Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013"

Transkript

1 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013 Effektiv produktion af brændstoffer fra biomasse Projektet er del af et konsortium med partnere fra en række nordeuropæiske lande, hvor formålet er at udvikle nye processer til at omdanne biomasse til brændstoffer. I den danske del vil homogene metalkatalysatorer fra platinmetallerne blive anvendt til at spalte alkoholer og polyalkoholer til brint og kulilte (vandgas). Termokemiske undersøgelser af cellulolytiske enzymer til brug i produktionen af anden-generations bioetanol Anvendelse af cellulose til fremstilling af biobrændstoffer kræver, at cellulosen først nedbrydes til mindre molekyler. Hertil kan flere forskellige enzymer bruges. Projektet sigter mod at udvikle en metode til karakterisering af disse enzymers regulering og nedbrydningsmekanismer ved brug af termodynamisk screening. Næste generations materialer for brændselsceller Fastoxid brændselsceller (SOFC) er energikilder med høj energieffektivitet. Projektets formål var at udvikle cellekomponenter til anvendelse ved 600 C og derunder, for at reducere materialeomkostninger. MAProCon - Protonledende brændselscellemembraner Der er udviklet PEM-membraner med spændende nye strukturer både med og uden fluor med udvidet temperaturområde og større mekanisk styrke. Membranerne vil kunne anvendes både til hydrogen- og methanolbrændselsceller i aktive såvel som passive systemer. O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Madsen, Robert - P E R I O D E : 2010/2-2014/2 B U D G E T I A L T : 2,35 mio.kr T I L S K U D : 1,79 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Bio og affald Roskilde Universitet K O N T A K T : Westh, Peter - P E R I O D E : 2008/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 27,90 mio.kr T I L S K U D : 14,37 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Bonanos, Nikolaos - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 7,50 mio.kr T I L S K U D : 1,82 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Hvilsted, Søren - P E R I O D E : 2009/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,80 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 2

2 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Udvikling af lang superledende tråd med teknologirelevante egenskaber, fremstillet via grøn teknologi Projektets formål var at udvikle billige superledende tråde og kabler med høj effektivitet baseret på Y123 superlederen. En ny, skalerbar produktionsteknologi blev udviklet med kontinuerlig fremstilling af anden-generations høj temperatur superledende (HTS) ledninger som formål. Plastsolceller: solenergi til elektrisk strøm Plastiksolceller har mange fordele i sammenligning med eksisterende teknologier, men for at disse kan kommercialiseres skal der yderligere udvikling til. Projektet omhandler effektivitet, stabilitet og rulle-til-rulle produktion af plastsolceller. Sol-/elvarmeanlæg i fremtidens energisystem Det er undersøgt hvorledes en individuel varmeforsyningsenhed til enfamiliehuse baseret på solvarme, elpatron/varmepumpe, et avanceret varmelager og styresystem bedst udformes, og hvor velegnet sådan en varmeforsyningsenhed er for den enkelte forbruger og for vores fremtidige energisystem. K O N T A K T : Grivel, Jean-Claude Roger - P E R I O D E : 2009/7-2013/9 B U D G E T I A L T : 16,90 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Krebs, Frederik Christian - P E R I O D E : 2008/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 24,69 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Furbo, Simon - P E R I O D E : 2008/4-2013/4 B U D G E T I A L T : 10,92 mio.kr T I L S K U D : 7,72 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 2

3 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - afsluttede projekter 2013 Grønne magneter - energislugere skal gøre grønne Partikelacceleratorer bringer atomare partikler til hastigheder tæt ved lysets hastighed. Partiklerne styres ved hjælp af elektromagneter, der bruger meget energi. Projektet vil udvikle magneter, som drastisk reducerer energiforbruget. Stabil energiforsyning til satellitter Projektets ma l er bedre strømforsyning til satellitter. Ud fra nøglesucceskriterierne, dynamik og energieffektivitet, er specifikationen for 2. generations solpanelsimulatoren færdiggjort. Styring af strømmen fra vindmøller Nye styrings- og kontrolmekanismer skal sikre, at vindenergi ikke destabiliserer elnettet, na r andelen af vind i elsystemet øges. Det er en vigtig forudsætning, hvis ma let om 42 pct. vind i 2020 skal na s. Havvindmøller på nye dybder Et solidt netværk af viden skal gøre den danske vindindustri i stand til at møde det forventede marked for vindmølleparker pa store vand- dybder. Processer og software til DANFYSIK A/S K O N T A K T : Baurichter, Arnd - P E R I O D E : 2010/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 9,00 mio.kr I D : HTF u1774 O M R Å D E : Sol Rovsing A/S K O N T A K T : Rasmussen, Søren - P E R I O D E : 2011/1-2013/3 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 8,00 mio.kr I D : HTF u1771 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF u1776 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 80,00 mio.kr T I L S K U D : 40,00 mio.kr I D : HTF u1778 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

4 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N fremstilling og karakterisering af industrielle mulitfunktionsoverflader (bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid) IMAGE METROLOGY A/S K O N T A K T : Kühle, Anders - P E R I O D E : 2010/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 7,60 mio.kr I D : HTF u1787 En vindmølles gearkasse udskiftes i snit fire gange i møllens levetid pa grund af slitage. Det koster sammenlagt næsten lige sa meget som en ny mølle. Kloge vindmøller udnytter vinden bedre. Integration af vind LIDAR i vindmøller I juni 2011 blev en hidtil enesta ende vindlidar præstation opna et i den kalibrerede vindtunnel hos LM Wind Power. Mindre støj og bedre funktion i ny vindmølleteknologi Projektets ma l er at optimere eksisterende løsninger pa krøjemekanismer til vindmøller, forbedre egenskaber med hensyn til støj, udmattelse og spidsbelastning, slid og service. Udvikling af banebrydende vingeteknologi til vindmøller (Blade King) Anvendelse af nye fiber- og resintyper giver mu- lighed for nye former for design af vindmøllevin- ger, kostoptimering samt produktionsmetoder, der markant reducerer produktionstiden. BioREC - Bioteknologi i olieindvinding K O N T A K T : Mikkelsen, Torben - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 25,00 mio.kr T I L S K U D : 12,50 mio.kr I D : HTF SVENDBORG BRAKES A/S K O N T A K T : Sørensen, Jan Otto - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1775 LM WIND POWER A/S K O N T A K T : Krab Mortensen, Bjarne - P E R I O D E : 2009/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 62,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF u1779 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

5 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Ved brug af eksisterende teknologi anses 70% af de danske olieressourcer for at være umulige at udvinde. Avanceret bioteknologi kan forbedre olie- indvindingen og reducere risikoen for driftsstop. K O N T A K T : Stenby, Erling - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1772 Oliekatastrofer skal opdages hurtigere Det kan være meget vanskeligt at detektere, hvor olien befinder sig efter oliekatastrofer til havs. Anvendelsen af sonarteknologi kan være løsningen. RESON A/S K O N T A K T : Bysted, Tommy - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1773 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3

6 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - nye projekter 2013 H2CAP-Katalytisk hydrogen pyrolyse af biomasse til bæredygtige brændsler Projektet udvikler en ny proces til fremstilling af højkvalitets bioolie der kan bruges som drivmiddel til transport med den nuværende infrastruktur. Processen er katalytisk hydropyrolyse af biomasse med efterfølgende hydrogenering for at fjerne ilt. Processen benytter kun 2. generations biomasse. NomiGas - Novel microbiological platform for optimization of biogas production Der etableres en mikrobiologisk platform med de nyeste metoder indenfor systemmikrobiologi til opbygning af viden om de mikrobielle samfund til sikring af en høj og stabil gasproduktion. Der fokuseres på optimering af biogasproduktion fra husdyrgødning, plantefibre, spildevandsslam og fødevareaffald, bl.a. via bedre forbehandling af substraterne. C3BO Center for BioOil Hydrotermal konvertering (eller HTL Hydro-Thermal Liquefaction) er en process, der ved temperaturer omkring 400 grader C, og tryk omkring 300 bar, konverterer våde biomasser til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Ved disse forhold opfører vand sig som et opløsningsmiddel, der sammen med en egnet katalysator først nedbryder biomassen, og siden genopbygger den i kulbrint-kæder. BioCap - Biogas produktion fra restbiomasser BioCap projektets mål er at udvikle ny teknologi til at åbne ikke udnyttelige biomasser, så de kan anvendes til biogas O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Anker Degn Jensen- P E R I O D E : 2014/2-2018/7 B U D G E T I A L T : 17,92 mio.kr T I L S K U D : 14,41 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Per Halkjær P E R I O D E : 2014/4-2018/3 B U D G E T I A L T : 30,56 mio.kr T I L S K U D : 23,17 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Lasse Aistrup P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 30,09 mio.kr T I L S K U D : 21,81 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Syddansk Universitet K O N T A K T : Birgir Norddahl- P E R I O D E : 2014/4-2017/12 B U D G E T I A L T : 5,58 mio.kr E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 5

7 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G produktion. Syddansk universitet har indledt et spændende samarbejdes med de bedste ingeniør fakulteter i Korea, og vil i løbet af de kommende år udveksle forskere og ideer med henblik på at udvikle en teknologi, som kan demonstreres på Vandcenter Syds spildevandsrensnings anlæg i Odense. T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : B KDFuelCell - Komponenter og materialer til elektrokemisk energikonvertering Projektet KDFuelCell er et Koreansk-Dansk samarbejde om udvikling af højtemperatur PEM brændselsceller. Dette er et meget aktivt forskningsområde i begge lande. Fokus er på de centrale komponenter, nemlig den ionlendende membran, der adskiller elektroderne samt katalysatorerne, der får de elektrokemiske processer til at forløbe, med så små tab som muligt. THERMCYC - Effektive termiske processer for udnyttelse af lavtemperatur varmekilder Projektet sigter mod løsninger for termiske energianlæg, for elproduktion, varmepumper og køling ved udnyttelse af lavværdige kilder fra spildvarme og vedvarende kilder ved høj effektivitet. Projektet vil udvikle design af både processer og arbejdsmedier for opnåelse af væsentlige energibesparelser. GREENSHIP - Green Liner Shipping Med en fælles bevilling på 8,50 mio. kr. til forskning, udvikling og demonstration bidrager Det Strategiske Forskningsråd og EUDP i samarbejde til at gøre skibstransport grønnere gennem projektet GREENSHIP - Green Liner Shipping.. Målet med forskningen er at udvikle en algoritme, der kan modellere den optimale udnyttelse af kapaciteten med den rette balance mellem vægt og fylde. Samtidig udvikles en række algoritmer, der bedre kan modellere den optimale lastning af containere i forhold til samarbejde, transittid og serviceniveau. ACEMU - Avancerede komponenter O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Jens Oluf Jensen- P E R I O D E : 2014/4-2017/3 B U D G E T I A L T : 8,66 mio.kr T I L S K U D : 6,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : Brian Elmegaard- P E R I O D E : 2014/3-2019/2 B U D G E T I A L T : 30,93 mio.kr T I L S K U D : 21,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : David P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 10,09 mio.kr T I L S K U D : 7,45 mio.kr I D : B Aalborg Universitet E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 5

8 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G til elektromobilitet Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har sammen bevilget 11,61 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet, der sigter mod at udvikle bedre og mere konkurrencedygtige komponenter til el-biler. HyDrive - Hydraulisk geartransmission til vedvarende energiapplikationer Hovedformålet med projektet er at frembringe den nødvendige teoetiske viden for design af en højeffektiv og pålidelig hydrostatisk transmission der muliggør en transition fra det nuværende mekaniske/elektriske drive train i vindmøller, og ineffektive løsninger inden for bølgeenergimaskiner ABYSS - Optimalt design af offshore vindmølle-fundamenter ABYSS udvikler nye matematiske modeller og optimeringsteknikker til avanceret optimalt design af fundamenter til havmøller opført på dybt vand. Optimeringsteknikkerne tager højde for omkostninger, funktionalitetskrav og fremstillingshensyn. ABYSS vil føre til en hurtigere og i højere grad automatiseret designproces. UniTTe - Ensartede måleprocedurer (effekt og last) for vindmøller ved brug af nacelle lidar og karakterisering af indstrømningen UniTTe behandler spørgsmålet om hvordan man bedst karakteriserer vinden når man måler effekten og belastninger på moderne vindmøller. CITIES - Center for IT Intelligente Energi Systemer i Byer CITIES sigter mod at udvikle metoder og ICT-løsninger til K O N T A K T : Remus Teodorescu- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 8,19 mio.kr T I L S K U D : 7,26 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Torben Ole P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 24,82 mio.kr T I L S K U D : 19,19 mio.kr I D : B K O N T A K T : Jesper Mathias P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 25,50 mio.kr T I L S K U D : 21,60 mio.kr I D : B K O N T A K T : Rozenn Wagner- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 19,45 mio.kr T I L S K U D : 13,85 mio.kr I D : B O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik Madsen- P E R I O D E : 2014/1-2019/12 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 5

9 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G analyse, drift, planlægning og udvikling af fuldt integrerede byområders energisystemer. En holistisk forskning tilgang vil blive udviklet til at levere løsninger på alle niveauer mellem apparater og det samlede energisystem, og på alle tidsskalaer. Nødvendigheden af innovative, data drevet og IT intelligente løsninger er helt centralt for CITIES. Et fokus er placeret på vedvarende energi systemer og typer med målet at skabe et samfund i 2050 som er helt uafhængig af fossile brændsler. B U D G E T I A L T : 70,67 mio.kr T I L S K U D : 43,97 mio.kr I D : B PROAIN - Proaktiv integration af bæredygtig energi der muliggør aktive distributionsnet Omstillingen til vedvarende energi stiller nye krav til distributionssystemet. Det undersøges, hvordan modulopbygget kontrol kan bruges i styringen af distributionsnettet til integration, brug af fleksibelt forbrug samt hvilke krav det stiller til ICT. Projektets løsninger vil blive testet i Beijing. SEMPEL - Halvledermaterialer til effektelektronik Dyrkningsprocesser for tynde GaN film på Si wafers med optimerede buffer lag, som fører til materialer med lave defekttætheder og mekaniske spændinger vil blive udviklet. Aktive komponenter vil blive fremstillet med henblik på at karakterisere de frembragte materialers elektriske egenskaber. CTEC Center for Thermoelectric Energy Conversion Termoelektriske generatorer kan omsætte spildvarme direkte til strøm. Desværre har massefremstilling af de aktive materialer været urealistisk frem til nu. Aarhus Universitet har imidlertid henover en årrække udforsket bæredygtige og kommercielt stærke alternativer, og vil nu gennem CTEC lede indsatsen i at virkeliggøre en ny og effektiv termoelektrisk teknologi. CINEMA - Strategisk O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik William P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 6,56 mio.kr T I L S K U D : 5,10 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Kjeld Pedersen- P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 29,35 mio.kr T I L S K U D : 23,69 mio.kr I D : B Aarhus Universitet K O N T A K T : Bo Brummerstedt P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 36,06 mio.kr T I L S K U D : 24,88 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 4 / 5

10 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G forskningsalliance for afbildning og modellering indenfor energi teknologier Forskningsalliancen CINEMA vil udvikle banebrydende metoder til at undersøge og følge ændringer i mikrostrukturen af energikomponenter under drift, i 3D og mens det sker. Det vil gøre det muligt at finde sammenhænge mellem komponenternes ydelse og ændringer i den lokale mikrostruktur. K O N T A K T : Henning Friis P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 45,03 mio.kr T I L S K U D : 22,79 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 5 / 5

11 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - nye projekter 2013 Ultratynd opfindelse skal give bedre overførsel af varme Opfindelse fra Aarhus Universitet skal skabe bedre og mere energieffektive varmevekslere. Et forspring inden for dæmpning af harmonisk støj Danske eksperter samarbejder om udvikling af den nye generation af frekvensomformere. Ny teknologi skal mindske olieforbrug pa ældre containerskibe Projektet er et dansk tiltag, der ud fra en ho- listisk teknologisk tilgang udvikler en retrofit- model, som kan nedsætte olieforbruget i den eksisterende fla de af store containerskibe. Intelligent service skal øge indtjeningen på store solcelleanlæg Nyt forskningsprojekt vil øge profitabiliteten af solcelleanlæg markant. Billig vedvarende energi med K O N T A K T : Niels Uhrbrand- Anmærk venligst mail 'Niels Uhrbrand' P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Lasse Bastkjær P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,01 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Michael Witt - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 9,30 mio.kr T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : HTF-053 O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Karsten P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,02 mio.kr T I L S K U D : 0,01 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

12 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N intelligente vindmøllevinger Projektet kombinerer kompetencer fra vindmølle- industrien med radioudbredelse og antenne-kom- petencer og skaber en ny teknologi til ma ling og styring af vindmøllevinger. Dette sensorsystem vil give mulighed for en markant forbedring af cost of energy inden for vindenergi. Kosteffektive bøttefundamenter til offshore vindmølleparker Bøttefundamenter, Bucket Foundations, er en ny generation af offshore fundamenter til offshore vindmøller, som er i stand til at opna en væsent- lig reduktion i cost of energy. Højeffektiv generator skal gøre vindmøller mere konkurrencedygtige Superledning er en ny teknologi, som kan nedbringe størrelse og priser pa generatorer til store vindmøller. Test i laboratoriet af en brugs- model skal sikre, at designgrundlaget er i orden, inden en fuldskala generator bygges. Matematik skal omsættes til mere olie Et ambitiøst dansk forskningsprojekt vil kunne forudsige flowet i oliebrønde og dermed øge indvindingen fra oliereservoirer. Farvel til grimme højspændingsmaster Dansk teknologi har knækket koden til fremtidens transport af energi, og to virksomheder og to universiteter skal nu bringe teknologien frem til markedet. K O N T A K T : Claus Byskov - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 65,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF-032 K O N T A K T : Nicolai Hallum- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-078 K O N T A K T : Peter Bundsgaard P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 11,00 mio.kr T I L S K U D : 6,00 mio.kr I D : HTF-104 K O N T A K T : Erling Stenby- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T: 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Brian Endahl- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,02 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

13 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N P3 Prædiktion af petrofysiske parametre ud fra kridts nanoskalaegenskaber De danske olieindtægter daler. Derfor er en af de store udfordringer at bringe udgifterne til oliesøgning ned, sa det kan betale sig at udfor- ske selv mindre forekomster. Nanoteknologi kan hjælpe. K O N T A K T : Susan Stipp- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-045 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Det Intelligente Energisystem 26. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk 71 mio kr. (øges løbende) 44 mio kr. i tilskud

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011

Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011 Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011 BIORESOURCE - Forøgelse af biomasseresourcen, dens kvalitet og bæredygtighed Projektets formål er at forske i optimering af produktionen af biomasse samt

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 244 Offentligt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Bestyrelsesformand Torkil Bentzen 5. maj 2011 Om EUDP Resultater af EUDP Fremtid

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Seminar om termisk forgasning i Danmark Tirsdag den

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Strategi for fossilfri varmeproduktion

Strategi for fossilfri varmeproduktion Til Miljø- og Energiudvalget, Aalborg Byråd Kopi til Råd for Grøn Energi Fra Lars Odgaard Sagsnr. 2015-042026 Miljø- og Energiplanlægning Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

FJERNVARMEN I DEN FREMTIDIGE ENERGIFORSYNING. John Tang, Dansk Fjernvarme

FJERNVARMEN I DEN FREMTIDIGE ENERGIFORSYNING. John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEN I DEN FREMTIDIGE ENERGIFORSYNING John Tang, Dansk Fjernvarme Problemstillinger fjernvarme Konkurrenceevne? Rammebetingelser? Hvorfra skal fjernvarmen komme? Er der primære brændsler til fjernvarme?

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved EnergiForsk 2013, Juni 2013, Carsten Vandel Nielsen, Siemens A/S Alkalisk elektrolyse til energilagring Paradigmeskift Udfordringen er net-stabilitet Stor skala VE Uforudsigelig produktion Vind Solfarme

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

EUDP afsluttede projekter 2012

EUDP afsluttede projekter 2012 EUDP afsluttede projekter 2012 Formidling af forskningsresultater inden for bioenergi Formålet har været at sikre en bedre og mere udbytterig kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter

Læs mere

Veje mod bæredygtig brug af biomasse i energisystemet Henrik Wenzel, professor ved SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Veje mod bæredygtig brug af biomasse i energisystemet Henrik Wenzel, professor ved SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi Veje mod bæredygtig brug af biomasse i energisystemet Henrik Wenzel, professor ved SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi Bioenergiens rolle og carbon footprint i fremtidens danske energisystem

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Status og udvikling Udfordringer

Status og udvikling Udfordringer Status og udvikling. Udfordringer Status og udvikling Udfordringer Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Status og udvikling. Udfordringer Status Udviklinger Udfordringer Fremtidens energisamfund

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage)

Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage) Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage) Kontekst Konceptet retter sig mod kraftvarmeproducenter i fjernvarmesektoren, der i indsatsen

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere