En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [ ] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er"

Transkript

1 Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk L genkendes af en FA / NFA / NFA-Λ der ikke findes uendeligt mange strenge, der er parvist skelnelige mht. L Skelnelighed (uge ) x og y er skelnelige mht. L hvis z Σ*: (xz L yz L) (xz L yz L) Hvis skelnelige strenge mht. L køres på en FA, der accepterer L, vil de ende i forskellige tilstande Uskelnelighedsrelationen I L Definition: Givet et sprog L Σ*, definer relationen I L ved: x I L y L/x = L/y for alle x,y Σ* Intuition bag FA-minimering: (dvs. x I L y gælder hvis x og y er uskelnelige mht. L) hvis to strenge er uskelnelige mht. FA ens sprog, er der ingen grund til at den skelner mellem dem!

2 Egenskaber ved I L I L er refleksiv ( x: x I L x) symmetrisk ( x,y: x I L y y I L x) transitiv ( x,y,z: x I L y y I L z x I L z) dvs. I L er en ækvivalensrelation [Martin, kap..] Definition: givet x Σ*, [x] er ækvivalensklassen af x mht. I L (dvs. mængden af strenge, der er uskelnelige fra x mht. L ) L = {,}*{} Quiz! Beskriv ækvivalensklasserne for I L Hint: der er ækvivalensklasser... Hint: find en streng, der er skelnelig fra Λ... Hint: find en streng, der er skelnelig fra både Λ og... : {Λ, } {,}*{} = [Λ] Y: {,}*{} = [] Z: {,}*{} = [] Σ* Y Z en repræsentant for hver ækvivalensklasse MyHill-Nerode-sætningen L er regulært I L har endeligt mange ækvivalensklasser : (uge ) hvis I L har uendeligt mange ækvivalensklasser, så er L ikke regulært Konstruktion af en FA fra I L Givet et sprog L Σ*, antag I L har endeligt mange ækvivalensklasser Vi kan definere en FA, hvor tilstandene er ækvivalensklasserne af I L : Bevis følger

3 Ækvivalensklasserne for I L når L = {,}*{} : : {Λ, } {,}*{} Y: {,}*{} Σ* Z: {,}*{} Y Z M L : Eksempel Y Z Konstruktion af en FA fra I L Definer en FA: M L =(Q, Σ, q, A, δ) hvor Q = Q L hvor Q L er ækvivalensklasserne af I L q = [Λ] A = { q Q q L Ø} δ(q, a) = p hvis q=[x] og p=[xa] for en streng x (δ er veldefineret idet x I L y xa I L ya) Påstand: L(M L ) = L 9 Σ* Quiz! Antag ækvivalensklasserne for I L er = {x {,}* antal er i x er lige} Y = {x {,}* antal er i x er ulige} og L Lav en FA, der accepterer L x Λ x Y Y Bevis for korrekthed af konstruktionen Påstand: L(M L ) = L Lemma: x,y Σ*: δ*([x], y) = [xy] Bevis: induktion i strukturen af y... δ*(q, x) = δ*([λ], x) = [x] (følger af lemmaet og def. af q ) x L(M L ) [x] A [x] L Ø (bruger def. af A) x L [x] L Ø (da x [x]) [x] L Ø x L (bruger def. af I L ) dvs. x L(M L ) x L

4 M L er minimal! Minimering af automater Lad n være antallet af ækvivalensklasser af I L M L har tilstand for hver ækvivalensklasse af I L Vælg en streng x i fra hver ækvivalensklasse For ethvert par x i,x j, i j: x i og x j er skelnelige mht. L dvs. enhver FA der genkender L har mindst n tilstande (jfr. uge ) og M L har netop n tilstande, så M L er minimal! Man kan i visse tilfælde opnå en mindre FA ved at slå tilstande sammen... Kan vi gøre det systematisk? Vil den resulterende FA blive minimal? En algoritme til FA-minimering Fra MyHill-Nerode-sætningen kan vi udlede en algoritme, der givet en vilkårlig FA M=(Q, Σ, q, A, δ), finder en minimal FA M hvor L(M )=L(M) To partitioner af Σ* # Ækvivalensklasserne af I L (svarer til tilstandene i den minimale FA M L ) # En opdeling af alle x Σ* efter værdien af δ*(q, x) (svarer til tilstandene i den givne FA M) Definer for alle q Q: L q = { x Σ* δ*(q, x) = q } Kan vi konstruere # ud fra #?

5 Fjern uopnåelige tilstande Ækvivalensklasserne af I L indeholder alle mindst streng Det er muligt at L q = Ø for en eller flere q Q (hvis q er uopnåelig fra q ) Fra opg..9 (uge ) har vi en algoritme, der kan fjerne uopnåelige tilstande fra en FA uden at ændre sproget Vi kan derfor antage at L q Ø for alle q Q Opnåelige tilstande Givet en FA M=(Q, Σ, q, A, δ) Lad R være den mindste mængde, der opfylder q R q R, a Σ: δ(q, a) R (ligner definitionen af Λ-lukning...) R er mængden af opnåelige tilstande i M 7 8 Eksempel Forholdet mellem partition # og # R kan findes med en fixpunktsalgoritme: R a a,b a δ(, b)= R b δ(, a)= R fixpunkt er nu nået dvs. de opnåelige tilstande er,, a b b Fra uge : δ*(q, x)=δ*(q, y) x I L y Dvs. enhver L q mængde er helt indeholdt i én I L -ækvivalensklasse Enhver ækvivalensklasse af I L er derfor foreningen af en eller flere af L q mængderne Da L q Ø er hver af disse foreninger unik Definition: p q L p og L q er delmængder af samme I L -ækvivalensklasse Dvs. hvis p q, så svarer p og q til samme tilstand i den minimale automat! 9

6 Relationen Konstruktion af (minimeringsalgoritmen) Antag p,q Q, x L p, y L q (dvs. δ*(q, x)=p og δ*(q, y)=q) Lemma: Følgende udsagn er ækvivalente:. p q. x I L y. z Σ*: δ*(p, z) A δ*(q, z) A Vi vil vha. pkt. udlede en algoritme til at finde Lad S være den mindste mængde, der opfylder:. (p A q A) (p A q A) (p, q) S. ( a Σ: (δ(p, a), δ(q, a)) S) (p, q) S Påstand: p q hvis og kun hvis (p, q) S S kan beregnes med en fixpunktsalgoritme i stil med R tidligere... Eksempel på FA-minimering 7 7. Fjern uopnåelige tilstande (ingen i denne FA). Find ved at udfylde en tabel for S (fixpunktsberegning). Kombiner tilstande, der svarer til umærkede par Bevis for korrekthed Påstand: p q hvis og kun hvis (p, q) S Iflg. lemmaet: p q ( z Σ*: (δ*(p, z) A δ*(q, z) A) (δ*(p, z) A δ*(q, z) A)) p q (p, q) S (brug lemmaet, lav induktion i z) (p, q) S p q (brug lemmaet, lav induktion i S)

7 FA minimering i dregaut Java-pakken pseudo-kode : uformel mellemting mellem de matematiske definitioner og Java-koden FA.findReachableStates() Set findreachablestates() { reachable = Ø pending = { q } while pending Ø do q = pending.removeoneelement() reachable.add(q) for each c Σ do p = δ(q, c) if p reachable then pending.add(p) return reachable } Ved hjælp af pending undgår vi at besøge hver tilstand flere gange FA.minimize() FA.minimize(), phase FA minimize() { q FA f = this.removeunreachablestates() define some ordering on the states Q of f initialize marks: Q Q to marks(q)=ø for all q Q 7 phase : divide into accept/reject states phase : iteration phase : build resulting minimal automaton n return n p } marks(q) indeholder en tilstand p hvis (q,p) er markeret i tabellen og q >p for each pair r,s Q where r>s do if (r A s A) then add s to marks(r) 7 8

8 FA.minimize(), phase FA.minimize(), phase done = false while done do done = true // assume that we have a fixed point until we detect otherwise for each pair r,s Q where r>s do if s marks(r) then for each c Σ do p = δ(r, c) q = δ(s, c) if p marks(q) or q marks(p) then add s to marks(r) done = false FA n = new FA with same alphabet as f but with no states or transitions yet initialize empty maps oldnew: f.q n.q for each state r in f in order do if s marks(r) for each s<r then and newold: n.q f.q // choose r as the representative for its equivalence class add a new state p to n.q add oldnew(r) = p and newold(p) = r if r f.a then add p to n.a else add oldnew(r) = oldnew(s) if r = f.q then set n.q = oldnew(r) for each state p in n do add n.δ(p,c) = oldnew(f.δ(newold(p),c)) for each c Σ finder tilstandene finder transitionerne 9 Eksempel Resume Alphabet a = new Alphabet(, ); RegExp r = new RegExp( +(*+*+*+*)**, a); NFALambda n = r.tonfalambda(); NFA n = n.removelambdas(); FA n = n.determinize(); System.out.println( Før: +n.getnumberofstates()); FA n = n.minimize(); System.out.println( Efter: +n.getnumberofstates()); MyHill-Nerode-sætningen: endnu en karakteristik af de regulære sprog en algoritme til FA minimering en algoritme til at fjerne uopnåelige tilstande i en FA Før: Efter:

9 Opgaver [Martin]: Øvelser med I L -relationen og minimeringsalgoritmen Java: Studér udleverede programdele: findreachablestates, removeunreachablestates minimize Konstruér en minimal FA for gyldige CPR-numre Ugens finurlige opgave: Brzozowskis minimeringsalgoritme Afleveringsopgave: Udfør minimeringsalgoritmen på en FA

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse UNION-FIND-problemet UNION-FIND inddata: en følge af heltalspar (p, q); betydning: p er forbundet med q uddata: intet, hvis p og q er forbundet, ellers (p, q) Eksempel på anvendelse: Forbindelser i computernetværk

Læs mere

Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2

Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2 Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2 Jens Kristian Jensen, David Pisinger og Martin Zachariasen 13. april 2003 1 Formalia Dette er den anden af to godkendelsesopgaver på kurset

Læs mere

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ).

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter.

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter. Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter Philip Bille Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening

Læs mere

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

Meditation over Midterbinomialkoefficienten

Meditation over Midterbinomialkoefficienten 18 Juleeventyr Meditation over Midterbinomialkoefficienten En rusrejse fra en fjern juletid Frederik Ravn Klausen, Peter Michael Reichstein Rasmussen Ved juletid for ikke så længe siden faldt tre russer

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere