Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013"

Transkript

1 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - afsluttede projekter 2013 Effektiv produktion af brændstoffer fra biomasse Projektet er del af et konsortium med partnere fra en række nordeuropæiske lande, hvor formålet er at udvikle nye processer til at omdanne biomasse til brændstoffer. I den danske del vil homogene metalkatalysatorer fra platinmetallerne blive anvendt til at spalte alkoholer og polyalkoholer til brint og kulilte (vandgas). Termokemiske undersøgelser af cellulolytiske enzymer til brug i produktionen af anden-generations bioetanol Anvendelse af cellulose til fremstilling af biobrændstoffer kræver, at cellulosen først nedbrydes til mindre molekyler. Hertil kan flere forskellige enzymer bruges. Projektet sigter mod at udvikle en metode til karakterisering af disse enzymers regulering og nedbrydningsmekanismer ved brug af termodynamisk screening. Næste generations materialer for brændselsceller Fastoxid brændselsceller (SOFC) er energikilder med høj energieffektivitet. Projektets formål var at udvikle cellekomponenter til anvendelse ved 600 C og derunder, for at reducere materialeomkostninger. MAProCon - Protonledende brændselscellemembraner Der er udviklet PEM-membraner med spændende nye strukturer både med og uden fluor med udvidet temperaturområde og større mekanisk styrke. Membranerne vil kunne anvendes både til hydrogen- og methanolbrændselsceller i aktive såvel som passive systemer. O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Madsen, Robert - P E R I O D E : 2010/2-2014/2 B U D G E T I A L T : 2,35 mio.kr T I L S K U D : 1,79 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Bio og affald Roskilde Universitet K O N T A K T : Westh, Peter - P E R I O D E : 2008/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 27,90 mio.kr T I L S K U D : 14,37 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Bonanos, Nikolaos - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 7,50 mio.kr T I L S K U D : 1,82 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Hvilsted, Søren - P E R I O D E : 2009/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,80 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 2

2 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Udvikling af lang superledende tråd med teknologirelevante egenskaber, fremstillet via grøn teknologi Projektets formål var at udvikle billige superledende tråde og kabler med høj effektivitet baseret på Y123 superlederen. En ny, skalerbar produktionsteknologi blev udviklet med kontinuerlig fremstilling af anden-generations høj temperatur superledende (HTS) ledninger som formål. Plastsolceller: solenergi til elektrisk strøm Plastiksolceller har mange fordele i sammenligning med eksisterende teknologier, men for at disse kan kommercialiseres skal der yderligere udvikling til. Projektet omhandler effektivitet, stabilitet og rulle-til-rulle produktion af plastsolceller. Sol-/elvarmeanlæg i fremtidens energisystem Det er undersøgt hvorledes en individuel varmeforsyningsenhed til enfamiliehuse baseret på solvarme, elpatron/varmepumpe, et avanceret varmelager og styresystem bedst udformes, og hvor velegnet sådan en varmeforsyningsenhed er for den enkelte forbruger og for vores fremtidige energisystem. K O N T A K T : Grivel, Jean-Claude Roger - P E R I O D E : 2009/7-2013/9 B U D G E T I A L T : 16,90 mio.kr T I L S K U D : 13,30 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Krebs, Frederik Christian - P E R I O D E : 2008/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 24,69 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Furbo, Simon - P E R I O D E : 2008/4-2013/4 B U D G E T I A L T : 10,92 mio.kr T I L S K U D : 7,72 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 2

3 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - afsluttede projekter 2013 Grønne magneter - energislugere skal gøre grønne Partikelacceleratorer bringer atomare partikler til hastigheder tæt ved lysets hastighed. Partiklerne styres ved hjælp af elektromagneter, der bruger meget energi. Projektet vil udvikle magneter, som drastisk reducerer energiforbruget. Stabil energiforsyning til satellitter Projektets ma l er bedre strømforsyning til satellitter. Ud fra nøglesucceskriterierne, dynamik og energieffektivitet, er specifikationen for 2. generations solpanelsimulatoren færdiggjort. Styring af strømmen fra vindmøller Nye styrings- og kontrolmekanismer skal sikre, at vindenergi ikke destabiliserer elnettet, na r andelen af vind i elsystemet øges. Det er en vigtig forudsætning, hvis ma let om 42 pct. vind i 2020 skal na s. Havvindmøller på nye dybder Et solidt netværk af viden skal gøre den danske vindindustri i stand til at møde det forventede marked for vindmølleparker pa store vand- dybder. Processer og software til DANFYSIK A/S K O N T A K T : Baurichter, Arnd - P E R I O D E : 2010/3-2013/12 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 9,00 mio.kr I D : HTF u1774 O M R Å D E : Sol Rovsing A/S K O N T A K T : Rasmussen, Søren - P E R I O D E : 2011/1-2013/3 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 8,00 mio.kr I D : HTF u1771 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF u1776 VESTAS WIND SYSTEMS A/S K O N T A K T : Strøm Madsen, Finn - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 80,00 mio.kr T I L S K U D : 40,00 mio.kr I D : HTF u1778 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

4 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N fremstilling og karakterisering af industrielle mulitfunktionsoverflader (bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid) IMAGE METROLOGY A/S K O N T A K T : Kühle, Anders - P E R I O D E : 2010/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 14,00 mio.kr T I L S K U D : 7,60 mio.kr I D : HTF u1787 En vindmølles gearkasse udskiftes i snit fire gange i møllens levetid pa grund af slitage. Det koster sammenlagt næsten lige sa meget som en ny mølle. Kloge vindmøller udnytter vinden bedre. Integration af vind LIDAR i vindmøller I juni 2011 blev en hidtil enesta ende vindlidar præstation opna et i den kalibrerede vindtunnel hos LM Wind Power. Mindre støj og bedre funktion i ny vindmølleteknologi Projektets ma l er at optimere eksisterende løsninger pa krøjemekanismer til vindmøller, forbedre egenskaber med hensyn til støj, udmattelse og spidsbelastning, slid og service. Udvikling af banebrydende vingeteknologi til vindmøller (Blade King) Anvendelse af nye fiber- og resintyper giver mu- lighed for nye former for design af vindmøllevin- ger, kostoptimering samt produktionsmetoder, der markant reducerer produktionstiden. BioREC - Bioteknologi i olieindvinding K O N T A K T : Mikkelsen, Torben - P E R I O D E : 2010/4-2013/3 B U D G E T I A L T : 25,00 mio.kr T I L S K U D : 12,50 mio.kr I D : HTF SVENDBORG BRAKES A/S K O N T A K T : Sørensen, Jan Otto - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 18,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1775 LM WIND POWER A/S K O N T A K T : Krab Mortensen, Bjarne - P E R I O D E : 2009/1-2013/12 B U D G E T I A L T : 62,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF u1779 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

5 A F S L U T T E D E P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Ved brug af eksisterende teknologi anses 70% af de danske olieressourcer for at være umulige at udvinde. Avanceret bioteknologi kan forbedre olie- indvindingen og reducere risikoen for driftsstop. K O N T A K T : Stenby, Erling - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1772 Oliekatastrofer skal opdages hurtigere Det kan være meget vanskeligt at detektere, hvor olien befinder sig efter oliekatastrofer til havs. Anvendelsen af sonarteknologi kan være løsningen. RESON A/S K O N T A K T : Bysted, Tommy - P E R I O D E : 2010/3-2013/3 B U D G E T I A L T : 17,00 mio.kr T I L S K U D : 10,00 mio.kr I D : HTF u1773 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3

6 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G Strategisk forskning - nye projekter 2013 H2CAP-Katalytisk hydrogen pyrolyse af biomasse til bæredygtige brændsler Projektet udvikler en ny proces til fremstilling af højkvalitets bioolie der kan bruges som drivmiddel til transport med den nuværende infrastruktur. Processen er katalytisk hydropyrolyse af biomasse med efterfølgende hydrogenering for at fjerne ilt. Processen benytter kun 2. generations biomasse. NomiGas - Novel microbiological platform for optimization of biogas production Der etableres en mikrobiologisk platform med de nyeste metoder indenfor systemmikrobiologi til opbygning af viden om de mikrobielle samfund til sikring af en høj og stabil gasproduktion. Der fokuseres på optimering af biogasproduktion fra husdyrgødning, plantefibre, spildevandsslam og fødevareaffald, bl.a. via bedre forbehandling af substraterne. C3BO Center for BioOil Hydrotermal konvertering (eller HTL Hydro-Thermal Liquefaction) er en process, der ved temperaturer omkring 400 grader C, og tryk omkring 300 bar, konverterer våde biomasser til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Ved disse forhold opfører vand sig som et opløsningsmiddel, der sammen med en egnet katalysator først nedbryder biomassen, og siden genopbygger den i kulbrint-kæder. BioCap - Biogas produktion fra restbiomasser BioCap projektets mål er at udvikle ny teknologi til at åbne ikke udnyttelige biomasser, så de kan anvendes til biogas O M R Å D E : Bio og affald K O N T A K T : Anker Degn Jensen- P E R I O D E : 2014/2-2018/7 B U D G E T I A L T : 17,92 mio.kr T I L S K U D : 14,41 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Per Halkjær P E R I O D E : 2014/4-2018/3 B U D G E T I A L T : 30,56 mio.kr T I L S K U D : 23,17 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Aalborg Universitet K O N T A K T : Lasse Aistrup P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 30,09 mio.kr T I L S K U D : 21,81 mio.kr I D : B O M R Å D E : Bio og affald Syddansk Universitet K O N T A K T : Birgir Norddahl- P E R I O D E : 2014/4-2017/12 B U D G E T I A L T : 5,58 mio.kr E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 5

7 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G produktion. Syddansk universitet har indledt et spændende samarbejdes med de bedste ingeniør fakulteter i Korea, og vil i løbet af de kommende år udveksle forskere og ideer med henblik på at udvikle en teknologi, som kan demonstreres på Vandcenter Syds spildevandsrensnings anlæg i Odense. T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : B KDFuelCell - Komponenter og materialer til elektrokemisk energikonvertering Projektet KDFuelCell er et Koreansk-Dansk samarbejde om udvikling af højtemperatur PEM brændselsceller. Dette er et meget aktivt forskningsområde i begge lande. Fokus er på de centrale komponenter, nemlig den ionlendende membran, der adskiller elektroderne samt katalysatorerne, der får de elektrokemiske processer til at forløbe, med så små tab som muligt. THERMCYC - Effektive termiske processer for udnyttelse af lavtemperatur varmekilder Projektet sigter mod løsninger for termiske energianlæg, for elproduktion, varmepumper og køling ved udnyttelse af lavværdige kilder fra spildvarme og vedvarende kilder ved høj effektivitet. Projektet vil udvikle design af både processer og arbejdsmedier for opnåelse af væsentlige energibesparelser. GREENSHIP - Green Liner Shipping Med en fælles bevilling på 8,50 mio. kr. til forskning, udvikling og demonstration bidrager Det Strategiske Forskningsråd og EUDP i samarbejde til at gøre skibstransport grønnere gennem projektet GREENSHIP - Green Liner Shipping.. Målet med forskningen er at udvikle en algoritme, der kan modellere den optimale udnyttelse af kapaciteten med den rette balance mellem vægt og fylde. Samtidig udvikles en række algoritmer, der bedre kan modellere den optimale lastning af containere i forhold til samarbejde, transittid og serviceniveau. ACEMU - Avancerede komponenter O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Jens Oluf Jensen- P E R I O D E : 2014/4-2017/3 B U D G E T I A L T : 8,66 mio.kr T I L S K U D : 6,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : Brian Elmegaard- P E R I O D E : 2014/3-2019/2 B U D G E T I A L T : 30,93 mio.kr T I L S K U D : 21,50 mio.kr I D : B K O N T A K T : David P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 10,09 mio.kr T I L S K U D : 7,45 mio.kr I D : B Aalborg Universitet E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 5

8 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G til elektromobilitet Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har sammen bevilget 11,61 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet, der sigter mod at udvikle bedre og mere konkurrencedygtige komponenter til el-biler. HyDrive - Hydraulisk geartransmission til vedvarende energiapplikationer Hovedformålet med projektet er at frembringe den nødvendige teoetiske viden for design af en højeffektiv og pålidelig hydrostatisk transmission der muliggør en transition fra det nuværende mekaniske/elektriske drive train i vindmøller, og ineffektive løsninger inden for bølgeenergimaskiner ABYSS - Optimalt design af offshore vindmølle-fundamenter ABYSS udvikler nye matematiske modeller og optimeringsteknikker til avanceret optimalt design af fundamenter til havmøller opført på dybt vand. Optimeringsteknikkerne tager højde for omkostninger, funktionalitetskrav og fremstillingshensyn. ABYSS vil føre til en hurtigere og i højere grad automatiseret designproces. UniTTe - Ensartede måleprocedurer (effekt og last) for vindmøller ved brug af nacelle lidar og karakterisering af indstrømningen UniTTe behandler spørgsmålet om hvordan man bedst karakteriserer vinden når man måler effekten og belastninger på moderne vindmøller. CITIES - Center for IT Intelligente Energi Systemer i Byer CITIES sigter mod at udvikle metoder og ICT-løsninger til K O N T A K T : Remus Teodorescu- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 8,19 mio.kr T I L S K U D : 7,26 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Torben Ole P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 24,82 mio.kr T I L S K U D : 19,19 mio.kr I D : B K O N T A K T : Jesper Mathias P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 25,50 mio.kr T I L S K U D : 21,60 mio.kr I D : B K O N T A K T : Rozenn Wagner- P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 19,45 mio.kr T I L S K U D : 13,85 mio.kr I D : B O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik Madsen- P E R I O D E : 2014/1-2019/12 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 5

9 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G analyse, drift, planlægning og udvikling af fuldt integrerede byområders energisystemer. En holistisk forskning tilgang vil blive udviklet til at levere løsninger på alle niveauer mellem apparater og det samlede energisystem, og på alle tidsskalaer. Nødvendigheden af innovative, data drevet og IT intelligente løsninger er helt centralt for CITIES. Et fokus er placeret på vedvarende energi systemer og typer med målet at skabe et samfund i 2050 som er helt uafhængig af fossile brændsler. B U D G E T I A L T : 70,67 mio.kr T I L S K U D : 43,97 mio.kr I D : B PROAIN - Proaktiv integration af bæredygtig energi der muliggør aktive distributionsnet Omstillingen til vedvarende energi stiller nye krav til distributionssystemet. Det undersøges, hvordan modulopbygget kontrol kan bruges i styringen af distributionsnettet til integration, brug af fleksibelt forbrug samt hvilke krav det stiller til ICT. Projektets løsninger vil blive testet i Beijing. SEMPEL - Halvledermaterialer til effektelektronik Dyrkningsprocesser for tynde GaN film på Si wafers med optimerede buffer lag, som fører til materialer med lave defekttætheder og mekaniske spændinger vil blive udviklet. Aktive komponenter vil blive fremstillet med henblik på at karakterisere de frembragte materialers elektriske egenskaber. CTEC Center for Thermoelectric Energy Conversion Termoelektriske generatorer kan omsætte spildvarme direkte til strøm. Desværre har massefremstilling af de aktive materialer været urealistisk frem til nu. Aarhus Universitet har imidlertid henover en årrække udforsket bæredygtige og kommercielt stærke alternativer, og vil nu gennem CTEC lede indsatsen i at virkeliggøre en ny og effektiv termoelektrisk teknologi. CINEMA - Strategisk O M R Å D E : Smart Grid og systemer K O N T A K T : Henrik William P E R I O D E : 2014/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 6,56 mio.kr T I L S K U D : 5,10 mio.kr I D : B Aalborg Universitet K O N T A K T : Kjeld Pedersen- P E R I O D E : 2014/4-2019/3 B U D G E T I A L T : 29,35 mio.kr T I L S K U D : 23,69 mio.kr I D : B Aarhus Universitet K O N T A K T : Bo Brummerstedt P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 36,06 mio.kr T I L S K U D : 24,88 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 4 / 5

10 NYE P R O J E K T E R I S T R A T E G I S K F O R S K N I N G forskningsalliance for afbildning og modellering indenfor energi teknologier Forskningsalliancen CINEMA vil udvikle banebrydende metoder til at undersøge og følge ændringer i mikrostrukturen af energikomponenter under drift, i 3D og mens det sker. Det vil gøre det muligt at finde sammenhænge mellem komponenternes ydelse og ændringer i den lokale mikrostruktur. K O N T A K T : Henning Friis P E R I O D E : 2014/1-2018/12 B U D G E T I A L T : 45,03 mio.kr T I L S K U D : 22,79 mio.kr I D : B E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 5 / 5

11 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N Højteknologi og innovation - nye projekter 2013 Ultratynd opfindelse skal give bedre overførsel af varme Opfindelse fra Aarhus Universitet skal skabe bedre og mere energieffektive varmevekslere. Et forspring inden for dæmpning af harmonisk støj Danske eksperter samarbejder om udvikling af den nye generation af frekvensomformere. Ny teknologi skal mindske olieforbrug pa ældre containerskibe Projektet er et dansk tiltag, der ud fra en ho- listisk teknologisk tilgang udvikler en retrofit- model, som kan nedsætte olieforbruget i den eksisterende fla de af store containerskibe. Intelligent service skal øge indtjeningen på store solcelleanlæg Nyt forskningsprojekt vil øge profitabiliteten af solcelleanlæg markant. Billig vedvarende energi med K O N T A K T : Niels Uhrbrand- Anmærk venligst mail 'Niels Uhrbrand' P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Lasse Bastkjær P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,01 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Michael Witt - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 9,30 mio.kr T I L S K U D : 5,00 mio.kr I D : HTF-053 O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Karsten P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,02 mio.kr T I L S K U D : 0,01 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 3

12 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N intelligente vindmøllevinger Projektet kombinerer kompetencer fra vindmølle- industrien med radioudbredelse og antenne-kom- petencer og skaber en ny teknologi til ma ling og styring af vindmøllevinger. Dette sensorsystem vil give mulighed for en markant forbedring af cost of energy inden for vindenergi. Kosteffektive bøttefundamenter til offshore vindmølleparker Bøttefundamenter, Bucket Foundations, er en ny generation af offshore fundamenter til offshore vindmøller, som er i stand til at opna en væsent- lig reduktion i cost of energy. Højeffektiv generator skal gøre vindmøller mere konkurrencedygtige Superledning er en ny teknologi, som kan nedbringe størrelse og priser pa generatorer til store vindmøller. Test i laboratoriet af en brugs- model skal sikre, at designgrundlaget er i orden, inden en fuldskala generator bygges. Matematik skal omsættes til mere olie Et ambitiøst dansk forskningsprojekt vil kunne forudsige flowet i oliebrønde og dermed øge indvindingen fra oliereservoirer. Farvel til grimme højspændingsmaster Dansk teknologi har knækket koden til fremtidens transport af energi, og to virksomheder og to universiteter skal nu bringe teknologien frem til markedet. K O N T A K T : Claus Byskov - P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 65,00 mio.kr T I L S K U D : 33,00 mio.kr I D : HTF-032 K O N T A K T : Nicolai Hallum- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-078 K O N T A K T : Peter Bundsgaard P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 11,00 mio.kr T I L S K U D : 6,00 mio.kr I D : HTF-104 K O N T A K T : Erling Stenby- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T: 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,00 mio.kr I D : HTF K O N T A K T : Brian Endahl- P E R I O D E : 2014/ / B U D G E T I A L T : 0,00 mio.kr T I L S K U D : 0,02 mio.kr I D : HTF E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 3

13 NYE P R O J E K T E R I H Ø J T E K N O L O G I o g I N N O V A T I O N P3 Prædiktion af petrofysiske parametre ud fra kridts nanoskalaegenskaber De danske olieindtægter daler. Derfor er en af de store udfordringer at bringe udgifterne til oliesøgning ned, sa det kan betale sig at udfor- ske selv mindre forekomster. Nanoteknologi kan hjælpe. K O N T A K T : Susan Stipp- P E R I O D E : 2013/ / B U D G E T I A L T : 30,00 mio.kr T I L S K U D : 15,00 mio.kr I D : HTF-045 E N E R G I 1 4 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 4. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 3