Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært møde Side 1 af 3

2 Indholdsfortegnelse 1. Arrangementspuljen, opfølgende ansøgning om støtte til "Liv i Lyngby" Side 2 af 3

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Arrangementspuljen, opfølgende ansøgning om støtte til "Liv i Lyngby" Sagsfremstilling Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn fremsender en opfølgende ansøgning til arrangementet "Liv i Lyngby", som finder sted den 29. og 30. august 2014 (bilag, ansøgning fra Handelsforeningen). Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn ansøgte på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 12. juni 2014 om støtte til eventarrangement 'Liv i Lyngby'. Der ansøgtes om kr. i støtte til underholdning, leje af scene mv. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. juni 2014 at bevilge kr til musik i gaden samt at "Forvaltningen indhenter i øvrigt mere konkret oplysning om øvrige aktiviteter samt evt. forslag om supplerende tilskud hertil, idet dette afgørelsesmæssigt håndteres pr. korrespondance" ( bilag protokoltekst 12.juni 2014). Idet Handelsforeningen takker for støtten, fremsendes opfølgende ansøgning: Handelsforeningen ønsker i samarbejde med foreningen Lyngby-Live at afholde mindre jazzkoncerter i Lyngby lørdag d. 30. august Programsat er følgende bands og solister: Sophisticated Ladies, Louisianas Jazzband med Daimi, Mathias Heise (verdensmester i jazz mundharmonika), Kristoffer Victor Nybye med band, TBA, New Orleans Tradition ved Per Krogh, Kira Matini med Band. Handelsforeningen ansøger om yderlige støtte på kr. til Jazz i samarbejde med Lyngby- Live samt tilskud til opførelse af scener og teknik på kr, dvs. i alt kr. Der resterer kr. i arrangementspuljen i Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen (bilag). Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at imødekommelse af ansøgningen drøftes. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning til LTK om støtte til Liv i Lyngby Handelsforening budget og referat liv i lyngby KFU protokollat fra KFU Arrangementskonto 23 juni 2014 Side 3 af 3

4 Bilag 1 - Side -1 af 1 Kulturudvalget Lyngby Taarbæk Kommune Rådhuset 2800 Kongens Lyngby Att: Stine Lund Kongens Lyngby den 23. juni 2014 Kære Stine Lund På vegne af Handelsforeningens bestyrelse og alle ildsjæle i projektet Liv i Lyngby 2014 vil vi gerne takke Lyngby Taarbæk Kommune for tilsagn på støtte til vores ansøgning om kr til Musik i gaden. Lørdag den 30. august er der masser af jazz fra forskellige scener i byen. I samarbejde med Lyngby Live er der arrangeret følgende bands: Sophisticated Ladies Louisianas Jazzband med Daimi Mathias Heise (verdensmester I jazz mundharmonika) Kristoffer Victor Nybye med band TBA New Orleans Tradition ved Per Krogh Kira Matini med Band Vi anmoder derfor om yderlig støtte på kr til Jazz fra Lyngby Live, samt tilskud til opførelse af scener med underholdning, lyd og lydmand på kr På kommende møder i programudvalget for Liv i Lyngby 2014 arbejdes videre på flere kulturelle indslag. Vi håber på en positiv behandling af vores ansøgning og ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Thorkild Baltzer Formand Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn - Postboks Kgs.Lyngby - CVR Telefon Mail

5 Bilag 2 - Side -1 af 4

6 Bilag 2 - Side -2 af 4

7 Bilag 2 - Side -3 af 4

8 Bilag 2 - Side -4 af 4

9 Bilag 3 - Side -1 af 2 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014' Sagsfremstilling Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har på møde den 2. juni 2014 ansøgt om støtte på i alt kr. til eventarrangement 'Liv i Lyngby', som finder sted den 29. og 30. august 2014 (bilag). Der er ansøgt om dels: kr. til støtte til underholdning, leje af scene mv., og dels kr. til at dække de omkostninger, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet driftsudgifter i forbindelse med afspærring af bymidten, drift og leje af Lyngby Torv mv. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2013, at alle afledte driftsudgifter i forbindelse med afspærring af veje mv. skal afholdes af arrangøren. For så vidt angår støtte til underholdning samt scene og lyd, leje af scene mv. (ansøgt kr.) vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013 at støtte arrangementet med kr. som finansieres på kontoen for kulturelle arrangementer. Sagen forelægges parallelt i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet der gøres opmærksom på, at der på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden i juni 2014 forelægges en handlingsplan for nedbringelse af et merforbrug på arealdrift på 1,85 mio. kr. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget resterer der kr. i arrangementspuljen i Økonomiske konsekvenser Ad punkt 1: Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen (bilag). Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1, arrangementspuljen. Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ansøgningen jf. punkt 2. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgning om støtte til underholdning og leje af scene på i alt kr. finansieret af arrangementspuljen. 2. Teknik- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014 Besluttet at bevilge kr til musik i gaden efter forvaltningens vurdering m.h.t. det reelle kulturelle indhold i så henseende. Forvaltningen indhenter i øvrigt mere konkret oplysning om øvrige aktiviteter samt evt. forslag om supplerende tilskud hertil, idet dette afgørelsesmæssigt håndteres pr. korrespondance Side 27 af 35

10 Bilag 3 - Side -2 af 2 mellem forvaltningen og udvalgets medlemmer. Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag nr. 14. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning til LTK om støtte til Liv i Lyngby Handelsforening budget og referat liv i lyngby KFU Arrangementskonto juni 2014 Side 28 af 35

11 LYNGBY-TAARBÆK Punkt nr. 1 - Arrangementspuljen, KOMMUNE opfølgende ansøgning om støtte til "Liv i Lyngby" Bilag 4 - Side -1 af 1 Center for Sundhed og Kultur Sekretariat Journalnr. : Dato... : Skrevet af : SLU /3672 N O T A T om Status arrangementskonto 23.juni 2014 Arrangementskonto 23.juni 2014 Budget Budgetsum B kr Budget i alt kr Disponeret : Disponeret i forb. med kulturhusaftale Templet, underskudsdækning v. koncertrække Templet, Lyt. Nu Lyngby-Taarbæk Jazzklub, (underskudsdækning) Liv i Lyngby Handelsforeningen kr kr kr kr kr Disponeret i Restbudget Stine Lund Side 1 af 1