Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013"

Transkript

1 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013 Effektiv produktion af brændstoffer fra biomasse Projektet er del af et konsortium med partnere fra en række nordeuropæiske lande, hvor formålet er at udvikle nye processer til at omdanne biomasse til brændstoffer. I den danske del vil homogene metalkatalysatorer fra platinmetallerne blive anvendt til at spalte alkoholer og polyalkoholer til brint og kulilte (vandgas). Termokemiske undersøgelser af cellulolytiske enzymer til brug i produktionen af anden-generations bioetanol Anvendelse af cellulose til fremstilling af biobrændstoffer kræver, at cellulosen først nedbrydes til mindre molekyler. Hertil kan flere forskellige enzymer bruges. Projektet sigter mod at udvikle en metode til karakterisering af disse enzymers regulering og nedbrydningsmekanismer ved brug af termodynamisk screening. Næste generations materialer for brændselsceller Fastoxid brændselsceller (SOFC) er energikilder med høj energieffektivitet. Projektets formål var at udvikle cellekomponenter til anvendelse ved 600 C og derunder, for at reducere materialeomkostninger. MAProCon - Protonledende brændselscellemembraner Der er udviklet PEM-membraner med spændende nye strukturer både med og uden fluor med udvidet temperaturområde og større mekanisk styrke. Membranerne vil kunne anvendes både til hydrogen- og methanolbrændselsceller i aktive såvel som passive systemer. O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Madsen, Robert - P E R I O D E : 2010/2-2014/2 B U D G E T I A L T : 2,35 mio.kr T I L S K U D : 1,79 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Bio og affald Roskilde Universitet K O N T A K T : Westh, Peter - P E R I O D E : 2008/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 27,90 mio.kr T I L S K U D : 14,37 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Bonanos, Nikolaos - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 7,50 mio.kr T I L S K U D : 1,82 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Hvilsted, Søren - P E R I O D E : 2009/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,80 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 2

2 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Udvikling af lang superledende tråd med teknologirelevante egenskaber, fremstillet via grøn teknologi Projektets formål var at udvikle billige superledende tråde og kabler med høj effektivitet baseret på Y123 superlederen. En ny, skalerbar produktionsteknologi blev udviklet med kontinuerlig fremstilling af anden-generations høj temperatur superledende (HTS) ledninger som formål. Plastsolceller: solenergi til elektrisk strøm Plastiksolceller har mange fordele i sammenligning med eksisterende teknologier, men for at disse kan kommercialiseres skal der yderligere udvikling til. Projektet omhandler effektivitet, stabilitet og rulle-til-rulle produktion af plastsolceller. Sol-/elvarmeanlæg i fremtidens energisystem Det er undersøgt hvorledes en individuel varmeforsyningsenhed til enfamiliehuse baseret på solvarme, elpatron/varmepumpe, et avanceret varmelager og styresystem bedst udformes, og hvor velegnet sådan en varmeforsyningsenhed er for den enkelte forbruger og for vores fremtidige energisystem. K O N T A K T : Grivel, Jean-Claude Roger - P E R I O D E : 2009/7-2013/9 B U D G E T I A L T : 16,90 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Krebs, Frederik Christian - P E R I O D E : 2008/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 24,69 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Furbo, Simon - P E R I O D E : 2008/4-2013/4 B U D G E T I A L T : 10,92 mio.kr T I L S K U D : 7,72 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 2

3 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - afsluttede projekter 2013 Grønne magneter - energislugere skal gøre grønne Partikelacceleratorer bringer atomare partikler til hastigheder tæt ved lysets hastighed. Partiklerne styres ved hjælp af elektromagneter, der bruger meget energi. Projektet vil udvikle magneter, som drastisk reducerer energiforbruget. Stabil energiforsyning til satellitter Projektets ma l er bedre strømforsyning til satellitter. Ud fra nøglesucceskriterierne, dynamik og energieffektivitet, er specifikationen for 2. generations solpanelsimulatoren færdiggjort. Styring af strømmen fra vindmøller Nye styrings- og kontrolmekanismer skal sikre, at vindenergi ikke destabiliserer elnettet, na r andelen af vind i elsystemet øges. Det er en vigtig forudsætning, hvis ma let om 42 pct. vind i 2020 skal na s. Havvindmøller på nye dybder Et solidt netværk af viden skal gøre den danske vindindustri i stand til at møde det forventede marked for vindmølleparker pa store vand- dybder. Processer og software til DANFYSIK A/S K O N T A K T : Baurichter, Arnd - P E R I O D E : 2010/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 9,00 mio.kr I D : HTF u1774 O M R Å D E : Sol Rovsing A/S K O N T A K T : Rasmussen, Søren - P E R I O D E : 2011/1-2013/3 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 8,00 mio.kr I D : HTF u1771 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF u1776 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 80,00 mio.kr T I L S K U D : 40,00 mio.kr I D : HTF u1778 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

4 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N fremstilling og karakterisering af industrielle mulitfunktionsoverflader (bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid) IMAGE METROLOGY A/S K O N T A K T : Kühle, Anders - P E R I O D E : 2010/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 7,60 mio.kr I D : HTF u1787 En vindmølles gearkasse udskiftes i snit fire gange i møllens levetid pa grund af slitage. Det koster sammenlagt næsten lige sa meget som en ny mølle. Kloge vindmøller udnytter vinden bedre. Integration af vind LIDAR i vindmøller I juni 2011 blev en hidtil enesta ende vindlidar præstation opna et i den kalibrerede vindtunnel hos LM Wind Power. Mindre støj og bedre funktion i ny vindmølleteknologi Projektets ma l er at optimere eksisterende løsninger pa krøjemekanismer til vindmøller, forbedre egenskaber med hensyn til støj, udmattelse og spidsbelastning, slid og service. Udvikling af banebrydende vingeteknologi til vindmøller (Blade King) Anvendelse af nye fiber- og resintyper giver mu- lighed for nye former for design af vindmøllevin- ger, kostoptimering samt produktionsmetoder, der markant reducerer produktionstiden. BioREC - Bioteknologi i olieindvinding K O N T A K T : Mikkelsen, Torben - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 25,00 mio.kr T I L S K U D : 12,50 mio.kr I D : HTF SVENDBORG BRAKES A/S K O N T A K T : Sørensen, Jan Otto - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1775 LM WIND POWER A/S K O N T A K T : Krab Mortensen, Bjarne - P E R I O D E : 2009/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 62,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF u1779 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

5 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Ved brug af eksisterende teknologi anses 70% af de danske olieressourcer for at være umulige at udvinde. Avanceret bioteknologi kan forbedre olie- indvindingen og reducere risikoen for driftsstop. K O N T A K T : Stenby, Erling - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1772 Oliekatastrofer skal opdages hurtigere Det kan være meget vanskeligt at detektere, hvor olien befinder sig efter oliekatastrofer til havs. Anvendelsen af sonarteknologi kan være løsningen. RESON A/S K O N T A K T : Bysted, Tommy - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1773 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3

6 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - nye projekter 2013 H2CAP-Katalytisk hydrogen pyrolyse af biomasse til bæredygtige brændsler Projektet udvikler en ny proces til fremstilling af højkvalitets bioolie der kan bruges som drivmiddel til transport med den nuværende infrastruktur. Processen er katalytisk hydropyrolyse af biomasse med efterfølgende hydrogenering for at fjerne ilt. Processen benytter kun 2. generations biomasse. NomiGas - Novel microbiological platform for optimization of biogas production Der etableres en mikrobiologisk platform med de nyeste metoder indenfor systemmikrobiologi til opbygning af viden om de mikrobielle samfund til sikring af en høj og stabil gasproduktion. Der fokuseres på optimering af biogasproduktion fra husdyrgødning, plantefibre, spildevandsslam og fødevareaffald, bl.a. via bedre forbehandling af substraterne. C3BO Center for BioOil Hydrotermal konvertering (eller HTL Hydro-Thermal Liquefaction) er en process, der ved temperaturer omkring 400 grader C, og tryk omkring 300 bar, konverterer våde biomasser til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Ved disse forhold opfører vand sig som et opløsningsmiddel, der sammen med en egnet katalysator først nedbryder biomassen, og siden genopbygger den i kulbrint-kæder. BioCap - Biogas produktion fra restbiomasser BioCap projektets mål er at udvikle ny teknologi til at åbne ikke udnyttelige biomasser, så de kan anvendes til biogas O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Anker Degn Jensen- P E R I O D E : 2014/2-2018/7 B U D G E T I A L T : 17,92 mio.kr T I L S K U D : 14,41 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Per Halkjær P E R I O D E : 2014/4-2018/3 B U D G E T I A L T : 30,56 mio.kr T I L S K U D : 23,17 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Lasse Aistrup P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 30,09 mio.kr T I L S K U D : 21,81 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Syddansk Universitet K O N T A K T : Birgir Norddahl- P E R I O D E : 2014/4-2017/12 B U D G E T I A L T : 5,58 mio.kr E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 5

7 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G produktion. Syddansk universitet har indledt et spændende samarbejdes med de bedste ingeniør fakulteter i Korea, og vil i løbet af de kommende år udveksle forskere og ideer med henblik på at udvikle en teknologi, som kan demonstreres på Vandcenter Syds spildevandsrensnings anlæg i Odense. T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : B KDFuelCell - Komponenter og materialer til elektrokemisk energikonvertering Projektet KDFuelCell er et Koreansk-Dansk samarbejde om udvikling af højtemperatur PEM brændselsceller. Dette er et meget aktivt forskningsområde i begge lande. Fokus er på de centrale komponenter, nemlig den ionlendende membran, der adskiller elektroderne samt katalysatorerne, der får de elektrokemiske processer til at forløbe, med så små tab som muligt. THERMCYC - Effektive termiske processer for udnyttelse af lavtemperatur varmekilder Projektet sigter mod løsninger for termiske energianlæg, for elproduktion, varmepumper og køling ved udnyttelse af lavværdige kilder fra spildvarme og vedvarende kilder ved høj effektivitet. Projektet vil udvikle design af både processer og arbejdsmedier for opnåelse af væsentlige energibesparelser. GREENSHIP - Green Liner Shipping Med en fælles bevilling på 8,50 mio. kr. til forskning, udvikling og demonstration bidrager Det Strategiske Forskningsråd og EUDP i samarbejde til at gøre skibstransport grønnere gennem projektet GREENSHIP - Green Liner Shipping.. Målet med forskningen er at udvikle en algoritme, der kan modellere den optimale udnyttelse af kapaciteten med den rette balance mellem vægt og fylde. Samtidig udvikles en række algoritmer, der bedre kan modellere den optimale lastning af containere i forhold til samarbejde, transittid og serviceniveau. ACEMU - Avancerede komponenter O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Jens Oluf Jensen- P E R I O D E : 2014/4-2017/3 B U D G E T I A L T : 8,66 mio.kr T I L S K U D : 6,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : Brian Elmegaard- P E R I O D E : 2014/3-2019/2 B U D G E T I A L T : 30,93 mio.kr T I L S K U D : 21,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : David P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 10,09 mio.kr T I L S K U D : 7,45 mio.kr I D : B Aalborg Universitet E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 5

8 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G til elektromobilitet Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har sammen bevilget 11,61 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet, der sigter mod at udvikle bedre og mere konkurrencedygtige komponenter til el-biler. HyDrive - Hydraulisk geartransmission til vedvarende energiapplikationer Hovedformålet med projektet er at frembringe den nødvendige teoetiske viden for design af en højeffektiv og pålidelig hydrostatisk transmission der muliggør en transition fra det nuværende mekaniske/elektriske drive train i vindmøller, og ineffektive løsninger inden for bølgeenergimaskiner ABYSS - Optimalt design af offshore vindmølle-fundamenter ABYSS udvikler nye matematiske modeller og optimeringsteknikker til avanceret optimalt design af fundamenter til havmøller opført på dybt vand. Optimeringsteknikkerne tager højde for omkostninger, funktionalitetskrav og fremstillingshensyn. ABYSS vil føre til en hurtigere og i højere grad automatiseret designproces. UniTTe - Ensartede måleprocedurer (effekt og last) for vindmøller ved brug af nacelle lidar og karakterisering af indstrømningen UniTTe behandler spørgsmålet om hvordan man bedst karakteriserer vinden når man måler effekten og belastninger på moderne vindmøller. CITIES - Center for IT Intelligente Energi Systemer i Byer CITIES sigter mod at udvikle metoder og ICT-løsninger til K O N T A K T : Remus Teodorescu- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 8,19 mio.kr T I L S K U D : 7,26 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Torben Ole P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 24,82 mio.kr T I L S K U D : 19,19 mio.kr I D : B K O N T A K T : Jesper Mathias P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 25,50 mio.kr T I L S K U D : 21,60 mio.kr I D : B K O N T A K T : Rozenn Wagner- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 19,45 mio.kr T I L S K U D : 13,85 mio.kr I D : B O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik Madsen- P E R I O D E : 2014/1-2019/12 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 5

9 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G analyse, drift, planlægning og udvikling af fuldt integrerede byområders energisystemer. En holistisk forskning tilgang vil blive udviklet til at levere løsninger på alle niveauer mellem apparater og det samlede energisystem, og på alle tidsskalaer. Nødvendigheden af innovative, data drevet og IT intelligente løsninger er helt centralt for CITIES. Et fokus er placeret på vedvarende energi systemer og typer med målet at skabe et samfund i 2050 som er helt uafhængig af fossile brændsler. B U D G E T I A L T : 70,67 mio.kr T I L S K U D : 43,97 mio.kr I D : B PROAIN - Proaktiv integration af bæredygtig energi der muliggør aktive distributionsnet Omstillingen til vedvarende energi stiller nye krav til distributionssystemet. Det undersøges, hvordan modulopbygget kontrol kan bruges i styringen af distributionsnettet til integration, brug af fleksibelt forbrug samt hvilke krav det stiller til ICT. Projektets løsninger vil blive testet i Beijing. SEMPEL - Halvledermaterialer til effektelektronik Dyrkningsprocesser for tynde GaN film på Si wafers med optimerede buffer lag, som fører til materialer med lave defekttætheder og mekaniske spændinger vil blive udviklet. Aktive komponenter vil blive fremstillet med henblik på at karakterisere de frembragte materialers elektriske egenskaber. CTEC Center for Thermoelectric Energy Conversion Termoelektriske generatorer kan omsætte spildvarme direkte til strøm. Desværre har massefremstilling af de aktive materialer været urealistisk frem til nu. Aarhus Universitet har imidlertid henover en årrække udforsket bæredygtige og kommercielt stærke alternativer, og vil nu gennem CTEC lede indsatsen i at virkeliggøre en ny og effektiv termoelektrisk teknologi. CINEMA - Strategisk O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik William P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 6,56 mio.kr T I L S K U D : 5,10 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Kjeld Pedersen- P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 29,35 mio.kr T I L S K U D : 23,69 mio.kr I D : B Aarhus Universitet K O N T A K T : Bo Brummerstedt P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 36,06 mio.kr T I L S K U D : 24,88 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 4 / 5

10 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G forskningsalliance for afbildning og modellering indenfor energi teknologier Forskningsalliancen CINEMA vil udvikle banebrydende metoder til at undersøge og følge ændringer i mikrostrukturen af energikomponenter under drift, i 3D og mens det sker. Det vil gøre det muligt at finde sammenhænge mellem komponenternes ydelse og ændringer i den lokale mikrostruktur. K O N T A K T : Henning Friis P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 45,03 mio.kr T I L S K U D : 22,79 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 5 / 5

11 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - nye projekter 2013 Ultratynd opfindelse skal give bedre overførsel af varme Opfindelse fra Aarhus Universitet skal skabe bedre og mere energieffektive varmevekslere. Et forspring inden for dæmpning af harmonisk støj Danske eksperter samarbejder om udvikling af den nye generation af frekvensomformere. Ny teknologi skal mindske olieforbrug pa ældre containerskibe Projektet er et dansk tiltag, der ud fra en ho- listisk teknologisk tilgang udvikler en retrofit- model, som kan nedsætte olieforbruget i den eksisterende fla de af store containerskibe. Intelligent service skal øge indtjeningen på store solcelleanlæg Nyt forskningsprojekt vil øge profitabiliteten af solcelleanlæg markant. Billig vedvarende energi med K O N T A K T : Niels Uhrbrand- Anmærk venligst mail 'Niels Uhrbrand' P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Lasse Bastkjær P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,01 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Michael Witt - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 9,30 mio.kr T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : HTF-053 O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Karsten P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,02 mio.kr T I L S K U D : 0,01 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

12 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N intelligente vindmøllevinger Projektet kombinerer kompetencer fra vindmølle- industrien med radioudbredelse og antenne-kom- petencer og skaber en ny teknologi til ma ling og styring af vindmøllevinger. Dette sensorsystem vil give mulighed for en markant forbedring af cost of energy inden for vindenergi. Kosteffektive bøttefundamenter til offshore vindmølleparker Bøttefundamenter, Bucket Foundations, er en ny generation af offshore fundamenter til offshore vindmøller, som er i stand til at opna en væsent- lig reduktion i cost of energy. Højeffektiv generator skal gøre vindmøller mere konkurrencedygtige Superledning er en ny teknologi, som kan nedbringe størrelse og priser pa generatorer til store vindmøller. Test i laboratoriet af en brugs- model skal sikre, at designgrundlaget er i orden, inden en fuldskala generator bygges. Matematik skal omsættes til mere olie Et ambitiøst dansk forskningsprojekt vil kunne forudsige flowet i oliebrønde og dermed øge indvindingen fra oliereservoirer. Farvel til grimme højspændingsmaster Dansk teknologi har knækket koden til fremtidens transport af energi, og to virksomheder og to universiteter skal nu bringe teknologien frem til markedet. K O N T A K T : Claus Byskov - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 65,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF-032 K O N T A K T : Nicolai Hallum- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-078 K O N T A K T : Peter Bundsgaard P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 11,00 mio.kr T I L S K U D : 6,00 mio.kr I D : HTF-104 K O N T A K T : Erling Stenby- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T: 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Brian Endahl- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,02 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

13 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N P3 Prædiktion af petrofysiske parametre ud fra kridts nanoskalaegenskaber De danske olieindtægter daler. Derfor er en af de store udfordringer at bringe udgifterne til oliesøgning ned, sa det kan betale sig at udfor- ske selv mindre forekomster. Nanoteknologi kan hjælpe. K O N T A K T : Susan Stipp- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-045 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011

Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011 Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011 BIORESOURCE - Forøgelse af biomasseresourcen, dens kvalitet og bæredygtighed Projektets formål er at forske i optimering af produktionen af biomasse samt

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

EUDP afsluttede projekter 2012

EUDP afsluttede projekter 2012 EUDP afsluttede projekter 2012 Formidling af forskningsresultater inden for bioenergi Formålet har været at sikre en bedre og mere udbytterig kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Partnerskabet for brint og brændselsceller København 7. juni 2011 Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Sammenhængende

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere