Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år Ansøgningsfrist 20. august 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009"

Transkript

1 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning til ansøgningsskemaet, som bør læses inden udfyldelsen af dette skema. Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes, der skal opstilles et budget, og ansøgningen skal underskrives. Ansøgninger, der er åbenlyst mangelfulde, returneres straks med 14 dages frist til at fuldstændiggøre ansøgningen. NB! Punkt 1-7 samt punkt i ansøgningsskemaet er generelle oplysninger, som kun skal oplyses én gang uanset, hvor mange uddannelsesaktiviteter der søges tilskud til. Punkterne 8-14 skal I udfylde for hver enkelt aktivitet, der søges tilskud til. 1 Oplysninger om organisationen: Organisationens navn: Postadresse: Telefon: Fax: Tilskudsansvarlig (jf. pkt. 16): Organisationens identifikation Udfyldt kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: Eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: - 2 Hvilken kommune hører organisationen hjemme i: 3 Organisationens hovedformål: (Vedtægter eller lignende skal vedlægges materialet mærkes pkt. 3 ) 4 Ansøger er følgende type organisation (Sæt kun ét kryds): En landsdækkende organisation En lokalafdeling af en landsdækkende organisation En lokal organisation En frivilligcentral, selvhjælpsgruppe eller lignende Andet Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7

2 5 Har organisationen formaliseret sine uddannelsestiltag over for de frivillige? Ja Nej Delvist Hvis I svarer Ja eller Delvis, bedes I kort beskrive, hvordan dette foregår? Vedlæg gerne materialer som eksempel på dette materialet mærkes pkt. 5 6 Er der tidligere modtaget tilskud fra Uddannelsespuljen? (sæt kryds) Ja Nej Hvis Ja, oplys da venligst seneste bevilling: Årstal: Beløb Journal nr.: Er beløbet blevet anvendt?: Ja Nej 7 Prioritering af aktiviteter: Hvis I søger om tilskud til flere uddannelsesaktiviteter, skal I angive en prioritering (nr. 1, 2, 3 osv.) afhængigt af, hvilken uddannelsesaktivitet I finder det vigtigst at få støtte til. Titel på aktivitet: (jf. pkt. 8 i skemaet) Budget for aktiviteten: (jf. pkt. 14 i skemaet) 1. prioritet: 2. prioritet: 3. prioritet: Etc. kr. Ansøgt beløb: (udregn det samlede beløb) Uddannelsespuljen 2010 Side 2 af 7

3 NB! Punkt 8-14 i ansøgningsskemaet skal udfyldes for hver enkelt aktivitet, der søges tilskud til. Hvis I eksempelvis søger støtte til 3 uddannelsesaktiviteter, skal punkt 8-14 udfyldes 3 gange. Oplysningerne kan vedlægges som bilag. 8 Titel på aktiviteten, der søges tilskud til: 9 Hvem er målgruppe for uddannelsesaktiviteten? (Beskriv målgruppen og hvilke opgaver/funktioner denne har i organisationens brugerrettede arbejde) 10 Forventet antal deltagere i aktiviteten: Antal frivillige: Antal ansatte: 11 Hvilke målsætninger skal uddannelsesaktiviteten opfylde for, at aktiviteten er en succes? (Hvilken virkning skal aktiviteten have i forhold til de frivilliges brugerrettede arbejde?) 12 Hvordan vil organisationen vurdere, om målsætningerne er opfyldt? (Hvordan måler I, at uddannelsesaktiviteten har haft den ønskede virkning?) Uddannelsespuljen 2010 Side 3 af 7

4 13 Beskrivelse af uddannelsesaktiviteten Beskrivelserne af uddannelsesaktiviteterne skal gerne være så konkrete og fyldestgørende som muligt. Der må gerne vedlægges supplerende bilag til ansøgningen eksempelvis undervisers CV, et program for dagen eller lignende. Materialet mærkes pkt. 13. Beskriv venligst: Indhold og temaer Arbejdsformer Undervisere Aktivitetens varighed (antal timer/dage) Tidspunkt for afholdelsen (dato) Uddannelsespuljen 2010 Side 4 af 7

5 14 Budget for aktiviteten Udgifter til hver uddannelsesaktivitet skal specificeres i nedenstående budget Der er i vejledningen til ansøgningsskemaet fastsat et maximalt prisniveau for følgende udgifter: o Honorarer til undervisere: Op til max kr. for en dag og kr. for 2 dage. En dag svarer til 5-8 timers program pr. dag. Eksempelvis svarer et weekendkursus fra lørdag kl til søndag kl til ca. ét døgn, og der kan derfor kun søges om kr. til honorar til ekstern underviser og et døgns ophold/forplejning. Hvis weekendkurset består af 2 hele dages undervisning (5-8 timers program pr. dag), kan der gives honorar for 2 dage lig kr., mens ophold/forplejning skal beregnes i forhold til antal døgn plus antal timer. o Ophold og forplejning: Uden overnatning max. 350 kr. for en dag pr. person. Ved overnatning max kr. for 1 døgn for første døgn og kr., hvis kursusstedet skal være handicapvenligt. Tilskuddet falder herefter, så andet døgn støttes med 500 kr. (600 kr. for handicapvenlig faciliteter) og tredje døgn støttes med o o 250 kr. (300 kr.). Evt. yderligere kursusdøgn støttes med 250 kr. (300 kr.) Kursusmaterialer: I begrænset omfang (kursus)materiale til brug for aktivitetens afholdelse (maksimalt 10 % af de samlede udgifter til de bevilgede poster) Revision: Udgifter til revision kan støttes med maksimalt kr , men kun ved tilskud over kr. Specificeret budget: Honorar til underviser(e) Transport til underviser(e) Ophold og forplejning Leje af AV-udstyr o.l. (Kursus)materialer Udgifter til tolke o.l. Udgifter til revision Andet Samlede udgifter til aktiviteten Bemærk! Den samlede udgift til en aktivitet skal overføres til pkt. 7 i ansøgningsskemaet, og hvis der søges om Uddannelsespuljen 2010 Side 5 af 7

6 flere aktiviteter skal disse prioriteres i en rækkefølge Uddannelsespuljen 2010 Side 6 af 7

7 15 Dokumentation og evaluering Ved at underskrive dette ansøgningsskema forpligter organisationen sig til at medvirke i evaluering af de aktiviteter, som Uddannelsespuljen eventuelt giver en bevilling til. Evalueringen omfatter som standard udfyldelse af et spørge- og afrapporteringsskema per aktivitet samt eventuel inddragelse i en uddybende evaluering. Eventuelle udgifter i forbindelse med en uddybende evaluering dækkes af Uddannelsespuljen. 16 > Underskrift af bestyrelsesformand eller bemyndiget ledelse Den, der underskriver ansøgningen, vil blive anset som ansvarlig for et eventuelt tilskud. Dato Underskrift Underskrivers navn maskinskrevet eller med blokbogstaver Ansøgningsskemaet sendes til: Sikringsstyrelsen Tilskudskontoret Landemærket Købenavn K Uddannelsespuljen 2010 Side 7 af 7