- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften"

Transkript

1 Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

2 Områdefornyelse drejer sig om at forskønne og forbedre byrum & trafik bygninger og gode rammer for det sociale og kulturelle liv i byen mødesteder for alle initiativer

3 stat/kommune finansierer 50/50 forventet budget 5 mio. kr. fra ansøgning til PROGRAM med prioritering, budget, tidsplan endeligt tilsagn og LAG støtte detail- og gennemførelse maks. 5 år. i samarbejde med lokale foreninger lokalråd, erhvervsliv, institutioner = ALLE borgere Her er vi lige NU!!

4 IDEGRUNDLAG for ansøgning pva tidligere rådhusby med udfordringer.. Hvad kan vi gøre konkret og synligt? Hvad kan skabe sammenhold på tværs? FÆLLES IDÉ OG VISION UDVIKLING & SUNDHED BRANDING & BEVÆGELSE

5 3-4 byer i én - landsbyen - kirkebyen - stationsbyen - parcelhusbyen af forskellig karakter - OG UDFORDRINGER

6 FREMTID OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har styrket Bredebro og modvirket en tilbagegang i befolkningstal/fraflytning ved At byens sammenhold og den fælles identitet er styrket indadtil gennem et fælles tema eller samlende projekt over fx BEVÆGELSE eller SUNDHED At byens profil udadtil er blevet kendt for sine eksperimenterende forsøg på de gode, sunde omveje At det fysiske miljø i hovedgaden/-erne omkring de lokale butikker og ECCO som hovedsæde er opgraderet - og ny moderne bypark er etableret At trafikgener er begrænset og forholdene forbedret for de bløde trafikanter fx ved en bedre overgang mellem hovedgaderne (T-kryds) i folkemunde kaldet æ stjern og i fx hovedgaderne Storegade og Brede Bygade At alle har fået bedre muligheder for kulturelle aktiviteter i enten et nyt eller renoveret samlings- og mødested/er - og især de unge er i fokus og at byen har fået bedre muligheder for at støtte det lokale foreningsarbejde At bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidsvarende og sundere udbud af boliger i bymidten At byens kulturarv formidles, så den både skaber stolthed i byen og giver nye veje til at vise lokalhistorien om byen både de synlige arkitekttonisk værdifulde bygninger og de usynlige og underholdende historier om beboere og vilde ideer etc.

7 BY I BEVÆGELSE - en fremtidsvision for Bredebro 2016 Overskriften har ikke kun været et slogan. Tønder Kommune og Lokalrådet i Bredebro samt deres arbejdsgrupper har gennem 5 år arbejdet med BEVÆGELSE som overskrift og forsøgt at integrere dette i flest mulige aktiviteter og indsatsområder under områdefornyelsen samt øvrige projekter. Sundhed og Bevægelse er tænkt systematisk ind i planlægningen og gennemførelsen af ideer, der genbruger (erhvervs- og rest -) arealer samt legepladser, torve m.v. i byen på en innovativ, eksperimenterende og nyskabende måde, så beboere i byen får lyst til at bevæge sig i hverdagen og gæster får lyst til at deltage aktivt under deres besøg.

8 TEMAER I OMRÅDEFORNYELSEN 1. BEDRE BYRUM & TRAFIKSIKKERHED 2. ET BYENS HUS 3. BEDRE BYGGESKIK

9 TEMA 3 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE FORSLAG til BEDRE BYGGESKIK 2012 eller kulturarven i Bredebro byvandringer om mennesker og huse formidling guide/folder om bevaring udstilling om stilen Bedre Byggeskik værdierne SAVE registrering og planlægning revideret BYMIDTE lokalplan sprossekasse - støtte til istandsættelse BYGNINGSFORNYELSE FRA 2013 for især alle boliger fra før 1950 Bemærk NY bog på vej fra Lokalhistorisk

10 TEMA 3 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE

11 TEMA 3 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE

12 Tema 2 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE FORSLAG TIL BYENS HUS spørgeskema - afklaring af behov? beliggenhed? unge som ældre.. Vi står midt i processen.. Hvad mener du??

13 BEHOV? HUS FOR ALLE- generationsaktiviteter på tværs ældre lærer unge værksteder, især for ældre m/k, hvor man må grise.. og kan lave fuglehuse, sten, skulptur, julepynt m.m. værksted for knallerter, især for unge mødested for unge på vej hjem.. små foreningsmødelokaler? lokalhistorisk arkiv flytte? café

14 Tema 2 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE BELIGGENHED? muligheder og forslag: idrætscenter skolen genanvendelse af kulturarven Callesens gamle salon til fx café Carsten og Carolines hus Jernbanehotellet forsamlingshus spejderhytte FDF Skansen menighedshus

15 Fotos fra Lokalhistorisk Arkiv 2012

16 Tema 1 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE BEDRE BYRUM BEVÆGELSE - til fods, cykel og bil BYFORSKØNNELSE BYFORNYELSE BELYSNING BEPLANTNING Om at bygge bro Foto af bro renovering.. Husk møde den 29/11 om broen

17 Tema 1 OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO BY I BEVÆGELSE Det kan være svært at prioritere. i bedre byrum og trafik Vil du hjælpe os?? NU, så udfyld skemaet SENERE, så skriv gerne din adresse + tlf. TAK

18 VIDERE FORLØB vi ser skemaerne nøje gennem budget og fundraising overvejelser PROGRAM godkendes Bevilling og dermed gennemførelsen tidligst maj 2013 Arbejdsgrupper er åbne for alle Følg med på