Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset"

Transkript

1 Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset

2 Om Beboerrådet Grønjordskollegiets Beboerråd er til for at varetage beboernes interesser i kollegiets bestyrelse samt for at hjælpe med at bilægge eventuelle problemer for beboerne. Beboerrådet består fire menige medlemmer og en formand. Alle er de valgt blandt kollegiets beboere for en to-årig periode. Arbejdet i Beboerrådet medfører at man møder mange af de øvrige beboere på Grønjordskollegiet, samt at man gennem samarbejde med andre kollegier (SLØ) også der har mulighed for at møde nye mennesker. Beboerrådet råder yderligere over en pulje på kr til projekter der er til gavn for kollegiets beboere. Har du en god idé eller brænder du for et projekt, er det Beboerrådet du skal henvende dig til (eller melde dig ind i). Dit Beboerråd Sune, Lea, Anne, Glenn og Sissi PS: Husk at medbringe gyldigt Beboerkort eller lejekontrakt eller nøgle + billed-id + sygesikringsbevis. Der er linket til Forretningsorden for beboermøder på Indholdsfortegnelse s. 3: Det skal vi snakke om s. 4: Dagsorden s. 5: Bilag 1: Forslag til ændring af fremlejereglement s. 6-7: Bilag 2: Regnskab 2

3 Det skal vi snakke om Godkendelse af regnskab 2006/2007 Regnskabet for perioden 2006/2007 skal godkendes. Inspektøren vil være til stede og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Valg af Beboerrådsmedlemmer Vi mangler tre nye medlemmer og to suppleanter. Som medlem af Beboerrådet får du medindflydelse på beslutninger, der vedrører kollegiets beboere. Der er mulighed for virkelig at komme til at bestemme en masse og sætte sit præg på Beboerrådets arbejde. Udover dette udvider du dit netværk på kollegiet. StudieLiv Ørestad Kollegiet er blevet medlem af foreningen StudieLiv Ørestad hvis formål er samarbejde mellem kollegierne i Ørestaden. Desuden skal foreningen lave en masse fællesarrangementer for kollegierne og sørge for leverandørrabatter for beboerne. Visioner for Grønjordskollegiet Skal kollegiet være andet end billigt? Kom og giv din mening til kende om hvad du godt kunne ønske dig af visioner for Grønjordskollegiet. Ændring af reglementer Beboerrådet fremsætter forslag om en ændring til fremlejereglementet, således at det vil blive muligt at fremleje sit værelse for et år ad gangen. 3

4 Dagsorden: Formalia: Regnskab: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referat fra Beboermødet d. 28. marts Godkendelse af regnskab 2006/2007 Information: 4. Beboerrådets beretning Debat: 5. StudieLiv Ørestad 6. Visioner for Grønjordskollegiet Valg og vedtagelser: 7. Forslag til ændring af fremlejereglement 8. Valg af formand for Beboerrådet 9. Valg af medlemmer til Beboerrådet 10. Valg af suppleanter til Beboerrådet 11. Valg af suppleant til bestyrelsen 12. Behandling af indkomne forslag 13. Evt. Ad. 3. Det udspecificerede regnskab kan ses ved henvendelse på administrationskontoret. Ad. 8. & 9. Sune Rugbjerg, Anne Brejnholt og Lea Løngreen stopper i Beboerrådet. Der skal vælges tre nye medlemmer. Ad. 10. Der skal vælges to suppleanter til Beboerrådet. Ad. 11. Sune Rugbjerg og Anne Brejnholt træder ud af kollegiets hovedbestyrelse, og suppleanten Glenn Kaiser overtager den ene af pladserne. Derfor skal der vælges en nye suppleant blandt Beboerrådets medlemmer. Den nye beboerrådsformand vil fra næste bestyrelselsesmøde blive konstitueret som formand for kollegiets bestyrelse. Ad. 12. Indkomne forslag skal være Beboerrådet i hænde senest fem dage før mødet. 4

5 Bilag 1: Forslag til ændring af fremleje-reglement Paragraf 2, stk. 3 ændres fra Den samlede fremlejeperiode for et lejemål kan under ingen omstændigheder overstige 6 måneder pr. løbende 12 måneder til Den samlede fremlejeperiode for et lejemål kan under ingen omstændigheder overstige 12 måneder pr. løbende 12 måneder. 5

6 5 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2007 Budget Budget 2006/ /08 Note t.kr. t.kr. UDGIFTER Prioritetsydelser, heraf afdrag kr Kurstab obligationer Vand- og kloakafgift Renovation Forsikringer Varmeomkostninger Elektricitet Administration Revision Ejendomsfunktionærer Rengøring Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 6 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Fornyelser: 7 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Tab på flyttedebitorer Telefon Internet Beboerfaciliteter Antennebidrag Udgifter i alt

7 6 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2007 Budget Budget 2006/ /08 Note t.kr. t.kr. INDTÆGTER 14 Husleje kollegianere Gebyrer Andre lejeindtægter Renteindtægter Vaskeriindtægter Driftssikring Indtægter i alt Årets resultat