort over strækninger og zoner, så passageren kan se hvilken billet, der skal købes. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til en hjemmeside eller app, da der ikke altid er internetdækning på stationerne. Det er heller ikke alle passagerer, der har adgang til en smartphone eller lignende. Det er nødvendigt, at togselskaberne informerer passagererne om de henvendelsesmuligheder, der er til stede, så der ikke opstår situationer, hvor passagererne ikke ved, hvor de skal henvende sig. Togselskaberne må påtage sig ansvaret for, at information er synlig for passagererne, og udvise konduite i de tilfælde hvor en passager ikke har kunnet orientere sig korrekt om sin rejse på grund af manglende informationsmuligheder.

5 Side 5 3. Resultater Den seneste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (NPT) fra Passagerpulsen, sommeren 2016, viser, at kun 43 % af de adspurgte passagerer er tilfredse med muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet. 25 % er decideret utilfredse med mulighederne. Der er variation fra selskab til selskab. Flest passagerer er tilfredse hos Nordjyske Jernbaner (60 %) og færrest hos DSB S-tog (35 %). Årsagerne til denne forskel kan være mange, og en del kan måske tilskrives forskellige forventninger. Vi har ikke spurgt passagererne direkte, men at der er personale til stede kan måske være en del af forklaringen på, at tilfredsheden varierer. Figur 1 viser f.eks., at der også er større tilfredshed med Metro end med DSB S-tog, når vi spørger til muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet, og Metro har mere synligt personale på perronerne end DSB S-tog. Figur 1 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet? Base: passagerer, der har besvaret NPT spørgeskemaet i perioden april til september Svarene fra deltagerne i undersøgelsen er opdelt efter hvilket togselskab, de bruger mest. Årsagen er, at besvarelserne i vid udstrækning afspejler passagerernes forhåndsviden om, hvordan det er muligt at kontakte togselskabet. Det er illustreret i figur 1. De lokale toglinjer er blevet lagt sammen. Det betyder, at Nordjyske Jernbaner (NJBA) er blevet lagt sammen med besvarelser fra passagerer, der benytter andre lokale toglinjer (Lokaltog og Midtjyske Jernbaner). Vi har spurgt passagererne, såvel uhjulpet som hjulpet, for at få deres spontane svar. Det afspejler bedst passagerernes kendskab til de forskellige muligheder. Deres svar kan ses for de enkelte togselskaber nedenfor.

6 Side Arriva Tog Svarene fra de togpassagerer, der oftest rejser med Arriva Tog viser, at flest (23 %) vil ringe til Arriva Tog, hvis de står på stationen og er i tvivl om deres rejse. 21 % vil spørge i billetsalget, og 18 % vil spørge medpassagererne. Først som nummer 4 svarer passagererne, at de vil spørge personalet på toget/stationen (16 %). Se figur 2. Passagerernes svar og fordeling viser, at der ikke er noget klart og entydigt billede blandt passagererne af, hvor man som passager får den fornødne information bedst muligt. I øvrigt mener ca. hver 10. passager, at der ikke er nogen steder, man som passager kan henvende sig og få afklaret sin tvivl. 7 % angiver også, at de aldrig er i tvivl om noget vedrørende deres rejse. Figur 2 - Arriva Tog. Du står på en station og skal med toget. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse, f.eks. om hvordan du køber billet eller om din billet er gyldig, hvem kontakter du eller hvordan finder du ud af det? Base: 130 passagerer, der oftest rejser med Arriva Tog (åbent svar).

7 Side 7 Opstiller vi en række konkrete måder, hvorpå passagererne kan få information, hvis man skal have afklaret sin tvivl, så nævner passagererne i gennemsnit 3 forskellige muligheder. Se figur 3. De fleste vil spørge medpassagererne (46 %), men næsten lige så mange vil spørge personalet (på toget), læse opslag eller spørge i billetsalget. At der ikke er nogen af alternativerne, der vælges af alle eller hovedparten af passagererne viser, at passagererne har forskellige behov og forventninger. Det er derfor nødvendigt, at Arriva Tog sørger for, at der er opdateret information tilgængelig flere forskellige steder på passagerens vej til toget. Det kan f.eks. være ved opslag/skiltning, hos togpersonalet og i billetsalget. Figur 3 Arriva Tog. Du står på en station og skal med toget. Hvilke af følgende informationskilder benytter du, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse? Base: 130 passagerer, der oftest rejser med Arriva Tog (multiple svar).

8 Side DSB Fjern- og Regionaltog Svarene fra de togpassagerer, der oftest rejser med DSB Fjern- og Regionaltog (DSB F/R) viser, at flest (34 %) vil kontakte personalet på perronen eller i toget, hvis de står på stationen og er i tvivl om rejsen. 23 % vil spørge i 7-11 (der er billetsalget på mange af stationerne), og 17 % vil spørge i billetsalget, der stadig findes på de større stationer. Der kan være lidt overlap mellem de 2 sidste svar, da nogen måske tænker på 7-11, når de svarer billetsalget. Først som 8. mest valgte svar nævner passagererne deres medpassagerer (8 %). Se figur 4. Igen viser passagerernes svar og fordeling, at der ikke er noget klart og entydigt billede blandt passagererne af, hvor man som passager får den fornødne information bedst muligt. I øvrigt mener også ca. hver 10. passager af de togpassagerer, der oftest rejser med DSB Fjern- og Regionaltog, at der ikke er nogen steder, man som passager kan henvende sig og få svar på sit spørgsmål. 5 % svarer, at de aldrig er i tvivl om noget vedrørende deres rejse. Figur 4 DSB Fjern- og Regionaltog. Du står på en station og skal med toget. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse, f.eks. om hvordan du køber billet eller om din billet er gyldig, hvem kontakter du eller hvordan finder du ud af det? Base: 617 passagerer, der oftest rejser med DSB Fjern- og Regionaltog (åbent svar).

9 Side 9 Når vi opstiller en række konkrete måder, hvorpå passagererne kan få information, hvis man skal have afklaret sin tvivl, så nævner passagererne i gennemsnit 3 forskellige muligheder. Se figur 5. De fleste vil spørge togpersonalet (59 %), og en stor del (49 %) vil spørge i billetsalget % vil læse opslag eller søge informationen på DSB s hjemmeside. Først som det 6. mest valgte svar nævner passagererne deres medpassagerer (33 %). Det blev nævnt af flest af Arriva Togs passagerer. At der ikke er nogen af mulighederne, der vælges af alle eller hovedparten af passagererne viser, at passagererne har forskellige behov og forventninger. Derfor er DSB nødt til at sørge for, at der er opdateret og synlig information flere forskellige steder på passagerens vej til toget. Det kan f.eks. være hos togpersonalet, ved opslag/skiltning, på hjemmesiden og i billetsalget. Figur 5 DSB Fjern- og Regionaltog. Du står på en station og skal med toget. Hvilke af følgende informationskilder benytter du, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse? Base: 617 passagerer, der oftest rejser med DSB Fjern- og Regionaltog (multiple svar).

10 Side DSB S-tog Svarene fra de togpassagerer der oftest rejser med DSB S-tog viser, at den største gruppe (26 %) vil spørge i 7-11 (der er billetsalget på de fleste af stationerne). Internettet (generelt)/rejseplanen/hjemmesiden vil % benytte, hvis de står på stationen og er i tvivl om rejsen. 13 % vil spørge medpassagererne. Se figur 6. Det er værd at bemærke, at passagererne, der oftest benytter S-toget, generelt ikke peger på så mange henvendelsesmuligheder, som passagererne hos DSB Fjern- og Regionaltog og Arriva Tog. I den sammenhæng skal vi minde om NPT resultaterne, der viser, at det er blandt S-tog passagererne, der er flest, der er utilfredse med mulighederne for at henvende sig til togselskabet og få information og svar på spørgsmål. Også for S-togs-passagerer må vi konkludere, at passagerernes svar og fordeling viser, at der ikke er noget klart og entydigt billede blandt passagererne af, hvor man som passager får den fornødne information bedst muligt. I øvrigt mener 11 % af de togpassagerer, der oftest rejser med S-toget, at der ikke er nogen steder, man som passager kan henvende sig og få svar på sine spørgsmål. 11 % mener, at de aldrig er i tvivl om noget vedrørende deres rejse. Figur 6 DSB S-tog. Du står på en station og skal med toget. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse, f.eks. om hvordan du køber billet eller om din billet er gyldig, hvem kontakter du eller hvordan finder du ud af det? Base: 539 passagerer, der oftest rejser med DSB S-tog (åbent svar).

11 Side 11 Når vi opstiller en række konkrete måder, hvorpå passagererne kan få information, hvis man skal have afklaret sin tvivl, så nævner passagererne i gennemsnit 2½ forskellige muligheder. Se figur 7. De fleste vil læse opslag (47-48 %) eller spørge i billetsalget/kiosken (42 %). Herefter kommer DSB s hjemmeside og medpassagererne. Først som den 6. mest nævnte er personalet, som kun 29 % vil spørge. Det står i kontrast til DSB Fjern- og Regionaltog, hvor 59 % vil spørge personalet. Det skyldes måske, at passagererne oplever, at der ofte ikke er personale at kontakte på S-tog stationerne. 7 % svarer da også, at de ikke kan gøre noget for at få løst deres tvivlsspørgsmål. At der ikke er nogen af alternativerne, der vælges af alle eller hovedparten af passagererne viser, at passagererne har forskellige behov og forventninger. Derfor er DSB nødt til at sørge for, at der er opdateret og synlig information flere forskellige steder på passagerens vej til toget. Det kan f.eks. være hos togpersonalet, ved opslag/skiltning, på hjemmesiden og i billetsalget. Figur 7 DSB S-tog. Du står på en station og skal med toget. Hvilke af følgende informationskilder benytter du, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse? Base: 539 passagerer, der oftest rejser med DSB S-tog (multiple svar).

12 Side Lokalbaner Svarene fra de togpassagerer der oftest rejser med Lokalbaner viser, at der er meget lidt enighed om, hvordan man kan få afklaret sin tvivl. Den største gruppe (18 %) vil spørge personalet. Herefter nævnes hjemmeside (16 %) og opkald til selskabet (13 %), som de næst hyppigste svar. Se figur 8. Også for disse passagerer må vi konkludere, at passagerernes mange svar og fordeling viser, at der ikke er noget klart og entydigt billede blandt passagererne af, hvor man som passager får den fornødne information bedst muligt. I øvrigt mener 6 % af de togpassagerer, der oftest rejser med Lokalbaner, at der ikke er nogen steder, man som passager kan henvende sig og få svar på sine spørgsmål. 15 % mener, at de aldrig er i tvivl om noget vedrørende deres rejse. Figur 8 Lokalbaner. Du står på en station og skal med toget. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse, f.eks. om hvordan du køber billet eller om din billet er gyldig, hvem kontakter du eller hvordan finder du ud af det? Base: 68 passagerer, der oftest rejser med en lokalbane (åbent svar).

13 Side 13 Når vi opstiller en række konkrete måder, hvorpå passagererne kan få information, hvis man skal have afklaret sin tvivl, så nævner passagererne i gennemsnit 2 forskellige muligheder. Se figur 9. De fleste (47 %) vil søge informationen på en hjemmeside eller læse opslag på stationen (40-43 %). Som det 4. mest nævnte svar er medpassagererne (34 %). Først som nummer 5 nævnes personalet (28 %). Det kan, ligesom for S-tog, måske skyldes, at der ofte ikke er noget personale at spørge. At der ikke er nogen af mulighederne, der vælges af alle eller hovedparten af passagererne viser, at passagererne har forskellige behov og forventninger. Derfor er Lokalbaneselskaberne nødt til at sørge for, at der er opdateret og synlig information flere forskellige steder på passagerens vej til toget. Det kan f.eks. være hos togpersonalet, ved opslag/skiltning, på hjemmesiden og i billetsalget. Figur 9 Lokalbaner. Du står på en station og skal med toget. Hvilke af følgende informationskilder benytter du, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse? Base: 68 passagerer, der oftest rejser med en lokalbane (multiple svar).

14 Side Metro Svarene fra de togpassagerer der oftest rejser med metro viser, at den største gruppe (31 %) vil spørge personalet. Herefter nævnes afgangsskilte (16 %) og internettet (13 %). Når vi sammenligner svarene med passagerer, der kun benytter metroen afog-til, så er det tydeligt, at der er forskel. Se figur 10. De passagerer, der bruger metroen mindre, nævner flere måder, hvorpå de kan få information nævnes f.eks. af 24 % af de passagerer, der af-og-til benytter metroen, mens kun 2 % af de, der oftest rejser med metroen, nævner Også for disse passagerer må vi konkludere, at passagerernes mange svar og fordeling viser, at der ikke er noget klart og entydigt billede blandt passagererne af, hvor man som passager får den fornødne information bedst muligt. I øvrigt oplever 7 % af de togpassagerer, der oftest rejser med metroen, at der ikke er nogen steder, man som passager kan henvende sig og få svar på sine spørgsmål. 16 % svarer, at de aldrig er i tvivl om noget vedrørende deres rejse. Figur 10 Metro. Du står på en station og skal med toget. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse, f.eks. om hvordan du køber billet eller om din billet er gyldig, hvem kontakter du eller hvordan finder du ud af det? Base: 209 passagerer, der oftest rejser med metro / 752 passagerer, der af-og-til rejser med metro (åbent svar).

15 Side 15 Når vi opstiller en række konkrete måder, hvorpå passagererne kan få information, hvis man skal have afklaret sin tvivl, så nævner passagererne i gennemsnit 2½-3 forskellige muligheder. Se figur 11. De fleste af de passagerer, der oftest bruger metroen, vil spørge personalet (53 %) eller læse opslag ved billetautomat eller perron (henholdsvis 52 % og 44 %). Blandt de passagerer, der kun benytter metroen af-og-til, er der flest, der vil orientere sig via opslag på stationerne, og næsten lige så mange der vil søge information i billetsalget eller på metroens hjemmeside. Medpassagererne nævnes af ca. 1/3. At der ikke er nogen af mulighederne, der vælges af alle eller hovedparten af passagererne viser, at passagererne har forskellige behov og forventninger. Metroen er derfor nødt til at sørge for, at der er opdateret og synlig information flere forskellige steder på passagerens vej til toget. Det kan f.eks. være hos personalet, ved opslag/skiltning, på hjemmesiden og i billetsalget. Figur 11 Metro. Du står på en station og skal med toget. Hvilke af følgende informationskilder benytter du, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din rejse? Base: 209 passagerer, der oftest rejser med metro / 752 passagerer, der af-og-til rejser med metro (multiple svar).

16 Side 16 Passagererne i metroen har, modsat de andre passagerer, også mulighed for at få information og hjælp via det gule opkaldspunkt. Derfor har vi også spurgt passagererne, om de kender til det. Alle deltagere i undersøgelsen, der oftest eller af-og-til rejser med metro har fået stillet spørgsmålet. Som figur 12 viser, har 9 ud af 10 af de passagerer, der oftest rejser med metroen, set det gule opkaldspunkt før. Blandt de passagerer der bruger metroen af-og-til, er det derimod kun 6 ud af 10, der har set opkaldspunktet før. Figur 12 - Har du set dette før i metroen? (Spørgsmål stillet sammen med billede af det gule opkaldspunkt) Rejser oftest med metro Rejser af-og-til med metro Base: 209 passagerer, der oftest rejser med metro / 752 passagerer, der af-og-til rejser med metro. Alle passagererne (uanset om de har set det gule opkaldspunkt før eller ej) har efterfølgende fået stillet et åbent spørgsmål om, hvad de forestiller sig, man kan bruge faciliteten på billedet til. Som figur 13 viser, er der flest, der mener, at opkaldspunktet er til alarm- /nødopkald. Det er % af passagererne, der mener det. Ca. hver 4. passager mener, at man kan få kontakt med en medarbejder (uden specificeret årsag), og ca. hver 5. mener, at man må kunne få information ad den vej. Hver 7. af de passager der kun benytter metroen af-og-til svarer ved ikke til spørgsmålet. Det er med andre ord ikke tydeligt (på trods af, at man på fotografiet kan se de 2 forskellige knapper og den tilhørende tekst), at man kan bruge opkaldspunktet til at orientere sig og få besvaret eventuelle spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget på sin rejse.

17 Side 17 Figur 13 - Hvad kan du gøre hér? Base: 209 passagerer, der oftest rejser med metro / 752 passagerer, der af-og-til rejser med metro (åbent svar).

18 Side Om undersøgelsen Analyserne i denne rapport er baseret på: 1. Data fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) blandt togpassagerer i perioden april til september En undersøgelse gennemført i december 2016 blandt medlemmer af Passagerpulsens passagerpanel. Ad.1: I De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser blev der i alt indsamlet besvarelser fra togpassagererne i den konkrete periode. Læs mere om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser på Passagerpulsens hjemmeside Ad.2: Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af onlineinterviews i Passagerpulsens Webbaserede Passagerpanel. Passagerpanelet er rekrutteret på mange forskellige måder, så den bedst muligt udgør et udsnit af brugerne af kollektiv transport i Danmark uanset brugsfrekvensen. Webpaneler udgør kun et mindre udsnit af den samlede population. Den indsamlede stikprøve er derfor heller ikke fuldstændig repræsentativ for alle danske brugere af kollektiv transport. Fakta Feltperiode: 6. til 13. december Der er ikke udsendt påmindelse. Målgruppe: Brugere af kollektiv transport, der primært anvender periodekort eller rejsekort ved deres rejser. Bruttosample: Opnåede besvarelser: Svarprocent: 36 % Frasorteret fordi de ikke passede i målgruppen: 175 Nettostikprøve: Data er ikke vejet. Kvalitetssikring af data Alle Passagerpulsens undersøgelser følger en række faste procedurer for at sikre en høj datakvalitet. Kodning af åbne spørgsmål Åbne spørgsmål er blevet kodet på baggrund af passagerernes besvarelser. Der har ikke på forhånd været en kodeplan.

19 Side Om Passagerpulsen Kort om Passagerpulsen Passagerpulsens mål er at varetage passagerernes interesser og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport. Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser. Passagerpulsen startede 1. oktober Tidligere undersøgelser 2. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (December 2016) Passagerernes ønsker til stationer (December 2016) Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed (Oktober 2016) Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed (Oktober 2016) Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser (September 2016) Cykelparkering på stationer (September 2016) Periodekort på rejsekort - passagerernes ønsker til check ind og check ud procedure (September 2016) Togselskabernes information ved forsinkelser (August 2016) Togselskabernes rejsetidsgarantier - opfølgning (Juni 2016) 1. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (Juni 2016) Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 (Maj 2016) Passagerernes ønsker til kundeservice (Maj 2016) Kendskab til Passagerpulsen (April 2016) Rejsekortet: Udvikling i kundetilfredshed (April 2016) Togselskabernes rejsetidsgarantier (December 2015) Public Transport: Price levels in Europe (September 2015) Sporarbejder på rejsen (Juni 2015) Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 (Maj 2015) Passagerernes ønsker til kundeservice (Maj 2015) Kundernes tilfredshed med Rejsekortet (April 2015) Danskernes holdning til kollektiv transport (December 2014) Redaktion Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Kommunikationsmedarbejder: Camilla Dahl Ansvarshavende redaktør: Afdelingschef Lone Fruerskov Andersen Fotos: istock Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17B Postboks København K Tlf.: Mail: Web: passagerpulsen.taenk.dk

20

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud En undersøgelse af passagerernes ønsker til Check Ind og Check ud i forbindelse med Periodekort på rejsekortet August 2016 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Passagerernes ønsker til kundeservice

Passagerernes ønsker til kundeservice Kundeservice i kollektiv transport Maj 2015 Passagerernes ønsker til kundeservice Foto: Ulrik Jantzen Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 5 4. Hvordan påvirker kundeservicen

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

Passagerernes ønsker til Kundeservice

Passagerernes ønsker til Kundeservice Passagerernes ønsker til Kundeservice Maj 2016 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 6 4. Resultater 9 4.1 Hvorfor kundeservice? 9 4.2 Brug af kundeservice? 11 4.3

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Side 1 Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Mystery shopping hos trafikselskaberne Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice? 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Passagerernes

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Togselskabernes rejsetidsgarantier

Togselskabernes rejsetidsgarantier Togselskabernes rejsetidsgarantier DEL 1 - KENDSKAB: En kvantitativ undersøgelse af passagerernes kendskab til og brug af togselskabers rejsetidsgarantier. DEL 2 - INFORMATION: Mystery shopping af togselskabers

Læs mere

Cykelparkering på togstationer

Cykelparkering på togstationer Cykelparkering på togstationer En undersøgelse af cykelparkerings rolle i forhold til den samlede tilfredshed samt passagerernes ønsker til cykelparkeringen September 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Formål

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris Mystery shopping hos trafikselskaberne

Passagerpulsens Kundeservicepris Mystery shopping hos trafikselskaberne Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 Mystery shopping hos trafikselskaberne Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Og vinderne er 15 5.1 Vinder

Læs mere

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro. Forord Velkommen til denne lille

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0322 Klageren: Indklagede: XX 6740 Bramming DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet.

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse?

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? + Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? Et studie baseret på data fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser Marts 2017 Side 2 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0228 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Togselskabernes Information ved forsinkelser

Togselskabernes Information ved forsinkelser Togselskabernes Information ved forsinkelser August 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund... 4 3. Formål med undersøgelsen... 10 4. Metode... 11 5. Sammenfattede konklusioner og anbefalinger... 13

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Cvr nummer:

Cvr nummer: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0202 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kontrolafgift på 300 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 300 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0295 Klageren: XX Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 300 kr. for at rejse uden billet. Havde kun

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 Mystery shopping hos trafikselskaberne Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Og vinderne er 15 5.1 Vinder

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden Temaer Passagerens forventninger til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0108 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0178 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0410 Klageren: Indklagede: X på vegne af sønnen Y 2000 Frederiksberg DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0154 Klageren: Indklagede: XX 2950 Vedbæk Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0221 Klageren: Indklagede: XX 2900 Hellerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0012 Klageren: XX på egne vegne og på vegne YY 2700 Brønshøj og 2100 København Ø Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: To kontrolafgifter

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0134 Klageren: XX 4871 Horbelev Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for at

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0129 Klageren: XX på vegne af datteren YY 8500 Grenå Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12245904 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern Information GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0135 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Buspassagerers Rettigheder ved forsinkelser

Buspassagerers Rettigheder ved forsinkelser Buspassagerers Rettigheder ved forsinkelser September 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning...4 3. Formål med undersøgelsen... 5 4. Metode...6 4.1 Begrebsafklaring...6 4.2 Undersøgelsens metode...6

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0319 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse af forkert periodekort? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse af forkert periodekort? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0062 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0125 Klageren: XX England Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0128 Klageren: XX og YY Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kundeambassadøren DSB

Kundeambassadøren DSB Kundeambassadøren DSB Statusrapport 1. halvår 2012 1 Kundeambassadør Helle Fuhrmanns beretning DSB besluttede i efteråret 2010 at ansætte en Kundeambassadør. Kundeambassadøren skal primært sikre, at kunderne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale.

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0097 Klageren: Indklagede: XX 2830 Virum Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr.grundet for

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere